ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karesuando : Jukkasjärvi och Karesuando tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Namntabell 1 (Finska namn)
Namntabell (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1977
      Motsuhakajärvi sjö
      Moudkansuusaari, se Antinsaari holme
      Mukkajänkänoja bäck
      Mukkajänkänpalo höjd
      Mukkajärvenniemi udde
      Mukkajärvenniemi udde
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sel
      Mukkakoski fors
      Mukkaluspa fors
      Mukkapelto åker
      Mukkapelto åker
      Mukkapelto åker
      Mukkapelto åker
      Mukkaperänjärvi sjö
      Mukkasuvanto sel
      Mukkavuoma myr /Se
      Mukkavuopio ava
      Mukkavuopio vik
      Mukkavuopionniemi udde
      Mukkasuvanto sel
      Munajärvi sjö
      Muodkaniva fors /Se
      Muotkaniva fors
      Muotkaniva fors
      Muotkansuusaari ö
      Muotkantakalahti vik
      Muotkantakavaara berg
      Murotsåhkå fjäll
      Mustajuurakko notvarp
      Mustajänkkä myr
      Mustajärvi sjö
      Mustajärvi sjö
      Mustajärvi sjö
      Mustajärvi sjö
      Mustamarasto berg /Se
      Mustamarasto berg
      Mustanjänkänjärvi sjö
      Mustanjänkänjärvi sjö
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg /Se
      Mustavaara berg /Se
      Mustavaara berg /Se
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Muuraismaa hed
      Muuri notvarp
      Muuri notvarp
      Muurilaki fjäll
      Muurisaari holme
      Muurivaara berg
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck /Se
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllyjärvi sjö
      Myllyjärvi tjärn
      Myllytievat kullar
      Mylly-Toorisjoki bäck /Se
      Myllytorisjoki bäck
      Mäntymaa skogsparti
      Mäska Sari, se Moskasaari holme
      Naalisjärvi sjö
      Naalisvaara berg /Se
      Naffa notvarp
      Nagervuopio, se Nakarivuopio vik
      Naimakkajärvi sjö
      Naimakkajärvi sel
      Naimakkajärvi sjö (sel)
      Naimakkaluspa sjöända
      Naimakkaluspa fors el. forsnacke
      Naimakkaluspa utlopp
      Naimattomanjärvi sjö
      Nakeri udde
      Nakeriniva fors
      Nakerivuopio vik
      Nalaksenvaara berg /Se
      Nalaksenvaara, se Nalasenvaara berg
      Nalaksenvaara berg
      Nalaksenvaara berg /Se
      Nalasenjoki bäck
      Nalasenvaara berg
      Nalasenvaara berg
      Nalmuksenvaara, se Luostokielinen berg
      Nalmuksenvaara, se Ylinen Nalaksenvaara berg
      Nalmuksenvaara berg /Se
      Namalajoki bäck
      Namalaselkä berg
      Narkajärvi sjö
      Narkajärvi sjö
      Narkajärvi sjö
      Narkajärvi sjö
      Narkajärvi sjö
      Nautikielinen berg
      Neidalahti vik
      Nickolan Sari, se Keskisaari holme
      Nielemäjoki bäck /Se
      Nielemäniemi udde
      Nielkkasrova berg
      Niili-Vuopio sjö
      Niipijänkkä, se Viipijänkkä myr
      Niipijänkkä myr
      Niipijärvi sjö /Se
      Niipijärvi sjö
      Niipinranta strand
      Niipiselkä berg /Se
      Niipivaara berg
      Niittyjoki bäck
      Niittyjoki bäck
      Niittyjoki bäck
      Niittyjärvenoja bäck /Se
      Niittyjärvet sjöar
      Niittyjärvet sjöar
      Niittyjärvi sjö
      Niittyjärvi sjö
      Niitty-Koskamajärvi sjö
      Niittysaari ö
      Niittysaari holme
      Niittysaari holme
      Nilajoki bäck /Se
      Nila(n)vaara berg
      Nilavaara berg
      Nilivuopio vik
      Nilivuopionsaari holme
      Nilsijoki bäck
      Nilsivaara berg
      Nirjijaure, se Njärjojaure sjö
      Nirjijokk, se Njärjojokk bäck
      Niskajärvi sjö
      Nitusaari, se Niittysaari Saknas
      Nitusaari, se Niittysaari holme
      Nivanlahti notvarp
      Nivanniemi udde
      Nivanniska notvarp
      Nivanväli sjö
      Njakajärvi sjö
      Njankuu berg
      Njarkaråvve fjäll
      Njarkavarre fjäll
      Njiulajaure sjö
      Njiuluhuornas fjäll
      Njiulujoki bäck
      Njiulukielas fjäll
      Njuoktjakursu ravin /Se
      Njuoktjavaara fjäll
      Njuoskijärvi sjö /Se
      Njärjojaure sjö
      Njärjojokk bäck
      Njärjokaise fjäll
      Njärjolahko fjällslätt
      Njärjovarre fjäll
      Nooki sjö /Se
      Nooki sjö
      Nookisaivo sjö /Se
      Nulanki, se Nuulanki o. Noulak Saknas
      Nulankijoki, se Nuulanskijoki Saknas
      Nulankijoki, se Nuulankijoki bäck
      Nulankijärvi, se Nuulankijärvi sjö
      Nulankirova berg
      Nulankirova berg
      Nulankivuoma myr
      Nulankivuomanoja bäck
      Nulankivuomanoja bäck
      Nunaksenranta strand
      Nunas berg /Se
      Nunasvaara, se Jones o. Nunas Saknas
      Nunasvaara berg
      Nuorpalait fjäll /Se
      Nuorpalait berg /Se
      Nuorpalait, se Geuddis fjäll
      Nuorpapalo, se Pakkel o. Pakkila Saknas
      Nuorpapalo fjäll
      Nuorpapalo fjäll /Se
      Nuorpapalo berg /Se
      Nuorpaåive fjäll /Se
      Nuorpaåjve fjäll
      Nuortatorisåive fjäll
      Nuorta Vittnarjåhkå bäck /Se
      Nuorta Vittnartsålemas bäck /Se
      Nuoutapori berg
      Nuulankijoki bäck
      Nuulankijoki bäck
      Nuulankijärvi sjö
      Nuulankijärvi sjö
      Nuulankivaara berg
      Nuulankivaara berg /Se
      Nuulankivuoma myr
      Nuulankivuoma myr /Se
      Nuottalompolo sel /Se
      Nälkäjoki bäck
      Okkujoki bäck
      Okkujänkkä myr
      Ollakanjoki bäck /Se
      Ollakanpalo hed
      Ollisenkoski, se Olliset Saknas
      Ollisenkoski fors
      Ollisenkoski fors
      Ollisenkoski fors /Se
      Olliset fors
      Olliso fors
      Olliso fors
      Olosvaara berg
      Olusvaara, Ylinen berg
      Olusvaara berg
      Omajärvi sjö
      Omajärvi sjö /Se
      Omujoensaadiot skogsområde
      Omujoensaajot Saknas
      Omujoki, Ylinen å
      Omujoki, ylinen bäck
      Omuvuoma myr
      Omuvuoma myr
      Onkanharju skogshöjd
      ?Onkanperä vik
      Orjanpudas älvgren(?)
