ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överkalix socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Finska namn)
Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 1151 Bebyggelsenamn : 1127 Naturnamn : 2746
Krikinkylä, (= Grelsbyn) by /Se Lomheden skogshöjd Lainsjärv = Övre Lainsjärv by Länsmanslandet skogsland
Krister gd /Se Lomhedmyran myr Saknas Saknas Länsmanslandet skogsområde
Kurk gd /Se Lomhedmyran myr (Isi) Lainså (el. Lainsa, Laindja ?) gårdar Länsmanslandet flakaland, skogsland
Kypäsjärvi by /Se *Lompträsket förr sjö (Isi) Lainså (el. Lainsa, Laindja ?) gårdar Länsmanslandet höjdsträckning
Kölmjärv sjö och by Lomträsk sjö /Se (Isi) Lainså (el. Lainsa, Laindja ?) gårdar Lövberget berg
Kölmjärv by /Se Lomträsket sjö (Isi) Lainså (el. Lainsa, Laindja) gårdar Lövberget berg
Labbes gd /Se Långberget berg Saknas Saknas *Lönendsjön sjö
Labbes gd /Se Långberget berg Lainsån by *Lönendsjön sjö
Lass-Pet gd /Se Långberget bergshöjd (Isi) Lainså-Gustaf gård *Lönendsjön sjö
Lassrå skogskoja Långforsberget berg (Isi) Lanså-Hjalmar gård Lövhugget skogsland
Lillselet by /Se Långforsen fors Lansån, se Lainså gårdar Lövlandet skogsland
Lomträsk by /Se Långforsheden kalmark Lansån gd Majbrasukällan stenhäll
Ludviges gd /Se Långheden skogshöjd Lansån pst Majtträskmyran myr
Magnus gd /Se Långholmavan del av Kalixälven Lansån by Malholmen Saknas
Marsjärv sjö och by Långholmen holme Lajna by /Se Malmflyggen topp
Martin gd /Se Långlandet skogsås Lanasuando kronohemman Malmhusudden udde
Mattis-Gustav (när-o Mattis-Gustav) gd /Se Långlandsberget bergshöjd Landet bydel Malmhusudden udde
Mickel gd /Se Långlandstjärnen tjärn Landet by Malmhusudden udde
Mickel gd /Se Långmyran myr Landet del av by Malmhusudden udde
Mickel gd /Se Långmyran myr Landet del av by Malmhusudden udde
Naisjärv by /Se Långmyran myr Landi by Malmhusudden udde
Naisjärv by /Se Långmyran myr (Isi) Landi-Hans gård Malmhusudden udde
Narken by /Se Långmyran myr (Isi) Landi-Jonas gård Malmhusviken vik
Neran by /Se Långmyran myr (Isi) Landi-Nicke gård Malmmyrorna myrar
Nicke gd /Se Långmyran myr (Isi) Landins gård Malmvägen f.d. vinterväg
Nicke gd /Se Långmyran myr (Isi) Landins-Johan gård Malungsbergsstrycken fors
Niko gd /Se Långmyran myr Landsjärv, se Lansjärv Övre Saknas Mankost fors
Nikos gd /Se Långmyran myr Landsån gårdar Mankost fors
Nillo gd /Se Långmyran myr Lansjärv by Mankost fors
Nils gd /Se Långmyrkölen skogsås Lansjärv, inre=Övre Lansjärv by Mankost fors
Nilses (uppi Nilses) gd /Se Långtjärn tjärn Lansjärv Yttre Saknas Mankost fors
Nils-Haitj gd /Se Långtjärn tjärn Lansjärv, yttre by Mankost fors
Notträsk gd /Se Långtjärnen sjö Lansjärv Övre Saknas Manueltegen kornteg
Nybyn by Långtjärnen tjärn Lansjärv Yttre by Marabäcken bäckrinnel
Nybyn by Långtjärnmyran myr Lansjärv Övre by Mara-viken slåtteräng
Nybyn by /Se Långtjärnmyran sank mark Lansjärv Övre by Marjaniemi-udden udde
Nybyn by Långträsket tjärn Lappbyn by Marja(n)niemi-viken vik
Nybyn by Långträskmyran myr (Isi) Lappvik gård Marjavaara berg
Nybyn by Långudden udde (Isi) Lars-Andersa gård Markforsen fors
Nybyn by Långänget ängsmark Lars uppå holmen gd Markforsselet sel
Nybyn by Länsmanslandet berg Larsänden(?) gd Markfors-stryckarna småforsar
Nybyn by Länsmanslandet höjd (Isi) Lass gård Mars-bergen berg
Nybyn by Länsmanslandet skogsås (Isi) Lass gård Marsberget berg
Nybyn by Lövberget berg (Isi) Lass gård Marsberget, Lilla Saknas
Nybyn by Lövberget berg Lass-Andersa gd Marsbergtjärnarna tjärnar
Nybyn by Lövbergsviken vik (Isi) Lasse gård Marsforsarna forsar
Nybyn by Lövlandet berg (Isi) Lasse gård Marsjärv sjö
Nybyn by Lövlandet skog (Isi) Lasse gård Marsjärv sjö
Nybyn by *Malasjärv sjö (Isi) Lasse, Ovantill-Lasse gård Mars-tjärnen tjärn
Nybyn by Malholmen holme (Isi) Lass-Edo gård Marsudden udde
Nybyn by Mankost fors (Isi) Lasses gård Mars-vägen gångstig
Nybyn by Mankost fors /Se Lasses gård Mars-vägen gångstig
Nybyn by Marabacken höjd (Isi) Lasso gård Mars-vägen väg
Nybyn by Mariaudden udde (Isi) Lass-Pet gård, läg? Mars-Vänsmyran slåttermyr
Nybyn by Mariaudden udde (Isi) Laukko gård Marsån å
Nybyn by Markforsen fors Lavasjärv Saknas Marsån å
Nybyn by Markforsen fors Lehto by Martinheden hed
Nybyn by Markforsmyrorna myr Lettivaara by Martinmyran myr
Nybyn by Markforstjärnen tjärn Levis gård Martinmyran myr
Nybyn by Marsberget, Lilla berg (Hos) Lidström gård, kronotorp Martinmyren myr
Nybyn by Marsberget, Stora berg Lillberg gård Martinudden äng
Nybyn by Marsjärv sjö Lill-Edet bebyggelse Masaramyran myr
Nybyn by Marsjärv sjö Lilledet hemman Masugnsdammet damm
Nybyn by Marsjärv sjö /Se Lilledet hemman Masur(s)kälen berg
Nybyn by Marstjärnen tjärn LillEdet gd Matalakoski fors
Nybyn by Marstjärnen tjärn (Isi) Lill-Erik gård Matoniemi slåtteräng
Nybyn by Marsån å (Isi) Lillfors läg. Matovaara berg
Nybyn by Martinmyran myr (Isi) Lill-Johan läg. Mattijänkkä myr
Nybyn by /Se Mellanbergmyran myr (Isi) Lillkvarnen kvarn Mattijänkkä myr
när element i gårdsnamn Mellanbergmyran myr Lillomudden, se 18 Heden Saknas Mattijänk-knösarna skogskullar
när-o element i gårdsnamn Mellan-Furuberget berg Lillselet gård Mattisudden udde
Ola gd /Se Mellangrynnan sank holme (Uppi) Lillselet Saknas Manusudden udde
Olla gd /Se Mellankölen skogsås (När han) Lill-Sesil-Jotta läg. *Mekviken vik
Olof gd /Se Mellankölen berg Lillsundet Saknas *Mekvikudden udde
Oskar gd /Se Mellankölmyran myr Lillsundet gd Mellanbergvägen stig
Pelle gd /Se Mellanlandet berg (Isi) Lillsundet gårdar Mellanbäcken bäck
Pelo gd /Se Mellanlandet skogs-terräng Isi Lillsundet gårdar Mellanheden bergland
Per gd /Se Mellan-Näverberget berg (Isi) Lillsundet gårdar Mellanheden hed
Pet gd /Se Mellanträsket tjärn (Isi) Lillsundet gårdar Mellankölmyran myr
Pet-Edvard (när-o Pet-Edvard) gd /Se Mellanträskån bäck (Isi) Lillsundet gårdar Mellankölmyren myr
Pikkuseli by /Se Mellanån å (Isi) Lillsundet gårdar Mellanlandet bergland
Pjäran by /Se Mellanån å (Isi) Lillsundet gårdar Mellanlandet skogsland
Poimis by /Se Mellersttjärnen tjärn Lillsundet gd Mellan-lotten del av Långforsen
*Pålejärv »lägenhet» /Se Metträskberget berg Lillsundet by Mellanmyren myr
Rut gd /Se Metträskbergmyran myr Lillsundet by Mellanpesabergsslären plan slätt
Rödupp by Metträskbergtjärnen tjärn Lillträsket, se 5 Kesasjärv Saknas Mellanträsket sjö
Rödupp by Miekojärvi sjö Limingojoki kronohemman Mellanträsket sjö
Rödupp by /Se Miekojärvi sjö Limingojärv kronohemman Mellanträsket sjö
Rödupp by Miekojärvi sjö (Isi) Lina läg.? Mellanträsket träsk
Rödupp by Miekojärvi sjö (Isi) Lillträsk-Edo läg. Mellanträsket, se Ertsjärv Yttre sjö
Rödupp by Miekojärvi udde o. triangelpunkt (Isi) Lindahls gård Mellanträskmyran myr
Rödupp by Miekojärvi sjö Linddals gård Mellanträskån å
Rödupp by Miekojärvi sjö Lomben gård Mellan Uddarna del av sjö
Rödupp by Miekojärvi sjö Lomben gård Mellanån å
Rödupp by Miekojärvi sjö Lomben gård Mellerst lomben Saknas
Rödupp by Miekojärvi sjö Lomben gård Metträskberget berg
Rödupp by Missesberget berg Lombheden bebyggelse Merkijärvi träsk
Rödupp by Missesbäcken bäck Lombheden gårdar Metstenen sten
Rödupp by Missesbäcken bäck (Isi) Lombheden gårdar Metträskberget berg
Rödupp by Mittiberget berg Lombheden gårdar Metträskberget berg
Rödupp by Mittiberget bergshöjd (Isi) Lombhed-Nils gård Metträskbergmyran myr
Rödupp by Mitti-Lillträsket tjärn Lomträsk Saknas Metträskbergtjärnen tjärn
Rödupp by Mittilomben sjö Lomträsk by Metträskbergtjärnen tjärn
Rödupp by Mittilomben sjö Lomträsk(byn) by Metträskbergtjärnen tjärn
Rödupp by Mitti-Märkberget höjd Lombträsket by Metträskbergtjärnen tjärn
Rödupp by Mittiån å (Uppi) Lombträsket by Metträskbergtjärnen tjärn
Rödupp by Mjärvbäcken bäck Lomträsket by *Metträsket, se Metträskbergtjärnen Saknas
Rödupp by Mjölaskatamyran myr Lomträsket by Metträskmyran, se Metträskbergtjärnen myr
Rödupp by Mjölaskatberget bergshöjd Lomträsket by Mickelhultet skogsland
Rödupp by Mjölaroddarna terräng? Lomträsket by Mickelhultet skogsparti
Rödupp by Mjölnviken sjö Lomträsket by Mickelsskiftet utskifte
Rödupp by Mjölåsberget, Stora berg /Se Lomträsket by Mickel-udden el. Udden udde
Rödupp by Mjöträskberget berg Lomträsket by Mickeludden udde
Rödupp by Mjöträskberget berg Lomträsket by Mickel-viken vik
Rödupp by Mjöträskbergudden udde Lomträsket by Mickojärv(i) sjö
Rödupp by Mjöträskbergudden udde Lomträsket by Midträskbäcken bäck
Rödupp by Mjöträsket sjö Lombträsket by Midträskbäcken, Stora vattendrag
Rödupp by Mjöträsket sjö Ludviges gård Midträsket, se Mjöträsket sjö
Rödupp by Mjöträsket sjö (Isi) Ludviges gård Midträsket sjö
Rödupp by /Se Mjöträsket sjö Ludviges gård Midträsket sjö
Rödupp by /Se Mjöträsket sjö (Isi) Lund el. (Isi) Råna gård Miekojärvi sjö
Rödupp by /Se Mjöträskmyran myr Lång gd Miekolahti del av sjö
Rödupp by /Se Mjöträskmyran myr (Isi) Lång gård Mieskoski fors
Samel gd /Se Mjöträskån å Långforsheden beb. Mildersholmen del av Storholmen
Sandskär by Mollisaari holme Långforsheden gårdar Misesmyran myr
Sanningslandet beb. /Se Mollisaari kobbe Långforsheden torp Missenmyran myr
Sara gd /Se Mossaberget höjd Långforsselet Saknas Missesberget berg
Soll-Oskar (när-o Soll-Oskar) gd /Se Mossaberget berg Långforsselet gårdar Missesberget berg
Springare gd /Se Mossaknösarna skogshöjd Långforsselet gårdar Missesberget berg
Staffan gd /Se Mossaknösen bergshöjd Långforsselet gårdar Missiberget och Missibäcken Saknas
Stubblandet beb. /Se Mossamyran myr Långforsselet gårdar Missiberget berg
Svartbjörsbyn by Mossamyrtjärn tjärn Långforsselet gårdar Missibäcken bäck
Svartbyn by Mossatjärnen sank mark Långforsselet gårdar Missibäcken bäck
Svartbyn by Mossatjärnbäcken bäck Långforsselet gårdar Missimyran, se Missamyran myr
Svartbyn by /Se Mossaträsket sank mark (Isi) Lång-Niko gård (läg?) Mitti-Alkus berg
Svartbyn by /Se Mugglomben tjärn (Isi) Lång-Oskar gård Mittiberget berg
Svartbyn by Mugglombmyrtjärnen tjärn Långviksudden gård Mittiberget berg
Svartbyn by Mugglombträsket sjö Långviksudden gård Mitti-Granden äng
Svartbyn by Mugglommyran myr Långviksudden gård Mitti-Kolkvarpet f.d. notvarp
Svartbyn by Mugglommyrtjärnen tjärn Läbes gård Mittikölmyran myr
Svartbyn by Mugglomträsket sjö Länsmans gd Mitti-Lillträsket sjö
Svartbyn by Muggmyran myr (Isi) Länsmans gård Mittilomben sjö
Svartbyn by Muggträskbäcken bäck Lövberget by Mitti-Lomb(en) lomb
Svartbyn by Muggträskbäcken å (Isi) Markus gård Mittilomben tjärn
Svartbyn by Muggträsket sjö (Isi) Mars by Mittin del av Hällforsarna
Svartbyn by /Se Muggträsket sjö (Isi) Mars by Mitti-Sanningsuddviken vik
Svartbyn by Muggträsket sjö Marsak by /Se Mitti-Snårberget del av Snårbergen
Svartbyn by Muggån å Marsjärv by Mitti-Stråkan fors
Svartbyn by *Muhojärv sjö /Se Marsjärv by Mittistråkan fors
Svartbyn by Multberget skogshöjd Marsjärv by Mittitjärn tjärn
Svartbyn by Murtomaa berg Marsjärv by Mittitjärnen tjärn
Svartbyn by Myckelhultet skogbevuxen mark Marsjärv by Mittiänget slåtteränge
Svartbyn by Myrberget berg Marsjärv by Mjälabacken sandstrand
Svartbyn by Myrberget höjd Marsjärv by Mjälabacken sandstrand
Svartbyn by Myrbergstjärnen tjärn Mars-udden udde Mjölabacken backe
Svartbyn by Myrbergstjärnen tjärn Martin gd Mjölan område med fin sand
Svartbyn by Myrbergsåsen höjd (Isi) Martin gård Mjölarodden ordlat område
Svartbyn by Myrstacklandet skog Masugnen nedlagd masugn Mjölaskotaberget berg
Svartbyn by Mäjärvberget berg (Hos) Mattis-Gustav gård Mjölaskataberget berg
Svartbyn by Mäjärvbäcken bäck Maunus gd Mjölaskataholmen holme
Svartbyn by Mäjärvbäcken bäck (Isi) Maunos gård Mjölaskatan fors
Svartbyn by Mäjärvträsket, Lilla tjärn Mellersta Sandsjärv gårdar Mjölaskatan fors
Svartbyn by Mäjärvträsket, Stora tjärn Mickel gd Mjölaskatan fors
Svartbyn by Märkberget, Stora höjd (Isi) Mickel gård Mjölåsberget, Stora och Lilla Saknas
Svartbyn by Märkberget, Östra höjd Mickel gd Mjöträskberget berg
Svartbyn by Märkbergskölen terräng (Isi) Mickel stamgård Mjöträskberget (Mid-?) berg
