ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arvidsjaurs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 1103
    Sagesmän förteckning Abborrliden bergås
    Abrahamstorp hemman o. gård Abborrtj(ärn) tjärn
    Afvaviken gd Abborrtj(ärn) tjärn
    Ajtegåte gd Abborrtj(ärn) tjärn
    Akkavare by Abborrtr(äsket) sjö
    Arveharve socken Abmojauratj tjärn
    Arvidsjaur socken Abmonåive berg
    Arvehore by (,sn) Abmorelfven älv
    Arvejaure by (,sn) Abmorj(aure) tjärn
    Arvidsjaure by Abmoselet övre och nedre sel
    Auksjaur by Abmovarats berg
    Auktsjaur by Abmoälven älv
    Ausjaur by Abraure sjö
    Ausjjaur by Abrur sjö
    Autjak(a)jaure by Afvaviken vik
    Autsjaur by Ajtegåtejauratj 2 tjärnar
    Baktåive by Ajtesole holme
    Baktåive gdar Ajtonjuonje udde
    Baktåjve gdar Akanålge bergparti
    Bark gård Akka berg
    Bergnäs by Akkajaure sjö
    Bergsviken gdar Akkanålke bergparti
    Bieskaurebeutne by Akkatjåkkå berg
    Bius sjö Akkavare berg
    Björklund gd Akkavare berg
    Blistere gd Akkavare berg
    Brännlund gd Aksjoape myr
    Brändudden by Aldojaure tjärn
    Brännholmen by Aldojaurejokketje bäck
    Brännlund hemman med gård Aldovare berg
    Brännvik kronotorp Aldovare berg
    Bäcken hemman o. två gårdar Allejaurej(ok)k bäck
    Bäcklund gd Antajaure sjö
    Bäcknäs gd Apejauratje tjärn
    L. Bäcknäs gd Apejaurejokketje bäck
    Damme gd Apmojauratj tjärn
    Duongesjaure by Apmojåkk älv
    Däppis by Apmonåive berg
    Ersnäs gd Apmore tjärnar
    Firkavaratje by Apmorejokketje bäck
    Fjällbonäs gdar Apmoselet övre och nedre sel
    Framnäs gdar Apmosuvvun sel
    Fristad gd Apmovaratj berg
    Fällo by Ardnasjaure sjö
    Gallejaure gdar(?) Ardnesjaure sjö
    Gangsjaholmen holme o. gård Ardnesjaure tjärn
    Garanis gd Ardnesjauretrake näs
    Gartnjäke gd Ardnesjekke myr
    Girjejokke gdar Ardnesjokketje bäck
    Glommersträsk by Ardnesvaratje höjd
    Groppenjuonajauratj f.d. lappviste Arvejaure sjö
    Gåtore f.d. lappviste Arvidsjaure sjö
    Gädgebakks gdar Asjkesjekke myr
    Göllevvare gd Asjkesjekkejauratj flera tjärnar
    Hierretje by Asjkesjekkejauratj flera tjärnar
    Holmen gdar Aspliden ås
    N. Holmnäs gdar Audejaure sjö
    S. Holmnäs gd Auktsjaurliden lid, hed
    Högbränna by Aunesjaure sjö
    Högheden by Aunesjaurejokke bäck
    Innervik hemman och gård Aunesvare berg
    Jarvoliddebeutn by Ausjaurliden lid, hed
    Jerfojaure by Baktevare berg
    Jietnja kronotorp Baktivare berg
    Jädna kronotorp Baktåivejegge myr
    Jollejaure tjärn Baktåjve berg
    Jåppe gd Kaska Balja berg
    Jäkna(jaure) kronotorp Nåarta Balja berg
    Järfträsk by Balgesjauratje tjärn
    Jätnja kronotorp Balgesjaure tjärn
    Kareksel skogstorp Balgesjekke myr
    Kierun by Balkisj(au)re sjö
    Västra Kikkejaurs lappby Saknas Barkonjuones udde
    Kroktj(ärn) f.d. lappviste Barkonjuonje udde
    Krokträsk gdar Bastuselet sjö
    Kronogård hemman o. gård Batjestjåkke berg
    Kuarpanjarka by -baude, se båude Saknas
    Kuarpasuoloi förr skogslappviste Beditje å
    Stuarra Kuolpan gård och hed Bellov(are) berg
    Lappskobacken by Bergflarkmyr(an) myr
    Lappträsk by Bergmyr(an) myr
    Lauker by Bergmyran myr
    Laukore by Bergmyrbäcken bäck
    Lindås gd Betsatjaure sjö
    Lundbacken gd Nedre Betsatselet sel
    Luoktemåkke gd Beulevardo berg
    Långudden gd Beutele berg
    Löfviken gdar Bieskejaure sjö
    Löptevierre f.d. lappviste Biesorjekke myr
    Mader gård Biesorjekke myr
    Malmesjaurs lappby Saknas Biesorjekkejokketje bäck