      Orjanpudas bäck
      Orjanpudas gren av Muonioälven
      Orjanputaansaari slamholme
      Orjanputansaari, se Orjanputaansaari holme
      Orjanputaansaari holme
      Orjanputas älvgren
      Outajärvi sjö /Se
      Outajärvi sjö /Se
      Outajärvi sjö
      Outavaara berg /Se
      Outavaara berg
      Outavaara berg /Se
      Outavaara berg
      Outavaara berg
      Outavaaranjoki bäck
      Outavuoma myr /Se
      Outavuoma myr
      Outavuoma myr
      Outisenjoki bäck
      Outisenjärvi sjö /Se
      Outisinjoki bäck
      Outsinjärvi sjö
      Outovaara, se Outavaara berg
      Outovaara, se Outavaara berg
      Paanki vik
      Paanki sel
      Paankijoki biflod
      Paankinpudas gren av Muonio älv
      Paankinpu(d)as älvgren
      Paankinperänvaaranen berg
      Paankinpudas älvgren
      Paankinsaari holme
      Paankinvuopio vik
      Padankijoki bäck /Se
      Pahajärvi sjö
      Pahajärvi sjö
      Pahtajoki bäck
      Pahtajoki bäck
      Pahtajorma, se Patajorma o. Patejårme Saknas
      Pahtajorma, se Patajorma sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjöar
      Pahtajärvi sjö /Se
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtaniemi udde
      Pahtaniemi udde
      Pahtaniva ström
      Pahtaniva fors
      Pahtasaari holme /Se
      Pahtasaari holme
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg /Se
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara, se Juovavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara, se Juovvavaara berg
      Paittasjoki biflod
      Paittasjoki bäck
      Paittasjänkkä myr
      Paittasjänkkä myr
      Paittasjärven lompolo sjö
      Paittasjärvi sjö /Se
      Paittasjärvi sjö
      Paittasjärvi sjö
      Paittaslaki berg
      Paittaslaki berg
      Paittaslompolo sjö
      Paittaslompolo sjö
      Paittaslompolonjoki bäck
      Paittaspalo sved
      Paittaspalo berg
      Paittaspalo hed
      Paittasvaara berg
      Paittasvaara berg /Se
      Paittasvaara berg
      Paittasvaara berg
      Paittasvuoma myr
      Paittasvuoma myr
      Paittasvuomanjärvi sjö
      Pajaltusjoki bäck
      Pajaltusjoki bäck
      Pajaltusjänkkä myr /Se
      Pajaltusjärvi sjö
      Pajaltusjärvi sjö
      Pajaltusjärvi sjö
      Pajankinpu(d)as älvgren
      Pajeltesjoki, se Pajaltusjoki bäck
      Pajeltesjoki o. -järvi bäck o. sjö /Se
      Pajeltesjärvi, se Pajaltusjärvi sjö
      Pajujoki bäck /Se
      Pajuruto strand
      Pajurutonjoki bäck
      Pakkila berg /Se
      Pakkilajärvi sjö
      Paktejaure sjö
      Palanenlaki, se Palasenlaki Saknas
      Palanenlaki berg
      Palanenlaki, se Palanneenlaki berg
      Palankijoki biflod
      Palankijoki bäck
      Palanneenjärvi? sjö
      ?Palanneenlaki berg /Se
      Palanneenlaki berg
      Palasenlaki berg
      Palasenlompolo, alainen sjö
      Palasenlompolo, Alanen sjö
      Palasenlompolo, Ylinen sjö
      Palasenlompolo, ylinen sjö
      Palasenoja bäck
      Palasenoja bäck
      Paldoåive fjäll /Se
      Paljasjoki bäck
      Paljasjoki bäck /Se
      Paljasjoki bäck /Se
      Paljasjärvi sjö
      Paljasjärvi sjö /Se
      Paljasjärvi sjö /Se
      Paljastunturi berg /Se
      Paljastunturi berg /Se
      Palkhaansuu notvarp /Se
      Palkisvaara berg
      Palkisvuoma myr
      Palkkujärventieva ås
      Palkkujärvi sjöar
      Palkkujärvi, iso sjö /Se
      Palkkujärvi, pikku sjö
      Palkkurova skogshöjd
      Palkkurova skogshöjd
      Palkkurova, pikku höjd
      Pallsaari, se Palaarisaari Saknas
      Pallsaari, se Pallsarinsaari holme
      Pallsarinniva fors
      Pallsarinsaari holme
      Palojoki bäck
      Palojärvenjoki bäck
      Palojärvi sjö
      Palokopanoja bäck
      Paloniva fors
      Palonniva, se Paloniva fors
      Palosaari holme
      Palovaara berg
      Palovaara berg /Se
      Palovaara berg /Se
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palsarisaari ö
      Palsi notvarp
      Paltovaara, se Pualtuvaara berg
      Pantamajärvi sjö /Se
      Pantamajärvi sjö
      Pantamaruto bäck
      Pantamaruto bäck
      Papinjärämä sel
      Papinjärämä sel el. spakvatten
      Papinsaari holme
      Papinsaari holme
      Paskajoki bäck
      Paskapahta fjäll
      Paskapounu notvarp
      Paskaranta strand
      Paskarova berg
      Paskavuoma myr
      Passevarre fjäll
      Patajorma sjö /Se
      Patajorma sel(?)
      Patajorma sjö
      Patajorma vik
      Patajormanjärvi sjö
      Patajormansaaret holmar
      Patajormansaari ö
      Patajormansuvanto sel
      Pauhkanåivi fjäll
      Pauhkanåivinjoki bäck
      Pauhkutanoivi, Iso berg
      Pauhkutanoivi, Pikku berg
      Pauhkutanoivinjoki bäck
      Pausavaara fjäll
      Pausavare, se Paussavarre fjäll
      Pausavare fjäll
      Paussajoki bäck
      Paussajärvet sjöar
      Paussavarre fjäll
      Pavajärvi, se Pavaljärvi sjö
      Pavaljoki bäck
      Pavaljärvi sjö
      Pavalouta björkhed
      Pednatjårro, se Pietnatjårrå fjäll
      Peerajoki bäck
      Peerajärvi sjö
      Peerakoski fors
      Peerakoski fors
      Peerakoski fors
      Peeraonkanvuopio vik(ava)
      Peeraonkka vik
      Peeraonkkavuopio vik
      Peerasuanto sel
      Peerasuvanto sel
      Pehkastjuolma fjäll
      Pehkassuohna, se Paskapahta fjäll
      Peihkasjoki bäck
      Peihkasjärvi sjö
      Peihkaskielinen fjällhed
      Peihkasnjarka udde
      Peihkasnjåske fjälldal
      Peihkasvarre fjäll
      Pekanjänkkä myr
      Peldsa, se Pältsa högfjäll
      Peltotievat backar
      Perakoski, se Peerakoski Saknas
      Perakoski, se Peerakoski fors
      Perakoski, se Peerakoski fors
      Peraonkavuopio, se Peeraonkka Saknas
      Peraonkavuopio, se Peeraonkanvuopio vik
      Peräjärvi sjö
      Peräjärvi sjö
      Peräjärvi sjö
      Peräsuvannonsaari ö
      Peräsuvanto sel
      Pesemäjärvi sjö
      Pessijoki bäck /Se
      Pessijoki bäck
      Pessinki berg
      Pessinki berg /Se
      Pessinki fjäll
      Pessinkijärvi sjö
      Pessinkinpounikko myr
      Pessinkioja bäck
      Pessinki Rautujärvi sjö
      Pessinoivi berg
      Petsijärvi, se Pitsijärvi Saknas
      Petsijärvi, se Pitsijärvi sjö
      Petsivuoma, se Pitsivuoma myr
      Petsivaara Saknas /Se
      Petäjäkoski fors
      Petäjäkoski fors
      Peurajänkkä myr
      Peurajänkkä myr
      Peura(järven)tievat Saknas
      Peurajärventievat höjder
      Peurajärvi sjö
      Peurajärvi sjö /Se
      Peurajärvi sjö /Se
      Peurajärvi sjö
      Peurajärvi sjö
      Peurajärvi sjö
      Peurajärvi sjö
      Peurajärvi sjö
      Peurakaarteenvaara berg
      Peurakaarteenvaara berg
      Peurakaarteenvaara berg
      Peurakaarteenvaara berg
      Peurakuru dalsänka
      Peurakurunjoki bäck
      Peurakurunoja bäck
      Peuralompolo tjärn
      Peuralompolo sjö
      Peuratievat höjder
      Peuravaara, alainen berg /Se
      Peuravaara, ylinen berg /Se
      Piedinsaari holme
      Pie(d)insaari holme
      Piehkujaure sjö
      Piehkujoki bäck
      Piehkukielinen fjällhed
      Pienempi Rohtari tjärn
      Pieni-Alasaari holme
      Pierfalajärvi sjö
      Pierfalajärvi sjö
      Pietinsaari holme
      Pietjotjåhkå fjäll
      Pietnatjårrå fjäll
      Pietunjärämä sel
      Pii fors
