ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nederluleå socken : Luleå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 396 Naturnamn : 1321 Bebyggelsenamn : 1566 Naturnamn : 2374
Gäddeborg f.d. fänriksboställe /Se Lulhällan holme Isi Lasse gårdsnamn Lulnäset näs
Gäddvik by Lulkroken udde Lasse-Johanna försvunnen inhysesstuga Lulnäset skog
Gäddvik by Lulkroksviken vik (Isi) Lasses gård Lulnäset näs
Gäddvik by Lulnäset näs Isi Lasses gårdsnamn Lulnäsmoran blötäng
Gäddvik by Lulnäset näs (Isi) Lasses gårdsnamn Lulnäsudden udde
Gäddvik by Lulnäsudden udde Lass-gården gårdsnamn Lulskatan udde
Gäddvik by Lulsundet sund /Se Isi Lass-Tures gårdsnamn Lul-sundet sund, uppgrundat
Gäddvik by Lulviken vik (Isi) Lax gårdsnamn Lulsundet sund
Gäddvik by Lundbäcken Saknas Isi Lax gårdsnamn Lulviken vik
Gäddvik by Lundgrensstenen sten (Isi) Lax gårdsnamn Lulviken vik
Gäddvik by Lågören ö Lax bebyggelse Lundgrenssten sten
Gäddvik by Lågören ö (När han) Lax-Arvid gårdsnamn Luntrånningen odling
Gäddvik by Långbacken terräng (Isi) Laxe gårdsnamn Lurifax undervattensgrund
Gäddvik by Långberget berg o. triangelpunkt (Näro) Lax-Levi gårdsnamn Lustigbacken backe
Gäddvik by Långgrunnan, se Långgrönnan del av sandrev Lejde gårdsnamn Lågörarna holmar
Gäddvik by Långgrönnan udde (Isi) Lejon gårdsnamn Lågnäset näs
Gäddvik by Långgrönnan del av sandrev /Se Isi Lejon gårdsnamn Lågören holme
Gäddvik by Långmyran myr Isi lejon (Ini byn) gårdsnamn Lång-Ant-berget berg
Gäddvik by Långmyran sank mark (Isi) Lejon-Fredrik gårdsnamn Långantberget berg
Gäddvik by Långmyran myr Isi Lejon-Fredrik gårdsnamn Långberget berg
Gäddvik by Långmyran myr (Isi) Lejons gårdsnamn Långberget berg
Gäddvik by Långmyran myr Isi Lejons gårdsnamn Långgärdet inhägnad ängsmark
Gäddvik by Långmyran myr Neri, Isi Lerbäcken gårdsnamn Långmyran myr
Gäddvik by Långmyran myr (Isi) Lias gårdsnamn Långmyran myr
Gäddvik by Långmyran myr Isi Lias gårdsnamn Långmyran myr
Gäddvik by Långmyran myr Isi Lidströms gårdsnamn Långmyran myr
Gäddvik by /Se Långmyran myr Liggskär eller Likskär, se 1 Likskäret Saknas Långmyran myr
Gäddvik by /Se Långmyran myr Likskäret Saknas Långmyran myr
Gäddvik by /Se Långmyran myr (Isi) Lill-Ante gårdsnamn Långmyran myr
*Görsbyn Saknas Långmyran myr Isi Lill-Ante gårdsnamn Långmyran myr
Hampus gård /Se Långmyran myr Lillbacken gårdar Långmyran myr
Hersön by /Se Långmyrbäcken bäck Lillbjörnen Saknas Långmyran myr
Hertsön by Långmyrorna myrmark Isi Lill-Elias gård Långmyran myr
Hertsön by Långnästjärnen tjärn Isi Lill-Elias gårdsnamn Långmyran myr
Hertsön by Långrevberget berg (Isi) Lill-Fäkt gårdsnamn Långmyran myrmark
Hertsön by Långrevet udde Lillhammaren numera gård, förr del av Storåkern /Se Långmyran myr
Hertsön by Långrevet rev Isi Lill-Fäkt gårdsnamn Långmyran myr
Hertsön by Långrevet holme (Isi) Lill-Jobb gårdsnamn Långmyren myr
Hertsön by Långrevet holme Isi Lill-Jobb gårdsnamn Långmyren myr
Hertsön by Långrevet rev Lill-Renholmsgrundet Saknas Långmyren myr
Hertsön by Långrevviken vik (Isi) Lilludden gårdsnamn Långmyrberget berg
Hertsön by Långskatan näs Isi Lilludden gårdsnamn Långmyrdrölan rinnel
Hertsön by Långskatan udde Isi Lill-Vibbe gårdsnamn Långmyrorna myrar
Hertsön by Långslättan terräng (Isi) Lillviken gårdsnamn Långmyrorna myr
Hertsön by Långtbortrået terräng Isi Lillviken gårdsnamn Långmyrorna myrar
Härtsön by Långträsket sjö Lillvikbodarna fäbodar Långmyrudden udde
Hertsön by Långudden udde Lillvikens fäbodar Saknas Långnästjärn tjärn
Hertsön by Långudden udde Lill-Zackris gårdsnamn(?) Långnästjärnen el. Lagnästjärnen tjärn
Hertsön by Långudden udde Lill-Zackris Saknas Långnästjärnen tjärn
Hertsön by Långudden udde (Isi) Lill-Zackris gårdsnamn Långnästjärnen sjö
Hertsön by Långudden udde Lill-Zakris gård Långrevet udde
Hertsön by /Se Långuddmyran myr Isi Lill-Zackris gårdsnamn Långrevet udde
Hertsön by /Se Långvattungsgrundet grund Lillören gård Långrevet udde
Hertsön by /Se Långvikberget berg (Isi) Lillören gårdsnamn Långrevet udde
Hertsön by /Se Långviken vik Isi Lillören gårdsnamn Långrevet grund
Hertsön by /Se Långviken vik Lillören del av byn Alvik Långrevgrundet udde
Hertsön by /Se »Långwijken», se Skiftesviken vik Isi Lina (även Knorr) gårdsnamn Långrevgrundet rev
Hindersön by Långöhällfjärden fjärd (Isi) Lind gårdsnamn Långrevviken vik
Hindersön by Långön ö (Isi) Lind gårdsnamn Långrevviken vik
Hindersön by Långön ö Isi Lind gårdsnamn Långskatan udde
Hindersön by Långön triangelpunkt (Isi) Lindbergs läg. Långskatan udde
Hindersön by Långön ö Isi Lindbergs gårdsnamn Långskataviken vik
Hindersön by Långön ö /Se (Isi) Lindbergs gårdsnamn Långstranden del av Stora Porsön
Hindersön by Långön ö /Se Isi Lindbergs gårdsnamn Långsundet vik
Hindersön by Långören natn /Se Isi Lindgrens gårdsnamn Långtbortrå sänka
Hindersön by Långörgrundet holme Isi Lindgrens gårdsnamn Långtjärnen sjö
Hindersön by Länningsudden udde (Isi) Lindholms gårdsnamn Långträsket sjö
Hindersön by Löpesmyran myr Isi Lindholms gårdsnamn Långträsket insjö
Hindersön by Löran bäck och slåtteräga /Se (Isi) Lindfors gårdsnamn Långträskberget berg
Hindersön by Lörbäcken bäck (Isi) Lindgrens gårdsnamn Långträskmyran myr
Hindersön by Lörbäcken bäck (Isi) Lindgrens gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by Lövgrundet holme Isi Lindqvists gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by Lövören holme (Uppi) Lindströms gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by Malen del av Stora Hindersöhamn /Se Isi Lindströms gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by Malgrundet udde (Isi) Lindströms gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by Malgrundet, se Mitti-Sandgrönnan f.d. sandrev (Isi) Lindströms gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by /Se Maliheden terräng Isi Lindströms gårdsnamn Långudden udde
Hindersön by /Se Malreften udde Isi Lindströms gårdsnamn Långuddmyran myr
Holsvattnet by /Se Malreften del av Stora Hindersöhamn /Se (Isi) Lindvalls gårdsnamn Långuddmyren myr
Håkansön by /Se Mannöfjärden fjärd Isi Lindvalls gårdsnamn Långutingen udde
Hålfjärden by /Se Mannöfjärden havsvik (Uppi) Lindvalls läg. Långvattungsgrundet grund
Höbäcken torp o. bäck /Se Mannöhällan ö /Se (Isi) Lindvalls gårdsnamn Långvattungsgrundet grund
isi Jonas gård /Se Mannöhällan, St. o. L. öar Uppi Linus gårdsnamn Långvattungsudden udde
isi Knuts gård /Se Mannöhällan, Lill- ö Isi Lisa-Johanna-Nybruket gårdsnamn Långviken vik
isi Markus gård /Se Mannöhällan, Stor- ö Isi Lisa-Pelle gård Långviken vik
*Ingeldsbyia(?) Saknas Mannön ö Isi Lisa-Pelle gårdsnamn Långängen Saknas
Kallax by Mannön ö (Isi) Livboms gårdsnamn Långänget äng
Kallax by Mannön ö (Isi) Livboms gårdsnamn Långöhällorna hällar
Kallax by Mannön ö Isi Loftsgärdan gårdsnamn Långön ö och by
Kallax by Mannön ö /Se ?Lotsgärdan gdsnamn Långön ö
Kallax by Mannön ö /Se (Uppi) Lovisa gårdsnamn Långören Saknas
Kallax by Mannöskäret ö Lugnet gård Långören, se Lågören Saknas
Kallax by Mannöskäret triangelpunkt Isi Lugnet gårdsnamn Långören ö
Kallax by Mannöskäret ö Lugnhem avs. Läbädden undervattensgrund
Kallax by Mannösundet sund Lulavan pst Läggen undervattensgrund
Kallax by Mannövattungen holme Gamla Luleå = Gammelstaden Saknas Länningsudden udde
Kallax by Marabotten sank mark Luleågård kaptensboställe Lögaren hällar
Kallax by Maragrundet grund Luleågård bebyggelse Löparören del av Kallaxön
Kallax by Marakölen terräng Luleågård f.d. kaptensboställe Löpesmyran myr
Kallax by Marakölen terräng Luleågård f.d. kaptensboställe Löpesmyråsen ås
Kallax by /Se Maran sankmark (Isi) Lund gårdsnamn Löten område
Kallax by /Se Maraviken strandområde Isi Lund gårdsnamn Löten väg
Kallax by /Se Maravikberget berg (Isi) Lund gårdsnamn Lövhässjan plats
Kallax by /Se Maraviken äng Isi Lund gårdsnamn Lövskatagrundet holme
Klöverträsk by /Se Mariasundet f.d. sund (Isi) Lund gårdsnamn Lövören holme
Lula, se Nederluleå sn Maskberget berg /Se Isi Lund gårdsnamn Lövören holme
*Lulaträsk Saknas Markberget triangelpunkt (Isi) Lundbergs gårdsnamn Lövören holme
Lulegård boställe /Se Marktjärnen myr (Isi) Lundgrens gårdsnamn Malenreften, Malreften plats
*Lunden Saknas Markängena skogsmark Isi Lundgrens gårdsnamn Malgrundet del av Rödkallen
Långnäs by Markängena terräng (Isi) Lundgrens gårdsnamn Maliheden hed
Långnäs by Markänget terräng Isi Lundgrens gårdsnamn Maliheden skogshed
Långnäs by Marsbäcken ägomark (Isi) Lundgrens gårdsnamn Malmströmsgrundet undervattensgrund
Långnäs by Marsbäcken bäck (Isi) Lundmarks gårdsnamn Manalrodden änge
Långnäs by Mastskäret holme (Isi) Lundkvists läg. Mannöfjärden fjärd
Långnäs by Matmorudden udde (Isi) Lundkvist(s) gårdsnamn Mannögrönnan el. -grundet undervattensgrund
Långnäs by Metsundet sund Isi Lundkvist(s) gårdsnamn Mannöhällan, Lilla och Stora Saknas
Långnäs by Megrönnan grund Isi Lundmans gårdsnamn Mannökallen undervattensgrund
Långnäs by Mellangrunnan, se Mitti-Sandgrönnan f.d. sandrev (Isi) Lundströms gårdsnamn Mannöklack undervattensgrund
Långnäs by /Se Mellerstträsket sjö Isi Lundströms gårdsnamn Mannön ö (och by)
Långsund gd:ar /Se Mickelholmen ägomark (När) Lundströms läg. Mannön ö
*Löffskatan Saknas Mickelmyran myr Lunta bebyggelse Mannön boplats
Mjoön by /Se Mickelsdyn tjärn (Isi) Lunta gårdsnamn Mannön ö
Mockträsk by /Se Middagsberget, Norra berg Isi Lunta gårdsnamn Mannöskäret ö
Måttsund by Middagsberget, Södra höjd (Isi) Lure (?) gårdsnamn Mannöskäret holme
Måttsund by Middagsberget triangelpunkt Isi Lure gårdsnamn Mannösundet sund
Måttsund by Midgrynnan grund /Se Långbacken del av Måttsund Mannö-vattungen sandrev
Måttsund by Midskogen skog /Se Långmoran gårdar Mannövattungen sandrev
Måttsund by Midskogmyran myrmark (Uppi) Långmoren gårdsnamn, lht Maraberget bergknabbe
Måttsund by Midskogmyran myr Långmyrås gård Marabotten del av Maran
Måttsund by Midskogsberget triangelpunkt Långnäs by Marabotten ängar
Måttsund by Matskäret ö /Se Långnäs by Marabotten äng
Måttsund by Megrönnan grund /Se Långnäs by Maradrevjan Saknas
Måttsund by Midänget äng /Se Långnäs by Maragraven upprensad bäck
Måttsund by Missenrået äng /Se (Nedi) Långnäsåkern gårdsnamn Maragrundet udde
Måttsund by Missenrået äng /Se Nedi Långnäsåkern gårdsnamn Maragärdet inhägnad ängsmark /Se
Måttsund by Misundet terräng Långrevgrundet Saknas Marakallen undervattensgrund
Måttsund by Missundsmyran (nu Missundet) ängs- o. myrmark /Se (Iså) Långskatan gårdsnamn Marakölen höjdsträckning
Måttsund by Missundsrödningen (Nu Missundet) ängs- o. myrmark /Se Isi Långskatan gårdsnamn Marakölen skogsås
Måttsund by Mittiberget berg (Isi) Långströms lägenhetsnamn Marakölen skogsås
Måttsund by Mittihedberget berg Långsund gårdar Marakölhuvudet topp
Måttsund by Mitti-Sandgrönnan del av Sandrev /Se Långsund by Marakölmyren myr
Måttsund by Mittivallen fäbodvall Långsund by Maran myr
Måttsund by ?Mjoön ö Långön ö och by Maran äng o. åker
Måttsund by Mjoön ö Långön by Maran blötäng
Måttsund by Mjoön ö Lösgärdan gård Maran äng?
Måttsund by Mjoön ö /Se (Isi) Löv gårdsnamn Maran sank ängsmark och skog
Måttsund by Mjoön ö /Se Isi Löv gårdsnamn Maranäsberget berg
Måttsund by Mjoön ö /Se (Isi) Löv gårdsnamn Maraskogen skog
Måttsund by Mjoön ö /Se Isi Löv gårdsnamn Marasundet dike och bäck
Måttsund by Mjoön ö /Se (Isi) Lövgrens gårdsnamn Maraviken vik
Måttsund by Mjoön ö /Se Isi Lövgrens gårdsnamn Maraviken äng m.m.
