ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Korpilombolo socken : Pajala och Korpilombolo tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 654 Bebyggelsenamn : 352 Naturnamn : 2220
Korpilombolo sn /Se Ahmakangas hedmark Saknas Saknas Saknas Saknas
Korpilombolo by o. sn /Se Aho berg Korpilombolo socken och by Aapuajoki bäck
Korpilombolo sn /Se Ahonoja bäck Korpilombolo sn o. tg Aapuajoki å
Korpilombolo sn /Se Ahovuoma myrmark Korpilombolo kyrkby Aapuaniemi udde o. slåtterskifte
»Soukolo» folkl. benämn. på sn /Se Ahvenjärvenmaa skogsmark Korpilombolo by o. sn Aapuanniemi udde
Aapo gård /Se Ahvenjärvi sjö Korpilombolo kyrkby o. sn Aapuav(uo)ma ängsmark
Alapää gård /Se Ahvenjärvi sjö /Se Korpilombolo socken Aapuavuoma myr
Anttu gård /Se Ahvenvaara berg Korpilompolo mark, skogskärr Aapuavuoma myr
Anttu hemman /Se Ahvenvaara berg /Se Jierilainen inbyggarbeteckning Aatonlahti vik
Grantorp, se Honkurinpää by /Se Ahvenvuoma myr Lahtilainen inbyggarbeteckning Aatonmaanniitty slåtteräng
Halme by /Se Ahvenvuoma myr /Se Aapon-Pekka gård Abborrudden udde
Hangas (el. Hangasjärvi) by /Se Airijärvi sjö /Se Aato gd Ahmakangas skogsmark
Hangasjärvi (el. Hangas) by /Se Aihikko terräng Aaton maa gård Ahmaniemi udde
Hangasjärvi by /Se Aihkimaa skogshöjd Aatonmaa gd Ahmaniva strömdrag
Heikinvaara gdr /Se Aihkimaa skogsmark Aatto gård Ahmaoja bäck
Hieta gård /Se Airiviita skogsmark /Se Aho kronotorp Ahmaojansuu åmynning
Honkurinpää by /Se Airiviita terräng Aho gårdar Ahmasuanto lugnvatten
Jierijärvi sjö och by Airijärvi tjärn Aho bebyggelse Aho skogsmark
Juoksuvaara by /Se Alajoki bäck Aho kolonatområde Aho skogsmark
Järvenpää gård /Se Alalompolo del av sjö /Se Aho gårdar Aho berg
Kirnujärvi by /Se Alanenmaa (Alasenmanmaa) skogsmark /Se Alanentalo gård Aho skogshöjd
Kivijärvi by /Se Ala-Paljukkalaki bergstopp Alapää gård Ahonoja bäck
Korpilombolo by o. sn /Se Alapäänjänkkä myr Alapää del av by Ahonoja bäck
Korpilombolo by /Se Alapäänrämeä sank mark Alapää gård Ahonsaajot myrholmar
Kuoppala gård /Se Alasenmanmaa (Alanenmaa) skogsmark /Se Alapää(?) gd Ahonvuoma myr
Kuru gård /Se Alasenmaanjärvi tjärn Alapää gård Ahot skogshöjder
Lahnasuando gdr /Se Alasenmaanjärvi (Alasenmanjärvi) sjö /Se Alapää del av by Ahovuoma myr
Lahnasuando gdr /Se Alasenmanjärvi (Alasenmaanjärvi) sjö /Se Alapää del av by Ahovuoma myr
Lahnasuanto by /Se Alasmenemäjärvi torrlagd sjö /Se Alatalo gård Ahtaanalustansaajot myrholmar
Lammi gård /Se Alasmenemäoja bäck /Se Alatalo gård Ahven-Apa-janiemi udde
Lampa (Lamppa) gård /Se Alasmenemärova moränås Alatalo gd Ahvenjärvenmaa höjd
Lassi hemman /Se Alasmenemärova berg /Se Alatalo gård Ahvenjärvi sjö
Liminka by /Se Alasmenemävuoma myr Alatalo gård Ahvenjärvi sjö
Liminkajoki by /Se Alasmenemävuoma myr /Se Alatalo gård Ahvenjärvi, Pikku sjö
Limingoån by /Se Alavaara höjd Alatalo gård Ahvenjärvi, Pikku sjö
  Alavinsa berg Alavaara gård Ahvenniemi udde
  Alavuoma myr Alavaara gård Ahvenvaara berg
  Alavuoma myr /Se Anttu gård Ahvenvaara berg
  Alavuomanjärvi tjärn Anttu gård Ahvenvuoma, Alanen myr
  Alavuomanmaa myr Aukusti gård Ahvenvuoma, Ylinen myr
  Ampiaisjärvi tjärn Autiovaara gårdar Ahvenvuoma myr
  Iso Ampiaisjärvi sjö /Se (Isi) Backe gård Aihikko skogsmark
  Ampiaisjärvi, Iso sjö /Se (Isi) Backgården gård Aihikko berg
  Pikku Ampiaisjärvi sjö /Se (Isi) Berg gård Aihkimaa skogsmark
  Ampiaisjärvi, Pikku sjö /Se Bergvattnet lht Aihkimaa skog
  Ampiaismaa terräng (Isi) Bonden gård Aihkimaanoja bäck
  Ampiaismaa skogsmark /Se Brännmyra torp el. gårdar Aihkimaanoja bäck
  Ampiaisvuoma myr (Isi) Drugge torp (gård) Aihkimaoja bäck
  Antinjänkkä sank mark (Isi) Emi gård Aihkivaara berg
  Antinjänkkä myr Eriksberg gård Aikima berg
  Apuravaara berg Eriksberg hemman Ailislehonniityt slåtter
  Aukeajänkkä myr Eriksberg gård Airijärvi sjö
  Brobacken höjd Feetto gård Airijärvi sjö
  Elmabäcken bäck Finni gård Airiviita skogsmark
  Elmarova moränås Finni gård Airiviita skogsmark
  Erkinotta höjd Finnin-leski gård Airojärvi sjö
  Finnijoki å Finninniemi gård Aittamaa skog
  Finnijoki å Finninniemi gård Aittapelto åker
  Finnijoki å /Se Finninniemi gård Alainenjärvi sjö
  Flakaberget berg Finninniemi gård Alajoki bäck
  Flakaberget berg Finnudden gård Alajoki bäck
  Haapalehto skogsmark Finnudden gård Alajoki å
  Haapalehto skogshöjd Fällan torp Alajoki å
  Haapamaa skogsmark Fällan bebyggelse Alajoki å
  Haapaoja bäck Fällan kronotorp Alajänkkä myr
  Haisujoki å /Se (Isi) Gammelgården gård Alakurkkio fors
  Haisujoki bäck Gammelgården gård Alalompolo tjärn
  Haisujänkkä myr /Se Gammelgården gård Alalompolo del av Korpilompolojärvi
  Haisujärvi tjärn Granheden lht Alalompolo södra delen av Korpilompolosjön
  Haisujärvi tjärn Grantorp kronotorp Alanen Heinävuoma äng
  Haisujärvi sjöar /Se Grantorp kronotorp Alanenlaki berg
  Haisukoski fors /Se Gudmundisaari gård Alanenmaa skogsmark
  Haisulahti vik /Se Gudmundisaari öde gård Alanenmaa skog
  Haisulehto skogsmark Gudmundsholmen öde gård Alanenmaa skogsmark
  Haisulehto skogsmark /Se Gustafsberg kronotorp Alanenniitty Saknas
  Haisunoja bäck Gustafsberg kronotorp Alanenniitty uteäng
  Haisuoja bäck /Se Gustavsberg kronotorp Alanen Pentäsrova berg
  Haisuoja bäck /Se Gustavsberg kronotorp Alanen Säyneinenjärvi sjö
  Haisuvaara berg Gustavsberg eller Parski kronotorp o. öde torp Alanen Säynäjäjärvi sjö
  Haisuvaara berg /Se Gustavsberg gd Alanen Teuravaara berg
  Haisuvaara berg /Se Gustavsberg gårdar Alanokka bergstopp
  Haisuvittikko skogsmark /Se Gårdsstället f.d. gårdsplats Ala Paljohkalaki, se Ala Paljukkalaki berg
  Haisuvuoma myr Halme kronotorp Ala Paljukkalaki berg
  Haisuvuoma myr /Se Halmeenjänkkä gårdar Alapää del av sjö
  Haisuvuoma myr /Se Halmeenmaa by Alapää del av sjö
  Hangasjärvi sjö Halmeenmaa by Alapää, Itä f.d. slåtterskifte
  Hangasjärvet sjöar /Se Hangas by Alapää, Länsi f.d. slåtterskifte
  Hangasvaara höjd Hangas by Alapäänjoki å
  Hangasvaara berg /Se Hangasjärvi by Alapäänjuova kanal
  Hanniemäen Kotijänkkä f.d. slåttermyr Hangasjärvi by Alapäänjuova kanal
  Hannujärvi sjö Hangasjärvi by Alapäänjänkkä myr
  Hannujärvi sjö /Se Hangasjärvi by Alapäänjänkkä myr
  Hannulehto lövdunge Hannu gård Alapäänjänkkä myr
  Hannulehto skogsmark /Se Hannu gård Alapäänjänkkä myr
  Hannunahot svedjemark Hannu gård Alapäänjänkkä myr
  Hannunahot höjder /Se Hannukainen gård Alapäänjänkkä myr
  Hannuoja bäck /Se Hannumäki gård Alapäänjänkkä myr
  Hannuvuoma myr Hannumäki gård Alapäänjärvi vik
  Hannuvuoma sank mark Hannumäki Saknas Alapäänlahti vik
  Hannuvuoma myr /Se Hannunmäki Saknas Alapäänlahti vik
  Hannuvuomanvittikko björk, skogsområde Hannunmäki by Alapäänlahti vik
  Harju ås Hannumäki gård Alapäänlahti vik
  Harju ås /Se Hannumäki gård Alapäänoja bäck
  Harjujärvi tjärn Hannumäki gård Alapäänoja bäck
  Harjujärvi tjärn Heikki gård Alapäänrämeä sank mark
  Harjujärvi sjöar /Se Hermikko lht Alapäänrämeä myr
  Harjujärvi sjöar /Se Hieta gård Alapäänrämeä myrmark
  Harjuvuoma myr Hietala gård Alapäänrämeät myrmark
  Harjuvuoma myr /Se Hietala gd Alapäänsilta bro
  Haukijoki bäck Hietala gård Alapäänsölkä del av sjö
  Haukijoki bäck Hirveävaara gård Alapäänsölkä del av sjö
  Haukijoki å /Se Hirveävaara gård Alapäävaarankoski fors
  Haukijärvi tjärn Hirveävaara gård Alasalmi sund
  Haukijärvi sjö /Se Holma gård Alasalmi del av Salmenjoki
  Haukikangas hed Holma öde gård Alasemanjänkkä myr
  Haukivaara berg Holma öde gård Alasemanjärvi sjö
  Haukivaara berg Honkuri kronotorp Alasemanmaa skogsmark
  Haukivaara berg /Se Hoppe, se Hoppet torp Alasenmaanjänkkä myr
  Haukivuoma sank mark Hoppet gård Alasenmaanjärvi sjö
  Haukivuoma myr Hoppet gård Alasemmaanjärvi sjö
  Haukivuoma myr /Se Hoppet gård Alasenmaanjärvi sjö
  Haukivuomansaajot ås Hoppet gård Alasenmaanniva strömdrag
  Hautalaki skogshöjd Hoppet torp Alasenmaanoja bäck
  Heikinjärvi tjärn Hoppetti gård Alasenmaanvuoma myr
  Heikinjärvi sjö /Se Huhta gård Alasentakajoensuanto sel
  Heikinvaara berg Huhta gd Alasmenemäjärvi tjärn
  Heikinvaara berg /Se Huhta del av by Alasmenemäoja bäck
  Etunen Heikinvaara berg /Se Hällfors gårdar Alasmenemärova berg
  Heikinvaara, Etunen berg /Se Hällfors gårdar Alasmenemärova berg
  Heikinvaara, Takanen berg Hällfors gårdar Alasmenemärovanjänkkä myr
