ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kiruna stad : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)
Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 1527 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 2765
Kiruna stad /Se Aarihautasaari, (Gravholmen) holme Saknas Saknas Saknas Saknas
Kiruna stad /Se Aavaniemi udde Kiruna stad Aapojänkänlahti vik
Kiruna stad /Se Abborrträsket sjö Jukkasjärvi sn Aarnoniva fors
Kiruna stad /Se Abisko dal Jukkaslaiset inbyggarbeteckning Aataminvaara berg
Kiruna stad /Se Abisko skogsdal /Se Pokinpuolilaiset inbyggarbeteckning Abborrträsk sjö
Kiruna stad /Se Abiskojokk å Abisko traktnamn Abramtjåkko fjäll
Kiruna C del av stad /Se Adjakjaure sjö /Se Abisko östra jvanstalt Abramtjåkkå berg
Jukkasjärvi sn o. kyrkby /Se Adjakjokk bäck /Se Akso gård Adtjolahti vik
Jukkasjärvi f.d. sn /Se Adjaktjåkko, se Kuobletjåkko fjäll Ala Parakka by Ahamukka vik
Jukkasjärvi förs. /Se Adjakvagge dalgång /Se Alapää gård Ahmajoki bäck
Jukkasjärvi församling /Se Ahamukka vik Alapää gård Ahmajärvi sjö
Jukkasjärvi sjö och by Ahvenjoki bäck Alapää, se Ala-Soppero gdar Ahmavuoma myr
Jukkasjärvi by Ahvenjärvenvuoma myr Ala-Soppero gdar Ahmavuoma myr
Jukkasjärvi by /Se Ahvenjärvenvuoma myr Ala-Soppero by Ahmavuoma myr
Jukkasjärvi by /Se Ahvenjärvi sjö Alatalo gd Ahmavuomanpalot sveder
Jukkasjärvi kyrka Saknas Ahvenjärvi sjö Alttajärvi gdar Ahmavuomanpalot höjder
Jukkasjärvi lappmark Saknas /Se Ahvenjärvi sjö Autio byadel Ahonkuoppa notvarp
*Jukkasjärvi Överby o. Nederby Saknas /Se Ahvenjärvi sjö Autiovaara ödegårdar Ahvenjoki å
Abisko samhälle, turiststn /Se Ahvenjärvi sjö Autiovaara byadel Ahvenjoki bäck
Bergfors jvgst Ahvenjärvi sjö Bergfors station jvgst. Ahvenjoki bäck
Björkliden samhälle /Se Ahvenjärvi, Iso sjö Björkliden traktnamn Ahvenjoki bäck
Finnstaden stadsdel /Se Ahvenjärvi, Iso sjö Björkstugan hållplats Ahvenjoki bäck
Kaalasluspa by /Se Ahvenjärvi, Pikku sjö Erkin-Iikka gård Ahvenjoki bäck
Kalasluspe by /Se Ahvenjärvi, Pikku sjö Erkin-Jussi gård Ahvenjoki bäck
*Kalaswuoma lappby /Se Ahvenvaara berg Erkkinen gård Ahvenjoki bäck
Kaalasvuoma lappby /Se Ahvenvuoma myr Feeki gård Ahvenjärvenvuoma myr
*Kilkaniemi ort Ahvenvuoma myr Feetto gård Ahvenjärvenvuoma myr
*Kucku se ? Kuoksu by /Se Aihkivaara berg Frikki gd Ahvenjärvenvuoma myr
?Kuoksu by /Se Ainasjärvi sjö Hansi gård Ahvenjärvenvuoma myr
Kurravaara by /Se Airijoki bäck Heikan-Anttu gård Ahvenjärvet sjöar
Lainio by Airijärvi sjö Heikan-Pekka gård Ahvenjärvi sjö
Luossavare f.d. jvgst Airikurkkio fall Heikka gård Ahvenjärvi sjö
*Långafiske bruk järnbruk /Se Airikursumaa terräng Herranmukankoski strömfallsutmål Saknas Ahvenjärvi sjö
  Airisuanto sel Härkäniniemi gård Ahvenjärvi sjö
  Airivaara berg Iiskonen gård Ahvenjärvi tjärn
  Aironiemi udde Inkeri gård Ahvenjärvi sjö
  Aitejokk å /Se Johanes gård Ahvenjärvi sjö
  Aittajärvenpalo höjd Johe gård Ahvenjärvi sjö
  Aittajärvi sjö Jostojärvi by Ahvenjärvi sjö
  Aittajärvi sjö Juhani gård Ahvenjärvi sjö
  Aittajärvi sjö Juho gård Ahvenjärvi sjö
  Aittakielinen höjd Jukkasjärvi by (socken) Ahvenjärvi sjö
  Ajojärvi sjö Jukkasjärvi by och sn Ahvenjärvi sjö
  Akavare, Alep o. Lulep berg /Se Jukkasjärvi kyrkby Ahvenjärvi sjö
  Akkajärvi sjö Jukkasjärvi kyrkby Ahvenjärvi sjö
  Akkasuanto utvidgning av Kalixälven Jukkaskylä kyrkby Ahvenjärvi sjö
  Akkavaara berg Jälketkurkkio strömfallsutmål Saknas Ahvenjärvi sjö
  Alainen Laki, se Aptasvaara bergstopp Järämä lappläger Ahvenjärvi sjö
  Alajaure sjö Jölketkurkkio strömfallsutmål Saknas Ahvenjärvi sjö
  Ala-Jänkkäjärvi sjö Kaalasjärvi Saknas Ahvenjärvi sjö
  Ala-Kannisjärvi sjö Kaija-Anttu gård Ahvenlahti vik
  Ala-Koivuvaara berg Kaisepakte station jvgst. Ahvenlahti vik
  Ala-Kuosavuoma myr Katterjokk hållplats Ahvenlahti notvarp
  Ala-Lompolo sjö Katterjåkk jvanst. Ahvenvuoma myr
  Alaluokta vik Kattovuoma by Ahvenvuoma myr
  Alanenjärvi sjö Kattuvuoma by Ahvenvuoma myr
  Alanenlaki berg Kaupinen, se Kauppinen stadsdel Ahvenvuoma myr
  Alanenlaki berg Kauppinen stadsdel Ahvenvuoma myr
  Ala-Nurmajärvi sjö Kenttäniemi nybygge Ahvenvuoma myr
  Ala-Ruonajärvi sjö Kiruna central jv Ahvenvuoma myr
  Alasuanto sel Kiruna C postkontor Ahvenvuoma myr
  Ala-Särkijärvi sjö Kiviniemi by Ahvenvuoma myr
  Alavaara berg Kleemu gård Aihkivaara berg
  *Albertine fors, se Svappavaara berg /Se Kuhlo gård Aihkivaaranjoki bäck
  *Allagaik, se Allakaisse fjäll Kukusaari byadel Aijasmaavuoma myr
  Allakaisse fjäll Kuokso, se Kuokeu. by Ailikursu bäckdal
  Allakais, Unna o. Stuor fjäll Kuokso,s e Kuoksu by Ainasjärvi gruvhål
  Allakais, Unna o. Stuor fjäll Kuoksu by Ainasjärvi sjö
  Allakaisse fjäll Kuoksu by Ainattijoki bäck
  *Allakaisröret Saknas Kuoksu by Ainukkavuoma myr
  Allakaisse fjäll /Se Kuosanen gd Airijoki å
  Allakasjaure sjöar /Se Kurkkiovaara Saknas Airijoki bäck
  Allakasjokk å /Se Kurkkiovaara grusplats Saknas Airijoki bäck
  Allakasvagge fjälldal /Se Kurravaara Saknas Airijärvi sjö
  *Allegaiek, se Allakaisse fjäll Kurravaara by Airijärvi sjö
  Allesjaure, Vuolle o. Paijeb sjöar /Se Kurravaara by Airijärvi sjö
  Allesjokk å /Se Käyrävuopio by Airijärvi sjö
  Allespuolta, se Kartetjåkko fjäll Lainio pst Airikoski fors
  *Alligait, se Allakaisse fjäll Lainio by Airikurkkio fall
  *Allisvapnidalen dal Lainio by Airikurkkio fors
  *Allisvapnidalen dal Lannavaara by Airisuvannonvuopio vik
  Allisvapnidalen, se Allesjokk fjälldal Lannavaara by Airisuvanto sel
  *Altas fjäll Lantto gård Airisuvanto sel
  Altastjårro fjäll /Se Lapplandia, se Riksgränsen hp Airisuvanto sel
  Altavaara berg Lasu gård Airivaara berg
  Alttajoki bäck Liedakka ödegård Airivaara berg
  Alttajärvenjänkkä myr Lombia kvartersnamn Airivaara berg
  Alttajärvi sjö Låktatjåkka hpl Aironiemi udde
  Alttajärvi sjö Martti gård Airovuopio vik
  Alttajärvi, Pikku sjö Masugnsbyn Saknas Aisajänkkä myr
  Alttavaara berg Merasjärvi by Aisajänkkä myr
  Alttavaarantaustanjänkkä myr Mikon-Heikka gård Aitajärvi sjö
  Amukanselkä berg   Aitajärvi, se Aittajärvi sjö
  Amukkajärvi sjö   Aitajärvi sjö
  Amukkavuoma, Iso myr   Aitilahti vik
  Amukkavuoma, Pikku myr   Aititjåkko, se Jäkelåjve fjäll
  Angeriasjoki bäck   Aittajoki bäck
  Angerusjärvi sjö   Aittajärvenjoki bäck
  *Angetmakoski fors   Aittajärvi sjö
  Annajoki bäck   Aittajärvi sjö
  Anterusvuoma myr   Aittajärvi sjö
  Anttilappalainen sjö   Aittajärvi sjö
  Anuntijärvet sjöar   Aittalahti vik
  *Aperjaurj, se Apporjaure sjö   Aittapudas älvgren
  Apporjaure sjö   Aittasaari holme
  Apporjaure sjö /Se   Aittasaari holme
  Aptasjänkkä myr   Aittavaara berg
  Aptasjänkänjoki bäck   Aittavaara berg
  Aptasjärvi, Alanen sjö   Aittavaaranahvenjärvi sjö
  Aptasjärvi, Keskinen sjö   Aittavaaranahvenjärvi sjö
  Aptasjärvi, Ylinen sjö   Aittiluokta vik
  Aptasjärvi, Alanen, Keskinen, Metsä o. Ylinen sjöar /Se   Ajonpää strandäng
  Aptaskielinen berg   Ajsajänkkä myr
  Aptasvaara berg   Ajsajänkkä myr
  Aptasvaara berg   Akkasuanto sel
  Aptasvaara bergsmassiv /Se   Akkahsvare fjäll
  Aptasvuoma myr /Se   Akkasuvanto sel
  Arnoniva å /Se   Akkavaara berg
  Askasjoki bäck   Akkavare berg
  Askasjoki bäck   Akkiskero fjäll
  Auhtojänkkä myr   Akkivaara berg
  Autokjaure tjärn   Ala-Faulusanki sjö
  Autiovaara berg   Ala Faulusanki sjö
  *Avelskoug-dal, se Abisko dal   Ala Huikkajärvi sjö
  *Aveskoug, se Abisko dal   Alainen Isorova berg
  *Aveskougdal, se Abisko dal   Alainen Kuusivaara berg
  *Aveskougjok, se Abiskojokk å   Alainen ojanen bäck
  *Aveskougälv, se Abiskojokk å   Alajänkkä myr
  Avvakkojärvi sjö   Alajänkkä myr
  Avvakkolompolo sjö   Alajänkänmaa hed
  Avvakkovuoma myr   Alajärvi tjärn (lagun)
  *Baro javre, se Parojaure sjö   Alajärvi sjö
  Bergsmannijoki bäck   Alajärvi, se Allavuopio sjö
  Bergsmannijärvi sjö   Alajärvi sjö
  Bergsmannivaara berg   Ala Kuoikkavare fjäll
  *Biesik dal   Ala Kuokola, se Ala Kuoikkavare fjäll
  Bogdanofftjärnen tjärn   Ala Kuokola berg
  Bommyran myr   Ala Kuokola, se Alanen Kuoihkalvaara berg
  Drottninghällan berg   Alalahti vik
  *Duoderek, se Tuoddaras fjällsträckning   Alalahti vik
  *Duøderek, se Tuoddaras fjällsträckning   Alalahti vik
  *Duødrik, se Tuoddaras fjällsträckning   Alalahti vik
  *Dördricksfjäll, se Tuoddaras fjärllstäckning   Alalahti notvarp
  *Dördrichsfjäll, se Tuoddaras fjällsträckning /Se   Ala-Maitanen berg
  Einarin-kursu grotta /Se   Alanen Apaja notvarp
  Einarinniemi udde   Alanen Apaja notvarp
  Eliaksenvuopio vik   Alanen Hukkavaara fjäll
  Eliaksenvuopionmaa terräng   Alanen-Jänkkäjärvi sjö
  Enovuoma myr   Alanenjärvi sjö
  Entiejärvi tjärn /Se   Alanen-Kevusjärvi sjö
  Erkinjoki bäck   Alanen Kevusjärvi sjö
  Erkinjänkkä myr   Alanen Koivuvaara berg
  Erkinjänkkä myr   Alanen-Kortetjärvi sjö
  Erkinjärvi sjö   Alanen-Koutojärvi sjö
  Erkkijärvi sjö   Alanen Kouvvuttjåkkå fjäll
  Etnuluihtin berg o. triangelpunkt   Alanen Kuoihkalvaara berg
  Farfarijänkkä myr   Al. Kuusivaara berg
  Faulusankijoki bäck   Alanen Kuusivaara berg
  Feekinjärvi sjö   Alanen Kuusivaara berg
  Fjällmyran myr   Alanen Kuusivaara berg
  Flattakielinen terräng   Alanen Kuusivaaranvuoma myr
  Frankkilanniemi udde   Alanen Kuusivaaranvuoma myr
  Friedrichs Berg, se Kieronavaara berg   Alanen Kuusivaaranvuoma myr
  *Gaisebagt, se Kaisapakte berg   Alanen Liedakkakoski fors
  *Gammavuøbme dal   Alanen Maitanen fjäll
  *Gammavuobme-Aae, se Kamajokk älv   Alanen Maltoskoski fors
  *Gamma-vuøbme-Elv, se Kamajokk älv   Alanen-Maltoskoski fors
  *Gamma-voøbme-jok, se Kamajokk älv   Alanen Maltosrova berg
  Gardetjåkko, se Kartetjåkko fjäll   Alanen-Markkajärvi, se Kivi-Markkajärvi sjö
  *Gartojärvi sjö   Alanen Nappasjärvi sjö
  *Giergvagge dal   Alanen Niva fors
  *Giergoive, se Kedhetjårro fjäll   Alanen Nurmajärvi sjö
  *Gipan Jaure, se Kiepamajärvi sjö   Alanen Ounisjärvi sjö
  *Gipan Vare, se Kepas berg   Alanen Patsijäkälä fjäll
  Gravholmen (Aarihautasaari) holme   Alanenpola del av Taanikurkkio
  *Grels grop gruva /Se   Alanen Puolisjärvi sjö
  Gruvberget berg   Alanen Puolisjärvi sjö
  Gruvberget berg   Alanen Raggisjärvi sjö
  *Gueggel, se Kuokula fjäll   Al. Repukkaj, se Ripukkajärvi, Ala Saknas
  *Gueggel-Field, se Kuokula fjäll   Alanen Repukkajärvi, se Alanen Ripukkajärvi sjö
  Gäddträsket sjö   Alanen Ripukkajärvi sjö
  Haisujärvi sjö   Alanen Ristivaara fjäll
  Haisujärvi tjärn   Alanen Risuniemi notvarp
  Haisujärvi, Pikku sjö   Alanen Risuniemi notvarp
  Haisuvaara berg   Alanen Rova berg
  Halkiovaara berg   Alanen Sattavuoma myr
  Halmeenperänjoki bäck   Alanen Sevujärvi sjö
  Halmeenperänvaara berg   Alanen Sevujärvi sjö
  Halmeenperänvuoma myr   Alanen Stallujaure sjö
  Hangassjärvet sjöar   Alanen Talojärvi, se Alanen Stallojaure sjö
  Hangasjärvi sjö   Alanen-Tirruniemi notvarp
  Hangasmukka krök? av Vittangiälven   Alanen Tirruniemi udde
  Hangasvaara berg   Alanen Ussalahti notvarp
  Hanhijoki bäck   Alanenvaara berg
  Hanhijoki bäck   Alanen Vittangivaara fjäll
  Hanhijoki å /Se   Alanen Vittangivaara berg
  Hanhijänkkä myr   Alanen Vuoksuvaara berg
  Hanhijärvi sjö   Alanen Vuoksuvaara berg
  Hanhijärvi sjö   Alanen Vuollusjärvi sjö
  Hanhijärvi sjö /Se   Alanen-Vuolusjärvi sjö
  Hanhilompolo sjö   Alanen Vähäsuvanto sel
  Hanhilompolonvaara berg   Alanen Äijäjärvi sjö
  Hanhivaara berg   Alanen Äijälompolo sjö
  Hanhivuoma myr   Alanen Äijälompolo sjö
  Hannapuollan ås /Se   Alaojanen bäck
  Hannujänkkä myr   Ala Pårie fjäll
  Hannukaisenvaara berg   Ala Pårro, se Ala Pärie fjäll
  Hannukkajärvi sjö   Alapäänniva fors
  Hansijänkkä myr   Alapäänsuvanto sel
  Hansijänkkä myr /Se   Alapäänsuvanto sel
  Hansisaari ö   Alaranta strandäng
  Hansonsaari holme /Se   Alasuvanto sel
  Harrejaureh sjö   Alasuvanto sel
  Harrijoki bäck   Alavaara berg
  Harrijoki å /Se   Alavuopio ava
  Harrijänkkä myr   Alemus Åggojokk bäck
  Harrijänkkä myr   Alep Palkesvare berg
  Harrijärvi sjö   Alep Tjatjajaure sjö
  Harrijärvi sjö /Se   Alep Välivare fjäll
  Harrikiveliö berg   Alep Välivare berg
  Harrikiveliö berg   Alesjåkka å
  Harrikiveliö bergsparti /Se   Allamuotka ed
  Harrivaara berg   Allavuopio tjärn (lagun)
  Harrivaara berg /Se   Allavuopio vik
  Hasiojärvi sjö   Allesjarue, Paijeb o. Vuolle sjöar
  Haukanpesänjärvi sjö   Allesjokk, se Alesjåkka bäck
  ?Haukavarats fjäll /Se   Allujoki bäck
  Haukijoki bäck   Al. Maitanen, se Ala-Maitanen o. Maittanen berg
  Haukijärvi sjö   Almuskursujoki bäck
  Haukijärvi sjö   Al. Olusvaara, se Olosvaara, Alainen Saknas
  Haukijärvi tjärn /Se   Alpha Saknas
  Haukijärvi, Iso sjö   Alpha gruva
  Haukirova berg   Altajoki, se Alttajoki bäck
  Haukivaara berg   Altajärvi, se Alttajärvi sjö
  Haukivuoma myr /Se   Altavaara, se Alttavaara berg
  *Haukiwuosma lokal   Alttajoki bäck
  *Haukiwuosma myr?   Alttajärvi sjö
  *Hauivara berg /Se   Alttajärvi, Pikku sjö
  Haurajärvi sjö   Altajärvi sjö
  Hautasaari holme   Altasa fjäll
  Heikinjärvi sjö   Alttajärvi sjöar
  Heikinjärvi sjö   Alttajärvi sjö
  Heikkisenjoki myr   Alttavaara berg
  Heinäjärvenvuoma myr   Alttavaara berg
  Heinäjärvi sjö   Alttavaara berg
  Heinäjärvi tjärn   Ammajärämä notvarp
  Heinäjärvi sjö   Ammajärämänsaari holme
  Heinävuoma myr   Ammajärämä fors
  *Hembasvari berg /Se   Ammajärämänsaari holme
  Henry Gruva gruva   Amukkavuoma myr
  Herranmukankoski fors   Angerusjärvi sjö
