ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karesuando : Jukkasjärvi och Karesuando tingslag

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Namntabell 1 (Finska namn)
Namntabell 2 (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 1387
    Kaaresuanto, se Karasavvon socken Adjekvare berg
    Karasavvon socken Advejaure sjö
    Adevuopme by Advejåkkå å
    Auskar gd Afenjaure(?) sjö
    Kottas by Ahvanjaure sjö
    Kårvijauri lappby Ahvenj., se Ahvanjaure Saknas
    Liedek gd Ahvenjärvi sjö /Se
    Mauna(n) by Ainettijoki, se Aunjakjåkkå o. Ainattijoki Saknas
    Njajmek gd Ainettijoki, se Ainattijoki o. Aunjakjåkkå Saknas
    Noulak gd Ainettivaara, se Ajnatevare Saknas
    Närva by Ajamuosketjåkkå berg
    Rikasståppo vilstuga Ajanmosketjåkkå fjäll
    Routusnjarka gd Ajaråvve höjdsträckning
    Sajvamuotke by Ajna(k)varpe berg
    Sojavare by Ajnavarpejåkkå bäck
    Tjuoutjavuoppe gd Ajnakvarpeåjve berg
    Vidnarvari lappläger Ajnatevare berg
    Vikosjaure by Ajnavarpejaure sjö
    Vuoggas gård Ajnavarpe trakt
      Ajtetjolma fjälldal
      Ajtitjuolma dalgång
      Ajtitjuolmajåkkå bäck
      Akaråve berg
      Akavare berg
      Akkalisvare, se Akkesvare o. Akkisvaara Saknas
      Akkalisvare, se Liljakielas bergås
      Akkesvare berg
      Akoijaure sjö
      Aksijaure, se Aktsajaure Saknas
      Aksijaure sjö
      Aksijokk, se Aktsajåkkå bäck
      Aksijokk bäck
      Aksikielas, se Aktsakielas berg
      Aksikielas fjäll
      Aksovare berg
      Aktsajaure sjö
      Aktsajaure sjö
      Aktsajauri sjö
      Aktsajåkkå bäck
      Aktsajåkkå bäck
      Aktsakielas berg
      Al. Salmijärvi sjö
      Ala Ittivaara, se Joktsoåjve Saknas
      Ala Ittivaara fjäll
      Alasjåkkå bäck
      Aljoskajte område
      Allakåtji fjäll
      Al. Liedakkakoski, se Vuolek Liedekkuojka Saknas
      Al. Salmijärvi, se Vuolek Tjålmejaure sjö
      Al. Satukkaj., se Sattokjaure, vuolep Saknas
      Al. Termäsvaara, se Tierpmasvare, vuolep Saknas
      Ala Njauko, se Vuolek Njankok berg
      Anokjaure sjö
      Antovuopmeketje Saknas
      Arjakåjve berg
      Arpojaure sjö
      Arpojåkkå bäck
      Arpoluoppal tjärn
      Arpujoki, se Arpojåkkå bäck
      Attatieva skogsbacke
      Aukor(kårså)jåkkå bäck
      Aukortjärro terräng
      Aunjakjaure sjö
      Aunjakjåkkå bäck
      Aunjakjåkkå bäck
      Auskarjaure sjö
      Autjas dal
      Autjashuornas bergutlöpare
      Avapuoltsa, se Avvakpuoltja berg
      Avvakpuoltja berg
      Bartalj(aure), se Partaljaure sjö
      Bartalj(arue) sjö
      )Bartalvare berg
      Bartalvare fjäll
      Bjuggesjoki, se Piggosjåkkå Saknas
      Bjuggesvare, se Piggosvare Saknas
      Emmijägge myr
      Eri Tuoipala, se Ärektuojpil berg
      Fjellarijoki, se Tjoddekårså Saknas
      Fjellariåive, se Vatsaåjve Saknas
      Gapojaure, se Kappojaure sjö
      Gapovare, se Kappåjve berg
      Gapovare, se Kappåive berg
      Gasaj., se Harrejaure sjö
      Geidisjoki, se Jegtesjåkkå o. Jeutisjoki Saknas
      Gåbnetjåkko, se Kåbmevare berg
      Haljo berg
      Halkojaure sjö
      Hangavuopio Saknas /Se
      Hankovuoppe vik
      Hannojaure sjö
      Hannokvare berg
      Hannukkaj., Al. o. Yl. Saknas /Se
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejåkkå bäck
      Harreluobbalak sjöar
      Harreluobbalavare berg
      Harreluoppal sjö
      Jarreskajti kvissel
      Harretjärro berg
      Harrevarto berg
      Harrevarto fjäll
      Harrevuopmi myr
      Harrijoki bäck
      Harrijåkkå bäck
      Harrijåkkå bäck
      Harrikero, se Harretjärro Saknas
      Harrikero fjäll
      Harrilomp., se Harreluoppal Saknas
      Harritjärro fjäll
      Harrivuoma myr
      Harvesnjåske dalgång
      Haukajaure sjö
      Haukorijoki Saknas /Se
      Haukorikero Saknas /Se
      Haurovare, Stuora berg
      Haurovuopme myr
      Herkej., se Härkejaure Saknas
      Herkej(aure) sjö
      Herotesvari berg
      Hijtanjåkkå bäck
      Hijtanåjvek berg
      Hilkojåkkå bäck
      Hottatjolma fjällsänka
      Hottatjuolmajåkkå bäck
      Hottatjuolmajåkkå bäck
      Huornas del av berg