      Piimakielinen Saknas /Se
      Piimakielinen, se Piimäkielinen hed
      Piimäkielinen berg
      Piimälaki berg
      Piimävaara berg
      Piippulahti notvarp
      Pikku Hämeenvaara berg
      Pikku Hämheenvaara berg
      Pikku Hämhevaara, se Pikku Hämheenvaara berg
      Pikku Jäkäläjärvi sjö
      Pikku Jäkäläjärvi sjö
      Pikkujärvet sjöar
      Pikkujärvet sjöar
      Pikkujärvi sjö
      Pikku Koirajärvi sjö
      Pikku Käyläkkäjärvi sjö
      Pikku lompolo sjö /Se
      Pikku Lompolo sjö
      Pikku Maasankilompolo sjö
      Pikku Matala notvarp
      Pikkuniva fors
      Pikkuniva fors
      Pikku Olosjärvi sjö
      Pikku Outajärvi tjärn
      Pikku Palkkujärvi sjö
      Pikku Palkkujärvi Saknas
      Pikku Palsi notställe
      Pikku Pesäjärvi sjö
      Pikku-Raakejärvi sjö
      Pikku Rahkinen sjö
      Pikkurautujärvenmaa höjd
      Pikku Rautujärvi sjö
      Pikku-Rohtari sjö
      Pikkurova Saknas
      Pikkurova, se Hietaharju berg
      Pikkurova berg
      Pikkusaari holme
      Pikkusaivo sjö
      Pikkusalmi sund
      Pikku Sapsamajärvi sjö
      Pikku Suolujärvi sjö
      Pikkutorisjoki bäck
      Pikkuvaara berg /Se
      Pikkuvaara berg
      Pikkuvaara berg
      Pimeälahti vik
      Pimeälahti notvarp
      Pingisharju ås och udde
      Pingisjoki biflod
      Pingisjoki bäck
      Pingisjärvenmaa Saknas
      Pingisjärvenmaa skogsområde
      Pingisjärvi, se Pinjisjärvi o. Pinjusjaure Saknas
      Pingislaki bergtopp
      Pingislaki berg
      Pingislompolo, se Pingisjärvi sjö
      Pingislahti vik /Se
      Pingismuotka ed
      Pingismuotka ed
      Pingismuotkanmaa Saknas
      Pingismuotkanmaa höjd
      Pingisniemi udde
      Pingisniemi udde
      Pingisniva ström
      Pingisniva fors
      Pingisvaara berg
      Pingisvaara Saknas /Se
      Pingisvaara berg /Se
      Pingisjärvi sjö
      Pingisjärvi sjö /Se
      Pirttimaanniemi notvarp
      Pirttimaanniemi udde
      Pirttiniva fors
      Pitkäj, se Pesemäjärvi Saknas
      Pitkäjärvenmaa hed
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkälahti vik
      Pitkäniemi udde
      Pitkäniva ström
      Pitkäniva fors
      Pitkäniva fors
      Pitkäniva fors
      Pitsijoki bäck
      Pitsijärvi sjö
      Pitsijärvi sjö
      Pitsipalo höjd
      Pitsipalo berg /Se
      Pitsivaara berg
      Pitsivaara berg
      Pitsivaara berg /Se
      Pitsivuoma myr
      Poikkijänkkä slåtteräng
      Poimisåjve fjäll
      Poitislompolo sjö
      Poraattamajänkkä myr
      Porattamaajoki, se Porattomaajoki bäck
      Poraattamajänkkä myr
      Porattamaajärvi, se Porattomaajärvi sjö
      Porattamavuoma, se Porattomavuoma myr
      Porattomaajoki bäck /Se
      Porattomaajärvi sjö
      Porattomajärvenjoki bäck
      Porattomanvaara berg
      Porattomanvuomanjoki bäck
      Porattomanvuomanjärvet sjöar
      Porattomavaara berg /Se
      Porattomavuoma myr /Se
      Porattomavuoma myr
      Porattomavuomanjoki bäck
      Porattomavuomanjärvet sjöar
      Porjosoivi berg /Se
      Porjusåjve fjäll
      Porojoki bäck
      Porojärvi sjö
      Porojärvi sjö
      Porokotajärvi sjö
      Porokotajärvi sjö
      Porosaari holme
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porrojärvi, se Porojärvi sjö
      Porovaara berg
      Potintieva kulle /Se
      Pounikko skogsland
      Pounikko berg
      Pounikkojoki bäck
      Pounikkojärvi sjö
      Pounikkolantto sjö
      Pounikkovaara berg
      Pounikkovaara berg
      Pounikkuvaara, se Pounikkovaara berg
      Pounujoki bäck
      Pounujoki bäck /Se
      Pounujoki bäck
      Pounujoki bäck /Se
      Pounujoki bäck
      Pounujärvi sjö
      Pounuvuoma myr /Se
      Pounuvuoma myr
      Pounuvuoma myr
      Pournikko, se Pounikko berg
      Pousuharju ås
      Pousuharju ås
      Pousuharjunnokka udde /Se
      Pousuharjunnokka udde
      Pousujärvensaari holme /Se
      Pousujärvensaari holme
      Pousujärvet sjöar
      Pousujärvettvå sjöar
      Pousujärvet sjöar
      Pousujärvi sjö (sel)
      Pousujärvi sjö
      Pousujärvi sel
      Pousukoski Saknas
      Pousukoski, se Puolikkonivat fors
      Pousulahti vik
      Pousulahti vik
      Pousuniva fors(?)
      Pousuniva fors
      Poususaari ö
      Pualtuvaara berg
      Pudas älvgren
      Pu(d)as gren av Muonioälven
      Puihkujärvi sjö
      Puimavaara berg /Se
      Puimavaara berg
      Puimavaara berg
      Puimavuoma myr
      Pulju ås
      Puljujoki bäck /Se
      Puljuvuoma myr /Se
      Pullivaara berg
      Pulsuharju ås /Se
      Pulsujoki bäck /Se
      Pulsujärvi sjö /Se
      Punakivi sten
      Punasenkivenapaja notvarp
      Punnavaara, se Puimavaara berg
      Punnavaara, se Puimavaara berg
      Puoittisharju ås
      Puoittislaki fjäll
      Puolikkoniva fors(?)
      Puolikkonivat forsar
      Puollaama berg /Se
      Puollaanjoki bäck
      Puollama berg
      Puollama fjäll
      Puollamjoki bäck
      Puollamouta skogstrakt
      Puoltsajoki bäck
      Puoltsajärvi sjö /Se
      Puoltsajärvi sjö
      Puoltsanlahti vik
      Puoltsavuoma myr /Se
      Puoltsavuoma myr /Se
      Puornikko berg
      Puornikkojärvi, se Pounikkojärvi sjö
      Puoskarisaari holme
      Puotitjålmajoki bäck /Se
      Purravaara berg
      Putaanranta strand
      Putaansaari holme
      Putaansaari holme
      Putaansaari holme
      Putaansuunlahti vik
      Putansaari, se Putaansaari holme
      Putansaari, se Putaansaari holme
      Puthansaari, se Könkämäsaari holme
      Putuoja bäck
      Putuoja bäck
      Puurojänkkä myr
      Puurojänkkä myr
      Puurojärvet sjöar
      Puurojärvi sjö
      Puurojärvi sjö
      Pyhävaara berg
      Päkkijärvi sjö
      Pältsa högfjäll
      Pältsanjoki bäck
      Pältsantjatja fjäll
      Pättikkä fors
      Pättikkäkurkkio fors
      Pättikkäkurkkio fors
      Pättikkäsuanto sel
      Pättikkäsuvanto sel
      Pättikänniemi udde
      Pättikänsuando sel
      Pättikökurkio, se Pättikkä Saknas
      Pättikökurkio, se Pättikkäkurkkio fors
      Pättikökurkio fors /Se
      Päuraj, se Peurajärvi sjö
      Päuraj, se Peurajärvi sjö
      Päurajärvi, se Peurajärvi sjö
      Pääskysmella notvarp
      Pöttikä Kurkio, se Pättikkäkurkkio fors
      Raakejärvi sjö
      Raakejärvi sjö
      Raakeonkanmukka vik
      Raakeonkanniemi notvarp /Se
      Raasijärvet sjöar
      Rahkåive fjäll
      Rahpisadak fjäll
      Rahpisadakanjärvet sjöar
      Rahpisatja fjäll
      Rahpisåjvinvälijoki bäck
      Raisijärvenniemi udde
      Raisijärvi sjö /Se
      Raisijärvi sjö
      Raisijärvi sjö
      Raisj. sjö /Se
      Raisjärvi, se Raisijärvi sjö
      Rajaj sjö
      Raisijärvenniemi udde
      Raisijärvenniemi udde
      Rajajoki å
      Rajajoki bäck
      Rajajoki bäck /Se
      Rajajoki biflöde
      Rajajoki bäck
      Rajajärvi sjö /Se
      Rajajärvi sjö /Se
      Rajajärvi Saknas /Se
      Rajajärvi sjö
      Rajavaara berg /Se
      Rajavaara berg
      Rajavaara(t) berg
      Rajavaara(t) berg
      Rajavaara berg
      Rajavuoma myr
      Rajavuoma myr /Se
      Rajavuoma myr
      Rajavuoma myr
      Rajavuoma myr
      Rakkåive, se Rahkåive fjäll
      Rakkåive berg /Se
      Rangasvaara berg /Se
      Rantahaikamaa berg?
