ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arvidsjaurs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 1836 Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 2220
Lauker by /Se Lomtjärnen tjärn Lillsandträsk, se Sandträsk Saknas Lomtjärn tjärn
Lauker by /Se Lomtjärnen tjärn Lindås, Norra gård Lomtjärn tjärnar
Lillforskojan koja Lomtjärnen tjärn Lindås, Södra torp Lomtjärn tjärn
Lillselkojan koja Lomtjärnen tjärn Lisaberget gårdar Lomtjärn, Norra tjärn
Ljusträsk samh /Se Lomtjärnen tjärn Ljusdal t. Lomtjärn, Södra tjärn
*Lokta by Lomtjärnen tjärn Ljusselsberg t. Lomtjärnbäcken bäck
Luspenkojan koja Lomtjärnen tjärn Ljusträsk by Lomtjärnbäcken bäck
*Låkte f.d. by? Lomtjärnen tjärn Lomträsk by Lomtjärnmyren myr
Långselkojan koja Lomtjärnen tjärn Lullejaur t. Lomträskberget del av Storliden
Moskosoen lht /Se Lomtjärnen tjärn Lundbacken by Lomträskbäcken bäck
Moskosel by /Se Lomtjärnen tjärn Lundbacken, Östra gård Lomträsket, Norra sjö
Myrträsk by /Se Lomtjärnen tjärn Lundby nybygge Lomträsket, Södra sjö
Piteå lappmark Saknas Lomträsket sjö Lyckan åboställe Lomträsklobblet tjärn
Pjesker by /Se Lovisaberget berg Långholmen gård Lomträsk-Tallberget berg
Pjesker by /Se Lovisatjärnen tjärn Långnäs by Lomträskudden udde
Rättsel by /Se Ludenberget berg Långsel by Lonse sjö
Skrömtakojan koja Lullebottenberget höjd Långträsk by Lonse sjö
Stöverberg by /Se Lullebottenberget berg Långträsk by Lonsebäcken bäck
Vitsidkojan koja Lullebottenberget berg Långudden by Lonsejaur sjö
Vuolgamjaure gd /Se Lullebottentjärnen tjärn Långudden gård Lorvlimyren myr
Vuotner by /Se Lullebottentjärnen tjärn Långudden gårdar Lotsojaur sjö
  Lullejaure sjö Längerudden [bebyggelse?] Lovisatjärn tjärn
  Lunden terräng Lövlund nybygge Ludenberget berg
  Lundgrensbäcken bäck Lövudden t. Lulebotteberget höjd
  Lundtjärnarna tjärnar Lövviken by Lulebottetjärn tjärn
  Lundtjärnen tjärn Mader by Lulep tjärn
  Luobbelmyran myr Malmisjaur t. Lullejaur sjö
  Luoppaludden udde Marieborg gård Lullejaurstranden äng
  Luossejaure sjö Mausjaur lappboställe Lundstetsvallen renvall (numera öde)
  Lusknösen berg Mansjegge t. Lundtjärn tjärn
  Luspenbäcken bäck Mellannäs lht Luobbal- Saknas
  Luspemyran myr Mellansjö t. Luobbal sel
  Luspentjärnen tjärn Mellanträsk t. Luosejaurmyren myr
  Luspenåive, Västra berg Mogatan gata Luosejaur sjö
  Luspenåive, Östra berg Moren t. Luossajaure sjö
  Lustberget skogshöjd Morken byn Luossajamejokkets bäck
  Lutningsmyrviken vik Moräng hållplats Luossajokk bäck
  Lågholmen holme Moräng hlp Luovejaur sjö
  Lågtjärnarna tjärnar Moskosel bebyggelse Luovevare höjd
  Långberget höjd Moskosel by Lusknöllen höjd
  Långberget berg Mullbacka torp Luspen älv
  Långbergtjärnen tjärn Muorrejaur avs Luspenbäcken bäck
  Lång-Hundträsktjärnen tjärn Muoskosel by Luspenmyran myr
  Långlobblet tjärn Muoskosel by Luspenmyren myr
  Långmarkmyran myr Muskussel, se Moskosel Saknas Luspentjärn tjärn
  Långmyran myr Myren t. Luspenåive höjd
  Långmyran myr Myrheden skogst. Luspenåive höjd
  Långmyran myr Myrholm ödetorp Luspenåive, Östra höjd
  Långmyran myr Myrkulla kronot. Luspholmen holme
  Långmyran myr Myrnäs odlingslht Luspholmen holme
  Långmyran myr Myrträsk by Luspudden udde
  Långmyran myr Myrträskudden t. Lustberget höjd
  Långmyran myr Månsträsk by Lutningsmyren myr
  Långmyran myr Månsträsk gdar Lutningsmyrudden udde
  Långmyran myr Månsvik t. Lågtjärn tjärn
  Långmyran sank mark Mörtträsk gård Långberget höjd
  Långmyran sank mark Mörtudden gård Långberget höjd
  Långmyran sank mark Njallejaur by Långberget berg
  Långmyran sank mark Njallejaur, Lilla gårdar Långforsen fors
  Långmyran sank mark Njallavare, se Njållavare Saknas Långforsen fors
  Långmyran sank mark Njarak gård Långforsselet sel
  Långmyran sank mark Njarge, se Njark Saknas Långholmen holme
  Långmyran sank mark Njarge gård Långholmen holme
  Långmyrberget berg Njark bebyggelse Långholmen holme
  Långmyrberget berg Njauke bebyggelse Långholmen holme
  Långmyrbäcken bäck Njaukeln, se Njauke Saknas Långholmsforsen fors
  Långmyrbäcken bäck Njoka t. Långkroken äng
  Långmyrbäcken bäck Njållavare bebyggelse Långlobblet tjärn
  Långmyrtjärnen tjärn Njållavare byn Långmarksmyren myr
  Långmyrtjärnen tjärn Nordanås by Långmarkstjärn tjärn
  Långmyrtjärnen tjärn Nordbo t. Långmyran myr
  Lång-Nicketen tjärn Norlunda gård Långmyrberget höjd
  Lång-Sarvasmyran sank mark Norravanäs byn Långmyrberget höjd
  Långselet sel Norrberg nybygge Långmyrbäcken bäck
  Långselet sel Norrliden t. Långmyrbäcken bäck
  Långselet del av Byskeälven Norrliden gårdar Långmyrbäcken bäck
  Långselet lugnvatten Norrliden t. Långmyrbäcken bäck
  Långselet, Nedre sjö Norrmalm nybygge Långmyren myr
  Långselet, Övre sjö Notviken nybygge Långmyren myr
  Långselforsen fors Nyborg gård Långmyren myr
  Långselforsen fors Nyborg, Norra nybygge Långmyren myr
  Långselheden hed Nyborgsgatan tvärgata Långmyren myr
  Långselheden hed Nygatan gata Långmyren myr
  Långselheden hed Nygård by Långmyren myr
  Långselkärret kärr Nygård gård Långmyren myr
  Långselkärret sank mark Nyhem t. Långmyren myr
  Långseltjärnen tjärn Nyland by Långmyren myr
  Långseltjärnen tjärn Nyliden by Långmyren myr
  Långsmalmyran myr Nyträsk by Långmyren myr
  Långtjärnarna tjärnar Nyträskberget nybygge Långmyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyvall by Långmyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyvall by Långmyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyåker nybygge Långmyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyåkern gd Långmyren, Västra myr
  Långtjärnen tjärn Nästräsk by långmyren, Östra myr
  Långtjärnen tjärn Näverliden bebyggelse Långmyrtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Näverliden by Långmyrtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Näverliden, Norra nybygge Långmyrtjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Olovsberg bebyggelse Långneckaten vik
  Långtjärnen tjärn Olovsberg lappboställe Långnäset udde
  Långtjärnen tjärn Olovslund bebyggelse Långselet sel
  Långtjärnen tjärn Olofslund lht Långselet sel
  Långtjärnen tjärn Orrkammen nybygge Långselet sel
  Långtjärnen tjärn Oxberget by Långselforsen fors
  Långtjärnen tjärn Palkovare gården Långselforsen fors
  Långtjärnen tjärn Perstorp t. Långselheden hed
  Långtjärnen tjärn Pettersberg nybygge Långselkärret tjärn
  Långtjärnen tjärn Pettersudde bebyggelse Långsmalhålet myr
  Långtjärnen tjärn Pettersudde åboställe Långsmalmyren myr
  Långtjärnen, Västra tjärn Pettersudde åboställe Långsmaltjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Pettersås gård Långsmaltjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Pilträsk by Långstenbäcken bäck
  Långtjärnen, Östra tjärn Pintorp t. Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden terräng Pitälv lappboställe Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden skogsmark Pjesker bebyggelse Långtjärn tjärn
  Långtjärnheden skogshed Pjesker by Långtjärn tjärn
  Långträskberget, Norra berg Pjesker by Långtjärn tjärn
  Långträskberget, Södra berg Pommerkläppen ödegård Långtjärn tjärn
  Långträskberget berg Prästgården, Gamla gård Långtjärn tjärn
  Långträskbäcken bäck Raivoberget t. Långtjärn tjärnar
  Långträsket tjärn Ravenjaur hlp Långtjärn tjärn
  Långträsket sjö Ravenjaur by Långtjärn tjärn
  Långträsket sjö Renberget t. Långtjärn tjärn
  Långträsket sjö Renborg gårdarna Långtjärn tjärn
  Långträskmyran myr Renträsk by Långtjärn tjärn
  Långträskälven älv Renudden gård Långtjärn tjärn
  Långuddberget berg Renvallen, Lilla t. Långtjärn tjärn
  Långudden udde Renvallen, Nedre by Långtjärn, Västra tjärn
  Långudden udde Renvallen, Nedre by Långtjärnberget höjd
  Långudden udde Renvallen, Övre by Långtjärnbäcken bäck
  Långudden udde Renvallen, Övre by Långtjärnheden hed
  Långudden udde Renvallen, Södra t. Långtjärnåsen höjd
  Långudden udde Renviken by Långträskberget höjd
  Långudden udde Renviken hlp Långträskberget berg
  Långudden, Norra udde Renviken beb. Långträskbäcken bäck
  Långudden, Södra udde Ripeluokt gård Långträsket sjö
  Långudd-Kallesmyran myr Risdal t. Långträsket sjö
  Långviken vik Rismyrheden by Långträsket sjö
  Långviken vik Rålund hp Långträsket sjö
  Långviken vik Rålund nybygge Långträskholmen udde
  Lånsjejaure sjö Rånäs t. Långträskmyren myr
  Löftanbäcken bäck Råtjärn t. Långträskälven älv
  Löftansjön, Nörd- sjö Rättsel by Långuddberget del av Plassjatjåkko
  Löftansjön, Sör- sjö Rönnberget by Långudden udde
  Lövberget berg Rönnliden by Långudden udde
  Lövberget höjd Rönnås by Långudden udde
  Lövberget höjd Rönnås t. Långudden udde
  Lövberget skogshöjd Saltmyran hlp Långudden udde
  Lövbergsmyran myr Saltmyren hållplats Långudden udde
  Lövgrenstjärnen tjärn Sandliden gårdar Långudden, Norra udde
  Lövholmen holme Sandträsk, se Utterliden Saknas Långudden, Södra udde
  Maderbäcken bäck Sandträsk bebyggelse Långuddmyren myr
  Maderliden skogshöjd Sandträsk by Långviken vik
  Magaträskbäcken bäck Sandträsk, Södra pst Långviken vik
  Magaträsket Saknas Sandudden t. Långöstet(?) strand
  Magaträskliden skogig sluttning Sandudden t. Lägreträskbäcken bäck
  Magerabborrtjärnen tjärn Sandviken nybygge Lägreträsket sjö
  Magerabborrtjärnen tjärn Sandviken by Lägreträskmyren myr
  Magerabborrtjärnen tjärn Sandviken gd Länsmansdammet fördämning
  Magergäddtjärnen tjärn Sarvasudden gård Löftanbäcken bäck
  Magerlobblet sjö Sarvasåive gård Löftansjön, Norra sjö
  Magertjärnarna tjärnar Senknavare by Löftansjön, Södra sjö
  Magertjärnen tjärn Serrejaur by Lönndrölen bäck
  Magertjärnen tjärn Siksjö, se Gesikberget Saknas Löpplinjoanjes udde
  Majaliden berg Siksjökolonaten kolonat Lördagsmyrarna myrar
  Majamyran sank mark Siksjön gård Lördagsänget ängesmyr
  Malberget berg Siksjön gård Lövberget topp
  Malmesjaure sjö Sikträsk gård Lövberget höjd
  Maltjärnen tjärn Sirapstan stadsdel Lövberget binamn
  Manfolkträsket tjärn Sjuludden lappboställe Lövberget del av Maddåive
  Manfredstjärnen tjärn Sjönäs gård Maddjaur sjö
  Mansbördan terräng Sjöträsk by Maddåive höjd
  Margatjärnen tjärn Sjöträskholmen gårdar Maderbäcken bäck
  Markesberget berg Skansen nybygge Maderjokk bäck
  Markusberget berg Skaraborg by Maderliden höjd
  Markusmyran myr Skaraborg, Nya by Madstranden äng
  Markustjärnen tjärn Skatträsk by Madstrandmyren myr
  Marratjärnen tjärn Skavliden bebyggelse Madstrandstjärn tjärn
  Martallmyran myr Skavliden nybruk Magaträskbäcken bäck
  Martamyran myr Skidnäs t. Magaträsket sjö
  Martamyrberget berg Skoghult gård Magaträskliden höjd
  Masstranden sank mark Skogliden gård Magerabborrtjärn tjärn
  Masurviken vik Skogträsk by Magerabborrtjärn tjärn
  Mattisberget berg Skolgatan, Västra tvärgata Magerabborrtjärn tjärn
  Mattisberget berg o. triangelpunkt Skolgatan, Östra tvärgata Magertjärn tjärn
  Mattisberget berg Skoltomten, se Auktsjaur Saknas Magertjärn sjö