  Helkinvaara Takanen höjd Hörna kronotp Alasmenemärovanvuoma myr
  Heikinvaara, Takanen berg /Se Iisko gård Alavaara berg
  Takanen Heikinvaara berg /Se Iiskon Männikkö gård Alavaara berg
  Heikinvaaranperät myr Indregården gård Alavaara berg
  Heinäjänkkä myr Innergården, isi gd Alavinsa höjd
  Heinä-Kurkkiojärvi tjärn Inregården gård Alavuoma myr
  Heinäoja bäck Inregården gård Alavuoma myr
  Heinä-Salmijärvi sjö /Se Isokuusikko torp el gårdar Alavuoma myr
  Heinävuoma, Alanen sank mark Iso Puolamaajärvi by Alavuoma myr
  Heinävuoma, Ylinen sank mark Iso Puolamajärvi by Alavuomanjärvi sjö
  Heinävuoma myr Iso Puolamajärvi by Alavuomanjärvi sjö
  Heinävuoma, Alanen myr Iso Puolamaajärvi by Alavuomanmaa skogsmark
  Heinävuomanoja bäck Iso Puolamaajärvi by Alavuomanmaa hedland
  Heinävuomanvittikko skogsmark Iso Puolamaajärvi by Alavuomanmaa hedland
  Hietatievanlaki höjd Iso Puolamaajärvi by Alavuomanmaa skogsmark
  Hietatievanoja bäck Iso Puolamaajärvi by Alinenkurkkio Saknas
  Hirvijänkkä sank mark Iso Puolamaajärvi by Aluskurkkio fors
  Hirvilaki höjd Iso Puolamaajärvi by Aluskurkkio fors
  Hirvirova hed Iso Puolamajärvi Saknas Ammutuskorva Saknas
  Hoikkajänkänmännikkö skogsmark Iso Puolamajärvi by Ampiaisjänkkä myr
  Holma ö Jatko gård Ampiaisjänkkä myr
  Hompsanmaa skogsmark Jatko gård Ampiaisjärvi sjö
  Honkajänkkä myr Jatkon kenttä f.d. fäbod Ampiaisjärvi, Iso sjö
  Honkamaa skogsmark Jerijärvi, se 1-23 Jierijärvi Saknas Ampiaisjärvi, Pikku sjö
  Honkamaa ås Jerijärvi, se 26-27 Jierijärvi Saknas Ampiaismaa skogsmark
  Honkaoja bäck Jerijärvi, se Jierijärvi telefonstn Ampiaismaa skogsmark
  Hukkarova höjd Jerijärvi by Ampiaisniva strömdrag
  Huhta höjd Jierijärvi Saknas Ampiasjärvi sjö
  Huhtasaajo ås Jierijärvi Saknas Ampiasjärvi, se Ampiaisjärvi sjö
  Huhtasaajonjärvi tjärn Jierijärvi telefonstn Ampiasjärvi sjö
  Huhtapalo skogsås Jierijärvi by Ampiasmaa hedland
  Huhtasaajo myrholme /Se Joensuu by Anna-Kaisan laaka sten
  Hullujoki bäck (Isi) Johansson gård Anna-Kajsanlaaka sten
  Hultet höjd Jokinkylä del av by Antinjänkkä myr
  Huutijärvi sjö /Se (Isi) Jonke gård Antinjänkkä naturäng
  Huutoniemi udde /Se Juhan-Erkki gård Antinjänkkä myr
  Hämeenmaa myr Juntti gård Antinjänkänoja bäck
  Hämhenmaa skogsmark Juntti gård Antinlahti vik
  Hämheenmaa skogsmark Juntti gård Antinlahti vik
  Iikanlahti vik Juntti gård Apajaniemi uteäng
  Innanmyran sank mark Juntti gård Apajaniemi uteäng
  Iskusoja bäck Juoksuberget by (kronotorp) Apajaniemi udde
  Isohuhta svedjeland Juoksuberget öde by Apajaniemi udde
  Isojänkkä myr Juoksuvaara by Apura(n)vaara berg
  Isojänkänmännikkö skogsmark Juoksuvaara gårdar Apuravaara berg
  Isojärvenlehto skog Juoksuvaara gårdar Apuravaara berg
  Isokoski fors Juoksuvaara öde by Apuravaara berg
  Isokuusikko skogsmark Juoksuvaara Saknas Apuravaara berg
  Isokuusikko skogsområde Juoksuvaara kronotorp Apuravaaranjänkkä myr
  Isokuusikko skogsmark Järvenpää gård Aukeajänkkä myr
  Isoniemi udde Järvenpää gård Aukeajänkkä myr
  Isopalo sved Järvenpää lht Aukeavuoma myr
  Isorova berg o. triangelpunkt Kaapo, se Uusitalo gård Ankiajänkkä myr
  Isorovanvuoma myr Kaapo gård Aukiajänkkä myr
  Isovinsa berg Kaartomännikkö bebyggelse Aukiajänkkä, se Aukeajänkkä myr
  Isovuoma myr Kaheksikko kronotorp Auneksen törmä backe
  Isovuoma myr Kaihaniva, se Hoppet gård Autiomenmaa höjd
  Isovuomankuusikko terräng Kaihaniva hemman Autiomenranta strand
  Isoäijäjärvenmaa triangelpunkt o. skogsmark Kalvudden gård Autto myr
  Itä-Sumari berg Kalvudden öde gård Auttojänkkä myr
  Jaarajänkkä myr Kangas gård Auttotievat höjder
  Jaaranotta berg Kangas gård Backenåker åker
  Jaarasaajo skogsområde Kantola gård Backmyr. myr
  Jierijoki å Kantola gård Backmyr. myr /Se
  Jierijoki å /Se Kantola gård Bakmyran myr
  Jierijärvi sjö Karhaakka gård Backmyren myr
  Jierijärvi sjö Karhakka gård Bastaåkern åker
  Jierijärvi sjö /Se Karkea gård Bergåkern åker
  Jierivaara berg Karkeinen gård Björkbäcken, se Björkån o. Koijujoki å
  Jierivaara berg Karkiainen gård Björkbäcken bäck
  Jierivaara berg /Se Keikkala gård Björkbäcken bäck
  Jierivaaranvuoma myr Keikkala gård Björkbäcken bäck
  Jock-Alsjärv sjö Keikkala gård Björkbäcken bäck
  Jokijärvi tjärn Kenttä gård Björklandet skogsland
  Jokijärvi sjö /Se Kenttämaa gd Björkån å
  Jokimännistö skogsås Kenttämaa gård Borbäckä slåtterskifte
  Jokivaara berg Kenttäniemi öde gd Buurbäkinniemi udde
  Jokivaara berg /Se Kenttäsaari gård Diribäcken bäck
  Joukhaisjärvi tjärn Kenttäsaari gård Diribäcken bäck
  Joukhaisjärvi sjö /Se Kero gård Djupviken vik
  Joukhaisonvuoma myr Kero gård Donabäcken ? bäck
  Joukhaisenvuoma myr /Se Keronpuoli del av Ohtanajärvi Eemin mukka landsvägskrök
  Joukhaisoja bäck Keskitalo gård Elimäjärvi sjö
  Joukhaisoja bäck /Se Keskitalo gd Enokoski fors
  Joukhaisvuoma myr Keskitalo gård Enokoski fors
  Joukhaisvuoma sank mark Keskitalo gård Enokoski fors
  Joukhaisvuoma myr Keskitalo förr lht Enontaipale skogsmark
  Joukhaisvuoma myr Killerö torp Enontaival skogsmark
  Joukhaisvuoma myr /Se Kirnujärvi by Erinäinenmaa skogland
  Junkanvuoma myrmark Kirnujärvi by Erinäinenmaa Saknas
  Junkanvuomanoja bäck Kirnujärvi by Erkinotta brant klippa
  Juoksujoki bäck Kivijärvi by Erkinotta berg
  Juoksuvaara berg Kivijärvi by Erkinotta berg
  Juoksuvuoma myr Kiviniemi gård Erkinotta berg
  Juomajärvi sjö Kivirova torp Erkinottanoja bäck
  Juomajärvi sjö /Se Knivudden kronotorp, udde Erkkoraukanniemet uteängar
  Junkanmännikkö tallskog Koijumaa gård Etuasso skogsmark
  Juoksuvaara berg Konibäcksudden kronotorp Etuinenvitikko skogland
  Juurakkoma bergshöjd Konibäcksudden kronotorp Etunennivanmaa skog
  Juurakkomaa skogsmark Konibäckudden kronotorp Etunenvittikko Saknas
  Juurakkomaa skogsmark Konijoensuu kronotorp Finnijoenkuusikko skogsmark
  Juurakkooja bäck Koniojaniemi kronotorp Finnijoki å
  Jäkälävaara berg Koppelotieva lht Finnijoki å
  Järvenpäänvuoma sankmark Korpilombolo by Finnikosken silta bro
  Järvi-Karhuvaara berg Korpilombolo kyrkby Finnikoski fors
  Järvikäisenjärvet sjöar /Se Korpis kyrkby o. sn /Se Finnikoski fors
  Järvikäisenjärvi tjärn Korppi by o. sn Finnikoski fors
  Järvikäisenjärvi sjö /Se Kotamaa bebyggelse Finnikoski fors
  Järvikäiset sjöar /Se Kotarova del av by Finninivat Saknas
  Järvikäisenoja bäck Kraatari gård Finninniemi udde
  Järvikäisenvaara höjd Kraatari gård Finninniva fors
  Järvikäisenvaara berg Kuoppala gd Finninniemi udde
  Järvikäiset tjärnar Kuoppala gård Finninniva fors
  Järvikäisvaara berg Kuoppala gård Finninvita slåtter
  Kaakkurijärvi tjärn Kuru gård Finnipalo höjd
  Kaakkurikuusikko granskog Kuru gård Finnipalo berg
  Kaakurijärvi sjöar /Se Kuru gård Finnipalot höjder
  Kaakkurikuusikko skogsmark /Se Kuusilaki gdar Finnisaari ö
  Kaakkurivuoma myr Kuusilaki bebyggelse Finniån å
  Kaakkurivuoma myr /Se Kyrö gård Granberget berg
  Kaartiskajärvi tjärn Kyrö gd Granberget berg
  Kaartiskajärvi sjö /Se Kyrö gård Grubban ställe i sjön
  Kaartiskavuoma myr /Se Lahenpää bebyggelse Gudmundisaari ö
  Kaartojoki å Lahnajärvi by Gudmundsholmen ö
  Kaartojoki å /Se Lahnajärvi by Gudmundsholmen, se Holma ö
  Kaartojärvi sjö Lahnajärvi Saknas Haapajoenmännikkö skogsmark
  Kaartojärvi sjö /Se Lahnajärvi by Haapalehonoja bäck
  Kaartojänkkä myr /Se Lahnasuando Saknas Haapalehto höjd
  Kaartokoski fors /Se Lahnasuando Saknas Haapalehto skogsmark
  Kaartomännikkö skogsmark /Se Lahnasuando by Haapalehto skogsmark
  Kaartorova hedmark Lahnasuando by Haapamaa skogsmark
  Kaartorova berg /Se Lahnasuando by Haapamaa skog
  Kaartosuanto sel /Se Lahnasuando ell. Päkkari by Haapamaa skogsmark
  Kaartovaara berg Lahnasuando by Haapaniemi udde
  Kaartovaara berg /Se Lahnasuando gårdar Haapaniemi udde o. uteäng
  Kaijavaarankero bergsområde Lahnasuando eller Päkkari gårdar Haapaoja bäck
  Kaijavaara berg o. triangelpunkt Lahnasuanto by Haapaoja bäck
  Kaijavaarankuusikko skogsmark Lahnasuvanto by Haapaoja bäck
  Kaijavaaranoja bäck Lahnasuvanto gd Haapajoenkoski fors
  Kaikkomaa terräng Lahti gård Haapavuoma myr
  Kaitajoki bäck /Se Lahti gård Haarainniemensuanto sel
  Kaitajärvenpalo sved Lahti gård Haaramaa skogsmark
  Kaitajärvi sjö Lahti gård Haaramaa skog
