ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kiruna stad : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Namntabell (Samiska namn)
Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 1526 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 2765
Parakka by /Se Nukutusjärvi sjö Nappaskoski strömfallsutmål Saknas Nummavaara berg
Pitholmen stadsdel /Se Nukutusvaara berg Nedre Soppero by Nummavaara berg
Puimoinen gård /Se Nukutusvaara, Vähä berg Neitikylä, nu Lainio yb /Se Nunasjärvi sjö
Rantas jvgst Nulkkalahti vik Niemi gård Nunasjärvi sjö
Rautasvuoma lappby /Se *Nullakiok, se Nuolja fjäll Niku gård Nunasvaara berg
*Rautusvuoma lappby /Se *Nullas, se Nuolja fjäll Njuotjanjaure hållplats Nunasvaara berg
Rensjön jvgst *Nullesfield, se Nuolja fjäll Nurmasuando by Noukustak, se Njuikustak fjäll
Rostogården gd? /Se *Nulos, se Nuolja fjäll Näskälä gård Nuolijärvi sjö
*Saarivuoma lappby /Se Nunanen berg /Se Olla gård Nuolja fjäll
Saarivuoma lappby /Se Nunasjärvi sjö Ollanpää byadel Nuopumaniemi udde
Sappisaari gd /Se Nunasvaara berg Paitasjärvi, se 1-2 Pirttivuopio Saknas Nuorajokk å
Siggevara f.d. by ? Nunnasen Päällysjänkkä myr Paksuniemi bebyggelse Nuorajärvi sjö
*Siggevara lappby /Se Nunnisfjällen, se Njuonjuvare fjäll Paksuniemi byadel Nuorajärvi sjö
Siggevara lappby /Se Nuolijärvi sjö Paksuniemi byadel Nuosakkajohka bäck
*Sofieström masugnsanläggning /Se Nuolivuoma myr Paksuniemi byadel Nuosakkajokk bäck
Soppero by Nuolja fjäll Parakka Saknas Nuosakkalahti vik
Soppero, Nedre o. Övre byar Nuolja fjäll Parakka Saknas Nuosakkalahti vik
Soppero by /Se Nuolja fjäll /Se Parakka Saknas Nuoskaskielinen hedmark
Svappavaara by Nuorajärvi sjö Parakka, Yli by Nuoskaskielinen hed
Svappavara by Nuorajärvi sjö /Se Piilijärvi by Nuoskaskielinen berg
Svappava(a)ra by /Se Nuorajärvi sjö /Se Piilijärvi Saknas Nuottaapaja notvarp
Svappavaara by /Se Nuortap Suolovare berg Piilijärvi telefonstn Nuottasjärämänniva fors
*Taborgsberg, se Parakka by /Se ?Nuortap Suolovare fjäll Pilijärvi, se 1-3 Piilijärvi Saknas Nurmajoki bäck
*Talma lappby /Se Nuosakkajokk å /Se Pirtti gård Nurmakoski fors
*Tingavaara f.d. by ? Nuosakkalahti vik /Se Pirttivuopio Saknas Nurmakoski fors
*Tingivaara lappby /Se Nuoskakielinen berg o. triangelpunkt Poikkijärvi byadel Nurmakoski fors
Tingevara lappby /Se Nuottajärämänniva fors Pudas gård Nurmasaari holme
Tjappisasse gd /Se Nurmajoki bäck Puimoinen del av by Nurmasuando sel
Tornehamn samhälle /Se Nurmajoki bäck Puimoinen gd Nurmasuvanto sel
Vittangi by /Se Nurmajärvi, Ala- och Yli-N. sjöar Puimoinen byadel Nurmavaara berg
Vittangi förs. /Se Ala och Yli-Nurmajärvi sjöar Puimunen gd Nurmavuopio vik
Vittangi by /Se Nurmakoski fors Pyhä gård Nurmavuopio vik
  Nurmaniva fors Revonkanto gård Nurmavuopio vik
  Nurmasuanto sel Riksgränsen hp Nurmik., se Nurmakoski Saknas
  Nurmavaara berg Riksgränsen traktnamn Nurmikoski, se Murmakoski fors
  Nurmavaara berg Rova gård Nutakkajärvi, se Nutukkajärvi sjö
  Nurmavuopio vik Salmi by Nutakkavaara, se Nutukkavaara berg
  Nurmavuopio vik Sappisaasi Saknas Nutakkavaara, se Nutukkavaara berg
  Nutukkajärvi sjö Sappisaasi gästgivargård Nutukkajärvi sjö
  Nutukkavuopio vik Sappisaasi fjällstuga Saknas Nutukkajärvi sjö
  Nutukkavaara berg Sappisadsi fjällägenhet Nutukkavaara berg
  Nykvarnijärvi sjö /Se Sautolakoski strömfallsutmål Saknas Nutukkavaara berg
  Nymyran myr Seojärvi, se 1 Sevojärvi Saknas Nutukkavaara berg
  Nyymyyräjärvi sjö Sevojärvi Saknas Nutukkavuopio vik
  Nyyvääkijänkkä myr Sevuvuoma by Nykvarnijärvi, se Nikuvaarnijärvi sjö
  Nyyvääkivaara berg Silkimuotka by Nykvarnijärvi sjö
  Nåtkovare berg Silkkimuotka Saknas Nymyrajärvi sjö
  Nälkäjoki bäck Silkimuotka by Nymyräjärvi sjö
  Nälkäjoki bäck Silkkimuotka gdar Nytäppan åker
  Nälkäjärvet sjöar Silkkimuotka by Nyvakinjoki bäck
  Nälkäjärvi sjö Sitsavaara Saknas Nyväkijänkkä myr
  Nälkävuoma myr Soitola strömfallsutmål Saknas Nälkäjoki bäck
  Nälkävuoma myr Soppero by Nälkäjoki bäck
  Nälkävuoma myr Soppero by Nälkäjoki bäck
  Nällinpohjanmaa terräng Nedre Soppero by Nälkäjoki å
  Nällinpohjanmaa terräng Övre Soppero by Nälkäjoki å
  Nälminkinivat forsar Stordalen station jvgst Nälkäjoki bäck
  Nälminkisuanto sel Svappavaara Saknas Nälkäjoki bäck
  Näverijoki bäck Svappavaara by Nälkäjärvet sjöar
  Näverijärvet sjöar Svappavaara by Nälkäjärvet sjöar
  Ohukaisenjärvi sjö Svappavaara telefonstn Nälkäjärvet sjöar
  Ohukaisenvuoma myr Särkimuotka gdar Nälkäjärvi sjö
  Oinakkajärvi sjö Tahkoniemi byadel Nälkäjärvi sjö
  Oistonvuoma myr Tahkoniemi byadel Nälkäjärvi sjö
  Ojalahenvuoma myr Tarhaa gård Nälkäjärvi sjö
  Ojustankoski fors Tauluvaara byadel Nälkäjärvi sjö
  Ojustanvuopio vik Tefanus gård Nälkäjärvi sjö
  Ollisaari holme Tornehamn hållplats Nälkäjärvi sjö
  Ollisaari holme Torneträsk station SJ.station Nälkäpalot sveder
  *Olmavara berg /Se Tsitsvara, se 1 Sitsavaara Saknas Nälkäpalot höjder
  Ongelmuksenjärvi sjö Tuolluvara pst Nälkävuoma myr
  Ongelmuksenvuoma myr Tuolpukka lappby Nälkävuoma myr
  Ongelmus sel Uusitalo gård Nälkävuoma myr
  Onkijärvet sjöar Vaakina gård Nälkävuoma myr
  Onkisuanto utvidgning av Kalixälven Vanhapaikka gd Nälkävuoma myr
  Onosjerfwi, se Ounisjärvi sjö Vaskivuduri by Nälkävuoma myr
  Onosjocki, se Ounisjoki å Vittangi by Nälminkinivat del av Herranmukankoski
  Oppisåive berg /Se Vittangi by Nälminkisuvanto sel
  Orasnjarkajaure sjö /Se Vittangijärvi öde by Näverijoki å
  Oravaniva fors? Vittangijärvi ödegård Näverijoki bäck
  Oravanivanpalo udde Vivungi by Näverijoki bäck
  Orhiinjärvi sjö Vuopio Saknas Näverijärvet sjöar
  Orjasjoki bäck Välitupa ödestuga Näverijärvet sjöar
  Orjasrova höjd Ylipää gård Oinakkajärvi sel el. sjö
  Ortovare, se Pässistjårok fjäll Ylipää gdar Oisto Saknas
  Ounisjoki å Yli-Soppero gdar Oisto sel
  Ounisjoki bäck Yli-Soppero by Oistojänkkä myr
  Ounisjärvi, Alanen, Ylinen sjöar Ylitalo gd Oistojänkkä, se Oisonjänkkä myr
  Ouniskoski fors Äimänpoika gård Oistonjänkkä myr
  Ounisvaara berg Övre Soppero by Oistonmukka krök i Lainio
  Paanavuoma myr Övre Soppero by Oistonniemi udde
  Paanikielinen berg   Oistonniemi udde
  Paanisenjoki bäck   Ojusranta notvarp
  Paanisenjoki bäck   Ljustankoski fors
  Paanisenjärvi sjö   Ojustankoski fors
  Paanisenjärvi sjö   Ojustansaaret holmar
  Paanisenjärvi, Pikku sjö   Okkanen sjö
  Paatsijäkälä, Alanen o. Ylinen sjöar /Se   Ollinhieta notvarp
  Paavalinvaara berg   Olliniemi udde
  Paddosas, Unna backe /Se   Ollinjoki bäck
  Paddus kulle /Se   Ollinjärvi tjärn
  Pahtajaure sjö   Ollinjärvi sjö
  Pahtajaure sjö /Se   Ollinniemi udde
  Pahtajoki bäck   Ollinsaari del av holme
  Pahtajoki bäck   Olosjoki bäck
  Pahtajoki, se Rotsijoki å   Olosjärvet sjöar
  Pahtajokk å /Se   Olosjärvet sjöar
  Pahtajänkkä myr   Oloslehto berg
  Pahtajänkkä myr   Oloslehto höjd
  Pahtajänkkä myr /Se   Olosvaara, Alanen berg
  Pahtajärvensaajot terräng   Olosvaara, Alainen berg
  Pahtajärvet myr   Olosvuoma myr
  Pahtajärvi sjö   Olosvuoma myr
  Pahtajärvi sjö   Olusjoki å
  Pahtajärvi sjö   Olusvuoma, se Olosvuoma Saknas
  Pahtajärvi sjö   Ongelmuksenj(änkkä) myr
  Pahtajärvi sjö   Ongelmuksenjärvi sjö
  Pahtajärvi sjö   Ongelmuksenjärvi sjö
  Pahtajärvi sjö   Ongelmuksenjärvi sjö
  Pahtakoski fors   Ongelmuksenvuoma myr
  Pahtaniva fors   Ongelmuksenvuoma myr
  Pahtapakura höjd   Ongelmuksenvuoma myr
  Pahtapauranki fors   Ongelmus Saknas
  Pahtasuanto sel   Ongelmus stråka
  Pahtavaara berg   Ongelmus sel
  Pahtavaara berg   Ongelmus sel
  Pahtavaara berg   Onkaniemi udde
  Pahtavaara berg   Onkaniemi udde
  Pahtavaara berg   Onkanranta strand
  Pahtavaara berg   Onkijärvet sjöar
  Pohtuhojåkk bäck   Onkisuvanto sel
  Pohtuhovare berg   Onkka älvkrök
  Painirova berg   Oppisåive berg
  Painirovanjänkkä myr   Orasnjarkajaure, se Årosnjarkajaure sjö
  Painirovanjärvi sjö   Oravaniva fors
  Paittasjärvi sjö   Oravanivanpalo udde
  Paittasjärvi sjö /Se   Orhi(i)njärvi sjö
  Pajujänkkänjärvi sjö /Se   Orjanperä tjärn
  Pajusaari holme   Orjanperä sjö
  Paksuniemi udde   Orjanperänjoki bäck
  Paksuniemi udde /Se   Orjanperänjoki bäck
  Paktajaure, se Pahtajaure sjö   Oranperänjärvi sjö
  Paktaluoppal, Pajeb o. Vuolep tjärnar /Se   Orrevvaara, Kuusi berg
  *Paktivand, se Pahtajaure sjö   Orrevvaara, Mänty berg
  Palkeskårsa klyfta /Se   Ortajoki, se Årtajokka bäck
  Palkesnjåske dalsänka /Se   Ortojoki, se Orttojoki bäck
  Palkestjåkko fjäll /Se   Ortojoki bäck
  Palkesvaratjak berg /Se   Ortovare berg
  Palkesvare berg /Se   Orttojoki (Orttu-) bäck
  Palkosenvuoma myr   Ortträsk sjö
  Palo berg   Ounisjoki bäck
  Palojänkkä myr   Ounisjoki å
  Palojärvet sjöar   Ounisjoki å
  Palolaenjänkkä myr   Ounisjoki bäck
  Palolahti vik /Se   Ounisjärvi, Ala sjö
  Palolaki berg   Ounisjärvi, Yli sjö
  Palolaki berg o. triangelpunkt   Ouniskoski fors
  Paloleuska berg   Ounislompolot sjöar
  Palo-Mäntysaari holme   Ounistunturi fjäll
  Paloniemi udde   Ounistunturi fjäll
  Paloniemi udde   Ounisvaara berg
  Paloniemi udde   Ounisvaara berg
  Palo-Näverivaara berg   Ounisvaara berg
  Palo-Pöyviö höjd?   Outapaihtikka fjäll
  Palosaarensuanto utvidgning av Kalixälven   Oåhpisålma fjäll
  Palosaari ö   Paanavuoma myr
  Palosaari, se Kallojärvi holme /Se   Paanikielinen hed
  Palo Sautusvaara berg   Paanisenautto notvarp
  Palo-Sitsavaara berg   Paanisenjärvi sjö
  Palo Tervasvaara berg   Paanisenjärvi sjö
  Palovaara berg   Paanisenjärvi sjö
  Palovaara berg   Paatsijäkälä, Alanen berg
  Palovaara berg   Paatsijäkälä, Ylinen berg
  Palovaara berg   Paatsijärvi sjö
  Palovaara berg /Se   Pahavuopio vik
  Palovaaranjoki bäck   Pahtajaure, se Paktajaure sjö
  Panneetjoki bäck   Pahtajokk bäck
  Papakåppe dal /Se   Pahtajärvi sjö
  Papinjänkkä myr   Pahtajärvi sjö
  Parakanvaara berg   Pahtaj(ärvi) tjärn
  Parakkajoki bäck   Pahtajärvi sjö
  Parakkakurkkio fors   Pahtakoski fors
  Parakkasaari holme   Pahtakoski fors
  Parojaure sjö   Pahtakoski fors
  Parojaure sjö /Se   Pahtakurkkio fall
  Partareppe fjällnisch /Se   Pahtakurkkio vattenfall
  Partasatto sandudde /Se   Pahtakurkkio, se Pahtakoski fors
  Pasakårtje vattenfall /Se   Pahtaniemenmukka notvarp
  Pasasavo sel /Se   Pahtaniemi notvarp
  Pasmajoki bäck   Pahtaniemi udde
  Pasmajärvi sjö   Pahtaniemi udde
  Pasmalompolo sjö   Pahtaniemi udde
  Pasmavaara berg o. triangelpunkt   Pahtaniva fors
  Pasmavaara, Keskinen berg   Pahtapakura berg
  Passejokk, (=Tarfalajokk) å /Se   Pahtapauranki fors
  Passetjårro, Passevare fjällås /Se   Pahtasuvanto sel
  Passevare, Passetjårro fjällås /Se   Pahta-Tervasvaara berg
  Patokoski fors   Pahtavaara berg
  Paulujoki bäck   Pahtavaara berg
  Paulujärvi sjö   Pahtavaara berg
  Paulupuas sund   Pahtavaara berg
  Paulurova berg   Pahtavaara berg
  Paulusaari holme   Pahtavaara berg
  Pauluvuoma myr   Pahtavaara berg
  Paurankijoki bäck   Pahtavaara berg
  Paurankijänkkä myr   Pahtavaara berg
  Paurankikoski fors   Paihtek fjäll
  Paurankilantto tjärn   Paihtikka fjäll
  Paurankilantto tjärn   Paihtikka fjäll
  *Paurankiniva fors   Paijeb Allesjaure sjö
  Paurankinjänkkänsivu terräng   Paijeb Nuotjamajaure sjö
  Paurankinsivu höjd   Paijusaari ö
  Paurankivaara berg   Painisisenmettä äng
  Pejviktjåkko fjäll /Se   Painirova brännland
  Pellilahti vik   Painirova berg
  Pelliläjärvet sjöar   Painirovanjänkkä myr
  Peltoniemi näs   Painirovanjärvi sjö
  Penger terräng   Painirovanvuoma myr
  Penikkajärvi sjö   Pajalan-Matinkorva fors
  Penikkavaara berg   Pajasnalmukka vik el. krök
  Pensinsaari holme   Pajemus Alesjaure sjö
  Pentinjärvi sjö   Pajep Kuollejaure sjö
  Pentinrova berg   Pajujänkkä myr
  Perkosvuoma myrar /Se   Pajujänkänjärvi sjö
  Permantokoski fors   Pajunedusta notvarp
  Persmanninlahti vik   Pajusaari holme
  Perttulisaari holme   Pakajärvenoja bäck
  Perukanlahti vik   Pakajärvenoja bäck
  Peräjaure sjö   Pakarovat berg