      Huornaskårså dalgång
      Huornatj berg
      Håhajåkkå bäck
      Håhakielas ås
      Hämeenjoki bäck
      Hämhajaure sjö
      Hämhavare, Onna berg
      Hämhavare, Stuora berg
      Härkejaure sjö
      Härkenjarka udde
      Härrajaure sjö
      Härrajåkkå bäck
      Idijoki, se Advejåkkå o. Iijoki å
      Iso Palkojärvi Saknas /Se
      Ittejåkkå bäck
      Itte-tjuolmajåkkå bäck
      Ittevare berg
      Ittevare berg
      Ittijåkka bäck
      Ittijåkka bäck
      Ittijåkkå bäck
      ?Ittitjolamå fjällplatå
      Ittivaara, se Ittevare berg
      Ittivaara fjäll
      Ittivari fjäll
      Jahmitjåkko, se Jamektjåkkå Saknas
      Jakosjaure sjö
      Jamekjaure sjö
      Jameksuolo ö
      Jamektjåkkå berg
      Jarenjåkkå bäck
      Jarenjåkkå bäck
      Jatonakuojka fors
      Jeggejaure sjö
      Jegtesjåkkå bäck
      Jegtis berg
      Jerajaure sjö
      Jerajåkkå bäck
      Jeravare berg
      Jerbele, se Kälpir(tjåkkå) berg
      Jerbele fjäll
      Jeullujoki, se Jeuttojåkkå Saknas
      Jeullujoki Saknas
      Jeullujoki bäck
      Jeuto fjäll
      Jeuttojaure sjö
      Jeutojauri sjö
      Jeuttojåkkå bäck
      Jentojåkkå bäck
      Jeuttotjåkkå berg
      Joktsoåjve berg
      Joktsåjvi fjäll
      Jones berg
      Jorojaure sjö
      Jorotuottar berg
      Joukkuj., se Joukojärvi o. Jåukkojaure Saknas
      Jovanjonnavari berg
      Jukkijoki, se Itte-tjuolmajåkkå bäck
      Jukkijoki bäck
      Jukkijoki bäck
      Juolovaara, se Juolovare o. Juoluvaara Saknas
      Juolovare berg
      Juolovare berg
      Juomoj., se Juopmojaure Saknas
      Juopmojaure sjö
      Juopmojegge myr
      Juorkastaka, se Jårkastakk Saknas
      Juorkastaka berg
      Juorkastaka berg
      Juovakielas höjdsträckning
      Juovvavare, se Juolovare Saknas
      Juovvavare berg
      Jåkojaure sjö
      Jåkokielas berg
      Jårkastakah berg
      Jårkastakk berg
      Jårkastat berg
      Jåstojaure sjö
      Jåstotjåkkå berg
      Jåstovarek berg
      Jåukkojaure sjö
      Jåulavari berg
      Jåulåmaras skoghöjd
      Jäggejaure sjö
      Jäkeljaure sjö
      Jäkeljåkkå bäck
      Jäkelåjve berg
      Jäkelåjve berg
      Jäkilåive fjäll
      Jäkilåjvi fjäll
      Järrinjokko, se Jarenjåkkå Saknas
      Järrinjokko, se Jarenjåkkå Saknas
      Järrinluopal sjö
      Jänto berg
      Kaarajaure sjö
      Kaderåvve berg
      Kadojokko bäck
      Kaggavare berg
      Kallattomaråve höjd
      Kallojaure sjö
      Kallokaj. Saknas
      Kallokielas ås
      Kallokjaure sjö
      Kallokjåkkå bäck
      Kallokmaras höjdsträckning
      Kallomaranen Saknas
      Kalmajåkkå bäck
      Kalmaskårså dalgång
      Kalpe berg
      Kamm(ä)si berg
      Kamse berg
      Kanisjaure sjö
      Kanisjåkkå bäck
      Kanis-skajte bergnos
      Kanisåjve berg
      Kantotievva höjd
      Kappamasvare berg
      Kappojaure sjö
      Kappåive berg
      Kappåjaure sjö
      Kappåjve berg
      Karajåkkå bäck
      Karakielas berg
      Karanasvare berg
      Karasavon sel
      Karavare berg
      Karavare huornas del av berg
      Karavuoppe vik
      Karjatjåkkåk berg
      Karjesvaara, se Karjatjåkkåk berg
      Kartavari berg (fjäll)
      Kartevaras berg
      Kartevaratj berg
      Kartevare berg
      Kartevare, se Palkesvare Saknas
      Kartevare berg
      Kartjatsåkkåt fjäll
      Kaskasjåkkå bäck
      Kaskaåive, se Kassåjve berg
      Kaskaåive fjäll
      Kaskaåive berg /Se
      Kassåive berg
      Kassåjve berg
      Kassåjvi fjäll
      Kassåjvejåkkå bäck
      Kaupotisuvanto bergås
      Keddenjåske svacka
      Keddevare, se Keddåjve berg
      Keddåjve berg
      Kejnodakvagge Saknas
      Kejnodakvagge dalgång
      Kellejaure sjö
      Kellottijärvi Saknas
      Kentakoski, se Kieddekuojka Saknas
      Kerketjåkko, se Kädketjåkkå Saknas
      Ketsåive, se Kätjåve Saknas
      Ketsåive fjäll
      Keukeskero fjäll
      Keukstjärro fjäll
      Keunajonni fjälludde
      Keunijauri sjö
      Kieddekuojka fors
      Kielasjaure sjö
      Kielijärvi, se Kellejaure sjö
      Kielisenj., se Kielasjaure Saknas
      Kielleråve skogsterräng(?)
