ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övertorneå socken : Torneå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 802 Bebyggelsenamn : 489 Naturnamn : 2407
Kuivakangas by Martinmännikkönjänkkä sank mark Myllykangas gd Mukkassaajo moränhed
Kuivakangas by Mastorannansaajo myrmark Myllymäki gård Mukkavaara berg
Kuivakangas by Iso Matinjänkkä myr Myllymäki gård Mukkavaara berg
Kuivakangas by Matinjärvi tjärn Myllymäki gd Multavaara berg
Kuivakangas by Matinlauri skogshöjd Myllymäki gd Munankoskenjänkkä myr
Kuivakangas by Matinvaara berg Myllytalo bydel Munakoskenjänkkä myr
Kuivakangas by Matalasaajo terräng Myllytalo gd Munakoski fors
Kuivakangas by Matotieva höjd Myllytalo gd Munakoski fors
Kuivakangas by /Se Matotieva höjd Myrholmen kronotorp Alanen Muotkajärvi sjö
Kulmunki kronotorp /Se Mattilanvaara höjd Mäki gd Muotkajärvi sjö
Kuttanen hemman /Se Mattilanvaara berg /Se Mäki gd Muotkajärvi sjö
Kuurajärvi sjö och by Mattilanvuoma sank mark Mäki-Huhtasaari gård Muotkajärvi sjö
Kylli gård /Se Mattilanvuoma myr /Se Mäki-Juntti gård Muotkaniskonsarka vall
Kyllinvainio gårdsplats /Se Mellanvinsa berg Mäki-Kohkonen gård Muotkanoja slåtteräng
Käyräsvuopio gårdsnamn /Se Mellanvinsanjänkkä myr Mäki-Käyräsvuopio gård Muotkaoja bäck
Lampinen gård /Se Mettajärvi sjö Mäkinavetta ladugård Muotkaojansaajo skogsparti
Lampinen gårdsnamn /Se Mettusenvaara berg Mäki-Piekkola gård Mustajoki bäck
Lampisenpää bydel /Se Mettusenoja bäck Mäki-Piekkola gd Mustajärvi sjö
Lax gård /Se Mettä-Askijärvenoja bäck Mäkipiha gd Mustajärvi sjö
Letto gård /Se Mettäkero berg Mäki-Piha gd Mustakuusikko skogsparti
Luttu gård /Se Mikkolanpuas sund Mäkipytinki mangårdsbyggnad Mustaniemi udde
Matarengi by /Se Mikkolansaari ö /Se Mäkitaavola fäbodar Mustanojannivat småforsar
Matarengi by Mikkolansaari holme Mäkitaavola gd Mustanojansaaiot skogland
Matarenki by *Moisajärvi sjö Mäkitalo gård Mustanojansaaiot skogland
Matarengi by Mukkajoki bäck Mäkitalo gd Mustaoja myr
Matarengi by Mukkajärvi sjö Mäntymaan kenttä fäbodar Mustaoja bäck
Matarengi by Mukkajärvi sjö /Se Mörtti gård Mustaranta strandområde
Matarengi by Mukkapalo sank mark Mörtti gård Mustaranta strandäng
Matarengi by Mukkavaara höjd Naska ortn. Mustavaara berg
Matarengi by Muotkajärvi tjärn Neistenkangas hp Mustavaara berg
Matarengi by Muotkanrova terräng Neistenkangas by Mustavinsa berg
Matarengi by Muotkaoja bäck Neistenkangas bydel Mustavinsa berg
Matarengi by Muotkaoja bäck Neistenkangas bydel Muurahaismaa skogsparti
Matarengi by Mustajärvi sjö Neistenkangas byadel Muurahaissaari ö
Matarengi by Mustakuusikko terräng Nestenkangas bydel Muuraismaa höjd
Matarengi by Mustaoja bäck Nestenkangas, se Neistenkangas byadel Muuraisniva fors
Matarengi by Mustaranta odling Niemi gd Muuraissaarenpudas älvgren
Matarenki by Mustavinsa höjd Niemi gård Muura(i)ssaari holme
Matarengi by Muurasmaa skogsmark Niemi gd Muurasmaa berg
Matarengi by Muurassaari holme Niemi gd Muurassaari holme
Matarengi by Myllyjänkkä myr Niemi gd Muur(h)ainen strandområde
Matarengi by Myllyjänkkä myr Niemi gd Myllyjoki del av Leipiejoki
Matarengi by Myllykangas hed Nikki gård Myllyjänkkä myr
Matarengi stationssamh. /Se Myllylaki bergstopp Nikki gd Myllyjänkkä odling
Matarengi by /Se Myllylaki bergstopp /Se Niska, se Niskanpää hp Myllyjänkänlato lada
Matarenki by /Se Myllymännikkö myr Niska bydel Myllyjänkänlato lada
Matarengi by /Se Myllymännikönvuoma sank mark Niska gd Myllyjänkänpensikko snår
Matarengi by /Se Myllyoja bäck Niska gd Myllykallio klippa
Mattila gård /Se Myllyoja bäck Niska by /Se Myllykangas »hed»
Mattinen gård /Se Myllyoja bäck Niska ortn. Myllykangas hed
Mattinen hemman /Se Myllyoja bäck Niskanpää hp Myllykosket forsar
Maunu gård /Se Myllypalo svedjemark Niskanpää telefonstation Myllykoski fors
*Mikilsaar Saknas /Se Myllyrova terräng Niskanpää bydel Myllykoski fors
*Mikilsaar Saknas Myllyrova höjd Niskanpää by Myllykoski fors
Mikkola hemman /Se Myllyrova terräng Niskanpää by Myllykoski fors
Mikkolansaari gd:ar, ö Myllyvaara höjd Niskanpää by Myllylaki berg
Mikkolansaari gd:ar, ö Myllyvaara berg Nopan talot gårdar Myllylaki bergsrygg
Mikkolansaari gd:ar, ö Mämmilänsuanto lugnvatten Noppa gårdar Myllymäki höjd
Mikkolansaari gd:ar, ö Männikkölaki höjd Noppa gårdar Myllymännikkö höjd
Mikkolansaari gd:ar, ö Männikö skogsudde Noppa gd Myllymännikkö hedmark
Mikkolansaari gd:ar, ö Männikö skogsmark Norränden bydel Myllymännikkö höjd
Mikkolansaari gd:ar, ö Männistö terräng Nulu gd Myllyoja bäck
Mikkolansaari gd:ar, ö Männistö höjd Nulu gd Myllyoja bäck
Mikkolansaari gd:ar, ö Männistö-Matinrova skogshöjd Nyhem, se 39 Haapakylä Saknas Myllyoja bäck
Mikkolansaari gd:ar, ö Männistövuoma sank mark Nyhem, se 41 Juoksengi Saknas Myllyoja bäck
Mikkolansaari gd:ar, ö Mänttilänranta strandområde Närkki by Myllyoja bäck
Mikkolansaari gd:ar, ö Mänttilänranta natn /Se Nätipuanpää gårdar Myllyoja ortn.
Mikkolansaari gd:ar, ö Mänttilänrova terräng Nätipuka gårdar Myllypalo skogland
Muotka hemman /Se Mänttilänrova höjd /Se Nätipuka gård Myllypalo moränås
Mäki-Juntti gård /Se Mäntyjupukka höjd Nätipukanvaara del av by Myllypalo skogsparti
Mäkipiha gårdsnamn /Se Mäntylaki höjd Oja gård Myllyplassi kvarnplats
Mäkitalo hemman /Se Mäntylaki bergstopp Oja gd Myllyrova höjd
Mänttilä försv. hemmansnamn /Se Mäntylaki höjd Oja gd Myllyrova skogsås
Nikki hemman /Se Mäntymaa, Etunen skogsmark Oja gd Myllyrova skogsparti
Niska gård /Se Mäntymaa, Takanen skogsmark Oja gd Myllyrovanjänkkä myr
Niskanpää bydel /Se Mäntymaanjänkkä myr Ojala gd Myllytalo hed
Nulu gård /Se Mäntymaanoja bäck Ojala gård Myllytie väg
Olkamangi by /Se Mäntysuo myr Olkamangi by Mäkihaasio hässja
Ollinvainio gårdsplats /Se Mäntyvaara berg Olkamangi by Mäkikarkea vall
Outilankoijusto (förkortad till Outila) plats för fäbodar /Se Mäntyvaara berg Olkamangi by Mäkilato lada
Paavo hemman /Se Mäntyvaara berg /Se Olkamanki by Mäkipelto åker
Paavola hemman /Se Mäntyvaaranvuoma myr Olli gd Mäkipelto åker
Pekkala gd Mäntyvinsa terräng Olli gd Mäkiriihenpaikka riaplats
Pekkala hemman /Se Naarajärvi sjö Ollivaara gård Mäkitie väg
Pello by /Se Naarajärvi tjärn Ollivaara by Mäkitie väg
Pello by Naarakero höjd Orjasjärvi by Mämmilänsuvanto sel
Pello by Naarakero fjälltopp Orjasjärvi by Mämmilänsuvanto sel
Pello by Naaraoja bäck Orjasjärvi gård Männikkö skogland
Pello by Naararova berg Orjasjärvi by Männikkö skogland
Pello by Naskalaki höjd Orjasjärvi gd Männikkö skogland
Pello by Neitijoki bäck Oskar Savilahti torp. Männikkö skogsparti
Pello by Neitijoki bäck Outila fäb., se Outilan kenttä Saknas Männikkö hed
Pello by Neitirova höjd Outila fäbodar Saknas Männikönjänkkä myr
Pello by Niemennokka udde /Se Outilan kenttä fäbodar Männikönjänkkä myr
Pello by *Niemi berg /Se Outinen gd Männikönkosket forsar
Pello by Niemi udde Outinen gd Männikönvuoma myr
Pello by Nikansaajo skogsmark Outinen gd Männistö skogland
Pello by Nikinoja bäck Paavo gårdar Männistö hedland
Pello by Nikinoja bäck Paavo gd Männistö skogsparti
Pello by Nikinvinsa berg Paavo gård Männistö höjd
Pello by Nimetönlaki bergstopp Paavo gård Männistömatinjänkkä myr
Pello by Nimitönjärvi tjärn Paavo gård Männistömatinrova skogås
Pello by Niskamaa terräng Paavo gård Männistömatinrova berg
Pello by *Niva, se ?Nivarova höjd /Se Paavo gård Männistönvuoma myr
Pello by Nivanrannankangas hed Paavo gård Männistövuoma myr
Pello by Nivansaari holme Paavo gård Männystörova skogsås
Pellovaara (Törkki) gård /Se ?Nivarova höjd /Se Paavo gård Mänttilä strandäng med odling
Perttu gård /Se Nivarovanjänkkä myr Paavo gård Mänttilänpellot åkrar
Perttuli gård /Se Nivarovat berg Paavola gård Mänttilänrova skogsås
Pestilä gård /Se Noppaniemi udde Paavola gd Mänttilänrovanjänkkä myr
Pettäinen gård /Se Norppujoki bäck Paharova fäbodar fäbodar Mänttilänsarka skifte