  Peräjärvi sjö /Se   Pakarovat höjder
  Perälompolo sjö   Paksuniemi udde
  Perälompolonvaara berg   Paksuniemi udde
  Pessinenjoki, se Pässijokk älv   Paksuniemi udde
  Pesisvare, se Pässistjårok fjäll   Paksuniemi udde
  Petlinlahti vik   Paktajaure sjö
  Petäjäjoki bäck   Paktajåkka bäck
  Petäjävaara berg   Palhkisvaara berg
  Petäjävaara berg   Paljas Sitnuinen, se Sisnus, Paljas berg
  Petäjävuoma myr   Palkestjåkka topp
  Peurajärvi tjärn /Se   Palkestjårro fjälltopp
  Peuravaara berg   Palkesvare, Alep o. Lulep berg
  Peuravaara berg /Se   Palkosenvuoma myr
  Pieggareppe fjällnisch /Se   Palo skogsparti
  Pieggareppejokk å /Se   Palojärvet sjöar
  Pieka sjö /Se   Palojärvet sjöar
  Piekalahti vik /Se   Palojärvet sjöar
  Piekkusjärvi sjö   Palojärvi, se Paulujärvi sjö
  Piekkustieva berg   Palo-Kallovaara berg
  Piekkustieva grusbackar /Se   Palo-Kuusivaara berg
  Piekkusvuoma myr   Palolaenjänkkä myr
  Pieksennenä udde /Se   Palolaenjänkkä myr
  Pierinpalo berg   Palolaentuorevaara berg
  Pieske berg /Se   Palolahti vik
  Pieskenjarka, se Stallopieske näs   Palolaki berg
  Pieskenjunjevare fjäll /Se   Palolaki berg
  Pieskepåkke näs /Se   Paloleuska berg
  Pieskepåkkevare berg /Se   Palo-Mäntysaari holme
  Piettarasjoki bäck   Paloniemi udde
  Piettarasjärvi sjö   Paloniemi udde
  Piettarasmuotkanlaki berg   Paloniemi notvarp
  Piggaluobbal tjärn /Se   Paloniemi udde
  Piilijärvi sjö   Palo Pöviö hedmark
  Piilikurkkio fall   Palo Pöviö berg
  Piilivaara berg   Palo Ripakainen berg
  Pikku sjö   Palo Ripakainen, se Ripakainen, Palo berg
  Pikku-Hietavaara berg   Palosaajo myrholme
  Pikkujoki bäck   Palosaajonjärvi sjö
  Pikkujokinen bäck   Palosaarensuvanto sel
  Pikkujänkkä myr   Palosaari ö
  Pikkujärvenniemi näs   Palosaari holme
  Pikkujärvi sjö   Palosaari holme
  Pikkujärvi sjö   Palosaarisuvanto, se Palosaarensuvanto sel
  Pikkujärvinen sjö   Palo Sautusvaara berg
  Pikkulompola tjärn /Se   Palo Sautusvaara berg
  Pikkusuanto vik   Palo Sautusvaara berg
  Pikkuvaara berg   Palotahkovaara berg
  Pikkuvaara berg   Palo Tervasvaara, se Tervasvaara, Palo berg
  Pikkuvuononniemi näs   Palo Tsitsavaara berg
  Pikse berg   Palovaara berg
  Piksinranta terräng   Palovaara berg
  Pilkkarijoki bäck   Palovaara berg
  Pilkkarijärvi sjö   Palovaara berg
  Pilkkarivuoma myr   Palovaara berg
  Pikkukielinen berg   Palovaara, se Paulurova berg
  Pirtinifwa, se Pirttiniva fors   Palovaara berg
  Pirttilahti vik   Palovaara berg
  Pirttiniva fors   Palovaara berg
  Pirttiniva fors   Palovaara berg
  Pirttivaara berg   Palovaara fjäll
  Pitkäjoki bäck   Palovuoma, se Pauluvuoma myr
  Pitkäjänkkä myr   Palovuopio vik
  Pitkäjänkka myr /Se   Palsiapaja notvarp
  Pitkäjärvenoja bäck   P. Altaj(ärvi) tjärn
  Pitkäjärvet sjöar   Pannisenjoki å
  Pitkäjärvi sjö   Pannisenjärvi sjö
  Pitkäjärvi sjö   Pantavaara, se Pahtavaara berg
  Pitkäjärvi tjärn   Pantavaara koppargruva
  Pitkäjärvi sjö   Papinjänkkä slåttermyr
  Pitkäjärvi sjö   Parajoki, se Parasenjoki bäck
  Pitkäjärvi sjö   Parakkajoki bäck
  Pitkäjärvi sjö   Parakkakurkio, se Parakkakurkkio fors
  Pitkäjärvi sjö   Parakkakurkkio fors
  Pitkäjärvi sjö   Parakkasaari holme
  Pitkäjärvi sjö   Parasenjoki bäck
  Pitkäjärvi sjö   Parasenjärvi sjö
  Pitkäjärvi sjö   Parasenvuoma myr
  Pitkäjärvi sjö   Parasenvuoma myr
  Pitkäjärvi sjö   Parasenvuoma myr
  Pitkäjärvi sjö   Parasjoki å
  Pitkäjärvi sjö /Se   Parasjoki bäck
  Pitkäkielinen berg   Parasjärvi, se Parasenjärvi sjö
  Pitkäranta strand   Parasjärvi sjö
  Poikkitievanjärvi sjö   Parasjärvi sjö
  Poikkurinsaari holme   Parasnarkka näs
  Poinarepi dal   Paskahauta notvarp
  *Poinatjack fjäll   Paskisåjve fjäll
  Pojken berg   Pasmajoki bäck
  Poketinjärvi sjö /Se   Pasmajärvi sjö
  Polno, se Pålnåvaras fjäll   Pasmajärvi sjö
  *Polno se Pålnovaras fjäll /Se   Pasmavaara berg
  *Polnoträsken, se Pålnovuodojaureh tjärnar   Pasmavaara, Koivu berg
  *Ponne Lucie, se Pålnoluokta vik   Pasmavaara, Kuusi berg
  Porokoskenjänkkä myr   Patekielas fjällhed
  Porokoski fors   Patakielinen hedområde
  Porokoski fors   Patakielinen fjällhed
  Porosaarenpudas gren av Torneälven   Patojärämä sel
  Porosaari ö   Patoldenjänkkä myr
  Porovaara berg   Patosaari holme
  Porrajärvi sjö   Patosaari holme
  Porrajärvi sjö   Patsajäkeljåkka bäck
  Posiojärvi sjö   Patsijäkälä, Al. och Yl. berg
  Posiorova berg   Patsijärvi sjö
  Potinkurkkio fall   Patsijärvi, se Paatsijärvi sjö
  Potinperä vik   Paukankoste eda
  Potinvuoma myr   Paukanniemi udde
  Pouhtujärvi, Iso sjö   Paulujoki bäck
  Pouhtujärvi, Pikku sjö   Paulujärvi sjö
  Puolisjärvi, Alinen sjö   Paulurova berg
  Puolisjärvi, Ylinen sjö   Paulusaari holme
  Pounujoenkoste vik   Pauluvuoma myr
  Pounujoki bäck   Pauluvuopio vik
  Pounujärvet sjöar   Pauranki fors
  Pounujärvi sjö   Paurankijoki å
  *Povenniemi udde   Paurankijärvi sjö
  *Prins Carls Ytna Malmberg se Luossavara berg /Se   Pauranki(koski) fors
  Prukinjänkkä myr /Se   Paurankilantto sjö
  Pruniuksenpalo berg   Paurankilantto sjö
  Prunttijärvi sjö   Paurankilantto sjö
  Prunttijärvi sjö /Se   Paurankinpudas älvgren
  Prunttivaara berg   Paurankivaara berg
  Prunttivaara berg /Se   Paurankivaara berg
  Pruukinjoki bäck   Paurankivaara berg
  Pruukijänkkä myr   Paurankivaara, Kuusi berg
  Pruukinjärvi sjö   Pavvalantto sjö
  Puimoinen strandområde   Pavvaniemi udde
  Puimoisenjänkkä myr   Pedtjovare, se Pietjovare fjäll
  Puimoisenvaara berg   Pejviktjåkko, se Päivektjåkka fjäll
  Puimoisenvaara berg   Pellijohka bäck
  Puimoisenvaara berg /Se   Pellilajaure sjö
  Puimosenvaara berg   Pellilavaara fjäll
  Puimus, se Puimosenvaara berg   Pellilavaara berg
  Pulkapala, se Pulkkapola fors   Pelliläjärvi sjö
  *Pulkkaniva fors   Pellilänlahti vik
  Pulkkapola fors   Pellilävaara, Alanen berg
  Pulsuvaara berg   Pellilävaara, Ylinen berg
  Pumppusenjänkkä myr   Pellonalustanapaja notvarp
  Pumppusenjärvi sjö   Peltosaari holme
  Puolisjoki bäck   Peltosaari holme
  Puolislompolo sjö   Peltosaari holme
  Puolisniva fors   Peltovaara höjd
  Puolisvuopio vik   Pennikkajärvi sjö
  Puollamvaras berg /Se   Penikkajärvi sjö
  Puonjetjåkko fjäll /Se   Pennikkavaara berg
  Puotagasvare berg /Se   Penikkavaara berg
  Purnojoki bäck   Pennikkajärvi, se Penikkajärvi sjö
  Purnojärvi sjö   Pennikkavaara, se Penikkavaara berg
  Purnokielinen berg   Peraojanvuoma myr
  Purnorova berg   Peraojanvuoma, se Peräojanvuoma myr
  Purnorova berg   Peraojanvuoma, se Peräojanvuoma myr
  Pussijoki å /Se   Permantokoski fors
  Pussijänkkä myr   Persmanninlahti vik
  Pussijärvi sjö   Perttulisaari ö
  Pussijärvi sjö /Se   Perttulisaari holme
  Pussirova bergsrygg /Se   Pertulis(aari) holme
  Pussivaara berg   Perttulisaari holme
  Pussivaara berg /Se   Perukanlahti vik
  Putaanjänkkä myr   Perukanmukka vik
  Puttjala sjö   Peräapaja notvarp
  Puurojärvi tjärn   Peräjärvi sjö
  Pyklesvuoma myr   Peräjärvi sjö
  Pysakoski, se Pysäkoski fors   Peräojanvuoma myr
  Pysäjoki bäck   Peräojanvuoma myr
  Pysäjänkkä myr   Perälompolo sjö
  Pysäjänkänjärvi sjö   Perälompolo tjärn
  Pysäjärvi sjö   Perälompolovaara berg
  *Pysäkoski fors   Perälompolovaara berg
  Pysäkurkkio fall   Peräoja bäck
  Pysäniemi udde   Peräojanjärvi sjö
  Pysäniva fors   Peräojanvuoma myr
  Pysäpuas vik   Peräojanvuoma myr
  Pysävaara berg   Peräsaaret holmar
  Pyytöjärvi sjö   Pesisvare, se Pässisvare berg
  Påkepakte fjällbrant /Se   Pessimajärvi sjö
  Påketjårro, se Kårsovaggepakte fjäll /Se   Pessimaåjve fjäll
  Påkkedanjaure sjö /Se   Pessinenjoki, se Pessisjohka bäck
  Påkkidenjaure sjö   Pessisjaure sjö
  Påkkidenjåkka bäck   Pessisjohka bäck
  Pålnokårsa älvdal /Se   Petlinlahti vik
  Pålnoluokta vik   Petsatsjokk, se Pietsesjohka bäck
  Pålnoröset Saknas /Se   Petsiauhto sjö
  Pålnovaras fjäll   Petsivaara, Vuolli berg
  Pålnovaras fjäll /Se   Petto Turuvaara, se Turuvaara, Petto berg
  Pålnovare berg /Se   Petäjävaara berg
  Pålnovuoddo dalgång /Se   Petäjävaara berg
  Pålnovuodojaureh tjärnar   Petäjävaara berg
  Pånjenjira rännil /Se   Peurasaari holme
  Pånjetjåkko fjäll /Se   Peuravaara berg
  Pånjotjavel berg   Pieggaluokta vik
  Pånjotjaveljägge myr   Pieggaluokta vik
  Pånjovare fjäll /Se   Pieggaluoppal sel
  Pårrasårta fjälltrakt /Se   Piegganjira fjällbäck
  Pårro, Ala o. Yli fjällåsar /Se   Pieggatjåkka fjäll
  Påtsojaure sjö /Se   Piekkajohka bäck
  Påtsojokk å /Se   Piekkajoki bäck
  Påtsolopme fjällterass /Se   Piekkajärvi sjö
  Påtsovare berg   Piekkalahti vik
  Påtsovare, se Valfopakte berg   Piekkosjaure sjö
  Päivejokk å /Se   Piekkostieva notvarp
  Päivepakte fjällsluttning /Se   Piekkostieva ås
  Päivereppe nischdal /Se   Pieksennenä, se Pieskennenä udde
  Päiveråtto videskog /Se   Piekse Pokevaara, se Pieksevare fjäll
  Pällel berg   Piekse-Pokevaara berg
  Pärmit ås /Se   Piekse-Pokevaara, se Piesketjåkka berg
  Pärvitkuoika fors /Se   Pieksevarre berg
  Pärvitänsuvanto sel /Se   Pieku, se Piekkosjaure sjö
  Pässisnjåske fjälldal /Se   Pieltjasjokk bäck
  Pässisjaure, se Adjakjaure sjö   Pierinpalo brännland
  Pässistjårok fjäll /Se   Pierinpalo berg
  Pässijokk älv /Se   Pierkumaras fjäll
  Päurekkårtje fors /Se   Pierkumaras fjällhed
  Päällysjärvi sjö   Pierne, se Piernitjåkka fjäll
  Pökkölävaara berg   Pierne(tjåkka) fjäll
  Pökkyläjärvi sjö   Piernitjåkka fjäll
  Pöyviöjärvi sjö   Pierttakåbbo kullar
  Pöyviölompolo sjö   Pierttaselkä hedområde
  Pöyviönpalo höjd   Pierttaselkä fjällrygg
  Pöyviönvaara berg   Pierttaselkä fjällrygg
  Pöyviönvaara berg   Pieske Nenävaara fjäll
  Pöyviövuoma myr   Pieskenjarka udde
  Raakejärvi sjö   Pieskennenä udde
  Raaketjärvi sjö   Pieskepåkke näs
  Raasakka, Sisänen o. Ulkonen vikar /Se   Piesketjåkka berg
  Radiofyrsjön sjö   Pieskipohki landtunga el. näs
  Radjejokk å /Se   Pieskivare fjäll
  Radjejåkatj bäck /Se   Pietjovare fjäll
  Radjenjira rännil /Se   Pietsesjohka bäck
  Raggisvaara berg /Se   Piettarasjoki å
  Raggisvaara fjällmassiv /Se   Piettarasjoki bäck
  Raggisvuoma myr /Se   Piettarasj(oki) bäck
  Rahtusenjärvi sjö   Piettarasjoki biflod
  Raikattijärvi sjö   Piettarasjärvi sjö
  Raikattivuoma myr   Piettarasjärvi sjö
  Raikejokk å /Se   Piettarasj(ärvi) sjö
  Raikenjira bäck /Se   Piettarasjärvi sjö
  Rajajärvi sjö   Piettarasvuoma myr
  Rakkasjokk å /Se   Piggaluobbal, se Pieggaluoppal sel
  Rakkaskårtje vattenfall /Se   Piilijärvi sjö
  Rakkaslako fjällplatå /Se   Piilijärvi sjö
  Rakkastjatja pasströskel /Se   Piimäkari fors
  Rakkisjaure sjö /Se   Pikku-Alttajoki bäck
  Rakkisjokk å /Se   Pikku Alttajärvi, se Alttajärvi, Pikku sjö
  Rakkispakte fjällbrant /Se   Pikku Alttajärvi tjärn
  Rakkistjuolma ed /Se   Pikku Alttavaara berg
  Rakkistjåkko fjälltopp /Se   Pikku Apaja notvarp
  Rakkisvare, Unna fjäll /Se   Pikkuhieta notvarp
  Rakkisätno å /Se   Pikkuhieta notvarp
  Rakkmijoki bäck   Pikku Hietalahti vik
  Rakkurijärvi sjö   Pikku Hoppukka berg
  Rakkmijärvi sjö   Pikku Huornanen berg
  Rakkurilompolo sjö   Pikku Huornanen höjd
  Rakkmilompolo sjö   Pikku Huornanen fjäll
  Rakkurirovanjärvet sjöar   Pikkujoki å
  Rakkmisuanto sjö   Pikkujokinen bäck
  Ranta-Aptasjänkkä myr   Pikku-Joukkaisenjärvi sjö
  Ranta-Kokkavaaranjänkkä myr   Pikkujärvi sjö
  Rantapalo höjd   Pikkujärvi sjö
  Rantarova höjd   Pikku Kantojärvi sjö
  Ranta Sattavaara berg   Pikkukari grund
  Rapakkojänkkä myr   Pikkukari notvarp
  Rapakkojärvi vik   Pikku Karkuvaara höjd
  Rapakkojärvi sjö   Pikkukiveliöt höjder
  Rapaskoski fors   Pikku Koivuvaara berg
  Rapaskoski fors   Pikku-Kortetjärvi sjö
  Rapaspenkka grund   Pikku Kulojärvi sjö
  Rapasvaara berg   Pikkukurpissullunapaja notvarp
  Rasseadjakvaras berg /Se   Pikku-Kutujärvi sjö
  Raukajaure tjärn /Se   Pikku Kuusijärvi sjö
  Raunanjarka udde /Se   Pikku Kuusivaara berg
  Raunavare berg /Se   Pikku Kuusivaara berg
  Rautajoki bäck   Pikkulahti vik
