ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Pajala socken : Pajala och Korpilombolo tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 1010 Bebyggelsenamn : 432 Naturnamn : 1506
Pajala kommun /Se Aapuajoki å Saknas Saknas Saknas Saknas
Pajala by, sn /Se Aapuavuoma myr ?Pajala sn kartförteckning Aaponoja bäck
Aaro gård /Se Aareajoki bäck ?Pajala sn kartförteckning Aareahaara åmot
Antti-Karvo hemman /Se Aareajoki å Nummerförteckning förteckning Aareajoki å
*Antikerwois, se Anttis by /Se Aareajoki bäck Nummerförteckning förteckning Aareakoski fors
Anttila (äldre namn på nuv. Filppa) hemman /Se Aareajärvi sjö Nummerförteckning förteckning Aareakoski fors
Anttis by /Se Aareajärvi, Vähä sjö Nummerförteckning förteckning Aareakursujärvi sjö
Aukea hemman /Se Aareakursunjärvi, Alanen sjö Nummerförteckning förteckning Aarealompolo tjärn
Auoja hemman /Se Aareakursunjärvi, Ylinen sjö Nummerförteckning förteckning Aareankoski fors
Autio gård /Se Aareankoski fors Nummerförteckning förteckning Aareanrova höjd
Auvoja gård /Se Aareanniva fors Nummerförteckning förteckning Aarearova skogsmark
Barsk gård /Se Aareansaari, Iso ö Nummerförteckning förteckning Aareavuoma myr
Erkheikki by /Se Aarearova skogsområde Nummerförteckning förteckning Aareanniva fors
Filppa hemman /Se Aareavaara berg Nummerförteckning förteckning Ahkiotieva ås
Geutnjas by /Se Aareavuoma myr Nummerförteckning förteckning Ahkiotieva höjd
Haarala gård /Se Ahkiotieva terräng Nummerförteckning förteckning Ahmajoki bäck
Huuki ?by Ahmajoki bäck Nummerförteckning förteckning Ahmajoki bäck
Jerhois by /Se Ahmajänkkä myr Nummerförteckning förteckning Ahmajärvi sjö
Juho-Karvo hemman /Se Ahmajärvi sjö Nummerförteckning förteckning Ahmakero berg
Juhonpieti by /Se Ahmakarhakka skogsmark Nummerförteckning förteckning Ahmakero berg
Junkka by /Se Ahmakero berg Nummerförteckning förteckning Ahma-Kosteenlahti vik
Junosuando by /Se Ahmalaki berg Nummerförteckning förteckning Ahmalaki berg
Kaltio gård /Se Ahmaniemi skogsmark Nummerförteckning förteckning Ahmaniemi berg
Kardis by /Se Ahmaoja bäck Nummerförteckning förteckning Ahmanniemi, se Ahmaniemi berg
Kardis by /Se Ahmaselkä berg Nummerförteckning förteckning Ahmaoja bäck
Keksisvara f.d. skjutsstation, nu gårdar /Se Ahmavuoma myr Nummerförteckning förteckning Ahmaoja bäck
Kengis järnbruk Ahonpäänjänkkä myr Nummerförteckning förteckning Ahmasaajio myrholme
Kengis by Ahot skogsområde Nummerförteckning förteckning Ahmaselkä berg
Kengis by /Se Ahvenjoki å Nummerförteckning förteckning Ahmaselkä berg
Kengis by /Se Ahvenjärvi sjö Nummerförteckning förteckning Ahmaselät berg
Kengis (Köngänen) by /Se Ahvenjärvi sjö Nummerförteckning förteckning Ahmavuoma myr
*Kengis järnverk järnverk Ahvenjärvi sjö Nummerförteckning förteckning Aho skogshöjd
Kengis by /Se Ahvenjärvi sjö Nummerförteckning förteckning Aho åker?
Kengis by /Se Ahvenjärvi sjö Nummerförteckning förteckning Aho, Alinen höjd
Kengisfors by /Se Ahvenjärvi, Iso sjö Nummerförteckning förteckning Aho, Uusi höjd
Kero gård /Se Ahvenjärvi, Pikku sjö Nummerförteckning förteckning Aho, Vanha höjd
Kieksiäisvaara by /Se Ahvenkangas hed Nummerförteckning förteckning Ahonoja bäck
Kihlangi by Ahvenmuotka landområde Nummerförteckning förteckning Ahonpää terräng
*Kionges Jern-Verk, se *Kengis järnverk Saknas Ahvenvaara berg Nummerförteckning förteckning Ahvejärvi sjö
*Kiønges Jern Verk, se *Kengis järnverk Saknas Ahvenvuoma myr Nummerförteckning förteckning Ahvejärvi sjö
Kokko gård /Se Ahvenvuoma myr Nummerförteckning förteckning Ahvelehto lund
Kolari by /Se Aidanjohteenjärvi sjö Saknas Saknas Ahvelehto skog
Koste gård /Se Aihkilaki höjd Sagesmän förteckning Ahvenjärvenalusta skogsmark
  Aihkilehto skogsområde Sagesmän förteckning Ahvenjärvi tjärn
  Aihkisölkä ås Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Aihkivinsa berg Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Airijoki å Sagesmän förteckning Ahvenjärvi, se Ahvejärvi sjö
  Airijärvi sjö Sagesmän förteckning Ahvenjärvi, se Ahvejärvi sjö
  Airijärvi, Vähä sjö Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Airikangas mo Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Airivaara, Alanen berg Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Airivaara, Ylinen berg Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Aittamaa skogsområde Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Aittamaanoja bäck Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Alamaa skogsmark Sagesmän förteckning Ahvenjärvi sjö
  Alanenoja bäck Sagesmän förteckning Ahvenkangas hed
  Alanenpalo skogsområde Sagesmän förteckning Ahvenkoski fors
  Alaniemenkangas terräng Sagesmän förteckning Ahvenmaa myrmark
  Alapalo skogsmark Sagesmän förteckning Ahvenmuotka ed
  Alaperärova skogsmark Sagesmän förteckning Ahvenmukkamaa skogsparti
  Alapäänjänkkä myr Sagesmän förteckning Ahvenniemi udde
  Alarova terräng Pajala socken Ahvenvaara berg
  Alasuannonkangas mo Aareavaara Saknas Ahvenvuoma myr
  Alasuannonvaara berg Aareavaara by Ahvenvuoma myr
  Alasuanto sel Aaravaara by Ahvevuoma myr
  Alavuopio näs Aaraaevaara by Aihkilaki berg
  Aljujärvi sjö Aareavaara by Aihkiselkä skogsås
  Aljujärämä sjö Aareavaara by Aihkiselkä skogsparti
  Aljunjoki å Aareavaara telefonstn Aihkivinsa berg
  Aljuselänvuoma myr Aaro gård Aihkivinsa höjd
  Angeriaslehot skogspartier Aaro gård Aikivinsa, se Aihkivinsa berg
  Angeriasoja bäck Aaro gd Airijoki å
  Annanniva fors Aaro-gården gård Airijoki bäck
  Anojärvi sjö Aaro-gården gård Airijärvi sjö
  Anokangas terräng Aaro-gården gård Airijärvi, se Iso Airijärvi f.d. sjö
  Ansamaa terräng Ahmaojansuu kojor Airijärvi sjö
  Antinrova skogsmark Aho gård Airikangas hed
  Anuntijärvi sjö Aho gd Airikangas skogsmark
  Areankoski fors Aho gård Airikangas hed
  Aukeatunturi berg Airijoensuu gård Airikangas skogsparti
  Aumaako skogsmark Airijoensuu gd Airivaara berg
  Autto skogsparti Airijoensuu gård Airivaara berg
  Auvoja bäck Airivaara gd Airivaara, Alanen berg
  *Björnjärvi sjö /Se Airivaara gård Airivaara, Vähä berg
  Esisaari holme Airivaara bydel Ajankinniemi udde
  Etuhuhta skogsmark Ajala avs. Akkamella begravningsplats
  Felttivuoma myr Alabo avs. Alainen Kihlangijoki å
  Feltinvuomankuusivaara berg Alainentalo gd Alajänkän joki bäck
  Felttivuoma myr Alanentalo gård Alajänkän oja bäck
  Fälttikangas skogsmark Alanentalo gård Ala Kihlankijoki å
  Haapaauttonrova berg Alapää bydel Ala Kiraakanrova skogshöjd
  Haapajärvi sjö Alapää bydel Ala-Kuusijärvi sjö
  Haapakanuonlaki höjd Alapää Liviötä bydel Alamaa terräng
  Haapakannonvuoma myrmark Alapää Pajalaa Saknas Alanen Karhakkamaa hed
  Haapalehto skogsområde Alarova gård Alanen Kihlankijoki å
  Haapamaa skogsområde Alatalo gård Alanen-Kihlankijoki biflod
  Haapamaa skogsmark Alatalo gd Alanen-Korva fors
  Haapaoja bäck Alatalo, Uusitalo avs. Alanen Kulvakko hed
  Haapaoja bäck Alfred Torneus gård Alanen Kursujärvi sjö
  Haapasuannonvaara berg Alkkulansaari Saknas Alanen Käymävaara berg
  Haapavaara berg Alusta gård Alanen Lantto sjö
  Haapavaaranvuoma myr Aluuksen gård Alanen-Lapinniva del av fors
  Haapavuoma myrmark Antinkylä by Alanen Liekujärvi sjö
  Haapavuoma myrmark Antinrova bydel Alanen lompolo sel
  Haarneskojärvi sjö Antti by Alanenoja bäck
  Haaravaara berg Antti gård Alanen Penäjän niva fors
  Haaravaaranjänkkä myr Antti gård Alanen-Penäjäniva fors
  Haasioaho terräng Anttikarvonen by Alanen-Pitkänperänvuoma myr
  Haasiolehto skogsmark Anttis pst Alanen-Reponiva fors
  Haavistonniemi udde Anttis Saknas Alanen Roukovaara berg
  Halkomaa skogsmark Anttis Saknas Alanen Salmijärvi sjö
  Halmeenoja bäck Anttis by Alanen Särkijärvi sjö
  Halmeenvuoma myr Anttis by Alanenvaara berg
  Haltiojärvi sjö Anttis by Alanen-Visantokoski fors
  Haltiopalo höjd Anttis by Alanen Vuopio vik
  Haltiovaara berg Anttis by Alaniemenkangas skogsparti
  Haminaniva ström Antti by Alaniemi udde
  Hangasjoki bäck Anttis by Alapalo skog
  Hangaslaki höjd Anttis by Alapalo skogsparti
  Hangasmaa skogsområde Anttis by Ala-Reponiva fors
  Hangasmaa skogsmark Anttis by Alarova skogsmark
  Hangasoja bäck Areanniva gård Alasaari holme
  Hangasvaara berg Areavaara by Alasenpäänoja bäck?
