ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nederluleå socken : Luleå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 396 Naturnamn : 1321 Bebyggelsenamn : 1566 Naturnamn : 2375
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Luleå, se Neder- och Överluleå snr Abborrtjärnbäcken bäck Accentbeteckning förteckning Aborrsten sten
Luleå sn Abborrtjärnen tjärn Nederluleå församling och kommun Aborr-stenen grund
Nederluleå, Överluleå sn o. tg Abborrviken terräng Neder-Luleå socken Aborrtjärnen tjärn
Nederluleå sn o. tg *Aktrumpa sjö Neder-Luleå socken Ackje-åsen ås
Nederluleå o. Överluleå snr Aldersgrubban terräng Nederluleå sn Aldersgrubban sankmarksområde
Nederluleå och Överluleå snr Aldergrundet halvö Altersundsare inbyggarbeteckning Aldergrundet udde
Nederluleå o. Överluleå snr Alderudden udde avalappar inbyggarbeteckning Aldergrundet f.d. grund, nu udde
Nederluleå sn Alhamna, se Yttre hamnen vik Brattmal-Ida inbyggarbeteckning Aldergrundet udde
Neder- och Överluleå snr /Se Alhällorna berg brändöbyggare inbyggarbeteckning Aldergrundet udde
Neder- och Överluleå snr /Se Alikan undervattensgrund /Se bälingsindianer inbyggarbeteckning Aldergrundet del av holme
Luleå, Neder- och Över- snr Alskatan terräng civiliserade antnäsbor inbyggarbeteckning Aldergärdan gärda
Nederluleå sn Alskatan udde Degern inbyggarbeteckning Aldertjärnlandet halvö
Nederluleå sn Alskataudden udde frusinrutvikare inbyggarbeteckning Alderudden udde
Luleå, Neder- och Över- snr Altappen triangelpunkt fårumbyggare inbyggarbeteckning Alderudden ryssjeställe
Neder- och Överluleå snr Alterberget berg Inderbyggare inbyggarbeteckning Alderudden udde
Nederluleå o. Öfverluleå? snar o. tg Alterberget, Norra berg innerbyggare inbyggarbeteckning Aldervarpet Saknas
Neder- o. Överluleå snr Alterberget, Södra berg Labben inbyggarbeteckning Aldrorna åker, fordom äng
Neder- o. Överluleå snr Alterbergmyrorna sank mark löjmåttsundare inbyggarbeteckning Al-edet äng
Neder- och Överluleå snr Alterbergsmyrarr myr /Se Norrbyggar inbyggarbeteckning Aleån vattendrag
Neder- och Överluleå snr Altermyran ägomark Persöbor inbyggarbeteckning Aleån å
Luleå (-Nederluleå) sn Altersund sund rå-alvikare inbyggarbeteckning Ale-ån å
Nederluleå sn Altersundet sund kallrutvikare inbyggarbeteckning Aleån å
Nederluleå sn Altersundet sund Långbackare inbyggarbeteckning Alhällorna bergshöjd
Neder- o. Överluleå snr Altervattnet sjö /Se sjöbyggare inbyggarbeteckning Alhällorna stenhällar
Nederluleå sn Altjärnen tjärn Skatabor inbyggarbeteckning Alikan undervattengrund
Nederluleå sn Alträsket sjö skärsbor inbyggarbeteckning Allerudden udde
Neder- och Överluleå snr o. tg Aludden udde skärsoxar inbyggarbeteckning Allmängrinden f.d. grind
Nederluleå, Öfverluleå sn.? *Alvikfjällen Saknas snotteralvikare inbyggarbeteckning Almyran myr
Neder- och Överluleå snr Alvikhällorna terräng Storgäddvikarna inbyggarbeteckning Alsberget berg
Neder- och Överluleå snr Alviks fäbodar terräng stornävagäddvikare inbyggarbeteckning Alskataudden udde
Luleå socken socken Alviksheden hed Sundsare inbyggarbeteckning Alskataudden udde
Nederluleå sn Alån å Sörsundsare inbyggarbeteckning Altappen holme
Neder- o. Överluleå snr Alån å Tjockmjölkbälingar inbyggarbeteckning Altappen holme
Neder- o. Överluleå snr Alån å Tjyvmörobor inbyggarbeteckning Alterbergen berg
Nederluleå o. Överluleå snr Alån å Tjyvmöröbor inbyggarbeteckning Alterberget berg
Nederluleå sn Alån å vallsare inbyggarbeteckning Alterberget, Norra o. Södra berg
Neder- och Överluleå socknar Alån å /Se varmvällingskallaxare inbyggarbeteckning Alterberget, Norra berg
Neder- o. Överluleå snr Andersmyran myr Vikerskan inbyggarbeteckning Alterberget, Södra berg
Luleå socken socken Andersmyrberget berg Vikerskan inbyggarbeteckning Alterberget berg
Luleå socken socken Andtjärnberget berg Västerbyggar inbyggarbeteckning Alterberglandet skogsområde
Nederluleå o. Överluleå snr Andtjärnen tjärn Västerbyggare inbyggarbeteckning Alterbergsmyran myr
Nederluleå och Överluleå snr Antberget skogsområde ytterbyggare inbyggarbeteckning Alterbergsmyrorna myr
Nederluleå o. Överluleå snr Antbäcken bäck öbyggare inbyggarbeteckning Altermyran myr
Luleå socken socken Antnäsberget berg /Se örbo inbyggarbeteckning Altersundet sund
Neder- och Överluleå snr Antnäs-Börstskäret ö (Isi) Aborres gårdsnamn Altersundet sund
Nederluleå sn Antnäs-Börstskäret ö Isi Abborres gårdsnamn Altersundet sund
Nederluleå sn Antnäs-Börstskäret Saknas (Isi) Aborres gårdsnamn Altjärnen sjö
Nederluleå sn Antnässkäret terräng Isi Aborres gårdsnamn Altjärn tjärn
Luleå socken socken Antnäsviken vik (Isi) Aborres(?) gårdsnamn Alträsket sjö
Luleå socken socken Aspviken vik (Isi) Aborres gårdsnamn Alviksheden hed
Nederluleå sn Avabäcken bäck Isi Aborres gårdsnamn Alvikån å
Luleå socken socken Avamyran myr (Isi) Aborres gårdsnamn Alån å
Neder- o. Överluleå snr Avan vik Aborrgårdarne gårdsnamn Alån å
Nederluleå sn Avan vik Aborrgårdarna Saknas Andersmyran myr
Nederluleå sn Avan sjö /Se (Isi) Aborrviken gårdsnamn Andersmyrlandet område
Nederluleå och Överluleå snr Avan sank mark Isi Abborrviken gårdsnamn Andtjärnen sjö
Neder- o. Överluleå sn Avan terräng Isi Abrahams gårdsnamn Andtjärnen tjärn
Neder- o. Överluleå snr Avarevet udde Isi Adolf gårdsnamn Andtjärnen tjärn
Luleå socken socken Avarevmyran myr (Isi) Adolf gårdsnamn Andtjärn sjö
Luleå socken socken Ava-Råberget berg Isi Adolf gårdsnamn Andtjärnberget berg
Luleå, Neder- och Över- snr Avaviken vik (Isi) Adolf gårdsnamn Andtjärnberget berg
Luleå, Neder och Över- snr Avavikgrundet grund Isi Adolf gårdsnamn Andtjärnberget berg
Nederluleå sn *Avaån, se Åkerbäcken bäck /Se (När han) Adolf Holm läg. Anholmen odlad mark
Luleå socken socken Backen ägomark Adolfslund avs Ankargrönnan undervattensgrund
Luleå socken socken Bakviken vik (Isi) Albert gårdsnamn Antberget berg
Neder- o. Överluleå snr Barbraören udde (Isi) Albert gårdsnamn Antbäcken bäck
Neder- o. Överluleå snr Baronsselet sjö Isi Albert gårdsnamn Antnäsbäcken bäck
Neder- och Överluleå snr Baspunkten, Norra triangelpunkt Albertinagården försvunnen inhysesstuga (Antnässkäret) Börstskäret holme
Nederluleå sn Bastaholmen del av ö Ale och Långnäs Saknas Antnäs-Börstskäret ö
Neder- o. Överluleå snr Bastaholmen halvö Ale och Långnäs Saknas Antnäsmyran myr
Neder- o. Överluleå snr Bastaholmen halvö Ale by Antnässkäret udde
Neder- och Överluleå snr Bastaholmudden udde Ale by Antnästräsket, Lilla, se Lillträsket sjö
Neder- och Överluleå snr Bastaholmviken vik Saknas Saknas Antnästräsket, Lilla sjö
Neder o. Överluleå snr Bastaskataudden udde Ale by Antnästräsket, Stora sjö
Luleå socken socken Bastaskataviken vik Ale by Antnästräsket, Stora, se Storträsket sjö
Nederluleå och Överluleå snr Bastaskäret del av Storbrändön (Isi) Alfreds gårdsnamn Antnästräsket, Stora, se Storträsket sjö
Luleå socken socken Bastaskäret holme Isi Alfreds gårdsnamn Antnästräsket, Stora och Lilla Saknas
Nederluleå kyrkby Bastaskäret ö /Se (Isi) Alfreds gårdsnamn Antnäsviken vik
Luleå socken socken Bastaskärsfjärden fjärd Isi Alfreds gårdsnamn Antnäsviken vik
Neder- o. Överluleå snr Bastaskärssundet sund (Isi) Alfreds gårdsnamn Arken sten ovan vattnet
Neder- o. Överluleå snr Bastaträsket tjärn Isi Alfreds gårdsnamn Aronsviken vik
Neder- och Överluleå snr ?Bastuholmen nu halvö Isi Algots gårdsnamn Asgärdsundet? el. Alskärsundet? sund
Neder- och Överluleå snr Bastuträsk sjö /Se Alhamn by Asgärdsundet sund
Nederluleå sn o. tg Bensbybotten ägomark Alhamn by Aspviken vik
Nederluleå sn Bergmansronningen slåttermark Alhamn by Atterberget l. Otterberget berg
Nederluleå sn Bergstjärnen tjärn Alhamn by Avabäcken bäck
Nederluleå sn Bergsvikberget berg Alhamn by Atterbergsmyren l. Otterbergsmyren myr
Luleå sn sn /Se Bergsviken vik (Isi) Alméns gårdsnamn Augustholmen Saknas
Luleå sn /Se Bergändbäcken bäck Isi Alméns gårdsnamn Avabäcken bäck
Nederluleå sn sn /Se Bergändbäcken bäck Uppi Almgrens gårdsnamn Avafjärden fjärd
Nederluleå sn o. tg Bergänden udde (Isi) Almkvists gårdsnamn Avagrundet övervattensgrund
Nederluleå sn /Se Berggrundet, -Lill grund Isi Almkvists gårdsnamn Avagrundspolen rev
Lule prestegård Saknas Bergögrundet, -Stor holme (Isi) Alskata gårdsnamn Avamyrorna myrar
*Luleå socknekyrka Saknas Bergön ö Isi Alskata gårdsnamn Avan tjärn
Ale by Bergön ö Alskatan by Avan Saknas
Ale by Bergön ö Alskatan by Avan Saknas
Ale by Bergön ö Alskatan by Avan vik
Ale by Bergösundet sund (Isi) Alströms gårdsnamn Avan nu utgrävd insjö
Ale by Bervalls ägomark Isi Alströms gårdsnamn Avan äng?
Ale by Betesrönnören, se Rönnören holme (Isi) Alströms gårdsnamn Avan sjö
Ale by Biskopen ö /Se (Nedi) Altersundet del av by Avan, se Lul-avan gungfly? (ava)
Ale by Biskopsgrunden holme Altersundet bydel Avarevet rev
Ale by /Se Biskopsgrönnan grund Altersundsvallen fäbod Avarevmyran myr
Ale by /Se Biskopsholmen holme Alvik by Ava-rodningen äng
Ale by /Se Biskopsholmen holme Alvik by Avaviken vik
Ale by /Se Biskopsholmen ö /Se Alvik by Avavikgrundet udde
Alhamn by /Se Biskopsholmen skär /Se Alvik by Avavikgärdan gärda
Alskatan gd:ar /Se *Bjurbergsträsk sjö Alvikbyn by Avläggaren ovanvattensgrund
Alvik by Bjurbäcken bäck Alvik(en) by Avslappet ängar
Alvik by Bjurbäcken bäck Alviken pst Avslapps-stranden strand
Alvik by Bjurträsket, Inre och Yttre sjöar Alvikheden del av by Backlunds-udden sandudde
Alvik by Bjursträsket, Inre sjö Alviks kvarn Saknas Badhusviken vik
Alvik by Bjursträsket, Inre sjö Alvikskäret by Badstu-, se Basta- Saknas
Alvik by Bjursträsket, Yttre sjö Alviksnäs, se Alviken pst Badstufjärd fjärden
Alvik by Bjursträskkölen höjd Alviksträsk gårdar Badstuholmen udde
Alvik by Bjursänget sankmark Alviksträsk gårdar Badstuskär del av Germandön
Alvik by Bjöllko(s)myran myr /Se Alviksträsk el. Bälingsträsk by Badstutjärn tjärn
Alvik by Bjässhällan grund Alviksträsk el Bälingsträsk Saknas Bagargärdan gärda
Alvik by Bjässhällan grund /Se (Isi) Anders gårdsnamn Bakfoten undervattensgrund
Alvik by Bjässmyrorna myrar Isi Anders gårdsnamn Bak i Bästaviken plats på Hindersön
Alvik by Björkholmen terräng Isi Anders gårdsnamn Baki Dräften Saknas
Alvik by Björkholmen holme (Isi) Anders gårdsnamn Baki Edet by
Alvik by Björkholmen udde (Isi) Anders gårdsnamn Baki Kölen myrar
Alvik by Björkholmen holme Isi Anders gårdsnamn Baki Skatan udde
Alvik by Björkmansgrundet holme (Isi) Anders gårdsnamn Baki Skären fjärd
Alvik by Björkmyran ägomark Isi Anders gårdsnamn Bakisundet vik
Alvik by Björkmyran myr ((Isi) Anders gårdsnamn Baki Tjuvholmen strand
Alvik by Björkskatafjärden fjärd Isi Anders gårdsnamn Baki Udden notvarp
Alvik by Björkskatafjärden fjärd (Isi) Anders-Hans(sons) gårdsnamn Bakre- Gjös(h)usuddviken vik
Alvik by Björkskatan udde /Se Isi Anders-Hans gårdsnamn Bakviken vik
Alvik by Björkskäret udde (Isi) Anders Holm gårdsnamn Barbroören udde
Alvik by Björkskäret holme Isi Anders-i-Hans gårdsnamn Baronsbryggan brygga
Alvik by Björköfjärden fjärd (Isi) Anders-Jans(?) el. Jöns(?) gårdsnamn Baronselet sel
Alvik by Björkögärdviken vik Anders Johans gård i Sunderbyn Baronselet sjö
Alvik by Björkön halvö Isi Anders-Johans gårdsnamn Bastaberget berg
?Alvik by Björkön halvö (Isi) Anders Johans(sons) gårdsnamn Bastahamngrundet udde
Alvik by Björkön halvö (Isi) Anders-Matts gårdsnamn Bastaholmen holme
Alvik by Björkön Saknas Isi Anders-Jöns gårdsnamn Bastaholmen del av Germundön
Alvik by /Se Björkön halvö Isi Anders Matts gårdsnamn Bastaholmen udde
Alvik by /Se Björkön ö /Se (Isi) Anders-Ols(sons) gårdsnamn Bastaholmgrundet grund
Alvik by /Se Björkön halvö /Se Isi Anders Ols gårdsnamn Bastaholmudden udde
Alviks by Saknas /Se Björkön halvö /Se Isi Anders Petter gårdsnamn Bastaholmudden udde
Antnäs by Björkören holme Isi Andersson gårdsnamn Bastaholmviken vik
Antnäs by *Björ(n)grundet ö Isi Anderssons gårdsnamn Bastaholmviken vik
Antnäs by Björnholmen skogsområde (Isi) Anderssons gårdsnamn Bastahällan stenhäll
Antnäs by Björnholmsbäcken bäck Isi Anderssons gårdsnamn Bastanäsmyran myr
Antnäs by Björnudden udde (Isi) Anderssons gårdsnamn Bastanäsmyran myr
Antnäs by Björnöhällan udde (Isi) Anderssons gårdsnamn Bastaskataudden udde
Antnäs by Björnöhällviken vik (Isi) Anna-Lisa gårdsnamn Bastaskärsfjärden fjärd
Antnäs by Björnömyran myr (Isi) Anna Kajsa gårdsnamn Bastaskärssundet sund
Antnäs by Björsbyfjärden fjärd Isi Anna-Kajsa gårdsnamn Bastastranden strand
Antnäs by Björsbysundet sund /Se Isi Anna-Lisa gårdsnamn Bastaträsket insjö
Antnäs by Blockören grund (Uppi) Anna-Stina gårdsnamn Bastatjärnen tjärn
Antnäs by *Blötgärdet åker Uppi Anna-Stina gårdsnamn Bastuberget berg
Antnäs by Blöthamntjärnmyran ägomark Annstugan bs Bastuhamnen udde, naturlig hamn
Antnäs by Blötlandsgraven bäck Annstutorget torg Bastuholmen udde
Antnäs by *Blöttängen äng /Se (Uppi) Ant-berget del av by Basturevet del av Rödkallen
Antnäs by Blötvarpet sjö Isi Ante gård Bastuskäret holme
Antnäs by *Blötön Saknas /Se Isi Ante gårdsnamn Benckertjärn tjärn
Antnäs by Boberget höjd (Isi) Ante gårdsnamn Beusavan ava
Antnäs by Boberget berg /Se Isi Ante gårdsnamn Bensbyfjärden fjärd
Antnäs by Bobergmyran ägomark Isi Ante gårdsnamn Benselbackarna backar
Antnäs by Bockholmen udde /Se (Uppi) Ante gårdsnamn Benselbacken backe
Antnäs by Bockholmen udde Uppi Ante gårdsnamn Bergbomsudden udde
Antnäs by Bockholmen förr holme nu udde /Se (Isi) Ant(e) gårdsnamn Berget Saknas
Antnäs by Bockholmspotten tjärn (Isi) Ante gårdsnamn Berget moränkulle
Antnäs by Bockholmssundet sund Isi Ante gårdsnamn Berget ryssjeställe
Antnäs by Bockholmsviken vik Nären Ant-Kalle gårdsnamn Berggärdan ingärdad åker
Antnäs by /Se Bockholmviken vik Antnäs by Berggärdan förr inhägnad åker
Antnäs by /Se Bockhällan holme Antnäs by Berghed hed
Antnäs by /Se Bockhällgrundet udde Antnäs by Bergheden Saknas
Antnäs by /Se Bockudden udde Antnäs by Bergmansbrunnet brunn
Antnäs by /Se *Bockön ö Antnässkäret del av by Bergnabben holme
Antnäs by /Se Bodberget berg Antnässtugan bs Bergnäset bergudde
Avan by Bodberget höjd (Ini) Anton Bergströms gårdsnamn Bergnäset udde
Avan by Bodbrännan ägomark Isi Antonia gårdsnamn Bergnäset del av Flakaberget
Avan by Bodbäcken bäck Uti Antons gårdsnamn Bergnäsberget berg
Avan by Bodgärdan gärda /Se Apargården, se Åpargården Saknas Bergnäsfjärden Saknas
Avan by Bodgärdan ägomark (Isi) Arn gård Bergnäsviken vik
Avan by Bodheden skogsområde Uppi Arn (Arendt) gårdsnamn Bergsholmen? el. Bärsholmen? Saknas
Avan by Bodmyran ägomark (Uppi) Arn gårdsnamn Bergstigen stig
Avan by Bodnäsberget triangelpunkt (Isi) Aron gårdsnamn Bergvikberget berg
Avan by Bodskataudden udde Aron Ersa-gården bs Bergsviken vik
Avan by Bodtjärnen tjärn Aron-Ersa-gården gårdsnamn Bergsänden Saknas
Avan by Bodträsket, Lill- träsk (Isi) Arons gårdsnamn Bergändbäcken bäck
Avan by Bodträsket, -Lill sjö Isi Arons gårdsnamn Bergänden berg
Avan by Bodträsk, -Stor sjö Isi Arons gårdsnamn Bergänden Saknas
Avan by Bodträskkölen höjd ? (Isi) Arons lägenhet Bergöfjärden fjärd
Avan by Bodträskronningarna sankmark Isi Arons gårdsnamn Bergögrundet grund
Avan by Bodudden strandparti (När han) Arons Alfrid gårdsnamn Bergön ö
Avan by Bodviken vik Aronstorp gårdar Bersholmen slåtter
Avan by Bodån å Aronstorp gårdsnamn Bersholmforsen fors
Avan by Bodån å Aron Ömans stuga försvunnen inhysessruga Beten odling
Avan by Bodön skogsområde (Isi) Arvids gårdsnamn Biskopsholmen holme
Avan by /Se Bodön, -Lill del av Brändön Isi Arvids gårdsnamn Bjugforsen fors