  Herranmukanniemi näs   Ankojärvi sjö
  Herranmukansuanto sel   Ankojärvi sjö
  *Hierta, se Järta berg   Ankojärvi, se Lannanjärvi sjö
  Hietaniemi näs   Ankojärvi, Yli sjö
  Hietasaari holme   Ankojärvi, Yli sjö
  Hietavaara, Iso berg   Ansaniemi udde
  Iso Hietavaara berg /Se   Anteruksenjoki bäck
  Hiirijoki bäck   Anteruksenjoki bäck
  Hiirijärvi sjö   Anteruksenjoki bäck
  Hirsivuopio vik   Anteruksenjärvi sjö
  Hirvasjärvi sjö   Anteruksenjärvi sjö
  Hirvasjärvi sjö   Anteruksenjärvi sjö
  Hirvassaivojärvi sjö   Anteruksenvuoma myr
  Hjerta, se Jerta berg   Anterusvuoma myr
  Hoikkajoki bäck   Anterusvuoma myr
  Hoikkajänkkä myr   Antipaikanenkoski, se Anttipoikanenkoski fors
  Honkajänkänjoki bäck   Antipukkij., se Anttipokijärvi sjö
  Honkamettä terräng   Anttipoikanenkoski fors
  Honkamettäjärvi sjö   Anttipoikanenkoski fors
  Honkavaara berg   Anttipokijärvi sjö
  Honkavuoma myr   Anttipoikinjoki bäck
  Hoolinjärvet sjöar   Anttipoikinjärvi sjö
  Hopukka berg   Anttipokivaara berg
  Hopukka berg   Anttipoikkivaara berg
  Hopukka, Pikku berg   Anttipukkijärvi, se Anttipoikinjärvi sjö
  Hopukkavuoma myr   Amundijärvi sjö
  Hosiojärvi sjö   Anunkijärvi, se Anundijärvi sjö
  Hosiojärvi sjö   Apajaojanlahti notvarp
  Hosiorinta berg   Apparjaure sjö
  Hotinjänkkä myr   Apparpakte fjäll
  Hottijärvi sjö   Apporjaure, se Apparjaure sjö
  *Hoygomelel dal   Arnahanjavve fors
  *Hoyomsdel, se *Hoygomdal o. Håikanvagge dal   Arnoniva, se Harnahanjavve fors
  Huhkajamaa terräng   Arnoniva fors
  Huhtajärvi sjö   Arnoniva, se Aarnoniva strömdrag
  Huhtajärvi, Iso sjö   Arsolli notvarp
  Huhtajärvi, Pikku sjö   Arssollin apaja notvarp
  Huhtavuoma myr   Askasjoki bäck
  Hukem del av sjö /Se   Askasjoki å
  *Hukhemsfjällen fjäll   Atjaktjåkko fjäll
  *Hukhemsfjällen fjäll   Aunutvare berg
  *Hukhemsfjällen fjäll   Aurejåkka bäck
  *Hukhemsfjällen se Haukavarats fjäll /Se   Aurekårsa fjälldal
  Huornanen, Iso o. Pikku berg /Se   Aureluoppal tjärn
  Huornats fjällparti /Se   Aurijoki bäck
  Hupukka berg   Aurivare berg
  Hurujänkkä myr   Aurokjaure sjö
  Huuausjärvi sjö   Aurokjåkka bäck
  Huukijoki bäck   Auroktjåkka fjäll
  Huukijärvi sjö   Auroktjåkko fjäll
  Hyttyjärvi sjö   Autiovaara berg
  Hyöty-Näverivaara berg   Autiovaara berg
  Håikamjaure sjö /Se   Autiovaara berg
  Håikamjokk å /Se   Auttonalusta notvarp
  ?Håikamvagge dalgång   Auttonapaja notvarp
  Håikamvagge dalgång /Se   Avakkojärvi sjö
  Håmojåkk bäck   Avvakkojoki bäck
  Håmojägge myr   Avvakkojärvi sjö
  Håmoskaite berg   Avvakkovuoma myr
  Häinakurra klyfta /Se   Avvakkujärvi, se Avvakkojärvi sjö
  Häinatjåkko fjäll /Se   Avvakkovuoma myr
  Härkäjärvi tjärn   Avvaniemi udde
  Härkäjärvi sjö   Batsijänkkä myr
  *Høygom, se *Hoygomdal o. Håikamvagge dal   Batsijänkkä myr
  *Høyomdal, se *Hoygomdal dal   Bergsmanivaara, se Bergsmannivaara berg
  Inkajaure sjö /Se   Bergsmannijoki bäck
  Inkakala vadställe /Se   Bergsmannijärvi sjö
  Inkaätno älv /Se   Bergsmannivaara gruvhål
  Iso sjö   Bergsmannivaara berg
  Isojärvi sjö   Björkbäkkijoki bäck
  Isojärvi sjö   Bombrännan backe
  Isokielinen berg   Bruksbacken backe
  Isokielisenjärvet sjöar   Daltäppan backsluttning
  Isokielisenvuoma myr   Danelivaara gruvhål
  Isokielisenvuoma myr   Danelivaara, se Tanelivaara berg
  Isolahti vik /Se   Danelivaara berg
  Isolaki berg   Drivarmyren myr
  Iso Laki, se Aptasvaara bergstopp   Eerankenttä notvarp
  Isolantto sjö   Eerankenttä fiskeplats
  Isopalo höjd   Eerankentänsaari holme
  Isopalo berg   Einarinkivi sten
  Isotarpolahti vik   Einarinkivi sten
  Isotervasvuopio utvidgning av Kalixälven   Einarinkivi sten
  Isovaara berg o. triangelpunkt   Einarin-kursu ravin
  Isovaaranjärvi sjö   Einarinniemi udde
  Isovuoma myr   Eiratsjärvi sjö
  Isovuoma myr   Eirasvaratj berg
  Isovuoma myr   Ellakuotsajärvi sjö
  Isovuoma myr   Ellankuotsajärvi sjö
  Ivarsten Saknas   Ellakuotsajärvi sjö
  Ivarsten Saknas   Ellakuotsajärvi sjö
  Jaffukasluoppal tjärn /Se   Ellakuotsajärvi sjö
  Jakkumuksenjoki bäck   Ellakuotsajärvi sjö
  Jakkumuksenjärvi tjärn   Enon Pikkulompolo sel
  Jakkumus berg o. triangelpunkt   Enovuoma myr
  Jakojänkkä myr   Eraslompolo sjöliknande utvidgn.
  Jakojärvi sjö   Erasvaara fjäll
  Jalneskåbbo bergsparti /Se   Erasvarats, se Eirasvaratj. berg
  Jamikussuolo holme /Se   Erkijänkkä, se Erkkijänkkä Saknas
  *Jerbekiok, se Jerbele fjäll   Erkinjänkkä myr
  Jerbele fjäll   Erkinjänkänmaa hed
  Jerbele fjäll   Erkinjärvi sjö
  Jerbele fjäll /Se   Erkinjärvi sjö
  *Jerbelkiok, se Jerbele fjäll   Erkinjärvi sjö
  Jerbenkedde grässlätt /Se   Erkinjärvi sjö
  Jerta berg   Erkinjärvi sjö
  Jerta berg /Se   Erkkijänkkä myr
  Jerta, Stuor o. Unna fjäll /Se   Erkkijänkkä myr
  Jertaröset riksröse /Se   Erkkijänkkä, se Erkinjänkkä myr
  Jiekasalmen Saaret holmar /Se   Erkkijänkäntievat Saknas
  *Jisoive fjäll   Erkkijänkäntievat höjder
  *Jogge, se Jåkkenvare berg   Erkkijärvi sjö
  *Jogge, Lille, se Jåkkevare berg   Erkkijärvi, se Haurajärvi sjö
  Jogge, Store, se Store Jogge o. Stuora Jågge bergparti   Erkkijärvi, se Erkinjärvi sjö
  Jokarasaari holme   Erkonniva fors
  Jokatis Morka Saknas   Etnoloittimaavaara berg
  Jokijänkkä myr   Etnoloittimaav(aara) berg
  Jokijärvenvuoma myr   Etnuluihtin berg
  Jokijärvi sjö   Faulusanki sjö
  Jokimukka bäck   Faulusanki sjö
  Jokivaara berg   Faulusanki sjö
  Jokivälilahenmaat terräng   Faulusankijoki å
  *Jokjärv sjö   Faulusankijoki bäck
  Jokkavuoma myr   Faulusankinjoki bäck
  Jolmajärvi sjö   Feekinjärvi sjö
  *Jons Ols gruva gruva /Se   Fiellokielinen hed
  Jormikaivos sank mark ?   Fiellokielinen fjällhed
  Jorvajärvi sjö   Fiellokielinen hed
  Jorvajärvi sjö   Fiällokielinen hed
  Josefinenjärvi sjö   Fisklösijärvi sjö
  Jostojärvi sjö /Se   Fjelbma notvarp
  Joukaisharju höjd   Fjellmavuoma myr
  Joukaisvuoma myr   Fjällmyran myr
  Joukhaisenvuoma myr   Fjällmyran myr
  Joukhaisjärvi sjö   Flattakielinen hed
  Joukhaisvuoma myr   Flattakielinen berg el. hed
  Joukijoki bäck   Frikinranta slåtteräng
  Joukijoki bäck   Gäddträsk(i) träsk
  Joukijärvi sjö   Gäddträsk sjö
  Joukirova berg   Haaniva del av Taanikurkkio
  Joukivuoma myr   Haarakoivu notvarp
  Joukivuopio vik   Haarakoivu notvarp
  *Jovavare fjäll   Haarakoiju notvarp
  Juhoäijäjärvi sjö /Se   Haarakoivunapaja notvarp
  Jukkasjärvi sjö   Hagamyren slåttermyr
  Jukkasjärvi sjö   Haisujoki bäck
  Jukkasjärvi sjö /Se   Haisujärvi sjö
  Jukkasjärvi sjö /Se   Haisujärvi sjö
  Jukkasjärvi sjö   Haisuj(ärvi) tjärn
  Jukkasjärvi sjö   Haisuvaara berg
  Jukkasjärvi sjö   Haisuvaara berg
  Jukkasjärvi sjö /Se   Haisuv(aara) höjd
  Julkattunjärvi sjö   Halkiovaara berg
  Julkatteensaari holme   Halkiovaara berg
  *Julkkorkio fors   Halmeenperänjoki bäck
  *Junnas, se Njuonjevare fjäll   Halmeenperävaara berg
  Junojoensaajot terräng   Halmeenperävuoma myr
  Junojoki å   Hangas fors
  Junojänkkä naturnamn ? /Se   Hangasjoki bäck
  Junojänkänjärvi sjö   Hangasjoki bäck
  Junojärvensaari holme   Hangasjoki bäck
  Junojärvi sjö   Hangasjoki bäck
  Junojärvi sjö   Hangasniemi udde
  Junojärvi sjö /Se   Hanhenperävuoma myr
  Junovinsat terräng   Hanhijoki bäck
  Juntikka berg   Hanhijärvi sjö
  Juntikkajoki bäck   Hanhilampi sjö
  Juntikkajärvi sjö   Hanhilompolo sjö
  Juntikkavuomat myrar   Hanhivaara berg
  Juokijärvi sjö   Hanhivaara berg
  Juovvajaure sjö   Hanhivuopio vik
  Juovajaure sjö /Se   Hannukaisenlahdenapaja notvarp
  Juovajoki bäck   Hannukaisenlahti vik
  Juovvajägge myr   Hannukaisenlahti vik
  Juovajänkkä myr   Hannukaisenniemi udde
  Juovajärvi sjö   Hannukaisenreisi notvarp
  Juovvakielas berg   Hannukkaj(ärvi) tjärn
  Juovva-Kätjåive, se Huornats fjälltunga /Se   Hannukkamaa björkbestånd
  Juovvatjårro bergsrygg /Se   Hannunjärvi sjö
  Juovvavare fjäll /Se   Hannunjärvi sjö
  Jupukka berg   Hannunniva ström
  Jupukkajänkkä myr   Hannunniva fors
  Jupukkajärvet sjöar   Hanokkajärvi sjö
  Jupukkajärvi sjö   Hansinlahti vik
  Jussajänkkä myr /Se   Hansinlahti notvarp
  Juurakkojärvet sjöar   Hansisaari holme
  Jågge fjäll /Se   Hansonsaari, se Hansisaari holme
  Jåggevaras fjällås /Se   Hapasvaara berg
  Jåkajuokam å /Se   Haravanniva fors
  Jåkahismuotke ed   Haravansuanto sel
  Jåkahismuotke ed   Harjunpää notvarp
  Jåkkevare berg   Harjunranta udde
  Jålpajokk å /Se   Harjusaari holme
  Jåunaluokta vik /Se   Harjusaari holme
  Jåunatjåkkak berg /Se   Harnahanjavve fors
  Jägmästaren berg   Harretjärro berg
  Jäkäläkallio sluttning   Harrijoenalusta vik
  Jäkäläpää näs   Harrijoki bäck
  Jäkälätievansaari ö   Harrijoki bäck
  Jänisjänkkä myr   Harrijoki bäck
  Jänkkäjärvenjoki bäck   Harrijoki bäck
  Jänkkäjärvi sjö   Harrijoki bäck
  Jänkkäjärvi sjö   Harrijoki bäck
  Jänkkäjärvi sjö   Harrijoki bäck
  Jänkkälompolo myr   Harrijärvi sjö
  Järnvägsparken park   Harrijärvi sjö
  Järta berg   Harrijärvi sjö
  Järvenmukka vik av sjön   Harrijärvi Saknas
  Järvenväli sjö   Harrijärvi sjö
  Järvikäinen sjö   Harrijärvi sjö
  Järvikäinen sjö   Harrijärvi sjö
  Järvikäisenoja bäck   Harrijärvi sjö
  Jääjärvi sjö   Harrijärvi sjö
  Jäärnänki sjö   Harrijärvi sjö
  Jäärnänki sjödel /Se   Harrijärvi sjö
  Jäävaara berg   Harrijärvi sjö
  Jölketkurkkio fall   Harrijärvi sjö
  Jölketsaari holme   Harrijärvi sjö
  Kaakkurijoki bäck   Harrijärvi sjö
  Kaakkurijärvet sjöar   Harrijärvi, Alanen sjö
  Kaakkurijärvi sjö   Harrikero fjällrygg
  Kaakkurijärvi sjö   Harrikero fjällrygg
  Kaakkurijärvi sjö   Harrikiveliö fjäll- och skogsområde
  Kaakkurilahti vik   Harrikivelip fjällhed
  Kaakkurilantto myr   Harrikorrojänkkä, se Harrukurunjärvi myr
  Kaakkurivuoma myr   Harrikotta, se Harrikutta och Saarilompolo sjö
  Kaalama vik ?   Harrikotta sjö
  Kaalamavuoma myr   Harrikurujärvi sjö
  Kaalasjärvi sjö   Harrikurujärvi sjö
  ? Kaalasjärvi sjö   Harrikurujärvi sjö
  Kaalasjärvi sjö   Harrikurunjänkkä myr
  Kaalasjärvi sjö   Harrikutta sjö
  Kaalasjärvi sjö /Se   Harrikutta berg
  Kaalasjärvi sjö /Se   Harrikutta sjö
  Kaalasjärvi sjö /Se   Harrikåbbo kullar
  Kaalasjärvi sjö /Se   Harrilahti vik
  Kaaranasniemi näs   Harrilompolo sjö
  Kaarevaara berg   Harriniemi udde
  Kaartejärvi sjö   Harrivaara berg
  Kaartojänkkä myr   Harrivaara fjäll
  Kaartojänkkä myr   Harrivaara berg
  Kaartojärvi sjö   Harrivaara berg
  *Kaderojvi, se Katteråjve fjäll   Haukiapajansaari holme
  Kahilajärvet sjöar   Haukijärvi sjö
  Kaipulehto terräng   Haukijärvi sjö
  Kaisaniemi fjäll /Se   Haukijärvi, Iso sjö
  Kaisapakte berg   Haukijärvi sjö
  Kaisapakte fjäll /Se   Haukijärvi sjö
  Kaiselako fjällslätt /Se   Haukijärvi sjö
  Kaisesälke fjärd /Se   Haukijärvi sjö
  Kaisjärvi sjö   Haukijärvi sjö
  Kaisvaara berg   Haukijärvi sjö
  Kaitajärvi sjö   Haukikorrojänkkä, se Haukikurujänkkä myr
  Kaitamaa terräng   Haukikurujänkkä myr
  Kaitavuoma myr   Haukikurujänkkä myr
  Kaitumaniemi udde   Haukikåbba fjäll
  Kaivaara berg   Haukiluokta vik
  Kaivaara berg   Haukivuopio vik
  Kaivosjoki bäck   Haukivuopio vik
  Kaivosjärvet sjöar   Haukurasjoki bäck
  Kaivosjärvi sjö   Haukurasjärvi sjö
  Kaivosjärvi sjö   Haukurasjoki bäck
  Kaivosjärvi sjö   Haurajärvi sjö
  Kaivosjärvi sjö   Haurajärvi sjö
  Kaivosjärvi sjö   Hautamella hed
  Kaivosjärvi sjö   Hautamellanjärvi sjö
  Kaivosjärvi sjö /Se   Hautaniemi udde
  Kaisepakte berg /Se   Heikinjoki bäck
  *Kajnavaggsröset Saknas   Heikinjärvi tjärn
  *Kajnavaggsröset Saknas   Heikinlehmänmaa Saknas
  Kalamvare fjäll   Heikinlehmänmaa udde
  Kalamvare Saknas /Se   Heinatjåkko, se Heinätjåkkå berg
  *Kalanjåkkaröset Saknas   Heinäjärvi sjö
  Kalasjaure sjö /Se   Heinäsaari holme
  *Kalasjoki, se Kalix älv Saknas /Se   Heinäsuvannonniva strömdrag
  *Kalasträsk sjö   Heinäsuvannonniva fors
  *Kalasträsk sjö   Heinäsuvannonsaari holme
  *Kalasvuoma berg /Se   Heinäsuvanto sel
  Kalatonjärvi sjö   Heinäsuvanto sel
  *Kalix träsk, se Kaalasjärvi sjö /Se   Heinätjåkko fjäll
  *Kalix träsk se Kaalasjärvi sjö /Se   Heinätjåkkå/!/ berg
  Kalix älv Saknas /Se   Hellakivi notvarp
  Kalixälven älv   Hellakivi holme
  Kalixälven älv   Hellokärkajänkkä, se Hellokärkijänkkä myr
  Kalixälven älv   Hellokärkajänkkä myr
  Kalixälven älv   Hellokärkijänkkä myr
  Kalixälven älv   Hellukärki notvarp
  Kallojänkkä myr   Hellukärki udde
  Kallojärvi sjö   Hemsjö/n, se Kotijärvi sjö
  Kallojärvi sjö /Se   Heponiva ström
  Kallokas berg /Se   Herranmukankoski fors
  Kallokkajoki bäck   Herranmukankoski fors
  Kallokkajärvi sjö   Herranmukkankoski fors
  Kallokkaniva fors   Herranmukkankoski, se Herranmukankoaki fors
  Kallokkaniva fors   Herranmukanniemi udde
  Kallolako fjällslätt /Se   Herranmukanniemi udde
  Kallopakte fjällbrant /Se   Herranmukansuvanto sel
  Kalloranta strandområde   Herranmukka krök av Vittangi älv
  Kallosalmi sund   Herranmukkankoski, se Herranmukankoski fors
  Kallosalmi, se Kallojärvi holme /Se   Hevosniemi udde
  Kallovaara berg   Hienokari grusgrund
  Kallovaara, Alanen berg   Hieta notvarp
  Kallovaara, Iso o. Pikko berg /Se   Hieta notvarp
  Kallovaara, Ylinen berg   Hieta notvarp
  Kalmajärvi sjö   Hietalahti vik
  *Kalmakulpa fjäll   Hietalahti vik
  Kalmasaari udde   Hietaniemi udde
  Kalpoinen berg   Hietaniemi udde
  Kalpasape myr   Hietaonkka del av Taanikurkkio
  Kalpaskoski fors   Hietasaari holme
  Kalpaskuoika terräng   Hietavuopio ava?