  Hangasvaara berg Areavaara by Alaset-Ruuttijärvet sjöar
  Hangasvuoma myr Areavara, se Aareavaara telefonstn Alatalonmännikkö skogsparti
  Hangasvuoma myr Arla avs. Alatalonniemi udde
  Hanhijänkkä myr Aro gård Aljujoki bäck
  Hanhijänkkä myr Aromäki gård Aljujoki bäck
  Hanhimännikkö skogsparti Arvi gård Aljujärvi sjö
  Hankapäänmaa skogsområde Arvidsbo avs. Aljujärämä sjö
  Hannun-Kuusimaa terräng August Tomasson gård Aljuselänvuoma myr
  Harjaste skogsområde Aukea gård Alkkulasaari holme
  Harjasteet myrholme Aukea gård Alkolasaari, se Alkkulasaari holme
  Harjunaho skogsmark Aumaho gård Alusta sel
  Harjunjänkkä myr Auma aho gård Angeriaslehto skog
  Harjunpäänjärvi sjö Aumaho gård Angeriaslehto skog
  Harjunvuomanperä myr Auoja gd Angeriasoja bäck
  Harmajatkorvat fors Auoja gård Angeriasoja bäck
  Harrijoki bäck Autio gård Ankavuoma myr
  Harrikangas terräng Autio, se Eljaksen talo gård Annaniva, se Annanniva fors
  Harrisuannonjärvi sjö Autio gård Annanniva fors
  Harrisuanto sel Autio by Annijoki bäck
  Harsu berg Autiomenkangas gård Anninlaki berg
  Harsunjänkkä myr Aution talo gård Anojärvi sjö
  Harsunjänkkä myr Auttakarvonen gård Anokangas hed
  Harsunlaki berg Autto luuie gård Ansamaa hed
  Harsunoja bäck Axel Karlsson gård Ansaoja bäck
  Harvamaa höjd Barsk gård Antinrova skogsparti
  Hattuvaara berg Barsk gd Anttivainahuhta sved
  Haukaautonoja bäck Barsk gård Anttivaara berg
  Haukaauttokuusikko skogsområde Barksätra avs. Areajoki, se Aareajoki å
  Haukanpaukanmaa terräng Bjurå ödetorp Areajärvi, Iso Aareajärvi sjö
  Haukijärvet sjöar Blomman avs. Areankoski, se Aareakoski fors
  Haukijärvet sjöar Bolanda avs. Areankoski, se Aareakoski fors
  Haukijärvet sjöar Borgebol avs. Aukeatunturi berg
  Haukijärvet sjöar Boåker avs. Aukeantunturinsuvanto sel
  Haukivuoma myrmark Dikträsk avs. Aumaaho skogsmark
  Haumajakangas skogsmark Einar Grönberg gård Autiomenkangas hed
  Hautalaki höjd Elis Tomasson gård Autiomen niemi näs
  Hautamaa terräng Eljaksen talo gård Autionkangas hed
  Hautamaa skogsområde Eljaksen talo gård Autto skogsparti
  Hautamaa terräng Emils gård gård Auvoja bäck
  Hautamaa skogsmark Erkheiki by Briita-Leenan-kuusikko skogsparti
  Hautamaa skogsområde Erkheikki by Ellaniemi udde
  Hautapalo skogsparti Erkheikki by Erkheikin suanto sel
  Hautarova skogsparti Erkki gård Erkinivuomanperä myrmark
  Hautavuoma myr Erkki gård Esisaari holme
  Heikinkotamaa skogsområde Erkki gd Esisaari holme
  Heikinniitty myr Erkki gd Etelälahti vik
  Heikinpalo berg Erkki gård Etelänoja bäck
  Heikinrova höjd Feduniva gård Etuinensaari holme
  Heinäjärvenvaara berg Filppa gd Etunensaari holme
  Heinäjärvet sjöar Filppa gård Etusaari, se Etunensaari holme
  Heinäjärvi sjö Forsbo ödetorp Faarinniitty äng
  Heinäkangas terräng Forssa torp Feetontieva udde
  Heinävuoma myr Forssa gårdar Feltivuoma, se Felttivuoma myr
  Heiskarisuanto sel Fredriksborg avs. Felttivuoma myr
  Heiskarivuoma myr Fyrkanten avs. Fingerborgen skogsmark
  *Hesajärvi sjö Grusplatsen, se 47 Pajala Saknas Fälttikangas skogsmark
  Hietakangas terrängområde Grönbo kronotorp Fälttikangas skogsparti
  Hietakuopankangas skogsmark Haapanensaari Saknas Haapajärvi sjö
  Hietakursunvaara, Alanen berg Haarala gd Haapakannonlaki berg
  Hietakursunvaara, Ylinen berg Halinko gård Haapakannonlaki höjd
  Hietamännikkö skogsmark Hallikko gård Haapakannonpalo berg
  Hietanenkoski, se Hietaneniva fors Hangasojan suu koja Haapakannovuoma myr
  Hietanenniva fors Hankkotieva avs. Haapakursu ravin
  Hietaputaansaari ö Hannuntalo gård Haapalehto skogsmark
  Hietasaari ö Hannuntalo gård Haapamaa hed
  Hietasenniva ström Hapanensaari, se 1 Haapanensaari Saknas Haapamaa skogsparti
  Hiienvuoma myrmark Harju gd Haapaoja bäck
  Hiirenkangas skogsmark Harju gård Haapaoja bäck
  Hiirenlahti vik Harju gd Haapasuvannonvaara berg
  Hinkalokuusikko skogsområde Harju gård Haapavaara berg
  Hippalehto skogsområde Harju gård Haapavaara berg
  Hippapalo skogsparti Hautausmaa kyrkogård Haapavaaranvuoma myr
  Hirsikangas skogsparti Hauttatieva gård Haapavuoma myr
  Hirsikankaanjänkkä myr Hedbacken, se 32-33 Kaunisvaara Saknas Haarajoki bäck
  Hirsikoanvaara berg Heikka gd Haarajoki å
  Hirsikoanvuoma myr Heikki gd Haaravaara berg
  Hirsisalo terräng Heikki gård Haaravaaranoja bäck
  Hirvaslaki berg Hietala gd Haavisto udde
  Hirvassainvuoma myrmark Hietala gård Haavistonniemi udde
  Hirvassaajo myrholme Hietala gård Haavistonniva fors
  Hirvilehto skogsområde Hietaputaansaari Saknas Hakkaus strand
  Hiveräjärvi sjö Hitthem avs. Halkomaa terräng
  Hoikkakuusikko skogsområde Hupsu gård Halkovaara berg
  Holmanpalo skogshöjd Huuki plats vid älv Hallajoki bäck
  Holmanpalonjänkkä myr Huuki by Halmeenoja bäck
  Honkajänkkä myr Huuki by Halmeenoja bäck
  Honkajänkkä myr Huukki by Halmeenoja bäck
  Honkajärvi sjö Huukki by Halmeenranta strand
  Honkalaki berg Huukki by Halmeenvuoma myr
  Honkalaki berg Huukkis by Haltia sjö
  Honkaoja bäck Hållsta avs. Haltiajärvi sjö
  Honkarova berg Hörnet avs. Haltiaoja bäck
  Honkavaara berg Hörntorpet by Haltiavaara berg
  Honkavaaranvuoma myr Isak gård Haltiojärvi, se Haltiajärvi sjö
  Honkavaara berg Isosaari Saknas Hamaraluovat berg
  Hosiojärvi sjö Isotieva gd Hangasmaa hed
  Hosiokangas skogsområde Isotieva gård Hangasoja bäck
  Hosiokangas hed Ito avs. Hangasvaara berg
  Hosiolehto skogsområde Jarhoinen by Hangasvaara berg
  Hosiovaara berg Jarhoinen by Hangasvuoma myr
  Hosiovuoma myr Jarhois hp Hangasvuoma myr
  Hosiovuoma myr Jarhois Saknas Hanhijänkkä myr
  Hotinniva fors Jarhois by Hanhinjänkkä myr
  Houhojoki bäck Jarhois by Hanhinrimpi gungfly
  Houhojärvi sjö Jarhois by Hanhisaajo myrholme
  Houholaki höjd Jarhoisen-jaarat inbyggarbeteckning Hanhivuoma myr
  Hourunkangas skogsmark Jatko gd Hankaanpäänmaa hed
  Housujänkkä myr Jatko gård Hankasvaara berg
  Huhanjärvi sjö Johan Matsson gård Harjaste rullstensås
  Huhanoja bäck John Pettersson gård Harjaste terräng
  Huhanoja bäck Juhonpien(?) by Harjasteet terräng?