      Kiellevare berg
      Kielokjaure sjö
      Kiepamaj., se Kiepanjåkkå bäck
      Kiepamaj(oki) bäck
      Kiepanjåkkå bäck
      Killarjåkkå bäck
      Killaråjve berg
      Kilpistjålme sund
      Kipmetjåkkå berg
      Kirkojåkkå bäck
      Kirkomåske Saknas
      Kirkovare berg
      Kivitjåkkå berg
      Koggata fjäll
      Kohnavaara, se Skuounuahanvare Saknas
      Koksjaure sjö
      Koktajauri sjö
      Koktajåkkå bäck
      Koktatjärro fjällplatå
      Kolpokorro dalgång /Se
      Kolponjåske dalgång /Se
      ?Kolvit fjäll
      ?Kopetjåkko fjäll
      Koppavaara, se Kåppåvare o. Koppanvaara Saknas
      Korkolovvonjaure sjö
      Korkovare berg
      Korminen berg
      Kortejaure sjö
      Kortovaara, se Kuortatjärro Saknas
      Korvijoki bäck
      Korvijoki bäck
      Korvijärvi, se Kårvijaure sjö
      Korvijärvi sjö
      Korviåive, se Kårvetjåkkå berg
      Korviåive berg
      Korviåive fjäll
      Kossovare berg
      Kotipalo, se Kåtepuollan o. Kotapalo Saknas
      Kotnjolåjve berg
      Kotnjorjåkkå bäck
      Kottor-adja-mora riksröset
      Koukape myr
      Koutsorjaure sjö
      Koutsorjåkkå bäck
      Koutsoråjve berg
      Kulasjärvi sjö
      Kulasjärvi sjö
      Kulasjärvi sjö
      Kuldamaajärvi, se Kåltenjaure o. Kultamajärvi Saknas
      Saknas Saknas
      Kummajärvi, se Kåbmejaure sjö
      Kuoblaåjve berg
      Kuoblåive berg
      Kuoblåjve berg
      Kuojkalanvare berg
      Kuokkemasmuotke ed
      Kuolaåjvi fjäll
      Kuoletisjaure sjö
      Kuoletisjaure sjö
      Kuolpanåjve berg
      Kuolpanåjve berg
      Kuolpaåive, se Kuolpanåjve berg
      Kuoppajaure sjö
      Kuoppitjåkkå berg
      Kuorakkojärvi, se Kårjekjaure o. Kurrakkajärvi Saknas
      Kuorakkojärvi sjö
      Kuorkovaara, se Korkovare Saknas
      Kuortatjärro berg
      Kuortojaure sjö
      Kuortovare berg
      Vuosapi myr
      Kuossaape myr
      Kuossavare berg
      Kuossavare berg
      Kuotovare, se Kaderåvve Saknas
      Kuotsorijoki, se Koutsorjåkkå Saknas
      Kuotsorjaure sjö
      Kuotsoåive, se Koutsoråjve Saknas
      Kuoujajåkkå bäck
      Kuusivuoma myr
      Kynisjaure sjö
      Kåbmejaure sjö
      Kåbmejåkkå bäck
      Kåbmejåkkå bäck
      Kåbmejåkkå bäck
      Kåbmevare berg
      Kåddelako svacka(?)
      Kåddevare berg
      Kåddevare, pajep berg
      Kåddevare, vuolep berg
      Kåddojåkkå bäck
      Kåddoråttje dal
      Kåddotjåkkå berg
      Kåderåtsijåkkå bäck
      Kågtajauri sjö
      Kågdatjärro berg
      Kåjkeråtto skogmark
      Kålesjaure sjö
      Kålkeåive, se Kålkokåjvek berg
      Kålkokjaurek sjöar
      Kålkokjaureh sjöar
      Kålkoktjatsa dalgång
      Kålkoktjåkkåk berg
      Kålkokåjve berg
      Kålkokåjvek berg
      Kålkotjauri sjö
      Kålkotjåkkå berg
      Kållojåkkå bäck
      Kålmalåkejaure sjöar
      Kålmalåkeådje Saknas
      Kåltenjaure sjö
      Kåltentjelke berg
      Kåltenvuopme myr
      Kåntejåkkå bäck
      Kåntetjåkkå berg
      Kåndetjåkkå fjäll
      Kåppåjaure sjö
      Kåppåvare berg
      Kårejauri sjö
      Kårivari berg
      Kårjekjaure sjö
      Kårjekvare berg
      Kårtnesjaure sjöar
      Kårtnisjaurit sjöar
      Kårve berg
      Kårve fjäll
      Kårviajure sjö
      Kårvejaurtjålme sund
      Kårvejåkkå bäck
      Kårvijåkkå bäck
      Kårvetjuolma dal
      Kårvitjuolma fjäll
      Kårvetjåkkå berg
      Kårvetjålme sund
      Kårveåjve berg
      Kårvijaure sjö
      Kårviätno bäck
      Kårvjåkko bäck
      Kårvåjvi fjäll
      Kårvätno bäck
      Kåtemuorjåkkå bäck
      Kåtenjarka udde
      Kåtmorjåkkå bäck
      Kåtemuorkielas ås
      Kåtmorkielas fällås
      Kåtepuollan berg
      Kåtevare berg
      Kåtevarek berg
      Kåulasvare berg
      Kåuravare berg
      Kåurosjaure sjö
      Kåurosjåkkå bäck
      Kåurostjelke berg
      Kåurosvare berg
      Kåuta fjäll
      Kåutajauri sjö
      Kåutajaruijåkka bäck
      Kåutojåkkå bäck
      Kåutovuopmi myr
      Kåvlatjärro, se Kålkoktjåkkåk berg
      Kåvlatjärro fjäll
      Kädketjåkkå berg
      Käjnovuoppe vik
      Kälkejaure sjö
      Kälojåkkå bäck
      Kälovare berg
      Kälpir(tjåkkå) berg
      Käppeshånkak berg
      Käppesjaurek sjöar
      Kätjåjve berg
      Kätkejaure sjö
      Kätsåjvi fjäll
      Kätäj. Saknas
      Käukstjärro berg
      Käulekjaure sjö
      Käulekvare berg
      Käulokjaure sjö
      Käulokvare berg
      Käunjasvare berg
      Köngäsjaurek sjöar
      Köngäsvare berg
      Ladnivaara Saknas
      Lajpejåkkå bäck
      Lajpeskajte område
      Lairepuoltjah åsar
      Lajrepuoltjak backar
      Lajrevielma bäck
      Lakkonjåsjaure sjöar
      Lakkonjåsjåkkå bäck
      Lakkonjåske sänka
      Lakkonjåske bäck
      Lapisåive, se Lappesåjve berg
      Lappesautje dalgång
      Lappesjonne berg
      Lappesåjve berg