  Kalpassuanto sjö   Hietavuopio vik
  Kaltiomaa terräng   Hietavuopio vik
  Kamajokk älv   Hiirijoki bäck
  Kamasjaure, se Kamasjärvi sjö   Hiirijoki bäck
  Kamasjaure sjö /Se   Hiirijärvi sjö
  Kamasjärvi sjö   Hirvasjärvi sjö
  Kamasjärvi sjö   Hirvasjärvi sjö
  Kamasjärvi sjö   Hirvasjärvi sjö
  Kamasjärvi sjö /Se   Hirvaspalot höjder
  *Kamas-Vare berg ?   Hirvassaari holme
  *Kamasruetten, se Kamasjärvi sjö   Hirvasvuoma myr
  Kamavuopme skogdal /Se   Hirvasvuoma myr
  Kannasjärvi sjö   Hiukkasaari holme
  Kannastieva berg   Hivveskoski fors
  Kannasvuoma myr   Hivvessaari holme
  Kannisjoki bäck   Hivvetkoski, se Hivveskoski fors
  Kannispalot höjder   Hivvetkoski fors
  Kannistieva höjd   Hivvetsaari holme
  Kannistievanalustajärvi sjö   Honganapaja notvarp
  Kantojänkkä myr   Honkahuomanen höjd
  Kantojärvet sjöar   Honkajänkänjoki bäck
  Kantovaara berg   Honkalompolo vik
  Kaperasjärvi sjö /Se   Honkalompolonjoki bäck
  Kappirosjönkkä myr   Honkalompolonjoki bäck
  Kappirasjärvi sjö   Honkalompolonjoki bäck
  Kapten berg   Honkalompolonmaa höjd
  Karhakkamaa terräng   Honkalompolonvuoma myr
  Karhakkamaa terräng   Honkalompolovuoma myr
  Karhakkavuoma myr   Honkalompolot sjöar
  Karhukaltiomaa terräng   Honkavuoma myr
  Karhukielinen höjd   Honkavuoma myr
  Karhuniemenjänkkä myr   Hoolavaara kulle
  Karhuvaara berg   Hopukka berg
  Karhuvaaranvuoma myr   Hoipukkaberg berg
  Karilahti vik   Hopukka berg
  Karisaari holme   Hopukkavuoma myr
  Karittemenjoki bäck   Hopukkavuoma myr
  Karivuopio vik   Hosiojärvi sjö
  Karjalavaara berg   Hosiojärvi sjö
  Karkuvaara berg   Hosiojärvi sjö
  *Karls berg se Luossavara berg /Se   Hotaakanperävaara berg
  *Karravari berg? /Se   Hota-akanperävaara berg
  Karsikkojänkkä myr   Hota-akkajänkkä myr
  Karsikkojärvi sjö   Hotaakkajänkkä myr
  Kartekåbba berg   Hotaakkapalo sved
  Kartekåbba berg /Se   Hota-akkapalo höjd
  Kartereppe fjällnisch /Se   Hotkajänk., se Hota-akkajänkkä Saknas
  Kartetjåkko fjäll /Se   Hotakajänkä, se Hotakkajänkkä myr
  Kartinkurra fjälldal /Se   Hotakajärvi, se Hotakkajärvi sjö
  Karvvajaure sjö   Hotakanperävaara berg
  Karvajaure, se Kåivojaure sjö   Hotakanperävaara, se Hota-akanperävaara Saknas
  Karva-Lassi berg   Hotakkajänkkä sjö
  Kaskasatjåkko fjäll /Se   Hotakkajärvi sjö
  Kaskasjärvet sjöar   Hotijärvi sjö
  Kaskomaa terräng   Hotijärvi, se Hottijärvi sjö
  Kassanjarka udde /Se   Hottijärvi sjö
  Katajajärvi sjö   Huhkajamaa hed
  Katajamaa terräng   Huhta höjd
  Katajavuoma myr   Huhtajärvi sjö
  Katinlahti vik   Huhtajärvi sjö
  Katinniemi näs   Huhtajärvi sjö
  Katteråjve fjäll   Huhtajärvi sjö
  Katteråjve fjäll   Huhtalompolo sjö
  Katteråjve fjäll   Huhtalompolo tjärn
  Kattilakoski fors /Se   Huhtalompolo(n)maa skog
  Kattilavuoma myr   Huhtalompolo(n)maa höjd
  Kattilavuoma myr   Huhtavuoma myr
  Kattuvuoma skogskant /Se   Huhtij., se Huhtajärvi Saknas
  Kauppinen myr   Huhtijärvi, se Huhtajärvi sjö
  Kauppisenjoki bäck   Huhtijärvi sjö
  Kauppisenjärvi sjö   Huihkajoki bäck
  Kauppisenvuoma myr   Huihkajärvi sjö
  ?Kebnekaise fjäll   Huikkajokka bäck
  Kebnekaise fjäll   Huikkavaara berg
  Kebnekaise fjäll /Se   Hukkavaara fjäll
  Kebnekaise fjäll /Se   Hundbacken backe
  Keddevare berg /Se   Huornainen berg
  Keddevarenjira bäck /Se   Huornainen berg
  Kedketjårro fjäll   Huornaisenjoki bäck
  Kedketjårro, se Kärketjårro fjäll   Huornaisenvaara berg
  Keinodakkåbba bergsparti /Se   Huornaisenvaara berg
  Keinotakjaurats tjärn /Se   Huornaisenvuoma myr
  Keinotakjokk å /Se   Huornaisenvuoma myr
  Keinovuoma myr   Huornaisenvuoma myr
  Keinntakjaure sjö   Huornaspahta fjäll
  Kekkonen-toppen fjälltopp /Se   Huornats topp
  Kenttäjärvi sjö   Huorratspautats fjäll
  Kenttälahti vik   Hurrikas notvarp
  Kenttälahti vik   Huuausjärvi sjö
  Kenttälahti vik /Se   Huuausniemi udde
  Kenttäniemi näs   Huutoniemi udde
  Kenttäniemi näs   Hytijärvi sjö
  Kenttäsaivo tjärn /Se   Hyttyjärvi sjö
  Kenttäsaari holme   Hyttyjärvi sjö
  Kenttäsaari holme   Hyviskoski, se Hivveskoski fors
  Kenttäsaari ö   Hyöty Näverivaara berg
  Kenttäsenvuopio sjö?   Håikamatjåkko, se Håikantjåkka fjäll
  Kepanjaure, se Kiepanjaure sjö   Håikanjaure sjö
  *Kepanjaure, se Kiepamajärvi sjö /Se   Håikantjåkka fjäll
  Kepanevara, se Kiepanvare berg   Härkäjoki bäck
  Kepas berg   Härkäjoki å
  Kepmasluokta vik /Se   Härkäjoki bäck
  Kerikas fjäll /Se   Härkäjärvi sjö
  Kerikaskårsa klyfta /Se   Härkäjärvi sjö
  Kerisvaras skogsberg /Se   Härkäjärvi, Yli sjö
  Kerkelako fjäll /Se   Härkäjärvi sjö
  Keronvaratjak berg /Se   Härkäjärvi sjö
  Kerovuoma myr   Härkäniemensaari holme
  Keräysjärvi sjö   Härkäniemi udde
  Keskilahti vik   Härkäniemi udde
  Keskilaki, Alanen berg   Härkäniemi notvarp
  Keskinenjärvi sjö   Härkäniemi udde
  Keskinenlaki berg   Härkävaara berg
  Keskinenlaki berg   Härkävaara berg
  Keskinenlaki, se Aptasvaara bergstopp   Härkävaara berg
  Keskiniemi näs   Härkävaara berg
  Keskisuantojänkkä myr   Härkävaaranjänkkä myr
  Keskisärkijärvi sjö   Härkävaaranjänkkä myr
  *Keukno, se Tjunoröset Saknas   Härkävuoma myr
  *Keudnoröset se Tjunoröset Saknas /Se   Häränpersesilmäjärvi sjö
  *Keutokurki fors   Hästannjarga udde
  *Kiartevara berg   Högbacken backe
  Kiauro-Lacho, se Käureluokka fjällsluttning   Ihtainjoki bäck
  Kiebnekaisejiengah jökelfält /Se   Ihtainjärvi sjö
  *Kiefkia sjö   Ihtainvaara berg
  Kiehpanvarre fjäll   Ihtanjaure sjö
  Kielinen berg   Ihtanvare fjäll
  Kielisenjärvi sjö   Inkajaure sjö
  Kielisenvuoma myr   Lisakkatjåkko fjälltopp
  Kiellaspuolta fjällsluttning /Se   Iso Alttajärvi sjö
  Kiepamajärvi sjö   Iso Alttavaara berg
  Kiepamajärvi sjö /Se   Iso-Haukijärvi sjö
  *Kiepanjaure, se Kiepamajärvi sjö   Isohieta notvarp
  Kiepanjaure sjö   Iso Huornanen fjäll
  Kiepanvare berg   Iso Huornanen berg
  Kieppajoki bäck   Isojärvi sjö
  Kieppajärvi, Iso sjö   Isojärvi sjö
  Kieppajärvi, Pikku sjö   Isojärvi sjö
  *Kierg-oive, se Kirkeåive fjäll   Iso-Kallovaara berg
  Kierityksenjärvi sjö   Iso kantojärvi sjö
  Kierityksenpalo höjd   Iso Karkuvaara höjd
  Kierona berg /Se   Isokielisenvuoma myr
  Kieronajärvi sjö /Se   Isokielisenvuoma myr
  Kieronavaara berg   Iso Kirstijärvi sjö
  Kieronavara berg /Se   Iso-Kortetjärvi sjö
  Kieronavaara berg /Se   Iso Kulujärvi sjö
  Kieronavuoma myr /Se   Isokurpissullunapaja notvarp
  Kierunavaara Saknas /Se   Iso Kuusijärvi sjö
  Kieruna fjäll /Se   Iso Kuusijärvi sjö
  *Kievre javre sjö   Isolahti vik
  Kiiltojänkkä myr   Isolompolo sel
  Kiimajänkkä myr   Iso-Luspa, se Luspakoski fors
  Kiimajärvi sjö   Iso-Markkajärvi sjö
  Kiimakielinen berg   Iso Mitasvaara berg
  Kiimakielinen höjd   Isomänty notvarp
  Kiimakielisenjänkkä myr   Isomänty notvarp
  Kiimamaa terräng   Iso Nalloivi berg
  Kiimatievanjärvi sjö   Isonhianniemi udde
  Kiimavaara berg   Iso Njallåjve fjäll
  Kiimavaara berg   Isonsaarenselkä notvarp
  Kiirunavaara berg /Se   Isopahta stenblock
  Kiirunavaara, se Kierunavaara Saknas /Se   Isopahta stenblock
  Kilavaara berg   Isopalo brännland
  Kilavaaranjärvi sjö   Isopalo berg el. hed
  *Kioukin Jaure, se Tjoutjajaure sjö   Iso Palovaara berg
  *Kioukin Varra, se Tjoutjavare berg   Isopetäjä notvarp
  *Kipen vare, se Kiehpanvarre fjäll   Iso-Pouhannejärvi, se Ponhtusaivo sjö
  Kipinniemi udde   Iso Pouhannejärvi, se Iso Pouhtujärvi sjö
  Kipmevare berg /Se   Iso Pouhtujärvi sjö
  Kippanen sjö   Isorova berg
  Kippasjoki bäck   Isorova höjd
  Kirjukanjärvi sjö   Isorova, Alainen berg
  Kirkeaive fjäll   Isorova berg
  Kirkeaive fjäll /Se   Isorova berg
  Kirkejokk å /Se   Isorovanmännikkö tallskog
  Kirkeåive fjäll   Isosaari holme
  Kirkkojärvi sjö   Isosaari holme
  Kirkkotieva berg   Isosaari holme
  Kirkkoväärtijoki bäck   Isosaari holme
  Kirkkoväärtijärvi sjö   Isosaari holme
  Kirkkoväärtilahti vik   Iso Sarkajärvi sjö
  Kirkonniemi näs   Iso-Talinperäjärvi sjö
  Kirkovärtijärvi sjö /Se   Isotarpolahti vik
  Kironvare berg   Isotervasvuopio vik
  Kirrajärvi sjö   Iso Tuoipala fjäll
  Kiruna bergsparti   Isovaara berg
  Kirunajärvi sjö   Isovaara berg
  Kirunavara, se Kieronavaara berg   Isovainio Saknas
  Kirunavara malmberg   Isovainio odling
  Kirunavaara malmberg /Se   Isovuoma myr
  Kirunavaara berg   Isovuoma myr
  Kirunavaara, se Kieronavaara berg   Iso Vuomajärvi, se Ragisjärvi sjö
  Kirunavaara, se Kierunavaara berg /Se   Iso-Vuoskovaara berg
  Kirunavaara berg /Se   Iso Äijäjärvi sjö
  Kirunavuoma myr   Ittanjaure sjö
  Kiskamajoki bäck   Ittanjåkka bäck
  Kiskamajärvi sjö   Ittanvare berg
  Kiskamakuoppa myr   Iykeä fors
  Kiskamavaara berg   Jaanavaara berg
  Kiskamavuoma myr   Jaanavaara berg
  Kistokeinojärvi sjö /Se   Jaffukasluoppal sel
  Kistujärvet sjöar /Se   Jaffukasnjarka udde
  Kivijoki bäck   Jahmiksuoloi holme
  Kivijärvenmaa terräng   Jakkumus fjäll
  Kivijärvenmaa terräng   Jakojänkkä slåttermyr
  Kivijärvenvuoma myr   Jakojänkänjoki bäck
  Kivijärvi sjö   Jakojärvi sjö
  Kivijärvi sjö   Jakojärvi sjö
  Kivijärvi sjö   Jakojärvi sjö
  Kivijärvi sjö   Jakoppatjåkko fjälltopp
  Kivijärvi sjö   Jalkis-Vuoskoåive berg
  Kivijärvi sjö   Jalkisvuoskuåive fjäll
  Kivijärvi sjö   Japmajaure sjö
  Kivijärvi vik /Se   Jekajärvi, se Jiekajärvi sjö
  Kivilompola tjärn /Se   Jekajärvi sjö
  Kivimaa terräng   Jekakoski, se Jiekakoski fors
  Kivisalmi sund   Jekakoski Saknas
  Kivisalmijärvi sjö   Jeprinsuolo, se Jieprensuolo holme
  Kivivaara berg   Jiekajärvi sjö
  Kivivaara berg o. triangelpunkt   Jiekajärvi sjö
  Kivivaaranjänkkä myr   Jiekajärvi sjö
  Kivivuoma myr   Jiekakoski fors
  Kivivuopio vik   Jiekakoski fors
  *Kiærbel, se Jerbele fjäll   Jiekaniva fors
  Kjärro, se Tjärrokätje fjäll   Jiekkalahti vik
  Kleemunjärvi sjö   Jiellakansari holme
  Knabben berg   Jieprenjåkka bäck
  Koijuvaara berg   Jieprenluokta vik
  Koijuvaaranjärvi sjö   Jieprensuolo holme
  Koiransuolijärvi sjö   Joenalusta notvarp
  Koiravaara berg   Joenalusta notvarp
  Koiravaara berg   Joenalusta notvarp
  Koiravaaranalusta berg   Joenalusta notvarp
  Koiravaaranjänkkä myr   Johan Iisakin tuan edusta notvarp
  Koiravaaranoja bäck   Jokarasaari ö
  Koiravaaranvuoma myr   Jokarasaari holme
  Koiravaaranvuoma myr   Jokiahvenjärvi sjö
  Koivujärvi sjö   Jokiahvenjärvi sjö
  Koivujärvi sjö   Jokiahvenjärvi sjö
  Koivu-Kuosanen berg   Jokijärvenjoki bäck
  Koivulaki berg o. triangelpunkt   Jokijärvenvuoma myr
  Koivumaa berg   Jokijärvenvuoma myr
  Koivumaa berg   Jokijärvi sjö
  Koivumaa ås /Se   Jokij(ärvi) tjärn
  Koivununnanen berg   Jokijärvi sjö
  Koivu-Rintavaara berg   Jokijärvi sjö
  Koivusaari holme   Jokijärvi sjö
  Koivuvaara berg   Jokivaara berg
  Koivuvaara berg   Jokivuoma myr
  Koivuvaara berg /Se   Jokivuoma myr
  Koivuvaaransisäsjänkkä myr   Jokivuoma myr
  Koivuvaaranvuoma myr   Jolltjärn sjö
  Koivuvaarat kullar /Se   Joopinjärvi sjö
  Koivuvuoma myr   Jorpatjåhka fjälltopp
  Kojusaari holme /Se   Jorvajärvi sjö
  Kojuvaaranjärvi sjö /Se   Jorvajärvi sjö
  *Kojvarack, se Kaivaara berg   Jostojärvi sjö
  Kojvojaure, se Kåjvojaure sjö   Jostojärvi sjö
  *Kokio Selga, se Selka fjäll   Joukasvaara, se Joukhasvaara berg
  Kokkajärvi sjö   Joukasvuoma myr
  Kokkajärvi, Lapin sjö   Joukhaisjärvi sjö
  Kokkavaara berg   Joukhaisjärvi sjö
  Kokkavaara, Lanan berg   Joukhaisvuoma myr
  Kokkavaara, Lapin berg   Joukhasvaara berg
  Kokkavaara berg /Se   Joukijoki bäck
  Kokkavaaranjänkkä myr   Joukijärvi sjö
  Kokkavaaranjänkkä, se Jussajänkkä myr   Joukivuopio vik
  Kolarijärvet sjöar   Ljukkaisenj., se Joukhaisjärvi Saknas
  Kololahti vik   Joukkaisenjärvi sjö
  Koloniemi udde   Joukkaisenvuoma, se Joukhaisvuoma Saknas