Måttsund by Mjoösladan sund (Isi) Lövgrens gårdsnamn Maraviken äng
Måttsund by Mjoösladan sund /Se Isi Lövgrens gårdsnamn Maravikberget berg
Måttsund by /Se Mjälan (Mjölan) strand /Se Lövnäset gårdar Maravik(s)berget berg
Måttsund by /Se Mjölkgrundet udde Lövnäset byadel Maria-sundet sund
Måttsund by /Se Mjölkudden landtunga /Se Lövnäset del av byn Avan Maria-sundet sund
Mörön by /Se Mjösjön sjö Lövnäset bydel Margetforsen fors
Mörön by /Se Mjössjötjärnen tjärn Lövudden gård Marieberg tegelbruk
Nederluleå kyrkby, se *Luleå sockenkyrka Saknas Mjöviken sjö (På) Lövudden gårdsnamn Markberget berg
Nickbyn by Mjöviktjärnen tjärn På Lövudden gårdsnamn Markberget berg
Nickbyn by Mjövikudden udde Lövudden del av Bälinge Marktjärn tjärn
Nickbyn gd:ar Mjövikudden udde Lövudden gd Marktjärnbäcken bäck
Nickbyn by Mockudden udde (Uti) Magga gårdsnamn Markängarna ängsmarker
Nickbyn by Monuswika, se Bråndöfjärden vik Isi Magnus gårdsnamn Markängarne ängar
Nickbyn by Morofiäln vik (Isi) Magnus gårdsnamn Markängarna ängsmark
Nickbyn by Morrödningen (nu Moren) del av åkerfält Isi Magnus gårdsnamn Markänget äng
Nickbyn by Mosa myran myr (Isi) Magnus gårdsnamn Masgrundet grund
Nickbyn by Mossamyran myr (Isi) Magnus gårdsnamn Mastskäret skär
Nickbyn gårdar /Se Mossamyrorna myrmarker Isi Magnus gårdsnamn Mastskäret skär
Nickbyn gd:ar /Se Mossarotmyran myr Magnus eller Magnus Pers bebyggelse Matmorudden udde
Nils-Andersa-hålet hål i is /Se Mossarotmyran myr Majtorp avs. Matmoran del av strand
Notviken gd /Se Mullängesgrundet holme (Isi) Manel läg. Matskäret Saknas
Persön by Mullängesgrundet holme Isi Manel gårdsnamn Matskäret holme
Persön by Mulöavan ägomark (Isi) Manel gårdsnamn Matskäret holme
Persö by Mulön halvö Isi Manel gårdsnamn Matskäret holme
Persön by Mulön halvö (Isi) Manel gårdsnamn Mattes-länningen båtlänning
Persön by Mulön halvö Isi Manel el. Måns-Manel gårdsnamn Mattes-sjöhagaudden udde
Persön by Mulöviken vik (Isi) Manel gårdsnamn Medgrundet grund
Persön by Musgrundet holme (Isi) Manel - Axel gårdsnamn Medsjömyran myr
Persön by Musorudden udde Isi Manel-Axel gårdsnamn Medsjömyran myr
Persön by Myran myr (Isi) Manels gårdsnamn Medsjön sjö
Persön by Myran ägomark (Isi) Manels gårdsnamn Medsjön sjö
Persön by Myran ägomark Isi Manels gårdsnamn Mellanhägnan odlad jord
Persön by Målgrundet grund (Nedi) Manel Sundströms gårdsnamn Mellanlandet skogsland
Persön by Månshällorna grund (Isi) Manels gårdsnamn Mellan vikarna slåtteräng
Persön by Mårtisören udde Mannön by Mellerstträsket träsk
Persön by Måshällan grund /Se Mannön ö och by Mellerstträsket sjö
Persön by Måttsundsberget berg /Se Mannön ö och by Mellerstören grund
Persön by Måttsundsberget berg o. triangelpunkt Mannön by Metgrundet grund
Persön by Måttsundsfjärden vik (På) Maran gårdar Metgrundet undervattensgrund
Persön by Måttsundsfjärden fjärd (Isi) Marans gårdsnamn Metholmen odlad mark
Persön by Måttsundsronningen ägomark Isi Marans gårdsnamn Metsundet sund
Persön by Mörholmen holme Maranäset gård Mickelholmen ängsmark
Persön by Möröberget berg Isi Maranäset gårdsnamn Mickelholmen nu landfast holme
Persön by Möröfjärden fjärd Marieberg tegelbruk Middagsberget berg
Persön by Möröfjärden fjärd Marieberg bebyggelse Midgrynnan undervattensgrund
Persön by Möröfjärden fjärd Marit gårdsnamn Midgrynnan undervattensgrund
Persön by Möröfjärden, Lilla sankmark (Isi) Martiholm gårdsnamn Midhällan (eller Mjöhällan?) udde
Persön by Mörön ö Iså Maritholm gårdsnamn Midhällrevet stenrev
Persön by Mörön halvö Markberget avs. Midkälamyrorna myr
Persön by Mörön ö /Se Isi) Marken gårdsnamn (Ini) Midskogen skog
Persön by /Se Nageln undervattensgrund /Se Isi Marken gårdsnamn Midskogmyran myr
Persö by /Se Nagelskäret ö Markgården el Antmarken gårdsnamn Midskogmyran Saknas
Persön by /Se Nagelskär skär /Se (Isi) Markströms gårdsnamn Midskogsberget? berg
Persön by /Se Nagelskäret ö Isi Markströms gårdsnamn Midskogsmyran myr
Persön by /Se Nagelskäret ö /Se (Isi) Markströms gårdsnamn Midskogsmyran myr
Persön by /Se Nagelskärshuvudet udde Isi Markströms gårdsnamn Midskogsträsket insjö
Persön by /Se Nagelskärshuvudet udde (Isi) Markus gårdsnamn Midskogträsket träsk
Porsön gdr /Se Nepoträsket = Sågträsket sjö /Se Isi Marrasten gårdsnamn *Midsyndet(?) område
Reveln gårdar Nickes ägomark Martinstugan bs *Midsyndet? område
Rutvik by Nickesviken vik (Isi) Mates gård *Midsyndet område
Rutvik by Nilsmyran myr Isi Mates gårdsnamn *Midsyndet(?), se Missundet ängs- o. myrmark
Rutvik by Nils-Olsamyran myr Isi Matis gård Midängesudden udde
Rutvik by Nils-Persa-Stormyran myr Isi Matis gårdsnamn Midänget äng
Rutvik by Nilstjärnbodarna ägomark (Isi) Matmorudden läg. Missenrået äng
Rutvik by Nilstjärnen tjärn Isi Matmorudden gårdsnamn Missundet ängs- och myrmark
Rutvik by Nordantillheden hed (Isi) Matts gårdsnamn Missundet, se *Midsyndet (?) ängs- o. myrmark
Rutvik by Nordantillheden hed (isi) Mats gdsnamn Missundsbäcken bäck
Rutvik by Nordanvädersuddarna uddar Isi Matts gårdsnamn Missundsgraven Saknas
Rutvik by Nordanvädersudden udde Megrönnan Saknas Missundsmyran myr
Rutvik by Nordanvädersviken vik (Isi) Mejeriet gårdsnamn Mittelberget berg
Rutvik by Nordberget berg Isi Mejeriet gårdsnamn Mittiberget berg
Rutvik by Nordströmsbäcken bäck Isi Mellan-Ruth gårdsnamn Mittibrändåsheden tallhed
Rutvik by Nordströmsudden udde (Isi) Mickel gårdsnamn Mitti-Finskan grynna
Rutvik by Norramark ägomark Isi Mickel gårdsnamn Mittigrundet undervattensgrund
Rutvik by Norrbeten ägomark (Isi) Mickel gårdsnamn Mittigrynnan undervattensgrund
Rutvik by Norrbrottet skär Isi Mickel gårdsnamn Mittigrynnan undervattensgrund
Rutvik by Norrbäcken bäck o. gränsmärke (Isi) Mickel gårdsnamn Mittilandet udde
Rutvik by Norrimyran ägomark Isi Mickel gårdsnamn Mittimockan plats
Rutvik by Norrisundet vik Isi Mickel gårdsnamn Mittimocka fiskemärke
Rutvik by Norriviken vik (Isi) Miclels gård Mittisandgrynnan holme
Rutvik by Norriviken vik Isi Mickels gårdsnamn Mittisandgrönnan Saknas
Rutvik by Norrivikudden udde (Isi) Midänget gårdsnamn Mittistenen sten
Rutvik by Norrön ö /Se Isi Midänget gårdsnamn Mittistenen sten
Rutvik by Norriön (Sigfridsön) ö /Se Mitterstvattens fäbodar Saknas Mittiören grund
Rutvijk Saknas Norrlilliudden udde Mitti-Granne(n) del av byn Mjälabacken nipa
Rutvik by Norrskogen skogsområde Mittigården gård Mjälanet äng
Rutvik by Norrskäret skär Mittigården gårdsnamn Mjoön holme
Rutvik by /Se Norrträskberget berg Mittivallen fäbodvall Mjoön ö
Rutvik by /Se Norrträskbäcken bäck Mittivallen tidigare fäbod Mjoön ö
Rutvik by /Se Norrträskbäcken bäck Mockstugan bs Mjoön ö
Rutvik by /Se Norrträsket sjö (Isi) Mossa (?) gårdsnamn Mjoösladan Saknas
Rutvik by /Se Norrträsket sjö Uppi Mossa gårdsnamn Mjälan äng
Rutvik by /Se Norrudden udde Mulöavan läg. m. m. Mjösjömyran myr
Rutvik by /Se Norrudden udde Isi Mulöavan gårdsnamn Mjösjön sjö
Rutvik by /Se Norrudden, Lilla udde Isi Mulöviken gård Mjösjön sjö
Sandön by Norrudden, Stora udde Isi Mulöviken gårdsnamn Mjövikberget berg
Sandön ö Norrviken vik (Isi) Munter-Alfred gårdsnamn Mjöviken vik
Sandön by Norråmarkbäcken bäck Isi Munter-Alfred gårdsnamn Mjöviken vik
Sandön by Norråmarkbäcken bäck Isi Munters gårdsnamn Mjöviken vik
Sandön by Norråmarken terräng (Isi) Munters gårdsnamn Mjöviktjärnen tjärn
Sandön by Norråmarktjärnen tjärn Isi Munters gårdsnamn Mjövikudden udde
Sandön by Norrån å (Isi) Munters, Alviksmunters gårdsnamn Mockudden udde
Sandön by ?Norr-Äspen ö Isi Myr gårdsnamn Mockudden udde
Sandön by Notfjärden igenväxt sjö (Isi) Myra gårdsnamn Morbäcken bäck
Sandön by Notfjärden skogsområde (Neda) Myr-backen gårdsnamn Morbäcksrodningen rödjning
Sandön by Notfjärdsbäcken bäck Neda Myrbacken gårdsnamn Moren del av åkerfält
Sandön by Notskatagrundet grund (Isi) Myre (Myro?) gårdsnamn Morsundsronningen rödjning
Sandön by Nottjärnberget berg Isi Myre(o?) gårdsnamn Mossamyran myr
Sandön by Nottjärnen tjärn Uppi Myr-Nicke gårdsnamn Mossamyran myr
Sandön by Notvikberget berg (Uppi) Myr-Nils gårdsnamn Mossamyran myr
Sandön by Notviken vik (Isi) Myro (el. Myre) gårdsnamn Mossarotmyren myr
Sandön by Notviken vik Isi Myro (el. Myre) gårdsnamn Mossarotmyren myr
Sandön by Notviken vik (Isi) Myro gårdsnamn Mossarotmyran myr
Sandön by Notviken vik Isi Myro gårdsnamn Mossarotmyran myr
Sandön by /Se Notvikgrundet ö (Isi) Myro (?), Myra gårdsnamn Mossarotmyran myr
Sandön by /Se Notvikgrundet grund (Isi) Myr-Nicke gårdsnamn Mossasundet sund
Selet by /Se Notvikmyrorna myrar (Isi) Målare(n)s gårdsnamn (Uppi) Mossen Saknas
Selet järnbruk (f.d.) (o. by) /Se Notvikmyrorna myrar Isi Målare(n)s gårdsnamn Mulisänget ängar
Selet f.d. järnbruk /Se Notvikmyrorna myrar Isi Måns gårdsnamn Mulisängesgrundet grund
Seletsbruk (Selet) bruk /Se Notvikudden udde (Isi) Måns gårdsnamn Mulö-avan gungfly (ava)
*Signees Saknas Notvikudden udde Måns gdsnamn Mulöavan uppgrundad ava
Skatamark by /Se Nussen terräng (Isi) Måns gårdsnamn Mulön f.d. ö
Skruvtorpet ödetorp Nybruket ägomark Isi Måns, Isi Mårds gårdsnamn Mulön ö
Smedsbyn by Nygrundet Saknas /Se Isi Måns (?) gård Mulöviken vik
Smedsbyn by Nygrönnhällan grund Isi Måns gårdsnamn Mulöavan uppgrundad vik
Smedsbyn by Nygrönnrevet holme (Isi) Måns gårdsnamn ?Murgrundet holme
Smedsbyn by Nygärdan ägomark Isi Måns gårdsnamn Mus-grundet grund
Smedsbyn by Nyland ägomark (Isi) Måns (el. Mårds?) gårdsnamn Musgrundet skär
Smedsbyn by Nysmedsmyran myr Månshällorna Saknas Musorudden udde
Smedsbyn by Nyvallen del av ö (Isi) Måns-Manel gårdsnamn Musor-varpet vik o. notvarpsplats
Smedsbyn by Nyvallen del av Sandrev /Se Isi Måns gårdsnamn Myran bak i Alterberget myr
Smedsbyn by Nyängesbäcken bäck (Isi) Måns-Nicke, Mårds? gårdsnamn Myrbotten myr o. äng
Smedsbyn by Närmastberget höjd Isi Måns-Nicke gårdsnamn Myrbotten äng
Smedsbyn by Närmastören udde Isi Mård gårdsnamn Myrgärdan gärda
Smedsbyn by Näset ägomark (Isi) Mårdsel gårdsnamn Målen rullstensfält
Smedsbyn by Nästberget terräng Isi Mårdsel el Isi Gideons gårdsnamn Målgrundet grund
Smedsbyn by Näsudden udde (Isi) Mårdsel-)Kalle gårdsnamn Målstranden strand
Smedsbyn by Näsudden terräng (Isi) Mårten gård Målstrandsfjärden Saknas
Smedsbyn by Näsudden udde (Isi) Mårtens gårdsnamn Målstrandsfjärden insjö
Smedsbyn by Nätistångviken vik Isi Mårtens gårdsnamn Måludden udde
Smedsbyn by Näverberget berg (Isi) Mårtens gårdsnamn Månsan undervattensgrund
Smedsbyn by Nöpoträskåsen ås Isi Mårtens gårdsnamn Månsgrundet ovanvattensgrund
Smedsbyn by Nördberget skogsområde (Isi) Mårtens gårdsnamn Månshällan grund
Smedsbyn by Nörderstberget berg Isi Mårtens gårdsnamn Måns-stor-rodden äng
Smedsbyn by /Se Nördgrundet grund (Isi) Mårtens läg. Mårdsbäckdrölan (el. Måns-?) rinnel
Smedsbyn by /Se Nördskatagrundet ö Isi Mårtens gårdsnamn Mårdsbäcken (el. Månsbäcken) bäck
Smedsbyn by /Se Nördskatagrundet ö Isi Mårtens gårdsnamn Mårtensbäcken bäck
Smålsön by /Se Nördskatan udde (Isi) Mårtens gårdsnamn Mårdsbäcken, Månsbäcken bäck
Spel-Larstorpet ödetorp Nördskatan udde (Isi) Mårtens gårdsnamn Mårtensbäcken bäck
»Sunda» gård Nördskatan näs Isi Mårtens gårdsnamn Måshällan klippgrund
Sunderbyn by Nördskataudden udde (Isi) Mårtens el. Gammel-Mårtens gårdsnamn Måssaänget ängsbit
Sunderbyn by Nördskataudden udde Mårtens gd Måttsundsberget berg
Sunderbyn by Nördskataviken vik Mårtenstugan numera försvunnen stuga Måttsundsfjärden fjärd
Sunderbyn by Nördskataviken vik Isi Mårtis gårdsnamn Måttsundsröjningen ängsmark
Sunderbyn, Norra o. Södra byar Nötmyran ägomark Mårtis bebyggelse Måttsundsträsket, Lilla Saknas
Sunderbyn, Norra och Södra by Nötskatagrundet grund Isi Mårtis gårdsnamn Måttsundsträsket, Stora Saknas
Sunderbyn, Norra och Södra by Nötskatan grund Mårtis gd Måttsundsviken vik
Sunderbyn by Obrändåsen terräng Isi Ny Mårtis gårdsnamn Mölnhus-viken, el. Myrnäs-viken? vik
Sunderbyn, Norra och Södra by Ollmyran myr Måttsund by Mörheden hed
Sunderbyn by Ollmyrberget berg Måttsund by Mörholmen holme
Sunderbyn by Ormtjärnen tjärn Måttsund by Mörholmen äng
Sunderbyn, Norra o. Södra byar Orrholmen holme Måttsund by Mörkstigen stig
Sunderbyn by Orrskäret holme Måttsund pst Mörvikvägen skogsväg
Sunderbyn by Orrskäret holme Måttsund by Möröberget berg
Sunderbyn by Orrskäret udde Måttsund by Möröfjärden fjärd
Sunderbyn by Orrskäret ö /Se Måttsund by Möröfjärden fjärd
Sunderbyn by Orrskärssundet sund Måttsunds fäbodar Saknas Möröhällan grund
Sunderbyn by Orrskärsudden triangelpunkt Mällersta avs. Mörön ö
Sunderbyn by Orrskärsudden, Gammel- udde Mörtbol gårdsnamn Mörön halvö och by
Sunderbyn by Orrskärsviken vik Mörön by Mörviken vik
Sunderbyn by Orrtjärnen tjärn Mörön by Mörön ö
Sunderbyn by Orrtjärnen tjärn Mörön by Mörön ö
Sunderbyn by Orrtjärnen tjärn Nedigård gårdsnamn Mörön ö
Sunderbyn by Orrtjärnen tjärn (Isi) Nedigården gård Möröviken, se Mörviken vik
Sunderbyn by Orrtjärnen tjärn (Isi) Nedigården gård Mössan undervattensgrund
Sunderbyn by Orrtjärnvallen fäbodvall Isi Nedigården gårdsnamn Nabbarna holmar
Sunderbyn, Norra o. Södra byar Orrvinet strandområde (Isi) Nedre-Jöns-Lars gårdsnamn Nackelören udde
Sunderbyn by Orudden udde (Isi) Nedre-Hermans gårdsnamn Nageln undervattensgrund
Sunderby by Oxgrundet holme (Isi) Nedre-Klemis gårdsnamn Nagelskäret holme
Sunderbyn by Oxgrundet holme /Se (Isi) Nedre-Olas gårdsnamn Nagelskärsfjärden vik
Sunderbyn by Oxviken vik (Isi) Per-Isaks gårdsnamn Nagelskärshuvudet udde
Sunderbyn by /Se Oxvikudden udde (Isi) Ndere-Udd gård Napun grund
Sunderbyn by /Se Paltudden ägomark Neri Gården gårdsnamn Napun undervattensgrund
Sunderbyn, N:a o. S:a byar /Se Paradisudden udde Nickbyn Saknas Napun undervattensgrund
Sunderbyn, N:a o. S:a byar /Se Pelaviken vik Nickbyn Saknas Naputräsket el. Neputräsket, se Sågträsket Saknas
Sundet gd /Se Pellgrundet udde Nickbyn by Naputräskåsen el. Neputräskåsen ås
Sundom by Pellronningen sankmark (Isi) Nicke gårdsnamn Narrberget, se Norrberget berg
Sundom by Per-Hansaviken vik Isi Nicke gårdsnamn Narrberget berg
Sundom by Per-Hansavikudden udde (Isi) Nicke gårdsnamn Nasafjällsudden udde
Sundom by Persöfjärden vik (Isi) Nicke gårdsnamn Nasafjällsudden udde
Sundom by Persöfjärden fjärd Isi Nicke (även Yttregårdarna, Isi Nils-Henders) gårdsnamn Nasafjällsudden udde
Sundom by Persöfjärden fjärd Isi Nicke gårdsnamn Nasahögarna, se Yttre-Bergnäset Saknas
Sundom by Persöfjärden fjärd (Isi) Nicke gårdsnamn Nedansundet Saknas
Sundom by Persöfjärden fjärd Isi Nicke gårdsnamn Nedi Bäcken område
Sundom by Pesöfjärden fjärd Isi Nicke även Nickesgårdarna gårdsnamn Nedi Fisket laxfiske
Sundom by *Persögrunden öar (Isi) Nicke gårdsnamn Nedi Grundet Saknas
Sundom by ?Persögrundet udde Isi Nicke gårdsnamn Nedigårdholmarna udde
Sundom by Persögrundet udde (Isi) Nicke gårdsnamn (Nedi) Tvillran fors
Sundom by Persön f.d. ö /Se Isi Nicke gårdsnamn (Nedi) Udden udde
Sundom by Persöpotten terräng (Isi) Nicke gårdsnamn Nedre-Djuptjärn tjärn
Sundom by Persöstranden strandremsa (Isi) Nicke-Gammel-Nicke gårdsnamn Nedrekvarnen el. Nedrekvarnforsen fors
Sundom by Persö-ören udde Isi Nicke-job gårdsnamn Nedre kvarn kvarn
Sundom by Petnäsudden udde Isi Nickes gårdsnamn Nedålägden åkerskifte
Sundom by Pilbäcken bäck (Isi) Nickes gårdsnamn Ned-å-änget ängar
Sundom by Pilheden terräng (Isi) Nickes gård Nepoträsket träsk
Sundom by Pinamyran, Lång- myr Isi Nickes gårdsnamn [Nepaträsket] sjö
Sundom by Pinnmyran, Lill- Saknas Nickstugan bs Neri Viken Saknas
Sundom by /Se Porigronne numera landfast grund /Se (Isi) Nils (?) gårdsnamn Nickesviken vik
Sundom by /Se Porsöberget höjd Isi Nils gårdsnamn Nils Andersa-gärdan gärda
Sundom by /Se Porsön förr kringfluten ö, nu fastland (Isi) Nils (?) gårdsnamn Nils-Andersa-hålet hål i isen
Sundom by /Se Porsön fastland /Se Isi Nils gårdsnamn Nils Davidsa-udden udde
Svartskatan by /Se Predikstoludden udde Isi Nils gårdsnamn Nils-Ersa-udden udde
Timmerkläppen=Holsvattnet by /Se Prästblötan äng /Se (Isi) Nils gårdsnamn Nilsmyran myr
Vibbonäs gd:ar /Se Prästblötan äng /Se Isi Nils gårdsnamn Nils-Olsa-myran myr
Vibbyn by /Se Pultberget berg /Se Isi Nils gårdsnamn Nils-Persa-huvudet berg
Västerbybodarna slåtterstugor ? Pultwikskatan, se Alskatan udde (Isi) Nils gårdsnamn Nils Persahuvudet berg
Västmark by /Se Purrgrundet holme Nils-Anders gdsnamn Nils-Persa-stormyran myr
Ängesbyn by Pyrte, se Porsön förr ö Isi Nils-Anders gårdsnamn Nilstjärnen sjö
Ängesbyn by *Pyrte f.d. hamn /Se Isi Nedre Nils-Anders gårdsnamn Nils-tjärnen tjärn
Ängesbyn by *Pyrtö, se Pyrte f.d. hamn /Se Isi Övre Nils-Anders gårdsnamn Nils-tjärnmyren myr
Ängesbyn by Pålgranudden udde (Uppi) Nils-Anders(sons) gårdsnamn Nordantillberget berg
Ängesbyn by Pålskutan holme Uppi Nils-Anders gårdsnamn Nordanvädersuddarna uddar
Ängesbyn by Pålsudden udde (Isi) Nils-Anders(sons) gårdsnamn Nordanvädersudden udde
Ängesbyn by Pålsudden udde (Isi) Nils-Anders(sons) gårdsnamn Nordanvädersudden udde
Ängesbyn by Rabbeltjärnen tjärn (Isi) Nils-Anders(sons) gårdsnamn Nordanvädersudden udde
Ängesbyn by Rammelberget berg Isi Nils-Anders gårdsnamn Nordanvädersviken vik
Ängesbyn by Rammelholmen skär /Se (Isi) Nils-Anders(sons) gårdsnamn Nordberget, Nölberget berg
Ängesbyn by Rammeludden udde Isi Nils-Anders gårdsnamn Nordströms-udden udde
Ängesbyn by Rammeluddviken vik (Isi) Bergströms gårdsnamn Nordtjärn tjärn
?Ängesbyn by Reften näs (Isi) Nils Bomans gårdsnamn Noret bäck
Ängesbyn by Rengjutudden udde Isi Nils Bomans gårdsnamn Norravan Saknas
Ängesbyn by Rengjutudden udde /Se (Isi) Nils-Davids gårdsnamn Norrberget berg
Ängesbyn by Rengrundet, Norra holme (Nedi) Nils-Davids gårdsnamn Norrberget del av Tortismyrberget
Ängesbyn by Rengrundet, Södra ö (Isi) Nils-Enis gårdsnamn Norrbrottet undervattensgrund
Ängesbyn by Rengrundet, Södra ö Isi Nils-Enis gårdsnamn Norrbrottet rev
Ängesbyn by Rengårdshalsmyran myr Isi Nils-Eriks gårdsnamn Norrbrändåsheden del av Brändåsheden
Ängesbyn by Renholmen udde (Isi) Nils-Ers(sons) gårdsnamn Norrbäcken bäck
Ängesbyn by Renholmen halvö (Isi) Nils-Ers gårdsnamn Norrbäcken bäck
Ängesbyn by Renholmen holme /Se Isi Nils-Erse gårdsnamn Norr-Espen holme
Ängesbyn by /Se Renholmsberget triangelpunkt (Isi) Nils-Ers(ons) gårdsnamn Norr-Espen kronoholme
Ängesbyn by /Se Renholmsgrundet, -Lill holme (Isi) Nils-Ers gårdsnamn Norrespudden udde
Ön gårdar /Se Renholmsgrundet, Stor- ö (Isi) Nils-Ers(ons) gårdsnamn Norrgallstigen stig
Ön gårdar /Se Renholmsgrönnan grund Isi Nils-Ers gårdsnamn Norrgrönnan undervattensgrund
Ön gd:ar /Se Renholmsviken, -Inre vik Isi Nils-Ers gårdsnamn Norrevet strömmingskast
Örarna by /Se Renholmsviken, -Yttre vik (Isi) Nils-Hans gårdsnamn Norrgärdet Saknas
  Renmola(berget) berg /Se Isi Nils-Hans gårdsnamn Norrgärdet gärda(?)
