ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Pajala socken : Pajala och Korpilombolo tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 1009 Bebyggelsenamn : 432 Naturnamn : 1506
Kreku gård /Se Muodosjärvi sjö Lassi gd Maasaari å
Käksisvaara by Muodoslompolo sjö Lassi gård Maatusaari holme
?Kängisfors Saknas Muodoslompolo sjö Lassi gård Maatusaari ö
Kätkesuando by *Muoniokoski fors Lassinantti gård Madonpesänmaa terräng
Kätkesuando by /Se Muonioniska Saknas /Se Lasu gd Maijankivi sten?
Köngänen (Kengis) by /Se Muoniosuanto sel Lasu gd Maijankoste Saknas
Köngänen by /Se *Muoniosvanto sel Lasu gård Maisenperä terräng
*Liljenfors masugnsanläggning /Se Muoniovaara berg Lauri gd Käärmelanto terräng
Liminka hemman /Se Muonioälven älv Lauri gård Majavajoki bäck
Mikko hemman /Se Muonioälven älv Lehmivaara gd Majavajoki bäck
Muodoslompolo by /Se Muonioälven älv Lehmivaara gård Majavajoki bäck
Muodoslompolo by /Se Muonioälven älv Lehmävaara gd Majavajoki bäck
?Muonionalusta by Muonioälven älv Lehto gård Majavajoki å
?Muonionalusta by Muonioälven älv Lehtola gd Majavaniemi udde
Muonionalusta förs /Se Muosselkä berg Lehtola gård Majavaniva fors
Muonionalusta by /Se Muosselänvuoma myr Levitorp, se 35 Kaunisvaara Saknas Majavaoja bäck
Muonionniska by Muotkajärvi sjö Lillsjön avs. Majavatieva backe
?Muonioniska by Muotkajärvi tjärn Limikka gård Majjanpalo terräng
Mäkitalo hemman /Se Muotkamaa terräng Liminga gd Majjanpalo skogsparti
Niva gård /Se Muotkanlehto terräng Liminga gård Malkakuusikko skogshöjd
Pajala by Muotkaoja bäck Liminka gd Manganiemi udde
Pajala by Muotkapalo skogsområde Liviö by (gård) Maonpesämaa skog
Pajala by Muotkavaara berg Liviö, se Liviöjärvi by Marjajärven alusta sel
Pajala by Muotkavaara, Alanen berg Liviö by Marjajärvi sjö
Pajala kyrkoby Muotkavaara, Ylinen berg Liviö by Marjajärvi sjö
Pajala by /Se Muotkavuoma myr Liviö förkortn. av bynamnet Liviöjärvi Marjakursu ravin
Pajala poststation /Se Muotkamaa terräng Liviö förkortn. av bynamnet Liviöjärvi Marjamaa skogsmark
Palokorva gd Muotkavuoma myr Liviöjoenmylly kvarn Marjamaa skogsmark
Pantsari gård /Se Muotkavuoma myrmark Liviöjärvi by Marjamaa skogsmark
Parkalombolo by /Se Murtojärvi sjö Liviöjärvi by Marjamaa, Alanen skogsmark
Pennala gård /Se Murtomaa skogsmark Liviöjärvi by Marjamuru äng
Pimpiö bebyggelse /Se Murtoniemi udde Liviöjärvi bebyggelse Marjamännikkö berg
Snell (Hannu) gård /Se Murtosaajo höjd Liviöjärvi by Marjamännikkö skog
Svala gård /Se Mustajärvi sjö Liviöjärvi bydel Marjarova skogshöjd
Svart (Vartti) gård /Se Mustalaki höjd Lunden avs. Marjarova skogshöjd
Tahvana, *Tahvoinen, nu Alatalo gård /Se Mustasaajo myrholme Lurens gård Marjarova skogshöjd
Tano, (Nu Auoia och Mäkitalo) hemman /Se Mustasaajo myrholme Lyckebäck avs. Marjavaara höjd
Tärendö (Täräntö) by /Se Mustavuoma myr Maalarintalo gård Marjavaara berg
Täräntö (Tärendö) by /Se Mustikkalaki berg Maanenä gård Marjavaara berg
Vaaranperä gård /Se Mustikkapalo skogsmark Maanenä gård Marjavuoma myr
Veräjä gård /Se Mustikkatievat terräng Malte gård Marjavuoma myr
Virtala gård /Se Muuraisaho, Iso höjd Maltesgården gård Markkinaniemi udde
Ylipää gård /Se Muuraisvuoma myrmark Mannaniva gård Martinjoki å
  Muuraisvuoma myrmark Marjavaara gård Martinjänkkä myr
  Muurassaajo myrholme Marjavaara gård Martinkangas skogsparti
  Myllykangas skogsmark Matokoski byadel Martinmännikkö skogsparti
  Myllykorva fors Matokoste gård Martjärvi, se Marttijärvi sjö
  Myllykurkkio fors Mella gd Marttijoki bäck
  Myllylaki höjd Mella gård Marttijärvi sjö
  Myllymännikkö skogsmark Mella del av by Marttikangas hed
  Myllyoja bäck Mella gård Maskoskoski, se Matkuksenkoski fors
  Myllysaajo skogsmark Mellansjö kronotorp Maskoskoski fors /Se
  Myllyvuoma myr Mellanäs avs. Matikka slåtteräng
  Myötäleenjänkka myr Merasjärvi by Matinkangas skogsparti
  Mälläysmaa terräng Mertaniemi gd Matinniva fors
  Männikkö skogsområde Mertaniemi gård Matinnivanniska forshuvud
  Männikkö skogsområde Mertapalo del av by Matkuksenautto terräng
  Männikönoja bäck Metsävainio gård Matkuksenkoski fors
  Männistönjärvet sjöar Mettävainio gd Matkuskoski fors
  Mäntyjoki bäck Mettävainio gd Matkuskoski fors
  Mäntykero terräng Mettävainio gård Matojänkkä myr
  Mäntylaenjänkkä myrmark Mikko gd Matojänkänoja bäck
  Mäntylaki Iso berg Mikko gård Matojänkänoja bäck
  Mäntylaki, Pikku berg Mikonkenttä f.d. fäbod Matokoski fors
  Mäntymaa terräng Mukkastalo gårdar Matokoski lugnvatten /Se
  Mäntymaa skogsområde Muodoslompolo Saknas Matokoste sel
  Mäntymaanjärvi sjö Muonio Alusta, se Muonionalusta by Matokoste lugnvatten
  Mäntyvinsa berg Muonionalusta by Matokosteenniva fors
  Märasjocki, se Merasjoki biflod Muonionniska Saknas Matosaari, se Maatusaari holme
  Möylikkö skogsområde Muoniovaara by Matosaari ö /Se
  Möylikkö skog Muotkamaa skogshöjd Mattinsuanto sel
  Naakajuputta höjd Muotkanen körväg Mella hed
  Naakajärvi sjö Murro fors Mellainnivat forsar
  Naakakarhatta höjd Murronniska, se Murro forshuvud Mellajoki å
  Naakakero berg o. triangelpunkt Myllykangas grustag Mellajoki å
  Naakaoja bäck Myllykoski fors Mellajoki å
  Naakaoja bäck Myrdalen avs. Mellanlehto hed
  Naakarova berg Myrtorp avs. Mellansuvanto sel
  Naakavuoma myr Mäki gård Mellansuvanto sel
  Naalijänkkä myr Mäki gård Mellavaara berg
  Naamisuanto lugnvatten Mäki gd Merasjoki biflod
  Naankiharju ås Mäki gård Merasjoki bäck
  Naankijoki bäck Mäki gård Merasjärvi sjö
  Naankijärvi sjö Mäki gd Meraskangas hed
  Naankivuoma myr Mäki gård Meraslompolo sjö
  Naapanginkoski fors Mäki gård Meraslompolonoja bäck
  Naapanginvaara berg Mäki gård Meraslompolonvuoma myr
  Naskalijänkkä myr Mäki Aaro gård Mertajoki å
  Naskalilaki höjd Mäkikaltio gd Mertajoki bäck
  Naskalisaajo myrholme Mäkikaltio gård Mertajoki bäck
  Naurisaho myrholme Mäkikarvonen gård Mertalahti vik
  Navettajänkkä myr Mäkitalo gd Mertalahti vik
  Navettamaa terräng Mäkitalo gård Mertalehto skog
  Navettamaa terräng Mäkitalo gd Mertalehto skogsmark
  *Nederlappeakoski fors Mäkitalo gård Mertalehto skogshöjd
  Nederlapikoski, se Nederlappeakoski fors Mäkitalo gård Mertalehto skogshöjd
  Nenäaho ungskog Mäkitalo gård Mertapalo terräng
  Nevalansaajo terräng Männistö gård Metelioja bäck
  Niemivaara berg Naalisvaara by Metelivaara berg
  Niesalaki höjd Nattavuopio gd Metelivuoma myr
  Niittysaarenlaki berg Naurisaho byadel Metsolaki, se Mettolaki berg
  Niittysaari, Ylinen ö Niemi gd Mettajoki bäck
  Nikinjärvi sjö Niemi gård Mettajoki bäck
  Nikinoja bäck Niemi gård Mettinkinpalo skogsmark
  Nikinvinsa berg Niemi byadel Mettiäisjoki bäck
  Nilikangas skogsmark Niemi gd Mettiäisoja bäck
  Nilimaanoja bäck Niemi gård Mettiäispalo skogsmark
  Nikkisenmännikkö skog Niemi gd Mettiäispalo skogsparti
  Nikkujoki bäck Niemi gård Mettiäisvuoma myr
  *Nikoliniva fors Niemi gård Mettiäisvuoma myr
  Nilimaanpalo skogsmark Niemi gård Mettolaki berg
  Nilivaara berg Niska, se Eljaksen talo gård Mettä Peräjävaara, se Peräjävaara berg
  Nimetönjänkkä myr Niska gård Mettä Peräjävaara berg
  Niskankuru dal? Niva gd Mettäpuristajoki bäck
  Nivanlehto skogsområde Niva gård Mikkovuoma myr
  Nivanmaa skogsmark Niva gd Mikonsaari ö
  Noidanpola fors Niva gård Mikonsaarinlahti vik
  Noijanpolanjärvi sjö Niva gård Mikonvuoma myr
  Noijanpolansuanto sel Nuottaniemi bydel Mommankangas hed
  Noijanpolanvuoma myr Nuottavuopio gård Mommankangas skogsparti