  Koltimalahti vik   Joukkasjärvi, se Joukkaisjärvi sjö
  *Komers Vandet, se Kamasjärvi sjö   Joukkasjärvi sjö
  Konijänkkä myr   Jukkasjärvi sjö
  Konijärvi sjö   Jukkasjärvi sjö
  Konisaarenpuas sund   Julkattenjärvi sjö
  Konisaari holme   Julkattensaari holme
  Konivuoma myr   Junkatheenjärvi sjö
  *Konners Vandet, se Kamasjärvi sjö   Junkatheensaari ö
  Konsuln berg   Junojoensaajot Saknas
  *Konung Gustafs berg el. skatt se Kieronavaara Saknas /Se   Junojoki å
  Korkeaharju höjd   Junojoki bäck
  Korpisaari holme   Junojoki bäck
  *Korsa Jaaki, se Kårsovaggejokk å   Junojänkkä myr
  Kortejoki bäck   Junojänkkä myr
  Kortejänkkä myr   Junojänkkä myr
  Kortejärvi, Alanen o.Ylinen sjöar /Se   Junojänkkäj., se Junojänkänjärvi Saknas
  Kortetautto sank mark   Junojänkkäjärvi sjö
  Kortetjänkkä myr   Junojänkkäjärvi, se Junojänkänjärvi sjö
  Kortetjänkkä myr   Junojänkänjärvi sjö
  Kortetjärvi sjö   Junojänkänjärvi sjö
  Kortetjärvi, Pikku sjö   Junojänkänjärvi sjö
  Kortetvuoma myr   Junojärvi sjö
  Korttokurkio bäck /Se   Junojärvi sjö
  Korttovaara berg /Se   Junojärvi sjö
  Korvejaure, se Korvijärvi sjö   Junojärvi sjö
  *Kosiojärvi sjö   Junovinsat Saknas
  ?Kosiojärvi sjö   Junovinsat höjder
  Koskenvuoma myr   Juntikanvaara berg
  Koskenvuoma myr   Juntikanvuoma myr
  Koskimasmaa berg   Juntikka berg
  Koskinen fall   Juntikka, se Juntikanvaara berg
  Kotajärvi sjö   Juntikkajoki bäck
  Kotajärvi sjö   Juntikkajänkkä myr
  Kotalompolo sjö   Juntikkavuoma myr
  Kotasaari ö   Juokijoki, se Joukijoki bäck
  Kotasija terräng   Juokijärvi, se Joukijärvi sjö
  Kotijänkänjärvi sjö   Juokivuoma myr
  Kotiniva ström   Juokivuoma myr
  Kotiniva å /Se   Juokkasjärvi sjö
  Kotisaari holme   Juopakoski fors
  Kotojärvi sjö   Juvaj., se Juovvajaure sjö
  Koukkujoki bäck   Juovajaure sjö
  Koutojärvi sjö   Juovajohka bäck
  *Koutokoski fors   Juovajoki bäck
  Krapinpalo berg   Juovajärvi sjö
  Kreuksenjärvi tjärn   Juovajärvi sjö
  Kreuksenvuoma myr   Juovvajaure sjö
  Krunni vik   Juovvajåkka bäck
  Kuilulantto tjärn   Juovvanjunnje fjällutsprång
  Kulijoki bäck   Jupukka berg
  Kulijärvi sjö   Jupukka berg
  Kulilompolo sjö   Jupukkajärvi sjö
  Kulirova berg   Jupukkajärvi sjö
  Kulleri berg   Jussajänkkä myr
  Kulmunkijärvi sjö   Juurakko notvarp
  Kulojärvi, Iso sjö   Juurakkojärvi sjö
  Kulojärvi, Pikku sjö   Juurakkojärvi sjö
  Kuoblanjira rännil /Se   Jåstujaure sjö
  Kuoblanjåskejokk å /Se   Jäkelåjve fjäll
  Kuoblavagge fjälldal /Se   Jäkelåjve fjäll
  Kuobletjåkko fjäll /Se   Jäkilåjve fjäll
  Kuoksosuvanto lugnvatten   Jäkilåjve fjäll
  Kuoksosuvanto lugnvatten   Jäkäläjoki bäck
  Kuoksosuvando lugnvatten /Se   Jäkäläpää udde
  Kuoksunsaari ö   Jälketkoski fors
  ?Kuoksusuvanto sel   Jälketkurkkio, se Jölketkurkkio vattenfall
  Kuoksusuanto sel   Jälketkurkkio, se Jölketkurkkio fors
  Kuoksusuanto sel   Jänkkajärvi, se Jänkkäjärvi sjö
  Kuokula fjäll   Jänkkäjärvet sjöar
  Kuolatsjaure sjö /Se   Jänkkäjärvi sjö
  Kuolkasjokk å /Se   Jänkkäjärvi sjö
  Kuolkojaure sjö /Se   Jänkkäjärvi sjö
  Kuollitusjärvi sjö   Jänkkäjärvi sjö
  Kuolpanjuonte, se Lulep välivare fjäll   Jänkkäjärvi sjö
  Kuolpankårsa dalgång /Se   Jänkkäjärvi sjö
  Kuoppajärvi sjö   Jänkkälompolo sjö
  Kuormakka fjäll /Se   Jänkkälompolo sjö
  Kuormakkajärvi sjö   Jänkälompolo, se Jänkkälompolo sjö
  Kuormakkajärvi sjö   Jänkänedusta notvarp
  Kuosajänkkä myr   Järrinjohko bäck
  Kuosajärvi sjö   Järvenmukka vik
  Kuosakielinen berg   Järvenniemi udde
  Kuosanen berg   Järvenpää vik
  Kuosas berg /Se   Järvikäinen sjö
  Kuosavuoma myr   Järvikäinen sjö
  Kuossanjarka halvö   Järvikäinen sjö
  Kuotjajaure sjö   Järvikäisenoja bäck
  Kuotjajåkka bäck   Järvinen sjö
  Kuotjavare berg   Järvinen sjö
  Kuotkojärvet sjöar   Jääjärvi sjö
  Kuotkovaranjärvi sjö   Jääjärvi sjö
  Kuotsajärvi sjö   Jääksipakala berg
  Kuoutanjuokta fjällparti /Se   Jääksipakalajärvi sjö
  Kuoxusuando spakvatten /Se   Jäärnänki fjäll
  Kurkkiojänkkä myr   Jäärnänki sjö
  Kurkkiojärvi sjö   Jäärnänki norra delen av sjön
  Kurkkiojärvi sjö   Jäärnänkijärvi sjö
  Kurkkionalussaari holme   Jäävaara berg
  Kurkkionvälikaivos terräng   Jäävaara berg
  Kurkkiosaari holme   Jölketkurkkio vattenfall
  Kurkkiosaari ö   Jölketkurkkio fors
  Kurkkiovaara berg   Jölketsaari holme
  Kurkkiovuoma myr   Kaakkurijänkkä myr
  Kurravaara berg   Kaakkurijänkkä myr
  Kurravaara berg /Se   Kaakkurijärvi sjö
  Kurravaaranjänkkä myr   Kaakkurijärvi tjärn
  Kurravaaranjänkkä myr /Se   Kaakkurijärvi bäck
  Kurravaaranjänkänjoki å /Se   Kaakkurijärvi sjö
  Kurravare berg /Se   Kaakurijärvi sjö
  Kursujoki bäck   Kaakkurijärvi sjö
  Kursijänkkä myr   Kaakkurijärvi sjö
  Kursunpalo höjd   Kaakkurilahti notvarp
  Kursuvälimaa terräng   Kaakkurilahti vik
  Kutukoskenlahti vik   Kaakkuiilahti vik
  Kutukoski myr   Kaakkurilahti vik
  Kuusijärvi, Iso sjö   Kaakkurilahti vik
  Kuusijärvi, Pikku sjö   Kaakkurisaaret notvarp
  Kuusijärvi, Pikku sjö   Kaakkurisaaret holmar
  Kuusimaa terräng   Kaakkurivuoma myr
  Kuusi-Orrivaara berg   Kaalama vik
  Kuusi-Pasmavaara berg   Kaalamaniva fors
  Kuusi-Paurankivaara berg   Kaalamavuoma myr
  Kuusisaajo terräng   Kaamasjärvi sjö
  Kuusisaari holme   Kaaprelinsaaret holmar
  Kuusisaari holme   Kaaranasniemi udde
  Kuusisaari holme   Kaartejärvi sjö
  Kuusisaari, se Kallojärvi holme /Se   Kaartejärvi sjö
  Kuusi Sautusvaara berg   Kaartojärvi sjö
  Kuusi Tervasvaara berg   Kahilajärvet sjöar
  Kuusivaara berg   Kahilajärvet sjöar
  Kuusivaara berg   Kahrasenjärvi sjö
  Kuusivaara berg   Kahrasenoja bäck
  Kuusivaara berg   Kahrasenvuoma slåttermyr
  Kuusivaara, Iso berg   Kaisapakte, jfr Kaisepakte fjäll
  Kuusivaara, Matala berg   Kaisaniemi, se Kaiseniemi udde
  Kuusivaaranjänkkä myr   Kaiseniemi udde
  Kylkijärvi sjö   Kaisepakte fjäll
  Kåbba fjäll /Se   Kaisjärvi sjö
  Kåbbletjåkko fjäll /Se   Kaisvaara berg
  Kåbtareppe fjälldal /Se   Kaisvaara berg
  Kåddevare berg   Kaitamaa höjd
  Kåivojaure sjö /Se   Kaitamaa hed
  Kåivojokk å /Se   Kaitapalo hed
  Kåjvojaure sjö   Kaitarvvuoma, se Kaitavuoma Saknas
  Kålkasrågge bäck /Se   Kaitarvuoma myr
  Kålkokjokk å /Se   Kaitasjärvi sjö
  Kålkokpuolta fjällsluttning /Se   Kaitasjärvi sjö
  Kålkoktjåkko, se Puonjetjåkko fjäll /Se   Kaitasmuotka näs
  Kålkokvagge dalgång /Se   Kaitasvaara fjäll
  Kåppajaure sjö /Se   Kaitasvaara berg
  Kårsajökeln glasiär /Se   Kaitasvaara berg
  Kårsaskaite fjällslätt /Se   Kaitavuoma myr
  Kårsavagge fjälldal /Se   Kaivaara fjäll
  Kårsavaggejaure sjö /Se   Kaivaara berg
  Kårsavaggejokk å /Se   Kaivalahti, se Kuivalahti vik
  Kårsavaggepatatjåkko fjäll /Se   Kaivalahti vik
  Kårsovaggejokk å   Kaivinauhtonsaaret holmar
  Kårsovaggepakte, se Påketjårro fjäll   Kaivosjoki bäck
  Kårtjejaure sjö /Se   Kaivosjoki bäck
  Kårtjejokk å /Se   Kaivosjärvenoja bäck
  Kårtjeröset riksröse /Se   Kaivosjärvi sjö
  Kårtjevaras fjäll /Se   Kaivosjärvi sjö
  Kårtjevare, se Pejviktjåkko fjäll   Kaivosjärvi sjö
  Kåtesuolo holme /Se   Kaivosjärvi sjö
  Kåvvo berg   Kaivosjärvi sjö
  Käntajaure sjö   Kaivosjärvi sjö
  Käntaluokta vik   Kaivosjärvi sjö
  Käntavare berg   Kaivoslantto sjö
  Kärkejauratjak tjärnar /Se   Kaivosjänkkä myr
  Kärkejaure tjärn /Se   Kaivosjärvenoja bäck (dike)
  Kärkejokk å /Se   Kaivosjärvi sjö
  Kärkereppe nischdal /Se   Kaivosj(ärvi) tjärn
  Kärketjårro fjäll /Se   Kajanpalo berg
  Kärkevagge dalgång /Se   Kajanpalo Saknas
  Kärkevuomos dalgång /Se   Kalamaavuoma myr
  Kärpel fjäll   Kalamaavuoma, se Kaalamavuoma myr
  Kärtosjokk å /Se   Kalatonj(ärvi) tjärn
  Kätjåivas, Unna, se Huornats tjärn /Se   Kalatonjärvi sjö
  Kätjåive fjäll /Se   Kalatonjärvi sjö
  Kätjåive Huornas fjäll /Se   Kalatonjärvi sjö
  Kätjåive, Jalkis, se Huornats fjällparti /Se   Kalatonjärvi sjö
  Kätketjåkkas berg /Se   Kalatonjärvi sjö
  Kättä fjäll /Se   Kalatonjärvi sjö
  Käureluokka fjällsluttning   Kalatuinj. se Kalatonjärvi sjö
  Käureluokka fjällsluttning /Se   Kallojärvi sjö
  Käureluokkajokk å /Se   Kallojärvi sjö
  Käyräjoki bäck   Kallokajärvi sjö
  Käyräjoki å /Se   Kallokajärvi, se Kallokkajärvi sjö
  Käyräjänkkä myr   Kallokkajoki bäck
  Käyräjänkkä myr /Se   Kallokkajärvi sjö
  Käyräjärvet tjärnar /Se   Kallokkajärvi sjö
  Käyräjärvi, Alanen sjö   Kallokkaniva fors
  Käyrälantto, Iso sjö   Kallokkavuopio vik
  Käyrävaara, Alanen, Keskinen o. Ylinen berg /Se   Kallosalmenlahti vik
  Käyrävuopio åutvidgning /Se   Kallosalmenniemi udde
  Käyrävuopio nybygge /Se   Kallosalmi sund
  Käärmejoki bäck   Kallukasvare höjd
  *Køyvejavre, se Karvajaure sjö   Kallulako bergplatå
  Laanijoki bäck   Kalmasaari holme
  Laanijärvet sjöar /Se   Kalmivaara berg
  Laanijärvi, Alanen sjö   Kalpmivaara, se Skalmivare berg
  Laanijärvi, Ylinen sjö   Kalpmivaara, se Skalmevare berg
  Laanipalo berg   Kalpmivaara, se Kalmivaara berg
  Laanipalo sumpmark /Se   Kaltionalusta notvarp
  Laanivaara berg /Se   Kalveenrannanjärvi sjö
  Ladnivaara berg /Se   Kamasjaure sjö
  Ladtjovagge dal /Se   Kamasjaure sjö
  Lahti sjö   Kamasjärvi, se Kaamasjärvi sjö
  Lahtivainiojärvi sjö   Kamasjärvi sjö
  Laimolahti vik /Se   Kamasjärvi sjö
  Lainiovaara berg   Kamasjärvi sjö
  Lainiovaara berg o. triangelpunkt   Kamasvare berg
  Lainiovaarankelo terräng   Kamsi fjäll
  Lainiovaaranperät höjder   Kanisjoki, se Kannisjoki Saknas
  Lainoälven älv /Se   Kanisjoki bäck
  Lainioälven älv   Kanisjoki bäck
  Lainioälven älv   Kanisjoki bäck
  Laiparijärvi sjö   Kanisjärvi sjö
  Laiparivuoma myr   Kanislahti vik
  Lairejaure tjärn /Se   Kannasjoki bäck
  Lairevagge fjälldal /Se   Kannasjärvi sjö
  Lairåive fjäll /Se   Kannastieva ås
  Laki, Alanen berg o. triangelpunkt   Kannasvaara, se Kannastieva berg
  Laki, Ylinen berg   Kannasvuoma myr
  Laki, Ylinen triangelpunkt   Kannisjoki å
  Lakkavaaranvuoma myr   Kannisjoki bäck
  Lakovuomos slätt /Se   Kannisjärvi, Ala sjö
  Lammasniemi näs   Kannisjärvi, Ala sjö
  Lamusaajo terräng   Kannisjärvi, Yli sjö
  Lanajärvi sjö   Kannisjärvi, Yli sjö
  Landshövdingen berg   Kannispalot sveder
  Lannanjärvenjoki bäck   Kannispalot höjder
  Lannanjärvi sjö   Kanto notvarp
  Lappeakoski fors   Kanto notvarp
  Lappeasaari holme   Kaperasjärvi, se Kapperasjärvi sjö
  Lappeasuanto sel   Kapperasjoki bäck
  Lappeavaara berg   Kapperasjärvi sjö
  Lappeavuoma myr   Kaprieli grusholme
  Lapporten, se Tjuonvagge fjälldal   Kapukielinen tallhed
  Lappträsken sjöar   Kapukielinen hed
  Lassasaari näs   Kapukielisenvuoma myr
  Lassijärvi sjö   Kapukielisenvuoma myr
  Lassin-Antinjärvi sjö   Kapukielisenvuoma myr
  Lastakåppe fjällnisch /Se   Kapurinlahti vik
  Lasujänkkä myr   Karanaslehdenkari grund
  Latnivaara berg   Karanaslahti vik
  Latnjatjårro fjäll /Se   Karanasniemi udde
  Latnjavagge dal   Karlhakkamaa Saknas
  Latnjavagge fjälldal /Se   Karhakkamaa myr
  Latnjavaggejaure sjö /Se   Karhakkatahkovaara berg
  Latnjejaure sjö /Se   Karhakkavaara berg
  Latnjejokk å /Se   Karhakkavuoma slåttermyr
  Latnjevare berg /Se   Karhakkavuoma myr
  Laurijoki bäck   Karhuunpäänvuopio vik
  Laurijärvi, Iso sjö   Karhuvaara berg
  Laurijärvi, Pikku sjö   Karhuvaaranvuoma myr
  Laurivaara berg   Karhuvaaranvuoma myr
  Laurivaara berg   Karikoski del av Taanikurkkio
  Laurivuoma myr   Karilahti vik
  Lautakovanniva fors   Karitsemejoki, se Karitsemenjoki bäck
  Lauttasalmenjärvet sjöar   Karitsemejjoki å
  Lehtimaa terräng   Karitsemejoki biflod
  Lehtisaari ö   Karitsemenjoki bäck
  Lehtisaari ö /Se   Karittimenvaara fjäll
  Lehtitörmä terräng   Karivuopio vik
  Lehtitörmäjärvi sjö   Karjalainen notvarp
  Lehtivaara berg   Karjalainen udde