  Huhanvuoma myrmark Juhonpieti by Harjonpää, se Harjunpää gd
  Huhta terräng Juhonpieti by Harjujoki bäck
  Huhta barrskogssved Juhonpieti by Harjujoki å
  Huhtajänkkä myr Juhonpieti by Harjujoki å
  Huhta-Kuusivaara berg Juhonpieti by Harjujänkkä myr
  Huhtasaajo fastmark i myr Juhonpieti by Harjujänkkä myr
  Huitturijärvi sjö Juhonpieti by Harjumaa ås
  Huitturijärvi sjö /Se Juhonpieti by Harjunpää gård
  Huitturimännikö skogsmark Junkka by Harjunvuomanperä myrmark
  Hukkalantot tjärnar Junkka by Harjunpäänniva, se Saittaniva fors
  Hyngainen, se Hynkäinen fors Jussa gård Harjusaari holme
  *Hynkäinen fors Jysky gd Harjuvuoma myr
  Häntäkoski fors Jysky gård Harjuvuoma myr /Se
  Härkäjoki bäck Jägartorpet avs. Harmajakoski, se Himotus fors
  Härkälehto skogsområde Jägershult avs. Harneskojärvi sjö
  Härkämännikkö skog Järämäkoja koja Harrijaste skogsmark
  Härkäsaajo myrholme Kaakkurijärvi tjärn Harrijoensuu bäckmynne
  Härkävuoma myr Kaalama torp Harrijoki bäck
  Irisjocki, se Jerisjoki biflod Kaalamaa gårdar Harrijärvi sjö
  Iskusvaara berg Kaarakylä by Harrikangas hed
  Isoaho skogsparti Kaarnevaara by Harrisaari holme
  Isoaho skogsmark Kaartinen by Harrisuannonjärvi sjö
  Isoautto skogsområde Kallio gård Harsijänkkä myr /Se
  Isokero höjd Kallio gårdar Harsu berg
  Isokoijukko terräng Kalloranta gård Harsunjänkkä myr
  Isokoijukonvuoma myrmark Kallotieva bydel Hattuvaara berg
  Isolaki höjd Kaltio gd Hattuvaara berg
  Isolaki höjd Kaltio gd Hattuvaara höjd
  Isolehonvuoma myr Kanaan avs. Haudanhakkaus terräng
  Isolehto skogsparti Kangas gård Hauka-autto moras
  Isonautonvuoma myr Kangas gård Haukanpaukanmaa hed
  Isonjoenpalo skogsmark Kangas gd Haukijärvet sjöar
  Isonkivenmaa terräng Kangas gård Haukijärvet sjöar
  Isonkivenmaa höjd Kardinen by Haukijärvi sjö
  Isopalo skogsområde Kardis hp Haukijärvi sjö
  Isorova berg Kardis by Haukijärvi sjö
  Isosaari ö Kardis by Haukila sjö
  Isovaara berg Kardis by Haukivuoma myr
  Isovuoma myrmark Karikoski fors Haumaja berg
  Isovuoma myr Karl Lahti gård Haumaja berg
  Isovuoma myr Karl Lehto gård Hautalaki höjd
  Israelinvuoma myr Karl Lingebrandt gård Hautamaa skogsmark
  Itkurannanoja bäck Karlsgärde avs. Hautamaa skogsmark
  Jaarasaajo skogsområde Karlslund avs. Hautamaa tjärdalar
  Jaarasaajo skogsås Karsikko gård Hautamaa terräng
  Jaarasaari ö Karsikkoniemi gd Hautamaa terräng
  Jaaravuoma myrmark Karsikkoniemi gård Hautapalo skogsparti
  Jalkonen skogsområde Karvoinen gd Hautarova f.d. myr
  Jalokoski fors Karvonen gd Hautausmaanjänkkä myr
  Jalokoski fors Karvoinen gård Hauttamaa, se Hautamaa skogsmark
  Jalomaa skog Karvosen aho gård? Heikinajo äng
  Jalooja bäck Kassa, se Kassa by hp Heikinpalo skogsparti
  Jalooja bäck Kassa by Heikinrova höjd
  Jalorova skogsområde Kassa by hållplats Heikkijänkkä myr
  Jalovuoma myr Kassan avs. Heikkinrova berg
  Japakoski fors Kaunisjoensuu by Heinäjärvi sjö
  Jarhoisenkoski fors Kaunisjoensuu gård Heiskari grund?
  Jarhoisenkoski fors Kaunisjoensuu by Heiskarinoja bäck
  Jarhoisensaari, Iso holme Ka/unisvaara by Heiskarinoja dike?
  Jassa berg Kaunisvaara by Heiskarinvainio myr
  Jassanjänkkä myr Kaunisvaara gd Heiskarinvuoma myr
  Jatkonoja bäck Kaunisvaara gård Heiskasenmella strand
  Jatkonoja bäck Kaunisvaara by Hevoslietheet myrkant
  Jatkovaara berg Kaunisvaara by Hietakangas terräng
  Jauhoniva ström Kaunisvaara poststation Hietakuopankangas tallhed
  Jerisjoki biflod Kaunisvaara Saknas Hietakuopankangas tallhed
  Jierolehto skog Kaunisvaara Saknas Hietalieteenmaa hed
  Joenrantamaa skogsmark Kaunisvaara Saknas Hietamännikkö skogshöjd
  Jokienvälimaa skogsområde Kaunisvaara Saknas Hietanenniva, se Hietasenniva fors
  Jokihaarajänkkä myr Kaunisvaara telefonstn Hietanenä udde
  Jokijärvi sjö Kaunisvaara by Hietaputaansaari holme
  Jokikarhakka skogsområde Kaunisvaara by Hietarannanmaa hed
  Jokikummu skogsmark Kauppi gård? Hietasaaret holmar
  Joukhaisvuoma myr Kauttiainen gård Hietasenkuru bäckravin
  Joukkovaara berg Keksisvaara, se Kieksiäisvaara by Hietasenpalo skogsparti
  Juolamaa skogsmark Keksisvaara by /Se Hiidenvuoma myr
  Juolamaa, Keskinen skogsområde Kemi gård Hiirenkangas mo, stugor
  Juolamaanpalo sved Kengis hp Hiirenlahti vik
  Jouttenako skogsparti Kengis by Hiirenlahti vik
  Jouttenoja bäck Kengis, se Köngesen pruuki by Hillajänkkä myr
  Jouttenvuoma myrmark Kengis by Hillajänkkä myr
  Juottivaara berg Kengis bruk gård Hirsikotan, se Hirsikotanvuoma myr
  Juottivuoma myr Kengis fors by Hirsikotanvaara berg
  Junkkavaara berg Kengisfors by Hirsikotanvuoma myr
  Junkumaa terräng Kenttä fäbod Hirvilehto skogsparti
  Junkuvuoma myrmark Kenttä gårdar /Se Hiveräjärvi sjö
  Junnanlehto skogsområde Kenttäsaari Saknas Hietasenniva fors
  Juntikkaviita höjd? Kero gd Hietasenpalo ås
  Juokovaaranaho skogsområde Kero gård Hietatieva backe
  Juolikko berg Kero gård Hiirenkangas hed
  Jupukka berg Kero gård Hiirenlahti vik
  Jupukka berg Kerolahti gård Himotuksenkallio udde
  Jupukkavuoma myrmark Keromaa by-del Himotuksenniemi, se Himotus udde
  Juurakkomaa terräng Kerovaara gård Himotus udde
  Juustokuusikko skog Kerovaara gård Hinkkalokuusikko skogsdunge
  Juustotievat myrholme Keskinensaari Saknas Hippalehto hed
  Jylkymaanvuoma myr Keskinsaari, se 2 Isosaari Saknas Hirsikoanvaara berg
  Jyryjoki bäck Kesunkisaari Saknas Hirsikotanvaara berg
  Jyrylehto terräng Ketke Suvando, se Kätkäsuvanto by Hirsisalo backe
  Jyryniemi terräng Kieksiäisvaara Saknas Hirvilehto skogsdunge
  Jäkälälaki berg Kieksiäisvaara by Hiveräjärvi sjö
  Jäkälämaanaho skogsparti Kieksiäisvaara by Hiveräoja bäck
  Jäkälämaanoja bäck Kieksiäisvaara by Hjetasari, se Tuomisaari holme
  Jäkälävuoma myr Kieksiäs, se Kieksiäisvaara by Hoikkakuusikko skogsparti
  Jänkänpäänoja bäck Kieksiäisvaara by Hiokaranta äng
  Järvenpäänmaa terräng Kieksiäisvaara by Hoikkavuoma myr
  Järvenpäänpalo skogsmark Kielinen torppa gård Holmanklintti terräng
  Järvenvaara berg Kihlangi, se Kihlanki by Honkajärvi sjö
  Järvenvinsa skogsområde Kihlangi by Honkajärvi sjö
  Järvienvälimaa skogsområde Kihlanki by Honkalaki berg
  Järvijänkkä myr Kihlanki, se Kihlangi by Honkalaki hed
  Järvikarhakka skogsområde Kihlanki Saknas Honkaoja biflöde
  Järvi-Karhuvaara berg Kihlanki telefonstn Honkarova skogsparti
  Järvikäinen sjö Kippovaara by Honkasuvanto sel
  Järvilehto skogsparti Kitkiöjoki by Honkavaara berg
  Järvivaara berg Kitkiöjärvi by Honkavaara berg
  Järvivaara berg Kivikangas gård Honkavaara berg
  Järvivaara berg Kivikangas gård Honkavaara berg
  Järvivaara berg Kolari by Honkavaara berg
  Järämäkangas mo Kolari by Hoppulanvainio äng
  Järämäpalo höjd Kolari by Horinaho skogsmark
  Järämävaara berg Kolari by Hosio fräken
  Järämävuoma myr Kolari by Hosiojärvi tjärn
  Jääskönvaara berg Korkeasaari Saknas Hosiojärvi sjö
  Jääskövuoma myr Kornåkern, se 34 Kaunisvaara Saknas Hosiojärvi sjö
  Jäätäjävuoma myr Korvenkangas hed Hosiokangas berg
  Kaakkurijärvi sjö Korvenoja bäck Hosiokangas skogshöjd
  Kaakkurijärvi sjö Koskenniemi gård Hosiolehto skogsparti
  Kaakkurijärvi sjö Koste gd Hosiovaara berg
  Kaakkurilammi tjärn Koste gård Hosiovuoma myr
  Kaakkurilampi tjärn Kosteenniemi gård Hosiovuoma myr
  Kaakkurirämeät myr Kosteenniemi gård Hosiovuomajoki bäck
