ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övertorneå socken : Torneå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 802 Bebyggelsenamn : 490 Naturnamn : 2408
Övertorneå sn /Se Aapajoki bäck /Se Saknas Saknas Saknas Saknas
Övertorneå och Nedertorneå snr Aapajärvi sjö /Se Övertorneå sn kartförteckning Aabonlato lada.
Særkilax, se äv. Övertorneå sn Aapua, Pikku skogshöjd Övertorneå sn kartförteckning Etu Aapua berg
Torneå, Över- och Neder snr Aapuajoki å Nummerförteckning förteckning Aapua, Etunen berg
Nedertorneå o. Övertorneå snr Aapuajoki å Nummerförteckning förteckning Iso Aapua berg
Öfvertorneå sn Aapuajärvi sjö Nummerförteckning förteckning Iso Aapua berg
Torneå (Neder-, Över-) snr Aartojärvenrämeä myrmark Nummerförteckning förteckning Aapua, Pikku berg
Öfvertorneå sn? Aartojärvi f.d. kronotorp Nummerförteckning förteckning Pikku Aapua berg
Över- och Nedertorneå socknar Aartomännikkö tallskogsområde Nummerförteckning förteckning Taka Aapua berg
Övertorneå sn Aasanniemi udde Nummerförteckning förteckning Aapua, Väkä berg
Övertorneå sn Ahmajärvi sjö Nummerförteckning förteckning Vähä Aapua berg
Över- och Nedertorneå snr Ahmajärvi sjö Nummerförteckning förteckning Vähä Aapua berg
Över- och Nedertorneå snr Ahmaoja bäck Nummerförteckning förteckning Aapuajoki å
Över- och Nedertorneå snr Ahmaoja bäck Nummerförteckning förteckning Aapuajoki bäck
Över- o. Nedertorneå snr Ahmarova berg Nummerförteckning förteckning Aapuajoki bäck
Övertorneå socken Ahmarova skogshed Nummerförteckning förteckning Aapuajärvi sjö
Övertorneå o. Nedertorneå snr Ahmarova terräng Nummerförteckning förteckning Aapuajärvi sjö
Övertorneå o. Nedertorneå snr Ahmasaajo skogsås Nummerförteckning förteckning Aapuanoja bäck
Övertorneå o. Nedertorneå snr Ahmavuoma myr Nummerförteckning förteckning Aapuansuuanto sel
Över- o. Nedertorneå snr Aho berg Nummerförteckning förteckning Aaronmännikkö tallhed
Övertorneå o. Nedertorneå snr Ahvenoja bäck Nummerförteckning förteckning Aaronpalo skoghöjd
Över- o. Nedertorneå snr Ahvenvaara berg Nummerförteckning förteckning Aartojärvenrämeä myr
Övertorneå sn Ahvenvuoma myr Nummerförteckning förteckning Aartojärvet sjöar
Övertorneå sn Aihkimaa skogsmark Nummerförteckning förteckning Aartojärvi sjö(ar)
Övertorneå sn Aihkimaa berg /Se Nummerförteckning förteckning Alainen Aartojärvi sjö
Övertorneå sn Aihkioja bäck Nummerförteckning förteckning Ylinen Aartojärvi sjö
Övertorneå sn Airioja bäck /Se Övertorneå församling församling Aartojärvi sjö
Över- och Nedertorneå snr Airioja bäck Pellon puuropalkeet inbyggarbeteckning Aartojärvi sel
Övertorneå sn Airivaara berg Pessa Saknas Aartokuusikko skogshöjd
Över- o. Nedertorneå snr Airivaara berg /Se Aapo gårdar Aarunpalo skogsområde
Över- o. Nedertorneå snr Airivuoma myr Aapua by Aasanniemi udde
Övertorneå sn Airivuoma myr /Se Aapua by Aavasaksa berg
Övertorneå och Nedertorneå snr Aittasaajo höjd Aapua by Ahkionoja bäck
Över- o. Nedertorneå snr Ala-Keinovuoma myr Aapua Saknas Ahkionoja myr
Övertorneå o. Nedertorneå sn Alanenvaara berg Aapua Saknas Ahkionoja ängsmark
Övertorneå sn Alanenvaara berg Aartojärvi kronotorp Ahmajoki bäck
Över- och Nedertorneå snr Alapalo terräng Aartojärvi kronotorp Ahmajärvi sjö
Över- och Nedertorneå snr Alapalo höjd Aartokuusikko kronotorp Ahmajärvi sjö
Över- och Nedertorneå snr Alapalo myrmark Aasa gd Ahmajärvi sjö
Över- o. Nedertorneå snr Alapäänsaajo höjd Aidanpää gård Ahmaoja bäck
Öfwertorne Saknas Alasenpäänvaara berg Aidanpää gd Ahmaoja bäck
Övver Torne Saknas Alasenpäänvaara höjd Aidanpää gård Ahmaoja (Ahmo-?) bäck
Torneå, Över- och Neder- socknar /Se Alasenpäänvaara höjd Aili stamhemman Ahmaoja bäck
Övertorneå, o. Nedertorneå sn Alasenvaaranoja bäck Aili gård Ahmarova berg
Över- o. Nedertorneå snr Anninjänkkä sank mark Aili gd Ahmarova berg
Över- och Nedertorneå snr Ansamännikkö skogsmark Alainenkoski, se 1 Korpikoski Saknas Ahmarova berg
Övertorneå sn Ansaoja bäck Alainentalo gård Ahmarova berg
Övertorneå sn Armasjärvi sjö Alainentalo gård(ar) Ahmarova berg
Övertorneå sn Ansavaara berg Alainentalo gd Ahmarova berg
Övertorneå sn Ansavuoma myr Alainenviida gård Ahmarova berg
Övertorneå o. Nedertorneå snr Ansavuoma sank mark Alainenviida gd Itä Ahmarova berg
Nedertorneå o. Övertorneå snr Antinkangas hed Alainenviita gård Ahmasaajo höjd
Övertorneå o. Nedertorneå snr Armasjärvi sjö Alanentalo gd Ahmasaajo berg
Över- o. Nedertorneå snr Arviitinjänkkä sank mark Ala-Noppa gård Ahmavinsa berg
Över- o. Nedertorneå snr Askijärvi sjö Alatalo gårdar Ahmavinsa berg
Över- o. Nedertorneå snr Askisaajo ås Alkkula gårdar Ahmavinsa berg
Över- o. Nedertorneå snr Askivuoma myr Alkullen gårdar och Jvgstn Ahmavinsa berg
Övertorneå sn Assojärvi tjärn Allinpirtti torp Ahmavuoma myr
Torneå, Över- och Neder- snr Assojärvi sjö /Se Ampumapaana skjutbana Aho höjd
Övertorneå sn Assokero höjd Antti gd Aho berg
Övertorneå sn Assokero berg /Se Antti gd Aho hedmark
Övertorneå sn sn /Se Assooja bäck Antti gd Ahovaara ängsmark
Torneå, Över- och Neder- socknar Assorova höjd Apaoja gård Ahvenjärvi sjö
Torneå, Över- och Neder socknar /Se Assovaara skogshöjd Apaoja torpställe Ahvenjärvi sjö
Övertorneå sn sn /Se Assovuoma sank mark Assola gårdar Ahvenjärvi sjö
Övertorneå kommun /Se Asumamaa terräng Assola gd Ahvenjärvi sjö
Övertorneå sn sn /Se Aukirova höjd Aunes gård Ahvenjärvi sjö
Övertorneå sn /Se Aukivuoma myr Aunes gd Ahvenjärvi sjö
Övertorneå kyrka Saknas Autiomenmaa terräng Axel, isi gård Ahvenlehto höjd
Aapua by /Se Autiomenniemi udde Axelssons gård Ahuenlehto skogsparti
Aasa gård /Se Autiomenniemi udde /Se Axelssons gård Ahvenlehto berg
Aili gård /Se *Avasaxa berg /Se Axelssons-änden bydel Ahvenoja bäck
Alkkula by *Biedalaka älv Barsk, se Parski gd Ahvenoja bäck
Alkkula by Björkknösen höjd Barsk gd Ahvenoja bäck
Alkkula by Björklandet höjd Bytorpet, se 65-69 Kuivakangas Saknas Ahvenojanjänkkä myr
Alkkula by Ellinniemi udde /Se Bytorpet, se 70 Kuivakangas Saknas Ahvenvaara berg
Alkkula by Erkinvinsa berg Erkinpirtti boningshus. Ahvenvaara berg
Alkkula by Erkkijänkkä myr Erkki gård Ahvenvaara berg
Alkkula by Etu-Aapua skogsås Erkki gård Ahvenvaara berg
Alkkula by Faarihaka odling Gammelgården gård Aidanpäänvainio åker.
Alkkula by Faarikuusikko höjd Gard gård Aidantaustapolku stig.
Alkkula by Forsholmen holme Gard el. Kardis gd. Aihkimaa hedland
Alkkula by Forsholmen skogshöjd Grym gård Aihkimaa berg
Alkkula by Forsmyran myr Grym gd. Aihkimaa tallheden
Alkkula by Forsmyran myr Gränsbacken, se 43 Matarengi Saknas Aihkimaa skogsås.
Alkkula by Haapakylänpuas älv Haapakylä hp Aihkioja bäck
Alkkula by Haapakylänsaari terräng Haapakylä Saknas Aihkioja ängsmark
Alkkula by Haapalehto lövdunge Haapakylä Saknas Aihkivaara berg
Alkkula by Haapamaa terräng Haapakylä by Aisinoja bäck
Alkkula by Haapamaa skogsmark Haapakylä by Airinsaajo höjd
Alkkula by Haapamaa skogsmark Haapakylä by Airioja bäck
Alkulla by /Se Haapaniemi udde Haapakylä by Airioja bäck
Alkullen Saknas /Se Haapasaari holme Haapakylä by Airioja bäck
Alkullen by (tid. äv. jvstn) /Se Haaralehto terräng? Haapakylä by Airivaara berg
Alkullen by /Se Haarneksenjänkkä myr Haapakylä by Airivaara berg
Antinvainio gårdsplats /Se Haisujoki bäck Haapakylä del av Matarengi kyrkby Airivaara berg
Barsk gård /Se Haisujoki bäck Haapakylänkangas bydel Airivaara berg
Elli gård /Se Haisujänkkä sank mark Haapalahti gd Airivuoma myr
Ellivainio gårdsplats, torp /Se Haisuvuoma sank mark Haapalahti gd Airivuoma myr
Erkki (folkligt namn på hemmanet Kannusjärvi) hemman /Se Halkiottanen terräng Haapaniemi gd Airivuoma myr
Erkkola gård /Se Halkiottanen terräng Haapaniemi gd Airovaara berg
Filppa hemman /Se Halkiottanen terräng Hakapappa torp. Airovaara berg
Filpus hemman /Se Hallikanjärvi tjärn Hakapirtti torp. Airovaara,-vuoma, se Airivaara, -vuoma Saknas
Gard (Kardis) gård /Se Hallikanpalo skogsmark Hakapirtti torp. Airovaara berg
Grym gård /Se Hangasvuoma sank mark Hanhivittikko fäbodar Airovaara berg
Haapakylä by /Se Hanhijärvi tjärn Hannu gd Airovuoma myr
Haapakylä by Hanhijärvi sjö /Se Hannu gd Airovuoma myr
Haapakylä by Hanhinoja bäck Hannu gd Airovuoma myr
Haapakylä by Hanhinvittikko triangelpunkt Hannu gd Aitan porraskivi sten.
Haapakylä by Hanhivaara berg Hannu sommarvilla. Aitantaustapelto åker.
Haapakylä by Hanhivuoma sank mark Hannukainen gård Aitanvainio stenbunden mark.
Haapakylä by Hanhivuoma myr /Se Hannukainen gd Aittalato lada.
Haapakylä by Hanhivuoma, Iso myr Harju gård Aittalato lada.
Haapakylä by Hanhivuoma, Pikku myr Harju gård Aittamaanhieta holme
Haapakylä by Hannukanjärvi sjö Harju gd Aittamaanhieta holme
Haapakylä by Hannukanjärvi sjö /Se Heikkilä gårdar Aittamaansaari holme
Haapakylä by Hannukanjärvi sjö /Se Heikkilä gårdar Aittapelto åker.
Haapakylä by Hannukanoja bäck Heikkilä gd Aittasaajo skogsdunge
Haapakylä by Hannukanriipi tjärn Henning Juuso torp. Aittasauranjänkkä myr
Haapakylä by Hannukanrova berg Hepokangas ortn. Ajonporstua ängsmark
Haapakylä by Hannukanrova berg /Se Hetta gård Ajonvuoma myr
Haapakylä by Hannukanrovanjänkkä myr Hetta gd Akronoominoja bäck
Haapakylä by Hannukanrovat berg /Se Hevosvaara by Akronoominoja bäck
Haapakylä by Hannukanvaara berg Hevosvaara kronotorp Alainenjärvi sjö
Haapakylä by /Se Hannukanvaara höjd Hietala gd Ala(i)nenvaara berg
Haapakylä by /Se Hannukanvaara berg /Se Hietala gd Ala(i)nenvaara berg
Haapakylä by /Se Hannukanvaara berg /Se Hietala gård Alanenviita hed
Hanhivittikko fäbodvall /Se Harilanloukko vik Hietala gd Alaisenpäänvaara berg
Hannu gård /Se Harrijänkkä myr Hietala ortn. Alaisenpäänvaara berg
Hannukainen gård /Se Harrikangas hed Hiirivaara gårdar Alasenpäänvaara berg
Hannukainen hemman /Se Harrikangas skogshed Hiirivaara ortn. Alaisenpäänvaarat berg
Hannunmikko gård /Se Harrinoja bäck Hingalolevä utsöndring Alajoensuu vik
Hannunjuntti gård /Se Harrioja bäck Hirvijärvi by Alajoki bäck
Hapakylä by /Se Hautakangas hed Hirvijärvi by Alakero höjd
*Harju, nu Hannu gård /Se Hautamaa skogsmark Hirvijärvi by Alakerovuoma myr
Heikkilä hemman /Se Hautamaa skogsmark Hirvijärvi by Alakuja ut- och infartsväg
Hetta gård /Se Hautamaa höjd Hirvijärvi by Alananpäävaara, se Alasenpäänvaara berg
Hietala gård /Se Hautamaa myr Hirvijärvi by Alanen hösåte.