  Lehtivaaranjänkkä myr   Karjalainen notvarp
  Lehtojärvi sjö   Karjalavaara berg
  Lehtovaara berg   Karjalavaara berg
  Lehtovuoma myr   Karjalavuoma myr
  Leppäjoki bäck   Karjalavuoma myr
  Leppäkoski fors   Karjaranta slåtteräng
  Leppäsuanto sel   Karkovare fjällmassiv
  Lesok fjäll /Se   Karkuvaara berg
  Lettojärvi sjö   Karkuv(aara) höjder
  Lettojärvi sjö   Karpuajoki bäck
  Lettovuoma myr   Karpuajänkkä myr
  Leuskajoki bäck   Karpuajänkkä sjö
  Leuskajänkkä myr   Karpuaj(ärvi) tjärn
  Leuskajänkänvaara berg   Karpuajärvi sjö
  Leuskajärvi sjö   Karpuajärvi sjö
  Leuskavaara berg   Karpuajärvi sjö
  Leveäniemi gruvområde gruvområde   Karpuansaivo sjö
  Leveävuoma myr   Karpuansaivo sjö
  Leveävuopio vik   Karsikkojänkkä myr
  Leveävuopio vik   Kartejärvi, se Kaartejärvi sjö
  Leveävuopio vik   Kartijaure sjö
  Leväjänkkä myr   Kartijoki bäck
  Leväjänkkä myr   Kartilahti notvarp
  Leväjärvi sjö   Kartilahti vik
  Leväjärvi sjö   Kartilahti vik
  Levävuoma myr   Kartivaara berg
  *Liadne Waggi, se Latnjavagge dal   Kartoj., se Karttojärvi Saknas
  Librepälke fjäll /Se   Kartojärvi, se Kaartejärvi sjö
  Liekojoenharju höjd   Kartojärvi, se Kaartojärvi sjö
  Liekojoki bäck   Karttojärvi sjö
  Liekokielinen terräng   Karttojärvi sjö
  Liekovaara berg   Karvajaure sjö
  Liekovaara berg   Kaskamaj., se Kaskasjärvi Saknas
  Liekovuoma myr   Kaskamajärvi sjö
  Liekovuoma myr   Kaskasjärvi sjö
  Liekovuomanjärvi sjö   Kaskasjärvi sjö
  Liikajärvi sjö   Kaskasvaara berg
  Liikamaa terräng   Kaskinen Käyrävara, se Keski(nen)vaara berg
  Liikavaara berg   Kaskomaa Saknas
  Liikavaara berg   Kaskomaa höjd
  Liippanivansaaret holmar   Katinlahti vik
  Liippanivat forsar   Katinniemi udde
  *Liljenfors masugn /Se   Kattilanniva fors
  *Lille Jogge, se Jåkkevare berg   Kattojärvi, se Kattujärvi sjö
  *Lill-Niure-jaure, se Njuorajaure, Vuolle sjö   Kattojärvi, se Kattujärvi sjö
  Linkaluoppal sjö   Kattojärvi sjö
  Linkanrova höjd   Kattovaara berg
  Linkavare berg   Kattovuoman talvitiensuu vik
  Linkkajoki å /Se   Kattujoki bäck
  Linkkajärvet sjöar   Kattujärvi sjö
  Linkkavaara berg /Se   Kattujärvi sjö
  Lintasenjänkkä myr   Kattujärvi sjö
  Lintasen-niva sund   Kaupisenjoki, se Kauppisenjoki bäck
  Liukattijoki bäck   Kaupisenvuoma, se Kauppisenvuoma myr
  Liukattijärvi sjö   Kaupitussuvanto sel.
  Liukattivuoma myr   Kauppikielinen hed
  Livikkajärvi sjö /Se   Kauppikielinen ås
  *Lofta-Vand, se Låktajaure sjö   Kauppikielinen, se Markkatieva hed
  *Lofti Waggi, se Låktavagge dal   Kauppisenjoki bäck
  *Loftoive, se Låktatjåkko fjäll   Kauppisenjärvi sjö
  Lompolo sjö   Kauppisenvuoma myr
  Lompoloperävuoma myr   Kautisvaara berg
  Lompolovuoma myr   Kautisvaara berg
  Lossajaure sjö /Se   Kautsisvaara, se Kautisvaara Saknas
  Lotsen, se Oppisåive berg   Kedketjårro fjällrygg
  *Louise berg, se Svappavaara berg /Se   Keinovuoma myr
  Luhtajänkkä, se Pahtajänkkä myr   Keinovuoma myr
  Lulletjårro fjäll /Se   Keinovuoma myr
  Lungasjocki, se Luongasjoki å   Keinovuopio vik
  Luonatti vik   Kelloranta sund
  Luonattijoki bäck   Kellotieva kulle
  Luonattijänkkä myr   Kelojärvi sjö
  Luonattisuanto sel   Kelorova berg
  Luonattivaara berg   Kenttäjärvi sjö
  Luongasjoki å   Kenttäjärvi sjö
  Luongasjoki bäck   Kenttäkoski fors
  Luongasjärvi sjö   Kenttäkoski fors
  Luongasjärvi sjö   Kenttäkoski fors
  Luongasjärvi, Pikku sjö   Kenttälahti vik
  Luongastunturi berg   Kenttälahti vik
  Luongastunturi berg   Kenttälahti vik
  Luopahta, se Luopakte fjäll   Kenttäniemi udde
  Luopakte fjäll /Se   Kenttäniemi udde
  Luopasjauratjak tjärnar /Se   Kenttäniemi notvarp
  Luopasjokk å /Se   Kenttäniemi udde
  Luopasvuomos fjällslätt /Se   Kenttäniemi udde
  Luossajoki bäck   Kenttäniemi udde
  Luossajoki å /Se   Kenttäniemi udde
  Luossajärvi sjö   Kenttäniemi udde
  Luossajärvi sjö /Se   Kenttäniemi udde
  Luossajärvi sjö   Kenttäniemi notvarp
  Luossajärvi sjö /Se   Kenttäniemi udde
  Luossajärvi sjö /Se   Kenttäsaari ö
  Luossajärvi sjö /Se   Kenttäsaari holme
  Luossakurra fjälldal /Se   Kenttäs(aari) holme
  Luossalahti vik   Kenttäsaari holme
  Luossalompola, Iso o. Pikku sjöar /Se   Kenttäsaari holme
  Luossanpäänjärvet sjö   Kenttäsaari holme
  Luossarieppi myr   Kenttäsaari holme
  Luossavaara berg   Kenttäsaari holme
  Luossavara malmberg   Kenttäsenvuopio vik
  Luossavare berg   Kenttäsuvanto sel
  Luossavaara fjäll /Se   Kenttävaara berg
  Luossavara berg /Se   Kentänkuoppa notställe
  Luossavaara berg   Kentänkuoppa vik
  Luossavaara berg /Se   Kentäntie gångstig
  Luossavaara fjäll med gruva /Se   Kentänvaara berg
  Luossavaara berg /Se   Kepas, se Kiehpanvarre fjäll
  Luossavaara berg /Se   Kepaslahti, se Kiepaslahti vik
  Luossavuoma myr /Se   Kepaslahti vik
  Luottajärvi sjö   Kepaslahti vik
  Luottamaa terräng   Kerausj., se Keräysjärvi Saknas
  Luotte berg   Kerausjärvi sjö
  Luspajärvi vik   Kerikaskårsu kanjon
  Luspakoski fors   Kerisvaara berg
  Luspalantto tjärn   Kerkejaure sjö
  Luspanniska fors   Kerki grusholme
  Luspanpuas sund   Keräysjärvi sjö
  Luspansaari holme   Keräysjärvi sjö
  Luspavaara berg   Kesasjoki å
  Luspekuoika fors /Se   Kesasjoki bäck
  Luspevare berg /Se   Kesasjoki bäck
  Lutilåpme fjällterass /Se   Kesasjoki bäck
  *Lutnarevari fjäll   Kesasjoki bäck
  Luttuvari, se Luotte berg   Kesasjärvi sjö
  *Luttuvari fjäll /Se   Kesasjärvi sjö
  Luukajoki bäck   Kesaslompolo sjö
  Luukavaara höjd   Kesaslompolo sjö
  Luukavuoma myr   Keskikentänniemi udde
  Låktajaure sjö   Keskilahti vik
  Låktajaure sjö /Se   Keskinenjärvi sjö
  Låktajokk, se Rakkasjokk å   Keskinen Nappasjärvi sjö
  Låktajokk å /Se   Keskinen Sekkuvaara fjäll
  Låktatjåkko fjäll   Keskinenvaara berg
  Låktatjåkko fjäll /Se   Keskinenvaara berg
  Låktavagge dal   Keskinenvaara berg
  Låktavagge fjälldal /Se   Keskinen Äijälompolo sjö
  Låktåive, se Låktatjåkko fjäll   Keskiniemi udde
  Låpisvarto fjäll /Se   Keskisuvanto sel
  Maaherrajökeln jökel /Se   Keskisuvanto sel
  Maanselkämaa terräng   Keskivaara berg
  Maastorannanvaara berg   Kesänavettaniemi udde
  Maattajoki bäck   Kesäsjoki bäck
  Maattajärvi sjö   Kesäsjoki bäck
  Maatavaara berg   Kesäsjoki bäck
  Maejoki bäck   Kesäsjoki bäck
  Maejärvi sjö   Kesäsjärvi sjö
  Maejärvi sjö   Kesäslompolo sjö
  Maekaltiojärvi sjö   Ketsjoive(e) berg
  *Magnavara berg /Se   Ketsoive(e) berg
  Maita, Alep berg   Ketsåjve fjäll
  Maita, Lulep berg   Ketsåive, se Ketsoive o. Ketsjoive berg
  Maitasjärvi sjö   Ketsåive berg
  Majaure, se Ädnamjaure sjö   Keukiskero fjäll
  Makkarajoki bäck   Keukiskero fjäll
  Makkarajärvi sjö   Kevuskurkkio fors
  Makkarajärvi, Ala sjö   Kevuskurkkio fors
  Makkarajärvi, Keski sjö   Kevusrova berg
  Makkarajärvi, Yli sjö   Kevusvaara berg
  Makkarakulleri kulle   Kiehpanjärvi sjö
  Makkaralompolo sjö   Kiehpanvarre fjäll
  Makkaralompolo sjö   Kiekajaure sjö
  Makkaravaara berg   Kieksisvaara, se Käksivare fjäll
  Makkojoki bäck   Kielinen udde
  Malmbacken berg   Kiepamajärvi, se Kiehpanjärvi sjö
  Malmbangården bangård   Kiepanvare fjäll
  Malmivaara berg   Kiepanvare berg
  Malmivaaranvuoma myr   Kiepaslahti vik
  Maltosjoki bäck   Kiepmaslahti vik
  Maltosjärvi sjö   Kiepmasluokta vik
  Maltoskoski fors   Kiepmasniemi udde
  Maltoskoski, Alanen fors   Kiepmasnjarka udde
  Maltosrova, Alanen berg   Kiepmasvaara berg
  Maltosrova, Ylinen berg   Kiepmasvare berg
  Maltossuanto, Alanen sel   Kiepmasvare berg
  Maltossuanto, Ylinen sel   Kieppajärvi, Yli sjö
  Maltosvuoma myr   Kierritys notvarp
  Manamtjärro fjäll /Se   Kievajärvi sjö
  *Mandojärvi sjö   Kievajärvi sjö
  *Mandojärvi sjö   Kievajärvi sjö
  Mantereenvuopio vik   Kievaape myr
  *Marajärvi sjö   Kievaape myr
  Mariajärvi sjö   Kievavuoma myr
  Marjajärvi sjö   Kiilavaara järngruva
  Marjarova berg   Kiilavaara, se Kilavaara berg
  Marjarovanvuoma myr   Kiiltojänkkä myr
  Marjavuoma myr   Kiimajoki å
  Markkatievat höjder   Kiimajärvi sjö
  Markkavuoma myr   Kiimajärvi sjö
  Markkinavaara berg   Kiimajärvi sjö
  Markkinavuoma myr   Kiimakielinen flackt berg el. hed
  Marsijärvi sjö   Kiimakielinen hed
  Martinlantonrova höjd   Kiimakielinen fjällhed
  Massajärvi sjö   Kiimakielisenjänkkå myr
  Massalompolo sjö   Kiinteännivansaari holme
  Masugnsberget berg   Kiinteännivansaari holme
  Matalajärvi sjö /Se   Kilasaari, se Killisaari holme
  Matalavaara berg   Kilasaari holme
  Matejaure sjö /Se   Kilavaara gruvhål
  Matijokk å /Se   Kilavaara berg
  Matinranta myr   Kilavaaranjoki bäck
  Matinsaari ö   Kilavaaranjärvi sjö
  Matjäksa, se Ädnamvare fjäll   Killisaari notvarp
  Matojoki bäck   Killisaari holme
  Matojärvi sjö   Kilpijärvi tjärn
  Matojärvi f.d. sjö(?)   Kilttikangas hed
  Matojärvi sjö /Se   Kippanen sjö
  Matovaara berg   Kippasjoki å
  Matovuoma myr   Kippasjoki bäck
  Maunujaure sjö /Se   Kippiniemi udde
  Maunujoki å /Se   Kirjukanjärvi sjö
  Maunujärvi sjö   Kirkejaure, se Kärkejaure sjö
  Maunukaisenjoki bäck   Kirkeåive, se Kärkeåjve fjäll
  Maunukaisenjärvi sjö   Kirkkotieva ås
  Maunuvaara berg /Se   Kirkkotieva fjäll
  Maunuvuoma myr /Se   Kirkkoväärtijoki bäck
  *Mellangruvan gruva /Se   Kirkkoväärtijärvi sjö
  Melleluokta vik /Se   Kirkkoväärtijärvi sjö
  Melttarinniemi udde /Se   Kirkkoväärtinlahti vik
  Merasjoki bäck   Kirkonniemi udde
  Merasjoenpalo höjd?   Kirkonniemi udde
  Merasjänkanmaa terräng   Kirkonniemi udde
  Merasjärvi sjö   Kirkotievva höjd
  Merasjärvi sjö   Kirkovärtij., se Kirkkoväärtijärvi sjö
  Merasjärvi sjö   Kirkovärtijärvi, se Kirkkoväärtijärvi sjö
  Merasjärvi sjö   Kirrajärvi sjö
  Merasjärvi sjö   Kirrajärvi sjö
  *Meraskoski fors   Kirstijoki bäck
  Meraslinkka fall   Kirstijärvi sjö
  Meraslompolo sjö   Kirstilahti notvarp
  Merasvaara berg   Kirstilahti vik
  Merasvaaranjänkkä myr   Kirstivaara berg
  Merilintujärvi sjö   Kirstivaara berg
  Mertainen berg o. triangelpunkt   Kirstivuoma myr
  Mertaseno bäck   Kiskamajoki bäck
  Mertajärvi sjö   Kiskamajoki bäck
  Mertasjärvi sjö   Kiskamajärvi sjö
  Mertaskielinen berg   Kiskamajärvi sjö
  Mertasvuoma myr   Kiskamajärvi sjö
  Mertasvuoma myr   Kiskamavaara berg
  Mesakjaure, se Vuolle allesjaure sjö /Se   Kiskamavaara berg
  »Metavara» berg /Se   Kiskamavuoma myr
  Mettjärn tjärn   Kiskamavuoma myr
  Mettä-Aptasjärven Lompola sjö /Se   Kistojaure sjö
  Mettäjärvi sjö   Kistojoki bäck
  Mettä-Kallojärvi sjö   Kiveliö bergrygg
  Mettä-Paavalinvaara berg   Kivijoki bäck
  Mettä-Rakkmijoki bäck   Kivijärvi sjö
  Mettä-Rakkmijärvi sjö   Kivijärvi sjö
  Mettä-Sattajärvi sjö   Kivijärvi sjö
  Mettä-Sattavaara berg   Kivijärvi sjö
  Mettä Sorkijärvi sjö /Se   Kivijärvi sjö
  Mettävaara höjd   Kivijärvi tjärn
  Mikkelijoki bäck   Kivijärvi sjö
  Mikkelijoki bäck   Kivijärvi sjö
  Mikkelijärvi, Pikku sjö   Kivijärvi sjö
  Mikkelijärvi sjö   Kivijärvi sjö
  Mikkelijärvi sjö   Kivijärvi sjö
  Mikkelijärvi sjö   Kivijärvi sjö
  Mikkelijärvi, Tuokimainen sjö   Kivijärvi sjö
  Mikkelirova berg   Kivijärvi sjö
  Mikkelirova berg   Kivijärvi sjö
  Mikonjärvi sjö   Kivilompolo sjö
  Mikonjärvi sjö /Se   Kivilompolo sjö
  Mitasvaara, Iso berg o. triangelpunkt   Kivilompolo sel
  Mitasvaara, Pikku berg   Kivilompolo tjärn
  Mitasvaara, Iso o. Pikku berg /Se   Kivi-Markkajärvi sjö
  Mjellejokk å /Se   Kivimukka notvarp
  Mjellesuolo ö /Se   Kivimukka vik
  Molkonsaaret holmar   Kiviniemi udde
  Mollosensaari holme   Kivioja bäck utan utlopp
  Muhan-Erkinpalo höjd?   Kiviojanauhto ängsmark
  Mukkajänkkä myr   Kiviojanvuoma myr
  Mukkanivanjänkkä myr   Kiviojanvuoma myr
  Mukkanivanlahti vik   Kivipää fjäll
  Mullinkorva fors   Kivisalmenjärvet sjöar