Avan by /Se Bodön, Lill- ö (Isi) Arvidssons gårdsnamn Bjurbäcken bäck
Badstuvallen gd /Se Bodöudden, Yttre- udde (När-hon-) Asp-Ida läg. Bjurbäcken bäck
Beling, se Bälinge by Bogården ägomark När-hon-Asp-Ida gårdsnamn Bjurskölen skogsås
Belzaby, se Bensbyn by Borgen holme (Isi) Asplunds gårdsnamn Bjurs-stigen stig
?Bensaby by Borgen ö /Se Isi Asplunds(Uti Byn) gårdsnamn Bjursträsk Saknas
?Bensbyn by Borgmyran myr (Isi) Asplunds gårdsnamn Bjursträsket, Inre och Yttre träsk
Bensbyn by Borstskäret skär /Se Isi Asplunds gårdsnamn Bjursträsket, Inre sjö
Bensbyn by Borstskäret, se Börsskäret skär August bebyggelse Bjursträsket, Yttre sjö
Bensbyn by Bottniska viken havsvik Isi August gårdsnamn Bjursträskkölen bergssträckning
Bensbyn by Bottniska viken Saknas (Isi) August gårdsnamn Bjälkåsen ås
Bensbyn by Bottniska viken Saknas Isi August gårdsnamn Bjälkåsmyran myr
Bensbyn by Bottniska viken havsvik (Isi) August gårdsnamn Bjällkomyran myr
Bensbyn by Brandgärdan ägomark Isi August gårdsnamn Bjällko(s)myran myr
Bensbyn by Brattbacken terräng Uppi August gårdsnamn Bjärskällan grund
Bensbyn by Brattmalviken vik (Isi) August gårdsnamn Bjässan el. Bjässgrynnan undervattensgrund
Bensbyn by Brattmyran myr Isi August gårdsnamn Bjässmyrkammen skogsås
Bensbyn by Brattmyran myr (Isi) August gårdsnamn Bjässmyrkammen berg
Bensbyn by Bredberget berg (Isi) August gårdsnamn Bjässmyrorna myrar
Bensbyn by Bredhällan holme Isi August gårdsnamn Björkholmen Saknas
Bensbyn by Bredmyran myr (Isi) August Johansson gårdsnamn Björkhällan udde
Bensbyn by Bredmyran myr Isi August Johanssons gårdsnamn Björkskatafjärden fjärd
Bensbyn by Bredmyran, -Lill myr (Isi) Avabäcken gårdsnamn Björkskatafjärden fjärd
Bensbyn by Bredmyran, -Stor myr Isi Avabäcken gårdsnamn Björkskatagrundet holme
Bensbyn by Bredmyrberget berg Avan by Björkskatagrundet grund
Bensbyn by Bredmyrheden hed Avan by Björkskatagrundet holme
Bensbyn by Bredträskberget berg Avan by Björkskatan udde
Bensbyn by Bredträskbäcken bäck Avan by Björkskatan udde
Bensbyn by Bredträsket sjö Isi Backe gårdsnamn Björkskaten udde
Bensbyn by Bredträskänget slåttermark (Isi) Backe, el. Backa gårdsnamn Björkskataudden Saknas
Bensbyn by Bredvikbäcken bäck Isi Backe gårdsnamn Björkskäret holme
Bensbyn by Bredviken vik Backen gård Björkskäret holme
Bensbyn by Bredviken vik Backen gårdsnamn Björkskärssundet sund
Bensbyn by Bredviken vik Backen, Bindselbaclen gård Björkängen äng
Bensbyn by Bredviken vik Backen gård Björköfjärden fjärd
Bensbyn by Bredänget äng /Se Isi Backlunds gårdsnamn Björkögärdviken vik
Bensbyn by Bredön terräng Backlunds bebyggelse Björkön del av Hindersön
Bensbyn by Bredören terräng (Isi) Backmans gårdsnamn Björkön halvö
Bensbyn by Brendöhn, se Storbrändön ö Isi Bagares gårdsnamn Björkören holme
Bensbyn by /Se Brobyån å (Isi) Bagars gårdsnamn Björnen, Stora och Lilla skär
Bensbyn by /Se Brobäcken bäck Isi Bagars gårdsnamn Björngrundet undervattensgränna
Bensbyn by /Se Brobäcken bäck Bajonett bs Björngrundet undervattensgrund
Bensbyn by /Se Brobäcksmyran myr Baki Skatan gårdar Björnholmen del av V. Gussön
Bensbyn by /Se Bruksmyran myr Baki Ön gåra(ar) Björnholmsbäcken bäck
?Bergnäset gd, förr ö? Bruksudden udde Baki Ön gård(ar) Björnholmssundet Saknas
Bjursträsk by /Se Bruksudden udde /Se Baki Ön byadel Björnhällan hällparti
Björsbyn by Brändet terräng (Isi) Barons gårdsnamn Björnhällan stup? (häll)
Björsbyn by Brändkölen ägomark Isi Barons gårdsnamn Björnklacken undervattensgrund
Björsbyn by Brändkölen höjd Baronsgården gård Björnmyran myr
Björsbyn by Brändköltjärnen, Inre tjärn Batavia avs. Björnsundet sund
Björsbyn by Brändköltjärnen, Yttre tjärn Uppi Beda gårdsnamn Björnton (?) Saknas
Björsbyn by Brändlandet terräng (Uppi) Beda gårdsnamn Björnton Saknas
Björsbyn by Brändstrandviken vik ?Bengts gdsnamn Björnudden udde
Björsbyn by Brändåsen ås (Isi) Ben(k)tses (?) gårdsnamn Björnöhällan udde
Björsbyn by Brändåsen terräng Isi Ben(k)tses gårdsnamn Björnöhällan udde
Björsbyn by Brändåsen skogsområde Bensbyn by Björnö-myran myr
Björsbyn by Brändåsmyrorna myr Bensbyn by Björsbyfjärden fjärd
Björsbyn by Brändöfjärden vik Bensbyn by Björsbyfjärden fjärd
Björsbyn by Brändöfjärden fjärd Isi Benslins gård Björsby-Hertsön, se Hertsön del av Hertsön
Björsbyn by Brändöfjärden fjärd Isi Benslins gårdsnamn Björsbysundet sund
Björsbyn by Brändöfjärden, Sör- fjärd (Isi) Berg lägenhet Björsnäsvallen odling /Se
Björsbyn by Brändöhamnen vik Isi Berg gårdsnamn Blindsundet nu igengrundat sund
Björsbyn by Brändöhamnsrevet rev (Isi) Berg (el. Berit?) gårdsnamn Blindsundet, Inre vik
Björsbyn by Brändöhamnsudden, Östra udde Isi Berg gårdsnamn Blindsundet, Yttre vik
?Björsbyn by Brändön ö (Isi) Berg gårdsnamn (Isi) Blindsundet notvarp
Björsbyn by Brändön ö Berg gård i Sunderbyn Blindsundreften sand- eller stenås
Björsbyn by Brändön ö Isi Berg gårdsnamn Blindsundudden udde
Björsbyn by Brändön terräng (Uppi) Berg-Olle gårdsnamn Blockbådan undervattensgrund
Björsbyn by Brändön triangelpunkt (Isi) Berg-Olle lht Blockören grund
Björsbyn by Brändön, Stor- ö /Se Isi Berg-Olle gårdsnamn Blomsteråsen ås
Björsbyn by Brändönäset udde (Isi) Berg uppi Holmen gårdsnamn Blom-to-viken vik
Björsbyn by Brändöskäret skär (Iså) Berget gårdsnamn Blåhalsnacken klippa
Björsbyn by Brändöskäret skär /Se Berget del av Sunderbyn Blårevet stenrev
Björsbyn by Brändösundet sund (Uppi) Berget läg. Blåstenrevet stenrev
Björsbyn by Brännaberget berg Uppi Berget gårdsnamn Bläcket myr
Björsbyn by Brännan terräng (Uppi) Berget, Isi Nickes gårdsnamn Blötan trakt
Björsbyn by Brännkärrsmyran terräng Uppå Berget gårdsnamn Blötan äng
Björsbyn Saknas /Se Bränntjärnen tjärn Isi Berglunds gårdsnamn Blöthamntjärnmyran myr
Björsbyn by /Se Bränntjärnheden terräng (Isi) Berglunds lägenhet Blötlandet, Inre och Yttre Saknas
Björsbyn by /Se Brännästräsket träsk (Isi) Berglunds gårdsnamn Blötlandsgraven utdikning
Björsbyn by /Se Bränselgärdorna ägomark (Uppi) Berglunds gårdsnamn Blötvarpet notvarp (?)
Björsbyn by /Se Bränslen triangelpunkt (Isi) Bergmans gårdsnamn Blötvarpet vik
Björsbyn Saknas /Se Buketten grund (Isi) Bergmans gårdsnamn Blötvarpsrodden äng
Björsbyn by /Se Bullerskär grupp små öar Isi Bergmans gårdsnamn Blötviken äng
Bovallen gd:ar /Se Bullerskäret triangelpunkt Bergnäset Saknas Bockgrundet grund
Brändön by Bullerskäret förr grund, nu ö /Se Bergnäset poststation Bockholmen udde
Brändön by Bullerskäret, Lilla skär (Isi) Bergströms gårdsnamn Bockholmen holme
Brändön by Bullerskäret, Stora holme (Isi) Bergströms gårdsnamn Bockholmen holme
Brändön by Bullerskäret, Stora holme Bergströms gård i Sunderbyn Bockholmviken vik
Brändön by Bumsberget berg (Isi) Berlins gårdsnamn Bockholmsviken vik
Brändön by Burmansmyran myr Isi Berlins gårdsnamn Bockhällan grund
Brändön by Buskgrundet del av ö (Isi) Berlins gårdsnamn Bockudden udde
Brändön by Burmansudden udde (Isi) Berlins gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by Byggmästarudden udde (Isi) Bernhard Lundbergs gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by Byvikbäcken bäck Beställars bebyggelse Bo(d)berget berg
Brändön by Byviken tjärn Betania avs. Bodberget berg
Brändön by Byviken vik (Isi) Bjur läg. Bodberget berg
Brändön by Byvikstranden strandremsa Isi Bjur gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by *Byön ö /Se Isi Bjur gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by Bådahällan udde (Isi) Bjur gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by Bådahälludden udde Isi Bjur gårdsnamn Bodberget berg
Brändön by Båkgrunnan, se Båk-Sandgrönnan sandrev (Isi) Bjurs gårdsnamn Bo(d)bergsmyran myr
Brändön by Båkgrönnan del av ö Isi Bjurs gårdsnamn Bodbrännan Saknas
Brändön by Båkgrönnan del av ö Bjurs gdsnamn Bodbrännan odling
Brändön by Båkgrönnan del av ö (Uppi) Bjurs, se Bjursträsk by Bodbäcken bäck
Brändön by Båk-Sandgrönnan del av sandrev /Se Bjursträsk by Bodbäcken bäck
Brändön by Båkudden udde Bjursträsk by Bodbäcken namn på Bjurbäcken
Brändön ö /Se Båkviken vik Bjursträsk by Bodgärdan gärda
Brändön by /Se Båstaberget berg Bjurträsket by (Ini) Bodheden hed
Brändön by /Se Båthusbäcken bäck (Isi) Björk-August gårdsnamn Bodheden hed
Brändön by /Se Båtudden udde Björkbacka gård Bodgärdorna gärdor
Brändän, Stor- by /Se Båtöfjärden fjärd Björkbacka gårdsnamn Bodholmen udde(?)
Bälinge by Bäckaskog ägomark Björkbacka bebyggelse Bodmyran myr
Bälinge by Bäckdröla natn /Se (Isi) Björkholmen gårdsnamn Bodmyran myr
Bälinge by Bäckmellanbodarna ägomark Isi Björkholmen, »Björken» gårdsnamn Bodrodningen rödjning
Bälinge by Bäckronningen ägomark (Isi) Björklunds gårdsnamn Bodrodningen rödjning
Bälinge by Bäcksnåret terräng Isi Björklunds gårdsnamn Bodröjningen slåtterängar
Bälinge by Bäcktjärnen tjärn (Isi) Björkmans gårdsnamn Bodskataudden udde
Bälinge by Bäckänget äng /Se Isi Björkmans gårdsnamn Bodskatan udde
Bälinge by Bälingsberget berg Iså Björkskatan gårdar Bodskatan udde
Bälinge by Bälingsberget triangelpunkt Isi Björkskatan gårdsnamn Bodskatan udde
Bälinge by Bälingsberget höjd (Isi) Björkögärdan gårdsnamn Bodskatan udde
Bälinge by Bälingsträsket sjö Isi Björkögärdan gårdsnamn Bodskataängen äng
Bälinge by Bälingsträsket sjö Björkörarna Saknas Bodskataängen äng ?
Bälinge by Bälingsträsket träsk Björngårdarna gårdsnamn Bodstrandberget, se Gråssmyrberget berg
Bälinge by Bärstholmen ägomark Björsbyn by Bostranden el. Bodstranden Saknas
Bälinge by Bässgrundet udde Björsbyn by Bodstranden strandområde
Bälinge by Börjelsträsket myrmark Björsbyn by Bodtjärnen f.d. tjärn
Bälinge by Börskiäre, se Antnäs-Börstskäret ö Björsbyn by Bodträsket träsk
Bälinge by Börskiäre, se Degerö-Börstskäret ö Björsbyn by Bodträsket träsk
Bälinge by Börsskiäret, se Antnäs-Börstskäret ö Björsbyn by Bodträsket, Lilla sjö
Bälinge by Börsskäret skär /Se Björsbyn by Bodträsket, Stora sjö
Bälinge by Börstingstjärnen sjö /Se Björsbyn by Bodträskronningerna odling
Bälinge by /Se Börstingstjärnen f.d. tjärn? Björsbyns skola Saknas Bodträsktjärn tjärn
Bälinge by /Se Börstskäret holme /Se Björns tegelbruk Saknas Bo(d)udden udde
Bälinge by /Se Börstskärsberget berg Björnstorp avs. Bodvallsdrölan bäck
Bälinge by /Se Börstskärsbådan ö Isi Blekars gårdsnamn Bodvallsgärdorna Saknas
Bälinge by /Se Börstskärsfjärden fjärd (När) Blomen gård Bodvallsröjningen odlingar
Bälinge by /Se Börstskärsfjärden fjärd Isi Blom feldt gårdsnamn Bodvallsröjningen Gamla röjningar
Börjelslandet by Börstskärsfjärden havsvik (Isi) Blomkvists gårdsnamn Bodvallsskiftena odlingar
Börjelslandet by Börstskärshamnen vik Isi Blomkvists gårdsnamn Bodvallssvedjan svedja
Börjelslandet by Börstskärsklubben holme Bodbäcken avs. Bodvikberget berg
Börjelslandet by Börstskärsklubben holme /Se Bodvallen fäbodar Bodviken vik
Börjelslandet by Börtnäset ägomark Bodvallen del av Sunderbyn Bodvägen väg
Börjelslandet by Börtnäsheden hed Bodvallen avs. Bodön halvö
Börjelslandet by Börtnäsudden udde (Isi) Bogge gårdsnamn Bodön, Lilla del av Brändön
Börjelslandet by Dalbacken ägomark Isi Bogge gårdsnamn Bolandersfjärden vik
Börjelslandet by Dalberget berg Isi Bogg-Fridolf gårdsnamn Bolstergrundet undervattensgrund
Börjelslandet by Dalpotten tjärn Bogärdan avs. Bonisberget berg
Börjelslandet by Daludden udde (Isi) Bokvists gårdsnamn Borgberget berg
Börjelslandet by Daludden udde /Se (Uppi) Bomans gårdsnamn Borgen holme
Börjelslandet by Daludden, Lilla udde (Isi) Bond gårdsnamn Borg-grynnan grynna
Börjelslandet by /Se Dalviken vik Bond gdsnamn Borg-sundet sund
Börjelslandet by /Se Dammtorpet ägomark Isi Bonde gårdsnamn Bormyrberget berg
Börjelslandet by /Se Dammviken vik Isi Boqvists, Ölandet gårdsnamn Borussiagrundet undervattensgrund
Börjelslandet by /Se Dammyran myr Borgmästargården, Borgmästars gårdsnamn Boskatan udde
Börjelslandet by /Se Davidsesskatan udde (Isi) Boströms gårdsnamn (Ini) Botten odling
Börjelslandet by /Se Davidsmyran ägomark Bostället gård (f.d. kungsgård) Bottentjärn Saknas
Ersnäs by Degerberget berg Bostället f.d. kaptensboställe Bottentjärnmyran myr
Ersnäs by Degerberget höjd Isi Bostället gårdsnamn Bottenvarpet notvarp
Ersnäs by Degerberget triangelpunkt Bostället gårdsnamn Bram-udden udde
Ersnäs by Degerbergstjärnen tjärn Bostället gårdsnamn Brandbergsgärdan odling
Ersnäs by Degerholmen förr holme, nu del av Degerön /Se Bostället kaptensboställe Brandnäs-träsket (el. Brännäs-träsket ?) insjö
Ersnäs by Degermyrkläppen skogsområde Bostället bebyggelse Brutbacken el. Brandbacken backe
Ersnäs by Degerö-Börstskäret ö Isi Boställe gårdsnamn Bratta skvaltkvarn
Ersnäs by Degerö-Börstskäret ö Bovallen område Brattan, se Brattmyran myr
Ersnäs by Degeröfjärden fjärd (Isi) Bram gårdsnamn Brattbacken backe
Ersnäs by Degeröfjärden fjärd Bram gdsnamn Brattmallandet strandremsa
Ersnäs by Degeröholmen halvö Isi Bram gårdsnamn Brattmaltjärn tjärn
Ersnäs by Degerön ö Isi Bramsa gårdsnamn Brattmalviken vik
Ersnäs by Degerön ö Isi Brand gård Brattmalviken vik
Ersnäs by Degerön ö Isi Brand gårdsnamn Brattmyran myr
Ersnäs by Degerön ö (Isi) Brandbergs gårdsnamn Brattmyran myr
Ersnäs by Degerön ö /Se (Isi) Branders gårdsnamn Brattmyran, se (Oppi) Brattan myr
Ersnäs by Degerön ö /Se Isi Branders gårdsnamn Brattmyran myr
Ersnäs by Djupmyran myr (Isi) Branders gårdsnamn Brattmyran myr
Ersnäs by Djuptjärnen tjärn Isi Branders gårdsnamn Brattmyran myr
Ersnäs by Djuptjärnen tjärn (Isi) Branders gårdsnamn Brattmyrberget berg
Ersnäs by Djuptjärnen, Nedre tjärn Bredträskheden by Brattsanden notvarp
Ersnäs by Djuptjärnen, Övre tjärn Bredträskheden by Brattskatamyran myr
Ersnäs by Djuptjärnsberget berg Bredvik hemman? Brattskatamyran myr
?Ersnäs by Djupudden udde Bredvik hemman? Bredberget berg
Ersnäs by Djupviken vik Bredvikshemmanet gårdsnamn Bredmyran myr
Ersnäs by Djurhustjärnen tjärn (När han) Bror gårdsnamn Bredmyran myr
Ersnäs by Dompan undervattensgrund /Se Isi (När han) Bror gårdsnamn Bredmyran myr
Ersnäs by Dravelsviken vik Isi Bror gårdsnamn Bredmyren, Lilla myr
Ersnäs by Dravelsviken vik (När han) Bror Lindfors gårdsnamn Bredmyren, Stora myr
Ersnäs by /Se Dravelsviksundet sund Broängesholmen gård Bredmyrberget berg
Ersnäs by /Se Dravelsviksundet sund Brunabo avs. Bredmyrberget berg
Ersnäs by /Se Dräfja natn /Se Brändlandet gårdar Bredmyrdrölan bäck
Ersnäs by /Se *Dränggärdet åker /Se Isi Brändlandet läg. Bredmyrheden hed
Ersnäs by /Se Drävja sankt ställe /Se Brändlandet gårdar Bredmyrheden tallhed
Ersnäs by /Se Drävjen bäck (Isi) Brändholms gårdsnamn Bredträskberget berg
*Finnesetther torp Duggraberget triangelpunkt Brändholms gdsnamn Bredträskbäcken bäck
Finnesäter torp /Se Dväppan tjärn Isi Brändholms gårdsnamn Bredträskbäcken bäck
*Finnesäter gd? /Se Dödmanören udde (Uppi) Brändkölen gårdsnamn Bredträsket sjö
Flarken gd:ar /Se Döntjärnarna tjärnar Isi Brändköl-Hvitmans gårdsnamn Bredträsket sjö
Framtill gd /Se Döntjärnarna tjärnar Brändlandet del av by Bredträsket sjö
Fårhusnäsudden barnkoloni /Se Dönträsket sjö Isi Brändlandet gårdsnamn Bredträskberget berg
Gammelstad by /Se Dövelmyran myr Brändströms stuga försvunnen inhysesstuga Bredträskheden hed
Gruvan ödetorp? Dövelmyran mosse /Se Brändöbodarna sommarladugårdar, vall Bredviken vik
  *Eden ö /Se Brändön by Bredviken vik
  Edet ägomark Brändön by Bredviken vik
  Edgrundet grund Brändön by Bredviken vik
  Edviken vik Brändön by Bredviken vik
  Ektjärnen f.d. tjärn? Brändön by Bredviksfjärden = Bredviken vik
  Ektjärnen f.d. tjärn? Brändön by Bredvägen väg?