      Lassavare berg
      Lassivare, se Lassavare berg
      Latenmaras ås
      Latnjevare berg
      Latnjevare berg
      Latsamaj. Saknas
      Latsamasjaure sjö
      Laukåjve berg
      Launjetätno älv
      Lauk(o)åjvi fjäll
      Laulovari berg
      Launjekätno älv
      Laurokasjägge myr
      Lautajaure sjö
      Lavoljåkkå bäck
      Lavolåjve berg
      Laddovuopme myr
      Ledittjielki bergås
      Leggitjielki bergås
      Lehdovare berg
      Lahonvuoma, Al. (o. Yl.) Saknas
      Lehtolaki, Al. o. Yl.: Saknas
      Leveäjaure sjö
      Liedeksavo sel
      Liedektjelke skogsås
      Liedekvare berg
      Liikevuomejåkkå bäck
      Liksojuovva berg
      Liljakielas bergås
      Linakero fjäll
      Linetjärro berg
      Linetjärro fjäll
      Livot-tsåkkå fjäll
      Lolemos berg
      Lolet Nammeåjve berg
      Lolit Tsuolmajauri sjö
      Lolit Tsuolmajauri sjö
      Lospevari berg
      Lulemus, Al. o. Yl., se Lolemos Saknas
      Luokteåjvet berg
      Luoktåjvi fjäll
      Luonjasjaure sjö
      Luonjasjåkkå bäck
      Luonjasluoppal sjö
      Luonjasluobbalak sjöar
      Luonjastuottar berg
      Luspavaara berg
      Luspejaure sjö
      Luspejaure sjö
      Luspevare berg
      Luspevare berg
      Luspevare berg
      Låktårieppe dal
      Låktårieppe svacka
      Låktåvare berg
      Låktåvare berg /Se
      Låpejonnas berg
      Låponunas, se Låpejonnas Saknas
      Låtsamajaure sjö
      Låtsamavare berg
      Låuskanautje dalgång
      Läjpevare berg
      Läjpevarek berg
      Lättasätno å
      Lätäsena, se Lättasätno Saknas
      Madasjaure sjö
      Madasjåkkå bäck
      Maetj., se Madasjaure o. Madejärvi Saknas
      Maetjokk, se Madejoki o. Madasjåkkå Saknas
      Mannakuojka fors
      Masakjaurek sjö(ar)
      Maselvare, se Kaggavare berg
      Maselvare Saknas
      Masikjaure sjö
      Masikluoppal sjö
      Masikåjho bäck
      Masälkjauras sjö
      Masälvaret berg
      Matalajaure sjö
      Matalajaure sjö /Se
      Matalajärvi, se Matalajaure Saknas
      Melkasråve höjd
      Merasjoki, se Meraskårså o. Meraskursu Saknas
      Meraskårså bäck
      Moljokjåkkå bäck
      Moljokvare berg
      Moljotjokk, se Moljokjåkkå Saknas
      Moljotjokk, se Måljotjåkkå bäck
      Moljotjokk bäck
      Moljotvare, se Moljokvare o. Puoltasavare Saknas
      Moljotvare berg
      Moljotvare berg
      Moljotvare berg
      Moskontuoddar, se Måskokajse fjäll
      Måkkejaure sjö
      Måkkevuopme myr
      Måljotjåkkå bäck
      Måljotjåkkå bäck
      Måskokajse fjäll
      Måtsakvare berg
      Måttsakvare berg
      Måttsehak-kala(?) vadställe
      Måttsehakpuoltsa backe
      Märtäjaure sjö
      Märtävare berg
      Nagervuopio, se Nakervuoppe Saknas
      Nakervuoppe vik
      Nalasvare berg
      Namalajärvi sjö
      Namalaselkä, se Namalavaara Saknas
      Namalavaara berg
      Nammeåjve berg
      Nammaivkaskajåkkå bäck
      Nammåjkaskajåkkå bäck
      Nammåive, Lulep berg
      Nankot berg
      Narkajärvi, se Saarijaure Saknas
      Niipijänkkä, se Nipejägge Saknas
      Niipivaara, se Nipetjelke o. Niipiselkä Saknas
      Nikkvari berg
      Nilakvare berg
      Nilavaara berg
      Nilsevare berg
      Nilsevielma bäck
      Nipejaure sjö
      Nipejaure sjö
      Nipejägge myr
      Nipekåbbå berg
      Nipetjelke berg
      Nirjijaure, se Njärrejaure sjö
      Nirjijaure, -vare, se Njärre- Saknas
      Nirjijokk, se Njärrejåkkå bäck
      Nirjivare, se Njärrevare berg
      Nitojaure sjö
      Njankok berg
      Njankok, (pajek): berg
      Njarkajaure sjö
      Njarkaråvve berg
      Njarkavare berg
      Njiulojaure sjö
      Njiulojåkkå bäck
      Njiulokielas berg
      Njiulujaure sjö
      Njiulukielas åssträckning
      Njoktsajåkko bäck
      Njuoktjajåkkå bäck
      Njuoktjajåkkå bäck
      Njuoktjakårså dal
      Njuoktjakårså ravin
      Njuoktjama bergudde
      Njuoktjavare berg
      Njuoktjavare berg
      Njåskejaure sjö
      Njärrejaure sjö
      Njärrejaure sjö
      Njärrejåkkå bäck
      Njärretjatsa bäck
      Njärrevare berg
      Njärrevare berg
      Nommeljärvi, se Sorkojaure Saknas
      Nommeljärvi sjö
      Nommeljärvi sjö
      Nommelvaara, se Sorkotjåkkå(k) Saknas
      Nommelvaara berg
      Nommelvaara fjäll
      Notevare fjäll
      Nuorpalait, se Jeutis o. Jegtis Saknas
      Nuorpaåive, se Tåresåjve Saknas
      Nuortapårre berg
      Nuosta Rapesåjvi fjäll
      Nåkejaure sjö
      Nåkesajva sjö
      Nälkejåkkå bäck
      Nälk(e)åjve berg
      Omujoki, Yl. o. Al.:, se Åmojåkkå Saknas
      Onna varas berg
      Outovaara, se Outavaara o. Åutavare Saknas
      Padasjåkkå bäck
      Padjek Liedekkuojka fors
      Padjek Tjålmejaure sjö
      Pajaltesjaure sjö
      Pajaltosjåkkå bäck
      Pajaltosjägge myr
      Pajaltosådje bäck?