    Mausjaure by Biesorjokketje bäck
    Mavesjaure by Biesorjokketje bäck
    Mellansjö kronotorp o. kronojäg.boställe Bietsat sjö
    Mettja by Bietsevare bergshöjd
    Mittja by Bijejaure sjö
    Muskusselet by o. järnv.stat. Bijäbe Svierdesovven sel
    Myrkulla kronotorp Bistjeätno älv
    Månsträsk gdar Björkb(er)g(e)t berg
    Måskossel by o. järnv.stat. Björkliden bergås
    Måskossuvvun sel o. by Björkmyran myr
    Mäkre f.d. lappviste (kåtor) Björktr(äsket) tjärn
    Njallegatte gd Björkön holme
    Njallevare höjd, hemman o. gård Bodmyran myr
    Njarge hemman o. gård Bolkijaure sjö
    Njark hemman och gård Bolkåive berg
    Njurge gd, f.d. lappviste Bolkåjve berg
    Njåallavarre berg, hemman o. gård Bollberget bergshöjd
    Nuortejaur hemman o. gård Braj sjö
    Nygård gd Brattberget berg
    Nyhem hemman o. torp Brattberget berg
    Nyliden hemman o. gård Brattmyr myr
    Nyträsk gd Bredträskb(er)g(e)t berg
    Nöläke gdar Bredtr(äsket) sjö
    Oksåjve gdar Brännberget berg
    Oxåive gdar Brännliden berg
    Palkovare poststation Bränntr(äsket) tjärn
    Pettersudde gd Buodatsjegge myr
    Pjesker by Buodatsvare berg
    Ravenejaure gd Buoudevare berg
    Ravenjaur gd Byjese sjö
    Renträsk by Byske elf älv
    Renviken gd Båjmatje berg
    Ripaluakta hemman o. gård Båktjaure sjö
    Ripeluokte hemman o. gård Bålevare bergås
    Rönnberget by Bålkejaure sjö
    Rönnliden gdar Båtsosuolo holme
    Röurejve gdar Bällape myr
    Röuråjve gdar Bällojaure tjärn
    Sandträsk by Bällovaratje berg
    Sandviken by Bällovare berg
    Sarvasudden skogstorp Bälonåive berg
    Sarvede gd Daktetesj sjö
    Sattare by Dakteleskielas hed
    Serrejaur by Dalvetisåjve berg
    Sjönäs gd Diellek sjö
    Sjöträsk gdar Dyhtai udde
    Skansen nybygge med gård Dihpajaure sjö
    Skogträsk gd Dihpavaratj berg
    Skåtto gd Dippajaure sjö
    Sleng torp Dippavare berg
    Slengtorp skogstorp Donkamyr(an) myr
    Smalås hemman o. gård Donkavare berg
    Snittjesbo f.d. gård Duolvar sjö
    Sottatje gdar Dunberget berg
    Stenbacken gdar Dunträsket sjö
    Stenudden torp Duolveåjve berg
    Stickudden hemman o. gård Duolvore sjö
    Storberg by Duolvorejokke bäck
    Storheden hemman o. gård Duolvåjve berg
    Stormyrheden by Duolvåjve berg
    Storträsk gd Duongesjaure sjö
    Stritjomvare berg och by Durij(au)ri 2 sjöar
    Strähtjomvarre by Duörejaure 2 sjöar
    Strömnäs hemman o. gård Duörenjuona landkil
    Sundsnäs gd Duörenjuönes landkil
    Suolojaure by Duörre ås
    Suöbtek kronotorp Dåalvår sjö
    Suttesjaure by Dåalvårjuhka bäck
    Särrejaure by Dåktoke tjärn
    Söderås skogstorp Dålgejaure sjö
    Sörstrand kronotorp Dålgevare berg
    Tallberg by Dålpekjaure 2 tjärnar
    Tallträsk gd, f.d. lappviste Dåmkavare berg
    Timmerheden gd Dåpmeke berg
    Tjaktjegåtejaure f.d. lappviste Dårisuole holme
    Tjaktjeje gd Ellej(aure) tjärn
    Tjappsåive by Ellejegge myr
    Tjeurehåjve by Ellevare berg
    Tjuörre gd ErikLarssaberget berg
    Tjäkjokk gd Fartnåjve berg
    Tjäpsåive by Fastejaure tjärn
    Tjärko Saknas Fastevare berg
    Tjölpme gd Fiskträskb(er)g(e)t berg
    Trappok gd Fiskträsket sjö
    Utterliden by Fiskträskmyran myr
    Vautnorebiutne by St Flarkmyr(an) myr
    Vestanås gd Fräkentj(ärn) tjärn
    Vestlunda gdar Gajle bergås
    Vuotner by Gajnolatjevare berg
    Åberget by Galbore tjärnar
    Örnsjö torp Galborevaratje höjd
    Östansjö by Gallejaure sjö
      Gambelkaddejegge myr
      Nuort Gangtja berg
      Gammelliden höjd
      Alep Gangsjajaure sjö
      Lulle Gangsjajaure sjö