  Enagrundet holme Brändöskäret Saknas (Iså) Bredänget äng
  Enagrundet holme /Se Brändöskäret ö och fiskeläge Bredängesviken vik
  Enagrundet grund /Se (Uppi) Brännan del av by Bredänget äng
  Erikberget berg (Uppi) Brännan byadel Bredänget äng
  Ersgravbäcken bäck (Uppi) Brännan gårdsnamn Bredänget äng
  Ersnäsfjärden vik Brännkölen gårdar Bredängstjern sjö
  Ersnäsfjärden fjärd Brännströms = Sunderbyn bebyggelse Bredön S. delen av ön
  Ersnäsfjärden fjärd (Isi) Brännsvedjan byadel Brobäcken bäck
  Ersnäsfjärden fjärd Brännäs avs. Brobäcken bäck
  *Eskärsön = Esterön? ö Bränslan gård Brobäcksmyran myr
  *Eskärön ö Bränslan gårdar Brogärdan del av stranden
  Esparna öar /Se Bränslan gård Brogärdsgrubban strand
  *Espen ö Bränslan byadel Bromanrodningen röjning
  Espen, Norra ö /Se (Uppi) Bränslan gårdsnamn Bromanrånningen röjning
  Espen, Södra ö /Se Uppi Bränslan gårdsnamn Brorånningen röjning
  *Espgrundet ö (Uppi) Bränslan gårdsnamn Brotten undervattensgrund
  Estersön ö Uppi Bränslan gårdsnamn Broängesholmen holme
  ?Estersön ö (Uppi) Bränslan gårdsnamn Broänget äng
  Estersön ö Bränslan del av Sunderbyn Broänget ängsmark
  Estersön ö Bränslan del av Sunderbyn Broängesgraven utdikning
  Esterön ö /Se Bränslan avs. Bruksudden udde
  Estersön ö /Se Isi Burmans gårdsnamn Bruksudden udde
  Estersön ö /Se (Isi) Burmans gårdsnamn Brunkåsmyrorna Saknas
  Estersön ö /Se Isi Burmans gårdsnamn Brunnshuset brunnshus
  Fabriksudden udde (isi) Burmans gårdsnamn Brunnsviksmyran myr?
  Fagerviken vik (Isi) Busk-Olle, Buske gårdsnamn Brunnsänget äng
  Fagerviken vik Isi Buske el. Busk-Olle gårdsnamn Brusan undervattensgrund
  Fageråsen ägomark (Isi) Busse gårdsnamn Brynkåsmyrorna myrar?
  Falkberget berg (Isi) Buss gårdsnamn Brändbacken backe
  Falkberget berg Isi Bygget gårdsnamn Brändberget berg
  Fannäsholmen halvö (Isi) Bygget gårdsnamn Brändberget berg
  Fannnäsholmen holme /Se (Isi) Byggmästars läg. Brändberget berg
  Fannäsviken vik (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändberget berg
  Finnavan äng Isi Byggmästars gårdsnamn (Inå) Brändet skogsområde
  Finnavan ägomark Isi Byggnings gårdsnamn Brändet Saknas
  Finnheden terräng Isi Byggnings gårdsnamn Brändholmänden ås
  Finnklipporna holme Isi Byggning gård Brändkölen skogsås
  Finnskäret holme /Se Isi Byggnings gårdsnamn Brändköltjärnarna tjärnar
  Finnskärsklippan, se Klippan holme Isi Byggnings gård Brändlandet område
  Fiskarmyran myr Isi Byggnings gårdsnamn Brändlandet åker
  Fjuksöfjärden fjärd Isi Byggnings gårdsnamn Brändlandet äng
  Fjuksöfjärden fjärd (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändlandet landområde
  Fjuksöfjärden fjärd (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändskär Saknas
  Fjuksökallarna grund (Uppi) Byggnings gårdsnamn Brändstranden strandremsa
  Fjuksökallarna grund /Se (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändstrandhuset slåtterstuga
  Fjuksöklubben del av Fjuksön (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändstrandviken vik
  Fjuksöklubben halvö /Se Isi Byggnings gårdsnamn Brändstrandviken vik
  Fjuksön ö Isi Byggnings gårdsnamn Brändviken vik
  Fjuksön ö (Isi) Byggnings gårdsnamn Brändåsarna skogsåsar?
  Fjuksön ö Isi Byggnings gårdsnamn Brändåsberget berg
  Fjuksön triangelpunkt Isi Byn del av Smedsbyn Brändåsen ås
  Fjuksön ö /Se Byön ö och by Brändåsen ås
  Fjuksön ö /Se Båkgrönnan Saknas Brändåsen ås
  Fjärdgrundet holme (Isi) Bäck gårdsnamn Brändåsen ås
  Fjärdgrundet udde o. triangelpunkt Isi Bäck gård Brändåsen höjd
  Fjärdgrundet grund Isi Bäck gårdsnamn Brändåsen skogsås
  Fjärdgrundet holme Bäcken gård Brändåsheden tallhed
  Fjärdsgrundet ö /Se (Isi) Bäcken gårdsnamn Brändåsmyrorna myrar
  Flakaberget terräng Isi Bäcken gårdsnamn Brändöfjärden, se Bergnäsfjärden fjärd
  Flakaberget höjd Uppi Bäcken gårdsnamn Brändöfjärden fjärd
  Flakagångsmyrorna myr Bäckerna el. Grännäset del av Bälinge Brändöfjärdgrundet undervattensgrund
  Flakaåsen berg /Se Bäckmellanbodarna fäbodar Brändähamnen vik
  Flarkmyran mosse /Se Bäckmellanbodarna fäbodar Brändöhamnsreven undervattensgrund
  Flarkån å Isi Bäckströms gård Brändön ö
  Flarkån bäck /Se Isi Bäckströms gårdsnamn Brändön ö (och by)
  Flasmyran myr (Isi) Bäckströms gårdsnamn Brändön ö
  Flokmyran myr (Isi) Bäckströms gårdsnamn Brändön, Stora ö och by
  Flottgrundudden udde (Isi) Bäcksvall gårdsnamn Brändörevet undervattensgrund
  Flottiljen grund /Se Isi Bäcksvall gårdsnamn Brändöskär ö
  Flottören udde Bälinge by Brändöskäret skär o. fiskeläge
  Floxen ägomark Bälinge by Brändöskäret skär och fiskeläge
  Flurtjärnen tjärn Bälinge by Brändöskäret skär och fiskeläge
  Frukostmyran myr Bälinge Saknas Brändösladan Saknas
  Frukostmyran myr Bälinge by Brändösundet sund
  Fräkenbäcken bäck Bälingsmaden Saknas Brändö-Örarna del av by
  Fräkenholmarna holme Bälingsträsk, se Alviksträsk by Brändöörarna ör
  Fräkenmyran sank mark Börjelslandet Saknas Brännaberget berg
  Fräknesmyran myr Börjelslandet Saknas Brännan Saknas
  Frängsmyran ägomark Börjelslandet by Brännarsberget berg
  Frängsmyran ägomark Börjelslandet by Brännels-stigen (el. Brännässel-stigen?) stig
  Frängsmyran myrmark Börjelslandet by Bränneriudden udde
  Frängsmyran ägomark Börjelslandet by Bränningsbråten undervattensgrund
  Frängstjärnen f.d. tjärn Börstskärsbådan Saknas Brännköltjärnen, Inre sjö
  Fröskan, Hindersö grund Börtnäsheden gårdar Brännköltjärnen, Yttre sjö
  Furufjärden fjärd (Isi) Börtnäsheden gårdsnamn Brännlandmyren myr
  Furufjärden fjärd Carlslund gård Brännlandsberget, se Brännarsb(er)g(e)t berg
  Furufjärden fjärd Carlslund gårdsnamn Bränntjärnen tjärn
  Furuholmen holme Isi Cederlunds gårdsnamn Bränntjärnen sjö
  Furuholmen ö /Se Isi Cederlunds gård Bränntjärnheden hed
  Furunäsudden udde Isi Cederlunds gårdsnamn Brännässtranden strand
  Furunäsudden udde (Isi) Clauséns gårdsnamn Bränselgrinden grind
  Furunäsviken vik Isi Clauséns gårdsnamn Brännäsåkern åker
  Furusundet sund Isi Cullbergs gårdsnamn Bränselgärdorna gärdor
  Furuviken vik (Isi) Dahl gårdsnamn Bränslan knabbe och byadel
  Furuön skogsområde Dahl gdsnamn Bränslan gärdor
  Furuön skogsområde Isi Dahl gårdsnamn Bullerskäret grund
  Fårhusnäsudden udde (Isi) Dal gårdsnamn Bullerskärsgrunden, se Bullerskäret grund
  Fårhusnäsberget höjd Nedi Dal gårdsnamn Bullerskärsgrynnan undervattensgrund
  Fårhusnäset ägomark (Isi) Dala-Gustaf gårdsnamn Bullran undervattensgrund
  Fårön ö (Isi) Dalas (isi Svartskatan) gårdsnamn Bulnhålet vik
  Fäktgrundet udde (Isi) Dalas gårdsnamn Burmans-myran myr
  Fäktgrundet udde (Isi) Dalen gårdsnamn Burmansudden udde
  Fällan ägomark Nedi Dalen gård Buskgrundet grund
  Fällberget, Lill- berg Nedi Dalen gårdsnamn Buskön holme
  Fällberget, Stor- berg Nedå Dalen gårdsnamn Bussbacken odling m.m.
  Fällberget berg /Se Dalhult avs. Buss-rodden skogsmark
  Fällbergsmyran myr (Isi) Danel gårdsnamn Byberget berg
  Fällmyran myr Isi Danel gårdsnamn Byggmästarudden udde
  Fällmyran myr (Isi) Danel gårdsnamn Byggningsplatsberget berg
  Fälltjärnen tjärn Isi Danel gårdsnamn Byssänget äng
  Fällträsket sjö Isi Danel gårdsnamn Byvikbäcken bäck
  Fällträsket sjö (När han) Danel-Erik gårdsnamn Byvikbäcken bäck
  Fällträsket sjö /Se När han Danel-Erik gårdsnamn Byviken vik
  Färjställudden udde (Isi) Danels gårdsnamn Byviken vik
  Gabriviken vik Isi Danels gårdsnamn Byviken tjärn
  Gagsmyran myr Danel bebyggelse Byvikgrundet grund
  Gagsträsket, f.d. numera Tidtalsvattenfyld sumpmark (Isi) Danel Öbergs gårdsnamn Byvikstranden strand
  Gagsträsket sjö Isi Danel Öbergs gårdsnamn Byvikstranden strandremsa
  Gammalbergsroddet terräng Isi Daniel gårdsnamn Byviktjärnen tjärn
  Gammelavan tjärn (Isi) Daniel gårdsnamn Bådagrundet skär
  Gammelhamn vik (Isi) David gårdsnamn Bådahällan rev
  Gammelhamnen tjärn Isi David gårdsnamn Bådahällgrundet grund
  Gammelhamnstjärnen tjärn (Isi) Davids gårdsnamn Bådahälludden udde
  Gammelhamnsviken vik Isi Davids gårdsnamn Bådahälludden udde
  Gammelmyran myr (Isi) Davids gårdsnamn Bådahällviken vik
  Gammelstadsfjärden fjärd Isi Davids gårdsnamn Bådan holme
  Gammelstadsfjärden fjärd Degernäs gård? Bådan holme
  Gammelstadsfjärden fjärd Degerön ö och by Bådan stenholme
  Gammelstadsfjärden fjärd (Isi) Degerö försvunnet gårdsnamn Båksandgrynnan del av Sandgrynnan
  Gammelstadsviken vik Isi Degerö gårdsnamn Båksandgrönnan, se Sandgrönnan del av Sandgrönnan
  Gammelstadsviken vik Isi Degerö gårdsnamn Båthusbäcken bäck
  Gammelstadsviken vik Isi Dola-Gustav gårdsnamn Båthusbäcken del av Bjurbäcken
  Gammelstintholmen holme Isi Dolas gårdsnamn Båthusudden udde
  Gammelåkersberget skogsområde Isi Dolas el Isi Svartskatan gårdsnamn Båtlänningen plats på strand
  Gemgrundet terräng (Isi) Dryg läg. Båtudden udde
  Gemgrundet holme /Se Isi Dryg gårdsnamn Båtö-Fröskan undervattensgrund
  Gemgrundet holme /Se Dönbacka Saknas Bäckarna slåtterängar
  Gemgrundpotten tjärn Dönbacken gård eller lägenhet Bäcken benämning på Flakån
  Gemgrundsanden vik Dönbacken gårdsnamn Bäcken bäck
  Germandöbådan skär /Se Isi Edlas gårdsnamn Bäckkvarnberget berg
  Germandöfjärden fjärd (Isi) Edvards gårdsnamn Bäckkvarndamnet f.d. damm
  Germandöfjärden fjärd Isi Edvards gårdsnamn Bäckkvarnen kvarnplats
  Germandöfjärden havsvik Isi Ek gård Bäckkvarnlandet skogsland
  Germandöfjärden fjärd /Se Uppi Ek gårdsnamn Bäckmellanberget, se Bäckmellanheden Saknas
  Germandöhällan ö (Isi) Ekströms gårdsnamn Bäckmellanbodstigen stig
  Germandön ö Isi Elias gård Bäckmellanheden hed
  Germandön ö Isi Elias gårdsnamn Bäckmellankammen skogsås
  Germandön ö (Isi) Elias gårdsnamn Bäckmellankölen skogsås?
  Germundön ö (Uppi) Elias gårdsnamn Bäckmellanmossen mosse
  Germandön halvö (Isi) Elis gårdsnamn Bäckmärgen bäck
  Germandön ö /Se Isi Elis gårdsnamn Bäcksnårbäcken bäck
  Germandön ö o. fyrplats /Se (Isi) Emils gårdsnamn Bäcksnåret odling
  Germandön ö /Se Isi Emils gårdsnamn Bäcksnåret terräng
  Germandö ö /Se Isi Enboms gårdsnamn Bäcksundet del av Sundbäcken
  Germandön (Germundön) fyrplats /Se Isi Enboms gårdsnamn Bäcktjärn tjärn
  Germandösten stenar (Isi) Enboms gårdsnamn Bäckudden udde
  Germandösundet vik (Isi) Engbergs gårdsnamn Bäckänget äng
  Germandötjärnen myrmark Isi Engbergs gårdsnamn Bäckänget äng
  Germandötjärnen tjärn Engdahlsro kronohemman Bälingsberget el. Storberget berg
  Germandöudden udde Isi Engdalsro gårdsnamn Bäling(s)berget berg
  Germandöudden udde (Uppi) Engelmarks gårdsnamn Bälingsfjärden del av Lule älv
  Germandöviken vik Uppi (Isi) Engelmarks gårdsnamn Bälingsfjärden fjärd
  Germandöviken vik (Isi) Englunds gårdsnamn Bälingsträsket sjö
  Getbergen terräng Isi Englunds gårdsnamn Bäling(s)träsket sjö
  Getbergtjärnen tjärn Uppi, Isi Englunds gårdsnamn Bälingsträsket sjö
  Getbergviken vik (Isi) Engströms gårdsnamn Bänkmyrorna myrar
  Getgrundet grund Isi Engströms gårdsnamn Bärliden (el. Bergliden?) Saknas
  Getholmsskatan udde Nedi Engströms gårdsnamn Bäss-grundet kronholme
  Getviken vik (Uppi) Engströms gårdsnamn Börjelsträsket träsk
  Gülzaus udde udde /Se (När o) Engströms-Filip gårdsnamn Börstingstjärnen tjärn
  Gillmyrorna sank mark (När o) Engströms-Maurits gårdsnamn Börstskäret, se Antnäs-Börstskäret holme
  Gillviken vik (Isi) Enok gårdsnamn Börstskäret, yttersta del av Svartön
  Givörsstranden strandremsa Isi Enqvist gårdsnamn Börstskäret ö
  Gjutudden udde /Se (Isi) Enströms gårdsnamn Börstskäret holme
  Gladhällorna hällor /Se (Isi) Enströms gårdsnamn Börstskäret holme
  Gloholmarna uddar (Isi) Erik gårdsnamn Börstskärsberget berg
  Glomyran, Övre myr Isi Erik gårdsnamn Börstskärsbådan grund
  Glomyran, Nedre myr Isi Erik gårdsnamn Börstskärsbådan ö
  Glon sjö (Isi) Erik gårdsnamn Börstskärsfjärden fjärd
  Glon el. Glonviken vik /Se Isi Erik gårdsnamn Börstskärsgropen vik
  Glon vik /Se (Isi) Erik gårdsnamn Börstskärsgrundet undervattensgrund
  Glon vik /Se (Nedi) Erik gårdsnamn Börstskärshamnen vik
  Glödhällorna hällar (Isi) Erik gårdsnamn Börstskärshamnen vik
  Granden ägomark Erik = Sunderbyn bebyggelse Börstskärsklubben holme
  Granden holme Isi Erik gårdsnamn Börtnäsheden hed
  Granholmen holme? (Isi) Erik gårdsnamn Börtnäsudden udde
  Granholmen del av Kallaxön Isi Erik-Arons gårdsnamn Dad(d)a-grundet ovanvattensgrund
  Granholmsviken vik Isi Erik-Ers gårdsnamn Dad(d)a-grundet ovanvattensgrund
  Granskäret ö Erik Ers bebyggelse Dalbacken backe
  Granskäret ö Isi Erik-Ers gårdsnamn Dalberget berg
  Granskäret holme /Se (Isi) Erik-Ers(sons) gårdsnamn Dalberget berg
  Granskärsviken vik Isi Erik-Ers gårdsnamn Dalpotten vattensamling
  Gransvedjen terräng (Isi) Erik Hans(-sons) gårdsnamn Dalsanden del av Storviken
  Grantolandet äng /Se Isi Erik-Hans gårdsnamn Daluddarna uddar
  Granöfjärden fjärd (Baki) Erik-Hans(ons?) gårdsnamn Daludden udde
  Granöfjärden fjärd Isi(Baki) Erik-Hans gårdsnamn Daludden udde
  Granön halvö Erik Jöns bebyggelse Daludden udde
  Granön ö Isi Erik-Jöns gårdsnamn Lilla Daludden udde
  Granön ö (När han) Erik-Kalle gårdsnamn Dalviken vik
  Granön halvö När han Erik Käll gårdsnamn Dalviken vik
  Granö-Sandlåudden udde (Isi) Erik-Lars gårdsnamn Dammbron bro
  Granösundet sund (Uppi) Erik-Lars gårdsnamn Dammen äng m.m.