      Pajaltusjoki bäck
      Pajaltusjärvi sjö
      Pajek Kilpisjaure sjö
      Pajek Tierpmasvare berg
      Pajeltesjoki, se Pajaltusjoki o. Pajaltosjåkkå bäck
      Pajeltesjärvi, se Pajaltusjärvi o. Pajaluosjaure Saknas
      Pajet Tjuolmajaure sjö
      ?Paji Råvas fjäll
      ?Paji Skadja fjäll
      Paijt Kajråvvi fjäll
      Pajit Tsalmas berg
      Pajtesvare berg
      Pakkel berg
      Paktejaure sjö
      Paktejaure sjö
      Paktevare berg
      Palanenlaki Saknas
      Palankijoki Saknas
      Paldoåive, se Paltåjve Saknas
      Paldoåive fjäll
      Paljesjaure sjö
      Paljesjåkkå bäck
      Paljestuottar berg
      Palkeskorro pass?
      Palkesvare berg
      Palkesvare Saknas /Se
      Palkesvare fjäll
      Palkesvari berg
      Paltovaara, se Påltovare berg
      Paltåjve berg
      Paltåjvi fjäll
      Pantamajaure sjö
      Partaljaure sjö
      Partaljåkkå bäck
      Partalnjarka udde
      Partalvare berg
      Passejåkkå bäck
      Patejårme sjö
      Paukkanjåkkå bäck
      Paukkanåjvet berg
      Pausakvare berg
      Pavaj., se Pavaljaure sjö
      Pavaljaure sjö
      Pavaljåkkå bäck
      Pavalårtå berg
      Pednatjårro, se Pädnatjärro berg
      Pednatjärro fjäll
      Peikasjaure sjö
      Pejkasjaure sjö
      Pejkasnjarka udde
      Pejkasvare berg
      Peldsa, se Pältjan berg
      Peldsa, se Pältjan fjäll
      Pelikasuolma, se Pälkesvare berg
      Pervari berg
      Petnatjärro berg
      Petnatjärro fjällplatå
      Peurajaure sjö
      Piedjojåkkå bäck
      Piedjosuotnjo myrland
      Pieggjoskajte land
      Pausavare, se Pausakvare berg
      Pierfaljaure sjö
      Piessestuoddarak berg
      Piggosjåkkå bäck
      Piggosvare berg
      Pijtovaras berg
      Pinjisjaure sjö
      Pinjisvare berg /Se
      Pipmevare berg /Se
      Poitislompolo, se Puojteslumppal Saknas
      Pojkojaure sjö
      Pojkojaure sjö
      Pojmevare berg
      Polle berg
      Pullivaara, se Polle Saknas
      Pulsujoki bäck
      Pulsujärvi sjö
      Pulsuvaara, se Såkkevarek Saknas
      Pulsuvaara berg
      Puodjojaure sjö
      Puodjotjåkkå berg
      Puojtesluoppal sjö
      Puolama, se Puollantjåkkå Saknas
      Puolama fjäll
      Puoljatkielas ås
      Puollankårså dalgång
      Puollannjåske berg
      Puollanpuoltjajåkkå bäck
      Puollansäjpos del av berg
      Puollantjåkkå berg
      Puollantjåkkå berg
      Puollantjåkkå, lolep berg
      Puollantjåkkå, tavep berg
      Puollantjärro berg
      Puollan(tuottar)tjåkkå berg
      Puollanvare berg
      Puollanvare berg
      Puollanvare berg
      Puollanvare berg
      Puollanvari fjäll
      Puollanvari berg
      Puoltavare, se Kartevare Saknas
      Puoltavare fjäll
      Puoltjavare berg
      Pultjavari berg
      Puoltsajaure sjö
      Puoltsajaure sjö
      Puoltsajauri sjö
      Puoltsajaureharjo ås
      Puoltsajåkkå bäck
      Puoltsajåkkå bäck
      Puoltsavaara berg
      Puoltsavari berg
      Puoltsavuopme myr
      Puolverkala vadställe
      Påjmasåjve berg
      Pållavare, se Puollanvare o. Puollantjåkkå Saknas
      Pållavare berg
      Pållavare berg
      Pållavare fjäll
      Pållos terräng
      Pållosjåkkå bäck
      Påltojåkkå bäck
      Påltovare berg
      Pårhanvare berg
      Pårhanvuopme myr
      Pårjåsåjve berg
      Påttetievva kulle
      Påunaape myr
      Påunajåkkå bäck
      Pädna fjäll
      Pädnatjärro berg
      Päkkejaure sjö
      Päkkijauri sjö
      Päkkekielas ås
      Päkkijaure sjö
      Päkkijåkka bäck
      Päkkijärvi, se Päkkijaure sjö
      Päkkijärvi sjö
      Päkkijärvi sjö
      Pälkesvare berg
      Pältjan fjäll
      Pältjan fjäll
      Pältjanjåkkå bäck
      Pältjanjåkkå bäck
      Pärralåive fjälltopp
      Pärralåjve berg
      Pärrevare berg
      Päset berg
      Pässejåkkå bäck
      Päurajaure sjö
      Radjejaure sjö
      Radjejåkkå bäck
      Radjevare berg
      Radjevuopme myr
      Raisj., se Raisijärvi o. Rajsajaure Saknas
      Rajsajaure sjö
      Rakkåjve berg
      Rankasvare berg
      Rapisatja, se Rappisatjek berg
      Rappesåjve berg
      Rappisatjek berg
      Rauskasjaurek sjöar
      Rauskasjoki, se Rauskasjåkkå bäck
      Rauskasjåkkå bäck
      Rauskasvare berg
      Rautojaure sjö
      Rautojaure sjö
      Rautojaurek sjöar
      Rautojaureh sjöar
      Rautojåkkå bäck
      Rautojåkkå bäck
      Rautojåkkå bäck
      Rautokuojka fors
      Rautotjatsa dalgång
      Rautotjatsa dalgång
      Rautovare berg
      Rautoåjve berg
      Rautulaki, se Nipekåbbå berg
      Rautustjatja, se Rautovare berg
      Ravvijauri sjö
      Riettelako berg
      Riikaskielinen, se Rikasråuve o. Riikasrova Saknas
      Rikasjaure sjö
      Rikasråuve ås
      Rikavari berg
      Rissevare berg
      Rissevare berg
      Ristavare berg
      Ristavari berg
      Ristenjaure sjö
      Ristenjåkkå bäck
      Ristenvare berg
      Ristimav., se Ristenvare berg
      Ropi, se Råpe o. Roopi Saknas
      Ropi fjäll
      Ropijoki, se Råpejåkkå Saknas
      Ropijoki bäck
      Rosejåkkå bäck
      Rostoeno, se Råstätno Saknas
      Rostojaure, se Råstojaure sjö
      Rostojaure sjö
      Rostonselkä, se Råsto Saknas
      Routosjåkkå bäck
      Routosnjarka udde
      Routosvare berg
      Routosåjve berg
      Rovavaara, se Rovvavare berg
      Rovevaara, se Råvvevare Saknas
      Rovvavare berg
      Ruodnajoki, se Råtnojåkkå o. Runojoki Saknas
      Ruodnajoki bäck
      Ruodnavare, se Råtnovare o. Runovaara Saknas
      Ruodnavare fjäll
      Ruoksojaure sjö
      Ruotasjärvi, se Rautojaure o. Rautujärvi Saknas
      Ruoutasvagge bäck(dalgång?)