  Kaakkurivuoma myrmark Kosteniemi gd Hotinjänkkä myr
  Kaalamajänkkä myr Kostenniemi gård /Se Hotinniva fors
  Kaalamakoski fors Kostet gård Hotinpalo skogsmark
  Kaalamalaki berg Kostet gd Hotinpalo skogsparti
  Kaalamalehto skogsområde Kreku gård Hotti strand
  Kaalamarova hed Kreku gård Houhojoki å
  Kaarelaki höjd Kreku gård Houhojärvi sjö
  Kaaremaa skogsområde Kronojägare Ivar Karvonen gård Houhojärvi sjö
  Kaaremaanjänkkä myr Kult gd Houholaki höjd
  Kaaremaanjänkkä myr Kultti gd Hourumukka älvkrök
  Kaarevuoma myr Kultti (el. Kullti?) gård Hourunkangas skogsparti
  Kaarlahonmaat terräng Kumpola gård Huhajärvi sjö
  Kaarlahonvuoma myrmark Kumpula gård Huhanoja bäck
  Kaarnekoski fors Kungsstrand bydel Huhdanoja bäck
  Kaarnelehto terräng Kungsstrand f.d. landsfiskalsbost. Huhdanvuoma myr
  Kaarneoja dike Kuoppa gård Huhdanväli myr
  Kaarnetkoski fors Kuoppala gård Huhta skogsmark
  Kaarnevaara berg Kuoppala gård Huhta hed
  Kaartisenkangas skogsparti Kursunpalo gård Huhta skogsparti
  Kahtovaara berg Kursunpalo gård Huhta skogsparti
  Kahtovuoma myr Kursunpalo gårdar Huhta skogsparti
  Kahujärvenhuhat skogsmark Kuusila plats, gård(?) Huhtajänkkä höjd
  Kahujärvi sjö Kuusila plats, gård(?) Huhtakuusivaara berg
  Kahukangas skogsmark Kuusiniemi by Huitturijärvi sjö
  Kahujoki bäck Kuusiniemi by Huiturijärvi sjö
  Kaitajärvi sjö Kuusiniemi gd Huiturinpalo myrholme
  Kaitavuoma myrmark Kuutonpää del av by Huornanen bergstopp
  Kaivosjänkkä myr Kvarnbacken, se 48-49 Pajala Saknas Hupsunoja bäck
  Kaivosjärvi sjö Kvarnstrand avs. Hupsunoja bäck
  Kalamaakoski fors Kyrö gd Huukinautto skogsmark
  Kaljulaki höjd Kyrö gd Huukinautto terräng
  Kaljuniemi skogsudde Kyrö gård Huukinpudas ström
  Kaljuvuoma myrmark Käryjärvi gd Huukinsaaret ö
  Kalkkijärvet sjöar Käryjärvi gård Huukinsaari holme
  Kalliomaa skogsparti Kätkesuando, se Kätkäsuvanto by Huukiosaari, se Huukinsaari holme
  Kalliovaara höjd Kätkäsuvanto by Huukiosaari ö /Se
  Kalloniemi udde Kätkäsuvanto by Hyötökuusikko höjd
  Kaltiojänkkä myr Käymä by Hyötömaa skogsmark
  Kaltiojänkkä myr Käymäjoenmylly f.d. kvarn Hyötämaa myrholme
  Kaltiojänkänoja bäck Käymäjoenmylly f.d. kvarn Hyötömaa skogsparti
  Kaltiovaara berg Gårdar i Käymäjärvi huvudgårdar Hyötömaajänkkä myr
  Kamarijärvi sjö Käymäjärvi gård Hyötämaajänkkä myr
  Kammalisaari holme Käymäjärvi by Hyötömaanjänkkä myr
  Kammalivuopionrova skogsområde Käymävinsa gård Hännet bergsdel
  Kangaskoski, se Kangoskoski fors Köngesen pruuki by Häntäkankaat tallhedar
  Kangosjoki biflod Köngäs by Häntäkoski fors
  Kangoskoski fors Köngäsenranta by (gårdar) Häntävuopio sel el. vik
  Kangoskoski fors Köngäsenranta f.d. landsfiskalsboställe Härkimännikkö skogsparti
  Kannosmäki ås Laentausta by-del Härkäjoki bäck
  Kapustanoja bäck Lahti gård Härkäjoki bäck
  Kapustaoja bäck Lahti gd Härkälehto myrholme
  Kapustavaara berg Lahti gård Härkälehto skogsparti
  Kapustavuoma myr Lahti gd Härkävuoma myr
  Karamaa terräng Lahti gård Härkävuoma myr
  Karamaanvuoma myrmark Lahti gård Lilijänkkä myr
  Karhakkamaa berg Lahti by /Se Ijerolehto höjd
  Karhakkamaa skogsmark Landshem avs. Ingankosket forsar
  Karhakkamaa terräng Lantto gd Inganmaa skogsmark
  Karhakkamaa skogsområde Lantto gd Inganniemi udde
  Karhakkamaa skogsmark Lantto gård Iskovaara, se Iskusvaara berg
  Karhakkavaara berg Lantto gård Iskovaara, se Iskuvaara berg
  Karhakkavaara berg Lanttosaari Saknas Iskovaara berg /Se
  Karhujoki bäck Lapinniemi by Iskusoja bäck
  Karhujänkkä myrmark Lapinniemi gård Iskusvaara berg
  Karhujärvi sjö Lappiniemi, se Lapinniemi by Iskusvaara skogshöjd
  Karhujärvi sjö Lappiniemi gård /Se Iskuvaara berg
  Karhulaki berg   Iskuvaara berg
  Karhunpesänmaa berg   Iskuvaara berg
  Karhunpesänjänkkä myr   Iso Aareajärvi sjö
  Karhunpesänoja bäck   Iso Aareansaari holme
  Karhuntaponsaajo ås   Iso Airijärvi f.d. sjö
  Karhuvaara berg   Iso-Airijärvi sjö
  Karhuvittikko skogsområde   Isoantto skogsparti
  Karijoki bäck   Iso Areansaari, se Iso Aareansaari holme
  Karijoki bäck   Iso-Aareansaari holme
  Karijärvenkuusikko skog   Isoaukea myr
  Karijärvi sjö   Isoautto skog
  Karijärvi sjö   Isojoki å
  Karijärvi sjö   Iso Järvivaara berg
  Karijärvi, Alanen sjö   Iso koivikko berg
  Karijärvi, Ylinen tjärn   Isokoivikko skogsparti
  Karilehto skogsmark   Isolaki höjd
  Karimaa terräng   Isolaki höjd
  Karimellanniva fors   Isolehdonvuoma myr
  Karisaari ö   Isolehto skogshöjd
  Karivaara berg   Iso Liiskojärvi sjö
  Karivaaranjänkkä myr   Iso Luppomaa skogsmark
  Karivuoma myrmark   Isonkivenkoski fors
  Karjalantonpalo skogsmark   Isonkivenlehdonoja bäck
  Karnkoski, se Kaarnetkoski fors   Isonkiven maa skogsmark
  Karvolanaho sved   Isonkoivikonvuoma myr
  Karvolavuoma myr   Isonlehonvuoma myr
  Karvolehto skogsområde   Isonlehto skogshöjd
  Karvosenaho berg   Iso Paljukka berg
  Kasakoski, se Kassaniva fors   Isopalo skogsmark
  Kaskenoja bäck   Isopimpiö berg
  Kaskuoja bäck   Iso Poikurijärvi sjö
  Kaskuvaara berg   Iso Poolama Saknas
  Kassaniva fors   Iso-Riuhtajärvi sjö
  Kattilajärvi sjö   Iso Rämikkö tallskog
  Kattilamännikkö skogsområde   Isosaari holme
  Kattilaniva fors   Isosaari holme
  Kauhajärvi sjö   Isosaari holme
  Kauharova hed   Isosaari holme
  Kaunisjoki å   Iso Salmijärvi sjö
  Kaunisjoki å   Isotieva höjd
  Kaunisjoki älv   Isovaara berg
  Kaunisjärvi sjö   Isovainio myr
  Kaunisjärvi sjö   Isovuoma myr
  Kaunisvaara berg   Israelinvuoma myr
  Kehämaanjänkkä myr   Itkurannanoja bäck
  Kehämaanoja bäck   Jaakonsaari holme
  Keikkalajärvi sjö   Jaapakallio klippa
  *Keimijärvi, se ?Käymäjärvi sjö /Se   Jaapakoski fors
  Keinovuoma myr   Jaara-oja bäck (biflöde till Airijoki)
  Keisarilantto tjärn   Jaaravuoma myr
  Keisaririipi sjö   Jaaroja bäck
  Keisarivuoma myr   Jalkonen berg
  Keisuvuoma myr   Jalkonen fors
  Kellotievat åsar   Jalkonen terräng
  Kemiläinen terräng   Jalkosenoja bäck
  *Kengisfallet fors el. vattenfall /Se   Jalkosensuvannonoja bäck
  *Kengisrautajärvi sjö   Jalkosensuvanto sel
  *Kenisjärvi sjö   Jalkovaara berg /Se
  Kenttä fäbod   Jalojoki bäck /Se
  Kenttäharju ås   Jalojoki bäck
  Kenttäjoki bäck   Jalokoski fors
  Kenttäjärvi sjö   Jalokoski fors
  Kenttä-Kuusivaara berg   Jalomaa berg
  Kenttälehot skogsmark   Jalomaa höjd
  Kenttämaa skogsområde   Jalomaanjoki biflöde
  Kenttäoja bäck   Jalooja bäck
  Kenttärova skogsområde   Jalooja bäck
  Kenttärova berg   Jalooja å
  Kenttärova hed   Jalooja bäck
  Kenttävuoma myr   Jaloroa skogshöjd
  Kenttävuoma myr   Jalorova skogsparti
  Keppaanniemi udde   Jalovuoma myr
  Keppaansaari holme   Jalovuoma myr
  Keppiäinen terräng   Japakoski, se Jaapakoski fors
  Keppiäisjärvi sjö   Jarhoisenoja bäck
  Kerojänkkä myrmark   Jassa berg
  *Kerokoski fors   Jassalaki berg
  Keromaa terräng   Jatkovaara berg
  Kerovaara berg   Jauholahti vik
  Kerovuoma myr   Jauhoniva strömdrag
  Kerovuoma myr   Jauhoniva fors
  Keskiaho skogsmark   Jauvvaniemi udde
  Keskinenjoki å   Jerisjoki biflod
  Keskinenlaki höjd   Jierolehto hed
  Keskinensaari ö   Joukkovaara berg
  Kiekkajoki bäck   Joukhaisvuoma myr
  Kieksiäisjoki bäck   Joukhaisvuoma myr
  Kielinen hed   Joukkuvaara berg
  Kielinen terräng   Jouninrimpi gungfly?