  Rautasjaure sjö /Se   Pikku-Livikkä sjö
  Rautasjaure sjö /Se   Pikkulompolo sjö
  Rautasjoki å   Pikkulompolo sjö
  Rautasjoki bäck /Se   Pikkulompolo tjärn (sel)
  Rautasjoki å /Se   Pikkulompolo sel
  Rautasjärvi sjö   Pikkulompolon Alanen Apaja notvarp
  Rautasjärvi sjö   Pikkulompolon Ylinen Apaja notvarp
  Rautasälven älv   Pikku Luongasjärvi sjö
  Rautojaure sjö   Pikku-Luspa fors
  Rautojerfwi, se Rautasjärvi sjö   Pikku-Luspakoski fors
  Rautojocki,se Rautasjoki å   Pikku Mikkelijoki bäck
  Rautojåkka bäck   Pikku Mikkelijärvi sjö
  Rautujoki bäck   Pikku Mitasvaara berg
  Rautujärvi sjö   Pikkumuotka landtunga
  Rautujärvi sjö /Se   Pikkumänty notvarp
  Rautusakara berg   Pikku Nalloivi berg
  Rautusakaranjänkät myrar   Pikku Njallåjve fjäll
  Rautusakarajärvi sjö   Pikku Njallåjve fjäll
  Rautusjärvi sjö /Se   Pikku Palovaara berg
  Rautuskero fjäll /Se   Pikkupetäjä notvarp
  Rautusvuopio vik   Pikku Pouhannejärvi sjö
  Reikäkivenvuoma myr   Pikku Pouhannejärvi sjö
  Rektorn berg   Pikku Pouhtujärvi sjö
  *Renfjäll, se Påtsovare berg   Pikku Raggisvaara, se Vuomavare fjäll
  Repoharju ås /Se   Pikkusaarikko holmar
  Repolahti vik /Se   Pikku Sarkajärvi sjö
  Repotieva höjd o. triangelpunkt   Pikkusaivot sjöar
  Renkoåive fjäll   Pikku-Soitolajärvi sjö
  Reukoåive fjäll /Se   Pikkusyvä notvarp
  Reuri, Stora berg?   Pikku-Särkijärvi sjö
  Reuri, Stora Saknas   Pikku-Talinperäjärvi sjö
  Reuri, Stora Saknas /Se   Pikku-Tervasvuopio vik
  ?Reurivare berg   Pikku Valkeavaara berg
  Ridonjira rännil /Se   Pikkuvuonniemi udde
  Ridopakte fjällsida /Se   Pikkuvuononniemi notvarp
  Riimisaari holme   Pikku Vuoskovaara berg
  Riitajänkkä myr   Pikku Vuoskujoki bäck
  Rikisaajo terräng   Pikku Vuoskujoki bäck
  Rimpijärvi sjö   Pikku Vuoskujärvi sjö
  Rinkajoki bäck   Pikku Vuoskujärvi sjö
  Rinkajärvet sjöar   Pikku Vuoskuvaara berg
  Rintakursu terräng   Piksivaara berg
  Rintakursu terräng   Pikulosvuoma myr
  Rintakursu terräng   Pilkarijärvi, se Pilkkarijärvi sjö
  Ripakaisenjärvi sjö   Pilkarijärvi sjö
  Ripakaisenvuoma myr   Pilkarivuoma myr
  Ripakkajärvi sjö   Pilkarivuoma, se Pilkkarivuoma myr
  Ripakkavuoma myr   Pilkasjärvi sjö
  Ripakluokta vik /Se   Pilkasjärvi, se Pitkäjärvi sjö
  Ripasasjaure sjö /Se   Pilkkakuusenapaja notvarp
  Ripasjaure, se Muotkadakjaure sjö   Pilkkakuusi notvarp
  Ripasasjokk å /Se   Pilkkarijärvi sjö
  Ripasasvadda slätt /Se   Pilkkarijoki bäck
  Ripukkajärvet sjöar   Pilkkarivuoma myr
  Ripukkajärvi sjö   Pilkkustieva notvarp
  Ripukkavaara berg o. triangelpunkt   Pirrilahti vik
  Ripukkavuoma myr   Pirrilahti notvarp
  Rissajaure sjö /Se   Pirrisaari holme
  Ristijärvi sjö   Pirtavardo fjäll
  Ristijärvi, Ala sjö   Pirtavardo fjäll
  Ristijärvi, Yli sjö   Pirtimusjoki bäck
  Risujänkkä myr   Pirtimusjoki, se Pirttimysjoki bäck
  Risujänkänjärvi myr(?)   Pirtimusjärvi, se Pirttimasjärvi sjö
  Ritasjärvi sjö   Pirtimusjärvi,-vaara,-vuoma,se Pirttimysjärvi etc. Saknas
  *Rohankorva fors   Pirtimusvaara, se Pirttimasvaara fjäll
  Romupuolinen fors   Pirtimusvuoma, se Pirttimasvuoma myr
  Romupuolisensuanto sel   Pirttilahti vik
  Ronasjärvi sjö   Pirttimasjärvi sjö
  Ronaskoski fors   Pirttimasvare fjäll
  Ronassaari holme   Pirttimasvuoma myr
  Ronasvaara berg   Pirttimesjoki bäck
  Rontinkijärvi sjö   Pirtimesvarto fjäll
  Rontinkijärvi sjö /Se   Pirttismysjoki bäck
  Rontinkiniemi näs   Pirttimysjärvi sjö
  Rontinkisalmi sund   Pirttimysvaara berg
  Roomioniemi udde   Pirttimysvuoma myr
  Rotkolahti vik   Pirttimäsjärvi sjö
  Rotkoniemi näs   Pirttimäsvaara berg
  *Rotojvi fjäll   Pirttimäsvuoma myr
  *Rotoivi fjäll /Se   Pirttiniemi udde
  Rotsijoki å /Se   Pirttiniva fors
  Rotsikoski berg   Pirttireikä kanal
  *Roupsocksjaure sjö /Se   Pissinniemi udde
  Roupsok, se Ruopsuok fjäll   Pitkinranta notvarp
  Rovajärvi sjö   Pitkä notvarp
  Rovajärvi sjö   Pitkä notvarp
  Rovankorvanjärvi sjö   Pitkäjoki bäck
  Rovanpäänjärvi sjö   Pitkäjänkkä myr
  Rovanpäänsarat terräng   Pitkäjärvenjoki bäck
  Rovantakainen sjö   Pitkäjärvenoja bäck
  Rovantakainen sjö   Pitkäjärvi sjö
  Rovasaari holme   Pitkäjärvi sjö
  Rovasaari halvö   Pitkäjärvi sjö
  Rovasuanto sel   Pitkäjärvi sjö
  Rovawaara berg /Se   Pitkäjärvi sjö
  *Rugo Oyve, se Renkoåive fjäll   Pitkäjärvi sjö
  Rukejägge myr   Pitkäj(ärvi) tjärn
  Rukevadda berg   Pitkäjärvi sjö
  Ruksukjaure sjö /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruksukjokk å /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruksukmura riksröse /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruksukpakte fjäll /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruksukvagge fjälldal /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruoho-Kallovaara berg /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruokaniemi näs   Pitkäjärvi sjö
  Ruokovuoma myr   Pitkäjärvi sjö
  Ruomasjaure tjärn /Se   Pitkäjärvi sjö
  Ruomusjärvi sjö   Pitkäjärvi sjö
  Ruomusvuoma myr   Pitkäjärvi sjö
  Ruonajärvi sjö   Pitkäjärvi sjö
  Ruonanniemi udde   Pitkäjärvi sjö
  Ruopsuok fjäll   Pitkäjärvi sjö
  *Ruopsuokjaure sjö   Pitkäjärvi sjö
  Ruossaluoppal tjärn /Se   Pitkäkoski fors
  Ruostejärvenvuoma myr   Pitkäkoski fors
  Ruostejärvi sjö   Pitkälompolo tjärn
  Ruostekaltiovuoma myr   Pitkäniemi udde
  Ruotahakpuolta fjällsluttning /Se   Pitkänperukanlahti vik
  Ruotahaktjårro fjäll /Se   Pitkäpola del av Taanikurkkio
  Ruotaktjåkko, se Neitatjåkko fjäll   Pitkävuopio vik
  Ruoutenjarka udde /Se   Pitsivaara berg
  *Rutijärvi sjö   P. Koivuvaara berg
  Ruutijänkkä myr   Pohjasenpuolenjärvi sjö
  Ruutijärvi sjö   Pohjasenvaara berg
  Ruutijärvi sjö   Poikkienonvuoma myr
  Ruutijärvi sjö   Poikki(k)kari grund
  Ruutivaara berg   Poikkurinsaari holme
  Ruutivaara berg   Poikkienonvuoma myr
  *Rymningen, Lilla gruva /Se   Poketinjärvi sjö
  Rytijänkkä myr   Pokevaara, se Linkkakåbba berg
  Rytijänkänkaivos sank mark   Pokevaara fjäll
  Rytijärvi sjö   Pokimtjåkko fjäll /Se
  Rytijärvi sjö   Pokkiniemi udde
  Rytivuoma myr   Poksanniemi udde
  Rytivuoma myr   Polaniemi udde
  Råggejauratjak tjärnar /Se   Polsinnenä notvarp
  Råggejokk bäck /Se   Porokoskenjoki bäck
  Råggeluokta vik /Se   Porokoskenjänkkä myr
  Råntjokåppe fjäll /Se   Porokoskenjärvi torrlagd sjö
  Råntjokåppenjira bäck /Se   Porokoski fors
  Råtallen förr tall   Porokoski fors
  Råttjedalen dal   Porokoski fors
  Råttjejögge myr   Porosaarenpudas älvgren
  Råttjejögge myr   Porosaari ö
  Råvaras berg /Se   Porosaari holme
  Råveåive berg /Se   Porosaari holme
  Räismäjärvet sjöar   Porrajärvi sjö
  Rämeämaa myr /Se   Porrojärvi, se Porrajärvi sjö
  Räskavuopme skogstrakt /Se   Porttinen fors
  Räure riksröse /Se   Posiojärvi sjö
  Rääpälunjänkkä myr   Posiojärvi sjö
  Rääpälunjärvet sjöar   Posiorova berg
  Saankijoki bäck   Posiorova berg
  Saankisaari holme   Potinkorva fors
  Saankivuopio sjö   Potinkurkkio vattenfall
  Saari ö   Potinperä Saknas
  Saari holme /Se   Potinperå vik
  Saarijärvi sjö   Potinvuoma myr
  Saarijärvi sjö   Potinvuoma myr
  Saarijärvi sjö   Potinvuoma myr
  Saarikonsuanto sel   Pouhannej., P., se Pohjasenpuolenjärvi sjö
  Saarikonvuoma myr   Pouhtujärvi sjö
  Saarikoski fors   Pouhtusaivo sjö
  Saarikoski fors   Pounajoki å
  Saarikoski fors   Pounajoki, se Pounujoki bäck
  Saarikoski fors   Pounajärvi sjö
  Saarikoski fors   Pounajärvi, se Pounujärvi sjö
  Saarikoski fors   Pounuvaara fjäll
  Saarikoski fors /Se   Pounovuoma, se Pounuvuoma myr
  Saarisuanto utvidgning av Kalixälven   Pounuvuoma myr
  Saarivaara berg   Pounujoenkoste vik
  *Sadikonkoski fors   Pounujoki bäck
  Sadjemtjåkkak fjäll /Se   Pounujärvi sjö
  Sahajärvi sjö   Pounuvuoma myr
  Saima berg   Poussaniemi udde
  Sainsaari halvö   P. Raggisvaara berg /Se
  Sainvaaranjärvi sjö   P. Raggisvaara berg
  Saittajänkkä myr   Prunttijärvi sjö
  Saittajärvi sjö   Prunttivaara berg
  Saivo sjö   Pruukinjoki bäck
  Saivo sjö   Pruukivalkamannieni udde
  Saivo sjö   Prästbacken backe
  Saivo sjö   Pudasvuopio vik
  Saivo sjö   Puimoisenv(aara) berg
  Saivo Matala sjö   Puimoisenvaara berg
  Saivo Syvä sjö   Puimiosenvaara berg
  Saivojärvi sjö   Puimoisenvaara, se Puimonen berg
  Saivojärvi sjö   Puimonen berg
  Saivonpalo höjd   Puimusenvaara berg
  Saivonpalonjärvi sjö   Pukkivardo, se Påkivardo fjäll
  Saivonpalonvuoma myr   Pukkivardo berg
  Saivonpalonvuoma myr   Pulkapola, se Pulkkapola fors
  Saivon-saajo terräng   Pulkkapola fors
  Saivovaara berg   Pulkkapolansaaret holmar
  Saivovaara berg   Pullijoki bäck
  Sakarintupajärvi sjö   Pulljala sjö
  Sakeavaara berg   Pulsuharju ås
  Sakkarajänkkä myr   Pulsujoki bäck
  Sakkaravaara berg   Pulsujärvi sjö
  Sakkijärvi sjö   Pulsukoski fors
  Sakkivuoma myr   Pulsunivat forsar
  Sakkivuoma myr   Pulsuvaara berg
  Sallamasjaure sjö   Pultti notvarp
  Salmejaure tjärn /Se   Pumppusenjänkkä myr
  Salmejokk å /Se   Pumpusenjänkkä, se Pumppusenjänkkä Saknas
  Salmi sund /Se   Pumpusenjänkkä myr
  Salmijoki bäck   Punainen kivi notvarp
  Salmijärvet sjöar   Punakivenapaja notvarp
  Salmijärvet sjöar   Punakivi notvarp
  Salmijärvi sjö   Puoitakka berg
  Salmijärvi sjö   Puoitakka fjäll
  Salmijärvi sjö   Puoitakkalompolo sjö
  Salmijärvi sjö   Puoitakkalompolo sjö
  Salmijärvi sjö   Puolamanoivee berg
  Salmijärvi sjö   Puolisjoki å
  Salmijärvi sjö   Puolisjoki bäck
  Salmijärvi sjö   Puolisjoki bäck
  Salvojokk å /Se   Puolisjärvi, Ala sjö
  Salvotjåkko berg /Se   Puolisjärvi, Yli sjö
  Salvovagge fjälldal /Se   Puolislompolo sjö
  Samelassijärvi sjö   Puolisniva fors
  Sammakkojärvi tjärn   Puolisvuopio vik
  Sammalvaara berg   Puolivälinlahti vik
  Sandstensberget berg   Puolivälinniemi udde
  Sapaljauras tjärn /Se   Puolivälinniemi udde
  Sapalluoppal tjärn /Se   Puollaanoivee berg
  Sappalalahti vik   Puollamvare fjäll
  Sappalavaara berg   Puollamåjve fjäll
  *Sappesvari fjäll /Se   Puollamåjve fjäll
  Sappisaasi ås /Se   Puollamåive berg
  Sappisaasivaara berg   Puollanluokta vik
  Sappisaasi(vaara) (äv. Tjappisasse(varre)) berg /Se   Puollannjarka udde
  Sarjomaa berg   Pullanvare berg
  Sarkajärvi, Iso sjö   Puoltsa udde
  Sarkajärvi, Pikku sjö   Puoltsa höjd
  Sarkavaara berg   Puoltsantavustajärvi sjö
  Sarkavaara berg   Puonjetjåkko, se Puornjetjåkko fjäll
  Sarkavare berg   Puornjetjåkko fjäll
  Sarvajokk å /Se   Purnojoki, se Purnujoki bäck
  Sarvakårsa dal /Se   Purnojoki å
  Sarvapakte fjällbrant /Se   Purnojärvi, se Purnujärvi sjö
  Sarvaråtto snårskog /Se   Purnojärvi sjö
  Sarvasjokk å /Se   Purnokielinen, se Purnukislinen hed
  Sarvijärvi sjö   Purnokielinen hed
  Sattajoki bäck   Purnorova, se Purnurova berg
  ?Sattajärvi sjö   Purnorova brännland
  Sattajärvi sjö   Purnujoki bäck
  Sattajärvi sjö   Purnujärvi sjö
  Sattakurkkio fors   Purnukielinen hedmark
  Sattamukka vik   Purnurova berg
  Sattaniva fors   Purnuvaara berg
  Sattavaara berg   Pusanjärvi sjö
  Sattavaara berg   Pussihieta notvarp
  Sattavaara, Pikku berg   Pussijärvi sjö
  Sattavuoma myr   Putaansaaret holmer
  Saurusvaara berg   Putaansaari holme
  Sautso fjäll   Puthaanapaja notvarp
  Sautso, se Tsåktso fjäll   Puthaanapaja notvarp
  Sautusjoki bäck   Puttjala sjö
  Sautusjärvi sjö   Puuroharju ås
  Sautusjärvi sjö   Puutto notvarp
  Sautusjärvi sjö   Puutto notvarp
  Sautusjärvi sjö /Se   Puutto notvarp
  Sautusvaara berg   Puuttohietalahdenapaja notvarp
  Sautusvaara berg   Puuttohietalahti vik
  Sautusvaaranjärvi sjö   Puuttoranta notvarp
  Sauvosaari holme   Pyhävaara berg
  Savijoki bäck   Pyhävaara berg
  Savikkojärvet sjöar   Pyhävaaranjänkkä myr
  Savisaajo terräng   Pyhävaaranjänkkä myr
  Savivuoma myr   Pyklesvuoma myr
  Savivuopio vik   Pyklosvuoma, se Pikulosvuoma myr
  *Savojärvi sjö   Pystykorva strömdrag
  Schangli, se Sjangelitjåkko berg   Pysäjoki å
  Seitaniemi näs   Pysäjoki bäck
  Sekkujoki å   Pysäjoki bäck
  Sekkujokisuanto sel   Pysäjänkkä myr