  Mattisbergsbäcken bäck Skoltomten, se Glommersträsk Saknas Magertjärn tjärnar
  Mattisbäcken bäck Skoltomten, se Pjesker Saknas Magertjärn tjärn
  Mattisbäcken bäck Skoltomten, se Abborrträsk Saknas Magertjärn tjärn
  Mattismyran myr Skoltomten, se Tjappsåive Saknas Maikejaur tjärnar
  Mattsjaure sjö Skoltomten, se Hedberg Saknas Maikejaur tjärnar
  Mausberget skogshöjd Skomakargatan gata Majaliden höjd
  Mausbäcken bäck Skorrejaurviken t. Majamyren myr
  Mausjaure sjö Skrock gård Majaselet sel
  Meitesjauratjärnen tjärn Skuotie vik Malberget höjd
  Melakträsk sank mark? Skäggejaur bebyggelse Malbergsbäcken bäck
  Melakträsket träsk Skäggejaur by Malbergstjärn tjärn
  Melakträsket sjö Skäggejaur, se Städdjejaur Saknas Malmesjaur sjö
  Melakträsket sjö Sleng t. Malmesjaur sjö
  Melakträskliden terräng Slevånäset by Malmesjaurforsen fors
  Melakträskliden skogsmark Smaludden t. Malmesjaurlobblet sel
  Melakträskliden berg Smalås t. Mammyren myr
  Melbåksjaure sjö Sneraluoth, se Treskifte Saknas Manfolksträsket sjö
  Mellanbergsmyran myr Snitjesbo lht Margatjärn tjärn
  Mellanlidmyran myrmark Snjerra gårdar Margitbäcken bäck
  Mellannästjärnen tjärn Snåtterberget gård Margittjärn tjärn
  Mellan-Palja berg Solbacken t. Markusberget höjd
  Melsjaure sjö Sotträskliden by Markusberget höjd
  Metartjärn tjärn Starrtjärn t. Markusbäcken bäck
  Metartjärnen tjärn Stenbacken nybygge Markusmyren myr
  Metartjärnen tjärn Stenberget t. Markusmyren myr
  Metartjärnen tjärn Stenhammar gård Markustjärn tjärn
  Metartjärnen tjärn Stensund t. Martallmyren myr
  Metartjärnen tjärn Storbacken hemman Martamyren myr
  Metartjärnen tjärn Storberg by Martavare höjd
  Metartjärnen tjärn Storberg by Matakvare berg
  Metartjärnen tjärn Storedan lht Mattarvare höjd
  Middagsberget berg Storgatan gata Mattesberget höjd
  Mielgevare berg Storheden t. Mattesvallen renvall
  Minuttjärnen tjärn Storholmen nybygge Mattisberget höjd
  Missenmyran sank mark Stor-Jonkes gård Mattisbergsspolen berg
  Missenmyran sank mark Storkvarnen kvarnplats Mattismyrarna myrar
  Missentjärnarna tjärnar Stormyrheden by Mattjejaur sjö
  Missentjärnen tjärn Stormyrliden gård Mattsjaur sjö
  Missenänget sank mark Storsundet nybygge Mausberget höjd
  Mitterstmyran myr Storsundudden nybygge Mausbäcken bäck
  Mitterstmyran myr Stortorget torgplats Mausjaur sjö
  Mittiberget berg Storträsk by Mausjaur sjö
  Mittiberget höjd Storträsk by Melakjaur sjö
  Mittiberget berg Storträsk by Melakträsket sjö
  Mittiliden höjd Strandheden kronojägarboställe Melakträsket sjö
  Mitti-Stormyran sank mark Strittje bynamn Melakträskliden höjd
  Mittitjärnen tjärn Strittjomvare bebyggelse Melkjaur sjö
  Mittitjärnen tjärn Strittjomvare by Mellanberget höjd
  Mittitjärnen tjärn Strittjomvare by Mellanlidmyren myr
  Mittitjärnen tjärn Strömbacka kronojägarboställe Mellanlidmyren myr
  Mjölaberget triangelpunkt Strömnäs nybygge Mellannästjärn tjärn
  Mjölaberget berg Ströängarna, se Svanträsk Saknas Metartjärn tjärn
  Mopåltjärnen tjärn Städdjejaur bebyggelse Metartjärn tjärn
  Morbrorberget berg Stövelberg by Metartjärn tjärn
  Morbrortjärnen tjärn Stöverberget by Metartjärn tjärn
  Mortjärnen tjärn Suddis by Metartjärn tjärn
  Moskoberget berg Suddis by Metartjärn tjärn
  Moskoselet sjö Suddisjaur by Metartjärn tjärn
  Mossamyran myr Sund t. Metartjärn tjärn
  Mossamyran myr Sundsnäs gård Metartjärn tjärn
  Mossamyran myr Suobdik t. Metartjärnmyren myr
  Mossamyren myr Suolojaur gård Middagsberget höjd
  Mossatjärnen tjärn Svanmyren ödetorp Middagsberget höjd
  Muorjetjåkkå berg Svansjö ödetorp Midsommarholmen holme
  Muorkenåive berg Svanträsk bebyggelse Militärvägen väg
  Muorrebäcken bäck Svanträsk by Militärvägen väg
  Muorrejaure, Västra sjö Svartbäcken t. Minutmyren myr
  Muorrejaure, Östra sjö Svartliden by Minuttjärn, Västra tjärn
  Myrberget berg Svartliden, se Hålbergsliden hlp Minuttjärn, Östra tjärn
  Myrholm terräng Svarttjärn t. Missenmyren myr
  Myrtjärnen tjärn Svedjan by Missenmyren myr
  Myrträsket tjärn Svedjan gård Missentjärnarna tjärnar
  Myrträsket sjö Sventorp t. Mittelberget höjd
  Myrträsket sjö Svennheden by Mittiberget höjd
  Myrträsket sjö Såkevare nybruk Mittiberget berg
  Myrträskmyran sank mark Såkevaretorpet bebyggelse Mittiholmen holme
  Målker sjö Såkevaretorpet t. Mittiladubäcken bäck
  Månsbäcken vattendrag Söderås gård Mittiladumyren myr
  Månsmyran sank mark Sörby nybygge Mittiliden höjd
  Månsträskbäcken bäck Sörgatan gata Mittimyren ängesmyr
  Månsträsket sjö Sörstranden skogst. Mittimyren myr
  Måskape myr Tallbacka t. Mittimyren myr
  Måskape myr Tallberg gård Mittiselet sel
  Måskape myrmark Tallberg, Lilla by Mittiselet sel
  Måskomyran myr Tallberg, Stora by Mittiselforsen fors
  Måskomyran sank mark Tallgatan gata Mittisjön del av Iggejaur
  Mäckermyran sank mark Tallmyrheden hlp Mittistormyren myr
  Märamyran myr Tallnäs by Mittitjärn tjärn
  Märramyran myr Tallsund by Mittitjärn tjärn
  Märratjärnen tjärn Tallträsk by Mittiträsket sjö
  Mörtberget berg Tallås t. Mjelsjaur sjö
  Mörthålen tjärnar Timmerheden by Mjelsjaur-Bokksjaur sjö
  Mörthålet tjärn Tjaktja lappboställe Mjelsjaurbäcken bäck
  Mörtliden skogshöjd Tjapps by Mjukksjaur ägor
  Mörtmyrtjärnen tjärn Tjappsåive bebyggelse Mjölaberget höjd
  Mörtselet lugnvatten Tjappsåive bebyggelse Mjölaviken vik
  Mörttjärnarna tjärnar Tjappsåive by Moffeldalmyren myr
  Mörttjärnarna tjärnar Tjappsåive hlp Molanderselet sel
  Mörttjärnberget berg Tjolt, se Balkovare pst Molker sjö
  Mörttjärnberget berg Tjolta gård Mopålbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn Tjärga lappboställe Mopåltjärn tjärn
  Mörttjärnen tjärn Tjärget torp Morbrorberget höjd
  Mörttjärnen tjärn Tjärko lappboställe Morkenmyren, Norra myr
  Mörttjärnen tjärn Tomteboda lappboställe Morkenmyren, Södra myr
  Mörttjärnen tjärnar Tjörskidudden lappboställe Morkenåive höjd
  Mörttjärnen tjärn Torsborg nybygge Morrjaur sjö
  Mörttjärnen tjärn Treskifte bebyggelse Moskoape myr
  Mörttjärnen tjärn Treskifte by Moskomyren myr
  Mörttjärnen tjärn Trindberget gård Mossamyren myr
  Mörttjärnen tjärn Trollberget lht Mossatjärn tjärn
  Mörttjärnen, Västra tjärn Trollforsen hlp Mourjetjokko höjd
  Mörttjärnen, Östra tjärn Törnfors t. Muorjevare höjd
  Mörttjärnheden hed Udden gård Muorjevarebäcken bäck
  Mörttjärnkärret tjärnar Udden lht Muorjeåive höjd
  Mörttjärnmyran sank mark Udden gård Muorrejaur, Västra sjö
  Mörtträsket sjö Udden gårdar Muorrejaur, Östra sjö
  Mörtträsket sjö Utterbäcken t. Muorrejaurbäcken bäck
  Mörtträsket sjö Utterliden bebyggelse Muorrejaurmyren myr
  Mörtträsket sjö Utterliden by Muorrejaurudden udde
  Mörtträskheden hed Utterliden by V. Muorrejre sjö
  Nakteberget höjd Utterträsk by Muoskoselet sel
  Naktebäcken bäck Utterträsk hlp Muskusselet sel
  Nakteträsket tjärn Vaksenjaur nybygge Mygghålet kärr
  Naktebäcken bäck Vaksliden kolonatområde Myrberget höjd
  Naktebäcken bäck Vallen gård Myrkullmyren myr
  Nakteträsket sjö Vallen t. Myrträskbäcken bäck
  Naure tjärn Vallen gård Myrträsket sjö
  Nelkijaur tjärn Vargkulan kyrkstuga Myrträsket sjö
  Nelkijaurbrännet terräng Vaxholm nybygge Myrträsket sjö
  Nelkijaurbäcken bäck Vaxnäs gård Myrträskmyren myr
  Nickberget berg Vikheden t. Månsbäcken bäck
  Nicktjärnen tjärn Vikmans gård Månsmyren myr
  Nickusmyran myr Vimmerby timmerkoja Månsträskbäcken bäck
  Nickusmyran myr Vistån by Månsträsket sjö
  Nickusmyrbäcken bäck Viståsen kolonat Månsträsket sjö
  Nielkejaure sjö Vittjåkk skidstuga Månsträskudden udde
  Nilsberget berg Vuolgamjaur åboställe Mårdberget höjd
  Nilsberget berg Vuotner by Måskape myr
  Nilsberget berg Vuotner by Mäckermyren myr
  Nilsbergskälen sankmark Vågträsket bebyggelse Mäckermyren myr
  Nilsbergskälen myr Vårtjärnberget gård Mäckermyren myr
  Nils-Karlsmyran myr Västanås ödehemman Märrmyren myr
  Nils-Larssons-tjärnen tjärn Västanås, Norra t. Märrtjärn tjärn
  Nimtek, Södra berg Västervik t. Märrtjärn tjärn
  Nipisjaure sjö Västlunda bebyggelse Mörkenåive höjd
  Nipisjaurheden hed Västlunda by Mörtberget höjd
  Njallejaur sjö Västlundagård nybygge Mörtbäcken bäck
  Njallejaure sjö Västomviken gårdarna Mörtheden höjd
  Njallejaure sjö Västraknabben gammal gårdsplats Mörthålet, Mellersta tjärn
  Njallejaure sjö Åberget by Mörthålet,Nedersta tjärn
  Njaukaberget berg Åkerberget gårdar Mörthålet, Översta tjärn
  Njaukamyran sank mark Åkerudden nybygge Mörtliden höjd
  Njaukaudden udde Åkerudden gdar Mörtmyren myr
  Njaukebäcken bäck Åkroken by Mörtmyren myr
  Njaukejaure sjö Ålderliden, se Alderliden Saknas Mörtmyren, Lilla myr
  Njaukeln höjd Ånäs traktnamn Mörtmyren, Stora myr
  Njaukenåive höjd Ånäset bebyggelse Mörtmyrtjärn tjärn
  Njauketräskheden hed Ånäset traktnamn Mörtselet sel
  Njetjasjaure sjö Ånäset by Mörttjärn tjärn
  Njokabäcken bäck Åsen torp Mörttjärn tjärn
  Njokabäcken bäck Örnsjö t. Mörttjärn tjärn
  Njokasjön sjö Örnträsk by Mörttjärn tjärn
  Njuktjajaure sjö Östansjö by Mörttjärn tjärn
  Njuktjajaure sjö /Se Österdal nybygge Mörttjärn, Mellersta tjärn
  Njuollajaure tjärn Östervik t. Mörttjärn, Västra tjärn
  Njuollamyran, Norra myr Östlunda gård Mörttjärn, Västra tjärn
  Njuollamyran, Södra myr Östomviken gårdar Mörttjärn, Västra tjärn
  Njuotjasjaure sjö   Mörttjärn, Västra tjärn
  Njållatjivelg berg   Mörttjärn, Östra tjärn
  Njållavare berg   Mörttjärn, Östra tjärn
  Njåmmelsuolo holme   Mörttjärn, Östra tjärn
  Norbergsmyran myr   Mörttjärn, Östra tjärn
  Norbergstjärnen tjärn   Mörttjärnberget höjd
  Nordlobblet tjärn   Mörttjärnberget höjd
  Nordlundsmyran myr   Mörttjärnbäcken bäck
  Nordlundstjärnen tjärn   Mörttjärnbäcken bäck
  Nordsjön sjö   Mörttjärnholmen holme
  Nordänget sank mark   Mörttjärnkärret tjärn
  Norravaberget berg   Mörtträskberget höjd
  Norravan tjärn   Mörtträsket sjö
  Norravan sjö   Mörtträsket sjö
  Norravan sjö   Mörtträsket sjö
  Norravatjärnen tjärn   Mörtträsket sjö
  Norrbackatjärnen tjärn   Mörtträskheden hed
  Norrbäcken bäck   Mörtudden udde
  Norrdubbla berg   Mörtviken vik
  Norr-döttern berg   Mössforsen fors
  Norr-Döttern berg   Nakteberget höjd
  Norrestberget höjd   Naktebäcken bäck
  Norrliden berg   Naktejaur sjö
  Norrliden höjd   Namnlösstranden äng
  Norr-Långmyran myr   Nartajaur sjö
  Norrmyran myr   Nederstselet sel
  Norrmyran myr   Nedrebergmyran myr
  Norrmyran sank mark   Nedreselet sel
  Norrmyran sank mark   Nedresjön sjö
  Norrmyrtjärnen tjärn   Nejtekvare höjd
  Norrmyrtjärnen tjärn   Nelgejaurats sjö
  Norrmyrudden udde   Nelkijaur sjö
  Norrtjärnen tjärn   Nelkijaurbäcken bäck
  Norrtjärnen tjärn   Nelkijaurbrännet höjd
  Norrtjärnen tjärn   Nickberget höjd
  Norrås ås   Nickbrännet höjd
  Nortjaurbäcken bäck   Nicktjärn tjärn
  Norrträskmyran myr   Nilatsjokko bäck
  Norrviken vik   Nilitsjokk bäck
  Notholmen holme   Nilitsvare höjd
  Nuortaliden berg   Nilsberget höjd
  Nuortejaurberget skogshöjd   Nils-Larsatjärn tjärn