  Kaitajärvi sjö Lahti gård Haaramaa skogsmark
  Kaitajärvi sjöar /Se Laitamaa bebyggelse Haisujoki å
  Kaitajärvenmaa skogsområde Laitamaa bebyggelse Haisujoki å
  Kaitakuusikko skogsmark /Se Lakso gård Haisujoki å
  Kaitapalo höjd /Se Lakso gård Haisujänkkä myr
  Kaitajärvenpalo höjd /Se Lammirova gård Haisujärvenjoki bäck
  Kaivoksenalusta sank mark Lamppa gård Haisujärvensaajot myrholmar
  Kaivoksenalusta sank mark Lamppa gd Haisujärvi sjö
  Kalajänkkä myr Lamppa gård Haisujärvi sjö
  Kalatonjärvi tjärn Lantto gård Haisujärvi sjö
  Kalatonjärvi sjö /Se Lantto gd Haisujärvi sjö
  Kalatonjärvi sjö /Se Lantto gårdar Haisujärvi sjö
  Kalatonvuoma myr /Se Lantto gård Haisukoski fors
  Kalatonvuoma myr /Se Lantto gård Haisukoski fors
  Kalixälven älv Lassi gård Haisukoski fors
  Kalixälven älv Lassi gd Haisukoski fors
  Kalixälven älv Lassi gård Haisulahti vik o. slåtterskifte
  Kalixälven älv Lassi gård Haisulehto skogmark
  Kallioniitynoja bäck Lauto eller Ylinensuando gård Haisuoja bäck
  Kaltiojänkkä myr Lehtimävaara gårdar Haisuoja bäck
  Kaltiovuoma sank mark Lerbäcken kronotp Haisuvaara berg
  Kaltiovuoma myr Lerbäcken kronotorp Haisuvaara berg
  Kaltiovuoma sank mark Leskenpaikka gård Haisuvaara berg
  Kantaanmaa myr Leskentalo gård Haisuvaarantieva berg
  Kantaanvuomanvittikko myr Leski gård Haisuvaaranvuoma myr
  Karhaakkajärvi sjö /Se Leski gård Haisuvaaranvuoma myr
  Karhakkajärvi tjärn Leski gd Haisuvittikko skogsmark
  Karhakkamaa terräng Leveävaara berg o. gård Hajsujärvi, se Haisujärvi sjö
  Karhakkamaa skogsområde Liisan-Antti, se Eriksberg gård Hajsuoja, se Haisuoja bäck
  Karhakkasaajo ås Limingojoki by Hajsuvaara, se Haisuvaara berg
  Karhakkasaajo terräng Limingojoki by Hajsuvaara berg
  Karhujänkkä myr Limingojoki by Haksonajo uteäng
  Karhulehto skogsområde Limingojoki by Haksonajo uteäng
  Karhukuusikko höjd Limingojoki by Halevanoja bäck
  Karhuvittikko skogsmark Limingojoki by Halevanoja bäck
  Karhuvittikko skogsmark Limingojoki by Halhmeenjänkkä myr
  Karijoentieva ås Limingojoki gd *Hangas sjö
  Karijoentieva terräng Limingojoki by Hangasjärvet sjöar
  Karijoki å Limingojärvi by Hangasjärvet sjöar
  Karijoki bäck Limingojärvi by Hangasjärvet sjöar
  Karijoki bäck Limingojärvi by Hangasjärvi sjö(ar)
  Karjakoski fors Limingojärvi by Hangasvaara berg
  Kauhajärvi sjö /Se Limingojärvi by Hangasvaara berg
  Kauharova berg /Se Limingojärvi by Hanhiikoski fors
  Kauhavuoma myr /Se Limingojärvi Saknas Hanhiinkoski fors
  Kaunistieva kulle Limingoån by Hanhiisuanto sel
  Keikkalanpalo sved Limingån by Hanhikoski fors
  Keinovuoma myr Liminkajoensuu by Hanhinkoski fors
  Kemiläispalo sved Liminkajoensuu gd Hanhioja bäck
  Kemiläisvuoma sank mark Liminkajoensuu by Hanhisaari holme
  Kemiläisvuoma myr Liminkajoki, se Liminkajoensuu by Hannujärvi tjärn
  Kenttäjoki å Liminkajärvi, se Limingojärvi by Hannujärvi sjö
  Kenttäjänkkä myr Liminkajärvi by Hannujärvi sjö
  Kenttäkuusikko ås Liminkajärvi by Hannumäen kotijänkkä f.d. slåttermyr
  Kenttämaa skogsmark Liminkajärvi by Hannumäenvaara berg
  Kenttämaa skogsmark Liminkojärvi by Hannunaho, Alanen skogsmark
  Kenttämaa skogsmark Lombolovaara gård Hannunaho, Ylinen skogsmark
  Kenttämaa skogsmark /Se Luirintieva gård Hannunaho Saknas
  Kenttämaanjärvi sjö Luojärvi kronotp Hannumäen Kotijänkkä myr
  Kenttämaanvuoma myr Luojärvi förr kronotorp Hannumäenvaara berg
  Kenttämännikkö skogsås Luovaara kronotorp Hannunahot skogshöjder
  Kenttäsaari ö Långheden by Hannunkainalo vik
  Kenttävaara berg Långheden bebyggelse Hannunkainalo vik
  Kenttävaara berg Lähe gård Hannunmäen kotijänkkä myr
  Keppiäinen höjd /Se Malluntalo gård Hannuoja bäck
  Keppiäislehto höjd /Se Markusvinsa eller Vinsa bebyggelse och torp Hannuvuoma myr
  Keppiäisjänkkä myr /Se Markkusvinsa bebyggelse Hannuvuoma myr
  Keskinenjoki bäck Markusvinsa by Hannuvuoma slåttermyr
  Keski-Sumari berg o. triangelpunkt Markusvinsa by Hannuvuoma myr
  Kiekurijärvi sjö /Se Markusvinsa bebyggelse Hannuvuomanvittikko skogsmark
  Kiekurijärvi sjö /Se Matinlehto torp Hannuvuomanvittikko skogsmark
  Kiekurivaara höjd Matti gård Harju höjd
  Kiekurivaara berg /Se Matti hemman Harju skogsmark
  Kiekurivaara berg /Se Matti gårdar Harju skogsås
  Kielinen landtunga Matti eller Rantatalo gårdar Harjujärventievat höjder
  Kiimamaa terräng Mettävainio gård Harjujärventievat höjder
  Kiilavaara, Iso berg Mettävainio gd Harjunjärvi sjö
  Kiilavaara, Pikku berg Mettävainio gård Harjujärvi (Harjun-?) sjö
  Kirnujärvi sjö /Se Mikko gård Harjujärvi sjö
  Kissajänkkä myr   Harjujärvi träsk
  Kivijärvenoja bäck   Harjujärvi sjö
  Kivijärvenoja bäck   Harjujärvi sjö
  Kivijärvi sjö   Harjujärvi sjö
  Kivijärvi sjö /Se   Harjunranta strandområde
  Kivilahti vik   Harjunvuoma myr
  Kiviniemi udde   Harjusjärvi sjö
  Kivirinnanoja bäck   Harjuvuoma myr
  Kivirinta berg   Harritie landsväg
  Kivirova berg /Se   Haukanperänmaa höjd
  Koanmaa, Pikku terräng   Haukanpesänmaa skogområde
  Koijujärvi sjö /Se   Haukanpesänmaa skogshöjd
  Koijumaa höjd   Haukijoki bäck
  Koijumaa skogsmark   Haukijoki å
  Koijumaa skogsmark /Se   Haukijoki å
  Koijupalo ås   Haukijärvi sjö
  Koijurova höjd   Haukijärvi sjö
  Koirajärvi sjö /Se   Haukikangas skogsmark
  Koiraviianperä skogsmark   Haukivaara berg
  Koiraviita höjd   Haukivaara berg
  Koisajärvi (Koisojärvi) sjö /Se   Haukivaara berg
  Koisojärvi (Koisajärvi) sjö /Se   Haukivuoma myr
  Alanen Koisojärvi sjö /Se   Haukivuoma myr
  Koisojärvi, Alanen sjö /Se   Haukivuomansaajot berg
  Pikku Koisojärvi sjö /Se   Hautalaki berg
  Koisojärvi, Pikku sjö /Se   Hautalaki berg
  Koisujärvi tjärn   Hautalaki berg
  Koisolahti vik /Se   Hautamaa skogsmark
  Koisoniemi udde /Se   Hautamännikkö skogshed
  Konibäcken bäck   Hautanen del av sjö
  Koppelonsölkä skogsmark   Hautanen del av Kylänjärvi
  Korkealaki skogshöjd   Hautasentausta myr
  Korkeamännikkö skogsmark   Hautatörmä höjd
  Korkeanpäänsaajo terräng   Hautatörmä höjd
  Korpilombolojoki å   Heikinajo uteäng
  Korpilompolojoki å   Haikinajo uteäng
  Korpilompolojärvi sjö   Heikinjärvi sjö
  Korpilompolojärvi sjö   Heikinjärvi sjö
  Korpilompolojärvi sjö   Heikinjärvi sjö
  Korpilompolojärvi sjö   Heikinjärvi sjö
  Korpilompolojärvi sjö /Se   Heikinjärvi sjö
  Korpilomännistö tallskog   Heikinpalonvittikko skogsmark
  Korpilovaara berg   Heikinvaara berg
  Korpilovaara berg /Se   Heikinvaara, Etunen berg
  Koskenvaara berg   Heikinvaara, Takanen berg
  Koskenvaara berg   Heikinvaaranperät berg
  Koskenvaaranjänkkä myr   Heikivaara, se Heikinvaara berg
  Kotamaa höjd   Heikka-vainan palo skogsmark
  Kotamaanoja bäck   Heikkiäijänniitty uteäng
  Kotavaara berg   Heikkiäijävainanniitty slåttermyr
  Kotavaara berg   Heinäjoki å
  Kotavaaranvuoma myr   Heinäjänkkä myr
  Kotivaara höjd   Heinäjänkkä myr
  Kotivuoma myr   Heinäjänkkä myr
  Kotivuoma sank mark   Heinäjänkkä myr
  Kotivuoma myr   Heinäjänkkä myr
  Kotomaa terräng   Heinäjärvi sjö
  Krikinpojanjoki å   Heinäjärvi sjö
  Krikinpojanjoki å /Se   Heinäkurkkiojärvi sjö
  Krikinpojanjoki å /Se   Heinä-Kurkkiojärvi sjö
  Krikinpojanjärvi tjärn   Heinäoja bäck
  Krikinpojanjärvi sjö /Se   Heinäoja bäck
  Krikinpojanjärvi sjö /Se   Heinäoja bäck
  Krikinpojanvaara berg   Heinäoja bäck
  Krikinpojanvaara berg /Se   Heinäsalmijärvi sjö
  Kuivavaara berg   Heinävuoma myr
  Kurkkio (Kurkkionlinkka) fors /Se   Heinävuoma myr
  Kurkkiojärvi sjö   Heinävuoma myr
  Kurkkiojärvi (Kala-Kurkkiojärvi) sjö /Se   Heinävuoma, Ala myr
  Kurkkiojärvi sjö /Se   Heinävuoma alainen myr
  Kala-Kurkkiojärvi (Kurkkiojärvi) sjö /Se   Heinävuoma, Yli myr
  Heinä-Kurkkiojärvi sjö /Se   Heinävuoma ylinen myr
  Kurkkionlinkka (Kurkkio) fors /Se   Heinävuoma, Ylinen myr
  Kurkkiovaara berg   Heinävuomanmaa skogsmark
  Kurkkiosaari holme   Heinävuomanoja bäck
  Kurkkiovaara berg   Heinävuomanoja bäck
  Kutkuajärvi tjärn   Heinävuomanoja bäck
  Kutkuajärvi sjö /Se   Heinävuomanojansuu bäckmynning
  Kutkuavaara berg   Heinävuomanvittikot skogsmark
  Kutkuavaara berg /Se   Helläjänkkä myr
  Kuusenkorva fors   Hemmyran myr
  Kuusilaenpalo skogsås   Hemmyran myr
  Kuusilaki berg   Hemmyrbäcken bäck
  Kuusipalo ås   Hemmyren (slåtter-)myr
  Kuusiperänpalo skogsmark   Hermikonpaikka slåttervall