Huhtasaari hemman /Se Hautamaa skogshöjd Hirvijärvi by Alanen isolato lada
Härkäsaadio by /Se Hautasaajo terräng Hirvijärvi by Alanenjänkkä myr
Härmä gård /Se Heikinjärvi, Alanen sjö Hirvijärvi by Alanenjänkkä myräng.
Härmä hemman /Se Heikinjärvi, Ylinen sjö Hirvijärvi by Alanenjänkänlato lada.
Iivari hemman /Se Heikinvaara höjd Hollasenmaa fäbodar ö Alanen-Korpikoski fors
Iivari (äldre namn på Kommes) hemman /Se Heinäjänkkä myr Huhtapalo gd Alanenlato lada.
Inga gård /Se Heinäjänkkä myr Huhtapalo gård Alanenlato lada.
Juntti gård /Se Heinävuoma myr Huhtasaari gårdar Alanenlato lada.
Juoksengi by /Se Heinävuomankangas hed Huhtasaari gd Alanenlato lada.
Juoksengi by Hepolantto vik Hungerborg del av Matarengi-Haapakylä Alanenlato lada.
Juoksengi by Heponiemi udde Hungerborg bydel Alanenlato lada.
Juoksengi by Hepooja bäck Hungerpori bydel Alanenlähte källa.
Juoksengi by Hevosvaara berg Huru gårdar Alanenpelto åker.
Juoksenki by Hevoskaula terräng Huru gd Alanenpelto åker.
Juoksengi by Hevossillanlaki bergstopp Hållhägnaden, se 11 Kuusijärvi Saknas Alanenpensikko snårskogsdunge.
Juoksengi by Hevostenjänkkä myr Härkäsaadio by Alanenpensikko buskdunge.
Juoksengi by Hevostienvuoma myr Härkäsaadio kronotorp Alanen pikkulato lada.
Juoksengi by Hirsimaanoja bäck Härmä gård Alanenpäävaara berg
Juoksengi by Hietakangas skogshed Härmä gd Alanenrajasarka vall.
Juoksengi by Hietakaula skogsmark Härvjärv by Alanenrantalato lada.
Juoksengi by Hietakaula terräng Iisko gd Alanenrihi ria.
Juoksengi by Hiirijänkkä sank mark Iisko gård Alanen Salmijärvi sjö.
Juoksengi by Hiirijärvenvittikko terräng Iivari gd Alanensyvävaara berg.
Juoksengi by Hiirijärvi tjärn Iivari gd Alanenvaara berg
Juoksengi by Hiirijärvi sjö Isak Luttu gård Alanenvaaranalustalato lada.
Juoksengi by Hiirioja bäck Johan-Erik, isi gård Alanenä höjd
Juoksengi by ?Hiirivaara berg /Se (Isi) Jänkas by Alanokka uddspets
Juoksengi by Hiirivaara berg Lamm, isi gård Alapalo hed
Juoksengi by Hiirivaara, Iso berg o. triangelpunkt Jalorova torp Alapalo höjd
Juoksengi by Hiirivuopio tjärn Jalorova torp Alapalo höjd
Juoksengi by Hillajänkkä myr Jalorovantorpat torp Alapalo skogsparti
Juoksengi by Hirsimaa skogsmark Jalorovan torppa torp Alapalot skogsparti
Jouksengi by /Se Hirsimaanoja bäck Johan Juuso torp Alapihlaja rönn.
Juoksengi (Juoksenki) by /Se Hirsimaanoja bäck Johannesgården gård Alapää vik
Juoksenki (Juoksengi) by /Se Hirttatjärnen tjärn Johan Ruisniemi gård. Alapää hösåte.
Juoksengi by /Se Hirttavaara skogsås Johan Savilahti gård. Alapäänjussansarka vall
Juoksenki by /Se Hirvaara, se ?Hiirivaara berg /Se Johdet gd Alapään-keskinen hösåte.
Juuso hemman /Se Hirvaskangas hed Johdet torpställe Alapäänoja bäck
Jänkisjärvi sjö och by Hirvaskoski fors Johdet gd Alapäänsaajo höjd
Jänkisjärvi by /Se Hirvaskoski fors /Se Jordkullen avs. Alapään-ylinen hösåte.
Kaijanmikko gård /Se Hirvijoki å Juhana torp. Alapään-ylisen-takanen hösåte.
Kallioinen gård /Se Hirvijoki bäck Juho gård. Alasalmi sund
Kannikko gård /Se Hirvijärvenjänkkä, Pikku myr Junkinvittikko fäb., se Junkinvittikon kenttä Saknas Alasarat vallar.
Kannusjärvi hemman /Se Pikku Hirvijärvenjänkkä myr Junkinvittikon kenttä fäbodar Alasenpellonloukko åker.
Karkea gård /Se Hirvijärvi sjö Junsi gd Alasenpellonsakara åker.
Kerttu gård /Se Hirvijärvi, Pikku sjö Juntti gårdar Alasenpäänvaara berg
Kieri gård /Se Pikku Hirvijärvi tjärn Juntti gd Alasetkarkeat vallar.
Kierivuolo gård /Se Hirvivaara berg Juntti gård Alaset pikkuladot lador
Kierivuolo hemman /Se Hirvivaara berg Juntti gd Alasetvaaranalustasaraat vallar.
Kleemo gård /Se Hirvivaara skogsås Juntti gd Ala-Tankovaara berg
Koivukylä by /Se Hollasenjänkkä myr Juoksengi Saknas Alemainenpensikko buskdunge.
Kommes gård /Se Hollasenjänkkä myr Juoksengi Saknas Ampumaplaana skjutbana.
Kommes hemman /Se Hollasenkero höjd Juoksengi by Ampumaplaana skjutbana.
Kotarova (Kotaroa) gårdsplats /Se Hollasenmaa terräng Juoksengi hp Anninjänkkä myr.
Krutrök gård /Se Hollasenmaa terräng Juoksengi by Ansamännikkö hed
Kuivakangas by /Se Honkajänkkä myr Juoksengi by Ansamännikkö höjd
Kuivakangas by Honkamaa höjd Juoksengi by Ansaoja bäck
Kuivakangas by Hormuoja bäck Juoksengi by Ansavaara berg
Kuivakangas by *Horrilakero berg /Se Juoksenki by Ansavaara berg
Kuivakangas by Hosiojärvi tjärn Juoksenki by Ansavuoma myr
Kuivakangas by Hosiojärvi sjö Juoksenki by Ansavuoma myr
Kuivakangas by Hosiooja bäck Juoksenki, se Juoksengi by Anteimenniemi udde
Kuivakangas by Hosiooja bäck Jussa gd Apaoja sänka
Kuivakangas by Hosiovaara berg Jussa gård Armasjärvi sjö
Kuivakangas by Hosiovaara berg Juoksenki by Askijärvi sjö
Kuivakangas by Hosiovuoma myr Jussa torp. Askijärvi sjö
Kuivakangas by Hossivaara berg Jussi gd Askijärvi sjö
Kuivakangas by Hossivaara höjd Jussi gd Mettä Askijärvi sjö
Kuivakangas by Hossivaaravuoma sank mark Juuso gd Askilehto berg
Kuivakangas by Hotellijänkkä sank mark Juuso torp. Askilehto berg
  Huha höjd Juuson Henningi torp. Askilehto berg
  Huhanjänkkä myr Juuson Janne torp Askioja bäck
  Huhta skogsmark Jänkasjärvi by Askivuoma myr
  Huhtajänkkä myr Jänkisjärvi pst Askivuoma myr
  Huhtajänkkä myrmark Jänkisjärvi Saknas Askivuoma myr
  Huhtavaara berg Jänkisjärvi Saknas Assojärvi sjö
  Huivirova berg Jänkisjärvi Saknas Assojärvi sjö
  Hulkkijänkkä sank mark Jänkisjärvi by Assojärvi sjö
  Hulkkioja bäck Jänkisjärvi by Assojärvi sjö
  Hulkkivaara höjd Jänkisjärvi by Assokero berg
  Hurunkuru terräng Jänkisjärvi by Assokero berg
  Hurunvaara berg Järvenaida gård Assokero höjd
  Hurunvaara berg Järvenaita gård Assokero berg
  Huuhkajalaki terräng Järvenaita gd Assolompolo tjärn
  Huukinlahti vik Kallioinen gård Assolompolo sjö
  Huurnikko höjd Kallioinen gård Assooja bäck
  Huurnikkojänkkä sank mark Kallioinen gård Assooja bäck
  Huuvenvaaranoja bäck Kallioinen gård Assooja bäck
  Hyrryrova terräng Kallioinen gård Assoriipi sjö
  Hyrryrova skogshöjd Kallioinen gård Assoriipi sjö
  Hyrrämaa skogsmark Kallioinen gård Assorova berg
  Hytivaara höjd Kallioinen gård Assorova berg
  Hämäläinen höjd Kallioinen gård Assorova berg
  Härkäniemi udde Kallioinen gård Assorova berg
  Iiskonjänkkä sank mark Kallioinen gård Assovuoma myr
  Iivarinniemi udde Kallioinen gård Asujärvi sjö
  Ilvesoja bäck Kallioinen gård Asujärvi sjö
  Iso autto skogsmark Kallioinen gård Asujärvi sjö
  Isojoki bäck Kallioinen gård Asu-,-järvi,-lombolo,-rova, se Asso -järvi etc. Saknas
  Isojoki å Kallioinen ortn. Asukero berg
  Isojänkkä sank mark Järvenaita gårdar Asulombolo, se Assolompolo Saknas
  Isojänkkä myr Kaarti gård Asurova berg
  Isokero berg Kaarti gd. Asurova höjd
  Isokeronvuoma myr Kallanpirtti torp. Asurova berg
  Isokumpula berg Kalliainen gård Aukealevä myr
  Isolaki berg Kalliainen hemman. Aukirova berg
  Isolompolo sankmark Kallinen gård. Aukivuoma myr
  Isopalo svedjemark Kallioinen gård Auneksenniemenlato lada.
  Iso-Perttuli berg /Se Kallionen gd Auneksenniemi udde.
  Isorova berg Kallioinen gd Autiomenmaa hedmark
  Isorova skogshed Kallioniemi sommarvilla. Auteimenmaa skogland
  Isosuo uppodlad myr Kangas bydel Autilankojusta kulle?
  Isovaara berg Kangas bydel Autiomenlahti vik
  Isovaara berg o. triangelpunkt Kangas bydel Autiomenniemi udde
  Isovaara berg Kangas gård Bilinkberget, se Ruokovaara Saknas
  Isovaara skogshöjd Kangas gd Björkudden udde
  Pikku Isovaara höjdsträckn. Kannikko gd Björkudden udde
  Isovaaranjänkkä myr Kannusjärvi by Björnfootinoja bäck
  Isovaaranjänkkä myr Kannusjärvi by Björnfuutinoja bäck
  Isovinsa berg Kannusjärvi by Brännin-Abonlato lada.
  Isovinsa berg Kardis gård Brännströmin-Levinsarka skifte
  Isovinsa höjd Karkeinen gård Butin Hieta holme
  Isovuoma sank mark Katinniemi gård Bäravaara berg
  Isovuoma myr Katiranta bydel Bäravaara berg
  Isovuoma myr Keksi gårdar Bäravaara berg
  Isovuoma sank mark Keksi gd Bäravaara berg
  Itä-Koiravaaranvuoma myr Kenttä gd Ellinniemi udde
  Itä-Koljojänkkä myr Kenttä gård Erkheikinniemi udde
  Jalorova, Lilla skogsås Kenttä gård Erkinjänkkä myr.
  Jalorova, Stora höjd Kenttä område Erkinvinsa berg
  Jarvavaara höjd Kenttä bydel Erkinvinsa berg
  Jarvavaara berg Kenttätalo förr lada Erkinvinsa berg
  Jokiniemenoja bäck Kentänpää bydel Erkinäijän oikotie väg.
  Jokisaajo höjd Kentänpää bydel Etunen Koivumaa hed
  Jolma bäck /Se Keroniemi kronotorp Etunenplankkuladonsarka vall
  Jomotusjärvenmaa myr Kerttu gård Etunenvaara höjd
  Jomotusjärvi sjö Kerttu gd Evankarkaa vall (numera ej i bruk)
  Jomotusoja bäck Keskitalo gd Evanpirtinsia husgrund.
  Jomotuspalo höjd Keskitalo gård Faarinlahti vik
  Jomotusvaara höjd Keskitalo gd Faarinlahti vik
  Jouttenjärvi sjö Keskitalo gårdar Faarivainanhaka kulle
  Jouttenoja bäck Kieri gårdar Firskaanpalo terräng
  Jukulajänkkä myr Kieri gd Fiskaalinvainio ängsmark
  Jukulajärvi tjärn Kierivuolo gård. Flyykärinkorva udde
  Jukulajärvi sjö Kleemo gårdar Flyykärinkorva fors
  Jukulanvaara berg Klemo gårdar Formuoja myr
  Jukulavaara berg Kleemo gd Forsholmen myrholme
  Junkijärvi sjö Knösen, se 14 Jänkisjärvi Saknas Forsholmmyran myr
  Junkioja Saknas Kohkoinen gårdar Forsinlato lada.