Petäjävaara hemman /Se Norppujoki bäck Paharovan kenttä fäbodvall Mäntyholvinlinkka fors
Piekkola hemman /Se Norppulehikko skogsmark Palo gård Mäntyholvinmaa hed
Pieskä hemman /Se Norpunvuoma myr Palo torp Mäntyholvinsaa(d)io skogland
Pieti, (Piedi) hemman /Se Norrbäcken bäck Palo gård Mäntykurkkio fors
Pirkkola gård /Se Norrmyran myr Palo gd Mäntylaki berg
Pudas bydel /Se Nunnumaa skogsmark Palo gd Mäntylaki berg
Puimonen bebn /Se Nunnumaanoja bäck Palo gd Mäntylaki berg
Pänttäjä by /Se Nunnumaanvuoma myr Palo ortn. Mäntylaki höjd
Pättimäki gårdsplats /Se Nuolilehto lövskog Palon torppa torp Mäntymaa, se Männikkö skogland
Pääkkölä hemman /Se Nuorajoki bäck Pappila = Kyrkoherdebostället Saknas Mäntymaa hedland
Raukola gård /Se Nuorajoki bäck /Se Parski gd Mäntymaa hed
Raumaniemi gård /Se Nuorajärvi sjö Parski, se Barsk gd Mäntymaa, etuinen hedland
Ranta-Juntti gård /Se Nuorajärvi sjö Paskala by Mäntymaa, takainen hedland
Rova gård /Se Nuorajärvi sjö /Se Paskatieva gd Mäntymaanjänkkä myr
Rovakka by /Se Nuoravaara berg /Se Paskatieva gård Mäntymaanoja bäck
Rovanen gård /Se Nuoravaara, Pikku o. Iso höjder Pekantalo gård Mäntymaanoja bäck
Rovanen gårdar /Se Nuoravaara, Iso berg Pekkala gård Mäntymaat skogland
Rovanheikki gård /Se Nälkäjärvi tjärn Pekkala gd Mäntymaat hedland
Ruokojärvi sjö och by Nätipukavaara berg Pelli gård Mäntysaari holme
Ruskola by /Se Näyhäjä höjd Pelli gd Mäntysuo myr
Ruskola by Näätäniemi terräng Pello hp Mäntyvaara berg
Ruskola by Näätävaara skogshöjd Pello Saknas Mäntyvaara berg
Ruskola by Ohrastenoja bäck Pello Saknas Mäntyvaara, se Mäntymaat berg
Ruskola by Ojahaka terräng Pello, Norra hållplats Mäntyvaara berg
Ruskola by Ojajänkkä sank mark Pello by Mäntyvaara berg
Ruskola by Ojalehto terräng Pello by Mäntyvaara berg
Ruskola by Ojalehto terräng Pello by Mäntyvaara berg
Ruskola by Olkamangijärvi sjö Pello by Mäntyvaaranlehto skogsparti
Ruskola by Ollivaara berg Pellomark avs. Mäntyvaaranpalot skogshöjder
Ruskola by Ollivaara berg Pellotorp, se 23-24 Pello Saknas Mäntyvaaranvuoma myr
Ruskola by Onkijärvi tjärn Pellovaara gd Mäntyvaaranvuoma myr
Ruskola by Onkijärvi sjö Pellovaara gd Mäntyvaaranvuoma myr
Ruskola by Onkioja bäck Pellovaara gd Mäntyvinsa höjd
Ruskola by Onkivaara höjd Penttäjä Saknas Mäntyvinsa höjd
Ruskola by Orjasjoki bäck Penttäjä by Mäntyvuoma myr
Ruskola by Orjasjoki å Penttäjä by Mäntyvuoma, se Mäntyvaaranvuoma myr
Ruskola by Orjasjoki å Pentäjä by Mäntyvuoma myr
Ruskola by Orjasjoki bäck Pentäjä by Mäntälahti vik
Ruskola by Orjasjärvi tjärn Perttu gård Mäntälahti vik
Salkko gård /Se Orjasjärvi träsk Perttu gd Mäntälahti vik
*Sarkilax, se Övertorneå sn Saknas /Se Orjaslompolo tjärn Perä gård Mätikkö strandäng
*Sierjevara namn för Övertorneå Orjasvaara berg Perä gd Naarajärvi sjö
Simu hemman /Se Orjasvaara berg Perävaara gård Naarajärvi sjö
Soukolojärvi by /Se Outisenniemi udde Perävaara gd Naarajärvi sjö
Svanstein sågverk Outisenvaara berg Petäjävaara gård Naarakero berg
Svanstein f.d. sågverk /Se Outisenvaaranjänkkä myr Petäjävaara gd Naarakero berg
Svanstein sågverk /Se Paamasaari holme Petäjävaara gård Naarakero berg
Svanstein by /Se Paavonniemi udde Petäjävaara gård Naaraoja bäck
Särkilax förr by? Paavonrova höjd Petäjävaara gård Naaraoja bäck
Särkilax by /Se Pahajärvi tjärn Petäjävaara gård Naaraoja bäck
Taaveniku gård /Se Pahajärvi, Mellersta tjärn Petäjävaara gård Naararova berg
Taaveniku gård /Se Pahajärvi, Västra tjärn Petäjävaara gård Naararova berg
Taavo (Pikku-Niku) gård /Se Pahajärvi, Östra tjärn Petäjävaara gård Naararova skogland
Taavo (Niku) gård /Se Pahamaa myr? Petäjävaara gård Naararova höjd
Taavola gård /Se Pahamaa skogsmark Petäjävaara gård Naararova höjd
Tapani hemman /Se Pahamaanjänkkä myr Petäjävaara gård Naararovansaajo fastmarksholme
Tapani hemman /Se Pahamaanriipi tjärn Petäjävaara gård Nappastaanijoki å
Toolanen hemman /Se Pahaoja bäck Petäjävaara gård Narajärvi, se Naarajärvi sjö
Torakankorva by /Se Paharova skogshöjd Petäjävaara gård Narajärvi, -kero Saknas
Tröömilaki höjd /Se Pahavaaranvuoma myr Petäjävaara gård Narakero, se Naarakero berg
Tureholm officersboställe /Se Pahtajärvi sjö Petäjävaara gård Narakero berg
Tureholm (Tirro) gård /Se Pahtalaki berg Petäjävaara gård Naskajänkkä myr
Turtola hållplats /Se Pahtalehto höjd Pieti gård Naskajänkkä myr
Turtula gd Pahta-Pirttivaara höjd Pieti gd Naskalaki berg
Turtola by Pahtarova berg Pieti gård Naskamyren myr
Turtula by Pahtarova berg Pieti gd Naskamyran myr
Turtola by Pahtarova terräng Pikkupirtti torp. Navetantaustakarkea vall
Turtola by Pahtasaajo sank mark Pikkupirtti torp. Navettalato lada
Turtola by Pajusaari holme Pint gård Navettapelto åker
Turtola by Pajusaari terräng Pirttijärvi Saknas Neistenkangas »hed»
Turtola by Pakopirtit terräng Pirttijärvi by Neiteäjoki, se Neitijoki bäck
Turtola by Paljaskero terräng Pirtijärvi by Neiteäjoki, se Neitijoki bäck
Turtola by Paljukanjoki å Pirttijärvi by Neiteäjoki å /Se
Turtola by Paljukanotta höjd Planting gård Neitijoki bäck
Turtola by Paljukanvuoma myr Planting gd Neitijoki bäck
Turtola by Paljukkajärvi sjö Plantinki gård Neitijoki bäck
Turtola by Paljukkaoja bäck Plättiniemi torp. Neitijoki å
Turtola by Paljukanmännikö tallskogsområde Poikkijärvi ortn. Neitirova berg
Turtula by Paljukkaoja bäck Poikkisen Iisakki personnamn Neitirova höjd
Turtola by Paljukkavaara berg Poikkisentalo gård Neitirovanlaki höjd
Turtola by Paljukkavaara berg Portaankorva gård Neitivuoma myr
Turtola by Paljukkavuoma myr Pruuki ortn. Neitivuoma myr
Turtola by Palo terräng Pudas gd Niemenjänkkä myr
Turtola hpb /Se Palohuurnikko höjd Pu(d)as gård Niemenlahti sel
Uusi-Moutka hemman /Se Palojänkkä sank mark Pudas gd Niemenlahti vik
*Wanahakilja Saknas /Se Palojänkkä myr Puhkuri torp Niemennokka udde
*Wanahakijla Saknas Palojänkkä myr Puostijärven ylipää Saknas Niemi udde
Vanhainen ställe /Se Palojänkkä myr Puostijärven ylipää by Niemilato lada
Vanha-Muotka hemman /Se Palolaki höjd Puostijärvi by Niemilato lada
Vanhaniemi gård /Se Palolaki bergstopp Puostijärvi by Niemipelto åker
Vuolo hemman /Se Palolaki terräng Puostijärvi by Nikinjoki bäck
Vyöni by /Se Palolaki höjd Puostijärvi by Nikinjoki bäck
Välimaa gård /Se Palolaki skogshöjd Purasenvaara by Nikinjoki bäck
Ylinenjärvi by /Se Paloniemi höjd Pyhäjärvi by Nikinjärvi sjö
Ylinenpää gård /Se Palo-Pestilä skogsområde Pyhäjärvi by Nikinjärvi sjö
Övertorneå by /Se Palorova skogsmark Pyhäjärvi gd Nikinjärvi sjö
  Palosaajo höjd Pänttäjä by Nikinjärvi sjö
  Palosaarenpuas gren av Torneälv Päntäjä, se 1 Penttäjä Saknas Nikinkoski fors
  Palosaari holme Pääkkölä gd Nikinvinsa bergsområde
  Palovaara höjd Pörtjärv, se Pirtijärvi by Nikinvinsa del av bergområde
  Palovinsa berg Raijajärvi by Nikinvinsa berg
  Palsilehto lövskog Raijärv by Nikinvinsa berg
  Papinniemi udde Raitajärvi Saknas Nikkinjoki bäck
  Papinpojanvaara berg Raitajärvi by Nikkinjärvi, se Nikinjärvi sjö
  Papinpojanvaara berg Raitajärvi by Nikkinjärvi, se Nikinjärvi Saknas
  Papinpojanvaara berg Raitajärvi by Nikkinjärvi sjö /Se
  Papinpojanvaara berg /Se Raitajärvi by Nikkinkulja berg
  Parosenvuoma myr Raitajärvi by Nikkinkulja berg /Se
  *Parrokoski fors /Se Raitajärvi by Nikkinoja, se Nikinjoki bäck
  Paskajärvi sjö Raitajärvi by Nikkinoja bäck /Se
  Paskamaa skogsområde Raitajärvi by Nikkinvaara bergsområde
  Paskavaara berg Raitajärvi by Nikkinvaara berg
  Paskavaara berg Raitajärvi by Nikkinvaara berg /Se
  Paskavaaranvuoma myr Raitajärvi by Nikunlahti vik
  Pekanvaara höjd Raitajärvi by Nikunniemi udde
  Pellivaara, Ylinen berg Rajala soldattorp Nilipalo skogsparti
  Pellonhuhta skogssved Ranta-Hetta gård Nilipalonvuoma myr
  Pelloträsket sjö /Se Rabtahetta gd Nilisatimenoja bäck
  Peltovaara höjd Ranta-Huhtasaari gård Nimetönlaki berg
  Penttäjänjärvi sjö Ranta-Juntti gård Nimetönlaki höjd
  Penttäjänoja bäck Rantajärvi poststn Nimetönmaa skogland