      Västra Gangsjajaure sjö
      Östra Gangsjajaure sjö
      Gangsjavarre berg
      Kaska Gangsjavarre berg
      Ganjkok tjärn
      Gardej(aure) sjö
      Gardejaure sjö
      Gardejokke bäck
      Gardnjejaure sjö
      Gardnjäke sjö
      Gaske-Miessejauratje tjärn
      Gattåjve bergås
      Gattåjve berg
      Gattåjve berg
      Gausjojegge myr
      Gausjovare berg
      Gautelejaure sjö
      Gautelesjaure sjö
      Gejevaratje bergshöjd
      Gejjaure sjö
      Gejjaurejokke bäck
      Gejvare bergshöjd
      Gellejokk bäck
      Gelvore sjö
      *Genb(er)g(e)t berg
      Gielvenape myr
      Gierdostjåkke berg
      Gietkebatne berg
      Gietkebatnejekke myr
      Gietkebatnejokke bäck
      Gilvore sjö
      Girjejokke å
      Girjejokkenjuona udde
      Girkoke tjärn
      Girkokejauratje tjärn
      Ytt. Glommerstr(äsket) sjö
      Gokkesjaure sjö
      Gokkesjaurejokke å
      Gokkesluokte vik
      Granberget höjd
      Grantr(äsket) sjö
      Groppenjuonajauratj 2 tjärnar
      Grubbfallet fall
      Grubbtj(ärn) tjärn
      Grundträskb(er)g(e)t berg
      Grundtr(äsket) sjö
      Grundtr(äsket) sjö
      Grundträskmyr(an) myr
      Gråberg(e)t berg
      Gallekvuobme myrområde
      Gullesjaure tjärn
      Gullön holme
      Guolbenåjve berg
      Guollekejokke bäck
      Guollekevare berg
      Guollore sjö
      Guorbebåude bergshöjd
      Guorbegajle ås
      Guorbehåjve berg
      Guorbeåjve berg
      Guorbore tjärn
      Guorbore tjärn
      Guortnejauratje tjärn
      Guortnejauratje tjärn
      Guosetjåjve berg
      Guosetjåjvejekke myr
      Guosevare berg
      Guossegieles ås
      Guossegieles ås
      Guoudore sjö
      Guossorejokketje bäck
      Gutnare tjärn
      Gutnarevaratje höjd
      Guärtis sjö
      Guördesjaure tjärn
      Guörtis sjö
      Gåbdejaure sjö
      Gåbdeluokte vik
      Gåtejekke myr
      Gåtevaratje bergparti
      Gåtnare tjärn
      Gåtnämejaure sjö
      Gåtore tjärn
      Gåttesole holme
      Gädkevaratje berg
      Gärgete tjärn
      Gärgore sjö
      Saknas Saknas
      Gäureluokte vik
      Gäureluoktevaratje berg
      Göjnetsovvens sel
      Göjnetåjve berg
      Gökberget bergås
      Göllesvare höjd
      Haidenjuonje udde
      L. Hakotr(äsket) tjärn
      St. Hakotr(äsket) tjärn
      Hansbiekevaratje höjd
      Hapakjauratj tjärn
      Harrejaurbäcken bäck
      Harrejaurbäckmyr myr
      Harrejaur(e) sjö
      Harrejaurliden lid
      Harrejaurliden ås
      Harrejaurmyr(an) myr
      Harrejirram tjärn
      Harrejirramjauratje tjärn
      Hatten berg
      Hattevaratje berg
      Haugejauratje tjärn
      Haugejauratjejokke bäck
      Hedberget berg
      Heimusliden ås
      Hemberget berg
      Herravare berg
      Hoblojekke myr
      Hoblojekkejokketje bäck
      Hoblojokketje bäck
      Holmträsk sjö
      Hopte lp, holme
      Hornliden bergås
      Hundberget höjd
      Hundberget berg
      Hundsjön sjö
      Hundtr(äsket) sjö
      Hundträsket norra o. södra sjöar
      Hurreluokte vik
      Häbbersh(olmen) holme
      Härravare berg
      Nedre Högselet sel
      Höjvese ås
      Höstkåtatj(ärn) tjärn
      Hötjern tjärn
      Iggevare berg
      Ikkavarre berg
      Jalte hed
      Jan Svensamössan berg
      Jelejokke bäck
      Jelleketjejegge myr
      Västra Jerfojaure sjö
      Jerfojaurejokk bäck
      Jervesgårtje fall
      Jervesjaure sjö
      Jervessovven sel
      Jervesvuöpme myr
      Jidojaure tjärn
      Jidojaure tjärn
      Jidojokketje bäck
      Jiellepuandetjåkkå berg
      Jietnjajaure sjö
      Jietnjapuouda bergås