  Granötjärnen tjärn Erik Lars bebyggelse Dammet dammbyggnad
  Granöviken vik Isi Erik-Nils (?) gård Dammyran myr
  Grassmyran myr Isi Erik-Nils gårdsnamn Dammåsen ås
  Grassmyran ägomark (Isi) Erik-Nils gård Danelknikstan väg
  Grassmyrberget berg Isi Erik-Nils gårdsnamn Daneludden udde
  Gravaberget berg (Isi) Erik Nordlunds gårdsnamn Danelviken vik
  Gravaberget höjd Eriksberg by(?) Davidses-skatan udde
  Gravabäcken bäck Eriksberg by Davidsskatan udde
  Gravabäcken bäck Eriksberg gårdar Degerberget berg
  Gravabäcken bäck Eriksberg gård? Degerberget berg
  Gravabäcken bäck /Se (När o) Erik-Vidar gårdsnamn Degerberget, Stora berg
  Gravabäcksdrölan bäck Erik Åsströms stuga försvunnen inhysesstuga Degerberget berg
  Gravamyran ägomark (Isi) Ernst Thurfjell gårdsnamn Degerbergbacken Saknas
  Gravänget ägomark Ersnäs by Degerbergsmyrorna myrar
  Grepen vik Ersnäs by Degerbergtjärnen Saknas
  Grepen vik Ersnäs by Degerängen slåtterängar
  Grepen vik Ersnäs by (Degeröskäret) Börstskäret holme
  Grepudden udde Isi Esaias gårdsnamn Degeröfjärden fjärd
  Grepudden udde Estersön ö och by Degeröfjärden fjärd
  Grillklippan holme Isi Fagervik gårdsnamn Degeröholmen Saknas
  Grisselberget berg Isi Fagervik gårdsnamn Degerön ö och by
  Grisselberget berg (Isi) Falk-Isakssons gårdsnamn Degerön ö
  Grisselklippan holme (När han) Felix gårdsnamn Dickmansgärdan äng
  Grisselklippan holme /Se Isi Felix gårdsnamn Djupheden skogshed
  Grisselklippan holme /Se (Uppi) Finnheden byadel Djupkallen, Inre och Yttre Saknas
  Grisselklippan skär /Se (Uppi) Finnheden läg. Djupkallen, Inre och Yttre undervattensgrund
  Grisselklippan klippa /Se Uppi Finnheden gårdsnamn Djupkallen, Inre undervattensgrund
  Grundet strandparti Isi Fjellströms gårdsnamn Djupkallen, Yttre undervattensgrund
  Grundet holme (Isi) Fjällströms gårdsnamn Djupkastet grynna
  Grundgärdsgrundet holme (Isi) Flarken del av by Djupstenudden udde
  Grundstenen sten (Nedi) el- (Isi) Flodmans gårdsnamn Djuptjärn, N. och S. tjärnar
  Grundtjärnen tjärn Nedi Flodmans gårdsnamn Djuptjärn, Övre- och Nedre tjärnar
  Grundträsket sjö (Uppi) Flodmans gårdsnamn Djuptjärnen tjärn
  Grundudden udde Uppi Flodmans gårdsnamn Djuptjärnen tjärn
  Grundviken vik (Uti) Flodmans gårdsnamn Djuptjärnen, Norra, se Övredjuptjärnen tjärn
  Grundvikpotten göl Uti Flodmans gårdsnamn Djuptjärnen sjö
  Grusberget berg (Isi) Flodströms gårdsnamn Djuptjärnen, Övre sjö
  Gruvberget berg Isi Flodströms gårdsnamn Djuptjärnstigen stig
  Gruvmyran myr Flur bebyggelse Djupträsket annat namn Yttre-Bjursträsket
  Grytgrunden grund /Se Isi Flur gårdsnamn Djupudden udde
  Grytgrundet del av holme Flurstugan stuga Djupudden udde
  Gråbergen terräng Isi Flygars gårdsnamn Djupvarpet, se Platsen notvarp
  Gråbondgrundet del av Degerö-Börstskäret (Isi) Fordells gårdsnamn Djupviken vik
  Gråsjälfjärden fjärd /Se Isi Fordells gårdsnamn Djupviken vik
  Gråsjälfjärden fjärd (Isi) Forsbergs gårdsnamn Djupviken vik
  Gråsjälfjärden fjärd /Se Isi Forsbergs gårdsnamn Djurhustjärn tjärn
  Gråsjälgrundet triangelpunkt (Isi) Forsbergs gårdsnamn Djurhusudden, se Gjörhusudden Saknas
  Gråsjälgrundet holme Isi Forsbergs gårdsnamn Doktorsbacken backe
  Gråsjälhällorna holmar (Isi) Forsbergs gårdsnamn Dompan undervattensgrund
  *Gråsjöfjärden, se Gråsjälfjärden fjärd /Se Isi Forsbergs gårdsnamn Donabacken backe
  Grännäsören udde Forsholmkvarnen skvaltkvarn Dravelberget berg
  Gräsögrundet holme (Isi) Forsmans (Försmans) gårdsnamn Dravelbäcken, se Kvarnbäcken bäck
  Gräsön halvö (Isi) Forstmans? gårdsnamn Dravelsvikberget, Stora och Lilla Saknas
  Gräsön ö (Isi) *Framadill gårdsnamn Dravelsviken vik
  Gräsören holme Isi *Framantill gårdsnamn Dravelsviksundet sund
  Gräsören natn /Se Framibyn del av Sunderbyn Drevjan beteshage
  Grönnan grund Framibyn del av Sunderbyn (Nedå) Drevjan ängsmark
  Grönnan holme (Isi) Framigård gårdsnamn Drävjan bäck
  Grönnan ö /Se Isi Framigård gårdsnamn Drävjegraven utdikning
  *Grönnstranden äng? (Isi) Framigård gård Drölan Saknas
  *Grönnstranden äng /Se (Isi) Framigårds gårdsnamn Duggraberget berg
  Grötskatan udde Isi Framigårds gårdsnamn Duggraberget berg
  Gubben holme Frammatill bebyggelse Duggråberget berg
  Gubbronningen terräng Frammatill gd Duggrådrölan bäck
  Gråsjälshällorna skär /Se (Isi) Frantse gårdsnamn Duggråsnåret skog
  Gubbudden udde Isi Frantse gårdsnamn Dväft-tjärnen tjärn
  Gullskäret äng /Se Frans gdsnamn Dyarna myr- och blötland
  *Gullsön halvö (Isi) Fredrik gårdsnamn Dymossen, se Dyarna mosse
  Guttmalen stenfält Isi Fredrik gårdsnamn Dymyran myr
  Gunnarsberget triangelpunkt (Isi) Fredriks gårdsnamn Dymyran myr
  Gunnarsberget berg Isi Fredriks gårdsnamn Dymyran myr
  Gunnarsbäcken bäck Fredrikshem avs. Dynan undervattensgrund
  Gussöfjärden fjärd (Isi) Fredrikssons gårdsnamn ?Dynsavan äng
  Gussöfjärden fjärd (Isi) Fredrikssons gårdsnamn Dyänget myr
  Gussögrönnan holme Isi Fredrikssosns gårdsnamn Dånabacken bergshöjd
  Gussögrönnan grund Uppi (Isi) Frek gårdsnamn Dödmandören ö
  Gussön halvö Isi Frisk gård Dödmandören ö
  Gussön terräng Isi Frisk gårdsnamn Dödmandörsundet sund
  Gussön f.d. ö /Se Frötorp avs. Dödmangrundet grund
  Gussöreven rev (Uppi) Furuön del av by Dödmanskäret ö
  Gussöreven rev /Se Fårhusnäset del av by Dönbacken backe
  Gussöskatan udde Fårhusnäsudden gård Dönbäcken bäck
  Gussöskatan udde Fårhägnan med sommarstuga bebyggd del av hemmansdel Döntjärnarna tjärnar
  Gussösvarten grund Fäbodar Saknas Döntjärnarna sjöar
  Gusön halvö Isi Fäkt gårdsnamn Döntjärnmyren myr
  Gusöskatan udde /Se Fällan byadel Dönträskbäcken bäck
  Gårdsviken vik Fällan gård Dönträsket sjö
  Gåsmaran äng Fällträsk by Dönträsket sjö
  Gåstjärnberget berg Fällträsk by Dönträsket träsk
  Gåstjärnen tjärn Fällträsk by Dönträsket träsk
  Gåstjärnen tjärn Fällträsk by Dövelmyran myr
  Gåsören holme (Isi) Fältvävars gårdsnamn Edet ås
  Gåsörmyran myr Isi Fältvävars gårdsnamn Edet strand och udde
  Gäddskatan udde Isi Färdig gårdsnamn Edet Saknas
  Gäddskatatjärnen tjärn (Isi) Färgars gårdsnamn Edet plats
  Gäddträsket tjärn Isi Färgars gårdsnamn Edlunds-grundet undervattensgrund
  Gäddvik triangelpunkt (Isi) Förars gårdsnamn Edmyran myr
  Gäddviksgranden stenholme /Se Isi Förars gårdsnamn Edvardsgrundet undervattensgrund
  Gäddviksheden hed (Isi) Gabbri gårdsnamn Ekberget bergknabbe
  Gäddvikssundet sund (Isi) Gabbri gårdsnamn Enagrundet grund
  Gäddvikssundet sund Isi Gabbri gårdsnamn Enagrundet grund
  Gäddvikssundet sund Uti Gabbri gårdsnamn Eraboms-uddarna uddar
  Gärdan ägomark (Isi) Gabriels gårdsnamn Enholmen holme
  Gässlingen undervattensgrund /Se Isi Gabriels gårdsnamn Envisgrundet = Björkskatagrundet Saknas
  Gässträsket sjö Gamla staden boställe Erikberget berg
  Gökviken ägomark Gamla staden komministerboställe Eriknabben holme
  Hagagrundet udde Gamla staden komministerboställe Ersgravbäcken bäck
  Hagagrundviken vik Gamla staden klockarboställe Ersnäsfjärden fjärd
  Hagaviken vik (Isi) Gammelbacke gårdsnamn Ersnäsfjärden havsvik
  Hagaviken vik Isi Gammelbacke gårdsnamn Ersnäskammen skogsås?
  Hagaviken vik /Se Gammelboden gårdar Ersnäsmyran myr?
  Hagaviksskatan udde Isi Gammel-Erik el Nedi Erik gårdsnamn Ersnäs storbro bro
  Halsen terräng (Isi) Gammel-Erik-Hans gårdsnamn Ersträsket, N. och S. träsk
  Halsgrundet udde o. del av Halsön Gammelgården övergiven boningsplats Ersträsket, Norra Saknas
  Halsgärdan terräng Gammelgården gårdsnamn Ersträsket, Norra, se Norrträsket Saknas
  Halsmyran myr Gammelgården gårdsnamn Ersträsket, Norra träsk
  Halsskäret skogs-o strandområde (Isi) Gammel-gården gårdsnamn Ersträsket, Södra Saknas
  Halsskärssundet sund Isi Gammelgården, Isi Gammel-Kalle gårdsnamn Ersträsket, Södra träsk
  Halsskärsudden udde Gammelgården gårdsnamn Ersträsket, Södra träsk
  Halsön ö Isi Gammelgården gård Esparna holmar
  Halsön ö Isi Gammelgården gårdsnamn Esparna öar?
  Hamngrundet grund (Isi) Gammelgården gårdsnamn Espen, Norra och Södra holmar
  Hamnhällan n. ö. udden /Se Isi Gammelgården gårdsnamn Esprevet undervattensgrund
  Hamnskäret, Lill- ö (Iså) Gammelgården gårdsnamn Espstoran undervattensgrund
  Hamnskäret, Stor- halvö Iså Gammelgården gårdsnamn Esp-Storgrönnan, Espstoran undervattensgrund
  Hamnskärsudden, Stor- udde (Isi) Gammelgården gårdsnamn Estersön ö
  Hamntjärnberget berg Isi Gammelgården el Isi Gårds gårdsnamn Estersön ö
  Hamntjärnberget berg Isi Gammelgården gårdsnamn Estersösundet sund
  Hamntjärnen tjärn Gammalhälsning = Sunderbyn bebyggelse Fabriksudden udde
  Hamntjärnen tjärn Gammelhelsing gårdsnamn Fagerviken vik
  Hamnviken vik (Isi) Gammel-Inimark gårdsnamn Falkberget berg
  Hamnöfjärden fjärd Gammal-Inimark bebyggelse Falkhällorna stenhällar
  Hamnögrundet holme (Isi) Gammel-Jan-Jöns(?) gårdsnamn Falkhällvägen väg
  Hamnögrundet ö /Se Gammel-Jöns-Davids gårdsnamn Fannäset, se Fannäsholmen näs
  Hamnöhuvudet udde Gammal-Jöns Davids = Sunderbyn bebyggelse Fannäset udde
  Hamnön ö Isi Gammel-Jöns-Davids gårdsnamn Fannäsholmen Saknas
  Hamnön triangelpunkt (Isi) Gammel-Kalle gårdsnamn Fannäsviken vik
  Hamnön ö (Isi) Gammel-Knut gårdsnamn Farsmorsstenen sten
  Hamnön ö /Se (Isi) Gammel-Knut gårdsnamn Farstugrunden undervattensgrund
  Hannöörarna holmar Isi Gammel-Knut gårdsnamn Farstugrönnan grynna
  Hamnöörarna öar /Se Isi Gammel-Markus gårdsnamn Fenan undervattensgrund
  Hampmyran myr (Isi Gammel-Måns gårdsnamn (Uppi) Finnavan Saknas
  Hamptjärnen tjärn Isi Gammel-Måns gårdsnamn Finnavan sjö
  Hampusgrundet del av ö Isi Gammel-Måns gårdsnamn Finngärdan åker
  *Hampön ö Isi Gammel-Mårtis gårdsnamn Finnhemudden udde
  Handholmen holme /Se Isi Gammel-Nicke gårdsnamn Finnklippan holme
  Hannosudden udde (Isi) Gammel-Nils-Hans(sons?) gårdsnamn Finnklippan stup (holme?)
  Hannosviken vik Isi Gammel-Nils-Hans gårdsnamn Finnklippan undervattensgrund
  Hansgrundet holme (Isi) Gammel-Ola gårdsnamn Finnklipparna öar
  Hansholmen holme (Isi) Gammel-Ol-Jass gårdsnamn Finnklipporna grund
  Hansmyran myr Isi Gammel-Ol-Jass gårdsnamn Finnsandlåudden el. Fin-sandlåudden? udde och notvarp
  Hansudden udde (Isi) Gammel-Pelle gårdsnamn Finnsandlåudden el. Fin-sandlåudden? udde och notvarp
  *Haraholmen ö Isi Gammel-Pelle gårdsnamn Finnskäret kronoholme
  Harrbäcken bäck (Isi) Gammel-Per-Ers(sons) gårdsnamn Finnskäret skär
  Harrbäcken bäck (Isi) Gammel-Per-Ols(sons) gårdsnamn Finnö- el-Finnigrubban tjärn
  Harrbäcken bäck Isi Gammel-Per-Ols gårdsnamn Finskorna grynnor
  Harrbäcken bäck (Isi) Gammel-Ruth gårdsnamn Fiskarmyran myra
  Harrbäcken bäck Isi Gammel-Ruth gårdsnamn Fiskarstranden strand
  Harrbäcken bäck Isi Gammel-Skräddars gårdsnamn Fiske Saknas
  Harrbäcksviken vik Gammelstaden Saknas Fjuksgrundet grund
  Harrbäcksviken vik Gammelstaden tätortsnamn /Se Fjuksund sund
  Harrbäcksviken vik Gammelstad station Fjuksöfjärden fjärd
  Harrgrubban tjärn Gammelstad kyrkby Fjuksögrunden undervattensgrund
  Harrudden udde Gammelstaden kyrkby Fjuksögrynnorna grynnor
  Harruddviken vik Gammelstad kyrkby Fjuksökallarna undervattensgrund
  Harrviken vik Gammelstad(en) kyrkby Fjuksöklubben udde
  Harrvikpotten sankmark Gammelstadens järnvägsstation Saknas Fjuksön ö
  Harskäret skär /Se Isi Gammelsvedjan eller Isi Svedjan gårdsnamn Fjärdgrundet grund
  Harufjärden fjärd (Isi) Garvars gårdsnamn Fjärdgrundet holme
  Hattberget berg Isi Garvars gårdsnamn Fjärdgrundet ovanvattensgrund
  Hattlandet ägomark Isi Garvars gårdsnamn Fjärdgrundhällan grund
  Hattmyran myr (När o) Gottfrid gårdsnamn Fjärdgrundrevet rev
  Hemberget berg När o Gottfrid gårdsnamn Fjärdsgrundet undervattensgrund
  Hemberget triangelpunkt (Isi) Gottholds gårdsnamn Fjärdgrundet holme
  Hemberget höjd Isi Gottholds gårdsnamn Fladahällorna ovanvattensgrund
  Henriksgrundet, Lill- grund (Isi) Granbergs gårdsnamn Flakaberget berg
  Hermanlandet terräng Isi Granit el Isi Bygget gårdsnamn Flakaberget berg
  Hermanlandronningen slåttermark Granlund gård Flakaberget berg
  Hertsöberget triangelpunkt (Isi) Granne gård Flakaberget berg
  Hertsöfjärden fjärd Isi Granne gårdsnamn Flakagången hedland
  Hertsölandet terräng Isi Grindstugan gårdsnamn Flakagången skogsområde
  Hertsölandet triangelpunkt Grofsta avs. Flakagången skogsområde
  Hertsölandet terräng /Se Isi Grubban gårdsnamn Flakagången skogsområde
  Hertsön halvö Isi Grubban gårdsnamn Flakagångsmyran myr
  Hertsön halvö (Isi) Grubbskatan gårdsnamn Flakamyrorna myrar
  Hertsön terräng Isi Grubbskatan gårdsnamn Flakamyrorna myrar
  Hertsön ö /Se Ini Grunden gård Flakaåsen ås
  Hertsön ö /Se Ini Grunden gårdsnamn Flakaåsen ås
  Hertsön halvö /Se (Iså) Grundet Saknas Flaket strömmingskast
  Hertsöskatan näs (Isi) Grundgärdan gårdsnamn Flaket undervattensgrund, grynna
  Hertsöskatan udde /Se Isi Grundgärdan gårdsnamn Flarkmyran myr
  Hertsöskatarået terräng +Grundstäskgårdarna gårdar Flarkmyran, se Flokmyran Saknas
  Hertsöträsket sjö Gruvan Saknas Flarkmyran myr
  Hertsöudden Saknas Gruvhemmanet bebyggelse Flarkmyran myr
  Hettnäsviken ägomark Gruvhemmanet gårdsnamn Flarkån å
  Hindersö Björkberg triangelpunkt Gråsjälgrundet Saknas Flarkån å
  Hindersöfjärden fjärd Grännäset el. Bäckarna del av Bälinge Flasholmen skogshöjd
  Hindersöfjärden fjärd (Isi) Grönbergs gårdsnamn Flassholmen »holme»
  Hindersöfröskan grund /Se Isi Gustav gårdsnamn Flasholmen höjd
  Hindersöharan ö /Se Isi Gustav gårdsnamn Flasmyren myr
  Hindersöharun, Lilla holme (Isi) Gustav gårdsnamn Flassmyran myr
  Hindersöharun, Stora holme med triangelpunkt Uti Gustaf gårdsnamn Flasmyran myr
  Hindersöharun, Stora holme (Isi) Gustaf gårdsnamn Flassvedjan kulle, förr odlad
  Hindersöharun, Lilla och Stora öar /Se Isi Gustaf gårdsnamn Flatbotten undervattensgrund
  Hindersöharun, L. o. St. holmar /Se (Isi) Gustaf gårdsnamn Fliggan grund
  Hindersön ö (Isi) Gustaf gårdsnamn Fliken el. Isi Fliken notvarp
  Hindersön ö Uppi Gustav (Gucke) gårdsnamn Flodmansbacken backe
  Hindersön ö (Uti) Gustaf gårdsnamn Flokmyren myr
  Hindersön ö Uppi Gustaf Högström gårdsnamn Flokmyran myr
  Hindersön ö /Se Isi Gustav-Nils gårdsnamn Flokmyran myr
  Hindersön ö /Se (Uppi) Gustav-Nils gårdsnamn Flokmyrholmen höjd
  Hindersön ö /Se Gustafsfrid gård Flottgrundudden udde
  Hindersön ö /Se (Uppi) Gustaf Högströms gårdsnamn Flottgrundudden udde
  Hindersön ö /Se (Uppi) Gustaf Högströms gårdsnamn Flottören, Lilla, se Lillflottören Saknas
  Holfjärden fjärd Neri Gården gårdsnamn Flottören holme
  Holfjärden fjärd Uppi Gården gårdsnamn Flottören grund
  Hollsvattenbäcken bäck (Isi) Gården gård Flugan stenhälla
  Hollsvattenfluren höjd (Isi) Gården gård Flur gårdsskifte
  Hollsvattentjärnen tjärn Isi Gården gårdsnamn Flurberget berg
  Hollsvattnet, Inre och Yttre sjöar Isi Gården gårdsnamn Flurberget berg
  Hollsvattnet sjö (Uppi) Gården gårdsnamn Flurberget, se Holsvattenfluren berg
  Hollsvattnet sjö Uppi Gården gårdsnamn (Oppå) Fluren berg
  Holmberget berg Isi Gårds gårdsnamn Flur-rånningen röjning
  Holmen udde Gårds gdsnamn Fluråkern åker /Se
  Holmen halvö Isi Gårds gårdsnamn Flytjärnen sjö
  Holmlandet terräng (Isi) Gårds gårdsnamn Fläskhällan hälla
  Holmmyran myr Uppi Gårdgärdan gård Fogdgärdet gärda
  Holmmyran myr Uppi Gårdgärdan gårdsnamn Fomarken skogstrakt
  Holmmyran ägomark Uppi Gårdgärdan gårdsnamn Forsen fors
  Holmspålen udde Isi Gårdvallen gårdsnamn Forssen fors
  Holmsundet sund Gäddeborg f.d. fänriksboställe Framfoten undervattensgrund
  Holmudden udde Gäddvik by Framiåkern del av åker
  Holsterberget berg Gäddvik by Fram i Grundet undervattensgrund
  Holsterberget berg /Se Gäddvik by Frammisten udde
  Holstergrundet holme Gäddvik by Frammisundet näs
  Holsvattnet sjö /Se ?(Isi) Gärda gårdsnamn Framå Skäret namn på Brändäskäret
  Hovlösgrönnan grund Uppi (Isi) Gärdan gårdsnamn Fransan grynna
  Hultbacken terräng Gärdan gård Fransarklacken undervattensgrynna
  Hultet ägomark Gärdan el Bogärdan gårdsnamn Fransellsgrund grynna
  Hultgrundet holme (Isi) Gästgivars gårdsnamn Frantsmyran (?) myr
  Hundmyrorna myrar Isi Gästgivars gårdsnamn Fritzen backe
  Hundnäset terräng (Isi) Gästgivars gårdsnamn Frukostmyran myr
  Hundskäret, -Lill skär Gästgivarhemmanet gårdsnamn Frukostmyran myr
  Hundören udde Isi Gästgivars gårdsnamn Frukostmyran myr
  Husudden udde Gästgivarhemmanet bebyggelse Fräkenavan del av Vallsavan
  Husudden udde Gästgivarhemmanet gårdsnamn Fräkenbäcken bäck
  Husudden udde /Se Isi Haga gårdsnamn Fräkenholmarna holmar
  Husviken vik (Isi) Hagalund gårdsnamn Fräkenmyran myr
  Hålberget berg Isi Hallbergs gård Fräkenrodningarna ängar
  Hålträdmyran myr (Isi) Halsön gårdsnamn Fräkenrånningen röjning
  Häbbersholmen holme Hammaren numera gård, förr plats Fräknesmyran myr
  Hällan holme (Isi) Hammars gårdsnamn Främstan grynnorna
  Hällandet terräng Isi Hammars gårdsnamn Främsttjärn tjärn
  Hällgrundet grund (Isi) Hammars gårdsnamn Frängsmyran blötäng
  Hällklubben udde Isi Hammars gårdsnamn Frängsmyran myr
  Hällronningen terräng Hammars eller Hammarsgården bebyggelse Frängsmyran myr
  Hälludden udde Hamnen gårdsnamn Frängsmyran myr
  Hälluddviken vik Hamnen gårdsnamn Frängsmyran myr
  Hällänget terräng Hamnen gårdsnamn Frängsmyran myr
  Hällänget terräng Hampsänket Saknas Frängsmyran myr
  Härktjärn tjärn /Se (Isi) Hampus gårdsnamn Frängsmyren myr
  Härtsöhn, se Hertsön halvö Isi Hampus gårdsnamn Frängsmyrgraven utdikning
  Hässjemyran myr Hampus gd Frängstjärn tjärn
  Hässjemyran myr Isi Hampus gårdsnamn Fröskan el. Fruskan undervattensgrund
  Hästgrundet del av holme (Isi) Hans gårdsnamn Fröskan el. Fruskan undervattensgrund
  Hästholmen udde Isi Hans gårdsnamn Furuholmen holme
  Höbacken sankmark (Isi) Hans gårdsnamn Furuholmen, Lilla holme
  Höbäcken bäck Isi Hans gårdsnamn Furuholmen, Stora holme
  Höghällan holme (Isi) Hans gårdsnamn Furuholmen, Lilla holme
  Höglösmyran myr Isi Hans gårdsnamn Furuholmen, Stora holme
  Högstengrundet grund (Isi) Hans gårdsnamn Furunäset Saknas
  Höträsket tjärn Isi Hans gårdsnamn Furunäsgrundet grund
  Högudden udde (Isi) Hans gårdsnamn Furunäsronningen slåtteräng m.m.