  Pentäsjoki å Rantajärvi Saknas Niskamaa hedland
  Pentäsjoki å Rantajärvi by Niskamaa hed
  Pentäsjoki å Rantajärvi by Niskaoja bäck
  Pentäsniemi udde Rantajärvi by Niva strömdrag
  Peravaara skogsås Ranta-Kohkonen gård Nivajänkkä myr
  Persejoki bäck Ranta-Käyräsvuopio gård Nivamännikkö skogsparti
  Persejärvi tjärn Ranta-Piekkola gård Nivanjänkkä myr
  Persekangas skogsmark Ranta-Piekkola gård Nivansaari holme
  Persevuoma myr Ranta-Piekkola gd Nivansaari holme
  Perttuli, Iso berg o. triangelpunkt Rantataavola gd Niva(n)saari holme
  Perttuli, Pikku berg Rantatalo gård Nivansaari ö
  Perttulijärvi tjärn Rantatalo gd Nivarova höjd
  Perttulikumpula höjd Raukola gd Nivarova berg
  Perttulinjärvi sjö /Se Raukola gård Nivarovanjänkkä myr
  Perttulivuoma myr Raukola torp Nivasaari holme
  Perämaa skogsmark Rauma gd Nivasaari, se Nivansaari holme
  Perävaara berg Raumaniemi gd Nivasaari ö /Se
  Perävaara höjd Raumaniemi gård Nopanniemi udde
  Perävaaranvuoma sank mark Raunavaara gårdar Norpojoki bäck
  Perävirka berg Raunavaara gd Norpojoki bäck
  Pestilänoja bäck Rautila gd Norpojoki å
  Pestilänoja bäck Rautila gd Norpolehdikkö skogsparti
  Pestilänvuoma myr Rautio gård Norpolehto berg
  Pesäsaajo terräng Rautio gd Norpolehto höjder
  Petäjikkö tallskog Ristinkallio fäbodplats Norponlehto berg
  Petäjäjänkkä myr Rova gård Norpovuoma slåttermyr
  Petäjälaki berg o. triangelpunkt Rova gd Norpovuoma myr
  Peukalokangas skogshed Rova gd Norpovuoma slåtteräng
  Peuraoja bäck Rova gård Norpuajoki, se Norpojoki bäck
  Peuraoja bäck Rova gd Norppujoki å
  Peurapalo skogsås Rova gd Norppulehdikkö skogsparti
  Peuravuoma sankmark Rova gd Norppuvuoma myr
  Pierumaa skogsmark Rovainen gårdar Norpuajoki, se Norpojoki bäck
  Pietilänjärvi sjö Rovainen gd Norpuajoki å /Se
  Pietilänvinsa höjd Rovainen gård Norpunlehdikko höjd
  Pihtilompolo sjö Rovakka by Norpunvuoma myr
  Pihtilompolo tjärn Rovakka by, kronotorp Norrbäcken bäck
  Pihtiriipi tjärn Rovanen gårdar Norrbäcken bäck
  Pihtiriipi tjärn Rovanen gård Norrmyren myr
  Pihtivaara berg Rovanpää gård Norrmyren myr
  Pihtivaara triangelpunkt Rovanpää gårdar Norrträskmyran myr
  Pihtivaara berg Rovanpää gd Norrån bäck
  Pihtivaara, Pikku berg Rovatalo avs. Norränden vik
  Pihtivuoma myr Ruisniemi gd Nulunniemi udde
  Pihtivuoma sank mark Ruisniemi gård Nulunniemi udde
  Pikkujänkkä sank mark Ruisniemen-Jussi gård Nunnumaa höjd
  Pikkukumpula höjd Ruisniemen-Jussa gård Nunnumaanvuoma myr
  Pikkuoja bäck Ruisniemi gård Nuolivaara berg
  Pikkuoja bäck Ruisniemi gård Nuolivaara berg
  Pikkuriipi tjärn Ruisniemi gård Nuorajoenhaka hage
  Pikku-Perttuli berg /Se Ruisniemi gård Nuorajoenhaka hage
  Pillujoki bäck Ruisniemi gård Nuorajoenkarkeat vallar
  Pirkkolanvuoma sank mark Ruisniemi gård Nuorajoenpöhikkö buskskog
  Pirkkolanvuoma myr /Se Ruokojärvi by Nuorajoenrova skogsås
  Pirkkolavaara, Alanen berg Ruokojärvi by Nuorajoensuu åmynning
  Pirkkolavaara, Keskinen berg Ruokojärvi by Nuorajoentausta del av odling
  Pirriläisenoja bäck Ruskola hp Nuorajoentie väg
  Pirttijoki bäck Ruskola Saknas Nuorajoentie väg
  Pirttijärvi sjö Ruskola by Nuorajoki bäck
  Pirttijärvi sjö Ruskola by Nuorajoki odling
  Pirttilahti sank mark Ruskola by Nuorajoki å
  Pirttimaa skogshöjd Ruskola by Nuorajärvi sjö
  Pirttioja bäck Ruskola by Nuorajärvi sjö
  Pirttimaa skogsmark Ruskola by Nuoravaara berg
  Pirttimaa terräng Ruskola by Nuoravaara, iso berg
  Pirttirovanjänkkä sank mark Ruskola by Nuoravaara, pikku berg
  Pirttivaara höjd Ruskola by Nuoravaaranalusta bergssluttning
  Pistooja bäck Ruskula by Nuoravaaranlaki bergsrygg
  Pitkäjänkkä sank mark Ruskola by Nuoravaaranlaki bergstopp
  Pitkäjänkkä myr Rytiniemi gd Nuoravaaranpahikko bergsstup
  Pitkäjärvenjänkkä myr Rytiniemi gd Nuoravaarantausta bergssluttning
  Pitkäjärvenoja bäck Rytiniemi gård Nuorpalehto, se Nuorponlehto berg
  Pitkäjärvi tjärn Saki gårdar Nuorpalehto höjder
  Pitkäjärvi tjärn Salkko gd Nuorpalehto, se Norpolento berg
  Pitkäkuusikko skogsmark Salkontalo gd Nuorponlehto berg
  Pitkämaa skogsmark Salmi gd Nuorpalehto skogsparti /Se
  Pitkämaa skogsmark Salmi gd Nuorpovuoma slåttermyr
  Pitkämaanoja bäck Salmi gårdar Nätipuanvaara berg
  Pitkämaanvuoma myr Sandgärdan, se 16 Rantajärvi Saknas Nätipuanvaara terräng
  Pitkäniemenvaara höjd Sandås, se 76 Kuivakangas Saknas Näyhäjä skogland
  Pitkäniemi udde Savilahden-Oskari torp. Näätäniemi skogsmark
  Pitkäniemi terräng Savilahen Juho gård Näätäniemi hed
  Pitkäsaajo höjd Savilahti gård Näätävaara berg
  Pitkäsaajo ås Savilahti gd Näätävaara berg
  Pitkäsaajo ås Savilahti gård Ohrastenlahti vik
  Pitkävaara berg Savilahti gård Ohrastenoja bäck
  Pitäjäntienmaa höjd Savilahti gård Ohrastenoja bäck
  Plassijänkkä myr Savilahti gård Ohrastenojanlahti vik
  Polat forsar /Se Savilahti gård Oja myrmark
  Poltos udde Savilahti gård Ojalanvainio markområde
  Porojänkkä myr Savilahti gård Ojalehto hed
  Porovaara berg Savilahti gård Ojalehto skogsparti
  Porovaara berg Siekajärvi by Ojanhaka myr
  Porovuoma myr Siekas el. Siekasjärvi by Ojanhaka ängsmark
  Potaskalaet berg Siekas torp. Ojanlehto skogland
  Pruukinvuoma myr Siekasjärvi Saknas Ojansuu vik
  Puitonsaari ö Siekasjärvi Saknas Olkamangijärvi sankmark /Se
  Pukkirova moränås Silta, isi gård Olkamanginjärvi förr sjö
  Pulkkasaajo höjd Siltapalo gård Olkamanginjärvi sjö
  Pullinginjärvet tjärnar Siltapalo gård Olkamanginjärvi sankmark
  Pullinginrova skogsmark Simu gård Ollikkalankari grund
  Pullinginrovanjänkkä myr Simu gd Ollivaara berg
  Pullinginvuoma myr Suokolojoki hp Ollivaara berg
  Pullinki berg /Se Soukolojoki by(del) Ollivaara berg
  Pullinki berg o. triangelpunkt Soukolojoki by(del) Ollivaara berg
  Pullinki berg /Se Soukolojärvi by(del) Ollivaara ortn.
  Pullinki berg /Se Soukolojärvi by(del) Onkijärvenoja bäck
  Pullinki, Pikku berg Soukolojärvi by Onkijärvi sjö
  Puostijoki bäck Sturk torp. Onkijärvi sjö
  Puostijoki å Styrkki torp. Onkijärvi sjö
  Puostijoki å Ståltorp, se 25 Pello Saknas Onkijärvi sjö
  Puostijärvi sjö Suokolojokki, se Soukolojoki hp Onkikivi sten
  Puostijärvi sjö Svaansteini by och kapellförs. Onkioja bäck
  Puostijärvi sjö Svansteins församling församling Onkivaara berg
  Purokoski, se Puruskoski fors Svanstein hp Onkivaara berg
  Purooja bäck Svanstein by o. kapellförsamling Opistajanjänkkä(?) myr
  Puruoja bäck Svanstein by o. kapellförsamling Orhiinlaka sten
  Puruskoski fors Svanstein by o. kapellförsamling Orjasjoki myr
  Puruskoski fors Svanstein by Orjasjoki bäck
  Pussihuhta höjd Svanstein ortn. Orjasjärvi sjö
  Pyhäjoki bäck Svedjeberget kronotorp Orjasjärvi sjö
  Pyhäjoki å Syväjärvi by Orjaslombolo, se Orjaslompolo tjärn
  Pyhäjupukka höjd Syväkoste plats Orjaslompolo tjärn
  Pyhäjärvi sjö Taaveniku gd Orjaslompolo tjärn
  Pyhäjärvi sjö Taavettila gård Orjaslompolo sjö
  Pyhälehto lövskog Taavo gårdar Orjasvaara berg
  Pyyvalli berg Taavo gd Orjasvaara berg
  Pyyvallijänkkä myr Taavola gårdar Orjasvaara berg
  Pyörtänyjänkkä sank mark Taavola gd Orjasvuoma slåttermyr
  Pyörtänövuoma myr Taavon(n)iku gd Outila skogshöjd
  Pättäkkäsaari holme Talo gd Outila fäb., se Outilankenttä Saknas
  Raajaoja bäck Talo gård Outilankenttä fäbodar
  Rahtulanpalo höjdsträckning Tapani hållplats Outisenniemi udde
  Raitajoki å Tapani gård Outisenvaara berg
  Raitajoki å Tapani gårdar Paamajoki bäck
  Raitajärvi sjö Tapani gd Paamajärvi sjö
  Raitajärviberget skogsås Tapani torp Paamasaarenpudas älvgren
  Rantakangas hed Tapani del av by Paamasaari holme
  Rantalehto höjd Tavonikku gd Paamasaari holme
  Ranta-Liikamaa skogsmark Tepsan-Heikinpirtinsia boplats. Paamasaari holme
  Ranta-Pestilä skogsområde Tepsan-Heikinpirtinsia boplats. Paamasaari ö
  Rantavinsa skogsområde Tapsan-Heikinpirtinsia boplats. Paamasaari ortn.