      Ruoutasvakkejaure sjö
      Ruotasåive Saknas /Se
      Råpe berg
      Råpejåkkå bäck
      Råpejåkkå bäck
      Råpetjuolma höjder(?)
      Råpetjåkkå berg
      Råsto berg
      Råsto eno älv
      Råstojaure sjö
      Råstojaure sjö
      Råståjauri sjö
      Råstojauri sjö
      Råstätno älv
      Råstätno älv
      Råtnojåkkå bäck
      Råtnovare berg
      Råukojaurek sjöar
      Råukojåkkå bäck
      Råukolako dalgång
      Råvas berg
      Råvas sjö(?)
      Råvasjåkkå bäck
      Råvastuolpa fjällsluttning
      Råvejaure sjö
      Råvepuoltsa höjd
      Råvvejaure sjö
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Räjtarvare berg
      Rättlako, se Riettelako berg
      Saarijaure sjö
      Saarijärvi, se Suolojaure Saknas
      Saarivaara, se Kamse Saknas
      Saarivaara berg
      Saatavaara, se Satavare Saknas
      Sadjenjaurek sjöar
      Sadjenvarek berg
      Saivo, se Nookisaivo o. Nåkesajva Saknas
      Saivo, se Sajvak sjö
      Saivo, se Sajvajaure o. Saivonjärvi Saknas
      Saivoj., se Sajva Saknas
      Sajva sjö
      Sajva sjö
      Sajvajaure sjö
      Sajvajåkkå bäck
      Sajvak sjöar
      Saksajaure sjö
      Saksonjaure sjö
      Salmijaure sjö
      Salmijoki bäck
      Salmijoki bäck
      Salmijärvi, Al. sjö
      Salmijärvi, Yl. sjö
      Salmiåive, se Tjålmevare o. Salmivaara berg
      Salmiåive, se Tjålmåjve berg
      Salmiåive berg
      Salmiåive fjäll
      Saltijaure sjö
      Salukkakursuj., se Sattokjåkkå o. Majavajoki Saknas
      Sanjajåkkå bäck
      Sanjijåkkå bäck
      Santso, se Tsåktso Saknas
      Santso, se Tsåktso Saknas
      Sapanjåkkå bäck
      Sapanlako fjäll
      Sapantsåkkå fjäll
      Sapekjåkkå bäck
      Sapektjåkkåh bergtoppar
      Sapeknjåske dalgång
      Sapekåjve berg
      Sapetjåkkåt berg
      Sarjasjåkkå bäck
      Sarrejåkkå bäck
      Sarvesjaure sjö
      Sarvesjåkkå bäck
      Sarvesåjve berg
      Sarvesåive fjäll
      Sarvesåjvet berg
      Sarvesåjvi fjäll
      Satavare berg
      Sattokjaure sjö
      Sattokjaure, vuolep: sjö
      Sattokjåkkå bäck
      Sattokkårså bäck
      Sattokvare berg
      Satukkakursu, se Sattokkårså o. Sattukkakursu Saknas
      Sauskaskoski, se Saukkokoski o. Tjauskaskuojka Saknas
      Sauskasåive, se Tjauskasåjve Saknas
      Sautosjaure sjö
      Sautosjåkkå bäck
      Sautostuottar berg
      Sautosvare berg
      Sutso fjäll
      Sautsotjärro, se Tsåutsotjärro Saknas
      Sautsotjärro berg
      Sautsotjärro fjäll
      Seitekåpejåkkå bäck
      Seiteluokta vik
      Seitenjarka udde
      Seitesuolo holme
      Seitevare berg /Se
      Seitevare fjäll /Se
      Seitevare, Pajep berg
      Seitevare, Vuolep berg
      Sej»tas berg
      Seitas fjäll
      Sejtekåpejåkkå bäck
      Sejteluokta vik
      Sejtenjarka udde
      Sejtesuolo ö
      Sejtevare berg
      Selkä, se Liedektjelke o. Liedakanselkä Saknas
      Selkä bergås
      Selkävaara berg
      Selkävaara, se Jeuttotjåkkå berg
      Selkävaara fjäll
      Sieknalasj., se Sieknaljaure Saknas
      Sieknaljaure sjö
      Sielkesjaure sjö
      Sielkesvare berg
      Siikavuoppe vik
      Silesjaure sjö
      Silesjaure sjö
      Silke skogområde
      Silpajaure sjö
      Silpakielas Saknas
      Silpakielas fjällrygg
      Silpatjolma fjäll
      Silpatjuolmajåkkå bäck
      Siläkki berg
      Simajokk bäck
      Simajokk bäck
      Sinnot berg
      Sinnotjauri sjö
      Sinnotjauri sjö
      Sinnotluoppalat sjöar
      Sinnukkajärvi. se Sinokjaure sjö
      Sinnukkajärvi sjö
      Sinnukkalompolo, se Sinokluoppal sjö
      Sinnukkalompolo sjö
      Sinnukkavaara, se Sinovare berg
      Sinnukkavaara berg
      Sino Saknas
      Sinokjaure sjö
      Sinokluoppal sjö
      Sinokvare berg
      Sinotjaure sjö
      Sinotluobbalat tjärnar
      Sinukkajärvi sjö
      Sinukkalompolo tjärn(ar)
      Sirrajaure sjö
      Skajpas berg
      Skajpas berg
      Skajtevare berg
      Skatsa, padjek: berg
      Skatsa, vuolek: berg
      Skerrejåkkå bäck
      Skerreåjvet berg
      Skerråjvek berg
      ?Skire kiellasat fjäll
      Skitsijåkka bäck
      Skitsijåkkå bäck
      Skitsikalojåkkå bäck
      Skittsekallojåkkå bäck
      Skuounjahanvare berg
      Sniertekjaure sjö
      Sniertekjaureh sjöar