  Renmålaberget berg (Isi) Nils-Hans(sons?) gårdsnamn Nor-i-sjön strömmingsfiskeplatser
  Renmålaberget berg Isi Nils-Hans gårdsnamn Norr-i-ö-grynnan grynna
  Renmålsberget berg /Se Isi Nils-Johan gårdsnamn Norrlands-grönnan undervattensgrund
  *Restholm ö Isi Nils-Jöns gårdsnamn Norr Lilludden udde
  Revelsudden udde (Isi) Nils-Jöns(sons) gårdsnamn Norrmarkängarna ängar
  Revudden udde Isi Nils-Jöns gårdsnamn Norr-revet grund
  Rigärdan ägomark (Isi) Nils-Jöns(sons) gårdsnamn Norrimyran myr
  Risberget berg Nils Jöns bebyggelse Norrirevet rev
  Risbodlandmyran terräng Isi Nils-Jöns gårdsnamn Norriskogen skog /Se
  Riskölbäcken bäck (Isi) Nils-Lars gårdsnamn Norrisundet sund el. vik
  Riskölen, Lill- berg? Isi Nils-Lars el. Isi Norrisundet gårdsnamn Norriudden udde
  Riskölen, Stor- berg (Isi) Nils Lars(sons) gårdsnamn Norriviken vik
  Riskölen, Södra berg Isi Nils.Lars gårdsnamn Norrivikgärdan gärda
  Rismyran myr (Isi) Nils-Lars(sons) gårdsnamn Norrivikudden udde
  Risöholmen, Lill- holme Isi Nils-Lasse gårdsnamn Norri-ön numer landfast ö
  Risöholmen, Stor- holme (Uppi) Nils-Måns(sons) gårdsnamn Norriön holme
  Risöholmen, Lill- och Stor- öar /Se Uppi Nils-Måns gårdsnamn Norriön skogs- och kulturmark
  Risön ö (Isi) Nils-Nils(sons) gårdsnamn Norr-Lilludden udde
  Risön ö Isi Nils-Nils gårdsnamn Norrskatagrundet grund
  Risön ö /Se (Isi) Nils-Olof gårdsnamn Norrskatagrundet grund
  Risön ö /Se Isi Nils-Olof gårdsnamn Norrskogen skog
  Rivomyran myr (Isi) Nils-Ols gårdsnamn Norrskogen skog
  Rivomyran myr Isi Nils-Ols gårdsnamn Norrskorven skogsland
  Ronningen ägomark (Isi) Ols(sons) gårdsnamn Norrskäret Saknas
  Ronningen ägomark Isi Nils-Pers(-sons) gård Norrskäret del av Börstskär
  Ronningen ägomark Isi Nils-Pers gårdsnamn Norrsnårkölen skogsköl
  Ronningen ägomark Isi Nils-Pers(-sons) gård Norrsund vik
  Ronningen myrmark Isi Nils-Pers gårdsnamn Norrtortesmyrberget Saknas
  Ronningen ägomark (Uppi) Nils-Pers(sons) gårdsnamn Norrträskberget berg
  Ronningsviken vik Isi Nils-Pers gårdsnamn Norrträsket träsk
  Rosmästarviken vik (Isi) Nilssons gårdsnamn Norrträsket sjö
  Rosån å (Isi) Nilssons gårdsnamn Norrträsket eller Norra Ersträsket sjö
  Rosån å (Isi) Nilssons gårdsnamn Norrudden udde
  Rosån å Isi NIlssons gårdsnamn Norrudden udde
  Rotholmen udde Nilstjärn-bodarna fäbodar Norrudden udde
  Rovarpudden udde (Ini) Nipis-backen gårdsnamn Norrviken vik
  Rudtjärnen tjärn Isi Nipis-backen gårdsnamn Norrviken vik
  Rudtjärnen tjärn (Isi) Nils-Anders gårdsnamn Norr(å)markängarna Saknas
  Rudtjärnen tjärn Nisöns gdsnamn Norråmaran blötänge
  Rudtjärnen tjärn (Isi) Nordantill gårdsnamn Norråmarken slåtterängar
  Rudtjärnlandet terräng Nordantill gd Norråmarken skog
  Rudträsket sankmark Isi Nordantill gårdsnamn Norr-å-marken skog
  Rundborgsstad stenlabyrint /Se Nordanträsket gårdar Norråmarkbäcken bäck
  Rundudden udde Nordomträsket fäbodvall Norråmarkfallet fall
  Rupberget höjd (Isi) Norbergs gårdsnamn Norråmarkkvarnen kvarn
  *Ruta, nu Gravabäcken å /Se Isi Nordbergs gårdsnamn Norråmarkstigen stig
  Rutvikssundet sund Isi Nordbergs gård Norråmarktjärnen tjärn
  Ryssgraven grav Isi Nordbergs gårdsnamn Norrån å
  Ryssjeudden udde (Isi) Nordbergs gårdsnamn Norr-å-ön Saknas
  Ryssjeuddviken vik Isi Nordbergs gårdsnamn Norränget äng
  Rysskatamyrorna myrar (Isi) Nordgrens gårdsnamn Notbron bro
  Rysskatamyrorna myrar (Isi) Nordins gårdsnamn Notbroudden udde
  Rysskatan udde Isi Nordins gårdsnamn Notfjärden numera insjö
  Rysskatan udde Isi Nordkvist gårdsnamn Notfjärdsberget berg
  Rysskataviken vik (Isi) Nordkvist (s) gårdsnamn Notfjärdsbotten plats
  Rysskataviken vik Isi Nordkvists gårdsnamn Notfjärdsbäcken bäck
  Rådelsmyran myr (Isi) Nordlanders gårdsnamn Notfjärdsbäcken bäck
  Rådmanvikberget berg Isi Nordlunds gård Notkränkgrundet grund
  Rådmanvikberget berg (Isi) Nordlunds gårdsnamn Notskatahuset fiskestuga
  Rådmanvikberget triangelpunkt Isi Nordlunds gårdsnamn Notstångudden udde
  Rådmanviken vik (Isi) Nordströms gårdsnamn Nottjärnen sjö
  Rådmanviken vik (Isi) Nordströms gårdsnamn Nottjärnen tjärn
  Rågholmen holme Isi Nordströms gårdsnamn Nottjärnberget berg
  Rågholmssundet sund (Isi) Nordströms gårdsnamn Nottjärnheden hed
  Rålkmyran myr /Se Isi Nordströms gårdsnamn Notträskmyran myr
  Rårösbäcken bäck (Isi) Nordströms gårdsnamn Notvarpet vik
  Råtjärn tjärnar /Se (Isi) Nordströms gårdsnamn Notvikberget berg
  Råtjärnen tjärn Isi Nordströms gårdsnamn Notviken vik
  Råtjärnmyran myr (Isi) Nordströms gårdsnamn Notviken vik
  Rävaberget höjd (Isi) Nordströms gårdsnamn Notviken vik
  Rävamyran myr Isi Nordströms gårdsnamn Notviken vik
  Rävamyran myr (Isi) Nordqvists namn på läg. Notviken vik
  ?Rävaskutan udde (Isi) Nordvalls gårdsnamn Notvikgrundet grund
  Rävaviken terräng Nordvalls bebyggelse Notvikgrönnan undervattensgrund
  Rödberget skogsområde Isi Nordvalls gårdsnamn Notviksmyrorna myr
  Rödbergsviken vik (Isi) Norgrens gårdsnamn Notvikstrummorna Saknas
  Röddarna myrmark Uppi(Isi) Nordgrens gårdsnamn Notöskatan udde
  Röddet ägomark Isi Norlins gårdsnamn Notöskataudden udde
  Rödhällan udde Isi Norlins gårdsnamn Nybruket odling
  Rödkallen skär o. fyr /Se (Isi) Normans gårdsnamn Nybruket odling
  Rödkallen ö Isi Normans gårdsnamn Nybruket nyodling
  Rödkallen fyrplats /Se Norrabäckskvarnen skvaltkvarn Nybytet ängsmark
  Rödkallen, se Kallgröten fyr Norramark fäbod Nybytmyran Saknas
  Rödmossamyran terräng Norrbrändön ( = Brändön) by Nybäck-backen backe
  *Rödningen, Södre, Stor o. Lill- ängar Norrbyn del av Antnäs, by Nybäcken bäck
  Rödstenudden udde Norribyn del av by Nygrundsklack grund
  Röjmyran myr /Se Norribyn del av Sunderbyn Nygrundshällan grund
  Rönholmen, se Renholmen udde Norribyn del av by Nygrynnan undervattensgrund
  Rönnängesfjärden fjärd (Isi) Norrigård gårdsnamn Nygrynnklack undervattensgrund
  Rönnören ö Isi Norrigård gårdsnamn Nygrundet undervattensgrund
  Rönnören ö /Se (Isi) Norrigården gårdsnamn Nygrundshällan holme el. grund
  Rönnören holme /Se Isi Norrigården gårdsnamn Nygrundsklacken skär
  Rörmyran, Nedre myr (Isi) Norrigården gårdsnamn Nygrundsklacken undervattensgrund
  Rörmyran, Övre myr Isi Norrigården gårdsnamn Nygrundsklacken stenhälla
  Rörmyran sank mark (Isi) Norr-å-bakce(?) gårdsnamn Nygrynnan grynna
  Rörmyran myr Norr-å-backen gd Nygrönnhällan stenhäll
  Rörmyran myr Norramark gård Nygrönnrevet home el. grund
  Rörmyran sank mark Norrå-marken fäbod Nygårdsrevet rev
  Rörmyran myr Norråmark fäbodvall Nygårdsudden udde
  Rörmyran myr Norr-Äspen Saknas Nygårdudden udde
  Rörmyrberget berg Nors gård Nygärdan gärda
  Rörmyrbäcken bäck (Isi) Norse(?), Nordse(?) gårdsnamn Nygärdan gärda
  Rörmyrorna myrer Isi Norse gårdsnamn Nygärdan gärda
  Rörträsket sjö Isi Notstängerna f.d. gård Nymyran ängsmark
  Rörträsket sjö Notviken Saknas Nymyran, se Nyängena Saknas
  Rörträsket träsk /Se Notviken hemman Nymyren, äv. Nyängarna myr
  Rövarklubben del av Rövarn (Isi) Nybacke gårdsnamn Nymyran myr
  Rövarklubben halvö /Se Isi Nybacke gårdsnamn Nyssarna ängar
  Rövarn ö (Isi) Ny-Bond gårdsnamn Nysvedjan nyupptagna gräsvallar m.m.
  Rövarn skär /Se Isi Ny-Bond gårdsnamn Nyvallen undervattensgrund
  Sakritjärnberget berg (Isi) Ny-Bond gårdsnamn Nyåkern odlad jord
  Sakritjärnen, Nedre tjärn Nybond bebyggelse Nyängarna ängsmark
  Sakritjärnen, Övre tjärn Isi Ny-Bond gårdsnamn Nyänget äng
  Sandberget berg Nyborg avs. Nyänget ängsmark
  Sandbergsviken vik Isi Nybruket el. Isi Lindgrens gårdsnamn Näcken Saknas /Se
  Sandgrunden f.d. sandrev /Se Isi Nybygget gårdsnamn Nämerstberget berg
  Sandgrunden, Stora och Lilla f.d. sandrev /Se Isi Nybyggnings gård Nämerstören holme
  Sandgrundet holme Isi Nybyggnings gårdsnamn Näset ås
  Sandgrönnan holme Isi Nybäck gård Näset udde
  Sandgrönnan, Mitti- del av ö Isi Ny-Bäck gårdsnamn Näset näs
  Sandgrönnan, Stor- ö Nedi Ny-Erik gårdsnamn Näsiberget bergknabbe
  Sandgrönnfjärden fjärd (Nedi) Ny-Erik gårdsnamn Näsimyran plats
  Sandgrönnhällan grund (Isi) Ny-Erik-Hans gårdsnamn Näsiviken vik
  Sandgrönnorna ö(ar) /Se Isi Ny-Hans gårdsnamn Nästberget berg
  Sandgrönnspålen udde Nygrönnrevet Saknas Näsudden udde
  Sandgrönnspålen udde /Se (Isi) Nygården gårdsnamn Näsudden udde
  ?Sandgärdan gärda Isi Nygården gårdsnamn Näsudden l. Näsöudden udde
  Sandhedrevet rev (Isi) Nygården gårdsnamn Näsögrynnan Saknas
  Sandlåmyrorna myrar Isi Nygården gårdsnamn Näsöåkern åker
  Sandlån näs Isi Nygården gårdsnamn Nätistångviken vik
  Sandlån näs (Isi) Nygården gårdsnamn Nävagrundet grund (nu landfast?)
  Sandlåryggen terräng Isi Nygården gårdsnamn Näverberget berg
  Sandlårryggen terräng Nygården hemman Näverberget berg
  Sandlåudden, Stora udde Isi Nygården gårdsnamn Näverberget berg
  Sandlåudden udde (Isi) Nygården gårdsnamn Nölberget berg
  Sandnäsberget berg Isi Nygården gårdsnamn Nölbergåsen bergås
  Sandnäsberget berg (Isi) Nygården gårdsnamn Nölskatan udde
  Sandnäset ägomark Isi Nygården gårdsnamn Nölskataudden udde
  Sandnäshällan holme (Isi) Nygården gårdsnamn Nötskataviken vik
  Sandnäsmyran, Lilla myr Isi Nygården gårdsnamn Nölviken vik
  Sandnäsmyran, Stora myr (Isi) Nygården gårdsnamn Nördgrundet udde
  Sandnäsudden udde Isi Nygården gårdsnamn Nördgrundet udde
  Sandnäsviken vik (Isi) Nygården gårdsnamn Nördskatan udde
  Sandskäret ö Isi Nygården gårdsnamn Nötarudden, se Timmervikudden udde
  Sandskäret holme (Isi) Nygården gårdsnamn Nötmyran myr
  Sandskäret ö /Se (Isi) Nygården gårdsnamn Nötmyran myr
  Sandskärshällan holme (isi) Ny-Gården gårdsnamn Nötmyrforsen fors
  Sandkärshällan ö /Se (Isi) Nygården gårdsnamn Nötningen vik
  Sandskärsreften näs Isi Nygården gårdsnamn Nötningen vik
  Sandskärsreften näs /Se (Isi) Nygården gårdsnamn Nötningen vik
  Sandskärsreften sandbank /Se Isi Nygården gårdsnamn Nötningsrevet udde
  Sandströmsmyren myr Nygården bebyggelse Nötskatagrundet grund
  Sandträsket sjö Uppi Nygården gårdsnamn Nötskatan udde
  Sandudden udde Nygården gård Nötskatan udde
  Sanduddmyran myr Nygården gårdsnamn Nötskatagrundet grund
  Sanduddviken vik (Isi) Nygårds gårdsnamn Nöttån fägata
  Sandviken vik Isi Nygårds gårdsnamn Obrändåsen ås
  Sandviken vik (Uppi) Ngårds gårdsnamn Ofärden grynna
  Sandviken vik Uppi Nygårds gårdsnamn Ol-Larsgrundet grund
  Sandviken vik (Isi) Nygårds gårdsnamn Olasbacken backe
  Sandviken vik (Isi) Nygärdan gårdsnamn Ollmyren myr
  Sandvikgrunden udde Isi Nygärdan gårdsnamn Ollmyran myr
  Sandviksgrunden holmar (Isi) Ny-Hans gårdsnamn Ollmyrberget berg
  Sandviksudden udde Isi Ny-Hans gårdsnamn Ollmyrberget berg
  Sandåsberget berg (Isi) Ny-Helsing gårdsnamn Ollmyrten »to»
  Sandåsmyrorna myr Nyhelsing gårdsnamn Olsberget berg
  *Sandängen äng Isi Nyhem gårdsnamn Olstansarået sänka(?)