      Rantahaikamaa höjd
      Rapakkojänkkä myr /Se
      Rapakko(järven)jänkkä myr
      Rapakkojärvi sjö
      Rapakkojärvenjänkkä myr
      Rapakkojärvenmaa Saknas
      Rapakkojärvenmaa skogshöjd
      Rapakkojärvi sjö
      Rapakkojärvi sjö
      Rapakkojärvi sjö
      Rapaskoski, se Rappaskoski fors
      Rapaskoski, se Alenen o. Ylinen Rappaskoski fors
      Rappakkujärvi, se Rapakkojärvi sjö
      Rappakuj., se Rapakkojärvi Saknas
      Rappakuj. sjö /Se
      Rappaskoski fors
      Rappaskoski fors
      Rappaskoski fors
      Rappaskoski fors
      Rappassaari holme
      Rappassaari holme /Se
      Rappassuando sel
      Rappassuvanto sel
      Rasaniva fors
      Rasaniva fors
      Rasaniva strömt parti
      Rasanivanvaara berg
      Rasanivanvaara höjd
      Rasasuanto sel
      Rasasuvanto sel
      Raukujauret sjöar
      Raukulahko fjällslätt
      Raunalavaara fjäll
      Rauskasjoki bäck
      Rauskasjärvi sjö
      Rauskasmarasti hed
      Rauskasvaara berg
      Rauskasvuopio ava
      Rauskasvuopio vik
      Rauskasvuopio vik (ava)
      Rauskasåive fjäll
      Rautajärvi sjö /Se
      Rautajärvi sjö
      Rautaoja bäck
      Rautaojanmaa bäck
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rauto Kurkio, se Rautukurkkio fors
      Rautujoki bäck /Se
      Rautujoki bäck /Se
      Rautujoki bäck
      Rautujoki bäck
      Rautujoki bäck
      Rautujoki bäck
      Rautujoki bäck
      Rautujärvenmaa höjd
      Rautujärvet sjöar
      Rautujärvet sjöar
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi sjöar
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi sjö
      Rautujärvi Saknas /Se
      Rautujärvi, pikku sjö
      Rautukero markområde
      Rautukurkio fors /Se
      Rautukurkio, se Rautukurkkio fors
      Rautukurkkio fors
      Rautukurkkio fors
      Rautulaki berg
      Rautuniva fors
      Rautuoivi berg
      Rautusoivi berg
      Rautustjatja fjäll
      Rautusuvanto sel
      Rautuvaara berg
      Rautuvaara berg
      Rautuåive fjäll
      Rautuåive fjäll
      Rautuåivi fjäll
      Rehkilö notvarp
      Rehtelahko fjällslätt
      Reidarivaara berg
      Reitarijärvi sjö
      Reitarivaara berg /Se
      Reitarivaara berg
      Reitarivaara berg
      Riihensia åker el. äng
      Riihensia åker?
      Riihipelto åker
      Riihipelto åker
      Riikasjoki bäck
      Riikasjoki bäck
      Riikasjärvi sjö
      Riikasjärvi sjö /Se
      Riikasjärvi sjö /Se
      Riikaskielinen berg /Se
      Riikasrova ås /Se
      Riikasrova berg
      Riipij. sjö
      Riipijoki å
      Riipijoki bäck
      Riipijoki bäck
      Riipijoki bäck
      Riipijärvet sjöar
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipit sjöar
      Riipivuoma myr
      Riipivuoma myr
      Riipivuomanjoki bäck
      Rikasj., se Riikasjärvi Saknas
      Rikasjärvi sjö
      Ripikäinen vik
      Ripikäinen vik
      Risantomaasaari ö
      Risantomansaari holme
      Risantomaansaari gränsholme
      Riskajärvi sjö
      Ristimäv. berg
      Ristimävaara, se Ristinasvaara berg
      Ristinasjärvi sjö /Se
      Ristinasvaara berg
      Ristinasvaara berg
      Ristivaara berg /Se
      Risulahti vik
      Ritsatamesaari, se Risantomaasaari ö
      Ritsatamesaari, se Risantomansaari holme
      Ritsatamesaari holme /Se
      Ritsatumasari, se Risantomansaari holme
      Rohtari sjö
      Rohtarit tjärnar
      Roopi berg
      Roopi fjäll
      Roopijoki bäck
      Roopinlaki berg /Se
      Roosiharju ås /Se
      Ropijoki bäck /Se
      Ropijärvi sjö el. vik
      Ropiniemi udde
      Ropisalmi sund
      Rosijoki bäck
      Rosipuoltsa ås
      Rosivaara berg /Se
      Roskaranta strand
      Rossa sund
      Rissa sund
      Rossanniemi udde
      Rostojärvi sjö
      Rostonselkä bergrygg
      Routekorsojoki bäck
      Rova berg
      Rova höjd
      Rova höjdsträckning
      Rovajänkkä, se Rautavuoma myr
      Rovajärvi sjö
      Rovanen berg
      Rovasenjoki bäck
      Rovasenjoki bäck
      Rovasenjärvi sjö
      Rovasjärventausta Saknas
      Rovasjärvi sjö
      Rovasjärvi, se Rovajärvi sjö
      Rovavaara berg
      Rovavaara berg
      Rovavaara berg /Se
      Rovavaara berg
      Rovavaara berg
      Rovavaara berg
      Rovavaara, se Aavapuoltsa berg
      Rovavaara berg
      Rovavaarajärvi sjö
      Rovavuoma myr
      Rovavuoma myr
      Rovavuoma myr
      Rovavuoman-umo bäck
      Rovevaara, se Rovavaara berg
      Ruikuma, alainen fors
      Ruikuma, ylinen fors
      Ruikumamaa skogshöjd
      Ruikumanmaa skogsås
      Ruikumasaari ö
      Rukojärvi sjö
      Rukojärvi sjö
      Rukolompolo sjö
      Rukolompolo sjö
      Runkajoki bäck
      Runkajärvi sjö
      Runkajärvi sjö
      Runojoki bäck /Se
      Runovaara berg /Se
      Ruodnajoki bäck /Se
      Ruodnavare fjäll
      Ruodusjoki bäck /Se
      Ruodusjoki bäck
      Ruodusjärvi sjö /Se
      Ruodusniemi udde /Se
      Ruodusvaara berg /Se
      Ruodusvaara berg
      Ruohokallio fors
      Ruokojänkkä myr
      Ruokojärvi, Al. o. Yl., se Nittyjärvet Saknas
      Ruokomaa Saknas
      Ruokomaa höjd
      Ruoksujärvenlompolo vik
      Ruoksujärvi sjö /Se
      Ruoksujärvi sjö
      Ruoksujärvi sjö
      Ruonalusta notvarp
      Ruostejänkkä myr
      Ruostejänkkä myr
      Ruotasjärvi, se Rautujärvi sjö
      Ruotasjärvi sjö /Se
      Ruotasåive, se Rautuåive fjäll
      Ruotasåive berg /Se
      Ruskeakivi notvarp
      Ruskoniemi udde
      Ruskoniemi udde
      Ruuhikorva fors /Se
      Ruutusoivi berg
      Ruutusoivi berg
      Rytikielinen ås
      Rytivuoma myr
      Råbi Jaur, se Ropijärvi sjö e. vik