  Nuortejaurbäcken bäck   Nils-Nilsamyren myr
  Nuortejaurbäcken bäck   Nimtek höjd
  Nuortejaure sjö   Nimtek, Norra höjd
  Nuortejaure sjö   Nimtek, Södra höjd
  Nuortejaure sjö   Nimtekbäcken bäck
  Nuortejaure sjö   Nimtekjaur sjö
  Nuortejaure, Norra sjö   Nimtekjaurejokk bäck
  Nuortejaure, Södra sjö   Nimtekvare höjd
  Nuortejaurliden skogshöjd   Nimtekvare, Nuorte höjd
  Nuortejaurmyran myr   Nimtekvare, Orjek Saknas
  Nuortejaurtjärnen tjärn   Nipesjön sjö
  Nuorteliden berg   Nipesjön sjö
  Nyborgstjärnen tjärn   Nipesjaurbäcken bäck
  Nybruksberget berg   Njakka sjö
  Nybruksmyran myr   Njallavarats höjd
  Nybrännliden skogsmark   Njallavare höjd
  Nybrännliden höjd   Njallejaur sjö
  Nybrännmyran myr   Njallejaur sjö
  Nybrännmyran myr   Njallejaur, Lilla sjö
  Nyhemstjärnen tjärn   Njallejaur, Stora sjö
  Nykåtatjärn tjärn   Njallejaurats sjö
  Nykåtatjärnen tjärn   Njallejaurbäcken bäck
  Nylidberget berg   Njallejaurmyren myr
  Nymyran myr   Njallejaurstormyren myr
  Nymyran myr   Njallejaurviken vik
  Nymyran myr   Njallekielas höjd
  Nymyran myr   Njallevare höjd
  Nymyran myr   Njaltaheden hed
  Nymyran myr   Njaraken holme
  Nymyran myr   Njaukaberget höjd
  Nymyran sank mark   Njaukabäcken bäck
  Nymyran sank mark   Njaukasjön sjö
  Nymyran sank mark   Njaukaudden udde
  Nymyran sank mark   Njaukevare höjd
  Nymyrbäcken bäck   Njauke- Saknas
  Nymyrheden hed   Njoka sjö
  Nymyrheden hed   Njokabäcken bäck
  Nymyrhålet liten tjärn   Njokamyren myr
  Nymyrtjärnen tjärn   Njokasjön sjö
  Nymyrtjärnen tjärn   Njokojaur sjö
  Nymyrtjärnen tjärn   Njoktjajaur sjö
  Nyträskberget berg   Njoktjajaurjokk bäck
  Nyträsket träsk   Njoktjavare höjd
  Nyträsket sjö   Njolgokkluokta binamn
  Nyvallängarna ängar?   Njolleberget höjd
  Nyängeshalsen myr   Njollestorberget höjd
  Nyängestjärnen tjärn   Njollevare höjd
  Nyänget myräng   Njortajaur sjö
  Nådnäsberget berg   Njoukaberget höjd
  Nådnäsberget berg   Njoukamyren myr
  Nåludden udde   Njoukatjärn tjärn
  Näsaberget berg   Njuktjajaur sjö
  Nästräskbrännan terräng   Njuktjajaurjokk bäck
  Nästräsket, Yttre sjö   Njuktjavare höjd
  Näverliden berg   Njuktjavare höjd
  Näverselforsen fors   Njummelape myr
  Nävertjärnen tjärn   Njummelvare höjd
  Näverträskberget berg   Njunjahaure, Baije träsk
  Näverträskbäcken bäck   Njunjahaure, Baije träsk
  Näverträsket sjö   Njunjahaure, Vuolep träsk
  Näverträskmyran sank mark   Njunjesvare höjd
  Nödingtjärnen tjärn   Njunjesvare höjd
  Nörd-Brännberget berg   Njunjesvare höjd
  Nörd-Brännbergsmyran myr   Njuolajaur sjö
  Nördestmyran myr   Njuolajegge myrar
  Nörd-Holmtjärnen tjärn   Njuollejaur sjö
  Nörd-Löftansjön sjö   Njuollejaurbäcken bäck
  Nörd-Sandholmen holme   Njuollejaurmyren, Norra myr
  Nörd-Valltjärn tjärn   Njuollejaurmyren, Södra myr
  Nörd-Åmyran myr   Njuonjesvare höjd
  Odlingstjärnen tjärn   Njuotejaur sjö
  Odlingstjärnen tjärn   Njuotjasjön sjö
  Odlingstjärnen tjärn   Njuotjasjön sjöar
  Offerbacken backe   Njuotjat, Inre sjö
  Ohuggeberget berg   Njuotjat, Norra sjö
  Oknyttjärnarna tjärnar   Njuotjat, Södra sjö
  Olletjärnen tjärn   Njårakjaurats tjärn
  Olletjärnen tjärn   Norbergsmyren myr
  Olletjärnen tjärn   Norbergstjärn tjärn
  Olofsselet lugnvatten   Nordanåsbäcken bäck
  Olofsselsforsen fors   Nordanåstjärn tjärn
  Olovstjärnen tjärn   Norravaberget höjd
  Oppitoberget berg   Norravabäcken bäck
  Oppitoberget höjd   Norravan sjö
  Oppitomyran myr   Norravatjärn tjärn
  Ormtjärnen tjärn   Norrliden höjd
  Ormtjärnen tjärn   Norrliden höjd
  Ormtjärnen tjärn   Norrmyren myr
  Orrmyran sank mark   Norrmyren myr
  Orrtjärnen tjärn   Norrmyrheden hed
  Ovädersmyran myr   Norrmyrtjärn tjärn
  Oxberget berg   Norrmyrtjärnbäcken bäck
  Oxmyran myr   Norrsjön del av Iggejaur
  Oxmyran myr   Notviken vik
  Oxmyran myr   Nuortebäcken bäck
  Oxmyran sank mark   Nuortejaur sjö
  Oxmyrliden terräng vid sank mark   Nuortejaur sjö
  Oxmyrtjärnen tjärn   Nuortejaur sjö
  Paljabäcken bäck   Nuortejaur, Norra sjö
  Paljavare, Norra berg   Nuortejaur, Södra sjö
  Paljavare, Södra berg   Nuortejaurbrännet del av Vittjåkk
  Pellobäckskojan koja   Nuortejaurliden höjd
  Per-Anteudden udde   Nuortejaurtjärn tjärn
  Permyran sank mark   Nuorteliden höjd
  Per-Sjulsatjärnen tjärn   Nuortesjön sjö
  Persviken vik   Nyborgstjärn tjärn
  Persåsen bergås   Nybrännberget höjd
  Petikån å   Nybrännet hed
  Petikån å   Nybrännliden höjd
  Petterstjärnen tjärn   Nybrännliden höjd
  Pieskejaure sjö   Nygärdan åker
  Pieskejaure sjö /Se   Nyliden höjd
  Pitebokojtjärnen tjärn   Nymansforsen fors
  Piteälven älv   Nymyrbäcken bäck
  Pilträskberget berg o. triangelpunkt   Nymyrbäcken bäck
  Pilträskbäcken bäck   Nymyren myr
  Pilträsket sjö   Nymyren myr
  Pjesker sjö   Nymyren myr
  Pjesker triangelpunkt   Nymyren myr
  Pjesker sjö   Nymyren myr
  Pjesker sjö /Se   Nymyren myr
  Pjeskerberget berg   Nymyren myr
  Pjeskerberget berg   Nymyren myr
  Pjutberget berg   Nymyren myr
  Pjöltjärnen tjärn   Nymyren myr
  Plassaberget höjd   Nymyren, Lilla äng
  Plassajaure tjärn   Nymyren, Yttre myr
  Plassajaure sjö   Nymyrheden hed
  Pommerkläppen backe   Nymyrråddet äng
  Potatisholmen holme   Nymyrtjärn tjärn
  Potatisholmen holme   Nyraningen äng
  Potatisholmen holme   Nyträskberget höjd
  Potatistjärnen tjärn   Nyträskbäcken bäck
  Potatholmen holme   Nyträskbäcken bäck
  Prataberget berg   Nyträsket sjö
  Prästberget berg   Nyträsket sjö
  Prästholmen holme   Nyträskmyren myr
  Prästtjärnen tjärn   Nyträskmyren myr
  Purulobblet tjärn   Nyängesbäcken bäck
  Pålberget berg   Nyängeshalsen del av Nyänget
  Pålträsket träsk   Nyängesmyren myr
  Rackelbäcken bäck   Nyänget myr
  Rackelbäcken bäck   Nyänget ängesmyr
  Rackelmyran sank mark   Nyänget äng
  Racketjärnen tjärn   Näsberget höjd
  Racketjärnen tjärn   Nästräsket, Västra sjö
  Ragamotjärnen tjärn   Nästräsket, Östra sjö
  Ragamyran myr   Nästräsktjälen höjdsträcka
  Raivoberget berg   Nölbrännet höjd
  Rajtjärnen tjärn   Nölbäcken bäck
  Rajvograven bäck   Nöl-Dubbla höjd
  Rajvoheden terräng   Näverliden höjd
  Rajvoheden skogsmark   Näverselet sel
  Rajvoheden skogsmark   Näverträskbäcken bäck
  Rajvomyran myr   Näverträskbäcken bäck
  Rajvomyran myr   Näverträsket sjö
  Rajvomyran myr   Näverträsket, Norra binamn
  Rajvotjärnen tjärn   Näverträsket, Norra binamn
  Rajvoträsket tjärn   Näverträsket, Södra binamn
  Rajvoträsket träsk   Näverträskmyren, Södra myr
  Rakkojaurbäcken bäck   Näverträskmyren, Västra myr
  Rakkur tjärn   Nödingstjärn tjärn
  Rakkurvare bergsområde   Nölavan tjärn
  Raningsbäcken bäck   Nölbacktjärn tjärn
  Ravenberget berg   Nölestberget höjd
  Ravenjaure sank mark   Nölesttjärn tjärn
  Raventjärnen tjärn   Nölliden del av Utterliden
  Reddikmyran myr   Nölmyren myr
  Reddikmyran myr   Nöltjärn tjärn
  Reddikviken vik   Nöltjärn tjärn
  Reijaurtjärnen tjärn   Nöltjärn tjärn
  Reivo, Norra sjö   Nöludden udde
  Reivo, Norra sjö   Nölvalltjärn tjärn
  Reivo, Södra sjö   Nölviken vik
  Reivobäcken bäck   Ohakvare höjd
  Reivobäcken bäck   Oknyttjärn, Västra tjärn
  Reivoreservatet naturvårdsområde   Oknyttjärn, Östra tjärn
  Renberget berg   Olaselet, Lilla sel
  Renberget berg?   Olaselet, Stora sel
  Renbergstjärnen tjärn   Olaselforsen, Lilla fors
  Rengärdaberget berg   Olaselforsen, Stora fors
  Renmyran myr   Olleträdet lägda
  Renmyran sank mark   Olov-Petterhalsen myrhals
  Renmyrtjärnen tjärn   Oppavare höjd
  Rentjärnen tjärn   Oppitoberget berg
  Rentjärnen tjärn   Oppitomyrorna myrar
  Renträskberget berg   Orjusbäcken bäck
  Renträskbäcken bäck   Orjusmyren myr
  Renträsket sjö   Orjustjärn tjärn
  Renträsket sjö   Orjusviken vik
  Renträskmyran sank mark   Ormselet sel
  Renträsk-Stormyran sank mark   Ormtjärn tjärn
  Renvallmyran sank mark   Orrmyren myr
  Renvalltjärnen tjärn   Orrmyrtjärn tjärn
  Repliden berg   Oxberget höjd
  Rika Majas sten offersten   Oxberget del av Murjevare
  Ringeltjärnen tjärn   Oxhalsen ås
  Ringlet, Västra sjö   Oxmyren myr
  Ringlet, Östra sjö   Oxmyren myr
  Ripebäcken bäck   Oxmyrliden sluttning
  Ripeheden hed   Oxåive berg
  Ripen sjö   Oxögat tjärn
  Ripkalltjärnen tjärn   Paksjaur sjö
  Risbäcken bäck   Paktevarats höjd
  Risbäckmyran myr   Palja, Norra höjd
  Rismyran myr   Palja, Södra höjd
  Rismyran myr   Palkestjåkko höjd
  Rismyran myr   Pastak sjö
  Rismyran myr   Pastjaur sjö
  Rismyran myr   Patjesanvon sel
  Rismyran myr   Paulajaurats tjärn
  Rismyran myr   Paulajokk bäck
  Rismyran myr   Paulajaur sjö
  Rismyran sank mark   Peiva, Nedre och övre sjöar
  Rismyran sank mark   Peive, Nedre sjö
  Rismyrberget berg   Pejve, Övre sjö
  Rismyren myr   Peivejaurvuobme myr
  Rismyrtjärnen tjärn   Peivemyren, Västra myr
  Rismyrtjärnen tjärn   Peivemyren, Östra myr
  Rismyrtjärnen tjärn   Peiveråsen ås
  Roddtjärnen tjärn   Peiveälven å
  Roligberget berg   Per-Larsarumpan myr
  Roligtjärnen tjärn   Per-Nilsaudden udde
  Roparudden udde   Perselet sel
  Roppelheden hed   Per-Sjulsabrännet höjd
  Roppelheden skogsmark   Per-Sjulsatjärn träsk
  Roppelheden hed   Petikselet sel
  Rottjärnen tjärn   Petikån å
  Ruddtjärnen tjärn   Petikängarna ängar
  Rukasvare berg   Petsevarats höjd
  Rullebacken höjd   Petters-Stormyren myr
  Rullholmen holme   Pietarvarats höjd
  Rumpan tjärn   Pilträskberget höjd
  Rumptjärnberget berg   Pilträskbäcken bäck
  Rumptjärnen tjärn   Pilträsket sjö
  Rundmyran myr   Pjeskejaur sjö
  Ruongovaratj höjd   Pjesker sjö
  Ruotatjvare höjd   Pjeskerberget höjd
  Ruoutatj berg o. triangelpunkt   Pjeskerheden hed
  Rupristjärnen tjärn   Pjeskersjön sjö
  Russitjärnen tjärn   Pjutudden udde
  Ruttjeberget höjd   Pjölbrännan höjd
  Ruttjebäcken bäck   Pjöltjärn tjärn
  Ruttjebäcken bäck   Plassajaur sjö
  Ruttjebäcken bäck   Plassajaur sjö
  Ruttjetjärnen tjärn   Plassajaur sjö
  Rymmarberget berg   Plassamyren myr
  Rymmarberget berg   Plassjatjåkko höjd
  Rymmargrottan berg   Pommerkläppen backe
  Ryssberget skogsmark   Portejaur sjö
  Ryssberget berg   Portejaur sjö
  Ryssberget höjd   Portmadtjokkbäcken bäck
  Rysstjärnarna tjärnar   Portmadtjokko höjd
  Råberget berg /Se   Potatholmarna holmar
  Råberget berg   Potatholmen holme
  Råberget skogshöjd   Potatholmen holme
  Rågaselet sund   Potatholmen holme
  Råliden sankmark   Potatholmen holme
  Råliden berg   Potatholmen holme
  Råliden, Norra berg   Potatholmen holme
  Råliden, Södra bergsluttning   Potattjärn tjärn
  Råtjärnen tjärn   Prataberget höjd
  Råtjärnen sank mark   Pratatjälen höjd
  Råvatj ödetorp?   Preysshalsen myr
  Råvejaure sjö   Prästberget höjd
  Råvejaure, Norra sjö   Prästtjärn tjärn
  Råvejaure, Södra sjö   Purulobbelbäcken bäck
  Råvenåive höjd   Purulobblet tjärn
  Råvetjåkkå skogsområde   Pvassok sjö
  Räkenforsen fors   Pådevare höjd
  Rättselberget berg   Pålakvarats höjd
  Rättselet bredare parti i Vistån   Pålberget höjd