  Kuusiperävuoma myr   Hieruakallio Saknas
  Kuusiromio skogshöjd   Hieruakorva Saknas
  Kuusisaari holme   Hierualahti vik
  Kuusitievat ås   Hietakoski fors
  Kuusivaara höjd   Hietakoski fors
  Kuusivaara berg o. triangelpunkt   Hietalahenniemi udde
  Kuusivaara berg   Hietalahti vik
  Kuusivaara berg   Hietalahti vik
  Kuusivaara berg   Hietalahti vik
  Kylänjärvi del av sjö /Se   Hietalahti vik
  Kyrövaara berg   Hietalanjänkkä myr
  Kåtaberget, Lilla berg   Hietalanvita metställe
  Kåtaberget, Lilla berg   Hietasuvanto sel
  Kåtaberget, Stora berg   Hietatievamlaki höjd
  Käkimännikkö tallskog   Hietatievanoja bäck
  Känsämäjärvi tjärn   Hietatievanoja bäck
  Känsämäjärvi sjö /Se   Hiienkirnunkallio Saknas
  Känsämärova berg   Hinkaloniemi udde
  Känsämärova berg   Hinkaloniemi udde
  Känsämärova berg /Se   Hirsimaa skogsmark
  Kärmejänkkä sank mark   Hirsimaantievat höjder
  Lahenvaara berg   Hirveävaara berg
  Lahnajoki å   Hirviala berg
  Lahnajoki bäck   Hirvirova berg
  Lahnajoki bäck   Hirvirova berg
  Lahnajoki å /Se   Hirviälaki topp
  ?Lahnajärvi sjö /Se   Hoikkamaa skogsmark
  Lahnajärvi sjö   Hoikkamaa hed
  Lahnajärvi sjö /Se   Holma ö
  Lahnasuanto sel /Se   Holma ö
  Lahnavaara berg   Holmonkaula sund
  Lahnavaara berg /Se   Holmanoja bäck
  Lahnavaaranmännikkö skogsmark   Holmanoja bäck
  Laihajoki å /Se   Holmanpalo höjd
  Laihajärvi sjö   Holmanpalo bergås
  Laihajärvi sjö /Se   Holmapalo bergås
  Laihalehto skogsområde   Holmanpalo berg
  Laihalehto skogsmark /Se   Holmforsen fors
  Laihavuoma myrmark   Hompsanmaa skogsmark
  Laihavuoma myrmark   Hompsanmaa höjd
  Laihavuoma myrmark   Hompsantieva Saknas
  Laihavuoma myr /Se   Hongikonautto f.d. uteäng
  Laitamaa skogsmark   Honkajänkkä myr
  Lakijänkkä sank mark   Honkajänkkä myr
  Lakijänkkä myr   Honkamaa skoghöjd
  Lammijoki bäck /Se   Honkamaa skogland
  Lammijärvi sjö /Se   Honkamaa högland
  Lapinjänkkä myr   Honkamaa skogsmark
  Lapinkaaretieva ås   Honkamaa skogsmark
  Lasusenmaa höjd   Honkamaa skog
  Lauankoanmaa skogsmark   Honkamaa Saknas
  Laukupuolenmaa skogsmark   Honkamaa skogsmark
  Lekmäjänkkä myr   Honkamaa Saknas
  Lehmäjänkkä myr   Honkamaa skogsmark
  Lehtimäjoki å /Se   Honkamaanjänkkä myr
  Lehtimäjärvi sjö /Se   Honkaoja å
  Lehtimäjoki bäck   Honkaoja bäck
  Lehtimäjoki bäck   Honkaoja bäck
  Lehtimäjoki å   Honkaoja bäck
  Lehtimäjärvi sjö   Honkuri höjd
  Lehtimälompolo sjö /Se   Honkuri udde
  Lehtimävaara berg   Honkurinlahti vik
  Lehtimävaara berg /Se   Hoppetinsuvanto sel
  Lehtimävuoma myrmark   Hoppetinvaara berg
  Lehtimävuoma myr /Se   Hotellisaari ö
  Lehtirovanpalo skogshöjd   Houhajänkkä myr
  Lehtirovanvuoma sank mark   Huhanniemi udde
  Lehtolaki bergstopp   Huhanpalo byadel
  *Lemingjärvi sjö   Huhanpalot höjder
  Leveärämeä myr   Huhanpäänkoski fors
  Leveävaara berg   Huhkajarova berg
  Leveävuomanpalo skogsås   Huhkamarova berg
  Leveävuomanpalo terräng   Huhta berg
  Liekotievat ås   Huhta, Iso skogsmark
  Lihavasaajo höjd   Huhta, Pikku skogsmark
  Lihavasaajo myrholme /Se   Huhtanen skogsmark
  Limingsjärvi sjö   Huhtanen skoghöjd
  Limingoån å /Se   Huhtapalo skogsmark
  Limingån å   Huhtapalo skog
  Liminkajoki bäck   Huhtapalo höjd
  Liminkajoki å /Se   Huhtasaajo myrholme
  Limikajärvi sjö   Huhtasaajo skog
  Liminkajärvi sjö   Huhtasaajo skogsmark
  Liminkajärvi sjö   Huhtasaajonjänkkä myr
  Liminkajärvi sjö /Se   Huhtasaajonjärvi sjö
  Liminkalompolo sjö /Se   Huhtasaajonjärvi sjö
  Liminkansuanto del av Kalixälven   Huhtasaajonjärvi sjö
  Liminkansuanto sel /Se   Huhtasaatio höjd
  Liminkavaara höjd   Huhtasaatiojärvi tjärn
  Liminkavaara berg   Hukaanvittikko Saknas
  Liminkavaara berg /Se   Hukanvittikko skogsmark
  Liminkavuoma sank mark   Huutijärvi sjö
  Liminkavuoma myr /Se   Huutijärvi sjö
  Liminkojärvi sjö /Se   Huutoniemi udde
  Linjemyran myr   Hyllisarka slåtterskifte
  Linkankangas hed   Hyväniitty uteäng
  Linkankangas hed   Hyäniitty uteäng
  Linkanoja bäck   Hyväniitty uteäng
  Lomben tjärn   Hämheenmaa skogsmark
  Lomben sjö   Hämheenmaa skogsmark
  Lomben sjö /Se   Hämheennivat strömdrag
  Lomblandet, Västra terräng   Hämheennivat Saknas
  Lomblandet Östra terräng   Hämheenmaa skogsmark
  Lompolo sjö /Se   Hämheenmaa berg
  Lompolojoki å /Se   Hämheenmaa skogsmark
  Lompolojärvi sjö   Hämheenmaa skogsmark
  Lompolojärvi sjö /Se   Hämheenniva fors
  Lompolojärvi sjö /Se   Hämheensuanto sel o. uteäng
  Lompolomännikkö ås   Hämheensuanto Saknas
  Lompolonhuhta svedjeland   Hämheensuanto sel
  Lompolonvaara berg   Hämhenmaa ås
  Lompolonvuoma myrmark   Härkäkorva fors
  Lompolonvuoma myr   Härkäniemenmaa höjd
  Lompolovaara berg   Härkäniemenmaa skogsmark
  Lompolovaara höjd   Härkäniemenmaa berg
  Lompolovaara berg /Se   Hävitönmaa Saknas
  Lompolovaara berg /Se   Hävitönmaa höjd
  Lompolovuoma myr /Se   Hömyran myr
  Luojoki bäck   Hömyran myr
  Luojoki å   Hömyren myr
  Luojoki å /Se   Hömyren, se Hannumäen kotijänkkä f.d. slåttermyr
  Luojänkkä el. Luovuoma myr /Se   Iisakinjänkkä myr
  Luojärvi sjö   Iivarinmännikkö skogsmark, kronopark
  Luojärvi sjö /Se   Iskusoja bäck
  Luovaara berg o. triangelpunkt   Isojänkkä myr
  Luovuoma myr   Isojänkkä myr
  Luovaara berg /Se   Isojärvenlehto skogsmark
  Luovittikko berg /Se   Isojärämä Saknas
  Luovuoma el. Luojänkkä myr /Se   Iso Kiilavaara berg
  Luppokuusikko berg   Isokivi sten
  Luukonpalo skogsås   Isokivi sten
  Lylyjärvi sjö   Isokivirova berg
  Lylyjärvi sjö /Se   Isokivirova, se Isorova berg
  Lylyvaara berg   Isokorva fors
  Lylyvaara berg /Se   Isokorva udde
  Lylyvuoma myrmark   Isokorva Saknas
  Lylyvuoma myr /Se   Isokoski fors
  Lähtemäjoki å /Se   Isokoski fors
  Lännenjänkkä sank mark   Isokoski fors
  Lännenvaara höjd   Isokoski fors
  Länsiharju ås   Isokoski fors
  Länsijänkkä myr   Iso Kotavaara berg
  Länsijänkäntieva terräng   Iso Kotavaara berg
  Länsi-Mustakuusikko skogsområde med myrar   Iso Krikinpojanjärvi sjö
  Länsi-Sumari höjd   Isokuusikko höjd
  Länsi-Vänkönvaara berg   Isokuusikko höjd
  Löytyjoki bäck   Isokuusikko berg
  Maarijärvi sjö   Isokuusikko skogsmark
  Maarijärvi sjö   Iso Kuusisaari holme
  Maarijärvi (ä. namn f. Pirttiniemenjärvi) sjö /Se   Isolahti vik
  Maemännikkö skogsmark   Isomaa skogsmark
  Maarijoki å /Se   Isomatinlahti vik
  Maarikoski fors /Se   Iso Mustajärvi sjö
  Maarisuanto sel /Se   Isomyllysaari ö
  Markusjärvi sjö /Se   Isoniemi udde
  Markuspalo sved   Isoniemi udde
  Markuspalo höjd /Se   Isoniemi udde
  Markusvinsa berg (o. by) /Se   Isoniemi udde
  Markusvuoma myr /Se   Isoniemi udde
  Markusvuoma myr   Isoniemi udde
  Matinjänkkä sank mark   Isonkorvanmaa skogsmark
  Matinlahti vik   Isonkorvantieva skogsmark
  Matinlehto terräng   Isonkuusikonjänkkä myr
  Matojärvi sjö   Isonniemenkoijukko skogsmark
  Matojärvi sjö /Se   Isonniemenoja bäck
  Matolähteenvuoma sank mark   Isonniemensuanto sel
  Matomännikkö skogshöjd   Isonkuusikonjänkkä myr
  Matomännikö skogsmark /Se   Isonpalonoja bäck
  Matovaara berg   Isonpalonoja bäck
  Merivuoma sank mark   Isonrovanpalot höjder
  Merivuomanpalo skogshöjd   Isonrovanpalot höjder
  Mestoskangas hed   Iso Nuolijärvi sjö
  Mestoslinkka vattenfall   Isopalo skogland
  Miilukuusikko myrholme   Isopalo höjd
  Mukkamännikkö skogshöjd   Isopalo skogmark
  Muotkavaara berg   Isopelto åker
  Mustajärvi tjärn   Iso Puolamaajärvi, sjö och by
  Mustajärvi sjö /Se   Iso Puolamaarova berg
  Mustajärvi, Iso sjö   Iso Puolamajärvi sjö
  Iso Mustajärvi sjö /Se   Isorova berg
  Mustajärvi, Iso sjö /Se   Isorova berg
  Mustajärvi, Pikku sjö   Isorova berg
  Pikku Mustajärvi sjö /Se   Isorämeä myr
  Mustajärvi, Pikku sjö /Se   Isorämeä sankmark
  Mustakalanrova berg   Isosaari holme
  Mustakalanrova bergås   Isosaarukainen holme
  Mustakkalanrova berg /Se   Isotpalot höjder
  Mustakuusikko skog   Iso Typpyräjärvi sjö
  Mustakuusikko skogsmark /Se   Isovaara berg
  Länsi-Mustakuusikko skogsmark /Se   Isovaara berg
  Mustalaki bergstopp   Isovaara berg
  Mustaoja bäck   Isovaaranpää berg
  Mustaoja bäck /Se   Isovaaransilta bro
  Mustasaajo holme   Isovaaran tie skogsväg
  Mustansaajonvuoma myr   Isovainionhauta Saknas
  Mustavuoma myrmark   Iso Viitavaara berg
  Mustavuoma myrmark   Isovinsa hedland(?)