  Junkioja bäck Kohkoinen gd Gillerijoki bäck
  Junkirova skogshöjd Kohkonen gårdar Gillerijoki, se Killeröoja bäck
  Juojoki bäck Koivupalo gård Gillerijoki bäck
  Juojoki bäck Kojupalo gård Gillerijoki bäck
  Juojoki bäck Kommes gd Gillerioja bäck
  Juojoki bäck Kommes gd Gilleroja bäck
  Juojärvi tjärn Korpi gård Gillerojaknösen skogshöjd
  Juojärvi sjö Korpi gd Granudden udde
  Juojärvi tjärn Korpikoski Saknas Granudden udde
  Juorova höjd Korva by Gravmyran myr
  Jupukanoja bäck Korva by Grymminjänkkä myr
  Jupukkajärvi tjärn Korva ortn. Grymminjänkkä slåttermyr
  Jupukanjänkkä myr Korvala gd Haapaaho höjd
  Jupukka terräng Korvola gård Haapaja udde
  Jupukkajärvi tjärn Korvola gd Haapajanniemi udde
  Jupukkajärvi, Pikku tjärn Kristo gd Haapajannokka udde
  Jupukkajärvi, Iso sjö Krutrök hemman Haapakylänkangas hedland
  Jupukkajärvi, Pikku sjö Krymmi gård Haapakylänpudas älvgren
  Jupukkavaara berg Kryytröökki gd Haapakylänsaari ö
  Jupukkavaara berg Kuitasniemi, se Kuittasniemi gd Haapakylänsaari holme
  Jussivaara berg Kuittasjärvi hållplats Haapalahti vik
  Jussivaaranjänkkä myr Kuittasniemi gd Haapalehdonjänkkä myr
  Juurakkojänkkä myr Kuittasniemi gd (hemman) Haapalehdonkuru myr
  Juurakkomaa höjd Kuivakangas hp Haapalehdonkuru bäckravin
  Juusomajavalehto lövskog Kuivakangas Saknas Haapalehto skogsmark
  Jylhäjoki å Kuivakangas Saknas Haapamaa hed
  Jyppyrä höjd Kuivakangas Saknas Haapamaa höjd
  Jypykkä skogsområde Kuivakangas Saknas Haapamaa hed
  Jylhäjärvi sank mark Kuivakangas Saknas Haapamaa skogland
  Jylhävaara berg Kuivakangas Saknas Haapamaa skogland
  Jäivaara, Alanen berg Kuivakangas Saknas Haapamaa skogsparti
  Jäivaara, Alanen berg Kuivakangas by Haapamaa skogsparti
  Jäivaara, Ylinen skogshöjd Kuivakangas by Haapamaanjänkkä myr
  Jäivaaranjänkkä myrmark Kuivakangas by Haapaniemenlato lada.
  Jäkälävaara berg Kuivakangas by Haapaniemi udde
  Jäkälävaara skogsås Kuivakangas by Haapaojanniemi udde
  Jäkälävuoma myr Kuivakangas by Haapaojannokka udde
  Jänkentaustanmaa skogsområde Kuivakangas by Haapaojannokka udde
  Jänkäntaustanmaa skogsås Kuivakangas by Haapasaari holme
  Jänkisjoki bäck Kuivakangas by Haapasaari holme
  Jänkisjoki bäck Kuivakangas by Haapasaari holme
  Jänkisjärvi sjö Kuivakangas by Haapasaari holme
  Jänkisjärvi sjö Kuivakangas by Haapasaari holme
  Jänkkäjoki bäck Kuivakangas by Haapasari holme
  Jäkäläjänkkä myr Kuivakangas by Haapasaari holme
  Järvenpää terräng Kuivakangas by Haarakoski fors
  Järvenpäänjänkkä sank mark Kuivakangas by Haaralehto skogsparti
  Järvenpäänjänkkä myr Kuivakangas by Haavat aspar.
  Järvenpäänjänkkä myr Kuivakangas by Haavat aspar.
  Järvenpäänoja bäck Kuivakangas ortn. Haisujoki bäck
  Järvenpäänoja bäck Kuivakangas, ala by(del) Haisujoki bäck
  Järvenpäävuoma sank mark Kuivakangas, ala by(del) Haisujoki bäck
  Järvensaari udde Kuivakangas, yli by(del) Haisujänkkä myr
  Järvenvälijänkkä myr Kukkutieva gd Haisujänkkä myr
  Järvenvälijänkkä myr Kukkutieva (?) gård Haisujärvi bäck (!?)
  Järvikäinen tjärn Kulmungi, se Kulmunki ödetorp Haisunsuu vik
  Järvilaki skogshöjd Kulmunki gårdar Haisuvuoma myr
  Järviöjärvi tjärn Kulmunki torp Haka-Kallanlato lada.
  Järviövaara berg Kulmunki kronotorp Hakakarkea vall (numera ej bruk)
  Kaakkurijärvi tjärn Kurajärvi, se Kuurajärvi traktnamn Hakamaa nyodling.
  Kaakkuriniemi udde Kurajärvi by Hakkari strandäng.
  Kaaremaa skogsmark Kurajärvi by Hakkarin isolato lada.
  Kaaremaa skogsmark Kurajärvi, se Kuurajärvi by Halkohuonenlato lada.
  Kaarti odlad mark Kuttainen gård Halkokangas torpställe
  Kaartiskamaa skogsmark Kuttainen gd Halkokangas skogsmark
  Kahrasenjärvi tjärn Kuurajärvi traktnamn Halkoplassi vedupplagsplats.
  Kahrasenoja bäck Kuurajärvi by Halkoplassi vedhuggningsplats.
  Kahrasenvaara berg Kuurajärvi by Halkorante vedplats.
  Kaijavaara berg Kuusijärvi Saknas Hallikanjärvi sjö
  Kaijavaaranoja bäck Kuusijärvi by Hallikanpalot hedland
  Kaitajuojärvi sjö Kuusijärvi by Hangasvaara berg
  Kaitajuovo, se *Kottajärvi sjö Kuusijärvi by Hangasvaara berg
  Kaivosjänkkä myr Kuusijärvi by Hangasvaara berg
  Kaivosjänkkä, Pikku sank mark Kvarngärdan, se 71-72 Kuivakangas Saknas Hangasvaara höjd
  Kalliolaki bergstopp Kvarntorp, se 73-74 Kuivakangas Saknas Hangasvuoma myr
  Kalliolaki höjd Kyrkoherdebolet Saknas Hanhiinoja bäck
  Kalliovaara berg Kyrkoherdebostället Saknas Hanhijärvi sjö
  Kalliovaara berg Käyräsvuopio gårdar Hanhinriipi tjärn
  Kalliovaara skogshöjd Käyräsvuopio gårdar Hanhinvaara berg
  Kalliovaaranvuoma myr Käyräsvuopio gårdar Hanhinvittikko skogsås
  Kallojärvi sjö Käyräsvuopio gårdar Hanhinvittikko hedland
  Kallolehto lövskog Käyräsvuopio gårdar Hanhinvittikko fäb., se Hanhinvittikon känttä Saknas
  Kallooja bäck Käyräsvuopio gd Hanhinvittikon kenttä fäbodar
  Kaltiojänkkä sank mark Käyräsvuopio, alainen gård Hanhinvuoma myr
  Kaltiojänkkä myr Köysikangas gd Hanhinvuoma myr
  Kaltiojänkkä sank mark Köysikangas gd Hanhinvuomat myrar
  Kaltiojärvi sjö Lahdenpää ortn. Hanhinvaara berg
  Kaltiokukkula höjd Lahti gd Hanhinvuoma, se Hanhivuoma myr
  Kaltiokukkula kulle Lahti gd Hanhioja bäck
  Kaltiolahti vik Lahti gd Hanhivaara berg
  Kaltionperä terräng Laitamaa gård Hanhivuoma myr
  Kaltiovuoma myr Laitamaa gd Hanhivuoma myr
  Kannusjoki bäck Laitamaa gd Hanhivuoma myr
  Kannusjärvi tjärn Laksi gård Hanneksenmukanjänkkä ängsmark
  Kannusjärvi sjö Lampinen, se Lampisenpää hp Hannu udde.
  Kannusvaara höjd Lampinen gård Hannukanjärvi sjö
  Kannusmäki bergssluttning Lampinen gd Hannukanjärvi sjö
  Kantaanjärvet sjöar /Se Lampisenpää hp Hannukanoja bäck
  Kantaanjärvi, Alanen sjö Lampisenpää del av by Hannukanoja bäck
  Kantaanjärvi, Ylinen sjö Lampisenpää bydel Hannukanoja bäck
  Kantaanmaa höjd Lankkuvaara gård Hannukanriipi sjö
  Kantaanoja bäck Lankkuvaara gd Hannukanrova höjd
  Kantaanvuoma sank mark Lantto lastplats Hannukanrova höjd
  Kantovaara höjd Lantto gård Hannukanrova skogsskifte.
  Kantovaaranvuoma sank mark Lantto gd Hannukanrovanjänkkä myr.
  Karhakkamaa skogsmark Lass-gården gård Hannukanrovanjänkkä myrslåtter.
  Karhakkamaa terräng Laukkuvaara gård Hannukanrovanlaki bergstopp.
  Karhujänkkä myr Laulaja gd Hannukanvaara ber
  Karhujänkkä myr Laulaja gd Hannukanvaara berg
  Karhulompolo tjärn Lauri gd Hannukanjärvi sjö
  Karhulompolo sjö /Se Lauri gd Hannukkajärvi sjö
  Karhulompolo sjö /Se Lax gård Hannukkajärvi sjö
  Karhulompolonjärvi, se Karlhulompolo Saknas /Se Lax gd Hannukkajärvi sjö
  Karhulompolonvuoma myr Lehtimaanperä ortn. Hannukanriipi sjö
  Karhulompolonvuoma sank mark Lehto, se 15 Jänkisjärvi Saknas Hannukanriipi sjö
  Karhumaa höjd Lehto gd Hannukanriipinoja bäck
  Karhunmaa skogsområde Lehto gd Hannukanrova berg
  Karhunmaanoja bäck Lehto hemman Hannukanvaara berg
  Karhuoja bäck Lehto gd Hannukanvaara berg
  Karhupalo höjd Leipiöniemi gård Hannukkavaara berg
  Karijärvi tjärn Leipiösaari Saknas Hannukkavaara berg
  Karijärvi tjärn Lempinen gd Hannukkavaara, se Hannukanvaara berg
  Karivaara höjd Lempisentalo gd Hannukkavaara berg
  Karivuoma sank mark Lenning gård Hannukkavaara berg /Se
  Karivuomansaajo sank mark Lenning gd Hannun-niemi udde
  Karjalainen berg /Se Lerbo, se 5-6 Turtola Saknas Hannunniemi udde
  Karjusaari holme Lerdal, se 75 Kuivakangas Saknas Hannuntie väg.
  Karjusaari terräng Lidhem kronotorp Harrijänkkä myr
  Karttulamaanjärvi sjö Lukkari gård Harrijänkkä myr
  Karttulamaanvaara berg Lukkari gd Harrijänkkä slåttermyr
  Katajajärvi tjärn Luttu gd Harrikangas hedland
  Katinniemi udde Luttu gård. Harrikangas tallhed
  Kattilakoski fors Luttu gård. Harrioja bäck
  Kattilakoski fors /Se Luttu gård Harrioja bäck
  Kattilakoski fors Luttu gård. Harrioja bäck
  Kattilasaari holme Luttu gård. Harrioja bäck
  Kattmyran myr Luttu gård. Hattukoskenpalo barrskogshed
  Kauniskangas hed Luttu gård. Hattukoski fors
  Keuttämaa terräng Luttu gård. Hattukoski fors
  Kenttäniemi terräng Luttu gård. Haukioja bäck
  Kenttäniemi udde Luttu ortn. Haukioja bäck
  Kero höjd Lutun Fransi gård. Hautakangas hed
  Kero höjd Lutun-Iikka gård. Hautalaki berg
  Kerojänkkä myr Lutun-Isko gård. Hautalaki topp
  Kerojänkkä myr Länninki gård Hautalaki bergstopp
  Keronoja bäck Maaherra gård Hautamaa berg
  Keronoja bäck Maaherra gd Hautamaa berg
  Keronvuoma myr Makkarajärvi kronotorp Hautamaa höjd
  Kertunsaajo höjd Mandanpirtti boningshus. Hautamaa hedland
  Kerovuoma sank mark Martanvainio avskild odlingsdel Hautamaa hedland
  Kerovuoma sank mark Matarengi Saknas Hautamaa ås
  Keskinenjoki bäck Matarengip by Hautamaa höjd
  Keskinenrova berg Matarengi by Hautamaa skogsparti
  Keskinenrova terräng Matarengi by Hautamaa höjd
  Keskisenlaenoja bäck Matarengi by Hautamaa berg /Se
  Keskitieva terräng Matarengi by Hautamaa höjd
  Kesäkkämaa skogsmark Matarengi by Hautamaanjänkkä myr
  Kesä-Parosenmaa skogsområde Matarengi by Hautamaanjänkkä myr
  Ketunkallio klippa Matarengi by Hautamaat hedar
  Ketunkallio höjd Matarengi kyrkby Hautatieva höjd
  Ketunriipi tjärn Matarengi by Hautatölpäs backe el. ås
  Kiimaharju ås Matarengi kyrkby Havoilla stenbunden mark.
  Kiimaharjunkuru klyfta Matarengin alapää bydel Etelä Heikijärvi sjö
  Kiimajänkkä sank mark Matarenki by E. Heikijärvi sjö
  Kiimarova höjd Matarenki by Heikijärvi Eteläinen sjö /Se
  Kiimarova berg Matarenki kyrkby Pikku Heikijärvi, se Pikku Heikinjärvi sjö
  Kiiskilammi tjärn Mattila gårdar P. Heikij., se Ylinen Heikinjärvi sjö
  Killeröoja bäck Mattila gd Heikijärvi Pohjoinen sjö /Se
  Killeröoja bäck Mattilan-Antin pirtinsia boplats. Heikivaara, se Heikinvaara berg
  Killinginmaa terräng Mattilan-Antin pirtinsia boplats. Heikinjoenlahti vik
  Kilmarivaara berg Mattinen gård Heikinjoki bäck
  Kilmarivaara skogshöjd Mattinen gd Heikinjärvet sjöar
  Kilmarivuoma myr Maunu gd Alainen Heikinjärvi sjö
  Kilmarivuoma myr Maunu hemman Pikku Heikinjärvi sjö
  Kinnasriipi tjärn Mella gård Ylinen Heikinjärvi sjö
  Kinnasrova, Iso o. Pikku höjd Mella del av by Heikinjärvi, Alinen sjö
  Kipelijärvi sjö Mella gd Heikinjärvi, Ylinen sjö
  Kipelirova moränås Mettäjärvi traktnamn Heikinoja bäck
  Kipelivaara berg Metsäjärvi by Heikinrova höjd
  Kipelivuoma myr Mettäjärvi by Heikinvaara berg
  Kirkkotievanjänkkä myr Mettämikko gd Heikinvaara berg
  Kirkkotievanoja bäck Mettävainio gd Heikinvaara berg
  Kirkkotievanpalo sved Mettävainio gård Heikinvaara berg
  Kirkonpirkkiö odling Mikko gd Heikinvaara berg.