  Höhållet ägomark Isi Hans gårdsnamn Furnässtranden strandparti
  Hösjöberget berg (Isi) Hans gårdsnamn Furnässtranden strandparti
  Hösjön sjö Isi Hans gårdsnamn Furunässtranden äng m.m.
  Hösjötjärnen tjärn (Isi) Hans gårdsnamn Furunäsudden udde
  Höträskberget triangelpunkt Isi Hans gårdsnamn Furunäsudden udde
  Höträsket tjärn (Isi) Hans gårdsnamn Furunäsviken vik och notvarp
  Höträsket myr Isi Hans gårdsnamn Furusundet sund
  Höträsket sjö Isi Hans gårdsnamn Furuviken vik
  Höträsket sjö /Se (Uppi) Hans gårdsnamn Furuöfjärden infjärd
  Höträskkölen höjd (Uppi) Hans gårdsnamn Furuöfjärden fjärd
  Höträskkölen terräng (Isi) Hans gårdsnamn Furuöfjärden infjärd
  Illrå ägomark Isi Hans gårdsnamn Furpklippan klippholme
  Illrået terräng Isi Hans gårdsnamn Furuön, Stor-Furuön holme
  Illrået äng /Se Isi Hans gårdsnamn Furuön Saknas
  Illråmyran myr Isi Hans Anderssons gård Fyrgrundet undervattensgrund
  Inigårdsviken vik Isi Hans-Erik gårdsnamn Fåfänget äng
  Innanbäcksronningen ägomark (När han) Hans-Erik-Hugo gårdsnamn Fågelbergsmyran el. Fågelbärsmyran myr
  Innanrevet udde När han Hans-Erik-Hugo gårdsnamn Fårhusnäskläppen bergknalle
  Innantillfjärden fjärd Isi Hans-Erse gårdsnamn Fårhusnäsberget bergknalle
  Innerbodarna övergivna fäbodar Isi Hans-Erssons gård Fårhusnästjärn sjö
  Innersthällan holme Isi Hans-Isak gårdsnamn Fårhusnäsudden udde
  Innersthällan holme (Isi) Hans-Nicke(?) gårdsnamn Fårhusudden udde
  Inre-Blötlandet myr (Isi) Hans-Isak gårdsnamn Fårhusudden udde
  Inre-Bodöudden udde Isi Hans-Nicke gårdsnamn Fäkt-berget berg
  Inre hamnen vik »Iså Hans Nicke Holmen» gårdsnamn Fällan odling
  Inre hamnen tjärn (Isi) Hans-Nils gårdsnamn Fällberget berg
  Inre Lillfjärden stranområde Isi Hans-Nils gårdsnamn Fällberget, Stora och Lilla Saknas
  Inre Långmyran myr Hans-Nils-Holmen gårdsnamn Fällberget, Lilla, se Lillfällberget berg
  Inre revet rev Hans-Ols bebyggelse Fällberget, Lilla berg
  Inre revet rev Isi Hans-Ols gårdsnamn Fällberget, Lilla berg
  Inre Sandskäret holme (Isi) Hans-Ols(sons) gårdsnamn Fällberget, Stora berg
  Inreskogen skogsområde Hans-Pers(sons) gårdsnamn Fällberget, Stora berg
  Inreträsket vik Isi Hans-Pers gårdsnamn Fällberglandet skogsland
  Isakören udde (Isi) Hans-Pet gårdsnamn Fällbergsmyren myr
  Jakobronningen ägomark Hans-Pet gdsnamn Fälldammen damm
  Jaktviken vik Isi Hans-Pet gårdsnamn Fällkvarnen kvarn
  Jaktvikholmen halvö Isi Hans-Pet-Kalle gårdsnamn Fällkvarnen kvarn
  Jaktviktjärnen tjärn Isi Hans Petter gårdsnamn Fällmyran myr
  Jan-Persagrundet grund Isi Hans-Petters gårdsnamn Fällmyren myr
  *Jeffvar Skatan laxfiske (Isi) Hans-Petter gårdsnamn Fällmyrdrölan bäckrinnel
  Jopikholmen udde Isi Hans-Petter gårdsnamn Fällsågen såg
  Junkerhamnen båtplats /Se (Isi) Hans-Petter(sons) gårdsnamn Fällsågen såg
  Junkerhamnstenen grund Hans Petters bebyggelse Fälltjärn tjärn
  Junkerhamn-stenen sten /Se Hans-Påls gård Fälltjärnen tjärn
  Junkerhamnsten sten /Se Hans-Påls gårdsnamn Fälltjärnen sjö
  Junköfjärden fjärd (Uppi) Hans ronningen gårdsnamn Fällträsket sjö
  Junköklippan ö Isi Hanssons gård Fällträsket sjö
  Junkön ö (Isi) Hans Öboms gårdsnamn Fällträsket insjö
  Junkön ö Isi Hans Öboms gårdsnamn Fällträsktjärnen tjärn
  Junkön ö (Isi) Hara gårdsnamn Fällträsktjärn tjärn
  Junkö ö (Isi) Hara gårdsnamn Fällträsktjärn tjärn
  Junkön ö När o Hara-Hjalmar gårdsnamn Fältvävarudden udde
  Junkön ö /Se (När o) Hara-Hjalmar gårdsnamn Färjstället Saknas
  Junkön ö /Se (Isi) Hare gårdsnamn Färmforsen fors
  Järnporten terräng Isi Hare gårdsnamn Fästingsgrundet grund
  Järnviken vik (Uppi) Hatten gårdsnamn Fätået del av byavägen
  Kaffeudden udde Uppi Hatten el Hattgården gårdsnamn Fätån väg
  Kaffeviken vik Hatten gård Förloret nyodling
  Kalberget höjd Hattlandet l. Hatten gård Förnvikmyran myr
  Kalberget terräng Hatten, Hattlandet gårdsnamn Gabbgärdan gärda
  Kalixgrundet grund Isi Hedbergs gårdsnamn Gaksträsket sjö
  Kalkberget berg (Uppi) Heden läg. Galgbacken Saknas
  Kalkhällan holme Uppi Heden gårdsnamn Gallstigen fångststig
  Kallaxfjärden vik (Uppi) Heden del av by Gammelavan ava
  Kallaxfjärden fjärd (Uppi) Heden del av by Gammelavan låglänt distrikt
  Kallaxheden hed Uppi Heden gårdsnamn Gammelgårdsavaberget berg
  Kallaxheden skogsmark (Isi) Hedbergs gårdsnamn Gammelgårdsavabäcken bäck
  Kallaxtjärnen tjärn (Isi) Hedkvist gårdsnamn Gammelgårdsavagraven del av utdikning
  Kallaxöavan terräng Uti Hedmans gårdsnamn Gammelgårdsavan sjö
  Kallaxön ö (Isi) Hedmans gårdsnamn Gammelgårdsavaröjningen nyodling
  Kallaxöudden udde Hedqvists el Erik Ols gårdsnamn Gammelgårdsberggärdet åker
  Kallen holme med triangelpunkt Isi Hedströms gårdsnamn Gammelgårdsstranden strand
  Kallen holme /Se (Isi) Hedströms gårdsnamn Gammelhamn plats på Norr-Espen
  Kallfjärden fjärd Isi Helmers gårdsnamn Gammelhamn plats på Norr-Espen
  Kallfjärden havsvik (Isi) Helmers lägenhet Gammelhamnen Saknas
  Kallfjärden fjärd Isi Helmers gårdsnamn Gammelhamnen vik
  Kallfjärden fjärd Isi Helsing gårdsnamn Gammelhamnen vik
  Kallgröten, Lill- holme (Uti) Hemers(?) (Helmers?) gårdsnamn Gammelhamnsberget bergknabbe
  Kallgröten, Stor- holme Isi Hendrik gård Gammelmaja-ronningen odling
  Kallgröten, LIll- o. Stor- holmar /Se Isi Hendrik gårdsnamn Gammelmyran slåttermyr
  Kallgröten skär /Se (Isi) Hendrik gårdsnamn Gammel-Orrskärsudden udde
  Kallgröten klippa /Se Isi Hendrik gårdsnamn Gammelrodningen rodning
  Kallkällängen äng /Se (Isi) Hendrik gårdsnamn Gammelsjöhagaudden udde
  Kallviken vik Isi Hendrik gårdsnamn Gammelsjöhagaudden udde
  Kallviken vik (Isi) Hendrik gårdsnamn Gammelstadsfjärden fjärd
  Kallviken vik Hendrik bebyggelse Gammelstadsfjärden del av Luleälven
  Kallviken vik Isi Hendrik gårdsnamn Gammelstadsfjärden fjärd
  Kallvikholmen halvö Isi Hendrik gårdsnamn Gammelstadsnabben holmar /Se
  Kallvikudden udde (Isi) Hendrik gårdsnamn Gammelstadsviken vik /Se
  Kalvhalsen näs /Se Isi Hendrik gårdsnamn Gammelstadsviken Saknas
  Kalvholmen ägomark (Ini), (Isi) Henry gårdsnamn Gammelstadsviken insjö
  Kalvholmen holme (Ini) Isi Henry gårdsnamn Gammelstadsön ö
  Kalvsholmen äng (Ini) Isi Henry gårdsnamn Gammelströmmingsvarpet varp
  Kammar-Hamptjärnen tjärn Isi Henrik gårdsnamn Gammel-Tämman, se Tämman myr och äng
  Kammen ägomark Hensbyn pst Gammelvalludden udde
  Kanalviken vik (Isi) Herman-Lars gårdsnamn Gammelvalludden udde
  Kantarberget skogshöjd (Isi) Herman-Olas gårdsnamn Gammelåkern gärdor
  *Kaplansstycket åker (Isi) Hermans gårdsnamn Gammelåkern åker
  Karl-Persamyran, Inre myr Isi Hermans gårdsnamn Gammelåkersberget bergknabbe
  Karl-Persmyran, Yttre Saknas Uti Hermans gårdsnamn Gammelåkersmyran myr
  Karsbäcken bäck (Isi) Hermans gårdsnamn Gaxheden hed
  Kasthällan holme Isi Hermans gårdsnamn Gaxträsket sjö
  Kasthällan udde Isi Nedre Hermans gårdsnamn Gaxträsket träsk
  Kasthällan häll /Se Isi Övre Hermans gårdsnamn Gaxömyran myr
  Katabäcken bäck (Isi) Herman-Lars(sons) gårdsnamn Gemgrundet udde
  Katabäcken bäck (Isi) Herman-Ols(sons) gårdsnamn Gemgrundsanden vik
  Katabäcken bäck (Isi) Herman-Olas gårdsnamn Germundsöbådan grund
  Katabäcksberget berg Hertsön by Germundöberget berg
  Katamyran myr Hertsön by Germandöbådan klippskär
  Kattgrundet strandområde Hertsön by Germundöbådan grund
  Kattnaglarna holmar Hertsön by Germandöfjärden fjärd
  Kicken grund Hertsön förr by, nu samhälle Germandöfjärden fjärd
  Killinggrunden grund Hertsöns skola Saknas Germandöfjärden havsvik
  Killinggrundviken vik Hertsö såg Saknas Germandön ö
  Killingholmen udde Hindersöharorna Saknas Germandön ö
  Killingholmsviken vik Hindersön ö och by Germandösten sten
  Kilmyran myr Hindersön by Germandögryndet grund
  Kilmyrberget höjd Hindersön by Germandöhällan holme
  Kindskatan strandområde (Isi) Hjort gårdsnamn Germandön ö
  Kindskatarevet rev Isi Hjalmars gårdsnamn Germandön ö
  Kindskatarevet rev Isi Hjort gårdsnamn Germandön ö
  Klapperberget berg /Se (Isi) Hjort(e) gårdsnamn Germundösundet vik
  Klasgrönnan triangelpunkt Isi Hjelm gård Germandösundet sund
  Klasgrönnan holme Isi Hjelm gårdsnamn Germundötjärn(en) tjärn
  Klemensskäret holme (Isi) Hjelte gårdsnamn Germundötjärn tjärn
  Klemensskäret holme /Se Isi Hjelte gårdsnamn Germundöudden udde
  Klingergrundet holme Isi Hjert gårdsnamn Germundöudden udde
  Klingermyran myr Isi Hjort gårdsnamn Germundöviken vik
  Klippan holme Holfjärden by Germundöviken vik
  Klippan holme /Se (Isi) Hollströms gårdsnamn Gertmyrorna myrar
  Klippgrundet holme Isi Hollströms gårdsnamn Getberget berg
  Klipphällan grund Hollströms bebyggelse Getberget berg
  Klipporna holmar (Isi) Hollströms nordan träsket gårdsnamn, lägenhet Getbergsudden udde
  Klipprevet rev Hollsvattnet by Getbergudden udde
  Klippviken vik Holm bebyggelse Getbergviken vik
  *Klockaregärdet del av Storgärdan Holmen del av by Getgrundet udde
  *Klockarestycket åker Isi Holmen gårdsnamn Gethamnen myr
  Klubben del av Granön Isi Holmen gård Getholmen ö
  Klubben näs (Isi) Holmen gårdsnamn Getholmsskatagrundet grund
  Klubben del av Kallaxön Isi Holmen gårdsnamn Getholmsskatan udde
  Klubben udde /Se (Isi) Holmen gårdsnamn Gethällan stenhäll
  Klubbudden udde Isi Holmen gårdsnamn Getingmaran sank myr
  Klubbviken vik (Isi) Holmen gårdsnamn Getingmaran slåtteräng
  Kluntarna ö Isi Holmen el. Mårtisholmen gårdsnamn Getingmaran Saknas
  Kluntarna ö /Se »Iså Holmen» gårdsnamn Getingmaran f.d. sjö (mara l. botten)
  Kluntarna ö (Nedi) Holmen del av by Getskatan Saknas
  Kluntarna triangelpunkt (Nedå) Holmen gårdsnamn Getviken vik
  Kluntarna ö o. fiskeläge /Se Nedå Holmen gårdsnamn Getviken vik
  Kluntarna ö /Se På Holmen gård Getvikudden, se Getviken udde
  Kluntarna ö /Se Uppi Holmen gård Getören grund
  Klyvan ö /Se Uppi Holmen gårdsnamn Giilzans udde udde
  Klyvgrynnan grund /Se Holmen l. Broängesholmen gårdar Gilet dalgång
  Kläpparna terräng Holmen = Broängesholmen gård Gillmyrorna myror
  Klöserberget berg /Se Holmens gård Saknas Gillorna område
  Klösfjärden fjärd /Se (Isi) Holmgrens läg. Gippelbäcken bäck
  Klöverberget, -Lill berg Isi Holmgrens gårdsnamn Givorstranden (Givörsstranden?) strand
  Klöverberget, Stor- berg (Isi) Holmgrens lägenhet Givörstranden strandremsa
  Klöverberget, -Stor berg (Isi) Holm-Johan gårdsnamn Gjutskatan udde
  Klöverbergsfluren höjd Isi Holm-Johan gårdsnamn Gjör[h]usudden udde
  Klövertjärnbäcken bäck (Isi) Holmkvist(s) gårdsnamn Gjör[h]usudden udde
  Klövertjärnen tjärn Holmsbol avs. Gjör[h]usuddviken vik
  Klöverträsket sjö Holsvattnet by Glofjärden fjärd
  Knabben ägomark Holsvattnet by Gloholmarna delar av Björkön
  Knapperberget berg Holsvattnet by Glomyrarna myrar
  Knivören holme, triangelpunkt Holsvattnet by Glomyrorna myror
  Knivören ö /Se Holsvattnet by Glon vik
  Knixten berg? (Isi) Hugos gårdsnamn Glon vik
  Knixtmyran myr Isi Hugos gårdsnamn Glospålen udde
  Knutsmyran ägomark Hultet gård Gloviken vik
  Knäträskmyran myr Isi Hultet gårdsnamn Glo-ön del av Björkön
  Knöppelberget berg (Isi) Humla gårdsnamn Gloören, se Gloörviken Saknas
  Knöppeln terräng (Isi) Humla gårdsnamn Gloörviken, se Örviken Saknas
  Knösbäcken bäck Huvkället byadel Glöspån udde
  Kobbmossamyran myr Isi Hvitmans gårdsnamn (Isi) Gran udde
  Kolaberget berg (Isi) Håkans gårdsnamn Grandbron bro
  Kolaholmen ägomark Håkans gdsnamn Granden holme
  Kolaholmen terräng Isi Håkans gårdsnamn Granden område
  Kolhamnen vik Hålfjärden by Granden grund
  Kolkallberget berg Hålfjärden, Holfjärden by Granden holme
  Kolkallberget triangelpunkt Isi Hålmyran gårdsnamn Granden holme
  Kolkallen ägomark Uti Häggströms gårdsnamn Granden Saknas
  Kolkallen ägomark Ini-Hägnan gårdsnamn Granden landområde
  Komyran myr Hällebo gård Granden sank ängsmark
  Korphedåsen höjd Hällfors gårdar Grandgärdan gärda
  Korsberget udde (Isi) Hällgärdan gårdsnamn Granholmen holme
  Kortspelargrundet grund Isi Hällgärdan gårdsnamn Granholmen holme
  Kortspelargrundet grund /Se Hälltorp Saknas Granmyran myr
  Koviken vik (Isi) Helsing gårdsnamn Grannäsbron bro
  Koviken vik Hälsing bebyggelse Granskäret holme
  Kriken ägomark (Isi) Höbäcken gårdsnamn Grantolandet äng
  Krister-Pålsabäcken bäck Höbäcken gård Grantomyran myr
  Krister-Pålsaronningen ägomark Isi Höbäcken gårdsnamn Granudden udde
  Krivobäcken bäck Höhållet gård Granudden udde
  Krivomyran myr (Uppi) Illronningen gårdsnamn Granudden udde
  Krokabuskgrundet holme Indrebodarna fäbodar Granudden udde
  Kroken vik (Isi) Indre-Brändland gårdsnamn Granviken vik
  Krokliden berg /Se Isi Indre-Brändland gårdsnamn Granöfjärden fjärd
  Krokmyran myr Indse-byn byadel Granön ö
  Krokrevet rev Indrebyn bydel Granön holme
  Kroktjärnberget triangelpunkt Indrebysbodarna fäbodar Granön ö
  Kroktjärnen tjärn Indrebyvallen fäbod Granön ö
  Krokträsket sjö Indre-Hammargrens gårdsnamn Granösundet sund
  Krokvattnet, Stor- och Lill-Krokvattnet sjöar Ingridshem hem Granötjärn tjärn
  Krokvattnet sjö /Se Indgridshem gårdsnamn Granötjärnberget berg
  Kronkilen skogsmark Inibyn del av Måttsund Granöviken vik
  Kronkilmyran myr Inibyn del av Bälinge Granövikberget berg
  Kråkgrundet holme Inibyn el. Västibyn del av by Granövikmyran myr
  Kråkmyrberget höjd Ini-Gården gård Gravaberget berg
  Kråknäsgrönnan holme Isi Inigården gårdsnamn Gravaberget berg
  Kråknässundet sund Ini-Hägnan gård Gravabergstigen stig
  Kråknässundet sund (Isi) Inimark gårdsnamn Gravabäcken bäck
  Kråkrevet rev Inimark = Sunderbyn bebyggelse Gravabäcken bäck
  Kråkrevet rev Isi Inimark gårdsnamn Gravabäcken bäck
  Kråkskär udde Inne i byn Saknas Gravabäckstigen stig
  Kråkskär udde Innerbyn Saknas Gravabäcksstigen stigar
  Kråkskärsviken vik Isi Inni-Mark gårdsnamn Gravabäcksto skogstrakt
  Krångetören holme Innerbyvallen fäbod Gravabäcksto sank skogsmark
  *Krächen kronofiske Inrebodarna övergivna fäbodar Graven bäck (utgrävd?)