  Rantavittikko myr Tepsasen Iisakki personnamn Paasiavasten bergsflank
  Rapajärvi tjärn Thureholm, se 13 Haapakylä Saknas Paasioja dike
  Rapajärvibäcken bäck Thureholm gd Paasiviemäri dike
  Rapakkojänkkä myr Tiger torpställe Paavolanjänkkä myr
  Rapavuoma sankmark Tiikeri torpställe Paavolinkka fors
  Rantajärvi sjö Tirro gård Paavolinkka fors
  Rantasaajo terräng Tolppi gård Paavonniemi udde
  Rautavuori höjd Toola(i)nen gd Paavoniemi udde
  Rautavuori berg /Se Toolanen gd Paavorovat ås
  Rautavuori berg Torakankorva, se 1-4 Korva by Paavosuvanto sel
  Rautilankorva strandområde Torakankorva hp Pahajoki bäck
  Rautiojärvi sjö Torakankorva by Pahajärvenjänkkä myr
  Rautiolehto höjd Torakankorva by Pahajärvenoja bäck
  Rautiolehto berg Torakankorva by Pahajärvenrova hedland
  Rautiolehto lövskog Torakankorva el. Korva by Pahajärvenrova, se Pahajärvenrovat Saknas
  Rautionoja bäck Torpet, se 42 Juoksengi Saknas Pahajärvenrova berg
  Rautiooja bäck Torpet, se 77 Kuivakangas Saknas Pahajärvenrovat hedland
  Rautiorova berg Tureholm gård Pahajärvet sjöar
  Rautiorova berg Tureholm gård Pahajärvi sjö
  Rautiorova moränås Torrakankorva, se Torakankorva by Pahajärvi sjö
  Rautiovaara berg Turonoja gård Pahajärvi sjö
  Rautiovaara höjd Turonvaara(?) gård Pahajärvi sjö
  Rautiovuoma myr Turovaara bydel Pahajärvi, itä sjö
  Rautiovuoma myr Turovaara gård Pahajärvi, keski sjö
  Ravakanoja bäck Turovaara gård Pahajärvi, länsi sjö
  Revonpesänmaa skogsmark Turovaara gd Pahamaa berg
  Riidanmaa skogsmark Turtola Saknas Pahamaa berg
  Riidanmaa skogsmark Turtola Saknas Pahamaa hedmark
  Riipi tjärn Turtola by Pahamaa höjd
  Riipijärvi sjö Turtola by Pahamaa höjd /Se
  Riipijärvi sjö Turunoja gård Pahamaa berg
  Riipijärvi myr Turunoja gd Iso Pahamaa berg
  Riipijärvi tjärn Tuuankenttä gård Pahamaa, Keskinen höjd
  Riipinoja bäck Täntti gård Pikku Pahamaa hed
  Riipioja Saknas Törkki gd Takainen Pahamaa höjd
  Riipirova höjd Töyrä gd Pahamaa, Takainen höjd
  Ristijänkkä myr Töyrä gd Pahanojansaa(d)io skogsområde
  Ristijänkänkallio höjd Töyrä gd Pahanojansuvanto sel
  Riukka höjd Töyrä gård Pahaoja bäck
  Riukkavuoma myr Töyrä gårdar Pahaoja bäck
  Riutanvuoma myr /Se Utby, se 3 Valkeakoski Saknas Paharova hedland
  Riuttavuoma myr Utby avs. Paharova berg
  Riuttavuomansaajo skogsomr. Utomgården(?) gård Paharova fäb., se Paharovan kanttä Saknas
  Rovainpäänalusta myr Uumaa gård Paharovanjärvi sjö
  Rovaintaustajänkkä myr Uusi-Muotka gård Pahavaara berg
  Rovakankero terräng Uusitalo hemman Pahavaara berg
  Rovakkajärvi sjö Uusitalo gd Pahavaara berg
  Rovakkavaara berg Uusitalo gd Pahavaara berg /Se
  Rovanhieta holme Uusitalo gd Pahavaaranvuoma myr
  Rovanhieta sandholme Vaansteini by och kapellförsamling Pahkalaenvaara berg
  Rovantakainen sank mark Vaara hemman Pahkalahti vik
  Rovantakainen sank mark Vaara gd Pahkuraranta ängsmark
  Rovavaara berg Vaara torp Pahtajärvi sjö
  Rumahousu höjdsträckning Vaaranperä kronotorp Pahtajärvi sjö
  Rumahousuvittikko höjd Valkeakoski by Pahtakero berg
  Ruokojoki bäck Valkeakoski hp Pahtakero berg
  Ruokojärvi sjö Valkeakoski Saknas Pahtakero berg
  Ruokojärvi sjö Valkeakoski Saknas Pahtalaki berg
  Ruokojärvi sjö Valperi gård Pahtalaki, se Pahtakero berg
  Ruokojärvi sjö /Se Vanha-Muotka gård Pahtalaki berg
  Ruokooja bäck Vanhaniemi hållplats Pahtalehto berg
  Ruokorova höjd Vanhaniemi bydel Pahtalinkka fors
  Ruokovuoma myr Vanhaniemi gd Pahtanen fors
  Ruokovuoma sank mark Vanhaniemi gd Pahtanen fors
  Ruokovuomansaajo terräng Vanhaniemi gårdar Pahtapirttivaara berg
  Ruonalahti vik Vanhaniemi gårdar Pahtapirttivaara berg
  Ruonaoja bäck Vanhaniemi ortn. Pahtarova höjd
  Ruottinsaarenpuas gren av Torneälv Vanhanpuolenvainio gardsplats Pahtasaari holme
  Ruottinsaari holme Vanhatalo hemman Pahtasaari holme
  Ruskea del av Torneälv Vanhatalo gd Pahtasenvaara berg
  Ruskea berg Vanhatalo gd Pahtavaara berg
  Ruskea höjd Vanhatalo gård Pajakivi sten
  Ruskeavuoma sank mark Vapen gd Pajapelto åker
  Rutojänkkä myr Vedeby avs. Pajaroomio stenröse
  Rutolaki bergstopp Vi(i)nikka gd Pajusaari holme
  Rutolaki bergstopp /Se Wiinikka gd Pajusaari holme
  Rutooja bäck /Se Wiinikka gd Pajusaari holme
  Ruuhioja bäck Vitforsen, se Valkeakoski hp Paljakkavaara berg
  Ruuhipuulaki bergstopp Vuolo gård Paljaskero berg
  Ruuhisuanto myr Vuolo gd Paljaskero berg
  Ruutti tjärn Vyöni by Paljaskero berg
  Ruuttirova höjd Vyöni by Paljaslaki berg
  Rytijänkkä myr Vägtorpet, se 18 Ruskola Saknas Paljokkavaara, se Paljukkavaara berg
  Rytijänkkä myr Välimaa gd Paljukanoja bäck
  Rytijärvi tjärn Välimaa gård Paljukanotta berg
  Rytimaa skogsmark Välivainio gård Paljukkavaara berg
  Rytioja bäck Välivainio gd Paljukanvuoma myr
  Rytioja bäck Väylänmukka namn på Pello by Paljukanvuoma myr
  Rytivuoma sank mark Yli-Kuittasjärvi Saknas Paljukka berg
  Saajonvuoma sank mark Yli-Kuittasjärvi gd Paljukka berg
  Saarenkuru sund Yli-Kuittasjärvi by Paljukka höjd
  Saarijärvenpäänjänkkä sank mark Ylinenjoki by Paljukka höjd
  Saarijärvi sjö Ylinenjärvi by Paljukkavaara berg
  ?Saarijärvi sjö /Se Ylinenjärvi by Palo uppröjd mark
  Saarijärvi sjö Ylinenkangas bydel Palojoki bäck
  Saarijärvi tjärn Ylinenpää gd Palojänkkä myr
  Saarijärvi sjö /Se Ylinenpää gd Palojänkkä myr
  Saarijärvi sjö Ylinentalo gård Palojänkkä myr
  Saarilompolo tjärn Ylinentalo gd Palojänkkä myr
  Saarioja bäck Ylinentalo gård(ar) Palojänkkä myr
  Saarioja bäck Ylinenviida gård Palojänkkä myr
  Saarivaara berg Ylinenviida gd Palojänkkä myr
  Saarivaara berg Ylinenviita gård Palojänkkä myr
  Saarivaara höjd Yli-Noppa gård Palojänkkä myr
  Saarivaaranjänkkä sank mark Ylitalo gård Palokarjalainen berg
  Saarivaaranvuoma myr Ylivainio gd Palolahti sankmark
  Saarivuoma sank mark Ylivainio gård Palolaki höjd
  Saarivuoma myr Ylivainio gd Palolaki bergstopp
  Sahajänkkä myr Ylivi(i)nikka gd Palolaki berg
  Sainkangas hed Ymmyrälehto kronotorp Palonhieta holme
  Sainniemi, Iso höjd Östanskog, se 1-2 Valkeakoski Saknas Paloniemenkallio berg
  Sakarivuoma myr Östanskog by Paloniemenlantto naturdamm
  Saksalainen höjd Övertorne(å) by Paloniemenlato lada
  Saksalaisenmaa höjd /Se Övertorne(å) by Paloniemi berg
  Saksalaisenoja bäck Övertorneå järnvägsstation Paloniskanlato lada
  Salmenrova terräng   Palo(n)jänkkä myr
  Salmi bäck   Palonjänkkä myr
  Salmijänkkä sank mark   Palonjänkkä myr
  Salmijärvi sjö   Palonorppu höjd
  Alanen Salmijärvi tjärn   Palolaki höjd
  Salmijärvi, Ylinen sjö   Palonlaki berg
  Salmirova terräng   Palonlaki berg
  Salmirova skogshöjd   Palonnorppu höjd
  Salojärvi tjärn   Palooja bäck
  Salolaki berg   Palorova berg
  Salolaki höjd   Palorova höjd
  Salolaki triangelpunkt   Palorova berg
  Salomaa myr   Palosaajo fastmarksholme
  Salomaa terräng   Palosaajo fastmarksholme
  Saloman berg /Se   Palosaajo höjd
  Salovuoma myr   Palosaajo höjd
  Salvatinvaara berg o. triangelpunkt   Palosaajo ängsmark
  Salvatinvuoma myr   Palosaajonoja bäck
  Sammakkooja bäck   Palosaarenoudas älvgren
  Sammakkovaara berg   Palosaari holme
  Sammakkovaara skogshöjd   Palosaari holme
  Sammalvuoma sank mark   Palot höjder
  Sattala vik   Palovaara berg
  Sattala vik   Palovaara berg
  Savilahenpohja ängsmark /Se   Palovaarankosket forsar
  Seittijärvenoja bäck   Palovinsa berg
  Seittijärvi sjö   Palovinsa höjd
  Seittirova berg   Palovinsa berg
  Seittirova höjd   Palovuoma, se Palojänkkä myr
  Seittirovantaustajänkkä myr   Palsilehto höjd
  Sejpo skogsmark   Palsilehto berg
  Siekkaanoja bäck   Palsilehto skogsparti
  Siekasjärvi sjö   Pamasaari, se Paamasaari holme
  Siikavuopionmaa skogsmark   Pamasaari, se Paamasaari holme
  Siikavuopionmaa skogshöjd   Pamasaari, se Paamasaari holme
  Sillankorva brofäste /Se   Pamasaari ö /Se
  Siuvaaranjänkkä myr   Papinlahti vik
  Sompanen holme   Papinniemi udde
  Sompanen krök i Ylinenjoki /Se   Papinpojanvaara berg
  Sompanen krök i torneälven /Se   Papinpojanvaara berg
  Sompasenjärvi sjö   Paratiisinautto ås
  Sompasenjärvi sjö /Se   Parosenjänkkä myr
  Sompasenkorva fors /Se   Parosenmaa bergland
  Sompasenoja bäck   Parosenmaa berg
  Sompansenoja bäck /Se   Parosenmaa hedmark
  Sompasenvaara berg   Parosenmaa hedmark
  Sompasenvaara berg   Virka Parosenmaa höjd
  Sompasenvaara berg /Se   Parosenoja bäck
  Sompasenvaara berg /Se   Parosenoja bäck
  Sompasenvuoma myr   Parosenoja bäck
  Soukanoja bäck   Parosenvuoma myr
  Soukkajänkkä myr   Parpalanlaki ås
  Soukolojärvi sjö   Paskajärvi sjö
  Stormyran myr   Paskajärvi sjö
  Strömilaki (Tröömilaki) berg /Se   Paskakosket forsar
  Suokolajoki bäck /Se   Paskakoski fors
  Suolankivuoma myr   Paskalaenjänkkä myr
  Suolaoja bäck   Paskalaki berg
  Surmasaajo skogsmark   Paskalavuoma slåttermyr
  Suukangas skogshed   Paskalavuomanoja bäck
  Svedjeberget höjd   Paskamaa höjd
  Syväjoki bäck   Paskavaara berg
  Syväjärvi tjärn   Paskavaara berg
  Syväjärvi sjö   Paskavaara berg
  Syväoja bäck   Paskavaara berg
  Syvävaara berg   Paskavaaranoja bäck
  Säiväjoki å   Paskavaaranvuoma myr
  Säiväjoki å   Paskavuoma myr
  Säiväjoki å   Paskojärvi sjö
  Särkijänkkä myr   Patakivi sten
  Särkijärvi sjö   Patokivi sten
  Särkijärvi tjärn   Patolahti vik
  Särkijärvi sjö /Se   Patolahti vik
  Särkijärvi tjärn   Patomakivi sten
  Särkioja bäck   Pekankorva del av Valkeakoski
  Särkirova skogsås   Pekanpelto åker
  Särkirova skogshöjd   Pekanvaara berg
  Särkiwara berg /Se   Pekanvaara höjd
  Särkivaara höjd   Pekanvainio ortn.