      Jietnjatjevelkekätte gammal skogslappvall
      Jietnjatjevelk bergås
      Jietnjatjivvelk höjdsträcka
      Jillaurejokke bäck
      Jillemos Miessejauratje tjärn
      Jilläbe Klapevaratje höjd
      Jilläbe Luossejauratje tjärn
      Jilläbe Muorrojaure sjö
      Jilläbe Rimmarevare, se Jilläbe Rimmaretjåkke Saknas
      Jilläbe Rimmaretjåkke berg
      Jilläbe Särgejauratje tjärn
      Jilläbe Särgejauratje tjärn
      Jitemebuoude berg
      Joddejaure sjö
      Jollejaure gd
      Jollejaurejokketje bäck
      Jullejaure sjö
      Julträsk gd o. jvstn
      Juollejaure sjö
      Juovajaure tjärn
      Juovvajauratj tjärn
      Juovakielas skogshöjd
      Jåkåtjonålkekätte renskiljningsgärde
      Jårbeåjve berg
      Jåttåjaure sjö
      Jädnajaure sjö
      Jägnatjavelk bergås
      Jäknajaure sjö
      Jällepuodtjåkko berg
      Järferälven bäck
      Järfliden bergås
      Järfmyrb(er)g(e)t höjd
      Östra Järfojaure sjö
      Järfselet sel
      N. Järftandb(er)g(e)t berg
      S. Järftandberget berg
      Järftandmyran myr
      Järftanejokke bäck
      Järfträsket sjö
      Jiellep Järfur sjö
      Lulep Järfur sjö
      Järfurjåkåk bäck
      Järja berg
      Järtaj(au)re sjö
      Järtejaure sjö
      Järtejaureluoppel tjärn
      Kaddevare berg
      Kaggmyran myr
      Kaitskielas hed
      Kalantjålbme sund
      Karekselet sel
      Kareksuovon sel
      Kareksåvvun sel
      Kaskajaure sjö
      Kassanjuonjes udde
      Kattetjåkkå berg
      Kausjovarre berg
      Kausjovuöpme myrland
      Keddevare berg
      Kelisån å
      Kerdajaure sjö
      Kieronvare berg
      Kiertajaur sjö
      Kiertaure sjö
      Kiettetjåkkå berg
      Kiettevaratj berg
      Kilskejaur sjö
      Västra Kikkejaur sjö
      Ö. Kikkejaure sjö
      Kilvejaure sjö
      Klammajaure tjärn
      Klapevaratje höjder
      Klippe udde
      Kobbdej(aure) sjö
      Kokkesvare berg
      Kongesjaur sjö
      Krampob(er)g(e)t berg
      Krampoj(eg)ge myr
      Krampovare berg
      Krassjosole holme
      Kreppijaur sjö
      Kroktj(ärn) tjärn
      Kromsjokvarats berg
      Kroppejokke bäck
      Krubbjokk bäck
      Kråassanjarka f.d. udde
      Kråmsjoktjåkkå berg
      Kräppejaur sjö
      Kuautekielas hed
      Kuerpakielas hed
      Kuerpaåive berg
      Kuertesj(au)re sjö
      Kuertesliden bergås
      Kullesjauratj tjärn
      Kullesjukka bäck
      Kullesvuöfme myrområde
      Kullesluokta vik
      Kullesvuöpme myrområde
      Kuollejaurejokk bäck
      Kuorpatjåkkå berg
      Kuosavare berg
      Kuotelesjaure sjö
      Kuoutelisjaure sjö
      Kuöutelisjaure sjö
      Kuöutelisjaure sjö
      Kvarnbäcken bäck
      Qvarntr(äsket) tjärn
      Kåallasjuhku bäck
      Kåarpavaratj berg
      Kåassavarre berg
      Kåbdojaure sjö
      Kåbtajaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåddevarats berg
      Kådumålke hed
      Kåduvaratj berg
      Kåivotjåkko berg
      Kåkkavarre berg
      Kåpskåluokte vik
      Kåskatgärta renskiljningsgärde
      Kåskatjaure sjö
      Kåskatvare berg
      Kåtajaur sjö
      Kåtekielas hed
      Källmyran myr
      Lagostjåkke berg
      Lamburtr(äsket) sjö
      Lappore sjö (torrlagd)
      Lapptr(äsket) sjö
      Latnjegieles ås
      Latokasuole holme
      Lauker sjö
      Laukermyr(an) myr
      Laukore sjö
      Laxbäcken bäck
      Laxtjern tjärn
      Laxtjärn tjärn
      Ledfatsfjällen berg
      Lehatt berg
      Leipekvarre berg
      Likestjåkkå berg
      Lidmyrheden höjd
      Lidmyrtj(ärn) tjärn
      Liebelande ås
      Liekketemegieles ås