  Mustavuoma myrar /Se   Isovinsa höjd
  Mustavuoma myr /Se   Isovinsa skogsmark
  Mustikkamaa ås   Isovuoma myr
  Mustikkaoja bäck   Isovuoma myr
  Myllyjoki bäck   Isovuoma myr
  Myllyjoki å /Se   Isovuomanpalot höjder
  Myllyjärvi sjö   Iso Äijäjärvi sjö
  Myllyjärvi sjö /Se   Isperinvuoma f.d slåtterskifte
  Myllylaki bergstopp   Itkooja bäck
  Myllylehto terräng   Itkuoja bäck
  Myllyniemi udde   Itäharjut åsar
  Myllypalo terräng   Itäjoki bäck
  Myötälevuoma myr   Jaarajänkkä myr
  Männikö skogsmark   Jaarajänkkä myr
  Männikkö berg   Jaarajänkkä myr
  Männikönjänkkä myrmark   Jaarakoski fors
  Männikönjänkkä myrmark   Jaarakoski fors
  Männistö terräng   Jaaranotsa berg
  Mäntylaenoja bäck   Jaaranotta berg
  Narkaussölka ås   Jaaranotta berg
      Jaaranotta berg
      Jaarasaadio skogsås
      Jaarasaajo myrholme
      Jaarasaajo skogsmark
      Jaarasaajo skogmark
      Jalkunen fors
      Jalkonen Saknas
      Jalkonen Saknas
      Jalkunen fors
      Jalkunen fors
      Jalkunen fors
      Jalkusenkari grund
      Jannen mukka landsvägskrök
      Jannen mukka landsvägskrök
      Jaranina, se Jaaranotta berg
      Jaranuta berg
      Jaranuta, se Jaaranotta berg
      Jaranuta, se Jaaranotta berg
      Jaranuta, se Jaaranotta berg
      Jaukanvittikko höjd
      Jaukanvittikko Saknas
      Jeerijoki å
      Jerijoki bäck
      Jerijärvi, se Jierijärvi torrlagd sjö
      Jerivaara berg
      Jerivaara, se Jierivaara berg
      Jierijoki bäck
      Jierijoki å
      Jierijärvi torrlagd sjö
      Jierijärvi torrlagd sjö
      Jierivaara berg
      Jierivaara berg
      Jierivaaranjänkkä myr
      Jierivaaranvuoma myr
      Jierivuoma myr
      Jockmyran slåttermyr
      Jockselet sel
      Joensuu slåtterskifte
      Joensuunniemi udde
      Joki å
      Jokienhaara åförgrening
      Jokienhaara åförgrening
      Jokimännistö skogsmark
      Jokimännistö skogland
      Jokimännistö skog
      Jokimännistö skog
      Jokimännistönoja bäck
      Jokimännistönoja bäck
      Jokimännistönojansuu åmynning
      Jokinsuanto lugnvatten
      Jokitieva höjd
      Jokivaara berg
      Jokivaara berg
      Jokinvuoma slåttermyr
      Jokkiinhaara åmynning
      Jossaudden udde
      Joukhaisenvuoma myr
      Joukhaisenvuoma myr
      Joukhaisjärvi sjö
      Joukhaisjärvi sjö
      Joukhaisoja bäck
      Joukhaisoja bäck
      Joukhaisojanniemi udde
      Joukhaisojansuu bäckmynning
      Joukhaisvuoma myr
      Joukhaisvuoma myr
      Joukhaisvuoma myr
      Joukhaisvuoma myr
      Joukhaisvuomanoja bäck
      Joukhasmera myr
      Juhovainanpalo skogsmark
      Junkamännikkö berg
      Junkanmännikkö höjd
      Junkanmännikkö ås
      Junkanvuoma myr
      Junkavuoma myr
      Junkavuoma myr
      Juokasoja, se Joukhaisoja bäck
      Juokasvuoma, se Joukhaisvuoma myr
      Juokasvuoma, se Joukhaisvuoma myr
      Juokhaisenvuoma myr
      Juokhaisenvuoma, se Joukhaisenvuoma myr
      Juoksajoki, se Juoksujoki bäck
      Juoksujoki bäck, biflöde
      Juoksujoki bäck
      Juoksujoki å
      Juoksujänkkä myr
      Juoksujänkkä myr
      Juoksujänkkä myr
      Juoksujänkkä myr
      Juoksujänkkä myr
      Juoksuoja å
      Juoksuvaara berg
      Juoksuvaara berg
      Juoksuvaara, se Juoksuvaara, Yli berg
      Juoksuvaara berg
      Juoksuvaara, Ala berg
      Juoksuvaara, Yli berg
      Juoksuvaaranalustanrämeät myrmark
      Juomajärvenmaa skogsmark
      Juomajärvenmaa skogland
      Juomajärvi sjö
      Juomajärvi sjö
      Juomajärvi sjö
      Jussaniemi udde
      Jussaniva strömdrag
      Jussanivanrannat uteäng
      Jussanniemi udde
      Jussanivat småforsar
      Juurakkoniva strömdrag
      Juurakkoniva Saknas
      Juurakkoniva fors
      Juurakkooja bäck
      Juurakkooja bäck
      Juurakkooja bäck
      Juurakkooja bäck
      Juurakkooja bäck
      Juurakkomaa skogsmark
      Juurakkosaajot skogsmark
      Juurimaa skogsmark
      Jäkäläkangas skogsmark
      Jäkälämaa skogsmark
      Jäkälävaara berg
      Jäkälävaara berg
      Jäkälävaaranvuoma myr
      Jäkälävaaranvuoma myr
      Jäkälävuoma myr
      Jänkkälahti vik
      Järvenpää myr
      Järvenpää del av Vahtijärvi
      Järvenpäänpalo skogsmark
      Järvenpäävuoma myr
      Järventaustamaa berg
      Järvi-Karhuvaara berg
      Järvikäinen sjö
      Järvikäinen sjöar
      Järvikäisenjärvet sjöar
      Järvikäisenjärvet sjöar
      Järvikäisenjärvi sjö
      Järvikäisenjärvi tjärn
      Järvikäisenjärvi sjö
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvaara berg
      Järvikäisenvuoma myr
      Järvikäiset sjöar
      Järvikäiset tjärnar
      Järvikäiset tjärnar
      Järvikäiset sjöar
      Järvikäiset sjöar
      Järvikäisvaara berg
      Järvilaenkuru dal
      Järvilehto skogsmark
      Järviniitty slåtterängar
      Järvisenvaara berg
      Järvisenvaara, se Järvikäisenvaara berg
      Järvykäinen sjö
      Järämä lugnvatten
      Järämä, Iso o. Pikku sel
      Järämä, Iso lugnvatten
      Järämä, Pikku lugnvatten
      Kaadikkomaa skoghöjd
      Kaadikkomaanjänkkä myr
      Kaakkuriharju höjd
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkurilantto sjö
      Kaakurinkuusikot grandungar
      Kaakkuritieva höjd
      Kaakkurivuoma myr
      Kaakurijärvi sjö
      Kaalasväylä älv
      Kaapikivi sten
      Kaareautto skog
      Kaarevuoma myr
      Kaarevuoma äng
      Kaarlekivenniemi udde
      Kaarlenkivenniemi udde o. uteäng
      Kaartiskajärvi sjö
      Kaartiskajärvi sjö
      Kaartiskajärvi sjö
      Kaartiskaoja bäck
      Kaartiskavuoma myr
      Kaartojoki bäck
      Kaartojoki bäck
      Kaartojoki å
      Kaartojoki å
      Kaartojänkkä myr
      Kaartojärvenoja bäck
      Kaartojärvi tjärn
      Kaartojärvi sjö
      Kaartojärvi sjö
      Kaartokoski fors
      Kaartomännikkö skogsmark
      Kaartomännikkö skogsmark
      Kaartoniva strömdrag
      Kaartooja bäck
      Kaartorova ås
      Kaartorova berg
      Kaartorova berg
      Kaatosaajo myrholme
      Kaartosuando lugnvatten
      Kaartovaara berg
      Kaartovaara berg
      Kaartovaara berg
      Kaartovaara, Pikku berg
      Kahonilojoki, se Kallioniitynoja bäck
      Kahonilojoki, se Kallioniittyoja bäck
      Kahonilojoki, se Kallioniitynoja bäck
      Kaihaniva, se Kaijaniva strömt ställe
      Kaihavaara berg
      Kaihavaara, se Kaijavaara berg
      Kaihavaara, se Kaijavaara berg
      Kaihnunväylä Saknas
      Kaihnuun väylä älv
      Kaijaniva strömdrag
      Kaijaniva stråka
      Kaijaniva fors
      Kaijaniva Saknas
      Kaijaniva strömt ställe
      Kaijanivanvaara berg
      Kaijavaara berg
      Kaijavaara berg
      Kaijavaaranjänkkä myr
      Kaijavaaranoja bäck
      Kaijavaaranoja bäck
      Kaikomaa Saknas
      Kaikomaa bergknall
      Kaikkomaa skogsmark
      Kaikkomaa skogsmark
      Kaikomaa, se Kaikkomaa skogsmark
      Kaitabäcken bäck
      Kaitajoki bäck
      Kaitajoki bäck
      Kaitajoki å
      Kaitajärvenmaa skogshöjd
      Kaitajärvenmaa skogsmark
      Kaitajärvenmaa skogsmark
      Kaitajärvi sjö
      Kaitajärvi sjö
      Kaitajärvi sjö
      Kaitajärvi sjö
      Kaitajärvi sjö
      Kaitajärvi sjö
      Kaitakuusikko bergås
      Kaitakuusikot höjder
      Kaitapalo bergås
      Kaitapalo skogsmark
      Kaitavuoma myr
      Kaivoksenalusta gammal utdikning
      Kaivoksen alusta terräng
      Kaivoksen alusta terräng
      Kaivoksenalustanoja bäck
      Kaivoksenalustansaajo myrholme
      Kaivoksen silta bro
      Kaivos utdikning
      Kaivos grävt utlopp
      Kaivos dike
      Kaivos fors
      Kaivos utlopp ur f.d. sjö
      Kaivosoja dike
      Kajkomaa hedland
      Kalakurkkiojärvi sjö
      Kalaniemi udde
      Kalasalmijärvi sjö
      Kalasalmijärvi sjö
      Kalatomanjärvi sjö
      Kalatomanjärvi, se Kalatonjärvi sjö
      Kalatomanvuoma myr
      Kalatomanvuomanjärvi träsk
      Kalatomyran myr
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonvuoma myr
      Kalatoträsket träsk
      Kalattomanjärvi sjö
      Kalionitojoki, se Kallisniittyoja bäck
      Kalixälven älv
      Kalixälven älv
      Kaljulaki berg
      Kallanniitty uteäng
      Kalliokorva fors
      Kalliokorvat Saknas
      Kalliokoski fors
      Kalliokoski fors
      Kalliomukka bäckkrök
      Kalliomukka, Alanen ja Ylinen bebyggelse
      Kallioniemi sten
      Kallioniittyoja bäck
      Kallioniitynoja bäck
      Kallioniitynoja bäck
      Kallionmukka, Allinen krök i Narkausjoki
      Kallionmukka, Päälinen krök i Narkausjoki
      Kallionniitty slåtter
      Kallionniittyjoki å
      Kallionniittyjoki å
      Kallionniittyjoki å
      Kaltiojänkkä myr
      Kaltionpalo skogsmark
      Kaltiooja bäck
      Kaltiovuoma myr
      Kaltiovuomankuusikko skogsmark
      Kaltiovuomankuusikko höjd
      Kaltiovuomankuusikko skogsmark
      Kanajärvenmaa skogshöjd
      Kanajärvenmaa, se Kaitajärvenmaa skogsmark
      Kanavanniska strömt ställe
      Kanavansuu utlopp från Teurajärvi
      Kangas skogsmark
      Kankhaanvittikko skogsmark
      Kanthaanmaa skogsmark
      Kanthaanmaa skogsmark
      Kantaanvuoma myr
      Kantajänkkä myr
      Kantoniemi uteäng
      Kantoniemi udde
      Karhakkajärvi sjö
      Karhakkamaa skogsmark
      Karhakkamaa skogsmark
      Karhakkamaa skogsmark
      Karhakkamaa skogsmark
      Karhakkamaa skogsmark
      Karhaakkajärvi sjö
      Karhaakkajärvi sjö
      Karhaakkamaa skogsmark
      Karhaakkamaa berg
      Karhaakkamaa skogsmark
      Karhaakkasaajo skogsmark
      Karhujänkkä (slåtter-)myr
      Karhujänkkä myr
      Karhukuusikko skogsmark
      Karhukuusikko skogsmark
      Karhukuusikko höjd
      Karhukuusikonjänkkä myr
      Karhukuusikonoja bäck
      Karhulehto skogsmark
      Karhupalot höjder
      Karhusaajo myrholme
      Karhusaajo skogshöjd
      Karhutieva höjd
      Karhutieva höjd
      Karhuvaara berg
      Karhuvittikko höjd
      Karhuvittikko skogsmark
      Karibäcken bäck
      Karijoentievat höjder
      Karijoki bäck
      Karijoki bäck
      Karijoki bäck
      Karijoki å
      Karivuopio sel
      Karivuopio Saknas
      Karivuopionlehto Saknas
      Karivuopionniva strömdrag
      Karivuopionniva fors
      Karivuopionniva fors
      Karivuopionpalo höjd
      Karivuopionpalo skogland
      Karivuopionsuvanto sel
      Karjajänkkä myr
      Karjakoskenkangas höjd
      Karjakoski fors
      Karjakoski fors
      Karjakoski fors
      Karjakoski Saknas
      Karjakoski fors
      Karjalinkansaari holme
      Karjalinkansaari holme
      Karjalinkka fors
      Karjalinkka fors
      Karjalinkka fall i Kalixälven
      Karjalinkka vattenfall
      Karjasuanto lugnvatten
      Karjasuanto sel
      Karjasuanto Saknas
      Karjasuanto sel
      Karjasuvanto sel
      Karsikkoniitynoja bäck
      Kartesjärvi, se Kartiskajärvi sjö
      Kartesjärvi sjö
      Kartesjärvi, se Kaartiskajärvi sjö
      Kartesjärvi, se Kaartiskajärvi sjö
      Kartiskajärvi sjö
      Kartiskatievat höjder
