ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överkalix socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 16
    Aalisjoki by Bilinkberget, se »Ruokovaare» Saknas
    Aalisjärvi by Bönån älv
    Aho gd Jockfallet vattenfall
    Ailislehto by Jokilinkanniska forsnacke
    Brinnskata gårdar Jokilinkka vattenfall
    Haija by Jokinsuanto sel
    Haja by Lainijoki finskt namn på Lainsån
    Jyliä by Lainijärvi sjö, (och by)
    Kamplimki by Lainsajoki finskt namn på Lainsån
    Krikinkylä by Lainsån å
    Larinijärvi by Lohikoskenvaara finskt namn på Laxforsberget
    Lainijärvi, ala by Poikavaara berg
    Lainijärvi, yli by Poikavaaranoja bäck
    Lainsa by Ruokooja slåttermyr
    Mielaskata by Ruokovaara berg
    Mustajärvi by Vittamaa skoghöjd, lomben
    Mustakylä by  
    Niiapyyni by  
    Nyiabyny by  
    Orasjärvi by  
    Pränni by  
    Pudasjärvi by  
    Puuhaija by  
    Rovasaari by  
    Rynnäsjärvi by  
    Rynnäsjärvi by  
    Röötyppi by  
    Saha by  
    Syljänpruuki f.d. bruk  
    Syrjäpää by  
    Syrjäpää gård  
    Truka gårdar  
    Vaalajärvi by  
    Ventaniemi by  
    Vettänen by  
    Vettänen by  
    Stockirovanjänkät myrar  

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.