  Särkivaara berg /Se   Pellehvaara, se Pellivaara berg
  Särkivuoma myr   Pellenvaara berg /Se
  Sääjänkkä myr   Pellivaara berg
  Sölkäkallio klippa   Pellivaara, Alinen berg
  Taka-Aapua berg o. triangelpunkt   Pellivaara, Ylinen berg
  Takahakanoja bäck   Pellivaaranvuoma myr
  Takahakanoja bäck   Pellonhuhta berg
  Takajoki bäck   Pellonhuhta höjd
  Takajänkkä myr, delvis odlad   Pellohuhta höjd
  Takanenvaara berg   Pellonlahti vik
  Talvi-Parosenmaa skogsmark   Pellonpöydänjänkkä ängsmark
  Tankovaaranoja bäck   Pellonpöytä klipphäll
  Tauger sjö /Se   Pellonpöytänjänkkä myr
  Teirirova höjd   Pellonvaara berg
  Teirivuoma myr   Peltovaara berg
  Telajänkkä myr   Peltovaara berg
  Telajänkkä myr   Peltovaaranjänkkä myr
  Tengeliönperä områd. /Se   Peltovaaranjänkkä myr
  Tervajärvenmännikkö terräng   Peltovaaranjänkkä myr
  Tervajärvi tjärn   Pentasjoki bäck
  Tielaenjänkkä myr   Pentesjoki bäck
  Tielaki höjd   Pentesjoki bäck
  Tielaki skogsberg   Pentesjoki sel och forsar
  Tiilirova skogsmark   Pentesjoki sel och forsar
  Tiukulaki bergstopp   Pentesjoki å
  Tjelaenjänkkä myr   Pentesjoki å
  Tolpinjänkkä myr   Pentesniemenjänkkä myr
  Tolpinjänkkä myr   Pentesniemi udde
  Tolpinjärvi tjärn   Pentisjoki bäck
  Tolpinjärvi myrsjö   Pentisjoki bäck
  Torakansaarenpuas sund   Pentisjoki, se Pentesjoki bäck
  Torakansaari holme   Pentisjoki å /Se
  Torakanvuoma myr   Penttäjä sjö
  Torakanvuoma sank mark   Penttäjäjärvi sjö
  Torneälven älv   Penttäjänoja bäck
  Torneälven älv   Penttäjänylivuoma slåtteräng
  Torneälven älv   Pentäjä sjö
  Torneälven älv   Pentäjä berg /Se
  Torneälven älv   Pentäjä(järvi) sjö
  Torneälven älv   Pentäsjoki bäck
  Träskberget skogshöjd   Pentäsjoki bäck
  Tröömilaki höjd   Pentäsjoki bäck
  Tröömilaki bergstopp   Pentasjöki bäck
  Tröömilaki (Strömilaki) berg /Se   Pentäsjoki, se Pentesjoki bäck
  Tunnunsaarenmukka sväng   Pentäsjoki å /Se
  Tuohilehto lövskog   Pentäsniemi udde
  Tuohimaa skogsmark   Peravaara berg
  Tuohimaa skogsmark   Perkkiö, se Pirkkiö Saknas
  Tuohimaanjänkkä myr   Persejärvi sjö
  Tuohimaanjänkkä myr   Persejärvi sjö
  Tuohimännikkö skogsudde   Persekangas hedland
  Tuomasjänkkä myr   Persevuoma myr
  Tuomikuru myr   Pertolivaara, se Perttulinvaara berg
  Tuonpuolenmännikkö tallskog   Pertolivaara, se Perttulivaara berg
  Tuorevaara berg   Pertolivaara berg /Se
  Tuorevaara berg   Perttulijärvi ängsmark
  Tuorevaaranoja bäck   Perttulinhaka höjd
  Tuoruajärvi tjärn   Perttulivaara berg
  Tuoruavaara höjd   Perttulivaara berg
  Turkinrova berg   Perttulinvaara berg
  Turtolanniva fors /Se   Pertulinjärvi sjö
  Turunoja bäck   Pertunoja vattensamlingar
  Tuulenpesänjärvi sank mark   Perämaa skoghöjd
  Tuulenpesänmaa höjd   Perämaa skogsparti
  Tuulenpesänmaa skogsmark   Perämaa höjd
  Tuulenpesänvuoma myr   Perämaanjänkkä myr
  Tymäkänjärvi tjärn   Perävaara berg
  Tymäkänlaki bergstopp   Perävaara berg
  Tymäkänoja bäck   Perävaara berg
  Tymäkänvittikko höjd   Perävaara berg
  Tymäkänvuoma myr   Perävaara berg
  Tynnyrinmaa terräng   Perävaara berg
  Tämänpuolenmännikkö tallskog   Perävaara berg
  Uturaisenjänkkä myr   Perävaara berg
  Uturaisenjärvi tjärn   Perävaara berg
  Uturaisenpalo terräng   Perävaara, pikku berg
  Uuenjänkänmaa skogsmark   Perävirka berg
  Uuenjänkänoja bäck   Perävirka berg
  Uuenviransaajo terräng   Pesokivi sten
  Uujärvi sjö   Pestilä höjd
  Uujärvi sjö /Se   Pestilä berg
  Uumaa hedland /Se   Pestilänoja bäck
  Uumaanjänkkä sank mark   Pestilänvuoma myr
  Uusijänkkä myr   Pestilänvuoma myr
  Uusimaa myr   Pesäsaaio skogland
  Uusivaara höjd   Pesäsaaionjärvi sjö
  Uusivirka berg   Pesäsaajo fastmarksholme
  Vaajalahti vik   Pesäsaajo skogsparti
  Vaarajärvi skogssjö   Pesäsaajo höjd
  Vaarantakasenjärvi sjö   Pesäsaajonjänkkä myr
  Vaarantakasenoja bäck   Pesäsaajonjärvi sjö
  Vaaranvälijänkkä sank mark   Pettäisenvaara berg
  Vaaranvälinjänkkä sank mark   Petäikkö berg
  Vaivuorenjänkkä myr   Petäjikkö terräng
  Vaivuori berg   Petäjäjänkkä myr med slåtteräng
  Vaivuori berg /Se   Petäjäjänkkä myr
  Valkeajänkkä myr   Petäjäjänkkä myr
  Valkeajänkkä odling   Petäjälaki berg
  Valkeajärvi sjö   Petäjälaki berg
  Valkeajärvi tjärn   Petäjäoja bäck
  Valkeajärvi tjärn   Petäjävaara berg
  Valkeajärvi tjärn   Petäjävaara berg
  Valkeakoski fors   Petäjävaara berg /Se
  Valkeakoski fors /Se   Petäjävaara berg
  Valkeakoski fors   Peukalokangas skogsparti
  Valkeanoja bäck   Peuraoja bäck
  Valkeasaajot myrholme   Peuravuoma myr
  Valkeavaara berg   Peuravuoma myr
  Valkeavaara berg   Peuravuoma myr
  *Vallkiakoski, se Valkeakoski fors /Se   Peuravuomanpalo skogland
  Vanhahaasio delvis odlad ängsmark   Peuravuomanpalo ås
  Vanhahaasio skogsmark   Pieilompolo? tjärn
  Vanhajoki bäck   Pieinlompolo sjö
  Vanhaniemi udde   Pieruvaara berg
  Vanhapalo skogsås   Pietilompolo sankmark
  Vanhapuoli skogsbacke   Pietilänjärvi sjö
  Vanko höjd   Pietilänjärvi sjö
  Vankonoja bäck   Pietilänjärvi sjö
  Varkaankuru bäck   Pietilänjärvi sjö
  Vasikkasaari holme   Pietilänvinsa berg
  Veittimuotka höjd   Pietilänvinsa höjd
  Veittivaara skogshöjd   Pietilänvinsa höjd
  Veittivuoma myr   Pietilänvinsa höjd
  Velkavaara berg   Pihtivuoma myr
  Veneauttonjoki bäck   Pihtivuoma myr
  Venemaa terräng   Pihtivuoma myr
  Venheenpohjanlaki bergstopp   Piikkivaara berg
  Venäläinen mynningsgren i Hiirioja /Se   Piikkivaara berg
  Vesijänkkä sank mark   Piikkivaara berg
  Vesikkolehto lövskog   Piikkivaara berg /Se
  Vihvilöjänkkä myr   Piimälähte källa
  Viidanhaka sank mark   Piippujänkkä myr
  Viitavaara skogshöjd   Piippulaaka sten
  Viidanhaka hage   Piippumaa hedland, (kulle)
  Viitajärvenoja bäck   Piippumaa skogland
  Viitajärvi tjärn   Piiruansuvanto sel
  Viitajärvi tjärn   Pikkuaitta stolpebord
  Viitamaa höjd   Pikkuhaka hage (inhägnad för djuren)
  Viitamaa höjd   Pikku Hiirivaara berg
  Viitaoja bäck   Pikku Hirvijärvenoja bäck
  Viitavaara berg   Pikku Hirvijärvi sjö
  Viitavaara berg /Se   Pikku Isovaara berg
  Vikevi strandäng /Se   Pikku Jalorova berg
  Vikeväjoki bäck   Pikku-Jupukka sjö
  Vikeväjärvi tjärn   Pikkujärvi sjö
  Vinsa höjd   Pikkukarkea vall
  Vinsa skogshöjd   Pikkukuusivaara berg
  Vinsajänkkä sank mark   Pikkulato lada
  Vinsajänkkä sank mark   Pikkulato lada
  Vinsajärvi tjärn   Pikkulato lada
  Vinsanjärvi tjärn   Pikkulato lada
  Vinsanoja bäck   Pikkulato lada
  Vinsanoja bäck   Pikkulato lada
  Vinsavuoma myrmark   Pikkulato lada
  Virkajärvi tjärn   Pikkulato lada
  Virkakangas hed   Pikku Lautakotavaara berg
  Virkarova höjd   Pikkulähte källa
  Virkatienkenttä terräng   Pikkumaa hed
  Vitavaara skogshöjd   Pikkuniemennokka udde
  Vittakero berg   Pikkuniva strömdrag
  Vittalaki höjd   Pikkunuoravaara berg
  Vittamaa skogsmark   Pikku Nuoravaara berg
  Vittikkolaki bergstopp   Pikkuoja bäck
  Vittikkopalo myr   Pikkuoja bäck
  Vittikkoseittirova berg   Pikkuoja bäck
  Vittikkovaara berg   Pikkuoja ortn.