      Kartiskavuoma myr
      Kartojoki bäck
      Kartojoki bäck
      Kartojoki, se Kaartojoki å
      Kartojärvi tjärn
      Kartojärvi, se Kaartojärvi sjö
      Kartovaara, se Kaartovaara berg
      Kaskijoki å
      Kaskijoki bäck
      Kaskijoki, se Juurakkooja bäck
      Kaskijoki å
      Kaskijoki å
      Katinvittikko skogsmark
      Kauhaj(är)vi tjärn
      Kauhajärvi sjö
      Kauhajärvi sjö
      Kauharova höjd
      Kauharova berg
      Kauhavuoma myr
      Kauhniittievat höjder
      Kauhniittievat höjder
      Kehäjänkkä myr
      Keikkalanlahti vik
      Keikkalanlahti vik
      Keikkalanlahti vik
      Keikkalanpalo höjd
      Keikkalanperänsaajo myrholme
      Keikkalanperät skogsmark
      Keikkalanvuoma myr
      Keinokangas höjd
      Keinovuoma myr
      Keinovuoma myr
      Keisun mukka landsvägskrök
      Kellolahti vik
      Kelloniemi udde
      Kemiläisenoja bäck
      Kemiläisenoja bäck
      Kemiläisenoja biflöde
      Kemiläisensuanto sel
      Kemiläisensuanto vattendrag
      Kemiläsjänkkä myr
      Kemiläspalo höjd
      Kemiläspalo skogsmark
      Kemiläsvuoma myr
      Kenttä uteäng
      Kenttäjoki å
      Kenttäjänkkä myr
      Kenttäkuusikko skogsmark
      Kenttälahti vik
      Kenttälahti vik
      Kenttälehto skogsmark
      Kenttämaa skogsmark
      Kenttämaa skogsmark
      Kenttämaa skogsmark
      Kenttämaa skogsmark
      Kenttämaa skogsmark
      Kenttämaa skogsland
      Kenttämaanjänkkä myr
      Kenttämaanjärvi sjö
      Kenttämaankuusikko skogsmark
      Kenttämaanlahti vik
      Kenttämaanperät skogsområde
      Kenttämaanpää udde
      Kenttämaanpää skogsmark o. udde
      Kenttämaantievat skogområde
      Kenttämaanvaara berg
      Kenttämaanvaara berg
      Kenttämaanvuoma myr
      Kenttämaanvuoma myr
      Kenttämaanvuoma myr
      Kenttämännikkö skogsmark
      Kenttämännikkö Saknas
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniva fors
      Kenttäoja bäck
      Kenttäsaari holme
      Kenttäsaari ö
      Kenttäsuanto lugnvatten
      Kenttäsuanto Saknas
      Kenttäsuanto sel
      Kenttävaara berg
      Kenttävaara berg
      Kenttävaaranjänkkä myr
      Kentänlahti vik
      Keonmukka krök o. uteäng
      Kepisjärvi tjärn
      Kepisjärvi, se Keppiäisjärvi sjö
      Kepisjärvi, se Keppiäsjärvi sjö
      Keppiäinen skogsmark
      Keppiäisjänkkä myr
      Keppiäisjärvi tjärn
      Keppiäisjärvi sjö
      Keppiäisjärvi sjö
      Keppiäislehto skogsmark
      Keppiäisoja bäck
      Keppiäsjärvi sjö
      Keronmännikkö höjd
      Keronvuoma myr
      Kesisenniva strömt ställe i Kalixälven
      Kesisennivanlahti vik
      Keskijoki bäck
      Keskinenlaki bergstopp
      Keskinenlaki berg
      Keskinenlaki bergstopp
      Keskinen niva stråka
      Keskinenniva strömdrag
      Keskinenniva fors
      Keskinenniva Saknas
      Keskisennivankangas hed
      Keskisennivansaari holme
      Keskinenoja bäck
      Keskinensuanto lugnvatten
      Keskinenvaara berg
      Keskinenvittikko skogsmark
      Keskitieva höjd
      Kesänavettalahti vik
      Kesänavettaniemi udde
      Kesänavettatieva höjd
      Ketoniemi udde o. uteäng
      Kevonmukka Saknas
      Kiekkaoja å
      Kiekkooja del av Korpilompolojoki
      Kiekurijärvi sjö
      Kiekurijärvi träsk
      Kiekurioja bäck
      Kiekurivaara berg
      Kiekurivuoma myr
      Kihlavaara, se Kiilavaara, Pikku berg
      Kihlavaara berg
      Kiikuslehto höjd
      Kiilavaara berg
      Kiilarova höjd
      Kiilarova berg
      Kiilasarka slåtterskifte i torrlagd sjö
      Kiilavaara berg
      Kiilavaara, Iso berg
      Kiilavaara, Pikku berg
      Kiimamaat höjder
      Kiimasaajot myrholmar
      Kiipavaara berg
      Kiipävaara, se Kiilavaara berg
      Kiipävaara, se Kiilavaara, Iso berg
      Kiiskijoki å
      Kiiskijänkkä myr
      Kiiskijänkkä slåttermyr
      Kiiskijänkkä myr
      Kiiskioja bäck
      Kiiskipalo skogsmark
      Kiiskipalot höjder
      Kikurilehto, se Kiikuslehto höjd
      Kikurilehto, se Kiekurivaara berg
      Kikurjärv träsk
      Kikurjärvi sjö
      Killerölahti Saknas
      Killerösuvanto sel
      Kinnaskoski fors
      Kinnaskoski fors
      Kinnaskoski fors
      Kirjotusmännynmaa skogsmark
      Kirkkotie skogsväg
      Kirkkotie gammal väg
      Kirkonharja udde
      Kirkonniemi förr udde
      Kirkonniemi, se Uusisaari o. Uusiväylä förr udde
      Kirkonniva förr strömdrag
      Kirkonniva stråka
      Kirkunniemi, se Uusisaari o. Kirkonniemi förr udde
      Kirnujärvenkaivos å
      Kirnujärvi sjö
      Kirnujärvi sjö
      Kirnujärvi f.d. sjö
      Kirrajänkkä myr
      Kirraoja bäck
      Kirranmännikkö skogsmark
      Kissajänkkä myr
      Kiuraniva fors
      Kiuraniva Saknas
      Kiuraniva fors
      Kiuraniva strömdrag
      Kiuraniva Saknas
      Kiuraniva fors
      Kiuraniva strömdrag
      Kiuranivanoja bäck
      Kiuranivansaajot myrholmar
      Kivenmaa skogsmark
      Kivijärvenoja bäck
      Kivijärvenoja bäck
      Kivijärvenoja bäck
      Kivijärvenoja bäck
      Kivijärvenojankuusikko skogsmark
      Kivijärvenojanvuoma myr
      Kivijärvi sjö
      Kivijärvi sjö
      Kivilahenjuova kanal i torrlagd sjö
      Kivilahenpalot höjder
      Kivilahenperä vik
      Kivilahti vik
      Kivilahti vik
      Kivilahti vik
      Kivilahti vik
      Kivilahti, Alanen vik
      Kivilahti, Ylinen vik
      Kiviniemi udde
      Kiviniemi Saknas
      Kiviniemi udde
      Kiviniemi udde
      Kiviniemi udde
      Kiviniemi udde
      Kivioja bäck
      Kivioja bäck
      Kivioja bäck
      Kivioja, se Kivijärvenoja bäck
      Kivirinnanoja bäck
      Kivirinnanoja bäck
      Kivirinnanoja bäck
      Kivirinnanoja bäck
      Kivirinnanoja bäck
      Kivirinta berg
      Kivirinta berg
      Kivirinta berg
      Kivisaari holme
      Kivisaari holme
      Koanmaa, Pikku skogsmark
      Kohkosenmännikkö skogland
      Kohkosenmännistö skogsmark
      Koijujoki å
      Koijujärvi sjö
      Koijujärvi sjö
      Koijujärvi sjö
      Koijukko topp
      Koijukonkoski fors
      Koijumaa höjd
      Koijumaa skogsmark
      Koijumaa skogshöjd
      Koijumaa skogsmark
      Koijumaa skogsmark
      Koijumaa, Pikku skogsmark
      Koijumaankorte slåtterskifte
      Koijuniemi förr slåtterskifte
      Koijupalo höjd
      Koijupalo berg
      Koirajärvi sjö
      Koiranranta strandremsa
      Koiraviiat höjder
      Koiraviita skog
      Koiraviita skogsmark
      Koiraviitanlaki höjd
      Koisojärvi sjö
      Koisojärvi, Alanen sjö
      Koisojärvi, Pikku sjö
      Koisolahti vik av f.d. sjö
      Koisoniemi udde
      Koiuniemi udde
      Koiusaari ö
      Koivikkosaadio, Lompolon skogsparti
      Koivujänkkä myr
      Koivujänkkä, se Kuivavaaranjänkkä myr
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara, se Kuivavaara berg
      Koivuvaara, se Kuivavaara berg
      Koivuvaara, se Kuivavaara berg
      Kojamaa, se Koijumaa skogsmark
      Kojumaa skogsland
      Kokkiraukanharjut skogshöjder
      Kolmiharasenperä myräng
      Kolmikasanen uddar
      Kolmirukosenoja bäck
      Kolmirukosenoja bäck
      Kolmirukosentievat skogsåsar
      Konibäcken bäck
      Konibäcken bäck
      Konibäcken bäck
      Konibäcken bäck
      Konijänkkä myr
      Konilahti vik
      Koniniemi kallkälla
      Konioja bäck
      Konioja å
      Konioja bäck
      Konioja bäck
      Konioja bäck
      Konioja bäck
      Konioja bäck
      Konioja bäck
      Konisaari holme
      Konitieva skogshöjd
      Kontturi myr
      Konttoritievat höjder
      Kontturitievat höjder
      Koppelonsölkä berg
      Koppeloselkä berg
      Korikosket forsar
      Korkeajänkkä myr
      Korkeakuusikko höjd
      Korkeakuusisto Saknas
      Korkealaki berg
      Korkealehto berg
      Korkeamännikkö skogsmark
      Korkeapalo skogsmark
      Korkeapääsaajo myrholme
      Korkeasaajo höjd
      Korkeatieva höjd
      Korkeatörmä uteäng
      Korpilompolo sjö
      Korpilompolojoki bäck
      Korpilompolojoki å
      Korpilompolojärvi sjö
      Korpilombolo sjö
      Korpilombolojoki bäck
      Korpilombolojoki å
      Korpilombolojoki å
      Korpilombolonjärvi sjö
      Korpilovaara berg
      Korpilovaara berg
      Korpilovaara berg
      Korpilovaara berg
      Korpilovaaranjänkkä myr
      Korpivaara, se Korpilovaara berg
      Korpivaara berg
      Korpivaara berg
      Korteenpäälystä slåtterskifte i torrlagd sjö
      Kortejänkkä myr
      Kortejänkkä myr
      Kortelahti vik
      Korteniemi udde
      Korteniva fors
      Kortevuomanpalo höjd
      Kortevuopionniemi udde
      Koskenalusta, se Jalkonen Saknas
      Koskenniska del av Pitkäkoski
      Koskenranta strandremsa
      Koskensaari ö
      Koskensaari ö
      Koskenvaara berg
      Koskenvaara berg
      Koskenvaara berg
      Koskenvaara berg
      Koskenvittikko skogsmark
      Koskenvuoma myr
      Koskivaara, se Koskenvaara berg
      Koskivaara, se Koskenvaara berg
      Koskivaara berg
      Kotakallio klippa
      Kotakallio Saknas
      Kotalehonjänkkä myr
      Kotalehto skogsmark
      Kotamaa höjd
      Kotamaa bebyggelse eller nybyggen
      Kotamaanjänkkä myr
      Kotaniemi udde o. uteäng
      Kotaniemi udde
      Kotaoja bäck
      Kotaoja bäck
      Kotaoja bäck
      Kotaroanjänkkä myr
      Kotarova höjd
      Kotasaari holme
      Kotatieva höjd
      Kotatieva höjd
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara, Ala berg
      Kotavaara, Yli berg
      Kotavaarajänkkä myr
      Kotavaaranjänkkä myr
      Kotavaaranlaki bergstopp
      Kotavuoma myr
      Kotavuoma myr
      Kotijänkkä myr
      Kotijänkkä myr
      Kotijänkkä myr
      Kotijänkäntievat höjder
      Kotirova berg
      Kotisuanto sel
      Kotivaara berg
      Kotivaara berg
      Kotivaara berg
      Kotivuoma myr
      Kotivuoma myr
      Kotivuoma myr
      Kotivuoma uppodlad myr
      Kotivuoma gräsbevuxen myr
      Kotivuoma myr
      Kotivuoma myr
      Kotivuoma uppodlad myr
      Kotivuomanoja bäck
      Kotomaa höjd
      Kotovaara berg
      Koukkujouni myr
      Koukkujouni äng
      Koukkujouni skogsmark
      Koukkujounioja bäck
      Koukkujouninoja bäck
      Koukkuvuoma myr
      Kranaattikivi sten
      Krapinlahti vik
      Kraatarinniemi udde
      Kreetaniemi Saknas
      Krikenpojanjoki bäck
      Krikenpojanjoki, se Krikinpojanjoki å
      Krikenpojanjärvi tjärn
      Krikenpojanjärvi, se Iso Krikinpojanjärvi sjö
      Krikinjärvi, Pikku sjö
      Krikinpojanjoki bäck
      Krikinpojanjoki å
      Krikinpojanjoki å
      Krikinpojanjoki å
      Krikinpojanjärvi tjärn
      Krikinpojanjärvi sjö
      Krikinpojankoski fors
      Krikinpojankoski fors
      Krikinpojanvaara berg
      Krikinpojanvaara berg
      Krivankouppa Saknas
      Krämppä uteäng
      Krämpänajo uteäng
      Kuivajänkkä myr
      Kuivajänkkä myr
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaaranjänkkä myr
      Kuivavaaranoja bäck
      Kukkarokallio klippa?