  Munajärvet sjöar   Kivisalmi sund
  Muotka skogsområde   Kivisalmi sjö
  Muotka terräng   Kivivaara berg
  Muotkadak fjälldal /Se   Kivivaara berg
  Muotkadakjaure sjö /Se   Kivivaaranjänkkä slåtteräng
  Muotkadakjokk å /Se   Kivivuopio vik
  Muotkadakvaratjak berg /Se   Kivivuopio vik
  Muotkadakvare, se Tjärro berg /Se   Kleemu(n)järvi sjö
  Muotkajärvi sjö   Klemoj., se Kleemu(n)järvi Saknas
  Muotkanniemi udde   Klemojärvi sjö
  Murhaisvaara berg   Koijaure sjö
  Murhajärvi sjö   Koijupalovaara berg
  Murhaniemi näs   Koijusaari holme
  Murhavare berg   Koijuvaara berg
  Mustalahti vik /Se   Koijuvaaranjärvi sjö
  Mustalompolo sjö   Koiravaara berg
  Mustaniemi udde /Se   Koiravaara berg
  Mustasaajo terräng   Koiravaaranjänkkä slåttermyr
  Mustasiipijärvet sjöar   Koiravaaranoja bäck
  Mustavaara berg /Se   Koiravaaranoja bäck
  Mustivaara berg   Koiravaaranvuoma myr
  Myggtorpet terräng   Koiravaaranvuoma myr
  Myllyjoki bäck   Koivare berg
  Myllyjoki bäck   Koivela, se Kuivila fjäll
  Myllylahti vik   Koivujoki bäck
  Myllylahti vik   Koivujärvi sjö
  Myllypalot höjder   Koivujärvi sjö
  Måkkalak ö   Koivu Kiimakielinen vidsträckt hed
  Måkkeknoika fors   Koivukåbba berg
  Mårsovardo fjäll /Se   Koivulaki berg
  Måskotjåkko fjäll /Se   Koivulaki fjäll
  Mäkäräjärvet sjöar   Koivulakki, se Koivulaki berg
  Mäntylahti vik   Koivulaki berg
  Mäntynunnanen berg   Koivulaki fjälltopp
  Mänty-Nunnanen, se Nunanen berg   Koivuniemi udde
  Mänty-Orrivaara berg   Koivupalovaara berg
  Mänty-Rinkavaara berg   Koivu Pasmavaara, se Pasmavaara, Koivu berg
  Mäntysaari holme /Se   Koivu Pasmavaara berg
  Mäntytörmä terräng   Koivu Supasvaara berg
  Mäntyvaara berg /Se   Koivusaari holme
  Mäntyvaara, Iso berg   Koivusaari holme
  Mäntyvaara, Pikku berg   Koivusaari holme
  Mäntyvaaranlahti vik   Koivuvaara berg
  Märaskoski, se Meraskoski fors   Koivuvaara berg
  Mätikköjoki bäck   Koivuvaara berg
  Mätikköjoki bäck   Koivuvaara berg
  Mätikköoja bäck   Koivuvaara berg
  Mätäsjärvi sjö   Koivuvaara berg
  Mörtinjänkkä myr   Koivuvaara, Ala berg
  Mörttjärn tjärn   Koivuvaara berg
  Mörtträsket sjö   Kojijärvi sjö
  Naakajärvi sjö /Se   Kojusaari, se Koijusaari holme
  Naankijänkkä myr   Kokkajärvi, se Lannan Kokkajärvi sjö
  Naankijärvi sjö   Kokkajärvi, se Lapin Kokkajärvi sjö
  Naankilahenjänkkä myr   Kokkajärvi sjö
  Naankitunturi berg   Kokkavaara, se Lapin Kokkavaara berg
  Naankitunturi berg o. triangelpunkt   Kokkavaara berg
  Nadda fjällutsprång /Se   Kokkavaara berg
  Nakerijoki å /Se   Kokkavaara berg
  Nakerijärvi sjö /Se   Kokkavaaranjänkkä myr
  Nakerivaara berg /Se   Kokkopahta klippa
  Nalmuisenjoki bäck   Kolarijärvet sjöar
  Nalmuisenjärvi sjö   Kolarijärvet sjöar
  Nammåive fjäll /Se   Koldima sel
  Nammåivejokk å /Se   Koldimaniva fors
  Nammåivelako fjällslätt /Se   Kololahti vik
  *Nangojärvi sjö   Kololahti vik
  Nankijärvi sjö   Koloniemi udde
  Naustokoski fors   Konisaarenpudas sund
  Naustorova höjd   Konisaari holme
  Neitajokk bäck /Se   Koojoki bäck
  Neitalåpme fjällterass /Se   Koojärvi sjö
  Neitapakte fjällvägg /Se   Koosaivo tjärn
  Neitasatto sandudde /Se   Koosaivonvuoma myr
  Neitatjåkko fjäll /Se   Kopasjärvi sjö
  Neitijärvi sjö   Koppasjärvi sjö
  Neitipalo höjd   Koppelojärvi sjö
  *Nerkikoski fors   Koppelojärvi sjö
  Niallajaure sjö   Koppelomaa Saknas
  Niilasvuoma myr   Korkea Turuvaara berg
  Niiloskoski fors   Korminjärvi sjö
  Niittyjärvi sjö   Korpikari grund
  Niittysaari holme   Korpipudas älvgren
  Niityjärvi sjö /Se   Korpisaari holme
  Nikajärvi sjö   Korsikkojänkkä myr
  Nikajärvi sjö   Korsikojänkkä, se Karsikkojänkkä myr
  Nikin-Jussinjänkkä myr   Kortejoki bäck
  Nikkajärvi sjö   Kortejänkkä myr
  Nikku-Jussinjärvi sjö   Kortejänkkä slåttermyr
  Nikuvaarnijärvi sjö   Kortejänkänjärvi sjö
  Nililompolo sjö   Kortejärvet sjöar
  Nilimaa terräng   Kortejärvi sjö
  Nilusjoki bäck   Kortejärvi sjö
  Nimitönjärvi sjö   Kortelahti vik
  Niskajänkkä myr   Kortesaari notvarp
  Niskajärvi sjö   Kortetjärvi sjö
  Niskajärvi sjö /Se   Kortevaara berg
  Niskakoski fors   Kortevaara berg
  Niskapalo berg   Kortojärvi, se Korttojärvi sjö
  Niskapauranki fors   Kortojärvi sjö
  Niskarova berg   Kortojärvi, -lahti, -vaara Saknas
  Niskavaara berg o. triangelpunkt   Kortolahti, se Korttolahti vik
  Niskavuoma myr   Kortolahti vik
  Niskavuopio vik   Kortolahti vik
  Niskavuopio vik   Kortovaara berg
  Nissonjokk, se Kuolkasjokk å /Se   Kortovaare, se Kuortiovaara el. Kuortokero fjäll
  Nissonkårsa fjälldal /Se   Korttojärvi sjö
  Nissonlako fjällslätt /Se   Korttojärvi sjö
  Nissonreppe fjällnisch /Se   Korttolahti vik
  Nissontjåkko fjäll /Se   Korttolahti vik
  Nissonvagge fjälldal /Se   Korttoniemi udde
  *Niullas, se Nuolja fjäll   Korttoluspa fors
  *Niure-jaure, se Njuorajaure, Paijeb sjö   Korttovaara fjäll
  *Niuri-jaurj, se Njuorajaure, Paijeb sjö   Korttovaara berg
  *Niuris-Pae, se Njuorajokk å   Korttovuopio vik
  Niusakjaure tjärn /Se   Kosiojärvi sjö
  Niusakkårsa dal /Se   Kosiojärvi sjö
  Nivanalustajärvi sjö   Koskama del av Taanikurkkio
  Nivanollinjänkkä myr   Koskenalussaari holme
  Nivansaari holme /Se   Koskenalustasaivo sjö
  *Niønes, se Njuonjevare fjäll   Koskenalustasuvanto sel
  Njakajaure sjö /Se   Koskenvuoma myr
  Njakajaure tjärn /Se   Koskenväli vik
  Njakatjavel fjälltrakt /Se   Kotajärvi sjö
  Njallåivevaratjak småberg /Se   Kotajärvi sjö
  Njallåive berg /Se   Kotalahti vik
  Njallåive, Pikko berg /Se   Kotalahti vik
  Njallåive, Iso o. Pikku berg /Se   Kotalahti notvarp
  Njuljasälke fjärd /Se   Kotalahti vik
  Njunjasjägge myr   Kotalompolo sjö
  Njunjes fjällslätt /Se   Kotaniemi udde
  Njuonjevare fjäll   Kotaniemi udde
  Njuonjevare fjäll /Se   Kotasaari holme
  Njuonjevare berg /Se   Kotasaari notvarp
  Njuorajaure, Paijeb sjö   Kotijoki bäck
  Njuorajaure, Vuolle sjö   Kotijänkänjärvi sjö
  Njuorajaure, Paijeb o. Vuolle sjöar /Se   Kotijänkänjärvi sjö
  Njuorajokk å   Kotijänkenjärvi, se Ylijänkänjärvi sjö
  Njuorajokk, se Njuorajaure å   Kotijärvi sjö
  Njuoralako fjällslätt /Se   Kotijärvi sjö
  Njuotjamaluspavara berg /Se   Kotimaa kulle
  Njuotjamavardo, se Palkesvare berg   Kotipalo, Itainen höjd
  Njutenpatta del av sjö /Se   Kotipalo, Länsi sved
  Njutum, se Kättä fjäll   Kotipudas älvgren
  Nokutusjoki å /Se   Kotisaari holme
  Nokutusjärvi sjö /Se   Koukkujoki bäck
  Nokutusvaara berg /Se   Koukunkallio klippa
  Nolttojärvi sjö   Koukunlahti vik
  Nolttovaara berg   Koutan-Erkinkoski fors
  *Normakoski fors   Koutojärvi sjö
  *Norrgruvan, Stora o. Lilla gruvor /Se   Koutojärvi sjö
  Nukutusjoki bäck   Koutojärvi sjö
      Koutojärvi, Ala sjö
      Koutojärvi, Yli sjö
      Kouton-Erkinkoski fors
      Kouton-Erkki fors
      Koutovuopio sjö el. vik
      Koutovuopio sjö
      Koutovuopionniemi udde
      Koutuvuopio tjärn (lagun)
      Kovajärvi sjö
      Kovatjåkko fjäll
      Kovatjåkko berg
      Krapinpalo berg
      Kruununväylä bäck
      Kruuvavaara berg
      Kruuvivaara berg
      Kröhmypahta stenblock
      Kuilulantto sjö
      Kuivalahti vik
      Kuivila fjäll
      Kukkisjaure sjö
      Kulijoki bäck
      Kulijoki å
      Kulijoki bäck
      Kulijärvi sjö
      Kulijärvi sjö
      Kulivuoma myr
      Kulivuoma myr
      Kulkkuvuopio vik
      Kulkusaari holme
      Kulleri höjd
      Kulleri berg
      Kul(o)apenjarka udde
      Kulmunkijärvi sjö
      Kulovuoma myr
      Kulovuoma myr
      Kulujärvi, Iso sjö
      Kuoblatjåkka fjäll
      Kuobletjåkko fjäll
      Kuohpijaure sjö
      Kuohtanjarga udde
      Kuohujärvi sjö
      Kuohulahti vik
      Kuoihkaljärvi sjö
      Kuoikkajaure sjö
      Kuoikkajoki bäck
      Kuokkel berg
      Kuokola, Ala o. Yli berg
      Kuoksosuvanto, se Kuoksusuvanto sel
      Kuoksosuvanto, se Kuoksusuvanto sel
      Kuoksusuvanto sel
      Kuoksunsaari holme
      Kuoksusuvanto sel
      Kuoksusuvanto sel
      Kuokula berg
      Kuolasjaure sjö
      Kuolatsjaure sjö
      Kuolatsjaure, se Kuolasjaure sjö
      Kuolitisjärvi sjö
      Kuolitisj(ärvi) tjärn
      Kuolkoj sjö
      Kuolkojaure sjö
      Kuolkojohka bäck
      Kuolkotjåkko fjäll
      Kuolkotjåkko fjäll
      Kuolkukjaure sjö
      Kuolkuktjåkka fjäll
      Kuollejåkka bäck
      Kuollitusjärvi tjärn
      Kuolpanjuonje fjäll
      Kuoppa notvarp
      Kuoppajärvet sjöar
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppasjärvi, se Koppasjärvi sjö
      Kuoppasjärvi sjö
      Kuoppavaara berg
      Kuormakanalusjänkkä myr
      Kuormakanalusjänkkä myr
      Kuormakanalusjärvi sjö
      Kuormakanalusjärvi sjö
      Kuormakanalustajänkkä myr
      Kuormakanalustajärvi sjö
      Kuormakka berg
      Kuormakka fjäll
      Kuormakkajoki bäck
      Kuormakkajoki bäck
      Kuormakkajoki bäck
      Kuormakkaj(ärvi) sjö
      Kuormakkajärvi sjö
      Kuormakkajärvi sjö
      Kuormakkanalusjänkkä myr
      Kuormakkanalusjänkkä, se Kuormakanalusjänkkä myr
      Kuormakkavuoma myr
      Kuormakkavuoma myr
      Kuortokero fjäll
      Kuortokero fjäll
      Kuortovaara fjäll
      Kuortovaara fjäll
      Kuortuluokta vik
      Kuosajärvi sjö
      Kuosakielinen hed
      Kuosanen, se Kuusi Kuosanen Saknas
      Kuosanen, Kaiju berg
      Kuosatsvuoma myr
      Kuosavuoma myr
      Kuoskajåkka bäck
      Kuototjåkko fjäll
      Kuotsajoki bäck
      Kuotsajänkkä myr
      Kuotsajärvi sjö
      Kuotsajärvi sjö
      Kuotsaj(ärvi) tjärn
      Kuotsakeino udde
      Kuotsavaara berg
      Kuotsavaara berg
      Kuottjavare berg
      Kuovaara berg
      Kuovaaran mäntymaa höjd
      Kuovhonjaure sjö
      Kuovhonj. sjö
      Kuovhonvuopio vik
      Kuovhonvuopio vik
      Kuovujärvet sjöar
      Kuovuvaara berg
      Kupasjärvi sjö
      Kuppusjåkka bäck
      Kuppustjåkka fjälltopp
      Kurkiokeskenvuoma Saknas
      Kurkionalasaari, se Kurkkionalasaari holme
      Kurkiorova, se Kurkkiovaara berg
      Kurkiorova, se Kurkkiovaara berg
      Kurkiosaari, se Kurkkiosaari holme
      Kurkiovaara, se Kurkkiovaara berg
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkiokoskenvuoma myr
      Kurkkio(kosken)vuoma myr
      Kurkkiokoskenvuoma myr
      Kurkkiomaa Saknas
      Kurkkiomaa höjd
      Kurkkionalasaari holme
      Kurkkioniska, se Kurkkiojärvi sjö
      Kurkkionjärämä vattenfall
      Kurkkionniskajärvi sjö
      Kurkkionniskasaari holme
      Kurkkiorova berg
      Kurkkiosaari ö
      Kurkkiosaari holme
      Kurkkiosaari holme
      Kurkkiosaari holme
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovuoma myr
      Kurpissullunsaari holme
      Kurrakkajärvi sjö
      Kurrakalinka fors
      Kurrakalinka, se Kurrakkalinkka fors
      Kurrakalinka, se Kurrakkalinkka fors
      Kurrakkalinkka fors
      Kurrakkalinkka fors
      Kurrakkalinkka fors
      Kurrakkalinkka vattenfall
      Kurrakkasaari holme
      Kurrakkasaari holme
      Kurrakkasuvanto sel
      Kurrakkasuvanto sel
      Kurrakkavaara berg
      Kurravaara berg
      Kurravaara berg
      Kursujärvi sjö
      Kursunkangas hed
      Kursunkellojärvi sjö
      Kursunkellojärvi sjö
      Kusa notvarp
      Kusanapaja notvarp
      Kusikivi sten
      Kutnjapuru fjäll
      Kutnapuuro berg
      Kutujoki bäck
      Kutulahti vik
      Kutuniva stråka
      Kutuniva fors
      Kutuniva fors
      Kutunivanniemi udde
      Kutunivanniemi udde
      Kutunivansuvanto sel
      Kutuvaara berg
      Kuusenkoski fors
      Kuusenkoski fors
      Kuusenniemi udde
      Kuusi notvarp
      Kuusikielinen hed
      Kuusikielisenvuoma myr
      Kuusikielisenvuoma myr
      Kuusi Kuosanen järngruva ?