  Nuhavaara berg Olli gård Mooduslompolontie väg
  Nuhavaara skogshöjd Olli gård Mortinjänkkä slåttermyr
  Nuhavaaranaho skogsparti Olli gård Mortinpalo hed
  Nuolijärvi tjärn Oskar gård Mukkaharju berg
  Nuolikoski fors Oskarshem avs. Mukkajoki å
  Nuolirova berg Oskarshem avs. Mukkakangas hed
  Nuolivaara berg Paavomäki gård Mukkakoski fors /Se
  Nuolivaara berg o. triangelpunkt Pahtajärvi hållplats Mukkaskoskenkangas hed
  Nuoliviita lövskog Pahtajärvi by Mukkaskoski fors
  Nuolivuoma myr Pahtajärvi gård Mukkaskoski fors
  Nälkäisevjoki bäck Pahtajärvi by Mukkaskoski fors
  Nätipukavaara berg Pahtaranta (bydel) gård Mukkaskoski fors
  Näätäoja bäck Pajala hp Mukkavaara berg
  Näätäoja bäck Pajala Saknas Mukkavaara berg
  Näätäoja bäck Pajala Saknas Mukkavaara berg
  Näätäpalo skogsområde Pajala Saknas Multatervenoja bäck
  Ohtanajoki å Pajala kyrkby Multatervenmaa terräng
  Ohtanajärvi sjö Pajala kyrkby Multa törmämaa skogshöjd
  Ohtanavaara berg Pajala kyrkby Muodosjoki bäck
  Ojasenjärvi sjö Pajala gård Muodosjoki bäck
  Ojasensaari ö Pajala gd Muodosjärvi sjö
  Olkiaho höjd Pajala gd Muodosjärvi sjö
  Olkimännikkö skogsmark Pajala kyrkby Muoduslompolonvääki landsväg
  Olkioja bäck Pajaala by Muoniojoki älv
  Olkivuoma myrmark Palo gård Muoniomalustansaari holme
  Olkivuoma myr Palo gård Muonionkosket forsar
  Ollinjänkkä myr Palo gårdar Muonionniska sel
  Olosjoki bäck Palokangas gård Muoniovaara berg
  *Ombijärvi sjö Palokangas gård Muonio väylä älv
  Onkilampi tjärn Palokangas gård Muonioälven, se Muoniojoki älv
  Onkivuoma myrmark Palovaara gård Muosselkä berg
  Oravapalo skogsmark Palovaara byadel Muossöselkä, se Muosselkä berg
  Oravavuoma myr Palovaara gd Muotka, se Muotkavuorma ed
  Oravavupio vik Pantsari gd Muotka skogsmark
  Orivuoma myr Pantsare gård Muotka ed
  Otusoja bäck Pantsare gård Muotkajärvi sjö
  Pahajoki bäck Pantso gd Muotkajärvi sjö
  Pahajärvi sjö Parkajoki by Muotkajärvi sjö
  Pahkajoki bäck Parkajoki by Muotkanjärvi sjö
  Pahtajoenmaa skogsmark Parkajoki by Muotkanlahti vik
  Pahtajoki å Parkalompolo Saknas Muotkanlehdot skogsmark
  Pahtajoki bäck Parkalompolo by Muotkanlehto skog
  Pahtajärvi sjö Parski gd Muotkanniemi udde
  Pahtajärvi sjö Patomella gård Muotkanpalo ed
  Pahtajärvi sjö Patumella gård Muotkanpalo skogsparti
  Pahtajärvi sjö Pelkkajaakonkuoppa gård Muotkaoja bäck
  Pahtakoski fors Pelkkajaakonkuoppa gård Muotkaoja bäck
  Pahtakuru ås Pellikka gd Muotkapalo skogsmark
  Pahtalaki höjd Pellikka gd Muotkapalo hed
  Pahtalaki berg Pellikka gård Muotkavaara skogsmark
  Pahtalaki berg Pentesjärvi by Muotkavaara berg
  Pahtalaki berg Pentesjärvi gård Muotkavaara höjd
  Pahtalehto skogsmark Pentestorp avs. Muotkavaara Alanen höjd
  Pahtalehto terräng Pentilla, se Penttilä torp Muotkavaaranpalo skogsparti
  Pahtasenranta strandparti Penttilä torp Muotkavuoma myr
  Pahtasenvaara höjd Pentäsjärvi Saknas Muotkavuoma myr
  Pahtavaara berg Pentäsjärvi by Nuotkavuoma myr
  Pahtavaarat berg Pentäsjärvi by Muotkavuoma myr
  Pahtavuoma myr Pentäsjärvi gd Muotkavuoma myr
  Pahtavuoma myr Peräjävaara by Murhaisvuoma, se Muurhaisvuoma myr
  Pahtonen fors Peräjävaara gård Muotkavuoma myr
  Pahturijoki å /Se Pettäinen gård Muotkavuomantie väg
  Pahturijärvi sjö Petäjävaara gård Murhaisaho kulle
  Pahturijärvi sjö /Se Piekkola gd Murhaispesämaa höjd
  Pahturilehto skogsmark /Se Piimäjärvi gd Murhaisvuoma, se Muurhaisvuoma myr
  Pajalanrova höjd Piimäjärvi gård Murhaisvuoma myr
  Paljaanlaenperät berg Pikkuliviö bydel Mustaaho skogsparti
  Paljaansaari holme Pilkkasaadio gård Murtomaa skogsmark
  Paljakkavaara, Pikku berg Pilkkasaajo gård Murtonniemi udde
  Paljaslaki berg Pilkkasaajo gård Mustaoja bäck
  Paljukanjoki bäck Pilkkasaajo gård Mustikkapalo skogshöjd
  Paljukanjoki å Pimpiö by Muurhaisaho, Iso skogsparti
  Paljukkajärvi sjö Pimpiö gd Muurahaisaho, Pikku skogsparti
  Paljukkavaara berg Pimpiö plats, gård(?) Muurhaisvuoma myr
  Paljukkavaara berg Pissiniemi gårdar Muurhaisvuoma myr
  Paljukkavaara berg Pissiniemi gd Muuraisvuoma myr
  Paljukkavaara, Iso berg Pitkäsuanto sel Murhaisvuoma myr /Se
  Paljukkavaara, Pikku berg Poikkijänkkä bydel Murtojärvi sjö
  Paljukkavuoma myrmark Poikki jänkän bydel Murtomaa skogsparti
  Paljukkavuoma myr Povi Saknas Mustasaajo skogsparti
  Paljukkavuoma myr Puira ödegård Myllyjärämä strömvirvel
  Pallasjoki bäck Puuromella gd Myllykangas skogsparti
  Pallasjärvi sjö Puuromella gård Myllykorva fors
  Palojänkkä myr Puurosaaret Saknas Myllykorva fors
  Palolaenjänkkä myr Pääjärvi by Myllykoski, Jatkon fors
  Palolaenkuusikko skogsområde Pääjärvi by Myllykurkki fors
  Palolaki berg Pääjärvi gd Myllymännikkö skogsparti
  Palolaki berg Pääjärvi gård Myllymännikkö skogsparti
  Palolaki berg Pääjärvi by Myllyniemi udde
  Palolaki berg Pääskynen gård Myllyniemi udde
  Palo-Langerova skogsmark Pääskynen gård Myllyniva fors
  Palosaajo myrholme Raatotieva gård Myllyoja bäck
  Palosaajovuoma myr Ranta Aaro gård Myllyoja bäck
  Paloselkä berg Rantatalo gård Myllytie kärrväg
  Palo-Siikavaara berg Rantatalo gård Myllyvuoma myr
  Palosärkirova höjd Rantatalo gård Myllömännikkö skog
  Palovaara berg Rantatalo gd Myllöski fors
  Palovaara berg Rantatalo gård Männikkö skogsparti
  Palovaara berg Rantatalo gård Männikkö skogsparti
  Palovaara berg Rantatalo gård Männikköniemi udde
  Palovaarannenämaat skogsområde Rantatalo gård Männikönoja bäck
  Palovaaranvuoma myrmark Rantavaara gård Männistönharju höjd
  Pannejänkkä myr Ra/utio gd Männistönjärvet småsjöar
  *Parkajoensuu plats vid älv Rautio gård Mäntyjoki bäck
  Parkajoki bäck /Se Ravinmark kronotorp Mäntyjoki bäck
  Parkajoki bäck Renbacken avs. Mäntylaenjänkkä myr
  Parkajoki å Ristimela, se Ristimella by Mäntylaenjänkkä myr
  Parkakurkkio fall Ristimella by Mäntylaenoja bäck
  Parkalompolo, Mellersta sjö Ristimella gd Mäntylaki höjd
  Parkalompolo, Nedre sjö Ristimela, se Ristimella gårdar Mäntylaki höjd
  Parkalompolo, Övre sjö Ristimella gårdar Mäntymaa hed
  Parkkijoenlatua myr Roflunda avs. Mäntymaanjärvi sjö
  Parkkijoki bäck Rosteranta, se Ruosteranta gårdar Mäntymaanvuoma myr
  Parkkijoki bäck Rosteranta, se Ruosteranta gårdar Mäntyvaara berg
  Parkkijänkkä myr Rova gd Mäntyvaara berg
  Parviainen höjd Rova gård Mäntyvaara berg
  Paskajärvi sjö Rova gård Mäntyvinsa berg
  Paskajärvi sjö Rova gård Möylikkö skogsparti
  Paskalehto skog Rovalla avs. Naakajupukka berg
  Paskarova ås Ruokojärvi by Naakajärvi sjö
  Paskarova berg Ruosteranta gårdar Naakajärvi sjö
  Potojoki bäck Ruosteranta gårdar Naakakero berg
  Patokorva fors Ruottimaa gård Naakaoja bäck
  Patovaara berg Ruottin Kolaari by Naalisoja bäck
  Pellijoki bäck Råhult avs. Naalisriipi sjö
  Pellijoki bäck Saalamaa gård Naamisuvanto sel
  Pellikanjärvi sjö Saha gd Naalikangas hed
  Pellirova skogsområde Saha gård Naalisjärvi sjö
  Pellirova skogsområde Sahavaara byadel Naalisoja bäck
  Pellivuoma myr Sahavaara gd Naalisvaara berg
  Pellovaara berg Sahavaara by Naankijoki bäck
  Peltosaari ö Sahavaara by Naankijoki bäck
  Penikkajänkkä myr Sahavaara gård Naankijärvi sjö
  Penikkajänkkä myr Salmo gård Naankijärvi sjö
  Penibikasaajo fastmark Salo gård Naankivuoma myr
  Pennala berg Salo gård Naapanginiska, se Naapanginkoski fors
  Pennasenaho berg Salontalo gård Naapanginkoski fors
  Pentäsjoki bäck Salsta avs. Naapanginsaari holme
  Pentäskjohi å Sattajärvi by Naapanginsuvanto sel
  Pentäsjärvi sjö Sattajärvi by Naapankinkoski fors
