ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Korpilombolo socken : Pajala och Korpilombolo tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 653 Bebyggelsenamn : 351 Naturnamn : 2220
Långheden, se Halme by /Se Narkån å Mikko hemman Mätivuopionoja bäck
Markusvinsa by /Se Narkån å Mikko gård Mätivuopionoja bäck
Matti hemman /Se Naurisniemi udde Mikko gård Narkauksenkyläsuvanto sel
Männikkö gård /Se Nikanpalo berg Mikontalo gård Narkausjoki å
Narkaus (Narken) by /Se Nililehto skogsland i myr Mikontieva gård Narkausjoki å
Narken (Narkaus) by /Se Nilisatimenmaa myr Mikontieva gård Narkausjoki å
Nuksujärvi by /Se Nilisatimenoja bäck Mäki gård Narkauslinkka fors
Ohtana (el. Ohtanajärvi) by /Se Niskajänkkä myr /Se Mäki gård Narkauslinkka vattenfall
Ohtanajärvi (el. Ohtana) by /Se Niskajärvi (el. Niskajänkänjärvi) sjö /Se Mäki-Lassi gård Narkaussuanto lugnvatten
Paharova by /Se Niskajänkänjärvi (el. Niskajärvi) sjö /Se Mäki-Lassi gd Narkaussuanto sel
Paturi gdr /Se Niskavuoma sank mark Mäki-Matti gård Narkaussuanto lugnvatten
Pempeli by /Se Niskavuoma myr Mäkitalo gård Narkaussuvanto sel
Pempelijärvi by /Se Niskavuoma myr /Se Mäkitalo gård Narkaussölkä bergsrygg
Pirttiniemi by /Se Nivainvälitieva terräng Mäkitalo gård Narkaussölkä berg
Puolama (förkortn. av Puolamajärvi) by /Se Nivanmaa skogsås Männikkö gård Narkaussölkä berg
Puolamajärvi by /Se Nivanmaa ås Männikkö gd Narkforsen fors
Puolamajärvi by o. sjö /Se Nivavuoma sank mark Männikkö gård Narkån å
*Pålejärv lägenhet /Se Nuksujärvi sjö (o. by) /Se Männikkö gård Narkån å
Saadiv gård /Se Nuksulaki berg /Se Narkaus, se Narken by Nauriskuusikko skogsmark
Saikkonen (el. Saikkosjärvi) beb. /Se Nuksulompolo f.d. namn på sjö /Se Narkaus by Nauriskuusikonjänkkä myr
Saikkosjärvi (el. Saikkonen) beb. /Se Nuksupalo berg /Se Narkaus by Naurismaanvittikko skogsmark
Suaningi by /Se Nuksuvaara berg /Se Narkaus by Naurisniemi udde
Suaninki by /Se Nuksuvuoma myr /Se Narkaus by Naurisniemi udde
Takajärvi by /Se Nummeroinen berg Narken by Nenämaa höjd
Taavola gård /Se Nuoksujärvi sjö Narken by Niaksenvaara, se Nykäsenvaara berg
Teurajärvi sjö och by Nuoksujärvi sjö Narken by Niemikäinen udde
Teurajärvi by /Se Nuoksupalo skogsås Narken by Niittymaa uteäng
Teurajärvi by /Se Nuoksuvaara berg Narken pst Niittyoja bäck
Teurajärvi by /Se Nuoksuvuoma myr Narkudden gård Nikanpalo berg
Typpyrä- fled i ortnamn /Se Nuolijoki bäck Naurisniemi gård Nikanpalo berg
Vanhapuoli gd /Se Nuolijoki å Niemenmaa gd Nikanpalo berg
Vahtijärvi by /Se Nuolijoki å /Se Niemennenä gård Nikujoenkoijukko skogsmark
Viita by /Se Nuolijärvet sjöar Niemi gd Nikujoenkoijukko björkskog
Vinsa by /Se Nuolijärvet sjöar /Se Niemi gård Nikujoki del av Suaningijoki
Viitavaara gård /Se Iso Nuolijärvi sjö /Se Niemi gård Nikunjoki bäck
  Nuolijärvi, Iso sjö /Se Niemi gård Niliharjunkoski fors
  Nuolijärvi, Pikku sjö /Se Niemi gårdar Niliharjunsuando lugnvatten
  Pikku Nuolijärvi sjö /Se Niemi gårdar Niliniemi udde
  Nuoliviita skogsområde Niemi gård Niliniemi udde
  Nuoliviita skogsmark /Se Niemi gård Niliniemi terräng
  Nuolivuoma myr Niemi gård Nilisatimenmaa skoghöjd
  Nuolivuoma myr /Se Niku nybygge Nilisatimenmaa skogshöjd
  Nykäsenvaara berg Nikun-Iikka gård Nilisatimenoja bäck
  Ohtanajoki bäck Nilsi gård Nilisatimenoja bäck
  Ohtanajoki å /Se Niva öde gd Nilisatimenoja bäck
  Ohtanajärvi torrlagd sjö (o. by) /Se Niva gård Nilisatimenvaara berg
  Ohtanavaara berg /Se Niva hemman Nimismiehenniitty uteäng
  Ollimaa höjd Niva gård Nimismiehenniitty uteäng
  Ollimaavuoma myr Niva gård Nioksenv(aa)ra berg
  Ollinjänkkä myrmark Nuksujärvi by Nioksenvaara, se Nykäsenvaara berg
  Oravavaara berg Nuksujärvi by Niskajänkkä myr
  Oravavaaranjänkkä myr Nummeroinen kronotorp Niskajänkkä myr
  Pahajärvenjoki å /Se Nuoksujärvi by Niskajänkkä myr
  Pahajärvenoja bäck Nuoksujärvi by Niskajänkänjärvi sjö
  Pahajärvi sjö Nuuksujärvi by Niskajärvi sjö
  Pahajärvi sjö /Se (Isi) Nygården gård Niskakurkkio fors
  Pahajärvi sjö /Se Ohtana by Niskakurkkio Saknas
  Pahaoja bäck Ohtana ortn Niskaniemi udde
  Paharova berg (o. by) /Se Ohtanajärvi by Niskanranta Saknas
  Pahavaara berg Ohtanajärvi by Niskaoja bäck
  Pahavaara berg /Se Ohtanajärvi by Niskavuoma myr
  Pahtajänkkä myr Ohtanajärvi by Niva fors
  Pahta-Kotamaa skogsmark Oja gård Niva strömdrag
  Pahtalaki skogshöjd Oja gård Niva Saknas
  Pahtalaki skogshöjd Olli nybygge Niva strömt ställe
  Pahtalinkanvaara berg Olli gård Nivanalustanniemi udde
  Pahtamaa bergshöjd Olli gård Nivankoski förr fors
  Pakotieva ås Paharova by Nivanmaa höjd
  Paljukkalehto terräng Paharova by Nivanmaa skogsmark
  Paljukkavinsa höjd Paharova by Nivanmaa skog
  Palojärvi myr Palo gård Nivanmaa skog
  Palojärvi torrl. sjö /Se Palo gård Nivanmaa skogsmark
  Palo-Koiraviita skogsås Palo gård Nivanmaa skogsmark
  Palokuusikonoja bäck Palo gård Nivanmaanmukka Saknas
  Palokuusikonoja bäck Palo gård Nivanniemi udde
  Palomaa skogsmark Palo hemman Nivanniemi udde
  Paloromio skogshöjd Palo gård Nivanniemi uteäng
  Palotieva skogsås Palo förr gård Nivanniemi udde
  Palovaara höjd Palovaara gård Nivanranta Saknas
  Palovaara berg Palovaara öde gård Nivansilta bro
  Palovaara berg /Se Palovaaran Iikka nybygge Nivansilta bro
  Palovaaranoja bäck Pappila gård Nivantieva höjd
  Paskabäcken bäck Parski kronotorp Nivantievat höjder
  Paskabäcken bäck Parski gd Nivanvaara berg
  Patojänkkä myr Parski gård Nivat strömdrag
  Patomaa skogsmark Parski kronolägenhet Nivvainvälinkoijukko skogsmark
  Patomajärvi sjö /Se Parski gårdar Nivvainvälinoja bäck
  Paturijänkkä myr /Se Parski öde torp Nivvainvälit sel
  Paturijärvi sjö Paturi gård Norra Elmaberget berg
  Paturijärvi tjärn Paturi by Norresti ände av sjö
  Paturijärvi sjö /Se Paturi gård Norränden ände av sjö
  Paturijärvi sjö /Se Pekan-Pekan-Pekka, se Pekka gård Norsinjänkkä myr
  Paturirova berg Pekan-Pekka gård Nuksulaki bergstopp
  Paturirova berg Pekka gård Nuksujärvi sjö
  Paturirova terräng Pekka gård Nuksulompolo sjö
  Paturirova berg /Se Pekka gård Nuksupalo berg
  Paturivaara berg Pekka gd Nuksuvaara berg
  Paturivaara berg /Se Pekkala gård Nummeroinen berg
  Pekaujärvi tjärn Pekkari by Nummeroinen bergsmark
  Pekanjärvi sjö /Se Pekkari kronolägenhet Nuoksujärvi sjö
  Pekanvuopio vik /Se Päkkari gård Nuoksulaki bergstopp
  Pekkarin Kotijänkkä myr Päkkari gård Nuoksulombolo sjö
  Pelkkalehto skogsmark Pekkari by Nuoksupalo skogshöjd
  Pellijärvi tjärn Pekkari gård Nuoksuvaara berg
  Pellivuoma sank mark Pempeli by Nuoksuvuoma myr
  Pekanmaa skogshöjd Pempelijärvi by Nuolijoensuu åmynning
  Peltoniemi udde Pempelijärvi by Nuolijoki å
  Peltovuoma sank mark Pempelijärvi by Nuolijoki å
  Peltovuomanmaa myr Pempelijärvi by Nuolijärvet sjöar
  Pempelijoki bäck Penjaami f.d. lht Nuolijärvi sjö
  Pempelijoki å Pirtivaara f.d. gård Nuolijärvi sjö
  Pempelijoki å /Se Pirtivaara, se Pirttivaara gård Nuolijärvi, Iso sjö
  Pempelijärvi sjö Pirttiniemi by Nuolijärvi, Pikku sjö
  Pempelijärvi sjö (o. by) /Se Pirttiniemi Saknas Nuoliviita terräng
  Pempelimaa terräng Pirttiniemi by Nuoliviita skogsmark
  Pempelimaa berg /Se Pirttiniemi by Nuoliviita skogsmark
  Pempelivaara berg Pirttiniemi by Nuoliviita skogsmark
  Pempelivaara berg /Se Pirttivaara gård Nuoliviita höjd
  Penkkilehto terräng Pirttivaara gård Nuoliviita höjd
  Pentäsrova, Alanen berg Pitkälahti gård Nuolivuoma myr
  Pentäsrova, Ylinen berg Pitkälahti gård Nuolivuoma myr
  Pentäsrovanjänkkä myr Pitkälenhto gård Nuolivuoma myr
  Peräjänkkä sank mark Pohjanen gård Nuolivuoma myr
  Perämaa myr Pohjanen gård Nuuksujärvi sjö
  Pesosenjoki å Poikkijärvi kronotorp Nuuksujärvilaisten niitykota koja
  Pesosenpalo skogshöjd (Isi) Pulma Saknas Nuuksujärvilaisten niityt myrängar
  Petäjikkö terräng (Uppi) Pulma by Nuuksuniemi udde
  Petäjikkö skogsmark Pulmajärv, se Iso Puolamajärvi by Nuuksupalo skogshöjd
  Petäjävaara berg Pulmajärvi, se 1 Juoksuvaara Saknas Nuuksuvaara berg
  Petäjävuoma sank mark Puolama(a), se Iso Puolamajärvi by Nykäisenvaaranjänkkä myr
  Piettiö berg Puolamaajärvi, se Puolamajärvi kronotorp Nykäsensuando lugnvatten
  Peuramaa skogsmark Puolamaajärvi by Nykäsenvaara berg
  Peuramaanjänkkä myr Puolamajärvi kronotorp Nykäsenvaara berg
  Piekonvuoma myr Puoli, se Vanhatalo gård Nykäsenvaara berg
  Pikkuhuhta sved Puosku gård Nykäsenvaara berg
  Pikkujärvi tjärn Raja kronotorp Nykäsenvaara berg
  Pikkujärvi småsjöar /Se Ranta del av by Näsintieva höjd
  Pikkupalo skogsmark Ranta bydel Näsenoja bäck
  Pikkupalo berg Ranta-Matti gård Näätäsalmi myr
  Pikkurova berg Rantapää gd Ohtanajoenhaara åförgrening
  Pikkurova berg Rantatalo gård Ohtanaj(oki) bäck
  Pikkurova berg /Se Rantatalo gård Ohtanajoki bäck
  Pilkån å Rantatalo gård Ohtanajoki å
  Pimpiöjoki bäck Rantatalo hemman Ohtanajoki å
  Pirttilaki berg Rantatalo gård Ohtanajärvi torrlagd sjö
  Pirttiniemenjoki bäck Rantatalo gård Ohtanajärvi torrlagd sjö
  Pirttiniemenjoki å /Se Rantatalo gd Ohtanajärvi sjö
  Pirttiniemenjärvi sjö Rantatalo gård Ohtanajärvi by o. kronopark