  Vittikkovuoma myr   Pikkupahamaa höjd
  *Vokijärvi sjö   Pikkuparosenmaa höjd
  Vuolikkalanvinsa höjd   Pikkuoelto åker
  Vuomajoki bäck   Pikkupetäjävaara berg
  Vuomajärvenjänkkä myr   Pikkuperäjänkkä myr
  Vuomajärvi sank mark   Pikkupetäjävaara berg
  Vuomansaajot terräng   Pikkuriipi tjärn
  Vuopio vik   Pikkurovanhieta holme
  Vuorkasaajo ås   Pikkusainiemennokka uddspets
  Vyönijärvi sjö   Pikkuvinsa berg
  Vyönioja bäck   Pikkuvinsa berg
  Vyönioja bäck   Pilkkatarhan ensimäinenlato lada
  Vähäjoki bäck   Pilkkatiehaan alanenlato lada
  Vähä-Kahrasenvaara berg   Pilkkatiehaan ensimäinenlato lada
  Vähä-Kuurajärvi sjö   Pilkkatiehaan isolato lada
  Vähälompolo tjärn   Pilkkatiehaka odling
  Vähärovastenvaara berg   Pilkkatiehaka hage
  Vähäsaarenpuas del av Torneälv   Pilkkatienhakan alanenlato lada
  Vähäsaari holme   Pillujoki bäck
  Vähävaara berg   Pillujoki bäck
  Vähävaara berg   Pillujoki å
  Vähävaara berg   Pilluniitynlahti vik
  Vähävaara, Itä berg   Pilluniitynlahti vik
  Vähävaara, Länsi berg   Pilluniityn oja bäck
  Länsi Vähävaara skogshöjd   Pimpiöjoki å
  Vähävaaranjänkkä myr   Pirkkiö strandäng
  Välijänkkä sank mark   Pirkkiönniemi udde
  Välikero höjd   Pirkkolanvaara berg
  Välikuusikko höjd   Pirkkolanvaaransaajo fastmarksholme
  Välilehto terräng   Pirkkolanvuoma odling
  Välimaa höjd   Pirrikivi sten
  Välimaa skogsmark   Pirrikivi sten
  Välimaanvuoma myr   Pirrilänoja bäck
  Välirova terräng   Pirtinpääpelto åker
  Välivaara höjd   Pirtintausta gräsplan
  Välivinsa höjd   Pirtintaustakarkea vall
  *Ylenajärvi sjö /Se   Pirttijoki bäck
  Ylihuhta höjd   Pirttijoki bäck
  Ylijoki bäck   Pirttijoki bäck
  Ylijoki myr   Pirttijärvi sjö
  Yli-Keinovuoma myr   Pirttijoki å
  Ylikero sank mark   Pirttijärvi sjö
  Yli-Kitinvaara höjd   Pirttijärvi sjö
  Yli-Kuittasjärvi sjö   Pirttijärvi sjö
  Ylinenjoki bäck   Pirttijärvi sjö
  Ylinenjoki bäck   Pirttijärvi sjö
  Ylinenjoki å   Pirttimaa skoghöjd
  Ylinenjänkkä myr   Pirttimaa skogland
  Ylinenjärvi sjö   Pirttimaa potatisland
  Ylinenjärvi, Ylinen sjö   Pirttimaa höjd
  Ylinenkangas hed   Pirttimaa höjd
  Ylinenkangasjänkkä myr   Pirttimaa berg
  Ylinenpalo terräng   Pirttioja bäck
  Ylinenpalo sved   Pirttipalo berg
  Ylipäänsaajo terräng   Pirttipelto åker
  Ylisenpäänvaara berg   Pirttivaara berg
  Ylisetjärvi sjö   Pirttivaara berg
  Ylivuoma myr   Pirttivaara berg
  Ylivuoma sank mark   Pirttivaaranoja bäck
  Ylivuoma myr   Pirttivaaranoja bäck
  Ylivuoma myr   Pissinkorva Saknas
  Ylösmenemärova höjd   Pistooja bäck
  Ymmyräinenjänkkä myr   Pistooja bäck
  Ymmyräinenmaa terräng   Pistooja bäck
  Äijänautto myr   Pistoojanlehto höjd
  Äijänpalo terräng   Pistoojanlehto skogsparti
  Överstforsen fors   Pitaantienmaa(?) höjd
  Överstforsen fors?   Pitkäharju strandås
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjärvenoja bäck
      Pitkäjärvenvitsikko höjd
      Pitkäjärvi myr
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäkorva fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkuusikko berg
      Pitkäkuusikko skogland
      Pitkäkuusikko skogsparti
      Pitkämaa höjd
      Pitkämaa berg
      Pitkämaa tallhed
      Pitkämaa skogsparti
      Pitkämaanoja bäck
      Pitkäminvaara berg
      Pitkäminvaara, se Pitkämaa berg
      Pitkäminvaara, se Pitkäniemenvaara Saknas
      Pitkäminvaara berg /Se
      Pitkäniemenvaara berg
      Pitkäniemenvaara berg
      Pitkäniemi udde
      Pitkäniemi berg
      Pitkänjärvenjänkkä, se Pitkäjärvi myr
      Pitkänjärvenjänkkä myr
      Pitkänjärvenoja bäck
      Pitkänkorvanlahti vik
      Pitkänkorvanlahti vik
      Pitkänmaanjänkkä myr
      Pitkäpelto åker
      Pitkärannanlantto naturdamm
      Pitkärannanlato lada
      Pitkäranta strandäng
      Pitkäsaa(d)io skogland
      Pitkäsaa(d)io skogland
      Pitkäsaaio skogland
      Pitkäsaajo fastmarksholme
      Pitkäsaajo grushed
      Pitkäsaajo ås
      Pitkäsaajo höjd
      Pitkäsuvanto sel
      Pitkäsuvanto sel
      Pitkävaara berg
      Pitkävaara berg
      Pitkävaara berg
      Pitäjänkivenkari grund
      Pitäjäntienmaa kulle
      Plankkulato lada
      Plankkulato lada
      Plassijänkkä myr
      Plättiniemenlato lada
      Poikavaaranoja bäck
      Poikkijärvi byadel
      Poikkioja dike
      Poikkioja dike
      Poikkisenvaara berg
      Poikkitornio udde
      Poikkiviemäri dike
      Pola myräng
      Polat forsar
      Poltos klippa
      Poltoksenkallio klippa
      Porojänkkä myr
      Porojänkkä myr
      Porojänkkä myr
      Porooja bäck
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porraskivi sten
      Potaskalaet terräng
      Potaskasaa(d)io skogland
      Pottaskanlaet berg
      Pottukellarilla trakt
      Pottukellarinkarkea vall
      Pruntsinranta, se Pruukinranta strand
      Pruuki område
      Pruukijoensaajo fastmarksholme
      Pruukinjoki bäck
      Pruukinlaki höjd
      Pruukinranta strand
      Pruukintienloppu kulle
      Pruukintienlehto höjd
      Pruukinvuoma myr
      Pruukinvuoma myr
      Pruukinvuoma myr
      Pudas älvgren
      Pudas flodarm
      Puhistusvaara berg
      Puimonen berg
      Puistismännikko hedmark
      Puistisvaara berg
      Puitonsaarenpudas gren av Torneälv
      Puitonsaari holme
      Puittomaansaari holme
      Pukkihaka äng
      Pulkkasaajo fastmarksholme
      Pulkkasaaio skogland
      Pullingi berg
      Pullingijärvi sjö
      Pullinginalusta myr
      Pullinginjärvi sjö
      Pullinki berg
      Pullinki berg
      Pullinkijänkkä myr
      Pullinkinvuoma myr
      Punanenlato lada
      Punanenlato lada
      Punanensilta bro
      Puolakangas del av by
      Puostijoentie vinterväg
      Puostijoki bäck
      Puostijoki bäck
      Puostijoki bäck
      Puostijoki å
      Puostijoki bäck
      Puostijärvi sjö
      Puostikoskenmaa berg
      Puostikoski fors
      Purnunkallio klippa
      Puroskoski, se Puruskoski fors
      Purooja bäck
      Purooja bäck
      Puroskoski fors
      Puruoja, se Purooja bäck
      Puruoja bäck
      Puruoja bäck
      Puruoja bäck
      Puruojan-kangas tallhed
      Puruskoski fors
      Puruskoski fors
      Pussihuhta hedland
      Pyhäjoki bäck
      Pyhäjoki bäck
      Pyhäjoki bäck
      Pyhäjoki å
      Pyhäjupukka höjd
      Pyhäjärvi sjö
      Pyhäjärvi sjö
      Pyhälehto berg
      Pyhälehto berg
      Pyhälehto höjd
      Pyrtivuoma myr
      Pyrtivuoma myr
      Pyrtivuoma, se Pyörtänyvuoma myr
      Pyrtivuoma, se Pyörtänövuoma myr
      Pyrtivuoma myr /Se
      Pytinkineustapelto åker
      Pytinkintaustapelto åker
      Pyyvalli ås
      Pyyvallinkukkulat kullar
      Pyyvallinsatiot kullar
      Pyörfuutinoja bäck
      Pyörtänevuoma myr
      Pyörtänyvuoma myr
      Pyörtänövuoma myr
      Pyörtänövuoma myr
      Pyörtänövuoma myr
      Päkinmukka sel
      Päkimukka å-krök
      Päkinsaajo höjd
      Pänttäjä berg
      Pänttäjäjärvenoja bäck
      Pänttäjäjärvi sjö
      Pänttäjänoja bäck
      Pärehöylällä trakt
      Pärepuupaikka tallskog
      Pättäkkäsaari holme
      Pättälläsaari holme
      Pättäkkäsaari ö
      Päävirkavaara berg
      Päävirkavaara berg
      Päävirkavaara berg
      Päävirkavaara berg
      Päävirkavaara berg
      Päävirkavaara berg /Se
      Pöhnäväylä utvidgning av Torne älv
      Pöydäpalo höjd
      Pöydäsuvanto sel
      Pöydävuoma, Iso myr
      Pöydävuoma, Pikku myr
      Pöytäjärvi sjö
      Pöytäjärvi sjö
      Pöytäoja bäck
      Pöytäpalo skogland
      Pöytäpalo tallhed
      Pöytäsuvanto sel
      Pöytävuoma myr
      Pöytävuoma myr
      Pöytävuoma myr
      Raajaoja bäck
      Raajaoja myr
      Raajoja ängsmark
      Rahtulanmaa hedland
      Rahtulanpalo hedland
      Rahtulanpalo hed
      Rahtulanpalonjänkkä myr
      Rahtulanpalonjänkkä myr
      Raidanjoki ortn.