      Liekketemejokke bäck
      Liessjenjuonjes udde
      Lillberget berg
      Lillberget höjd
      S. Lilltr(äsket) tjärn
      Lillträskmyr(an) myr
      Linjevaratje berg
      Linkebakte berg
      Linko sjö
      Lippekvare berg
      Ljusforsen fors
      Ljusselet sel
      Öfre Ljusselet sel
      Ljusselforsen fors
      Lolemos Miessejauratje tjärn
      Loläbe Balgesjaure sjö
      Loläbe Klapevaratje höjd
      Loläbe Muorrojaure sjö
      Loläbe Rimmaretjåkke berg
      Loläbe Särgejauratje tjärn
      Loläbe Särgejauratje tjärn
      Lomtj(ärn) tjärn
      Lotsojaure sjö
      Lullejaure sjö
      Lulutjpälvaratj berg
      Luobdeke tjärn
      Luoktemåkke vik
      Luoppel tjärn (vik)
      Luoppel tjärn
      Luoppel tjärn
      Luoppel tjärn
      Luoppelejaure tjärn
      Luossejauratj tjärn
      Luossejauratje tjärn
      Luossejauratje tjärn
      Luossejaurejokketje bäck
      Luossejokketje bäck
      Luossejokketje bäck
      Luspekädde gammal lappvall
      Luspenåjve berg
      Luökke berg
      Långträskberget berg
      Långträskelf å
      Långträsket sjö
      Långträsket sjö
      Långträsket sjö
      Låttsejaure sjö
      Läjbore tjärn
      Läjborejekke myr
      Löptevierre backe
      Madder granlid
      Madderjuhka bäck
      Maderjokk bäck
      Maderliden lid
      Majamyr(an) myr
      Makajaure sjö
      Makkore sjö, lp
      Malmahaure sjö
      Malmaure sjö
      Malmesjaure sjö
      Margatj(ärn) tjärn
      Margittjärn tjärn
      Markosvaratje berg
      Mattajto passage över ett näs
      Mattjejaure sjö
      Mausberget berg
      Mausjaure sjö
      Mautnesejaure sjö
      Mavesgieles höjd
      Mavesjaure sjö
      Mavesjaureluoppel tjärn (vik)
      Mavesjokke bäck
      Mavesvare berg
      Melakj(aure) sjö
      Melaträskliden ås
      Mellakejaure sjö
      Mellaketjåkke ås
      Mellansjön sjö
      Middagsb(er)g(e)t berg
      Midtelberget berg
      Miessejauratje tjärnar
      Miessoreguorbe hed
      Miessorejekke myr
      Mjölab(er)g(e)t berg
      Muorjevarre berg
      Muorjeåive berg
      Muorrojaure sjöar
      V. Muorrej(au)re sjö
      Ö. Muorrejaure sjö
      Muorrejaurmyr(an) myr
      Muorrojokketje bäck
      Muörjetjåkkå bergtopp
      Muörjetjåkke höjd
      Muörjetjåkkejokketje bäck
      Muörjåjve berg
      Målkekejauratje tjärn
      Månsträsket sjö
      Måskape myr
      Mäkrevaratje berg
      Mättevarats berg
      Mättjekåtjauratj tjärn
      Mörtberget berg
      V. Mörttj(ärn) tjärn
      Ö. Mörttjärn tjärn
      Mörttr(äsket) sjö
      Ned. Svärdet sel
      Nejtkotjejauratje tjärn
      Nejtkotjejokketje bäck
      Nelgejaurats sjö
      Nilsberget berg
      Njallegieles ås
      Njallejaurats tjärn
      Njallejaure sjö
      Njallej(aure) tjärn
      Njallejaure tjärn
      Njallejaure sjö
      Njallejokketje bäck
      Njalleluokte vik
      Njallevare berg
      Njauke sjö
      Njaukej(aure) sjö
      Njaukejokketje bäck
      Njaukenåjve berg
      Njaukev(are) berg
      Njokejauratje tjärn
      Njokevaratje bergshöjd
      Njokojaure sjö
      Njuktjajauratj tjärn
      Njunjesvare berg
      Njuolaj sjö
      Njuolajegge myr
      Njuolletjuelge bergås
      Njuonjesvare berg
      Njuonjesvare berg
      Njuönesvare berg
      Njuönesvare berg
      Njuönesvare berg
      Njuönesvarre berg
      Njuönesvarre berg
      Njåmmelesolo holme
      Njåugejaure sjö
      Norrmyran myr
      Norrmyrtj(ärn) tjärn
      Nuortajauratj tjärn
      Nuortakåttjåkkå berg
      Nuorte-Baktåjve berg
      Nuortejaure sjö