  Pirttiniemenjärvi, se Maarijärvi sjö Rautakko kronotorp Ohtanavaara berg
  Pirttiniemenjärvi sjö Rautakkovaara gård Ohtanavaara berg
  Pirttiniemenjärvi sjö Rautakkovaara gårdar Ohtanavaara berg
  Pirttiniemenjärvi sjö /Se Rautakkovaara gårdar Ohtanavaara berg
  Pissinlehto skogsmark Rautiisko gård Ojantakanenmaa skogsmark
  Pitkämännikkö skogsmark Rautio Iisko gård Ojantakasenmaa skogsland
  Pitkämännikkö tallskog Riekkola gård Ojasenniitynlahti vik
  Pitkämännikkö terräng Riekkola gård Ojasenranta uteäng
  Pitkäpalo terräng Rintavaara gård Olli(n)maanoja bäck
  Pitkäpalo ås Rova gård Ollimaa berg
  Pitkävaaranoja bäck Rova gård Ollimaa berg
  Pruukinvuoma myr Rova gård Ollimaalehto skogsmark
  Puistisjärvi, Alanen tjärn Ruotkomaa by Ollimaanoja bäck
  Alanen Puistisjärvi sjö /Se Ruotkomaa bebyggelse Ollimaanvaara berg
  Puistisjärvi, Alanen sjö /Se Ryssänranta del av by Olli(n)maanvaara berg
  Puistisjärvi, Ylinen tjärn Saadio gård Ollimaanvuoma myr
  Puistisjärvi, Ylinen sjö /Se Saarenpää gård Olli(n)maanvuoma myr
  Ylinen Puistisjärvi sjö /Se Saarenpää gård Ollimaanvuoma myr
  Puistisoja bäck /Se Saarenpää gård Ollimanoja bäck
  Puistisvaara berg Saari gård Ollimavaara berg
  Puistisvaara berg Saha gårdar Ollimaavuoma myr
  Puistisvaara berg /Se Saha, se Hällfors gårdar Ollimavuoma myr
  Puistisvinsa berg /Se Saha gårdar Ollinjänkkä myr
  Puistisvuoma myr Saikkonen by Ollinjänkkä myr
  Puistisvuoma myr /Se Saikkonen öde by Ollinlahti vik
  Pumppuvaara berg Saikosjärvi gård Oravaara berg
  Puolamajoki å Saikkosjärvi by Oravaaranjänkkä myr
  Puolamajoki bäck Saikkosjärvi öde by Oravaarankoski fors
  Puolamajoki å /Se (Uppi) Saikosjärv gård Oravavaara berg
  Puolamajärvi sjö Saikosjärvi gård Oravavaara berg
  Puolamajärvi sjö Salmenmännikkö gård Oravavaara berg
  Puolamajärvi sjö (o. by) /Se Salmi gård Oravavaara berg
  Puolamarova berg o. triangelpunkt Salmi gård Oravavaarajänkkä myr
  Puolamarova berg /Se Salmi gård Oravavaaranjänkkä myr
  Puolamarova berg /Se Salmi hemman Oravavaaranjänkkä myr
  Puolikkojärvi sjö /Se Salmi hemman Oravavaarankoski fors
  Puolikkoaho skogsås Salmi gårdar Oravavaarankoski fors
  Puolikkojärvi tjärn Sattavaara gård Oravavaarankoski fors
  Puolivälioja bäck Siperia gårdar Oskarinjuova bäck
  Purasharju ås Solbacka lht Pahajoki bäck
  Purasharjut åsar /Se Ström f.d. gård Pahajoki bäck
  Purasjänkkä myr /Se Suaningi by Pahajänkkä myr
  Purasjärvi sjö Suaningi by Pahajärvenjoki bäck
  Purasjärvi sjö /Se Suaninki by Pahajärvenoja bäck
  Purasoja bäck /Se Svedjetorp gårdar Pahajärvenvuoma myr
  Puukkoniemi udde Svedjetorp kronotorp Pahajärvi sjö
  Pärepuumännikkö skogsmark Taavola gård Pahajärvi sjö
  Pärkämäsaari holme Taavola gd Pahajärvi sjö
  Pääjoki å Taavola gård Pahajärvi sjö
  Pääjoki å /Se Takajärvi by Pahajärvi sjö
  Pääjärvi tjärn Takajärvi by Pahajärvi sjö
  Pääjärvi sjö /Se Takajärvi torp Pahajärvi sjö
  Päävaara skogshöjd Takajärvi gårdar Pahalinkansaari Saknas
  Päävaara berg /Se Tallhem kronotorp Pahanauttontievat höjder
  Päävaara, Pikku skogshöjd Talankylä, se Korpilombolo kyrkby Pahanjoenmännikkö skogsmark
  Päävaara, Pikku berg /Se Talonkylä gammalt namn på Korpilombolo Pahanojankari grund
  Pikku Päävaara berg /Se Talonpaika gårdsplats Pahanojanmännikkö skogsmark
  Pössöjänkkä sank mark Tervahauta gård Pahanputhaanlinkansaari holme
  Pössöoja bäck Tervaniemi gård Pahanojanvittikko skog
  Pössövaara höjd Tervaniemi gd Pahanputhaanlinkansaari holme
  Raakejärvi tjärn Tervaniemi gård Pahaoja bäck
  Raakejärvi sjö /Se Teurajärvi by Pahaoja bäck
  Raaketieva ås Teurajärvi, se Tirjärv, Tirån by Pahaoja bäck
  Raaketieva höjd /Se Teurajärvi by Pahaoja bäck
  *Ragajärv sjö Teurajärvi by Pahaojajänkkä, se Pahaojanjänkkä myr
  Rakenusjärvi sjö /Se Tiehaara gårdar Pahanojanjänkkä myr
  Rantarova berg /Se Tiehaara torp Pahaojanjänkkä myr
  Rapajärvi sjö Tiensuu gård Pahaojanjänkkä myr
  Rapajärvi sjö Tieva gård Pahaputhaanlinkansaari ö
  Rapajärvi sjö /Se Tieva gård Pahasuaningi sjö
  Rapamaa skogsmark Tieva lht Pahasuaningi, se Pahajärvi sjö
  Rapamaa skogsmark /Se Tievan kenttä f.d. fäbod Pahasuaninginjärvi sjö
  Rapaoja bäck (Isi) Tirjärv by Pahavaara berg
  Rapaoja bäck /Se Torppa kronotorp Pahavaaranvuoma myr
  Rapavuoma sank mark Torppainpää bebyggelse Pahkaoja bäck
  Rapavuoma sank mark Tupla-Pekan-Pekka, se Pekka gård Pahkurainen uteäng
  Rapavuoma myr Täurajärvi by Pahkurainen Saknas
  Rapavuoma myr /Se Törmä gård Pahtajänkkä myr
  Rautakkojänkkä myr /Se Törmä gård Pahtajänkkä myr
  Rautakkojärvi tjärn Törmä gård Pahta-Kotamaa berg
  Rautakkojärvi sjö /Se Uusitalo gård Pahtakotamaa hedland
  Rautakkovaara berg Uusitalo gård Pahtakotavaara berg
  Rautakkovaara berg Uusitalo gård Pahtalaki bergås
  Rautakkovaara berg /Se Uusitalo hemman Pahtalaki berg
  Rantamännikkö skogsmark Uusitalo gård Pahtalaki berg
  Rantapalo sved Uusitalo gård Pahtalaki höjd
  Rautarova berg Uusitalo ödegård Pahtalinkannivat forsar
  Rautiojärvi sjö /Se Uusitalo gård Pahtalinkanvaara berg
  Rautiolehto lövskog Uusitalo gård Pahtalinkanvaara berg
  Rautiolehto skogsmark /Se Uusitalo gård Pahtalinkanvaara berg
  Rautiooja bäck Uusitalo gård Pahtalinkka fors
  Rautiorova berg /Se Uusitalo gd Pahtalinkka fors
  Rautiovuoma myr Uusitalo gård Pahtalinkka vattenfall
  Rautiovuoma myr Uusitalo gård Pahtalinkka fors
  Rautiovuoma myr Uusitalo gård Pahtamaa höjd
  Rautiovuoma myr /Se Uusitalo gård Pahtamaa skogsmark
  Rautiovuomanlevä myr /Se Vaara gård Pahtamaanoja bäck
  Ravakka (el. Ravakkavuoma) myr /Se Vaara gård Pahtamajänkkä myr
  Ravakka (el. Ravakkavaara) berg /Se Vaara gd Pahta-Pekan juova kanal
  Ravakkajärvi tjärn Vaara gård Pahta-Pekan juova kanal
  Ravakkajärvi sjö /Se Vaara gård Pahtasaari, Alanen ja Ylinen klippor
  Ravakkaoja bäck /Se Vaara gård Paijusaari holme
  Ravakkavaara höjd Vaara gård Paijusaari ö
  Ravakkavaara (el. Ravakka) berg /Se Vaara ell. Värvenpäävaara gård Paijusaari ö
  Ravakkavuoma sank mark Vaara ell. Järvenpäävaara gård Pajaniva fors
  Ravakkavuoma (el. Ravakka) myr /Se Vaara gård Pajaniva fors
  Repotievat kulle Vaara öde gård Pajaniva fors
  Repovaara berg o. triangelpunkt Vaara bydel Pakotievat höjder
  Revonkantojänkkä myr Vaara del av by Pakotievat höjdgrupp
  Riesajoki bäck Vaaranlaita del av by Paljohkalaki, se Paljukanlaki berg
  Riesajoki å /Se Vahtijärvi gård Paljohkalaki, Ala, se Paljukkalaki, Alanen berg
  Riesajärvi sjö Vahtijärvi gård Paljohkalaki, Yli, se Paljukkalaki, Ylinen berg
  Riesajärvi sjö Vahtijärvi gård Paljokka berg
  Riesajärvi sjö /Se Vahtijärvi gård Palju skogsmark
  Riesajärvi sjö /Se Vahtijärvi gårdar Paljukanjänkkä myr
  Riesalompolo sjö /Se Vanhapuoli gård Paljukanjänkkä myr
  Riesapalo terräng Vanhatalo gd Paljukanlaki berg
  Riesapalo sved Vanhatalo gård Paljukanoja bäck
  Riesapalo höjd /Se Vanhatalo gård Paljukkalaki, Alanen berg
  Riipinjärvi tjärn Vanhatalo hemman Paljukkalaki, Ylinen berg
  Riipijärvi (el. Riipinjärvi) sjö /Se Vanhatalo gård Palkkio myräng
  Riipinjärvi (el. Riipijärvi) sjö /Se Vanhatalo gård Palo höjd
  Riipisjärvi (el. Riipisenjärvi) sjö /Se Vanhatalo gård Palo skog
  Riipisenjärvi (el. Riipisjärvi) sjö /Se Vanhatalo gård Palojänkkä myr
  Rimpisenjärvi tjärn Vanhatalo gård Palojärvi sjö
  Rimpisenjärvi sjö /Se Vanhatalo gård Palojärvi sjö
  Rintavaara berg Vanhatalo gård Palo-Koiraviita berg
  Ristilantto utvidgning av ån Liminkajoki /Se Vanhatalo gd Palokoiraviita skog
  Ristivuopionjärvi tjärn Vanhatalo gård Palokoiukko Saknas
  Ristivuopionjärvi sjö /Se Vanhatalo gård Palokuusikka skogsmark
  Ristivuopionoja bäck Vanhatalo gård Palokuusikko skogsområde
  Ristivuopionvaara berg Vanhatalo gård Palokuusikonoja bäck
  Ristivuopionvaara berg /Se Vanhatalo gård Palokuusikkonoja, se Uuenjänkänoja bäck
  Ristivuopio vik /Se Vanhatalo gård Palokuuskikonniittysuvanto sel
  Romiovaara höjd Vanhaatalo gård Palokuusikonoja bäck
  Ronahultet myr ? Vanhaatalo gård Palokuusikonoja bäck
  Ronamyran myr Vanhaatalo gård Palomaa skogsmark
  Rovanpäänjärvi tjärn Vasikkaniemi gård Palomaa, Ylinen skogsmark
  Rovanpäänjärvi sjö /Se Vasikkaniemi ödegård Palomaanjänkkä myr
  Rovi berg Vasikkaniemi öde gård Palonajonnivat strömdrag
  Rumppunen skogsmark o. naturvårdsområde Vasikkaniemi öde gård Paloniemi udde o. uteäng
  Rumppusentievat skogsparti Veitiniemi kronotorp Paloniemi udde
  Rumppusentievat ås Viitavaara gård Paloniemi udde
  Rumppusenvuoma myr Viitavaara gård Palonperät skogsmark
  Ruokomaa skogshöjd Vikman kronotorp Palonperä del av Uusipalo
  Ruokouoma myr Vinsa by Palontausvuoma myr
  Ruokovuoma sank mark Vinsa, se Markusvinsa bebyggelse Palo-Romiovaara berg
  Ruonajoki å /Se Virén gård Paloromio skogsmark
  Ruonajänkkä myr /Se Virkamaa bebyggelse Palosaajo skogsmark
  Ruonajärvi sjö Virkamaa bebyggelse Palosaajo myrholme
  Ruonajärvi sjöar /Se Vittavaara kronotorp Palosaari holme
  Ruonalahti vik /Se Vittikko gårdar Palosaari holme
  Ruonarämeä myrmark Vittikko kronotorp Palosaari ö
  Ruonarämeä skogsmark /Se Vuolevi öde gård Palosaari holme
  Ruonavaara berg /Se Vuolo gård Palosuanonvittikko höjd