  Rävabacken skogshöjd   Pålsträsket sjö
  Rävabacken höjd   Pårrejaur sjö
  Rävaberget berg + triangelpunkt   Påvdavare höjd
  Rävabergsmyran myr   Pärlön holme
  Rävahöjden skogsmark   Pällovare berg
  Rävahöjden höjd   Qvarn-, se Kvarn- Saknas
  Rävamyran myr   Rackelmyren myr
  Rävamyran myr   Rackisselet sel
  Rävamyran myr   Rackjaur sjö
  Rävamyrbäcken bäck   Rackjaurberget binamn
  Rävamyrtjärnen tjärn   Ragamoren myr
  Rävarodden parti   Ragamortjärn tjärn
  Rävatjärnarna tjärnar   Raijerbäcken bäck
  Rödingbäcken bäck   Raivoberget höjd
  Rödingtjärnen tjärn   Raivoheden hed
  Röjmyran myr   Raivomyren myr
  Röjtjärn tjärn   Raivomyren myr
  Rölktjärnen tjärn   Raivoselet sel
  Rönnberget berg   Raivotjärn tjärn
  Rönnberget höjd   Raivoträsket sjö
  Rönnbergsmyran myr   Rakketjärn tjärn
  Rönnbärsviken vik   Rakkor sjö
  Rönnlidbäcken bäck   Rakkorbäcken bäck
  Rönnlidbäcken bäck   Rakkorjokk bäck
  Rönntjärnen tjärn   Rakkorvare höjd
  Rönnåsmyran myr   Raningsbäcken bäck
  Rörmyran myr   Raskviken vik
  Rörmyran myr /Se   Rannjaur binamn
  Rörmyran myr /Se   Ravenberget höjd
  Rörmyran myr   Ravenjaur sjö
  Rörmyran myr   Ravenjaurmyren myr
  Rörmyran myr   Ravenjegge myr
  Rörmyran myr   Ravenmyren myr
  Rörmyran myr   Raventjärn tjärn
  Rörmyran myr   Ravenvare höjd
  Rörmyran myr   Ravenvaremyren myr
  Rörmyran myr   Ravenåive höjd
  Rörmyran myr   Redikmyren myr
  Rörmyran sank mark   Regnudden udde
  Rörmyran sank mark   Reivobäcken bäck
  Rörmyran sank mark   Reivomyren myr
  Rörmyran sank mark   Reivosjön, Norra sjö
  Rörmyrberget berg   Reivosjön, Södra sjö
  Rörtjärnen tjärn   Remmen myr
  Rörtjärnen tjärn   Renberget höjd
  Rörtjärnen tjärn   Renberget, Lilla höjd
  Rörtjärnen tjärn   Renberget, Stora höjd
  Rörtjärnen tjärn   Renkalvtjärn tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Renliden höjd
  Rörträskberget berg   Renmyren myr
  Rörträsket träsk   Renmyren myr
  Rörträsket tjärn   Renmyrtjärn tjärn
  Rörträsket sjö   Renträskberget höjd
  Rötjärnen tjärn   Renträsket sjö
  Sadesvare berg   Renträsket sjö
  Sadjogielas berg   Renträskmyren myr
  Saftejaure, Norra tjärn   Renvallsträdet åker
  Saftejaure, Södra tjärn   Renvallsudden udde
  Safttjärnen tjärn   Renviken vik
  Safttjärnen, Övre tjärn   Renviken vik
  Sallejaure sjö   Renviksund sund
  Sallejaure tjärn   Repeåive höjd
  Salmonsonskläppen terräng   Repeåive berg
  Saltbäcken bäck   Rimpan myr
  Saltmyran sank mark   Ringel sjö
  Saltmyrkroken åkrök   Ringlet sjö
  Salttjärnarna tjärnar   Ringlet tjärn
  Salttjärnselet lugnvatten   Ringlet tjärnarna
  Samuelmyran sank mark   Ripejaur sjö
  Samuelsviken vik   Ripelokt myr
  Sandbergstjärnen tjärn   Ripeloktbäcken bäck
  Sandbergstjärnen tjärn   Ripeluokt vik
  Sandbergsträsket tjärn   Ripeluoktviken vik
  Sandbäcken bäck   Ripen sjö
  Sandbäcken bäck   Risbäcken bäck
  Sandforsdammen sjö   Risholmen holme
  Sandforsdammen damm   Rismyren myr
  Sandtjärn tjärn   Rismyren myr
  Sandtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Sandträsket sjö   Rismyren myr
  Sandträsket sjö   Rismyren myr
  Sandudden udde   Rismyren myr
  Sandudden udde   Rismyrheden hed
  Sandudden udde   Rismyrtjärn tjärn
  Sandvallen terräng   Roffeltjärn tjärn
  Sandviken vik   Roligberget höjd
  Sandviken vik   routats höjd
  Saramyran myr   Rovejaur, Norra sjö
  Saramyran myr   Rovejaur, Södra sjö
  Sargajaure sjö   Rovejaurmyren myr
  Sarvasjaure, Västra sjö   Ruddejegge myr
  Sarvasjaure, Östra sjö   Rumptjärn tjärn
  Sarvasmyran sank mark   Rumptjärnberget berg
  Sarvasmyran sank mark   Rundtjärn tjärn
  Sarvasmyran, Västra myr   Ruokojegge myr
  Sarvasudden udde   Ruolojegge myr
  Sarvasåive, Västra höjd   Ruongovarats höjd
  Sarvasåive, Västra berg   Ruongovare höjd
  Sarvasåive, Östra berg   Russjeforsen fors
  Sauturjaure sjö   Rutselet sel
  Sauturjaure sjö   Ruttjibäcken bäck
  Sebbjåkkbäcken bäck   Ruttjitjärnen tjärn
  Sejberget berg   Ryckiberget höjd
  Selet del av sjö   Ryckibäcken bäck
  Selet tjärn   Ryckibäcken bäck
  Seudnur sjö   Ryckijaur sjö
  Seudnur sjö   Ryckimyren myr
  Sergenjunne udde? /Se   Rymmarberget höjd
  Serpra sjö   Rymmarberget höjd
  Serpraliden bergås   Rymmaren höjd
  Serrejaure sjö   Ryssberget höjd
  Sidnogielas bergås   Ryssjetjärn tjärn
  Sidnåive berg   Rysstjärn tjärn
  Sidnåivevuobme myr   Rysstjärnmyren myr
  Sieppanjuones udde   Råberget höjd
  Sierrejaure, Lilla sjö   Råberget höjd
  Sierrejaure, Stora sjö   Råbäcken bäck
  Sijemtjivvelg skogsområde   Råbäckmyren myr
  Siksjöheden hed   Råddtjärn tjärn
  Siksjön sjö   Råikevare del av Luspenåive
  Siksjön sjö   Rålidbäcken bäck
  Siktjärnen tjärn   Råliden höjd
  Sikträskberget berg   Råliden, Norra höjd
  Sikträskbrännet berg   Råliden, Södra höjd
  Sikträskbrännet höjd   Rålkbäcken bäck
  Sikträsket sjö   Rålkhålet kärr
  Sikträsket sjö   Rålkmyren myr
  Sikträsket sjö   Rålkmyrtjärn tjärn
  Sikträskmyran sank mark   Rålktjärn tjärn
  Sikåmyran myr   Råtjejokk bäck
  Sikån å   Råtjärn tjärn
  Sikån å   Råtjärn tjärn
  Silvtjärnen tjärn   Råvejaur sjö
  Simmartjärnen tjärn   Råvetjåkko höjd
  Sinkberget berg   Råveåive höjd
  Sisseltjärnen tjärn   Räkneforsen fors
  Sitnotjåkkå berg   Rätselberget höjd
  Sivertselet lugnvatten   Rättselberget höjd
  Sjaikaberget berg   Rättselet sel
  Sjaikahålet sankmark   Rävabacken backe
  Sjaikamyran myr   Rävaberget höjd
  Sjnjerraviken vik   Rävaberget berg
  Sjnjerraviken vik   Rävaberget berg
  Sjuberget berg   Rävabergmyran myr
  Sjuberget berg   Rävabergsmyren myr
  Sjubergstjärnarna tjärnar   Rävakläppen back-kläpp
  Sjulberget berg   Rävakläppmyren myr
  Sjulnäs-Sörmyran myr   Rävakultjärn tjärn
  Sjulstjärnen tjärn   Rävamyren myr
  Sjuludden udde   Rävatjärn tjärn
  Sjulvalltjärnen tjärn   Rävatjärn tjärn
  Själlejaure sjö   Rävatjärnmyren myr
  Själlejaurheden hed   Röerivare höjd
  Själlevare berg   Rönnberget höjd
  Sjöfågeltjärnen tjärn   Rönnberget berg
  Sjöfågeltjärnen tjärn   Rönnliden höjd
  Sjöträskholmen skogshöjd   Rönnliden höjd
  Skackelmyran sank mark   Rönnlidstorbäcken bäck
  Skackelträtjärnen tjärn   Rörmyrberget höjd
  Skadamyran ägomark   Rörmyrbäcken bäck
  Skadamyran, Lill- myr   Rörmyrbäcken tillflöde
  Skadatjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Skadatjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Skansliden berg   Rörmyren myr
  Skarjajaure tjärn   Rörmyren myr
  Skarjajaurebäcken bäck   Rörmyren myr
  Skarjejaure tjärn   Rörmyren myr
  Skarjevareberget berg   Rörmyren myr
  Skarjevaretjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Skarpmyrberget skogshöjd   Rörmyren myr
  Skattbäcken bäck   Rörmyren myr
  Skatträsk sank mark   Rörmyren myr
  Skatträsket sjö   Rörmyren myr
  Skattån å   Rörmyren myr
  Skavheden hed   Rörmyrtjärn tjärn
  Skavliden berg   Rörtjärn tjärn
  Skavliden sluttning   Rörtjärn tjärn
  Skavliden berg   Rörtjärn tjärn
  Skavlidtjärnen tjärn   Rörtjärn tjärn
  Skellefteälven älv   Rörtjärn tjärn
  Skellefteälven älv   Rörtjärn tjärn
  Skellefteälven älv   Rörtjärn tjärn
  Skellefteälven älv   Rörtjärn tjärn
  Skellefteälven älv   Rörtjärnbäcken bäck
  Skellefteälven älv   Rörtjärnbäcken bäck
  Skidberget berg   Rörtjärnen tjärn
  Skidberget berg   Rörtjärnmyren myr
  Skidnäsberget berg   Rörträskberget höjd
  Skidnäsberget skogsområde   Rörträsket sjö
  Skidträskberget berg   Rörträsket tjärn
  Skidträskbäcken bäck   Saddesjaurats tjärn
  Skidträsket träsk   Saddesvare höjd
  Skidträsket sjö   Sadiokielas höjd
  Skidträsket sjö   Saddisliden höjd
  Skidträsket tjärn   Saftejaur sjö
  Skidträskmyran myr   Saftjaur, Nedre tjärn
  Skilfejaure, Norra sjö   Saftjaur, Övre tjärn
  Skilfejaure, Södra sjö   Saftjaurtjärn tjärn
  Skilfor tjärn   Safttjärn, Nedre tjärn
  Skiljesmyrbäcken bäck   Safttjärn, Övre tjärn
  Skirvo berg   Saismyren myr
  Skirvotjärnen tjärn   Sakritjärn tjärn
  Skjutvallen terräng   Saktevare höjd
  Skogberget berg   Sallejaur tjärn
  Skogberget berg   Sallejaur, Lilla sjö
  Skogberget berg   Sallejaur, Stora sjö
  Skogräskärret sank mark   Sallejaurmyren myr
  Skogsholmsmyran sank mark   Saltbäcken bäck
  Skogträskbäcken bäck   Saltbäckselet sel
  Skogträsket sjö   Salttjärnarna tjärnar
  Skogträskmyran, Södra sank mark   Saltjärnheden hed
  Skollsmyran myr   Saltjärnselet sel
  Skollstjärnen tjärn   Saltmyren myr
  Skorstensmyran myr   Samhällsviken vik
  Skorvtjärnen tjärn   Sandberget, Lilla höjd
  Skottberget berg   Sandberget, Lilla höjd
  Skrabbmyran myr   Sandberget, Stora höjd
  Skrakatjärnen tjärn   Sandbergträsket sjö
  Skravelberget berg   Sandbäcken bäck
  Skravelberget berg   Sanden stranden Ö. Järvträsket
  Skravelbäcken bäck   Sandforsen, Nedre fors
  Skraveltjärnen tjärn   Sandforsen, Övre fors
  Skraveltjärnen tjärn   Sandliden höjd
  Skraveltjärnen tjärn   Sandselet, Nedre sel
  Skraveltjärnen vik   Sandselet, Övre sel
  Skraveltjärnen tjärn   Sandselholmen holme
  Skraveltjärnen tjärn   Sandtjärn tjärn
  Skraveltjärnen tjärn   Sandtjärn sjö
  Skraveltjärnen tjärn   Sandtjärnbäcken bäck
  Skraveltjärnen tjärn   Sandtjärnmyren myr
  Skravelviken vik   Sandträsket sjö
  Skrynken tjärn   Sandträsket sjö
  Skrömtatjärnen tjärn   Sandudden udde
  Skuorrejaur sjö   Sandudden udde
  Skuorrejaurberget höjd   Sandudden, Lilla udde
  Skuttejaure sjö   Sandudden, Stora udde
  Skvertjärnen tjärn   Sandvallen renvall
  Skåueudden udde   Sandvallmyren myr
  Skäftesmyran myr   Sandviken vik
  Skällberget berg   Sandviken vik
  Skällberget berg   Sandvikudden udde
  Skällberget skogshöjd   Sandåsen ås
  Skällberget berg   Saptejaur, Lilla tjärn
  Skällträsket sjö   Saptejaur, Norra tjärn
  Skällträsket tjärn   Saptejaur, Södra tjärn
  Sladan terräng   Saramyran myr
  Slagnäsforsen fors   Sargajaur sjö
  Slagnäsforsen fors   Sarglobblet tjärn
  Slagnässjön sjö   Sarvasberget höjd
  Slaktarberget skogshöjd   Sarvasberget höjd
  Slaktarslyet naturnamn /Se   Sarvasbäcken bäck
  Slaktarudden udde   Sarvasbäcken bäck
  Slaktarudden udde   Sarvasjaur, Norra sjö
  Slaktarudden udde   Sarvasjaur, Södra sjö
  Slaktarudden udde(?) /Se   Sarvasjegge myr
  Slaskusbäcken bäck   Sarvaslobblet tjärn
  Slavokberget berg   Sarvasmyren myr
  Slavokgraven dalgång   Sarvasmyren myr
  Sleng sjö   Sarvassjön, Norra sjö
  Slengberget berg   Sarvassjön, Södra sjö
  Slengberget berg   Sarvasudden udde
  Slengheden skogshed   Sarvasåive höjd
  Slengmyran myr   Sarvasåive höjd
  Slengmyran myr   Sarvesjaur tjärn
  Slettnerudden udde   Sarvoberget höjd
  Slettnerviken vik   Saulerjaur sjö
  Slevliden berg   Sarvasudden udde
  Slevmyran sank mark   Sebbikjokk bäck
  Slevträsket sjö   Segan bäck
  Slevån å   Seijaur sjö
  Slipbäcken bäck   Selberget höjd
  Slomma tjärn   Senknavare höjd
  Slåttesmyran myr   Septekjaur sjö
  Slåttesmyrbäcken bäck   Serijaurberget höjd
  Slåttesmyrheden terräng   Sergajaur sjö
  Slåttesmyrheden terräng   Sergenjunne udde ?