      Sniertekjåkkå bäck
      Sniertekluobbalak tjärnar
      Sniertekvare berg
      Snjertekjåkkå bäck
      Sodnjohanjaren sel
      Sojajaure sjö
      Sojavare berg
      Solimasvaggi fjälldal
      Solivaara, se Tjålle Saknas
      Soppakuojka fors
      Soppasavo sel
      Sorkojaure sjö
      Sorkojaure sjö
      Sorkojåkkå bäck
      Sorkot berg
      Sorkotjåkkå(k) berg
      Sorkovielma bäck
      Soråkna fjäll
      Soråknjauri sjö
      Soråknpolsat myr
      Spalkonjaure sjö
      Spaltjajaure sjö
      Spaltjajåkkå bäck
      Spaltjaårtå Saknas
      Spatnjovare berg
      Stuorakåjve berg
      Stuoråive, se Stuorakåjve Saknas
      Ståkkekielas ås
      Stålkikielas skogsås
      Suolojaure sjö
      Suopakjaure sjö
      Suorke å
      Suorkevarek berg
      Suorpmasvielma dalgång
      Suosmer berg
      Suosmerpakte del av Suosmer(?)
      Syväjärvi, se Tjeknaljaure sjö
      Såkevare berg
      Såkkevarek berg
      Sårrenjarka udde
      Sårrenjarka udde
      Såtsanjaure sjö
      Såtsanjåkkå bäck
      Såutajauras, Onna: sjö
      Såutajaure, stuora sjö
      Såutojaurek sjöar
      Såutsanjauri sjö
      Såutshepmi fjäll
      Säjtas fjäll
      Säjtas tjuolma fjäll
      Sälkisj., se Sielkesjaure Saknas
      Sämäräinen, se Sämmäräinen o. Tjäpmeras Saknas
      Sämäräinen berg
      Säurisjokk, se Tjärurisjåkkå o. Seurisjoki Saknas
      Taavaeno, se Tavvaätno Saknas
      Taavaeno älv
      Taavajoki bäck
      Taavajärvi, se Taavajaure sjö
      Taavajärvi sjö
      Taavaskaite fjäll
      Taavavuoma myr
      Taavavuoma myr
      Tadtjajärvi, se Tatjajaure o. Taatsajärvi sjö
      Tadtjapahta, se Huornatj berg
      Tanamanne berg
      Tanamanni berg
      Tanamanni fjäll
      Tanta berg
      Tantavaara berg
      Tantavare berg
      Tatjajaure sjö
      Taukejaure sjö
      Taukejauresuolo ö
      Taukemuotke ed
      Taukevare berg
      Taavajoki, se Tavvajåkkå Saknas
      Tavvajaure sjö
      Tavajauri sjö
      Tavvajåkkå bäck
      Tavajåkko bäck
      Tavvaskajte landområde
      Tavaskajti kvissel
      Tavavuopmi myr
      Tavit Tsolmajauri sjö
      Tavvaätno älv
      Tavvaätna å
      Tavätno älv
      Telajärvi sjö
      Termäsvaara, Al. och Yl. Saknas /Se
      Teukavaara, se Täukkavare o. Teukkavaara Saknas
      Tieltojto bergutsprång
      Tierpmasvare, se Vuolep o. Pajek T. Saknas
      Tierpmasvare, vuolep: berg
      Tijpan(?) berg
      Tiukajaure sjö
      Tiukatievva höjd
      Tiukavare berg
      Tjappesmaras berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjatjepelisvaara, se Tjatsepälesvare berg
      Tjatjepelisvaara, se Tjatsepälisvare berg
      Tjatjepelisvaara, se Tjatsespiellevarre berg
      Tjatsepälesvare berg
      Tjatsepälesvare berg
      Tjatsesierkajåkkå bäck
      Tjatsespiellevarre berg
      Tjauskaskuojka fors
      Tjauskasåjve berg
      Tjeknaljaure sjö
      Tjoddejaure sjö
      Tjoddejåkkå bäck
      Tjoddekårså bäck
      Tjormejåkkå bäck
      Tjormevadak Saknas
      Tjormevagge dalgång
      Tjuddemuotke ed
      Tjuollojåkkå bäck
      Tjuolloskajte del av berg
      Tjuolmajaure sjö
      Tjuolmajaure sjöar
      Tjuolmajauretjålme sund
      Tjuolmåjvi fjäll
      Tjuonakielinen, se Tjuonjakielas Saknas
      Tjuonjajaurek sjöar
      Tjuonjakielas berg
      Tjuonjakiellasak Saknas
      Tjuosmir, se Suosmer berg
      Tjålle berg
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmepuoltsak höjder
      Tjålmevare berg
      Tjålmevare berg
      Tjålmeåjve berg
      Tjålmåjve berg
      Tjårråkaise fjäll
      Tjårrokaisse, se Tjårråkasjse fjäll
      Tjårråkajse fjäll
      Tjåutjo- Saknas
      Tjåutjovaras fjäll
      Tjäpmaras berg
      Tjäpmeras berg
      Tjärpmakjåkkå bäck
      Tjärpmakkielas skogshöjd
      Tjärpmakkielasjåkkå bäck
      Tjäuresjåkkå, se Årjapäle tääuresjåkkå Saknas
      Tjäurestjelke bergrygg
      Tjäurisjåkkå, (nuortapäle): bäck
      Tokkaporo berg
      Tsitjesuolo ö
      Tsitjesuolo holme
      Tsuokodakjaure sjö
      Tsuolmasjåkkå bäck
      Tsuonanjaure sjö
      Tsuonanvare berg
      Tsåkeskuojka fors
      Tsåkessavo sel
      Tsåkkåmaras skogterräng
      Tsåkkåmarrasat berg
      Tsåktojauri sjö
      Tsåktso berg
      Tsåktso berg