  Rutiberget höjd Vuolo hemman Palosuanonvittikko skog
  Rytijärvi tjärn Vuolo gård Palosuanto sel
  Rytijärvi sjö /Se Vuomavaara gård Palosuanto sel
  Rytilahti vik /Se Vuomavaara gård Palosuvanto sel
  Rytiniemi udde /Se Vähä Pinolamaajärvi gård Palotieva berg
  Rytiniva strömdrag /Se Vähä Puolamajärvi ödegård Palotieva berg
  Ryttäriniemi udde Vähä Puolamajärvi Saknas Palovaara berg
  Saikosjärvet tjärnar Vähävaara gårdar Palovaara berg
  Saikkosjärvet sjöar /Se Välikangas bydel Palovaara berg
  Iso Saikkosjärvi sjö /Se Välikangas del av by Palovaara berg
  Saikkosjärvi, Iso sjö /Se Välitalo gård Palovaaranalusta myr
  Pikku Saikkosjärvi sjö /Se Välitalo gård Palovaarankaivos myr
  Saikkosjärvi, Pikku sjö /Se Välitalo gård Palovaarankuusikko skogsmark
  Sainkuusikko skogsmark Välitalo gård Palovaaranoja bäck
  Sainmaa skogsmark Välitalo gård Palovaaranvuoma myr
  Salmi sund Välitalo gård Pankki dalgång
  Salmi sund /Se Välitalo gård Parskinlahet vikar
  Salmijärvet sjöar /Se Välitalo gård Parskinlahti vik
  Salmijärvi sjö Välitalo gd Parskinlahti vik
  Kala-Salmijärvi sjö /Se Välitalo gd Parskinniva strömdrag
  Heinä-Salmijärvi sjö /Se Välitalon kenttä f.d. fäbod Parskinniva Saknas
  Sammakkojärvi sjö Väylänranta by Paskaajo ängsmark
  Sammakkojärvi sjö /Se Ylinenpää gård Paskabäcken bäck
  Saukkoriipinjärvi sjö /Se Ylinensuanto gård Paskabäcken bäck
  Saukkoriipinoja bäck /Se Ylinentalo gård Paskajoki bäck
  Sammalvuoma myrmark Ylipää del av by Paskalahenniity myräng
  Sarvilaki höjd Ylipää gård Paskalahti vik
  Saukkoripinjärvi tjärn Ylipää gård Paskalahti vik
  Sekamaa skogsmark Ylipää gård Paskalahti vik
  Siikalompolo tjärn Ylipää gård Paskalahti vik
  Siikalompolo sjö /Se Ylitalo gård Paskaoja bäck
  Siikalompolojoki å Ylitalo gd Paskaoja bäck
  *Sirkajärvi sjö Ylitalo gård Paskaranta uteäng
  *Sirkajärvi sjö Ylitalo gård Paskaranta strandremsa
  Sirkanjärvi tjärn Ylivaara gård Paskareikä Saknas
  Sirkanjärvi (el. Sirkka) sjö /Se Ylivaara gård Paskatieva ås
  Sirkanmännikkö tallskog Ylivainio gård Paskatieva höjd
  Sirkanmännikkö skogsmark /Se Ylivainio gård Patojänkkä myr
  Sirkanpalo skogsås Ylivainio gård Patojänkäntievat höjder
  Sirkanpalo höjd /Se Yttergården, isi gd Patomajärvi sjö
  Sirkanvuoma sank mark Yttergården gård Paturi sjö
  Sirkanvuoma myr Yttregården gård Paturinharju berg
  Sirkanvuoma myr /Se Yttregården gård Paturi(n)jänkkä myr
  Sirkka (el. Sirkanjärvi) sjö /Se Ågärde, se 3 Lahnasuando Saknas Paturijänkkä myr
  Sivakkamaa bergås Ågärdet f.d. skola Paturinjärvi sjö
  Sivakkajänkkä sank mark Äihämä bebyggelse Paturijärvi sjö
  Sivakkaoja bäck Äihämä kronotorp Paturinrova höjd
  Soukolonperä = Soukolo skogsbygd /Se Över Träsket torp Paturirova berg
  Stråkaberget berg   Paturinvaara berg
  Suaninkihuhta berg /Se   Paturivaara berg
  Suaninkijoki å   Paukun valkamaa uppröjd plats
  Suaninkijoki å /Se   Paukun valkamaa uppröjd plats
  Suaninkijärvi sjö   Pekanjärvi sjö
  Suaninkijärvi sjö   Pekanjärvi sjö
  Suaninkijärvi sjö /Se   Pekanjärvi sjö
  Suaninkivaara berg   Pekanjärvi sjö
  Suaninkivaara berg   Pekanmaa höjd
  Suaninkivaara berg /Se   Pekanmaa skog
  Suannonpetäjikkö skogsmark   Pekanmaa, se Pikkanmaa skogsmark
  Sumarijänkkä myr   Pekanranta slåtterskifte
  Suolankivuoma myr   Pekanvuoma myr
  Suolankivuoma myr   Pekanvuopio lugnvatten
  Suovajänkänkuusikko skogsmark   Pekkarin kotijänkkä myr
  Syväjoki bäck   Pekkarin kotijänkkä slåttermyr
  Syväjoki å   Pelkkalehto skogsmark
  Särkijärvi sjö   Pelkkalehto berg
  Särkijänkkä myr /Se   Pelkkarova berg
  Särkijärvi sjö /Se   Pelkkarovajänkkä myr
  Särkioja bäck /Se   Pellejänkkä, se Pellijänkkä myr
  Särkirova berg /Se   Pellejänkkä, se Pellijänkkä myr
  Säynäjärvi sjö   Pellijänkkä myr
  Säynäjäjoki å /Se   Pellijänkkä myr
  Säynäjäjärvi sjö /Se   Pellijänkkä myr
  Säynääjoki å /Se   Pellilehot höjder
  Säynääjärvi sjö /Se   Pellonhuhta skogland
  Yli-Säynääjärvi sjö /Se   Peltoniemi udde
  Yli-Säynäjäjärvi sjö /Se   Peltoniemi udde
  Sääskijänkkä myr   Peltoniemi udde
  Sölkäsaajo myr   Peltovuoma myr
  Sölkäsaajonvuoma sank mark   Peltovuoma myr
  Takajänkkä sank mark   Peltovuomanmaa höjd
  Takajänkkä myrmark   Peltovuomanmaa hedland
  Takajänkkä myr   Peltovuomanmaa skogsmark
  Takajärvi sjö   Pempelijoki å
  Takajärvi sjö (o. by) /Se   Pempelijoki bäck
  Takajärvi, Takanen sjö /Se   Pempelijoki å
  Takanenjoki bäck   Pempelijärvi sjö
  Takanenjärvi sjö   Pempelijärvi torrlagd sjö
  Takanenjärvi sjö /Se   Pempelijärvi sjö
  Takanen Takajärvi sjö /Se   Pempelimaa hed
  Takapalo skogsås   Pempelimaa hed
  Takarova moränås   Pempelivaara berg
  Takarova berg /Se   Pempelivaara berg
  Takavaara berg   Pempelivaara berg
  Takkavaara berg   Penkkijänkkä myr
  Takavaara berg /Se   Penkkilehto skog
  Takavuoma myr /Se   Penkkilinkka fors
  Talamaa skogsmark   Pensassaari holme
  Tammerkoskenvaara berg   Pensassaari holme
  Tankapola ås   Pentesrova, Alanen berg
  Tarvavuoma myr   Pentunajo uteäng
  Tarvavuoma myr   Pentäskuusikko skogsmark
  Taularova hed   Pentäsrova bergås
  Teura- ortnamnselement (främst i naturnamn) /Se   Pentäsrova berg
  Teurajoensuu åmynning   Pentäsrova, Alanen berg
  Teurajoensuu sammanflöde mellan ån Teurajoki o. Kalixälven /Se   Pentäsrova, Alanen berg
  Teurajoenvittikko skogshöjd   Pentäsrova, Ylinen berg
  Teurajoki å   Pentäsrova, Ylinen berg
  Teurajoki å /Se   Pentäsrovanjänkkä myr
  Teurajoki å /Se   Pentäsrovanoiko raksträcka på landsväg
  Teurajoki å /Se   Persereikä sjö
  Teurajärvi sjö   Persetöötti fall
  Teurajärvi f.d. sjö   Persetöötti Saknas
  Teurajärvi sjö /Se   Peräjänkkä, se Peuramaanjänkkä myr
  Teurajärvi sjö (o. by) /Se   Peräjänkkä myr
  Teuralahti vik /Se   Peräjänkkä myr
  Teuralahti vik /Se   Peräjänkkä myr
  Teuralompolo sjö   Peräjänkkä, se Peuramaanjänkkä myr
  Teuralompolo sjö /Se   Perämaa berg
  Teuralompolo sjö /Se   Perämaa berg
  Teuranivat fors   Perämaa skogshöjd
  Teuranivat strömdrag /Se   Peräniitty uteäng
  Teuranivat strömdrag /Se   Pesonen å
  Teuravaara berg /Se   Pesonenjoki å
  Teuravaara berg /Se   Pesosenjoki bäck
  Yli-Teuravaara berg /Se   Pesosenjoli å
  Tiheämaa bergås   Pesosenmyllylinkka fors
  Tiukujoki å /Se   Pesosenpalo skogsmark
  Tiukujoki bäck   Pesovaara berg
  Tiukujänkkä myr /Se   Pesovaara, se Pössövaara berg
  Tiukujärvi sjö /Se   Pesovaara berg
  Tiukujärvi tjärn   Pesovaara, se Pössövaara berg
  Tiukuvaara berg   Pesovaara, se Pössövaara berg
  Tiukuvaara berg /Se   Pettäikkö skogsmark
  *Tiurjärv sjöar /Se   Pettäikönjänkkä myr
  Teurajärvi tjärn   Petäikkö höjd
  Teuravaara berg   Petäjikkö tallhed
  Tiokomyran sank mark   Petäjikkö Saknas
  Toinenjärvi tjärn   Petäjikkö höjd
  Toinenjärvi sjö /Se   Petäjikkö höjd
  Toisenjärvenvuoma myr   Petäjikönjänkänoja bäck
  Toisenjärvenvuoma myr /Se   Petäjikönjänkkä myr
  Tonabäcken bäck   Petäjikönjänkkä förr vall
  Toravaara, Iso berg   Petäjäniemensaari holme
  Toravaara, Iso berg   Petäjäniemi udde
  Toravuoma myr   Petäjävaara berg
  Toravuoma myr   Petäjävaara berg
  Torisevanmännikkö skogsområde   Petäjävaaranalusta myr
  Torisevanoja bäck   Petäjävaaranjänkkä myr
  Torisevanoja bäck   Petäjävaaranjänkkä myr
  Tuohijänkkä myr   Petäjävaaranoja bäck
  Tuohimaa höjd   Petäkkö skogsmark
  Tuulenpesänvuoma myr   Petäkkö höjd
  Tuulijärvi sjö /Se   Petäkönjänkkä myr
  Tuurhaija höjd   Petäkönjänkkä myr
  Tuulilehto skogsmark /Se   Petäkönoja bäck
  Tyihäjärvenvittikko skogsmark   Peurakeitas skogsmark
  Tyihäjärvi sjö /Se   Peuramaa skogsmark
  Tyihäjärvi tjärn   Peuramaa skog
  Tyihävuoma myr /Se   Peuramaa skogsmark
  Pikku Typpyrä berg /Se   Peuramaajänkkä myr
  Typpyrä, Pikku berg /Se   Peuramaanjänkkä myr
  Typpyräjoki bäck   Peuramaanjänkkä myr
  Typpyräjoki å /Se   Peuramaavuoma Saknas
  Typpyräjärvi, Iso sjö /Se   Peuramännikkö skogsparti
  Iso Typpyräjärvi sjö /Se   Piekkojoenhaara åmynning
  Typpyräjärvi, Pikku sjö   Piekkojoki å
  Pikku Typpyräjärvi sjö /Se   Piekkov(aara) berg
  Typpyräjärvi, Pikku sjö /Se   Piekkovuoma myr
  Typpyrävaara berg   Piekojoki bäck
  Typpyrävaara berg /Se   Piekoharjut skogshöjder
  Typpyrävuoma myr /Se   Piekonvuoma myr
  Tärendö älv Saknas /Se   Piekooja bäck
  Törmänlahti vik   Piekovaara berg
  Ulma (el. Ulmavaara) berg /Se   Piekovuoma myr
  Ulmajänkkä myr   Piekovuoma myr
  Ulmajänkkä myr /Se   Pikkanmaa höjd
  Ulmajärvi sjö   Pikkanmaa, se Pekanmaa skogsmark
  Ulmajärvi sjö /Se   Pikko Typpyräj(ärvi) tjärn
  Ulmavaara berg   Pikkuhuhta höjd
  Ulmavaara berg   Pikkujärvi sjö
  Ulmavaara (el. Ulma) berg /Se   Pikkujärvi tjärn
  Ulmavuoma myrmark   Pikkujärvi sjö
  Ulmavuoma myrmark   Pikkujärvi sjöar
  Ulmavuoma myr   Pikkujärvi sjö
  Ulmavuoma myr /Se   Pikkujärvi sjö
  Uuenjoenpalo sved   Pikkujärvi sjö
  Uusijänkkä myrmark   Pikku Kiilavaara berg
  Uusijänkkä sank mark   Pikkukivirova höjd
  Uusijänkkä myr   Pikkukivirova berg
  Uusipalo skogsås   Pikkukivivaara berg
  Uusisaari holme   Pikkukoski fors
  Vaaranalusjänkkä myr   Pikku Kotavaara berg