Svartbyn by Märkbergsmyrarna sankmark (Isi) Mickel gård Mjöträskbergudden udde
Svartbyn by Märkbergstjärnen tjärn (Isi) Mickel gård Mjöträskbergviken vik
Svartbyn by Märkbäcken bäck (Isi) Mickel gård Mjöträskbäcken bäck
Svartbyn by Märkjärv, Inre sjö Mickel gd Mjöträsket sjö
Svartbyn by Märkjärv, Yttre sjö (Isi) Mickel gård Mjöträsket sjö
Svartbyn by Märkjärv, Yttre tjärn Mickel, se Mitjil gd Mjöträsket insjö
Svartbyn by /Se Mölnviken vik Mickel-Hanno gd Mjöträsket sjö
Svennes gd /Se Mölnviken vik (Isi) Mickel-Hanno gård Mjöträsket sjö
Talljärv by /Se Mörttjärn tjärn Miekojärv Saknas Mjöträsket sjö
Tomas gd /Se Mörttjärnen tjärn Mickojärv(i) by Mjöträskmyran myr
Udde-Nille gd /Se Mörtträsket sank mark Miekojärvi by Mjöträskmyran myr
Udd-Oskar gd /Se Mörtträsket sjö Miekojärvi by Mjöträskmyren myr
uppi led i gårdsnamn Mörtträskheden terräng Miekojärvi by Mjöträskån å
Vilkos gd /Se Mörtträsktjärnen tjärn Miekojärvi by Mjöträskån å
Vinnäset gd /Se Naisberget berg Miekojärvi by Mjöträskån å
Vitikka gd /Se Naisbäcken bäck Miekojärvi by Molli-saari holme
Vändnäs by Naisheden skogsmark Miekojärvi by Molli-saari holme
Vändnäs by Naisjärv sjö Miekojärvi by Mordomaheden hedland
Vändnäs by /Se ?Naisjärv sjö Miekojärvi by Morsheden hedland
Vändnäs by Naisjärv sjö Mitjil gård Mossaavan ava
Vändnäs by Naisjärv sjö /Se (Isi) Mittigård gård Mossaberget berg
Vändnäs by Nais-Stormyran myr (Isi) Mitti-gård el. Mitti-gårds gård Mossaberget berg
Vändnäs by Nais-Vänsmyran myr Mittigårds gd Mossaheden tallhed
Vändnäs by *Narakselet sel /Se (Isi) Mittigårds gård Mossamyran myr
Vändnäs by Naskajänkkä sank mark (Isi) Mittigårds gård Mossamyran myr
Vändnäs by Nederlandet skogsmark (Isi) Mitti-stu(gu) el. Uppi-stu(gu) gård Mossamyran myr
Vändnäs by Nederlandsmyran myr (Isi) Mjäla-Lass gård Mossatjärnen sjö
Vändnäs by Nedre ån å Mjölamyrviken gårdar Mossamyrtjärnen tjärn
Vännäs by /Se Nedre ån del av vattensystem Mjölamyrviken gårdar Mossaträsket f.d. sjö
Vändnäs by Nemjärv sank mark Mjölamyrviken gårdar Mossan mosse, nu slåtteräng
Vändnäs by Nenämaa tallhed Mjölamyrviken gårdar Mossatjärn tjärn
Vändnäs by Nitsåhedarna hed Mjälan gdar Mossaträsket utgrävt träsk
Vändnäs by Nitsån å Mjälaskatan by Mossauddvägen gångstig
Vändnäs by Nitsån bäck Mjölan gårdar Mossaviken vik
Vändnäs by Niva strömdrag Mjälan gårdar Mossaviken vik
Vändnäs by *Nolsjärv förr sjö? Mjälan byadel Mossaviken vik
Vändnäs by Nordanberget skogshöjd (Isi) Mjälan annat namn på Mjölaskatan Mossaviken vik
Vändnäs by Nordanmyran myr Mjölaskatan byadel Mossavikudden udde
Vändnäs by Nordantjärnbäcken bäck Mjölan gd Moån å
Vändnäs by Nordantjärnen tjärn Mjölan dydel Muggjärv träsk
Vändnäs by Nord-Lilltjärnen skogstjärn Mjölaskatan bydel Muggjärvmyrorna myrar
Vändnäs by Nordsjön sjö Mjölaskatan byadel Mugglomdammet fördämning
Vändnäs by Nordsjön sjö Mjölaskatan byadel Mugglomberget berg
Vändnäs by Norra Pojmisträsket sjö Mjölaskatan byadel Mugglombergtjärnen tjärn
Vändnäs by Norrbäcken bäck Mjöträsket Saknas Mugglomforsen fors
Vändnäs by Norr i bäcken bäck Mjöträsk gårdar Mugglomforsen fors
Vändnäs by Norriheden hed? Mjöträsket by Mugglom-myran myr
Vändnäs by Norrimarkmyran, Västra myr Mjöträsket by Mugglommyrtjärn tjärn
Vändnäs by Norrimarkmyran, Västra myr Mjöträsket by Mugglomträsket sjö
Vändnäs by Norrimarkmyran, Östra myr Mugglomb Saknas Mugglomträsket sjö
Vändnäs by /Se Norrimarkmyran, Östra myrmark Mugglom frälsehemman Mugglomträsket sjö
Vännäs by /Se Norr-Jossa skogsmark (Uppi) Mugglom gård Mugglomträsket sjö
Vännäs by Norr-Knektlandet skogsmark Musta-kylä by /Se Muggmyran myr
Vännäs by Norrmyran myr Mäkitalo gård Muggträskbäcken bäck
Vännäs by Norrmyran myr Mäonos gård Muggträsket sjö
Vännäs by /Se Norrmyran myr Mörtträskheden torp Muggträsket, se Muggjärv träsk
Vännäs by /Se Norr-Stormyran myr Mörtträsk-torpet torp Muggträskmyran myr
Åt gd /Se Norr-Tarasberget skogshöjd (Isi) Nais by /Se Muggåmynnet utlopp
  Norrudden udde Naisheden, se Kolonat by Muggån biflöde
  Norrviken vik Naisjärv by Muggån å
  Norrån bäck Naisjärv by Muggån å
  Norsheden kalmark Naisjärv by Muggån å
  Norsjärv myrsjö? Naisjärv by Muggån å
  Norskölen skogsås Naisjärv by Muggå-udden udde
  Notträskberget skogshöjd Naisjärv by Mullberget berg
  Notträskbäcken bäck Naisjärv by Mullberget berg
  Notträsket sjö (Uppi) Neran el. Nedan Saknas Mullberget berg
  Notträsktjärnen tjärn Nervid el. Nedvid (Nervi) gård Multbacken berg?
  Nybys-Pojmis terräng? Nicke gd Multberget Saknas
  Nylandet skogsås (Isi) Nicko gård Murtumaa el. Mordomaa hedland
  Nylandtjärnen tjärn (Isi) Nicko gårdsnamn Musbäcken bäck
  Nylandtjärnmyran sank mark (Isi) Nicko gårdsnamn (Isi) Musholmen holme
  Nymyran myr (Isi) Nicko-Linus gård Musorkölbäcken lopp
  Nymyran myr Nigos, se Stavik gård Musorkölm skogsland
  Nymyran myr (Isi) Nikos gård, läg. Mustajärvi sjö
  Nymyran myr Nikos gård Mustavaara finskt namn på Svartberget
  Nymyran myr Nillo gd Mustavaara finskt namn på Svartberget
  Näsberget berg (Isi) Nillo gård Musta-vaara berg
  Näset näs (Isi) Nillo gård Myckelhultet, se Mickelhultet Saknas
  Näsgrynnan holme (Isi) Nillo-Axel gård (läg?) Myran myr
  Näverberget, Östra o. Västra berg (Isi) Nils gård Myrberget berg
  Näverbergmyran, Östra o. Västra myrar (Isi) Nils el. (Isi)*aro)gården gård Myrberget, Stora och Lilla Saknas
  Näverhultet skogsmark (Uppi) Nils gård Myrbergstjärnen tjärn
  Näverjärv sjö (Uppi) Nils-Erik läg. Myrbergtjärnen tjärn
  Nävermyran myr Nils-Ersa gd Myrsundmyran myr
  Nävertjärnen tjärn (Isi) Nils-Haits gård Myrvägen slåtteräng
  Nötavan vik (När honom-) Nils-Haitj gård Målholmen holme
  Nötavaudden udde (Nedå) Nils-Jönda gård Målhusmyran (el. Mård-?) myr
  Nötbäcken bäck (Isi) Nils-Jönsa gårdar Mäbäckforsen fors
  Ohramaa skogshöjd Nils-Jönsa gård Mäjerberget berg
  Oinasberget berg (Isi) Nils-Oll gård Mäjerberget berg
  Oinasberget berg (Isi) Nis-Ersa gård Mäjerbäcken bäck
  Oinasbäcken bäck (Isi) Nis-Jönsa gård Mäjerbäcken bäck
  Oinasbäcken bäck (Isi) Nis-Jönsa Saknas Mäjerträsket, Stora och Lilla träsk
  Oinasbäcken bäck (Isi) Nis-Jönsa-Johan-Pet gård Mäjerträsket Lilla sjö
  Oinashultet skogsområde (Isi) Nis-Jönsa-Nils-Oll gård Mäjerträsket Lilla sjö
  Oinasjärvi sjö (Isi) Nits gård Mäjerträsket, Stora sjö
  Oinasjärvi sjö (Uppi) Nits gård Mäjerträsket Stora sjö
  Oinaslandet skogsmark Nordanberget beb. Mäjärv träsk
  Oinaslandet skogsmark (Uppi) Nordanberget torp, krono- Mäjärv träsk
  Ojtmyran myr Nordanbergsgårdarna gårdar Mäjärv träsk
  Olalandet skogsmark Nordanbergstorpet torp Mäjärv träsk
  Ol-Larsberget skogshöjd Nordanbergstorpet torp Mäjärvberget berg
  Ol-Larsbergsmyran, Västra myr Nordantjärn gård Mäjärvberget berg
  Ol-larsbergsmyran, Västra myr (Isi) Nordantjärn gård Mäjärvberget berg
  Ol-Larsbergsmyran, Östra myr Nordhammar bebyggelse Mäjärv-berget berg
  Olkiaho hed Nordhammar hemman Mäjärv-bäcken bäck
  Ol-Larsberget höjd (Isi) Nord-Lars-Andersa gård Mäjärvbäcken bäck
  Ollikasvaara berg (Isi) Norr gård Mäjärven träsk
  Oll-Jönsatjärnen tjärn (Isi) Norr gård Mäjärven träsk
  Olmamyran myr (Isi) Norr gård Mäjärvmellan hed
  Ol-Nilsakölen skog (Uppi) Norr gård Mäjärvmellan myr
  Ol-Nilsamyran myr (Isi) Norr gård Mäjärv-Mellan område
  Ol-Persalandet skogsmark (Isi) Norraberg gård Mäkitalo-viken vik
  Oinashultet skogsparti (Isi) Norragärd(a) gård Mäntyvaara berg
  Oinasbäcken bäck Norrback gård Mäntyvaara berg
  Orasavan sjö Norr-Bruket gårdar Mäonosbacken backe
  Orasjärv sjö (Isi) Norrgården gård Märkberget, Stora berg
  Orasjärv sjö (Isi) Norr-i-hed gård Märkberget, Stora berg
  Orasjärv sjö Norr-i-hed gård Märkbergskölen skogsås
  Ormänget ängsmark (Isi) Norr-Jakob gård Märkbergsmyran myr
  Orrasjärv sjö /Se (När han) Norr-Jakob gård Märkbergstjärnen tjärn
  Orrforsen fors (Isi) Norr-Oskar gård Märkbäcken bäck
  Orrforsberget berg Norr-Sandsjärv gårdar Märkjärv, Norra och Södra träsk
  Orrforsberget höjd Norr-Sandsjärv gårdar Märkträskmyran myr
  Orrforskölen berg Norrudden gård Mölnviken vik
  Orrforsträsket tjärn Norrudden gård (läg?) Mölnviken vik
  Orrmyran myr Norrvalla fotbollsplan *Märstackudden udde
  Orrmyran sank mark Norr-å-berg gård Märstackudden udde
  Ormängessundet sund Notträsket Saknas Mörttjärnen tjärn
  Ormänget myr Notträsk gård Mörtträsket sjö
  Orrkammen höjdsträckning Notträsket hemman Mörtträsket f.d. sjö
  Orrkammen höjdsträckning Notträsket hemman Mörtträsket nu utgrävt träsk
  Orrkammen höjd Notträsket hemman Mörtträskheden hed
  Oxhägnan myr (Isi) Ny-Back gård Mörtträskån å
  Pahajärvi tjärn (Isi) Nyback(e) gård Mörtviken vik
  Paharova berg Nybruk gd Mörtviken vik
  Paharova höjd (Isi) Nybruk gård Mörtvikudden udde
  Pahaväärä del av Kypasån (Isi) Nybruk gård Mörtvikudden udde
  Paljasjärvi tjärn Nybyn Saknas Naisberget berg
  Paljasvaara berg Nybyn Saknas Naisbäcken bäck
  Paljasvaara berg Nybyn Saknas Naisbäcken bäck
  Palmjärv sjö Nybyn Saknas Naisforsarna forsar
  Palojäkälämaa skogsås Nybyn by Nais-forsarna forsar
  Palokangas hed Nybyn by Naisheden hedland
  *Pannesträsk sjö Nybyn by Naisheden hed
  Pannijärvi, Pikku tjärn Nybyn n. pr. Naisjärv sjö
  Pannivaara, Iso berg Norra Nybyn bydel Naisjärv sjö
  Pannivaara, Pikku berg Nybäck gd Nais-sommarvägen gångstig
  Paskatieva skog (Isi) Nydahls gård Nais-sommar-vägen gångstig
  Paskatieva skog Nygård gård Nais-sommarvägen gångstig
  Paskavaara berg (Isi) Nygård gård Nais-sommarvägen gångstig
  Pellomyran myr (Isi) Nygården gård Nais-träsket sjö
  Pempelijoki å (Isi) Nygården gård Nais-vägen gångstig
  Peramyran myrmark (Uppi) Nygården gård Nais-vägen cykelstig
  Peramyren myr (Isi) Nygården läg(?) Nais-Vänsmyran myr
  Peravaara, Lilla skogshöjd Nygårds gd Nais-Vänsmyran myr
  Per-Olsberget höjd Nygårds gd Narrtjärn tjärn
  Per-Olsheden skogsmark (Isi) Nygårds gård Naskamyran myr
  Per-Olstjärn tjärn (Isi) Nygården gård Nassakåtan plats vid Tvärån
  Per-Persamyran myr Nygårds gd Nassakåtan plats vid Tvärån
  Per-Persamyran myr (Isi) Nygårds gård Nedersten del av Hällforsarna
  Per-Tomasalandet skog Nygårds gård Nederst-latten Saknas
  Pesaavan sjö (Isi) Nygårds-Back gård Nederst-Stråkan fors
  Pesaberget höjd (Isi) Nygårds-Elfsed gård Nederststråkan fors
  Pesabergsudden myrudde (Isi) Nygärda gård Nedettån äng
  Pesabäcken bäck (Isi) Nygärda gård Nedförmyran myr
  Pesabäckmyran myr Nyijapyyni finskt namn på Nybyn Nedrelandet (el. Närarelandet) skogsland
  Pesatjärnen tjärn (Isi) Ny-Kalle gård Nedre-Nitså-kvarnen kvarn
  Pesaträsk sjö /Se (Isi) Nyland gård, läg. Nedre-Stickidun »eda»
  Pesaträsket sjö (Isi) Nyli(g) gård Nembäcken bäck
  Peski udde Näverjärv hemman Nemhultet skogshult
  Petberget berg (Isi) Nystugan gård Nemjärv sjö
  Pilkbäcken bäck (Isi) Nystu(gu) gård Nemjärv sjö
  Pilkbäckmyran myr (Isi) Nystu(gu) gård Nenämaa tallhed
  Pilkåberget höjd (Isi) Nystugu(n) gård Nererlandet hedland
  Pilkåberget berg Nystugu(n) gård Nererlandsmyran myr
  Pilkåknösarna terräng (Isi) Nystu(gun) gård Nererlandsmyran myr
  Pilkån å (Isi) Nystugun gård Nicko-backen backe
  Pilkån å Isi Nystu(gun) gård Nicko-gärdan gärda
  Pilkån å När Bodheden läg. Nickokölen land
  Pipbackberget bergshöjd När han Bodhed-Oskar läg. Nicko-kölen skogsås
  Pjotthultet skogsås När han Hanno-Lass-Oll gård Nicko-tjärnen tjärn
  Pjäraholmen holme När han Jonos-Albert läg. Nicko-viken vik
  Pjäraholmen holme När han Jöns-Eliasa-Viktor gård Nickån å
  Poikavaara höjd När han Per Hanson läg. Nickänget äng
  Poikavaaranoja bäck När han Sven läg. Nikulompolo sjö
  Pojbäcken bäck När han Tjulo-Ante läg. Nillo-avan ava
  Pojmisberget berg Näset, se 1 Vinnäset Saknas Nilloavan ava
  Pojmisbäcken bäck (Isi) Näset bebyggelse Nillo-sanden sandholme
  Pojmishultet skogshöjd (Uppi) Näset del av Vinnäset Nils-Ersa-sanden sandstrand
  Poimisträsket torrlagd sjö Näset (=Vinnäs) by Nis-Jönsa-avan ava
  Pojmisträsk f.d. sjö /Se Näsi gård /Se Nits-ån å
  Poimisträsk sjö /Se (Isi) Näs-änget läg. Nitsån å