  Kitinvaaranoja bäck Mikkola gård Heikinvaara berg /Se
  Kitinvaaranvuoma sank mark Mikkola gd Heinäjänkkä myr
  Kitkaleenjänkkä myr Mikontalo gd Heinäjänkkä slåttermyr
  *Kittisvaara berg /Se Mittigården gård Heinäjänkänvaara berg
  Kitturainen terräng Mukkajärvi by Heinävuoma slåttermyr
  Kitujärvi tjärn Mukkajärvi by Heinävuomanoja bäck
  Kiturova skogsås Mukkajärvi by Heikivaara berg
  Kivihuoneenlaki höjd Mukkajärvi by /Se Hepokangas hed
  Kivijänkkä myr (Isi) Mukkajärvi by Heponiemenlahti vik
  Kivijärvenoja bäck Mukkaperä by Heponiemi udde
  Kivijärvi sjö Mukkavaara gd Heponiemi udde
  Kivilaenvuoma myr Mukkavaara gd Heponiemi udde
  Kivilaki berg Muoskojärvi, se 16 Jänkisjärvi Saknas Hepooja bäck
  Kivilaki bergstopp Muotka gård Hevoshaka hage (inhägnad för djuren)
  Kivilaki höjd o. triangelpunkt Muotka gårdar Hevoskaulat hedar
  Kivilaki skogshöjd Muotka gd Hevoslaki berg
  Kivilaki höjd Myllykangas bydel Hevoslaki berg
  Kivirantaoja bäck Myllykangas gd Hevoslaki berg
  Kivirova berg Myllykangas gd Hevoslaki bergstopp
  Koijulaki bergstopp   Hevostenjänkkä myr
  Koijumaa skogsmark   Hevostie väg.
  Koijumaa höjd   Hevostilaki, se Hevoslaki berg
  Koijumaa, Etunen björkskogsområde   Hevostilaki, se Hevoslaki berg
  Koijusaajo myr   Hevostilaki, se Hevoslaki berg
  Koijusaajo skogsås   Hevostilaki bergstopp /Se
  Koijusaajo skogshöjd   Hevosvaara bydel
  Koijuvaara berg   Hevosvaara berg
  Koijuvaara berg   Hevosvaara berg
  Koijuvaaransaajo ås   Hevosvaara bergstopp
  Koijuvaaranvuoma myr   Hieta holme
  Koiravaara berg   Hietakangas tallhed
  Koiravaara höjd   Hietakangas skogsparti
  Koivistovuoma myr   Hietakuoppa grop
  Koivujupukka höjd   Hietalahti vik
  Koivumaa skogsmark   Hietalahti vik
  Koivumaa skogsmark   Hietalahti vik
  Koivumaa skogsmark   Hietalanlantto vattenpöl
  Koivumaa skogsmark   Hietamella strand
  Koivusaajo höjd   Hietaoja bäck
  Koljo skogshöjd   Hiirijänkkä myr
  Koniluusaajo myrmark   Hiirijänkkä myr
  Koppelomaa skogsås   Hiirijänkkä myr
  Koppelomaajänkkä myrmark   Hiirijänkänsaajo skogsparti
  Korkeavaara berg   Hiirijärvenoja bäck
  Korpikoski fors   Hiirijärvi sjö
  Korpikoski, Alanen fors   Hiirijärvi sjö
  Korpikoski, Ylinen fors   Hiirijärvi sjö
  Kortelahti vik   Hiirioja bäck
  Kortelahti vik   Hiirioja bäck
  Kotarova berg   Hiirioja bäck
  Kotarovanvuoma myr   Hiirioja bäck
  Kotasaajo ås   Hiirioja bäck
  Kotasaajo sankmark   Hiiriojanjänkkä myr
  Kotosaari holme /Se   Hiirivaara berg
  Konijänkkä myr   Hiirivaara berg
  Konisaajo höjd   Hiirivaara berg
  Kontiojärvi tjärn   Hiirivaara berb
  Kontiooja bäck   Hiirivaara berg
  Kontiovaara berg   Hiirivaara berg
  Korkeajärvi tjärn   Iso Hiirivaara berg
  Korkealehto höjd   Hiirivaara, pikku berg
  Korkearova berg   Hiirivuoma myr
  Korkearovanoja bäck   Hillajänkkä myr
  Korkearovanvuoma myr   Hingalaudden udde
  Korpi terräng   Hingaloviken vik
  Korpi terräng   Hinkalolevä udde
  Korpikoski fors   Hinkaloudden udde
  Korpikoski fors /Se   Hipakaisenlahti vik
  Koskenvuopio vik   Hipakaisennokka udde
  Kotajärvi sjö   Hiri Vuopio, se Hiirioja bäck
  Kotalaki skogsmark   Hirsijoki Saknas
  Kotamaa terräng   Hirsijoki bäck
  Kotarova terräng   Hirsikangas hed
  Kotasaajo terräng   Hirsimaa skoghöjd
  Kotavaara berg   Hirsimaanoja bäck
  Kotosaari holme   Hirsimaanoja bäck
  Kotovaara höjd   Hirsivaara berg
  *Kottajärvi sjö   Hirttaberget berg
  Koukkujärvi tjärn   Hirttaberget berg
  Koukkuoja bäck   Hirttabergtjärn tjärn
  Koukkukuusikko höjd   Hirttabäcken bäck
  Krymminjänkkä myrmark   Hirttajärvi sjö
  Krymminrova berg   Hirttamyran myr
  Kuijunoja bäck   Hirttaoja bäck
  Kuijunoja bäck   Hirttavaara berg
  Kuijuvaara berg   Hirttavaara berg
  Kuijuvaara skogshöjd   Hirttavaara berg
  Kuijuvuoma myr   Hirvaankangas skogsparti
  *Kuitabäcken, se Kuittasjoki bäck /Se   Hirvaskangas hedland
  *Kuitaperi, se ?Kuitisvaara berg   Hirvaskoski fors
  ?Kuitisvaara berg /Se   Hirvaskoski fors
  Kuittasjoki bäck /Se   Hirvaskoski fors
  Kuittasjoki å   Hirvijoki bäck
  Kuittasjoki å /Se   Hirvijärvenoja bäck
  Kuittasjärvi sjö   Hirvijärvi sjö
  Kuittasjärvi sjö   Hirvijärvi sjö
  Kuittasjärvi sjö /Se   Hirvijärvi, pikku tjärn
  Kuittasniemi udde   Hirvivaara berg
  Kuivajoki bäck   Hirvivaara berg
  Kuivajoki bäck /Se   Hirvivaaranjänkkä myr
  Kuivajärvi sjö   Hoikkapalo hed
  Kuivajärvi sjö /Se   Hoikkapalo skogland
  Kuivakankaanpudas älvgren /Se   Hoikkapalo skogsparti
  Kuivalaki höjd   Hollasenjänkkä myr
  Kuivalaki berg /Se   Hollasenkero berg
  Kuivamaa skogsmark   Hollasenkero berg
  Kuivaniemi udde   Hollasenmaa berg
  Kuivaniemi udde   Hollasenmaa berg
  Kuivavaara höjd   Hollasenmaa berg
  Kuivavaara berg   Hollasenmaa fäb., se Kollasenmaan känttä Saknas
  Kuivavaara skogshöjd   Hollasenmaanjänkkä myr
  Kuivavaaranjänkkä sank mark   Hollasenmaan kenttä fäbodvall
  Kuivavaaranvuoma myr   Holvi fors
  Kukkaro terräng   Holvisuvanto sel
  Kukkarojärvi tjärn   Honkajänkkä myr
  Kulhainen terräng   Honkalaenjänkkä myr
  Kulmunginrovanperä del av skogshed   Honkalaki berg
  Kulmunkijoki bäck   Honkamaa skogland
  Kulmunkijoki å   Hormuoja bäck
  Kulmunkinjärvi sjö /Se   Hosiojärvi sjö
  Kulmunkinoja bäck /Se   Hosiojärvi sjö
  Kulmunkinrova berg /Se   Hosiokosket flera små forsar
  Kulmunkirova triangelpunkt o. berg   Hosiokoski fors
  Kulmunkivuoma myr   Hosiorämeä myr
  Kumphuusi terräng   Hosiosuvanto sel
  Kumphuusinoja bäck   Hosiosuvanto sel
  Kumphuusinvuoma myr   Hosiovaara berg
  Kuorajoki bäck   Hosiovaara berg
  Kuorajärvi sjö   Hosiovaara berg
  Kuorarovat höjd   Hosiovuoma myr
  Kuoravaara berg   Hosiovuoma myr
  Kuotko odling   Hossivaara berg
  Kurkelainen, Alainen myr   Hossivaara berg
  Kurkelainen, Ylinen myr   Hossivaara berg.
  Kurkkio fors /Se   Hossivaarankaltio kallkälla.
  Kursuharju ås   Hossivaaransarka skifte.
  Kursuvaara berg   Hossivaaranvuoma myr.
  Kuurajoki bäck   Hossivuoma(?) myr
  Kuurajärvi sjö   Hosuvaara, se Hosiovaara berg
  ?Kuurajärvi sjö   Hotellipalo hed
  Kuurajärvi sjö   Huha berg
  Kuuravaara höjd   Huhdanjänkkä myr
  Kuuravuoma sank mark   Huhdanjänkkä myr
  Kuusijärvi sjö   Huhta berg
  Kuusijärvi sjö   Huhta berg
  Kuusikkolaki höjd   Huhta berg
  Kuusikkovaara höjd   Huhta höjd
  Kuusikkovaara, Takanen höjd   Huhta skogsbacke
  Kuusikkovuoma myr   Huhta höjd
  Kuusikkovuomanoja bäck   Huhta höjd
  Kuusi-Kotavaara berg   Huhta skogsland
  Kuusilaenpalo skogsås   Huhta skogsparti
  Kuusilaenpalo skogsås   Huhta höjd
  Kuusilaki bergstopp   Huhtajänkkä myr
  Kuusilaki bergstopp   Huhtajänkkä myr
  Kuusilaki skogshöjd   Huhtajänkkä myr
  Kuusi-Matinrova bergshöjd   Huhtakero berg
  Kuusiniemi terräng   Huhtalaki berg
  Kuusioja bäck   Huhtalaki berg
  Kuusivaara berg   Huhtaoja bäck
  Kuusivaara skogshöjd   Huhtapalo höjd
  Kuusivaara berg   Huhtapalo skogland
  Kuusivaara berg /Se   Huhtapalo höjd
  Kuusivaarankero berg   Huhtapalonmaa hed
  Kylansaari holme   Huhtasaari holme
  Kylmäoja bäck   Huivikoski fors
  Kylmäoja bäck   Huivirova höjd
  Kylmäoja bäck   Hulkki berg
  Kylmäoja bäck   Hulkkivaara berg
  Kylmävuoma myr   Hulkkivaara berg
  Kylänsaari holme   Humalisto Saknas
  Kylänsaari holme   Humalisto del av holme
  Kylänsaari holme   Hurnikavaara berg
  Kynsivaara berg   Hurnikavaara berg /Se
  Kynsivaara berg   Etuinen Hurnikka höjd
  Kyröjoki å   Taka Hurnikka höjd
  Kåtaknösen skogsås   Etuinen Hurnikko berg
  *Kängisfall fall   Takainen Hurnikko berg
  Kärppäjoki bäck   Hurnikavaara, se Hurnikko berg
  Kärppäjoki bäck   Hurnikko berg
  Kärppäjoki bäck   Hurumaa höjd
  Kärppäjärvi sank mark   Hurunvaara berg
  Kärppäjärvi, Pikku tjärn   Hurunvaara berg
  Kärppälehto höjd   Huruvaara berg
  Kärppäsaajo höjd   Huttajänkki myr
  Kärppävaara berg   Huttalaki berg
  Kärppävuoma myr   Huttamyran myr
  Kärsiäinen höjd   Huttamyrknösarna kullar
  Kärsiäisenjärvi sjö   Huu(d)envaara berg
  Käyrävaara höjd   Huu(d)envaaranoja bäck
  Käyrävaara berg   Huuevaara berg
  Käärmesaajo myrslåtter   Huuevaara berg
  Köytejänkkä myr   Huuenvaaranjänkkä myr
  Laheranta strandområde   Huuevaaranoja bäck
  Laitamaa skogsmark   Huuevaaranoja, Ylinen bäck
  Lakijänkkä myr   Huuevaaranvuoma myr
  Lakijänkkä myr   Huukinlahti vik
  Lakijänkkä myr   Huukinniemi udde
  *Lambinenniva strömdrag /Se   Huukinoja bäck
  Lammasniemi udde   Huukinoja ortn.
  Lammasvaara berg   Huurnikko berg
  Lammijoki bäck   Huusivuoma myr
  Lammijoki å /Se   Hyelivaara, se Huuevaara berg
  Lammijänkkä myr   Hyehvaara berg
  Lammijänkkä myr   Hyehvaara berg /Se
  Lammijärvi sjö   Hyllikuopat gropar
  Lammijärvi tjärn   Hyllikuopat gropar
  Lammijärvi sjö /Se   Hyllikuoppa grop
  Lammijärvi tjärn   Hyppykarkea vall.