  Slåttesmyrtjärnen tjärn   Serijaur, Västra sjö
  Slättmyran sank mark   Serijaur, Östra sjö
  Smaltjärn tjärn   Serkanjuonje udde
  Smaltjärnen tjärn   Serpra sjö
  Smarretjåkkå berg   Serprabäcken bäck
  Smarretjåkkå berg   Serpraliden höjd
  Småtjärnarna tjärnar   Serrejaur sjö
  Smörgåsmyran sank mark   Serretjärn tjärn
  Snotterberget berg   Seutner sjö
  Snotterbergsforsen fors   Seutnerspakälven bäck
  Snotterholmen ö   Sexberget höjd
  Snottermyran sank mark   Siberget höjd
  Snottertjärn tjärn   Sidnokielas höjd
  Snottertjärnen tjärn   Sidnotjavelk höjd
  Snottertjärnen tjärn   Siksjön sjö
  Snottertjärnen tjärn   Sikträskberget höjd
  Snottertjärnen tjärn   Sikträskbäcken bäck
  Snotterudden udde   Sikträsket sjö
  Snusarbacken höjd   Sikträsket tjärn
  Snusarmyran sank mark   Sikträsket sjö
  Snålmyran myr   Sikåmyren myr
  Snålmyrtjärnen tjärn   Sikån å
  Snäckrostjärnen tjärn   Silvtjärn tjärn
  Snödbrännan höjd   Simonråddet äng
  Snöruttjärnen tjärn   Sinkberget, Lilla höjd
  Soltjärnen tjärn   Sinkberget, Stora höjd
  Sommarberget berg   Sisselbrännet hed
  Sommarberget berg   Sisseltjärn tjärn
  Sommarbergmyran myr   Sissforsen fors
  Sommarbergmyran sank mark   Sitnokielas höjd
  Sotberget berg   Sitnotjavelk höjd
  Sotberget berg   Sitnotjokk höjd
  Sotberget höjd   Sitsaluokt vik
  Sotberget berg   Siumtjavelk höjd
  Sotbergsliden berg   Sivertselet sel
  Sotbergsmyran, Norra sank mark   Sivertselforsen fors
  Sotbergsmyran, Södra sank mark   Sjeikaberget höjd
  Sotträskberget berg   Sjeikamyren myr
  Sotträskbäcken bäck   Sjeikavare höjd
  Sotträsket sjö   Sjnjärraviken sjö
  Sotträskliden berg   Sjuberget höjd
  Sotträsklobblet sjö   Sjulmalmbäcken bäck
  Sotträskmyran myr   Sjulsamyren myr
  Spenningstjärnen tjärn   Sjulstjärn tjärn
  Spiggtjärnen tjärn   Sjuludden udde
  Spikstarrmyran myr   Sjuluddviken vik
  Spikstarrmyran myr   Sjulvallstjärn tjärn
  Spikstarrmyran sank mark   Sjuängarna myrängar
  Spikstarrmyran sank mark   Sjuängesselet sel
  Spilkerviken vik   Själliberget höjd
  Spilktjärnen tjärn   Själliträsket sjö
  Spilktjärnen tjärn   Själljaur sjö
  Spjutberget berg   Själljavaraberget höjd
  Spjutträsket sjö   Sjöfågeltjärn tjärn
  Spjutträskliden berg   Sjöträsket Saknas
  Spjällsundet sund   Skadamyren myr
  Sprängsrottjärnen tjärn   Skadaskogtjärn tjärn
  Sprängsrottjärnen tjärn   Skadatjärn tjärn
  Spångmyran myr   Skalnjokk tjärn
  Spångmyran myr   Skalnjokk tjärn
  Spångmyran myr   Skalnjokkjegge myr
  Spångmyran myr   Skalnjokkjokk bäck
  Spångmyran sank mark   Skanjoktjaure sjö
  Spångmyrbrännet skogshöjd   Skansliden höjd
  Spångmyrmoren myr   Skaraborgstjärn tjärn
  Spånhyvelbäcken bäck   Skarakvelp hed
  Spånhyveltjärnen tjärn   Skarjajaur sjö
  Spänningsträsket tjärn   Skarjajaurjokk bäck
  Stabburliden berg   Skarpkrokberget höjd
  Stabburmyran myr   Skarpmyrberget topp
  Stabburudden udde   Skarpmyren myr
  Stabburviken vik   Skarpudden udde
  Stalok vik   Skattbäcken bäck
  Stapmoktjärnarna tjärnar   Skattjärn tjärn
  Starktjärnen tjärn   Skatträsket sjö
  Starktjärnen tjärn   Skattviken vik
  Starrejaure sank mark   Skattåmynnet äng
  Starrejaure tjärn   Skattån å
  Starrijaure sjö   Skattånäset näs
  Starrijaurliden berg   Skavberget höjd
  Starrtjärnbäcken bäck   Skavliden höjd
  Starrtjärnen tjärn   Skavliden höjd
  Starrtjärnen tjärn   Skavlidtjärn tjärn
  Starrtjärnen tjärn   Skelfor sjö
  Starrtjärnen tjärn   Skellefteån älv
  Starrtjärnen tjärn   Skellefte-ån älv
  Starrtjärnen tjärn   Skellefteälven älv
  Stauk-Jonkmyran myr   Skidnäsberget Saknas
  Stavmyran sank mark   Skidträskberget höjd
  Stavokbäck bäck   Skidträskbäcken bäck
  Stenberget berg   Skidträsket sjö
  Stenberget berg   Skidträsket sjö
  Stenbittjärnen tjärn   Skidträsklobblet tjärn
  Stenheden hed   Skidträskmyrarna myrar
  Stenholmen holme   Skilfejaur, Norra sjö
  Stenkläppen holme   Skilfejaur, Södra sjö
  Stenkläppmyran sank mark   Skiljesmyrbäcken bäck
  Stenkärret kärr(?)   Skiljesmyren myr
  Stenmyran myr   Skjutbaneberget berg
  Stenmyran myr   Skogberget berg
  Stenmyran myr   Skogberget berg
  Stenmyran myr   Skogholmen skogholme
  Stenmyran myr   Skogholmsmyren myr
  Stenselet lugnvatten   Skogliden höjd
  Stenskraveltjärnen tjärn   Skogträskbäcken bäck
  Stenskravlet terräng   Skogträsket sjö
  Stentjärnen tjärn   Skolloheden hed
  Stentjärnen tjärn   Skollovallen renvall
  Stentjärnen tjärn   Skollsmyren myr
  Stentjärnen tjärn   Skollstjärn tjärn
  Stentjärnen tjärn   Skotjärn tjärn
  Stenträsk sjö /Se   Skotjärnmyren myr
  Stenträskberget höjd   Skrabbmyren myr
  Stenträskberget berg   Skrakatjärn tjärn
  Stenträskbäcken bäck   Skralmyren myr
  Stenträsket tjärn   Skrappelbäcken bäck
  Stenträsket sjö   Skravelberget höjd
  Stenträsket sjö   Skravelberget höjd
  Stenträsket sjö   Skravelberget höjd
  Stenträsket sjö   Skravelberget berg
  Stenträskflygget skogshöjd   Skraveltjärn tjärn
  Stenträsklobblet tjärn   Skraveltjärn tjärn
  Stenträskmyran myr   Skraveltjärn tjärn
  Stenträskån å   Skraveltjärn tjärn
  Stenudden udde   Skraveltjärn, Västra tjärn
  Stenudden udde   Skraveltjärn, Östra tjärn
  Stenviken vik   Skraveltjärnbäcken bäck
  Stinaberget berg   Skravelviken vik
  Stinttjärnen tjärn   Skrockudden udde
  Stinttjärnen tjärn   Skräckselet sel
  Stocktjärnen tjärn   Skräckselforsen fors
  Stoppmyran myr   Skrömtartjärn tjärn
  Stor-Abborrflarken tjärn   Skuorrejaur sjö
  Storabborrtjärnen tjärn   Skuorrejaurbäcken bäck
  Storabborrtjärnen tjärn   Skuorrejaurviken vik
  Storabborrtjärnen tjärn   Skuotie vik o. beb.
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Skurberget höjd
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Skutejaur sjö
  Stor-Abmor sjö   Skverrtjärn tjärn
  Storaggan strömvirvel   Skverrtjärnmyren myr
  Stor-Arbost sjö   Skvertjaur tjärn
  Storavan sjö   Skvertjärn tjärn
  Storavan sjö   Skyberget höjd
  Storavan sjö   Skäftesmyren myr
  Storavan sjö   Skäggejaur sjö
  Storavan sjö /Se   Skäggjaurberget höjd
  Storavan sjö /Se   Skäggjaurbäcken bäck
  Storavan sjö /Se   Skäljforsen fors
  Storavan sjö /Se   Skällberget höjd
  Storbacken terräng   Skällberget höjd
  Storbacken backe?   Skälltjärn tjärn
  Storbackkälen bergås   Skälltjärnbäcken bäck
  Storbackmyran sank mark   Skällträskbäcken bäck
  Storberget berg   Skällträsket sjö
  Storberget höjd   Skällträsket sjö
  Storberget berg   Skällträskmyren myr
  Storberget berg   Slabbokberget höjd
  Storberget berg   Slabbokbäcken bäck
  Storberget berg   Slabboktjärn tjärn
  Storberget berg   Slagnäsforsen fors
  Storberget berg   Slaktarberget höjd
  Stor-Bergmyran myr   Slaktarslyet myr
  Storbergsmyran sank mark   Slaktarudden udde
  Storbetesheden hed   Sleng sjö
  Stor-Bredtjärnen tjärn   Slengberget höjd
  Storbrännan hed   Slengheden hedland
  Strobrännet terräng   Slengmyren myr
  Stor-Brännmyran sank mark   Slettnerudden udde
  Storbäcken bäck   Slettnerviken vik
  Storbäcken bäck   Slevliden höjd
  Storbäcken bäck   Slevmyren myr
  Storbäcken bäck   Slevmyrtjärn sjö
  Storbäcken bäck   Slevträsket sjö
  Storbäcken bäck   Slevudden udde
  Storbäcken bäck   Slevån å
  Storbäcken bäck   Slidbäcken, Västra bäck
  Storbäcken bäck   Slidbäcken, Östra bäck
  Storbäcken bäck   Sloskisbäcken bäck
  Stor-Bäckmyran sank mark   Slottertjärn tjärn
  Stor-Bäckmyrtjärnen tjärn   Slåttertjärn tjärn
  Stordammet damm   Slåttertjärnmyren myr
  Stordubbla terräng   Slåttesmyren myr
  Storflarkarna sankmark   Slåttesmyren myr
  Storflarken tjärn   Slåttesmyren äng
  Storflarken tjärn   Slåttesmyrheden hed
  Storflarken sank mark   Slåttesmyrtjärn tjärn
  Storflarken tjärn   Slåttmyren myr
  Storflarkmyran myr   Slåttmyren myr
  Storflarkmyran myr   Slättmyren myr
  Stor-Flarkmyran sank mark   Slättmyren myr
  Storforsen fors   Smaltjärn tjärn
  Storgetarberget höjd   Smaltjärn tjärn
  Stor-Getarberget skogigt berg   Smaludden udde
  Stor-Gäddtjärnen tjärn   Smedjeforsen fors
  Storheden hed   Smedsbrännet höjd
  Storholmen holme   Smetabäcken bäck
  Storholmen holme   Småholmarna holmar
  Storholmen holme   Småhålen myrar
  Storholmen holme   Småmyrorna väst om Volgomjaur myrar
  Storholmen holme   Smångmyren myr
  Storholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Storholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Storholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Storholmmyran sank mark   Småtjärnmyrarna myrar
  Storholmsberget berg   Smärretjåkko höjd
  Storholmsforsen fors   Snarmyrberget höjd
  Storholmsudden holme   Snarmyren myr
  Storholmsudden holme   Snarutjärn tjärn
  Stor-Järtaliden berg   Snauberget berg
  Stor-Järtamyran myr   Snauberget del av Akkavare
  Stor-Kalper sjö   Snauberget, Västra höjd
  Storkroken sank mark   Snauberget, Östra höjd
  Stor-Kroktjärnen tjärn   Snaubrännet höjd
  Storkåtamyran myr   Snerrmyren myr
  Storkåtamyran sank mark   Snerrmyrtjärn tjärn
  Storkärret tjärnar   Snjerraviken vik
  Stor-Ledvattsmyran myr   Snjerreluokte sjö
  Storliden bergssluttning   Snjerresluokte vik
  Storliden berg   Snitjesmyren myr
  Storliden berg   Snålmyren myr
  Storlidmyran myr   Snåtterberget höjd
  Storlidmyran myr   Snåtterbergstjärn tjärn
  Stormudden udde   Snåttermyren myr
  Stormyran myr   Snåttertjärn tjärn
  Stormyran myr   Snåttertjärn tjärn
  Stormyran terräng   Snåttertjärn tjärn
  Stormyran myr   Sommarberget höjd
  Stormyran myr   Sotberget höjd
  Stormyran, Västra myr   Sotberget höjd
  Stormyran myr   Sotbergsliden höjd
  Stormyran myr   Sotbergstjärn tjärn
  Stormyran myr(?)   Sottejaur sjö
  Stormyran myr   Sotträskberget höjd
  Stormyran myr   Sotträskbäcken bäck
  Stormyran myr   Sotträsket sjö
  Stormyran myr   Sotträskliden berg
  Stormyran myr   Sotträskmyren myr
  Stormyran myr   Spakselet sel
  Stormyran myr   Spakälven älv
  Stormyran myr   Spannhugget skog
  Stormyran myr   Spelsundet sund
  Stormyran myr   Spelsundholmen holme
  Stormyran myr   Spenningtjärnarne tjärnar
  Stormyran innanför sjön myr   Spikmattestjärn tjärn
  Stormyran myr   Spikstarrmyren myr
  Stormyran myr   Spikstarrmyren myr
  Stormyran myr   Spikstarrmyren myr
  Stormyran sank mark   Spikstarrmyren myr
  Stormyran sank mark   Spikstarrmyren, Norra myr
  Stormyran sank mark   Spikstarrmyren, Stora myr
  Stormyran sank mark   Spikstarrmyren, Södra myr
  Stormyran sank mark   Spirforsen fors
  Stormyran sank mark   Spirselet sel
  Stormyran sank mark   Spjutberget höjd
  Stormyran sank mark   Spjutbergstjärn tjärn
  Stormyran sank mark   Spjutträskberget Saknas
  Stormyrberget berg   Spjutträskbäcken bäck
  Stormyrbäcken bäck   Spjutträsket sjö
  Stormyrbäcken bäck   Spjutträskliden höjd
  Stormyrhalsen myr   Sprängsmyren myr
  Stormyrhalsen sank mark   Sprängsrotmyren myr
  Stormyrhalstjärnen tjärn   Sprängsrottjärn tjärn
  Stormyrliden höjd   Spångbäcken bäck
  Stormyrtjärnen tjärn   Spångforsen fors
  Stormyrtjärnen tjärn   Spångforsen fors
  Stormyrtjärnen tjärn   Spångforsen fors
  Stormyrtjärnen tjärn   Spångforsen fors
  Stormyrviken sank mark   Spångmyran myr
  Stor-Mörtmyran myr   Spångmyrberget höjd
  Stor-Mörtmyran myr   Spångmyren myr
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Spångmyren myr
  Stor-Nartok sjö   Spångmyren myr
  Stor-Renberget berg   Spångmyrtjärnen tjärn
  Stor-Sandberget berg   Spångselet sel
  Stor-Sandberget berg   Spångslyet myr
  Storselet sel   Spängermyren myr