  Pojmisträsket myrsjö (Isi) Näs-änget läg. Nitsåstråken fors
  Pojmyrholmen skogsudde i myr Oikiek gård /Se Nitsåvägen väg
  Ponderforsen fors (Isi) Ola gård Niva fors
  Ponäset höjdsträckning (Isi) Olas-berg gård Nivanvaarajänkkä myr
  Poromaa höjd Olas-Per gd Nordanberget berg
  Posberget bergshöjd (Isi) Olas-Per gård Nordanberget berg
  Posbergsmyran myr Olas-Per-Hanno gd Nordanberget berg
  Posbäcken bäck (Isi) Olas-Per-Hanno gård Nordanberget, Lilla berg
  Posjärv sjö (Isi) Olas-Per-Lasse gård Nordanberget, Stora och Lilla berg
  Posjärv sjö /Se (Isi) Olla gård Nordanbergsmyran myr
  Pounujoki älv /Se Olmitja-Lasses gård Nordanbergtjärnarna tjärnar
  Pålmyrbäcken bäck Ol-Nitja gd Nordanbergtjärnen tjärn
  Pålmyrbäcken bäck (Isi) Olof gård Nordanmyran myr
  Pålmyrbäcken bäck Olofsfors kronohemman Nordanmyran Saknas
  Pölkkymännikkö tallskog Olofsfors kronohemman Nordanmyren myr
  Pörtmyran sank mark Olofsfors kronohemman Nordantjärnbäcken bäck
  Pörtträsket sjö O-Mitja gård Nordantjärnen tjärn
  Rackberget berg Oppöver gård Nordantjärnen tjärn
  Rackbäcken bäck (Isi) Oppöver gård Nord-Hatten berg
  Rackkölen skogshöjd Orasjärv Saknas Nordsavan ava
  Rackträsket sjö Isi Oras nu försvunnen gård Nordsbäcken (el. Norsbäcken?) bäck
  Raitajoki å (Isi) Oras bebyggelse Nordsholmen skogsholme
  Raitajoki å (Isi) Oras bebyggelse Nordsjärv sjö
  Raitajärvi sjö (Isi) Oras gård Nordskölen skogsås
  Rajejegge myr Orasjärv gård Nord-Stormyran myr
  Rantarova skogsås Orasjärv gård Nordträskberget berg
  Rantarova kulle Orasjärv by Norrabergträsket träsk
  Raudibäcken bäck (Isi) Oras-Ludvig gård Norra-Poimisträsket sjö
  Rautibäcken bäck Orrbäckforsen bebyggelse Norrbäcken bäck
  Rekhultet skogsmark Orrfors gård Norrgärdan gärda
  Rekhultmyran myr (Isi) Oskar gårdsnamn Norrgärdan linda
  Rengårdsmyran myr (Isi) Oskar gård Norr-i-bäcken bäck
  Rengärdesmyran myr (Isi) Oskars gård Norr-i-gärdan gärda
  Renhusmyran sank mark (Isi) Ovadill gård Norr-i-heden hedland
  Revasupp ava /Se (Isi) Ovadill-Kall gård Norrihed-udden slåtteräng
  Revasupp ava /Se (Isi) Ovanrå gård Norr-i-markmyrorna myrar
  Riktiberget berg Ovanrået gd Norrkenten plats vid å
  Rikti-Dockasträsket sjö Ovantill gd Norr-Knektlandet höjd
  Riktiträsket sjö (Isi) Ovantill gård Norrmyran myr
  Risberget höjdsträckning (Isi) Ovantill gård Norrmyrbäcken bäck
  Risberget berg Ovantill gd Norrmyren myr
  Risberget, Lill- berg (Isi) Ovantill gård Norr-Rudjärvberget berg
  Risbergsmyran, Västra myr (Isi) Ovantill gård Norr-Rudtjärnberget berg
  Risbergsmyran, Västra myr (Isi) Ovantill gård Norr-Sandsjärv sjö
  Risbergsmyran, Västra Saknas Ovantill gd Norrsjön del av sjö
  Risbergsmyran, Västra sank mark (Isi) Ovantill gård Norrsjön del av sjö
  Risbergsmyran, Östra myr Onantill gd Norr-Svartabborrtjärn tjärn
  Risbergsmyran, Östra myr (Isi) Paava gårdar Norr-Svartabborrtjärnen tjärn
  Risbergsmyran, Östra Saknas (Isi) Pava gårdar Norrtjärnen tjärn
  Risbergsmyrslätten sank mark (Isi) Pava gårdar Norrtjärnen tjärn
  Risbergsslättan terräng (Isi) Pava gårdar Norrträsket del av Pojmisträsket
  Risbergsslättan terräng Peid gård Norrträsket del av Kölmträsket
  Risbergstjärnen tjärn (Hos) Peid-Edvard gård Norrudden udde
  Risholmen holme Pele gård Norrån å
  Rishultet skog (Isi) Pell(e) gård Norränden del av sjö
  Rishultet skogshöjd (Isi) Pelo gård Norränden del av sjö
  Riskölen höjdsträckning (Isi) Pelo gård Norränden del av sjö
  Rislandet skog (Isi) Pelo-Ernst gård Norränget slåttermyr
  Rismyran myr (Isi) Pello-Labb gård Norsbäcken, se Nordsbäcken bäck
  Rismyran myr Per gd Norsjärv, se Nordsjärv sjö
  Rismyran slåtteräng (Isi) Per-Eliesa gård, hemman Norsjärv f.d. sjö
  Riuttavaara berg (Isi) Per Eliesa gård Norskölen, se Nordskölen skogsås
  Riuttavaara bergshöjd (Isi) Per-Eliesa gård Norskölen höjdsträckning
  Rivojärv sjö (Isi) Per-Eliesa gård Notmyran myr
  Rivojärv tjärn (Isi) Per-Eliesa gård Notstångudden udde
  Ronaberget höjd (Isi) Per-Ers gård Notstångviken vik
  Ronamyran myr (Isi) Per Ersa gård Notträskberget, se Nordträskberget berg
  Ronamyran sank mark (Isi) Per-Hansa gård Notträsket sjö
  Ronningarna myrmark (Isi) Per-Hansa-Hjalmar gård Notträsket sjö
  Ronningarna åkrar (Isi) Per-Hansa-Linus gård Notträsket sjö
  Rotheden skogsmark Per-Hinka gd Notträsktjärnen tjärn
  Rottimyran myr Per-Jassa gd Notträsktjärnen tjärn
  Rovavaara berg (Isi) Per Jassa gård Notträskån å
  Rudberget skogsås Per-Nilsa gd Nybruket odling
  Rudjärv sjö (Isi) Per-Nilsa (?) gård Nybys-Granberget berg
  Rudjärv sjö (Isi) Per-Oll gård Nybys-Granberget berg
  Rudjärv tjärn (Isi) Per-Oll gård Nybys-Grundträsket del av Grundträsken
  Rudjärvberget, Norra berg Peroll gård Nybys-Lillån å
  Rudjärvberget, Södra berg Perolli gård Nybysmyran myr
  Rudjärvsbäcken bäck (Isi) Per-Oll-Kalle gård Nybys-Pojmis sjö
  Rudhultet skogsmark (Isi) Per-Oll-Nils gård Nybys-Pojmis sjö
  Rudtjärnberget berg (Isi) Per-Oll-Oskar gård Nybysvarböcknet(?) sund
  Rudtjärnberget triangelpunkt (Isi) Per-Ols läg. Nybys-vägen stig och körväg
  Rudtjärnberget berg (Isi) Per-Ols torp Nybys-ån Saknas
  Rudtjärnbäcken bäck Per-Olsa gd Nydammet fördämning
  Rudtjärnbäcken bäck (Isi) Per-Olsa gård Nygårdskölen skogsland
  Rudtjärnen sjö (Isi) Per-Ols-tjärn Saknas Nygårdskölen skogsås
  Rudtjärnen tjärn (Isi) Per-Ols-tjärn Saknas Nygårdskölen skogsås
  Rudtjärnen tjärn Persbacka, se 4 Talljärv Saknas Nygärds-stycket åker
  Rumahousu höjd Pesaträsk gård Nyjorden kornteg
  Rupsnaruholmen holme Pesaträsk skattehemman Nykölen skogsland
  Ruokavaara höjd Pesaträsk skattehemman Nykölen skogsköl
  Ruonalammi tjärn Pesaträsk skattehemman Nykölforsen fors
  Ruonalammi »bisjö» Pesaträsk skattehemman Nylandet land
  Ruonaviken vik Pikkuseli by /Se (Uppi) Nylandet skogsland
  Ruonaviken vik Pilkver (el. Pilkvar?) Saknas Nylandet skogsland
  Rutibäcken bäck Pissi gård Nylandet udde
  Rutitjärnarna tjärnar Pjärabacken, se Pjäran Saknas Nylandsbäcken bäck
  Ruumisjärvi tjärn Pjäran del av Gyljen Nylandsbäcken bäck
  Ruumisvaara berg Pjäran del av Gyljen Nylandsmyran myr
  Ruunajärvi sjö Pjäran beb. Nylandsjön sjö
  Rydbergsstrycken del av Granån Pjäran arbetarstugor Nylandtjärnen tjärn
  Ryggberget berg Pojmis Saknas Nylandtjärnmyran myr
  Ryggberget höjd (Isi) Pojmis by Nylandtjärnmyren myr
  Råberget bergshöjd Pojmisträsk, se 1 Pojmis Saknas Nylandudden udde
  Räktforsholmen holme Poimisträsk by Nymyran myr
  Räktjärv sjö Pojmisträsket by Nymyran myr
  Räcktjärv sjö /Se Pojmisträsket by Nyåkern odling
  Räktjärv sjö Pojmisträsket by Närare-forsen fors
  Räktjärv del av Kalixälven (Isi) Portstu(gu(n)) gård Näsberget berg
  Räktjärv sjö (Isi) Pos by Näsberget berg
  Räktjärv sjö (Uppi) Pos by Näset näs och slåtterängar
  Räktjärvberget berg Ö. Posjärv by Näs-groven sund
  Räktjärvberget höjd V. Posjärv by Näs-grynnan grynna
  Räntheden hed Posjärv(i) by Näsgrynnan grynna
  Rävaheden skogsmark Posjärv(i) by Näsudden udde
  Rävaheden skogshöjd Posjärv(i) by Näsvägen gångstig
  Rävasupp tjärn Post gd Näsänget udde
  Rävasuppudden udde (Isi) Post gård Nätistället, Stora Saknas
  Rävberget berg (Uppi) Potan gård i Vallsjärv Näverhultet skogsland
  Rödberget höjd (Isi) Pota-Pet läg., torp? Nävelknösarna kullar
  Rödbergmyran myr Pränni by /Se Nävelån å
  Rödbergmyran myr Puasjärvi (el. Pudasjärvi) by /Se Näverberget berg
  Rödbergmyran myr Pulma-Villes gård Näverberget berg
  Rödbergmyran myr Puoimis-järvi by /Se Näverbergmyran myr
  Rödbergmyran myr (Isi) Pörtjärv by Näverbergmyran myr
  Rödbergudden skogsområde (Isi) Rackberget kronotorp Näverbergmyrorna myror
  Rödbergudden udde i myr (Isi) Rande gård Näverjärv sjö
  Rödbergudden udde i myr (Isi) Randa-Axel gård Näverjärv sjö
  Rödmyran myr (Isi) Randa-Kalle gård Näverjärvforsen fors
  Rödmyrberget bergshöjd (Isi) Randa-Kalle gård Näverjärvmyren myr
  Röduppholmen holme Rantatalo gård Nävermyran myr
  Rönsberget höjd Rantatalo gård Nävermyran, se Mellanträskmyran myr
  Rönsbäcken bäck Rekhultet gårdar Nävermyren myr
  Rönsbäcken bäck (Isi) Ria(u) gård Nävertjärnen tjärn
  Rönsjärv sjö (Isi) Rickard gård Nötaudden udde
  Rönsjärv sjö (Uppi) Rikti Saknas Nötavamyran myr
  Rönsjärv sjö /Se (Isi) Rikti gårdar Nötavan ava
  Rönsmyran sank mark (Isi) Rikti-Dockas bebyggelse Nötavan vik
  Rörmyran sankmark Rismyrdalen gd Nötavan vik
  Rörmyran myr (Isi) Risskog gård Nötavan vik
  Rörmyran sank mark Rotejorden, se 8 Alsån Saknas Nötavan vik
  Rörmyran myr Rova gårdar Nötavan vik
  Rörträsket sjö /Se (Isi) Rova kronotorp Nötbäcken bäck
  Salandermyran, Västra myr Rova f.d. kronotorp Nötbäcken bäck o. vik
  Salandermyran, Östra myr Rova-saari by /Se Nötbäcken bäck
  Salandermyran, Östra myr Rova-Viktores gård Nötmyran myr
  Salkivaara höjd Rudjärv gård Nötmyran myr
  Saltselet lugnvatten Rudjärv gård Odlingen äng
  Sammeliudden udde Rudjärv gårdar Odlingen äng
  Sammeliudden udde Rudjärv hemman Ohramaa-knösen skogskulle
  Sammeliviken vik Rudjärv hemman Ohramaa-landet, Ohramaa skogsland
  Sammeliviken vik (Isi) Ruona gård Oikiekjaure träsk
  Samuelsmyran myr Ruona by Oikiekvare berg
  Samuelsmyran myr (Isi) Ruona-Edo gård Oinasbäcken bäck
  Sandnäset terräng (Isi) Ruona-Lasse gård Oinasjärvi sjö
  Sandsberget skogshöjd (Isi) Ruona-Oskar gård Oinaslandet område
  Sandsjärv sjö /Se Rut gd Oinaslandet skogsland
  Sandsjärv sjö (Isi) Ruuth gård Oinasträsket sjö
  Sandsjärv sjö /Se Ruuth-bodarna fäbodar Oinasvaara berg
  Sandsmyran myr Rynnäs by och sjö /Se Oinasviken vik
  Sandsmyran myr Råghagen gd Ola-landet hedland
  Sandträsket sjö Räcktfors by Olalandet höjdsträckning
  Sandträsket sjö (Isi) Räcktforsen gård Olas-berget knabbe
  Sandträskkölen höjdsträckning (Isi) Räcktforsen gård Ol-Jönsa-tjärnen tjärn
  Sandträskmyran myr Räcktforsen kronohemman Ol-Jönsatjärnen tjärn
  Sandträskmyran sank mark Räcktforsen kronohemman Olkasvaara, se Ollikasvaara berg
  Sandträskmyrbäcken bäck Räcktforsen kronohemman Olkijan hed
  Sandtummen terräng Räktjärvträsk Saknas Olkioja bäck
  Sandudden udde Räcktjärvträsk by Ollikasvaara berg
  Sandudden del av Stor-Brändholmen Räcktjärvsträsk krono, hemman Ollikasvaarabäcken bäck
  Sandviken vik (Isi) Räv gård Ol-Larsaberget berg
  Sandviken, Stora vik (Isi) Rävabacke gård Oll-Larsa-berget berg
  Sandviken, Stora bukt (Isi) Räva-udden gård Ol-Larsamyren myr
  Sanningsberget bergshöjd Rödupp Saknas Oll-Larsa-myran myr (slåttermyr)
  Sanningsbäcken bäck Rödupp Saknas Oll-(rodden) el. rodderna slåtteräng
  Sanningsudden udde /Se Rödupp Saknas Ol-Nilsa-kölen skogsland
  Sanningsviken vik Rödupp by ?Ol-Nilsa-myran myr
  Sarahultet skog Rödupp by Olofviken vik
  Sarkabäcken bäck Rödupp by Ol-Olsaudden udde
  Sattatjärnen tjärn Rödupp by Ol-Persa-landet skogsland
  Sattatjärnen tjärn Rödupp by Ol-Persalandet hedland
  Selberget bergshöjd Rödupp by Onesjamyran myr
  Siikajoki bäck Rödupp by Onup, se Önyp ava
  Siikajokiberget höjd Rödupp by Opibäcken bäck
  Simontjärnen tjärn Rödupp by Opibäcken bäck
  Simontjärnen tjärn Rödupp by Orasavan ava
  Sindesnäset näs Rödupp by Orasjärv sjö
  Sistkost fors Rödupp by Orasjärv träsk
  Sistkostberget, Stora o. Lilla berg Rödupp by Orasjärv träsk
  Sistkostträsket tjärn Rödupp by Orasjärv träsk
  Sjötjärnen tjärn (Uppi) Röns gårdar Orasjärv träsk
  Skanhultet berg Rönsjärv öde by Ormudden udde
  Skatan udde Rönsjärv öde by Ormängesbacken slåtteräng
  Skorvtjärnarna tjärnar Rönsjärv öde by Ormängeslandet skogsland
  Skravelberget berg Rönsjärv öde by Ormängessundet sund
  Skravelberget berg Rönsjärv öde by Ormänget äng
  Skravelberget berg Rönsjärv öde by Ormänget äng
  Skravelbäcken bäck Rönsjärv nu öde by Ormänget äng
  Skravelknösarna höjd Rönsjärv by Ormänget äng
  Skravelknösarna höjd (Isi) Samel gård Ormänget ängsmark
  Skravelknösarna skogsmark Sand gd Ormänget ängsmark
  Skrövån å (Isi) Sand gård Orrbranden ås
  Slägdbrottet fors(?) (Isi) Sand-Nils-Hendrik gård Orrbranden ås