      Råbi Joki, se Ropijoki bäck
      Råstoeno älv
      Råstojaure fjällsjö
      Råstojaure sjö /Se
      Råstonselkä fjällhed
      Råunela Saknas
      Rättlako, se Rehtelahko fjällslätt
      Saadiovuoma myr
      Saahtavaara fjäll
      Saahtavaara fjäll
      Saajot Saknas
      Saana fjäll
      Saanajoki bäck
      Saananlahti vik
      Saangijoki bäck /Se
      Saangijoki bäck
      Saanginjoki bäck /Se
      Saarenniva fors
      Saarenpäänniitty slåtteräng
      Saarijärvenjoki bäck
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarilompolo sjö
      Saarilompolo vik
      Saariniva, se Saarenniva fors
      Saarisuvanto sel
      Saarukainen Saknas
      Saarukainen fors
      Saarukkainen fors
      Saatavaara, se Sahtavaara berg
      Saatavaara, se Saahtavaara fjäll
      Saattukka bergsträckning
      Saattukkavuoma myr
      Saatukankursu dal
      Saatukkajärvi sjö
      Saatukkakursu dalgång
      Sa(d)inmaa skogsparti
      Sahalantto sjö
      Sahtavaara berg
      Saiovuoma, se Saadiovuoma Saknas
      Saiovuoma, se Saivovuoma myr
      Saivo sjö
      Saivo sjö (vik)
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo, se Haltisaivo sjö
      Saivo ava
      Saivo tjärn
      Saivo tjärn
      Saivojoki, Alainen bäck
      Saivojoki, ylinen bäck /Se
      Saivojoki bäck
      Saivojärvi sjö
      Saivojärvi sjö
      Saivojärvi sjö
      Saivokielinen fjällhed
      Saivonjoki bäck /Se
      Saivonjoki bäck
      Saivonjärvi sjö /Se
      Saivonvuoma slåttermyr
      Saivooja bäck
      Saivorovanmaa berg
      Saivot sjöar
      Saivot sjöar
      Saivot tjärnar
      Saivovuoma myr /Se
      Sakavaara berg
      Saksajärvi, se Saksanjärvi sjö
      Saksajärvi sjö
      Saksanjärvi sjö
      Saksanjärvi sjö
      Saksanlompolo tjärn
      Salkojärvi sjö
      Salmi sund
      Salmi sund /Se
      Salmi notvarp
      Salmi sund /Se
      Salmijoki bäck /Se
      Salmijärvenjoki bäck
      Salmijärvenjoki bäck
      Salmijärvenmaat hedar
      Salmijärvenvuoma myr
      Salmijärvenvuoma myr
      Salmijärvet sjöar
      Salmijärvet sjöar
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö /Se
      Salmijärvi sjö /Se
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salmijärvi sjö
      Salminiemi udde
      Salminiemi udde
      Salminiemi udde
      Salmivaara berg /Se
      Salmivaara berg
      Salmivaara berg
      Salmiåive fjäll
      Salmiåive berg /Se
      Salmiåjve fjäll
      Samalj. Al., Yl., se Sammaljärvet Saknas
      Sammakkojärvi sjö
      Sammaljärvet sjöar
      Sammallahdenjoki bäck
      Sammalmaa Saknas
      Sammalmaa berg
      Sammalvaara berg
      Sammalvaara berg
      Sammalvaara berg
      Sammalvuoma myr
      Sammelinmella notvarp
      Sana, se Saana fjäll
      Sapsamajärvet sjöar /Se
      Saren Niva, se Pallsarinniva fors
      Sarjastjåhkå fjäll
      Sarrijoki bäck /Se
      Sarrijoki bäck
      Sarrijoki bäck
      Saskasniva, se Kantoniva fors
      Satajärvi sjö /Se
      Satakertasenvaara berg
      Satijoki, se Sudijoki bäck
      Satniåive fjäll
      Sattukka berg
      Sattukka, se Saattukka berg
      Sattukkajärvi sjö /Se
      Sattukkajärvi sjö
      Sattukkajärvi sjö
      Sattukkakursu bäck /Se
      Sattukkakursu kanjon
      Sattukkakursujoki bäck /Se
      Sattukkavaara berg /Se
      Sattukkavuoma myr
      Satukkaj., se Saatukkajärvi Saknas
      Satukkajärvi, se Sattukkajärvi sjö
      Satukkakursujoki bäck /Se
      Satukkarova berg
      Satukkarova berg
      Satukkavuoma, se Sattukkavuoma myr
      Satukkavuoma myr
      Saukkojärvi sjö
      Saukkokoskenalustansaari holme /Se
      Saukkokoski fors /Se
      Saukkokoski fors
      Saukkosaari ö
      Saukkosaari holme
      Saukkoski fors /Se
      Sauskaskoski, se Saukkokoski fors
      Sauskaskoski fors /Se
      Sauskasåive fjäll /Se
      Sauskasåive, se Lammasvaara fjäll
      Sauskasåive berg /Se
      Sautusjoki bäck /Se
      Sautusjoki bäck /Se
      Sautusjärvi sjö /Se
      Sautusjärvi sjö /Se
      Sautusjärvi sjö /Se
      Sautustunturi berg /Se
      Sautustunturi berg /Se
      Sautusvaara berg /Se
      Sautusvaara berg /Se
      Seitas fjäll
      Seitekerke offersten
      Seitekåppe bäckdal
      Seiteluokta vik
      Seitenjarka näs
      Seitesuoloi ö
      Seitevarre, se Tauorpmasvarre fjäll
      Selkisjärvi sjö
      Selkisjärvi sjö
      Selkisvaara berg
      Selkisvaara berg
      Selkäjärvi, se Selkisjärvi sjö
      Seurisjoki bäck /Se
      Sieknalasjärvi, se Siengalasjärvi sjö
      Siengalasjärvi sjö
      Siikalahti vik
      Siikaniemi sjö
      Siikaniemi udde
      Siikavaara berg
      Siikavaara berg
      Siikavaara berg
      Siikavuopio vik /Se
      Siikavuopio vik
      Siikavuopionsuando sel
      Siikavuopionsuvanto sel
      Siilasjoki bäck
      Siilasjärvi sjö /Se
      Siilasjärvi sjö
      Siilasjärvi sjö /Se
      Siilasjärvi sjö
      Siilaslompolo sjö /Se
      Siilaslompolo sjö
      Siilaslompolo tjärn
      Silasj. Saknas /Se
      Silasj. sjö /Se
      Silasjärvi, se Siilasjärvi sjö
      Silaslompolo Saknas /Se
      Silaslompolo, se Siilaslompolo sjö
      Silaslompolo, se Siilaslompolo tjärn
      Sillilahdenniemi udde
      Silmäjärvet sjöar
      Silmäjärvet sjöar
      Silmänen sjö
      Silpajaure sjö
      Silpatjuolamas bäck
      Sinnukkajärvi sjö
      Sinnukkalompolo sjö
      Sinnukkavaara berg /Se
      Sirmanniemi udde
      Sirrajärvi sjö /Se
      Sirrajärvi sjö
      Sirrajärvi sjö
      Skaitivarre berg
      Skatjatjåhkå fjäll
      Skierrohuornas fjäll
      Skierrolaenmuritjåhko fjäll