  Vahtijoki å /Se   Pikku Kotavaara berg
  Vahtijärvi sjö   Pikku Krikinpojanjärvi sjö
  Vahtijärvi sjö (o. by) /Se   Pikkumatinlahti vik
  Alanen Vahtivaara berg /Se   Pikku Mustajärvi sjö
  Vahtivaara, Alanen berg /Se   Pikkumyllysaari ö
  Vahtivaara, Alanen berg   Pikkunivanmaa skog
  Ylinen Vahtivaara berg /Se   Pikku Nuolijärvi sjö
  Vahtivaara, Ylinen berg /Se   Pikkuoja bäck
  Vahtivaara, Ylinen berg   Pikkuoja bäck
  Valkeajärvi sank mark   Pikkupalo skogsparti
  Valkeajärvi tjärn   Pikkupalo skogsmark
  Valkeajärvi torrlagd sjö /Se   Pikkupalo höjd
  Valkeakoski fors /Se   Pikkupalo hed
  Vankajärvi sjö /Se   Pikkupalo berg
  Vankaniemi udde /Se   Pikkupalo skogsmark
  Vasikkakorva fors   Pikkupalonjänkkä myr
  Vastuanoja bäck   Pikku Puolamaanrova skogshöjd
  Vattuvaaranjänkkä sank mark   Pikku Puolamaanvaara berg
  Vaukajärvenpalo sved   Pikku Puolamaarova berg
  Vaukajärvi sjö   Pikkurova berg
  Vasikkavaara berg   Pikku Teuravaara höjd
  Vasikkavaara höjd   Pikku Typpyräjärvi tjärn
  Vehkajärvi tjärn   Pikku Typpyräjärvi sjö
  Vehkajärvi sjö /Se   Pikkuoja bäck
  Vehkavuoma sank mark   Pikkurova berg
  Vehkavuoma myr   Pikku Viitavaara berg
  Vehkavuoma myr /Se   Pikku Äijäjärvi sjö
  Vesamyran myrmark   Pilkkatienvita metställe
  Vesavaara berg   Pimpiöjoki å
  Vettäsenjänkkä myr   Pimpiöjoki å
  Vierimaa skogsmark   Pimpiöjoki å
  Viia, Iso skogsmark /Se   Pirrikivi sten
  Iso Viia skogsmark /Se   Pirrimylly fors
  Pikku Viia skogsmark /Se   Pirrimylly Saknas
  Viia, Pikku skogsmark /Se   Pirrimyllynjänkkä myr
  Viiajärvi (el. Viitajärvi) sjö /Se   Pirrimyllynpalot höjder
  Viiajärvi sjö /Se   Pirrinivat strömdrag
  Viianjärvi sjö   Pirsilehto höjd
  Viianpäänpalo sved   Pirtijärvi sjö
  Viianvuoma sankmarksområde   Pirtivaara, se Pirttivaara berg
  Viianvuomanvittikko björkskogsområde   Pirtivaara, se Pirttivaara berg
  Viita terräng   Pirtivaara berg
  Viita lövskog   Pirttijoki å
  Viitajärvi tjärn   Pirttijärvi sjö
  Viitajärvi (el. Viiajärvi) sjö /Se   Pirttijärvi sjö
  Viitavaara berg   Pirttilaki berg
  Viitavaara berg   Pirttiniemenjoki biflöde
  Viitavaara skogshöjd   Pirttivaara berg
  Viitavaara berg   Pirttivaara berg
  Viitavaara berg /Se   Pirttivaara berg
  Viitavaara, Takanen berg   Pisslaakimaa höjd
  Viitavaara, Takanen berg /Se   Pissinautto myr
  Takanen Viitavaara berg /Se   Pissinlahti vik
  Viitavaaranvuoma myr   Pissinlehto skogsmark
  Viitavaaranvuoma myr   Pissinoja bäck
  Vinsa berg (o. by) /Se   Pissinoja bäck
  Vinsanjänkkä myr /Se   Pissioja bäck
  Vinsanjärvi tjärn   Pistokappale fors
  Vinsanjärvi sjö /Se   Pistokappale bäckkrök
  Vinsanlehto skogsmark   Pistotkappalheet vattenfall
  Vinsanlehto skogsmark /Se   Pitkäkoski fors
  Vinsanpalo skogsmark /Se   Pitkäkoski fors
  Vinsanvuoma myr   Pitkäkoski fors
  Viranvuoma sank mark   Pitkäkoski fors
  Virka terräng   Pitkäkoski fors
  Virkamaa skogshöjd   Pitkälahti vik
  Virkamaa skogsmark   Pitkälahti vik
  Virkamaalaki höjd   Pitkälehto höjd
  Virkavuoma myr   Pitkälehto skogsås
  Virkavuomanpalo skogsås   Pitkälehto berg
  Virskanrova moränås   Pitkälehto, se Pitkämännikkö skogsmark
  Virskanrova, Pikku hed   Pitkämännikkö höjd
  Vittajärvi, Alanen tjärn   Pitkämännikkö skogsmark
  Vittajärvi, Alanen sjö /Se   Pitkämännikönjänkkä myr
  Alanen Vittajärvi sjö /Se   Pitkäniemi udde
  Vittajärvi, Ylinen tjärn   Pitkäniemi udde
  Vittajärvi, Ylinen sjö /Se   Pitkäniemi udde
  Ylinen Vittajärvi sjö /Se   Pitkäniemi udde
  Vittamaa myr   Pitkänniemennokka udde
  Vittamaanoja bäck   Pitkänmännikönjänkkä myr
  Vittavaara berg   Pitkänpalonjänkkä myr
  Vittavaara berg   Pitkäoiko raksträcka på väg
  Vittavaara berg   Pitkäpalo skogsmark
  Vittavaara berg /Se   Pitkäpalo skogsmark
  Vittavaaranoja bäck   Pitkäpalo skogsmark
  Vittavaaranvuoma myr   Pitkäpalo skogsmark
  Vuomajoki bäck   Pitkäpalo höjd
  Vuomajärvi tjärn   Pitkäranta strandområde
  Vuomajärvi sjö /Se   Pitkäranta f.d. slåtterskifte
  Vuopio vik /Se   Pitkäsuanto sel
  Vuopiojoki å   Pitkäsuanto Saknas
  Vuopionjoki å /Se   Pitkäsuanto sel
  Vuopionniemi udde   Pitkäsuvanto sel
  Vuopionsuanto sel   Pitkäsu(v)anto sel
  Vuopionsuanto sel /Se   Pitäkänoja, se Petäjikänjänkänoja bäck
  Vähäjärvi tjärn   Plootukoski fors
  Vähäjärvi sjö   Plootukoski fors
  Vähäjärvi sjö   Pohjalahti vik
  Vähäjärvi sjöar /Se   Pohjukainen vik
  Vähävaara höjd   Pohjukainen äng
  Välijoki bäck   Porohuohneenmaa skogsmark
  Välijoki bäck   Porokenttä höjd
  Välijoki bäck   Porotarhaa äng
  Välijoki å /Se   Portisenreijänsaajot myrholmar
  Välimännikkö skogsmark   Potaskaoja bäck
  Välivaara berg   Previnkiniemi udde
  Vänkönjärvi sjö /Se   Previnkiniemi udde
  Vänkönoja bäck /Se   Pruukinjänkkä myr
  Vänkönvaara berg   Pruukivuoma slåtterskifte
  Vänkönvaara berg /Se   Puas älvarm
  Itä-Vänkönvaara berg /Se   Puas Saknas
  Länsi-Vänkönvaara berg /Se   Puas sund
  Vänkönvuoma myr   Puas sund
  Vänkönvuoma myr /Se   Puas sund
  Ylijoenjänkkä myr   Pudas älvarm
  Ylijoki bäck   Puhaoja, se Pahaoja bäck
  Ylijoki bäck   Puhistusj., se Puistisjärvi sjö
  Ylijoki å   Puhistusjärvi, se Puistisjärvi sjö
  Ylilompolo n. delen av sjön Korpilompolojärvi /Se   Puhistusvaara berg
  Ylinenoja bäck   Puhistusvaara, se Puistisvaara berg
  Yli-Paljukkalaki bergstopp   Puhistusvinsa berg
  Ylirämeä sank mark   Puhistusvinsa, se Puistisvinsa berg
  Yli-Säynäjärvi sjö   Puhistusvinsa, se Puistisvinsa berg
  Yli-Teuravaara berg   Puistisjärvi sjö
  Yli-Teuravaara berg   Puistisjärvi sjö
  Yli-Teuravaara berg /Se   Puistisjärvi sjö
  Ylivinsa berg   Puistisjärvi sjö
  Ylivuoma myr   Puistisoja bäck
  Ylivuoma myr /Se   Puistisvaara berg
  Ymmyräinenjärvi sjö /Se   Puistisvaara berg
  Ymmyräinenjärvi sjö   Puistisvinsa berg
  Ymmyräinenvuoma myr /Se   Puistisvinsa höjd
  Ymmyräinenvuoma myrmark   Puistisvinsa berg
  Ymmyräinenvuoma myr   Puistisvuoma myr
  Äihämäjoki å   Puistisvuoma myr
  Äihämäkangas hedmark   Puistisvuoma myr
  Äihämänkoski fors   Pulkkasaadio höjd
  Äihämärova höjd   Pumpberget berg
  Äihämärova skogshed   Pumppuvaara berg
  Äijäjärvi, Pikku tjärn   Pumppuvaara berg
  Äijäjärvi sjö /Se   Pumpuvaara berg
  Iso Äijäjärvi sjö /Se   Pumpuvaara, se Pumppuvaara berg
  Äijäjärvi, Iso sjö /Se   Pumpuvaara, se Pumppuvaara berg
  Pikku Äijäjärvi sjö /Se   Puolamaa skogsmark
  Äijäjärvi, Pikku sjö /Se   Puolamaajoki bäck
  Äijänkuusikot skogsmark   Puolamaajärvi sjö
  Ämmäsjoki bäck   Puolamaajärvi sjö
  Ämmäsjoki å   Puolamaajärvi, Iso torrlagd sjö
  Ämmäsjärvi sjö   Puolamaanaho skogsmark
  Ämmäsjärvi sjö   Puolamaarova, se Puolamarova berg
  Ämmäsjärvi sjö /Se   Puolamaarova berg
  Ämmäsmännikkö skogsmark   Puolamaarova, Pikku berg
  Ämmäsmännistö skogshöjd   Puolamajoki bäck
  Ämmäsmännistö skogsmark /Se   Puolamajoki bäck
  Ämmäslahti vik /Se   Puolamajoki å
  Ämmäsoja bäck   Puolamajoki å
  Ämmäsoja bäck /Se   Puolamankulku gångstig
      Puolamarova berg
      Puolikkoaho skogsmark
      Puolikkojänkkä myr
      Puolikkojärvenoja bäck
      Puolikkojärvi sjö
      Puolikkooja bäck
      Puoliväliniemi udde
      Puolivälioja bäck
      Purasharju höjd
      Purasharju ås
      Purasharjut skogshöjder
      Purasjänkkä myr
      Purasjänkkä myr
      Purasjärvi sjö
      Purasjärvi sjö
      Purasjärvi sjö
      Purasoja bäck
      Purasoja bäck
      Putaanniemi holme
      Putaansuu sund
      Puthaanranta strandområde
      Puukkolahti vik
      Puukkolahti vik
      Puukkolahti vik
      Puukkolahti vik
      Puukkoniemi udde
      Puukkoniemi udde
      Puukkoniemi udde
      Puuroniemi udde
      Puuroniitynniva strömdrag
      Pyymaa skogsmark
      Pyymaajänkkä myr
      Pyymaavuoma myr
      Pyymaavuoma myr
      Pyymaavuoma myr
      Pärepuumännikkö skog
      Pärepuumännikkö skogsmark
      Pärepuunmännikkö skogsmark
      Pärilehto höjd
      Pärkämäkoski fors
      Pärkämänniska fors
      Pärkämänsaari holme
      Pärkämänsaari ö
      Pärkämäsaari holme
      Pärkämäsaari holme
      Pärkämäsaari holme
      Pärkämäsaari ö
      Pärkämänsuanto sel
      Päsosejoki, se Pesosenjoki bäck
      Päsosejoki, se Pesonen å
      Päsosejoki, se Pesonsenjoki å
      Päsosejoki, se Pesonenjoki å
      Pääjoki bäck
      Pääjoki bäck
      Pääjoki bäck
      Pääjoki å
      Pääjärvi tjärn
      Pääjärvi sjö
      Pääjärvi sjö
      Pääkoski fors
      Pääkönen uteäng
      Pääkönen Saknas
      Päälikurkkio fors
      Päällikurkkio fors
      Päävaara berg
      Päävaara berg
      Päävaara berg
      Päävaara, Pikku berg
      Päävaaranjänkkä myr
      Pökkyläniemi udde o. uteäng
      Pössavaarajänkkä, Pössavaaraj. Saknas
      Pössavaarajänkkä myr
      Pössavaarajänkkä myr
      Pössäjänkkä myr
      Pössävaara berg
      Pössöjänkkä myr
      Pössöjänkkä myr
      Pössöjänkkä myr
      Pössöjänkkä myr
      Pössöjänkänoja bäck
      Pössöjänkänoja bäck
      Pössökopanmaa höjd
      Pössöoja bäck
      Pössövaara berg
      Pössövaara berg
      Pössövaara berg
      Pössövaara berg
      Pössövaaranjänkkä myr
      Pössövuoma myr