  Slägdbrottet å Sand-Oskar gd Orrbranden ås
  Slägden terräng (Isi) Sand-Oskar gård Orrbäcken bäck
  Slägden skogsmark Sandsjärv by Orrbäcken bäck
  Slägdforsen fors Sandsjärv gårdar Orrbäckforsen fors
  Slättberget berg Mellersta Sandsjärv gårdar Orrbäckforsen fors
  Slättberget skogshöjd Norra Sandsjärv by Orrforsberget, se Årforsberget Saknas
  Slättbergsmyran myr Sandsjärv, Norra samhälle, gårdar Orrforsberget berg
  Slättbergsmyran myr Sandsjärv n. pr. Orrforsen, se Årforsen Saknas
  Slättmyran sank mark (Isi) Sand-Valfrid gård Orrforsen gård
  Slättmyrudden udde Sandviken gård Orrforsmyran, Yttre Saknas
  Slättåsberget berg Sandviken gård Orrforsträsket träsk
  Slättåsbergmyran myr Sanningslandet by Orrkammen skogsås
  Slättåsbergtjärnen tjärn Sanningslandet gårdar Orrkammen skogsås
  Slättåsen ås Sanningslandet gårdar Orrträsket träsk
  Slättåsen skogsås Sanningslandet gårdar Orrudden udde
  Smedjeberget berg Sanningslandet gårdar Ottermyran myr
  Smyglandet skogsås Sanningslandet gårdar Ovantill-dal-bäcken bäck
  Småmyrorna myrar Sanningslandet by Ovantill-gärdan odling
  Småskären holmar Sara gd Oxhultet skogshult
  Småskären skär (Isi) Sara gård Oxviken vik
  Småtallberget berg (När han) Sara-Jotta gård Oxviken vik
  Småtallberget skogshöjd (Isi) Satta läg(?) Oxviksudden udde
  Småtallbergsudden skogsudde (Isi) Sesil gård Pahajänkbäcken bäck
  Småträsken tjärnar (Isi) Sesil-Johan-Pet gård Pahajänkkä myr
  Snårberget berg (Isi) Sesil-Lasse gård Pahajärv(i) sjö
  Snårbergen bergshöjder (Isi) Sesil-Nils-Erik gård Pahajärvi sjö
  Snårberget berg (Isi) Sesil-Oskar gård Paharova berg
  Snårberget, Stora berg (Isi) Sigvards gård Paharova berg
  Snårberget, Västra berg (Isi) Sikström gård Paharova-berget berg
  Snårberget, Östra berg (Isi) Silver gård Paharova-vägen gångstig
  Snårbergsmyran myr Silver gd Pahavare(?) fors
  Snödberget, Norra o. Södra berg Silver gård Paistulanto äng
  Sockberget berg Silver-Nigos gård Paj-myran, Stor- och Lill- Saknas
  Sockberget berg Silfverstorp, se 28 Vännäs Saknas Paljasjärv träsk
  Sockbergsmyran myr Simon(?) gd Paljasjävri träsk
  Sockbäcken bäck (Isi) Sistkost försvunnen gård Paljas-myran myr
  Sockbäcken bäck (Isi) Sistkost nu försvunnen gård Paljasvaara berg
  Sockträsket, Västra tjärn Skavhed gård Paljasvaara berg
  Sockträsket, Västra sjö (Isi) Skavheden läg. Paljasvaara berg
  Sockträsket, Östra tjärn (Isi) Skogsgärda hemman Paljasvuoma myr
  Soikoberget höjd Skogstorp, se 19 Heden Saknas Palokankas hed
  Soikoträsket tjärn (Isi) Skräddars Saknas Paloniemijänkkä myr
  Spakåmyran myr (Isi) Skräddars gård el. gårdar Pannberget berg
  Spakåmyran sank mark Skräddars gård Pannberget berg
  Sparrlandet terräng Sköldstorp, se 29 Vännäs Saknas Pannberget berg
  Sparrlandet höjdsträckning (Isi) Slägden gård Pannberget, se Vähä Pannivaara berg
  Sparrlandmyran sank mark Smed gd Pannbergsmyran myr
  Speludden udde (Isi) Smed gård Pannijärvi träsk
  Springarmyrlandet skogsland (Isi) Smed gård Pannijärvi träsk
  Spångmyran myr Smeds gd Pannijärvi sjö
  Stackmyrtjärnen tjärn Smedsrote, se 30 Vännäs Saknas Pannitjärn tjärn
  Stackmyrtjärnen tjärn (När) Smed-änkan gård Pannivaara (Vähä) berg
  Stackstomyran slåtteräng (Isi) Smes gård Pannjärv träsk
  *Stadusudden udde /Se (Isi) Smy(g) gård Pannjärv, Lilla träsk
  Starrholmen holme Småtallberget jordlägenhet, krono Pannjärvbäcken, Lilla bi-bäck
  Stenbacken skogsmark Snarberg hemman Paskaberget berg
  Stenhammarn udde Snarbergsudden by Paska-bäcken bäck
  Stenmyran myr (Isi) Snickers gård Paskatiäva berg
  Stenmyran myr Snårberget hemman Paskavaara berg
  Stenmyran myr (Isi) Snårbergs by Paskavaara berg
  Stenmyran myr Snårbergsudden by Pata slåtteräng
  Stenpataforsen fors (Isi) Soldats-Kalle gård Pellholmen slåtteräng
  Stenpataforsen fors Soldatsroten plats Pellholmsknösen skogskulle
  Stenträskbäcken bäck Soldatstorpet f.d. soldattorp Pello-dväppan myr
  *Stenträsket sjö Soldatudden, se 52 Grelsbyn Saknas Pello-udden udde
  Stenträsket, Lilla sjö (När han) Soll-Oskar gård Pembelibäcken bäck
  Stenträsket, Lilla sjö Springar gård Pempelijärvi sjö
  Stenträsket, Stora sjö Springars gd Per-Eliesa-vägen gångstig, nu väg
  Stenträsket, Stora sjö (Isi) Springare gård Per-Jassa-bäcken slåtteräng
  Stenträskhultet skogsmark (Isi) Springar(e) gård Per-Jassa-viken vik och notvarp
  Stenvikbäcken bäck Springer-myr-torpet torp Per-Johansa-myran myr
  Stenvikbäcken bäck (Isi) Staffa gård Per-Johans(a)-landet skogsland
  Stenviken vik (Isi) Stavik gårdar Per-Massa-källan källkälla
  Stenviken vik Stavik gård Per-Nymans-fallet skogstrakt
  Stenviken vik Staviksudden by Per-Ols-berget berg
  Stenviken bukt Stavikudden gd Per-Ols-berget berg
  Stenviken vik Stavisa(?) gd Per-Olsberget berg
  Stenvikudden udde (Isi) Stenhuggares gård Per-Olsa-landet skogsland
  Stockheden skogsmark Stockheden torp Per-Tamasa-landen skogsland
  Stora Grundträsket sjö Storbäcken bydel Perävaaramyren myr
  Stora Stenträsket sjö Storbäcken gdar Pesaavan ava
  Storavan »korvsjö» Storbäcken by Pesaavan sjö
  Storbacken höjd Storbäcken byadel Pesaavan ava
  Storbacklandet terräng Storbäcken byadel Pesa-ava-sundet sund
  Storbackmyran myr Storbäcken byadel Pesaberget berg
  Storberget berg Storbäcken byadel Pesaberget berg
  Storberget skogshöjd Stordalen, se 8-9 Rödupp Saknas Pesaberget berg
  Storberget bergshöjd Storfors gård Pesabergsmyran myr
  Storberget skogsberg (Isi) Storgärda gård Pesabergsudden utlöpare av Pesaberget
  Storbergsmyran myr (Uppi) Stor-Gärda läg. Pesabäcken bäck
  Storbergstjärnen tjärn Storheden kronohemman Pesabäcken bäck
  Storbergudden skogsudde Storheden kronohemman Pesabäcken bäck
  Stor-Björklandet skogsområde Storholmen bydel Pesabäcken bäck
  Stor-Björklandsmyran sankmark (Isi) Stor-Kall-Nils läg. Pesaholmen holme
  Stor-Brändberget berg (Uppå) Storkölen kronotorp Pesa-kvarnen el. Kvarnen kvarnställe
  Stor-Brändbergsmyran myr Storsandsudden gård Pesatjärn tjärn
  Stor-Brändbergsmyran myr Storsandsudden gård Pesatjärnen tjärn
  Stor-Bränddalsmyran myr Storsandudden gård Pesaträsket sjö
  Stor-Bränddalsmyran myr (Isi) Storsundet gårdar Pesaträsket sjö
  Stor-Brändholmen holme (Isi) Storsundet gårdar Petäjävaara berg
  Storbäcken bäck (Isi) Storsundet gårdar Pikkujärvenmaa skogsland
  Stordalen terräng (Isi) Storsundet gårdar Pikku-Linkkanvaara berg
  Stordalen dalsida (Isi) Storsundet gårdar Pikku-taival finskt på Lilla Edet el. Lilledet
  Storflarken tjärn Storsundet by Pilkajoki finskt namn på Pilkån
  Stor-Furuberget höjd (Isi) Storsundudden läg., gård Pilkbäcken bäck
  Stor-Granberget höjd Storsvedjan bebyggelse Pilkabäcken tillflöde
  Stor-Granberget berg Storsvedjan hemman Pilkbäcken tillflöde
  Stor-Granmyran myr Storsvedjan hemman Pilkbäckmyran myr
  Stor-Granberget berg o. triangelpunkt Storudden kronohemman Pilkbäckmyren myr
  Stor-Granbergsmyran myr Storudden kronohemman Pilkver, Stora och Lilla berg
  Storgrenen fors /Se (Isi) Strand-Lass gård Pilkverberget berg
  Stor-Grundträsket sjö Stridsman, se 53 Grelsbyn Saknas Pilker-vägen gångstig
  Storhammarmyran myr Stridsmans gård Pilkver-vägen gångstig
  Storhedberget berg Stråka gd Pilkver-vägen gångstig
  Storheden hed? Stråkamellan eller Stråkan, se 1-2 Stråkan Saknas Pilkå-dammet dammbyggnad
  Storheden terräng (Isi) Stråka gård Pilkåkrokarna krokar
  Storheden hed (När honom) Stråka-Lars-Erik kronrotorp Pilkåmyran myr
  Storheden hed Stråkamellan gd Pilkån å
  Storheden hed Stråkamellan gård Pilkån å
  Storheden skogsmark Stråkamellan gård Pilkån å
  Storheden vattensjuk skogsmark Stråkamellan gård Pilkån å
  Storheden skogsmark Stråkamellan gård Pilkån å
  Storhedmyran myr Stråkamellan gårdar Pilkån å
  Storholmen holme Stråkan Saknas Pilkån å
  Storholmen skogsmark Stråkan platser Pilkåviken vik
  Storholmen holme Stråkan by Pilkäberget berg
  Storholmen holme (Uppi) Stråkan Saknas /Se ?Pipbackberget berg
  Storhultet skogsås (Isi) Stråkan Saknas Pipbackberget berg
  Storhultet skogsmark Stråkan eller Stråkamellan gård Pitkäkoskensuando finskt namn på Ytterselet
  Stor-Hörmyran myr Stråkan eller Stråkamellan gård Pjotehultet land
  Stor-Kinsberget berg Stråkan eller Stråkamellan gård Pjotthultet tall-land
  Storklippan plats Stråkan eller Ytterstråkan gård Pjotthultet höjd
  Storknösen skogsmark Stråkan eller Ytterstråkan gård Pjära(n) del av by
  Storknösen höjd Stråkan eller Ytterstråkan gård Pjäraviken vik
  Storkölen höjdsträckning Stråkan by Pjära-åkern åkerteg
  Storlandet skogsmark Stråkan by Poimisberget berg
  Storlandet skogsmark Stråka-Oskar gd Poimisbäcken bäck
  Stor-Lappberget berg Stråkaudden gd Poimisbäcken bäck
  Stor-Lombberget berg Stråkaudden Saknas Poimishultet skogshöjd
  Stor-Lomberget berg Stråkaudden bebyggelse Pojkavaara berg
  Storlombmyran, Övre myr Stråkaudden eller Stråkan hemman Poikavaara berg
  Stor-Lombergsmyran myr Stråkaudden eller Stråkan gård Poimisberget berg
  Stor-Malungsberget skogshöjd Strålbergs gd Pojmisberget, se Berget berg
  Stor-Malungsberget berg (Isi) Strå(l)bergs gård Pojmisbergmyran myr
  Stor-Malungsberget triangelpunkt Strömsborg, se 10 Rödupp Saknas Pojmisbergmyran myr
  Stor-Malungsberget berg Strömsnäset bebyggelse Poimisbäcken bäck
  Stor-Muggberget berg Strömsnäset gdar Pojmisbäcken bäck
  Stormyran myr Strömsund fastigheter Pojmisbäcken el. Bäcken bäck
  Stormyran sank mark Strömsund Saknas Poimishultet trakt
  Stormyran myr Strömsundet el. Bodheden gårdar Pojmishultet skogsland
  Stormyran myr (Isi) Stubb nu utdött namn på gård Pojmishultet skogsområde
  Stormyran myr Stubblandet by Pojmisträsket Saknas
  Stormyran myr Stubblandet gårdar Pojmisträsket sjö
  Stormyran myr Stubblandet gårdar Pojmisträsket sjö
  Stormyran myr Stubblandet gårdar Pojmisån, se Pojmisbäcken bäck
  Stormyran myr Stubblandet gd Pojmyren (el. Pajmyren) myr
  Stormyran myr Stubblandet by Poksholmen holme
  Stormyran myr Sundbergs gård Poksholmsundet sund
  Stormyran myr (Isi) Susi gård Pokskroken äng
  Stormyran myr (Isi) *Svag gårdsnamn Ponderforsen fors
  Stormyran myr (Isi) Svalget läg., torp? Pondervägen stig
  Stormyran myr Svartberget Saknas Ponterforsen fors
  Stormyran terräng Svartberg by, (gårdar) (Iså) Po-näset näs
  Stormyran myr Svartberget hemman Poromaa skogsmark
  Stormyran myr Svartbyn Saknas Posberget berg
  Stormyran myr Svartbyn Saknas Posjärvi el. Posjärv sjö
  Stormyran myr Svartbyn by Posjärv(i) sjö
  Stormyran, Västra Saknas Svartbyn by Pos-ron vik
  Stormyrberget, Västra berg Svartbyn by Pos-ro-radden slåtter
  Stormyrberget, Östra berg Svartbyn by Posvaara berg
  Stormyrknösarna skogshöjd Svartbyn by Potabäcken bäck
  Stor-Pojmyran myr Svartbyn by Potabäcken bäck
  Storronningsmyran myr Svartbyn by Pota-myren myr
  Storronningsmyran myr Svartbyn by Pota-myren myr
  Stor-Råberget bergshöjd Svartnäsudden by Potan sund
  Storsanden sandrevel? Svartträsket Saknas Potan sund
  Storsanden strand Svartträsk Saknas Potan slåtteräng
  Storstenforsen fors Svartträsk by Potan äng
  Storuddmyran myr Svartträsket by Poterlandet potatisland
  Strupstrycken del av Granån Svartträsket by Pouno älv
  Stryckheden skogsmark Svartträsket by Pounuätno lapskt namn på Bönälven
  Stråkaberget höjd Svartträsket by Pundarinselet sel
  Stråkaberget berg Svartträsket by Punderforsen (el. Ponderforsen) fors
  Stråkaberget höjd Svartträsket by Punderforsen fors
  Stråkaberget skogsberg Svartträsket by Puotavare berg
  Stråkamyran myr Sveden by Putti-backarna skogstrakt
  Stråkamyran myr Svedja (inå) gd Pålmyran myr
  Stråkamyran myr (Isi) Svedja gård Pålmyrbäcken bäck
  Stråkan fors Svedjan by Påråmaa skogsland
  Strömsundet sund Svedjan del av by (Isi) Pörtet sjö
  Strömsundholmen del av Ö (Isi) Svedjan del av by Pörtkölen skogsås
  Stupforsen fors (Uppå) Svedjan gård Pört-lomben del av Pörtträsket
  Stupforsen fors Svedjan by Pörtlomben del av Pörtträsket
  Stupforsselet sel (Uppi) Svedjet(?) Saknas Pörtmyran myr