      Kuusilahti vik
      Kuusimaa hed
      Kuusimaa Saknas
      Kuusimaa Saknas
      Kuusimaa skog
      Kuusimaa hed
      Kuusimaanjärvet sjöar
      Kuusimaanjärvi sjö
      Kuusimanjärvi, se Kuusimaanjärvi sjö
      Kuusimatala notvarp
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniva ström
      Kuusi Orrevvaara, se Orrevvaara, Kuusi berg
      Kuusi-Orrevaara, se Kuusi-Orrivaara berg
      Kuusi-Orrivaara berg
      Kuusi Paanikielinen hed
      Kuusi Pasmavaara berg
      Kuusi Pasmavaara, se Pasmavaara Kuusi berg
      Kuusi Paurankivaara berg
      Kuusi Paurankivaara, se Paurankivaara, Kuusi berg
      Kuusisaadio holme
      Kuusisaari holme
      Kuusisaatio höjd?
      Kuusi Sautusvaara berg
      Kuusi Sautusvaara berg
      Kuusi Sautusvaara berg
      Kuusi Sitnuinen se Sisnus, Kuusi berg
      Kuusi Tervasvaara, se Tervasvaara, Kussi berg
      Kuusi-Tervasvaara berg
      Kuusi Tarvasvaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara, Matala berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuomanjoki bäck
      Kuusivuoma myr
      Kuussaari holme
      Kuåtsajärvi sjö
      Kvistabacken backe
      Kylänpalo del av strand
      Kynsipola del av Taanikurkkio
      Kyrkbacken backe
      Kytäniemi udde
      Kyyttikari del av Taanikurkkio
      Kåbba fjällspets
      Kåbbajärvet sjöar
      Kåbbanpuoli notvarp
      Kåbbletjåkko fjäll
      Kåivujaure sjö
      Kåjaure sjö
      Kålkokjaure sjö
      Kålkokjegge myr
      Kåppasjåkka bäck
      Kåppasjåkka bäck
      Kåppastjårro bergparti
      Kåppasåive fjäll
      Kåppasåive fjäll
      Kårsaskaite landtunga
      Kårsaskaitevaratjah höjder
      Kårsatjårro fjäll
      Kårsavagge dalgång
      Kårsavakkejaure sjö
      Kårsavak(ke)jåkka bäck
      Kårsovaggejokk, se Kårsavak(ke)jåkka bäck
      Kårsovaggepakte fjäll
      Kårtjejaure sjö
      Kårtjejåkka bäck
      Kåtsesuolo holme
      Kåtotjåkka fjäll
      Kåuvvujärvi sjö
      Käjuvaaranj, se Koijuvaaranjärvi sjö
      Käksivare fjäll
      Källa sjö
      Käntälompolot, se Kääntölompolot sjöar
      Kärkejaure sjö
      Kärkejåkka bäck
      Kärkeluoppal sjö
      Kärketjårro fjällrygg
      Kärkevagge dalgång
      Kärkevare fjäll
      Kärkeåjve fjäll
      Kärkeåjve fjäll
      Kärkijohka sjö
      Kärppiniva ström
      Kätkäjärvi sjö
      Kätkäjärvi sjö
      Kätkäjärvi sjö
      Kätkäjäjärvi, se Kätkäjärvi sjö
      Kätkävaara berg
      Kätkävuoma myr
      Kätkävuoma myr
      Käymäpola del av Taanikurkkio
      Käyräjoki bäck
      Käyräjänkkä myr
      Käyräjärvet sjöar
      Käyrävaara berg
      Käyrävaara berg
      Käyrävuopio vik
      Kääntölompolot sjöar
      Käärmeenpesänvaarat berg
      Käärmesaaret holmar
      Käärmetjoki bäck
      Käärmevaara fjäll
      Köyhäputhaansaari holme
      Köyhänputaansaari holme
      Laaksitieva höjd
      Laaksivuoma myr
      Laasivuoma myr
      Laaksivuoma myr
      Laaksivuoma myr
      Laanijoki bäck
      Laanijoki bäck
      Laanijärvet sjöar
      Laanijärvet sjöar
      Laanijärvi sjö
      Laanipalo hedmark
      Laanivaara berg
      Laanivaara berg
      Laasivuoma myr
      Ladnatjårro, se Latnjatjårro fjäll
      Ladnejegge myr
      Ladnevare berg
      Ladnivaara berg
      Ladnivaara, se Latnivaara berg
      Lahdenperä notvarp
      Lahti vik
      Lahti notvarp
      Lahti vik
      Lahtikjaure sjö
      Lahtikjokk bäck
      Lahtiktjåkko fjäll
      Lahtivaaranjärvi sjö
      Laijonnenän notvarp
      Laimolahti vik
      Laimolahti vik
      Laimoluokta vik
      Laimulahti vik
      Laimulahti vik
      Lainiojoki bäck
      Lainiojoki bäck
      Lainiojoki bäck
      Lainiojärvenvuoma myr
      Lainiojärvi sjö
      Lainiovaara berg
      Lainiovaara berg
      Lainiovaara berg
      Lainiovaara berg
      Lainiovaara berg
      Lainiovaara berg
      Lainiovaaranperät Saknas
      Laiparetvuoma myr
      Laiparetvuoma myr
      Laiparijänkkä myr
      Laiparijärvi sjö
      Lakkavaara berg
      Lakkavaaranvuoma myr
      Lakkavaaranvuoma myr
      Lallilahti notvarp
      Lallinlahti vik
      Lallinsaari holme
      Lammasantti berg
      Lammaslahdenapaja notvarp
      Lammaslahti vik
      Lammasniemi udde
      Lammasniemi udde
      Lammasniemi udde
      Lammasniemenreisiapaja notvarp
      Lammasniemensyväapaja notvarp
      Lammasniemi udde
      Lamosaadio, se Lamusaajo Saknas
      Lamusaajo Saknas
      Lannanjärvi sjö
      Lannan Kokkajärvi sjö
      Lannan Kokkavaara berg
      Lannavaara berg
      Lannavaara berg
      Lannavaaransuvanto sel
      Lapin Kokkajärvi sjö
      Lapin Kokkavaara berg
      Lappalaisenkoste vik
      Lappeakoski fors
      Lappeasaari holme
      Lappeasaari holme
      Lappeavaara berg
      Lappeavaara berg
      Lappeavuoma myr
      Lappträsken sjöar
      Lappträsk(i) träsk
      Lassesvare bergknalle
      Lassijärvi sjö
      Lassiniemi udde
      Lassiniemi notvarp
      Latakatjåkko, se Lahtiktjåkko fjälltopp
      Latnijoki bäck
      Latnijärvi sjö
      Latnjajaure sjö
      Latnjatjårro fjäll
      Latnivaara berg
      Latnivaara berg
      Latnivaara berg
      Latnivaara berg
      Latteluokta vik
      Lattilahti vik
      Lattilahti vik
      Lattivaara berg
      Lattivare berg
      Lauluvaara berg
      Laurakas fjäll
      Laurijoki bäck
      Laurijärvi sjö
      Lauriskoanapaja notvarp
      Laurivaara berg
      Laurivuoma myr
      Laurivuopio vik
      Lautakovanniva fors
      Lauttasalmenjoki bäck
      Lauttasalmenjärvet sjöar
      Lauttasalmi, se Lauttasalmenjärvet sjöar
      Lauttasalmi sund
      Laxforsen fors
      Leettalompolo tjärn (sel)
      Leettavaara berg
      Leevinjoki bäck
      Leevinjoki bäck
      Leevinjoki bäck
      Leevinranta båtstrand
      Behtimaa hed
      Lehtiniemi notvarp
      Lehtiniemi udde
      Lehtiniemi udde
      Lehtisaari holme
      Lehtitörmä udde
      Lehtivaara berg
      Lehtivaara berg
      Lehtojänkkä myr
      Lehtojärvi sjö
      Lehtojärvi sjö
      Lehtojärvi sjö
      Lehtovaara berg
      Lehtovaara berg
      Lehtovaara berg
      Leppäjoki bäck
      Leppäkoski fors
      Leppäkoski masugnsplats
      Leppäkoski fors
      Leppäkoski koppargruva
      Leppäkoski fors
      Lettojärvi sjö
      Lettojärvi sjö
      Lettojärvi sjö
      Lettojärvi sjö
      Lettosaari holme
      Lettovuoma myr
      Lettovuoma myr
      Leuskajoki å
      Leuskajoki bäck
      Leuskajoki bäck
      Leuskajänkkä myr
      Leuskajänkkä myr
      Leuskajänkänjärvi sjö
      Leuskajänkänvaara berg
      Leuskajänkänvaara berg
      Leuskajärvi sjö
      Leuskajärvi sjö
      Leveäniemi järngruva
      Leveäniemi udde
      Leveäniemi gruvhål
      Leveäniemi hedmark
      Leveävuoma myr
      Leviävuoma, se Levsävuoma myr
      Leveävuopio vik
      Leveävuopio vik
      Leveävuopio vik
      Leveävuopio vik
      Leveävuopionniemi udde
      Leväjänkkä myr
      Leväjärvi sjö
      Leväjärvi sjö
      Levävuoma myr
      Librepälkas bergutsprång
      Liedakanselkä fjällrygg
      Liedakkasuvanto sel
      Liedakkavaara fjäll
      Liehtovare berg
      Liekojoki bäck
      Liekojärvi sjö
      Liekovaara berg
      Liekovaara berg
      Liekovaara berg
      Liekovaara berg
      Liekovaara, se Tiirova berg
      Liekovaara berg
      Liekovaara berg
      Liekovaaranhännät Saknas
      Liekovaaranhännät skogshöjder
      Liekovuoma slåttermyr
      Liekovuoma myr
      Liekovuoma myr
      Lieksalahti vik
      Liesokjaure sjö
      Liesokjåkka bäck
      Lietaluoppal sjö
      Lietavaara fjäll
      Lihajoki å
      Lihajoki bäck
      Lihajärvi sjö
      Lihajärvi sjö
      Lihajärvi sjö
      Lihavuoma myr
      Lihavuoma myr
      Liikavaratj berg
      Liippaniva fors
      Liippanivansaaret holmar
      Liippanivat forsar
      Lillbacken backe
      Limperinsari holme
      Linjavaara berg
      Linkanrova berg
      Linkanrova berg
      Linkansaari holme
      Linkansuvanto sel
      Linkatjåkko, se Linkkatjåkko fjäll
      Linkatjåkko berg
      Linkkaapaja notvarp
      Linkkakåbba berg
      Linkkakåbba fjäll
      Linkkalompolo sjö
      Linkkasuanto sel
      Linkkatjåkkå fjäll
      Lintanen fors
      Lintuvaara berg
      Lintuvaara berg
      Linkattijärvi sjö
      Liukattijärvi sjö
      Liukattivuoma myr
      Liukattivuoma myr
      Livikkäjärvi sjö
      Lohihieta notvarp
      Lomanin, se Slomanin fjäll
      Lompolo sjö
      Lompolo, se Veläjälompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolovuoma myr
      Lompolovuoma myr
      Lompolovuoma myr
      Lompolovuoma myr
      Lonträski träsk
      Lortmyren myr
      Louteenkoski fors
      Louteenkoski fors
      Louteensuvanto sel
      Louthaankoski fors
      Louthankoski, se Louteenkoski fors
      Louthankoski, se Louthaankoski fors
      Loutheensuvanto sel
      Luhtajärvi sjö
      Luhtalompolot sjöar
      Luhtajärvi sjö
      Luhtavuoma myr
      Luleb Rienakvare fjäll
      Luleb Åggojokk bäck
      Lulep Palkesvare berg
      Lulep Välivare fjäll
      Lullekanåjve, se Lullikärreöjve fjäll
      Lulletjårro, se Lullihatjårro berg
      Lullihatjårro berg
      Lullikärkeåjve fjäll
      Lumsassavoi sel
      Lunasjärvenmaa skog
      Lunasjärvenmaa skogsområde
      Lunasjärvi sjö
      Lunasjärvi sjö
      Lunasjärvi sjö
      Luonatti vik
      Luonatti vik
      Luonattiapajat notvarp
      Luonattijoenapaja notvarp
      Luonattijoki bäck
      Luonattijoki bäck
      Luonattijänkkä myr
      Luonattisuvanto sel
      Luonattisuvanto sel
      Luonattivaara berg
      Luonattivaara berg
      Luongasjoki å
      Luongasjoki bäck
      Luongasjoki bäck
      Luongasjärvi, Pikku sjö
      Luongasjärvi sjö
      Luongasjärvi sjö
      Luongastunturi fjäll
      Luongastunturi, Ala fjäll
      Luongastunturi berg med triangelpunkt
      Luonnattisuvanto sel
      Luonnattivaara berg
      Luononhieta notvarp
      Luopahta fjäll
      Luopahta fjäll
      Luopakte (del av) fjäll
      Luopasjoki bäck
      Luoskaranta notvarp
      Luossajoki bäck
      Luossajoki bäck
      Luossajoki bäck
      Luossajoki bäck
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossalahti vik
      Luossavaara fjäll
      Lúossavaara fjäll
      Luossavaara berg
      Luossavaara berg
      Luottajärvi sjö
      Luottajärvi sjö
      Luovare fjäll
      Luovijoki bäck
      Luovijärvet sjöar
      Luovijärvi sjö
      Luovvijärvi sjö
      Luovikursu kanjon
      Luovvikursu ravin och bäck
      Luovinjunjanen fjäll
      Luspa vik
      Luspa notvarp
      Luspajärvi sjö (del)
      Luspajärvi sjö
      Luspakoski fors
      Luspakoski fors
      Luspaniemi notvarp
      Luspaniemi udde
      Luspaniemi udde
      Luspankoski fors
      Luspanniska forsnacke
      Luspanniva fors
      Luspanpudas älvgren
      Luspansaari holme
      Luspansuvanto sel
      Luspasaaret holmar
      Luspasaari holme
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luspevare berg
      Luspevare berg
      Lutelako fjällslätt
      Lutetjåkka fjäll
      Luukajoki å
      Luukajoki bäck
      Luukavaara berg
      Luukavuoma myr
      Luukavuoma myr
      L. Vuomajärvi sjö
      Lymperihlahti vik
      Lymperinsaari holme
      Lypsyniemi udde
      Lypsinlahti vik
      Låktajaure sjö
      Låktajokk bäck
      Låktajåkka bäck
      Långträsk sjö
      Låtnjonjaure sjö
      Låtnjonvare berg
      Låttiluokta vik
      Maa-apaja notvarp
      Maaherranjärvet sjöar
      Maherranpola del av Taanikurkkio
      Maanselkä ås
      Maantienivat forsar
      Maatiensuvanto sel
      Maattajoki bäck
      Maattajoki å
      Maattajoki bäck
      Maattajärvi sjö
      Maattavaara berg
      Maattavaara berg
      Maattavaara berg
      Maattavuoma myr
      Maattavuoma myr
      Maavälijänkkä myr
      Maavälijänkkä myr
      Madejoki bäck
      Madejoki bäck
      Madejoki bäck
      Madejärvenpalot skogsområde
      Madejärvi sjö
      Madejärvi sjö
      Madejärvi sjö
      Madejärvi sjö
      Madekari fors
      Maejoki å
      Maejärvenpalot svedjeland
      Maejärvi sjö
      Maisavardo fjäll
      Maisovare, se Maisavardo fjäll
      Maitokaltionvaara berg
      Maitokaltionvaara fjäll
      Maitanen bergsträckning
      Maittasjärvi sjö
      Maivattjåkko fjäll
      Maivattjåkko fjäll
      Makkarajoki å
      Makkarajoki bäck
      Makkarajärvet sjöar
      Makkarajärvi sjö
      Makkarajärvet sjöar
      Makkarajärvi sjö
      Maltosjoki å
      Maltosjoki bäck
      Maltosjoki bäck
      Maltosjärvi sjö
      Maltosjärvi sjö
      Maltosjärvi sjö
      Maltosjärvi, Yli sjö
      Maltoskoski fors
      Maltoskoski fors
      Maltoskoski, se Ylinene-Maltoskoski fors