  Sandöbådan, se Germandöbådan skär Isi Ny-Holmen gårdsnamn Oludden el. Olen udde och storryssjeställe
  Sandöbådan holme med triangelpunkt Nyhälsing bebyggelse Oludden el. Olen udde och storryssjeställe
  Sandöfjärden fjärd (Isi) Ny-Holmen gårdsnamn Oritjärnarna tjärnar
  Sandöfjärden fjärd (Isi) Ny-Inimark gårdsnamn Oritjärnarna tjärnar
  Sandöklubben terräng Isi Ny-Inimark gårdsnamn Ormhalsen »sandhalse»
  Sandöklubben bergudde /Se Ny-Inimark bebyggelse Ormhalsviken vik
  Sandömjularna terräng (Isi) Ny-Jan-Jöns gårdsnamn Ormtjärn tjärn
  Sandön ö Ny-Jan-Jöns gårdsnamn Oroligudden udde
  Sandön ö Ny-Jöns-Davids gårdsnamn Oron undervattensgrund
  Sandön triangelpunkt Isi Ny-Jöns-Davids gårdsnamn Orrheden hed
  Sandörarna ö Ny-Jöns Davids bebyggelse Orrholmarna holme
  Sandören udde Isi Ny-Jöns-Davids gårdsnamn Orrholmen holme
  Sandöörarna terräng (Isi) Ny-Kall gårdsnamn Orrholmen holme
  Sandöörarna udde (Isi) Ny-Kalle gårdsnamn Orrnäset udde
  Saxskäret ö Isi Ny-Kalle gårdsnamn Orrskäret holme
  Saxskäret ö (Isi) Ny-Knut gårsnamn Orrskäret del av Junkön
  Saxskäret ö (Isi) Ny-Knut gårdsnamn Orrskäret del av Junkön
  Saxskäret ö Ny-Kråk bebyggelse Orrskäret del av Junkön
  Saxskäret ö /Se Isi Ny-Käll gårdsnamn Orrskärsgrundet undervattensgrund
  Saxskärsfjärden fjärd (Isi) Ny-Lasse gårdsnamn Orrskärsgrundet, Norra undervattensgrund
  Sejpbäcken bäck Isi Ny-Markus gårdsnamn Orrskärsgrundet, Södra undervattensgrund
  Seletsgruvan gruva? (Isi) Ny-Måns el. Mårds? gårdsnamn Orrskärssundet sund
  Sellingssundet sund Isi Ny-Måns gårdsnamn Orrskärsudden udde
  Sigfridsöfjärden, Norra fjärd (Isi) Ny-Nicke gårdsnamn Orrskärsudden udde
  Sigfridsöfjärden, Norra sjö Isi Ny-Nicke gårdsnamn Orrskärsviken vik
  Sigfridsöfjärden, Södra fjärd (Isi) Ny-Ula gårdsnamn Orrskärsviken vik
  ?Sigfridsön ö Isi Ny-Ol-Jass gårdsnamn Orrtjärn tjärn
  Sigfridsön ö (Isi) Ny-pelle gårdsnamn Orrtjärn tjärn
  Sigfridsön ö Isi Ny-Pelle gårdsnamn Orrtjärn tjärn
  Sigfridsön ö /Se (Isi) Ny-Per-Ers(sons) gårdsnamn Orrtjärn tjärn
  Sigfridsön (Norriön) ö /Se Isi Ny-Per-Ers gårdsnamn Orrtjärnen tjärn
  Sigfridsön, Södra ö /Se (Isi) Ny-Ruth gårdsnamn Orrtjärnen sjö
  Sikavan tjärn Isi Ny-Ruth gårdsnamn Orrtjärnmyran myr
  Sikhällan holme (Isi) Nyskräddars gårdsnamn Orrtjärnmyran myr
  Sikrevet holme Isi Nyskräddars gårdsnamn Orrudden udde
  Sikören ö (Isi) Ny-Smeds gårdsnamn Orrvinet plats på strand
  Sikörgrundet holme Nysmeds gård Ost-i-hörnet åker?
  Simpudden udde Isi Nyströms gårdsnamn Oxgrundet grund
  Sigfridsön ö /Se (Isi) Nysundet (?) gårdsnamn Oxhägnledet plats i Sunderbyn
  Sinksundberget höjd Isi Nysundet gårdsnamn Oxhägnvägen kogata
  Sinksundet sund (Isi) Nysvedjan gårdsnamn Oxviken vik
  Sinksundet el. Sänksundet sund /Se Isi Nysvedjan gårdsnamn Oxvikudden udde
  Sist-Nickegärdan ägomark (Isi) Ny-Ören gårdsnamn Pallerbacken backe
  Sjuan vik Isi Ny-Ören gårdsnamn Pansarn sten
  Själahällan grund Närtuna avs. Pelaviken vik
  Själamagaviken vik Uppi Näset gård Pellgrundet nu landfast grund
  Själastenen sten Isi Näset gårdsnamn Pell-mor-hålet blöthål
  Själaviken vik Isi Näset gårdsnamn Pell-Nicke-roningen röjning
  Själavikudden udde (Isi) Näset gårdsnamn Pell-Tämman myr
  Sjöhagaudden udde Iså Näset del av by Per-Ersa-berget berg
  Skagsudden udde Uppi, Isi Näset gårdsnamn Pergrundet undervattensgrund
  Skagsören udde (Isi) Näset (?) gårdsnamn Per Hansaberget berg
  Skagsören, -Stor terräng Isi Näset gårdsnamn Per-Hansaviken vik
  Skarpviken vik Näset gård Per-Hendersa-backen backe
  Skatan terräng Näset, se Näsgårdarna gdr Per-Hendersa-berget berg
  Skatan udde Näsgårdarna gårdarna Per-Johansa-udden udde
  Skataudden udde Näsudden udde Per-Johansa-viken vik
  Skepparholmen holme (Isi) Ola gårdsnamn Per-Jonsa-udden udde
  Skepparholmen halvö (Isi) Olas gårdsnamn Per-Klasa-myren myr
  Skepparskäret skär Isi Olas gårdsnamn Per-Nilsa-gårdgärdan äng
  Skepparskäret holme /Se Isi Nedre Olas gårdsnamn Per Olsa-bäcken bäck
  Skiftesviken vik Isi Övre Olas gårdsnamn Per-Persa-myrbotten myr o. äng
  Skinnaren holme Isi Olas gårdsnamn Persgrundet undervattensgrund
  Skitarn grund /Se Uppi(Isi) Olas gårdsnamn Persöbotten Saknas
  Skitnäverstenen sten Isi Nedre Olas gårdsnamn Persöfjärden fjärd
  Skogsskäret ö Isi Övre Olas gårdsnamn Persöfjärden fjärd
  Skogsskäret skär /Se Isi Ole-Erse gårdsnamn Persöfjärden fjärd
  Skogsskärsmärren grund (Isi) Ol-Ers(sons) gårdsnamn Persöpotten sankmark
  Skogsskärsmärren sten /Se Isi Ol-Ers gårdsnamn Persöstranden strand
  Skorvbäcksmyran myr (Isi) Ol-Ers(sons) gårdsnamn Persöstranden strandområde
  Skorven höjd Isi Ol-Ers gårdsnamn Persöören udde
  Skorvgrundet, Stor-, Norra triangelpunkt (Isi) Ol-Ers(sons) gårdsnamn Petnäsudden udde
  Skorvgrundet, Stor-, Södra triangelpunkt (Isi) Ol(e)-Ers gårdsnamn Pihlbäcken bäck
  Skorvgrundsreveln udde (Isi) Ol-Ers(ons) gårdsnamn Pilatusgrundet grund
  Skorvhällorna strandparti (Isi) Ol-Hans gårdsnamn Pintudden udde
  Skrakahällan ägomark Isi Ol-Hans gårdsnamn Pjättagruvan gruva
  Skrattmyran, Stor- myr (Isi) Ol-Jass gårdsnamn Platsen notvarp
  Skravelslyet terräng /Se (Isi) Ol-Lars(sons) gårdsnamn Platsen udde
  Skräftberget berg Isi Ol-Lars gårdsnamn Plattgrundet undervattensgrund
  Skränmåsören, Lill- ö Isi Ol-Lars gårdsnamn Porsiforsen fors
  Skränmåsören, Stor- ö (När (hon)o(m) Olle gårdsnamn Porsöberget, Lilla berg
  Skränmåsören udde När (hon)o(m) Olle gårdsnamn Porsön land
  Skränmåsören udde /Se Isi Olle gårdsnamn Porsön land
  Skränmåsören(?) holme /Se (Isi) Olle gårdsnamn Porsön »förr kringfluten ö, nu fastland»
  Skränmåsören, Lilla och Stora öar /Se Isi Olle gårdsnamn Porsön landområde
  Skutgrundet holme med triangelpunkt (Isi) Olle gårdsnamn Porsöstranden äng m.m.
  Skutviken vik /Se Isi Olle gårdsnamn Porsöudden udde
  *Skutön ö (Isi) Olle gårdsnamn Portstycket potatisland
  *Skutön ö eller f.d. ö /Se (Isi) Olle gård Post-Ant-berget Saknas
  Skutön skogsområde Isi Olle gårdsnamn Potten vattensamling
  Skvalen terräng (Isi) Olle gårdsnamn Potten tjärn
  Skvalpen grund (Isi) olle gårdsnamn Potten vattenpott
  Skvalpen grund Isi, Uti Olle gårdsnamn Predikstoludden udde
  Skvalpen sandrev /Se Isi Olle gårdsnamn Prickberget berg
  Skvalphällorna grund (Isi) Olle, Svall-Olle gårdsnamn Prickberget berg
  Skvalphällorna grund (Uppi) Olle gårdsnamn Prickberget berg
  Skvalphällorna hällor /Se (Isi) Ol-Nils gårdsnamn Prästblötan äng
  Skvalsten undervattensgrund /Se Isi Ol-Nils gårdsnamn Prästbordet område i Gammelstad
  Skvampen grund (Uppi) Olof-Johans(sons) gårdsnamn Prästgärdet del av åker
  Skvampen skär /Se Isi Olov-Johans gårdsnamn Prästgårdsblötan, se Blötan Saknas
  Skvolken, se Skvalpen sandrev Olov Jöns bebyggelse Prästhalsblötan, se Blötan Saknas
  Skäftesberget berg Isi Olov-Lindgrans gårdsnamn Prövrevet udde
  Skäftesmyrorna sank mark Olof Ols bebyggelse Pultberget, se Pultvikberget berg
  Skäftestjärnen tjärn (Isi) Ol- Ols(sons) gårdsnamn Pultberget berg
  Skäraviken ägomark Isi Ol-Ols gårdsnamn Pultviksberget berg
  Skäret ägomark (Isi) Ol-Ols(sons) gårdsnamn Pultviksudden, St. udde
  Skäret triangelpunkt Isi Al-Als gårdsnamn Punisudden udde
  Skäret ö /Se (Isi) Ol-Olsons (el. Olofssons?) gårdsnamn Punisudden udde
  Skärpan terräng Isi Ol-Ols gårdsnamn Purrgrundet grund
  Skärsberget höjd Isi Ol-Pers gårdsnamn Purrhällan hälla
  Skärsbergsmyran myr (Isi) Olof Rutbergs gårdsnamn Purrö-grundet eller Purri-grundet grund
  Skärsbodarna skogsmark Isi Olof Rutbergs gårdsnamn Purrögrundsundet sund
  Skärsgrundet grund (Isi) Olssons gårdsnamn Pålgränudden udde
  Skärsgrundet udde (Isi) Olssons gårdsnamn Pållaren undervattensgrund
  Skärsgärdan ägomark (Uppi) Olssons gård Pålmyran myr
  Skötaholmen holme Uppi Olssons gårdsnamn Pålsbacken backe
  Skötaholmsgrönnan holme Isi Oppars gårdsnamn Pålskutan grund
  Sladagrunden grund (Nedi) Orre gårdsnamn Pålskutan, Skutan stengrund
  Sladan terräng Nedi Orre gårdsnamn Pålsudden udde
  Sladan ängar /Se Orrskäret gårdsnamn Pålsudden udde
  Sladan vik Orrskäret gårdsnamn Pålsudden, se Påludden udde
  Sladan vik /Se Orrtjärnvallen fäbodvall Påludden udde
  Sladan vik /Se Orrtjärnvallen tidigare fäbod Rabbeltjärn tjärn
  Sladan vik /Se Orrtjärnvallens fäbodar Saknas Rabbeltjärnmyran myr
  Sladan vikar /Se (När o) Oskar Isaksson gårdsnamn Rammelberget berg
  Sladan (slåtter-)vik /Se När han Oskar Isaksson gårdsnamn Rammelbergen berg
  Sladan vik /Se (Isi) Oskars gårdsnamn Rammelberget berg
  Sladan äng /Se Isi Ostigården gårdsnamn Rammelbergsmyran myr
  Sladan ängar /Se (Isi) Otto gårdsnamn Rammelbergsmyran myr /Se
  Sladan (förr) ängsmark /Se Isi Otto gårdsnamn Rammelbergsroddet nyröjning
  Smalaträsket del av Bälingsträsket (Isi) Otto läg Rammelholmen holme
  Smedsträsket träsk Isi Otto gårdsnamn Rammeludden udde
  Smedsträsket sjö Otto Lindvalls gd Rammeludden udde
  Smulterskäret ö (Isi) Otto-Ruth gårdsnamn Rammeluddviken vik
  Smulterskäret ö /Se Uppi) Ovantill del av by Rammelöarna ögrupp
  Smulterudden udde (Isi) Palm gårdsnamn Rammen undervattensgrund
  Smultrongrundet holme Isi Palm gårdsnamn Reften förbindelse
  Småholmarna holmar (Isi) Palmgrens gårdsnamn Reften ås
  Smålsön ö Isi Palmgrens gårdsnamn Reften ås
  Smålsön ö Pastorsbostället gårdsnamn Rengjutudden udde
  Smålsön ö /Se Pastorsbostället, se Prästbostället Saknas Rengjutudden udde
  Smålsön ö /Se Pastorsbostället, se Prästbordet Saknas Rengjutudden udde
  Småskären ö, fiskeläge /Se (Isi) Pelle gårdsnamn Rengrundet undervattensgrund
  Småtjärnarna myrmark? Isi Pelle gårdsnamn Rengrundet undervattensgrund
  Småängena terräng (Isi) Pelle gårdsnamn Rengårdshalsen myrhalse
  Småängesbäcken bäck Isi Pelle gård Rengårdshalsmyran myr
  Smörberget höjd Isi Pelle gårdsnamn Rengårdsmyran Saknas
  Smörmyran myr (Isi) Pelle gårdsnamn Renholmen ö
  Smörmyrkölen terräng Isi Pelle gårdsnamn Renholmsberget berg
  Snasahögarna terräng (Isi) pelle gårdsnamn Renholmsgrundet, Stora och Lilla holmar
  Snottermyran ägomark Isi Pelle gårdsnamn Renholmsgrundet, Lilla grund
  Snårberget höjd (Isi) Pelle gårdsnamn Renholmsgrundet, Stora grund
  Snårkölen skogsmark Isi Pelle gårdsnamn Renholmsgrönnan undervattensgrund
  Snårkölen höjd (Isi) Pelle gårdsnamn Renholmshalsen landtunga
  Snåttermyran myr /Se Isi Pelle gårdsnamn Renholmslandet halvö
  Snöberget berg (Isi) Pelle-Hans gårdsnamn Renholmsten grund
  Snöberget berg /Se Isi Pelle-Hans gårdsnamn Renholmsviken, Inre Saknas
  Solberget berg (Isi) Pelle-Kalls gårdsnamn Renholmsviken, Yttre Saknas
  Solberget berg (Isi) Pell-Nicke gårdsnamn Renmålaberget berg
  Solberget, Lilla berg Isi Pell-Nicke gårdsnamn Renmålgrunden ovanvattensgrund och stenar
  Soldatgärdan ägomark (Isi) Pell-Nicke-Olle gårdsnamn Renören holme
  Soldatänget terräng Isi Pell-Nicke-Olle gårdsnamn Resargrundet ovanvattensgrund
  Solskensberg berg (Isi) Pelle-Pers(sons) gårdsnamn Reveln holme
  Solskentjärnen tjärn (Isi) Pell-Pers(sons) gårdsnamn Reveln holme
  Soltmyran myr Isi Pell-Pers gårdsnamn Reveln holme
  Soppmyran ägomark (Isi) Per-Anders gårdsnamn Revelsbodgärdan gärda
  Spadalandet ägomark Isi Per-Anders gårdsnamn Revelsgrynnan del av Revelsudden
  Spadalandsberget berg (Isi) Per-Anders, Pranders gårdsnamn Revelskogen skog
  Spahn ägomark Isi Per Anders el. Pranders gårdsnamn Revelsudden del av Rutviksreveln
  Spejsten undervattensgrund /Se (Isi) Per-Bromans gårdsnamn Revelsudden udde
  Spettjärnen tjärn Isi Per Bomans gårdsnamn Revelsänget äng
  Spigget grund Per Ers bebyggelse Revet udde
  Spirbåk båk /Se Isi Per-Ers gårdsnamn Rinneln bäck
  Spjutviken vik (Isi) Per-Ers(sons) gårdsnamn Ripberget berg
  Spålen, Östra udde (Isi) Per-Ers gårdar Risbodlandmyran myr
  Spålen udde Isi Per-Hans gårdsnamn Risgrandet äng
  Spålen udde Per-Hans nu försvunnet gårdsnamn Risholmen holme
  Spålen udde Isi Per-Hanssons gård Risholmen, Lilla holme
  Spålgrundet grund Per-Hendersa-gårdarna gårdsnamn Riskölen, Stora och Lilla Saknas
  Spålgrundet, se Lekrevet sandrev Per-Hendersa-gårdarna gårdsnamn Riskölen, Stora och Lilla Saknas
  Spålviken vik Per-Isaks gdsnamn Riskölbäcken bäck
  Spålviken vik Isi Per-Isaks gårdsnamn Riskölbäcken bäck
  Spålviken, Östra vik Per Johans bebyggelse Riskölbäcken biflöde
  Spångmyran myr Isi Per-Johans gårdsnamn Riskölen bergshöjd
  Spärrgrundet grund /Se (Isi) Per-Johanssons gårdsnamn Riskölen, Lilla berg
  Stampmyran myr Isi Per-Jöns gårdsnamn Riskölen, Stora bergshöjd
  Starrbäcken bäck Isi Per-Kalls gårdsnamn Rismyran myr
  Statjärnen tjärn (Isi) Per-Måns(ons) (?) gårdsnamn Rismyrorna Saknas
  Stenarna stenar Isi Per-Måns gårdsnamn Rismyrorna Saknas
  Stenbäcken bäck Isi Per-Nils gårdsnamn Risöberget berg
  Stenbäcken bäck (Isi) Per-Nils(sons) gårdsnamn Risögrundet grund?
  Stenbäcktjärnen, Lilla tjärn Isi Per-Nils gårdsnamn Risö-holmen, Lilla holme
  Stenbäcktjärnen, Stora tjärn (Isi) Per-Nils(sons) gårdsnamn Risö-holmen, Stora holme
  Stenhugget terräng Isi Per-Nils gårdsnamn Risön ö
  Stenmyrberget berg (Isi) Per-Nils gårdsnamn Risösanden sandstrand
  Stenmyrberget berg Isi Per-Nils gårdsnamn Rivomyran myr
  Stensvad dalsänka /Se (Isi) Per-Nils (?) gårdsnamn Rodningen Saknas
  Stentjärnmyran myr (Isi) Per-Nils(sons) gårdsnamn Rodningen ängar(?)
  Stenudden udde Isi Per-Nils gårdsnamn Rodningen slåtteräng
  Stenudden udde (Isi) Per-Nils-Jobb gårdsnamn Rodningsgraven dike
  Stenviken strandområde Isi Per-Nils-Jobb gårdsnamn Ronnishällan udde
  Stenåkern terräng (När a) Per-Nils-Ida gårdsnamn Rodningshällan hälla
  Stockarsmyran myr Per Ols bebyggelse Rodningshällan notvarp
  Stockarsmyran myr (Isi) Per-Ols gårdsnamn Rodningsstacken plats
  Stockarsmyran sank mark Isi Per-OLs gårdsnamn Ronningen rödjning
  Stockarsmyran myr (Isi) Per-Ols gårdsnamn Ronningen rödjning
  Stockarsmyrkölen terräng Isi Per-Ols gårdsnamn Ronningsviken vik
  Stora Hindersöharen ö (Isi) Per-Ols(sons) gårdsnamn Ronningsviken vik
  Stor-Antnästräsket träsk Isi Per-Ols gårdsnamn Rosmästarviken vik
  Stor-Antnästräsket sjö (Isi) Per-Ols(sons) gårdsnamn Rosån å
  Storavatjärnen tjärn Isi Per-Ols gårdsnamn Rovarpet notvarp
  Storavaudden udde (Isi) Per-Ols(sons) gårdsnamn Rovarpudden udde
  Storberget berg (Isi) Per-OLs(sons) gårdsnamn Rudtjärnen sjö
  Storberget terräng Isi Per-Ols gårdsnamn Rudtjärnen tjärn
  Storberget berg (Isi) Per-Ols(sons) gårdsnamn Rudtjärn tjärn
  Storberget berg Isi Per-Ols gårdsnamn Rudtjärn tjärn
  Storberget berg Isi Per-OLsa gårdsnamn Rudtjärn tjärn
  Storbjörnen holme (När han) Per-Olsa-Helmer gårdsnamn Rudtjärnen tjärn
  Stor-Bodberget berg Uppi Per-Perssons gård Rudtjärnen tjärn
  Stor-Bodberget triangelpunkt Uppi Per-Pers gårdsnamn Rudtjärnmyren myr
  Stor-Bodmyran myr (Isi) Pers gårdsnamn Rudträsket träsk
  Storbrändön ö Per Pers bebyggelse Rudträskmyran myr
  Stor Brändön ö Isi per-Pers gårdsnamn Rumpan del av teg
  Storbrändön ö Persön by Rumpskatan udde
  Storbäcken bäck Persön by Rumpskataudden udde
  Storbäcken bäck Persön by och halvö Runudden udde
  Storflatan myrmark Persön by Rutviksbotten ängar m.m.