  Selka fjäll   Pysäjänkänjärvi sjö
  *Seuteraniva fors   Pysäjärvi sjö
  Sevojoki bäck   Pysäjärvi sjö
  Sevujärvi, Ylinen sjö   Pysäjärvi sjö
  *Sielbmitjock fjäll /Se   Pysäkurkkio vattenfall
  Sietkijärvet sjöar   Pysäkurkkio fors
  *Siggwara bergparti   Pysäniemi udde
  Sigrid terräng   Pysäniva fors
  Siikajoki bäck   Pysäpudas älvgren
  Siikajoki bäck   Pysäpujos Saknas
  Siikajoki å /Se   Pysävaara berg
  Siikajärvi sjö   Pysävaara berg
  Siikajärvi sjö   Pyytöjärvi sjö
  Siikajärvi sjö   Påggiselkä fjällrygg
  Siikakielinen berg   Påkenjira fjällbäck
  Siikakielisenjärvi sjö   Påketjåkka fjäll
  Siikakielisentaustanjänkkä myr   Påkitånjärvi sjö
  Siikakielisenvuoma myr   Påkitånkåbba berg
  Siikaniemenjärvi sjö   Påkivardo fjäll
  Siikaniemi terräng   Påkivardo fjäll
  Sillivuopio vik   Pålmovare, se Pålnovare berg
  Siltajoki bäck   Pålnoluokta vik
  Siltajänkkä myr   Pålnovare berg
  Silverfallet, se Rakkaskårtje vattenfall   Pånjetjåkka fjälltopp
  Sisnajärvi, Iso sjö   Pårsotjåkko fjäll /Se
  Sisnajärvi, Iso o. Pikku tjärnar /Se   Påssusjåkka bäck
  Sisnajärvi, Pikku sjö   Påssustjåkka fjäll
  Sisnavaara berg   Päivejaure sjö
  Sisnavaara berg /Se   Påivektjåkka fjäll
  Sitnus, Alep berg   Päivetjåkka fjälltopp
  Sitnus, Lulep berg   Pärinpellot åkrar
  Sitnusjåkka bäck   Pärmejaure sjö
  Sitnusjägge myr   Pärmet höjd
  Sitnuskåbba berg   Pässisjåkka bäck
  Sitsajärvet sjöar   Pässisvare fjäll
  Sitsankoski fors   Pättjevare bergknalle
  Sitsansuanto sel   Pökkijärvi sjö
  Siurujoki (äv. Tjiurojåkka) bäck /Se   Pökkyläjärvi sjö
  Sivakkajänkkä myr   Pökkölävaara berg
  Sivakkajänkkä myr   Pöviöjärvi sjö
  Sivakkajänkkä myr /Se   Pöviöjärvi, se Pööviöjärvi sjö
  Sivakkalahti vik   Pöviönpalo hedmark
  Sivakkaniemi näs   Pöviöjärvi sjö
  Sjangeli berg /Se   Pöviönpalo hed
  ?Sjangeli berg /Se   Pöviönvaara berg
  Sjangeli gruvor /Se   Pöviönvaara berg
  Sjangelitjåkko berg   Pöviövaara berg
  Sjangelitjåkko berg   Pöviövaara, se Pööviövaara berg
  Sjangelitjåkko berg   Pöviövuoma myr
  *Själavappni berg /Se   Pöviövuoma myr
  Sjöbangården bangård   Pööviöjärvi sjö
  Skadjajaure sjö /Se   Pööviövaara berg
  Skadjajokk å /Se   Raakejärvenlehdot höjder
  *Skadjåive fjäll   Raakejärvenlehot Saknas
  Skadjåive fjäll /Se   Raakejärvi sjö
  Skaitevaara berg o. triangelpunkt   Raakejärvi sjö
  *Skangala, se Sjangelitjåkko berg   Raakejärvi sjö
  *Skangela, se Sjangelitjåkko berg   Raakejärvi sjö
  *Skangliwari, se Sjangeli berg /Se   Raakejärvi sjö
  Skankalemjokk å /Se   Raakeniva fors
  Skatnjalako högfällsplatå /Se   Raaketj., se Raakejärvi Saknas
  Skippajaure sjö /Se   Raaketjärvenoja bäck
  Skippajaure sjö /Se   Raaketjärvi tjärn
  Slåttatjåkko fjälltopp /Se   Raaketjärvi sjö
  *Snaraflak, se Snaraplako fjällslätt   Raaketjärvi sjö
  *Snaraplako fjällslätt   Raaketjärvi sjö
  Snarpapakte fjäll /Se   Raaketjärvi, se Raakejärvi sjö
  Snurinjalme vik /Se   Raaketsuvanto sel
  Snurisuolo holme /Se   Raaketsyjärvi, se Syväjärvi sjö
  Snurivaratjak berg /Se   Raaketsyjärvi, se Raakejärvi sjö
  Snurivuopme skogsland /Se   Raasakka, Sisäinen vik
  Snuriårta fjällsida /Se   Raasakkalahti vik
  Snuriårtavaratjak berg /Se   Raggiseno, se Ragiseno älv
  *Sofieström masugn /Se   Raggis eno älv /Se
  Soitolajärvi sjö   Raggis eno, se Rakiseno älv
  Soitolajärvi, Pikku sjö   Raggisjoki bäck
  Soitolannivat forsar   Raggisjärvi sjö
  Soitolasuanto sel   Raggisjärvi, se Lietaluoppal sjö
  Soitolavaara berg o. triangelpunkt   Raggisvaara fjäll med gruvhål
  Sokakielinen höjd?   Raggisvaara fjäll /Se
  Sokkioivi, se Vamåive berg /Se   Raggisvuoma myr /Se
  *Solatjevelsfjällen fjäll   Ragiseno bäck
  Somaslaki fjäll /Se   Ragisjärvi sjö
  Sonkajärvi sjö   Ragistjuolema bäck
  Sorkijänkkä myr   Ragisvare fjäll
  Sorkijärvi sjö /Se   Rahpis-Vuoskoivi berg
  Sorkivaara berg /Se   Rahpisvuoskuåjve fjäll
  Sorvivaara berg   Rahtusenjärvi sjö
  Sorvivuoma myr   Rahtusenjärvi sjö
  Soutujärämä fors   Rahtusenjärvi sjö
  Soutusjoki bäck   Raikaittijärvi, se Raikattijärvi sjö
  Soutuslahti vik   Raikattijoki bäck
  Sovasjänkkä myr   Raikattijärvi sjö
  Sovasjärvi vik   Raikattijärvi sjö
  Sovasjärvi sjö   Raikattikursu ravin
  Stackmyran myr   Raikattilompolo sjö
  Statsrådet berg   Raikattivaara berg
  Stallojaure sjö /Se   Raikattivaara berg
  Stallojokk å /Se   Raikattivuoma slåttermyr
  Stallokårsa offerplats /Se   Raikattivuoma myr
  Stallomuotka parti mellan sjöar /Se   Rajamaiset barrskogsgräns
  Stallopieske näs /Se   Rakasjåkka bäck
  *Stockivari, se Ståktjekvare berg   Rakaslako fjällplatå
  *Stor Altas, se Altas fjäll   Rakiseno älv
  Store Jogge berg   Rakisjoki bäck
  *Storgruvan gruva /Se   Rakisjärvet sjöar
  *Storgruvrymningen gruva /Se   Rakisjärvi sjö
  Stormyran myr   Rakisvaara fjäll
  Storträsket sjö   Rakisvaara, (Pikku) berg
  ?Stuora Jågge bergparti   Rakisvaara, (Pikku) berg
  Stuorranjåske fjällsänka /Se   Rakisvare berg
  Stuorranjåskejokk å /Se   Rakisvuoma myr
  Stuorranjåsketjåkko fjäll /Se   Rakisvuomajärvet sjöar
  Stuorratjåkko fjäll /Se   Rakisätno älb
  Ståkkejaure sjö   Rakkurijärvi sjö
  Ståkkekielas berg   Rakkurijärvi sjö
  Ståkkenjunnje berg   Rakkurijärvi sjö
  Ståkkeåjve berg   Rantasiikapahta klippa
  ?Ståktjekvare berg   Rapakkojänkkä slåttermyr
  Stålnackeviken vik   Rapakkojärvi sjö
  *Suggirepi dal   Rapakkoj(ärvi) vik
  *Suggirepi dal /Se   Rapakkojärvi sjö
  Suksajärvi sjö   Rapakkojärvi del av sjö
  Suksimaa terräng   Rapakkolompolo tjärn
  Suksivuoma myr   Rapakoski, se Rapaskoski fors
  Sulajoki bäck   Rapaskoski fors
  Sulajoki bäck   Hapaspenkka grund
  Sulkajärvenmaa terräng   Rapasvaara, se Hapasvaara berg
  Sulkajärvi sjö   Rapasvaara berg
  Sunni sund   Rapis-Vuoskoåive berg
  Suoinajärvi sjö   Rapukkapolo Saknas
  Suojusniemi halvö   Rapukkapola fors
  Suolajärvi sjö   Rapukapola del av Taanikurkkio
  Suolarovat höjder   Rasekkåbbo fjällområde
  Suolavuopio sjö   Rasikajoki bäck
  Suolivuopiot utvidgning av Kalixälven   Rasikkajoki bäck
  Suolokoppejokk å /Se   Rasikkajoki bäck
  Suolovare fjäll /Se   Rasikkajoki bäck
  Suoltajänkkä myr   Rasikkajärvi sjö
  Suonijärvet sjöar   Rasikkajärvi sjö
  Suonivuoma myr   Rasikkajärvi sjö
  Suonjeråive fjäll /Se   Ratojaure sjö
  ?Suorretjåkka fjäll   Raunanjarga udde
  Suouropatta dal /Se   Raunavaara berg
  Supaskårsa bäck /Se   Raunavaara berg
  Supasvaara berg   Raunavaara berg
  Suptallen tall   Raunavaara berg
  *Surritiock fjäll   Raunavaara berg /Se
  *Surritjåkko fjäll /Se   Raunavare berg
  Surujoki bäck   Rautajoenvuoma myr
  Suuliko terräng   Rautajoki bäck
  Svampomaanvuoma myr   Rautakursu ravin el. trång dalgång
  Svappavaara koppargruva   Rautakursujoki bäck
  Svappavaara koppargruva   Rautasjaure sjö
  Svappavara berg /Se   Rautasjoki älv
  Svappavara berg /Se   Rautasluspa fors
  *Svolus Siovil, se Nuortap Suolovare berg   Rautassalmi sund
  Syväjoki bäck   Rautujauras (Rautujaure) tjärn
  Syväjoki å /Se   Rautujärvi sjö
  Syväjärvenmaa terräng   Rautujärvi sjö
  Syväjärvi sjö   Rautujärvi sjö
  Syväjärvi sjö   Rautukero bergparti
  Syväjärvi sjö   Rautusakara fjäll
  Syväjärvi sjö   Rautusakara fjäll
  Syväjärvi sjö   Rautusakarajärvi sjö
  Syväjärvi sjö   Rautusakarajärvi sjö
  Syväjärvi sjö   Rautusjoki bäck
  Syväjärvi sjö   Rautusjärvi sjö
  Syväjärvi sjö   Rautusjärvi sjö
  Syväjärvi tjärn /Se   Rautuskero bergparti
  Syvälompola tjärn /Se   Rautussakaranjoki bäck
  Syvälompolo (Vuolusluoppal) Saknas   Reikäkivenrova berg
  Såkekåbba berg   Reikäkivenvaara, se Reikäkivenrova berg
  Såkekåbbå berg /Se   Reikäkivenvuoma myr
  Såkenjunjes berg   Rengasjärvi sjö
  Såkevaratjak berg /Se   Rengasjärvi sjö
  Såkevare berg   Rensjön sjö
  Såkevare berg /Se   Repolahti vik
  Såkeåive berg /Se   Repolahti vik
  Säppokårsa bäck /Se   Repolahti, se Riepanluokta o. Riepesluokta Saknas
  Särkijoki bäck   Repukkajärvi, Alu sjö
  Särkijärvi sjö   Reukoåive, se Riukuåjve fjäll
  Särkijärvi sjö   Reurejåkka bäck
  Särkijärvi sjö   Rienakansuu notvarp
  Särkijärvi sjö   Rienakjoki bäck
  Särkijärvi, Pikku sjö   Rienakjoki bäck
  Särkilehto terräng   Rienakjärvi, jfr Rienakkajärvi sjö
  Särkilompolot sjöar   Rienakkajoki bäck
  Särkirova berg /Se   Rienakkajoki bäck
  Särkirova berg   Rienakkajärvi sjö
  *Särkivara, se Särkirova berg /Se   Rienakkajärvi sjö
  Särkivuoma myr   Rienakkavuoma myr
  Sässäjärvi sjö   Rienakvuoma myr
  Sässäpalo höjd?   Riepanluokta vik
  Sässäpalonvuoma myr   Riepesluokta vik
  Sässävinsa terräng   Rigalahti vik
  Säutihasatto åmynning /Se   Riikalahti vik
  Säutilaki berg /Se   Riikalahti vik
  *Södra gruvan gruva /Se   Riimisaari holme
  *Södra gruvan, Lilla gruva /Se   Riimisaari holme
  Taanikurkkio fall   Riipainen fjäll
  Tahkojärvet sjöar   Riipaisenjoki bäck
  Tahkoniemi näs   Riipaisenjärvi sjö
  Tahkoniemi udde /Se   Riipaisenvaara fjäll
  Tahkovaara berg /Se   Riipasjärvensaari ö
  Takkovare berg   Riipasjärvi sjö
  Takkovare berg   Riitajänkkä myr
  Tallujoki, se Stallojokk å   Riitajärvi sjö med slåtteräng
  Tallujärvi, se Stallotaure sjö   Rikalahti vik
  Tallumuotka, se Stallomuotka parti mellan sjöar   Rikaluokta vik
  Talusukkajärvi sjö /Se   Rikisaadio myrholmar
  Talvimaa terräng   Rikisaatio Saknas
  Talvimaankoski fors   Rikkisrova ås
  Talvimaankoski fors   Rikkisrova ås
  Talvimaansuanto sel   Rikkisrova berg
  Talvitienjärvi sjö   Rikkisrova berg
  Talvitienvuoma myr   Rikkisvuoma myr
  Talvitienvuopio vik   Rikkisvuoma myr
  Talvitievuoma myr   Rikkisvuoma myr
  Tammukkajoki bäck   Riksujauras sjö
  Tammukkajänkkä myr   Riksulako platå
  Tammukkajärvet sjöar   Riksuvare berg
  Tammukkajärvi sjö   Rinkajoki å
  Tammukkavaara berg   Rinkajärvi sjö
  Tamppelijärvet sjöar   Rinkajärvi sjö
  Tampukkajärvi sjö /Se   Rinkavaara berg
  Tansari terräng   Rinkavaara berg
  Tansarijoki bäck   Ripainen, se Riipainen fjäll
  Tansarijoki bäck /Se   Ripainen fjäll
  Tansarijärvi sjö   Ripaisenjoki bäck
  Tapmokjaure sjö /Se   Ripaisenjoki o. Ripaisenjärvi bäck o. sjö
  Tarfalajaure sjö /Se   Ripaisenjärvi sjö
  Tarfalajokk (=Passejokk) å /Se   Ripaisensuoloi ö
  Tarfelvara fjäll   Ripakainen berg
  Tarfelvara fjäll /Se   Ripakainen berg
  Tarilainen berg   Ripakainen, Palo berg
  Tarpomunkka udde   Ripakaisenjoki bäck
  Tarra(koski) fors   Ripakaisenjärvi sjö
  Tarrakoski fors   Ripakaisenjärvi sjö
  Tarrakoski fors /Se   Ripakaisenvuoma myr
  Tarrannivat strömmar /Se   Ripakaisenvuoma myr
  Tarransaari holme /Se   Ripakkajoki å
  Tarrasaivo sjö /Se   Ripakkajoki bäck
  *Tarselvara berg   Ripakluoppal sjö
  Tarvejauras tjärn /Se   Ripasasjåkka bäck
  Tarvevaras berg /Se   Ripaktjåkka fjäll
  Tauluvaara berg   Ripasjaure, se Muotkadakjaure sjö
  Tauluvaaranjoki bäck   Ripasvare, se Vardo fjäll
  Teenviika vik? /Se   Ripukkajärvet sjöar
  Teenviikannitty myr   Ripukkajärvi, Ala sjö
  Temminkijärvi sjö   Ripukkajärvi, Ala sjö
  Temminkijärvi sjö   Ripukkajärvi sjö
  Tervasjoki bäck   Ripukkavaara berg
  Tervasjärvi sjö   Ripukkavaara berg
  Tervaskoski fors   Ripukkavuoma myr
  Tervaskoski fors   Ripukkavuoma myr
  Tervaslahti vik   Rissivardo fjäll
  Tervasmaa terräng   Risti notvarp
  Tervasmaa terräng   Ristijärvi sjö
  Tervasniemi näs   Ristijärvi sjö
  Tervassaaret holmar   Ristijärvi sjö
  Tervassuanto utvidning   Ristijärvi sjö
  Teuka Näkki berg /Se   Ristiniemenapaja notvarp
  Tiansbäcken bäck   Ristiniemi udde
  *Tiandivara berg   Ristipetäjänniemi udde
  *Tiandiwara berg   Ristitieva ås
  Tidnopakte fjällbrant /Se   Risulahti vik
  Tidnotjåkko fjäll /Se   Risuniemi udde
  Tiirova berg   Ritasjärvi sjö
  Tikkakantoharju höjd   Ritonjira fjällbäck
  *Tingwara fjällmassiv /Se   Riukuåjve fjäll
  *Tioggeresjauri, se Jukkasjärvi sjö /Se   Roahpivare berg
  *Tioggeresjauri sjö /Se   Roavvjohka bäck
  Tiojavara, se Tjuojavare berg   Romupuolinen fors
  Tirruniemi näs   Romupuolinen fors?