      Maltosrova, Ali Saknas
      Maltosrova, Yli Saknas
      Maltossaari holme
      Maltossuvanto sel
      Maltossuvanto sel
      Maltosvuoma myr
      Maltosvuoma myr
      Manamtjärro, se Jalkisvuoskuåjve fjäll
      Manamtjärro berg
      Manantjärro(?) ås
      Mantereenvuopio vik
      Marjajärvi sjö
      Marjakuusenapaja notvarp
      Marjakuusenreisiapaja notvarp
      Marjakuusi notvarp
      Marjarova höjd
      Marjarova berg
      Marjavuoma myr
      Marjavuoma myr
      Marjavaaranvuoma myr
      Markkajärvi, se Iso-Markkajärvi sjö
      Markkajärvi, Alanen sjö
      Markkajärvi, Alainen sjö
      Markkajärvi, Ylinen sjö
      Markkajärvi, Ylinen sjö
      Markkakoskenniemi udde
      Markkakoski fors
      Markkakoski fors
      Markkalehto skog
      Markkalehto skogsdunge
      Markkalehtojärvi sjö
      Markkalehtojärvi sjö
      Markkalehtojärvi sjö
      Markkaniva ström
      Markkaniva fors
      Markkapalo sved
      Markkapalo skogshöjd
      Markkapalot sveder
      Markkapalot höjder
      Markkasaari holme
      Markkasuanto sel
      Markkasuvanto sel
      Markkatieva grushed
      Markkavuoma myr
      Markkavuoma myr
      Markkavuoma myr
      Markkavuoma myr
      Markkinavaara berg
      Markkinavaara berg
      Markkinavuoma myr
      Markkinavuoma myr
      Markkinavuoma myr
      Marmanjåkka bäck
      Marsijärvi sjö
      Marsijärvi sjö
      Marsojaure sjö
      Marsojohka bäck
      Marsujärvet sjöar
      Massaniemi udde
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matala Kuusivaara, se Kuusivaara, Matala berg
      Matala Kuusivaara berg
      Matalalompolo tjärn
      Matalalompolo sjö
      Matalalompolo sjö
      Matalavaara berg
      Matalavaara berg
      Matalavuoma slåttermyr
      Matinsaari holme
      Matkakoski fors
      Matojärvi sjö
      Matojärvi sjö
      Matojärvi sjö
      Matojärvi sjö
      Matovaara berg
      Matovaara berg
      Matovuoma myr
      Matovuoma myr
      Matovuoma myr
      Matovuoma myr
      Mattsmyran myr
      Mattsmyran myr
      Mattusaari holme
      Maunojärvi, se Maunujärvi sjö
      Maunujärvi sjö
      Maunujärvi sjö
      Maunujärvi sjö
      Maunukaisenjoki bäck
      Maunukaisenjärvi sjö
      Maunukaisenjärvi sjö
      Maununiva fors
      Maununniva ström
      Maunuvaara berg
      Maunuvaara berg
      Maunuvuopio vik
      Mella notvarp
      Mellajärvet sjöar
      Mellanalusta notvarp
      Mellanedusta notvarp
      Mellavuopio vik
      Melttarinniemi udde
      Merasjoki bäck
      Merasjärvi sjö
      Meraslinka, se Meraslinkka fors
      Meraslinkka fors
      Meraslinkka fors
      Merasvaara berg
      Merasvaara berg
      Merikoskenalustasaaret holmar
      Merikoski fors
      Mersijänkkä myr
      Mertainen berg
      Mertainen fjäll
      Mertainen gruva
      Mertaseno å
      Mertaseno å
      Mertasjoki, se Mertaseno å
      Mertasjoki å
      Mertasjärvi sjö
      Mertasjärvi sjö
      Mertaskielinen hed
      Mertasvuoma myr
      Mertasvuoma myr
      Mertasvuoma myr
      Mertasvuoma myr
      Mertasvuoma myr
      Mesatjåkko fjäll
      Mettä-Harrijärvi sjö
      Mettäjärvenjoki bäck
      Mettäjärvi sjö
      Mettäjärvi sjö
      Mettjärn tjärn
      Mettjärn sjö
      Metträsk, se Mettjärn sjö
      Mettäjärvenjoki bäck
      Mettä Sattajärvi sjö
      Mettävaara berg
      Mettävaaranjärvi sjö
      Miesakjaure sjö
      Miesaktjåkka fjäll
      Miesaktjåkka fjäll
      Mikkelijoki å
      Mikkelijoki å
      Mikkelijoki bäck
      Mikkelijoki bäck
      Mikkelijärvi sjö
      Mikkelijärvi sjö
      Mikkelijärvi sjö
      Mikkelijärvi sjö
      Mikkelijärvi sjö
      Mikkelinjärvet sjöar
      Mikkelinjärvet sjöar
      Mikkelirova brännland
      Mikkelirova berg
      Mikkelirova berg
      Mikkelirova berg
      Mikkelirova berg
      Mikkelirova berg
      Mikonjärvi sjö
      Mitasvaara, Iso berg
      Mitasvaara, Pikku berg
      Molkonsaaret holmar
      Mollosensaarenpudas älvgren
      Mooninniemi udde
      Mousujoki bäck
      Mousujärvi sjö
      Mousuvaara berg
      Mukkalompolo sjö
      Mukkalompolo sjö
      Mukkalompolo tjärn
      Mukkamaa Saknas
      Mukkamaa höjdsträckning
      Mukkamaanvuoma myr
      Mukkamaanvuoma myr
      Mukkaniva fors
      Mukkanivanjoki bäck
      Mukkanivanjäräämä spakvatten
      Mukkanivanlahti vik
      Mukkanivanjänkkä myr
      Mukkaperänjärvi del av Saalamasjärvi
      Mukkaperänjärvi sjö
      Mukkaskoski fors
      Mukkaskoski fors
      Mukkasuvanto sel
      Mukka- eller Nappassuvanto sel
      Mukkatörmä backe
      Mullinapaja notvarp
      Mullinkorva fors
      Mummaniemi udde
      Mummonkari holme el. grund
      Munajärvet sjöar
      Munajärvet sjöar
      Munalehot Saknas
      Muoddaapenkeino lapsk vinterväg
      Muoddaapevuoma myr
      Muoddaapevuoma myr
      Muorkatieva ås
      Muotka ed
      Muotka skogsområde
      Muotka näs
      Muotkadakjaure sjö
      Muotkakoski fors
      Muotkavaara berg
      Muotkavaara berg
      Muowsijaure sjö
      Muowsijokka bäck
      Muowsiluoppal sjö
      Muovsivardo fjäll
      Murhajoki bäck
      Murhajärvi sjö
      Murhalahti vik
      Murhalahti vik
      Murhalahti vik
      Murhalahti vik
      Murhamuotka landtunga
      Murhaniemi udde
      Murhaniemi udde
      Murhaniemi udde
      Murhavaara berg
      Murhavare berg
      Mustakuusi notvarp
      Mustalahti vik
      Mustalahti vik
      Mustalahti vik
      Mustalompolo vik
      Mustalompolo järngruva
      Mustalompolo gruvhål
      Mustalompolo sjö
      Mustalompolonapaja notvarp
      Mustavaara, se Mustivaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustijärvi sjö
      Mustijärvi sjö
      Mustijärvi sjö
      Mustikkapalo sved
      Mustikkapalonjärvi sjö
      Mustikoski fors
      Mustikoski fors
      Mustikoski fors
      Mustilompolo sjö
      Mustirova tallhed
      Mustivaara berg
      Mutakuru notvarp
      Muurakåppi fjäll
      Muuratjåhka topp
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllyjoki bäck
      Myllylahti vik
      Myllynniemi udde
      Myllypalot höjder
      Mårmatjåkka fjäll
      Mårmavare fjäll
      Mårsojaure, se Marsojaure sjö
      Mårsojaure sjö
      Mårsojokk, se Marsojohka bäck
      Mårsojokk bäck
      Mårsovardo, se Muowsivardo fjäll
      Mårsovardo berg
      Mårsovardo, se Måusovarto berg
      Måskomarna(?) dalgång
      Måusovarto berg
      Mäkäräjärvi sjö
      Mäkäräjärvi sjö
      Mäkäräj(ärvi) tjärn
      Mäntylahdenapaja notvarp
      Mäntylahti vik
      Mäntynenanv(uo)ma myr
      Mäntynenanvuoma, se Mäntynenänvyoma myr
      Mäntynenanvuoma, se Mäntynenänvuoma myr
      Mäntynenä höjd
      Mäntynenä berg
      Mäntynenänvuoma myr
      Mäntynenävuoma myr
      Mäntynenänvuoma myr
      Mäntynenänvuoma myr
      Mäntyniemi udde
      Mänty Orrevvaara, se Orrevvaara, Mänty berg
      Mänty Orrevaara, se Mänty Orrivaara berg
      Mänty Orrivaara berg
      Mäntysaari holme
      Mäntysaari holme
      Mäntysaari holme
      Mänty Supasvaara berg
      Mänty-Supasvaara berg
      Mänty Supasv(aara) berg
      Mänty-Tervasvaara berg
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaara ås
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaara Saknas
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaaranlahti vik
      Mätikköjoki å
      Mätikköjoki bäck
      Mävikköjoki bäck
      Mätikköoja bäck
      Mänty Paanikielinen hed
      Mänty Supasvaara berg
      Mäntyvaara berg
      Mätäsjärvi sjö
      Mätäsjärvi sjö
      Mäuhtatieva kulle
      Mörtyjänkkä myr
      Mörtijänkkä, se Mörtinjänkkä myr
      Mörtinjänkkä myr
      Mörtinjärvi, se Mörttjän sjö
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn sjö
      Mörtträsk(i) träsk
      Mörtträsk sjö
      Naakajärvi sjö
      Naakajärvi sjö
      Naakajärvi sjö
      Naanki fjäll
      Naankijänkkämyr myr
      Naankijänkkä myr
      Naankijärvi sjö
      Naankijärvi sjö
      Naankilahenjänkkä myr
      Naankilahenjärvi sjö
      Naankitunturi fjäll
      Nakerijoki bäck
      Nakerijoki, Nakerijärvi å och sjö
      Nakerijärvi sjö
      Nakerilompolo sjö
      Nakerjaure sjö
      Nakerjåkka å
      Nakerätno å
      Nakervare fjäll
      Nalloivinnemi udde
      Nalmoinen fjäll
      Nalmoisenjoki bäck
      Nalmoisenjärvi sjö
      Nalmoisenvuoma myr
      Nalmuinen fjäll
      Nalmuisenjoki bäck
      Nalmuisenjoki bäck
      Nalmuisenjärvi sjö
      Nalmuisenjärvi sjö
      Nalmuisenkursu ravin
      Nalmuisenkursu ravin
      Nalmuisenvaara berg
      Nalmuisenvaara fjäll
      Nalmuisenvuoma myr
      Nalmuisenvuoma myr
      Nalmuisenvuoma myr
      Namhistjilkki fjällhed
      Nammåive berg
      Nammåive, Lulep berg
      Nammåive, Tavep berg
      Namåive, se Ragisvare fjäll
      Namåive, se Nammåive berg
      Nankitunturi, se Naanki fjäll
      Nankijänkkä, jfr Naankijänkkä myr
      Nankijärvi, se Naankijärvi sjö
      Nankilahenjänkkä, se Naankilahenjänkkä myr
      Nankitunturi, se Naankitunturi fjäll
      Nappasjärvi, Alanen sjö
      Nappasjärvi, alainen sjö
      Nappasjärvi, Keskinen sjö
      Nappasjärvi, keskinen sjö
      Nappasjärvi, Ylinen sjö
      Nappasjärvi, ylinen sjö
      Nappaskoski fors
      Nappasmukka älvkrök
      Nappasoja bäck
      Nappasoja bäck
      Nappassaari holme
      Nappassuanto, se Mukta- eller Nappassuanto sel
      Nappasvuoma myr
      Nappasvuoma myr
      Napulajänkkä myr
      Napulajänkkä myr
      Naustokoski fors
      Naustonkoski, se Naustokoski fors
      Naustorova berg
      Navettatieva höjd
      Neitajaure sjö
      Neitajaureh småsjöar
      Neitijärvenvuoma myr
      Neitijärvenvuoma myr
      Neitijärvi sjö
      Neitijärvi sjö
      Neitipalo höjd
      Neitivaara höjder
      Niemiapaja notvarp
      Niemijärvi sjö
      Niemijärvi sjö
      Niilasvaara berg
      Niilasvuoma myr
      Niipijoki å
      Niip(p)ijoki bäck
      Niipipalot sveder
      Niip(p)ipalot höjder
      Niipivaara berg
      Niip(p)ivaara berg
      Niipivaara berg
      Niipivaaranperät Saknas
      Niip(p)ivaaranperät del av berg
      Niipivuomanjärvi sjö
      Niip(p)ivuomanjärvi sjö
      Niipivuomanjärvi sjö
      Niittyauhto dalsänka
      Niittylahtensuu vik
      Niittysaari ö
      Niittysaari holme
      Niittysaari holme
      Niittysaari holme
      Niittysuvannonsaari holme
      Nikajärvenlehto lövdunge
      Nikajärvenlehto skogsdunge
      Nikajärvi sjö
      Nikajärvi sjö
      Nikajärvi sjö
      Nikanjärvi sjö
      Nikin-Jussinjärvi sjö
      Nikkasvuolijärvi sjö
      NikkiJussinjänkkä myr
      Nikki-Jussinjärvi, se Nikin-Jussinjärvi sjö
      Nikkimäisenvuopio vik
      Nikkujärvi, se Nikujärvi sjö
      Nikkujärvi sjö
      Nikujoki bäck
      Niku Jussan apaja notvarp
      Nikujärvi sjö
      Nikujärvi sjö
      Nikujärvisjö sjö
      Nikunniemi udde
      Nikuvaarnijärvi sjö
      Nili-Lompolo sjö
      Nililompolo sjö
      Nililompolo sjö
      Nilimaa hed
      Nilli vik
      Nilli vik
      Nilli vik
      Nillinniemi udde
      Nilliniemi udde
      Nilusvaara berg
      Nimetönselkä fjällhed
      Nimetönselkä fjällrygg
      Nimetönselkä berg
      Niskajänkkä myr
      Niskajänkkä myr
      Niskajänkänoja bäck
      Niskajärvenkuusikko granskog
      Niskajärvi sjö
      Niskajärvi sjö
      Niskajärvi sjö
      Niskajärvi sjö
      Niskakoski fors
      Niskaoja bäck
      Niskapalo hedmark
      Niskapalo hed
      Niskapauranki fors
      Niskasuanto sel
      Niskavaara berg
      Niskavaara berg
      Niskavaara berg
      Niskavaara berg
      Niskavuoma myr
      Niskavuoma myr
      Niskavuopio vik
      Nivansaari holme
      Nivapudas älvgren
      Njallunjarga udde
      Njallåive o. Pikku d:o berg
      Njallåjve fjäll
      Njallåijve fjäll
      Njullja fjäll
      Njunjestjåkka fjäll
      Njuoktjamjohka bäck
      Njuoktjamvare fjäll
      Njuommeljaure sjö
      Njuommelvaara berg
      Njuonjevare fjäll
      Njuoraänonjalme vik
      Njuoraätno å
      Njuotamavardo fjäll
      Njuotjamaj., se Njuotjanjaure sjö
      Njuotjamajaure sjö
      Njuotjamaluspavaara berg
      Njuotjamaluspavaara höjd
      Njuotjanjaure sjö
      Njuotjanvare berg
      Njutum berg
      Njållunjaure sjö
      Njållunjåkka bäck
      Njållunvaras bergknalle
      Noltojärvi, se Nolttojärvi sjö
      Noltovaara, se Nolttovaara berg
      Noltovaara, se Nolttovaara berg
      Nolttojärvi sjö
      Nolttojärvi sjö
      Nolttovaara berg
      Nolttovaara berg
      Nolttovaara berg
      Nommavaara berg
      Nulkkalahti vik
      Nummajärvi sjö
      Nummajärvi sjö
      Nummavaara berg
      Nummavaara berg

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.