  Stor-Furuholmen holme Persön by Rutviksreveln Saknas
  Storgrundet holme Persö by Ryddarna(?), eller Röddarna myr
  Storgrundet grund Persön by och tidigare ö Ryddorna el. Röddorna? odlingar
  Storgrundet holme (Isi) Per Örmans gårdsnamn Ryggen högsta punkt på Risön
  Storgrundet grund (Isi) Pet gårdsnamn Ryltbäcken (el. möjl. Ryllbäcken) Saknas
  Storgrunnan, se Stor-Sandgrönnan sandrev Isi Pet gårdsnamn Rynkan undervattensgrund
  Stor-Gräsmyran terräng (Isi) Pete (?) gårdsnamn Rynkorna undervattensgrund
  Storgrönnan grund Isi Pet(e) gårdsnamn Ryssgärdan äng
  Storgärdan inhägnad odling (När en) Petter gårdsnamn Ryssjebrukbacken backe
  Storgärdan ägomark (Isi) Petter gårdsnamn Ryssjegrundet ovanvattensgrund
  Stor-Hamnskäret udde Isi Petter gårdsnamn Ryssjeudden udde
  Stor-Hamnskärsudden udde Isi Petters gårdsnamn Ryssjeudden udde
  Storharen, se Hindersöharun ö (Isi) Petters läg. Ryssjeuddviken vik
  Storheden terräng (Isi) (Lindboms) Petter gårdsnamn Rysskatan udde
  Storheden hed (När honom) Petter-Alfrid läg. Rysskatan udde
  Storheden skogsområde När-o-Petter-Alfrid gårdsnamn Rysskataviken vik
  Storholmen holme (Isi) Petterssons gårdsnamn Rysskataviken vik
  Storholmen udde Isi Pettersssons gårdsnamn Rysslorna myrmark
  Storholmen holme (Isi) pihl läg. Ryssrånningen nyodling
  Storholmen holme Isi Pihl gårdsnamn Ryttarna undervattensgrund
  Storholmen holme (Uppi) Pit gårdsnamn Ryttelbäcken(?) bäck
  Stor-Hundskäret holme (Isi) pite gårdsnamn Råbacken backe
  Storhällan terräng Uppi Porsön gårdar Råbacke backe
  Storhällan grund Uppi Porsön gårdsnamn Råbackmyran myr
  Storhällan häll /Se (Isi) Posten gårdsnamn Råberget berg
  Storklubbmyran myr Isi Posten gårdsnamn Råberget, Ava- berg
  Stor-Kunoögrundet ö Posthemmanet bebyggelse Råberget, Unby- berg
  Stormaran ägomark (Isi) Pott-Nils-gården gårdsnamn Råbäcken bäck
  Stormaran terräng Isi Pott-Nils-gården gårdsnamn Råbäcksmyran myr
  Stormaran mosse /Se (Isi) pruti gårdsnamn Råbäcksmyran, se Råbäcken Saknas
  Stormyran myr Iså Punisudden gård Rådelsmyran myr
  Stormyran myr Iså Punisudden gårdsnamn Rådelsmyran myr
  Stormyran myr (Nedi) Purrhällan gårdsnamn Rådmansholmen holme, fiskeläge
  Stormyran terräng Nedi Purrhällan gårdsnamn Rådmanviken vik
  Stormyran ägomark (Isi) Pål gårdsnamn Rådmanviken vik
  Stormyran myr Isi Pål gårdsnamn Rådmanvikberget berg
  Stormyran terräng (Isi) Pål gårdsnamn Rågholmen holme
  Stormyran myr Isi Pål gårdsnamn Rågholmen Saknas
  Stormyran myr Isi Pål gårdsnamn Rågholmen holme
  Stormyran myr (Isi) Pål gårdsnamn Rågholmen »holme»
  Stormyran myr (Isi) Pål gårdnamn Rågholmen område
  Stormyran terräng (Isi) Påls gårdsnamn Rågholmsdrävjan ängsmark
  Stormyran myr Isi Påls gårdsnamn Rågrinden grind
  Stormyran myr Ny Påls gårdsnamn Råhagaudden udde
  Stormyran myr ?(Isi) Randia gårdsnamn Råhagen Saknas
  Stormyran myr Isi Randia gårdsnamn Rålkmyran myr
  Stormyran myr (Isi) Renmans gårdsnamn Råmyrorna område
  Stormyran myr Isi Renmans gårdsnamn Råmyrorna myrar
  Stormyran myr (Isi) Reparo gårdsnamn Rå(n) slåtter
  Stormyran myr Isi Repars gårdsnamn Rånningen gärda
  Stormyran myr Iså Reveln gård Rårösberget berg
  Stormviken vik Reveln del av by Råskatamyran myr
  Stormyrberget berg Iså Reveln del av by Råskatamyran myr
  Stormyrberget berg Iså Reveln, Isi Tjärngärdan gårdar Råtjärn tjärn
  Stormyrberget berg Isi Revels-Lasse gårdsnamn Råtjärnen tjärn
  Stormyrudden udde (Isi) Rika gårdsnamn Råtjärnen sjö
  Stor-Porsön halvö Isi Rika gårdsnamn Råtjärn tjärn
  Stor-Renholmsgrundet ö När o Rinnel Georg gårdsnamn Rävaberget berg
  Storronningen slåttermark (När o) Rinnel-Georg gårdsnamn Rävakläppen, se Rävaberget berg
  Storronningen slåttermark Uppi Rinneln gårdsnamn Rävamyren myr
  Storronningen sankmark (Uppi) Rinneln gårdsnamn Rävamyrorna myrar
  Storsanden strandparti (Uppi) Rinneln gårdsnamn Rävamyrorna myrar
  Storsanden udde Isi Ripa gårdsnamn Rävarodden röjning, uppodling
  Storsanden vik Robbronningen Saknas Rävaskatan udde
  Stor-Sandgrönnan del av sandrev /Se (Isi) Robert gårdsnamn Rävatikberget berg?
  Storsandrevet rev Isi Robert gårdsnamn Rävatikheden hed
  Stor-Skränmåsören holme (Isi) Robert gårdsnamn Rävatikheden tallhed
  Storstengrunden grund Isi Robert gårdsnamn Rödbergs-sundet vik, trol. förut sund
  Storstengrunden grund (När o) Robert gårdsnamn Röddan ängsmark
  Storstengrundet grund Isi (När o) Robert gårdsnamn Rödhällan bergshöjd
  Storstengrundet udde Isi Rodden gård Rödhällan udde
  Storstengärdan ägomark Isi Rodden gårdsnamn Rödhällan hälla
  Storstenmyran myr (Ini) Rodningen gårdsnamn Rödhällan hälla
  Storstenmyran myrmark (Isi) Rodnings gårdsn. Rödhällmyran Saknas
  Storstenudden udde Isi Rodnings gårdsnamn Rödkallen »fiskläge, lotsplats och fyr»
  Storstenudden udde (Isi) Rodnings gårdsnamn Rödmossamyren myr
  Storstranden strandområde Isi Rodnings gårdsnamn Rödmossamyran Saknas
  Storstrandudden udde Isi Rodningstången gårdsnamn Rödmossamyran myr
  Storstrandudden udde (Nedi) Rogården gårdsnamn Rödmossamyrorna myr
  Storstrandviken vik Nedi Rogården gårdsnamn Rödmossamyran myr
  Storstället udde (Isi) Ronings gårdsnamn Rödmossen äng l. myr
  Storsvedjen ägomark Isi Ronings gårdsnamn Rödstenberget berg
  Stortallmyran myr (Isi) Ronings gårdsnamn Rödstenen sten
  Stortalludden udde (Ini) Rodnings-Tången(?) gårdsnamn Rödstenudden udde
  Stortallåsen terräng Isi Ronningen gårdsnamn Röjmyran myr
  Stortjärnen tjärn Isi Roos gårdsnamn Röjningsudden udde
  Stortjärnen tjärn (Isi) Ros läg. Rönholmen? mossmyr
  Storträsket sjö Isi Roséns gårdsnamn Rönnängesbron bro
  Storträsket sjö Rotelund avs. Rönnängesfjärden fjärd
  Storträskmyran myr Isi Roti gårdsnamn Rönnänget äng
  Stortuvan holme Rotorp avs. Rönnören holme
  Storvikberget berg Rudträskets fäbodar, se Bäckmellanbodarna Saknas Rönnören holme
  Storviken vik Isi Ruuth gård Rönnören holme
  Storviken vik (Isi) Ruth gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken vik Isi Rut gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken vik Isi Rut gårdsnamn Rörmyran, Lilla Saknas
  Storviken vik (Isi) Ruth gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken vik Isi Rut gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken vik Isi Rut gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken sjö (Isi) Rutbergs gårdsnamn Rörmyran myr
  Storviken vik Rutbergs bebyggelse Rörmyran myr
  Storvikudden udde Rutbäcks bebyggelse Rörmyran myr
  Storvikudden udde Rutvik by Rörmyran myr
  Strandberget höjd Rutvik by Rörmyren myr
  Strandtjärnen tjärn Rutvik by Rörmyrberget berg
  Strapögrönnan holme Rutvik by Rörmyrberget berg
  Strapön ö Rutvik by Rörmyrbäcken bäck
  Strapön ö /Se (Isi) Ryp-Erik gårdsnamn Rörmyren myr
  Strapö-Sandlåudden udde (Isi) Rypa gårdsnamn Rörmyren myr
  Strapösundet, Norra sund Rågholma avs. Rörmyren myr
  Strapösundet, Södra sund Rågholmen del av by Rörmyrarna myrar
  Strömmingsvarpberget berg Rågholmen gårdar Rörtjärn tjärn
  Strömmingsvarpet vik Isi Rånmans gårdsnamn Rörtjärn tjärn
  Strömmingsvarpviken vik (Uppi) Råtjärnhägnan gårdsnamn Rörtjärn tjärn
  Strömmingsören ö Uppi Råtjärnhägnan gårdsnamn Rörtjärnen tjärn
  Strömmingsören ö /Se Rödhagen avs. Rörträsket sjö
  *Strömsön = Sigfridsön? ö (Isi) Rödhällan gårdsnamn Rörträsket sjö
  Strömören holme Isi Rödhällan gårdsnamn Rörträsket träsk
  Strömören holme Rödkallen fyrplats Rörträsket träsk
  Stupbackmyran myr (Uppi) Rödlunds gårdsnamn Rövarklubben holme
  Stupbackmyran myr Röksta avs. Rövarviken vik
  Stuphatten bergstopp /Se (Isi) Röllers(?) gårdsnamn Sackriberget berg
  Stupmyran myr (Isi) Röllers-Helmer gårdsnamn Sackritjärnberget berg
  Styckudden strandområde (Ini) Rönnbäcks gårdsnamn Sackritjärnarna tjärnar
  Styrmärkesgrundet holme (Isi) Rönne gårdsnamn Sandaudden udde
  Styrmärkesgrundet holme Isi Rönne gårdsnamn Sandbacken backe
  Stångholmen holme Isi Sabels gård Sandberget berg
  Stångholmen ö /Se Isi Sabels gårdsnamn Sandbergsviken vik
  Stångholmsgrundet holme (Isi) Sakri gårdsnamn Sanden sandstrand
  Stå Stark sten /Se Isi Sakri gårdsnamn Sandflöten ovanvattensgrund
  Stäckavarpet varp Isi Sackri gårdsnamn Sandgrunden sandholme
  Stämmestjärn tjärn /Se (Isi) Sackri gårdsnamn Sandgrundet ovanvattensgrund
  Stämmestjärn tjärn /Se Isi Sackri gårdsnamn Sandgrundsfjärden fjärd
  Stämmingstjärnen tjärn Sakrislund Saknas Sandgrynnan sandholme
  Stämpeln udde (Isi) Samels gårdsnamn Sandgrönnan sandholme
  Störoshålen terräng Isi Samels gårdsnamn Sandgrönnan sandholme
  Sundgranden holme (Iså) Sand eller (Uppi) Sanden gård Sandgrönnan sandholme
  Sundgrensudden udde (Isi) Sand eller (Uppi) Sanden gård Sandgrönnan sandholme
  Sundomsfjärden vik (Isi) Sand-August gårdsnamn (Sandgrönn-) Skvalpen sandskär
  Sundomsfjärden fjärd Isi Sand-August gårdsnamn Sandgrönnsnadden undervattensgrund
  *Sundoms-skog skogsområde (Isi) Sandbergs gårdsnamn (Framå) Sandgrönnspålen udde
  Sundöhn, se Sandön ö Isi Sandbergs gårdsnamn Sandgrundet grund
  Sunnanviken vik (Isi) Sandbergs gårdsnamn Sandgärdan gärda
  Surtjärnudden udde Isi Sandbergs gårdsnamn Sandgärdbacken backe
  Surtjärnviken vik (Isi) Sande (?) gårdsnamn Sandheden hed
  Svallmyran myr ?Sande gdsnamn Sandknuven undervattensgrund
  Svallmyran myrmark Isi, Uppi Sande gårdsnamn Sandlåmyrorna myrar
  Svallmyran myr Isi Sandgrens gård Sandlån sandbank
  Svallmyrberget berg Sandgrönnorna Saknas Sandlån sandbank
  Svallmyrberget terräng Sandlåbodarna fäbodar Sandlån sandbank
  Svanamyran myr (Isi) Sandmans gårdsnamn Sandlån sandbank
  Svanamyran myr Sandnäset byadel Sandlåryggen sandbank
  Svanamyran myr Sandnäset del av by Sandlåryggen sandås
  Svanamyran myr Sandnäset udde med gårdar Sandlå-udden udde
  Svanamyran myr /Se Isi Sandnäsudden gårdsnamn Sandmansudden udde
  Svanamyran, -Lill myr (Isi) Sandströms gårdsnamn Sandnäsavan Saknas
  Svanamyrberget berg Isi Sandströms gårdsnamn Sandnäsavan ängar(?)
  Svanfjärden fjärd (Isi) Sandströms gårdsnamn Sandnäsavan uppgrundning
  Svartberget berg (Isi) Sandvikgärdan gårdsnamn Sandnäsberget berg
  Svartgrundet grund Isi Sandvikgärdan gårdsnamn Sandnäset Saknas
  Svartgrundet holme Sandöbådan Saknas Sandnäset, Yttre Saknas
  Svartgrundet grund Sandön Saknas Sandnäsberget, se Svartberget Saknas
  Svartgrundet grund /Se Sandön by Sandnäsmyran myr
  Svartgrundet udde Sandö by Sandnäsudden udde
  Svartgrundet, Mindre grund Sandön ö Sandnäsviken vik
  Svartholmen udde Sandön Saknas Sandnäsviken vik
  Svartnäset näs Sandöörarna Saknas Sandskären holmar
  Svartnäsviken triangelpunkt (Isi) Sara gårdsnamn Sandskären holmar
  Svartorvviken vik Isi Sara gårdsnamn Sandskäret ö
  Svartorrviken vik (Isi) Sara gårdsnamn Sandskäret ö
  Svartskataberget berg Isi Sara gårdsnamn (Iså) Sandskärsfjärden fjärd
  Svartskataberget berg (Isi) Sara-Mårtens gårdsnamn Sandskärshällan klippgrund
  Svartskatabäcken bäck Isi Sara-Mårtens gårdsnamn Sandskärsklippan klippholme
  Svartskatabäcken bäck (Isi) Sara-Mårtens gårdsnamn Sandskärsreften sandbank
  Svartskatan ägomark Isi Sara-Mårtens gårdsnamn /Se Sandträsket sjö
  Svartskataudden, Inre udde Saxskäret by(?) Sandträsket träsk
  Svartskataudden, Inre Saknas (Isi) Segerstedts gårdsnamn Sandträsket sjö
  Svartskataudden, Yttre udde Sekreterartorpet torp Sandträskberget berg
  Svartskataudden, Yttre Saknas Isi Sele(??) gård Sandträskheden tallhed
  Svartskataviken vik Isi Sele(t) gårdsnamn Sandträskstigen, Inre stig
  Svartskataviken vik Selet by Sandträskstigen, Yttre stig
  Svartstenstranden strandremsa Selet by Sandudden udde
  Svartudden udde (Isi) Selet gårdsnamn Sandudden Saknas
  Svartö ö Isi Selet gårdsnamn Sandudden udde
  Svartön Saknas Selet f.d. järnbruk Sandudden udde
  Svartön ö Selet f.d. järnbruk, nu gård Sanduddviken vik
  Svartön ö Selet f.d. järnbruk Sandviken vik
  Svartön ö Selet by Sandviken vik
  Svartön ö /Se Isi Sergeant gårdsnamn Sandviken vik
  Svartören udde (Isi) Severlins gårdsnamn Sandviken vik
  Svartösundet sund Isi Severlins gårdsnamn Sandviken vik
  Svedjeberget berg (Isi) Severlins gårdsnamn Sandvikgrunden smågrund
  Svedjen ägomark (Uppi) Severlins gårdsnamn Sandåsen ås
  Svedjen ägomark (Isi) Sik gårdsnamn Sandåsberget berg
  Svedjen ögomark Isi Sik gårdsnamn Sandåsberget del av Sandåsen
  Svedjen terräng (Uppi) Sik gårdsnamn Sandåsmyrorna Saknas
  Svedjen terräng Uppi Sik gårdsnamn Sandåsmyrorna myrar
  Svenskberget berg Isio Sinksundet gård Sandöbådan sandgrund
  Svinryggen terräng Isi Sinksundet gårdsnamn Sandöbådan skär
  Svinviken vik Isi Sist-Nicke gårdsnamn Sandö-fjärden fjärd
  Svältaren udde Isi Sist-Pelle gårdsnamn Sandöklubben del av Sandön
  Sågberget berg (Isi) Sjöbergs läg. Sandöklubben del av Sandön
  Sågberget berg Sjösidan avs. Sandöklubben bärgudde
  Sågberget triangelpunkt (Isi) Sjöstrands gårdsnamn Sandö-mjälana sandstrand
  Sågheden skogsmark Skatan del av by Sandön ö
  Såglandet terräng Baki skatan gårdar Sandön ö
  Sågmyran myr Skatan bydel Sandön ö
  Sågronningen ägomark Skatan gård Sandön ö
  Sågträsket, se Nepoträsket sjö Isi Skatan gårdsnamn Sandören udde
  Sågträsket sank mark Skatan gård Sandö-Örarna, Örarna holme
  Sälgholmen holme Isi Skatan gård Sandö-Örarna, Örarna holme
  Sälgstranden strandområde Isi Skatan gårdsnamn Sandöörarna holme
  Sänksundet el. Sinksundet sund /Se (Isi) skatan gårdsnamn Satahällan, se Sandskärshällan klippgrund
  Sävjeträsket ägomark Isi Skatan gårdsnamn Satahällan holme
  *Söderbergsträsk sjö (Isi) Skatan byadel Saxskäret skär
  *Södre Sandåker del av Storgärdan Isi Skarars gårdsnamn Saxskäret ö
  Södre Storåker del av Storgärdan (Isi) Skata-Ölunds gårdsnamn Saxskärsfjärden fjärd
  Sörberget berg Skata-Ölunds bebyggelse Saxskärsudden udde
  Sörberget berg (Isi) Skellefteå(?) gårdsnamn Sebergsänget ängsmark
  Sörbeten ägomark Isi Skellefte gårdsnamn Selsjön sjö
  Sörbrottet skär (Isi) Skogs gårdsnamn Selsjön sjöliknande utvidgning av Aleån
  Sörbäcken bäck Isi Skogs gårdsnamn Sigfridsöfjärden, Norra och Södra fjärdar
  Sörfjärden fjärd Isi Skogs-Lake gårdsnamn Sigfridsön holme
  Sörfjärden fjärd (Isi) Skogsoo läg. Siggen änge
  Sörfjärden fjärd Isi Skogsro gårdsnamn Sigg-gärdan soldatgrav
  Sörviken vik Skogvaktarbostället, se Vaktarstugan Saknas Sik-avan äng
  Sörviken vik Skogvaktarbostället gårdsnamn Sikhällan grund
  Sörviken sjö Skoltomten, se 1 Björsbyns skola Saknas Sikrevet stenrev
  Sörviken vik Skoltomten, se 2 Hertsöns skola Saknas Sikronningen odling
  Sörviken vik (Isi) Skrakahällan gårdsnamn Sikvarpet f.d. notvarp
  Sörviken vik Isi Skrakahällan gårdsnamn Sikön holme
  Sörvikbäcken bäck (Isi) Skruv-skvaltan f.d. gårdsnamn Sikön ö
  Sörvikmyrorna myrar Isi Skruv-Skvalten gårdsnamn Sikören holme
  Sörvikuddarna uddar (Isi) Skräddars gårdsnamn Sikören holme
  Sör-Lilludden udde (Isi) Skräddars gårdsnamn Sikörgrundet undervattensgrund
  Sörmaran sank mark Isi Skräddars gårdsnamn ?»Si-landet» land
  Sörmyran myr (Isi) Skräddars gårdsnamn Simpudden udde
  Sörmyran sankmark Isi Skräddars gårdsnamn Simpudden udde
  Sörmyran myr Isi Skräddars gårdsnamn Sinksundberget berg
  Sörronningen ägomark (Isi) Skräddars gårdsnamn Sinksundet sund
  Sörskatan näs Isi Skräddars gårdsnamn Sinksundet sund
  Sörskataviken vik (Isi) Skräddars gårdsnamn Sinksundet sund
  Sörskäret skär Isi Skräddars gårdsnamn Sinksundet sund
  Sörsundet ägomark Isi Skräddars gårdsnamn Sinksundet farled
  Sörträskbäcken bäck (Isi) Skräddars gårdsnamn Sinksundmyran myr
  Sörträskbäcken bäck Isi Skräddars gårdsnamn Sist-Nicke-gärdan gärda
  Sörträsket sjö Skräddars bebyggelse Sjukstumyran myr
  Sörträsket sjö Skutgrundet Saknas Sjukstugumyran myr
  Sörudden udde (Isi) skytte gårdsnamn Sjukstugumyran myr
  Sörudden udde Isi Skytte gårdsnamn Sjulsgärdet åker
  Sörviken slåtter Skäret gårdar Själa-hällorna stenhällor
  Söråbottnarna sankmark Skäret torpställe Själahällan Saknas
  Sörån å Skäret gårdar Själahällan stenhäll
  ?Sör-Äspen ö Skäret del av by Själamagahällan udde
  Tallholmen udde Skäret gårdar Själamagasanden sandstrand
  Tallholmsskatan udde Inå Skäret del av Bensbyn Själamagaviken vik
  Tallholmsviken vik Skäret, Antnässkäret del av Antnäs Själamagaviken Saknas
  Tallholmsviken vik Skäret, Antnässkäret del av by Själamagaviken vik
  Tallinsudden triangelpunkt Inå Skäret gård Själasten sten
  Tallmyran myr Skärets fäbodvall Saknas Själastenen sten
  Tallskatan terräng Skärsbodarna fäbodvall Själastenen sten
  Tallsvedjen ägomark Skärsbodarna fäbod Själaviken vik
  Talludden udde (Isi) Skön namn på lägenhet Själavikudden udde
  Talludden udde Isi Skön gårdsnamn Sjöbjörn undervattensgrund
  Textmyran terräng (Iså) Sladan Saknas Sjöbodviken vik
  Timmerberget berg Isi Slaktars gårdsnamn Sjöhagaudden udde
  Timmerberget triangelpunkt (Isi) *Slumpe(?) gårdsnamn Sjöhagaudden udde
  Timmerberget berg Isi *Slumpe gårdsnamn Sjöman undervattensgrund
  Timmermyran myr Slump bebyggelse Sjömärket udde
  Timmermyran, -Lill Saknas Isi Smed gård Skaget, se Skagsudden udde
  Timmermyran, -Stor myr Isi Smed gårdsnamn Skagsudden el. Skaget udde
  Timmermyrorna myrmark Smedmans bebyggelse Skagsören udde
  Timmerviken vik Isi Smedmans gårdsnamn Skagsören udde
  Timpmyrorna ägomark (Isi) Smeds gårdsnamn Skagsören udde
  Tinlänningen strandparti (Isi) Smeds gårdsnamn Skagsören udde
  Tistersöfjärden fjärd Isi Smeds gårdsnamn Skagsören, Lilla och Stora uddar
  Tistersöfjärden fjärd Smeds bebyggelse Skamarabacken backe
  Tjockudden udde Isi Smeds gårdsnamn Skamaran äng?