  Krönikmyran myr (Isi) Isak gårdsnamn Grepen vik
  Krönikmyran myr Isi Isak gårdsnamn Grepen vik
  Krönikmyrbäcken bäck Isi Isak gårdsnamn Grepen vik /Se
  Kukviken äng /Se (Isi) Isak gårdsnamn Grepudden udde
  Kullerberget berg Isi Isak gårdsnamn Grillklippan stenholme
  Kullerbergklinten höjd (Isi) Isak gårdsnamn Grillklippgrundet undervattensgrund
  Kullrorna rev /Se Isi Isak gårdsnamn Grillstenarna undervattensgrund
  Kungsudden udde Isi Isak gård Grisselklippan Saknas
  Kunoögrundet, Lill- ö Isi Isak gårdsnamn Grisoleberget berg
  Kunoögrundet, Stor- ö (Uppi) Isak lht (Ini) Grubban Saknas
  Kunoöhällan ö Uppi Isak gårdsnamn Grubban insjö
  Kunoön ö (Isi) Isak gårdsnamn Grubban strömmingskast
  ?Kunoön ö /Se Isi Isak gårdsnamn Grubban insjö
  Kunoön ö (Isi) Isak gårdsnamn Grubbheden hed
  Kunoön triangelpunkt Isi Isak gårdsnamn (Isi) Grubbskatan metställe
  Kunoön ö (Isi) Isak gårdsnamn Grubbskatan udde
  Kunoön ö /Se (Isi) Isak gårdsnamn Grubbskataviken vik
  Kunoön ö /Se Isi Isak gårdsnamn Grundarehamnen fiskehamn
  Kunoöskäret skär (Isi) Isaks gårdsnamn Grunden ängsskiften
  *Kunäsön, se Kunoön ö /Se Isi Isaks gårdsnamn (Nedi) Grundet plats
  Kusaviken vik (Isi) Isak Karlssons gårdsnamn Grundet holme
  Kvarnbäcken bäck När o Isak-Nicke torp Grundet ö
  Kvarnbäcken bäck (Isi) Isak-Nils(sons) gårdsnamn Grundet holme
  Kvarnbäcken bäck Isi Isak-Nils gårdsnamn Grundet udde
  Kvarnbäcken bäck (Isi) Isak-Nils(sons) gårdsnamn Grundet undervattensgrund
  Kvarnbäcken bäck Isi Isak-Nils gårdsnamn Grundgärdan gärda
  Kvarngrundet del av ö Isi Isak (Nordström) gård Grundknösen bränning
  Kvarngärdbäcken bäck Isi Isak Nordströms gårdsnamn Grundtjärnen sjö
  Kvarnhusåsen ås? Isak Ols bebyggelse Grundträsket sjö
  Kvarnhällorna hällar (Isi) Isak-Ols(sons) gårdsnamn Grundträsket sjö
  Kvarnhällorna hällar /Se Isi Isak-Ols gårdsnamn Grundträsket annat namn på Inre- Bjursträsket
  Kvarnmyran myr Isi Isakssons gård Grundudden udde
  Kvarnmyran ägomark Isi Isakssons gårdsnamn Grundviken vik
  Kvarnronningen terräng (Isi) Isakssons gårdsnamn Grundvikpotten tjärn
  Kvarnronningen terräng Israels Ols bebyggelse Grundänden udde
  Kvarnträsket sjö (Isi) Israel-Olofs(sons) gårdsnamn Grusberget berg
  Kvarnträsket sjö (Isi) Ivar gårdsnamn Gruvan nu nedlagd järngruva
  Kvarnudden udde Isi Ivar gårdsnamn Gruvberget bergshöjd
  Kvarnudden udde (Isi) Jahan gårdsnamn Gruvberget = Storklöverberget Saknas
  Kvarnvallen f.d. fäbodvall (Uppi) Jahan (el. Janihans) gårdsnamn Gruvberget berg
  Kvarnån å (Isi) Jahan gårdsnamn Gruvbryggan udde
  Kvavasträskberget berg (Isi) Jakob gårdsnamn Grynnan äng
  Kvavasträskberget berg Isi Jakob gårdsnamn Grynnan grundvatten
  Kvavasträsket sjönamn /Se (Isi) Jakob gårdsnamn Grynnhuset stuga
  Kvavasträsket, Inre träsk Isi Jakob gårdsnamn Grynnudden udde
  Kvavasträsket, Yttre träsk Isi Jakop gårdsnamn Grytan vik
  Kvavasträsket, Yttre sjö (Isi) Jakob gårdsnamn Grytgrunden grund
  Kvavasträskheden hed Isi Jakob gårdsnamn Grytgrundet grund
  Kvavaträsket träsk /Se (Isi) Jakob gårdsnamn Grytgrunden grund
  Kvavasträsket Saknas /Se Isi Jakob gårdsnamn Gråberget berg
  Kvavaträsket sjö /Se Isi Jakob gårdsnamn Gråbondgrundet grund
  Kvavaträskheden hed (Isi) Jakob gårdsnamn Gråsjälfjärden del av Lule-fjärden
  Kvavisträsket sjö Isi Jakob gårdsnamn Gråsjälsfjärden fjärd
  Kvavisträsktjärnen tjärn Isi Jakop gårdsnamn Gråsjälgrunden, se Gråsjälshällorna Saknas
  Kvisslan myr /Se Jakob = Sunderbyn bebyggelse Gråsjälgrundet holme
  Kvisslan äng /Se Isi Jakob gårdsnamn Gråsjälhällorna klippgrund
  Kvislan skogsäng /Se (Isi) Jakop gårdsnamn Gråsjälsgrundet holme
  *Kyrkgärdet åker Isi Jakop gårdsnamn Gråsjälören »Kal holme
  *Kyrkängen äng (Isi) Jakob gårdsnamn Gråskälsgrunden grund
  Kytholmen, se Tjuvholmen holme Isi Jakob gårdsnamn Gråskälsgrundet grund
  Kytholms sundet, se Tjuvholmsundet sund (Isi) Jakob Jass nästan utdött gårdsnamn Gråssmyran myr
  Kåtaholmen holme Isi Jakob Jass gårdsnamn Gråssmyrberget berg
  Kåtaholmen holme (Isi) Jakob-Ols(sons) gårdsnamn Gråsmyrberget berg
  Kåtaholmen ö /Se Isi Jakob-Ols gårdsnamn Gräddvikbron bro
  Kåtaholmgrundet holme Isi Jakobssons gårdsnamn Gränholmen del av Kallaxön
  Kåtaudden udde Jakob Sunder bebyggelse Gränholmsviken vik
  Käkmyran myr (Isi) Jan-Anders(sons) gårdsnamn Grän-näs-ören udde
  Käkmyrtjärnen igenvuxen tjärn Isi Jan-Anders gårdsnamn Gränökällan kallkälla
  Kälen el. Kölen berg /Se (Isi) Jan-Erik gårdsnamn Gränön ö
  Kälkarudden udde Isi Jan-Erik gårdsnamn (Isi) Gräsviken strand
  Kälkarviken vik (Isi) Jan-Eriks gårdsnamn Gräsögrunden grund
  Kälkholmen triangelpunkt Isi Jan-Eriks gårdsnamn Gräsögrundet grund
  Kälkholmen ö Isi Jan-Eriks gårdsnamn Gräsön ö
  Kälkholmen holme (Isi) Jan-i-Hans gårdsnamn Gräsören holme
  Kälkholmen ö /Se (Isi) Jan-Jaks gårdsnamn Gräsören holme
  Kälkholmen ö /Se (Isi) Jan-Johans(sons) gårdsnamn Gräsören ö
  Kölen skogsområde Isi Jan-Johans gårdsnamn Gräsörsundet sund
  Kölen terräng (Isi) Jan-Johans(sons) gårdsnamn Grönnan äng
  Kölen el. Kälen berg /Se Isi Jan-Johans(sons) gårdsnamn (Iså) Grönnan uppgrundat område
  Kölsmyran myr (Isi) Jan-Jans(sons) gårdsnamn Grönnan ovanvattensgrund
  Kölsänget ägomark Isi Jan-Jons gårdsnamn Grötskatan udde
  Kölsänget ägomark Isi Jan-Jöns gårdsnamn Grötskatan udde
  Köpmanholmen del av Porsön (Isi) Jan-Lars(sons) gårdsnamn Gubbgärdan gärda
  Köpmanholmen del av Porsön /Se Isi Jan-Lars gårdsnamn Gubbrodningen odling
  Köpmanholmen holme (Isi) Jan-Lars(ons) gårdsnamn Gubbslättan slätt
  Köpmanhällan, Stora o Lilla strandområden Isi Jan-Lars gårdsnamn Gubbstranden strandområde
  *Köpmans hällan, se Köpmanholmen halvö /Se Isi Jan-Lars gårdsnamn Gubbudden udde
  Lades-änget äng (Isi) Jan-Nils (Jöns?) gårdsnamn Gubbudden udde
  Ladubäcken bäck (Isi) Jan-Nils(sons) gårdsnamn Gullskäret linda
  Ladumyran terräng Isi Jan-Nils gårdsnamn Gullskäret äng
  Ladumyran myr (Isi) Jan-Nils gårdsnamn Gultmalen klapperstenfält
  Laduviken vik Isi Jan-Nils gårdsnamn Gungan undervattensgrund
  Lakabroängen ägomark Isi Jan-Ols gårdsnamn Gunnarsberget berg
  Lakabäcken bäck Isi Jan-Pers gårdsnamn Gunnarsberget berg
  Lakagrundet holme (Isi) Janne Rutbergs gårdsnamn Gunnarsberget berg
  Lakagrundet holme Isi Janne Rutbergs gårdsnamn Gunnarsberglandet skogsområde
  Köpmanholmen ö /Se (Uti) Jannes gårdsnamn Gunnarsbäcken bäck
  Lakasundet, se Lakaviken sund Uti Jannes gårdsnamn Gunnarsrodningen röjning
  Lakatjärnen tjärn Isi Jan-Nils gårdsnamn Gunnarsrånningen ängsmark
  Lakatjärnen tjärn (Isi) Jan-Ols gårdsnamn Gunnarsskärsudden udde
  Lakaviken sjö Isi Jan-Ols gårdsnamn Gunnelspålen äng?
  Lakaviken vik (Isi) Jan-Ols(sons) gårdsnamn Gussöfjärden hafsfjärd
  Lakaviken vik Isi Jan-Pers(-sons) gård Gussöfjärden hafsfjärd
  Lakaviken vik /Se Isi Jan-Pers gårdsnamn Gussömärren, Gussösvarten stenar
  Lakaviken vik /Se (Isi) Jan-Pers gårdsnamn Gussön halvö
  Lakaviken, Yttre vik Isi Jan-Pers gårdsnamn Gussö-reven undervattensrev
  Landfastberget höjd (Isi) Jan-Pers gårdsnamn Gussöskatan skate
  Landfastholmen näs (Isi) Jan-Pers gårdsnamn Gusöfjärden fjärd
  Lappberget berg (Isi) Jobbe gårdsnamn Gusöfjärdsgrundet grund
  Lappkunomyran myr Isi Jobbe gårdsnamn Gårdavaberget = Gammelgårdsavaberget Saknas
  Lappkåtamyran myr Jobäckens fäbodar fäbodar Gårdsavaberget berg
  Lappkåtaviken vik Isi Johan-Arons gårdsnamn Gårdavaberget Saknas
  Lappmyran ägomark Isi Johan gårdsnamn Gårdavaberget berg
  Lappmyran myr /Se Isi Johan gårdsnamn Gårdsviken vik
  Lappmyrberget berg Uppi (Isi) Johan gårdsnamn Gårdsviken vik
  Lappmyrbergmyran terräng (Isi) Johan-Arons(sons?) gårdsnamn Gårdsviken vik
  Lappnäsänget terräng (Isi) Johannis gårdsnamn Gårdsänget äng
  Lappön ö Isi Johannes gårdsnamn Gåsmasan fuktig äng
  Lappön ö (Isi) Johans gård Gåsmaran äng
  Lappön ö Isi Johans gårdsnamn Gåsmyren myr
  Lappön ö Isi Johans gårdsnamn Gåsmyran Saknas
  Lappön ö /Se (Isi) Jon gårdsnamn Gåsmyran myr
  Lappön triangelpunkt Isi Jon gårdsnamn Gåsmyran myr
  Lappöviken vik Uppi Jon gårdsnamn Gåstjärnberget berg
  Larsmyran myr Isi Jon gårdsnamn Gåstjärnberget berg
  Lars-Nilsamyran myr (Isi) Jon gårdsnamn Gåstjärnberget berg
  Lars-Persa-myran myr Isi Jon gårdsnamn Gåstjärnen sjö
  *Laxaholmen fiske isi Jonas gård Gåstjärnen sjö
  Laxbodhedberget terräng Isi Jon-August gårdsnamn Gåstjärnen tjärn
  Laxbodhedbergmyran terräng (Isi) Jones gårdsnamn Gåstjärn tjärn
  Lekrevet rev (Isi) Jonse gårdsnamn Gåstjärn sjö
  Lekrevet sandrev /Se Uppi(Isi) Jones gårdsnamn Gåstjärnmyran myr
  Lerbäcken bäck Jonts bebyggelse Gåstjärnmyran, se Gåstjärn myr
  Likskäret skär (Isi) Jopik gårdsnamn Gåstjärnmyran myr
  Lill-Antnästräsket tjärn Isi Jopik gårdsnamn Gåsuddgärdan gärda
  Lillavaudden udde (Nära) Julia gårdsnamn Gåsören udde
  Lillavaviken vik Julius Olssons gdsnamn Gåsören grund
  Lillberget terräng Junkön ö och by Gäddskatan udde
  Lillberget berg Junkön ö och by Gäddträsket träsk
  Lillberget berg Junkön ö och by Gäddträsket sjö
  Lillberget höjd Junkön ö och by Gäddträsket sjö
  Lillberget höjd Junkön ö och by Gäddvarpet Saknas
  Lillbjörnen holme Junkön by Gäddvikkvarnen Saknas
  Lill-Bodberget berg Jägersholm avs. Gäddviksgranden holme
  Lill-Bodmyran myr (Isi) Jänke gårdsnamn Gäddviksheden hed
  Lill-Bodträsket sjö Isi Jänke gårdsnamn Gäddviksmälan strand
  Lill-Bodön strandområde Järnvägsstation,se 1 Gammelstadens järnvägsstation Saknas Gäddviksströmmen ström o sund
  Lillbäcken bäck Järtbo gårdsnamn Gäddviksströmmen ström
  *Lilleängen äng (Isi) Jöns(sons) gårdsnamn Gäddviksströmmen ström
  Lillfjärden sjö Isi Jöns gårdsnamn Gäddvikssundet sund
  Lillfjärden, Yttre fjärd Isi Jöns gård Gäddvikssundet sund
  Lill-Flottören holme Isi Jöns gårdsnamn Gäddviksudden udde
  Lill-Flottören holme (Isi) Jöns gårdsnamn Gältan, se Gärdslen Saknas
  Lill-Furuholmen holme Isi Jöns gårdsnamn Gälten sank betesmark
  Lillgrundet grund (Isi) Jöns gårdsnamn Gärdeviken, se Björkögärdviken Saknas
  Lillgrundet holme Isi Jöns gårdsnamn Gärdeviken, se Björkögärdviken vik
  Lillgrönnan holme Jöns Davids = Sunderbyn bebyggelse Gärdnäskammen skogsås (?)