  Lammipalo terräng   Hyppytörmä öppen bergsslänt.
  Lammirova berg /Se   Hyrremaa hedland
  Lammivaara höjd   Hyrrerova berg
  Lammivaara skogshöjd   Hyrrerova höjd
  Lammivaara berg /Se   Hyrrerova höjd /Se
  Lammivaara berg   Hyrrerovanautto myr
  Lampssuanto lugnvatten   Hyrryrova höjd
  Lamusaajo höjd   Hytimaa hed
  Lapinkaarteenjänkkä myr   Hytimaa skogsmark
  Lapinkodanjänkkä myr   Hyysikkäkarkea vall
  Lapinkodanjänkkä myr   Hälppä-Kallanlato lada.
  Lapinkodanmaa höjd   Hämäläinenö berg
  Lapinkotajänkkä myr   Härkämännikkö skogsås
  Lapinkotamännikkö terräng   Härkäniemenlahti vik
  Lapujärvi tjärn   Härkäniemi udde
  Lapuvaara höjd   Härkäniemi udde
  Lapuvuoma myr   Härkäsaadio myrholme
  Latojänkkä sank mark   Härkäsaajo höjd
  Laukkukangas hed   Härvjärv sjö
  Laukkukankaanvuoma myr   Härvjärvberget berg
  Laukkuvaara berg   Härvjärvbergmyran myr
  Laukkuvaara skogshöjd   Härvjärvbäcken bäck
  Laulajajänkkä myr   Härvjärvtjärn tjärn
  Lautakankaanvaara höjd   Härvjärvån bäck
  Lautakankaanvaara berg   Häämäläinen skogland
  Lautakotajänkkä myr   Högmyran myr
  Lautakotajänkkä myr   Höllö hedmark
  Lautakotajärvi sjö   Hömyran myr
  Lautakotajärvi tjärn   Hömyrberget berg
  Laviniitty slåtteräng /Se   Idänpuolen alanenlato lada.
  Lehikkolaki bergstopp   Idänpuolenlato lada.
  Lehikkolaki bergstopp /Se   Idänpuolen ylinenlato lada.
  Lehikkorova höjd   Idänpuoli del av äng.
  Lehmäsurmajänkkä myr   Iikanpytinkinsia husgrund.
  Lehonjärvi sjö   Iivarinniemi udde
  Lehonpäänjänkkä sank mark   Iivarinniemi udde
  Lehonvuoma sank mark   Inganvainio ängsmark
  Lehtilaki bergstopp   Innerstbäcken bäck
  Lehtilaki bergstopp   Innerstiträsket vik
  Lehtilaki skogsområde   Isoaitta stolpebord.
  Lehtilaki skogshöjd   Isaauhta höjd
  Lehtilaki höjd   Iso Jalorova berg
  Lehtimaa skogsmark   Isojoki bäck
  Lehtimaa terräng   Isojoki bäck
  Lehtimaa höjd   Isojoki bäck
  Lehto-Kitinvaara höjd   Isojoki å /Se
  Lehtolaki skogshöjd   Isojoki å
  Leipiöjoki å   Isojänkkä myr
  Leipiöjoki å   Isojänkkä myr.
  Leipiömaa skogsmark   Isokaltio källa.
  Leipiöniemi udde   Isokarkko stenbrygga.
  Leipiösaari holme   Isokero berg
  Lempasjoki å   Isokero berg.
  Lempasjärvi tjärn   Isokeronalanokka bergstop.
  Lempaslehto terräng   Isokivi sten.
  Lempassaajo myrslåtter   Isokivi sten.
  Levävaara berg   Isokivi sten.
  Liekosaajo terräng   Isokivikarkko stenbrygga.
  Liikamaa skogsmark   Isokuusi gran.
  Liikamaa skogsmark   Isolaki topp
  Liikamaa skogsmark   Isolaki bergstopp
  Liikamaa terräng   Isolaki berg
  Liikamaa skogsmark   Isolato lada.
  Liikamaa höjd   Isolato lada.
  Liikamaanjänkkä myr   Isolato lada.
  Liikamaanlaki bergstopp   Isolompolo sjö
  Likakurunmaa skogshöjd   Isolompolo myr
  Likaoja bäck   Isolompolo sankmark
  Liljasaajo myr   Isomänty tall.
  Littisvaara berg   Isomänty träd.
  Littiäinen holme   Isoniemennokka udde.
  Littiäispuas sund   Isoniva kraftigt strömdrag
  Lompolojärvi sjö   Isonmatinvuoma slåttermyrv.
  Lompolokero fjälltopp   Iso Nuoravaara berg
  Lompolokero berg   Isopalo moränhed
  Lompolonniemi udde   Isopalo bergsluttning
  Lompolonoja bäck   Isopellonpihlaja rönn.
  Lompolonpalo terräng   Isopellontausta blandad lövskog.
  Lompolonperä vik   Isopelto åker
  Lompolovaara berg   Isopelto åker
  Lompolovaara berg   Isopelto åker.
  Luomajoki å   Isorova berg
  Luomajärvenrämeä myr   Isorova berg
  Luppionpuas gren av Torneälv   Isosainiemenkallio berg
  Lutunlahti vik   Isosainiemennokka uddspets.
  Luppionpudas älvförgrening   Isosainiemi udde.
  Luppionpudas älvförgrening   Isosuo myr
  Lylymaa höjd   Isosuo myr
  Lylymaanjänkkä myr   Isosuo ortn.
  Lähejänkkä myr   Isot-kivet stenar.
  Länsi-Kviravaaranvuoma myr   Isotpalot skogland
  Länsi-Koljojänkkä myr   Isovaara berg
  Maanselkä skogsås   Isovaara berg
  Maatune holme /Se   Isovaara berg
  Maejänkkä myr   Isovaara berg
  Maekero berg   Iso vaara berg
  Maevaara berg   Isovaara berg
  Maevuoma myr   Isovaara berg
  Majavajoki bäck   Isovaara berg
  Majavajänkkä myr   Isovaara höjd
  Majavajärvi, se *Moisajärvi sjö   Isovaara, se Puostikoekenmaa berg
  Majavaara berg   Isovaara berg
  Majavajoki bäck   Isovaara berg
  Majavajänkkä myr   Isovaaras, iso berg
  Majavajärvi sjö   Isovaara, pikku berg
  Makkarajoki bäck   Isovaaranjänkkä myr
  Makkarajoki bäck   Isovaaranjänkkä myr
  Makkarajänkkä myr   Isovaaranjänkkä myr
  Makkarajärvi sjö   Isovaaranlammi tjärn
  Makkarajärvi sjö   Isovaaranoja bäck
  Makkaralehto terräng   Isonvaaranoja bäck
  Makkaramännikkö myr   Isovaaranriipi sjö
  Makkarariipi sjö   Isovaaranvuoma myr
  Makkaratjärnen tjärn   Isovinsa berg
  Makkaravaara höjd   Isovinsa berg
  Makkaroja bäck   Isovinsa höjd /Se
  Malkaautto terräng   Isovuoma myrö.
  Manolavaara skogshöjd   Isovuoma myr
  Marjosaari holme   Isovuoma myr
  *Mariosaariniva strömdrag /Se   Isovuoma myr
  Martinmännikkö skogsmark   Isovuoma myr
  Martinmännikkö terräng   Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Itälaita bergflank.
      Jaaranloukkukangas höjd
      Jalorova skogsås
      Jalorova hedland
      Jalorova skogsparti
      Jalorova berg
      Jalurova berg
      Jarvavaara berg
      Jarvavaara berg
      Jukulajärvi sjö
      Jukulavaara berg
      Jaukkuri biflod
      Joensuu vik
      Jokipää vall.
      Jokisaajot hedar
      Jolma bäck
      Jomutusjoki bäck
      Jomotusjärvi sjö
      Jomutusjärvi sjö
      Jomutusjärvi sjö
      Jomotusjärvi sjö
      Jomotusjärvi sjö
      Jomotusjärvi sjö
      Jomotusjärvi sjö
      Jomotuskero höjd
      Jomotusoja bäck
      Jomotusoja bäck
      Jomutusoja bäck
      Jomotusojansuu vik
      Jomotusvaara berg
      Jomotusvaara berg
      Jomotusvaara berg
      Jomutusvaara berg
      Jomutusvaara berg
      Joupukkajärvi sjö
      Joutsenjärvenoja bäck
      Joutsenjärvenvuoma myr
      Joutsenjärvi sjö
      Joutsenjärvi sjö
      Joutsenjärvi sjö
      Joutsenjärvi sjö
      Joutsenoja bäck
      Joutsenoja bäck
      Joutsensaa(d)io skogshöjd
      Jukkolavaara berg
      Jukulajärvi(?) sjö
      Jukulajärvi(?) sjö
      Jukulanjärvi(?) sjö
      Jukulanoja bäck
      Jukulavaara berg
      Junkijärvi sjö
      Junkijärvi sjö
      Junkilammi sjö
      Junkilampi sjö
      Junkinjärvi sjö
      Junkinjärvi, se Junkijärvi sjö
      Junkinvittikko berg
      Junkirova berg
      Junkivuoma myr
      Junkivuoma myr
      Juntinjoki bäck
      Juojoki bäck
      Juojärvi sjö
      Juojärvi(?) sjö
      Juojärvi sjö
      Juoksenginsuvanto sel
      Juolikko stenbunden mark
      Juomuatisjoki bäck
      Juomuatisjärvi sjö
      Juomuatisjärvi, se Jomutusjärvi Saknas
      Juomuatisjärvi sjö
      Juomuatisjärvi sjö /Se
      Juomatisvaara berg
      Juomuatisvaara berg
      Juomuatisvaara berg /Se
      Juooja bäck
      Juoojanhieta strand(?)
      Juoojanlahti vik
      Juovijoki bäck
      Juovijoki bäck
      Juovijoki, se Juovoja bäck
      Juovijoki bäck /Se
      Juovijärvi sjö
      Juovijärvi sjö
      Juovijärvi sjö /Se
      Juovirova berg
      Juovoja bäck
      Juovojoensuu åmynning
      Juovojoki, se Juovijoki bäck
      Juovojoki å
      Juovojoki å /Se
      Juovojoki skifte
      Juovojärvi sjö
      Juovonperä myr
      Juovonperänjänkkä myr
      Juovonperänlato lada
      Juovooja? bäck
      Juovooja bäck
      Juovujoki å
      Juovujärvi sjö
      Juovuoja bäck
      Jupukanjänkkä myr
      Jupukanjänkkä myr
      Jupukanjänkänoja bäck
      Jupukanoja bäck
      Jupukka berg
      Jupukka berg
      Jupukka berg
      Jupukka sjö
      Jupukka berg
      Jupukka berg
      Jupukka berg
      Jupukkajärvi sjö
      Jupukkajärvi sjö
      Jupukkajärvi, pikku sjö
      Jupukkavaara berg
      Jupukkavaara berg
      Jussinjänkkä slåtteräng
      Jussivaara berg
      Jussivaara berg
      Jussivaara berg
      Jussivaaranjänkkä myr
      Jussivaaranjänkkä myr
      Jussivaaransaajo skogsparti
      Juurakkomaa hedmark
      Juurakkomaa berg
      Juurakkomaa skogland
      Juurakkomaa terräng
      Juurakkomaanoja bäck
      Juuson-Majavalehto moränhed
      Jylhäjoki bäck
      Jylhäjoki bäck
      Jylhäjänkkä myr
      Jylhäjänkkä myr
      Jylhäjärvenoja bäck
      Jylhäjärvi sjö
      Jylhäjärvi sjö
      Jylhävaara berg
      Jylhävaara berg
      Jylhävaara berg
      Jypykkä berg
      Jyrakkomaa hedmark
      Jyrakkomaa berg
      Jyrakkomaa berg
      Jyrakkomaa terräng /Se
      Jäivaara berg
      Jäivaara, Alinen berg
      Jäivaara, Ylinen berg
      Jäkäläjänkkä myr
      Jäkäläjänkkä skogsparti
      Jäkälämyran myr
      Jäkälävaara berg
      Jäkälävaara berg
      Jäkälävuoma myr
      Jäkälävuoma myr
      Jänkasån(?) bäck
      Jänkisjoki bäck
      Jänkisjoki bäck
      Jänkisjoki å
      Jänkisjoki bäck
      Jänkisjärvi sjö
      Jänkisjärvi sjö
      Jänkisjärvijoki bäck
      Jänkisjärvijoki, se Jänkisjoki bäck
      Jänkisjärvijoki å /Se
      Jänkisån å
      Jänkisån bäck
      Jänkisån bäck
      Jänkkä odling
      Jänkkä odling
      Jänkkäjoenlahti vik
      Jänkkäjoensaa(d)iot skogland
      Jänkkäjoensaajo skogsparti
      Jänkkäjoki bäck
      Jänkkäjoki bäck
      Jänkkäjoki å
      Jänkkälato lada
      Jänkkäplassi myrjord
      Jänkkätarha åkersäng
      Jänkkätarhanpolku stig
      Jänkkätie väg
      Jänkän alapää del av odling
      Jänkän isolato lada
      Jänkänrannanlato lada
      Jänkänranta övergången myrjord - tyngre jord
      Jänkänrantakarkea vall
      Jänkän ylipää del av odling
      Järvenpäänjänkkä myr
      Järvenpäänjänkkä myr
      Järvenpäänoja bäck
      Järvenpäänvaara berg
      Järvensaari holme
      Järvensaari holme
      Järventaustanmaa hedland
      Järvenvaara berg
      Järvilaki topp
      Järvilaki bergstopp
      Järvimaa höjd
      Järviovaara berg
      Järviovaaranjärvi sjö
      Järviovaaranoja bäck
      Järvipalo höjd
      Järvivaara, se Järvivaara berg
      Järvivaara(?) berg