  Kielisenkangas skogsområde   Joutsenlahti sel
  Kielisenvaara berg   Joutsenlahti vik
  Kielisenvaara berg   Joutsenoja bäck
  Kihlankijoki, Alanen bäck   Joutsensuvanto sel
  Kihlankijoki, Alanen å   Juhakanlompolo sjö
  Kihlankijoki, Ylinen å   Juhonpieinkari grund
  Kihlankikursu stup   Juhonpieinkari grund
  Kiilesoja bäck   Junkkavaara berg
  Kiilesrova bergås   Junkumaa skogsmark
  Kiilesvaara berg   Junkumaa skogshöjd
  Kiilesvuoma myrmark   Junkumaa skogsparti
  Kiimajoenharjut åsar   Junku(n)maa skogshöjd
  Kiimajoki å   Junkuvuoma myr
  Kiimajoki bäck   Junnanlehto skogsparti
  Kiimajänkkä myr   Juntikanlaki berg
  Kiimalaki berg   Juntikanoja bäck
  Kiimamaa skogsmark   Juntikkavaara berg
  Kiimamaa skogsområde   Juntinkenttä ängsmark
  Kiimarova berg   Juntinkentänlahti vik
  Kinnaskoski fors   Junttikkavaara berg
  Kinnasoja bäck   Juokovaara berg
  Kinnassuanto sel   Juokovaara berg
  Kirakanrova höjd   Juokovaara berg
  Kirakansaari holme   Juokovaara berg /Se
  Kirkonlahti vik   Juolamaa skogsmark
  Kirkonoja bäck   Juolamaa myrmark
  Kirveskuusikko skogsparti   Juolamaa terräng
  Kissanmaa skogsområde   Juolamaanlehto skogsparti
  Kitkiöjoki å   Juolamaanpalo skogsparti
  Kitkiöjärvi sjö /Se   Juolamaat berg
  Kitkiöjärvi sjö   Juolamaat skogsmark
  Kitkiöjärvi, Pikku sjö   Juolikko skogsparti
  Kitroonijärvi sjö   Juolikko skogsmark
  Kiuhtisjärvi sjö   Juolikkovaara berg
  Kiuhtislehto skogsområde   Juolonkoski fors
  Kiuhtislompolo sjö   Juolonkoski fors
  Kiuhtiselkä berg   Juolonvuoma myr
  Kiuhtisvaara berg   Juominkinkari grund
  Kivijoki bäck   Juominkinkivi sten
  Kivijärvet sjöar   Juominkinvaara berg
  Kivijärvi sjö   Juottivaara berg
  Kivilehto skogsparti   Juottivaara berg
  Kivioja bäck   Juottivuoma myr
  Kivipudas älvgren   Juovilik, se Juolikkovaara berg
  Kivitieva skogsmark   Juovilik skogsparti /Se
  Kivivuoma myrmark   Juovilik, se Juolikko skogsmark
  Klinkkuvaara berg   Jupukanjänkkä myr
  Koijvaho skogsmark   Jupukka berg
  Koijuahonjänkkä myr   Jupukka, se Juppuukka berg
  Koijujoki bäck   Jupukka berg
  Koijulahenmaa terräng   Jupukka skogshöjd
  Koijulahti vik   Jupukkajänkkä myr
  Koijulehto skogsområde   Jupuukka berg
  Koijulehtolaki berg   Jupuukka berg
  Koijumiemi udde   Juuhaaka sjö
  Koijuoja bäck   Juuhaakanjärvi sjö
  Koijusaajo ås   Juurakkomaa höjd
  Koijuvaara berg   Jylkymaajärvi sjö
  Koijuvaara berg   Jylkymaanoja bäck
  Koijuvaara berg   Jylkymaanvuoma myr
  Koijuvinsa skog   Jylkymaanvuomat myrland
  Koijuvuoma myrmark   Jyryjoenniemi udde
  Koijuvuoma myr   Jyryjoki bäck
  Koiranmännikkö skog   Jyräjoki, se Jyryjoki bäck
  Koivisto skogsområde   Jyskynkuru dal
  Koivusaari ö   Jäkälämaa hed
  Kokkomaa skogsområde   Jäkälämaa terräng
  Kokkomaa skogsområde   Jänkkäniitynsuvanto sel
  Kokkovaara berg   Järvenjänkänjärvi sjö
  Kokkovaara berg   Järvenjänkänoja bäck
  Kokkovuoma myr   Järvenmaa berg
  Kokkovuoma myr   Järvenperä vik?
  Kokkovuoma myrmark   Järvenperänsaari ö
  Kokkovuomat myrar   Järvenpäänmaa skog
  Kokonmaa terräng   Järvenpäänmaa terräng
  *Kolare älv älv /Se   Järvensuu strandremsa
  Kolkonjoki å   Järventausta skogsmark
  Kolkonlaki berg   Järventaustamaa terräng
  Kolkonliika terräng   Järvienvälimaa skogsparti
  Kolkonoja bäck   Järviinväli skogsmark
  Konijänkkä myr   Järvijänkänjoki bäck
  Konijärvi tjärn   Järvikarhakka terräng
  Konilehto skogsområde   Järvi-Karhuvaara berg
  Konilehto terräng   Järvi-Karhuvaara berg
  Koniluusaajo myrmark   Järvi-Karhuvaara berg
  Konttikangas mo   Järvilehto skog
  Konttikoste vad   Järvivaara berg
  Konttorijärvi sjö   Järvivaara berg
  Konttorivaara berg   Järvivaara skogshöjd
  Korkeakuusikko skogsområde   Järvivaara höjd
  Korkealehto skog   Järvivinsa berg
  Korkeasaari ö   Järämäkangas skogsparti
  Korkeavaara berg   Järämänkangas hed
  Kortekurunmaa skogsområde   Järämävaara berg
  Kortevuoma myr   Järämävuoma myr
  Kortevuoma myr   Jääskönvaara berg
  Kortevuoma myr   Jääskövuoma myr
  Kortevuoma myr   Kaakkuri fors
  Korvakkojärvi sjö   Kaakurijärvi sjö
  Korvakkolaki berg   Kaakkurijärvi sjö
  Korvakkoniemi udde   Kaakkurijärvi sjö
  Korvakkooja bäck   Kaakkurikoski fors
  Korvakkovaara berg   Kaakkurirämeät myr
  Korvapuolet berg   Kaakurirämeä myrmark
  Kowenvuoma myrmark   Kaalamajänkkä myr
  *Kosjärv sjö   Kaalamakoski fors
  Koskenjoki bäck   Kaalamakoski fors
  Koskenjoki bäck   Kaalamakoski fors
  Koskenkangas mo   Kaalamalaki berg
  Kosteenkangas skogsmark   Kaalamaroa hed
  Kosteenoja bäck   Kaalamasuvanto sel
  Kosteenvuoma myr   Kaamalsaari, se Kaammalisaari holme
  Kotalaki höjd   Kaamalsaari ö
  Kotalehto lövdunge   Kaammalisaari holme
  Kotaniva fors   Kaardisenkangas skogsparti
  Kotaoja bäck   Kaarelaki höjd
  Kotasaajo skogsparti   Kaarelehto skog
  Kotasaajo myrholme   Kaarenlahti vik
  Kotavuoma myr   Kaarenlahti vik
  Kotitievat terräng   Kaarlaahonvuoma myr
  Kotivaara berg   Kaarlahonmaat terräng
  Kotivuoma myr   Kaarlahonvuoma myr
  Kotivuoma myr   Kaarnekosken mukka älvkrök
  Kuhmujärvi sjö   Kaarnekoski fors
  Kuivonen fors   Kaarnekoski fors
  Kukkoahonjänkkä myr   Kaarnesaari holme
  Kukkoahonvaara höjd   Kaarnetvaara berg
  Kukkotieva ås   Kaarnevaara berg
  Kukkura berg   Kaarnevaara berg
  Kukkuranjänkkä myr   Kaarnevaarantie väg
  Kulmunkirova triangelpunkt o. berg   Kaarnevuoma myr
  Kulvakko, Alanen berg   Kaartisenniva fors
  Kulvakko, Ylinen höjd   Kaaskovaara höjd
  Kulvakkovuoma myr   Kahtovaara berg
  Kulvijärvi tjärn   Kahtovuoma myr
  Kummu skogsområde   Kahujoki bäck
  Kuoppajänkkä myr   Kahujoki å
  Kuoppajänkkä myr   Kahujärven huhta berg
  Kuoppajänkkä myr   Kahujärven lehto skog
  Kuoppajärvi sjö   Kahujärvi sjö
  Kuoppamaa terräng   Kahujärvi tjärn
  Kurkkionmaa skogsmark   Kahujärvi sjö
  Kurkkionsuanto sel   Kahukangas skog
  Kurkkionvuoma myr   Kahukangas skogsmark
  Kurkkiorova berg   Kaijajänkkä myr
  Kurkkiosuanto sel   Kaitajärvi sjö
  Kursujärvi sjö   Kaitajärvi sjö
  Kursujärvi sjö   Kaitavuoma myr
  Kursujärvi sjö   Kaitavuoma myr
  Kursujärvi sjö   Kaivosjänkkä myr
  Kursujärvi sjö   Kaivosjänkkä myr
  Kursulehonoja bäck   Kaivosjänkkä myr
  Kursulehonvuoma myr   Kaivuksen alusta myrmark
  Kursulehto skogsområde   Kaivus dike
  Kursumaa skogsmark   Kakkurivuoma myr
  Kursuniskanmaa skogsområde   Kalamaakoski fors
  Kursuniskanvuoma myr   Kalamaakoski fors /Se
  Kursuniskanvuoma myr   Kalamaalaki, se Kaalamalaki berg
  Kursunkangas mo   Kaljulaki höjd
  Kursunlehonoja å   Kalkkijärvet småsjöar
  Kursunoja bäck   Kalkkijärvi sjö
  Kursunoja bäck   Kallio berg
  Kursuvaara berg   Kalliolaki berg
  Kursuvuoma myr   Kalliomaa skogsmark
  Kutujänkkä myr   Kalliovaara berg
  Kutukarinoja, Alanen bäck   Kalloniemi näs
  Kutukarinoja, Ylinen bäck   Kalloniemi udde
  Kutuniemi udde   Kallotieva backe
  Kutuvaara berg   Kalloväylä älvdel
  Kuusenvuopio sjö   Kaloniva fors
  Kuusijoki bäck   Kaltiojänkkä myr
  Kuusijoki bäck   Kaltiojänkkä myr
  Kuusijärvi sjö   Kaltiojänkkä myr
  Kuusijärvi, Alanen sjö   Kaltiovaara berg
  Kuusijärvi, Ylinen sjö   Kaltiovaara berg
  Kuusi-Kiilesvaara berg   Kammalisaari ö
  Kuusikkokangas skogsparti   Kangosjoki biflod
  Kuusilahenvuoma myr   Kamaalinvuopio vik
  Kuusilaki berg   Kamaalivuopionroa skogshöjd
  Kuusilaki höjd   Kamaalivuopionrova skogshöjd