  Tjuvholmen holme Smedsbyn by Skari-rodningen rödjning
  Tjuvholmen holme /Se Smedsbyn by Skarpsandlån Saknas
  Tjuvholmssund sund /Se Smedsbyn by Skatabäcken bäck
  Tjuvholmsundet sund Smedsbyn by Skatagrundet grund
  Tjuvholmsundet sund (Isi) Smith gårdsnamn Skatamarkviken vik
  Tjärnen tjärn Smulterskäret Saknas Skatamyrarna myrar
  Tjärnen tjärn Småskären fiskeläge Skatan udde
  Tjärnen tjärn Isi Snickars gårdsnamn Skatan gårdsskifte
  Tjärnen tjärn (Isi) Snäll gårdsnamn Skatan plats
  Tjärnen tjärn Isi Snäll gårdsnamn Skatapotten strandmyr
  Tjärnmyrtjärnen myr När a Sofi gårdsnamn Skatasten sten
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Solberg by Skataudden udde
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Solskensberg, Solskinsberg, se Solberg Saknas Skataudden, se Baki Skatan udde
  Tjärnrået myr? Solberg gårdar Skataudden udde
  Tjärnudden udde Solberget by och berg Skataudden udde
  Tjärnviken vik Solberget by Skataudden udde
  Tjärnronningen terräng Solgård avs. Skattängesmyran myr
  Tjärrotberget berg Solskenberget by Skenänget (Skinänget?) äng
  Tjärrotheden terräng (Isi) Spada gårdsnamn Skeppaholmen(?) del av Halsön
  Tolvstenviken vik Isi Spade gårdsnamn Skepparskäret holme
  Tomgrundet holme (Isi) Spegel gårdsnamn Skeppa[r]skäret holme
  Tomgrundudden udde Isi Spegel gårdsnamn Skepphusbacken backe
  Tomholmen holme Isi Spelmans gårdsnamn Skepphusvarpet del av strand
  Torrberget höjd (Isi) Spelmans gårdsnamn Skiftesviken låglänt område
  Torrbergmyran myr (Isi) Spile gårdsnamn Skinnarn grund
  Torrbergmyran terräng Isi Spile gårdsnamn Skitnäversten sten
  Torrfuruberget berg Isi Spjut gårdsnamn Skitrevet rev
  Torrkölen höjd (Isi) Spjut gårdsnamn Skitrevudden udde
  Tortesmyran myr Isi Spjut gårdsnamn Skjacksörn udde
  Tortesmyrberget, -Norr berg (Isi) Spjut gårdsnamn På Skogen, se Lill-Zackris Saknas
  Tortesmyrberget, -Sör berg Isi Spjut gårdsnamn ?Sko(g)gärdan del av byaområde
  Tortesmyrkölen terräng Isi Spjut gårdsnamn Skogsgärdet åker /Se
  Tranamyran myr /Se (Isi) Spjut gårdsnamn Skogsskäret ö
  Tranumyran myr Isi Spjut gårdsnamn Skogsskärsmärren sten
  Tranumyran terräng (Isi) Spjut-Kalle, el. Isi Morgärdan(?) gårdsnamn Skogsskärsrevet rev
  Tranumyran myr Isi Spjut-Kalle gårdsnamn Skorvbackmyran myr
  Tranumyran, -Lill myr Isi Spont gårdsnamn Skorvbäcken bäck
  Tranumyran, -Stor myr Isi Spont gårdsnamn Skorvbäcken bäck
  Tranuören strandparti (Isi) Spont läg. Skorvbäcken bäck
  Trappberget berg (Isi) Staffan gårdsnamn Skorven udde o. båtplats
  Trehövda undervattensgrund /Se Isi Staffan gårdsnamn Skorven, Södra och Norra Saknas
  Tretalleholmen holme (Isi) Staffan gårdsnamn Skorven berg
  Trollerisundet sund Isi Staffan gårdsnamn Skorven berg
  Trollerisundet sund /Se Staffans gdsnamn Skorvgrynnan uppgrundning i sund
  Trolleriudden udde /Se Isi Stenhammaren gårdsnamn Skorvgrundet holme
  Trolleriudden, Lilla udde Stenudden gårdar Skorvgrundet holme
  Trolleriudden, Stora udde Stenudden byadel Skorvgrundet, Lilla holme
  Trolleriviken vik /Se (Isi) stenudden gårdsnamn Skorvgrundet, Lilla ö
  Trolleriviken, Lilla vik Isi Stenudden gårdsnamn Skorvgrundsviken vik
  Trolleriviken, Stora vik Isi Stenudden gårdsnamn Skorvgrundsviken vik
  Trollersundet sund /Se (Isi) Stenudd-Jahan gårdsnamn Skorvhålet surt ställe(?)
  Trollerudden udde /Se Isi Stenudd-Johan gårdsnamn Skorvhällorna stenhällar
  Trollerviken vik /Se (Isi) Stenvarpet gårdsnamn Skorvhällorna stenhällor
  Trollhögen kulle /Se Isi Stenvarpet gårdsnamn Skorvkölen skogsås?
  Trollhögen höjd Stenviken gård Skorvkölen skogsköl
  Trollhögen natn /Se (Isi) Stigars läg. Skorvköländen del av Skorvkölen
  Trolltjärn ortn. /Se (När o) Stina-Erik gårdsnamn Skorvpatten vattenpuss
  Trolltjärn natn /Se (Isi) Stoffer gårdsnamn Skorvudden udde
  Trolltjärnberget terräng Isi Stoffer gårdsnamn Skrattmyrorna myrar
  Trolltjärnen tjärn Storbjörnen Saknas Skrattmyrorna myrar
  Trollträsket sjö Stor-Brändön by Skravelhålet sund
  Trollträsket natn /Se Storbrändön ö och by Skravelmyran myr
  Trutgrundet udde Storbrändön ö o. by Skravelslyet myr
  Trutören holme (Isi) Stor-Fäkt gårdsnamn (Nedi) Skravlet Saknas
  Trutören holme Isi Stor-Fäkt gårdsnamn Skräddarsudden udde
  Trutören holme Storhammaren samling gårdar Skräftberget berg
  Trutören ö /Se (Iså) Storholmen gårdsnamn Skränmåsören, Lilla holme
  Trutören holme /Se Iså Storholmen gårdsnamn Skränmåsören, Stora holme
  Trutören skär /Se Stor-Kallgröten Saknas Skränmåsören udde
  Trutören natn /Se (Isi) Stor-Nicke gårdsnamn Skränmåsören(?) holme
  Trutörgrönnan grund (Isi) Stor-Nils gårdsnamn Skränmåsören udde
  Trångsundet terräng (Isi) Stor-Olle gårdsnamn Skräppberget berg
  Träskberget höjd Isi Stor-Olle gårdsnamn Skurholmen »numera en landtunga»
  Träsket sjö Isi Stor-Olle gårdsnamn Skurholmen holme?
  Trutörn ö /Se Stor-Renholmsgrundet Saknas Skutgrundet holme
  Träskgärdan ägomark Stor-Skorvgrundet Saknas Skutviken vik?
  Träskmyran terräng Storstengrundet Saknas Skvalabäcken bäck?
  Träskmyran ägomark (Isi) Storsvedjan gårdsnamn Skvalkhällan stenhällar
  Träskmyran myr Isi Storsvedjan gårdsnamn Skvalpen sandgrund
  Trätarhällan häll /Se (Isi) Strande(?) gårdsnamn Skvalpgrunden grund
  Träthällan udde Isi Strand(e) gårdsnamn Skvalsten undervattensgrund
  Tuvan udde Strandängarna Saknas Skvampen sten
  Tur-Hamptjärnen myr (Isi) Ström gårdsnamn Skvampstranden äng m.m.
  Tvegrennaören ö /Se (Isi) Ströms gårdsnamn Skymundan undervattensgrund
  Tvegränaören ö Ström bebyggelse Skytaholman holme
  Tvetbackmyrorna myrar? (Isi) Sund gårdsnamn Skäftesberget berg
  Tvetbackmyråsen ås (Isi) Sund gård Skäftesberget berg
  Tvågranörn ö /Se (Isi) Sund gårdsnamn Skäftestjärnen tjärn
  Tvärgrundet grund /Se Isi Sund gårdsnamn Skäftestjärnen tjärn
  Tvärmyran myr (Isi) Sundbergs gårdsnamn Skäftestjärnen sjö
  Tvär-Sandlån strandremsa (Isi) Sundbergs gårdsnamn Skäraviken vik
  Tälltjärnberget berg Isi Sundbergs gårdsnamn Skäraviken vik
  Tälltjärnen tjärn Sunderbyn by Skäraviken vik
  Tämban bäck Sunderbyn Saknas Skäraviksstranden strand
  Tämban vik Sunderbyn by Skäravikssvedjorna svedjor
  Tämban vik /Se Sunderbyn Saknas Skäravikänget äng m.m.
  Tämbtjärnen tjärn Sunderbyn by Skäravikänget ängsmark
  Tärngrundet holme Sunderbyn by (Ini) Skären område
  Uddskär skär /Se Sunderbyn by Skäret strand (fast land)
  Uddskäret, se *Haraholmen ö Sunderbyn Saknas Skäret udde
  Uddskäret ö Sunderbyn by Skärpan steril mark
  Uddskäret skär /Se Sunderbyn, Norra by Skärsgrubban vik
  Uddviken vik Sundersbyn, Norra station Skärsgrundet nu landfast grund
  Umholmsskiftet förr skifte /Se Sunderbyn norra bebyggelse Skärsgrundet udde
  Utantillbodarna ägomark Sunderbyn, Södra hållplats Skärsgrundet, se Skäret udde
  Utantillmyrhällan udde Sunderbyn södra bebyggelse Skärsgrynnan grynna
  Utantillmyrorna myrar (Isi) Sunder el. Gammel-Sundet gårdsnamn Skärsgärdan slåtteräng
  Utantillmyrudden udde Isi Sundet el. Gammelsundet gårdsnamn Skärsronningen rödjning
  Utlöktesgrundet holme Sundet del av by Skärstjärnen tjärn
  Valen ägomark Utåt Sundet, Sunden del av by Skärs-udden udde
  Vallarna terräng (utom) Sundet byadel Skärsviken vik
  Vallen ägomark Isi sundet del av by Skärs-änden del av Brändöskäret
  Vallersmyran myr Sundet gd Skötagrunden Saknas
  Vallgrundet udde (Isi) Sundgrens gårdsnamn Skötagrunden holme
  Vallgrundet udde (Isi) Sundgrens gårdsnamn Skötagrunngärdet inhägnad nyodling
  Vallsarmyran myr Sundgården gård Skötaholmen holme
  Vallsarmyran myr (Isi) Sundkvist(s) gårdsnamn Skötaholmsgrynnan grund
  Vallsavan sjö (Isi) Sundkvist gårdsnamn Sladagrunden smågrund
  Vallsviken vik (Isi) Sundkvists gårdsnamn Sladagrundet udde
  Valludden udde Isi Sundkvist gårdsnamn Sladagrundet grund
  Vallören grund (Isi) Sundkvists gård Sladagrundet grund
  Vargfjärden fjärd Sundkvists bebyggelse Sladan ängar
  Vargfjärden fjärd (Isi) Sundlings gårdsnamn Sladan nu nästan uppgrundad (slåtter)vik
  Vargskäret ägomark Isi Sundlings gårdsnamn Sladan äng?