      Raijärv sjö
      Raijärvberget berg
      Raitajoki bäck
      Raitajärvi sjö
      Reitajärvib., se Raijärvberget o. Raitavaara berg
      Raitajärviberget berg
      Raitajärviberget berg
      Raijärvträsket sjö
      Raitajoki bäck
      Raitajärvi sjö
      Raitavaara berg
      Rajakarkea vall
      Rajakarkea vall
      Rajaoja dike
      Rajaromio stenröse
      Rajasarka vall
      Rajasarka vall
      Rajaviemäri dike
      Rantahaka hage
      Rantahaka hage (inhägnad för djuren)
      Rantahaka inhägnad
      Rantahaka hage (inhägnad för djuren)
      Rantahaka hage
      Rantajärvi sjö
      Rantajärvi sjö
      Rantakaivo brunn
      Rantakaivo brunn
      Rantakarkea vall
      Rantalato lada
      Rantalato lada
      Rantalato lada
      Rantamaa höjd
      Rantamaa höjd
      Rantamaamyran myr
      Rantariihenpaikka riaplats
      Rantasaa(d)io skogland
      Rantasaajo höjd
      Rantasaajot berg
      Ranta Seuvaara, se Ranta Sivuvaara berg
      Ranta Sivuvaara berg
      Rantatie väg
      Rantavaara berg
      Rantavaara, se Rantassajot sjö
      Rantavaara berg
      Rantavaara berg /Se
      Rantavitsikko höjd
      Rapajärv sjö
      Rapajärvi sjö
      Rapajärvi sjö
      Rapaoja bäck
      Rapaoja bäck
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Ratasjoki bäck
      Ratasvaara berg
      Raukolanlahti vik
      Raukolanniemi udde
      Raumaniemi udde
      Raunanoja bäck
      Raunanoja bäck
      Raunavaara berg
      Raunavaaran-Pekanlato lada
      Raunavaarantie väg
      Rautavuorenjänkkä myr
      Rautavuori berg
      Rautavuori berg
      Rautiavuoma myr
      Rautiav., se Rautiovuoma myr
      Rautavuori, Hiirivaara berg
      Rautilankorva del av Kattilankoski
      Rautilankuusikko skogsparti
      Rautiojänkkä myr
      Rautiojärvenoja bäck
      Rautiojärvi sjö
      Rautiojärvi sjö
      Rautiolehto skogsparti
      Rautionjänkkä myr
      Rautionmännikkö skogsparti
      Rautiooja bäck
      Rautiorova berg
      Rautiorova berg
      Rautiovaara berg
      Rautiorova berg
      Rautiovaara berg
      Rautiovuoma myr
      Rautiovuoma myr
      Rautiovuomanoja bäck
      Rebekka del av Mikkolansaari
      Rekikankat kullar
      Repekankoski strömdrag
      Repekka holme
      Repokari grund
      Repolahti vik
      Repsikanranta strand
      Revonpesänmaa höjd
      Riidanmaa hedland
      Riihihaasio hässja
      Riihihaka hage (inhägnad för djuren)
      Riihihaka hage
      Riihilato lada
      Riihipelto åker
      Riihipelto åker
      Riihipensikko buskskog
      Riihisuvanto äng
      Riipi tjärn
      Riipijärvi sjö
      Riipi sjö
      Riipi sjö
      Riipi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi sjö
      Riipijärvi tjärn
      Riipijärvi sjö
      Riipinoja bäck
      Riipinoja bäck
      Riipinoja bäck
      Riipinoja bäck
      Riipioja bäck
      Riipirova hed
      Riipivuoma myr
      Riitajärvi sjö
      Riivijärvi äng
      Riivimaa höjd
      Riivioja bäck
      Rimpijärvi sjö
      Rintapelto åker
      Ristijänkkä myr
      Ristijänkkä myr
      Ristijänkänkalliot berg
      Ristinkallio klippa
      Ristinkallio klippa
      Risujänkkä myr
      Ritamaa skogland
      Riukanvuoma myr
      Riukanvuoma myr
      Riukka ås
      Riukka berg
      Riukkanvuoma myr
      Riukkavuoma myr
      Riutavuoma myr
      Roimulahti vik
      Roimulahti vik
      Romiooja bäck
      Romiomaa skogland
      Roukkajärvi, se Rovakkajärvi sjö
      Roukkajärvi, se Rovakkajärvi sjö
      Roukkajärvi, se rovakanjärvi sjö
      Roukkalehto, se Rovakanlehto berg
      Rovakkavaara berg
      Roukkavaara, se Rovakkavaara berg
      Roukkavaara, se Rovakankero berg
      Routsinsaari, se Ruotsinasaari holme
      Rova skogsås
      Rova skogsås
      Rovaintaustanjänkkä myr
      Rovaintaustavuoma myr
      Rovakanjyppyrä berg
      Rovakankero berg
      Rovakankero berg
      Rovakanjärvi sjö
      Rovakankero höjd
      Rovakanlehto berg
      Rovakanoja bäck
      Rovakanvaara berg
      Rovakka del av Metsäjärvi
      Rovakkajärvenalapää vik
      Rovakkajärvi sjö
      Rovakkajärvi sjö
      Rovanhieta holme
      Rovanjänkkä myr
      Rovanlaenpöhikkö buskdunge
      Rovanlaentausta åker
      Rovanlahti sankmark
      Rovanlaki åker
      Rovanoja bäck
      Rovanpää byadel
      Rovanpäälystäjänkkä myr
      Rovanpäänniemenlato lada
      Rovanpäänniemi udde
      Rovantakainenvuoma myr
      Rovantakainenvuoma myr
      Rovantaustajänkkä myr
      Rovatarha strandäng
      Rovavaara, se Rautiorova berg
      Rovavaara höjd
      Rovio strand
      Ruisniemennokka udde
      Ruittuvuoma myr
      Ruokojärvi sjö
      Ruokojoki bäck
      Ruokojoki bäck
      Ruokojärvi sjö
      Ruokojärvi sjö
      Ruokooja slåttermyr
      Ruokooja bäck
      Ruokorova hedland
      Ruokorova, Stuinen ås
      Ruokorova, Keskinen ås
      Ruokorova, Takainen ås
      Ruokovaara berg
      Ruokovuoma myr
      Ruokovuoma myr
      Ruomahousu berg
      Ruomahousu höjd
      Ruomahousunvaara berg
      Ruomahousunvitsikko höjd
      Ruonanlahti vik
      Ruonalahti vik
      Ruonaoja bäck
      Ruonaoja bäck
      Ruonoja bäck
      Ruonolahti vik
      Ruostekoski fors
      Ruostelahti vik
      Ruotimaa stenbunden mark.
      Ruotsaari(?) holme
      Ruotsaari, se Ruotsinsaari holme
      Ruotsinsaari holme
      Ruotsinsaarenhieta holme
      Ruotsinsaari holme
      Ruotsisaari holme
      Ruskea berg
      Ruskea berg
      Ruskea höjd
      Ruskea berg
      Ruskeankallio holme
      Ruskeankalliot klippa
      Ruski, se Ruskea berg
      Ruski höjd
      Ruski höjd /Se
      Rutolaet höjd
      Ruuhikoski fors
      Ruuhioja bäck
      Ruuhioja bäck
      Ruuhisuanto strandslåtter
      Ruuhisuanto del av Isojoki
      Ruuhisuvannonjänkkä myr
      Ruuhisuvanto lugnvatten
      Ruumenhuone agnlada.
      Ruutti vattenpöl
      Ruutti sjö
      Ruuttijärvi tjärn
      Rynnäsjoki bäck
      Rytijänkkä myr
      Rytikoski fors
      Rytikoski fors
      Rytikoski fors
      Rytikoski fors
      Rytimaa skogområde
      Rytimaa barrskogshed
      Rytimaa höjd
      Rytimaa höjd
      Rytiniemi udde
      Rytioja myr
      Rytivuoma myr
      Rännärinkari grund
      Rökäskivi sten.
      Rönsbäcken bäck
      Rönsbäcken bäck
      Saajontakainenvuoma myr
      Saarenkallio berg
      Saarenkämppä koja
      Saarenlika svacka
      Saarenpäänkuru sund
      Saari holme
      Saariharju ås
      Saarijänkkä myr
      Saarijänkkä myr
      Saarijärvenoja bäck
      Saarijärvenoja bäck
      Saarijärvenoja bäck
      Saarijärvi, se Vikeväjärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö /Se
      Saarikoskenmännikkö tallhed
      Saarikoskenmännikkö skogland
      Saarikoskenmännistö skogsparti
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarilato lada
      Saarilompolo sjö
      Saarilompolo sjö
      Saarilompolo sjö
      Saarimaa höjd
      Saarioja bäck
      Saarioja bäck
      Saarivaara berg
      Saarivaara berg
      Saarivaara berg
      Saarivaara berg
      Saarivaara berg
      Saarivuoma myr
      Saarivuoma myr
      Sadinniemi udde
      Sadinniemi, iso udde
      Sadinniemi, pikku udde
      Sainkangas tallhed
      Sainkangas skogsparti
      Sahakoski fors
      Sainiemennokka uddspers.
      Sainiemennokka udde.
      Sainiementie väg
      Saintieva höjd
      Sakariaksenlahti vik
      Sakariaksenpalo tallhed
      Sakariksenpalo höjd
      Sakariaksenpalo höjd
      Sakastinloukko buskmark.
      Sakinlahti vik
      Saksalainen skoghöjd
      Saksalaisenjänkkä myr
      Saksalaisenjänkkä myr
      Saksalaisenjärvi sjö
      Saksalaisenjärvi sjö
      Saksalaisenjärvi sjö
      Saksalaisenmaa berg
      Saksalaisenmaa höjd
      Saksalaisenmaa terräng
      Salkivaara berg
      Salkkobäcken bäck
      Salmelansarka vall.
      Salmenjärvet sjöar
      Alainen Salmenoja bäck
      Ylinen Salmenoja bäck
      Salmenriipi sjö
      Salmenriipi sjö
      Salmentova skogkulle
      Salmi bäck
      Salmi sund (bäck)
      Salmi bäck
      Salmi sund
      Salmijärvenoja bäck
      Salmij(ärvi), se Salmenjärvet sjö
      Salmijävi sjö
      Salmijärvi sjö
      Alanen Salmijärvi sjö
      Salmijärvi, Alinen sjö
      Salmijärvi sjö
      Ylinen Salmijärvi sjö
      Salmijärvi, Ylinen sjö
      Salmiriipi sjö
      Salmiriipi, se Salmenriipi sjö
      Salmirova höjd
      Salmirova höjd
      Salmirova skogsparti
      Salo berg
      Saloj(ärvi), se Salonjärvi Saknas
      Salojärvi sjö
      Salojärvi sjö
      Salolaki berg
      Salolaki berg
      Salomaa berg
      Salomaa berg
      Salomaa höjd
      Salonjänkkä myr
      Salonjärvi sjö
      Salonjärvi sjö
      Salonoja bäck
      Salonvuoma myr
      Salonvuoma myr
      Salooja bäck
      Salovuoma myr
      Salovuoma myr
      Salovuoma, se Salonvuoma myr
      Salvatinvaara berg
      Salvatinvaara berg
      Salvatinvuoma myr
      Salvatinvuoma myr
      Salvativaara berg
      Salvativaara, se Salvattivaara berg
      Salvativaara berg
      Salvativaara berg /Se
      Salvativuoma, se Salvatinvuoma myr
      Salvativuoma myr
      Salvativuoma myr /Se
      Salvattivaara berg
      Salvattivuoma myr
      Sammakkooja bäck
      Sammakkooja bäck
      Sammakkooja bäck
      Sammakkovaara berg
      Sammakkovaara berg
      Sarvikoski fors
      Sattalahti vik
      Sattasaa(d)io skogland
      Sattasaajo skogsparti
      Saunahaka hage (inhägnad för djuren)
      Saunakarkea vall.
      Saunamaa potatisland.
      Saunapihlaja rönn.
      Saunaranta strand
      Saunaroomio stenröse.
      Saunatölppä stenbunden jordhöjd.
      Saupirttilato lada.
      Sauvalainen vik
      Sauvalaisenlahti vik
      Savikuopat lergropar.
      Savikuoppa grop.
      Savikuoppa grop.
      Savikuoppa lergrop.
      Savilahti vik
      Savilahti vik
      Savimyllynpaikka kvarnplats
      Savitie väg.
      Seetinkallio berg
      Seetinlato lada.
      Seetinpirtinsia plats efter torp.
      Seiponen vidsträckt tallhed
      Seippu höjd
      Seittejärvi sjö
      Seitterova berg
      Seittijärvenoja bäck
      Seittijärvi sjö
      Seittijärvi sjö
      Seittijärvi sjö /Se
      Seittirova berg
      Seittirova berg
      Seittirova berg /Se
      Iso Seittirova berg
      Pikku Seittirova berg
      Seiväjoki bäck
      Seiväjoki bäck
      Seiväjoki å
      Seiväjoki å
      Selkäkallio holme
      Selkäkallio klippa
      Selkäkari grund
      Selkälato lada.
      Selkäsaaionvuoma myr
      Seuvaara, Yli o. Ranta berg
      Seuvaara, Ranta berg /Se
      Yli Seuvaara berg
      Seuvaara, Yli berg /Se
      Siekajärvi, se Siekasjärvi sjö
      Siekajärvi sjö /Se
      Siekasjärvi sjö
      Siekasjärvi sjö
      Siekasjärvi sjö
      Siekasvaara berg
      Siekkaanoja bäck
      Siekkaanpirtinsia plats efter byggnad.