      Pössövuoma myr
      Raakajärvi sjö
      Raakejärvi sjö
      Raakeniemi udde
      Raakeoja bäck?
      Raakesuando lugnvatten
      Raaketieva höjd
      Raaketieva berg
      Raikontörmä backe
      Rajakivenniemi udde
      Rajakivenniemi udde
      Rajaoja bäck
      Rajapelto åker
      Rajavaara berg
      Rakenuksenjärvi sjö
      Rakenuksentieva höjd
      Rakenusjärvi sjö
      Rakenusjärvi sjö
      Rantahalme skogsmark
      Rantajänkkä förr vall
      Rantakarkeat slåttervallar
      Ranta-Kiilavaara berg
      Rantalaukupuolenkallio Saknas
      Rantamännikkö höjd
      Rantamännikkö Saknas
      Rantamännikkö berg
      Rantamännikkö skogsmark
      Rantapalo berg
      Rantapalo skogsmark
      Ranta-Paskatieva höjd
      Rantapelto åker
      Rantarova berg
      Rantarova höjd
      Rantarova berg
      Rantavitsikko skogland
      Rantavittikko skogsmark
      Rapajoki bäck
      Rapajänkkä myr
      Rapajärvenkaivos dike
      Rapajärvi tjärn
      Rapajärvi sjö
      Rapajärvi sjö
      Rapakkolahti vik
      Rapakkolahti vik
      Rapamaa höjd
      Rapamaa skogsmark
      Rapaoja bäck
      Rapaoja bäck
      Rapaojansuu bäckmynning
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rasuasuanto sel
      Rautakkojänkkä myr
      Rautakkojänkkä myr
      Rautakkojärvi tjärn
      Rautakkojärvi sjö
      Rautakkovaara berg
      Rautakkovaara berg
      Rautakonjärvi sjö
      Rautakonrämeät myr
      Rautaniva fors
      Rautaniva fors
      Rautiojärvi sjö
      Rautiojärvi torrlagd sjö
      Rautiolehto skogsmark
      Rautiolehto skogland
      Rautiovuoma myr
      Rautiovuoma myr
      Rautiovuomanleveä myr
      Ravakanvuoma myr
      Ravakka skogsmark
      Ravakka myr
      Ravakkajärvi sjö
      Ravakkajärvi tjärn
      Ravakkavaara skogshöjd
      Ravakkavuoma myr
      Ravakko myr
      Reikärauanniemi udde
      Reikärauanniemi udde
      Rekistö fors
      Repovaara berg
      Repovaara berg
      Repovaaranmukka landsvägskrök
      Revonkantojänkkä myr
      Revonkantojänkkä myr
      Riekkovaara berg
      Riesajoki bäck
      Riesajoki bäck
      Riesajoki å
      Riesajärvenpää slåtterskifte
      Riesajärvi (tjärn o.) myrmark
      Riesajärvi sjö
      Riesajärvi sjö
      Riesajärvänden slåtterskifte
      Riesalahti vik
      Riesalompolo tjärn
      Riesapalo skogsland
      Riesapalot höjder
      Riesojoki, se Riesajoki å
      Riesojärvi, se Riesajärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi tjärn
      Riipijärvi sjö
      Riipinen sjö
      Riipinjärvi sjö
      Riipisenjänkkä myr
      Riipisenjärvi sjö
      Riipisenjärvi sjö
      Riipisjärvi sjö
      Rikistö fors
      Rikistö fors
      Rikistönalusta sel
      Rimpisenjärvi sjö
      Rintavaara berg
      Risabäcken bäck
      Risalomben tjärn
      Risaträsket sjö (numera myr)
      Ristilanto tjärn
      Ristilantonnivat forsar
      Ristilantonnivat forsar
      Ristilantonoja bäck
      Ristilantonsuanto sel
      Ristilantontievat höjder
      Ristilantto utvidgning av Liminkajoki
      Ristilantto utvidgning i Limingoån
      Ristiopiberget berg
      Ristipetäjä sten
      Ristivuopiobäcken bäck
      Ristivuopionjärvi sjö
      Ristivuopionjärvi tjärn
      Ristivuopionjärvi sjö
      Ristivuopionjärvi sjö
      Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopionvaara berg
      Ristivuopionvaara berg
      Ristivuopionvaara berg
      Ristivuopionvaara berg
      Ristvuopionvaara berg
      Ristivuopionvaara berg
      Ristivuopiooja bäck
      Ristivuopiooja, se Ristivuopionoja bäck
      Ristivuopioträsket sjö
      Risuniemi udde
      Risån å
      Risån å
      Roanpääjärvi sjö
      Roanpäänjärvi sjö
      Robertssonin mänty tall
      Robertssonnin risti tall
      Romiojoki bäck
      Romiojoki å
      Romiojänkkä myr
      Romiovaara berg
      Romiovaara berg
      Romiovaara berg
      Romiovaara berg
      Ronaberg berg
      Ronaberget berg
      Ronahult höjder
      Ronahultet berg
      Ronaträsket sjö
      Rotirivesi myr
      Roukovuoma, se Ruokovuoma myr
      Rovanperänkoski fors
      Rovanperänkoski fors
      Rovanpäänjärvi sjö
      Rovan vaara berg
      Rovi berg
      Rovila förr landsvägsgupp
      Rumppusentievat åsar
      Rumpunen höjd
      Rumpusenniitty slåtter
      Ruokevuopio Saknas
      Ruokivuopio vik
      Ruokovuoma myr
      Ruokovuopio vik o. uteäng
      Ruomijoki bäck
      Ruomijoki, se Romiojoki å
      Ruomivaara berg
      Ruomivaara berg
      Ruomivaara, se Romiovaara berg
      Ruomivaara berg
      Ruomivaara berg
      Ruonabäcken bäck
      Ruonajoki bäck
      Ruonajänkkä myr
      Ruonajärvenoja bäck
      Ruonajärvenoja bäck
      Ruonajärvi sjö
      Ruonajärvi sjö
      Ruonaj(ärvi) tjärn
      Ruonajärvi sjö
      Ruonajärvi sjö
      Ruonalahti vik
      Ruonalahti vik
      Ruonamyran myr
      Ruonaoja bäck
      Ruonaoja bäck
      Ruonaoja bäck
      Ruonarämeä myrmark
      Ruonavaara berg
      Ruostekuku bäck
      Ruotkomaa skogsmark
      Ruterinniemi udd
      Ruuhiniva strömdrag
      Ruuhisuanto sel
      Ruumisniemi udde
      Ruumisniemi udde
      Ruunalehot höjder
      Ruunavaara berg
      Ruutirimminautto myr
      Rytijärvi tjärn
      Rytijärvi sjö
      Rytilahti vik
      Rytiniemi udde
      Rytiniemi udde
      Rytiniemi udde
      Rytiniva fors
      Rytiniva Saknas
      Rytinivat strömdrag
      Ryttarudden udde
      Rytteriniemi udde
      Rytteriniemi udde
      Rytteriniemi udde
      Ryttäri sel
      Ryttärilahti vik
      Ryttäriniemi udde
      Ryttäriniemi udde
      Ryytterinniemi udde
      Ryyttäriniemi udde
      Ryyttäriniemi udde
      Rämeä sankmark
      Räsämylly kvarn
      Räsämylly fors
      Saajonkoski fors
      Saarenjoki del av Korpilompolojoki
      Saarenjoki å
      Saarenlahti vik
      Saarenlahti vik
      Saarenvalkamankallio klippa
      Saari ö
      Saarikoijukko skogsmark
      Saarikoski fors
      Saarisuanto Saknas
      Saarivalkamaa ö o. f.d. slåtteräng
      Saarukainen »ö»
      Saarukainen ö
      Saarukaisenniva strömdrag
      Saarukaisenniva fors
      Sahan tammi damm
      Saikkosen Haukijoki å
      Saikkosenlahti vik
      Saikkosenmaa berg
      Saikkosjärvet sjöar
      Saikkosjärvi, Iso sjö
      Saikkosjärvi, Pikku sjö
      Saikosjärvi sjö
      Saikosjärvi sjöar
      Saimaa berg
      Sainjänkkä myr
      Sainmaa höjd
      Sainvaara berg
      Saiperänlahti vik
      Saiperänsaari holme
      Saitholma udde
      Salmenjoki å
      Salmenjoki å
      Salmenjänkkä myr
      Salmenlahti vik
      Salmenlahti vik
      Salmenmaa skogshöjd
      Salmenmaa skogsmark
      Salmenmaa höjd
      Salmenmaa skogsmark
      Salmenmännikkö Saknas
      Salmenniemennokka udde
      Salmenniemi udde
      Salmenniemi udde
      Salmenniemi udde o. slåtterskifte
      Salmenniemi udde
      Salmenniemi udde
      Salmenniemi udde
      Salmenniemi udde
      Salmenranta strandområde
      Salmenranta strandområde
      Salmensuu sundmynning
      Salmensuunkari grund
      Salmensuunpalo skogsmark
      Salmentientieva höjd
      Salmenvitsikko berg
      Salmenvittikko skogsmark
      Salmenvittikko höjd
      Salmi å
      Salmi sund
      Salmijärvenjänkkä myr
      Salmijärvenmännikkö skogmark, höjd
      Salmi järvenmännikkö skogland
      Salmijärvenmännistö skog
      Salmijärvenvitsikko skogland
      Salmijärvenvittikko skogsmark
      Salmijärvet sjöar
      Salmijärvet sjöar
      Salmijärvi sjö(ar)
      Salmijärvi sjö
      Slamijärvi, Ylinen o. Alanen sjöar
      Keskinen Salmijärvi sjö
      Sammakkojärvi sjö
      Sammakkojärvi, se Sammaljärvi sjö
      Sammakkojärvi sjö
      Sammakkolantto sjö
      Sammaljärvi sjö
      Sammallahti vik
      Sammalvuoma myr
      Samperinkoski fors
      Sampunpalo höjd
      Sarvikallio Saknas
      Sarvilaki bergstopp
      Sarvimaa höjd
      Sattavaarantie skogsväg
      Saukkojänkkä myr
      Saukkojänkkä myr
      Saukkokuusikkojänkkä, se Saukkojänkkä myr
      Saukkoriipijärvi sjö
      Saukkoriipijärvi sjö
      Saukkoripinjärvi sjö
      Saukkoriipioja bäck
      Saukkoriipioja bäck
      Saukokuusikkojänkkä, se Saukkojänkkä myr
      Saunaniemi udde
      Saunapelto åker
      Saurajänkkä myr
      Savilahti vik
      Savimukka bäckkrök
      Savimukka krök
      Savioja bäck
      Savioja slåtterskifte
      Savioja bäck
      Saviojanjänkkä myr
      Saviojanjänkkä myr
      Saviojanlahti vik
      Saviojanlahti slåtterskifte
      Saviplassi lertäkt
      Saviplassi lertäkt
      Saviplassi f.d. lertag
      Saviplassi slåtterskifte
      Savitie stig
      Saviteinsuu Saknas
      Sekamaa ås
      Sekamaa berg
      Sekamaanoja bäck
      Sekamaanoja bäck
      Sekamaanoja bäck
      Selkäsaa (d)io skogland
      Selkäsaadiomyran myr
      Selkäsadionmyran, se Sölkässajonvuoma myr
      Selkäsaa(d)ionvuoma myr
      Selkäsaari holme
      Selkäsaari holme
      Sianharjunoja bäck
      Siikalombolo tjärn