  Kuusimaa terräng   Kangokoski, se Kangoskoski fors
  Kuusimaa skogsmark   Kangoskoski fors
  Kuusimaa höjd   Kannusmäki skogsbacke
  Kuusimaa skogsmark   Kappale skogsudde
  Kuusimaa terräng   Kapustanoja bäck
  Kuusimaa skogsmark   Kapustaoja bäck
  Kuusimaanjänkkä myr   Kapustavuoma myr
  Kuusimaanoja bäck   Kapustavuoma myr
  Kuusiniemi udde   Karamaa lågland
  Kuusioja bäck   Karamaa höjd
  Kuusisaari holme   Karamaa terräng
  Kuusisaari ö   Karamaanvuoma myr
  Kuusisuanto sel   Kardisforsen fors
  Kuusivaara berg   Karhaakka ungtall
  Kuusivaara berg   Karhaakkamaa sank skogsmark
  Kuusivaara berg   Karhakkamaa skogsmark
  Kuusivaara berg   Karhakkamaa terräng
  Kuusivaara berg   Karhakkavaara berg
  Kuusivaara berg   Karhakkavaara berg
  Kuusivaara terräng   Karhujoki bäck
  Kuusivaara berg   Karhujärvi sjö /Se
  Kuusivaaranjänkkä myr   Karhujärvi, se Kahujärvi sjö
  Kuusivaaranoja bäck   Karhujärvi sjö
  Kuusivaaransäryste berg   Karhujärvi sjö
  Kuusivaaranvuoma myr   Karhujärvi sjö
  Kuusivaaranvuoma myr   Karhulaki berg
  Kuusivuoma myrmark   Karhunpesänjänkkä myr
  Kuusivuoma myrmark   Karhunpesänmaa terräng
  Kuusivuoma myrmark   Karhunpesänmaa, Pajalan terräng
  Kuusivuoma myr   Karhuoja bäck
  Kuustonoja bäck   Karhuvaara berg
  Kylmäkursu stup   Karhuvaara berg /Se
  Kylmänkursunoja bäck   Karhuvaara, Iso berg
  Kylmänkursunvaara berg   Karhuvaara, Järvi berg
  Kylän Sirviäinen höjd   Karhuvaara, Lehto berg /Se
  Kyröjoki å   Karhuvittikko skogsmark
  Kyröjoki å   Karhuvaara, se Järvi-Karhuvaara berg
  Käkiniva fors   Kariaho skogshöjd
  Känsämaa skogsområde   Karijoki bäck
  Känsämaanvuoma myr   Karijärvenkuusikko skogsparti
  Käryaho skogsmark   Karijärvi sjö
  Käryjoki bäck   Karijärvi sjö
  Käryjoki bäck   Karijärvi höäng
  Käryjänkkä myr   Karijärvi höäng
  Käryjänkkä myr   Karilankenttä flottläggningsplats
  Käryjänkänlehto skogsområde   Karilehto berg
  Käryjärvi sjö   Karilehto Saknas
  Käryjärvi sjö   Karilehto höjd
  Kärykoski fors   Karimaa skogsland
  Kärylahenmännikkö höjd   Karimaa terräng
  Kärylahti vik   Karimaavuoma myr
  Käryvaara berg   Karimellansuvanto sel
  Kätkövaara berg   Karioja bäck
  Kätkövaara höjd   Karioja bäck
  Kätkövaaranaho skogsparti   Karisaari holme
  Kätkövaaranjänkkä myr   Karivaara berg
  Käymäjoki bäck   Karivaara berg
  Käymäjoki å   Karivaara berg
  Käymäjoki bäck   Karivaara berg
  Käymäjänkkä myr   Karivaara höjd
  Käymäjänkkä myr   Karivaarajänkkä myr
  Käymäjänkänjoki bäck   Karivaaranjänk, se Karivaarajänkkä myr
  ?Käymäjärvi sjö /Se   Karivaaranjänk, se Karivaaranjänkkä myr
  Käymäjärvi sjö   Karivaaranjänkkä myr
  Käymäniemi udde   Karivaaranjänkkä myr
  Käymävaara berg   Karivaaranjänkkä myr
  Käymävittikko skogsområde   Karjaniemi strand
  Käymävittikko berg   Karjaranta, se Karjaniemi udde
  Köngäsenkoski fors   Karkeasaari, se Korkeasaari holme
  Köngäsenranta terräng   Karkonen fors
  Köpönaho terräng   Karkosenkangas hed
  Laakajärvi sjö   Karkosenkuru bäckravin
  Laakapalo berg   Karnetkoski, se Kaarnekoski fors
  Laatas berg   Karnetkoski, se Kaarnekoski fors
  Laatas höjd   Karnetvaara, se Kaarnevaara berg
  Laatas berg   Karsikkoniemi udde
  Laatas terräng   Karsikkoniemi udde
  Laatasvuoma myr   Karvarinjänkkä myr
  Lahenniemenkangas hed   Karvolajoki bäck
  Lahenniemi udde   Karvolajoki bäck
  Lahenvaara berg   Karvolan kangas hed
  Laihavuoma myr   Karvolankangas hed
  Lainioälven älv   Karvolavuoma myr
  Lainioälven älv   Karvolavuoma myr
  Laitamaa terräng   Karvolavuoma myr
  Laitamaanvuoma myr   Karvolehto moränhed
  Lakijänkkä myr   Karvonpönkkä grund
  Lakijänkkä myr   Karvosenaho höjd
  Lakijänkkä myr   Kaskenoja bäck
  Lammijärvi tjärn   Kaskenrova skogsparti
  Lammipalo skogsområde   Kaski sved
  Lammivaara berg   Kassaniva, se Kassanniva fors
  Lammivaara berg   Kassanjoukot forsar
  Lammivuoma myr   Kassanniitty myr
  Lamujoki å   Kassanniva fors
  Lamumaa terräng   Katejänkkä myr
  Lamuvaara berg   Kattilaan niva fors
  Lamuvaara berg   Kattilaniva fors
  Lamuvuoma myr   Kattilasuvanto sel
  Langevuoma myrmark   Kauhavuoma myr
  Lantonpäänvuoma myr   Kaunisjoki å
  Lanhomaa skogsmark   Kaunisjärvi sjö
  Lanhosaari ö   Kaunisvaara berg
  Lapalaki höjd   Kaupinlahti vik
  Lapikkaoja bäck   Kauppi strand
  Lapikkavaara berg   Kauppinniemi udde
  Lapikkavuoma myr   Kehämaa skogsmark
  Lapinjärvi sjö   Keinuvuoma myr
  Lapinniva, Alanen fors   Keisarilantonoja bäck
  Lapinniva, Ylinen fors   Keisarilantto sjö
  Lappeakoski fors   Keisariranta strand
  Lappeakoski fors /Se   Keisaririipi sjö
  Lappeakoski fors   Keisarivuoma myr
  Lappeakoski, Alanen fors   Keistontörmä strandbrant
  Lappeakoski, Ylinen fors   Keksijoki, se Kieksijoki å
  *Lappio forsar, se Lappeakoski fors /Se   Keksijoki, se Kiekeiäisjoki bäck
  Lasujoki bäck   Keksijoki å /Se
  Lasujärvi, Iso sjö   Kekäroa skogshöjd
  Lasujärvi, Pikku sjö   Kekärova skogshöjd
  Laulumaa skogsmark   Kelkkavaara berg /Se
  Alurikkavaara, Alanen berg o. triangelpunkt   Kellotievat höjd
  Lehmisaari holme   Kemiläinen terräng
  Lehmivaara berg   Kenttäjärvi sjö
  Lehmäkuusikko skogsmark   Kenttälahti vik
  Lehonharjut åsar   Kenttälahti vik
  Lehonjänkkä myr   Kenttämaa hed
  Lehonsuanto del av Iomeälven   Kenttäniemi udde
  Lehti-Karhuvaara berg   Kenttäniemi udde
  Lehtisaajo myrholme   Kenttäranta fiskeplats
  Lehto skogsparti   Kenttäroa skog
  Lehtoinpalonvuoma myr   Kenttärova skogsmark
  Lehtoinpalot skogsområde   Kenttärova skogsmark
  Lehtosölkä bergås   Kenttärova skog
  Lehtosölänjänkkä myr   Kenttärova skogsparti
  Lehtovaara berg   Kenttärova skogsparti
  Lehtovaara berg   Kenttäsaari del av Harjusaari
  Lehtovaara berg   Kenttäsenmaa terräng
  Lehtovaaranvuoma myr   Kenttävuoma myr
  Lehtovuoma myr   Kenttävuoma myr
  Leipiöjoki å   Keppaanniemi udde
  Leipiöjoki å   Keppaansaari ö
  Leipiövuoma myr   Keppansaari, se Kepphaansaari ö
  Leppäkoski fors   Keppansaari ö /Se
  Leppäkuru dalgång   Kepphaansaaren puas sund
  Leppäkuruämeät myr   Kepphaansaari holme
  Leppäniva fors   Kepphaansaari ö
  Lettosaajo myrholme   Kepphaansaari holme
  Lettovuoma myr   Kero berg
  Leveärova terräng   Kero skogsparti
  Levä sumpmark   Kerojänkkä myr
  Leveävaara berg   Keromaa terräng
  Leveävaaranoja bäck   Keronlahti vik
  Liekojärvi sjö   Keronoja bäck
  Liekomaa terräng   Keronperä skogsparti
  Liekomaanjänkkä myr   Keronvuoma myr
  Liianmaanvuoma myrmark   Kerovaara berg
  Liikalaki berg   Kerovuoma myr
  Liikamaa skogsområde   Kerovuoma myr
  Liikamaa skog   Kerovuoma myr
  Liiskojärvi sjö   Kerovuoma myr
  Liivajoki bäck   Kerovuoma myr
  Liivajoki bäck   Keskiaho skogshöjd
  Liivajärvi sjö   Keskiaho skogshöjd
  Liivakangas terräng   Keski Järvivaara berg
  Liivalehto terräng   Keskinenjoki bäck
  Liivavuoma myr   Keskinenlaki berg
  Lintukuru dalgång   Keskinensaari holme
  Lintulanho tjärn   Keskinen Särkijärvi sjö
  Lipistökoski fors   Keskisaari holme
  Lipistölantto tjärn   Keskivinsa berg
  Lipistöonka älvparti   Kesungi Vara, se Kesunkivaara berg
  Lipistösaari holme   Kesunki holme
  Liviokoski, se Liviökoski fors   Kesunkijärvi sjö
  *Livisjärvi sjö   Kesunkioja bäck
  Liviöjoki bäck   Kesunkioja bäck
  Liviöjärvi sjö   Kesunkivaara berg
  Liviöjärvi sjö   Ketke Suvando, se Kätkäsuvanto sel