  Lill-Hamnskäret skär Isi Jöns-Davids gårdsnamn Gärdnäskammen skogsås ?
  Lillharen, se Hindersöharun ö (Isi) Jöns-Hans(sons) gårdsnamn Gärdnäsmyran myr
  Lillheden skogsmark Isi Jöns-Hans gårdsnamn Gärdnäs-(?)- udden myrudde
  Lillholmen holme (Isi) Jöns-Hans(sons) gårdsnamn Gärdslen fägata
  Lillholmen, Norra holme Isi Jöns-Hans gårdsnamn Gässlingen undervattensgrund
  Lillholmen, Södra holme Jöns Lars bebyggelse Gökviken område
  Lillhällan grund Isi Jöns-Lars gårdsnamn Görjerået sänka
  Lillhällan holme Isi Nedre Jöns-Lars gårdsnamn Görjetegen Saknas
  Lillklippan holme Isi Övre Jöns-Lars gårdsnamn Görjevarpet f.d. notvarp
  Lillkriken ägomark (Isi) Jöns-Ols gårdsnamn Hagagrundviken vik
  Lill-Kunoögrundet ö Isi Jöns-Ola gårdsnamn Hagaviken Saknas
  Lillkvarnbäcken bäck Jöns Ols bebyggelse Hagaviken vik
  Lill-Porsön strandområde Isi Jöns-Ols gårdsnamn Hagaviken vik
  Lillskorvgrundet holme Isi Övre Jöns-Ols gårdsnamn Hagaviken vik
  Lill-Skrattmyran terräng (Isi) Jösse(?) gårdsnamn Hagaviken vik
  Lillsvedjan ägomark ?Jösse gdsnamn Hagaviksberget berg
  Lilltjärnen tjärn Isi Jösse gårdsnamn Hagaviks-skatan udde
  Lilltjärnen tjärn (Isi) Jösse gårdsnamn Halsen halvö
  Lilltjärnen tjärn Isi Jösse gårdsnamn Halsen landförbindelse
  Lilltjärnmyran myr Kajsa Greta-stugan bs Halsen undervattensgrund
  Lillträsket sjö Kakstorpet torp Halsen landförbindelse
  Lillträsket f.d. tjärn, sankmark Kakstorpet gårdsnamn Halsen landförbindelse
  Lillträsket ägomark (Isi) Kalins gårdsnamn Halsgrundet grund
  Lillträsket träsk Isi Kalins gårdsnamn Halsgärdan gärda
  Lillträsket sjö Kalis bebyggelse Halsgärdan gärda
  Lilltuvan holme Kalix gårdsnamn Halsskäret skär, holme
  Lilludden udde Isi Kall gård Halsskärssundet sund
  Lillvarpet vik (Isi) Kall gårdsnamn Halsskärsudden udde
  Lillvarpgrundet grund Isi Kall gårdsnamn Halsskärsvarpet f.d. notvarp
  Lillvarpudden udde Isi Kall gårdsnamn Halsögrundet grund
  Lillvikberget berg (Isi) Kall gårdsnamn Halsön ö
  Lillvikberget berg (Isi) Kall gårdsnamn Halsön ö
  Lillvikbodarna ägomark (Isi) Kall läg. Halsösanden notvarp
  Lillvikbäcken bäck (Uppi) Kall gårdsnamn Halsösanden sandstrand
  Lillviken vik Kall bebyggelse Halvladumyran myr
  Lillviken vik Kall Ers bebyggelse Hammarbacken backe
  Lillviken vik Kallax by Hammaren åker
  Lillviken vik Kallax by Hammarn åker
  Lillvikgrundet grund Kallax by Hamnen del av Gammelstadsviken
  Lillvikholmen halvö Kallax by Hamnen ängar m.m.
  Lillviktjärnen tjärn Isi Kallbergs gård (Ini)Hamnen Saknas
  Lillänget terräng Isi Kallbergs gårdsnamn Hamnen fiskarhamn
  Lillängudden udde Isi Kalle gårdsnamn Hamnen fiskarhamn
  Linjemyran myr Isi Kalle el. Mårdsel-Kalle gårdsnamn Hamnen vik
  Linneagrundet grund Uppi(Isi) Kalle gårdsnamn Hamngrundet holme
  Lisbetgrundet holme (Isi) Kall(e) gårdsnamn Hamnholmen halvö
  Ljustjärnen tjärn Isi Kalle gårdsnamn Hamnhällan udde
  Loftsgärdan gärda Isi Kalles gårdsnamn Hamnhälltjärn tjärn
  Lomben tjärn /Se Uti, Isi Kalles gårdsnamn Hamnskäret, Stora och Lilla skär
  Lommtjärn tjärn /Se (Isi) Kall-Jobb gårdsnamn Hamnskärsudden udde
  Lomtjärnberget berg (Isi) Kall-Jons gårdsnamn Hamnskärsudden udde
  Lomtjärnen sank mark (Isi) Kallemans(?) gårdsnamn Hamnstigen stig
  Lomtjärnen tjärn Isi Kallemans gårdsnamn Hamntjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn (Isi) Kalles gårdsnamn Hamnviken vik
  Lomtjärnen tjärn Isi Kalles gårdsnamn Hamnöfjärden, se (Iså) Sandskärsfjärden fjärd
  Lotshusudden udde Isi Kalles gårdsnamn Hamnögrundet grund
  Lulefjärden fjärd Isi Kall-Jons gårdsnamn Hamnöhuvudet udde
  Luleå Elf, se Alån å (Uppi) Kallkällan gårdsnamn Hamnön ö
  Luleälven älv Uppi Kallkällan el Kallkäll-Munters gårdsnamn Hamnöörarna holmar
  Luleälven älv Kallviken del av Måttsund Hampmyran myr
  Luleälven älv (Isi) Kallviken gårdsnamn Hampsänket plats
  Luleälven älv (Isi) Kallvikudden gårdsnamn Hampsänket utvidgning
  Luleälven älv Isi Kallvikudden gårdsnamn Hamptjärn tjärn
  Luleälven älv På el. Iså Kalvholmen, Holmen gårdsnamn Hamnptjärnmyran myr
  Luleälven älv På el. Iså Kalvholmen, Holmen gårdsnamn Hampus-grundet grund
  Lulholmen holme /Se (Uppi) Kalvtorget gårdsnamn Hampusgrynnan holme
  Lulholmhuvudet udde Uppi Kalvtorget gårdsnamn Hampusmyran myr
  Lulholmshuvudet udde /Se Kammen gårdar Handholmen holme
  Lulholmviken vik (Uppi) Kammen del av Rutviks by Hannos-udden udde
    (Uppi) Kammen gårdsnamn Hannosviken, se Hörnäsviken vik
    Uppi Kammen gårdsnamn Hansgrundet grund
    Kaptensgården gårdsnamn Hansgärdet inhägnad ängsmark
    (När en ) Karl Andersson gårdsnamn Hansholmen holme
    (Isi) Karl-Ers(sons) gårdsnamn Hansmyran myr
    Isi Karl-Ers gårdsnamn Hansmyrrån Saknas
    Isi Karl-Johans gårdsnamn Hans-Persamyran myr
    Isi Karl Johanssons gård Hans-Pålsa-fjärden, = Norrfjärden Saknas
    Isi Karl-Johans(sons) gårdsnamn Hans-Pålsa-gärdan gärda
    Isi Karl-Nils gårdsnamn Hansudden udde
    Isi Karl-Pers gårdsnamn Haragubbmyran myr
    (Isi) Karl-Pet gårdsnamn Haragrundet grund
    Isi Karl Pet gårdsnamn Harmyrorna myrar
    (Isi) Karolins gårdsnamn Haramyrarna myrar
    Isi Karolins gårdsnamn Haramyrarna myrar
    Katabäcken hemman Haresskäret holme, nu landfäst
    Katabäcken bebyggelse Haraviken Saknas
    (Isi) Kaxe gårdsnamn Harefjärden, se Harufjärden fjärd
    Isi Kaxe gårdsnamn Harmyren myr
    (Isi) Kempes läg. Harrbäcken bäck
    (Isi) Klas gårdsnamn Harrbäcken bäck
    Isi Klas gårdsnamn Harrbäcksstranden strand
    (När han) Klas el. Svarvar-Klas gårdsnamn Harrbäcksstrandmyren myr
    (När han) Klas, Svarvar-Klas läg. Harrbäcksviken del av vik
    (Isi) Klemis gårdsnamn Harrbäcksviken, se Norriviken Saknas
    Isi Klemis gårdsnamn Harrgrubban tjärn
    (Isi) Klemis-Gustaf gårdsnamn Harrgrubban sjö
    Isi Klemis-Gustav gårdsnamn Harrudden udde
    Klemis-Jan gdsnamn Harruddviken vik
    Klingsbo gårdsnamn Harufjärden fjärd
    Isi Klobb-Fabian gårdsnamn Harufjärden fjärd
    Klobbgrundet, Sandöbådan eller se 1 Sandöbådan Saknas Harun holme
    (Isi) Klockars gårdsnamn Hattberget berg
    Isi Klockars gårdsnamn Hattberget, se Hattkullen berg
    Klockbacken Saknas Hattkullen berg
    Klubb gård Hattlandet skogsområde
    Klubben gård Hattmyran myr
    Klubben del av byn Alvik Hattmyren myr
    (Isi) Klubben gårdsnamn Havsundsviken vik
    Isi Klubben gårdsnamn Havsundsviken vik
    (Isi) Klubben gårdsnamn Heden hed
    Isi Klubb-Petter gårdsnamn Heden del av Björsbyn
    Kluntarna Saknas Heden hedland
    Kluntarna holme Heden hed
    (Isi) Kläppe gårdsnamn Hedforsen fors
    Isi Kläppe gårdsnamn Hedgärdorna slätt, ängar
    Kläppen del av Sunderbyn Hedlundsgrundet grund
    Kläppen Saknas Hednoret nor
    Klöverberg by Hedströmsgrundet kronholme
    Klöverberg gårdar Hemberget berg
    Klöverberg del av Klöverträsk el. Klövern Hemberget berg
    Klöverberg del av Klöverträsk el. Klövern Hemberget berg
    Klövern = Klöverträsk by Hemberget berg
    Klöverträsk by Hemberget berg
    Klöverträsk by Hembergstorstenen sten
    Klöverträsk by Hemänget åker, förr äng
    Klöverträsk by Hedrikbacken backe
    (Uppi) Knabben gårdsnamn Hermanlandet ängar
    (Isi) Knort gårdsnamn Hermanlandet skogstrakt
    Isi Knort gårdsnamn Hermanlandröjningen ängsmark
    (Isi) Knut gårdsnamn Hermansänget äng
    Isi Knut gårdsnamn Hertsön ö och by
    (Isi) Knut gårdsnamn Hertsön ö och by
    Isi (Inet) Knut gårdsnamn Hertsön ö och by
    (Isi) Knut gårdsnamn Hertsön ö
    Knut gd Hertsön ö
    Isi Knut gårdsnamn Hertsöberget berg
    Isi Knut-Ante gårdsnamn Hertsöfjärden Saknas
    (När han) Knut-Hugo gårdsnamn Hertsö-landet del av Hertsön
    När Han Knut Hugo gårdsnamn Hertsöskatan del av Hertsölandet
    (När han) Knut-Robert gårdsnamn Hertsöskatan udde
    När Han Knut Robert gårdsnamn Hertsöskatan udde
    Isi Knuts, (el. Knös?) gård Hertsöskatagrundet undervattensgrund
    Isi Knuts el Knös? gårdsnamn Hertsöskatarået sänka
    (Isi) Knuts (el. Knös?) gårdsnamn Hertsöträsket insjö
    Isi Knuts gårdsnamn Hetnäsviken vik
    (Isi) Knuts (el. Knös?) gårdsnamn Hinderstiskäret vik
    Knuts gd Hindersöfjärden fjärd
    Isi Knuts (el Knös?) gårdsnamn Hindersö-Fröskan undervattensgrund
    (Isi Knuts) (el. Kös?) gårdsnamn Hindersöharun stenholme
    isi Knuts gård Hindersön ö (och by)
    Isi Knuts el Knös gårdsnamn Hindersön ö
    Knutsgården gd Hjertmyran myr
    Isi Knös gårdsnamn Hollörsgrund grynna
    Isi Knös gårdsnamn Hollörsklack grynna
    Iså Knösen gårdsnamn Holmberget berg
    (Uppi) Knösen gårdsnamn Holmen halvö
    Knösen höjd och bebyggelse Holmen Saknas
    Uppi Knösen gårdsnamn (Isa) Holmen Saknas
    Knösen höjd o. bebyggelse (Isi) Holmen udde
    (Isi) Knös-Olle (el. Knuts-?) gårdsnamn Holmen Saknas
    (Baki) Kolkallen läg. Holmen del av ö
    (På) Kalkallen gårdsnamn Holmberget berg
    På Kolkallen gårdsnamn Holmgranden ö
    Kolkallen gård Holmgrensgrundet udde
    Komministerbostället del av Prästbordet Holmgärdan gärda
    (Ini) Kommunalhemmet gårdsnamn Holmkvistskravlet stenskravel
    Kommunalhemmet gårdsnamn Holmlandet skogs- och myrmark
    (Iså) Korpheden gårdsnamn Holmmyran, el. Hål- ? myr
    (Isi) Korprals gårdsnamn Holmmyran myr
    Isi Korprals gårdsnamn Holmmyr-rinneln vattendrag
    (Isi) Kribbe gårdsnamn Holmskiftet skifte /Se
    Isi Kribbe gårdsnamn Holmskogen Saknas
    (Isi) Krister gårdsnamn Holmspålen udde
    Isi Kristers gårdsnamn Holmsundbron landsvägsbro
    (Isi) Kristians gårdsnamn Holmsundet = Björsbysundet Saknas
    Isi Kristians gårdsnamn Holmudden udde
    Kristofer gdsnamn Holmyran myr
    Isi Kristoffer gårdsnamn Holsterberget berg
    (Ini) Kroken del av byn Börjelslandet Holsterberget berg
    Nedi Kroken gårdsnamn Holstergrundet grund
    Kroktjärn gård Holstergrundet holme
    Kroktjärn gård Holsterklacken grynna
    Kroktjärn gårdsnamn Holsterrevet undervattensgrynna
    Krokvattnet by Holstran grynna
    Krokvattnet by Holsvattenbäcken bäck
    (Isi) Kråka gårdsnamn Holsvattenfluren berg
    Kråka bebyggelse Holsvattentjärnen sjö
    Isi Kråka gårdsnamn Holsvattentjärnen tjärn
    (Isi) Kråk-Agg gårdsnamn Holsvattentjärnen tjärn
    Isi Kråk-Agg gårdsnamn Holsvattnet sjö
    (Isi) Kråkgärdan gårdsnamn Holsvattnet sjö
    Isi Kråkgärdan gårdsnamn Holsvattnet sjö
    (Isi) Kråknäset gårdsnamn Hovlösan grynna
    Isi Kråknäset gårdsnamn Hovlösgrönnan grund
    Kråkrevet Saknas Hovlösgärdan(?) gärda?
    Isi Kråkören gårdsnamn Hovlösklacken grynna
    (Isi) Krögars gårdsnamn Hullesmyrorna myrar
    Isi Krögars gårdsnamn Hultet skog
    Isi Krögers gårdsnamn Hultet kulle
    Isi Krögers gårdsnamn Hultet odling
    (Isi) Krögers gårdsnamn Hundmyrorna myrar
    Isi Krögers gårdsnamn Hundnäset näs
    (Isi) Kullbergs gårdsnamn Hundskäret holme
    Isi Kullbergs gårdsnamn Hundskärsgrundet ovanvattensgrund
    Kus gd Hundören halvö
    Kus bebyggelse Hurra-backen backe
    Isi Kuse gårdsnamn Husgården fiskemärke
    Kusgården gård Husudden udde
    Kusgården Saknas Husudden udde
    Kus Kall-stugan bs Husudden udde
    Kus-Karl-stugan försvunnen inhysesstuga Husudden udde
    (Isi) Kvarn gårdsnamn Husviken vik
    Isi Kvarn gårdsnamn Huvhållbacken ? backe
    Isi Övre Kvarn gårdsnamn Huvhållet knabbe
    (Isi) Kvarnen gårdsnamn Håkamyran myr
    Isi Kvarnen gårdsnamn Håkamyran myr ?
    Kvarnplatsen, se 1 Alviks kvarn Saknas Hålberget berg
    Kvarnröjningen gårdar Hålfjärden fjärd
    (Isi) Kvarnsvedjan gårdsnamn Hålfjärden fjärd
    Isi Kvarnsvedjan gårdsnamn Hålmyran myr
    Kvarnvallen f.d. fäbodvall Hålmyran myr
    Kvarnvallen fäbod Hålmyrtjärn f.d. tjärn
    Kvavasträsk kronohemman Hållhägnan gärda
    Kvavasträsk Saknas Hårdbjörkstenen sten
    (Isi) Kvick läg. Häbbersgärdan gärda
    Isi Kvick gårdsnamn Häbbärsholmen holme
    (Isi) Käbbe(?) el. Tjäbbe(?) gårdsnamn Häbbers-varpet numera ej brukat notvarpställe
    Isi Käbbe gårdsnamn Hägnan, se Hästhägnan Saknas
    (Isi) Käck gårdsnamn Hägnan inhägnad
    Isi Käck gårdsnamn Hägngärdan gärda
    (Isi) Käck gårdsnamn (Isi) Hällan udde
    Isi Käck-Lasse gårdsnamn Hällan grund
    Isi Käll el Isa Posten gårdsnamn Hällan grund med stenhäll
    Isi Käll-Jobb gårdsnamn Hällandet bergland
    (Isi) Källströms gårdsnamn Hällandet skogs- och hälland
    Isi Kämpes gårdsnamn Hällandet bergshöjd
    Labben personnamn Hällgrundet stenholme
    (Isi) Sabb-gården gårdsnamn Hällgården fiskemärke /Se
    Isi Labbgården gårdsnamn (Uppi) Hällgärdan gärda och gårdsnamn
    (Isi) Laduviken gårdsnamn Hällgärdrodningen rödjning
    Isi Laduviken gårdsnamn Hällklacken grynna
    Laka = Sunderbyn bebyggelse Hällklubben udde
    Isi Laka gårdsnamn Hällklubben udde
    Lakagården försvunnen inhysesstuga Hällmellan myr
    Laka Pelle avs. Hällmyran myr
    Lakastugan bs Hällmyran myr
    (Isi) Lake gårdsnamn Hällmyran myr
    Uppi(Isi) Lake gårdsnamn Hällmyran, Stora myr
    Landshövdings bebyggelse Hällorna plats
    (Isi) Lantbruksskolan gårdsnamn Hällorna stenhällar
    Lantbruksskolan gårdsnamn Hällorna stenhällar
    Uti Lars gårdsnamn Hällorna stenhällar
    (Isi) Lars-Anders(sons) gårdsnamn Hällorna klippor
    Isi Lars-Anders gårdsnamn Hällorna stenhällar
    (Isi) Lars-Anders(sons) gårdsnamn Hällskäret, se (Isi) Skären Saknas
    Isi Lars-Anders gårdsnamn Hälludden udde
    Isi Lars-Eriks gårdsnamn Hälludden udde
    (Isi) Lars-Ers(ons) gårdsnamn Hälludden udde
    Isi Lars-Ers gårdsnamn Hälluddviken vik
    (Isi) Lars-Ers(ons) gårdsnamn Hällviken vik
    (Isi) Lars-Ers(ons) gårdsnamn Hällänget äng
    Isi Lars-Erse gårdsnamn Hällänget äng
    (Isi) Lars-Ers(sons) gårdsnamn (Isi) Hällänget äng
    Lars Eriks = Sunderbyn bebyggelse Hälsingholmen Saknas
    Isi Lars-Hans gårdsnamn ?Härnungesfjärden »fjärd»
    (Isi) Lars-Johans(sons) gårdsnamn Härktjärn tjärn
    Isi Lars-Johans gårdsnamn Härktjärn sjö
    Lars-Jöns(ons) gårdsnamn Hässjemyran myr
    Isi Lars-Jöns gårdsnamn Hässjemyran myr
    (Isi) Lars-Jakobs(sons) gårdsnamn Hästgrundet halvö
    Isi Lars-Jakops gårdsnamn Hästgrundet grund
    Lars-Nils försvunnet gårdsnamn Hästhägnan hägnad (?)