  Storselet lugnvatten   Spänningmyren myr
  Stor-Spikstarrmyran myr   Spänningstjärn tjärn
  Storstenmyran myr   Spänningtjärn tjärn
  Storstenmyran myr   Spänningtjärnbäcken bäck
  Storstenmyran myr   Spärrmyren myr
  Storstenmyran sank mark   Stabburliden höjd
  Storstenmyran sank mark   Stabburmyren myr
  Storsundudden udde   Stabburudden udde
  Stortallmyran sank mark   Stabburviken vik
  Stortalludden udde   Staddajaur sjö
  Stor-Tjåkas sjö   Staddavare höjd
  Stortjärnarna tjärnar   Staddijaur tjärn
  Stortjärnbäcken bäck   Staddivare höjd
  Stortjärnen tjärn   Staffo äng
  Stortjärnen tjärn   Staffoforsen fors
  Stortjärnen tjärn   Starrholmen holme
  Stortjärnen tjärn   Starrjaur sjö
  Stortjärnen tjärn   Starrjaur sjö
  Stortjärnen tjärn   Starrjaur tjärn
  Stortjärnen tjärn   Starrjaurliden höjd
  Stortjärnen tjärn   Starrjaurlidtjärn tjärn
  Storträsket sjö   Starrmyren myr
  Storträskviken tjärn   Starrtjärn sjö
  Stor-Videmyrtjärnen tjärn   Starrtjärn tjärn
  Storvikmyran myr   Stavliden höjd
  Storvikmyran delvis odlad myr   Stavliden berg
  Storvikmyran sank mark   Stavtjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stenberget höjd
  Stor-Tranumyran myr   Stenberget höjd
  Stroträsket sjö   Stenbergtjärn tjärn
  Storudden udde   Stenbittjärn tjärn
  Storänget sank mark   Stenkläppen back-kläpp
  Storänget sank mark   Stenkläppmyren myr
  Strandberget berg   Stenkåtaberget del av Maddåive
  Strandberget berg   Stenmyren myr
  Strandberget berg   Stenmyren myr
  Strandmyran myr   Stenmyren myr
  Strittjebäcken bäck   Stenmyren myr
  Strittjemyran myr   Stenmyren myr
  Strittjomvare berg   Stenmyren myr
  Sträckbäckstjärnen tjärn   Stenmyren myr
  Stubberget berg   Stenmyrkläppen ås
  Subbmyran sank mark   Stenskraveltjärn tjärn
  Stubbtjärnen tjärn   Stentjärn tjärn
  Stuor-Gåptje berg   Stentjärn tjärn
  Stupbacktjärnen tjärn   Stentjärn tjärn
  Stupbacktjärnen tjärn   Stentjärn tjärn
  Styggtjärnen tjärn   Stenträskberget höjd
  Stångudden udde   Stenträskberget höjd
  Städdjeberget berg   Stenträskbäcken bäck
  Städdjeflygget berg   Stenträsket sjö
  Städdjejaurbäcken bäck   Stenträsket sjö
  Städdjejaurbäcken bäck   Stenträskmyren myr
  Städdjejaure sjö   Stenträskälven älv
  Städdjesjön sjö   Stenudden udde
  Störbäcken bäck   Stenudden udde
  Störtjärnen tjärn   Stenudden udde
  Stöverberget höjd   Sternerstjärn tjärn
  Suddesape myr   Stigberget höjd
  Suddesjaure sjö   Stinaberget höjd
  Suddesjaure sjö   Stjålpsmejaur tjärn
  Suddesvaiko terräng   Stjärnmyren myr
  Suddesvare berg   Stocktjärn tjärn
  Sultmörtträsket sjö   Stommatjärn tjärn
  Sundholmen holme   Stomänget äng
  Sundsnässjön sjö   Storabborrflarken tjärn
  Sundtjärnen tjärn   Storabbortjärn tjärn
  Sundtjärnen tjärn   Storabborrtjärn tjärn
  Suobdek sjö   Storabborrtjärn tjärn
  Suobdek sjö   Stor- Arborsbäcken bäck
  Suobdek sjö   Storavan sjö
  Suobdekvare berg   Storbacken backe och höjd
  *Suokta vik   Storberget höjd
  Suoitner tjärn   Storberget höjd
  Suollommyran sank mark   Storberget höjd
  Suollomvare berg   Storberget höjd
  Suolojaure sjö   Storberget höjd
  Suolojaurejegge myr   Storberget berg
  Supartallen tall   Storberget höjd
  Surlidenbäcken bäck   Storberget höjd
  Surlidbäckmyran myr   Storberget höjd
  Surliden, Norra berg   Storberget höjd
  Surliden, Norra sluttning   Storberget berg
  Surliden, Södra berg   Storbergmyrtjärn tjärn
  Surlidtjärnarna tjärn   Storbergsmyren myr
  Surlidängena myr   Storbredtjärn tjärn
  Surmyran myr   Storbrännan hed
  Surmyrbäcken bäck   Storbrännet höjd
  Surögat tjärn   Storbäcken bäck
  Suttissvajgo sankmark   Storbäcken bäck
  Svaikoliden berg   Storbäcken bäck
  Svallbäcken bäck   Storbäcken bäck
  Svallbäckstjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Svallmyran myr   Storbäcken bäck
  Svallmyran myr   Storbäcken bäck
  Svallmyrbäcken bäck   Storbäcken bäck
  Svallmyrbäcken bäck   Storbäcken bäck
  Svanabomyran myr   Storbäcken bäck
  Svanatjärnarna tjärnar   Storbäckmyren myr
  Svanaviken vik   Storbäckudden udde
  Svanavikholmen holme   Stor-Dubbla höjd
  Svanträsk sjö /Se   Storedan strömvirvel
  Svanträsket sjö   Storflarken myr
  Svanträsket tjärn   Storflarken myr
  Svanuheden hed   Storflarken myr
  Svanukvarnberget berg   Storforsen fors
  Svanumyran sank mark   Storforsselet sel
  Svartberget berg   Storgetarberget berg
  Svartberget berg   Storhalsen myrhals
  Svartberget berg   Storhedberget höjd
  Svartberget triangelpunkt   Storheden hed
  Svartberget berg   Storheden hed
  Svartberget berg   Storheden höjd
  Svartberget berg   Storheden hed
  Svartbergsmyran myr   Storhedmyren myr
  Svartbergsmyran sank mark   Storholmberget höjd
  Svarthålberget berg   Storholmen holme
  Svarthålet tjärn   Storholmen holme
  Svartlidbäcken, Östra bäck   Storholmen skogsholme
  Svartlidbäcken bäck   Storholmen holme
  Svartliden höjd   Storholmen holme
  Svartliden höjd   Storholmen holme
  Svartliden berg   Storholmen holme
  Svartlidmyran terräng   Storholmen holme
  Svartlidtjärnen tjärn   Storholmen holme
  Svartselet lugnvatten   Storholmen holme
  Svartselören strandparti   Storholmen holme
  Svarttjärnarna tjärnar   Storholmen holme
  Svarttjärnberget berg   Storholmen holme
  Svarttjärnbäcken bäck   Storholmen holme
  Svarttjärnen tjärn   Storholmen holme
  Svarttjärnen tjärn   Storholmen holme
  Svarttjärnen tjärn   Storholmen sel (o. äv. holme)
  Svarttjärnen tjärn   Storjanikläppen backe
  Svarttjärnen tjärn   Storjärtamyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Storjärtamyrbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storkläppen backe
  Svarttjärnen tjärn   Storkroken sel
  Svarttjärnen tjärn   Storkroken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storkroken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storkrokänget ängesmyr
  Svarttjärnen tjärn   Storkåtabäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storkåtamyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Storkällmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Storliden berg
  Svarttjärnen tjärn   Storliden höjd
  Svarttjärnen tjärn   Storliden, Norra höjd
  Svarttjärnen tjärn   Storliden, Södra höjd
  Svarttjärnen tjärn   Storlidmoren myr
  Svarttjärnen tjärn   Stormaraudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Stormudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Stormyrberget höjd
  Svarttjärnen tjärn   Stormyrberget topp
  Svarttjärnsberget höjd   Stormyrbäcken bäck
  Svartträsket tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Svartviken tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Svartögat tjärn   Stormyren myr
  Svarvarhålet tjärn   Stormyren myr
  Svedjeberget berg   Stormyren myr
  Svedjemyran sank mark   Stormyren myr
  Sven Daltjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svenssonslilltjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svinberget berg   Stormyren myr
  Sviskojegge myr   Stormyren myr
  Svältträsket sjö   Stormyren myr
  Svärdet, Nedre vik   Stormyren myr
  Svärdmyran myr   Stormyren myr
  Svärdåive höjd   Stormyren myr
  Svärdälven å   Stormyren myr
  Svärdälven älv   Stormyren myr
  Svärdälven älv   Stormyren myr
  Svärttjärn tjärn   Stormyren myr
  Sågforsen fors   Stormyren myr
  Sågselet sel   Stormyren myr
  Sågtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Sågtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Sågtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Såkevare höjd   Stormyren myr
  Såkevare, Västra berg   Stormyren myr
  Såkevare, Östra berg   Stormyren myr
  Säcken del av Avaviken   Stormyren myr
  Särkajaure sjö   Stormyren myr
  Söderträskbäcken bäck   Stormyren myr
  Söderträskbäcken bäck   Stormyren, Västra myr
  Söderträskbäcken bäck   Stormyren, yttre myr
  Söderträsket sjö   Stormyren, Östra myr
  Söderträskmyran myr   Stormyrhalstjärn tjärn
  Sönnerstmyran myr   Stormyrliden höjd
  Sönnersttjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Söravan tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Sör-Brännberget berg   Stormyrtjärn tjärn
  Sör-Brännberget berg   Stormyrtjärn tjärn
  Sörbäcken bäck   Stormyrtjärn tjärn
  Sördubbla berg   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Sördubbla berg   Stormyrvallen renvall
  Sör-Döttern berg + triangelpunkt   Stormyrviken vik
  Sörgårdstjärnen tjärn   Stormyränget ängesmyr
  Sör-Holmtjärnen tjärn   Storråddet äng
  Sör-Kilver sjö   Storråddet äng
  Sörliden berg   Storråddet ängesmyr
  Sörlidberget berg   Storråddforsen fors
  Sörlobblet tjärn   Storsand vik
  Sör-Långmyran myr   Storselet sel
  Sör-Löftansjön sjö   Storselet sel
  Sörmoren sank mark   Storselet sel
  Sörmyran myr   Storselet sel
  Sörmyrberget berg   Storselet sel
  Sör-Oxmyran myr   Storselforsen fors
  Sör-Rönnberget berg   Storspikstarrmyran myr
  Sör-Sandholmen holme   Storspikstarrmyrtjärnen tjärn
  Sörsjön sjö   Storstenmyren myr
  Sörtjärnen tjärn   Storstenmyren myr
  Sörtjärnen tjärn   Storstenmyren myr
  Sörtjärnen tjärn   Storstenmyren myr
  Sörvallsberget berg   Storstenmyren myr
  Sörvallsberget berg   Storstranden äng
  Sörvallstjärnen tjärn   Storsundet sund
  Sörvälbma tjärn   Storsundet sund
  Sör-Åmyran myr   Storsundudden udde
  Sörån å   Storsundudden udde
  Tabmokåive, Västra berg   Storsundviken vik
  Tabmokåive, Västra berg   Stortjärn tjärn
  Tabmokåive, Östra berg o. triangelpunkt   Stortjärn tjärn
  Tabmokåive, Östra berg   Stortjärn tjärn
  Tallbacken höjd   Stortjärn tjärn
  Tallbacken backe?   Stortjärn tjärn
  Tallberget höjd   Stortjärn tjärn
  Tallberget berg   Stortjärn tjärn
  Tallberget berg   Stortjärn tjärn
  Tallberget berg   Stortjärn tjärn
  Tallberget berg o. triangelpunkt   Stortjärn tjärn
  Tallberget berg   Stortjärn tjärn
  Tallberget skogshöjd   Stortjärnberget höjd
  Tallberget, Östra skogshöjd   Stortjärnbäcken bäck
  Tallberget berg   Stortjärnmyren myr
  Tallberget höjd   Storträsket sjö
  Tallberget berg   Storudden udde
  Tallberget berg   Storudden udde
  Tallberget berg   Storudden udde
  Tallberget berg   Storudden udde
  Tallberget berg   Storudden del av Framnäs
  Tallberget berg   Storvidselforsen fors
  Tallbergsmyran sank mark   Storviken vik
  Tallbergstjärnen tjärn   Storviken vik
  Tallmyran myr   Storviken vik
  Tallmyran myr   Storviken vik
  Tallmyran myr   Storvistselforsen fors
  Tallmyran sank mark   Storvisttjärn tjärn
  Tallnäsviken vik   Storån älv
  Tallträsket tjärn   Storängesbäcken bäck
  Tapparen berg   Storänget myr
  Tellek sjö   Strandberget höjd
  Tellekflygget brantstup   Strandberget höjd
  Tellekviken vik   Strandmyren myr
  Teodorsmyran myr   Strittjekargmyren myr
  Testamentmyran sank mark   Strittjomvare höjd
  Timmerselet sel   Stryckan strömfåra
  Timmertjärn tjärn   Stryckan dragström
  Timmertjärnen tjärn   Stryckan dragström
  Timmertjärnen tjärn   Stryckan dragström
  Timmertjärnen tjärn   Stryckorna dragströmsträckor
  Timmertjärnen tjärn   Sträckbäckstjärn tjärn
  Timmerviken vik   Stubberget höjd
  Tjadnes kåtor, rengärdor   Stubbmyrarna myrar
  Tjadnesjegge myr   Stubbmyren myr
  Tjadnesvare berg   Stubbtjärn tjärn
  Tjaktje terräng   Stubbtjärnbäcken bäck
  Tjaktjaur sankmark   Stubbänget myr
  Tjaktjejaure sjö   Stuorjaurats sjö
  Tjaktjejaure sjö   Stuorkuolpajegge myr
  Tjaktjemyran myr   Stupforsen fors
  Tjaktjevare skogshöjd   Stångudden udde