      Skierrovarret fjälltoppar
      Skierroåjve fjäll
      Skålle berg
      Snertetjauret sjöar
      Snertevarre fjäll
      Sniertikka tjärnar
      Solivaara, se Tsolivaara berg
      Solivaara berg
      Songamuotka, se Sonkamuotka Saknas
      Songamuotka, se Sonkamuotka krök
      Songasaari, se Sonkasaari Saknas
      Songasaari, se Sonkasaari holme
      Sonkamuotka ed
      Sonkamuorka näs
      Sonkamuotka krök i Muonio älv
      Sonkaniva fors /Se
      Sonkasaari ö
      Sonkasaari holme
      Sonkasuvanto sel
      Sontaniva ström
      Sontaniva fors
      Sontasuvanto sel
      Soppajoki bäck
      Soppajoki bäck
      Soppajärvi sjö
      Soppajärvi sjö
      Soppakoski fors /Se
      Soppasuvanto sel /Se
      Soppavaara höjd
      Sorttijärvet sjöar
      Sorttijärvi sjö
      Sorvijoki bäck
      Sorvijoki bäck
      Sorvijänkkä myr
      Sorvivaara berg
      Sotaniemi udde
      Sotkajärvenjoki bäck
      Sotkajärvet sjöar
      Sotkajärvi sjö
      Sotkajärvi sjö
      Sotkajärvi sjö
      Sotkajärvi tjärn
      Sotkamukantieva höjd
      Sotkaniva ström
      Sotkaniva fors
      Sotkaniva parti i Muonioälven
      Sottujoki bäck
      Soutajärvi, Iso sjö
      Soutajärvi, Pikku sjö
      Soutajärvi sjö
      Soutaselkä berg
      Soutojärvet sjöar
      Soutunivanmaa skog
      Soutunivanmaa höjd
      Soutselkä, se Soutaselkä berg
      Stuora luoppal sjö /Se
      Stuoråjve fjäll
      Stårbmåkielas fjällhed
      Stårbmåtjuolama ravin el. dal
      Suannonpäänniva fors
      Sudijoki bäck /Se
      Sudijoki bäck
      Sudijoki, -järvi, se Suvi- Saknas
      Sudijärvi sjö /Se
      Sudijärvi sjö
      Sudijärvi, se Suijärvi sjö
      Sudijärvi, se Suvijärvi sjö
      Suijajoki bäck
      Suijajärvi sjö /Se
      Suijajärvi sjö
      Suijajärvi sjö
      Suija(vaara) berg /Se
      Suijavaara berg /Se
      Suijärvi sjö /Se
      Sukumajärämä? sel /Se
      Sukumajärämä fors
      Sulajoki bäck
      Sulajoki bäck
      Suntanki sjö
      Suntanki sjö
      Suntanki sel
      Suolajoki, se Sulajoki bäck
      Suolajoki, se Sulajoki bäck
      Suoloijärvi sjö
      Suolojärvenjoki bäck
      Suolojärvi sjö /Se
      Suolojärvi sjö
      Suolojärvi sjö
      Suolojärvi sjö
      Suomensaari holme
      Suopalusselkä höjd
      Suopatesj, se Suopatusjärvi o. Suopakjaure Saknas
      Suopatesjoki, se Suopatusjoki Saknas
      Suopatesjoki, se Suopatusjoki bäck
      Suopatesjoki, se Suopatusjoki bäck
      Suopatesjoki, -jänkkä, se Suopatus- Saknas
      Suopatesjänkkä, se Suopatusvuoma myr
      Suopatesjänkkä, se Suopatusjänkkä myr
      Suopatesjärvi, se Suopatusjärvi sjö
      Suopatesselkä, se Suopatusselkä Saknas
      Suopatesselkä, se Suopatusselkä berg
      Suopatusjoki bäck
      Suopatusjoki bäck
      Suopatusjoki bäck /Se
      Suopatusjoki bäck /Se
      Suopatusjoki bäck
      Suopatusjänkkä myr
      Suopatusjänkkä myr
      Suopatusjärvi sjö
      Suopatusjärvi sjö /Se
      Suopatusjärvi sjö /Se
      Suopatusjärvi sjö
      Suopatuslompolo sjö
      Suopatuslompolo sjö
      Suopatusselkä berg
      Suopatusselkä berg
      Suopatusselkä berg
      Suopatusselkä bergås
      Suopatusselän(iso)järvi sjö
      Suopatusselänjärvi sjö
      Suopatusvaara berg
      Suopatusvaara berg
      Suopatusvaara berg
      Suopatusvuoma myr
      Suoppajoki bäck
      Suoppajoki bäck
      Suoppavuoma myr
      Suoppavuoma myr
      Suorki bäck
      Suorkinjärämä spakvatten
      Suorkivaara berg
      Suorkutjåhkå fjälltoppar
      Suulasjärvi sjö
      Suulasjärvi sjö
      Suunsaari holme
      Suuntanki sjö
      Suursaari, se Isosaari ö
      Suursaari ö
      Suvijoki bäck
      Suvijoki bäck
      Suvijärvi sjö
      Suvikursu bäck el. ravin
      Syväapaja notvarp
      Syväjärvi sjö
      Syväniemi udde
      Syvänojanmaa skogsparti
      Syvävuopio vik
      Sälkisjärvi, se Selkisjärvi sjö
      Sämmäräinen berg /Se
      Sämmäräinen berg
      Särkiharju ås
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkipalo hed
      Särkirovat berg
      Särkivaara berg
      Särkivaara berg
      Särkivaara berg
      Särkivaara berg
      Särkivaara berg
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Säurisjoki bäck
      Säurisjokk bäck
      Säyriselkä, se Söyrisselkä o. Tjäurestjelke Saknas
      Säyrisselkä hed
      Säyrisselkä, se Söyrisseklä berg
      Söyrisselkä bergrygg /Se
      Söyrisselkä berg
      Taatsajärvi sjö /Se
      Taatsajärvi sjö el.sel
      Taatsajärvi sjö
      Taatsaluspa forsnacke
      Taatsapahta fjäll
      Taatsasuvanto sel
      Taatsasuvanto sel
      Taatsavaara berg
      Taavaeno älv
      Taavaskaite fjällområde
      Taavavuoma myr
      Taavetinlantto sjö
      Tadtjajärvi, se Taatsajärvi sjö
      Tadtjajärvi sjö(sel) /Se
      Tadtjapahta, se Taatsapahta fjäll
      Takkivuoma myr
      Talonojisto älvsträcka
      Talonsaari holme
      Talonvuopio ava
      Talosuvanto sel
      Tammukkajärvi sjö
      Tammukkajärvi sjö
      Tamukkaj, se Rautujärvi Saknas
      Tammukkajärvi sjö
      Tammukkakuru bäck
      Tammukkalaki berg
      Tammukkaoja bäck
      Tantavaara berg
      Tantta berg /Se
      Tapokoskenniemi udde
      Tapokoskenniemi udde
      Tapokoski, Alanen o. Ylinen, se Taponen forsar
      Taponen (Ylinen o. Alanen) forsar?
      Taposuvanto sel
      Taposuvanto sel
      Tarvantojoki biflod
      Taukijärvi sjö
      Taukilahti vik
      Taukivaara berg /Se
      Taukivaara berg
      Taukivaara berg
      Telajärvi sjö
      Tervajoki bäckstump
      Tervajärvensaaret åker el. äng
      Tervajärvensaaret äng?