  Pentäsjärvi sjö Sattajärvi by Naapankinsaari holme
  Pentäsjärvi sjö Sattajärvi by Naapankivaara berg
  Pentäsjärvi sjö Sevä gård Namalaselkä berg
  Pentäsjärvi sjö Siikavaara gård Nankijoki, se Naankijoki bäck
  Pentäsjärvi sjö Siikavaara gd Nankijoki, se Naankijoki sjö
  Pentäsrova, Alanen skogshed Siikavaara gård Nankijärvi, se Naankijärvi sjö
  Penäjälaki berg Siikavaara gård Nankijärvi, se Naankijärvi sjö
  Penäjäniva, Alanen fors Siikavaara bydel Napangikoski fors
  Penäjäniva, Ylinen fors Siikavaara gård Napangikoski, se Naapanginkoski fors
  Penäjäoja bäck Siikavaara gård Napangisaari, se Naapankinsaari holme
  Perkkiö ängsmark Siikavaarabyn bydel Napangisaari, se Naapanginsaari holme
  Persäkuusikko skogsområde Simu gård Naskalijänkänsaajo skogsparti
  Peräaho skogsparti Sirkka gd Naskalinlaki höjd
  Peräjäjoki bäck Sirkka gård Naskalilaki berg
  Peräjäjärvi sjö Sjötorp ödetorp Naurisautto skogsmark
  Peräjäkoski fors Slidbäcken avs. Naurislehto skog
  Peräjälehto skog Snell gård Navettamaa skogsmark
  Peräjävaara berg Snäll gård Navettamaa terräng
  Peräjävuoma myr Snäll gård Navettamaapalo skogshöjd
  Peräojanrämeät myrmark Snälltorp avs. Nenäaho tallhed
  Perävaara berg Stortorp avs. Nenävuoma myr
  Perävaara berg Suoja gård Nenävuomaoja bäck
  Perävaara höjd Suoja gård Niemenniva strömdrag
  Pesäsaajo myrholme Suojala gd Niemetenjärvi, se Nimetönjärvi sjö
  Pesävaara berg Svala gård Niemijärvi sjö
  Petäjikkö, Alanen skogsmark Svart gd Niesajoki bäck
  Petäjikkö, Ylinen skogsmark Svart gård Niesalaki berg
  Petäjäjärvi sjö Svartebo avs. Niesalaki höjd
  Petäjäniva strandområde Svartlå avs. Niippasaadio holme
  Petäjäselkä berg Svea avs. Niittysaarenlaki berg
  Petäjäselänvuoma myr Söderberg gård Niittysaari holme
  Petäjävuoma myr Taipaleensuu hållplats Niittysaari ö
  Peuralehto skogsområde Taipaleensuu del av by Nilikangas skogsmark
  Peuravaara berg Taipaleensuu gårdar Nilimaanoja bäck
  Peuravaaranvuoma myr Taipalensuu, se Taipaleensuu gårdar Nilusaari, se Väylansaari holme
  Peuravuoma myr Talvitiesuanto sel Nimetönjärvi sjö
  Piekkola terräng Tammenniska forshuvud Niskasuvanto sel
  Pietinvuoma myr Tanna ödegård Niskasuvanto sel
  Piikajoki bäck Tervahauta gård Nitikangas skogsparti
  Piikajärvet sjöar Tervahautta gård Nitusaari holme
  Piikavuoma myrmark Tervakuoppa djup Nitusaari ö /Se
  Piikavuoma myrmark Tervaniemi udde Niva fors
  Pikkujoki å Tieva gd Niva fors?
  Pikkujärvet sjöar Tieva gård Nivalanniva fors
  Pimpiöjänkkä myr /Se Tieva gd Nivanlehto höjd
  Pimpiövaara berg Tieva gård Nivanoja bäck
  Pimpiövaara, Pikku berg Tievatorp avs. Nivasenaho sved
  Pimpiövaara berg /Se Tjäderbo gårdar Nivasenaho terräng
  Pimpiövuoma myrmark Tomtebo avs. Noidanpola, se Noidanpolakoski fors
  Pirhijärvenmaa skogsmark Torinen hp Noidanpolakoski fors
  Pirhijärenvaara berg Torinen bydel Nojdanpolanjärvi sjö
  Pirhijärvi sjö Tornebo avs. Nojdanpolanniemi udde
  Pissijärvi sjö Tredung avs. Nojdanpolanvaara berg
  Pissinlehto skogsområde Treskifte avs. Nojdanpollakoski, se Noidanpolakoski fors
  Pissinlehto skogsmark Trollnäs kronotorp Nuhavaara berg
  Pissisaajo skogsmark Träskliden avs. Nuhavaara berg
  Pitkäjärvi sjö Tuomaanniemi gd Nuhavaaranoja bäck
  Pitkäjärvi sjö Tuomaniemi gd Nuolijärvi sjö
  Pitkälehonvuoma myrmark Tuomaanniemi gård Nuolijärvi sjö
  Pitkälehto terräng Tuomaanniemi gård Nuolijärvi sjö
  Pitkälehto skog Tuomaanniemi gård Nuolirova skogsparti
  Pitkämaa terräng Tuomaniemi gård Nuolirova skogshöjd
  Pitkänperänjärvi sjö Tuomaniemi gård /Se Nuolirova berg
  Pitkänperänkuusikko skogsmark Tuomas gd Nuolivaara berg
  Pitkänperänvuoma myr Tuppikoski fors Nuolivaara berg
  Pitkänperänvuoma, Alanen myrmark Törmä gd Nuolivaara berg
  Pitkänperänvuoma, Ylinen myr Törmä gd Nuolivaaranmännikkö skogsparti
  Pitkäperä skogsområde Törmä gård Nuolivuoma myr
  Pitkäsuanto sel Törmänalusta gd Nuorokkajärvi, se Nuorukkajärvi sjö
  Pitkätieva ås Törmäsniva gårdar Nuorukkajärvi sjö
  Pitkävuoma myr Törmäsniva gd Nuotaraippajärvi, se Vuotturaippajärvi sjö
  Plootuvaara berg Törmäsniva gårdar Nuottaniemi udde
  Pohjaslaki berg Törmäsniva gård Nälkhäisenoja bäck
  Poikkijänkkä myr Töyrä gd Nälkäisenjoki å
  Poikkiselkä höjd Töyrä gd Nälkäisenjoki å
  Poikurinjärvi, Pikku sjö Töyrä gård Näätoja bäck
  Poitajajoki bäck Töyrä gård Näätäoja bäck
  Poitajarova berg Töyräntalo gård Näätäoja bäck
  Poromaa skogsområde Utnäs avs. Näätäoja bäck
  Poromaa skogsmark Uusitalo gd Näätäpalo skogsmark
  Porosaajo myrholme Uusitalo gård Ojasenjärvi sjö
  Porovaara berg Uusitalo gd Ojasensaari holme
  Porrasmaa skogsområde Uusitalo gd Olkiaho skogshöjd
  Porhinen fors Uusitalo gd Olkijoki å
  Porttisenoja bäck Uusitalo gård Olkijänkkä myr
  *Prehajärvi sjö Uusitalo gd Olkimännikkö skogsparti
  Pukkiaho skogsmark Uusitalo gd Olkivuoma myr
  Pukkirova moränås Uusitalo gård Olosjoki bäck
  Pukkivuoma myr Uusitalo gård Olosvaara berg el. hed
  Pulikanjärvi sjö Uusitalo gård Omavuoma myr
  Pulikanvuoma myrmark Uusitalo gd Onkijärvi sjö
  Pulikkajärvi sjö Uusitalo gd Onkivuoma myr
  Pulikkalaki skogsområde Uusitalo gård Oravajänkkä, se Oravavuoma myr
  Pullankarhakka terräng Uusitupa gård Oravajänkkä myr /Se
  Pullanvuoma myr Vaaranperä byadel Oravasaari äng
  Punakangas terräng Vaaranperä gd Oravuoma myr
  Puolikkomaa terräng Vaaranperä gård Oravavuoma myr
  Puristajärvi sjö Vaktarbo avs. Oravavuopio, se Oravuopio vik
  Puristakero berg Vanhaatalo gård Oravavuopio vik
  Puristakeronvuoma myr Vanhainen gård Oravuopio vik
  Puristakoski fors Vanhainen gård Orivuoma myr
  Puristapalo hed Vanhatalo gård Otinkioja bäck
  Puristaselkä, Alanen berg Vanhatalo gd Otinkioja bäck
  Puristaselkä, Ylinen berg Vanhatalo gård Paavonlahti vik
  Puristavaara berg Vanhatalo gård Paavonmäki höjd
  Puristavaaranoja bäck Vanhatalo gård Paavosaaren puas sund
  Purrasenaho skogsparti Vanhatalo gård Paavosaari holme
  Purrasenoja bäck Vanhatalo gård Paavosaari ö
  Puunanenoja dike Vanhatalo gård Pahajoki å
  Puunanenvuoma myr Vartti gd Pahajärvenpalo skogshöjd
  Puurooja bäck Veräjä gård Pahajärvi sjö
  Puurooja bäck Veräjänsuu gård Pahajärvi sjö
  Puurosaaret öar Vesterberg gård Pahanoja bäck
  Pyssykorva fors Vidsjön avs. Pahkajoki bäck
  Pyöreänoja bäck Viiksinsaari Saknas Pahkajoki å
  Pyöreävuoma myr Viktor Erkki gård Pahtajoenkangas hed
  Pääjoki bäck Vikängen avs. Pahtajoki bäck
  Pääjoki bäck (H)vilan avs. Pahtajoki bäck
  Pääjärvi f.d. sjö Wilhelmsdal avs. Pahtajärvi sjö
  Pääjärvi sjö Villabo avs. Pahtajärvi sjö
  Pääkönniemi udde Vines gård Pahtajärvi sjö
  Pääskysenlaenvuoma myrmark Vinsa gård Pahtakoski fors
  Pääskysenlaki höjd Vinsa gård Pahtalaki bergstopp
  Päävaara berg Vinsanpuoli bydel Pahtalaki berg
  Pöykkerinpalo höjd Virtala bydel Pahtalaki berg
  Raakesuanto del av Käymäjoki Virtala gd Pahtalaki berg
  Rajavuoma myr Virtala gård Pahtalehto skogsmark
  Rajavuomanoja bäck (H)vitträsk avs. Pahtalehto skogsparti
  Ranta-Juolamaa skogsområde Vixinsaari, se 1 Viiksinsaari Saknas Pahtanen fors
  Rantajärvenoja bäck Vuopio gd Pahtasenkangas hed
  Rantajärvi sjö Vuopio gd Pahtasenranta strand
  Rantapalo skogsområde Vuopio gd Pahtasenvaara berg
  Ranta-Peräjävaara skogsområde Vuopio gård Pahtavaara berg
  Ranta-Puristajoki å Välikangas gård Pahtavaara berg
  Rantarova berg Välikangas gård Pahtavuoma myr
  Rantavaara berg Välitalo gd Pahtonen fors