  Tjalmasvare berg   Städdjejaur sjö
  Tjappsåive berg   Störbäcken bäck
  Tjappsåive berg   Störmyrarna myrar
  Tjapsåive höjd   Störretjokko höjd
  Tjartseberget, Lilla höjd   Störtjärn tjärn
  Tjartseberget, Stora berg   Stöverberget höjd
  Tjartsebäcken bäck   Stöverberget höjd
  Tjautjer sjö   Stövermyren myr
  Tjautjerbäcken bäck   Subdekjaur sjö
  Tjeures tjärn   Subdekkielas höjd
  Tjeuresmyran sank mark   Suddesape myr
  Tjeurismyran myr   Suddesjaur sjö
  Tjintokberget höjd   Suddesvare höjd
  Tjintokmyran myr   Suddesvarats höjd
  Tjipko berg   Suddisberget höjd
  Tjittjerberget berg   Suddisbäcken bäck
  Tjittjertjärnen tjärn   Suddisjaur sjö
  Tjockamyran myr   Suddismyren myr
  Tjockbenet berg   Sullomberget, Lilla höjd
  Tjockbentjärnen tjärn   Sullomberget, Stora höjd
  Tjollmyran myr   Sullombäcken bäck
  Tjukberget berg   Sullommyren myr
  Tjukteåive berg   Sullomtjärn tjärn
  Tjuktjejaure tjärn   Sullomvare höjd
  Tjuogoktjåkke berg   Sultmörtträsket sjö
  Tjuorre berg   Sultmörtviken vik
  Tjuorre berg   Sundet sund
  Tjuorre berg   Sundet del av Skogträsket
  Tjuorre berg   Sundet sund
  Tjuorrebäcken bäck   Sundsnässjön sjö
  Tjuorrebäcken bäck   Sundtjärn tjärn
  Tjuorrejegge myr   Suobdik sjö
  Tjuorremyran myr   Suobdikkielas höjd
  Tjuortjovaratj berg   Suobdjokk sjö
  Tjuorvenåive berg   Suobdokjaur sjö
  Tjuorvenåive berg   Suolenåive berg
  Tjuotsetemjuare sjö   Suolenåivesuolo holme
  Tjåkasberget berg   Suolojaur sjö
  Tjåkasbäcken bäck   Suolojaurbäcken bäck
  Tjåkastjärnen tjärn   Suolojaurjegge myr
  Tjåkkelisåive höjd   Suolojaurmyren myr
  Tjålmak sjö   Suolovare höjd
  Tjålmak tjärn   Surliden lid
  Tjålmakajaure tjärn   Surliden, Stora höjd
  Tjålt terräng   Surlidtjärn tjärn
  Tjålten holme   Surmyren myr
  Tjåltmyran myr   Svaeitnor sjö
  Tjåltmyran myr   Svaigojokkts bäck
  Tjåltmyran myr   Svallbäcken bäck
  Tjårroktjåkke berg   Svallbäckstjärn Saknas
  Tjäckerberget berg   Svallmyrbäcken bäck
  Tjäckerbäcken bäck   Svallmyren myr
  Tjäckerliden berg   Svallmyren myr
  Tjäckermyran sank mark   Svanaträsket sjö
  Tjäckerträsket sjö   Svanaträsket sjö
  Tjäckerträsket, Lilla sjö   Svanaviken vik
  Tjädermyran myr   Svanavikholmen holme
  Tjädermyran myr   Svanbomyren myr
  Tjädermyran sank mark   Svanheden hed
  Tjärnbrännan berg   Svansjön sjö
  Tjärnbäcksmyran myr   Svantjärnarna tjärnar
  Tjärnmyran myr   Svantjärnmyren myr
  Tjärnmyran myr   Svantjärnvallen höjd
  Tjärnmyran myr   Svanträsket sjö
  Tjärnmyran myr   Svanträsket sjö
  Tjärnmyran myr   Svanustormyren myr
  Tjärnmyran myr   Svanviken vik
  Tjärnmyran myr   Svanvikholmen holme
  Tjärnmyran sank mark   Svanvikudden udde
  Tjärnmyran sank mark   Svartabborrtjärn tjärn
  Tjärnmyran sank mark   Svartberget höjd
  Tjärnmyran sank mark   Svartberget höjd
  Tjärnmyran sank mark   Svartberget höjd
  Tjärnmyran sank mark   Svartberget höjd
  Tjärnmyrbäcken bäck   Svartbergsbäcken bäck
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Svartbergslobblet tjärn
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Svartbergsmyren myr
  Tjärvedheden hed   Svartbergsmyren myr
  Tobaksviken vik   Svartbergstjärn tjärn
  Toktjärnen tjärn   Svartbergstjärnbäcken bäck
  Tomteboda udde   Svartbäcken bäck
  Topptjärnen tjärn   Svarthålet vik
  Torbäcken bäck   Svartkällan kärr
  Torpet skog   Svartkällmyren myr
  Torpänget sankmark   Svartlidbäcken bäck
  Tosktjärnen tjärn   Svartlidbäcken bäck
  Tosktjärnen tjärn   Svartliden höjd
  Tosktjärnen tjärn   Svartliden höjd
  Tranumyran myr   Svartliden höjd
  Tranumyran myr   Svartlidtjärn tjärn
  Tranumyran myr   Svartselet sel
  Tranumyran sank mark   Svartselet sel
  Tranumyrberget berg   Svarttjärn tjärn
  Tranumyrtjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Trappojaure sjö   Svarttjärn tjärn
  Trappån å   Svarttjärn tjärn
  Trappån å   Svarttjärn tjärn
  Trastmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Trekanttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Trindberget berg   Svarttjärn tjärn
  Trindbergsmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Trindmyran sank mark   Svarttjärn tjärn
  Trindselet lugnvatten   Svarttjärn tjärn
  Trollberget höjd   Svarttjärn tjärn
  Trollberget berg   Svarttjärn tjärn
  Trollberget skogshöjd   Svarttjärn tjärn
  Trollberget berg   Svarttjärn tjärn
  Trollberget berg   Svarttjärn tjärn
  Trollberget berg   Svarttjärnbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Svarttjärnbäcken bäck
  Trolltjärnarna tjärn   Svarttjärnbäcken bäck
  Trolltjärnberget berg   Svarttjärnbäcken bäck
  Trolltjärnbäcken bäck   Svarttjärnmyren myr
  Trolltjärnen tjärn   Svarttjärnmyren myr
  Trolltjärnen tjärn   Svedjan höjd
  Trolltjärnen tjärn   Svedjeberget höjd
  Trolltjärnen tjärn   Svedjemyren myr
  Trolltjärnen tjärn   Sveitner sjö
  Trollträsket bredare parti av Åbyälven   Sveitnerbäcken bäck
  Träskmyran myr   Svendaltjärn tjärn
  Tsakkavaregielas höjdparti   Svenumyren, Västra myr
  Tsåkasjaure sjö   Svenumyren, Östra myr
  Tsåkasjaure, Stora sjö   Sverkeso sel
  Tsåkasliden höjd   Sverkesoforsen fors
  Tsåkasmyran myr   Svinberget höjd
  Tunnbandskläppen höjd   Svinbergsmyren myr
  Tuvmyrbäcken bäck   Svältsjön sjö
  Tuvtjärnen tjärn   Svältträsket sjö
  Tvärberget berg   Svärdet, Nedre tjärn
  Tvärsöverberget berg   Svärdet, Övre tjärn
  Tvärsöverberget berg   Svärdåive höjd
  Tvättartjärnen tjärn   Svärdälven å
  Tvättjärnen tjärn   Såforsen fors
  Tvättjärnen tjärn   Sågasbäcken bäck
  Tysktjärnen tjärn   Sågtjärn tjärn
  Törnforsen fors   Sågtjärn tjärn
  Törnforskojan koja   Såkevare höjd
  Ubvare höjd   Såkevare höjd
  Udden udde   Såkevare, Lilla höjd
  Udden udde   Såkevare, Stora höjd
  Ullbackmyran sank mark   Säcken vik
  Unna Gåptje berg   Söderträskbäcken bäck
  Uppdämningen sank mark   Söndagsholmen holme
  Utdikningsmyran myr   Sönnerstmyren myr
  Utgravningstjärnarna tjärnar   Sönnerstmyrviken del av Sandträsket
  Utgravningstjärnen tjärn   Sönnersttjärn tjärn
  Utgrävdtjärnen tjärn   Söravan tjärn
  Utgrävningstjärnen tjärn   Sörberget höjd
  Utterbäcken bäck   Sörberget höjd
  Utterbäcken bäck   Sörberget berg
  Utterliden berg   Sörbergstjärn tjärn
  Utterliden berg   Sörbrännberget höjd
  Utterliden, Norra höjd   Sörbrännet lid
  Utterliden, Södra höjd   Sörbäcken bäck
  Utterliden, Södra sluttning   Sörbäcken bäck
  Uttermyran myr   Sörbäcken bäck
  Uttermyran, Stora myr   Sörlidberget höjd
  Uttertjärnberget berg   Sörliden höjd
  Uttertjärnen tjärn   Sörliden höjd
  Uttertjärnen tjärn   Sörlobblet tjärn
  Uttertjärnen tjärn   Sörmyrberget höjd
  Utterträsket sank mark   Sörmyren myr
  Utterträsket sjö   Sörmyren myr
  Utterträsket, Lilla sjö   Sörsjön sjö
  Vabjesjaure sjö   Sörtjärn tjärn
  Vajtjärnen tjärn   Sörtjärn tjärn
  Vaksemjaure sjö   Sörtjärn tjärn
  Vallberget berg   Sörträskholmen ås
  Vallgräsbacken backe   Sörudden udde
  Vallmyran myr   Tabmok höjd
  Vallmyran myr   Tabmokåive höjd
  Valoliden terräng   Tabmokåive höjd
  Valoliden berg   Tallberget höjd
  Valomyran myr   Tallberget höjd
  Valomyran sank mark   Tallberget höjd
  Valptjärnarna tjärnar   Tallberget höjd
  Varjisån å   Tallberget höjd
  Vassjnjeberget berg   Tallberget höjd
  Vattemjaure sjö   Tallberget höjd
  Vattemjaurhalsen myr   Tallberget, Lilla höjd
  Vattemmyran myr   Tallberget, Lilla höjd
  Vattenledningsmyran sank mark   Tallberget, Lilla höjd
  Vattentjärnen tjärn   Tallberget, Lilla höjd
  Vattentjärnen tjärn   Tallberget, Lilla höjd
  Vattneslobbelmyran sank mark   Tallberget, Stora höjd
  Vattneslobblet sjö   Tallberget, Stora höjd
  Vaxudden udde   Tallbergsmyrbäcken bäck
  Velmes tjärn   Tallbergsmyren, Norra myr
  Vepmemokbäcken bäck   Tallbergsmyren, Södra myr
  Verkovare berg   Tallbergsmyren, Västra myr
  Viborgsholmen holme   Tallbergsmyren, Östra myr
  Viborgsänget sank mark   Tallbergstjärn tjärn
  Videmyran myr   Tallkärret tjärn
  Videmyran myr   Tallmyran myr
  Videmyran sank mark   Tallmyren myr
  Vieddekbäcken bäck   Tallmyren myr
  Vieddekjauratj tjärn   Tallmyren myr
  Vieddekjaure sjö   Tallmyren, Stora myr
  Vieddekvaratj berg o. triangelpunkt   Talltjäln ås
  Vielmes sjö   Talltjärn sjö
  Viergejaure, Nedre tjärn   Talltjärn tjärn
  Viergejaure, Övre tjärn   Talltjärn tjärn
  Vierikjaure sjö   Tallträsket sjö
  Vikvallmyran myr   Tallträsket sjö
  Vikvallviken vik   Talludden udde
  Vilartjärnen tjärn   Talludden udde
  Vildbackmyran sank mark   Talvatesåive höjd
  Villitjberg berg   Talvatesåive berg
  Villitjjaure sjö   Tapparen höjd
  Vinberget skogshöjd   Tasktjärn tjärn
  Vinberget berg   Tasktjärn tjärn
  Vinberget berg   Tasktjärn tjärn
  Vinmyran myr   Tasktjärn tjärn
  Vinterberget berg   Tasktjärn tjärn
  Vintervägmyran myr   Tattarforsen fors
  Vintervägmyran sank mark   Tellek sjö
  Vintervägsmyran myr   Teodorsmyren, Nedre myr
  Vintjärnen tjärn   Teodorsmyren, Övre myr
  Vistån å   Testamentforsen fors
  Vistån å   Timmermagasinet sel
  Vistån å   Timmertjärn tjärn
  Vitblomtjärnen tjärn   Timmertjärn, Lilla tjärn
  Vithatten höjd   Timmertjärn, Stora tjärn
  Vitsidan lugnvatten   Timmertjärnbacken backe
  Vittjåck skogfattigt berg   Timmerviken vik
  Vittjåkk berg   Tjadnaskielasjegge myr
  Vittjärn tjärn   Tjadnavare höjd
  Vornborrtjärnen tjärn   Tjakarvekielas hed
  Vornborrtjärnen tjärn   Tjaktjajaur sjö
  Vornborrtjärnen tjärn   Tjaktjakielas höjd
  Vornborrtjärnen tjärn   Tjaktjakielas ås
  Vouskonjaure sjö   Tjaktjejaur sjö
  Vuoddasvare berg   Tjaktjenåive höjd
  Vuoletsjaure sjö   Tjaktjer sjö
  Vuolgamjaur sjö /Se   Tjaktjevare höjd
  Vuolgamjaure sjö   Tjallakjegge myr
  Vuollejaure, Norra tjärn   Tjalmes, Västra höjd
  Vuollejaure, Södra tjärn   Tjalmes, Östra höjd
  Vuolperiaure sjö   Tjalmisberget höjd
  Vuolperjaure sjö   Tjappesjaur sjö
  Vuolverberget berg   Tjappesåive höjd
  Vuolvermyran sank mark   Tjappokjaure tjärn
  Vuolversjön sjö   Tjappsberget höjd
  Vuolvertjärnen tjärn   Tjappsåive höjd
  Vuopmemmaljegge myr   Tjappsåive höjd
  Vuoskonjaurberget berg   Tjappsåive höjd
  Vuoskonjaurberget berg   Tjaresvarats höjd
  Vuoskonjaurbäcken bäck   Tjartseberget, Lilla höjd
  Vuoskonjaurbäcken bäck   Tjartseberget, Stora höjd
  Vuoskonjaure tjärn   Tjartsebäcken bäck
  Vuoskonjaure sjö   Tjartsetjåkko höjd
  Vuoskonjaure sjö   Tjattnesvare höjd
  Vuoskonjaurmyran sank mark   Tjatnesberget höjd
  Vuoskonåive berg   Tjatneskielas ås
  Vuotner sjö /Se   Tjatneskielasjegge myr
  Vuotnersjön sjö   Tjautjer sjö
  Vågselet lugnvatten   Tjautjerbäcken bäck
  Vågselforsen fors   Tjegerberget höjd
  Vågträsket sjö   Tjegerträsken sjöar
  Vågträskliden berg   Tjeokberget höjd
  Vågträskmyran sank mark   Tjeokbäcken bäck
  Vågträskåsen ås   Tjeokmyran myr
  Vårtjärnberget berg   Tjeokmyren myr
  Vårtjärnen tjärn   Tjeoreskvaika fors
  Vårtångsberget berg   Tjern Saknas
  Vårviken vik   Tjipko höjd
  Vägaholmen holme   Tjipko berg
  Vägamyran myr   Tjipsko berg
  Vägamyran, Norra myr   Tjipsko berg
  Vägamyran, Södra myr   Tjockbenet höjd
  Vägamyran, Övre myr   Tjockudden udde
  Vägamyrberget berg, triangelpunkt   Tjockudden udde
  Vägaskälmyran myr   Tjockuddviken vik
  Vägatjärnen tjärn   Tjokkojegge myr
  Vägatjärnen tjärn   Tjoktjemberget höjd
  Vägatjärnen tjärn   Tjollejegge myr
  Vägatjärnen tjärn   Tjoltmyren myr
  Västanås terräng   Tjoppes sjö
  Västerberget berg   Tjoskisjaur tjärn
  Västertjärnen tjärn   Tjukmyren myr