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi sjö
      Tervasuvanto sel
      Tervavuoma myr
      Tervavuoma myr
      Tervavuoma myr
      Teukkavaara berg /Se
      Tiehaarajärvi sjö
      Tiehaarajärvi sjö
      Tiehaaranjärvi sjö
      Tierpmasjuova blockmark
      Tieva = Victoriahemmet, se Potintieva Saknas
      Tievanapaja notställe
      Tiipan fjäll
      Tiukujärvi sjö /Se
      Tiukutieva höjd /Se
      Tiukuvaara berg /Se
      Tiukuvaara berg
      Tjalmasjaure sjö
      Tjalmasjoki bäck
      Tjatjajoki bäck
      Tjatjalahdensaari holme /Se
      Tjatjalahti vik
      Tjatjepelisvaara berg /Se
      Tjatjepelisvaara berg
      Tjatjinjaure sjö
      Tjatjintjatja fjäll
      Tjatjinåjve fjäll
      Tjatsepuoltavaara berg
      Tjitsinsuoloi holme
      Tjolivaara berg
      Tjumuharju ås
      Tjumuvarre fjäll
      Tjuonakielinen fjäll
      Tjuornujoki bäck
      Tjuoråjve fjäll
      Tjuosmir fjäll /Se
      Tjuosmirpahta fjäll
      Tjuoutjajoki bäck
      Tjuoutjajoki bäck
      Tjuoutjajärvi sjö
      Tjuoutjavaara berg
      Tjuoutjavaara berg
      Tjålmejaure sjö /Se
      Tjålmejokka bäck
      Tjålmeåive fjäll
      Tjåhtjanjåhkå bäck
      Tjärrokaise, se Njärjokaise fjäll
      Tolppaniva ström
      Tolppaniva fors
      Tolppaniva parti i Muonioälven
      Tolppaniva parti i Muonioälven
      Tolppanivanniemi udde
      Tolppanivat fors
      Toorisjoki, Iso bäck /Se
      Toorisjoki, Pikku bäck /Se
      Torisoaivi fjäll
      Torisåive fjäll
      Treriksröset riksröse
      Tsahpanlako fjällhed
      Tsalmeteltievva ås /Se
      Tsalmetelvarre fjäll
      Tsaptjeåjve fjäll
      Tsolijärvi sjö
      Tsolivaara berg
      Tsuonama sjö
      Tsuonamajärvi sjö
      Tsuonamamaa berg el. hed
      Tsuonamavaara berg /Se
      Tsuonamavaara berg
      Tsuorpmasjoki bäck /Se
      Tsuorpmasvarre fjäll
      Tsåkuttajärvi sjö
      Tsårrinjarka udde
      Tsårrivarre fjäll
      Tuipal fjällområde
      Tukkpuru berg
      Tulinkivaara berg /Se
      Tulinkivaara berg
      Tulkinlahti vik
      Tulkinsaaret holmar
      Tuoljivankka fjälldal
      Tuoljivarre fjäll
      Tuolpasnjerte fjäll
      Tuore Jostovaara berg
      Tursujoki bäck
      Tursuvuopio vik
      Turvepounu notvarp
      Tuulinkivaara, se Tulinkivaara berg
      Tuuliojisto sel
      Tuusiniva fors
      Tuusiniva fors
      Tuusiniva strömt parti
      Tuvansijanharjut höjder
      Tynnyrilaki bergtopp
      Tynnyrilaki berg
      Tynnyrilaki berg
      Tynnyrilaki berg
      Tyvenojisto sel
      Tårsåive, se Torisåive fjäll
      Tårisåjve fjäll
      Tärsäkengänen fors?
      Törmä notvarp
      Törmä notvarp
      Törmä notvarp
      Törmänkuru notvarp
      Törmänkurunniemi udde
      Törmänkurunniemi notvarp /Se
      Töyräjärvenoja bäck
      Töyräpelto åker
      Töyräpelto åker
      Uijajärvi sjö
      Uuijankenttä öppen plats
      Uimalahti vik
      Uimaniemi udde
      Uitonmaa kulle
      Uitto vadställe
      Ukonpalonjärvi sjö
      Ulantama Joki, se Tarvantojoki bäck
      Ulkuinalusta notvarp
      Ulkujärvi sjö
      Ulkujärvi sjö
      Ulkujärvi sjö
      Ulkuniemi åker el. äng
      Ulkuniemi äng ?
      Ulkuniemi udde
      Ulkuniemi udde
      Ulku-Saivo sjö
      Ulkusaivo tjärn
      Umojoki bäck
      Umojoki bäck
      Umon Leveämaa höjd
      Ungelonmukka vik
      Ungelosaari Saknas
      Ungelosaari holme
      Unna Kassaoaivas fjäll
      Unna Tjuolemasjåhkå bäck
      Uudenmaanalusta äng ?
      Uuenjänkänpalo berg
      Uujärvi sjö
      Uusiapaja notvarp
      Uusijärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusimaa åker el. äng?
      Uusimaa åker ?
      Vaaranen berg
      Vaaranen höjd
      Vaaranen höjd
      Vaaranen berg
      Vaaranvälijoki bäck
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaaranvälijärvi sjö /Se
      Vaarasenjärvet sjöar
      Vadsåive, se Stårbmåkielas fjällhed el. fjäll
      Vahtijärvi sjö
      Vahtioaivi fjäll
      Vahtjajärvi sjö
      Vahtsajoki bäck
      Vahtsakielinen bergsutlöpare
      Vahtsaoivi berg
      Vahtsåive fjäll
      Valkeajärvi sjö /Se
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeakivi notvarp
      Vanhaapaja notvarp
      Vanhaeno å
      Vanhakenttä notvarp
      Vanhanenonniemi udde
      Vanhanjärvenvuoma myr
      Vanhanjärvenvuoma myr
      Vanhavaara höjd
      Vapajoki bäck /Se
      Vapajärvi sjö
      Vapajärvi sjö
      Vapavaara berg
      Varppisaari holme
      Varppisuanto sel
      Varppisuvanto sel
      Varrenniemi udde
      Varrensilta bro
      Varsi bäck
      Varsi utlopp
      Varttavaara berg /Se
      Vasikkaharjut åsar
      Vasikkaharjut höjder
      Vasikkaharjut höjder
      Vasikkajänkkä myr
      Vasikkajänkkä myr
      Vasikkajärvet sjöar
      Vasikkajärvi sjö
      Vasikkajärvi sjö
      Vastasenvaara berg
      Vauratjjoki bäck
      Vauratjoaivi fjäll
      Vauratjvarre fjäll
      Vauratjvuopme myr
      Vauratsjärvi sjö
      Vedjemahto fjäll
      Veenpäänniemi udde
      Veigomatto, se Vedjemanhto fjäll
      Veivijoki bäck /Se
      Veivijoki bäck
      Veivijoki bäck
      Veivijärvi sjö /Se
      Veivijärvi sjö
      Veivijärvi sjö
      Veivimarasti fjällhed /Se
      Veivivuopio vik
      Veivivuopio vik /Se
      Venejärvi sjö /Se
      Venejärvi sjö
      Venemaa Saknas
      Venemaa höjd
      Venetjärvi, se Venejärvi o. Vanasjaure Saknas
      Venetjärvi, se Venejärvi sjö
      Venetvaara, se Venevaara o. Vanasvare Saknas
      Venetvaara, se Venevaara berg
      Venevaara berg /Se
      Venevaara berg /Se
      Venevuoma myr
      Vesipola fors
      Vesipola fors
      Vesipola forsstump
      Vesipolansuanto sel
      Vesipolansuvanto sel
      Vesipuolenvaara berg
      Vesipuolinvaara berg /Se
      Vesipuolinvaara berg /Se
      Vesisaivo sjö /Se
      Viikunalantto tjärn
      Viikusjärvi sjö
      Viikuslehot, se Lehdot Saknas
      Viikuspalot höjder
      Viikusvaara berg /Se
      Viipijänkkä myr
      Viipijärvi sjö
      Viitavuoma myr
      Viitavuoma sjö
      Vikkuri fors
      Vikkuriniemi udde
      Vikkurinniva strömt parti
      Virhkaljoki bäck
      Virhkaltjåhkot fjälltoppar
      Virkakursunjoki Saknas /Se
      Virkakursunjoki, se Virkkukursunjoki bäck
      Virkakursunjoki bäck /Se
      Virkakursuntörmä, se Virkkukursu ravin
      Virkakursuntörmä höjdsträckning
      Virkkujoki bäck /Se
      Virkkujoki bäck
      Virkkujoki bäck
      Virkkukursu dal /Se
      Virkkukursu ravin
      Virkkukursu dalgång
      Virkkukursunjoki bäck
      Vitsaselkä berg
      Vittangijoki Saknas /Se
      Vittangijoki bäck
      Vittangijärvi sel
      Vittanginniva fors /Se
      Vittanginvaara berg
      Vittanginvuoma myr
      Vittangisaari, se Järvensuusaari holme
      Vittankijoki bäck /Se
      Vittankijärvi sjö
      Vittankijärvi vik
      Vittankinniva fors ?