  Stupforsstrycken del av Tallån Syrjäpää gård /Se Pörtmyren myr
  Stupmyran myr Syrjäpää gård /Se Pörtträsket sjö
  Stupmyran sank mark Såg nedlagt sågverk Pörtträsket träsk
  Stupstrycken del av Tallån Sågen sågar Pörtån å
  Ståkkevare skogshöjd (Isi) Sör gård Pössövaara berg
  Stängbäcken bäck (Isi) Sör gård Qvar(n)myran, Södra myr
  Stängbäcken bäck Sörback gård Raatoniemi udde
  Stängbäcken bäck Talljärv Saknas Rackberget berg
  Sumarijänkkä myr Talljärv by Rackberget berg
  Sundängesavan »korvsjö» Talljärv by Rackberg-kölen skogsland
  Suopuvaara höjd Talljärv by Rackbäcken bäck
  Suopuvaara berg Talljärv by (Isi) Rackträsket träsk
  Suopuvaaramyran delvis odlad myr Tallsjön Saknas Rackträsket sjö
  Suopuvaaramyran myr (Isi) Tallsjö gårdsnamn Raden sund
  Svalgheden utlöpare av Näsberget Tallsjön by Raitajoki å
  Svartabborrtjärnen tjärn Tallsjön by Raitajoki å
  Svartabborrtjärnmyran (tjärn m.) sank mark Tallsjön by Raitajärv-backen åker
  Svartberget berg Tallsjön by Raitajärvi sjö
  Svartberget berg Tallsjön by Raitajärvi sjö (och by)
  Svartberget berg Tallsjön gd Rai(ta)järvån bäck
  Svartberget berg Tallvik by Rajejegge myr
  Svartberget berg Tallvik n. pr. Rakhultet hult
  Svartberget, Södra berg Tallviken färjställe och gårdar Ravimyran myr
  Svartbergsbäcken bäck Tallviksudden poststation Rehti-järvi sjö
  Svartbergsmyran myr Tallån by Rekhultet höjd med gård
  Svartby-Snårberget höjd Tallån by Rekhultet skogsås
  Svartby-Snårberget berg Tallån by Rekhultet skogsås
  Svartmyran myr Tallån by (el. hemman?) Rekhultbäcken bäck
  Svartmyran myr (Isi) Tamas gård Rekhultmyran myr
  Svarttjärnen tjärn Tamas gård Rekhultmyren myr
  Svartträskbäcken bäck Tamasstugan koja *Rekhultsvaget svacka
  Svartträskbäcken bäck (Uppi) Tans by Rekhulttjärn tjärn
  Svartträskbäcken bäck Tansjärv Saknas Renbergsmyran myr
  Svartträsket tjärn Tansjärv Saknas Rengärdan renhage
  Svartträsket tjärn Tansjärv by Rengärdmyran myr
  Svarvarviken vik Tansjärv by Renhusmyran myr
  Svarvarviken vik Tansjärv gårdar Renhusmyran myr
  Svedjan kalmark Tansjärv by Renhusmyrtjärnen tjärn
  Svedjemyran myr (När han) Tila-bergs-Hanno gård Rentjärnmyran, se Renhusmyran myr
  Svedjemyran myr (Isi) Tjiriapä Saknas /Se Repovaara finskt namn på Rävaberget
  Sydsjön sjö (Isi) Tjulo (el. Tjölo) gård Repovaara berg
  Sydsjön del av Miekojärvi (Isi) Tjulo-Edo gård (Iså) Reren el. Rären vatten
  Sänkmyran myr (Isi) Tjulo-Kalle gård Revasupp tjärn
  Sääjoki å Tjylo (?) gd Revasuppheden hed
  Sääjoki bäck (Isi) Tjälaberget torp Rikti-berget berg
  Sääjärvi f.d. sjö (Isi) Tjär gård Rikti-träsket Saknas
  Sääjärvi myrsjö? (Isi) Tjär gård Rikti-vägen gångstig
  Södra Pojmisträsket sjö (Isi) Tjär gård Ripsnaruholmen holme
  Sör-Knektlandet skogsmark (Isi) Tjärnen gård Ripsnaruholmen holme
  Sörmyrarna sank mark Tjärnheden bebyggelse Risberget berg
  Sör-Tarasberget skogshöjd (Isi) Tjärnheden gård Risberget berg
  Tallberget berg Tjärnheden gård Risberget berg
  Tallberget höjd (Isi) Tolvmans gård Risbergtjärn tjärn
  Tallberget höjd Tolvmans gd Risbergsåsen del av Stor-Risberget
  Tallberget höjd Tolvmans gård Risholmen holme
  Tallberget skogshöjd Tomas gd Risholmen holme
  Tallberget skogshöjd (Isi) Torp gård Rishulten skogsland
  Tallberget berg Torper f.d. kronotorp Rishultet skogsland
  Tallberget skogshöjd Torrudden gård Rishultet skogsområde
  Tallberget skogshöjd (Isi) Torrudden gård Rishultmyran myr
  Tallberget skogsås Truka finskt nman på byn el. gårdarna Stråkan /Se Riskölen skogsås
  Tallbergsmyran myr Tröskhuset lada Riskälen berg
  Tallbergsudden förr skogsterräng, nu myr Tvärbäcken hemman Rislandet skogsland
  Talljärv sjö Tväredet gd Rismyran myr
  Talljärv sjö Tväredet by Rismyran myr
  Talljärv sjö /Se (Iså) Tväredet gårdar Rismyran myr
  Talljärv sjö /Se (Isi) Tväråhuvudet gårdar Ri-tegen kornteg
  Talljärvsmyran myr Tvärån gdar Rintavaara berg
  Tallkölen skogsås Tvärån bebyggelse Rivoberget berg
  Tallkölen terräng (Isi) Tvärån gård Rivoberget berg
  Tallkölen berg Tyckjärv Saknas Rivojärv träsk
  Tallmyran myr Tyckjärv Saknas Rivojärv(i) träsk
  Tallmyran sank mark Tyckträsk, se 1 Tyckjärv Saknas Roasviken vik
  Tallmyrbäcken bäck Tyckträsk, se 3 Tyckjärv Saknas Roddarna, se Rodden odlingar
  Tallsjön sjö Tyckträsk hemman Roddarna odling
  Tallviksavan »korvsjö» (Isi) Tysk gård Roddbäcken bäck
  Tallån å Tysk-torpet torp Rodden (el. Roddarna?) slåtteräng, »rånning»
  Tallån å ?Tjälljärv by Rodden uppodlad myr
  Tallån å (Isi) Törnkvist(s) gård Rodden, Isi Rodden äng
  Tallån å (Isi) Udd gård Romahoso berg
  Tansberget, Västra skogshöjd (Isi) Udd(e) hemman Ronaberget berg
  Tansberget, Västra berg Udden gdar Ronningarna slåtterängar
  Tansberget, Östra höjdsträckning (Isi) Udden gård Ronningarna udde
  Tansjärv sjö (Uppå) Udden gård (Uppi) Ronningen slåtterängar
  Tansjärv sjö Udden gård Ronningsbäcken bäck
  Tansjärv sjö /Se (Uppi) Udden gård, avsöndring Ronningsudden udde
  Tansjärvbäcken bäck Uppå Udden del av by Rotlandet åker
  Tapanikoski fors (Isi) Udden gård Rotmyran myr
  Tarasberggraven bäck (När honom) Udd-Nille gård Rotti-myran myr
  Tarasbäcken bäck (Isi) Udd-Oppöver gård Rotto-jänkkä myr
  Tarashultet skogshöjd (När honom) Udd-Oskar gårdsnamn Rotto-kielinen landtunga
  Tarasjärv sjö Ulmjärvstrand f.d. kronotorp Rotängesbäcken bäck
  Tarpiopibäcken bäck Under Forsen gård, (torp) Rotänget slåtteräng
  Telmberget berg Uppi Bodarna fäbodar Rova hed
  Telmbergslandet skog (Isi) Uppigården gård Rovavaara berg
  Telmträsket, Lilla tjärn Uppigården gård Rovavaara berg
  Telmträsket, Stora tjärn Uppigårds gd Rovivaara berg
  Telmträskmyran myr Uppi Hugo gård Rovivaara berg
  Tiljemyran myr (Isi) Uppistu(gun) gård Ruberget berg
  Tiljemyran sank mark (Isi) Uppistugu(n) gård Rudberget berg
  Timmerheden skogsmark (Isi) Uppistugu(n) gård Rudhultet(?) skogsområde
  Tisterbäcken bäck (Isi) Uppistu gård Rudjärv sjö
  Tistertjärnberget bergshöjd (Isi) Uppi-stu(gu) el. Mitti-stu(gu) gård Rudjärv sjö
  Tistertjärnen tjärn (Isi) Uppistu(gun) gård Rudjärv sjö
  Tiupen vik (Isi) Uppistu(gun) gård Rudjärvberget berg
  Tjipronmyran myr Uppistu gd Rudjärvberget berg
  Tjipronmyrhultet skogsmark (Isi) Uppistu(gun) gård Rudjärvberget berg
  Tjäderholmen holme (Isi) Uppistu(gu)-Hjalmar gård Rudjärvbäcken bäck
  Tjäderholmen holme Utanbäckom gd Rudjärvbäcken bäck
  Tjärasbergen berg Utå Bäck gd Rudjärvvägen gångstig
  Tjärasbergen berg (Isi) Utantill (el. Utåt-till?) gård Rudtjärn tjärn
  Tjärasbäcken bäck (Isi) Ut-å-berg gård Rudtjärn tjärn
  Tjärasbäcken bäck (Isi) Utåt gårdar Rudtjärnberget berg
  Tjärasbäcken bäck Utåtill gd Rudtjärnbäcken bäck
  Tjärasbäckängena myrängar (Isi) Utåtill gård Rudtjärnen tjärn
  Tjärasbäckängena slåttermark Utåt uppå holmen gd Rudtjärnen tjärn
  Tjärasmyran myr Utåtön gd Rudtjärnen tjärn
  Tjärasmyran myr Vaalajärvi by /Se Rudtjärnheden hed
  Tjärasträsket sjö (Isi) Vaisk gård Rudtjärnknösarna skogskullar
  Tjärasträsket sjö Vaktnäs gd Rudträsket träsk
  Tjärjärv myr (Isi) Vaktnäset gård Rudträskmyran myr
  Tjärjärvberget, Lilla höjd (Isi) Valheden gårdar Rudträskmyren myr
  Tjärjärvberget, Stora Saknas Valheden gårdar Rujärv sjö
  Tjärnberget berg Valheden gd Rundtjärnen tjärn
  Tjärnberget höjd Valheden by Ruonajärvi sjö
  Tjärnberget bergshöjd Valhedgården gd Ruonajärvi, se Ruunajärvi sjö
  Tjärnberget berg (Uppi) Valls by Ruonajärvi sjö
  Tjärnbergstjärnen tjärn Vallsjärv by Ruonalammi tjärn
  Tjärnen tjärn Vallsjärv by Rupsnaruholmen Saknas
  Tjärnen sjö Vallsjärv by Rutiberget berg
  Tjärnen tjärn Vallsjärv by Rutibergsmyran myr
  Tjärnheden hed (Isi) Valters gård Rutibergsträsken träsk
  Tjärnheden skogsmark (Isi) Vardagstu(gu) gård Rutibäcken bäck
  Tjärnheden skogsmark (Isi) Varg gård Rutimyren myr
  Tjärnmyran myr Vargavan gårdar Ruträsket sjö
  Tjärnmyran myr med tjärn Vargavan gårdar Runmisjärv träsk
  Tjärnmyran myr (Isi) Varg-Oskar gård Ruumisjärvi träsk
  Tjärnmyran, Lilla myr (Uppi) Vennbergs gård Ruumisträsket träsk
  Tjärnmyran, Stora myr (Isi) Verner gård Ruumisvaara berg
  Tjärnmyran myr Verneres gård Runmisvaara berg
  Tjärnmyran myr Vigge, se 40 Svartbyn Saknas Ruunajärvi sjö
  Tjärnmyran sank mark (Hos) Viktor Nilsson kronotorp Ryggberget berg
  Tjärnmyran myr (Isi) Viktors läg. Ryggberget berg
  Tjärnmyran myr Viktores gård Ryttjern tjärn
  Tjärnmyran, Lilla myr Viktores gård Ryvudden udde
  Tjärnmyran, Stora myr Vilkos gdar Råberget, Stora och Lilla Saknas
  Tjärnmyrbäcken bäck (Isi) Vilkos läg.?, torp? Råberget berg
  Tjärnmyrheden hed (Isi) Ville gård Råberget berg
  Tjärnmyrlandet terräng Vinnäset Saknas Råberget berg
  Tjärnmyrliden skogssluttning Vinnäset Saknas Råberget berg
  Tjärnmyrtjärn tjärn Vinnäset hemman Råggärdan gärda
  Tjärnmyrtjärn tjärn Vinnäset hemman Rå-gärdan gärda
  Tjärnmyrtjärnarna tjärnar Vippabacken bebyggt område (Uppi) Råheden hedland
  Tjärnmyrtjärnarna tjärnar Vir(o)uojaure sjö och by /Se Råheden hed
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Vislak(Vis[s]lack?) by Rålandet skogsland
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Vislak gdar Råmyran myr
  Tjärnträskmyran myr Vislak(t) gårdar Rånningarna slåtteräng
  Tjäutjärv tjärn (Isi) Vitika gårdar Rånningen, Stora Saknas
  Tjäruviken vik (Isi) Vitika hemman Rånningslandet äng
  Tobakstjärnen tjärn Vitträsk bebyggelse Råänget äng
  Tomasmyran myr Vännäs Saknas Räcktforsen fors
  Tomasudden udde Vännäs Saknas Räckforsen fors
  Toppbergen skogshöjd Vännäs Saknas Räcktforsholmen holme
  Toppberget berg Vännäs Saknas Räcktforslären (el. *slägern?) hedmark
  Toppmyran myr Vännäs by Räcktforsvägen gångstig
  Toppmyrheden skogsområde Vännäs(et) by Räcktjärv sjö
  Torpbrändet svedjeland Vännäs n. pr. Räcktjärv sjö
  Torpbrändet höjdsträckning Vännäsberget by Räcktjärv sjö
  Torpmyran myr Vännäsberget pst Räcktjärvberget berg
  Torpmyran sankmark Vännäsbo, se 31 Vännäs Saknas Räcktjärvberget berg
  Torpviken vik Vännäset by Räcktjärv(s)änden del av sjö
  Torrakalandet höjd Vännäset by Rävaberget berg
  Torrberget skogshöjd Vännäset by Rävaberget berg
  Torrberget bergshöjd Vännäset by Rävaberget berg
  Torrudden udde Vännäset by Rävaberget berg
  Toskmyran myr Vännäset by Rävaberget berg
  Trattmyran sank mark Vännäset by Rävaheden berg
  Trollknabbarna berg(?) Vännäset by Rävahidet berg
  Trolltjärnen tjärn Vännäset by Rävahidet sandhed
  Trädforsen fors Vännäset by Rävanäsgärdan gärda
  Träskalkus skogshöjd Vännäset by Rävasupp ava
  Träsk-Alkus sluttningsterräng Vännäs(et) by Rävasupp tjärn
  Träskberget skogshöjd Vännäs-kvarnen f.d. kvarn Rävasuppudden udde
  Tranumyran myr (Uppi) Väns by Rävasuppudden udde
  Tranumyran myr (Isi el-Uppi) Väns Saknas Rävasuppudden udde
  Tranumyrhultet skogsmark Vänsjärv by Rävberget berg
  Trollknabbarna bergig skog Vänsjärv by Rävhedberget berg
  Turpasberget, Lilla berg Vänsjärv by Rödmyrberget Saknas
  Turpasberget, Stora o. Lilla berg Vänsjärv by Röduppavan ava
  Turpasbäcken bäck Vänsjärv by Röduppavan älvvik
  Turpasbäcken bäck Vänsjärv by Röduppholmen holme
  Turpasmyran, Norra myr (Isi) Västadill läg. (torp?) Röduppholmen holme
  Turpasmyran, Södra myr (Isi) Västantill gård Röduppholmen holme
  Turpasträsket tjärn (Isi) Västantill gård Röduppselet sel
  Tvärberget berg /Se (Isi) Västantill gård Röduppselet sel
  Tvärbäcken bäck (Isi) Västantill gård Rödupp-selet lugnvatten
  Tvärbäcken bäck (Isi) Västantill gård Rödupps sågverk, se Storbäcken f.d. sågverk
  Tvärlandet skogshöjd (Isi) Västantill-oppöver gård Rönsbergen, Små berg
  Tvärån å Västanträsk by Rönsberget berg
  Tyckberget höjd Västanträsk gårdar Rönsbergforsen fors
  Tyckberget, Inre höjd (Isi) Västanträsk läg. Rönsbergtjärnen tjärn
  Tyckberget, Yttre berg Västersidan del av Rödupp Rönsbergudden udde
  Tyckbäcken bäck Västersidan Raijärv gårdar Rönsbergviken vik
  Tyckträsket tjärn Västervik gårdar Rönsbäcken bäck