  Rantavinsa höjd Välitalo gd Pahtosensuvanto sel
  Rantavuoma myr Välitalo gård Pahturijoki bäck
  Rantavuoma myr Välivaara byadel Pahturijärvi sjö
  Rasavinsa skogsmark Välivaara gd Pahturijärvi sjö
  Rasi berg o. triangelpunkt Välivaara gård Pahturi lehto skogsmark
  Rasivuoma myr Vänkkö gd Pahturinpäänjänkkä myr
  Rautalajärvet sjöar Vänkkö gd Pajaalantie landsväg
  Rautalanvuoma myr Vänkkö gård Pajalanrova berg
  Rauturimpilehto skogsområde Vänkönkenttälä fäbod? Pajalanrova skogsparti
  Rauturimpivaara berg Väntänen ödetorp Apjusaari holme
  Rauturimpivuoma myr Väntänen torp Pakajoki bäck
  *Rekojärvi sjö Ylinen Niittysaari Saknas Pakajoki bäck
  Reponiva, Alanen fors Ylipää gård Pakamukka krök
  Reponivanaho terräng Ylipää gd Pakaniemi udde
  Reponivanvaara, Alanen berg Ylipää gd Pakkamukka älvkrök
  Reponivanvaara, Ylinen berg Ylipää gård Pakkaniemi udde
  Reponivanvuoma myr Ylipää bydel Pakkasaari holme
  Revonperänmaa terräng Ylipää bydel Pakosaajo skogsparti
  Riekkolehto skog Ylipää gård Paljaslaki berg
  Riekkosaajo skogsområde Ylipää bydel Paljaslaki berg
  Riekkosaajo myrholme Ylirova gård Paljassaari ö
  Rievikönvuoma myrmark Ylitalo gd Paljokkavaara, se Paljukkavaara berg
  Rievikönvuoma myrmark Ylitalo gård Paljokkavaara berg /Se
  Rievikkövaara terräng Ylitalo gård Paljokkavuoma, se Paljukkanvuoma myr
  Riitaaho sved Ylivainio gård Paljokkavuoma myr /Se
  Riitajärvi sjö Yläpää gård Paljukkanjärvi sjö
  Riitakuusikko skogsmark Yläpää gård Paljukkanmännikkö berg
  Riitarimpi myr Åkatorp avs. Paljukkanvuoma myr
  Riitavuoma myrmark Äijäraukka Saknas Paljukkapolku stig
  Rimikankaanvaara berg Älfsholm avs. Paljukkavaara, se Iso Paljukka, Pikku Paljukka berg
  Rimikankaanvuoma myr Älfsätra avs. Paljukkavaara berg
  Rimikanvaara berg Älvsätra gård Paljukkavaara berg
  Rimpimaa skogsområde Ängdalsro avs. Paljukkavuoma myr
  Rimpimaanjänkkä myr Ängshagen, se 36-37 Kaunisvaara Saknas Pallasjoki biflöde
  Rimpivuoma myrmark Örnstorp avs. Pallasjoki å
  Ristivaara berg Öfveräng avs. Pallasjoki å
  Ristivuoma myr   Pallasjärvi sjö
  Ritalaki höjd   Pallasjärvi sjö
  Riukanjänkkä myr   Palo terräng
  Riukanjänkkä myr   Paloaho skogsparti
  Riukanjänkkä myr   Palojoki å
  Riukanjänkkä myr   Palolaenjänkkä myr
  Riukanjärvi sjö   Palolaki berg
  Riukkavaara berg   Palolaki höjd
  Riukkavaara berg   Palolangerova berg
  Riukujärvi sjö   Palomarjanrova skogshöjd
  Riukukangas skogsområde   Palomarjarova skogsmark
  Riukulantot tjärnar   Palomarjavaara berg
  Riukurova hed   Paloranta strandremsa
  Riukuvuoma myr   Palosaajonjänkkä myr
  Riuttaho berg   Palosaari holme
  Riuttajänkkä myrmark   Palosiikavaara berg
  Riuttajärvi f.d. f.d. sjö   Palosiikavaara skogshöjd
  Riuttalehto skogsområde   Palosölkä berg
  Riuttavaara berg   Palovaara berg
  Roskajoki bäck   Palovaara berg
  Rotkooja bäck   Palovaara berg
  Rotkovuoma myr   Palovaaranvuoma myr
  Roukojoki å   Palovankka hedmark
  Roukojärvi sjö   Pannejänkkä myr
  Roukojärvikäinen sjö   Pannejänkkänoja bäck
  Roukovaara, Alanen berg   Papinoja bäck
  Roukovaara, Keskinen berg   Papinoja bäck
  Roukovaara, Ylinen berg   Pappilanlika holme
  Roukovittikko skogsområde   Pappilanvainio äng
  Rovanjärvet sjöar   Parikivet stenar
  Rovanjärvet sjöar   Parkajoki bäck
  Rovanoja bäck   Parkajoki bäck
  Rovanoja bäck   Parkaniva fors
  Rovanperänkuusikko skogsmark   Parkanäs skogvaktarboställe
  Rovanperänmännikkö skogsområde   Parkkijoki å
  Rovanpää höjd   Parkkijoki bäck
  Rovavaara berg   Parkkilalava myr
  Ruisjänkkä myr   Paskajoki å
  Ruispalo höjd   Paskajärvet sjöar
  Rukojoki å   Paskajärvi sjö
  Rumasaajo skogsområde   Paskajärvi sjö
  Rumpusaajo myrholme   Paskajärvi sjö
  Ruohojänkkä myr   Paskalehto skog
  Ruohokuru ås   Paskalehto skogsparti
  Ruokoaho terräng   Paskarova skogshöjd
  Ruokojoki bäck   Paskarova skogshöjd
  Ruokojärvi sjö   Paskasaari grund
  Ruokojärvi sjö   Patojoki bäck
  Ruokojärvi sjö   Patokangas hed
  Ruokojärvi sjö   Patokangas hed
  Ruokojärvi sjö /Se   Paturijärvi, se Pahturijärvi sjö
  Ruokovaara berg   Paturijärvi sjö /Se
  Ruokovaara berg   Paukkajänkkäse, se Pokkajänkkä myr
  Ruonajärvi sjö   Paukkajänkkä myr /Se
  Ruostejärvet sjöar   Paukkojärvi, se Pukkojärvi sjö
  Ruosteoja bäck   Pekankari grund
  Ruotovaara terräng   Pellijoen haara bäckmot
  Ruotovuoma myrmark   Pellijoen haara åmot
  Ruuttijärvet sjöar   Pellijoenlehto skog
  Ruuttijärvet sjöar   Pellijoki å
  Ruuttijärvi sjö   Pellijoki, se Pellijoki å
  Ruuttijärvi sjö   Pellirova berg
  Ruuttijärvi sjö   Pellisaari holme
  Ruuttijärvi sjö   Pellivuoma myr
  Ruuttijärvi sjö   Pellivuoma myr
  Ruuttikoijukko skogsparti   Pellovaara berg
  Ruuttilaki höjd   Peltosaari holme
  Ruuttilehto skog   Peläjäniva, se Petäjäniva fors
  Ruuttisaajo myrholme   Penajaniva, se Penäjäniva fors
  Ruuttivuoma myr   Penajaoja, se Penäjäoja berg
  Ruuttivuoma myr   Penajaoja, se Penäjäoja bäck
  Ruuttivuoma myrmark   Penala skogshöjd
  Ruuttivuoma myrmark   Penalavaara berg
  Rytiallo berg   Penejä niva fors
  Rytijärvi sjö   Penetyksenkoski fors
  Rytijärvi, Iso sjö   Penikkajänkkä myr
  Rytijärvi, Pikku sjö   Pennalavaara berg
  Rytikuusikko skogsmark   Pentikaoja, se Juntikanoja bäck
  Rytisaajo myrholme   Pentinjärvi sjö
  Rytivaara berg   Pennalavaara berg
  Rytivaaranoja bäck   Pentinjärvi sjö
  Rytivuoma myrmark   Pentinrova skogshöjd
  Räpphöökiaho terräng   Penttirova skogshöjd
  Rässioja bäck   Penäjaniva, se Penäjä niva fors
  Rässinpalo terrängområde   Penäjälehto skog
  Saalovuoma myrmark   Penäjäniemi udde
  Saalovuoma myrmark   Penäjäniva fors
  Saarnamäki höjd   Penäjäoja bäck
  Saaremaanjänkkä myr   Penäjäsuvanto sel
  Saarenmaat terräng   Penäjäoja bäck
  Saarijoki bäck   Peppaautto strand
  Saarijärvi sjö   Perjantosuvanto sel
  Saarijärvi f.d. sjö   Perkkiöniemi udde
  Saarikoski fors   Perkkiönniemi udde
  Saarikoski fors /Se   Perkkiönlahti vik
  Saarikoski fors   Perkkiönsaajo skogsparti
  Saarilehto skogsparti   Perna udde
  Saarivuoma, Alanen myrmark   Peräaho tallhed
  Saarivuoma, Ylinen myrmark   Perähonkavaara berg
  Paavosaari holme   Peräjäjoki bäck
  Saarenmaat skogsområde   Peräjäkoski fors
  Saarijärvi sjö   Peräjäkoski fors
  Saarijärvi sjö   Peräjälehto berg
  Saarijärvi sjö   Peräjärvi sjö
  Saarikoskenlantot tjärnar   Peräjärvi sjö
  Saarikoskensuanto sel   Peräjävaara berg
  Saarikoskenvaara berg   Peräjävaara berg
  Saarikoskenvaara berg   Peräjävaara, se Peräjälehto berg
  Saarikoski fors   Peräjävaara, se Mettä Peräjävaara berg
  Saarikoski fors   Peräjävaara, Metsä berg
  Saarikoski fors   Peräjävaara berg /Se
  Saarikoski fors   Peräjävuomajärvi sjö
  Saarikoski fors /Se   Perävaara höjd
  Saarilantto tjärn   Pesäjänkkä myr
  Sahavaara berg   Petäjikkö skogsmark
  Saijovuoma myr   Petäjikkö skogsparti
  Saintieva skogsmark   Petäjäjärvi sjö
  Saittajärvi sjö   Petäjäniva fors
  Saivohieta holme   Petäjäoja bäck
  Saivojänkkä myr   Petäjäselkä ås
  Saivojärvi sjö   Petäjäselkä berg
  Saivojärvi sjö   Petäjävuoma myr
  Saivoselkä höjd   Peuraniemi udde
  Sakeapalo höjd   Peuraoja bäck
  Salkonvuoma myr   Peuravaara berg
  Salmensaari holme   Peuravaaravuoma myr
  Salmijärvet sjöar   Pieni Kitkiöjärvi sjö
  Salmijärvi sjö   Pihkiahvenjärvi sjö
  Salmijärvi sjö   Piikajoki bäck
  Salmikoski fors   Piikajoki å
  Salmisaajot skogsområde   Piippumutka strandremsa
  Salmivaara, Alanen berg   Pikku Aareansaari holme