      Järvivaara berg /Se
      Järviöjärvi sjö
      Järviöoja bäck
      Järviövaara berg
      Järviövaaranjänkkä myr
      Jäävaara berg
      Jäävaara berg /Se
      Jäävaara berg /Se
      Kaakkuri udde
      Kaakkurijärvi Saknas
      Kaakkurijärvi sjö
      Kaakkuriniemi udde
      Kaardiskamaa skogsås
      Kaardiskamaanoja bäck
      Kaartiniemi udde
      Kaartinniemi udde
      Kaartiskamaa hedland
      Kaartolamaavaara, se Karttulanmaanvaara berg
      Kahrasenjärvi sjö
      Kahrasenjärvi sjö
      Kahrasenjärvi sjö
      Kahrasenoja bäck
      Kahrasenoja bäck
      Kahrasenoja bäck
      Iso Kahrasenvaara berg
      Vähä Kahrasenvaara berg
      Kahrasenvaara berg
      Kahrasenvaara berg
      Kahrasenvaara berg
      Kaijavaara berg
      Kaihavaara, se Kaijavaara berg
      Kaihavaara, se Kaijavaara Saknas
      Kaihavaara berg /Se
      Kaijan-Mikonkari grund
      Kaijavaara berg
      Kaijavaara berg
      Kaijavaara berg
      Kainiemi udde
      Kainiemi udde
      Kaitajuojärvi sjö
      Kaitajuovo sjö
      Kaitajuovo sjö
      Kaitajuovo sjö /Se
      Kaitajuovu sjö
      Kaitajupukat bergknallar
      Kaitajupukka berg
      Kaitajupukka höjd
      Kaitajupukkat, -jupokkat, se Kaitajupukat Saknas
      Kaitajupukkat höjd /Se
      Kaivoksenpakka sank skogsmark
      Kaivoksenpakka ås
      Kaivoksenpakkaoja dike
      Kaivoksenpakkatie stig
      Kaivonkehä överbyggnad till brunn
      Kaivonkehälato lada
      Kaivos dike
      Kaivosjänkkä myr
      Kaivosoja bäck
      Kaivossarka vall
      Kalkkisaari holme
      Kalkkisaari holme
      Kallavainanhaka myr
      Kallio berg
      Kallioisen rova del av skogsås
      Kalliojärvi sjö
      Kalliojärvi, se Kallojärvi sjö
      Kalliojärvi, se Kallojärvi sjö
      Kalliojärvi sjö
      Kalliojärvi, se Kallojärvi sjö
      Kalliojärvi sjö /Se
      Kalliolaki berg
      Kalliolaki berg
      Kalliolehto, se Kallolehto berg
      Kalliolehti Saknas /Se
      Kalliolehto, se Kallolheto berg
      Kalliolehto höjd /Se
      Kallioniemi udde
      Kallioniemi udde
      Kallionkorva del av Turtolanniva
      Kalliopelto åker
      Kalliosaari, se Pahtasaari Saknas
      Kalliovaara berg
      Kalliovaara berg
      Kalliovaara, se Kallovaara berg
      Kalliovaara berg
      Kalliovaara berg
      Kalliovaara berg /Se
      Kalliovaara berg
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallolehto skogland
      Kallolehto berg
      Kallolehto berg
      Kallolehto höjd
      Kallovaara berg
      Kaltio kallkälla
      Kaltioitenpää källmark
      Kaltiojänkkä myr
      Kaltiojänkkä myr
      Kaltiojärvi sjö
      Kaltiojärvi sjö
      Kaltiolahti vik
      Kaltiolahti vik
      Kaltiolahti vik
      Kaltiolevä udde
      Kaltioniemi udde
      Kaltionperä odling
      Kaltionperäntie väg
      Kaltiosarka vall
      Kaltiovaarase Kalliovaara berg
      Kaltiovuoma myr
      Kaltiovuoma myr
      Kaltiovuoma myr
      Kaltiovuoma myr
      Kaltiovuoma myr
      Kangas hedland
      Kannanlantto naturdamm
      Kannanlato lada
      Kannansaari holme
      Kannantausta äng
      Kannikko gd
      Kannisto vall
      Kannistolato lada
      Kannus-Heikinlato lada
      Kannusjoennitty äng
      Kannusjoki bäck
      Kannusjoki bäck
      Kannusjoki å
      Kannusjärvi sjö
      Kannusjärvi sjö, by
      Kannusmäet höjd
      Kannusmäki bergssluttning
      Kannusvaara berg
      Kannusvaaranjänkkä myr
      Kantaanjärvet sjöar
      Kantaanjärvet sjöar
      Kantaanjärvet sjöar
      Kantaanjärvi, alainen sjö
      Kantaanjärvi, ylinen sjö
      Kantaanmaat ås
      Kantaanoja bäck
      Kantaanoja bäck
      Kantajärvet, se Kanthaanjärvet sjöar
      Kantajärvet sjöar
      Kantajärvet sjöar /Se
      Kantavaara, se Kantovaara berg
      Kanthaanjärvet sjöar
      Kanthaanoja bäck
      Kantovaara berg
      Kantovaara berg
      Kantovaara berg
      Kantovaaranvuoma myr
      Kaprainoja bäck
      Karakkamaajänkkä myr
      Karhakkamaa skogland
      Karhakkamaa skogland
      Karhakkamaa tallhed
      Karhakkamaa höjd
      Karhakkamaa skogsparti
      Karhakkamaanjänkkä myr
      Karhulombolo, se Karhulompolo tjärn
      Karhulompolo tjärn
      Karhulompolo sjö
      Karhulompolo sjö
      Karhulompolonjänkkä myr
      Karhumaa, se Karhunmaa höjd
      Karhunlompolo myr
      Karhunlompolonoja bäck
      Karhunmaa skoghöjd
      Karhunmaa berg
      Karhunmaanjänkät myrar
      Karhunmaanoja bäck
      Karhunoja bäck
      Karhunoja bäck
      Karhunoja bäck
      Karhunpesänsaajo skogsparti
      Karhuoja bäck
      Karhupalo höjd
      Karhuunpalo berg
      Karhuunpesänkoijukko berg
      Kari holme
      Karijärvi sjö
      Karijärvi sjö
      Karivaara berg
      Karivuoma myr
      Kari(n)vuoma? myr
      Karivuoma myr
      Karivuomantaustamaa tallhed
      Karioja bäck
      Karisaari udde
      Karivaara berg
      Karivaara berg
      Karivuoma myr
      Karjakuja kogata
      Karjalainen berg
      Karjalainen berg
      Karjalainen berg
      Iso Karjalainen skoghöjd
      Pienempi Karjalainen höjd
      Karjalaisenjänkkä myr
      Karjalaisenjänkkä skogsparti
      Karjalaisenoja bäck
      Karjalaisensaa(d)io skogshöjd
      Karjalaisensaajo skogsparti
      Karjalaisensaajo höjd
      Karjapolku stig
      Karjasaari, se Karjosaari holme
      Karjasilta bro
      Karjasilta bro
      Karjatie koväg
      Karjosaari holme
      Karjosaari holme
      Karjusaari holme
      Karjusaari holme
      Karjusaari, se Karjosaari holme
      Karjusaari holme
      Karkeanlato lada
      Karkeanlato lada
      Karkeanlato lada
      Karpinlahti vik
      Karpinniemi udde
      Karpinniva fors
      Kartanokivi sten
      Kartanokivi sten
      Kartanopelto åker
      Karttulamaa skogland
      Karttulamaa höjd
      Karttulamaanjänkkä myr
      Karttulamaanniva fors
      Karttulamaanvaara berg
      Karttulamajärvi, se Karttulamaanjärvi sjö
      Karttulamaanjärvi sjö
      Karttulamaanjärvi sjö
      Karttulamajärvi, se Karttulanmaanjärvi sjö
      Karttulanmaanniva fors
      Karttulanmaanvaara berg
      Karvarinmäki kulle
      Kaskijoki, se Keskinenjoki bäck
      Kaskijoki bäck
      Kaskijoki bäck
      Kaskijoki å
      Kaskijoki å
      Katajajärvi sjö
      Katajajärvi sjö
      Katajaoja bäck
      Katajaoja bäck
      Katajaselkä berg
      Katajaselkä skogsparti
      Katinranta strandområde
      Kattilakoski fors
      Kattilakoski fors
      Kattilanreikä forshuvud
      Kattilanreikä Saknas
      Kattilansaari ö
      Kattmyren myr
      Kattmyran myr
      Kattmyran myr
      Kattmyren myr
      Kaukalonkorva del av fors
      Kauma Saknas
      Kauniskangas skogsmark
      Kauvokoski fors
      Kauvosaari holme
      Kauvosaari holme
      Keinovuoma myr
      Keksinrova ås
      Keksirova höjd
      Kellarihaka hage
      Kellarinsia källarplats
      Kenkkiniemenjänkkä myr
      Kennontörmä strand
      Kenttäkelhä kulle
      Kenttälato lada
      Kenttälato lada
      Kenttälevä udde
      Kenttämaa tallhed
      Kenttämaa landområde
      Kenttämaa höjd /Se
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäniemi udde
      Kenttäplassi fäbodsplats
      Kenttäsaari holme
      Kenttäsuova hösåte
      Kenttäsuovantakanen hösåte
      Keravuoma, se Karovuoma myr
      Keravuoma, se Keronvuoma myr
      Keravuoma myr /Se
      Keriasari, se Karjusaari holme
      Kerjosaarenpudas älvgren
      Kerjosaari holme
      Kerkearova, se Korkearova berg
      Kerkotieva, se Kirkkotieva berg
      Kerkotieva, se Kirkkotieva berg
      Kerkotieva höjd /Se
      Kermajänkkä myr
      Kero, se Vittakero berg
      Kero berg
      Kero berg
      Kero höjd /Se
      Kero skogsskifte
      Kerojänkkä myr
      Keromännikkö skogsparti
      Keronjänkkä myr
      Keronjänkkä myr
      Keronjänkkä myr
      Keronjänkkä myr
      Keronkaltio källa
      Keronkota koja
      Keronkumpulat kullar
      Keronmännikkö skoghöjd
      Keronoja bäck
      Keronsarka skifte
      Keronvitsikko skoghöjd
      Keronvuoma myr
      Alainen Keronvuoma myr
      Ylinen Keronvuoma myr
      Keronvuomat myra
      Kerovuoma myr
      Kerovuoma myr
      Kerovuoma myr
      Kerovuoma myr
      Kerovuoma myr
      Kerovuoma myr
      Kerovuomanlato lada
      Kerovuomannitty myräng
      Kersisisenjärvi sjö
      Kersisisenjärvi, se Kärsiäisenjärvi Saknas
      Kersisisenjärvi sjö /Se
      Keskijänkkä del av odling
      Keskikallio klippa
      Keskilehto dal
      Keskinenjoki bäck
      Keskinenjoki å
      Keskinenkallio klippa
      Keskinenkallio klippa
      Keskinen-niemi udde
      Keskinenniemi udde
      Keskinenoja bäck
      Keskipelto åker
      Keskisarka vall
      Keskisen-alanen hösåte
      Keskisen-keskinen hösåte
      Keskisenkuru svacka
      Keskisen-takanen hösåte
      Keskisen-ylinen hösåte
      Keskitieva höjd
      Kesäkkämaa tallhed
      Kesänavetanpaikka plats efter sommarladugård
      Kesänavetansia plats efter sommarladug.
      Kesänavettakarkea vall
      Kesänavettalato lada
      Kettuhaka rävgård
      Ketunkallio berg
      Ketunkallio berg
      Ketunkallio berg
      Ketunkallionriipi sjö
      Ketunkallionriipi myr
      Ketunriipijärvi sjö
      Kierinniemi udde
      Kierinniemi udde
      Kierinpudas älvgren
      Kierinvuopio bäck
      Kiimamaa skogland
      Kiimanlaki berg
      Kiimarova hedland
      Kiimarovat hedland
      Kiimavaara berg
      Kiitosjärvi sjö
      Killeroja(?) bäck
      Killeröoja bäck
      Killeröoja bäck
      Killeröoja bäck
      Kilmari berg
      Kilmari berg
      Kilmarinjänkkä myr
      Kilmarinvaara berg
      Kilmarivaara berg
      Kilmarivaara berg
      Kilmarivuoma myr
      Kinnasrova berg
      Kinnasrova berg
      Kipelijärvi sankmark
      Kipelikoski fors
      Kipelikoski fors
      Kipelikoski skogsparti
      Kipelilehto moränås
      Kipelinärä fors(?)