  Tiukajauratjak tjärnar /Se   Romupuolinen fors
  Tiukanäterak berg /Se   Romupuolisensuvanto sel
  Tiukuniemi udde   Rontinkijärvi sjö
  Tiukuvaara berg   Ronaspudas älvgren
  Tjabrak berg /Se   Rontinkijärvi sjö
  Tjaktjajokk bäck /Se   Rontinkijärvi sjö
  Tjaktjåive fjäll /Se   Rontinkiniemi udde
  Tjappisasse(varrre) berg /Se   Rontinkisalmi sund
  Tjappisvare berg   Roojoki bäck
  Tjaskajokk å /Se   Roovaara berg
  Tjatsenjåske, Alep o. Lulep rännilar /Se   Ropivaara berg
  Tjatsenjåskittjåkko fjälltopp /Se   Ropivaara berg
  Tjatsepuolta fjällsida /Se   Rostbacken backe
  Tjavelkas småberg /Se   Rotivaara berg
  Tjavelkietje berg   Rotivaara berg
  Tjetnalasjaure sjö /Se   Rotsi fors
  Tjetnalasluokka fjällsluttning /Se   Roukalahti vik
  Tjetnalasluokta vik /Se   Roukaniemi udde
  Tjetnalasvaratjak småberg /Se   Roukaniemi udde
  Tjetnjaliskårsa dal /Se   Roukaniemi udde
  Tjiurojåkka (äv. Siurujoki) bäck /Se   Rova berg
  *Tjonojaure sjö /Se   Rova höjd
  *Tjonoälv älv /Se   Rovajoki bäck
  Tjorruvaara berg /Se   Rovajoki bäck
  Tjoutjajaure sjö   Rovajärvet sjöar
  Tjoutjavare berg   Rovajärvi sjö
  Tjunojegge naturnamn ? /Se   Rovajärvi, se Aittajärvi sjö
  *Tjunoröset Saknas /Se   Rovajärvi sjö
  *Tjunoröset Saknas /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuodtjolako fjällslätt /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuojatjuolma fjäll /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuojavare berg /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuolma passhöjd /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuolmavaras berg /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuonajaure sjö /Se   Rovajärvi sjö
  Tjuonajokk bäck /Se   Rovakoski fors
  Tjuonatjåkko fjäll /Se   Rovakoski fors
  Tjuonavagge fjälldal /Se   Rovantakainen sjö
  Tjuonjajauras tjärn /Se   Rovasaarenpudas älvgren
  Tjuonjakårsa fjälldal /Se   Rovasaari ö
  Tjuonjanjira, se Tjuonajokk bäck   Rovasaari holme
  Tjuoutjanjarka udde /Se   Rovasaari holme
  Tjuoutjaluokta vik /Se   Rovasaari holme
  Tjudutjavare berg /Se   Rovasuanto sel
  Tjåkkomaras fjäll /Se   Rovasuvanto sel
  Tjåkkoåive berg /Se   Rovasuvanto sel
  Tjållemåkke åkrök /Se   Rovasuvanto sel
  Tjålmetjåkko fjäll   Rovasuvanto sel
  Tjålmenjarka uddar /Se   Rovasuvanto sel
  Tjålmesuolo holmar /Se   Rovavaara berg
  Tjålmetjåkko fjäll /Se   Rovavaara berg
  Tjålmevagge fjälldal /Se   Rovavaara berg
  Tjåmohasjokk å /Se   Rovavaara berg
  Tjåmohasreppe dalnisch /Se   Rovavuoma myr
  Tjårkejauras sjö   Rovavuoma myr
  Tjårkejåkk bäck   Ruhopola del av Taanikurkkio
  Tjårkeluoppal sjö   Rukuusvuoma myr
  Tjårketjavel berg   Ruohtatjåkko fjäll
  Tjårkijaure sjö   Ruokkojärvi sjö
  Tjårrovare berg /Se   Ruokkovuoma myr
  Tjåutjavare, se Såkevare berg /Se   Ruokurova brännland
  Tjäkkimvaras berg /Se   Ruokorova berg
  Tjärro berg   Ruokorovanjärvi sjö
  Tjärro, se Muotkadakvare berg   Ruokorovanvaara berg
  Tjärrojåkka bäck   Ruokotjåkko fjäll
  Tjärrokätje fjäll /Se   Ruokovuoma myr
  Tjärrokätje fjäll /Se   Ruokovuoma myr
  Tjärrokätjeröset riksröse /Se   Ruokoåjve fjäll
  *Toibal, se Iso Tuoipala fjäll   Ruoma notvarp
  Tolppajärvet sjöar   Ruomaspakte fjäll /Se
  Tolppajärvi sjö   Ruomastjårro fjäll
  Tolppavuopio vik   Ruomosj., se Ruomusjärvi Saknas
  Tomasvari, se Tuopmasvaras berg   Ruomosjärvi sjö
  *Tonderen, se Tuoddaras fjällsträckning   Ruomosjärvi sjö
  Tonttajänkkä myr   Ruomosv., se Ruomusvuoma Saknas
  Torneträsk sjö   Ruomosvaara berg
  Torneträsk sjö /Se   Ruomusjärvi sjö
  Torneträsk sjö   Ruomusvuoma myr
  Torneträsk sjö   Ruona bäck
  Torneträsk sjö   Ruonanniemi udde
  Torneträsk sjö   Ruontakainen sjö
  Torneträsk sjö   Ruossaluoppal sjö
  Torneträsk sjö   Ruostetjärvenvuoma myr
  Torneträsk sjö   Ruontakainen, se Rovantakainen sjö
  Torneträsk sjö   Ruostetjärvenvuoma myr
  Torneträsk sjö   Ruotaktjåkko, se Ruohtatjåkko fjäll
  Torneträsk sjö /Se   Ruotkonniemi udde
  Torne träsk sjö /Se   Ruotkonsalmi sund
  Torneälven älv   Ruotukkatörmä backe
  Torneälven älv   Ruovare fjäll
  Tornionjänkkä myr   Ruuho-Kallovaara berg
  Tornionjänkänharju terräng   Ruuhosuvanto sel
  Tsasinnjaskatjåkko, se Slåttatjåkko fjälltopp   Ruuhtiniemen apaja notvarp
  Tsåktso fjäll /Se   Ruuhtiniemi udde
  Tsåutsovuomos sjölandskap /Se   Ruutijärvi sjö
  Tulpok fjäll /Se   Ruutivaara berg
  Tulusjärvi sjö /Se   Ruutti notvarp
  Tunturijoki bäck   Ruuttijärvi sjö
  Tunturijänkkä myr   Rykalahti, se Rigalahti vik
  Tunturijärvi sjö   Rykalahti vik
  Tuoddaras fjällsträckning   Rykalahti vik /Se
  Tuoddaras fjällsträckning   Ryssäjoki bäck
  Tuoddaras fjällsträckning   Ryssäjoki bäck
  Tuoddaras fjällsträckning   Ryssäjoki bäck
  Tuoddaras fjällsträckning   Ryssajärvi, se Ahvenjärvi sjö
  Tuoddaras fjällsträckning /Se   Ryssäj(ärvi) tjärn
  Tuoddaras fjällsträckning /Se   Ryssäjärvi sjö
  Tuoddaras fjäll /Se   Ryssäjärvi sjö
  Tuohikotajärvi sjö   Rytijärvenoja bäck
  Tuoipala Iso fjäll   Rytijärvenoja bäck
  Tuollujoki bäck   Rytijärvi sjö
  Tuollujänkkä myr   Rytijärvi sjö
  Tuollujärvi sjö   Rytijärvi, se Hytijärvi sjö
  Tuollukielinen berg   Rytijärvi sjö
  Tuollukielinen myr /Se   Rytijärvi sjö
  Tuolluvaara berg   Rytijärvi sjö
  Tuolluvuoma myr   Rytijärvi sjö
  Tuolpanjunnje utlöpare /Se   Rytikielinen hed
  Tuomaanvaara berg   Rytikielinen höjd
  Tuopmasvaras berg   Rytivaara berg
  Tuopmasvaras fjällbacke /Se   Rytivaara berg
  Tuoptelako fjällslätt /Se   Rytivuoma myr
  Tuoptereppejaure tjärn /Se   Rytivuoma myr
  Tuoptertjåkko, se Altastårro fjäll   Rytivuoma myr
  Tuoptevaratjak småberg /Se   Rytivuoma myr
  Sitsavaara, Tuore berg o. triangelpunkt   Rytivuoma myr
  Tuoretvaara berg   Råginiemi udde
  Tuorkanådas fjäll /Se   Rågisaari holme
  *Tuøndrik, se Tuoddaras fjällsträckning   Råjåkka bäck
  Tvättjärnen tjärn   Råpelako fjällplatå
  Tynderikorfwa, se Tynnyrinkorva fors   Råpesavo sel
  Tynnyrinkorva fors   Råpesavoi sel
  Tynnyrinkorva fors   Råpevare höjd
  Tynnyrinkorva fors   Råppe fjäll
  Tåresjokk å /Se   Råttjuvare berg
  Tåresvagge dalgång /Se   Råvare berg
  Tåresåive fjäll /Se   Råvvåive berg
  Tåresåivejokk å /Se   Räismäjärvi sjö
  Tärppijärvi sjö   Räismäjärvi, se Räysmajärvi sjö
  *Tønderen, se Tuoddaras fjällsträckning   Räismäjärvi sjö
  *Udsaa Altas, se Altas fjäll   Rämisköt Saknas
  Uitojaure tjärn /Se   Ränninreikä sund
  Uitojokk bäck /Se   Räpälenjärvi sjö
  Uitotjåkko berg /Se   Räpälmenjärvi, se Rääpäleenjärvi sjö
  Uitotjårro berg /Se   Räysmajärvi sjö
  Uitovagge dalgång /Se   Rääpäleenjärvi sjö
  Ulrica Eleonorae Berg, se Luossavaara Saknas   Saalamasjärvi sjö
  Uudenjänkänmaa terräng   Saalamasjärvi tjärnar
  Uumaa terräng   Saalamasjärvi sjö
  Uusijoki bäck   Saangijoki bäck
  Uusijänkkä myr   Saanginsaari ö
  Uusijänkkä myr   Saangisaari holme
  Uusijänkkä myr   Saangivuopio vik
  Uusijänkkä myr   Saankivuopio sjö
  Uusijänkkä myr   Saankivuopio sjö
  Uusijänkkä myr   Saarensalmi sund
  Uusijänkkä myr   Saarensuvanto sel
  Uusijänkkä myr   Saarensuvanto sel
  Uusijärvi sjö   Saarensyvä notvarp
  Uusijärvi sjö   Saari ö
  Uusipalo berg   Saari holme
  Uusipalo höjd   Saari holme
  Uuvaara berg   Saari holme
  Uuvaaranvuoma myr   Saarijoki bäck
  Vaarajoki bäck   Saarijärvenjoki bäck
  Vaarajärvi sjö   Saarijärvenoja bäck
  Vaaralompolo tjärn   Saarijärvenoja bäck
  Vaaranjärvi sjö   Saarijärvi sjö
  Vaasaniemi udde /Se   Saarijärvi sjö
  Vaasasaari holme /Se   Saarijärvi sjö
  *Wackivari fjäll /Se   Saarijärvi sjö
  Vaddetjåkko fjäll   Saarijärvi sjö
  *Waddevæ, se Vaddetjåkko fjäll   Saarijärvi sjö
  Vadnemjokk å /Se   Saarij(ärvi) tjärn
  Vadvekedde grässlätt /Se   Saarijärvi sjö
  Vagge fjälldal /Se   Saarijärvi sjö
  Vahåjve berg   Saarijärvi sjö
  Vahåive, se Sokkioivi berg /Se   Saarijärvi sjö
  Vaikkojoki bäck   Saarijärvi sjö
  Vaikkojärvenpalot höjder   Saarikonsuvanto sel
  Vaikkojärvi sjö   Saarikoskenniemi udde
  Vaikkojärvi sjö   Saarikoskenniva fors
  Vaikkojärvi sjö   Saarikoski fors
  Vaikkojärvi sjö   Saarikoski fors
  Vaikkokoski fors   Saarikoski fors
  Vaikkolompolo sjö   Saarikoski fors
  Vaikkorova berg   Saarikoski fors
  Vaikkosaari holme   Saarikoski fors
  Vaikkosuanto sel   Saarikoski fors
  Vaikkovaara berg   Saarikoski fors
  Vaikkovaaranjärvet sjöar   Saarikoski fors
  *Vaikmajärvi sjö   Saarikoski fors
  Vaimaåive fjäll /Se   Saarikoski fors
  Vaimojokk å /Se   Saarikoski fors
  Vaimovagge dalgång /Se   Saarilahdenjänkkä slåttermyr
  Vaimoåive fjäll /Se   Saarilahdenjänkkä myr
  Vainsaari holme   Saarilompolo sjö
  Vaiskonjärvi sjö   Saarilompolo tjärn
  Vaiskonjärvi sjö   Saarilompolo sjö
  Vaiskovuoma myr   Saarilompolo sjö
  Vaivanlåpme fjällterass /Se   Saarilompolo sjö
  Vaivantjåkko fjäll /Se   Saarilompolojoki bäck
  Vakkarak fjälldal /Se   Saarilompolo(n)joki å
  Vakkoniva ström i Torneälven   Saarilompolo(n)joki bäck
  Vakojaure sjö   Saarivaara berg
  Vakokuoika fors   Saarivuopio vik
  Vakonniva å /Se   Sadinniva fors
  Vaktmästaren berg   Sadinpudas älvgren
  Valfoglaciären glaciär /Se   Sadinsaari holme
  Valfojaure tjärn /Se   Sadinsaari holme
  Valfojokk å   Sadinvaara berg
  Valfojokk å /Se   Sadinvitsikko skogsområde
  Valfopakte berg /Se   Saggevare berg
  Valfoskaite fjällslätt /Se   Sahajoki bäck
  Valkamavaara berg   Sahajärvi sjö
  Valkeaahvenjärvi sjö /Se   Sahajärvi sjö
  Valkeajärvi sjö   Saittajänkkä myr
  Valkeajärvi sjö   Saittajänkkä myr
  Valkeajärvi sjö   Saittajärvi sjö
  Valkeajärvi sjö   Saittajärvi sjö
  Valkeasiipijärvi sjö   Saivinen sjö
  Valkeavaara berg   Saivinen sjö
  Valkeavaara, Pikku berg   Saivo sjö
  Valkeavesijärvi sjö   Saivo sjö
  Valkeavesijärvi sjö   Saivo sjö
  Valkeavesivuoma myr   Saivo sjö
  Valkkijoki bäck   Saivo tjärn
  Valkkijärvi sjö   Saivo sjö
  Valkkikurkkio fors   Saivo tjärn
  Valkkisuanto sel   Saivo tjärn
  Valkkivaara berg   Saivo tjärn
  Valkkivuoma myr   Saivo tjärn
  Valkkivuopio vik   Saivo sjö
  *Valkokoski fors   Saivo sjö
  *Walsko, se Valfojokk å   Saivo sjö
  Vanhajoki bäck   Saivo sjö
  Vanhajärvi sjö   Saivo sjö
  *Vardogiæk, se Tjålmetjåkko fjäll   Saivo sjö
  Vargbacken backe   Saivo sjö
  Varisniemi udde /Se   Saivo sjö
  Varissaari holme /Se   Saivo sjö
  Varrekaska pass /Se   Saivo sjö
  Vartok fjäll /Se   Saivo sjö
  *Varvoive, se Vaddetjåkko fjäll   Saivo sjö
  Vasikkalompolo sjö   Saivo sjö
  Vasikkaniemi udde   Saivo sjö
  Vassijaure sjö   Saivo sjö
  Vassijaure sjö /Se   Saivo tjärn
  *Wassi Jerf, se Vassijaure sjö   Saivojoki bäck
  Vassitjåkko fjäll   Saivojoki bäck
  Vassitjåkko fjäll /Se   Saivojoki bäck
  Vassivagge dalgång   Saivojokka bäck
  Vassivagge dalgång /Se   Saivojänkkä myr
  Vassivardo fjäll /Se   Saivojänkkä myr
  Vassiätno bäck /Se   Saivojärvi sjö
  Vassåive, se Vassitjåkko fjäll   Saivojärvi sjö
  Vastakielinen terräng   Saivonmaa hedmark
  Vastakielisenvaara berg   Saivonpalo ås
  Vastakielisenvuoma myr   Saivonpalovuoma myr
  Vathanjoki bäck   Saivonpalovuoma myr
  Vathanjärvet sjöar   Saivonpalovuoma sjö
  Vathanjärvi sjö   Saivonpola fors
  Vathanjärvi sjö   Saivonpolansaari holme
  Vathanvaara berg   Saivonpolansaari holme
  Vathanvaara berg   Saivonpolat forsar
  Vathanvaara berg   Saivovuoma myr