  Salmivaara, Ylinen berg   Pikku Huornanen bergstopp
  Salmivuoma myr   Pikkujoki å
  Salmivuoma myr   Pikkujoki å
  Salmivuoma myr   Pikkujänkkä myr
  Sammakkojänkkä myr   Pikkujärvi sjö
  Sammakkojärvi sjö   Pikku Järvivaara berg
  Sammakkovaara berg   Pikku Liiskojärvi sjö
  Sammallahti vik   Pikku Luppomaa skogsmark
  Sammalvaara berg   Pikkumaat myrland
  Sammalvuoma, Alanen myr   Pikku Paljukka berg
  Sammalvuoma, Ylinen myr   Pikku Poikurijärvi sjö
  Sarvisto terräng   Pikku Pukkiaho skogshöjd
  Sattajoki bäck   Pikku-Riuhtajärvet sjöar
  Sattajärvi sjö   Pikkusaari holme
  Sattajärvi sjö   Pikkusaari ö
  Sattajärvi sjö   Pikku Salmijärvi sjö
  Sattavaara berg   Pikkutieva höjd
  Saukkojoki bäck   Pikkutolppajärvi sjö
  Saukkosenlehto skog   Pilkasaadio, se Pilkkasaajo gård
  Saukkosvannonvaara berg   Pilkasaadio terräng /Se
  Saukkosuanto sel   Pilkkarova skogshöjd
  Saukkovuoma myrmark   Pilkkasaajo terräng
  Saunantieva ås   Pimpiö terräng
  Savijänkkä myr   Pimpiöjoki å
  Savioja bäck   Pimpiönjänkkä myr
  Savioja bäck   Pimpiönvaara berg
  Savivuoma myr   Pimpiövuoma myr
  Savivuopio vik   Pirttijärvi sjö
  Savivuopionoja bäck   Pissi skogsparti
  Seikanjoki bäck   Pissijärvi sjö
  Seikanranta strandområde   Pissiniementie väg
  Seipijärvi sjö /Se   Pissiniemenvääki väg
  Seiviönaho skogsområde   Pissiniemi udde
  Seiviökoski fors   Pissiniemi udde
  Seiviönkoski fors   Pissinjänkkä myr
  Seiviönniemi udde   Pissinjärvi sjö
  Seiviönmella strandremsa   Pissinjärvi sankmark
  Sekamaanoja bäck   Pissinlehto hed
  Selänoja bäck   Pissinlehto skogsparti
  Selänvaara berg   Pitkäjärvi sjö
  Selänvuoma myr   Pitkälahti vik
  Sevänlaki berg   Pitkälehovuoma myr
  Sevänvuoma myr   Pitkälehto sank mark
  Siikajoki biflod /Se   Pitkälehtovuoma myr
  Siikajoki bäck   Pitkälehtovuoma, se Pitkälehovuoma myr
  Siikajoki bäck   Pitkäniemi udde
  Siikajärvet sjöar   Pitkänperänkuusikko skogsparti
  Siikajärvi sjö /Se   Pitkänperänvuoma myr
  Sikajärvi sjö   Pitkäperä skogsparti
  Siikajoki bäck   Pitkäperänvaara berg
  Siikajärvi sjö   Pitkärämeä myr
  Siikajärvi sjö /Se   Pitkäselkä ås
  Siikakangas mo   Pitkäselkä skogshöjd
  Siikasaari holme   Pitkäsuanto sel
  Siikasuannonvuoma myr   Pitkäsuvanto sel
  Siikavaara, Alanen berg   Plootuvaara berg
  Siikavaara, Ylinen berg   Plootuvaara berg
  Siikavaara Ylinen berg   Plootuvaara berg
  Siirinpalo terräng   Poikkijänkkä mosse
  Sileälaki berg   Poikkijänkkä mosse
  Silmijärvet sjöar   Poikkiselkä hed
  Silmävuoma myr   Poikurijärvi sjö
  Siltaoja bäck   Poikurinpalo skogsmark
  Siltapalo skogsmark   Poitajaoja bäck
  Siltasaajo skogsudde   Poitajarova skogshöjd
  Sirviäinen berg   Poitajavaara berg
  Sisnakkajärvi sjö   Pokanjänkkä myr
  Sisnakkapalo skogsmark   Pokkajänkkä myr
  Sisnakkavuoma myr   Pokkaoja bäck
  Sisuusjänkkä myr   Poromaa skog
  Sivakkajoki å   Poromaa terräng
  Sivakkakaitaset terrängområden   Poromaajänkkä myr
  Sivakkalehto skogsområde   Porovaara berg
  Sivakkavaara berg   Porovaara berg
  Sivakkavuoma myr   Porovaara höjd
  Sofiarova berg   Porovaaranjoki å
  Sotkansaari holme   Porrasjärvi sjö
  Soivintokivi sten   Porrasmaa hed
  Sorvajänkkä myr   Porttisenoja bäck
  Soukansaajo skogsområde   Potaskasaajo höjd
  Soutuniva fors   Pounikko berg
  Soutusuanto sel   Pounikko berg
  Suannonoja bäck   Pounikkojärvi sjö
  Suinajärvi sjö /Se   Pounikonkuusivaara berg
  Suksijoki bäck   Pryntäri holme
  Suksijoki bäck   Puiraankangas hed
  Suksijoki bäck   Puiraankangas hed
  Suksijärvi sjö   Puiraanoja bäck
  Suksilehto terräng   Puirankuru dal
  Suksilehto skogsmark   Puitajarova skogshöjd
  Suksilehto skogsmark   Pukkiaho (skogs)höjd
  Suksioja bäck   Pukkivuoma myr
  Suksioja bäck   Pukkojärvi sjö
  Suksivaara berg   Pukkovuoma myr
  Suksivaara berg   Pulikanjärvi sjö
  Suksivuoma myr   Pulikanoja bäck
  Suksivuoma myr   Pulikanvuoma terräng
  Suolakoski fors   Pulikanvuoma myr
  Suolakuusikko skogsområde   Pulikkajärvi sjö
  Suolamaa skogsmark   Pulikkajärvi sjö
  Suolaoja bäck   Pulikkalaki höjd
  Suolaoja bäck   Pulikkalaki berg
  Suolaojankangas terräng   Pumminniemi udde
  Suolavuoma myrmark   Puna-Jussankari grund
  Suolavuoma myr   Punanenvuoma myr
  Suutevaara berg   Punanenvuomanoja bäck
  Suutevaaranvuoma myrmark   Punasenvuomanoja bäck
  Suuvuopinrova skogsmark   Puolatieva backe
  *Svalforsen fors /Se   Puristaja fors
  Särkijoki bäck   Puristajen Oja, se Puristajoki bäck
  Särkijoki bäck   Puristajoki bäck
  Särkijärvet sjöar   Puristajoki bäck
  Särkijärvi sjö   Puristajoki bäck
  Särkijärvi sjö   Puristajärvi sjö
  Särkijärvi sjö   Puristakero berg
  Särkijärvi, Alanen sjö   Puristakoski fors
  Särkijärvi, Keskinen sjö   Puristaoja bäck
  Särkijärvi, Ylinen sjö   Puristapalo hed
  Särkikarhakkavaara berg   Puristaselkä berg
  Särkioja bäck   Puristasuvanto sel
  Särkioja bäck   Puristavaara berg
  Särkirova skogsområde   Purosari, se Puurosaaret holme
  Särkirova berg   Puukkorinta terräng
  Särkirova skogsås   Puunanenoja bäck
  Särkivaarat berg   Puunanenvuoma myr
  Särkivuoma myr   Puunanenvuoma myr /Se
  Särkivuoma myr   Puunanenvuoma myr
  Taipaleenoja bäck   Puurooja bäck
  Taipalenkaula myrmark   Puurooja bäck
  Taipalensuu slåttermyr   Puurosaaret holmar
  Takahuhta terräng   Puurovaara skogshöjd
  Taka-Juolamaa skogsområde   Puuruoja bäck
  Takajänkkä myr   Puuruvaara berg
  Takajänkkä myr   Puuruvaara, se Kursunmaa berg
  Takalammenjänkkä myr   Puusölkä Saknas
  Takapalo berg   Pykinkinpalo skogsparti
  Takapalo berg   Pyssykorva fors
  Takapalo ås   Pyöreä å-del
  Takapalonjänkkä myr   Pyörnylehto hed
  Takavuoma myr   Pyörynlehto skogsparti
  Takavuoma myr   Pärepuumaa skogsmark
  Takavuoma myr   Pärepuumaa terräng
  Takavuoma myr   Pärepuumaanjänkkä myr
  Takavuoma myrmark   Pääkönniemi udde
  Takavuoma myr   Pääkönniemi udde
  Takavuoma myrmark   Päänalavaara, se Pennalavaara berg
  Takavuomanoja bäck   Päänalavaara, se Penalavaara berg
  Takavuomanpalo skogsmark   Päänalavaara berg /Se
  Takavuomanvittikko skogsområde   Pääskysenlahti höjd
  Takaväylä sund   Pääskysenlaki berg
  Takkijärvi sjö   Päävaara berg
  Takkikankaat skogsmark   Päävaara berg
  Takkivaara, Alanen berg   Pöhölehto skog
  Takkivaara, Alanen berg   Pökkylä ö
  Takkivaara, Ylinen berg   Pökkölä berg
  Talisenjärvi sjö   Pöykkyrinpalo skogsparti
  Talisenlehto terräng   Raatotieva strandbrant
  Talisenoja bäck   Raijolahensuanto Saknas
  Talisenvaara berg o. triangelpunkt   Raijolahti vik
  Talisenvuoma myr   Raijolahti vik
  Taljasaajo myrholme   Raititie väg
  Talonmaa skogsmark   Rantajänkkä myr
  Talvitieaho skogsmark   Rantajärvenoja bäck
  Talvitienjänkkä myr   Rantapuristajoki bäck
  Tammalehto skogsmark   Rantavaara berg
  Tannaniemi udde   Rantavaara berg
  Tanojärvi sjö   Rantavaara berg
  Tanopalo skogsområde   Rantavaara berg
  *Tapojärvi plats vid älv   Rantavinsa berg
  Tapulilehto skogsområde   Rappaajärvi sjö
  Tapulivuoma myr   Rapusta Oja, se Kapustaoja bäck
  Tapulivuoma myr   Rasavinsa berg
  Tauluvaara berg   Rasi berg
  Tauluvuoma myrmark   Rasijänkkä myr
  Teirijoki bäck   Rasi(vaara) berg
  Teirijoki bäck   Rasivuoma myr
  Teirilehto terräng   Rautakostcenrova skogsparti
  Tervahautamaa skogsmark   Rautakosteroa skogshöjd
  Tervajoki bäck   Rautakosterova skogshöjd
  Tervajoki bäck   Rautulajärvi, se Rautulanjärvi sjö
  Tervajoki bäck   Rautulanjärvi sjö