    (Isi) Lars-Ols gårdsnamn Hästryggen ås
    Isi Lars-Ols gårdsnamn Hästryggen stenrygg
    Lars-Ols = Sunderbyn bebyggelse Hästskon vik
    Isi Lars-Ols gårdsnamn Hästskoviken vik
    Isi Lars-Pers gårdsnamn Häststenudden udde
    (Isi) Lars-Pers gårdsnamn Hästören rund myr
    Isi Lars-Pers gårdsnamn Höbäcken bäck
    (Isi) Lars-Pers(sons) gårdsnamn Höbäcken torp och bäck
    (Isi) Lars-Pers(sons) gårdsnamn Höbäckskvarnen kvarn
    Isi Lars-Pers gårdsnamn Högarna sandbackar
    (Isi) Lars-Pers(sons) gårdsnamn Högen undervattensgrund
    Isi Lars-Pers gårdsnamn Höglandet berg
    (Isi) Lars Pers(sons) gårdsnamn Högstengrundet udde
    Isi Lars-Pers gårdsnamn Högstengrundet rev
    Isi Lars-Petters gårdsnamn Högstenudden udde
    Isi Larssons gård Högudden udde
    Isi Larssons gård Hög-Örnos-sundet sund
    (Isi) Larssons gårdsnamn Hömyran myr
    (Isi) Larssons gårdsnamn Hönsmyrrå åker
    Isi Larssons gårdsnamn Hörnäsviken vik
    Larssons gårdsnamn Hörsongudden udde /Se
    (Isi) Lasse gårdsnamn Hösjön sjö
    Isi-Lassa tidigare gårdsnamn Hösjön sjö
    (Isi) Lasse gårdsnamn Hösjötjärnen sjö
    Isi Lasse gårdsnamn Hösjötjärnen tjärn
    (Isi) Lasse gårdsnamn Hösjöträsket, se Hösjön sjö
    Isi Lasse gårdsnamn Höstackladuudden udde
    Isi Lasse gårdsnamn Höstackladuudden udde
    Lasse gdsnamn Höträskberget berg
    (Isi) Lasse gårdsnamn Höträskberget berg
    Isi Lasse gårdsnamn Höträsket sjö
    Uti Lasse gårdsnamn Höträsket träsk
    Isi Lasse gårdsnamn Höträsket träsk
    (Isi) Lasse gårdsnamn Höträsket träsk
    (Isi) Lasse(s) gårdsnamn Höträsket träsk
    Isi Lasse gårdsnamn Höträsket insjö
    (Isi) Lasse gårdsnamn Höträskheden skogsmark
    Isi Lasse gårdsnamn Höträskkölen köl
    (Isi) Lasse gårdsnamn Höträskstigen stig
    Isi Lasse (Nedre Lasse) gårdsnamn Idviken vik
    Isi Övre (el Ny-) Lasse gårdsnamn Idvikstjärn tjärn
    Lasse gård i Sunderbyn Illrå sumpmark
      Illrå odling
      Illrån »rå»
      Illrå äng
      Illrået myrmark
      Illrået äng
      Illrå odling
      Illråberget berg
      Illråberget berg
      Illråbergdrölan bäck
      Illrået terräng
      Illråmyran myr
      Illviken vik
      Illviken vik
      Illviken vik
      Illviken vik
      Illvikssten sten
      Inafjärden vik och fjö
      Ina Olen plats
      Inarevet udde
      Inet-tån väg
      Inderstmockan plats
      Indre-Djupkallen undervattensgrund
      Indre-Hamnen fjärd
      Indreskogen skog
      Ini Fjärden vik
      Inigårdshägnan hägn
      Inigårdsviken vik
      Inimarkknabben Saknas
      Ini Ön del av Brändö
      Innanbäcksmyren myr
      Innanbäcksrodningen rödjning
      Innanbäcksänget Saknas
      Innanrevet udde
      Innanrevskastet strömmingskast
      Innerhamnen del av fiskehamn
      Innerstlotten slåtter, »ronning»
      Inom-Vägen område
      Innantillfjärden vik
      Inre-Bjursträsket sjö
      Inre-Björnto skogsmark
      Inre-Bodöudden udde
      In(d)re-Renholmsviken vik
      Inreskogen skogsområde
      Inretenträskberget berg
      Inreträsket Saknas
      Inå marken skogsland
      Isacsklack grynna
      Isaklarsamyran myr
      Isakmyren odling
      Isakören udde
      Iså rindorna hägn
      Jackomyran Saknas
      Jackomyran myr
      Jacksgrundet grund
      Jacksgrundet grund
      Jakobgärdan gärda
      (Ini) Jakob-Hägnan Saknas
      Jakobrodningen röjning
      Jakob-rånningen nyodling
      Jaksan grynna
      Jaktviken vik
      Jaktviken vik
      Jaktvikholmen holme
      Jankällan grävd brunn
      Jan Larsagrundet grund
      Jan-Månsa-viken vik
      Jan-Olsa-grynnan undervattensgrund
      Jan-Persa-grundet grund
      Janssonsgrönnan undervattensgrund
      Janssonsgrönnan undervattensgrund
      Jassamyran myr
      Jobäcken bäck
      Jobäcken bäck
      Johans hemman
      Jopikholmen halvö
      Jungroten plats
      Junkerhamnen båtplats
      Junkerhamnen båtplats
      Junkerhamnen båtplats
      Junkerhamnsten sten
      Junkrarna undervattensgrund
      Junköfjärden fjärd
      Junköklippan holme
      Junköklippan holme
      Junkön ö
      Junkön ö
      Junkön ö
      Junkön ö
      Junkötjärn tjärn
      Jäckvikholmen halvö
      Järmanudden och -tj(ärn), se »Germundöudden» Saknas
      Järn-viken vik
      Jössbacken backe
      ?Jösshamnen vik
      ?Kackmyrtjärn tjärn
      Kadetten undervattensgrund, grynna
      Kaffeviken vik
      Kaggen grund
      Kalarodningen röjning
      Kalarånningen odling
      Kalberget berg
      *Kalen(?) Saknas
      Kalen bergstrakt
      Kalixstället plats
      Kalixställudden udde
      Kalixställudden udde
      Kalkberget berg
      Kalkhällan udde
      Kalkudden udde
      Kallaxfjärden fjärd
      Kallaxheden hed
      Kallaxheden hed
      Kallaxön ö
      Kallaxtjärnen sjö
      Kallaxö-avan ava
      Kallaxö-udden udde
      Kallberget berg
      Kallbergsberget bergknalle
      Kallen stengrund
      Kallen fyrplats
      Kallfjärden fjärden
      Kallfjärden fjärd
      Kallfjärden fjärd
      Kallfjärdgrönnan undervattensgrund
      Kallgrundet udde
      Kallgrönnan undervattensgrund
      Kallgröten, Stora och Lilla stenholmar
      Kallgröten, Stora och Lilla holmar
      Kallgröten holme
      (Isi) Kallkällan nu igenvuxen kallkälla
      Kallkällbacken backe
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällänget äng
      Kallkällänget äng
      Kallråt inhägnad ängsmark
      Kallskäraviken del av Skäraviksstranden
      Kallviken havsvik
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallviken vik, gårdar m.m.
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallvikgrundet grund, numera genom landhöjningen udde
      Kallvikholmen holme
      Kallvik(s)holmen höjd
      Kallviksundet sund
      Kalmyran myr
      Kalrödningen röjning
      Kalven holme
      Kalvhalsen näs
      Kalvhalsen näs
      Kalvholmen halvö
      Kalvholmen holme
      Kalvhalsen landtunga
      Kalvhalsen land mellan vatten
      Kalvhamnen vik
      Kalvholmen holme
      Kalvholmrevet udde
      Kalvtarmen udde
      Kammarhamptjärn tjärn
      Kammarhamptjärn tjärn
      (Iså) Kammen kulle
      Kammen grynna
      Kamtjärnmyran myr
      Kanalviken vik
      Kanonsvägen väg
      Kantarberget berg
      Kantarbergviken vik
      Kaptenshällorna berghällar
      Kaptenstjärn Saknas
      Kaptenstjärn tjärn
      Kasbacken backe
      Kasbäcken bäck
      Kastet, Östra, se Österkastet strömmingskast
      Kasthällan udde
      Kasthällan udde
      Kataberget berg
      Katabäcken bäck
      Katabäcken bäck
      Katabäcken bäck
      Katabäcken bäck
      Katabäcksmyran myr
      Kataheden hed
      Katamyren myr
      Katisudden udde
      Katten undervattensgrund
      Katten rev
      Kattgrundet skogsudde
      Kattgrundet udde
      Kattnagelträdet träda
      Kattnaglarna smågrund
      Kattskatan udde
      Kattskatan udde
      Kattskatan udde
      Kenkviken ängar m.m.
      Killinggrunden stengrund
      Killinggrundviken vik
      Killingholmen halvö
      Killingholmen halvö
      Killingholmsänget ? äng
      Kilmyran (el. Källmyran?) myr
      Kil-(el. Käll-)myrberget berg
      Kindskatan udde
      Kindskataviken vik
      Kipporna hällar och smågrund
      Kippviken vik (en grund sandvik)
      Kistmyran myr
      Kistmyran myr
      Klackarna undervattensbrund
      Klacken grund
      Klapperberget berg
      Klapperberget berg
      Klapperberget berg
      Klasgrönnan holme
      Klavagrundet ovanvattensgrund
      Klementsgrundet, se Klementskäret Saknas
      Klementsgrundet holme
      Klementsgrundet holme
      Klementskäret holme
      Klimpen åker
      Klimpen åker
      Klingergrundet övervattensgrund
      Klingermyran Saknas
      Klingervassen vasse
      Klippan klippholme
      Klippgrundet ovanvattensgrund
      Klipprevet, se Klippan Saknas
      Klipprevet rev
      Klippskvalken ovanvattenshällar
      Klockarfätån väg
      Klockargrundet grund
      Klockarsgrynnan grynna
      Klockbacken backe
      Klubben land
      Klubben del av Småskären
      Klubben udde
      Klubben del av Kallaxön
      Klubben udde
      Klubberget berg
      Norra Klubberget berg
      Västra Klubberget berg
      Klubbgrundet sandgrund
      Klubbgrundsandlån undervattenssandrev
      Klubbgrännan grund
      Klubbgärdan äng
      Klubbhalsen landförbindelse
      Klubbsundet sund
      Klubbsundet f.d. sund
      Klubbsundet nästan igengrundat sund
      Klubbudden udde
      Klubbudden udde
      Klubbviken vik
      Klubbviken vik
      Klubbviken vik
      Klumpgrundet undervattensgrund
      Kluntarna kronoholme, fiskeläge
      Kluntarne kronoholme, fiskeläge
      Kluntarne kronoholme, fiskeläge
      Kluntarna kronoholme, fiskeläge
      Kluntarna kronoholme, fiskeläge
      Kluntarna ö o. fiskeläge
      Kluntarna holme
      Kluntarna holmar
      Kluntberget berg
      Kluntskär holme och fiskeläge
      Kluntstorgrönnan undervattensgrund
      Klunt-Storgrönnan undervattensgrönna
      Klunt-Österbotten strömmingsgrynna
      Klyftan bergland
      Klyvaren holme
      Klyvaren holme
      Klyvgrynnan undervattensgrund
      Kläpparna bergkullar
      Kläpparna bergstoppar
      Kläppen stenknabbe
      Kläppgärdet nyodling
      Kläpprånningen åker
      Klöserberget berg
      Klösfjärden Saknas
      Klöstersjömyran myr
      Klöverberget, Stora och Lilla Saknas
      Klöverberget, Lilla berg
      Klöverberget, Lilla berg
      Klöverberget, Stora berg
      Klöverberget, Stora berg
      Klöverbergsfluren bergssträckning
      Klöverbäcken bäck
      Klöverbäcken bäck
      Klöverbäcken bäck
      Klövertjärn, Lilla tjärn
      Klövertjärnen, Lilla tjärn
      Klövertjärnen tjärn
      Klövertjärnen sjö
      Klövertjärnberget berg
      Klöverträsket sjö
      Klöverträsket sjö
      Klöverträsket sjö
      Klöverträsket sjö
      Klöverviken vik
      Klövervikudden udde
      Klövgrundet el. Klyvgrundet grund
      Klövgrundhålet el. Klyvgrundhålet passage
      Knabben gärda
      Knabben äng
      Knabben hälla
      Knabben bergknabbe
      Knaggmyran myr
      Knaggmyrforsen fors
      Knektnabben holme
      Knektänget äng
      Knikstmyran myr
      Knivören holme
      Knubboggränudden udde
      Knutsmyran myr och odlingar
      Knutsmyrbergen berg
      Knutsdalen kulle
      Knöppelberget berg
      Knöppeln berg
      Knöppelåsen el. Knöppeln berg
      Knösbäcken bäck
      Knösen myr
      Knösen grund
      Knösen undervattensgrund
      Knösen undervattensgrund
      Knösgårdsgärdan gärda
      Knösgärdan gärda
      Knösmyran myr
      Knösmyran myr
      Knösrodningen röjning
      Knösrånningen odling
      Kobbmossemyran myr
      Kobbrödningen ängslägenhet
      Kofätåget, se Kofätån fägata
      Kobron bro
      Kofätån fägata
      Kolaberget berg
      Kolaberget, Lilla, se Lillkolaberget Saknas
      Kolabergmyran myr
      Kolaholmen odling
      Kolaholmen »holme»
      Kolamyran myr
      Kolamyran, Nedre myr
      Kolamyran, Övre myr
      Kolamyan myr
      Kolbottnarna Saknas
      Kolhamnen plats
      Kolkalberget berg
      Kolkallberget, Korpkallberget? berg
      Kolkallberget berg
      Kolkallberget berg
      Kolkallforsen fors
      Kolkallmyran myr
      Komministerbostället del av Prästbordet
      Koppargrundet undervattensgrund
      Korphedåsen ås
      Korsberget berg
      Korsberget berg
      Korsberget berg
      Korsbergudden udde
      Korsheden tallhed
      Korsstranden strand
      Korsudden udde
      Korvtjärn tjärn
      Korvtjärn tjärn
      Korvtjärnberget berg
      Koudden udde
      Kransmyran myr
      Kratten undervattensgrund
      Krick-udden udde
      Krickudden udde
      Krifvimyran myr
      Kriken odling
      Kriken odling
      Krist(er)-Pålsa-ronningen rödjning
      Krist(er)-tjärn tjärn
      Krokabuskgrundet holme
      Krokliden Saknas
      Krokliden Saknas
      Krokliden skogsås
      Krokliden berg
      Krokmyran myr
      Krokmyråsen gärda, äng
      *Krokogbusk-grundet holme
      Krokrevet rev
      Kroksvedjan Saknas
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen sjö
      Kroktjärnberget berg
      Kroktjärnberget berg
      Krokträsket sjö
      Krokträsket, se Krokvattnet Saknas
      Krokträsket träsk
      Krokvattnet sjö
      Krokvattnet sjö
      Krokvattnet sjö
      Krokvattnet träsk
      Krokvattnet träsk
      Kronkilen område
      Krylikmyran myr
      Kråkan grynna
      Kråkberget moränkulle
      Kråkbergsgärdet gärde
      Kråkbärsholmen holme
      Kråkgrundet grund
      Kråkmyran myr
      Kråkmyrberget berg
      Kråknäset del av by
      Kråknässundet sund
      Kråkrevet grund
      Kråkskäret del av ö
      Kråkskärsberget berg
      Kråksvedjan odling
      Kråkören landområde
      Kråkörsundet vik
      Krävomyran myr
      Krävubäcken bäck
      Krönikmyran myr
      Krönikmyrbäcken bäck
      Kudden undervattensgrund
      Kukviken vik?
      Kullerberget berg
      Kullerberget berg
      Kullrorna undervattensgrund
      Kungsudden udde
      Kunoögrunden grund
      Kunoögrundet grund, holme
      Kunoögrundet grund
      Kunoöhällan stenholme
      Kunoöhällan holme
      Kunöön holme
      Kunoön ö
      Kunoöskäret ö
      Kunoöskäret del av Kunoön
      Kunoöskäret skär
      Kupan undervattensgrund
      Kuroviken vik
      Kusaviken vik
      Kusheden tallhed
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcksvarpet notvarp
      Kvarnen f.d. kvarnplats
      Kvarnforsen fors
      Kvarngrynnan holme
      Kvarngrönnan undervattensgrund
      Kvarngärdbacken backe
      Kvarngärdbäcken bäck
      Kvarngärdorna åker
      Kvarnheden hed
      Kvarnhusmyran myr
      Kvarnhusåsen ås
      Kvarnhägnan Saknas
      Kvarnhällorna hällar
      Kvarnkroken område
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnrånningen röjning
      Kvarnrånningen odling
      Kvarnsvedjan gärda
      Kvarnsumpen damm eller tjärn
      Kvarnträsket sjö
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket insjö
      Kvarnträskgraven f.d. bäck
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnån å
      Kvavasträsket träsk
      Kvavasträsket sjö
      Kvava(s)träskmyran äng
      Kvavasträskberget berg
      Kvavaträsket träsk
      Kvavasträsket, Inre träsk
      Kvavasträsket, Yttre träsk
      Kvavasträsket sjö
      Kvavaträskberget berg
      Qvavaträsket sjö
      Kvavaträsket, Yttre sjö
      Kvavaträsket, Övre sjö
      Kvavaträskheden hedland
      Kvavisträsket sjö
      Kvavisträsket sjö
      Kvavisträsket sjö
      Kvemyren myr
      Kvislan myr
      Kvislan Saknas
      Kvislan myr
      Kvistaberget skogsområde
      Kvitriset plats
      Kvitriset plats
      Kvitrisforsen fors
      Kvitrisforsen fors
      Kvitrisforsen fors
      Kyrkfolksten sten
      Kålsbäcken, Kårsbäcken bäck
      Kåtabäcken bäck
      Kåtabäcksberget berg
      Kåtaheden del av Djupheden
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmgrundet grund
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran, se Kolamyran Saknas
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Käkmyren myr
      Käkmyrtjärnen sjö
      Kälan skogsås
      Kälen Saknas
      Kälen bergås
      Kälingen stenröse
      Kälkarudden udde
      Kälkarviken vik
      Kälkholmen holme
      Kälkholmen holme
      Källarbacken backe
      Källarbacken grustag
      Kälmyran myr
      Kälsberget, se Bjurskölen berg
      Kälsberget berg
      Kälsmyran myr
      Kälsmyran myr
      Kälsmyran myr
      Käringmyran äng
      Kärnudden udde
      Kökviken f.d. vik, nu ängar m.m.
      Kökviken el. Kukviken vik
      Kökviken eller Kukviken f.d. vik
      Kökvikbäcken el. Kukvikbäcken bäck
      Kökviksskogen el. Kukviksskogen skog
      Kölen skogsås
      Kölen ås
      Kölen odling
      Kölen skogsås
      Kölen skogsås
      Kölen, se Kälen bergås
      Kölsbron bro
      Kölskällan källa
      Kölsmyran myr
      Kölsstigen stig
      Köls-änden Saknas
      Köpmanholmen del av Porsön
      Köpmanholmen halvö
      Köpmanssundet sund /Se
      Lades-änget äng
      Ladubäcken överloppsmark
      Ladubäcken bäck
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladutjärnen tjärn
      Laduviken vik
      Lagmyran myr
      Lagunäset näs
      Lakabäcken bäck
      Lakabäcken bäck
      Lakabäcksbron bro
      Lakabäcksgärdan odling
      Lakagrundet grund
      Lakagrundet uppgrundat område
      Lakatjärnen tjärn
      Lakatjärn tjärn