  Liviöjärvi sjö   Keöökelikangas terräng
  ?Liviöjärvi sjö   Kiekkajoki bäck
  Liviöjärvi sjö   Kiekkajoki å
  Liviöjärvi sjö   Kieksijoki å
  Liviökangas terräng   Kieksijoki, se Kieksiäisjoki bäck
  Liviökoski fors   Kieksinniva strömdrag
  Liviövaara berg   Kieksiäisjoenmaa terräng
  Liviövuoma myrmark   Kieksiäisjoki bäck
  Lompolo tjärn   Kieksiäisjoki bäck
  Lompolo sjö   Kieksiäisjoki å
  Lompolo sjö   Kieksiäisjoki å
  Lompolo, Alanen sjö   Kieksiäislahti vik
  Lompolo, Ylinen sjö   Kieksiäisniva fors
  Lompolojoki bäck   Kieksiäisniva fors
  Lompolojärvi sjö   Kielinen udde
  Lompolonjoki bäck   Kielinen terräng
  Lompolonperänvaara berg   Kielisenkangas tallhed
  Lompolovaara berg   Kielisenkangas skogsparti
  Lompolovaara berg   Kielisennenä udde
  Lompolovuoma myr   Kielisen vaara berg
  Loskankuusikko terräng   Kielisenvaara berg
  Loukkumaa skogsområde   Kielisenvaara berg
  Lovikkajärvet sjöar   Kiepparinsaari, se Kippari holme
  Luhtasaari holme   Kihlangijoki, Ylinen- och Alanen bäckar
  Luikelehto skogsmark   Kihlangisaari, se Kihlankisaari holme
  *Lukisjärvi sjö   Kihlangisaari, se Kihlankinsaari holme
  Lumisaajo myrholme   Kihlankijoki å
  Lunkkujärvi sjö   Kihlankinniva fors
  Lunkkumaat skogsområden   Kihlankinsaari holme
  Lunkkuvuoma myr   Kihlankisaari holme
  Luntankiniva fors   Kiilesoja bäck
  Luovavuoma myr   Kiilesrova bergstopp
  Luovavuoma myr   Kiilesvaara berg
  Luppomaa, Pikku skogsområde   Kiilisoja, se Kiilesoja bäck
  Luppomaa, Taka skogsområde   Kiiliavaara, se Kiilesvaara berg
  Luukkaankangas terräng   Kiilisvuoma myr
  Lylyvaara berg   Kiimaharju ås
  Lylyvaara berg   Kiimajoki bäck
  Lylyvaaranjänkkä myr   Kiimajoki bäck
  Lylyvaaranjänkkä myr   Kiimajänkkä myr
  Lähejänkkä myr   Kiimajänkkä myr
  Löytyjoki bäck   Kiimalaki berg
  Löytyjärvi f.d. sjö   Kiimamaa skogsmark
  Löytyoja bäck   Kiimamaa terräng
  Löytypalo terräng   Kiimamaa terräng
  Löytyselkä berg   Kiimamaat myrmark
  Löytysölkä bergås   Kiimarova skogsparti
  Löytyvuoma myr   Kiimavaara berg
  Maaherranmännikkö skogsmark   Killeröautto skog
  Maalari strandparti   Kinakoski, se Kinnaskoski fors
  Maatusaari holme   Kinnaskoski fors
  Maejärvi sjö   Kinnaskoski fors
  Maekotarova skogshed   Kinnassuando sel
  Maisenperä skogsparti   Kinnerpudas älvgren
  Majavajoki bäck   Kinnusenkoski fors
  Majavajoki bäck   Kinnusenrova skogsparti
  Majavakoski fors   Kiippa myr
  Majavaoja bäck   Kippari holme
  Majavatieva skogsområde   Kipparijärvi sjö
  Makkosenmännikkö skogsmark   Kiraakanputas sund
  Makkosenvittikko skogsmark   Kiraakanrova skogshöjd
  Malkakuusikko skogsmark   Kiraakansaari holme
  Manalainen berg   Kirakans, se kiraakansaari holme
  Manalaisenkursu stup   Kirakanvuoma myr
  Mannalainen berg /Se   Kirkkojoki å
  *Marieberg järnmalmsfyndighet /Se   Kirkkolahti, se Kirkonlahti vik
  Maijajärvi sjö   Kirkonjoenlahti vik
  Marjakursu stup   Kirkonjoki bäck
  Marjamaa terräng   Kirkonjoki å
  Marjamaa terräng   Kirkonlahti vik
  Marjamaa, Alanen skogsmark   Kissamaa skogsmark
  Marjamännikkö skogsområde   Kissanmaa terräng
  Marjarova berg   Kitkivaara berg
  Marjarova bergås   Kitkiöjoki bäck
  Marjavaara berg /Se   Kitkiöjärvi sjö
  Marjavaara berg   Kiuhtisjärvi sjö
  Marjavaara berg   Kiuhtislompolo sjö
  Marjavuoma myr   Kiuhtisselkä ås
  Martinjoki bäck   Kiuhtisselkä berg
  Martinjoki bäck   Kiuhtisvaara berg
  Martinjänkkä myr   Kiutisjärvi, se Kiuhtisjärvi sjö
  Martinkangas skogsmark   Kiutisselkä, se Kiuhtisselkä ås
  Martinkuusikko skogsområde   Kiutisvaara, se Kiuhtisvaara berg
  Matikka berg   Kiuvasjänkkä myr
  Matkusenautto skogsområde   Kiviharju stenås
  Matkuskoski fors   Kivijoki bäck
  Matojänkkä myr   Kivijoki bäck
  Matokoski fors   Kivijoki å
  *Mattakoski fors   Kivijärven salo lågland
  Mellajoensuu utlopp   Kivijärvi sjö
  Mellajoki å   Kivijärvi sjö
  Mellasaari ö   Kivilehovuoma myr
  Mellavaara berg   Kivilehto skog
  Merasjoki å   Kivilehto skogsparti
  Merasjoki biflod /Se   Kivipakka terräng
  Merasjärvi sjö   Kivipudas älvgren
  Merasjärvi sjö   Kiviranta fiskeplats
  Merasjärvi sjö   Kivisaajo myrholme
  Merasjärvi sjö   Kivitievat nipor
  Merasjärvi sjö   Kivivuoma myr
  Merasjärvi sjö /Se   Kivivuopio vik
  Merasjärvikäinen sjö   Klinkkovaara berg /Se
  Meraskangas hed   Klinkkujänkkä myr
  Meraslompolo sjö   Klinkkuvaara berg
  Meraslompolonvuoma myr   Koijujoki bäck
  Mertajoki bäck   Koijujoki bäck
  Mertalehto skogsområde   Koijujärvi tjärn
  Metelioja bäck   Koijulehto skog
  Metelivaara berg   Koijulehto skogsmark
  Mettiäisjärvi sjö   Koijuoja bäck
  Mettiäisoja bäck   Koijuvaara berg
  Mettä-Peräjävaara skog   Koijuvaara berg
  Mettä-Puristajoki å   Koijuvaarankoski fors
  Mikonjänkkä myr   Koijuvaaran koski fors
  Mikonvuoma myr   Koijuvaaranoja bäck
  Mommankangas strandparti   Koijuvaaratammi damm
  Mortinmaa terräng   Koijuvuoma myr
  Mortinoja bäck   Koijuvuoma myr
  Muckakoski, se Mukkaskoski fors   Koijuvuoma myr
  Mukkaauttojärvi sjö   Koijuvuoma myr
  Mukkaharjut åsar   Koiramaa terräng
  Mukkaharjut åsar   Koirasaajo myrholme
  Mukkajärvi sjö   Koirasaajo skogsparti
  Mukkakangas skogsmark   Koivikkolehto skogsparti
  Mukkakangas ägomark   Koivuahonjänkkä myr
  Mukkaskoski fors   Koivujoki å
  Mukkaskoski fors   Koivujärvi sjö
  Mukkavaara berg   Koivujärvi sjö
  Multatörmämaa terräng   Koivulahti vik
  Muodosjoki å   Koivulahti vik
  Muodasjärvi, se Muodoslompolo sjö   Koivulahti vik
  Muodosjärvi sjö   Koivulehto skog
      Koivulehto skogsparti
      Koivulehtolaki berg
      Koivumaa hed
      Koivumaa hed
      Koivumaanoja bäck
      Koivumaanoja bäck
      Koivuniemi udde
      Koivuoja bäck
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivuvaarankoski fors
      Koivuvinsa höjd
      Koivuvuoma myr
      Kojamajänkkä myr
      Kokkolaki berg
      Kokkolaki bergstopp
      Kokkomaa hed
      Kokkomaa hed
      Kokkomaa skogsparti
      Kokkovuoma myr
      Kokkovuoma myr
      Kokonmaa skogsparti
      Kokovaara skog
      Kokovaara skogsmark
      Kokovaara skogshöjd
      Kokovuoma myr
      Kolarikorva strömvirvel
      Kolarinvuoma myr
      Kolkojoki å
      Kolkojoki bäck
      Kolkonlaki berg
      Kolkonoja bäck
      Kolkontievat höjd
      Koniautto terräng
      Konijänkkä myr
      Konijärvi sjö
      Konijärvi sjö
      Konilehto skogsparti
      Koninselkä klippa
      Kontorijärvi sjö
      Konttijänkkä myr
      Konttikoste bakström
      Konttikoste lugnvatten
      Konttimännikkö skogsmark
      Konttimännikkö skogshöjd
      Konttiniemi udde
      Konttorivaara berg
      Korkeakuusikko myrholme
      Korkeakuusikko skogsparti
      Korkeasaari holme
      Korkensaari, se Korkeasaari holme
      Korsmatti skogsmark
      Kortesaari ö
      Kortevuoma myr
      Korvakkojänkkä myr
      Korvakkojärvi sjö
      Korvakkojärvi Saknas
      Korvakkolaki berg
      Korvakkolaki bergstopp
      Korvakkolompolo vik
      Korvakkoniemi udde
      Korvakko-oja bäck
      Korvakko-oja bäck
      Korvakkooja bäck
      Korvakkovaara berg
      Korvakkovaara berg
      Korvanalusta naturäng
      Korvanalusta Saknas
      Korvapolet, se Korvapuoli berg
      Korvapuoli berg
      Korvenoja bäck
      Korven oja bäck
      Korvenoja bäck
      Korvenoja dike(?)
