ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arvidsjaurs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 76
    Abborrträsk, Norra by Akkaberget höjd
    Avaviken by Akkajaur, Norra sjö
    Baktsjaur by Arvidsjaursjön sjö
    Bastusele by Balkkisjaur sjö
    Betsatjaur lappboställe Bellovare höjd
    Blister by Betsatselet, Övre och Nedre sel
    Brännsvain gård Braj sjö
    Granlund lht Brajsjön sjö
    Grundträsk by Brotnajokk bäck
    Julträsk by Bäverån å
    Järtajaur gård Dolvar sjö
    Järvträsk by Donkaberget höjd
    Kikkejaur, Västra gård Duolver sjö
    Ledvattnet lappbostället Gaddaberget höjd
    Långträsk by Gangsja, Kaska och Nuort höjder
    Muoskosel by Genliden höjd
    Nyvall by Gvellekviken vik
    Pettersudde åboställe Gvellesen tjärn
    Pjesker by Hauertjärn tjärn
    Renvallen, Nedre by Idtjärn tjärn
    Renvallen, Övre by Jullejaur sjö
    Siksjön gård Järtajaur sjö
    Storberg by Kalperträsket, Stora sjö
    Storträsk by Kammen ås
    Strittjomvare by Klösudden udde
    Vuotner by Käckänget äng
      Lapmok höjd
      Lappskottbacken höjd
      Lauker sjö
      Lomsjejaur sjö
      Lonse sjö
      Maikejaur tjärnar
      Malmesjaur sjö
      Mausjaur sjö
      Melakträsket sjö
      Middagsberget höjd
      Militärvägen väg
      Molker sjö
      Mäckermyren myr
      Nipesjön sjö
      Njunjahaure, Baije träsk
      Njunjesvare höjd
      Näverträsket, Norra binamn
      Portejaur sjö
      Rannjaur binamn
      Ravenjaur sjö
      Ryckibäcken bäck
      Rymmarberget höjd
      Sarvasåive höjd
      Själljaur sjö
      Skelfor sjö
      Skidnäsberget Saknas
      Skilfejaur, Norra sjö
      Skäggejaur sjö
      Skäljforsen fors
      Snåtterberget höjd
      Stortjärn tjärn
      Strittjekargmyren myr
      Störbäcken bäck
      Suobdjokk sjö
      Svärdet, Nedre tjärn
      Tjalmes, Västra höjd
      Tjoktjemberget höjd
      Tjäkkerträsket, Stora sjö
      Trellartjärn tjärn
      Svinborstmyren myr
      Turas sjö
      Tuvan äng
      Tårasjaur sjö
      Vergejaur sjö
      Vistån å
      Vornborrtjärn tjärn
      Vägaskelmyren myr
      Vättuliden höjdsystem
      Åkerselet, Mellan sel
      Årjesjaur sjö

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.