      Kukkarokallio Saknas
      Kukkarolahti vik
      Kulhainen kulle
      Kuljukka myr
      Kullionranta strandområde
      Kullioranta slåtterskifte
      Kulmainenrova bergås
      Kulmainenrova, se Kulmunkinrova berg
      Kulmunkinlehto myrholme
      Kulmunkinrova bergås
      Kulmunkinrova berg
      Kulppuojanvittikko skogsmark
      Kuninkhaanajo uteäng
      Kuninkhaanajo uteäng
      Kunioja, se Konioja bäck
      Kuokkamaa uppodlad myr
      Kuoppajänkkä myr
      Kuoppakallio sten
      Kuoppalaot myr o. f.d. uteäng
      Kuoppaoja bäck
      Kuostokallio Saknas
      Kurjenlahti vik
      Kurkiolinka fors
      Kurkiovaara, se Kurkkiovaara berg
      Kurkiovaara, se Kurkkiovaara berg
      Kurkkio fors
      Kurkkio Saknas
      Kurkkio alainen fors
      Kurkkiojänkkä myr
      Kurkkiojärvenoja bäck
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiolehto skogsmark
      Kurkkiolehto Saknas
      Kurkkiolinkka fors
      Kurkkiolinkka fors
      Kurkkionmännikkö skogsmark
      Kurkkionmännikkö skog
      Kurkkionmännikönjänkkä myr
      Kurkkiooja bäck
      Kurkkiooja bäck
      Kurkkioojantieva höjd
      Kurkkio päällinen fors
      Kurkkiosaari ö
      Kurkkiot forsar
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovaaranjänkkä myr
      Kursu myr
      Kursunjänkkä myr
      Kursunjänkkä myr
      Kurunmaa berg
      Kusaniitty uteäng
      Kusimaa höjd
      Kusimaa höjd
      Kusimaanjänkkä myr
      Kusimaanvuoma myr
      Kutkuajärvi sjö
      Kutkuavaara berg
      Kutkuavaara berg
      Kuusenkoankoski fors
      Kuusenkorva fors
      Kuusenkorva fors
      Kuusenkorva Saknas
      Kuusenkorva udde
      Kuusenkorvanlahet vikar
      Kuusenkorvanlahti vik
      Kuusenkorvanniemi udde
      Kuusenkoski fors
      Kuusenkoski fors
      Kuusijoki bäck
      Kuusijoki å
      Kuusijoki å
      Kuusikonranta skogsmark
      Kuusikot åsar
      Kuusilaenpalo höjd
      Kuusilaenpalo skogsmark
      Kuusilahti vik
      Kuusilaki berg
      Kuusilaki berg
      Kuusilaki berg
      Kuusimaa skogland
      Kuusimaa Saknas
      Kuusimaanvuoma myr
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi Saknas
      Kuusiniemi udde
      Kuusipalo höjd
      Kuusiperänjärvi sjö
      Kuusiperänpalo höjd
      Kuusiperänpalo hed
      Kuusiperävuoma myr
      Kuusiperävuoma myr
      Kuusiromio skogland
      Kuusiromio berg
      Kuusi-Romiovaara berg
      Kuusisaari holme
      Kuusisaari holme
      Kuusisaari holme
      Kuusisaari ö
      Kuusisaari ö
      Kuusisaari ö
      Kuusisaari holme
      Kuusisaari holme
      Kuusisaari, se Kuussaari ö
      Kuusisaari holme
      Kuusitievat höjder
      Kuusivaara bergås
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranjänkkä myr
      Kuusivaarankoski fors
      Kuusivaarankoski fors
      Kuusivaarankoski fors
      Kuussaari ö
      Kvarnforsen fors
      Kvarnträsket träsk
      Kylänjärvi del av Korpilompolojärvi
      Kylänsuanto Saknas
      Kyrövaara berg
      Kystanlahti vik
      Kåtaberget, Lilla berg
      Kåtaberget, Lilla berg
      Kåtaberget, Stora berg
      Kåtaberget, Stora berg
      Kåtabergmyran myr
      Käkimännikkö skogsmark
      Känsämäjärvi sjö
      Känsämärova berg
      Känsämänrova berg
      Känsämävaara berg
      Känsävaara, se Känsämävaara berg
      Känsävaara berg
      Känsämärova berg
      Känsävaara, se Känsämärova berg
      Kärhmeenkesioja bäck
      Kärmejänkkä myr
      Kärmejänkkä myr
      Kärmejänkkä myr
      Käärhmeenkesijänkkä myr
      Kömikkö uteäng
      Kömikkö udde
      Kömikönniemi udde
      Kömikönsuanto sel
      Kömikönsuanto Saknas
      Kömikönsuanto sel
      Lahenmylly kvarn
      Lahen mylly kvarn
      Lahenperänoja bäck
      Lahenvaara berg
      Lahenvaara berg
      Lahnajoki å
      Lahnajoki å
      Lahnajoki bäck
      Lahnajoki å
      Lahnajoki bäck
      Lahnajoki å
      Lahnajärvi sjö
      Lahnajärvi sjö
      Lahnasuando sel
      Lahnasuanto sel
      Lahnasuanto lugnvatten
      Lahnasuanto sel
      Lahnasuvanto sel
      Lahnasuvanto sel
      Lahnavaara berg
      Lahnavaara berg
      Lahnavaara berg
      Lahnavaaranjänkkä myr
      Lahnaån, se Lahnajoki bäck
      Lahnaån å
      Lahnaån bäck
      Lahnaån, se Lahnajoki å
      Laihajoki å
      Laihajoki å
      Laihajoki å
      Laihajärvi sjö
      Laihajärvi sjö
      Laihajärvi sjö
      Laihalehto berg
      Laihalehto berg
      Laihalehto berg
      Laihavuoma myr
      Laihavuoma myr
      Laihavuoma myr
      Laihavuoma, se Mäntylaenjänkkä myr
      Laikejänkänlahti vik
      Laikkalahti vik
      Laitamaa berg
      Laitamaa berg
      Laitamaa berg
      Lakenjänkkä, se Petäjävaaranjänkkä myr
      Lakijänkkä myr
      Lakijänkkä myr
      Lakioja bäck
      Lakkioja bäck
      Lakkiojanniemi udde
      Lamarova berg
      Lammashaka gammalt fårbete
      Lammashaka östra stranden av Finninniva
      Lammassaari holme
      Lammijoenpalot höjder
      Lammijoki bäck
      Lammijoki å
      Lammijoki, se Tjärnbäcken å
      Lammijärvi träsk
      Lammijärvi sjö
      Lammukoiset tjärnar
      Lamunsaa(d)io skogland
      Lanaselet sel
      Lanaån bäck
      Lanaåängena slåtter
      Lankuvaara berg
      Lankuvaara, se Lännenvaara berg
      Lantonjoki Saknas
      Lapinjänkkä myr
      Lapinkaaretieva skogsås
      Lassinniemi udde
      Lassinniemi udde
      Lassinranta strandområde
      Lasusenmaa skogsmark
      Lasusenmaa höjd
      Latosaari holme
      Lauankoanmaa skogsmark
      Laudankodanmaa terräng
      Laukkuvaara berg
      Laukupuolenkoski fors
      Laukupuolenkoski fors
      Laukupuolenkoski fors
      Laukupuolenmaa höjd
      Laulumaa berg
      Laulumaa berg
      Lehmijänkkä myr
      Lehmijänkkä myr
      Lehmijänkkä myr
      Lehmilahti vik
      Lehmipalo höjd
      Lehmävuoma myr
      Lehtimaankuru sankmark
      Lehtimäjoenjänkkä myr
      Lehtimäjoensuu myräng
      Lehtimäjoki å
      Lehtimäj(oki) bäck
      Lehtimäjoki å
      Lehtimäjoki å
      Lehtimäjoki å
      Lehtimäjoki å
      Lehtimäjärvi sjö
      Lehtimäjärvi sjö
      Lehtimäjärvi sjö
      Lehtimäniemi udde
      Lehtimävaara berg
      Lehtimävaara berg
      Lehtimävuoma myr
      Lehtimävuoma myr
      Lehtimävuoma myr
      Lehtisaari holme
      Lehtisaari holme
      Lehtisaari ö
      Lehtisaari holme
      Lehtisaari holme
      Lehtitie Saknas
      Lehtitiensuu Saknas
      Lehtolaenperät del av Lehtolaki
      Lehtolaki berg
      Lehtolaki berg
      Leijoonintörmät backar
      Leppäoja bäck
      Leppäyskivi sten
      Leveäniemi udde
      Leveäniitty uteäng
      Leveäsuanto sel
      Leveävaara bergshöjd
      Leveävaara berg
      Leveävaara höjd
      Leveävaara berg
      Leveävaara gård o. berg
      Levä del av Kylänjärvi
      Levä udde
      Levännokka udde
      Levännokka udde
      Levävuoma myr
      Liekoniemenlahti vik
      Liekotievat höjder
      Lihavasaadio skogsparti
      Lihavasaajo skogsmark
      Liikamaa skogsmark
      Liikamaa höjd
      Liikamaa höjd
      Liivalahti vik
      Liivalahti vik
      Lilla Kåtaberget berg
      Lillbäcken bäck
      Lill-Kåtaberget berg
      Lillkåtaberget berg
      Lill-Pulmberget berg
      Lill-Pulmberget berg
      Limingberget berg
      Limingberget berg
      Östra Limingberget berg
      Limingmyran myr
      Limingmyran myr
      Limingmyrtjärn(en) tjärn
      Limingojoki å
      Limingojärvi sjö
      Limingojärvi, se Liminkajärvi sjö
      Limingomyran myr
      Limingoselet sel
      Limingosuando sel
      Limingosuando sel
      Limingosuando, se Liminknasuanto sel
      Limingosuvanto sel
      Limingovaara berg
      Limingovaara, se Liminkavaara berg
      Limingovuoma slåttermyr
      Limingoån å
      Limingoån å
      Limingoån å
      Limingoån å
      Limingträsket sjö
      Limingån å
      Limingån å
      Liminkajoensuu åmynning
      Liminkajoki å
      Liminkajoki å
      Liminkajoki å
      Liminkajärvi sjö
      Liminkajärvi sjö
      Liminkaniva Saknas
      Liminkanniva strömdrag
      Liminkansuanto lugnvatten
      Liminkansuanto sel
      Liminkansuanto sel
      Liminkansuvanto sel
      Liminkansuanto sel
      Liminka(n)vaara berg
      Liminkavaara berg
      Liminkavaara berg
      Liminkavaara berg
      Liminkavaara berg
      Liminkavuoma myr
      Liminkavuoma myr
      Liminkavuoma myr
      Liminkavuoma myr
      Liminkavuomanjärvi sjö
      Liminkojänkkä myr
      Liminkojänkkä myr
      Liminkojärvi sjö
      Liminkolammi tjärn
      Liminkovaara berg
      Liminkunjärvi(?) sjö (o. by)
      Linkanjänkkä myr
      Linkankangas skogsmark
      Linkankari skär
      Linkankoski fors
      Linkanlahti vik
      Linkanlahti vik
      Linkanlahti vik