  Töreforskojorna terräng(?) Västervik by Rönsbäcken bäck
  Törnäsudden udde Västerås Saknas Rönsbäcken slåttermyr
  Uddberget utlöpare av Alsjärvberget Västerås kronohemman Rönsbäckforsen fors
  Uddlandberget berg Västhammar bydel Röns-Heik-myran myr
  Ullat-ån del av Ängesån /Se Västhammar gd Rönsjärv sjö
  Ulmberget, Stora o. Lilla berg Västhammar bebyggelse Rönsjärv, Lilla träsk
  Ulmberget, Lilla berg Västhammar hemman Rönsjärv, Vähä sjö
  Ulmbergsudden, Stora o. Lilla höjder Västhammar hemman Rönsjärvvägen gångstig
  Ulmbäcken bäck Västigårdarna del av Rödupp Rönsvägen gångstig
  Ulmjärv tjärn Västviken del av Lansjärv Rönsån å
  Ulmjärv tjärn (Isi) Västro-ån gård Rörmyran myr
  Ulmjärv sjö /Se Ylivaara gård /Se Rörmyran myr
  Uppmyran myr Ytterbodarna nedlagd fäbodvall Rörmyran myr
  Uppmyran myr Yttergård gd Rörmyrberget berg
  Uppå Gyljen nu nedlagd masugn /Se (Isi) Yttergård gård Rörmyrberget berg
  Vaaranalusjänkkä myr (Isi) Yttergård gård Rörmyren myr
  Vaimisberget berg (Isi) Yttergården gård Rörudden udde
  Vaimisbergmyran myr (Isi) Yttergården gård Rörudden udde
  Vaimisträsket sjö (Isi) Yttergården gård Rörudden udde
  Vaiskölbäcken bäck (Isi) Yttergården gård Rörviken vik
  Vaiskölen höjd Ytter-Lainsjärv by (Isi) Rösena stengrund
  Vaiskölen skogsås Ytter-Lainsjärv by Saakaski fors /Se
  Vaiskölmyran sank mark Ytter-Lainsjärv by Saarikoski fors
  Vaivejegge sank mark Ytter-Lainsjärv by Saarikoski fors
  Vajvejegge sankmark Ytter-Lainsjärv by Saarikoski, se Sarkost fors
  Valhultet skogsmark Ytter-Lainsjärv by Sack-All-landet skogsland
  Vallsberget höjd (Isi) Ytter-Lainsjärv gårdar el. by Sakost fors
  Vallsberget, Västra berg Ytterländingen gårdar Sakost (el. Sågkost ?) fors
  Vallsjärv sjö Ytterlänningen gårdar Sakost (el. Sågkost?) fors
  Vallsjärv sjö och by Ytterlänningen gårdar Salandermyran myr
  Vallsjärv sjö Ytterselet hemman Salandermyran myr
  Vallsjärv sjö Ytterselet hemman Saltselet sel
  Vallsjärv sjö Ytterselet hemman Samel-ronningen slåtteräng
  Vallsjärv sjö /Se Ytterselet hemman Sammalilahti vik
  Vallsjärv sjö Ytterselet hemman, by Sammelviken vik
  Vallsjärv sjö /Se Ytterselet Saknas Sammelmyran myr
  Valvträskberget berg Ytterselet by Sammelmyrbäcken bäck
  Valvträskberget höjd (Uppi) Yttersti gård Sandgrubban sänka
  Valvträskberget berg (Uppi) Yttersti gård Sandheden hedland
  Valvträsket sjö Ytterstråkan gd Sandjärv sjö
  Valvträsket sjö (Isi) Ytterstråka gård Sandjärv sjö
  Vargavan »korvsjö» Ytterststråkan hemman (Isi) Sandlåarna standstrand
  Varningen tjärn (Iså) Ytterudden udde Sandsberget berg
  Varningen, Lilla tjärn Yttre Landsjärv by Sandsberget, Lilla berg
  Varningberget berg Yttre Lansjärv by Sandsbergmyran myr
  Vasselet sel Yttre Lansjärv by Sandsbergudden N. delen av Sandsberget
  Vasselet sel Yttrelänningen gårdar Sandskammarn del av Sandsberget
  Vassmyran myr (Isi) Åhl gård Sandsjärv sjö
  Vassänget äng (Isi) Åhl gård Sandsjärv sjö
  Vattumyran myr (Isi) Åhl hemman Sandsjärv, se Sandjärv sjö
  Vattumyran myr Åhuvudet gårdar Sandsjärv sjö
  Vattuvaara höjd (Uppå) Åhuvudet hemman Sandsjärv sjö
  Vekkojalammi tjärn Åhuvudet, se Ånynnet by Sandsjärv, Lilla sjö
  Vekkojalammi sjö Åhög gd Sandsmyran myr
  Vildrenberget berg (Isi) Åker gård Sandsundet sund
  Vildrenberget berg Ålla gård Sandtomben slätt
  Vildrenheden kalmark Ålles gård Sandtomben plats
  Vildrenmyran myr Åminne by Sandträskbäcken bäck
  Vildrenmyran myr Åmynnet Saknas Sandträsket sjö
  Vildrenmyran myr Åmynnet by Sandträsket sjö
  Vilstenshultet skogsmark (Uppi) Årforsen gårdar Sandträskmyran myr
  Vinholmen holme (Isi el. Uppi) Årkuts gård Sandträskmyren myr
  Vinnäsberget berg (Isi el. Uppi) Årkuts gård Sandtummen markomårde
  Vinnäsbäcken bäck Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vinnäset näs Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vinnäset udde /Se Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vinnäsudden udde Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vinstället tjäderlekplats /Se Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vippabacken sluttning Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vislaktviken vik Årkutsträsket gård Sandudden udde
  Vitberget höjd, triangelpunkt Årkutsträsket gård Sandudden, Stora udde
  Vitberget berg Årkutsträsk by Sandvikberget berg
  Vitberget bergshöjd Åt gd Sandvikberget berg
  Vitbergsbäcken bäck Åt gd Sandvikberget berg
  Vitmyran odlad mark Åt gd Sandviken vik
  Vitmyran myr Åt gd Sandviken vik
  Vitmyran sank mark (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vitmyrberget skogig höjd (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vitmyrtjärnen tjärn (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vitmyrtjärnen tjärn (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vittamaa bergshöjd (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vitträskberget berg (Isi) Åt gård Sandviken vik
  Vitträskberget berg Åt gård Sandvikudden udde
  Vitträskberget berg (Isi) Åt gård Sangisån å
  Vitträskbäcken bäck (Isi) Åt gård Sanningberget berg
  Vitträskbäcken bäck (Isi) Åt hemman Sanningberget berg
  Vitträskbäcken bäck (Isi) Åt gård Sanningberget berg
  Vitträsket sjö (Isi) Åt gård Sanningbäcken bäck
  Vitträsket sjö (Isi) Åt gård Sanningsberget Saknas
  Vitträsket sjö (Isi) Åt gård Sanningsbäcken bäck
  Vitträsket myr Åt gård Sanningslandet strand
  Vitträsket sjö (Uppi) Åt gård Sanningsviken vik
  Vrakskogberget berg (När-han-) Åt-Ante gård Sannisudden udde
  Välivaara höjd (Isi) Åtigård gård Sanningsudden udde
  Vännäsberget berg (Isi) Åtigård gård Sarahultet skogsland
  Vännäsbergsmyran myr (Isi) Åtigården gård Sarahultet skogsparti
  Vänsberget, Lilla berg Åtigårds gd Sarkost fors
  Vänsberget, Stora berg Åtigårds gd Seipo skogsland
  Vänsjärv sjö /Se Åtigårds gd Selberget berg
  Vänsmyran myr Isi Åudden torp Selet under Långforsen sel
  Vänsnäset höjd (Isi) Å-udden gård Selkävaara finskt namn på Ryggberget
  Västanbergsmyran myr Älvsäter, se 54 Grelsbyn Saknas Seländen äng
  Västanbergsmyran myr Älvtorpet Saknas Siikajoki bäck
  Västanlandet höjd (Isi) Änd(e) gård Siikajokiberget berg
  Västanlandet skogsmark Ändberget gård Sikbäcken bäck
  Västantillheden skogshed Ändjo-Niko(?) gd Simma(r)-stället badställe
  Västantillheden skogsmark Ängesstugan Saknas Simontjärn tjärn
  Västantillmyran myr Ängeså poststation Sistkost fors
  Västantillmyran myr Ängesån by Sistkost fors
  Västerdalen höjdsträckning Ängesån by Sistkost fors
  Västerlandet höjd Ängesån by Sistkost fors
  Västermyran myr Ängesån by Sistkost fors
  Väster-Stordalen dal Ängesån by Sistkostberget berg
  Västerviken vik Ängesån by Sistkostforsen fors
  Västiberget höjd Ängesån by Sistkostfället vattenfall
  Vääräjoki bäck Ängesån by Sistkosthedarna hedar
  Vääräjoki bäck Ängesån by Isi Sistkost-huvudet del av fors
  Vääräniva fors Ängesån by Sistkostträsket träsk
  Yrholmen holme Ängesån by Sistkostvägen stig
  Ytteravan »korvsjö» Ängesån by Sistkostvägen stig
  Ytterberget skogshöjd Ängesån by Sjötjärnen tjärn
  Yttermyran myr Ängesån by Sjötjärnbacken backe
  Ytterstlomben sjö Ängesån by Skatahålet sund
  Ytterstlomben sjö Ängesån by Skatakullen udde
  Yttersttjärnen tjärn Ängesåskolan skola Skatan udde
  Ytterån å Äora gård Skatan udde
  Yttre Landsjärv sjö Ärtamaniemi gård Skatan udde
  Yttre Lansjärv sjö Ärtsjärv, se 1 Ertsjärv Saknas Skattkölen skogsås
  Åberget bergshöjd (Isi) Örarna vanligt namn på Granholmen Skinntröj-änget slåtteräng
  Åbergsmyran myr (Uppi) Örarna Saknas Sklaverberget, se Skravelberget berg
  Åkermyran myr Östantill plats Sklaverbäcken bäck
  Åkroken åkrök Östantill fäbodar Sklör-tjärn tjärn
  Åkrokmyran sank mark Östergrannar(na) inbyggarbeteckning, del av Svartbyn Skogsbergsröset berg (el. gränsmärke)
  Årforsberget berg Östhammar gd Skorvhällan hälla
  Årforsen fors Östhammar bebyggelse Skottbanan Saknas
  Årkutsberget berg Östhammar namn på Alsjärv Skravelberget berg
  Årkutsberget berg (Isi) Öst-i-Bränna gård Skravelberget berg
  Årkutsbäcken bäck Öst-i-Bränna gd Skravelberget berg
  Årkutsbäcken bäck Öst-i-Bränna gd Skravelberget berg
  Årkutsheden terräng (Isi) Öst-i-gård gård Skravelberget berg
  Årkutsträsket sjö Öst-i-gård gd Skravelberget berg
  Årkutsträsket tjärn Östigårds gd Skravelbäcken bäck
  Årkutsträsket sjö /Se Öst-i-gård gd Skravelbäcken bäck
  Åsen berg o. triangelpunkt (Isi) Öst-i-gård gård Skravelknösarna småkullar
  Åsen bergshöjd (Isi) Östigård gård Skravelån å
  Åsmyran myr Östigård gård Skravelån bäck
  Åsmyran myr (Isi) Östigård gård Skräckören stengrund
  Återstberget berg Östigårds gd Skräddaruddviken vik
  Åtigårdlandet delvis skogsbeklätt område Öst-i-gård gd Skrövån älv
  Äijävaara skogsås Östigård gd Skrövån älv
  Äijavaaratjärnen tjärn (Isi) Öst-i-gård gård Skrövån å
  Älgdalen skog Östigårds-Ant gd Skånhulten (el. Skanhultet ?) skogsland
  Ämmäsjoki å Östigårds-Hanno gd Slumpen vik
  Ändberget höjd Östigårds-Pet gd Slussen passage
  Ängesbäckberget skogshöjd Östitjärn f.d. torp, nu krononybygge Slägdbrottet vattenfall
  Ängesbäcken bäck Öståt gd Slägden älvbacke
  Ängesbäckmyran myr (Isi) Öståt gård Slägdforsen fors
  Ängesholmen holme Öst-åt gd Slägdfället vattenfall
  Ängesholmen holme (Isi) Öståt gård (läg.) Slä(ge)ren sluttning
  Ängestjärnen tjärn (Isi) Öståt hemmansnamn Slättan, Stora, se Stor-Slättan slåttermyr
  Ängesån älv /Se (Isi) Öståt gård Slättberget berg
  Ängesån å (Isi) Öståt gård Slättberget berg
  Ängesån å (Neri) Över-Jotta gård Slättberget hedland
  Ängesån å (Neri) Över-Jotta gård Slättberget berg
  Ängesån älv Överlandet gd Slättberget berg
  Ängesån älv   Slättheden markområde
  Ängeså-Storberget berg   Slättmyran myr
  Äspnäset näs   Slättmyrudden udde
  Önupp »korvsjö»   Slättåsberget berg
  Önupp lågt land /Se   Slättåsberget berg
  Önuppsundet sund   Slättåsbergmyran myr
  Öraberget berg med myr   Slättåsbergtjärnen tjärn
  Örarna småholmar   Slättåsen skogsås
  Örvarpet slåtteräng?   Slätåsberget berg
  Östanbäcken bäck   Slätåsbergtjärnen tjärn
  Österberget skogshöjd   Smedjan Saknas
  Östermyran myr   Smedjebacken backe
  Östermyrbäcken bäck   Smedjeberget berg
  Östibäcken bäck   Smedjeberget berg
  Östlandet skogsmark   Smirjimvare berg
  Översten tjärn   Smy(g)-landet skogsområde
  Överstforsen fors   Smy(g)-landet skogsområde
  Överstforsen fors?   Smy-landet skogsområde
  Överstlandet skog   Smy-landet skogsområde
  Överstänget äng   Smy-landet skogsområde
  Överåhultet skogsmark   Småhedarna hedland
  Övre Landsjärv sjö   Småholmarna holmar
  Övre Lansjärv sjö   Små-Rönsbergen berg
  Övreselet sel   Småskären eller Skären stengrund
      Småtallberget berg
      Småtallberget berg
      Småträsken sjöar
      Småträsken insjöar
      Snarberget, se Snårbergen berg
      Snedrösteladan plats vid Pojmisbäcken
      Snickarsbäcken bäck
      Snickersbäcken bäck
      Snotterlötet del av Fjollmyran
      Snufberget berg
      Snuvberget berg
      Snårbergbäcken bäck
      Snårbergen berg
      Snårbergen berg
      Snårbergen berg
      Snårbergen bergkedja
      Snårbergen bergkedja
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget berg
      Snårberget, Lilla, se Lill-Snårberget del av Snårbergen
      Snårberget, Stora, se Stor-Snårberget del av Snårbergen
      Snårberget, Väster-, se Väster-Snårberget del av Snårbergen
      Snårberget, Östra berg
      Snårbergsmyran myr
      Snårbergsvägen gångstig
      Snårbergudden utlöpare
      Snåret, Stora, se Storsnåret slåtter
      Snöberget berg
      Snödberget berg
      Snödberget berg
      Snödberget, Ytter- och Indre berg
      Snödträsket träsk
      Sockberget berg
      Sockberget berg
      Sockberget berg
      Sockbäcken bäck
      Sock-edet ed
      Sock-edet ed
      Sock-edet ed
      Sock-edet ed
      Sock-edet ed
      Sock-edet ed
      Sockedet väg
      Sockedet väg
      Sockedet väg
      Sockedet väg
      Sockedet hed(?)