      Nuortejaure sjö
      Nuortejaure sjö
      N. Nuortej(aure) tjärn
      S. Nuortej(aure) tjärn
      Nuortejaureluoppel tjärn
      Nuorte-Skilfejaure tjärn
      Nuorte-Vuoskonjaure tjärn
      Nytr(äsket) tjärn
      Nyträsk-vare berg
      Näitakatjjauratj tjärn
      Näitakatjkärta renskiljningsgärde
      Nälgejokke bäck
      Nälgeore sjö
      Nälgevare berg
      Näsb(erge)t berg
      Obajokke Saknas
      Obavare berg
      Oddestjåkke höjd
      Oksåjve bergshöjd
      Onne Galbore tjärn
      Onne Tsåkase tjärn
      Oppavare berg
      Orrmyran myr
      Otj-Apmore tjärn
      Otje-Apmore tjärn
      Otje Båtsåjvare berg
      Otje Pluovake tjärn
      Otjes, se Otje Saknas
      Otje Saptore tjärn
      Oxåive bergshöjd
      Paksj(aure) sjö
      Paktesåvvun sel
      Paktevarats berg
      Palja berg
      Palja berg
      Palkovarre litet berg
      Pastj(aure) tjärn
      Paulajauratj tjärn
      Paulajaure sjö
      Paulajaurkätte gammal skogslappvall
      Paulajukka bäck
      Paulavarekätte skogslappvall
      Pellunåive berg
      Petikån å
      Petsevarats berg
      Piehtsastvaratj berg
      Piektsvaratj berg
      Pietarvarats berg
      Pietnjur sjö
      Pietsast berg
      Vuolle Pissesuvvun sel
      Plassajauratj tjärn
      Plassaj tjärn
      Plassjatjåkko höjd
      Pjesker sjö
      Plassok tjärn
      Pluovake sjö
      Prejde sjö
      Puaudatjvarre berg
      Puoitejauratj tjärn
      Puoudatsjägge myr
      Puoudavaratj berg
      Pådevare berg
      Pålakvarats berg
      Påvdavare berg
      Pällovaratj berg
      Rahkkur sjö
      Rahkkurjuhka bäck
      Rahkkurvarre berg
      Raivo, Norra och Södra sjöar
      Raivojuhka bäck
      Raivojägge(-myran) myr
      Rakkijaur sjö
      Rakkor sjö
      Rakkorjokk bäck
      Rakkorvare berg
      Ravenejaure tjärn
      Ravenj(au)re tjärn
      Raventjuelge höjd
      Ravenvare berg
      Ravenåive berg
      Redikmyran myr
      Reivo, Norra och Södra sjöar
      Reivomyran myr
      Rekkore tjärn
      Rekkore sjö
      Renberget berg
      Renträskb(er)g(e)t berg
      Renträsket sjö
      Repebåude berg
      Repeåive berg
      Riddekkätte gammal skogslappvall
      Riddäke-, se Rihdäke- Saknas
      Riedekmyran myr
      Rihdäkejauratje tjärn
      Rihdäkejekke myr
      Rikkore sjö
      Rimmarejokketje bäck
      Rimmaretjåkke berg
      Ringel sjö
      Ripeluokte vik
      Rismyran myr
      Rismyrheden hed
      Roppe höjd
      Ruokoijegge myr
      Ruokojäkke myr
      Ruotats bergstopp
      Ruttjejukka bäck
      Ruttjekätte gammal skogslappvall
      Ruttokätte gammal skogslappvall
      Ruöpsbakte backe
      Ruöpsisbakte backe
      Rymmarb(er)g(e)t berg
      Råberget berg
      Råbäckmyr(an) myr
      Rånte tjärn
      Råtjejokk bäck
      Råve(-), se Råvvel(-) Saknas
      Råvetjåkke berg
      Råvevare bergås
      Råvevare berg
      Råveåive ås
      Råvve ås
      Råvvejauratje tjärn
      Råvvekrotäke bergås
      Råvvevarre lid, hed
      Räfvamyran myr
      Rörmyran myr
      Rörtr(äsket) tjärn
      Röurejve ås
      Röuråjve ås
      Saddesjauratj tjärn
      Saddesvare berg
      Sajtore sjö
      Sajtore sjö
      Sajtorejokke bäck
      L. Sandberget ås
      St. Sandberget berg
      Sandtjärn Saknas
      Sandträsket sjö
      Sapsjauratje tjärn
      Saptejaure sjö (nästan torrlagd)
      Sargajaure sjö
      Sarkuri sjö
      Sarvesåjve berg
      Sasta-, se Saste- Saknas
      Sastejauratj 2 tjärnar
      Sastejekke myr
      Sastejokke bäck
      Sastenjuönes landkil(?)