      Siikalombolo, se Siikalompolo sjö
      Siikalompolo sjö
      Siikalompolo sjö
      Siialompolojärventausta skogsmark
      Siikalompolonjoensuando lugnvatten
      Siikalompolojoki å
      Siikalompolonjoki bäck
      Siikalompolonjoki å
      Siikalompolonjärvi tjärn
      Siipiniva strömdrag
      Siipiniva fors
      Siivenkangas skogsmark
      Siivenlahti vik
      Siltajänkkä myr
      Simprukkaniva fors
      Simpsukkaniva fors
      Sirimaa skogsmark
      Sirkajärvi sjö
      Sirkamännikkö skogsås
      Sirkanjärvi sjö
      Sirkanjärvi sjö
      Sirkanjärvi sjö
      Sirkanjärvi sjö
      Sirkanmännikkö skogsmark
      Sirkanmännikkö höjd
      Sirkanmännikkö skogsmark
      Sirkanniemi udde
      Sirkanpalo höjd
      Sirkansuanto sel
      Sirkansuvanto sel
      Sirkanvuoma myr
      Sirkanvuoma äng
      Sirkanvuoma myr
      Sirkavuoma myr
      Sirkka Saknas
      Sirkka sjö
      Sirkkelisaari holme
      Sivakkamaa höjd
      Sivakkavuoma, Alanen myr
      Sivakkavuoma, Alanen myr
      Sivakkavuoma, Ylinen myr
      Sivakkjänkkä Saknas
      Sivakkajänkkä myr
      Sivakkajänkkä myr
      Sivakkamaa höjd
      Sivakkamaa skog
      Sivakkamaa skogsmark
      Sivakkaoja bäck
      Sivakkavuoma myr
      Sivakkavuoma myr
      Sivakkavuoma myr
      Sofianpelto äng
      Somerojänkkä slåtteräng
      Somerojänkkä myr
      Somerojänkkä, se Sumarijänkkä myr
      Somerovaara berg
      Somerovaara, se Sumarivaara berg
      Somerovaara berg
      Sommarberget berg
      Sommarberget berg
      Sommarbergmyran myr
      Sommarmyran myr
      Sommarmyran myr
      Sommarmyren slåtteräng
      Sompasen krinnu förr grind
      Sompasen krinnu förr grind
      Sormostievaoja bäck
      Sormusmaa skogsmark
      Sortimaa skogsmark
      Sortimanmukka landsvägskrök
      Sortinmaa skogsmark
      Sortinmaa skog
      Sortinmaanmukka landsvägskrök
      Stenudden udde
      Stora Kåtaberget berg
      Stor-Kåtaberget berg
      Storkåtaberget berg
      Stor-Pulmberget berg
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storåkern åker
      Stråkamyren myr
      Stråkan fors
      Stråkan isi strömdrag
      Strömminpellot åkrar
      Suaningihuhta berg
      Suaninginhuhta höjd
      Suaninginhuhta berg
      Suaning(k)ijoki å
      Suaningijoki å
      Suaninginjoki bäck
      Suaningi(n)joki å
      Suaningijärvi sjö
      Suaninginjärvi sjö
      Suaningivaara berg
      Suaninginvaara berg
      Suaninginvinsa höjd
      Suaningivuoma, se Suolankivuoma myr
      Suaningivuoma, se Suolankivuoma myr
      Suaningivuoma myr
      Suannonpetäjikkö berg
      Suannonpääkoski fors
      Suanonpetäjikkö skogsmark
      Suanonpetäkkö skogsmark
      Suanonpääkoski fors
      Suanonpäänkoski fors
      Suanonvittikko höjd
      Sumarijänkkä myr
      Sumarijänkkä, Alanen myr
      Sumarijänkkä, Ylinen myr
      Sumarivaara berg
      Sumarivaara berg
      Suolankivuoma myr
      Suolankivuoma myr
      Suolankivuoma myr
      Suomenniemensaajo myrholme
      Suomenniemensuanto sel
      Suovajänkkä myr
      Suovajänkkä myr
      Suovajänkänkuusikko skogsmark
      Suukoski fors
      Suuniemi udde
      Suuniemi Saknas
      Suuniemi uteäng
      Suuniemi uteäng
      Syväjoensuando lugnvatten
      Syväjoensuanto lugnvatten
      Syväjoensuanto sel
      Syväjoki bäck
      Syväjoki bäck
      Syväoja bäck
      Syväoja bäck
      Syväjoki å
      Syväjoki å
      Särkijänkkä myr
      Särkijärvenoja bäck
      Särkij(ärvi) tjärn
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkirova skogsås
      Särkirova berg
      Särkirova berg
      Säyneinenjärvi, se Säynäjäjärvi sjö
      Söyneinenjärvi, Ala o. Yli sjöar
      Säynäjäjoki å
      Säynäjäjärvi sjö
      Säynäjävuopio Saknas
      Säynääjoki å
      Säynääjärvi, Yli o. Ala sjöar
      Säynääjärvi, Yli o. Ala sjöar
      Sääskijänkkä myr
      Sääskiniva strömdrag
      Sääskiniva fors
      Sääskiniva Saknas
      Sääskiniva fors
      Säästökaala myräng
      Sölkälaukupuolenkallio Saknas
      Sölkäsaajo skogsmark
      Sölkäsaajonvuoma myr
      Sölkäsaajonvuoma myr
      Sölkäsaajonvuoma myr
      Sölkäsaari ö
      Sölkäsaari holme
      Sölkäsaari ö
      Sölkäsaari holme
      Sölkäsaari holme
      Sölkäsammal ?flytmossa
      Sölkävaara berg
      Söränden sjö
      Taimenkoskenvaara berg, kronopark
      Taipaleensaari holme
      Taipalheensaari holme
      Taiteniska Saknas
      Takaasso skogsmark
      Takainenjärvi sjö
      Takajoenkoski fors
      Takajoenkoski fors
      Takajoki bäck
      Takajoki å
      Takajoki å
      Takajoki å
      Takajoki å
      Takajoki å
      Takajoki del av Suaninkijoki
      Takajoki del av Suaningijoki
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajärvi sjö
      Takajärvi sjö
      Takajärvi sjö
      Takajärvi sjö
      Takamännistö skogsmark
      Takanenjärvi sjö
      Takanensakara topp
      Takanenvittikko Saknas
      Takaoja bäck
      Takapalo skogsmark
      Takapalo skogsmark
      Takapalo skogsmark
      Takapalo höjd
      Takapalonjänkka myr
      Takarova berg
      Takarova höjd
      Takarova höjd
      Takarova berg
      Takasenjärvenoja bäck
      Takavaara berg
      Takavaara, se Takkavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara berg
      Takavaara, se Teuravaara, Ylinen berg
      Takavaara, se Takkavaara berg
      Takavaara, etuinen berg
      Takavaara, takainen berg
      Takavuoma myr
      Takavuoma äng
      Takavuoma myr
      Takkakoski fors
      Takkakoski fors
      Takkakoski fors
      Takkalahti vik
      Takkasuanto Saknas
      Takkasuanto sel
      Takkavaara berg
      Takkavaara berg
      Takkavaara berg
      Talasmaa skogsmark, kronopark
      Talasmaa skogsmark
      Talvitiensuanto sel
      Talvitiensuanto lugnvatten
      Tammenjänkkä myr
      Tammentieva, Etunen höjd
      Tammentieva, Takanen höjd
      Tammerkoskenlinkka fors
      Tammerkoskenlinkka vattenfall
      Tammerkoskenvaara berg
      Tammerkoskenvaara berg
      Tammerkoski fors
      Tankapola fors
      Tankapola skog
      Tankapola skogsmark
      Tankapolanrova höjd
      Tankasoja dike
      Tanoniemi udde
      Tanoniemi udde
      Tarvavuoma myr
      Tarvavuomanvittikko skogsmark
      Tarvovuoma myr
      Tarvovuomanvittikko skogsmark
      Taularova berg
      Taularova ås
      Taustapalo skogsmark
      Tervahautapelto f.d. åker
      Tervalahti vik
      Tervaniemenlahti vik
      Tervaniemenlahti vik
      Tervaniemi udde
      Tervasaari holme
      Tervasaari holme
      Tervasaari ö
      Tervasaari holme
      Tervasaari holme
      Teräväniemi udde
      Teurajoensuu åmynning
      Teurajoenvittikko skogsmark
      Teurajoki å
      Teurajoki å
      Teurajoki å
      Teurajoki å
      Teurajoki å
      Teurajärventie stig
      Teurajärvi uteäng
      Teurajärvi torrlagd sjö
      Teurajärvi sjö
      Teurajärvi sjö
      Teuralahti vik
      Teuralahti vik
      Teuralombolo sjö
      Teuralombolo sjö
      Teuraniva fors
      Teuraniva Saknas
      Teuranivat stråkor
      Teuranivat fors
      Teuranivat forsar
      Teuranivat forsar
      Teuranivat forsar
      Teuravaara berg
      Teuravaara berg
      Teuravaara berg
      Teuravaara berg
      Teuravaara, Ala berg
      Teuravaara, Yli berg
      Teuravaara, Ylinen berg
      Tiensuunvita metställe
      Tieva höjd
      Tiheämaa skogsmark
      Tiheävitsikko höjd
      Tiheävitsikko skogland
      Tiheävitsikko skogsområde
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skog
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiheävittikko skogsmark
      Tiirijoenkoski fors
      Tiistijänkkä myr
      Tiistijänkkä myr
      Tiistijänkkä myr
      Tiistijänkkä myr
      Tiistijänkkä, Pikku myr
      Tirån å
      Tiukkaj(ärvi) tjärn
      Tiukkajärvi sjö
      Tiukkajärvi, se Tiukujärvi sjö
      Tiukkajärvi, se Tiukujärvi sjö
      Tiukkavaara berg
      Tiukkavaara, se Tiukuvaara berg
      Tiukujoki bäck
      Tiukujoki bäck
      Tiukujoki å
      Tiukujoki å
      Tiukujänkkä myr
      Tiukujänkkä myr
      Tiukujärventievat höjder
      Tiukujärvi tjärn
      Tiukujärvi sjö
      Tiukujärvi sjö
      Tiukujärvi sjö
      Tiukujärvi sjö
      Tiukuvaara berg
      Tiukuvaara berg
      Tiukuvaara berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken å
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnträsket träsk
      Toinenjärvi sjö
      Tollijänkkä myr
      Tolppaniemi udde
      Tonabäcken bäck
      Toraniemenkoski fors
      Toraniemensuando lugnvatten
      Torasjänkkä myr
      Toravaara berg
      Toravaara berg
      Toravaara berg
      Toravuoma myr
      Toravuoma myr
      Toravuoma myr
      Torisevanlinkka fors
      Torisevanlinkka vattenfall
      Torisevanmännikkö skogsmark
      Torisevanmännikkö skogsmark
      Torisevanoja bäck
      Torisevanoja bäck
      Torisevanoja bäck
      Torisävajänkkä myr
      Torisävanmännikkö skogsås
      Torisävanoja bäck