      Sockeribäcken bäck
      Sockerimyran myr
      Sockerimyran myr
      Sock-träsken träsk
      Sock-träsken träsk
      Sock-träsken träsk
      Sockträsket Västra sjö
      Sockträsket Östra sjö
      Sockträskmyran myr
      Soikajärvi, se Soikoträsket sjö
      Soikkojärvi sjö
      Soikkovaara berg
      Soikkovuoma myr, kronopark
      Soikoberget berg
      Soikoträsket sjö
      Solka-bäcken bäck
      Solkabäcken bäck
      Sommarfähusbacken backe
      Sommarfähusheden hedland
      Sommarfähuslandet potatisåker o. kornteg
      Sommarstrycken fors
      Sotka-taival väg /Se
      Sommarbergen berg
      Sommarbergmyran myr
      Sotka-taival väg
      Spakälven nedersti Granån lopp av Granån
      Spakån en del av Granån
      Spardammet fördämning
      Sparrlandet skogsland
      Sparrlandet skogsland
      Speludden udde
      ?Spissilversten sten
      Springar-myran myr
      Springarmyrlandet skogsland
      Sprintbackarna backar
      Sprintkällan kallkälla
      Sprint-källorna kallkällor
      Sprintkälludden bergudde
      Spylet (eller Spygget?) sund
      Spångevägen stig
      Stackstodmyran myr
      Stack-änget äng
      Staffan el. Satff-landet hed
      Stafforsen fors
      Stakahässjan ängar
      Stall-stycket kornteg
      Starrfläcken udde, slåtteräng
      Starrholmen holme
      Starrholmen holme
      Starrholmen holme
      Starrviken vik
      Staviken, Lilla vik
      Sta(v)viken, Stora vik
      Stavikudden udde
      Stavikudden, Lilla udde
      Sta(v)vikudden, Stora udde
      Stavikudden, Stora udde
      Stenbacken backe
      (Uppå) Stengrundet grund
      Stenhammarmyran myr
      Stenhammarn udde
      Stenkammarn stenudde
      Stenhammarn udde
      Stenhammarn udde
      Stenholmen holme
      Stenholmen holme
      Stenknösen kulle
      Stenmalen stenstrand
      Stenmålen, se Stenmalen stenstrand
      Stennäset äng
      Stennäset näs
      Stenpataforsen fors
      (Isi) Stenrösan (el.-rösarna?) stengrund
      Stenträskbäcken bäck
      Stenträsket, Stora och Lilla sjöar
      Stenträskhultet skogsområde
      Stenträskhultet berg
      Sten-udden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenuren holme
      Stenuren holme
      Stenvikbäcken bäck
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviksbäcken bäck
      Stenvikudden udde
      Stenvikudden udde
      Stenåkern åker
      Stenören stengrund
      Stenören, se Stenuren holme
      Stenören, se Stenuren holme
      Stickidubäcken bäck
      Stick-idu-myran myr
      Stickidun, Övre och Nedre »edor»
      Stick-idun idu
      Stick-idun idu
      Stockbergsmyran myr
      Stockbergsmyran, se Hällbergsmyran myr
      Stockheden hed
      Stodningshedarna hedar
      (Isi) Stockningskåtan udde
      (Isi) Stodningskåtan udde
      Stolt-udd-bäcken bäck
      Stolt-udden ås
      Stönningskåtaheden hed
      Storavan ava
      Storavan ava
      Storavan ava
      Storavan vik
      Storava-sundet utlopp
      Storavasundet Saknas /Se
      Storbacken backe
      Storbacken back
      Storbacken backe
      Storbacken höjd
      Storbacklandet skogsland
      Storbackmyran myr
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget, eller Stor-Tausberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget, se Stor-Muggberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget, Västra och Östra berg
      Storberg-Klippen topp
      Storbergsmyran myr
      Storbergsrået myr
      Storbergsrån bergsområde
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbergstjärnen tjärn
      Storbergstjärnen Saknas
      Storbergsänden del av Storberget
      Stor-Björklandet område
      Stor-Björklandmyren myr
      Stor-Björklandsmyran myr
      Stor-Björnberget berg
      Stor-Björnberget berg
      Stor-Björnhuvudet berg
      Storblötan slåtteräng
      Stor-Brändberget berg
      Stor-Brändberget berg
      Stor-Brändberget del av Brändberget
      Stor-Brändberget berg
      Stor-Brändberget berg
      Stor-Brändbergsmyran myr
      Storbrändet skogsmark
      Storbrändet skogsland
      Stor-Brändholmen holme
      Stor-Brändholmen halvö
      Stor-Brändholmen förr holme
      Storbrännan åker
      Storbrännan åkerteg
      Storbäcken Saknas
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcklandet skogsland
      Storbäcksheden skogsland
      Storbäckvägen gångstig
      Storbänkmyren myr
      Stor-Bänkmyran myr
      Stor-Bänkmyran myr
      Stor-Bärmyran, se Bärmyran myr
      Stordalen dalsänka
      Stordalen Saknas
      Stordalen Saknas
      Stordalen dal
      Stordiket dike
      Storforsen fors
      Stor-Furuberget berg
      Stor-Granberget berg
      Stor-Granberget berg
      Stor-Granberget berg
      Storgrenen fors
      Storgrenen fors
      Storgrenen gren av Kalixälven
      Storgrenen del av Holmforsen
      Storgraven sänka
      Stor-Grun(d)träsket sjö
      Stor-Grundträsket sjö
      Stor-Grundträsket del av Grundträsken
      Stor-Grundträsket sjö
      Stor-Grundträsket sjö
      Storgrynnan el. Grynnan udde
      Storgrönnan grönna
      Storgärdan gärda
      Storhedberget berg
      Storhedberget berg
      Storhedberget berg
      Storheden hed
      Storheden hedland
      Storheden hedland
      Storheden hed
      (Uppå) Storheden hed
      Storheden hedland
      Storhed-dalen dalsänka
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen slåtterholme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen odlingar
      Stor-Hukkajärv(i) sjö
      Storhultbäcken bäck
      Storhultbäcken bäck
      Storhultet skogsland
      Storhultet skogshult
      Stor-Hällbergsträsket träsk
      Stor-Hömyran myr
      Storiduforsen fors
      Storiduglon vik /Se
      Storiduholmen holme
      Storidun »eda»
      Stor-idun eda
      Storidun eda
      Stor-Kaarivaara berg
      Stor-Katisberget del av Katisbergen
      Stor-Kinsberget berg
      Stor-Kinsberget berg
      Stor-Kinsberget berg
      Storknösen skogskullar
      Storknösen berg
      Stor-Kolvedahugget hed
      Stor-Korsberget berg
      Storkroken krok på Bönälven
      Storkällan kallkälla
      Stor-Kängeln del av Kängelträsken
      Storkölen skogsland
      Storkölen skogsland
      Storkölen skogsberg
      Störkölen höjdsträcka
      Storladan slåtter
      Storlandet skogsland
      Stor-Lappberget berg
      Stor-Lappberget berg
      Stor-Lillholmen holme
      Stor-Lombberget berg
      Stor-Lombberget berg
      Stor-Lombberget berg
      Stor-Lombberget berg
      Stor-Lomberget berg
      Stor-Lomberget berg
      Stor-Lombberget berg
      Stor-Lombergsbäcken bäck
      Stor-Lombergsmyran myr
      Stor-Lombergsmyran myr
      Stor-Lombbergsmyren myr
      Stor-Malungsberget berg
      Stor-Malungsberget berg
      Stor-Malungsberget berg
      Stor-Marsberget berg
      Stor-Midträskbäcken vattendrag
      Stor-Mjölåsberget berg
      Stor-Muggberget berg
      Stor-Muggberget berg
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran, se Bärmyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran odling
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Västre Stormyrberget berg
      Östre Stormyrberget berg
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, äv. Tjärnmyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren Saknas
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stor-Myrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget, Lilla berg
      Stormyrberget, Västra och Östra berg
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken, Inre bäck
      Stormyrhamrarna åsar
      Stormyrheden hed
      Stormyrholmen skogsholme
      Stormyrvägen stig
      Stor-Märkberget berg
      Stor-Nordanberget berg
      Stor-Nordanberget berg
      Stornätistället idu
      Stornätistället idu
      Stornätistället idu
      Stor-Pajmyran myr
      Stor-Pilkver berg
      Stor-Pojmis sjö
      Stor-Pojmis sjö
      Stora Pojmisträsket sjö
      Stor-Roas vik
      *Storrodden äng
      Storronningen slåtterängar
      Storronningen slåttermyr
      Stor-Råberget berg
      Stor-Råberget berg
      Stor-Råberget berg
      Storrånningen igenväxt odling
      Stor-råningen slåtteräng
      Storsanden holme
      Storsanden holme, sandgrynna
      Storsanden sandgrynna o. slåtteräng
      Storsanden holme
      Storsanden udde
      Stor-Sandsberget berg
      Stor-Sandsmyran myr
      Stor-Sandudden udde
      Storsandudden udde
      Storsjön sjö
      Storsjövägen gångstig
      Storslären hed
      Storslättan slåttermyr
      Stor-Snårberget berg
      Storsnåret slåtter
      Stor-Sta(v)viken vik
      Stor-Sta(v)vikudden udde
      Storsten sten
      Storstenarna stenblock
      Storstenen sten
      (Isi) Storstenen metställe
      Storstenen sten
      Storstenforsen fors
      Stor-Stenträsket sjö
      Stor-Stenträsket sjö
      Stor-Stenträsket sjö
      Storstenviken vik
      Storstenören stengrund
      Storstråkan fors
      Storstycket åker
      Storsundbron bro
      Storsundet sund
      Storsundudden udde
      Storsundudden udde
      Storsundåkern åker
      Storsvaget vik
      Stortallen tall
      Stor-Tansberget berg
      Stor-Tistertjärnen tjärn
      Stor-Tistertjärnen tjärn
      Stor-Tistertjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stor-Tranamyrudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storuddviken vik
      Stor-Ulmberget berg
      Stor-Ulmberget berg
      Storvassen vasse
      Storviken del av sjö
      Storviken vik
      Storvägen stig
      Stor-Vänsberget berg
      Storån del av Kalixälven
      Storån sund
      Storån å
      Storänget äng
      Storänget slåtteräng
      Storänget änge
      Storänget del av Storholmen
      Storänget slåtter
      Storören ovanvattensgrund
      Stranden äng
      (Uppi) Strycken fors
      Strycken fors
      Stryckforsen fors
      Stryck-änget slåtter
      Stryckänget udde
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberget berg
      Stråkaberg-myran myr
      Stråkabäcken bäck
      Stråkahuvud-änget slåtteräng
      Stråka-Kippingmyran myr
      Stråkamyran myr
      Stråkamyran myr
      Stråkamyrbäcken bäck
      Stråkan eller Strycken del av Bönälven
      Stråkan fors
      Stråkan land
      Stråkan fors
      Stråkan fors
      Stråkan fors
      Stråkan fors
      Stråkarna forsar
      Stråkarna forsar
      Stråkarna forsar
      Stråkaronningen slåtteräng
      Stråkaronningsvarpet f.d. notvarp
      Stråka-träsket träsk
      Stråka-träsket träsk
      Stråkaudden udde
      Stråkaudden udde
      Stråkaudden udde
      Stråka-vägen gångstig
      Stråka-vägen gångstig
      Stråkavägen väg
      Strömsnäset udde
      Strömsnäset äng
      Strömsnäset udde
      Strömsnäsören stengrund
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Strömsundholmen holme
      Strömsundholmen holme
      Strömsundholmen holme
      Stubbheden hedland
      Stubbigmyran myr
      Stubbigudden udde
      Stubbmyran myr
      Stubb-Oll-tjärnen, Yttre och Indre Saknas
      Stubbudden udde
      Stubbänget slåtteräng
      Stugustycket åkerteg
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen del av Mars-forsarna
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupmyran myr
      Stupstrycken fors
      Ståcki-vaara hedland
      Stånningsudden udde
      Stängbäcken bäck
      Störusudden udde
      Störusuddviken vik
      Sumerivaara berg
      Sumpen vattenbassäng
      Sundet utlopp
      Sundet sund
      Sundet förbindelse
      Sundet förbindelse
      Sundet förbindelse
      Sundet, se Storsundet sund
      Sundholmen holme
      Sundström-gärdan gärda
      Sundudden udde
      Sundudden, Stora udde
      Sundängena ängar
      Sundängesavan ava
      Sundängesavan ava
      Sund-änget slåtteräng
      Suopavaara berg
      Suopavaara berg
      Svaget, Stora, se Strosvaget vik
      *Svag-änget äng
      Svalget ställe i ängesån
      Svalget fors
      Svalgheden hedland
      Svartabborrtjärnarna tjärnar
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartby-Snårberget berg
      Svartby-ån del av Kalixälven
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyrdiket dike
      Svartmyren myr
      Svartmyrtjärnen tjärn
      Svartpotten tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartträskbäcken bäck
      Svartträsken träsk
      Svartträsket sjö
      Svartträsket sjö
      Svartträsket sjö
      Svartträsket, Indre- och Yttre- träsk
      Svartträsket sjö
      Svartträskmyran myr
      Svartviken vik
      Svedjan del av Svartbyn
      Svedjan delvis uppodlad plats
      (Iså) Svedjan udde
      Svedje-udden udde
      Svedjeudden udde
      Svedjetegarna korntegar
      Svedjeudden, Lilla udde
      Svedje-ängarna ängar
      Syd-Hatten berg
      Sydtjärnen tjärn
      Syndavågorna klapperstensfält
      (Isi) Sågdammet fördämning
      Säljbäcken bäck
      Sävjeudden udde
      Sääjärvi sjö
      Södra-Poimisträsket sjö
      Sörgärdan gärda, slåtteräng
      Sörgärdan linda
      Sörimyrarna myrar
      Sör-i-myrorna myrar
      Sör-Knektlandet höjd
      Sörmyrarna myrar
      Sör-Rudjärvberget berg
      Sör-Sandsjärv sjö
      Sörsvartabborrtjärn tjärn
      Sörtjärn tjärn
      Sörträsket del av Kölmträsket
      Sörträsket del av Pojmisträsket
      Sörviken el. Viken del av sjö
      Sör-å-berg-tjärnen tjärn
      Sörån gren av Ängesån
      Söränden del av sjö
      Söränden eller Änden del av sjö
      Sölkäsaarimyran myr
      Sänkmyran myr
      Sönkmyrhultet skogsås
      Sönsmyran myr
      Sör-Dorpas myr
      Sörmyran myr
      Sörsjön del av sjö
      Söränden del av sjö
      Taarasjärvi sjö
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkän Pikkujärvi tjärn
      Takarova berg
      Takavuoma myr
      Tallbergen berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergbäcken bäck
      Tallbergen berg
      Tallberget, Indre och Yttre berg
      Tallbergsmyran myr
      Tallbergsvägen gångstig
      Tallbäcken, se Tallån Saknas
      Tallbäckforsen fors
      Tallbäckvägen gångstig
      Talljärv sjö
      Talljärv sjö
      Tallknösen skogskulle
      Tallkölen höjdsträckning
      Tallkölen skogsland
      Tall-Lillträskberget berg
      Tallsjöberget bergkulle
      Tallsjömyran myr
      Tallsjömyran myr
      Tallsjön sjö
      Tallsjömyren myr
      Tallsjön sjö
      Tallsjövägen stig
      Tallträsklandet område
      Tallträsklandet skogsland
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talluddmyran myr
      Tallviken färjställe, gårdar
      Tallviksavan, se Äspnäsavan Saknas
      Tallviksavan ava
      Tallviksavan vik (ava)
      Tallviksbäcken sund
      Tallån å
      Tallån bäck
      Tallån å
      Tallån å
      Tamas-udden udde
      ?Tangj-bäcken el.? Tangj-ån bäck
      Tansberget, V berg
      Tansberget, Östra och Västra Saknas
      Tansberget, Östra Saknas
      Tansbäcken el. Tansån vattendrag
      Tansjärv sjö
      Tansjärv sjö
      Tansjärv sjö (och by)
      Tansjärv sjö
      Tansån eller Tansbäcken vattendrag
      Tanså-udden myrslåtter
      Tantsberget, Östra och Västra Saknas
      Tantsjärv sjö (och by)
      Tarasjärv sjö
      Tarasjärvi sjö
      Tarasjärvi sjö
      Tarmen äng
      Tarpivuopio ava? el. sund?
      Tarpivuopioudden udde
      Telimänjärvi träsk
      Telmberget berg
      Telmbergsvägen väg
      Telmbäcken bäck
      Telmbäcken bäck
      Telmmyran myr
      Telmstranden slåtterängar, »rånningar»
      Telmträsket sjö
      Telmträsket träsk
      Telmträsket sjö
      Telmträsket, Lilla sjö
      Telmträsket, Lilla sjö
      Tervajoki bäck
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi eller Tjärasträsket sjö
      Terva-rova ås (eller berg)
      Tervasbäckdn bäck
      Tervasmyren myr
      Tervavaara berg
      Terva-vaara berg
      Tila-berget berg
      Tiljevägen stig
      Tiljevägen Saknas
      Tiljevägen gångstig
      Timmerheden hed
      Timmerheden höjdsträckning
      Timmerviken vik
      Tinstället plats
      Tintoträsket träsk
      Tintoträsket sjö
      Tisterbäcken bäck
      Tisterbäcken bäck
      Tisterbäcken bäck
      Tisterbäcken bäck
      Tistertjärnarna tjärnar
      Tistertjärnarna tjärnar
      Tistertjärnberget berg
      Tistertjärnberget berg
      Tistertjärnen tjärn
      Tistertjärnen, Stora och Lilla tjärnar
      Tistratjärn, Stora och Lilla tjärnar
      Tjerso-tjärnen tjärn
      Tjersotjärnen tjärn
      Tjersotjärnen tjärn
      Tjenjerbäcken bäck
      ?Tjif-tuv-råningen slåtter-äng
      Tjipplombmyran myr
      Tjipronsmyran myr
      Tjipronsmyrhultet höjd
      Tjiriapä-forsen fors
      Tjocktalludden udde
      Tjupen vik
      Tjupen(?) område, vik
      Tjupholmen halvö
      Tjupmyran myr
      Tjäderholmen holme
      Tjäderholmen holme
      Tjädermyran myr
      Tjälaberget (el. Kölaberget) berg
      Tjälaberget (el. Kölaberget) berg
      (På) Tjäntan Saknas
      Tjäntberget berg
      Tjäosjärv, se Tintoträsk sjö
      Tjäosjärvbäcken bäck
      Tjärasberget berg
      Tjäras-berget berg
      Tjäras-berget berg
      Tjäras-berget berg
      Tjäras-berget berg
      Tjärasbergmyran myr
      Tjäras-bäcken bäck
      Tjärasmyran myr
      Tjäras-träsket eller Tervajärvi sjö
      Tjärjärv insjö
      Tjärjärv insjö
      Tjärjärv(s)berget berg
      Tjärlandet sandhed
      Tjärlandet skogsland
      Tjärlandet skogsland
      Tjärn tjärn
      Tjärnberget Saknas
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbergstj. tjärn /Se
      Tjärnbergstjärnen tjärn
      Tjärnbergsudden plats