      Kipelirova skogland
      Kipelirova grushed
      Kipelivaara berg
      Kipelivaara berg
      Kipelivuoma myr
      Vähä Kipelivaara berg
      Kipelivuoma myr
      Kipelivuomanlehto skogland
      Kirakka fors
      Kirakka fors
      Kirakka fors
      Kirkkotie stig
      Kirkkotie stig
      Kirkkotieva berg
      Kirkkotieva ås
      Kirkkotieva höjd
      Kirkkotieva höjd
      Kirkkotievanjyppyrä berg
      Kirkkotievanjänkkä myr
      Kirkkotievanjänkkä myr
      Kirkkotievanjänkkä myr
      Kirkkotievanoja bäck
      Kirkkotievanoja bäck
      Kirkkotievanoja bäck
      Kirkkotievanpalo skogsparti
      Kirkkotievanpalot kullar
      Kirkkotievanpalot höjder
      Kirkonkoste ed
      Kirsovaara berg
      Kirsovaara, se Kursuvaara berg
      Kirsovaara berg /Se
      Kitinvaara berg
      Kitinvaara berg
      Kitinvaara berg /Se
      Kitivaara berg
      Kitivaara berg
      Kitkaleenjänkkä myr
      Kitkaleenoja bäck
      Kitturainen myr
      Kitujärv sjö
      Kitujärv sjö
      Kitujärvdiket bäck
      Kitujärvi sjö
      Kitujärvi sjö
      Kitujärvmyran myr
      Kitulandet hedland
      Kitulandet skogkulle
      Kitumyran myr
      Kituoja bäck
      Kiturova berg
      Kiturova berg
      Kiturovamyran myr
      Kiturovanjänkkä myr
      Kiusajankallio klippa
      Kiviaita stenröse
      Kivihuoneenlaki höjd
      Kivijärvenoja bäck
      Kivijärvi sjö
      Kivijärvi sjö
      Kivikarkea vall
      Kivikarkko stenbrygga
      Kivikarkko stenbrygga
      Kivikarkko stenbrygga
      Kivikko vall
      Kivikkoranta strandäng
      Kivilaenvuoma myr
      Kivilainvuoma myr
      Kivilainvuoma myr
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki höjd /Se
      Kivilaki höjd
      Kivilaki berg
      Kivilato lada
      Kivirannanoja bäck
      Kiviranta strandparti
      Kiviranta strandremsa
      Kiviromio stenrös
      Kivirova höjd
      Kivirova höjd
      Kivirova höjd
      Kivirovantörmä backe
      Kivirovanvaara berg
      Kivirovanvuoma myr
      Kivisaa(d)io skogland
      Kivisaajo terräng
      Kivisaajonjänkkä myr
      Klinkkulato lada
      Klipinkallio klippa
      Koiraniemensuvanto sel
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaaranvuoma myr
      Koiravaaranvuoma myr
      Koivi Sari, se Koivi holme
      Koivistonsaari standäng
      Koivukarjalainen berg
      Koivukkolaki berg
      Koivulaki berg
      Koivulaki berg
      Koivulaki berg
      Koivulaki berg
      Koivulaki berg
      Koivulaki höjd
      Koivulato lada
      Koivuniemi udde
      Koivumaa hedland
      Koivumaa hed
      Koivumaa hed
      Koivumaa, etuinen skogsland
      Koivumaa, takainen skogsland
      Koivumaan-kenttä fäbodar
      Koivumaanoja bäck
      Koivumaat skogsland
      Koivuoja bäck
      Koivupalo höjd
      Koivupensat björkdunge
      Koivusaa(d)io skogland
      Koivusaajo skogsparti
      Koivusaajo skogsparti
      Koivusaajot fastmarksholmar
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaara berg
      Koivuvaaranjänkkä myr
      Koivuvaaransaa(d)io skogland
      Koivuvaaransaajo skogsparti
      Koivuvaaranvuoma myr
      Koivuvaaranvuoma myr
      Koivuvaaranvuoma myr
      Kojumaa, se Koivumaat höjd
      Kojupalo höjd
      Koljo berg
      Koljo berg
      Koljo berg
      Koljonjänkkä myr
      Koljojänkkä myr
      Koljojänkkä myr
      Koljonlaki berg
      Kolju(n)lehto höjd
      Koljolehto skogsparti
      Koljonoja bäck
      Kolmikanttinenkarkea vall
      Kolminuskulainen vall
      Konijänkkä myr
      Konijänkkä myr
      Konimäki ås
      Konimäki ås
      Koniniemi udde
      Koninluunmäki, se Konimäki ås
      Koninluusaajo skogsparti
      Konisaa(d)io höjd
      Konisaajo höjd
      Konsttimaa höjd
      Kontiojärvi sjö
      Kontiojärvi sjö
      Kontiooja bäck
      Kontiovaara berg
      Kontiovaara berg
      Koppelomaa berg
      Koppelomaabäcken bäck
      Koppelomaamyran myr
      Koppelonjänkkä myr
      Koppelonmaa berg
      Koppelonmaa hed
      Koppelonoja bäck
      Korkeakuusikko hed
      Korkealehto berg
      Korkeapääsaajo skogsparti
      Korkearova berg
      Korkearova berg
      Korkearovanjänkkä myr
      Korkearovanjärvi sjö
      Korkearovanjärvi sjö
      Korkearovanoja bäck
      Korkearovanriipi sjö
      Korkeanrovanriipinoja bäck
      Korkeavaara berg
      Korkeavaara berg
      Korpikoski fors
      Korpikoski fors
      Korpikoski fors
      Korpikoski fors
      Korpikoski, alainen fors
      Korpikoski, ylinen fors
      Korpiniva, se Karpinniva fors
      Kortekorva del av fors
      Kortekorva fors
      Kortelahti vik
      Kortelahti vik
      Korvalanniemi udde
      Korvennokka udde
      Korventie väg
      Korvolanniemi udde
      Kosioniva fors
      Kosiovaara berg
      Kosiovaara berg
      Koskenalusta sel
      Koskenpalonjänkkä myr
      Koskenpudas älvgren
      Koskensaari holme
      Koskensaari holme
      Koskenvuopio vik
      Koski fors
      Koskijänkkä myr
      Kos Sari, se Kuussaari holme
      Kota skogskoja
      Kotajänkkä myr
      Kotajärvi sjö
      Kotajärvi sjö
      Kotakorva fors
      Kotamaa dal
      Kotamaa skogsparti
      Kotanemi udde
      Kotaniemi udde
      Kotapaikka kojaplats
      Kotarova berg
      Kotarova berg
      Kotarova berg
      Kotarova berg
      Kotarova skoghöjd
      Kotarova berg
      Kotarovamyran myr
      Kotarovanoja bäck
      Kotasaajo skogsparti
      Kotasaatio myrholme
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotavaara berg
      Kotirova Saknas
      Kotirova del av Olkamangi by
      Kotirova höjd /Se
      Kotisaari f.d. holme
      Kotolato lada
      Kotolehto höjd
      Kotorova bergsås
      Kotosaari holme
      Kotovaara berg
      Kotovaarantausta bergssluttning
      Koukkajärvi sjö
      Koukkujärvi sjö
      Koukkukoivikot hedar
      Koukkupelto åker
      Koukkusarka vall
      Kreunniemi udde
      Krinnupolku stig
      Krumijänkkä, se Krymminjänkkä myr
      Krymminjänkkä myr
      Kryysikuopat grusgropar
      Kryyvimaanpäälystä åker
      Krönikkölato lada
      Kuijunoja bäck
      Kuijunoja bäck
      Kuijuoja bäck
      Kuijuvaara berg
      Kuijuvaara berg
      Kuijuvuoma myr
      Kuijuvuoma slåttermyr
      Kuistisvaara berg
      Kuitasjärvi, se Kuittasjärvi sjö
      Kuitasjärvi sjö /Se
      Kuitasjärvi, Yli sjö /Se
      Kuitasniemi, se Kuittasniemi udde
      Kuittasjoki bäck
      Kuittasjoki å
      Kuittasjärvi sjö
      Kuittasjärvi sjö
      Kuittasjärvi, yli sjö
      Kuittasjärvi, Yli sjö
      Kuittaslompolo vik
      Kuittasniemi udde
      Kuittasniemenpudas vik
      Kuittasniemensuvanto sel
      Kuittasniemi udde
      Kuittasvuopio vik
      Kuivaaranoja bäck
      Kuivajoki bäck
      Kuivajänkkä myr
      Kuivajärvenoja bäck
      Kuivajärvi sjö
      Kuivajärvi sjö
      Kuivajärvi sjö
      Kuivakangas hed
      Kuivakankaanpudas älvgren
      Kuivalaen tiehara vägskäl
      Kuivalaki berg
      Kuivalaki berg
      Kuivaniemi udde
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaara berg
      Kuivavaaranjänkkä myr
      Kuivavaaranjänkkä myr
      Kuivavaaranjänkkä myr
      Kuivavaaranvuoma myr
      Kuivavaramyran myr
      Kuja fägata
      Kuja fägata
      Kuja fägata
      Kuja kogata
      Kukkaro berg
      Kukkarojärvi sjö
      Kukkarojärvi sjö
      Kukkaronjärvi sjö
      Kukkarot berg
      Kukkarot ås
      Kukkarovaara berg
      Kukkarovaara, se Kukkarot Saknas
      Kukkarovaara ås /Se
      Kulhainen ängsmark
      Kulhaisenjänkkä myr
      Kulhasenjänkkä myr
      Kuljujänkkä, se Koljonjänkkä myr
      Kuljujänkkä, se Koljojänkkä myr
      Kuljujänkkä myr /Se
      Kullekorva fors
      Kullekorva fors
      Kullekuoppa Saknas
      Kulluvaaransaari holme
      Kulmainenjoki, se Kulmunginjoki bäck
      Kulmainenjoki, se Kulmunkinoja bäck
      Kulmainenjoki å /Se
      Kulmainenjärvi, se Kulmunkijärvi sjö
      Kulmainenjärvi, se Kulmunginjärvi sjö
      Kulmainenrova berg
      Kulmainenrova, se Kulmunginrova Saknas
      Kulmainenrova, se Kulmunkinrova berg
      Kulminkinoja bäck
      Kulmungijoki å
      Kulmunginjoki bäck
      Kulmunginjärvi sjö
      Kulmunginrova berg
      Kulmunkinrova berg
      Kulmunginvuoma myr
      Kulmungivuoma myr
      Kulmunkijärvi sjö
      Kulmunkinrova berg
      Kulmunkinvuoma myr
      Kumphuusi skogsås
      Kumphuusi berg
      Kumphuusinoja bäck
      Kumpula jordhöjd
      Kumpusi, se Kumphuusi höjd
      Kuokkajänkkä myr
      Kuokkamaansaraat vallar
      Kuonkorva fors
      Kuorajoki bäck
      Kuorajoki bäck
      Kuorajoki å
      Kuorajärvenlato lada
      Kuorajärvenpää strandäng
      Kuorajärvi sjö
      Kuorajärvi sjö
      Kuorajärvi sjö
      Kuoraoja bäck
      Kuorarovat hedland
      Kuorarovat berg
      Kuorarovat höjd
      Kuoravaara berg
      Kuoravaara berg
      Kuotko Saknas
      Kupulajärvi sjö
      Kupulajärvi myr
      Kurajoki bäck-
      Kurajänkkä myr
      Kurajänkkä myr
      Kurajärvi, se Kuurajärvi sjö
      Kurajärvi sjö
      Kurajärvi sjö /Se
      Kura(n)joki? bäck
      Kura(n)vuoma? myr
      Kuravaara, se Kuuravaara berg
      Kuravaara berg
      Kuravaara berg /Se
      Kuravaara, etuinen berg
      Kuravaara, takainen berg
      Kuravaarat berg
      Kuravuoma, se Kuuravuoma myr
      Kuravuoma myr
      Kuravuoma myr /Se
      Kuritusjänkkä myr
      Kuritusoja bäck
      Kurkkio fors
      Kurkkionmännikkö bergsslänt
      Kurkkio-oja bäck
      Kurkkiorovat berg
      Kursuharju höjd
      Kursuvaara berg
      Kursuvaara berg
      Kursuvaara berg
      Kurunvuopio vik
      Kurunvuopionnokka udde
      Kusioja bäck
      Kustonhieta holme
      Kuuperinsarka skifte
      Kuurajoki bäck
      Kuurajoki bäck
      Kuurajoki å
      Kuurajänkkä myr
      Kuurajänkkä myr
      Kuurajärvi sjö
      Kuurajärvi sjö
      Kuurajärvi sjö
      Vähä Kuurajärvi sjö
      Kuuravaara berg
      Kuuravaara berg
      Kuuravaara berg
      Kuuravuoma myr
      Kuuravuoma myr
      Kuuravuoma myr
      Kuusijärvi sjö
      Kuusijärvi sjö
      Kuusikarjalainen berg
      Kuusikkokuru bergsskåra
      Kuusikkovaara berg
      Kuusikkovaara berg
      Kuusikkovaara berg
      Kuusikkovuoma myr
      Kuusikkovuoma myr
      Kuusikotavaara berg
      Kuusilaenpalo skogsmark
      Kuusilaki berg
      Kuusilaki berg
      Kuusilahti vik
      Kuusilahti vik
      Kuusimatinrova berg
      Kuusimatinrovanoja bäck
      Kuusiniemenlahti vik
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusioja bäck
      Kuusiromio höjd
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara, se Kuusikkovaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg /Se
      Kuusivaara berg /Se
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranjänkkä myr
      Kuusivaarankero berg
      Kuussaari holme
      Kuusijärvi sjö
      Kuusijärvi sjö
      Kuusikko höjd
      Kuusikkolaki berg
      Kuusilahti vik
      Kuusilaki berg
      Kuusimatinrova hedlan
      Kuusiniemenlahti vik
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniemi udde
      Kuusioja bäck
      (?)Kuusisaari holme
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara Saknas
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kvanforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kylmäoja bäck
      Kylmävuoma odlingsmyr
      Kylmävuoma odlingsmyr
      Kylmävuoma myr
      Kylmävuoma äng
      Kylmävuomanlahti vik
      Kylänhieta holme
      Kylänjänkkä myr
      Kylänsaarenpudas älvgren
      Kylänsaarenselkä vik
      Kylänsaari holme
      Kylänsaari holme
      Kylänsaari holme
      Kylänsaari holme
      Kylänsaari holme
      Kylänvuoma myr
      Kynsivaara berg
      Kynsivaaranoja myrmark
      Kyrrönkallio klippa
      Kyräjoki bäck
      Kyröjoenlahti sankmark
      Kyrö(n)joki bäck
      Kärjosari, se Karjusaari holme
      Kärjösaari udde
      Kärmeentiekivi sten
      Kärmessaajo skogsparti