  Vatjasvarkåppah berg   Saivonvuoma myr
  Vatnimajärvi sjö /Se   Saivovuoma myr
  Vatsasjjaure sjö /Se   Sakaravaara, se Sakkaravaara berg
  Vatsasjvarre berg /Se   Sakas ravin
  Vatsasjätno älv /Se   Sakeavaara berg
  *Vatsjaure, se Vassijaure sjö   Sakeavaara berg
  *Vatsoive, se Vassitjåkko fjäll   Sakeavaara berg
  *Vatsovagge, se Vassivagge dalgång   Sakkalakursu ravin
  *Vatsvagg-Vatten, se Vassijaure sjö   Sakkalavaara berg
  *Veitekiatza, se Vuokiatsa fjäll   Sakkalavaara berg
  *Vejdakiase, se Vuokiatsa fjäll   Sakkalavaara berg
  Veläjäjärvi sjö   Sakkalavaara berg
  Veläjäkoski bäck   Sakkalavuoma myr
  Veläjälompolo sjö   Sakkalavuoma stormyr
  Venejoki bäck   Sakkalavuoma myr
  Venejärvi sjö   Sakkaravaara berg
  Venejärvi sjö   Sakkaravuopio vik
  Venevuoma myr   Sakkijoki bäck
  Venevuoma myr   Sakkijoki bäck
  Vesivuoma myr   Sakkijärvi sjö
  Vesivuoma myr   Sakkivaara berg
  Vidja fjäll /Se   Sakkijärvi sjö
  Vidjavuolle fjälldal /Se   Salamasj(ärvi) tjärn
  Vieksaluokta vik   Salamasjärvi, se Saalamasjärvi sjö
  Vierikkojänkka myr   Salamasjärvi sjö
  Vierikkovuoma myr   Salmenniemi udde
  Viesserova berg   Salmenniemi udde
  Viesserovanalusjänkkä myr   Salmenniemi udde
  Vietanluspavara berg /Se   Salmi sund
  Viikatteenvarsijärvi sjö   Salmijärvet sjöar
  Viiksijärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vilkisårta fjällsluttning /Se   Salmijärvi sjö
  Vilkisårtanjira rännil /Se   Salmijärvi sjö
  Villenjärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vinkkakoski fors   Salmijärvi sjö
  Virrokårsa fjälldal /Se   Salmijärvi sjö
  Virtasalmi sund   Salmijärvi sjö
  Vistasjokk bäck /Se   Salmijärvi sjö
  *Vitangijok, se Vittangi älv älv   Salmijärvi sjö
  *Vitangvatten, se Vittangijärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vittajärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vittajärvi sjö   Salmijärvi sjö
  ?Vittangijärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vittangijärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vittangijärvi sjö   Salmijärvi sjö
  Vittangijärvi sjö   Salmijärvi sjöar
  Vittangikuru bäck   Salmijärvi, se Pökkyläjärvi sjö
  Vittanginvuopio vik   Salmijärvi sjö
  Vittankisuanto sel   Salmijärvi sjö
  Vittangisuanto sel   Salmijärvi, Yli sjö
  Vittankisuanto sel   Salmijärvi sjö
  Vittangisuanto sel   Salmijärvi sjö
  Vittangi älv älv   Salmijärvi sjö
  Vittangi älv älv   Salmijärvi sjö
  Vittangi älv älv   Salmipahta stenblock
  Vittangi älv älv   Saltviken vik
  Vittangiälven älv   Salvotjåkko fjäll
  Vittangiälven älv   Sammakkojärvi sjö
  Vittankieno älv /Se   Sammakkojärvi sjö
  Vittankijärvi sjö /Se   Sammakkojärvi sjö
  Vittankisuvanto sjö /Se   Sammallahenjoki bäck
  Vittankivaara berg /Se   Sammallahenjänkkä myr
  Vittasaari holme   Sankajärvi sjö
  Vittjatjåkko, se Vittjavare fjäll   Sankavuoma myr
  Vittjavare fjäll /Se   Sapalak sjö
  Vittjavare, se Vidja fjäll   Sapikkaniemi udde
  Vittunjira rännilar /Se   Sapikkaniemi notvarp
  Vivunkijoki bäck   Sappisaasivaara berg
  Vivunkijärvi sjö   Sappisaasivuoma myr
  Vivunkirova höjd   Sappisadsinjoki bäck
  *Wojdasvari fjäll   Sappsadsinvuoma myr
  *Vollavatten sjö   Sarkajärvi, Iso sjö
  *Volosjocki, se Vuolosjåkka bäck /Se   Sarvajåkka bäck
  Voressaari holme /Se   Sarvajåkka bäck
  *Woschems fjäll   Sarvapakte fjäll(brant)
  *Voskoive, se Vuoskovaara fjäll   Sarvasjohka bäck
  *Vosko Javre, se Vuoskojärvi sjö   Sarvasjokk, se Sarvajåkka bäck
  *Voytes Niunis fjäll   Sarvijärvi sjö
  *Vunkovara berg /Se   Sarvijärvi sjö
  Vuoitastjatja fjällås /Se   Sattajoki bäck
  Vuokiatsa fjäll   Sattajoki å
  Wuokiatsa fjäll   Sattajoki bäck
  Vuokiatsa fjäll   Sattajärvi sjö
  Vuokiatsa fjäll /Se   Sattajärvi sjö
  Vuokiatsa, se Vuoitastjatja fjäll   Sattajärvi sjö
  Vuoksajokk å /Se   Sattajärvi sjö
  Vuollasniemi näs   Sattajärvi, Mettä sjö
  Vuollipetsijärvi sjö   Sattajärvi sjö
  Vuollipetsivaara berg   Sattakoski fors
  Vuolusjaure, Alep sjö   Sasttakurkkio fall
  Vuolusjaure, Lulep sjö   Sattamukka älvkrök
  Wuolosjocki, se Vuolusjoki sund   Sattaniva fors
  ?Vuolusjoki sund   Sattavaara berg
  Vuolusjoki bäck   Sattavaara berg
  Vuolosjokk bäck /Se   Sattavaara, Ala berg
  Vuolosjåkka bäck /Se   Sattavaara berg
  Vuolusjåkka bäck   Sattavaara berg
  Vuolusjärvi, Alanen sjö   Sattavaara berg
  Vuolosjärvi, Al. Yl. sjöar   Sattavuoma myr
  Vuolusjärvi, Ala(nen) sjö /Se   Sattavuoma myr
  Vuolusluoppal (Syvälompolo) Saknas   Sattavuoma myr
  Vuomajärvi sjö   Sattavuoma myr
  Vuonas tjärn /Se   Sattavuoma, Yli myr
  Vuonojoki bäck   Saunaniemi udde
  Vuonojoki å /Se   Saunaniemi notvarp
  Vuonojänkkä myr   Saurajärvi sjö
  Vuonojänkänmukka myr   Saurajärvi, se Haurajärvi sjö
  Vuononniemi berg   Saurussuvanto sel
  Vuononperä vik   Saurusvaara berg
  Vuopmekätjekårsa klyfta /Se   Sautso fjäll
  Vuorevadda slätt /Se   Sautso, se Soutso fjäll
  Vuorisaarenpudas vik /Se   Sautso, se Tjåktju fjäll
  Vuoskojauras tjärn /Se   Sautso, se Tsåutså berg
  Vuoskojaure sjö   Sautsotjärro fjäll
  Vuoskojaure sjö /Se   Sautsotjärro, se Nammåive, Lulep berg
  Vuoskojärvi sjö   Sautusjoki, se Ulkujoki å
  Vuoskojärvi sjö   Sautusjoki bäck
  Vuoskolompolo sjö   Sautusjoki bäck
  Vuoskomuotke ed   Sautusjärvi sjö
  Vuoskomuotke ed   Sautusjärvi sjö
  Vuoskojokk bäck /Se   Sautusvaara fjäll
  Vuoskojärvi sjö /Se   Sautusvaara järngruva
  Vuoskoluokta vik /Se   Sautusvaara berg
  Vuoskomuotke parti mellan sjöar /Se   Sautusvaara berg
  Vuoskonjarka näs /Se   Sauvosaari holme
  Vuoskopakuravaara berg   Savijoki å
  Vuoskoskaite landtunga /Se   Savikuopanranta strand
  Vuoskovaara fjäll   Seitanen fors
  Vuoskovaara berg   Sekkujoki å
  Vuoskovaara berg /Se   Sekkujoki bäck
  Vuoskovaras berg /Se   Sekkujoki bäck
  Vuoskovuopme skogsland /Se   Sekkujoki biflod
  Vuoskoåive, Jalkis o. Rappis fjäll /Se   Sekkujoki bäck
  Vuosku myr   Sekkujoki bäck
  Vuostojoki bäck   Sekkujärvi sjö
  Vuottaspakte fjäll /Se   Sekkujärvi sjö
  Vuottasreita fjällsluttning /Se   Sekkujärvi sjö
  Väddemuotkejaure sjö   Sekkukielinen fjällhed
  Väddemuotkevare berg   Sekkukielinen fjällhed
  Vähäjärvi sjö   Sekkuloki sjöar
  Vähäsuanto, Alanen sel   Sekkulompolo sjö
  Vähäsuanto, Ylinen sel   Sekkuskaite hedmark
  Vähävaara berg   Sekkusuvanto sel
  Väkkäräjärvi sjö   Sekkuvaara berg
  Väkkäräjärvi sjö   Sekkuvaara fjäll
  Väkkäräjärvi sjö /Se   Sekkuvuoma myr
  Välijoki å /Se   Sekkuvuoma myr
  Välijänkkä myr   Sekkuvuoma myr
  Välijänkkä myr   Selkäsiikapahta klippa
  Välipakte fjällvägg /Se   Selkävaara berg
  Välipääjänkkä myr   Selkävaara berg
  Välivaara berg   Selkävaara berg
  Välivaara berg   Sellajjänkkä myr
  Välivaaranjänkkä myr   Seuttajärvi sjö
  Välivare, Lulep fjäll /Se   Seuttajärvi sjö
  Välivuomos dalgång /Se   Sevojoki, se Sevujoki bäck
  Värokårsojokk å /Se   Sevojoki älv
  Värotjåkko fjäll /Se   Sevujoki bäck
  Västermyran myr   Sevujoki biflod
  *Västra gruvan, se Jons Ols gruva gruva /Se   Sevujoki bäck
  Vääräkurkkio fors   Sevujoki bäck
  Vääräkurkkio fors /Se   Sevujärvi sjö
  Yhteinenjärvi sjö   Sevujärvi, Alanen sjö
  Yli-Ankojärvi sjö   Sevujärvi, Ylinen sjö
  Yli-Kannisjärvi sjö   Sevusaivo sjö
  Ylilompolo sjö   Sevuskaite hedmark
  Yli-Lompolo sjö   Sevuvuoma myr
  Ylilompolonmaat terräng   Sietkinkariniva ström
  Ylilompolonvuomat myrar   Sietkinniemi udde
  Ylinenjänkkä myr   Sietkinniemi udde
  Ylinenjärvi sjö   Siika-apaja notvarp
  Ylinenlaki berg   Siikaapaja notvarp
  Ylinen laki, se Aptasvaara bergstopp   Siikaapajat notvarp
  Ylinenvuopio vik   Siikajoki å
  Yli-Niskajärvi sjö   Siikajoki å
  Yli-Nurmajärvi sjö   Siikajoki bäck
  Ylipalot höjder   Siikajoki bäck
  Yliputaanjärvet sjöar   Siikajärvi sjö
  Yli-Ripukkajärvi sjö   Siikajärvi sjö
  Yli-Ruonajärvi sjö   Siikajärvi sjö
  Ylisaarenjänkkä myr   Siikajärvi tjärn
  Ylisaari holme   Siikajärvi sjö
  Yli-Salmijärvi sjö   Siikakielinen hed
  Yli-Särkijärvi sjö   Siikakielinen hed
  Ylivuopio utvidgning av Kalixälven   Siikakiel(inen) hed
  Zenobia terräng   Siikaskielinen hed
  Ålmaijaure sjö /Se   Siikakielisenjänkkä myr
  Ålmaitjåkko fjäll /Se   Siikakielisenjärvi sjö
  Ålmanjunje, se Kerkelako fjäll /Se   Siikapola fors
  Ålmatjåkko, se Salvotjåkko berg   Siikasuvanto sel
  Årretjuovva gammal offerplats /Se   Siikasuvanto sel
  Åvtos fjälldal /Se   Siilasjärvi sjö
  Åvtosjokk å /Se   Siilasjärvi sjö
  Ädnamjaure, se Majaure sjö /Se   Siilasjärvi sjö
  Ädnamvare fjäll /Se   Siilaslompolo sjö
  Äijäjoki bäck   Siilaslompolo sjö
  Äijäjänkkä myr   Siilaslompolo sjö
  Äijäjänkkä myr   Siilasmuotka krök
  Äijäjänkkä myr   Siilasvaara berg
  Äijäjärvi sjö   Siilasvaara berg
  Äijäjärvi sjö   Siilasvaara berg
  Äijäjärvi sjö   Siimajoki bäck
  Äijälompolo sjö   Silasjärvi, se Siilasjärvi sjö
  Äijärova berg o. triangelpunkt   Silasjärvi, se Siilasjärvi sjö
  Ämmäskaivos myr   Silaslompolo, se Siilaslompolo sjö
  Äpparasvadda avsats /Se   Silaslompolo, se Siilaslompolo sjö
  Äppartjåkko fjäll /Se   Silasvaara, se Siilasvaara berg
  Äppervelmes å /Se   Sillivuopio vik
      Siltajoki å
      Siltajoki bäck
      Siltaniva ström
      Siltoja bäck
      Siltoja bäck
      Simajokk bäck
      Simåjve fjäll
      Sisnajärvi sjö
      Sisnavaara berg
      Sisnus berg
      Sisnus, Kuusi berg
      Sisnus, Paljas berg
      Sitnuinen, se Sisnus berg
      Sittviken vik
      Siulanen bäck el. älvfåra
      Siurujoki bäck
      Siurujoki bäck
      Siurujoki bäck
      Sivakkalahti vik
      Sivakkaniemi udde
      Sivakkaniemi udde
      Själlatjåkko, se Apparpakte fjäll
      Skadnjalako fjällplatå
      Skadnjatjåkka fjäll
      Skalmavare fjäll
      Skalmevare berg
      Skerrevare, se Skierrevare fjäll
      Skiejakluoppal sel
      Skierrevare fjäll
      Skippajaure sjö
      Slaskdalen dalgång
      Slomaninjärvi sjö
      Slomanin fjäll
      Slåmanni fjäll
      Snuorajokk, se Snurijåkka bäck
      Snuorajokk, se Snurijåkka bäck
      Snuoratjåkko, se Snuritjåkka fjäll
      Snuoratjåkko, se Snuritjåkka fjäll
      Snurijåkka bäck
      Snuritjåkka fjäll
      Soasjärvi vik
      Soitolajoki bäck
      Soitolajärvi sjö
      Soitolajärvi sjö
      Soitolajärvi sjö
      Soitolanivat, se Soitolannivat forsar
      Soitolannivat forsar
      Soitolansuvanto sel
      Soitolavaara berg
      Soitolavaara berg
      Sokakielinen, se Sokaskielinen hedmark
      Sokakielinen hed
      Sokakielinen hedmark
      Sokaskielinen hed
      Sokisjoenniemi udde
      Sokisjoki bäck
      Sokisjärvi sjö
      Sokisjärvi sjö
      Sokiskumpu kulle el. hed
      Sokiskumpu Saknas
      Sokisvuoma myr
      Sokisvuoma myr
      Sokkamajärvi, se Sokkumajärvi sjö
      Sokkomaj(ärvi) tjärn
      Sokkomajärvi sjö
      Sokkumajärvi tjärn
      Sokkumajärvi sjö
      Sokkumajärvi sjö
      Soksijoki, se Suksijoki å
      Soksijoki, se Suksijoki Saknas
      Solasjärvi sjö
      Solasjärvi sjö
      Sommarmyren myr
      Sonkajärvi sjö
      Sonkajärvi sjö
      Sonkajärvi sjö
      Sonkaoja bäck
      Sopperoj(ärvi) tjärn
      Sopperojärvi sjö
      Sopperojärvi sjö
      Sopperojärvi sjö
      Sopperojärvi sjö
      Sopperonkesätie gångstig
      Sorvivaara berg