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen, Bytjärnen Saknas
      Tjärnen, Per-Als-tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen el. Tjärn tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen innersti berget tjärn
      Tjärngraven dike
      Tjärnheden hedland
      Tjärnheden hed
      Tjärnheden hedland
      Tjärnholmen holme
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrgravarna diken
      Tjärnmyrhedarna hedar
      Tjärnmyrknösarna skogsknabbar
      Tjärnmyran, se Isimyran Saknas
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrlandet hedland
      Tjärnmyrlandet skogsland
      Tjärnmyrliden skogsås
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnån å
      Tjärnå-viken vik
      Tjärnänget slåtteräng
      Tjärn-hålet fors
      Tjärnholmen, se Tjäderholmen holme
      Tjärnugnen plats
      Tjärnugnen plats
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnån å
      Tjänt-bäcken bäck
      Tjäntjärv träsk
      Tjäntjärv träsk
      (Isi) Tjäntjärv träsk
      Tobaken el. Tobacken åker
      Tomasudden udde
      Tomten åkerteg
      Toppberget berg
      Toppberget berg
      Tomthultet hedland
      Toppersberget berg
      Toppersgraven slåtter
      Torpbacken land
      Torpbrändet område
      Torpbrändet skogsland
      Torpgärdorna gärdor
      Torpviken vik
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrbergsmyran, Yttre myr
      Torrbergsmyran myr
      Torrbergsmyran myr
      Torrheden hed
      Torrudden udde (o. gård)
      Toskmyran myr
      Trallmyran, se Trattmyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyrhultet höjd
      Tranumyrudden udde
      Tranumyrudden, Stor o. Lill- Saknas
      Tranumyrviken vik
      Trattmyran myr
      Tredjeklippen topp
      Trehörningen teg
      Trehörntjärnen tjärn
      Trekanttjärnen (el. Trehörntjärnen) tjärn
      Trollkölingknösarna, se Tröllkälingknösarna Saknas
      Trolltjärnen (el. Trölltjärnen) tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Träsk-Alkus berg
      Träskberget berg
      Träsket sjö
      Träsket sjö
      Träsket träsk
      Träsket sjö
      Iså Träsket el. Vänsträsket sjö
      (Uppå) Träskheden hedland
      Träskheden hedland
      Träskhultet skogsland
      Träskmyran myr
      Träskänden del av sjö
      Träskänden strand
      Träskänden del av Djupträsket
      Tröllkälingknösarna skogskullar
      Tröllkälingknösarna skogskullar
      Tukidima skogsparti
      Tuokivaara berg
      Turist-vägen gångstig
      Turistvägen gångstig
      Turpasberget (Stora o. Lilla), se Dorpasberget Saknas
      Turpasberget, Stora och Lilla, se Dorpas-bergen berg
      Turpasbäcken, se Dorpas-bäcken bäck
      Turpasjärvi träsk
      Turpasmyran, Södra och Norra myrar
      Turpasträsket träsk
      Turpasvaara berg
      Turpasvuoma myr
      Tuvhultmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyrhulten knabbar
      Tuvänget slåtteräng
      Tvärbäcken bäck
      Tväredet väg
      Tväredet väg
      Tväredet väg
      Tväredet väg
      Tvärlandet skogsland
      Tvärlandet höjdsträckning
      Tvärådammet dammbyggnad
      Tvärådammet dammbyggnad
      Tvärå-huvudet del av Tvärån
      Tvärån å
      Tvärån del av Lainsån
      Tvärån del av Lainsån
      Tvärån del av Lainsån
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tväråudden udde
      Tvättkällan kallkälla
      Tyckbergen berg
      Tyckbäcken bäck
      Tyckbäcken bäck
      Tykkijärvi sjö
      Tyckjärv utdikat träsk
      Tyckjärv utdikat träsk
      Tyckträsket sjö
      Tysk-udden udde
      Tysk-viken vik
      Tysk-änget äng
      Törnesudden udde
      Törnkvist(s)udden udde
      Törnässundet sund
      Törnässundet sund
      Törnäsudden udde
      Törnäsudden udde
      Törnäsviken vik
      Törr-raga-landet hedland
      Uddberget berg
      Udden udde
      (Iså) Udden udde
      (Uppå) Udden udde
      (Iså) Udden udde
      (Isi) Udden udde
      Udden udde
      Udden udde
      (Bakom) Udden sandstrand
      Udd-gammalstycket åker
      Udd-gärdan gärda
      Udd-hällan stenhäll
      Uddlandberget berg
      Uddlandberget berg
      Uddlandberget berg
      Uddtjärnen tjärn
      Udd-viken vik
      Udd-änget slåtteräng
      Ullattån å
      Ullattån å
      Ulmberget, Stora och Lilla berg
      Ulmberget, Lilla o. Stora berg
      Ulmberget, Lilla berg
      Ulmberget, Stora berg
      Ulmbergsvägen väg
      Ulmbäcken bäck
      Ulmislogen dansloge
      Ulmjärv sjö
      (Isi) Ulmjärv kronotorp
      Ulmjärv sjö
      Ulmjärv sjö
      Underfors-holmarna småholmar
      Under-Kinsforsvägen stig
      Uppiågrdsselet sel
      Uppistu-Lillberget berg
      Uppi Tjärnen tjärn
      Uppi ån del av sjö
      Uppi Överbäckgärdan åkrar och ängar
      Uppmyran, se Uppövermyran myr
      Uppmyren myr
      Uppå Roan hed
      Uppå Stråkahuvudet slåtteräng
      Uppåt-Avan ava
      Uppåt-Skiftet äng
      Uppövermyran (el. uppevid-myran?) myr
      Urån å
      Utantillhedarna hedland
      Utterforsen fors
      Utterforsen fors
      Utterforsmyran myr
      Utterforsselet sel
      Utterforsstråkan fors
      Utterviken vik
      Utå Holmen (el. Långholmen) strand
      Utåt-udden udde
      Vaaranjoki bäck
      ?Vadet äng
      Vaktitieva skogskulle
      Vaimisberget berg
      Vaimisberget berg
      Vaimisberget berg
      Vaimisbergmyran myr
      Vaimisbergskravlet stenskravel
      Vaimisbäcken bäck
      Vaimisjärv träsk
      Vaimisträsket sjö
      Vaimisträsket sjö
      Vaimisträsket sjö
      Vaiskkölbäcken bäck
      Vaisk-kölen skogsås
      Vaiskkälen berg
      Vaiskkölen höjd
      Vaiskkölmyran myr
      Vaktnäsavan ava
      Vaktnäsviken vik
      Valböttnet, se Varböttnet Saknas
      Valhultet skogsområde
      Valkiajärvi sjö
      (Uppå) Vallen äng
      Vallsberget berg
      Vallsberget, se Beskiberget berg
      Vallsberget, Östra berg
      Vallsjärv träsk
      Vallsmyran myr
      Ini Valviken notvarp och vik
      Valviken vik
      Vanhavaara finskt namn på Gammelberget
      Varböknet sund
      ?Varböcknet, Östra o. Västra sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet sund
      Varböttnet (el. Varböknet) sund
      Varböttnet (el. Varböknet) sund
      Vargavan ava
      Varg-avan ava
      Vargavan ava
      Vargknösen kulle
      Varningberget berg
      Varningen träsk
      Varningen område
      Varningsberget berg
      Varningstjärn tjärn
      Varningsträsket träsk
      Varningsträsket sjö
      Varningtjärnen tjärn
      Vasselet sel
      Vattovaara (el. Vattuvaara?) berg
      Vattumyren myr
      Vattumyran myr
      Vattumyren myr
      Vattusilingen myr
      Vedaidun »eda»
      Vekka-bäcken bäck
      Vekkoja slåtteräng
      Vekkojalampi tjärn
      Vennbergs-gärdorna gärdor
      Vennbergsudden udde
      Vennbergsviken vik
      Vesa-berget berg
      Vesamyran myr
      Vesterberg-änget äng
      Vetamyran myr
      Vettas-joki el. Vettasen-joki älv /Se
      Videholmen holme
      Vidholmen holme
      Viiminenkoski fors
      Viitika (Viittika ?) tallhed, skogsland
      Viken vik
      Viken namn på Långviken
      Viken del av Kölmträsket
      Viken baki Norudden vik
      Vik-änden del av Mickel-viken
      Vik-änd-heden tallhed
      Vildberget berg
      Vildberget berg
      Vildheden hed
      Vildheden hed
      Vildheden hedland
      Vildmyran myr
      Vildrenmyran myr
      Vildrenmyran myr
      Vildrenmyren myr
      Vilkosmyren myr
      Vilstenen sten
      Vilstenhultet skogshult
      Vindbäcken bäck
      Vindbäcken bäck
      Vindstråkan fors
      Vinholmen holme
      Vinnäs-bäcken bäck
      Vinnäset udde
      Vinnäsudden udde
      Vinstället tjädervin
      Vippa-backen avrättningsplats
      Vislakheden hed
      Vislak(t)heden hedland
      Vislak(t)viken vik
      Vislakviken vik
      Vitamyran myr
      Vitamyrvägen gångstig
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitbergsmyran myr
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget, se Vitträskberget berg
      (Ini) Vitheden område
      Viti-berget berg
      Vitmossaknusen berg
      Vitmossaknösarna skogskullar
      Vitmossaknösarna skogskullar
      Vitmyran uppodlad myr
      Isi Vitmyran vik
      Vitmyran odling
      Vitmyrberget berg
      Vitmyren myr
      Vitmyran myr
      Vitmyrberget berg
      Vitmyrberget berg
      Vittamaa skogsås
      Vittikkö hedland
      Vitträskberget berg
      Vitträskberget berg
      Vitträskberget berg
      Vitträskberget berg
      Vitträskberget berg
      Vitträskbäcken bäck
      Vitträsket sjö
      Vitträsket sjö
      Vitträsket sjö
      Vitträsket nu utdikad sjö
      Vitträsket träsk
      Vitvattutjärnen tjärn
      Vitträsket sjö
      Vitträskheden hed
      Vuopiooja-joki bäck
      Vålberget berg
      Vålträsket, se Välvträsket Saknas
      Vägen åt Alsjärv gångstig
      Vägen åt Udden gångstig
      Vähä Pannivaara berg
      Väliberget berg
      Välivaara berg
      Välvavan ava
      Välvträskberget berg
      Välvträskberget berg
      Välvträsket (el. Valvträsket) sjö
      Välvträsket sjö
      Vännäsavan, se Storavan Saknas
      Vännäsberget berg
      Vännäsberget berg
      Vännäsberget berg
      Vännäsbergsmyran myr
      Vännäs-hästvägen häststig
      Väns-bergen berg
      Vänsberget berg
      Vänsberget, Lilla berg
      Vänsberget, Lilla berg
      Väns-berget, Stor- och Lill- berg
      Vänsberget, Stora berg
      Vänsjärv sjö
      Vänsjärv sjö
      Vänsjärv sjö
      Väns-myran, Nais- och Mars- Saknas
      Väns-näset näs
      Vänsnäsmyran myr
      Vänsträsket, se Vänsjärv sjö
      Vära-joki bäck
      Vära-niva fors
      Västanbergmyran myr
      Västanbergmyren myr
      Västanbäckheden hed
      Västanlandet skogsland
      Västanlandet skogsland
      Västanlandänget slåtter
      Västanmyran (el. Väståmyran) myr, slåtteräng
      Västantillberget berg
      Västantillheden skogsland
      Västantillheden hed
      Västantillmyran myr
      Västantill-udden udde
      Västantillviken vik
      Västaudden udde
      Väster-Bergudden Saknas
      Västerbyggarvägen stig
      Västerbyggarvägen stig
      Västerbyggarvägen stig
      Väster-Djupbäcken bäck
      Väster-Granberget berg
      Västra-Granberget berg
      Västergrundet del av sund
      Väster-Hästänget ängar
      Väster-Kentudden udde
      Västerskogen skogsland
      Väster-Snårberget berg
      Väster-Stordalen höjdsträckning
      Väster-Stordalen höjdsträckning
      Väster-Tansberget berg
      Väster-Tantsberget berg
      Västerträsket del av Kölmträsket
      Väster-Varböttnet sund
      Väster-Vikbäcken bäck
      Västerviken vik
      Väster-Änden del av sjö
      Väster-änd-tjärnen tjärn
      Västerändudden udde
      Västiberget del av Hällberget
      Västiberget berg
      Västibäcken bäck
      Västibäcken bäck
      Västibäcken bäck
      Västibäcken bäck
      Väst-i-Bön krok
      Väst-i-Bön-forsen fors
      Väst-i-Bön-rånningen slåtteräng
      Väst-i-Bönån del av Bönån
      Väst-i-Bönån del av Bönån
      Väst-i-Bön-ängarna ängar
      Väst-i-heden hedland
      Väst-i-kiveln del av skogsmarker och berg
      Västikroken vik
      Västimyran myr
      Västimyren myr
      Västiron vik
      Västiudden udde
      Västiudden udde
      Väst-i-viken vik
      Väst-i-viken vik
      Västre-Alkus del av Alkus-bergen
      Västre-ava-udden äng
      Västreberget berg
      Västre-Björklandet del av Björklandet
      Väster-Brändberget berg
      Västre-Brändberget berg
      Västre-Granbergsmyran myr
      Västre-Indreudden udde
      Västre-klippan del av Korsberget
      Västrelandet skogsland
      Västre-Lombberget berg
      Västre-Mäjärv träsk
      Västre-Pesaberget berg
      Västre-Risbergsmyran myr
      Västre-Ristall-landet skogsland
      Västre-Sockträsket del av Sockträsken
      Västre-Stormyran myr
      Västra Stormyrberget berg
      Västre-Stormyrberget berg
      Västre-Tallberget berg
      Västreträsket, Västre-Mäjärv träsk
      Västreviken vik
      Västreviken vik
      Väst-å-viken (el. Västanviken?) odling
      Väglä-rova hed
      Väärä-bäcken bäck
      Väärä-bäcken bäck
      Väärajoki bäck
      Vääräjoki bäck
      Vääräjoki bäck
      Vääräjoki bäck
      Vääraniva fors
      Vääräniva fors, »stråka»
      Vääraniva-bäcken bäck
      Vääränivaselet sel
      Ylipieli äng
      Ylä Kiilisjärvi sjö
      Yrholmen holme
      Yrholmssundet sund
      ?Yrviken, el.? Jäderviken vik
      Ytteravan ava
      Ytteravan ava
      Ytteravan vik
      Ytteravan ava
      Ytteravasundet sund
      Ytterberget berg
      Ytterberget berg
      Ytterbäcken bäck
      Ytter-Hatten berg
      Ytter-Hällbergsträsket träsk
      Ytter-Lainsjärv sjö
      Ytter-Lainsjärv träsk
      Ytter-Lainsjärv träsk
      Ytter-Lainsjärv träsk
      Ytter-Lainsjärv träsk
      Ytter-Lainsjärv-träsket sjö
      Ytter-Lillträsket sjö
      Ytter-Lillträsket träsk
      Yttermyran myr
      Yttermyran, se Sör-i-myrorna del av Sör-i-myrorna
      Ytter-Sandudden udde
      Ytter-Sandudden, se Lillsandudden udde
      Ytterselet sel
      Ytterstan, Lass- slåtteräng
      Ytterstberget, se Ytterberget berg
      Yttersti vik
      Yttersti del av sjö
      Yttersti del av sjö
      Yttersti del av sjö
      Ytterstibäcken slåtteräng
      Yttersti isi änget vik
      Ytterstimyran myr
      (Uppå) Ytterstistranden strand
      Yttersti(träsket) del av sjön Elmajärvi
      Yttersti.träsket del av sjön Rönsjärv
      Yttersti-träsket del av sjön Alsjärv
      Ytterst-Lillträsket sjö
      Ytterst-Lillträsket sjö
      Ytterstlomben sjö
      Ytterst-Lomb(en) lomb
      Ytterstlomben sjö
      Ytterstråkan fors
      Ytterstråkan fors
      Ytterstråkan fors
      Ytterstträsket träsk
      Ytterståkern kornåker
      Ytterst-å-Udden korntegar
      Ytterträsket träsk
      Ytterträsket sjö
      Ytterudden udde
      Ytterån bi-å
      Ytterån bi-å
      Yttre-Björkåudden udde
      Yttre-Brandberget berg
      Yttre-Braxenån å
      Yttre-Bredängesavan ava
      Yttrebäcken bäck
      Yttre-Dammträsket träsk
      Yttre-Granberget berg
      Yttrehammarn skogsknabbar
      Yttre-Hatta berg
      Yttre-Hällbergsträsket träsk
      Yttre Kiilisjärvi sjö
      Yttre-Knektlandet skogsland
      Yttre-Kölmyran myr
      Yttre Lansjärv sjö
      Ytter-Långholmen holme
      Yttre Långholmen, se Långholmen Saknas
      Yttre-Långudden udde
      Yttrelånguddviken vik
      Yttrelänningen plats och gårdar
      Yttre-Märkjärv träsk
      Yttre-Märkjärv träsk
      Yttre-Rudjärvberget berg
      Yttre-Snödberget del av Snödbergen
      Yttre-Stubb-All-tjärnen tjärn
      Yttre-Svartträsket träsk
      Yttre-Tallberget berg
      Yttretjärnen tjärn
      Yttre-Tyckberget berg
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åhedarna hedar
      Å-hedarna tallhedar
      Åhuvud-udden udde
      Åhuvud-vägen gångstig
      Åkerbäränget änge
      Åkroken krok på Lillträskån
      Åkrokmyran myr
      Åmynnet in- och utlopp
      Åmynnet utlopp i sjö
      Åmynn-ron vik
      Åmynn-ron vik
      Åmunnudden udde
      Åmynn-viken vik
      Åmyran myr
      Åmyren myr
      Åmyrhedarna hedland
      Ån å
      Årforsberget berg
      Årforsberget berg
      Årforsberget berg
      Årforsberget berg
      Årforsberget berg
      Årforsbergudden utlöpare från Årforsberget
      Årforsen fors
      Årforsen fors
      Årforsen fors
      Årforsen fors
      Årforsen fors
      Årforsen fors
      Årforsen, se Arforsern fors
      Årforsen fors
      Årforskölen skogsås
      Årforsmyrarna myrar
      Årforsträsket träsk
      Årkutsberget berg
      Årkutsberget berg
      Årkutsbäcken bäck
      Årkutsbäcken bäck
      Årkutshedarna hedar
      Årkutsträsket träsk
      Årkutsträsket sjö
      Årt-näset näs
      Årtnäsudden, se Årtnäset udde
      Åsen (äv. Åsberget) berg
      Åsen skogsås
      Åsmyran myr
      Åsmyren myr
      Åt-berggördan f.d. åker
      Återstberget berg
      Åt-gärdan åker
      Åt-hammarn knabbe
      Åtigårddammet fördämning och översilningsväg
      Åtigård-sanden sandgrynna
      Åt-nylandet kornteg
      Åt-potatislandet potatisland
      Åt-smedjelandet kornåker
      Åt-udden udde
      Åuddarna uddar
      Åudden udde
      Åvasknösarna skogskullar
      Äijävaara berg
      Äijävaara berg
      Älgforsen fors
      Älgforsladan slåtter
      Älgforsselet sel
      Älven del av Sangisån
      Ämmäsjoki å
      Ämmäsjoki bi-bäck
      Ämmäsjoki bäck
      Ämtholmen holme
      Ämt-tjärnen tjärn
      Ändberget berg
      Ändberget berg
      Änden vik
      Änd-myran myr
      Änd-udden udde
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäckmyren myr
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängesholmen holme
      Ängestjärn tjärn
      Ängesviken vik
      Ängesåbacken backe
      Ängesåbron bro
      Ängeså-Långrätan vägsträcka
      Ängesån älv
      Ängesån biflod
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån älv
      Ängesån å
      Ängesån å
      Ängesån å
      Ängeså-selet sel
      Ängeså Storberget, se Storberget berg
      Ängeså-vägen gångstig
      Ängesvägen gångstig
      Ängesåvägen väg
      Ängesåvägskälet vägskäl
      Äspnäsavan (el. Tallviksavan) ava
      Äspnäsavan ava
      Äspnäset udde
      Ödsmyran (Ötsmyran?) myr
      Ökmyran myr
      Ökmyrbäcken bäck
      Ömanshässjan slåtteräng
      Önupp lågt land
      Önup ava, avsnört vatten
      Önupp vik (ava)
      Önuppsjön sjö
      Önuppsundet sund
      Örarna holmar och gru