      Vittankivaara berg /Se
      Vittankivaara berg
      Vittaselkä berg
      Vittavaara berg
      Vittnarjoki bäck
      Vittnarjärvi sjö /Se
      Vittnarkielas fjällhed
      Vittnartjuolamas bäck
      Vittnarvarre fjäll
      Vittnaråjvi fjäll
      Vuohhjannjarka udde
      Vuohjanvarre fjäll
      Vuohjatluokta vik
      Vuokainen Saknas
      Vuokaisenjoki bäck /Se
      Vuokaisenkero fjäll
      Vuokaisenkero fjäll
      Vuokaisenniva, se Vuokkaisenniva Saknas
      Vuokaisenniva fors
      Vuokasenjoki, se Vuokaisenjoki bäck
      Vuokasen Niva, se vuokaisenniva fors
      Vuokkaisenkero berg /Se
      Vuokkaisenniva fors
      Vuokkaisensuvanto sel
      Vuokkaisenvaara berg /Se
      Voukkajärvet sjöar
      Vuokkasenjoki bäck
      Vuokkasenkero berg
      Vuokkasenniva fors
      Vuokkasenvaara berg
      Vuokkasluoppal tjärn
      Vuokkojärvi, se Voukkajärvi sjö
      Vuokkujärvi sjö
      Vuokkuvaara fjäll
      Vuoksa fjäll
      Vuoksentama sjö
      Vuoksentamavuoma myr
      Vuoksentoma utvidgning i Idijoki
      Vuomajärvi sjö /Se
      Vuomajärvi sjö
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg /Se
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaaranj, se Heiluvajärvet Saknas
      Vuomavaaranjärvi sjö
      Vuomavaaranjärvi sjö
      Vuomavaaranlompolo sjö
      Vuongashiivas fors
      Vuongashirvas fors
      Vuongelijänkkä myr
      Vuongeli(n)jänkkä myr
      Vuongeli(n)oja bäck
      Vuongeli(n)selkä berg
      Vuongelioja bäck
      Vuongeliselkä berg /Se
      Vuongeliselkä berg
      Vuongelivuoma myr
      Vuontisjärvi sjö
      Vuontisjärvi sjö
      Vuontisjärvi sjö
      Vuontiskaivos sjö /Se
      Vuontissaivo tjärn
      Vuopeekuru bäck
      Vuopeekurunharju ås
      Vuopio sjö
      Vuopio sjö
      Vuopio sjö
      Vuopio tjärn
      Vuopiojärvi sjö
      Vuopionjoki bäck
      Vuopionkurut sjöar
      Vuopionniemi udde
      Vuopionniemi udde
      Vuopionsaari ö
      Vuopionsaari holme
      Vuopionvarsi utflöde
      Vuoriniva fors (?)
      Vuoriniva sund
      Vuoskojoki bäck /Se
      Vuoskojåkkå bäck /Se
      Vuoskojärvi sjö /Se
      Vuoskovaara berg
      Vuoskovaara berg
      Vuoskujoki bäck
      Vuoskujärvi sjö
      Vuoskuvaara berg
      Vuotjasåive, se Skaitivarre fjäll
      Vuotnosjoki bäck
      Vuotnosjärvi sjö
      Vyölinäjoki bäck
      Vyönirova brännland
      Vyönirova höjd
      Våsipåla, se Vesipola fors
      Vähähieta notvarp
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähänajonjärvi sjö
      Vähänajonjärvi sjö
      Vähänajonvuoma myr
      Vähäniva ström
      Vähäniva ström
      Vähäniva fors
      Vähäniva fors
      Vähäniva fors
      Vähäniva fors
      Vähäniva fors
      Vähänivanvaara berg
      Vähänivanvaara berg
      Vähänivanvaara berg /Se
      Vähäsaari slåtterholme
      Vähä Sari, se Ylisaari holme
      Väkeväkorva fors
      Väkeväkorva fors
      Väkevänkorvanniva fors ?
      Välijoenmaa skogshöjd
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välikuusikot granskogar
      Välimaat Saknas
      Väliniva fors
      Väliniva strömt parti
      Väyni höjd /Se
      Vääräniva ström
      Vääräniva fors
      Vääräniva fors
      Vääräniva fors
      Vääränivansuvanto sel /Se
      Yli Hihtanåjve fjäll
      Ylinen Ahmajärvi sjö
      Ylinen Aiakkalompolo, se Ylinen Aijakkalompolo sjö
      Ylinen Aijakkalompolo sjö
      Ylinen Aijakkalompolo sel
      Ylinen Antijärvi, se Ylinen Anttijärvi sjö
      Ylinen Anttijärvi sjö
      Ylinen Fatijärvi sjö
      Ylinen Fatijärvi sjö
      Ylinen Hannukkajärvi, se Ylinen Hannukanjärvi sjö
      Ylinen Hannukanjärvi sjö
      Ylinen Hannukanjärvi sjö
      Ylinen-Hirvaskoski fors
      Ylinen-Järämä sel
      Ylinen Karjalakoski fors
      Ylinen Kilpisjärvi sjö
      Ylinen Kilpisjärvi sjö
      Ylinen Kilttijoki bäck
      Ylinen-Konttaniva fors
      Ylinen Kuortovaara berg
      Ylinen Kuortovaara berg
      Ylinenkursu bäck
      Ylinen Kussåvaara berg
      Ylinen Kuusilaki berg
      Ylinen Laukkuåjvi fjäll
      Ylinen Lehonvuoma myr /Se
      Ylinen Lehtolaki berg
      Ylinen Liedakkakoski fors
      Ylinen Lulemus berg
      Ylinen-Luongasniva fors
      Ylinen Luspajärvi sjö
      Ylinen Luspivaara berg
      Ylinen Muotkanriipivuoma myr
      Ylinen Muotkanripivuoma myr /Se
      Ylinen Nalaksenvaara berg
      Ylinen Niipi strand
      Ylinen niva fors
      Ylinen Niva fors
      Ylinen Olosvaara berg
      Ylisen Olusvaaranalalaki berg
      Ylinen Omujoki, se Ylinen Umojoki bäck
      Ylinen Palanenjänkkä myr
      Ylinen Palanenlaki berg /Se
      Ylinen Peuravaara berg
      Ylinen Rappaskoski fors
      Ylinen Rautujärvi sjö
      Ylinen Ruokojärvi, se Ylinen Rukolompolo sjö
      Ylinen Rukolompolo sjö
      Ylinen Råuvvas fjäll /Se
      Ylinen Salmijärvi sjö
      Ylinen Samaljärvi, se Ylinen Sammaljärvi sjö
      Ylinen Sammaljärvi sjö
      Ylinen Seitevarre fjäll
      Ylinen suvanto sel
      Ylinen-Tapokoski fors
      Ylinen-Taposuvanto sel /Se
      Ylinen Tjäkkiåive fjäll
      Ylinen Umojoki bäck /Se
      Ylinen Vuopio vik
      Yli Njauko fjäll
      Yli Njauko berg
      Yli-Pauhkanåivi fjäll
      Yli Rapsuåjvi fjäll
      Ylisaari holme
      Ylisaari holme
      Ylisaari holme
      Ylisaari holme
      Ylisaari holme
      YI. Lulemus, se Luulemus, ylinen Saknas
      YI. Olusvaara, se Olosvaara berg
      Åggofjellma bäck
      Åggojärvi sjö /Se
      Åggomella nipa
      Åggovarre fjäll
      Åmakjaure sjöar
      Åmakjoki bäck
      Åmakvardo fjäll
      Åmakvardo, se Unna Kassaoaivas fjäll
      Åijäjoki bäck
      Äijäjärvi sjö
      Äijänjärämensaari Saknas
      Äijänjärämänniittysaari holmar
      Äijänjärämänsaari holme /Se
      Ämmänsaari holme
      Öyrijärvi sjö
      Öyrijärvi sjö

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.