      Sorvivaara berg
      Sorvivuoma myr
      Sorvivuoma myr
      Sotteenjoki bäck
      Sotteensaaret holmar
      Sottheenjoki bäck
      Sottheenmukka krök
      Sottheensaaret holmar
      Souto (Soutsu) fjäll
      Soutusjoki å
      Soutusjoki bäck
      Soutusjoki bäck
      Soutuslahti vik
      Sovasjärvi Saknas
      Sovasjärvi sjö
      Sovasjärvi sjö
      Sovasjärvi vik
      Sovasjärvi sjö
      Sovasjärvi del av Sautusjärvi
      Sovasjärvi sjö
      Spaltsaporre fjälltopp
      Spensinsaari holme
      Spetsmyren myrsänka
      Stallusaivo sjö
      Stallusujärvi sjö
      Stallusuåjve fjäll
      Stenviken vik
      Stormyran myr
      Stormyranjärvi sjö
      Storträsk sjö
      Storträsk(i) träsk
      Stuoratjåkkå fjäll
      Stuoratjåkko, se Stuoratsjokku o. Stuuratsjokku berg
      Stuoratjåkko berg
      Stuoratsjokku berg
      Stuorluoppal sjö
      Stuorra Kuoikalvare berg
      Stuor Tuoipala fjäll
      Stuor Vuoskujohka bäck
      Stuuratsjokku berg
      Suksajoki bäck
      Suksajärvi sjö
      Suksajärvi sjö
      Suksijoki å
      Suksijoki bäck
      Sulajoki bäck
      Sulajoki å
      Sulaj(oki) bäck
      Sulkajärvenmaa Saknas
      Sulkajärvi sjö
      Sulkajärvi sjö
      Sunni sund
      Suoinejaure sjö
      Suoinejåkka bäck
      Suoinevare berg
      Suojavaara berg
      Suolajärvi sjö
      Suolajärvi sjö
      Suolaranta strand
      Suolaranta äng
      Suolarovat höjder
      Suolavuopio ava
      Suolavuopio vik
      Suolavuopio vik
      Suolavuopionranta strandäng
      Suolimukka sjö
      Suolivuopiot vikar
      Suolojaure sjö
      Suolovare berg
      Suolta notvarp
      Suoltajänkkä myr
      Suoltajänkkä myr
      Suoltajänkkä myr
      Suoltasaari holme
      Suonijärvet sjöar
      Suonijärvet sjöar
      Suomijärvi sjö
      Suonivuoma myr
      Suonivuoma myr
      Suonivuomanpalot sveder
      Suonivuomanpalot höjder
      Suorajaure sjö
      Suoraåjve fjäll
      Suortatjåkka fjäll
      Supasjoki bäck
      Supasjärvi sjö
      Supasjärvi sjö
      Supaslahti vik
      Supaslahti vik
      Supasniemi udde
      Supasniemi udde
      Supasranta strandremsa
      Supasvaara berg
      Supasvaara berg
      Supasvaara berg
      Supasv(aara) höjd
      Supasvardo berg
      Supiojärvi sjö
      Supiosuvanto sel
      Suppatsjärvi, se Supasjärvi sjö
      Suppatsjärvi sjö
      Suppatslahti, se Supaslahti vik
      Suppatsvardo, se Supasvaara el. Supasvardo berg
      Suunsaari holme
      Svampoavaara, se Svampomaa hed
      Svampomaa hed
      Svampoavuoma myr
      Svanhalsen backe
      Svanträsk sjö
      Svappavaara järn- och koppargruva
      Svappavaara gruvfält
      Svartevare höjd
      Syntisenranta äng
      Syvälahti vik
      Syvälompolo tjärn
      Syväjoki å
      Syväjärvenjoki bäck
      Syväjärvenmaa Saknas
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi tjärn
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi bäck
      Syväniemenapaja notvarp
      Syväniemi notvarp
      Syväniemi udde
      Syväniemi udde
      Syvänsyrjä notvarp
      Syvätjärvet sjöar
      Sågbacken backe
      Sågbacken backe
      Såkesuolo holme
      Sämäräinen fjäll
      Särkijoki å
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijärvenmaa Saknas
      Särkijärvenmaa skogsland
      Särkijärvenvuoma myr
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi, Yli sjö
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkiranta slåtteräng
      Särkirova berg
      Särkirova berg
      Särkivaara koppargruva
      Särkivaara berg
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Särkivuopio lagun
      Särkivuopio vik
      Särkivuopio vik
      Särkivuopionsaari holme
      Särkivuopionsaari holme
      Sässäjärvi sjö
      Sässäpalo sved
      Sässäpalo höjd
      Sässäpalonvuoma myr
      Sässäpalonvuoma myr
      Säurisjoki bäck
      Säurisjänkkä myr
      Säurisjärvi sjö
      Säurisvaara berg
      Säurisvuoma myr
      Säutijaure sjö
      Säutijokk bäck
      Säutilaki fjäll
      Säyrisjoki å
      Säyrisjoki bäck
      Säyrisjoki bäck
      Säyrisjänkkä myr
      Säyrisjänkkä myr
      Säyrisjärvi sjö
      Säyrisvaara berg
      Säyrisvuoma myr
      Sörbacken backe
      Taalujärvi, Alanen sjö
      Taalujärvi, Ylinen sjö
      Taalusaivo tjärn
      Taanikurkkio fors
      Taanikurkkio fors
      Taanikurkkio fors
      Taavajoki bäck
      Taava Rienakvare fjäll
      Taavinunnanen fjäll
      Taavonunnanen fjäll
      Taavonunnanen fjäll
      Tabmokjaure sjö
      Tabmokjaure sjö
      Tahkojärvi sjö
      Tahkoniemi udde
      Tahkojärvi sjö
      Tahkojärvi sjö
      Tahkoniemi udde
      Tahkoniemi udde
      Tahkoniemi udde
      Tahkoniemi udde
      Tahkorova berg
      Tahkovaara berg
      Tahkovaara berg
      Tahkovaara berg
      Tahkovaara, Ylinen berg
      Taivalkoski del av Taanikurkkio
      Takainen vaara berg
      Takanen Mikkelirova berg
      Talinperäjärvi, Iso sjö
      Talinperäjärvi, Iso sjö
      Talinperäjärvi, Pikku sjö
      Talinperäjärvi, Pikku sjö
      Talinperät Saknas
      Talinperät höjder
      Taljajärvi sjö
      Taljamaa skog
      Taljamaa skogsområde
      Taljavuoma myr
      Taljavuoma myr
      Taljavuopio sjö el. vik
      Talojärvi, Alanen sjö
      Talojärvi, Alanen sjö
      Talosaivo, se Stallosaivo sjö
      Talosaivo tjärn
      Talsukkajärvi sjö
      Talusukkaj., se Talsukkajärvi sjö
      Talusukkajärvi, se Stallusujärvi sjö
      Talvijärvenmaa Saknas
      Talvijärvi sjö
      Talvijärvi sjö
      Talvilahti vik
      Talvilahti notvarp
      Talvilahti vik
      Talvilahti vik
      Talvimaa Saknas
      Talvimaa hed
      Talvimaankoski fors
      Talvmimaansuvanto sel
      Talviniemen kainalo apaja notvarp
      Talviniemi udde
      Talviniemi notvarp
      Talviniemi udde
      Talviniemi udde
      Talvitiejärvi sjö
      Talvitiejärvi sjö
      Talvitienvuopio vik
      Talvitievuoma myr
      Talvitievuoma myr
      Talvitievuoma myr
      Talvitievuoma myr
      Talvitievuoma myr
      Tammukkaoja bäck
      Tamppelijärvi sjö
      Tampukkajaure sjö
      Tampukkajärvi sjö
      Tampulilahti vik
      Tanelivaara berg
      Tansari hedmark
      Tansarijoki å
      Tansarijoki bäck
      Tansarijärvi sjö
      Tarfevare berg
      Tarfilahti notvarp
      Tarfilahti vik
      Tarilainen berg
      Tarpiniemi udde
      Tarpiniemi notvarp
      Tarpomunkanlahti vik
      Tarpomunkka udde
      Tarpomunkka udde
      Tarrajaure sjö
      Tarrajärvi sjö
      Tarrajärvi sjö (sel)
      Tarrakoski fors
      Tarrakoski fors
      Tarralompolo sel
      Tarraniemi udde
      Tarrilainen, se Tarilainen berg
      Tarvoin notvarp
      Tauluvaara berg
      Tauluvaara berg
      Tauluvaara berg
      Tauluvaaranoja bäck
      Tavep Patsajäkel berg
      Teili strandremsa
      Teiliniemi udde
      Teiliniemi udde
      Teilinselkä fjärd
      Teltaajarova berg
      Teltaajat forsar
      Teltaajavuoma myr
      Teltaajärvi sjö
      Temingikurkkio, se Temminkikurkkio fors
      Temminkijoki bäck
      Temminkijoki bäck
      Temminkijärvi sjö
      Temminkijärvi sjö
      Temminkijärvi sjö
      Temminkijärvi sjö
      Temminkikurktio fors
      Temminkikurkkio fors
      Temminkikurkkionsaari holme
      Temminkioja, se Temminkijoki bäck
      Temminkioja el. Temminkojoki bäck
      Temminkivaara berg
      Temminkivaara berg
      Temminkivaara berg
      Temminkojoki el. Temminkioja bäck
      Tenvika vik
      Tenvikanniitty äng
      Tenvikansaari holme
      Tervajärvi sjö
      Tervalahti vik
      Tervaniemi udde
      Tervasjoki bäck
      Tervasjärvi sjö
      Tervasjärvi sjö
      Tervaskoski fors
      Tervaskoski fors
      Tervaskoski fors
      Tervaskoski fors
      Tervaslahti vik
      Tervasmaa hed
      Tervasniemi udde
      Tervassaaret holmar
      Tervassuvanto sel
      Tervasvaara, Kuusi berg
      Tervasvaara, Palo berg
      Teuka näkki, se Tiukanähkier fjäll
      Teukavaara, se Täukkavare o. Teukkavaara Saknas
      Teukavaara berg
      Teukkajoki bäck
      Teukkajärvi sjö
      Teukkajärvi tjärn
      Teukkajärvi sjö
      Teukkajärvi sjö
      Teukkajärvi sjö
      Teukkalahenjoki bäck
      Teukkalahenjoki bäck
      Teukkalahenvuoma myr
      Teukkalahenvuoma myr
      Teukkalahti vik (notvarp)
      Teukkalahti vik
      Teukkavaara berg
      Teukkavaara berg
      Teukkavaara berg
      Tidnopakte fjäll
      Tidnopakte fjäll(brant)
      Tidnotjåkka fjäll
      Tienhaara plats på gångstig
      Tiensujänkkä, se Tiensuunjänkkä myr
      Tiensuu notvarp
      Tiensuu notvarp
      Tiensuunjänkkä myr
      Tiensuujänkkä myr
      Tiensuunmaa hed
      Tiensuunsaari holme
      Tievakoski fors
      Tievakoski fors
      Tievakoski fors
      Tiirarova berg
      Tiirova brännland
      Tiirova berg
      Tiirovanjänkkä myr
      Timtorp udde
      Tirroniemi udde
      Tirronlahti vik
      Tirru notvarp
      Tirrulahti vik
      Tirruniemi udde
      Tiukanähkier fjäll
      Tiukuniemi udde
      Tjabrak fjäll
      Tjabrak berg(område)
      Tjaddej., se Tjatjajaure sjö
      Tjahpalaka sjö
      Tjakkatjåkka fjälltopp
      Tjappisluokta vik
      Tjaskajohka bäck
      Tjatjajaureh sjöar
      Tjautjasjaure sjö
      Tjavelk fjäll
      Tjavelk bergrygg
      Tjavelkas berg
      Tjeura fjäll
      Tjeurajoki bäck
      Tjeurajoki bäck
      Tjeurajåkka bäck
      Tjeurajärvi sjö
      Tjeuranjarka udde
      Tjeuravare berg
      Tjietnjalisjaure sjö
      Tjietnjaliskårsa pass
      Tjietnjalisluokta vik
      Tjietnjalisluoktanjarka udde
      Tjiurajokka bäck
      Tjiuravare fjäll
      Tjuodtjolako dalgång
      Tjuodtjotjåkka fjäll
      Tjuodtjotjåkko fjäll
      Tjuojavarats fjäll
      Tjuolemalompolo sjö
      Tjuonajaure sjö
      Tjuonajoki bäck
      Tjuonajokk bäck
      Tjuonajåkka bäck
      Tjuonapakte fjälltopp
      Tjuonjajaure sjö
      Tjuonjajåkka bäck
      Tjåkkomaras fjäll
      Tjåkkåmaras berg
      Tjåktjo fjäll
      Tjåktju fjäll
      Tjålmetjåkko fjäll
      Tjålmeåive fjäll
      Tjårrojaure, se Tabmokjaure sjö
      Tjårrovardo fjäll
      Tjåurajoki bäck
      Tjåurajärvi sjö
      Tjåuratj fjäll
      Tjämijokka bäck
      Tjärro fjäll
      Tjärro fjäll
      Tjärro höjdsträckning
      Tjärroketje fjäll
      Tjärrokätje fjäll
      Tjärrovardo, se Tjåuratj. fjäll
      Tjärrovare fjäll
      Toinen Ruoma notvarp
      Tolppajärvi sjö
      Tolppajärvi sjö
      Tolppavuopio vik
      Tonttajänkkä myr
      Torneträsk sjö
      Tornionjänkkä myr
      Tornionjänkkä myr
      Torravaara fjäll
      Torravaara berg
      Torrijärvi sjö
      Torrivaara berg
      Tossenjärvi sjö
      Tossenjärvi sjö
      Träskajoki bäck
      Träskajärvi sjö
      Träskajärvi, Ylinen sjö
      Tsahpana sjö
      Tsalbmevare berg
      Tsero berg
      Tsisaskielinen hed
      Tsitsajoki bäck
      Tsitsankoski fors
      Tsitsankoski fors
      Tsitsansuvanto sel
      Tsitsavaara berg
      Tsitsavaara berg
      Tsitsavaara berg
      Tsitsivaara berg
      Tsåutså berg
      Tuhkalahti vik
      Tuhkaniemi udde
      Tuhkapuru fjällv.