  Ytter-Stormyran sank mark   Tjuorre höjd
  Yttersttjärnen tjärn   Tjuorre höjd
  Yttertjärnen tjärn   Tjuorre höjd
  Yttertjärnen tjärn   Tjuorre berg
  Yxskafttjärnen tjärn   Tjuorrejaurats sjö
  Åberget höjd   Tjuorremyren myr
  Åbergmyran myr   Tjuortjovarats höjd
  Åbyälven älv   Tjuorvenåive höjd
  Åbyälven älv   Tjuorvomåive höjd
  Åbyälven älv   Tjuotetjemjaur sjö
  Åbäcken bäck   Tjuvbacken kulle
  Åbäckänget sank mark   Tjverreberget berg
  Åbyälven älv   Tjverreberget berg
  Åbyälven älv   Tjverre(tjärn)bäcken bäck
  Åbyälven älv   Tjverretjärnen tjärn
  Åckumberget berg   Tjåkkelisberget, Västra höjd
  Åholmen holme   Tjåkkelisberget, Östra höjd
  Åkerberget berg   Tjåkkelisåive höjder
  Åkerberget berg   Tjålmak sjö
  Åkerudden udde   Tjålmak sjö
  Åkerudden udde   Tjålmakjaur sjö
  Åkkumberget höjd   Tjålmaktjärnarna tjärnar
  Åkkumberget berg   Tjålmekvare höjd
  Åkkumtjärnen, Norra tjärn   Tjårvejaur tjärn
  Åkkumtjärnen, Södra tjärn   Tjäderberget höjd
  Åkroken krok   Tjäderbäcken bäck
  Åkrokmyran myr   Tjäderbäcksmyren myr
  Åmansberget berg   Tjädermyren myr
  Åmyran myr   Tjäggarvselet sel
  Åmyran myr   Tjäkkerberget höjd
  Åmyran myrmark   Tjäkkerbäcken bäck
  Åmyrtjärnen tjärn   Tjäkkerliden, Västra höjd
  Åmyrtjärnen tjärn   Tjäkkerliden, Östra höjd
  Åraken tjärn   Tjäkkerliddrölan bäck
  Årjesmyran sank mark   Tjäkkerträsket, Lilla sjö
  Årjesviken vik   Tjäkkerträsket, Stora sjö
  Årjusjaure sjö   Tjälen höjd
  Årsakape myr   Tjärgatbäcken bäck
  Åsen ås   Tjärgatjaur sjö
  Åsmyran myr   Tjärgatjaur, Lilla sjö
  Åssjejaure tjärn   Tjärgatkobbo höjd
  Åträsket tjärn   Tjärgatlobblet del av Tjärgatjaure
  Älgholmen holme   Tjärgatpojka Saknas
  Älgudden udde   Tjärgatvare höjd
  Ängberget berg   Tjärkatjaure sjö
  Ängesbäcken bäck   Tjärkatkåbbo höjd
  Ängesbäcken bäck   Tjärkatvare höjd
  Ängesbäcken bäck   Tjärnarna tjärnar
  Ängestjärnen tjärnar   Tjärnarna tjärnar
  Ängestjärnen, Östra Saknas   Tjärnbrännet höjd
  Örnberget berg   Tjärnheden ås
  Örnbomyran myr   Tjärnmyrbäcken bäck
  Örnmyran myr   Tjärnmyrbäcken bäck
  Örnsjön sjö   Tjärnmyren myr
  Örnträskbäcken bäck   Tjärnmyren myr
  Örnträsket tjärn   Tjärnmyren myr
  Örnträsket sjö   Tjärnmyren myr
  Örnträsket sjö   Tjärnmyren myr
  Österbrännet berg   Tjärnmyren myr
  Östermyran sank mark   Tjärnmyren myr
  Östermyrberget berg   Tjärnmyren myr
  Östermyrtjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Östmanstjärnen tjärn   Tjärnmyren, Västra myr
  Överstänget terräng   Tjärnmyren, Östra myr
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn, Västra tjärn
      Tjärnmyrtjärn, Östra tjärn
      Tjärnslyen myrmark
      Tjärnänget myr
      Tjäntjomåive höjd
      Tjörskidudden udde
      Toktjärn tjärn
      Tolpijaur sjöar
      Torrlobblet sel
      Torvflarken myr
      Torvselet sel
      Tranumyrberget höjd
      Tranumyren myr
      Tranumyrtjärn tjärn
      Trappejaur sjö
      Trappån å
      Trellarmyren myr
      Trellartjärn tjärn
      Trelleborgsforsen fors
      Trelleborgforsen fors
      Trelleborgselet sel
      Treskifteudden udde
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnmyren myr
      Trindberget höjd
      Trindberget berg
      Trindbergsmoren myr
      Trindmyrberget höjd
      Trindmyren myr
      Trindmyren myr
      Trindmyren myr
      Trindmyren myr
      Trindmyren myr
      Trindselet sel
      Trindtjärn tjärn
      Trindtjärnmyren myr
      Trollberget höjd
      Trollberget höjd
      Trollberget höjd
      Trollberget höjd
      Trollberget höjd
      Trollberget höjd
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollforsen fors
      Trollholmen holme
      Trollkammaren berg
      Trollmyren myr
      Trollselet sel
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnberget höjd
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnmyren myr
      Trollträsket sel
      Tromyren myr
      Träskmyren myr
      Tsjäggejaur sjö
      Tsjäggevare höjd
      Tsåkas sjö
      Tsåkas, Lilla tjärn
      Tsåkas, Stora tjärn
      Tsåkasberget höjd
      Tsåkasberget, Lilla höjd
      Tsåkasberget, Stora höjd
      Tsåkasbäcken bäck
      Tsåkasbäcken bäck
      Tsåkasjaur sjö
      Tsåkasjaur sjö
      Tsåkasjaur sjö
      Tsåkasliden höjd
      Tsåkasmyren myr
      Tsåkastjärn tjärn
      Tsåkasudden udde
      Tsåkasåive höjd
      Tsåkjaur tjärn
      Svinborstmyren myr
      Turas sjö
      Turasbäcken bäck
      Turasmyren myr
      Turassjön sjö
      Tusenåriga riket skogstrakt
      Tuvan äng
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tuvmyren myr
      Tuvmyren del av Måskape
      Tuvänget äng
      Tvaikotmyren myr
      Tviskautemyren myr
      Tvärberget höjd
      Tvärukåtatjärn tjärn
      Tyskland trakt
      Tysktjärn tjärn
      Tårasjaur sjö
      Tårasjaurberget höjd
      Tårasjaurbäcken bäck
      Tärjan ström
      Törnforsen fors
      Törnforsheden hed
      Udden udde
      Udden udde
      Uddtjärn tjärn
      Ullbäcken bäck
      Ullbäcksmyren myr
      Uppdämningen sel
      Utgrävningssjön tjärn
      Utgrävningstjärn tjärn
      Utgrävningstjärn tjärn
      Utgrävningstjärn tjärn
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterforsen fors
      Utterliden höjd
      Utterliden höjd
      Utterliden, Södra höjd
      Uttermyren myr
      Uttermyren, Lilla myr
      Uttermyren, Stora myr
      Uttertjärn tjärn
      Uttertjärnberget höjd
      Uttertjärnbäcken bäck
      Utterträsket sjö
      Utterträsket sjö
      Utterträsket, Lilla tjärn
      Vabjesjaur sjö
      Vackermyren myr
      Vaksenjaur sjö
      Vaksenjaurberget höjd
      Vaksenjaurbäcken bäck
      Valkenjaur sjö
      Valkenvarats höjd
      Vallberget höjd
      Vallberget höjd
      Vallgräsänget ängesmyr
      Vallmyren myr
      Valobäcken bäck
      Valoliden hedlandet
      Valomyren myr
      Valsnjevare höjd
      Valptjärn tjärn
      Valålanajegge myr
      Vapjesjaur sjö
      Vargajaur sjö
      Vargberget höjd
      Vargbergsmyren myr
      Vargisjaure sjö
      Vargisjaure, Utsu sjö
      Vargisträsket sjö
      Vargisträsket, Lilla sjö
      Vargisån å
      Vargvallen renvall
      Varjegeddejegge myr
      Varptjärn tjärn
      Varrenvuollejaur sjö
      Varvelberget höjd
      Varveljaur, Norra sjö
      Varveljaur, Södra sjö
      Varvelvare höjd
      Vassnevarats höjd
      Vattemjaur sjö
      Vattemjaurmyren myr
      Vattemjaurstranden äng
      Vattuledningen myr
      Vattuledningen myr
      Vattuledningsmyren myr
      Vattutjärn tjärn
      Vaxbäcken bäck
      Vaxnäset näs
      Vaxviken vik
      Vellejaur sjö
      Vellejaurfallet fors
      Vellets tjärn
      Vellmes tjärn
      Vellmesmyren myr
      Velmesmokkforsen fors
      Vendlaberget höjd
      Vepmemokbäcken bäck
      Vergejaur sjö
      Vergejaurbäcken bäck
      Vergejaurlobblen tjärnar
      Vergejaurmyren myr
      Verkovare höjd
      Vibergsholmen holme
      Viddikberget höjd
      Viddikbäcken bäck
      Viddikjaur sjö
      Viddikjaur, Västra sjö
      Viddikjaurmyrarna, Västra myrar
      Viddikmyren myr
      Viddikvarats berg
      Viddokjaur sjö
      Viddokvarats höjd
      Vidjemyrbäcken bäck
      Vidjemyren myr
      Vidjemyren, Lilla myr
      Vidjemyren, Stora myr
      Vidjemyrtjärn tjärn
      Vidlyftigmyren myr
      Vietvare höjd
      Viken vik
      Viken vik
      Vikvallen renvall
      Vikvallviken vik
      Villerholmsmyren myr
      Villisberget höjd
      Villisjaur sjö
      Villmyren myr
      Villmyren myr
      Villmyren myr
      Vinberget höjd
      Vinberget höjd
      Vinberget höjd
      Vinbäcken bäck
      Vinbäckselet sel
      Vinmyren myr
      Vinmyren myr
      Vinterhuvudet berg
      Vinterselet sel
      Vinterselforsen fors
      Vintervägaholmen holme
      Vintervägamyrbäcken bäck
      Vintervägamyren myr
      Vintervägamyren myr
      Vintervägamyren myr
      Vinträsket sjö
      Virikjaur sjö
      Virikjaurbäcken bäck
      Vistån å
      Vitberget höjd
      Vitberget höjd
      Vithatten höjd
      Vitsidan sel
      Vitsidforsen fors
      Vittjåkk höjd
      Vittjärn tjärn
      Vittjärnmyren myr
      Volgomjaur sjö
      Volgomjaurbäcken bäck
      Vornborrtjärn tjärn
      Vornborrtjärn tjärn
      Vornborrtjärn tjärn
      Votarnstjärn tjärn
      Vuellets sjö
      Vuelletsjaur sjö
      Vuelver sjö
      Vuelverberget höjd
      Vuelvermyren myr
      Vuoddasvare höjd
      Vuolgamjaur sjö
      Vuolgamjaurbäcken bäck
      Vuollejaur, Norra och Södra sjöar
      Vuollesauvon sel
      Vuollepsauvon sel
      Vuolperjaur sjö
      Vuoskonjaur sjö
      Vuoskonjaur tjärn
      Vuoskonjaur, Västra sjö
      Vuoskonjaur, Östra sjö
      Vuoskonjegge myr
      Vuoskonåive höjd
      Våffeltjärn tjärn
      Vågselet sel
      Vågträsket sjö
      Vågträskliden höjd
      Vågträskåsen höjd
      Vårberget höjd
      Vårtjärn tjärn
      Vårtjärnberget höjd
      Vårvallen renvall
      Vägamyrberget berg
      Vägamyren myr
      Vägamyren myr
      Vägamyren myr
      Vägamyren myr
      Vägamyren myr
      Vägamyren myr
      Vägaskelmyren myr
      Vägaskelmyren myr
      Vägatjärn tjärn
      Vägatjärn tjärn
      Vägatjärn tjärn
      Vägatjärn tjärn
      Vägatjärn tjärn
      Vägaviken vik
      Välmajaur sjö
      Välpmajaur sjö
      Välpmajaur, Norra sjö
      Välpmajaur, Södra sjö
      Västlundliden höjd
      Västrakläppen backe
      Västraknabben backe
      Västraknösen backe
      Västrasjön sjö
      Västratjärn tjärn
      Västreberget höjd
      Västreholmen holme
      Västreliden höjd
      Västreråddet äng
      Västreråddforsen fors
      Västreviken vik
      Vättuliden höjdsystem
      Vättuliden, Västra Saknas
      Vättuliden, Östra Saknas
      Ytterforsen fors
      Ytterstmoren myr
      Ytterstmyrbäcken bäck
      Ytterstmyren myr
      Yttersttjärn tjärn
      Yttresjön sjö
      Yxtjärn tjärn
      Yxtjärnmyren myr
      Åberget höjd
      Åberget höjd
      Åbäcken bäck
      Åbäcktjärn tjärn
      Åbäckänget äng
      Åkerberget höjd
      Åkerberget berg
      Åkerselet, Mellan sel
      Åkerselet, Övre sel
      Åkerudden udde
      Åkerudden udde
      Åkerudden udde
      Åkeruddviken vik
      Åkroken å
      Åkroken å
      Åmyren myr
      Åmyren myr
      Åmyren myr
      Åmyren myr
      Åmyren, Norra myr
      Åmyren, Södra myr
      Årjesjaur sjö
      Åsen landremsa
      Åsen landremsa
      Åssjeape myr
      Åssjeblekke myr
      Åssjejaur sjö
      Åssjejaur sjö
      Åträsket sjö
      Åviken vik
      Äggholmen holme
      Älgholmen holme
      Älgudden udde
      Ängarna myrängar
      Ängesberget höjd
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Änget äng
      Äparvarats höjd
      Ömansbäcken bäck
      Örnsaviken vik
      Örnberget höjd
      Örnmyren, Lilla myr
      Örnmyren, Stora myr
      Örnryggen berg
      Örnsjön sjö
      Örnträskbäcken bäck
      Örnträskbrännan höjd
      Örnträsket sjö
      Örnträsket, Västra sjö
      Örnträsket, Östra sjö
      Östermyrberget höjd
      Östermyrbäcken bäck
      Östermyren myr
      Östermyrtjärn tjärn
      Östreholmen holme
      Östresjön tjärn
      Överstråddet äng
      Överstselet sel
      Övrebergmyrtjärnen tjärn
      Övrekläppen backe
      Övreselet sel
      Övresjön sjö

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.