  Tervajänkkä myr   Rehkilöniemi udde
  Tervajärvi sjö   Reponiemi udde
  Tervaniemi udde   Reponivanvaara berg
  Tervaoja dike   Reponivanvaara berg
  Tervaojanharju ås   Reponivanvaarankoivikko björkhed
  Tervasaajo skogsparti   Reponivanvuoma myr
  Tervatieva skogsmark   Reuhka berg /Se
  Tervavuomansaajo skogsområde   Revonpesänmaa skogsparti
  Terävälaki berg   Rievikkö höjd
  Tiehonkavaara berg   Rievikkönvuoma, se Rievikkövuoma myr
  Tiehonkavaara berg   Rievikkövuoma myr
  Tiejärvenlehto skogsmark   Rievikkövuoma höäng
  Tiejärvi sjö   Riitaaho skog
  Tiemaa terräng   Riitajoki bäck
  Tievasaajo fastmarksområde   Riitajoki å
  Tievavuoma myr   Riitajärvi sjö
  Tievavuomanvaara berg   Riitakuusikko skogsparti
  Tiheämaa terräng   Riitarimpi myr
  Tiheämaa skogsmark   Riittavaara berg
  Tiilikangas skogsmark   Riitavuoma myr
  Tiiliniemi udde   Rimikankanvaara berg
  Tikkalehto myrholme   Rimikankanvuoma myr
  Tikkasaajo terräng   Rimpijänkkä myr
  Tolppajänkkä myr   Rimpivuoma myr
  Tolppajärvet sjöar   Riponivanvaara, se Reponivanvaara berg
  Tolppalehto skogsområde   Risti berg
  Tontanoja bäck   Ristimela strand /Se
  Torajärvi sjö   Ristimella strand
  Toravaara berg   Ristivaara berg
  Toravaara berg   Ristivuoma myr
  Torikkavuoma myrmark   Ritalaki berg
  Torinen terräng   Ritalaki höjd
  Torisenoja bäck   Riuhanvaarantie väg
  Torisenoja bäck   Riuhkanjärvi sjö
  Tomeälven älv   Riuhtavaara berg
  Tomeälven älv   Riuhtavaara berg /Se
  Torneälven älv   Riukaajärvi sjö
  Torneälven älv   Riukanjänkkä myr
  Torneälven älv   Riukanjänkkä myr
  Tuirilehto skog   Riukanjänkkä myr
  Tulusjoki bäck   Riukantievat hedmarker
  Tummaranta strandparti   Riukanvaara skogsmark
  Tuohiaho skogsparti   Riukanvaara berg
  Tuohiauttovaara berg   Riukka berg
  Tuohikoanlehto skogsmark   Riukka skogsparti
  Tuohikoanvaara berg   Riukka berg
  Tuohilehot skogspartier   Riukkajänkkä myr
  Tuohijärvi sjö   Riukujänkkä myr
  Tuohirova höjd   Riukujänkkä myr /Se
  Tuohisaajo myrholme   Riukujärvi sjö
  Tuohivuoma myrmark   Riukukangas hed
  Tuohivuoma myr   Riukumaa, se Pellovaara berg
  Tuomaanniemi udde   Riukumaa hed
  Tuomaanoja bäck   Riukumaa berg /Se
  Tuomikangas skogsparti   Riukuoja bäck
  Tuomikursunoja bäck   Riutankoivikko skogsparti
  Tuomikursunvaara berg   Riuttajärvi sjö
  Tuomisuannonkangas mo   Riuttalehto skogsparti
  Tuomisuanto sel   Riuttavaara berg
  Tuomivuoma myr   Roanoja, se Rovanoja bäck
  Tuore-Langerova bergås   Roskajoki å
  Tupojoki bäck   Rosteranta, se Ruosteranta strand
  Tupojärvi sjö   Roukojärvi sjö
  Tupojärvi sjö   Roukovittikko berg
  Tupovaara höjd   Rovanoja bäck
  Tupovaara berg   Rovanoja bäck
  *Tuppujärvi sjö   Rovanoja bäck
  Typpyräjävi, Iso sjö   Rovanperänkuusikko skogshöjd
  Typpyrävaara berg o. triangelpunkt   Ruhojänkkä, se Ruohojänkkä myr
  Typpyrävuoma myr   Ruipijänkkä myr /Se
  Tyvimaa terräng   Ruipijänkkä, se Ruppijänkkä myr
  Tärendö älv Saknas /Se   Ruisjänkkä myr
  Tälläysoja bäck   Ruispalo skogsmark
  Tölppäniemi udde   Ruispalo backe
  Uenlantonkangas skogsparti   Ruispalo terräng
  Ukonjärvi sjö   Rukhiinaiantieva backe
  Ukonvaara berg   Rukkhinaijantieva skogsmark
  Ukonvuoma myrmark   Rukojoki bäck
  Umpijoki bäck   Rukomasaarennokka udde
  Umpijärvi sjö   Rukomasaari holme
  Umpijärvi sjö   Ruohojänkkä myr
  Umpivaara berg   Ruohokorva fors
  Urakkakero berg   Ruohokuru dal
  Urakkakeronoja bäck   Ruoinvainio äng
  *Utkojärvi utvidgning av Muonio älv   Ruokojoki å
  *Utmockan, se Lappeakoski fors   Ruokojärvi sjö
  Uttujoki bäck   Ruokovaara, se Ylinen och Alanen Roukovaara berg
  Uttujoki bäck   Ruokovaara berg
  Uttujänkkä myr   Ruokovaara berg
  Uttujänkkä myr   Ruokovittikko, se Roukovittikko berg
  Uumällinjoki bäck   Ruonajärvi sjö
  Uusiaho svedjemark   Ruonajärvi sjö
  Uusijoki bäck   Ruostekuru bäck
  Uusijänkkä myr   Ruostekuru bäckravin
  Uusijänkkä myr   Ruosteoja bäck
  Uusijänkkä myr   Ruosteranta strand
  Uusijänkkä myr   Ruosteranta strand
  Uusijärvi sjö   Ruotojoki bäck
  Uusipalo skogsområde   Ruotovaara skogsmark
  Uusipalo skogsområde   Ruotovaara berg
  Uusipalo skogsområde   Ruotovuoma myr
  Vaarajärvenvuoma myr   Ruotovuoma myr
  Vaarajärvi sjö   Ruotovuoma myr
  Vaaranpäänjärvi sjö   Ruppijänkää myr
  Vaararinta skogsmark   Ruttijärvi sjö
  Vahtilaki höjd   Ruttijärvi sjö
  Vaihetusniemi udde   Ruttilaki höjd
  Vaijajoki bäck   Ruttivuoma myr
  Vaijajoki å   Ruuttijärvi sjö
  Vaijajärvi sjö   Ruuttijärvi sjö
  Vaijasuannonvaara berg   Ruuttijärvi sjö
  Vaijavuoma myr   Ruuttijärvi sjö
  Valkeajärvenkankaat moar   Ruuttijärvi sjö
  Valkeajärvi sjö   Ruuttijärvi sjö
  Valkeajärvi sjö   Ruuttijärvi sjö
  Valkeajärvi, Pikku sjö   Ruuttijärvi sjö
  Valkeariipi sjö   Ruuttilahti vik
  Vanhaaho höjd   Ruuttilaki berg
  Vanhaaho svedjemark   Ruuttilehto hed
  Vanhaahonvuoma myr   Ruuttirämeä sankmark
  Vanhapalo skogsås   Ruuttivuoma myr
  Vanhapalo skogsås   Ruuttivuoma myr
  Vankka skogsområde   Ruuttivuoma myr
  Varkaanvaara berg   Ruuttivuoma myr
  Vasikkajoki bäck   Rykkäjärvi, se Tuohijärvi sjö
  Vasikkajärvi sjö   Rykkäjärvi, se Riuhkanjärvi sjö
  Vasikkakangas terräng   Rykkäjärvi sjö /Se
  Vasikkakuru dalgång   Rytiaho skogsparti
  Vasikkaniemi udde   Al. Rytijärvi, se Alaset-Ruuttijärvet sjö
  Vasikkavuoma myrmark   Rytijärvi sjö
  Vastamaa skogsmark   Rytijärvi, se Ruuttijärvi sjö
  *Vatojärvi sjö /Se   Rytijärvi sjö /Se
  Vaulontievat åsar   Rytikuusikko dunge
  Veistonkangas skogsmark   Rytivaara berg
  Vekarasaari ö   Rytivaara berg
  Ventikkölaki höjd   Rytivaara höjd
  Ventikkövaara berg   Rytivaaranoja bäck
  Ventikkövaara berg   Rytivuoma myr
  Ventikkövuoma myr   Ryttisalmenvuoma myr
  Vesirimpi dike   Räpphöögi äng
  Veturijärvi sjö   Räpphöökinoja bäck
  Veuhkosenlehto skog   Rässijoki bäck
  Veuhkosenoja bäck   Rässinoja bäck
  Veuhkosenvuoma myr   Rässinpalo skogsparti
  Vierikkövuoma myr   Rässioja bäck
  Vigeliusniemi udde   Rääpäle sjö
  Vihvilövuoma myrmark   Röninki udde
  Viiksenjärvi sjö   Saajio myrholme
  Viiksenjärvi, Vähä sjö   Saajomaa terräng
  Viiksenlahti vik   Saalasvuoma, se Saalovuoma myr
  Viiksenlaki berg   Saalasvuoma myr /Se
  Viiksenoja bäck   Saalojoki å
  Viiksenvuoma myr   Saalorämeät skogsmark
  Viiksinpudas älvgren   Saalovuoma myr
  Viiksinsaari ö   Saalovuoma myr
  Viiksjärvi sjö   Saarenlahti vik
  Vinhanaho sved   Saarenmaat hedar
  Vinsa berg   Saaren niva ström
  Vinsanjänkkä myr   Saarenniva fors
  Vinsanoja bäck   Saarijoki bäck
  Virkaaho skogsparti   Saarijoki, se Kivijoki bäck
  Virkalehto skogsområde   Saarijärvi sjö
  Virkalehto skogsområde   Saarijärvi sjö
  Virkalehto skogsparti   Saarijärvi sjö
  Virtalankangas skogsparti   Saarijärvi sjö
  Virtalankangas skogsområde   Saarikangas skogsparti
  Visantokoski, Alanen fors   Saarikoskensaari holme
  Visantokoski, Ylinen fors   Saarikoskensaari holme
  Vittalaenjänkkä myr   Saarikoskensuvanto sel
  Vittalaenjärvi sjö   Saarikoskenvaara berg
  Vittalaki höjd   Saarikoskenvaara berg
  Vittalaki berg   Saarikoskenvaara berg
  Vittalaki berg   Saarikoskenvaara berg
  Vittamaa skogsområde   Saarikoski fors
  Vittamaa terräng   Saarikoski fors
  Vittamaa skogsmark   Saarikoski fors
  Vittaniemi udde   Saarikoski fors
  Vittavinsa berg   Saarilehto lund
  Vittavuoma myr   Saarilehto skogsparti
  Vittavuomanoja bäck   Saarnamäki backar
  Vittikkokero skogsområde   Saasukainenö ö?