      Torisävaoja bäck
      Torisävaoja, se Torisevanoja bäck
      Torravaara, se Toravaara berg
      Torravaara, se Toravaara berg
      Torravaara berg
      Torravuoma, se Toravuoma myr
      Torravuoma myr
      Torravuoma, se Toravuoma myr
      Torrberget berg
      Tovisävaoja, se Torisevanoja bäck
      Trukanvaara berg
      Tuhnaoja bäck
      Tuohijänkkä myr
      Tuohijänkkä myr
      Tuohitievat höjder
      Tuohreenperä skogsmark
      Tuohreenperänjänkkä myr
      Tuominiemenlehto skogsmark
      Tuominiemi uteäng
      Tuominiemi udde
      Tuoreavaara berg
      Tuorelehto skogsparti
      Tuoremaa skogsmark
      Tuoremaa skog
      Tuoremaanoja bäck
      Tursantieva höjd
      Tuulijärvi sjö
      Tuulijärvi sjö
      Tuulijärvi sjö
      Tuulilehto skogsparti
      Tuulilehto skogsmark
      Tuurbäkkä bäck
      Tuurhaija skogsmark
      Tuusiniemi Saknas
      Tyhiäjärvi, se Tyihäjärvi sjö
      Tyhiäviitikko, se Tyyhänjärvenvittikko höjd
      Tyhiäviitikko skogland
      Tyhiäviitikko, se Tyihäjärvenvittikko skogsmark
      Tyihäjärvenvittikko skogsmark
      Tyihäjärvi sjö
      Tyihäjärvi sjö
      Tyihävuoma myr
      Tynnyrijänkkä myr
      Tynnyrilahti vik
      Tynnyriniemi udde
      Tynnyriniemi udde
      Tynnyrinmaa åker
      Typpyrä, Pikku berg
      Typpyräjoensuuniemet uteängar
      Typpyräjoki å
      Typpyräj(änk)kä myr
      Typpyräjänkkä myr
      Typpyräjänkänpää myr
      Typpyräj(ärvi) tjärn
      Typpyräjärvi sjö
      Typpyräjärvi sjö
      Typpyräjärvi sjö
      Typpyräjärvi sjö
      Typpyräjärvi, Pikku sjö
      Typpyräjärvi, Pikku sjö
      Typpyränliiat höjder
      Typpyränsuu åmynning
      Typpyräv(aa)ra berg
      Typpyrävaara berg
      Typpyrävuoma myr
      Tyyhänjärvenvittikko höjd
      Tärisevänmukka älvkrök
      Täränönlahti vik
      Tölppänen myr
      Töppyläniemi uteäng
      Töppyläniemi udde
      Törmänlahti vik
      Törmänlahti vik
      Törmänniemi udde o. slåtterskifte
      Törmän törmä backe
      Uimalahti vik
      Uittotarhaanmaa skogsmark, kronopark
      Ukkoskoski fors
      Ukkoskoski fors
      Ukoskoski fors
      Ulkulahti vik
      Ulkulahti vik
      Ulkulahti vik
      Ulkulahti vik
      Ulkuniemenryti vik
      Ulkuniemi udde
      Ulkuniemi udde
      Ulkuniemi udde
      Ulma berg
      Ulma berg
      Ulmajänkkä myr m. slåtter
      Ulmajänkkä myr
      Ulmajänkkä myr
      Ulmajärvi sjö
      Ulmajärvi sjö
      Ulmajärvi sjö
      Ulmankuru sänka i berg
      Ulma(n)lehot myrholmar
      Ulmavaara berg
      Ulmavaara berg
      Ulmavaara berg
      Ulmavaara berg
      Ulmavittikot höjder
      Ulmavuoma myr
      Ulmavuoma myr
      Ulmavuoma myr
      Ulmavuoma myr
      Unilehot skogsmark
      Uuenjoenkoski fors
      Uuenjoenpalot höjder
      Uuenjänkänoja bäck
      Uuenjänkänreikä myr
      Uuenjänkänsuvanto sel
      Uuentalonniitty Saknas
      Uuenväylänsaari holme
      Uunilehto f.d. slåtterskifte
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä slåttermyr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusimaa höjd
      Uusimaa skogsmark
      Uusipalo skogsmark
      Uusipalo höjd
      Uusipalo skog
      Uusisaari holme
      Uusisaari holme
      Uusisaari holme
      Uusisaari ö
      Uusisaari holme
      Uusiväylä älvfåra
      Uusiväylä älvfåra
      Uusiväylä älvfåra
      Vaara berg
      Vaaranperä skogsmark
      Vaaranperänkoski fors
      Vaaranperänkoski fors
      Vaaranperänkoski fors
      Vaaranperänkoski fors
      Vaaranperänoja bäck
      Vaaranperänoja bäck
      Vaaranpäänoja bäck
      Vaarantakaisenjärvi sjö
      Vaarantakaset höjder
      Vaara pelto åker
      Vahtijoen silta bro
      Vahtijoki å
      Vahtijoki å
      Vahtijärvenniityt slåtter
      Vahtijärvenvuoma slåttermyr
      Vahtijärvi sjö
      Vahtijärvi sjö
      Vahtivaara, Alanen o. Ylinen berg
      Vahtivaara, Alanen och Ylinen berg
      Vahtivaara, Ala berg
      Vahtivaara, Ala berg
      Vahtivaara, Yli berg
      Vaktberget svenska namnet på berget Vahtivaara
      Vaktbäcken bäck
      Vaktjärvmyran slåttermyr
      Valivaara, se Välivaara höjd
      Valivaaranjänkkä myr
      Valkeajärvenoja bäck
      Valkeajärventievat höjder
      Valkeajärventievat Saknas
      Valkeajärventievat skogshöjder
      Valkeajärvenvittikko skogsmark
      Valkeajärvenvittikko Saknas
      Valkeajärvi torrlagd sjö
      Valkeajärvi uteäng
      Valkeajärvi torrlagd sjö
      Valkeakoski fors
      Valkeakoski fors
      Valkeakoski fors
      Valtajuova kanal
      Valtiautionmaa skogsmark
      Vanhankentänlahti vik
      Vanhankentänlahti vik o. slåtterskifte
      Vanhankentänlahti vik
      Vanhankentänniemi udde
      Vanhankentänoja bäck
      Vanhanpalonkoski fors
      Vanhanpaonkoski fors
      Vanhanpuolenjärvi sjö
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhapalo skogsmark
      Vanhapalo skogshöjd
      Vanhasaajo udde
      Vanhavaara berg
      Vanhavaaranperä skogsmark
      Vanhaväylä älvfåra
      Vanhaväylä älvfåra
      Vankajärvenpalot höjder
      Vankajärvenpalot skogsmarker
      Vankajärvensaaret holmar
      Vankajärvenvuoma myr
      Vankajärvi sjö
      Vankajärvi sjö
      Vankaniemi udde
      Variksenajo uteäng
      Varistieva skogsås
      Varkausselkä berg
      Varkhaanlehto höjd
      Varpusaari holme
      Vasikkakorva fors
      Vasikkakorva fors
      Vasikkakorva fall
      Vasikkakorva fors
      Vasikkakorva fors
      Vasikkakorvanoja bäck
      Vasikkalahti vik
      Vasikkaniemi udde
      Vasikkaniva strömdrag
      Vasikkasaari holme
      Vasikkasaari ö
      Vasikkavaara berg
      Vasikkavaara berg
      Vasikkavaara berg
      Vasikkavaara berg
      Vastua uteäng
      Vastuanniemi udde o. uteäng
      Vastuanniemi udde
      Vastuanoja bäck
      Vastuansaajo myrholme
      Vastuanniitty äng
      Vastuanoja bäck
      Vastuanoja bäck
      Vastuanoja å
      Vastuanoja bäck
      Vastuansaajo skog
      Vastuansaajo skogsmark
      Vattuvaara berg
      Vattuvaara berg
      Vattuvaara berg
      Vattuvaara berg
      ?Vehka(n)järvi sjö
      Vehkajärvi sjö
      Vehkajärvi sjö
      ?Vehka(n)vuoma myr
      Vehkaoja bäck
      Vehkavuoma myr
      Vehkavuoma myr
      Vehkavuoma myr
      Veirimaa berg
      Veirimaa, se Vierimaa höjd
      Veirimaa hedland
      Vellasmyran, se Vettasmyran myr
      Vena(a)ttojoki(?) bäck
      Veneauttojoki bäck
      Venekoskenmännikkö tallskog
      Venekoski fors
      Venekoski fors
      Venekoski fors
      Venekoski fors
      Venesaari holme
      Venesaari ö
      Venevalkama strandremsa
      Venimaa, se Vierimaa berg
      Verkko-Heikin tie del av landsväg
      Vesaberget berg
      Vesaberget berg
      Vesaberget berg
      Vesaberget berg
      Vesabergmyren myr
      Vesabäcken bäck
      Vesajänkkä myr
      Vesajärvi sjö
      Vesamyran myr
      Vesamyran myr
      Vetamyren myr
      Vesavaara berg
      Vesavaara berg
      Vesavuoma myr
      Vettasmyran myr
      Vettasmyran myr
      Vettasmyran myr
      Vettasmyran myr
      Vettasmyrbäcken bäck
      Vettäsenjänkkä myr
      Vettäsenjänkkä myr
      Vettäsenjänkkä myr
      Vettäsenjänkenoja bäck
      Vettäsenjänkänoja bäck
      Vettäsjoki bäck
      Vettäsjänkkä myr
      Vettäsmyrbäcken bäck
      Vettäsmyren myr
      Viajärvi tjärn
      Viavuoma myr
      Vidjeberget berg
      Vierikköpelto f.d. åker
      Vierimaa berg
      Vierimaa hedland
      Vierimaa höjd
      Vierimaa berg
      Viia skogsmark
      Viia, Iso o. Pikku skogsmarker
      Viiajänkkä myr
      Viiajärvi tjärn
      Viiajärvi sjö
      Viiajärvi sjö
      Viiajärvi sjö
      Viialahti vik
      Viian-, se Viia Saknas
      Viianiemi udde
      Viiavuoma myr
      Viiavuoma myr
      Viiavuoma myr
      Viiavuomanvittikko ås
      Viiavuomanvittikko höjd
      Viiavuomanvittikko berg
      Viidanjänkkä myr
      Viidanjärvi sjö
      Viidanjärvi sjö
      Viita, Iso o. Pikku skogsmarker
      Viitajärvi, se Viiajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi, se Vittajärvi sjö
      Viitalaki berg
      Viitalaki, se Vittalaki berg
      Viitalaki, se Vittalaki berg
      Viitalakiniittu ?naturäng
      Viitapelto åker
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara, se Vittavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara, se Vittavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara, se Pikku Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara, se Vittavaara berg
      Viitavaara berg
      Etuinen Viitavaara berg
      Viitavaara, Etunen berg
      Viitavaara, Iso berg
      Viitavaara, Pikku berg
      Viitavaara, Takanen berg
      Viitavaaranmukka landsvägskrök
      Viitavaaranperänsaajot myrholmar
      Viitavaaranvuoma myr
      Viitavaaranvuoma myr
      Viitavuoma myr
      Viitäjärvi, se Viiajärvi sjö
      Vilkonpalo berg
      Vinsa berg
      Vinsa talland
      Vinsa tallhed
      Vinsajänkkä myr
      Vinsajänkkä myr
      Vinsajänkkä myr