      Kosioniva fors
      Koskenalusta skogsmark
      Koskenkangas skogsparti
      Kosteenlahti, se Ahma-Kosteenlahti vik
      Kosteenoja bäck
      Kosteenvuoma myr
      Kosteniemi udde
      Kostheenoja bäck
      Kotaniva fors
      Kotan Oja, se Myllyoja bäck
      Kotasaajo skogsparti
      Kota Suvannon Oja, se Suvannonoja bäck
      Kotijänkänoja bäck
      Kotioja bäck
      Kotivuoma myr
      Kotivuomanoja bäck
      Kuivalaki höjd
      Kuivisto dunge
      Kuivisto höjd
      Kuivonen fors
      Kukkaronjänkkä myr
      Kukkura berg
      Kukkuraaho skogsmark
      Kukkuranvaara höjd
      Kukkuratieva backe
      Kulkkuväylä djup
      Kulosaari holme
      Kultasaari holme
      Kulvijärvi sjö
      Kumpu skogsparti
      Kumu terräng
      Kumuu skogsmark
      Kumpola ås, höjd
      Kunavuopio vik
      Kuomulahti vik
      Kuoppajänkkä myr
      Kuoppajänkkä myr
      Kuoppaniemi udde
      Kuotko sänka
      Kurkiantammi damm
      Kurkkio fors
      Kurkkionmaa hed
      Kursu myr
      Kursujoki bäck
      Kursujoki bäck
      Kursujärvi sjö
      Kursujärvi sjö
      Kursukangas hed
      Kursulehonoja bäck
      Kursulehto skog
      Kursunkangas skogsmark
      Kursunkangas skogsparti
      Kursunlehto skog
      Kursunmaa berg
      Kursunmännikkö skogsparti
      Kursunniskajärvi sjö
      Kursunniskanmaa berg
      Kursunniskanmaa skogsmark
      Kursunniskanmaat skogsmark
      Kursunniskanmaat terräng
      Kursunniskanoja bäck
      Kursunoja bäck
      Kursunpalo terräng
      Kursuvuoma myr
      Kustonoja bäck
      Kustonoja bäck
      Kutujänkkä myr
      Kutukari grund
      Kutukarinoja bäck
      Kutukarinoja bäck
      Kutukorva fors
      Kutuniemi udde
      Kutuniva for
      Kutuvaara berg
      Kutuvaara berg
      Kuummu terräng
      Kuusenvuopio sjö
      Kuusenvuopionoja bäck
      Kuusijoki bäck
      Kuusijoki bäck
      Kuusijoki å
      Kuusijärvi sjö
      Kuusijärvi sjö
      Kuusijärvi, Alanen sjö
      Kuusijärvi, Ylinen sjö
      Kuusikkokangas terräng
      Kuusilaki berg
      Kuusimaa skogsmark
      Kuusimaa skogsmark
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa skogsparti
      Kuusimaa skogsparti
      Kuusimaa skogsparti
      Kuusinmaajänkkä myr
      Kuusimaanoja bäck
      Kuusimaanvuoma myr
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusioja bäck
      Kuusisaari holme
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara, se Vähä Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg /Se
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaarat berg
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuomanoja bäck
      Kuussaari holme
      Kylänjänkkä myr
      Kylänsaari holme
      Kyläntie byväg
      Kyläntie byväg
      Kynissaivo sjö
      Kynnyssaivo, se Kynissaivo sjö
      Känsämaa berg
      Känsämaanjänkkä myr
      Känto Sari, se Kenttäsaari el. Harjusaari holme
      Kärrytie kärrväg
      Käryjoki å
      Käryjoki å
      Käryjoki bäck
      Käryjänkkä myr
      Käryjänkkä myr
      Käryjärvi sjö
      Kärykangas skogsparti
      Kärykosken alusta sel
      Kärykosken saari kobbe
      Kärykoski fors
      Kärylahti vik
      Kärylahti vik
      Käryvaara berg
      Käsinkijärvi, se Kesunkijärvi sjö
      Käsinkivaara, se Kesunkivaara berg
      Kätkesuando, se Kätkässuvanto sel
      Kätkäsuvanto sel
      Kätkövaara berg
      Käymelehto, se Käymälehto berg
      Käymelehto berg /Se
      Käymäjoki å
      Käymäjoki å
      Käymäjouri (?) sjö?
      Käymänänkkä myr
      Käymäjänkän joki bäck
      Käymjänkänjoki å
      Käymäjärven maantie landsväg
      Käymäjärvi sjö
      Käymäjärvi sjö
      Käymälehto berg
      Käymälehto berg
      Käymälehto, se Käymän vittikkö skogshöjd
      Käymäniemi näs
      Käymäniemi udde
      Käymäniemi udde
      Käymän vittikkö skogshöjd
      Käymävaara, se Sammalvaara berg
      Käymävinsa berg
      Käymävitsikko berg
      Kääntovuoma, se Kenttävuoma myr
      Kääntäjärvi, se Kenttäjärvi sjö
      Kääntövuoma, se Kenttävuoma myr
      Käärmelanto terräng
      Käärmetieva nipa
      Köngäsenkoski fors
      Köngäsen koski fors
      Köngäsenkoski fors
      Köngäsen oja bäck
      Köngäsenoja bäck
      Köphönaho kulle
      Köphönahonjänkkä myr
      Köpönaho terräng
      Laahanvaara, se Lahenvaara berg
      Laahanvaara berg /Se
      Laajakangas skogsparti
      Laakajärvenpalo hed
      Laakajärvi sjö
      Laatas berg
      Laatas berg
      Laatas skogsparti
      Laatasvaara berg
      Laentausta skogsmark
      Lahdenniemi udde
      Lahdenvaara berg
      Laheniemenkangas hed
      Lahenniemi udde
      Lahenvaara berg
      Lahtas, se Laatas berg
      Lahtas berg /Se
      Laihajänkkä myr
      Laihavuoma myr
      Laihavuoma, se Mäntylaenjänkkä myr
      Lainio väylä älv
      Laitamaa berg
      Laitamaanvuoma myr
      Laitamaanvuoma myr
      Laitamaavuoma myr
      Lakijärvi sjö
      Lakivuoma myr
      Lakkijänkkä myr
      Lakkijänkkä myr
      Lakkijärvi sjö
      Lakkijärvi myr
      Lalamaa, se Lamamaa hed
      Lamajoki, se Mellajoki å
      Lamajoki, se Lamumasnoja bäck
      Lamajoki å /Se
      Lamamaa berg
      Lammi tjärn
      Lammi sjö
      Lammipalo berg
      Lammivaara berg
      Lammivaara berg
      Lammivuoma myr
      Lamperä sel
      Lamujoki å
      Lamumaanoja bäck
      Lamuoja bäck
      Lamuvaara skogsmark
      Langenvuoma myr
      Langerova berg
      Lantasenvuopio vik
      Lantonniemi udde
      Lantonsärkijärvi sjö
      Lantot gölar
      Lantot myr
      Lanttosaari holme
      Lapinniva fors
      Lapinniva fors
      Lappeakoski fors
      Lappeakoski fors
      Lassintieva backe
      Lasujoki å
      Lasujänkkä myr
      Lauantairanta naturäng
      Lauantairanta strandäng
      Laulumaa hed
      Laurikka berg
      Laurikka, Alanen berg
      Laurikkavaara berg
      Laurikkavaara, Alanen berg
      Laurinsaari holme
      Laurukainen holme
      Lehmisaari holme
      Lehmivaara berg
      Lehmivaara berg
      Lehmäsaari holme
      Lehmävaara berg
      Lehonjänkkä myr
      Lehtikero berg
      Lehtikåbba berg
      Lehtisauramaa myrholme
      Lehto skogsparti
      Lehto skogsparti
      Lehtoenpalo skogsmark
      Lehtoinpalo tallhedar
      Lehtoinpalot skogsparti
      Lehtoinpalovuoma myr
      Lehto-Karhuvaara berg
      Lehtolaki skogsparti
      Lehtolaki berg
      Lehtoselkä berg
      Lehtoselkä ås
      Lehtoselänjänkkä myr
      Lehtovaara berg
      Lehtovaara höjd
      Lehtovaaranjärvi, se Pissinjärvi sjö
      Lehtovaaranjärvi sjö
      Leipijoki å /Se
      Leipiöjoki å
      Lepokivi sten
      Leppokivi, se Lepokivi sten
      Leppäkuru bäckravin
      Leppämella strand
      Leppäniva fors
      Leppävuoma myr
      Leveärova skogsmark
      Leveärova skogshöjd
      Liekkujärvi sjö /Se
      Liekkuvuoma, se Liekuvuoma myr
      Liekkuvuoma myr /Se
      Liekojärvi sjö
      Liekovuoma myr
      Liekujärvi sjö
      Liekuvuoma myr
      Lietet, se Hevoslietheet myrkant
      Liianmaanvuoma myr
      Liikalaki berg
      Liikamaa skogsparti
      Liikamaa terräng
      Liikavaara berg
      Liimaanoja bäck
      Liiskojärvet sjöar
      Liiskojärvi sjö
      Liiskojärvi sjö
      Liiskovuomat myrmark
      Liivajoki bäck
      Liivajärvi sjö
      Liivakursu bäck
      Likasaari holme
      Liljakuusikko skogsparti
      Lintulantto sjö
      Liviöjoki bäck
      Liviöjoki å
      Liviöjoki å
      Liviöjärvi sjö
      Liviöjärvi by o. sjö
      Liviökangas hed
      Liviökangas skogsparti
      Liviökosken alusta sel
      Liviökosken niska forshuvud
      Liviökoski fors
      Liviökoski fors
      Liviölaki berg
      Liviövaara berg
      Liviövaara berg
      Liviövaara skogshöjd
      Lombolojoki, se Lompolojoki bäck
      Lombolojärvi, se Lompolojärvi sjö
      Lombolojärvi, se Lompolojärvi sjö
      Lombolonsuvanto sel
      Lombolosaari, se Lompolosaari holme
      Lombolosaari holme
      Lombolovaara, se Lompolovaara berg
      Lombolovaara berg
      Lompolo sjö
      Lompolo sel
      Lompolojoen haara skogsmark
      Lompolojoen haara åmot
      Lompolojoki bäck
      Lompolojoki bäck
      Lompolojärvi sjö
      Lompolojärvi sjö
      Lompolojärvi sjö
      Lompolonpalo skogsmark
      Lompolonpalo terräng
      Lompolonperänvaara berg
      Lompolosaari holme
      Lompolovaara berg
      Lompolovuoma myr
      Loskankuusikko skogsparti
      Loskansuvanto sel
      Loukkumaa skogsmark
      Loukkumaa terräng
      Loukkumaavuoma myr
      Luhtasaari holme
      Luikejänkänmaa hed
      Lukkuvuoma myr
      Lukkuvuoma myr /Se
      Luhtaoja å
      Lumipalo berg
      Lumivaara skogshöjd
      Lunkkujärvi sjö
      Lunkkukankaat skogsparti
      Lunkkuvuoma myr
      Lunkujärvi f.d. sjö
      Lunkutievat kullar
      Lunkuvuoma myr
      Luntanki fors
      Luntankiniva, se Luntankinniva strömdrag
      Luntankiniva fors
      Luntankinniva strömdrag
      Luntankinsaari holme
      Luovajänkkä myr
      Luovajänkkä myr
      Luovavuoma myr
      Luppalivuopio vik
      Luppomaa skogsmark
      Luppomaa terräng
      Lupporimppi skogsmark
      Luppukurkio fors?
      Luukkaankangas skogsparti
      Luukkankangas hed
      Lylyvaara berg
      Lylyvaaranjänkkä myr
      Lylyvaaranpää terräng
      Lymmysaajo myrholme
      Löyttyjärvi myr
      Löyttypalo skogsparti
      Löyttyselkä höjd
      Löyttöpalo betesmark
      Löyttöpalo skog
      Löytyjoki bäck
      Löytyjänkkä myr
      Löytyjärvenoja bäck
      Löytyjärvi sjö
      Löytyjärvi sjö
      Löytyjärvi myr /Se
      Löytyoja bäck
      Löytypalo skogshöjd
      Löytyselkä berg
      Löytyselkä berg
      Löytyselkä ås
      Löytyselkä höjd
      Löytyvuoma myr
      Maaherranmännikkö tallhed
      Maaherranmännikkö tallhed
      Maalari strandremsa?
      Maanalainen berg
      Maanalainen berg
      Maanalainen laki bergstopp
      Maanalaisen kursu sänka
      Maanalaisenvaara berg
      Maantienaho skogsparti
      Maarunkuru ravin

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.