  Vittikkolaki berg   Sahonmukanoja bäck
  Vittikkooja bäck   Sahonmukka älvkrök
  Vittikkorova höjd   Saijajoki, se Saittajoki bäck
  Vuolonkangas hed   Sainlehto skog
  Vuolonkuusikko skogsområde   Saitankangas strand
  Vuomajärvenlehot skogsmark   Saitanniemi udde
  Vuomajärvi sjö   Saitanpalo skogsparti
  Vuomajärvi sjö   Saittajoki bäck
  Vuopio vik   Saittaniemi udde
  Vuopionniemi udde   Saittaniemi udde /Se
  Vuopiovittikko skogsmark   Saittaniemenniva fors
  Vuotturaippajärvi sjö   Saittaniva fors
  Vähä-Airivaara berg   Saittaranta strandäng
  Vähäjoki bäck   Saivo sjö
  Vähäjoki bäck   Saivojärvi sjö
  Vähäjärvi sjö   Saivojärvi sjö
  Vähäjärvi sjö   Saivojärvi sjö
  Vähäkangas skogsområde   Saivojärvi sjö
  Vähä-Karhuuvaara höjd   Saivonhieta ängsholme
  Vähälehto skogsområde   Saivonkuru bäck
  Vähä-Muosselkä berg   Saivooja bäck
  Vähäsaari holme   Saivosaari holme
  Vähävinsa terräng   Saivoselkä berg
  Väkkäräkoski fors   Saivovastaleenmaa berg
  Väkkäräsaari holme   Salkonvuoma myr
  Väli-Honkavaara berg   Salkosen Suvanen Oja, se Jalkosensuvannonoja Saknas
  Välijoki bäck   Salkunvuoma, se Salkonvuoma myr
  Välijänkkä myr   Salmenniemi udde
  Välijänkkä myr   Salmensaari ö
  Välijänkkä myr   Salmijärvet sjöar
  Välijänkkä myr   Salmijärvet sjöar
  Välijänkkä myr   Salmijärvi, se Salmijärvet sjö
  Välikuusikko skog   Salmijärvi, se Salmijärvet sjö
  Välikuusikko terräng   Salmijärvi sjö
  Välioja bäck   Salmivuoma myr
  Välivaara berg   Salo skogsmark
  Välivaara berg   Salo skog
  Vänkönmännikkö skogsmark   Salo terräng?
  Vänkönmännikkö skogsområde   Salonaho skogsparti
  Vänkönniemi udde   Salmikoski fors
  Vännijänkkä myrmark   Samakkovaara berg
  Vännijänkänjupukka berg   Sammakkojänkkä myr
  Vännijänkänlehto skogsparti   Sammakkojärvi sjö
  Väylänsaari ö   Sammakkojärvi sjö
  Vääräkoskenvuoma myr   Sammakkojärvi sjö
  Vääräniva fors   Sammakkovaara, se Samakkovaara berg
  Väärännivanpalo skogsmark   Sammalvaara berg
  Ylijoki bäck   Sammalvaara berg
  Ylinenjoki å   Sammalvuoma myr
  Ylinenlaki höjd   Sammalvuoma myr
  Ylinenpalo skogsområde   Saolavuoma, se Suolavuoma myr
  Ylipäänjärvi del av sjö   Sattajoki å
  Ylisaari holme   Sattavaara berg
  Ylisenvuomantausta höjd   Sattavaara berg
  Ylivinsa skogsområde   Saukkojoki bäck
  Ylivuoma myr   Saukkojoki å
  Ylivuoma myr   Saukkosenlehto skogsparti
  Ylivuopio näs   Saukkovuoma myr
  Ymmyräinen, Iso myr   Savijänkkä myr
  Ymmyräinenjänkkä myr   Savikangas skogsmark
  Ymmyräinenjänkkä myr   Savikangas hed
  Ymmyräinen, Pikku myr   Savioja bäck
  Ymmyräisenpalo skogsområde   Savioja bäck
  Äfwerlapikoski, se Lappeakoski fors   Saviojankangas skogsmark
  Ähkynen skogsområde   Savivuopionoja bäck
  Ähkärä berg   Seikanjärvi sjö
  Äijäjärvi sjö   Seipikivi sten
  Äijänkoski fors   Seipikivi sten
  Äijävaara berg   Seipilahti vik
  Äijävuoma myr   Seipilahti vik
  Äijävuoma myr   Seiviökoaki fors
  Äkäsjoki biflod /Se   Seiviönaho sved
  Äpäräjärvi sjö   Seiviönalusta strandremsa?
  Ärsönlahti vik   Seiviönmella myrholme
  Ärsönlehto skogsområde   Seiviönmella skogsparti
  Ärsönniva fors   Selkässari holme
  Ärsönoja bäck   Selänvuomanvaara berg
  Ärsönvaara berg   Sieheinäsaari holme
  Ärsönvuoma myr   Siikajoki å
  Ääriaho skogsmark   Siikajoki å
  Ääverkoski fors   Siikajärvi sjö
  Ääverkoski fors   Siikajärvi sjö
  Ääversaari holme   Siikakankaat hedar
      Siikasaari holme
      Siikatieva backe
      Siikavaara berg
      Siikavaara berg
      Siikavuoma myr
      Siirimaa terräng
      Siirinpalo skogsmark
      Silejälaki bergstopp
      Silmijärvi sjö(ar)
      Silmäjärvi sjö
      Silmävuoma myr
      Siltajärämä virvel
      Siltaoja bäck
      Simulovikan huhta skogsmark
      Sintanen laki bergstopp
      Sinttaa bergstopp
      Sipisaari holme
      Sirppilehto skogsparti
      Sirviäinen skogsmark
      Sirviäinen berg
      Sivakkajoki å
      Sivakkakaitaset myrskog
      Sivakkaoja bäck
      Sivakkavaara berg
      Sivakkavaara berg
      Sivakkavaara berg
      Sivakkavuoma myr
      Sofiavaara berg
      Sorminiemi udde
      Sotkakivi sten
      Sotkansaari ö
      Soukansaajo holme
      Soutokorva fors
      Soutukorva fors
      Soutusuvanto sel
      Ställäysoja, se Tälläysoja bäck
      Suannonoja, se Suvannonoja bäck
      Suksijoki bäck
      Suksiljoki bäck
      Suksijoki å
      Suksijärvet tjärnar
      Suksijärvi sjö
      Suksioja bäck
      Suksivaara berg
      Suksivaara berg
      Suksivuoma myr
      Suksivuoma myr
      Suolaharju skogshöjd
      Suolakosken-tammi damm
      Suolakoski fors
      Suolakursu bäck
      Suolakuusikko skogsdunge
      Suolaoja bäck
      Suolatievat skogshöjd
      Suolavuoma myr
      Suorsapakka berg
      Suorsapakka höjd
      Suovanperäjänkkä myr
      Surmalevä myr
      Suutevaara berg
      Suutevaaranvuoma myr
      Suuvuopionrova skogsparti
      Suvannonoja bäck
      Suvannonoja bäck
      Suvannonoja bäck
      Syväoja bäck
      Syväoja bäck?