  Varvsudden udde Sundlimngs bebyggelse Sladan Saknas
  Varvsudden udde (Isi) Sundmans gårdsnamn Sladan ängsmark /Se
  Vasskäret ägomark Isi Sundmans gårdsnamn Sladan ängar
  Vassnäset Saknas Sundom by Sladan vik
  Vattufallsgraven bäck Sundom by Sladan vik
  Vattuhälludden udde Sundom by Sladestranden strand
  Vattungen holme Sundom by Slumpberget berg
  Vattungen holme /Se Sundom by Slumpberget berg
  Vattungen ö /Se Sundom by Slumpen Saknas
  Vattungen holme /Se Sundom by Slumpen myrparti
  Vattungen holme /Se Sundom by Slådastranden strandremsa
  Vedamyran myr Sundom by Slådastrandhuset slåtterstuga
  Vibbonäsberget berg Sundom by Slåttesmyran myr
  Vibbonäset udde (Isi) Sundqvist(s) gårdsnamn Slåttersmyran myr
  Victoriaklippan bergklint /Se Isi Sundströms gård Slättlandet landområde
  Vikarlandet skär /Se Isi Sundströms gårdsnamn Smalaträsket del av Bälingsträsk
  Vikberget höjd (Uppi) Sundströms gårdsnamn Smulterskäret holme
  Viken ägomark (Isi) Sundströms gårdsnamn Smedsbyfjärden Saknas
  Vikmyran myr Isi Sundströms gårdsnamn Smedsbyfjärden del av Persöfjärden
  Vikmyran myr-o ägomark Isi Sundvalls gårdsnamn Smedsbyträsket träsk
  Vinberget berg /Se Sunnantill hemman Smedsmyran myr
  Vistlandet terräng Uppi Sunnantill gårdsnamn Smedsträsket träsk
  Vistudden udde (Isi) Svall-Olle, se Isi Olle gårdsnamn Smultergrundet grund
  Vistudden, L udde Isi Svall-Olle gårdsnamn Smulterudden udde
  Vistuddsgrundet, L grund Svartskatan gårdar Smultronholmen holme
  Vitberget höjd Svartskatan udde Smultronskäret holme
  Vitbergsmyran myr (Isi) Svartudden gårdsnamn Smågrunden grund
  Vitfågelskäret holme med triangelpunkt Isi Svartudden gårdsnamn (Ini) Smågrunden smågrund
  Vitfågelskäret del av Småskären /Se Svedjan gård Småhällarna stenhällar
  Vitfågelskäret klippholme /Se Svedjan gård (Iså) Småkvarnarna plats
  Vithårmyran myr Svedjan gård Smålsöfjärden fjärd
  Vithällorna triangelpunkt (Isi) Svedja gårdsnamn Smålsöfjärden fjärd
  Vittjärnen tjärn Isi Svedja gårdsnamn Smålsögrynnan grynna
  Vårdkasberget berg (Isi) Svedjan gårdsnamn Smålsögrynnan undervattensgrund
  Vägaskatan udde Isi Svedjan gårdsnamn Smålsön ö
  Vägaskataviken vik Uppi Svedjan gårdsnamn Smålsön ö
  Västangrunden grund Isi Svedjan gård Smålsön Saknas
  Västantillfjärden fjärd Uppi Svedjan gårdsnamn Småmyrorna myrar
  Västantillronningen terräng Uppi Svedjan gårdsnamn Småskär ö o. ögrupp
  Västanvädersudden udde Uppi Svedjan gårdsnamn Småskären smågrund
  Västerbyvallen terräng (Isi) Svedjan gårdsnamn Småskären grund
  Västisundet vik Isi Svedjan gårdsnamn Småskären »numera ett enda sammanhängande skär»
  Västiudden udde (Isi) Svedjan gårdsnamn Småskärshålen sund
  Västmarksträsket, se *Aktrumpa sjö Isi Svedjan gårdsnamn Småskärsklippan stenholme
  Västmarksträsket sjö (Isi) Svedjan gårdsnamn (Småskärs-) Kallen holme
  Västmarksträsket sjö Isi Svedjan gårdsnamn Småskärsklubben del av Småskären
  Västmarksträsket sjö (Isi) Svedjan gårdsnamn Småängarna ängsmark
  Västmarksträsket sjö Isi Svedjan, el. Isi Erik Nordkvist gårdsnamn Småängarna ängar
  Ytterstholmen ö (Isi) Svedjan gårdsnamn Småängarna åker- och ängsmark
  Yttersthällan holme Isi Svedjan gårdsnamn Småängesholmen »holme»
  Ytterstön ö (Isi) Svedjan gårdsnamn Smörberget berg
  Ytterstön ö (Isa) Svedjan gårdsnamn Smörmyren myr
  Ytterstholmen holme /Se (Isi) Svedjan gårdsnamn Smörmyran myr
  Ytterträskmyran myr Isi Svedjan gårdsnamn Smörmyrkölen skogsås
  Yttre-Blötlandet terräng (Isi) Svedjan gårdsnamn Smörmyrkölen skogsås
  Yttregrubban tjärn Isi Svedjan gårdsnamn Smörviken vik
  Yttre hamnen vik (Isi) Svedjan, Gammelsvedjan gårdsnamn Smörviken vik
  Yttre hamnen vik (Uppi) Svedjan gårdsnamn Smörviken vik
  Yttre-Sandlån strandremsa Uppi Svedjan torp Snadden grynna
  Yttre-Sandskäret holme Svedjan ?gdar Snar-, Snara- förled i ortnamn
  Yttreviken vik (Isi) Svedje-Pet gårdsnamn Snaramyran myr
  Yxören holme Isi Svedje-Pet gårdsnamn Snaranäset terräng
  Åkerbäcken bäck /Se Isi Svedjeskatan gårdsnamn Snarkölmyran Saknas
  Åkerbäcken bäck Uppi Svedjorna gårdsnamn Snarkölmyran myr
  Åkerbäcken bäck (Isi) Sven gårdsnamn Snedhällan bergklint
  Åkerbäcken bäck Isi Sven gårdsnamn Snottermyran myr
  Åkermyran myr? (Isi) Svenske gårdsnamn Snårberget berg
  Ångelvikberget berg Uppi Svenske gårdsnamn Snårkölen bergssträckning
  Ångelvikberget berg (Isi) Svenssons gårdsnamn Snårkölen köl
  Ångelviken vik (Isi) Svenssons gårdsnamn Snårkölen skogsås
  Ångelviken vik Svintorget öppen plats Snårkölen skogsköl
  Årsberget höjd Svinvikbodarna fäbodar Snårkölmyran myr
  Äggrundet grund /Se (Isi) Svärd läg. Snårkölmyrorna myrar
  Äggskärsgrundet del av Granön Isi Svärd gårdsnamn Snårmyran myr
  Äggtylludden udde Svärdsbol avs. Snåttermyran myr
  Ängen göl (Isi) Söderströms gårdsnamn Snöberget berg
  Ängesmyran myr Isi Söderströms gårdsnamn Snöberget berg
  Ängesmyran myr Sörbyn del av Antnäs Snöd-tån plats i Hindersön
  Ängessjöhagen terräng Söribyn del av by Sockenstumyran myr
  Ärggrundet grund (Isi) Sörsidan del av by Solarå sumpmark
  Äspen, Norr ö (Uppå) Sörsidan del av by Solberget berg
  Äspen, Sör- ö Sörskogen l. Söriskogen gård Solberget, Inre, se Solberget Saknas
  Äspen, Sör- ö Sörskogen, även Söriskogen del av by Solberget berg
  Äspen, Sör- ö Sörsundet del av Måttsund Solberget berg
  Öberget berg Sörsundet bydel Solberget, Inre, se Solberget Saknas
  Öberget skogsområde Sör-Äspen Saknas Solbergsmyran myr
  Ögeltjärnen myr Tallbacken gårdsnamn Solskenmyran myr
  Ökholmen halvö /Se Isi Tallbo gårdsnamn Soltmyrröjningen Saknas
  Ökholmsändan udde Tallsvedjan del av Bölinge Soppmyran, se Soppmyrrodningen myr
  Ölandet terräng (Uppi) Talludden gårdsnamn Soppmyrgraven, se Rodningsgraven Saknas
  Ön terräng (Isi) Tana gårdsnamn Soppmyrrodningen rödjning
  Ön f.d. ö /Se Tana gdsnamn Spejsten undervattensgrund
  Örberget triangelpunkt Isi Tana gårdsnamn Spel-Lass-berget berg
  Örberget berg (Isi) Tans gårdsnamn Spigget äng
  Örbergmyran myr Isi Tans gårdsnamn Spigget udde
  Örbergslätten terräng Tappers avs. Spjuvern undervattensgrund
  Ören strandområde (Isi) Thelings gårdsnamn Spjällad-stenen sten
  Öretjärnen, Nedre tjärn (Isi) Thelins gårdsnamn Spjällad-stenen sten
  Öretjärnen, Övre tjärn Isi Thelins gårdsnamn Spolen landområde
  Örgrundet grund (När) Tilda-mamma läg. (Inå) Spålen strandparti
  Örnabben udde När Tilda-Mamma gårdsnamn Spålen udde
  Örnabben udde /Se Isi Tjärdalsbacken gårdsnamn Spålen del av Rödkallen
  Örnboet tjärn (Isi) Tjärngärdan gårdsnamn Spålen el. Grundgärdspålen landtunga
  Örnbomyran, Lill- myr (Isi) Tjärngärdan del av by Spålen udde
  Örnbomyran, Stor- myr Isi Tjärngärdan gårdsnamn Spålen udde
  Örnudden udde Tjärnholmen gård Spålgrundet grund (undervattensgrund)
  Örskatagrundet udde Tjärnholmen gård Spål-grundet undervattensgrund
  Örskatan terräng (Uppi) To gårdsnamn Spålgrundet grund
  Örsundet näs Uppi To (även Gammel to) gårdsnamn Spålskvalpen grund
  *Örtjärn f.d. sjö (Isi) Tola gårdsnamn Spåludden udde
  Örudden udde Isi Tolvmans gårdsnamn Spålviken vik
  Örviken vik (Uppi) Tou gårdsnamn Spångmyran myr
  Örviken vik Uppi Ton gårdsnamn Spädtjärn tjärn
  Österbybodarna ägomark (Isi) Tord(?) gårdsnamn Stacken undervattensgrund
  Östergrundet del av Storgrundet ?Tord gdsnamn Stackmyran myr
  *Östersön ö Isi Tord (Tore) gårdsnamn Stackmyran myr
  Östigårdberget berg (Isi) Torp-Nicke f.d. gårdsnamn Stampmyran myr
  Östisundet sund Isi Torp-Nicke gårdsnamn Starrbäcken bäck
  Östmyrronningen ägomark (Isi) Tors (el. Tords?) gårdsnamn Starrbäcken bäck
  Östregrundet grund Isi Tors gårdsnamn Starrbäcken bäck
  Östreklacken ö Torstenstorp Saknas Starren, Iså Starren odling
  Överselet sel Träskberget gårdar Starrkroken bäckkrok
  Överselet sel Träskberget del av Sunderbyn Starrpotten del av odling
  *Överåkersängen äng Träskberget bebyggelse Starrviken vik
  *Överåkersängen äng (Uppi) Träsket gårdsnamn Starrvikberget berg
  Saknas Saknas Uppi Träsket gårdsnamn Starrviken vik
  Saknas Saknas (Uppi) Träsket del av by Statjärnen sjö
  Förkortningar förteckning Isi Träsket (Lill träsket) gårdsnamn Statjärnen tjärn
    Träskskiftet gård Statjärn tjärn
    Isi Tur-Agust gårdsnamn Staträsk träsk
    (Isi) Ture(?), el. Töse(?) gårdsnamn Stenarna udde
    Isi Ture gårdsnamn Stenbacken backe
    Isi Ture gårdsnamn Stenbäcken bäck
    (Isi) Ture-Pelle(?) gårdsnamn Stenbäcktjärnmyran myr
    (Isi) Ture (el. Töre?) gårdsnamn Stenen stenhäll
    (Uppi) Tvarutallheden del av byn Börjelslandet Stenhagsudden udde
    (Isi) Tyske gårdsnamn Stenhammaren knabbe?
    Isi Tyske gårdsnamn Stenholmen holme
    Tån kreatursvägen Stenhugget plats
    Fälltjärn gård Stenbäckmyrorna myrar
    Tälltjärn bebyggelse Stenkolstjärn tjärn
    Tältskär gårdar Stenmyran myr
    (På) Törno-backen gårdsnamn /Se Stenmyrberget berg
    På Törnobacken gårdsnamn Stennybruket åker(?)
    Isi Udde gårdsnamn Stenrevet udde
    Isi Nedre Udde gårdsnamn Stensborg ö
    Isi Övre Udde gårdsnamn Stensvad dalsänkning
    (Iså) Udden gårdsnamn Stenudden udde
    Isi Udden gårdsnamn Stenudden udde
    Udden gård Stenvarpet notvarp
    Uddgårdarna gårdar Stenviken vik
    Uddskäret f.d. krononybygge Stenåkern rullstensfält
    Uddskäret ö och fiskeläge Stenrevet stenrev
    Isi Uhr gårdsnamn Stenänget äng
    (Isi) Ulrikssons gårdsnamn Stigen åt Vedamyran stig
    Uppi-Gården gårdsnamn Stobbgärdan ängsmark, röjning
    Utantillbodarna fäbodar Stobbmyran myrmark
    Uti-byn del av by Stockdunen vasse
    Utibyn el Yttrebyn del av by Stockdunen vasse
    Isi Utterströms gårdsnamn Stockholmsmyren myr
    (Isi) Vahlbergs gårdsnamn Stockholmsmyran myr
    (Isi) Valfrid gårdsnamn Stockholmsmyran myr
    Vallen by Stockholmsmyrkölen skogsås
    Vallen by Stockviken del av Möröfjärden
    (Isi) Vallins gårdsnamn Stockviken Saknas
    Isi Vallins gårdsnamn Stolpadladustranden strand
    Isi Nedre Vallins gårdsnamn Stoppgrundet undervattensgrund
    Isi Övre Vallins gårdsnamn Storavan insjö
    (Uti) Vallins gårdsnamn Storavatjärn tjärn
    Uti Vallins gårdsnamn Storavatjärn tjärn
    (Isi) Vallins gårdsnamn Storavatjärnen tjärn
    (Isi) Vallströms gårdsnamn Storavaudden udde
    (Isi) Vallströms gårdsnamn Storavaudden udde
    Isi Vallöfs gård Storavaviken vik
    Isi Vallöfs gårdsnamn Storbacken backe
    Vargskäret gårdar Storbacken backe
    Vargskäret del av by Storberget, se Bälingsberget berg
    Vasskäret gård Storberget berg
    Vasskäret del av by Storberget berg
    Isi Welo gårdsnamn Storberget berg
    Isi Verners gårdsnamn Storbjörnen holme
    (Isi) Verners gårdsnamn Storbodberget berg
    Isi Verners gårdsnamn Storbodberget(?) berg
    (Uppi) Wesmers gårdsnamn Storbodberget(?) berg
    (Uppi) Wesmers gårdsnamn Storbodmyran myr
    Vestboms stuga nu försvunnen stuga Storbodmyran Saknas
    (Isi) Veste gårdsnamn Storbredänget, se Bredänget äng
    Isi Veste tidigare opptecknat gårdsnamn Storbredmyran myr
    Isi Veste gårdsnamn Storbrobäcken bäck
    (Isi) Vesterbergs gårdsnamn Stor-Brändön ö och by
    Isi Vesterbergs gårdsnamn Storbäcken bäck
    Isi Vesterbergs gårdsnamn Storbäcken bäck
    (Isi) Vestmans gårdsnamn Stordravelsvikberget berg
    (Isi) Vibbe (el. Vibby?) gårdsnamn Storfällberget berg
    Isi Vibbe gårdsnamn Storfällberget berg
    (Iså) Vibonäset gårdsnamn Storgladavan äng
    Iså Vibbonäset gårdsnamn Storgranden ö /Se
    Vibonäs by Storgranen sten, fiskemärke
    (Isi) Vidéns gårdsnamn Storgransviken vik
    Isi Widmans gårdsnamn Storgraven del av bäck
    Vikargården nu försvunnen gård Storgrund grynna
    (Isi) Vikbergs läg. Storgrundet skogsbacke
    (Isi) Vikbergs gårdsnamn Storgrundet grund
    Isi Vike gårdsnamn Storgrundet Saknas
    Isi Viken gårdsnamn Storgrundet grund
    Isi Wikströms gård Storgrundet grund
    Isi Wikströms gårdsnamn Storgrundet udde (grund)
    Isi Vikströms gårdsnamn Storgrundet grönna
    Isi Wikströms gårdsnamn Storgrundet holme
    (Isi) Vikströms gårdsnamn Storgrundet udde
    Isi Vikströms gårdsnamn Storgrundet undervattensgrund
    (Isi) Vikströms gårdsnamn Storgrundet undervattensgrund(?)
    (Isi) Vikströms gårdsnamn Storgrundet udde
    Uti Viktors gårdsnamn Storgrundsklacken Saknas
    (Isi) Viktors gårdsnamn Storgrundsklacken grund
    (Isi) Viktors gårdsnamn Storgrundudden udde
    Isi Viktors gårdsnamn Storgrynnan grynna
    (Isi) Viktors gårdsnamn Storgrynnan grynna
    Isi Viktors gårdsnamn Storgräsmyran myr
    (Isi) Viken-(?) gårdsnamn Storgrönnan undervattensgrund
    (Isi) Viken gårdsnamn Storgrönnklacken undervattensgrund
    (Isi) Villan gårdsnamn Storgärdan gärda o. åker
    Isi Villan gårdsnamn Storgärdan gärda
    Villegården numera försvunnen stuga Storgärdan inhägnad odling
    (Isi) Vit gårdsnamn Storgärdudden udde
    Isi Vit gårdsnamn Stor-Hamnskäret udde
    Vitberget avs. Storhedberget berg
    Vitfågelskäret Saknas Storheden skogstrakt
    Witmers gårdsnamn Storheden hed
    Vågmanstorp Saknas Storheden hed
    Vågmanstorp avs. Storheden hedland
    Vårdsberg Saknas Storhedstigen stig
    Vårdsberg avs. Storholmen holme
    (Isi) Väste gårdsnamn Storholmen holme
    Isi Väste gårdsnamn Storholmgrundet grund
    Västerbybodarna fäbodar Storhällan grund
    Västerbybodarna fäbodar Storhällgrundet grund
    Västerbyvallen fäbod Stor-Kallgröten stenholme
    Isi Västerviken vik och byadel Storkastet grynna
    Uppi Västeråkern gård Storklippan del av Likskäret
    Uppi Västeråkern gårdsnamn Storklubben ås?
    Västibyn byadel Storklöverberget berg
    Västibyn del av Ale Storknösen knabbe
    Västigården gård Stor-Kunoögrundet grund
    (Isi) Väst-i-gård gård Stor-Mannöhällan holme
    Västigård gårdsnamn Stor-maran myr
    (Isi) Västigården gårdsnamn Stormaran äng
    Isi Västigården gårdsnamn Stormaran mosse
    (Isi) Västigården gårdsnamn Stormarkberget del av Markberget
    Isi Västigården gårdsnamn Stormossen mosse
    Västigården gårdsnamn Stormviken rund avskuren vik
    Västigården gård Stormyran myr
    Västigården gårdsnamn Stormyran myr
    Isi Västi-gårds-Axel gårdsnamn Stormyran myr
    Västmark by Stormyran myr
    Västmark by Stormyran myr
    Västmark by Stormyrberget berg
    Västtorp Saknas Stormyren myr
    (Isi) Yrväders gårdsnamn Stormyran myr
    (Isi) Yrväders-, Ante gårdsnamn Stormyran myr
    Ytterbyn Saknas Stormyran myr
    Ytterbyn, el. Uti Byn del av by Stormyran myr
    Ytterstvallens fäbodar Saknas Stormyran myr
    Yttrebyn del av Bälinge Stormyran myr
    (Isi) Yttre-Knut gårdsnamn Stormyren myr
    Yttrefäboden eller Yttrefäbodarna Saknas Stormyran myr
    (Isi) Zackri gårdsnamn Stormyran myr
    Isi Zackri gårdsnamn Stormyran myr
    Zakri-Vikström bebyggelse Stormyran myr
    Uppi Åkern gård Stormyran myr
    Uppi Åkern gård Stormyran myr
    Isi Nedre Åkern gårdsnamn Stormyran myr
    Isi Övre Åkern gårdsnamn Stormyran odling
    (Isi) Åkerstranden gårdsnamn Stormyran myr
    Isi Åkerstranden gårdsnamn Stormyrberget berg
    Åpargården gd Stormyrberget berg
    Isi Åströms gårdsnamn Stormyrheden hed
    (Uppi-) (Isi) Åströms gårdsnamn Stormyrudden udde
    Isi Åströms gårdsnamn Stormyrudden udde
    (Isi) Åströms gårdsnamn Stormyrudden udde
    Isi Älg gårdsnamn Stormyrviken vik
    Älg gårdsnamn Stornabben holme
    Älg gård Stor-Nilsmyran, se Nilsmyran myr
    Älgstorpet avs. Storpersöstranden strandområde
    Älgstugan bs Storpotten tjärn
    Ängdalsro by Storrenholmsgrundet grund
    Ängdalsro by Storrevet undervattensgrund
    Ängesbyn by Storrevet stenrev
    Ängesbyn by Storrevet rev
    Ängesbyn by Storriskölen skogsås
    Ängesbyn by Storriskölen skogsås
    Äspklippan Saknas Stor-Risöholmsrevet stenrev
    (Isi) Ögärdan gårdsnamn Storroten(?) lindor
    Isi Ögärdan gårdsnamn Storrödningen odlad jord /Se
    Öhemmanet hemman Storröjningen ängsmark
    Öhemmanet Saknas Stor-Rövarhällan stenhäll
    Öhemmanet gårdsnamn Storsanden strandparti
    Isi Öhlunds gårdsnamn Storsanden sandstrand
    (Isi) Öhlunds gårdsnamn Storsanden sandstrand
    (Isi) Öhmans gårdsnamn Storsanden sandstrand
    (Isi) Öhmans gårdsnamn Storsandgrynnan del av Sandgrynnan
    (Isi) Öhrlings gårdsnamn Storsandgrönnan del av Sandgrönnan
    Isi Öhrlings gårdsnamn Storsandhällan Saknas
    (Isi) Öhrlings gårdsnamn Storsandhällan Saknas
    Isi Öhrlings gårdsnamn Storsandhällan udde
    Isi Övre Öhrlings gårdsnamn Stor-Sikhällan ovanvattensgrund
    Ökullen gård Stor-Skagsören udde
    Ökullen gårdsnamn Storskorven namn på Skorvgrundet
    Ökullen gårdsnamn Stor-Skorvgrundet holme
    Ökullen gårdsnamn Stor-Skorvgrundet holme
    Isi Ökvists gårdsnamn Storskålen el. Storakåludden udde
    Isi Ölunds gårdsnamn Storskärpan, se Skärpan Saknas
    Ölunds bebyggelse Storstarren ängsmark
    (Isi) Ömans gårdsnamn Storstensbäcken bäck
    Isi Ömans gårdsnamn Storstenbäcken bäck
    (Isi) Ömans gårdsnamn Storstenbäcken bäck
    Isi Ömans gårdsnamn Storstengrundet grund
    Isi Ömans gårdsnamn Storstengrundet övervattensgrund
    Ön del av Gammelstad Storstengrundet grund
    Ön del av Gammelstad Storstensgrundet grund
    Ön del av Gammelstad Storstenmyran myr
    (Isi) Ör el. Ur gårdsnamn Storstenmyran myr
    Isi Ör el Ur gardsnamn Storstenmyren myr
    (Isi) Ör el. Ur? gårdsnamn Storstenmyran myr
    Örarna gårdar Storstensudden udde
    Örarna gårdar Storstenudden udde
    (Isi) Ören gårdsnamn Storstenudden udde
    Ören gård Storstorhedmyran myr
    Ören del av by Storstranden, se (Iså) Stranden Saknas
    (Ini) Ören gårdsnamn Storstranden, se Storviken Saknas
    Ini el Nedi Ören gårdsnamn Storstrandudden udde
    (Isi) Ören gårdsnamn Storstrandudden udde
    Isi Ören, Gammelören gårdsnamn Storstrandudden udde
    (Iså) Ören gårdar Storstället udde
    Örgrundet Saknas Storsvanamyran myr
    (Isi) Örjans gårdsnamn Storsvedjan gärda, äng
    Isi Örjans gårdsnamn Stortallberget berg
    (Isi) Örjans-Nicke gårdsnamn Stortallen tall
    (Isi) Örlunds(?) gårdsnamn Stortallpotten tjärn
    (Isi) Ör-Nicke gårdsnamn Stortalludden udde
    Isi Ör-Nicke gårdsnamn Stortalludden udde
    Öskiftet hemman Stortimmermyren myr
    Österbybodarna fäbodar Stortjärnen tjärn
    Östgården gd Stortjärnbäcken bäck
    Östibyn byadel Storträsket träsk
    (Nedi) Östibyn del av by Storträsket träsk
    Östigård gårdsnamn Storträsket träsk
    (Isi) Östi-gården gårdsnamn Storträsket sjö
    Isi Östigården gårdsnamn Storträsket träsk
    (Isi) Östigården gård Storträsket insjö
    Isi Östigården gårdsnamn Storträsket Saknas
    (Isi) Östlings gårdsnamn Storträsket sjö
    Isi Östlings gårdsnamn Storträsket sjö
    Isi Östlings gårdsnamn Storträskmyran myr
    (Isi) Östlings gårdsnamn Storträskmyran Saknas
    Isi Östlings gårdsnamn Stortuvan holme(?)