      Tuhkasilmä notvarp
      Tukkpuru berg
      Tukkpuru, se Tuhkapuru el. Kutnjapuru fjäll
      Tulus berg
      Tulusharju höjd
      Tulusj(oki) bäck
      Tulusjoki bäck
      Tulusjoki bäck
      Tulusjärvenlompolo tjärn
      Tulusjärvensaivo sjö
      Tulusjärvi sjö
      Tulusjärvi sjö
      Tulusjärvi sjö
      Tulusjärvi sjö
      Tuluslompolo sjö
      Tuluslompolo sjö
      Tulusvaara berg
      Tulusvaara berg
      Tulusvaara berg
      Tulusvaaranjärvi tjärn
      Tulusvaaranjärvi sjö
      Tulusvaaranv(uo)ma myr
      Tulusvaaranvuoma myr
      Tulusvaaranvuoma myr
      Tuntanjänkkä myr
      Tuntanjänkkä, se Tentatjänkkä myr
      Tunturijoki bäck
      Tunturijoki bäck
      Tunturijoki bäck
      Tunturijänkkä myr
      Tunturijärvi sjö
      Tunturijärvi sjö
      Tunturijärvi sjö
      Tunturivaara berg
      Tuohmaanvaara berg
      Tuckimainen Mikkelijärvi sjö
      Tuollokielinen berg
      Tuolpamaras fjäll
      Tuolpukka berg
      Tuolpukka, se Tuolpukkavaara berg
      Tuolpukka berg
      Tuolpukkajoki bäck
      Tuolpukkajärvi sjö
      Tuolpukkajärvi sjö
      Tuolpukkajärvi sjö
      Tuolpukkaselkä berg
      Tuolpukkaselkä berg
      Tuolpukkavaara berg
      Tuolpukkavuoma myr
      Tuolpukkavuoma myr
      Tuolpukkavuoma myr
      Tuomaanvaara berg
      Tuomhavaara berg
      Tuomhavaara, se Tuohmaanvaara Saknas
      Tuopmasvare berg
      Tuoptejaure sjö
      Tuoptejåkka bäck
      Tuopteluokta vik
      Tuopteriepejaure sjö
      Tuopterieppe dalgång
      Tuoptertjåkko fjäll
      Tuoptertjåkko, se Tuoptevare fjäll
      Tuoptevare fjäll
      Tuopti fjäll
      Tuoptijaure sjö
      Tuoptijokk bäck
      Tuoptiluokta vik
      Tuore Tsitsavaara berg
      Tuorhkijokk bäck
      Tuornusjarue sjö
      Tupakkaniemi udde
      Tupakkaniemi notvarp
      Turkkikala vadställe
      Turkki(tjåkka) berg
      Turovaara berg
      Turuvaara, Petto berg
      Tuåssujoki bäck
      Tuåssujärvi sjö
      Tynnyrikorva fors
      Tynnyrikorva fors
      Tynnyrinkorva fors
      Tynnyrinkorvanniemi udde
      Tåbletjåkko fjäll
      Tåbletjåkko, se Tjärroketje fjäll
      Tåresåive berg
      Tåresåive berg
      Täilompolo sjö
      Täilompolo sjö
      Tältäjärova berg
      Tältäjärova höjd
      Tältäjärova, se Teltaajarova berg
      Tältäjävuoma myr
      Tältäjävuoma myr
      Tältäjävuoma, se Teltaajavuoma myr
      Tältäjävuomanjärvet sjöar
      Tältäjävuomanjärvet sjöar
      Tärpijärvi sjö
      Tärpijärvi, se Tärppijärvi sjö
      Tärpijärvi, se Tärpinjärvi sjö
      Tärpinjärvi sjö
      Tärppijärvi sjö
      Törmäniitty äng
      Uhrijärvi sjö
      Uhrilaki topp
      Uhrivaara berg
      Uijajoki bäck
      Uijajärvi sjö
      Uijajärvi sjö
      Uijatievat åsar
      Uijavuoma myr
      Uijavuoma myr
      Uittujaure sjö
      Uittutjårro fjällutsprång
      Ulkosenraasakanvuopio vik
      Ulkosenraskanvuopio vik
      Ulkosenraskanvuopio vik
      Ulkuinalusta notvarp
      Ulkujoki å
      Ulkuj(änkkä) myr
      Ulkujänkkä myr
      Ulkulahti vik
      Ulkulahti vik
      Umpurijoki bäck
      Umpurijoki bäck
      Umpurivuoma myr
      Unna Harrejauras tjärn
      Unna Harrejåkas bäck
      Unna Kuoikalvare berg
      Unna Vuoskojaurasj sjö
      Ussalahti vik
      Ussalahti vik
      Ussalompolo sel
      Ussalompolo sjö
      Ussaniemi udde
      Ussaniemi udde
      Ussavaara berg
      Ussavaara berg
      Ussavuoma myr
      Ussavuoma myr
      Ussavuoma myr
      Utloppet vik
      Utsukkajoki bäck
      Utsukkajärvi tjärn
      Utsukkajärvi sjö
      Utukkajärvi sjö
      Utsukkajärvi sjö
      Uudenjänkänjärvi sjö
      Uudenjärvenmaa höjd
      Uuenjänkänjärvi sjö
      Uuenjärvenmaa Saknas
      Uumaanjänkkä myr
      Uusiapaja notvarp
      Uusijoki å
      Uusijoki, se Liekojoki bäck
      Uusijoki bäck
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkäj, se Uuenjänkänjärvi sjö
      Uusijänkkäj., se Uudenjänkänjärvi Saknas
      Uusijänkänjärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusijärvi sjö
      Uusivuoma myr
      Uusivuoma myr
      Uusivuoma myr
      Uutukkaj(ärvi) tjärn
      Uutukkajärvi, se Utukkajärvi sjö
      Vaarajoki bäck
      Vaarajärvet, se Vaarajärviset sjöar
      Vaarajärvet sjöar
      Vaarajärvi sjö
      Vaarajärviset småsjöar
      Vaaramänty notvarp
      Vaaranjärvi sjö
      Vaaranvälijoki bäck
      Vaaranvälijoki bäck
      Vaaranvälijärvi tjärn
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaasaari holme
      Vaasaari holme /Se
      Vaasaniemi udde
      Vaasasaari holme
      Vaddetjåkko, se Vatvetjåkka fjäll
      Vaihkojoki bäck
      Vaihkojärvi sjö
      Vaihkojärvi sjö
      Vaihkojärvi sjö
      Vaihkoniemi udde
      Vaihkoniva fors
      Vaihkosaari holme
      Vaihkovuoma myr
      Vaikkajoki, se Vaikkojoki Saknas
      Vaikkajärvi, se Vaihkojärvi sjö
      Vaikkajärvi sjö
      Vaikkojoki å
      Vaikkojoki bäck
      Vaikkojoki bäck
      Vaikkojoki, se Vaihkojoki bäck
      Vaikkojärvenpalot sveder
      Vaikkojärvenpalot höjder
      Vaikkojärvi, se Vaihkojärvi sjö
      Vaikkokoski fors
      Vaikkoniva ström
      Vaikkoniva, se Vaihkoniva fors
      Vaikkopudas älvgren
      Vaikkorova brännland
      Vaikkorova höjd
      Vaikkosaari holme
      Vaikkovaara berg
      Vaikkovaaranjärvi sjö
      Vaimåive berg
      Vainsaari ö
      Vainsaari holme
      Vaiskoj., se Vaiskonjärvi Saknas
      Vaiskonjänkkä myr
      Vaiskonjänkkä myr
      Vaiskonjärvi sjö
      Vaiskonjärvi sjö
      Vaiskonkarinniva ström
      Vaiskonniemi udde
      Vaiskovuoma myr
      Vaiskovuoma myr
      Vaiskovuoma, se Vaihkovuoma myr
      Vaivanjåkka bäck
      Vaivantjåkka fjäll
      Vakkakoski, se Vakkokoski fors
      Vakkakoski fors
      Vakkejåkka bäck
      Vakketjåkka berg
      Vakkojärvi sjö
      Vakkojärvi sjö
      Vakkolahti vik
      Vakkomuotka landtunga
      Vakkomuotka landtunga
      Vakkoniemi udde
      Vakkoniva fors
      Vakkosaari holme
      Vakkåjärvi sjö
      Vakkåkoski fors
      Vakonmuotka landtunga
      Vakånmuotka landtunga
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeavaara berg
      Valkeavaara berg
      Valkeavaara, Pikku berg
      Valkeavesijärvi sjö
      Valkeavesijärvi sjö
      Valksavuoma myr
      Valkkijoki å
      Valkkijoki bäck
      Valkkijoki bäck
      Valkkijärvi sjö
      Valkkijärvi sjö
      Valkkijärvi sjö
      Valkkikoski fors
      Valkkikoski fors
      Valkkikurkkio fors
      Valkkisuvanto sel
      Valkkivaara berg
      Valkkivaara berg
      Valkkivaara berg
      Valkkivuoma myr
      Valkkivuoma myr
      Valkkivuopio älvvik
      Valkkivuopio vik
      Vallolantonniemi udde
      Vallolantto vik
      Vanhaajäkälämas Saknas
      Vanhaapaja notvarp
      Vanha Hietalahdenapaja notvarp
      Vanhajoki bäck
      Vanha Kirkonniemen apaja notvarp
      Vanhamatala grund
      Vanhamatala notvarp
      Vanhemella sandås
      Vanhapaikka notvarp
      Vanha Sattaonkka vik
      Vardo fjäll
      Vargbacken backe
      Varissaari holme
      Varissaari holme
      Varto höjder
      Varto fjäll
      Varttavaara fjäll
      Vasanjarka udde
      Vasarajoki bäck
      Vasarajoki bäck
      Vasarajoki å
      Vasarajoki å
      Vasarajärvi sjö
      Vasarajärvi sjö
      Vasasuolo holme
      Vasikkaniemi udde
      Vasikkasaari holme
      Vaskebrojoki bäck
      Vaskivuori, se Svappavaara Saknas
      Vassijoki bäck
      Vassijärvi sjö
      Vassijärvi sjö
      Vassivardo berg
      Vastakielinen, se Vastakielisentieva ås el. kulle
      Vastakielinen hed
      Vastakielisentieva ås
      Vastakielisenvaara berg
      Vastakielisenvaara berg
      Vastakielisenvuoma myr
      Vastakielisenvuoma myr
      Vathaanjärvi sjö
      Vathaanjärvi sjö
      Vathaanvaara berg
      Vathaanvaara berg
      Vathanjoki bäck
      Vathanjärvi, se Vathaanjärvi sjö
      Vathanjärvi, se Vathaanjärvi sjö
      Vathanjärvi sjö
      Vathanjärvi sjö
      Vathanvaara, se Vathaanvaara berg
      Vathanvaara, se Vathaanvaara berg
      Vathanvaara berg
      Vathanvaara berg
      Vatjaniemi udde
      Vatjasaari holme
      Vatnimaj. sjö
      Vatnimajaure sjö
      Vatnimajokka bäck
      Vatvejåkka bäck
      Vatvetjåkka fjäll
      Vatvevaras bergknalle
      Vatvevuolle sjö
      Veläjäjoki bäck
      Veläjäjärvi sjö
      Veläjäjärvi sjö
      Veläjäjärvi sjö
      Veläjäkoski bäck
      Veläjälompolo sjö
      Venetjärvi sjö
      Venetjärvi sjö
      Venetjärvi sjö
      Venetniemi udde
      Venetvuoma myr
      Venetvuoma myr
      Venäjänlahti notvarp
      Venäjänlahti vik
      Verikoskenalustasaaret holmar
      Verikoski fors
      Verikoski fors
      Verkasenjoki bäck
      Verkasenlompolo tjärn
      Verkasjoki bäck
      Verkasjoki bäck
      Verkaslompolo sjö
      Verkaslompolo sel
      Vesivuoma myr
      Vesivuoma slåttermyr
      Vesivuoma myr
      Veusa strömdrag
      Veusavaara(?) berg
      Veusavare berg
      Viekkaankari grund
      Vieksa sund
      Vieksalahti vik
      Vieksavare fjäll
      Viektahaåive fjäll
      Vierikkojänkkä myr
      Vierrujåkka bäck
      Vierrukårsa dalgång
      Vierrutjåkka fjäll
      Viessavuoma myr
      Viessevuoma myr
      Vietanåive fjäll
      Vihvelavuoma, se Vihvilävuoma myr
      Vihviläjärvet sjöar
      Vihvilävuoma myr
      Viksijärvi sjö
      Viksijärvi sjö
      Viksijärvi sjö
      Viksikoski bäck
      Villenjärvi sjö
      Villevainanapaja notvarp
      Vinkakoski, se Vinkkakoski fors
      Vinkkakoski fors
      Vintturi vik
      Virtamella sandås
      Vistas(a)jåkka å
      Vistasjåkka å
      Vistesajokk, se Vistasajåkka å
      Vistesajokk, se Vistasjåkka å
      Vistesavare, se Njuikustak fjäll
      Vitsavaarat berg
      Vitta Lappeavaara berg
      Vittangieno älv
      Vittangieno älv
      Vittangijärvi sjö
      Vittangijärvi fjällsjö
      Vittanginkuru bifurkation
      Vittanginvuopio vik
      Vittangiselet sel
      Vittangisuvanto sel
      Vittangisuvanto sel
      Vittangisuvanto sel
      Vittangivaara, se Ylinen Vittangivaara fjäll
      Vittangi älv älv
      Vittasaari ö
      Vittasaari holme
      Vittavaarat berg
      Vittavuoma myr
      Vittjatjåkko fjäll
      Vittjavare fjäll
      Vittjåtjåkko, se Vittjatjåkko fjäll
      Vivunkirova brännland
      Vivunkirova höjd
      Vorevardo, se Vuorivardo fjäll
      Vorevardo, se Vuorevarto fjäll
      Vuohpi vik
      Vuoitastjattja fjäll
      Vuokiatsa fjäll /Se
      Vuoksajaure sjö
      Vuoksajokka bäck
      Vuoksujärvenniemi udde
      Vuoksoj(ärvi) sjö
      Vuoksojärvi, se Vuoksujärvi sjö
      Vuoksojärvi sjö
      Vuoksujärvi sjö
      Vuoksujärvi sjö
      Vuoksujärvi sjö
      Vuoksuvaara, Ala berg
      Vuoksuvaara, Yli berg
      Vuolep Kuollejaure sjö
      Vuolep Tjatjajaure sjö
      Vuollaslahti vik
      Vuollasniemi udde
      Vuollasniemi udde
      Vuolle-Alesjaure sjö
      Vuolle Allesjaure sjö
      Vuollijaure sjö
      Vuollijohka bäck
      Vuollipetsi berg
      Vuollipetsi notvarp
      Vuolli Petsijoki bäck
      Vuolli Petsijärvi sjö
      Vuolli Petsivaara berg
      Vuolli-Petsiv(aara) berg
      Vuol. lompolo tjärn
      Vuollusjärvi sjö
      Vuolluslompolo sjö
      Vuolusjoki sund
      Vuolusjärvet sjöar
      Vuolusjärvi, Alanen sjö
      Vuolusjärvi, Ylinen sjö
      Vuoluslahti vik
      Vuomajoki bäck
      Vuomajoki bäck
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi sjö
      Vuomavaara berg
      Vuomavaara berg
      Vuomavarasj berg
      Vuomavarats, se Rouvare fjäll
      Vuomavarats berg
      Vuomavare fjäll
      Vuomavare berg
      Vuonganen lagun(?)
      Vuonganen vik
      Vuono vik
      Vuono vik
      Vuono vik
      Vuono vik(botten)
      Vuono vik
      Vuonojoki bäck
      Vuonojoki bäck
      Vuonojänkkä myr
      Vuononiemi udde
      Vuononiemi halvö
      Vuononjoki å
      Vuononjoki, se Vuonojoki bäck
      Vuononjänkkä myr
      Vuononj(änkkä)? myr?
      Vuononniemi udde
      Vuononperä notvarp
      Vuononperä vik(botten)
      Vuopio vik
      Vuopionlahti vik
      Vuoppeluokta vik /Se
      Vuorevarto fjäll
      Vuorisaari holme
      Vuorisaari holme
      Vuorivardo fjäll
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojoki å
      Vuoskojåkka bäck
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskolompolo sjö
      Vuoskolompolo sjö
      Vuoskolompolo sjö
      Vuoskonjarka udde
      Vuoskovaara berg
      Vuoskovaara berg
      Vuoskovaara fjäll
      Vuoskovuopio lagun
      Vuoskovuopio vik
      Vuoskoåive, se Rahpisvuoskuåjve fjäll
      Vuoskoåive berg
      Vuoskoåive berg
      Vuosku myr
      Vuoskujoki bäck
      Vuoskujärvi sjö
      Vuoskujärvi sjö
      Vuoskujärvi sjö
      Vuoskulompolo sjö
      Vuoskuluokta vik
      Vuoskumuotkanmuura riksröse
      Vuoskumuotka näs
      Vuoskunjarga udde
      Vuoskunnjarga udde
      Vuoskuvarats fjäll
      Vuosuvaara berg
      Vuosuvaara berg
      Vuosuvaaranlehot skog
      Vuosuvaaranlehdot höjder
      Vuotsijaure sjö
      Vuotsijoki bäck
      Vähä-Kevusjärvi sjö
      Väkkärä sjö
      Väkkäräsaivo sjö
      Välifjelbma sel
      Välijaure sjö
      Välijoki bäck
      Välivaara berg
      Väliv(aara) berg
      Välivaara berg
      Välivuoma myr
      Välivuopio vik
      Värokårsojokk, se Vierrujåkka bäck
      Värotjåkko, se Vierrutjåkka fjäll
      Västermyren myr
      Västra Vittangivaara, se Ylinen Vittangivaara fjäll
      Väusavare, se Vieksavare fjäll
      Väusavare, se Veusavaara berg
      Väusavare, se Veusavare berg
      Vääräkorva fors
      Vääräkurkkio fors
      Vöressaari, se Vuorisaari holme
      Vöressaari holme /Se
      Yhteinenjoki bäck med slåtteräng
      Yhteinenjärvi sjö med slåtteräng
      Yhteinenvuoma slåttermyr
      Yl. Isorova, se Isorova Saknas
      Yl. Kuusivaara berg
      Yli-Faulusanki sjö
      Yli Faulusanki sjö
      Ylijänkänjärvi sjö
      Yli Kanisj., se Kannisjärvi, Yli Saknas
      Yli Kanisjärvi sjö
      Yli Kieppajärvi sjö
      Yli Koivuvaara berg
      Yli Kuoikkavare fjäll
      Yli Kuokola, se Ylinen Kuoihkalvaara berg
      Yli Kuokola, se Unna Kuoikalvare berg
      Yli-Lompolo sjö
      Ylilompolo sjö
      Ylilompolo sjö
      Yli-Maitanen berg
      Ylinen Ankojärvi, se Kotijärvi sjö
      Ylinen Apaja notvarp
      Ylinen Härkäjärvi sjö
      Ylinen Härkäjärvi sjö
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinenjärvi sjö
      Ylinen-Kevusjärvi sjö
      Ylinen Kevusjärvi sjö
      Ylinen-Kortetjärvi sjö
      Ylinen-Koutojärvi sjö
      Ylinen Kuoihkalvaara berg
      Ylinen Kuusivaara berg
      Ylinen Kuusivaara berg
      Ylinen Kuusivaara berg
      Ylinen Kuusivaara berg
      Ylinen Kåuvvutjåkkå fjäll
      Ylinen Lallilahti notvarp
      Ylinen Liedakkakoski fors
      Ylinen Maitanen fjäll
      Ylinen Maltosjärvi sjö
      Ylinen-Maltoskoski fors
      Ylinen Maltosrova berg
      Ylinen Nappasjärvi, se Teltaajärvi sjö
      Ylinen ojanen bäck
      Ylinen Ounisjärvi sjö
      Ylinen Ounisjärvi sjö
      Ylinen Patsijäkälä fjäll
      Ylinen Puolisjärvi sjö
      Ylinen Puolisjärvi sjö
      Ylinen Pårie fjäll
      Ylinen Pårro, se Ylinen Pårie fjäll
      Ylinen Ristivaara fjäll
      Ylinen Risuniemi notvarp
      Ylinen Risuniemi udde
      Ylinen Risuniemi notvarp
      Ylinen Rova berg
      Ylinen Sekkuvaara fjäll
      Ylinen Sevujärvi sjö
      Ylinen Sevujärvi sjö
      Ylinen Stallujaure sjö
      Ylinen Supasjärvi sjö
      Ylinen Talojärvi, se Ylinen Stallujärvi sjö
      Ylinen-Tirruapaja notvarp
      Ylinen Ussalahti notvarp
      Ylinen Vittangivaara fjäll
      Ylinen Vittangivaara berg
      Ylinen Vuoksuvaara berg
      Ylinen Vuoksuvaara berg
      Ylinen Vähäsuvanto sel
      Ylinen Äijälompolo sjö
      Ylinen Äijälompolo sjö
      Yli Nurmajärvi sjö
      Yli-Palo höjd
      Yli Parakanvaara berg
      Yli Parakanvuopio vik
      Ylipäänvaara berg
      Yli Ripukkajärvi sjö
      Yli Salmijärvi sjö
      Yli Sattavuoma myr
      Yli Särkijärvi sjö
      Yl. Maitanen, se Yli-Maitanen berg
      Yl. Patsijäkälä, se Tavep Patsajäkel berg
      Åggo fjäll
      Åggojokk bäck
      Ålmanjuonje fjäll
      Åppesålmai berg
      Årohatnjarka udde
      Årosjokk bäck
      Årosnjarka udde
      Årosnjarkajaure sjö
      Årtajokka bäck
      Årtajokka bäck
      Årtavare fjäll
      Åruhaknjira bäckravin?
      Äijäjoki å
      Äijäjoki bäck
      Äijäjoki bäck
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjänkkä, se Äijänjänkkä myr
      Äijäjärvi sjö
      Äijäjärvi sjö
      Äijäjärvi sjö
      Äijäjärvi sjö
      Äijälompolo sjö
      Äijälompolot sjöar
      Äijänjänkkä myr
      Äijärova berg
      Äijärova berg
      Ämmänniemi udde
      Ämmäsjoki bäck
      Äppartjåkko fjäll
      Äppernjunnje fjällutsprång
      Ätnamvare, se Lietavaara fjäll
      Ätnamvare berg

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.