      Vinsajänkkä myr
      Vinsajärvi sjö
      Vinsamyran myr
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsanjärvi sjö
      Vinsanlehto höjd
      Vinsanpalo höjd
      Vinsanpalo skogsmark
      Vinsapahta, se Vinsanpalo skogsmark
      Vintturijänkkä myr
      Vintturijänkkä myr
      Vintturimännikkö skogsmark
      Vintturimännikkö Saknas
      Viranoja bäck
      Viranvuoma myr
      Virka skoghöjd
      Virka hedland
      Virka skogsmark
      Virka skogsmark
      Virkamaa skogsmark
      Virkamaa skogsmark
      Virkamaa skogsmark
      Virkamaa skogland
      Virkamaa berg
      Virkamaa hedland
      Virkamaalaki ås
      Virkamaalaki berg
      Virkamaavaara berg
      Virkamaavaara berg
      Virkamaavaara, se Hautalaki o. Kuusi-Romiovaara berg
      Virkamaavaara, se Koijupalo berg
      Virkanoja bäck
      Virkavuoma ängsmark
      Virkavuoma myr
      Virkavuoma myr
      Virkavuoma myr
      Virkavuomanpalo skogsmark
      Virskaanoja bäck
      Virskhaanoja bäck
      Virskaanrova höjd
      Virskhaanrova, Iso o. Pikku berg
      Virtakoskenalusta Saknas
      Virtakoski fors
      Virtakoski fors
      Virtakoski fors
      Vitsajänkkä myr
      Vitsajärvi sjö
      Vitsajärvi sjö
      Vitsajärvi, alainen sjö
      Vitsakoski fors
      Vitsamaa skoghöjd
      Vitsamaa skogland
      Vitsavaara berg
      Vitsavaara berg
      Vitsavaara berg
      Vitsikko skogsområde
      Vitsikko, Laihanjärven terräng
      Vitsikkolaki berg
      Vitsikkolaki höjd
      Vittajärvet sjöar
      Vittajärvi sjö
      Vittajärvi, Alanen o. Ylinen sjöar
      Vittakoski fors
      Vittakoski fors
      Vittakoski fors
      Vittalaenoja å
      Vittalaki berg
      Vittalaki berg
      Vittalaki höjd
      Vittalaki berg
      Vittalaki berg
      Vittalaki höjd
      Vittamaa berg
      Vittaoja uteäng
      Vittaoja bäck
      Vittavaara berg
      Vittavaara berg
      Vittavaara berg
      Vittavaara berg
      Vittavaaranoja bäck
      Vittavaaranoja bäck
      Vittavaaranvuoma myr
      Vittavaaranvuoma myr
      Vittikko skogsmark
      Vittikko skogsmark
      Vittikko skogsmark
      Vittikko, Yli skogsmark
      Vittikkolaki höjd
      Vittikkolaki höjd
      Vittikkolaki berg
      Vittikkolaki berg
      Vittikkoniitty uteäng
      Vittikoniitty naturäng
      Voilahensaari holme
      Voilahti vik
      Voilahti vik
      Voilahti vik
      Voilahti, Alanen o. Ylinen vikar
      Voilahti, Allinen o. Päälinen vikar
      Vommajärv träsk
      Vuomajoensaajot myrholmar
      Vuomajoki bäck
      Vuomajoki å
      Vuomajärvi tjärn
      Vuomajärvi träsk
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi sjö
      Vuomalahti vik
      Vuomanlahti vik
      Vuomalehot myrholmar
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavaaranlaki berg
      Vuomavaaranlaki bergstopp
      Vuopiojoki bäck
      Vuopiojoki bäck
      Vuopiojoki å
      Vuopionlahti vik
      Vuopionlahti vik
      Vuopionniemi udde
      Vuopionniemi udde
      Vuopionniemi udde
      Vuopionoja bäck
      Vuopionpalo höjd
      Vuopionrämeä sank mark
      Vuopionsuando sel
      Vuopionsuando sel
      Vuopionsuanto sel
      Vuopionsuanto lugnvatten
      Vuopionsuanto sel
      Vuopionsuvanto sel
      Vuotaniva strömdrag
      Vuotaniva fors
      Vuotaniva fors
      Vuotanivanjänkkä myr
      Vähäjärvenoja dike
      Vähäjärventausta Saknas
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi träsk
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi torrlagd sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähämaa skogsmark
      Vähämaa gård
      Vähäniemenkoski fors
      Vähä Puolamaajärvi, se Vähä Puolamajärvi sjö
      Vähä Puolamajärvi sjö
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Väliautto myr
      Välijoenkota skogskoja
      Välijoki å
      Välijoki bäck
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijoki å
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välikoskenniva fors
      Välikoski fors
      Välikoski fors
      Välikoski fors
      Väliniva fors
      Välinniemet uteängar
      Välinpaikat Saknas
      Välioja bäck
      Välioja bäck
      Välipalot höjder
      Välisuanto sel
      Välisuanto Saknas
      Välisunato lugnvatten
      Välisuanto sel
      Välisuvanto sel
      Välitalonniemet uteängar
      Välivaara berg
      Välivaara höjd
      Välivaaranjänkkä myr
      Välivaaranjänkkä myr
      Välivaaranjänkkä myr
      Välivuoma myr
      Vänkäsjänkkä, se Vänkönjänkkä myr
      Vänkäsvaara, se Vänkönvaara berg
      Vänkäsvaara, se Vänkönvaara berg
      Vänkäsvaara berg
      Vänkömyran myr
      Vänkönjänkkä myr
      Vänkönjärvi sjö
      Vänkönoja bäck
      Vänkönvaara berg
      Vänkönvaara berg
      Vänkönvaara, Itä berg
      Vänkönvaara, Länsi berg
      Vänkönvuoma myr
      Vänkövaara berg
      Vänkövuoma myr
      Väyläkangas skogsmark
      Väyläkankaat hedar
      Väyläkoski fors
      Väyläkoski fors
      Väylänkangas ås
      Väylänmukanoja bäck
      Vääräkaivos dike
      Vääräkkä fors
      Vääräkkä fors
      Vääräkänkoskenrannat slåtter
      Vääräkänmännikkö skogsmark
      Vääräkänmännikkö skogsmark
      Vääränputaansaari holme
      Vääräpuas älvgren
      Vääräpuas gren av Finnijoki
      Vääräpuas Saknas
      Vääräpuas gren av Finnijoki
      Yhtheinenjänkkä myr
      Ylijoenjänkkä myr
      Ylijoenjänkkä myr
      Ylijoenjänkänoja bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki å
      Ylijoki å
      Ylijoki å
      Ylijoki å
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki å
      Ylijoki bäck
      Ylilaki berg
      Ylilompolo tjärn
      Ylilompolo norra delen av Korpilompolojärvi
      Ylilompolo norra delen av Korpilompolosjön
      Ylimaavaara berg
      Ylimaavaara, se Ollimaa berg
      Ylimaavaara, se Ollimavaara berg
      Ylimaavuoma myr
      Ylimaavuoma, se Ollimaavuoma myr
      Ylimaavuoma, se Ollimavuoma myr
      Ylimaavaara, se Ollimaa berg
      Ylinenajo uteäng
      Ylinenajo uteäng
      Ylinen Elimävaara berg
      Ylinen Heinävuoma myrslåtter
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinenlaki berg
      Ylinenniitty uteäng
      Ylinenoja å
      Ylinenoja bäck
      Ylinenoja bäck
      Ylinenoja bäck
      Ylinenoja bäck
      Ylinenpalo skogshöjd
      Ylinenpalo skogsmark
      Ylinen Pentäsrova berg
      Ylinen Pentäsrovanjänkkä myr
      Ylinenpää hemman
      Ylinen Säyneinenjärvi sjö
      Ylinen Säynäjäjärvi sjö
      Ylinen Teuravaara berg
      Ylioja å
      Ylioja bäck
      Yli Paljokkalaki, se Yli Paljukkalaki berg
      Yli Paljukkalaki berg
      Ylipää N. änden av sjön Limingujärvi
      Ylipää N. änden av sjön Vahtijärvi
      Ylipää slåtterskifte
      Ylipäänjänkkä myr
      Ylipäänjänkkä myr
      Ylipäänjänkkä myr
      Ylipäänlahti vik
      Ylipäänlahti vik
      Ylipäänlahti vik
      Ylipäänoja bäck
      Ylipäänrämeät myrmark
      Ylisenjänkänoja bäck
      Ylisetniityt myrängar
      Ylisuando lugnvatten
      Ylisuando lugnvatten
      Ylisuanto sel
      Ylisuanto Saknas
      Ylisuanto lugnvatten
      Ylisuanto sel
      Ylivaara berg
      Ylivainionniemi udde
      Ylivinsa höjd
      Ylivinsa berg
      Ylivittikko skogsmark
      Ylivittikko skogsmark
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Ymmyräinenjärvi sjö
      Ymmyräinenjärvi sjö
      Ymmyräinenjärvi sjö
      Ymmyräinenlahti vik
      Ymmyräinenmaa skogsmark
      Ymmyräinenvuoma myr
      Ymmyräinenvuoma myr
      Ymmyräinenvuoma myr
      Ymmyräinenvuoma myr
      Ytterån å
      Yttersti S. änden av sjön Limingojärvi
      Åkerudden udde
      Äihämä kronotorp o. kronopark
      Äihämäjoki å.
      Äihämäjoki å
      Äihämäkoskenniska forsnacke
      Äihämäkoski fors
      Äihämäkoski fors
      Äihämäkoski fors
      Äihämänkoski fors
      Äihämäkoski fors
      Äihämäkoski, Alanen o. Ylinen forsar
      Äihämänkangas skogsmark
      Äihämänmyllylinkka fors
      Äihämänsuu åmynning
      Äihämärova berg
      Äihämärova berg
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjärvenmaa höjd
      Äijäjärvenmaa, Pikku skogsmark
      Äijäjärvi, se Iso Äijäjärvi sjö
      Äijäjärvi sjö
      Äijäjärvi, Pikku sjö
      Äijälahti vik
      Äijäniva strömdrag
      Äijänivat forsar
      Äijäniva fors
      Äijänjänkkä myr
      Ämmäsbäcken bäck
      Ämmäsjoenkuusikot skogsmark
      Ämmäsjoenmännikkö, Itäinen höjd
      Ämmäsjoenmännikkö, Läntinen höjd
      Ämmäsjoki bäck
      Ämmäsjoki å
      Ämmäsjoki å
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäslahti vik
      Ämmäslahti vik
      Ämmäsmaanistu höjd
      Ämmäsmaanistu skogsmark
      Ämmäsmännikkö skogsmark
      Ämmäsmännistö skog
      Ämmäsmännistö ås
      Ämmäsmännistö tallås
      Ämmäsmännistö skogsmark
      Ämmäsoja bäck
      Ämmäsoja bäck
      Ämmäsoja bäck
      Ämmäsoja bäck
      Ämmäsoja bäck
      Ämmäsvittikko skogsmark
      Äävertieva höjd

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.