    (Uppi) Öströms gårdsnamn Storudden udde
    Östöver byadel Storudden udde
    Överst bebyggelse Storudden udde
    Övrebodarna del av Jobäcksfäbodarna Storvikberget berg
    Övre-Hendrik bebyggelse Storviken vik
    (Isi) Övre Hermans gårdsnamn Storviken vik
    (Isi) Övre-Jöns-Lars gårdsnamn Storviken vik
    (Isi) Övre-Mårtens gårdsnamn Storviken vik
    (Isi) Övre-Mårtens gårdsnamn Storviken vik
    (Isi) Övre-Niss-Anders gårdsnamn Storviken vik
    (Isi) Övre-Olas gårdsnamn Storviken vik
    Övre-Per-Isaks gårdsnamn Storviken vik
    Övre-Sunderbyn norra delen av Sunderbyn Storviken vik
    (Isi) Övre-Udd gård Storviken vik
    (Isi) Övre-Öhrlings läg. Storviken vik
    (Uppi) Ö-åkern gårdsnamn Storviken vik
    (Uppi) öåkern gårdsnamn Storviken vik /Se
      Storviken vik
      Storvikgärdan äng
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån å
      Strandberget berg
      Strandberget berg
      Stranden markområde
      Stranden Saknas
      (Uppi) Stranden odlingar m.m.
      (Iså) Stranden Saknas
      Stranden Saknas
      Stranden strandområde
      Strandorna ängsmark
      Strandrödningarna nyodlingar
      Strandängarne odlingar m.m.
      Strandängarna lägenhet
      Strapön ö
      Strapön ö
      Strapösundet sund
      Strapösundet sund
      Strapösundet sund
      Strapösundet sund
      Strömgrundet undervattensgrund
      Strömmen, Gäddviksströmmen Saknas
      Strömmingsvarpet notvarp
      Strömmingsvarprevet rev
      Strömmingsvarpberget berg
      Strömmingsvarpet notvarp
      Strömmingsvarpviken vik
      Strömmingsören ö
      Strömudden udde
      Strömuddviken vik
      Strömören grund
      Strömören holme
      Strömören holme
      Strömören holme
      Strömören holme
      Strömören holme
      Strömörgrönnan grönna
      Stubbsvedjan odling
      Stuguudden udde
      Stuphatten berg
      Styckena ängar
      Styckgranden Saknas
      Styckudden udde
      Stympeln (?Stimpeln) udde
      Ståbobergdrölan vattendrag?
      Ståndaren undervattensgrund
      Stångholmen holme
      Stångholmgrundet holme
      Stångholmsgrundet övervattensgrund
      Stångholmsgrundet undervattensgrund
      Stångnäset näs
      Stångviken vik
      Stångviken, se Nätistångviken Saknas
      Stångviken vik
      Stå stark sten
      Stäckogvarpet varp
      Stäckogvarpudden udde
      Stämningstjärnen tjärne
      Stämpelholmen udde
      Stämpelholmen udde
      Stöldarholmen (?) äng
      Störoshålen myrpottar
      Störoshålen myrpottar
      Sundberget berg
      Sundbergsgärdan gärda
      Sundbron bro
      Sundbäcken bäck
      Sunderbybäcken, äv. Storbäcken bäck
      Sunderbybäcken bäck
      Sunderbybäcken bäck
      Sunderbygrynnan grund
      Sunderbyviken vik
      Sunderbyviken vik
      Sundet parti av Luleälven
      Sundet båtplats
      Sundgrens-grundet undervattensgrund
      Sundgrensudden udde
      Sundgrensudden udde
      Sund-grönnan grönna
      Sundmaran ängar
      Sundkvistberget bergknalle
      Sundpotten tjärn
      Sundsnäsvallen område i Vallen?
      Sundomsfjärden fjärd
      Sundpotten tjärn
      Sundsreveln Saknas
      Sundströmsgrundet grund
      Sundsänget äng
      Sunnanviken vik
      Sunnanåholmen Saknas
      Surtjärnen tjärn
      Surtjärnudden udde
      Surtjärnviken vik
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svallmyrberget berg
      Svallmyrberget berg
      Svallmyrberget berg
      Svallmyr-rodden ängar m.m.
      Svanafjärden fjärd
      Svanamyran myr
      Svanamyren myr
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyrberget berg
      Svanamyrberget berg
      Svanamyrdrölan bäck
      Svartberget berg
      Svartgrunden ovanvattensgrund
      Svartgrundet stenskär
      Svartgrundet grund
      Svartgrundet udde
      Svartgrundet holme
      Svartgrundet grund
      Svartgrundet holme
      Svartholmen Saknas
      Svartholmen landområde, (udde)
      Svarthällan hälla
      Svarthällan plats
      Svarthällan hälla
      Svartnäset udde
      Svartnäsudden Saknas
      Svartorrviken vik
      Svartskatan udde
      Svartskataudden udde
      Svartskataviken vik
      Svartstenarna stenar
      Svartstenen sten
      Svartstenstranden strandområde
      Svartudden udde
      Svartudden udde
      Svartuddviken vik
      Svartön ö
      Svartön holme
      Svartön holme
      Svartön ö
      Svartön ö
      Svartören ör
      Svartöströmmen ström
      Svartösundet sund
      Svartösundet sund
      Svartösundet sund
      Svartösundet utloppsgren av Luleälven
      Svedjan ås
      Svedjan gärda
      Svedjan odling
      Svedjan smågärden
      Svedjebacken backe
      Svedjeholmen ängsholme(?)
      Svedjeholmsskogen skog
      Svedjeudden udde
      Svedjorna odlad jord
      Svegmyran myr
      Sveg-vägen väg
      Svenskatan Saknas
      Svenskatan plats på ö
      Svidi-drolan vattensaml.
      Svinryggen sten
      Svinryggen ås
      Svinviken bukt
      Svinviken vik
      Svinvikhalsen näs
      Svinvikrå äng
      Svinvik-vägen skogsväg
      Svältasen udde
      Sydfladen undervattensgrund
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågfallet fall
      Sågheden hed
      Såglandet skogsland
      Såglandet trakt
      Sågmyran myr
      Sågmyren myr
      Sågtjärn tjärn
      Sågträsket sjö (uppgrundad)
      Sågträskbäcken bäck
      Sågträsket träsk
      Sågträsket träsk
      Sågträskåsen, se Naputräskåsen ås
      Säcken undervattensgrund
      Sänkrå äng
      Sävjeträsket träsk
      Sö(de)rbäcken bäck
      Södran undervattensgrund
      Sön?- el.Synåkern åker
      Söran undervattensgrund
      Söran grynna
      Söravan del av Vallsavan
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörberget del av Tortesmyrberget
      Sörberget berg
      Sörbrottet undervattensgrund
      Sörbrottet rev
      Sörbrändåsheden tallhed
      Sörbrändöfjärden fjärd
      Sörbäcken, se Antnäsbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sör-Espen holme
      Sör-Espen kronoholme
      Sörfjärden fjärd
      Sörfjärden vik
      Sörgallstigen stig
      Sörgrundet, se Söran plats
      Sörgrynnan grund
      Sörgrönnan undervattensgrund
      Sörheden del av Brändåsheden
      Sör i fjärden vik
      Sörigrepen vik
      Sörirevudden udde
      Sörviken vik
      Sör-i-viken vik
      Sör-i-viken vik
      Sör-i-viken vik
      Sör-i-vik-bäcken bäck
      Sör-i-vikmyrarna myrar
      Sör-Kallgrönnan undervattensgrund
      Sörkammen höjdsträckning
      Sörkälslandet Saknas
      Sörkölen berg
      Sörlandet skogsland(?)
      Sör Lilludden udde
      Sör Lilludden udde
      Sörmaraskogen skogsmark
      Sörmaran blötänge
      Sörmaran sank myr
      Sörmaran f.d. sjö
      Sörmyren myr
      Sörmyran myr
      Sör-Nordanvädersudden udde
      Sör-om-Illrå odling
      Sörrevet strömmingskast
      Sörskatan udde
      (På) Sörskogen skog
      Sörskogen skog
      Sörskorven skogsland
      Sörskäret del av Börstskäret
      Sörskäret del av Börstskäret
      Sörsnårkölen skogsås
      Sörstranden myrsänka
      Sörtortesmyrberget del av Tortesmyrberget
      Sörträskbäcken bäck
      Sörträsket sjö
      Sörträsket träsk
      Sörträsket eller Södra Ersträsket sjö
      Sörträskvägen väg
      Sörudden udde
      Sörudden udde
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken odlat område
      Sörå-Kammen skogsås och byadel
      Söråkern plats inom Bensbyns byaområde
      Söråmaran blötänge
      Sörån å
      Sörån vattendrag
      Söråskogen skogsområde
      Söråskogen skog
      Söråskogsvägen väg
      Sör-å-stranden strand
      Sör-å-åsen ås
      Tallheden hed
      Tallholmen del av Granön
      Tallholmen del av Mulön
      Tallholmen holme
      Tallholms-skatan udde
      Tallholmsviken vik
      Tallmyran myr
      Tallriken grynna
      Tallskatan udden
      Talludden udde
      Talludden sandudde
      Tanden sten
      Tandgården undervattensgrynnor
      Tenträskberget, Inre och Yttre Saknas
      Textmyran myr
      Timmerberget berg
      Timmerberget berg
      Timmerberget berg
      Timmerbergskammarn Saknas
      Timmerbergsreften rullstensås
      Timmerhugget plats i skog
      Timmerkölsa(?) skvaltkvarn
      Timmerkölskvarnen förr skvaltkvarn
      Timmermyran myr
      Timmermyran myr
      Timmermyran, Lilla Saknas
      Timmermyran, Stora Saknas
      Timmerviken vik
      Timmervikudden udde
      Timmeråsen skogsås
      Tisteln grynna
      Tjiphällan hälla
      Tjippviken vik
      Tjock-Sikhällan ovanvattensgrund
      Tjockudden udde
      Tjuvholmen kronoholme
      Tjuvholmen holme
      Tjuvholmen holme
      Tjuvholmen holme
      Tjuvholmssundet inlopp
      Tjuvholmssundet sund
      Tjuvholmssundet sund
      Tjuvholmssundet sund
      Tjännen tjärn
      *Tjännen tjärn
      Tjänn-åsen ås
      Tjäralterstigen (el. Kärralterstigen) stig
      Tjäralterbäcken (el. Kärralterbäcken) bäck
      Tjäraltret(?) el. Kärraltret plats i skog
      Tjärnarna småtjärnar
      Tjärnbacken backe
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnen sjö
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen sjö
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärngrynnan halvö
      Tjärngärdan odling
      Tjärngärdan hemman
      Tjärngärdtjärn tjärn
      Tjärnhalsen utlopp
      Tjärnmossen mosse
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran odling
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrkammen skogsås
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnudden udde
      Tjärnudden udde
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik /Se
      Tjärnänget äng
      Tjärnänget äng
      Tjärotheden(?) hed
      Togärdan gärda
      Tolfstensviken vik
      Tolvforsgrundet grund
      Tolvstenviken vik
      Tolvstenvikmyren myr
      Tolvstenvikrevet rev
      Tomgrundet grund
      Tomgrundet ovanvattensgrund
      Tornholmen holme
      Tomholmen holme
      Tomholmen holme
      Tomholmen holme
      (Baki) Ton plats i Måttsund
      Torpet Saknas
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrbergsmyran, se Törrbergsmyran myr
      Torrbergsspolen Saknas
      Torrbergsspolen berg
      Torrkölen köl
      Torr-ören ovanvattensgrund
      Torsgrundet undervattensgrund
      Tortesmyran myr
      Tortesmyran myr
      Tortesmyrberget bergssträckning
      Tortesmyrkölen berg
      Tortesmyrstigen stig
      Tortesmyrto skogsmark
      Tortesmyrvägen väg
      Tranamyran myr
      Tranumyren myr
      Tranumyran myr
      Tranumyren myr
      Tranumyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyrdrölan bäck
      Tranuören ör
      Tranuörs-källan kallkälla
      Trappberget berg
      Trehövda undervattensgrund
      Tritalladeholmen holme
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollerisundet sund
      Trollerisundet sund
      Trolleriudden udde
      Trollerudden udde
      Trolleriviken vik
      Trollhögen topp
      Trollhögen kulle
      Trollhögen berg
      Trollhögmyrorna myrar
      Trollkammen bergkulle
      Trollknösen bergknabbe
      Trollmyrorna myrar
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn, se Trollträsket Saknas
      Trolltjärn, se Trollträsket träsk
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnberget berg
      Trollträsket träsk
      Trollträsket sjö
      Trollträskberget berg
      Trons myra myr
      Trumhägnan Saknas
      Trumman odling?
      Trutgrundet grund
      Trutgrundet grund
      Trutören holme
      Trutören holme
      Trutören holme
      Trutörgrundet grund
      Trutörgrundet grund
      Trutörgrönnan grund
      Trutör-revet rev
      Trångsundet sund
      Träskbäcken bäck
      (Isi) Träsket träsk
      Träsket utdikad sjö, ängar m.m.
      Träsket utdikad sjö
      Träsket insjö
      Träskkälen skogsås
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskrodden nyodling
      Träskskiftet ängsmark
      Träskänden Saknas
      Trätarviken vik
      Tukardinmyra nu försvunnen (gm utdikning) myr
      Tummen undervattensgrund
      Tumholmen holme
      Tunnberget, se Vitberget berg
      Turhamptjärnen f.d. tjärn
      Tu(r)vikgrundet grund
      Tuvorna undervattensgrund
      Tuvtå sank odlad jord
      Tvarutallheden hed
      Tvegrangrundet holme
      Tvegränaören holme
      Tvetbackmyrorna myrar
      Tvetbackmyrorna myrområde
      Tvetbackmyråsen ås
      Tvärlandet höjdsträckning
      Tvärmyran myr
      Tvärsandlån strand
      Tvär-Sandlån sandområde
      Tvärskatan udde
      Tvärskatan udde
      Tälltjärnen sjö
      Tälltjärnen tjärn
      Tälltjärn tjärn
      Tälltjärnberget berg
      Tälltjärnberget berg
      Tälltjärndrölan vattendrag?
      Tältgärdan begravningsplats
      Tämban, se Tämman äng
      Tämban vik
      Tämman vik
      Tämman vik
      Tämman vik
      Tämman änge
      Tämm-tjärn tjärn
      Tömmgrundet skär
      Tömmgrundet ovanvattensgrund eller skär
      Törno-backen backe
      Törnudden udde
      Törrberget berg
      Törrberget berg
      Törrbergsmyran myr
      Törrkölen skogsås?
      Törvgrundet grund
      Törvhugget skogsområde
      Udden holme
      Udden holme
      Uddhamnen fiskarhamn
      Uddskäret holme och fiskeläge
      Uddänget äng
      Umansgrundet grund
      Umholmen »holme»
      Umholmen område
      Umholmen holme
      Uppdräktet skogstrakt
      Utan landen(?) hav
      Utantillmyrudden udde
      Utatillmyrorna myrar
      Utatillmyrudden udde
      Utlyktesgrundet holme
      Utlyktesgrundet holme
      Utomtill strand och sjö
      Utskottet undervattensgrund
      Utstenen udde
      Utå-sundet, Utansundet? vik
      Utöver strömmingsfiskeplatser
      Vadet förr vadställe?
      Vadet f.d. vadställe
      Vaktarsundet f.d. sund
      Vaktudden udde
      Vaktudden udde
      Vakupp undervattensgrund
      Vahlbergsgrundet undervattensgrund
      Valen odling
      Vallbackarna skogsbackar
      Vallbacken backe
      Vallen odling
      Valmyran myr
      Valnäsviken vik
      Vallrevet udde
      Vallsarmyran myr
      Vallsavan tjärn
      Vallsberget berg
      Valludden udde
      Valludden udde
      Valludden udde
      Vallviken vik
      Vallviken vik
      Vallviken vik
      Vallänget slåtterängar
      Valsaren undervattensgrund
      Valsarn grund
      Varfsudden udde
      Vargfjärden uppgrundad fjärd
      Vargfjärdsbron bro
      Vargfjärdsbron bro
      Vargfjärden uppgrundad havsvik
      Vargfjärden vik eller »sel»
      Vargfjärden f.d. fjärd
      Vargfjärden fjärd
      Varvet gammalt namn på färjställe
      Varvsudden udde
      Vasken undervattensgrund
      (På) Vassen område
      (Nedå) Vassen vassområde
      Vassnäset Saknas
      Vassnäset Saknas
      Vassrevet stenrev
      Vattingen sandudde
      Vattingsudden udde
      Vattuhällan stenhälla
      Vattuhällan udde
      Vattungen holme
      Vattungen, Mannö- sandrev
      Vattungssanden område
      Vattungsskiftet område
      Vedagrundet udde
      Vattungen holme
      Vedamyran myr
      Vedaskataudden udde
      Vedaudden udde
      Vedaudden udde
      Vedboudden udde
      Vedgrundet grund
      Velepotten tjärn
      Vernersgrundet undervattensgrund
      Vibonäset näs
      Vibonäsberget berg
      Vikarlandet ö
      Vikarlandet ö
      Vikberget berg
      Viken Saknas
      (Ini) Viken ängar m.m.
      Viken vik
      Viken, se Gårdsviken ö och by
      Viken, se Sör-i-viken vik
      Viken vik
      Vikgrubban ställe i Kvarnbäcken
      Vikmyran myr
      Viktorsudden udde
      Vikvägen koväg
      Vikänget Saknas
      Vilåsen ås
      Vinberget berg
      Vippängen Saknas
      Vistlandet bergshöjd
      Vistlandet skogsland
      Vistlandet skogsområde
      Vistlandberget berg
      Vistlandmyran myr
      Vistlandspålen ås
      Vistudden udde