      Satevare berg
      Satevare berg
      Sattarbm tjärn
      Sattarbåude berg
      Sattarjaure sjö
      Sattarjokketje bäck
      Sattarvaratje ås
      Sauterjaure sjö
      Sauterjaure sjö
      Sebbikjokk bäck
      Septekj(aure) tjärn
      Sergajaure sjö
      Serpra sjö
      Serpraliden berg eller »lid»
      Serrejaur sjö
      Serrejaure sjö
      Serrevare berg
      Seudnur sjö
      Seutner sjö
      Sidnokielas hed
      Sidnotjavelk bergmassiv
      Sierkaskärta skogslapprengärde
      Sierratjuelge bergås
      Sijjemtjivvelk skogslid
      Siktr(äsket) tjärn
      Sinkb(er)g(e)t berg
      Sippekejokke bäck
      Sippekevare berg
      Sirre-, se Serre- Saknas
      Sitnokielas hed
      Sitnåivejägge myr
      Sitnotjevelk bergmassiv
      Siumtjavelk skogslid
      Sjajkaguolben hed
      Sjajkajokke bäck
      Sjajkavare berg
      Sjeikavare berg
      Sjiellejaure tjärn
      Sjnjierraluokte vik
      Sjnjurtje höjd
      Skarjajauratj 2 tjärnar
      Skarjajauratj tjärn
      Skellefte elf älv
      Skidtr(äsket) sjö
      Skilfejaure tjärnar
      N. Skilfej(aure) tjärn
      S. Skilfej(aure) tjärn
      Skillatjaluokte(?) vik
      Skueke udde
      Skuärräke tjärn
      Skuörräke tjärn
      Skåttekejauratje 3 tjärnar
      Skåttekevaratje berg
      Skällberget berg
      Skuekke holme
      Skälltr(äsket) tjärn
      Slagnäsfors fors
      Sleng sjö
      Slengheden hed
      Slienke sjö
      Smarretjåhkå bergtopp
      Sniktatjjägge myr
      Snittjekmyran myr
      Snjerreluokte vik
      Sopetjuelge ås
      Sotbergsliden berg
      Sottele berg
      Sottelåjve berg
      Sotträskberget berg
      Sotträsket sjö
      Spenningtjärn tjärn
      St Spikstarrmyr(an) myr
      Spjuttr(äsket) sjö
      Spångmyr(an) myr
      Sqvertj(ärn) tjärn
      Steintjärn tjärn
      Stenmyran myr
      Stentr(äsket) sjö
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storh(olmen) holme
      Storliden höjdsträcka
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrb(er)g(e)t höjd
      Stormyrliden berg
      Stortj(ärn) tjärn
      Stortj(ärn) tjärn
      Stortr(äsket) sjö
      Storvistselfors fors
      Strottekejaure sjö
      Strottekevare berg
      Strottekvare berg
      Sträktjavarre berg
      Stuarra tjåkkå berg
      Stuor-Apmore tjärn
      Stuorj tjärn
      Stuorre Båtsåjvare berg
      Stuorre Galbore tjärn
      Stuorre Jaure sjö
      Stuorre Saptore sjö (nästan torrlagd)
      Stuorre Sole holme
      Stuorre Tjåkke berg
      Stuorre Tjåkke berg
      Stuorre Tsåkase tjärn
      Stålliden berg
      Stövelberg gd
      Subdekjaure sjö
      Subdekkielas berg
      Suddesape myr
      Suddesjaure sjö
      Suddesvare berg
      Suddesvare berg
      Suollakatjjägge myr
      Suolojaure sjö
      Suolojaurejegge myr
      Suolovaratje berg
      Suolovare berg
      Suttesape myr
      Suttesjaure sjö
      Suttesjukka bäck
      Suttesvarre berg
      Suöbdäkejaure tjärn
      Suöbtek sjö
      Suöbtekvarre berg
      Suöjtnevejajauratje tjärn
      Suöjtnevejejaure tjärn
      Suöldete älv
      Svajgo myr
      Svaikogärta renskiljningsgärde
      Svartberget berg
      Svartliden ås
      Svedjeb(erget) berg
      Svierdejokke bäck (å)
      Svierdenåjve berg
      Svierdesovven sel
      Svärdåive berg
      Såkevare berg
      Såkevare berg
      Såkåjve berg
      Säjteluokte vik
      Särgejauratj 2 tjärnar
      Särgejauratje tjärn
      Särgejauratje tjärnar
      Särgevaratje berg
      Särgevare berg
      Särkajaure sjö
      Särkbredberget berg
      Särpra sjö
      Särpraliden lid
      Särpravarre berg
      Särpredavarre berg
      Särpredkärta renskiljningsgärde
      Särrejaure sjö
      Särrore sjö
      Sörlidberget berg
      Taktalisjaure sjö
      Taktalisjukka bäck
      Taktaliskielas hed
      Taktulisjaure sjö