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki å
      Särkijärvet sjöar
      Särkijärvi, se Liiskojärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö /Se
      Särkijärvi sjö
      Särkikarhakka hed
      Särkirova skogsmark
      Särkirova berg
      Särkirova skogshöjd
      Särkirova skogsmark
      Särkitieva hed
      Säymäjäkoski fors
      Sääskivuoma myr
      Sääskivuopio vik
      Taavolahti vik
      Taipaleenoja bäck
      Taipaleensuu ängsmark
      Takajänkkä myr
      Takanenpalo skogshöjd
      Takapalo hed
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuomanoja bäck
      Takkavuoma, se Takavuoma myr
      Takkavuoma myr /Se
      Takkikosket forsar
      Takkivaara berg
      Takkivuoma myr
      Talisenjärvi sjö
      Talisenvaara berg
      Tallasjoki å /Se
      Talvitienniemi udde
      Talvitiennivat forsar
      Tammalehto skog
      Tammalehto skogsparti
      Tammoja bäck
      Tammukkajärvi sjö
      Tampukkajärvi sjö
      Tannanlahti vik
      Tanojärvi sjö
      Tappiaho skogsmark
      Tappuulilehto skog
      Tapulilehto skogsparti
      Tapulinvitsikko terräng
      Tapulivuoma myr
      Tapulivuoma myr
      Tarha åkerlapp
      Taulujoki å
      Tauluvaara berg
      Tauluvaara berg
      Tauluvaara berg
      Tauluvuoma myr
      Tauluvuoma myr
      Tauluvuoma myr
      Teirijoki bäck
      Tervahaudanpää Saknas
      Tervajoki bäck
      Tervajoki bäck
      Tervajänkkä myr
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi sjö
      Tervakuoppa djup
      Tervaniemi udde
      Tervaniemi udde
      Tervaniemi udde
      Tervanperä Saknas
      Tervaojanharju höjd
      Tervatie stig
      Tervavuoma myr
      Tervavuoma myr
      Tiejärvenkangas skogsparti
      Tiejärvi sjö
      Tiemaanoja bäck
      Tiensuunsuvanto sel
      Tievasaajio skogsmark
      Tievasaajo skogsparti
      Tievavuoma myr
      Tievavuoma myr
      Tievavuomanvaara, se Tievavuomavaara berg
      Tievavuomanvaara berg
      Tievavuomavaara berg
      Tiilijänkkä myr
      Tiilikangas hed
      Tiilikangas hed
      Tiilikangas höjd
      Tiiliniemi udde
      Tiiliniemi udde
      Toinen Aareajärvi sjö
      Toinen Muodosjärvi, se Tanojärvi sjö
      Tolppajänkkä myr
      Tolppajärvi sjö
      Tolppajärvi sjö
      Tolppalehto moränhed
      Tolppatieva kulle
      Tontankirkko terräng
      Tontanvittu sund
      Torajärvi sjö
      Torikavuoma myr
      Torikkavuoma, se Torikavuoma myr
      Torinen terräng
      Torinen myr
      Torisenniemi udde
      Torisenoja bäck
      Torisenoja bäck
      Tormissajo myrholme
      Torneälven, se Tornio väylä älv
      Tornio väylä älv
      Tornio väylä älv
      Tuhilehto myrholmar
      Tuirilehto, se Tuirolehto skog
      Tuirilehto skogsparti
      Tuirolehto skog
      Tulusjoki å
      Tuluusjoki bäck
      Tunnurisalo lågland
      Tuohijärvi sjö
      Tuohikoanvaara berg
      Tuohilehdot skogsparti
      Tuohivuoma myr
      Tuohmaanoja bäck
      Tuomanniemi udde
      Tuomaanoja, se Tuohmaanoja bäck
      Tuomikangas hed
      Tuomikursunoja bäck
      Tuomikursunoja bäck
      Tuomisaari holme
      Tuomivaaranjänk myr
      Tuomivaaranjänk, se Härkävuoma myr
      Tuomivaaranjänkkä myr /Se
      Tuore-Langerova moränhed
      Tupojoki bäck
      Tupojoki å
      Tupojärvi sjö
      Tuponiemi udde
      Tupovaara berg
      Tuppi-Anni Saknas
      Tuppijoki å
      Tuppilompolo sjö
      Tuppi lompolo sjö
      Tyihälänvainio naturäng
      Tälläysoja bäck
      Tälläysoja bäck
      Tärännöntie landsväg
      Täräntö väylä älv
      Törmäsniva fors
      Uihkua skogsmark
      Uitinoja bäck
      Uitinoja bäck
      Uitinojanniemi udde
      Ukkonjärvi sjö
      Ukkonjärvi sjö /Se
      Ukkonoja bäck
      Ukkonvuoma myr /Se
      Ukonjärvi sjö
      Ukonjärvi sjö
      Ukonpää berg
      Ukonvaara berg
      Ukonvaara berg
      Ukonvaara berg
      Ukonvaara skogshöjd
      Ukonvuoma myr
      Ukonvuoma myr
      Ullaoja bäck
      Umpijärvi sjö
      Umpijärvi sjö
      Umpivaara berg
      Umpivaara höjd
      Urakkakero berg
      Urakkakeronoja bäck
      Utkujoki biflod
      Uttujoki bäck
      Uttujoki å
      Uttujoki bäck
      Uttujänkkä myr
      Uttujänkkä myr
      Uttuvaara berg
      Utujoki, se Uttujoki bäck
      Utujoki å /Se
      Utujänkkä, se Uttujänkkä myr
      Utujänkkä myr /Se
      Uudenlantonkangas terräng
      Uuenlantonkangas tallhed
      Uujärvi sjö
      Uusaari del av holme
      Uusi-aho hed
      Uusijoki å
      Uusijänkkä myr
      Uusipalo tallhed
      Uusipalo hed
      Vaalasuvanto sel
      Vaalusuanto sel
      Vaarajärvi sjö
      Vaaranperä byadel
      Vaaranperä höjd
      Vaaranperänjänkkä äng
      Vaarantausta myr
      Vahtilaki berg
      Vaijajoki bäck
      Vaijajärvi sjö
      Vaijasuvannonvaara berg
      Vaijasuvanto sel
      Vajajoki, se Vaijajoki bäck
      Vaihetusniemi udde
      Vajajärvi, se Vaijajärvi sjö
      Valkamaa strandremsa?
      Valkeajärvi sjö
      Valkiajärvi, se Valkeajärvi sjö
      Valkiajärvi sjö
      Valpunniva fors
      Valtaväylä djup
      Vanha-aho hed
      Vanhaaho skogsparti
      Vanhaisenjänkkä myr
      Vanhaisenkari grund
      Vanhajoki å
      Vanha Kirkkomaa mark
      Vanhamaantiejänkkä myr
      Vanhan-Paikanrova höjd (ås)
      Vankko skogsparti
      Varismaa försumpade marker
      Varkaanmaa berg
      Varkaanranta strandremsa
      Vasikkajoki bäck
      Vasikkajoki å
      Vasikkajoki å
      Vasikkaniemi udde
      Vasikkanoja, se Vasikkajoki å
      Vasikkanoja bäck
      Vasikkanoja å /Se
      Vaskuri älvgren
      Vauluntievat hedar
      Veisto gårdsplats
      Veistonkangas skogsparti
      Veistonkoski fors
      Vekaraniva strömdrag
      Vekarasaari holme
      Vekarasaari ö
      Ventikkövaara berg
      Verokorva fors
      Verokorva Saknas
      Veturijärvi sjö
      Veturioja bäck
      Veuhkosenlehto skogsparti
      Veuhkosenoja bäck
      Veuhkosenvuoma myr
      Veukkesenvuoma myr
      Vierikövuoma myr
      Vihvilävuoma myr
      Vihvilävuoma myr /Se
      Vihvilövuoma myr
      Viiksenjärvi sjö
      Viiksenoja bäck
      Viiksensaari, se Viiksinsaari holme
      Viiksensaari holme
      Viiksinniemi udde
      Viiksinpudas älvgren
      Viiksinsaari holme
      Vikevä del av Alkkulasaari
      Vinisaari, se Keskinensaari holme
      Vinsa terräng
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsankuru myrmark
      Vinsanpalo skogshöjd
      Vinsat skogsområde
      Vira Sari, se Keskinensaari holme
      Virkalehto skog
      Virkalehto skog
      Virkalehto hed
      Virtalankangas hed
      Virtalankangas skogsparti
      Vitsalahensaari ö
      Vitsalahti vik
      Vitsalaki berg
      Vitsamaat terräng
      Vitsaniemi udde
      Vitsasalmi myr
      Vitsikkojänkkä myr
      Vitsikkooja bäck
      Vittalainjärvi tjärn
      Vittalainjärvi sjö
      Vittalakijärvi sjö
      Vittamaa skogsmark
      Vittamaa skogsmark
      Vittamaanjänkkä myr
      Vittaoja bäck
      Vittavinsa berg
      Vittavuoma myr
      Vittikkorova berg
      Vittikolaki höjd
      Viuhanaho skogsparti
      Vuolonkangas skogsparti
      Vuolonkankaat skogsmark
      Vuomajärvensaajo fastmarksholme i myr
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi sjö
      Vuoman perät myrmark
      Vuopio åmot
      Vuopio vik
      Vuopio vik
      Vuopiopalo skogsmark
      Vuotturaippajärvi sjö
      Vähä-Airijärvi sjö
      Vähä Airijärvi sjö
      Vähä Areajärvi, se Toinen Aareajärvi sjö
      Vähäjoenkoski fors
      Vähäjoki bäck
      Vähäjoki å
      Vähäjoki å
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähälehto skogsparti
      Vähäkangas skogsmark
      Vähä-Karhuvaara berg
      Vähä Kuusivaara berg
      Vähälehto skog
      Vähäoja bäck
      Vähä-Purosari, se Puurosaaret holme
      Vähä Rytijärvi sjö
      Vähäsaari holme
      Vähäsaari holme
      Vähäsalmijärvi sjö
      Vähävaara berg
      Väkkäräsaari, se Vekarasaari holme
      Väkkäräsaari holme
      Väkkäräsaari ö /Se
      Välijoki bäck
      Välijoki å
      Välijoki å
      Välijänkkä myr
      Välikoski fors
      Välikuusikko skogsparti
      Välimaa hedar
      Välivaara berg
      Välivaara berg
      Välivaara höjd
      Välivuoma myr
      Välpalo skogsmark
      Vänkyläjärvi sjö
      Vänkön Kuusivaara berg
      Vänkönlehto skogsparti
      Vänkönmännikkö talldunge
      Vänkönniemi udde
      Vänkönsaari holme
      Vännijänkkä myr
      Vännijänkkä (f.d.) myr
      Vännijänkkä myr
      Vännijänkänjupukka berg
      Värsijärvi skogsparti?
      Väylänsaari holme
      Väylänsaari holme
      Väyläsaari holme
      Yhteisensaajo skogsparti
      Ylijoki bäck
      Ylijoki å
      Ylikangas hed
      Yli Kihlankijoki å
      Yli Kiraakanrova skogshöjd
      Yli-Kuusijärvi sjö
      Ylilappea fors
      Ylimaa terräng
      Ylinenjoki bäck
      Ylinen Kihlangijoki, se Yli Kihlankijoki å
      Ylinen-Kihlankijoki biflod
      Ylinen Kulvakko hed
      Ylinen Kursujärvi sjö
      Ylinen Käymävaara berg
      Ylinenlaki berg
      Ylinen-Lapinniva del av fors
      Ylinen Lappea fors
      Ylinen lompolo sel
      Ylinen-Muotkajärvi sjö
      Ylinen-Pitkäperänvuoma myr
      Ylinen-Reponiva fors
      Ylinen Roukovaara berg
      Ylinen Salmijärvi sjö
      Ylinen Särkijärvi sjö
      Ylinenvaara skogsparti
      Ylinen-Visantokoski fors
      Ylinenvuoma myr
      Ylinen Vuopio vik
      Yliniva fors
      Yli-Reponiva fors
      Ylisaari holme
      Ylisenvuomantausta hed
      Ylläsjoki biflod
      Ähkynen, se Ähkönen skogshöjd
      Ähkäri berg
      Ähkärä berg
      Ähkönen skogshöjd
      Äijä vattenfall /Se
      Äijämaa berg
      Äijänkuusikko skogsparti
      Äijänpaikka, se Äijäntolppa vattenfall
      Äijäntolppa vattenfall
      Äijäraukansaari, se Äijäraukka holme
      Äijäraukka holme
      Äijävaara berg
      Äkäsjoki biflod
      Ämpärikorva strömvirvel
      Ämpärikorva fors
      Ämpärikorva fors
      Ärsonoja, se Ärsönoja bäck
      Ärsonoja, se Ärsönoja bäck
      Ärsö vik
      Ärsönniva fors
      Ärsönkangas hed
      Ärsönlehto berg
      Ärsönlehto hed
      Ärsönoja bäck
      Ärsönoja bäck
      Ärsönvaara berg
      Ärsönvaara berg
      Ääriaho skogsmark
      Ääriaho terräng
      Ääverkoski fors
      Ääverkoski fors
      Ääversaari holme
      Ääversaari holme

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.