      Linkanoja bäck
      Linkanoja bäck
      Linkansaari holme
      Linkansaari holme
      Linkansaari holme
      Linkansaari Saknas
      Linkantieva höjd
      Linkka fors
      Linkkakoski Saknas
      Linkkakurkio Saknas
      Linkkakurkkio fors
      Linkkakurkkio fors
      Linkkanen fors
      Linkkanen fors
      Linkkanen fall i Finnijoki
      Lirujänkkä myr
      Lombbäcken bäck
      Lombolojärvi, se Lompolonjärvi sjö
      Lombolovaara, se Lompolonvaara berg
      Lombolovaara, se Lompolonvaara berg
      Lompolo del av f.d. sjön Jierijärvi
      Lompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolo, se Teuralombolo sjö
      Lompolojoki å
      Lompolojoki å
      Lompolojoki å
      Lompolojoki bäck
      Lompolojänkkä myr
      Lompolojärvi sjö
      Lompolojärvi sjö
      Lompolojärvi f.d. sjö
      Lompololahti vik
      Lompoloniemi udde
      Lompoloniemi udde
      Lompolonjoki å
      Lompolonjoki å
      Lompolonjuova kanal i torrlagd sjö
      Lompolonjänkkä myr
      Lompolonjänkkä myr
      Lompolonjärvi sjö
      Lompolonniemi udde
      Lompolonniemi udde
      Lompolonperä vik
      Lompolonpounu myr
      Lompolonvaara berg
      Lompolonvaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovuoma myr
      Luhtalammi tjärn
      Luojoensaajo myrholme
      Luojoensuu åmynning
      Luojoki å
      Luojoki bäck
      Luojoki bäck
      Luojoki bäck
      Luojoki å
      Luojänkkä myr
      Luojärvi sjö
      Luolikko fors
      Luolikkoniva fors
      Luomajoki bäck
      Luonvuoma(?), itäinen myr
      Luonvuoma(?), läntinen myr
      Luo(n)vaara berg
      Luovaara berg
      Luovaara berg
      Luovittikko skogsmark
      Luovittikko skogsås
      Luovittikko skogsmark
      Luovuoma myr
      Luukonpalo skogsmark
      Lylyjoki å
      Lylyjärven kota skogskoja
      Lylyjärvenlehto skogsmark
      Lylyjärvi sjö
      Lylyjärvi sjö
      Lylyjärvi sjö
      Lylylehto skogsparti
      Lylypalo skogsparti
      Lylyvaara berg
      Lylyvaara berg
      Lylyvaara berg
      Lylyvuoma myr
      Lylyvuoma myr
      Långudden udde
      Långudden udde
      Lähtemäjoensuu Saknas
      Lähtemäjoki å
      Lähtemäjoki bäck
      Lähtemäjoki bäck
      Lähtemäjoki bäck
      Lännenvaara berg
      Lännenvaara berg
      Lännenvaara berg
      Lännenvuoma myr
      Länsiharju berg
      Länsiharjut åsar
      Länsijänkkä myr
      Länsijänkkä myr
      Länsijänkkä myr
      Länsijänkkä myr
      Länsijänkkä myr
      Länsijänkäntievat höjder
      Länsi-Mustakuusikko skog
      Länsi-Paljukanjänkkä myr
      Länsivaara berg
      Länsivaara berg
      Länsivaara berg
      Länsivaara, se Lännenvaara berg
      Läätinhäntä Saknas
      Löyttykari grund
      Maaheinäniemi uteäng
      Maalitieva höjd
      Maamännikkö skogsmark
      Maantiepelto åker
      Maarijoenjänkkä myr
      Maarijoki bäck
      Maarijärvi sjö
      Maarijärvi sjö
      Maarikoski fors
      Maarikoski fors
      Maarikoski fors
      Maarikoski fors
      Maarisuanto sel
      Maejänkkä myr
      Maekotarova skogsås
      Maekotarova berg
      Maemännikkö skogsmark
      Maeoja bäck
      Maeoja bäck
      Maevuoma myr
      Maevuomankotaroa berg
      Majavajoki å
      Majavajoki å
      Makkaramännikkö ås
      Makkaramännikkö skogsmark
      Makkaramännikkö höjd
      Makkaravuoma myr
      Makkaravuoma myr
      Mantuintievat höjder
      Markinkivi sten o. fiskeställe
      Markkusjärvi myr
      Markuspalo höjd
      Markkusvinsa ås
      Markusjärvi tjärn
      Markusjärvi torrlagd sjö
      Markusjärvi f.d. sjö
      Markusmyran myr
      Markuspalo höjd
      Markusvinsa höjd
      Markusvuoma myr
      Markusvuoma myr
      Markusvuoma myr
      Markusvuoma myr
      Martanpelto åker
      Mastonranta uteäng
      Mastonranta strandremsa
      Matinlahenniemi udde
      Matinlahti vik
      Matinlahti vik
      Matinlahti vik
      Matinlahti vik
      Matinlahti vik
      Matinlassi skogsmark
      Matinlauri Saknas
      Matinlehto berg
      Matojärvenmännistö höjd
      Matojärvi sjö
      Matojärvi sjö
      Matojärvi sjö
      Matokuru sänka
      Matolahti vik
      Matolahti vik
      Matolahti vik
      Matolahti, se Matinlahti vik
      Matolahti, se Matinlahti vik
      Matolehtivuoma myr
      Matolehtivuoma, se Matolähtheenvuoma myr
      Matolähteenvuoma myr
      Matolähteenvuoma myr
      Matolähtheenvuoma myr
      Matomännikkö skogsmark
      Matoniitty Saknas
      Matovaara berg
      Matovaara berg
      Matovaara berg
      Matovaarankoski fors
      Matovaarankoski fors
      Matösniemi uteäng
      Mellanbäcken bäck
      Merivuoma myr
      Mestoslinka fors
      Mestoslinka, se Mestoslinkka fors
      Mestoslinkka fors
      Mestoslinkka fors
      Mestoslinkka Saknas
      Mestoslinkka vattenfall
      Mestossuanto Saknas
      Mettotievat höjder
      Mettävainionniitty slåtteräng
      Mukkajänkkä myr
      Mukkajänkkä myr
      Mukkamaa skogsmark
      Mukkamaa skog
      Mukkamaa skogsmark
      Mukkamaa berg
      Mukkamaanniemi udde
      Mukkamaanniemi udde
      Mukkamännikkö skogsmark
      Mukkatievat höjder
      Multitörmät backar
      Munaniemi udde
      Muorivainanlahti vik
      Muotkavaara berg
      Muotkavaara berg
      Muotkavaara berg
      Muotkavaara berg
      Muotkavaaranperät skogland
      Murtosaajo myrholme
      Murtosaajo skogsdunge
      Mustajoki å
      Mustajoki å
      Mustajoki å
      Mustajärvenpalo skogsmark
      Mustajärvi sjö
      Mustajärvi sjö
      Mustajärvi, Iso sjö
      Mustajärvi, Iso sjö
      Mustajärvi, Pikku sjö
      Mustajärvi, Pikku sjö
      Mustajäräämä fors
      Mustajärämä utvidgning av Narkausjoki
      Mustajärämänlahti vik
      Mustakalanrova berg
      Mustakalanrova berg
      Mustakalarova berg
      Mustakallio Saknas
      Mustakkalarova skogsparti
      Mustakkalarova berg
      Mustakkalarova berg
      Mustakuusikko skogsmark
      Mustansaajonvuoma myr
      Mustaoja bäck
      Mustaoja bäck
      Mustaoja bäck
      Mustasaajo myrholme
      Mustasaajo skogsdunge
      Mustasuanto sel
      Mustasuanto Saknas
      Mustasuanto sel
      Mustavuoma myr
      Mustavuoma myr
      Mustavuoma myr
      Mustavuoma myr
      Mustikamaaoja bäck
      Mustikamaaoja, se Mustikkamaanoja bäck
      Mustikkamaa skogsmark
      Mustikkamaanoja bäck
      Mustikkamaanoja bäck
      Mustikkamaaoja, se Mustikkaoja bäck
      Mustikkaoja bäck
      Mustikkaoja bäck
      Mustikkaoja bäck
      Mustikkaoja bäck
      Mustikkaojansuu bäckmynning
      Muuhraislehot myrholmar
      Muuraspesäsaajo myrholme
      Muuraspesäsaajo skog
      Myllyharju höjd
      Myllyharju ås
      Myllyharju grusås
      Myllyjoki del av Korpilompolojoki
      Myllyjoki del av Korpilompolojoki
      Myllyjoki å
      Myllyjoki å
      Myllyjänkkä myr
      Myllyjänkkä myr
      Myllyjärvi sjö
      Myllyjärvi sjö
      Myllykangas skogsmark
      Myllykielinen höjd
      Myllykoskenniska forshuvud
      Myllykoskenniva fors
      Myllykoskennivat forsar
      Myllykoskensuanto sel
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllykoski fors
      Myllylahti vik
      Myllylaki berg
      Myllylantto myr
      Myllymännikkö höjd
      Myllyniemi udde
      Myllyniva fors
      Myllyniva fors
      Myllyniva fors
      Myllynranta strandremsa
      Myllypalo skogsparti
      Myllypalo höjd
      Myllypalo skogsmark
      Myllypalo skog
      Myllypalo höjd
      Myllypalo höjd
      Myllypalo skogsland
      Myllypalo berg
      Myllypalo berg
      Myllypalo höjd
      Myllypalo höjd
      Myllysaari holme
      Myllysaari holme
      Myllysaari holme
      Myllysaari, Alanen holme
      Myllysuanto sel
      Myllyvirka skogsmark
      Myllyvirankoski fors
      Myllyvirrankoski fors
      Myöläliittavuoma, se Myötälevuoma myr
      Myötälevuoma myr
      Myötälevuoma myr
      Myötälevuoma myr
      Myötäliittavuoma, se Myötälevuoma myr
      Mäkihalme skogsmark
      Mäkipelto åker
      Männikkö berg
      Männikkö berg
      Männikkö berg
      Männikkö del av by
      Männikkö skogsmark
      Männikkö skogsmark
      Männikkö skogsmark
      Männikönjänkkä myr
      Männikönjänkkä myr
      Männistö skogsmark
      Männistö skog
      Männistö skogsmark
      Männistö skogsmark
      Männistö skoghöjd
      Männistönsuanto sel
      Mäntykallio ö
      Mäntylaenjänkkä myr
      Mäntylaenoja å
      Mäntylaenoja bäck
      Mäntylaki skogshöjd
      Mäntymaa skogsmark
      Mäntysaari holme
      Mäntysaari holme
      Mäntysaari ö
      Mäntysaari ö
      Mäntysaari holme
      Märkälahti vik
      Mätivuopio vik
      Mätivuopio vik
      Mätivuopio slåtterskifte

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.