      Taktuliskielas hed
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallträsk tjärn
      Talvatesåive berg
      Tellek sjö
      Tiellek sjö
      Timmertjärn tjärn
      Tjaktjajaure sjö
      Tjaktjakielas hed
      Tjaktjenåive berg
      Tjaktjegåtejaure tjärn
      Tjaktjore sjö
      Tjalmasvarre berg
      Tjalta gammalt skogslappviste
      Tjappesåive berg
      Tjappsåive berg
      Tjaresvarats berg
      Tjatsebrotne tjärn
      Tjernmyran myr
      Tjeurehåjve bergås
      Tjeuresvaratj berg
      Tjeurevnöpme myr
      Tjipko berg
      Tjipko berg
      -tjivvelge, se tjuelge Saknas
      Tjokkelisåjve berg
      Tjokkelisåjve berg
      Tjostoguojke fors
      Tjostosovven sel
      Tjuoukemsåvvum sel
      Tjuoletjemj sjö
      Tjuoletjemj(aure) sjö
      Tjuorre berg
      Tjuorre berg
      Tjuorre berg
      Tjuorremyr(an) myr
      Tjuottjedemjaure sjö
      Tjuotsemjaure sjö
      Tjuotsetemjaure sjö
      Tjuotsedemjaurejokketje bäck
      Tjupule berg
      Tjuvmyran myr
      Tjuörre berg
      Tjuörrejekke myr
      Tjåjvore sjö
      Tjåkkelisåive berg
      Tjåkkålisåive berg
      Tjåktsenåive berg
      Tjålemeko berg
      Tjålmakjaure sjö
      Tjålt gammalt skogslappviste
      Tjårvejauratj tjärn
      Tjårvetjuelge bergås
      Tjäpesvare berg
      Tjäpesvare berg
      Tjäp(e)såive berg
      Tjäpesåive berg
      Tjäpstjuelge bergås
      Tjäsjkere udde
      Tolpij(aure) tjärn
      Trappej(aure) sjö
      Trappojaure sjö
      Trappojokke å
      Trappån å
      Trindberget berg
      Nedre Trollforsen fors
      Tsuoppojauratje tjärn
      Tsågalme tjärn
      Tsåkas tjärn
      Tsåkasatje sjö
      Tsåkase tjärnar
      Tsåkasejokketje bäck
      Tsåkasjaure sjö
      Tsåkasåjve berg
      Tsåkejauratj tjärn
      Tsåkevare bergås
      Tsåkj tjärn
      Tufmyr myr
      Tåktelijaure sjö
      Tårasjaure sjö
      Tåratjjaure sjö
      Tåresjaure sjö
      Ullbäcksmyran myr
      S. Utterliden bergås
      Uttermyr(an) myr
      Uttertjärnberget berg
      Vabjesjaure sjö
      Valkanjaure sjö
      Valkenjaure sjö
      Vallberget höjd
      Valsnjevare berg
      Vassjnjetjåkkå berg
      Vattemjaure sjö
      Vatämjaure sjö
      Vantnure sjö
      Vejtekvare berg
      Vergejaure sjö
      Verkovare berg
      Viddokjaure två tjärnar
      Viddokvarats berg
      Viedkojauratj tjärn
      Vier(a)kjaur sjö
      Vierekejaure sjö
      Vierkovare berg
      Viettekjauratj tjärnar 2 st.
      Jiellep Viettekjaure sjö
      Viettekvaratj berg
      Viettevare berg
      Viettvare berg
      Villisjaur sjö
      Vittjåkk berg
      Vuelverb(er)g(e)t berg
      Vuoddasvare berg
      Vuolgamjaure sjö
      Vuolgamj sjö
      Vuolgemj(aure) sjö
      Vuolgemjaure sjö
      Vuorjaklande hed
      Vuortjejauratj 2 tjärnar
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaure tjärn
      Vuoskonjaure tjärn
      Vuoskonjegge myr
      Vuoskontjuelge bergås
      Vuoskunjauratj tjärn
      Vuotner sjö
      Vuälvore, se Vuöluore Saknas
      Vuöletje sjö
      Vuölvorejauratje sjö
      Vuölvorevaratje berg
      Vuöläbe Svierdesovven sel
      Vuötjeke berg
      Vuöttjåke berg
      Vårdetje berg
      Välbma sjö
      Välmojaure sjö
      Väreniskielas hed
      Vätjeråjve berg
      Åbiätno å
      Åby elf å
      Ådalmistjåkke berg
      Ådeljokketje bäck
      Ådeltjåkke berg
      Åddåkåtekätte gammal skogslappvall
      Åmansberget berg
      Åmyran myr
      N. Åmyran myr
      S. Åmyran myr
      Årje-Baktåjve berg
      Årjesjaure sjö
      Årje-Skilfejaure tjärn
      Årjusjaure sjö
      Årjäbe Tjeurehåjve bergås
      Åssjeape myr
      Åssjejauratj tjärn
      Åssjejauratjvuöpme myr
      Åssjejaure sjö
      Åträsket sjö
      Östermyrtj(ärn) tjärn
      Åssjejauratjkätte gammal skogslappvall

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.