      Tsåkuttaj., se Tsuokodakjaure Saknas
      Tsålmåjvi fjäll
      Tsålmåjvit fjäll
      Tsåutsojaure sjö
      Tsåutsojaure sjö
      Tsåutsotjärro bergland
      Tsåutsovaras berg
      Tsåutsovarat berg
      Tsåutsovaratjat berg
      Tsåutsovielma bäck
      Tsåutsåjaure sjö
      Tukkpuru, se Tokkaporo Saknas
      Tukkpuru berg
      Tuojpal Saknas
      Tuolpasnierteh bergparti
      Tuolpasnjertek berg
      Tuottarkätjåjve berg
      Tuulinkivaara, se Tulinkivaara o. Tålåsvare Saknas
      Tålåsvare berg
      Tåresåjve berg
      Tåresåjve berg
      Tåresåjve berg
      Tåresåjvi fjäll
      Täukkavare berg
      Unna luobbalas sjö
      Vaaranvälij., se Njåskejaure Saknas
      Vadsåive, se Vatsakielas Saknas
      Valkeajaure sjö
      Vanasjaure sjö
      Vanasvare berg
      Vapaharjut åsar
      Vardovare, se Vartavare o. Varttavaara Saknas
      Vardovare berg
      Varitsåkkå fjäll
      Vartavare berg
      Vartavari berg
      Vatsakielas ås
      Vats(a)åjve berg
      Vattijaure sjö
      Vattåjve berg
      Vaurakvielma bäck
      Vaurakåjve berg
      Veigematto, se Vädjematto berg
      Veigematto, se Vädjematto fjäll
      Vidnarjaure sjö
      Vidnarjauri sjö
      Vidnarjåkkå bäck
      Vidnarjåkkå bäck
      Vidnarkielas fjällås (udde)
      Vidnartjuolma svacka
      Vidnarvare berg
      Vidnarvari berg
      Vidnaråjve berg
      Vidnaråjvi fjäll
      Vieksakielas berg
      Viellar dalgång
      Viellarjåkkå bäck
      Viertaråvve höjd
      Viikusjärvi sjö
      Viikusrova höjd
      Viikusvaara berg
      Vikosjaure sjö
      Vikosråvve höjd
      Vikosvare berg
      Virkakursuntörmä, se Virkokårsåmielle Saknas
      Virkaljonni bergudde
      Virkaljåkkå bäck
      Virkaljåkkå bäck
      Virkaljåkkå bäck
      Virkalluokta vik
      Virkaltjåkkå fjäll
      Virkalluokta vik
      Virkohuornas berg
      Virkojåkkå bäck
      Virkokårså dal
      Virkokårsåmielle backe
      Vissakjaure sjö
      Vissakjåkkå bäck
      Vissakvare berg
      Vitape myr
      Vittangijärvi, se Vissakjaure Saknas
      Vorvejaure sjö
      Vorvejåkkå bäck
      Votnesjaure sjö
      Votnesjåkkå bäck
      Votniskajte terräng
      Vuoggaskårså dalgång
      Vuoggastjärro berg
      Vuoggasvare berg
      Vuojahaknjarka udde
      Vuojahatnjarka udde
      Vuojkek berg
      Vuokaisenkero, se Vuokkaisenkero o. Vuoggastjärro Saknas
      Vuokkasjaure sjö
      Vuokkasluoppal sjö
      Vuokkojärvi, se Våkajaure, vuolemos Saknas
      Vuokkojärvi sjö
      Vuokkojärvi, se Våkajaure, Vuolemos sjö
      Vuoksa berg
      Vuoksa fjäll
      Vuoksa berg
      Vuolek Kilpisjaure sjö
      Vuolek Liedekkuojka fors
      Vuolek Njankok berg
      Vuolek Tjålmejaure sjö
      Vuolek Tjuolmajaure sjö
      Vuoli Skadja fjäll
      Voulit Tsalmas berg
      Voulli Karåvvi berg
      Vuolli Råvas fjäll
      Vuomajaure sjö
      Vuomajaure sjö
      Vuomajauri sjö
      Vuomajåkkå bäck
      Vuomapuoltsak höjder
      Vuomatjuolma fjäll
      Vuomatjuolmajåkkå bäck
      Vuomavare berg
      Vuonjaltjelke berg
      Vuorvekj., se Vorvejaure sjö
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojåkkå bäck
      Vuoskovare berg
      Vuoskovare berg
      Vuoutevare berg
      Våkajaure, kaskamos: sjö
      Våkajaure, Kasamus sjö
      Våkajaure, padjemus: sjö
      Våkajaure, Padjemus sjö
      Våkajaure, vuolemos: sjö
      Våkajaure, Vuolemus sjö
      Våusak berg
      Våusatjåkkå(k) berg
      Vädjematto berg
      Vädjematto fjäll
      Väjvejaure sjö
      Väjvejåkkå bäck
      Väjvemuotke Saknas
      Väunje berg
      Väunje höjd
      Yl. Liedakkakoski, se Liedekkuojka, padjek Saknas
      Yli Njauko, se Njankok, (pajek) berg
      Yl. Salmijärvi, se Padjek Tjålmejaure sjö
      Yl. Salmijärvi sjö
      Åggojaure sjö
      Åggojegge myr
      Åggojåkkå bäck
      Åggovare berg
      Åggovielma bäck
      Åmakjaure sjö
      Åmakjaure sjö
      Åmakvardo berg
      Åmakvare berg
      Åmakvare berg
      Åmatvari berg
      Åmojåkkå bäck
      Årjapäl Såtsanjåkkå bäck
      Årjapäle tjäuresjåkkå bäck
      Årjit Rapsåjvi fjäll
      Åutaape myr
      Åutajaure sjö
      Åutavare berg
      Ärektuojpil berg

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.