      Kärppavaara berg
      Kärppäjoenjänkkä myr
      Kärppäjoenjänkkä myr
      Kärppäjoki bäck
      Kärppäjoki bäck
      Kärppäjoki å
      Kärppäjärvenoja bäck
      Pikku Kärppäjärvet tjärnar
      Kärppäjärvi sjö med slåtteräng
      Kärppäjärvi slåttermyr
      Kärppäjärvi ängsmark
      Iso Kärppäjärvi tjärn
      Pikku Kärppäjärvi tjärn
      Kärppälahti vik
      Kärppälehto skogland
      Kärppälehto kulle
      Kärppälehto skogsparti
      Kärppäoja bäck
      Kärppärova skogland
      Kärppärova berg
      Kärppärova kulle
      Kärppäsaajo höjd
      Kärppävaara berg
      Kärppävuoma myr
      Kärppävuoma myr
      Kärppävuoma myr
      Kärppävuomanjärvi sjö
      Kärsingi holme
      Kärsiäinen bergknalle
      Kärsiäinen höjd
      Kärsiäisenjänkkä myr
      Kärsiäisenjärvi sjö
      Kärsiäisenjärvi sjö
      Kärsiäisenjärvi sjö
      Kärsiäisensaajo höjd
      Kärsängi, se Kärsingi holme
      Käyrävaara berg
      Käyrävaara berg
      Käärmevuoma myr
      Köytejänkkä myr
      Laakapaikka berg
      Ladoneustasarka vall
      Ladontaustasarka vall
      Lahdenperä vik
      Lahdenranta sjöstrand
      Lahdentausta skogsmark
      Lahenranta äng
      Lahensarka skifte
      Lahti skifte och odling
      Lahti vik
      Lahti odling
      Lahti skifte
      Lahti skifte och odling
      Laikko vik
      Laitamaa hedland
      Laitamaa hedland
      Laitamaanjänkkä myr
      Laitamaanpalo skogsås
      Laitamaanvaara berg
      Laitamaavaara berg
      Laki berg
      Lakijänkkä myrslåtter
      Lakijänkänkuru myrsvacka
      Lakijänkänoja bäck
      Lakipolku stig
      Lakitie stig
      Lakkalato lada
      Lakkikallio klippa
      Lakkikivi sten
      Lammashaka hage
      Lammashaka vall
      Lammashakanlatao lada
      Lammasniemenlahti vik
      Lammasniemi udde
      Lammasniemi udde
      Lammasvaara berg
      Lammasvaara berg
      Lammi tjärn
      Lammi tjärn
      Lammijänkkä myr
      Lammijänkkä myr
      Lammijänkkä myr
      Lammijänkänpää odling
      Lammijärventausta del av odling
      Lammijärvi sjö
      Lammijärvi sjö
      Lammirova berg
      Lammivaara berg
      Lammivaara berg
      Lammivaara berg
      Lampan-Kallanmallilato lada
      Lampijärvi sjö
      Lampisenlato lada
      Lampisenmäki stenbunden mark
      Lampisvainanpelto åker
      Lampivaara berg
      Lamsniva(?) strömdrag
      Lampsniva fors
      Lampsniva ström
      Lampssaari holme
      Lampssaari ö
      Lamssaari(?) holme
      Lamunsaaio skogland
      Lamusaajo fastmarksholme
      Lamusaajo skogsparti
      Landet skogsås
      Lankkuvaara, se Laukkuvaara berg
      Lapinkaarteenjänkkä myr
      Lapinkaarteenjänkkä myr
      Lapinkodanjänkkä myr
      Lapinkodanmaa skogland
      Lapinkodanpää ås
      Lapovaara, se Lapunvaara berg
      Lapovaara berg
      Lappinkotivaara berg
      Lapujärvi sjö
      Lapujärvi sjö
      Lapunjärvi sjö
      Lapunvaara berg
      Lapunvaara berg
      Lapuvaara berg
      Lapuvaara berg
      Larssoninniemi udde
      Laskutörmä bergsslänt
      Latolato lada
      Laukkukangas höjd
      Laukkukankaanvuoma myr
      Laukkuvaara berg
      Laukkuvaara gd
      Laukkuvaara berg
      Laukupuolenjänkkä slåttermyr
      Laukupuolenjänkänoja bäck
      Laurinoja bäck
      Lautakankaanvaara berg
      Lautakankaanvaara berg
      Lautakotajärvi tjärn
      Lautakotajärvi sjö
      Lautakotatjärn tjärn
      Lautakotaträsket tjärn
      Lautakotijärvi tjärn
      Lautalato lada
      Lautankaanvaara? berg
      Lautasaadio(?) skogsås
      Lehdikko skogland
      Lehdikko höjd
      Lehdonjärvi sjö
      Lehikkolaenoja bäck
      Lehikkolaki berg
      Lehmäkivi sten
      Lehmäkuja fägata
      Lehmänsurmanjänkkä myr
      Lehonjärvi sjö
      Lehonjärvi sjö
      Lehtilaki berg
      Lehtilaki berg
      Lehtilaki berg
      Lehtilaki berg
      Lehtimaa höjd
      Lehtimaa, Alainen ortn.
      Lehtimaa, Ylinen natn.n.
      Lehtimaanhaka hage
      Lehtimaanoja bäck
      Lehtimaanperä odling
      Lehtimaanrova skogsås
      Lehto nat.n. ortn.
      Lehto höjd
      Lehtolaki berg
      Lehtolaki berg
      Leipiejoki bäck
      Leipiemaa moränås
      Leipiemaanlaki berg
      Leipiesaari holme
      Leipijoki, se Leipiejoki bäck
      Leipiöjoki bäck
      Leipiöjoki å
      Leipiömaa skogland
      Leipiömaa höjd
      Leipiömaanpää berg
      Leipiömaanpää, se Leipiemaanlaki berg
      Leipiöniemi udde
      Leipiöniemi udde
      Leipiösaari holme
      Leipiösaari ö
      Leipäsaari holme
      Leipäsaari, se Leipiesaari holme
      Leipäsaari ö /Se
      Lempasjoki å
      Lempasjärvi sjö
      Lempasjärvi sjö
      Lempasjärvi sjö
      Lempaslehto berg
      Lempaslehto berg
      Lempaslehto berg
      Lempasoja bäck
      Lempasoja bäck
      Lemposjärvi, se Lempasjärvi sjö
      Lemposjärvi, se Lempasjärvi sjö
      Lepokivi sten
      Leppälaki berg
      Leppälaki höjd
      Leppäyskivi sten
      Leveäniitty udde
      Leveäniitty strandäng
      Leveänniitynkivi sten
      Leveänniitynniemi udde
      Leveäniitynnokka udde
      Leveätie stig
      Leveävaara berg
      Leveävaara berg
      Leveävaaranjänkkä myr
      Levävuoma myr
      Liekoniemi udde
      Liekävä klippa
      Liikamaa skogsområde
      Liikamaa terräng
      Liiskolato lada
      Liiskolato lada
      Liiskolato lada
      Likakuru bäck
      Likakuru myr
      Likakuru bäck
      Likakurunmaat hedland
      Likaoja bäck
      Likaojansaari ängsmark
      Likarannansarka ägoskifte
      Likaranta strandäng
      Likooja bäck
      Likoojansaari holme
      Lillhärvjärv tjärn
      Lilljalorova hedland
      Lillmyran myr
      Lillperavaara berg
      Litreuksenkivi sten
      Littiainen(?), se Littiäinen holme
      Litti Sari, se Littiäinen Saknas
      Littisvaara berg
      Littisvaara berg
      Littiäinen holme
      Littiäinen holme
      Littiäispudas älvgren
      Lahikangas skogsmark
      Lohikankaat tallhedar
      Lohikorva fors
      Lohioja bäck
      Lohioja bäck?
      Lombolojärvi, se Isolompolo myr
      Lompolo tjärn
      Lompolo sjö
      Lompolo tjärn
      Lompolo sjö
      Lompolo sjö
      Lompolojärvi sjö
      Lompolonjänkkä myr
      Lompolonniemi udde
      Lompolonpalo höjd
      Lompolonpalonmaa hed
      Lompolonperä vik
      Lompolonperä vik
      Lompolonoja bäck
      Lompolopalo skogsparti
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Loukkukangas skogsparti
      Luhtalantto sjö
      Lukkarinhaka odling
      Lukkarinlato lada
      Luomajoki bäck
      Luomajoki bäck
      Luomajoki å
      Luppionpudas älvgren
      Lutunjänkkä myr
      Lutunrova bergsås
      Luunaslahti äng
      Lylymaa skogsås
      Lyly(n)maa höjd
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsknösen kulle
      Långforsmyran myr
      Långforsmyran myr
      Lähdenjänkkä myr
      Lähdenlato lada
      Lähdensarka vall
      Lähetie stig
      Lähtejänkkä myrslåtter
      Lähtelato lada
      Lähtemäjoki bäck
      Lähtemäoja bäck
      Lälias Hieta, se Palonhieta holme
      Lännenpuolen alanenlato lada
      Lännenpuolen isolato lada
      Lännenpuolenlahti äng
      Lännenpuolenlato lada
      Lännenpuolen pikkulato lada
      Lännenpuolen ylinenlato lada
      Lännenpuoli del av äng
      Lännenvaara berg
      Länsi Ahmarova berg
      Länsipää bergsflank
      Maaherrankuru bäck
      Maankero berg
      Maankero berg
      Maankero berg /Se
      Maanselkä berg
      Maanselkä(-sölkä) skogland
      Maanselkä berg
      Maantienvierustakarkea vall
      Maantienvierustalato lada
      Maantienvierustalato lada
      Maatune skifte
      Maatuneet holme
      Maatuneet jordområde
      Maatunu skifte
      Madekero berg
      Madekero höjd
      Madevaara berg
      Madevaara berg
      Madevuoma myr
      Maekero berg
      Maekero berg
      Maevaara berg
      Maevuoma myr
      Maijankorva fors
      Majavajoki bäck
      Majavajoki bäck
      Majavajoki bäck
      Majavajoki bäck
      Majavajoki bäck
      Majavajoki å
      Majavajänkkä myr
      Majavajänkkä myr
      Majavajähkkä myr
      Majavajänkkä myr
      Majavajänkkä myr
      Majavajärvi sjö
      Majavajärvi sjö
      Majavajärvi sjö
      Majavajärvi sjö
      Majavakoski fors
      Majavalehto berg
      Majavalehto berg
      Majavalehto berg
      Majavalehto höjd
      Majavasuvanto sel
      Majavasuvanto sel
      Majavavaara berg
      Majavavaara berg
      Majavavaara berg
      Makkarajoki bäck
      Makkarajoki bäck
      Makkarajärvi sjö
      Makkarajärvi sjö
      Makkarajärvi sjö
      Makkarajärvi sjö
      Makkaralehto höjd
      Makkaramännistö skogsparti
      Makkaraoja bäck
      Makkaraoja bäck
      Makkaraoja å
      Makkaraoja bäck
      Makkarariipi tjärn
      Makkararimpi, se Makkarariipi tjärn
      Makkaraoja bäck
      Makkaravaara berg
      Makkaravaara berg
      Makkaravaaran välijänkkä myr
      Mallilato lada
      Malmi gårdsplats
      Malmintie, se Korventie och Malmi väg
      Malmiströminlahti äng
      Manulanvaara berg
      Mario Sari, se Marjosaari holme
      Marjamäenjänkkä myr
      Marjamäki höjd
      Marjosaari holme
      Marjosaari holme
      Martinlahti vik
      Martinmännikkö tallhed
      Martinmännikkö skoghöjd
      Martinmännikkö skogsparti
      Martinmännikönjänkkä myr
      Mastorannansaajo skogsparti
      Matalasaadio fastmarksholme
      Matalasadio, se Matalasaadio fastmarksholme
      Matalasaaio skogland
      Matinjärvi sjö
      Matinlahti vik
      Matinlauri berg
      Matinlauri höjd
      Matinlaurinjänkkä myr
      Matinlaurinjänkkä myr
      Matinlaurit bergstoppar
      Matinoja bäck
      Matinrova hedland
      Matinrova berg
      Matinrovat skogsåsar
      Matinvaara berg
      Matinvaara berg
      Matinvaara höjd
      Matotieva berg
      Matotievat berg
      Mattilajärvi sjö
      Mattilansuvanto sel
      Mattilansuvanto sel
      Mattilansuvanto sel
      Mattila(n)vaara berg
      Mattilanvaara berg
      Mattilanvuoma myr
      Mattilanvuoma myr
      Mattilavaara, se Mattilanvaara berg
      Mattilavaara berg
      Mattilavuoma, se Mattilenvuoma myr
      Mattilavuoma myr
      Mattinrova höjd
      Mattirovavuoma myr
      Matotieva berg
      Mattotieva berg
      Mattotieva, se Matovievat berg
      Mattotieva berg /Se
      Maununlahti vik
      Maununlahti vik
      Maununvainio landområde
      Mellankallanlato lada
      Mellankallanlato lada
      Mellanlandet kulle
      Mellantörmä del av by
      Mentyvinsa, se Mäntyvinsa höjd
      Mentyvinsa höjd /Se
      Merkkikivi sten
      Metsäjärvi sjö, by
      Metsäjärvi ortn.
      Metsäkero höjd
      Metsäkero berg
      Metsäkeronjänkkä myr
      Mettosenvaara, se Mettusenvaara berg
      Mettusenoja bäck
      Mettusenvaara berg
      Mettusenvaara berg
      Mettä Askijärvi sjö
      Mettä-Askijärvi sjö
      Mettäjärvi sjö
      Mettäkero berg
      Mettäkero berg
      Mettäkero berg
      Mettänkuivooja dike
      Mettäveräjä grind
      Mikkolanniemi udde
      Mikkolannokka udde
      Mikkolanpudas älvgren
      Mikkolanpudas älvgren
      Mikkolansaari holme
      Mikkolansaari holme
      Mikonniemi udde
      Mikonranta odlingsmark
      Morsiamenlaaka sten
      Moskajärvenlato lada
      Mossaberget berg
      Mukkajoki bäck
      Mukkajoki bäck
      Mukkajoki bäck
      Mukkajoki bäck
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi, se Muotkajärvi sjö
      Mukkajärvi, se Muotkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö
      Mukkajärvi sjö /Se
      Mukkaoja, se Mukkajoki bäck
      Mukkaoja, se Makkarajoki bäck
      Mukkaoja bäck
      Mukkaoja bäck
      Mukkaoja bäck /Se
      Mukkapalo höjd
      Mukkapalo höjd
      Etu Mukkapalo höjd
      Mukkapalo hed
      Iso Mukkapalo höjd
      Pikku Mukkapalo höjd
      Taka Mukkapalo höjd
      Mukkasaajo skogsparti

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.