      Siekkaanrova höjd
      Siekkaanvuoma myr
      Siekkanämmänpottukellari grop.
      Siemenpelto åker.
      Siikavuopionmaa hedland
      Siltapalo höjd
      Siltapalo höjd
      Siltaviken vik
      Sirkeliniemi udde
      Sivola, Niva, se Kuonkorva fors
      Sivuvaara, Pahta berg
      Ranta Sivuvaara brg
      Sivuvaara, Ranta berg
      Yli Sivuvaara berg
      Yli Sivuvaara berg
      Sivuvaara, Yli berg
      Sivuvaaranjänkkä myr
      Sköltinvainio äng
      Sompainen? landområde
      Sompaisen berg
      Sompaisen terräng /Se
      Sompaisenjärvi sjö
      Sompaisenjärvi sjö
      Sompaisenjärvi sjö
      Sompaisenjärvi sjö /Se
      Sompaisenkoski fors
      Sompaisenlahti vik
      Sompaisenniska laxfiske
      Sompaisenoja bäck
      Sompaisenvaara berg
      Sompaisenvaara berg
      Sompaisenvaara berg
      Sompaisenvaara berg
      Sompaisenvaara berg /Se
      Sompanen berg
      Sompanen terräng
      Sompasenjärvi sjö
      Sompasenlahti vik
      Sompasenlahti vik
      Sompasenniva fors
      Sompasenniva ström
      Sompasenoja bäck
      Sompasenoja bäck
      Sompasenoja bäck
      Sompasenvaara berg
      Sompasenvaara berg.
      Sompasenvaara berg
      Sompasenvaara berg
      Sompasenvaara berg.
      Sompasenvaaranjänkkä myr.
      Sompasenvaaranlaita bergsflank.
      Sompasenvaaranlaki bergstopp.
      Sompasenvaarantakajänkkä myr.
      Sompasenvaarantausta bergsflank.
      Sorva fors
      Sorva fors
      Soukka ortn.
      Soukolo dalgång
      Soukolo ortn.
      Soukolojoki biflod
      Soukolojoki bäck
      Soukolojoki bäck
      Soukolojärvi sjö
      Soukolojärvi sjö
      Soukolojärvi sjö
      Soukolojärvi sjö
      Soukolontie landsväg
      Soukolontie ortn.
      Stenbäcken bäck
      Stora Björkknösen hed
      Storjalorova hedland
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Storperavara berg
      Strandlandet höjd
      Strömilaki, se Tröömilaki berg
      Strömilaki, se Strööminlaki berg
      Strömlaki berg /Se
      Strööminlaki berg
      Stuvaara(?) berg
      Suaningivuoma, se Suolankivuoma myr
      Suaningivuoma myr
      Suaningivuoma, se Suolankivuoma Saknas
      Suaningivuoma myr /Se
      Suaningivuoma, se Suolankivuoma myr
      Sukkassaari holme
      Sukkasuo ava
      Sukkasuo ava
      Sukkasuo vattenpölar
      Sukkasuo vattenpölar
      Sumppulahti vik
      Suojuskivi sten
      Suokolajoki, se Soukolojoki bäck
      Suokolojoki, se Soukolojoki bäck
      Suolakoski fors
      Suolamaa skogland
      Suolamaa skogsparti
      Suolanginvuoma myr
      Suolankivuoma myr
      Suolankivuoma berg
      Suolankivuoma myr
      Suolankivuoma myr
      Suolaoja bäck
      Suolaoja bäck
      Suolaoja bäck
      Suolavuoma myr
      Suonpää del av Haapakylänsaari
      Suovajänkkä slåttermyr
      Suovalaenjänkkä myr
      Suovalaki berg
      Suukangas skogland
      Suukangas tallhed
      Suukosket forsar
      Suukosket forsar
      Suukoski fors
      Suuponkenttä udde
      Suutarinsarka skifte
      Svedjeberget berg
      Sysihauta kolmila
      Syväjärvenlehto höjd
      Syväjärvenoja bäck
      Syväjärvenoja bäck
      Syväjärvenpolku stig
      Syväjärvenpää slåtteräng
      Syväjärvenranta sjöstrand
      Syväjärvenvuoma myr
      Syväjärvenvuoma myr
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväojankuruja småbäckar
      Syväkoste djup vik
      Syväkoste sel
      Syväkoste lugnvatten
      Syväoja bäck
      Syväoja bäck
      Syvätojat småbäckar
      Syvävaara berg
      Syvävaara berg
      Syvävaara berg
      Syvävaaranjänkkä myr
      Syvävaarankuru bergsskåra
      Syvävaaranlaita bergsflank
      Syvävaaranlaki bergsrygg
      Syvävaaranoja bäck
      Syvävaaranpahikko berg
      Säbergsmyran myr
      Säiväjoki, se Seiväjoki bäck
      Säiväjoki, se Seiväjoki bäck
      Säiväjoki å /Se
      Särkijärvenpäänjänkkä myr
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkilahti vik
      Särkilax vik
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkioja bäck
      Särkirova, se Särkirovat hed
      Särkirova berg
      Särkirovat hedland
      Särkivaara berg
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Sääjänkkä myr
      Sääjänkkä myr
      Sääjärvensaadio fastmarksholme
      Sölkäsaajonvuoma myr
      Sörån bäck
      Taipaleenlahti vik
      Taipaleenlahti vik
      Taipaleenoja bäck
      Takahaka hage
      Takainenmaa höjd
      Takajoki bäck
      Takajoki bäck
      Takajoki bäck
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä myr
      Takajänkkä ängsmark
      Takajänkkä myr
      Takalato lada
      Takalato lada
      Takalato lada
      Takalehto berg
      Takalehto berg
      Takamyran myr
      Takanenplankkuladonsarka vall
      Takanenvaara höjd
      Takaoja, se Takajoki bäck
      Takapalo skogland
      Takasarka vall
      Takasarka vall
      Takavainio odling
      Takavainio odling
      Takavainio odling
      Takavainionkallio berg
      Takavainion karkeanlato lada
      Takavainionlato lada
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Talankari grund
      Talankivi sten
      Tallberget berg
      Tallilato lada
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talluddmyran myr
      Talvitie väg
      Talvitie stig
      Tammenpensikko ortn.
      Tammisaajo hed
      Tanelinkuohu strömvirvel
      Tankooja bäck
      Tankooja bäck
      Tankooja bäck
      Tankooja bäck
      Tankooja bäck
      Tankooja bäck /Se
      Ala Tankovaara berg
      Ala Tankovaara berg
      Yli Tankovaara berg
      Yli Tankovaara berg
      Tankovuoma myr
      Tankovuoma myr
      Tanonniemi udde
      Tappauslahti vik
      Taronniemenpudas älvgren
      Taroniemenpudas älvgren
      Taronniemi(?) udde
      Taronniemi(?) udde
      Taroniemi(?) udde
      Tarrikangas hed
      Tarrikankaat skogsparti
      Teevikattolato lada
      Teikoniemi udde
      Teikosuvanto sel
      Teiriniemi udde
      Teiriniemi udde
      Teirisaajo myr
      Teirisaajo skogsparti
      Teirivuoma myr
      Telatie väg
      Tengeliöjoki biflod
      Tengeliönsaari holme
      Termä udde
      Tervahaudanpaikka grop
      Tervahaudanpelto åker
      Tervahaudantöykkä tjärdalsbrink
      Tervahauta tjärdal
      Tervahauta tjärdal
      Tervahauta tjärdal
      Tervahauta tjärdal
      Tervahautanlähte källa
      Tervahautanranta strandäng
      Tervajärvi sjö
      Tervajärvi sjö
      Tervarovat hedland
      Tielaki berg
      Tielaki berg
      Tienvierusta vedhuggningsplats
      Tienvierustalato lada
      Tienvierustasarka vall
      Tiesarka vall
      Tiikerinkallio klippa
      Tillihauanrommio stenröse
      Tiilihaudantöykkä kulle
      Tiilihauta tegelugn
      Tiilihauta tegelugn
      Tiilihauta tegelugn
      Tiilirova berg
      Tiilirovanoja bäck
      Tippaviiki vik
      Tiuharju ås
      Tiukulaki berg
      Tonko forsvirvel
      Torakanhieta holme
      Torakanhieta holme
      Torakankorva fors, strömdrag
      Torakankorva udde
      Torakankorva udde
      Torakanpudas älvgren
      Torakansaarenpudas älvgren
      Torakansaari holme
      Torakansaari holme
      Torakanvuoma myr
      Torakanvuoma myr
      Torakanvuomanlato lada
      Torakanvuomanoja bäck
      Torrakansaari, se Torakansaari holme
      Träskberget berg
      Träskberget berg
      Träskmyren myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyren myr
      Träskmyrbäcken bäck
      Tröömilaki berg
      Tröömilaki berg
      Tuimanikumyran(?) myr
      Tuimenniku höjd
      Tuimennikumyran(?) myr
      Tunnussaarenlinkka fors
      Tunnussaarenmukka del av Pentäsjoki
      Tunnussaarenmutka älvkrök
      Tunnussaari skogsudde
      Tunnussaarenmukka sel
      Tunturinranta udde
      Tunturinranta udde
      Tuohijänkkä myr
      Tuohikattolato lada
      Tuohilehonoja bäck
      Tuohilehdonoja bäck
      Tuoilehti berg
      Tuohilehto höjd
      Tuohilehto skogsparti
      Tuohimaa hedland
      Tuohimaa skogsområde
      Tuohimaa skogsås
      Tuohimaa höjd
      Tuohimaa skifte
      Tuohimaanjänkkä myr
      Tuohimaanjänkkä myr
      Tuohimaanoja bäck
      Tuohimännikkö kulle
      Tuohimännikkö hed
      Tuohuskari grund
      Tuohuskari klippa
      Tuomaankivi sten
      Tuonpuolenmännikkö skogsparti
      Tuonpuolen rajakarkea vall
      Tuonpuolenvaltionoja vall
      Tuonpuolenvaltionojaansarka vall
      Tuoppalanniemi udde
      Tuorevaara berg
      Tuorevaaranoja bäck
      Tuoreenvaaranoja bäck
      Tuoremaa höjd
      Tuoremaa terräng
      Tuorevaara berg
      Tuorevaara berg
      Tuorevaara berg
      Tuorevaara berg
      Tuorevaaranoja bäck
      Tuorivaara, se Tuorevaara berg
      Tuorivaara berg /Se
      Tuorovaara, se Tuorevaara berg
      Tuoruajärvi sjö
      Tuoruajärvi sjö
      Tuoruajärvi sjö
      Tuoruavaara berg
      Tuoruavaara berg
      Tuoruavaara berg
      Tuorvasjärvi, se Tuoruajärvi sjö
      Tuorvasjärvi sjö
      Tuorvasjärvi sjö /Se
      Tuorvasvaara, se Tuoruavaara berg
      Tuorvasvaara berg
      Tuorvasvaara berg
      Tuorvasvaara berg /Se
      Turkinrova höjd
      Turonoja bäck
      Turovaara berg
      Turtolanniva fors
      Tuulenpesänjärvi sjö
      Tuulenpesänjärvi sjö
      Tuulenpesänjärvi sjö
      Tuulenpesänmaa hedmark
      Tuulenpesänmaa höjd
      Tuulenpesänmaa berg
      Tuulenpesänmaanjärvi sjö
      Tuulenpesänoja bäck
      Tuulimaa grushed
      Tuulimaa skogsmark
      Tuulinperäjärvi sjö
      Tuulinperäjärvi, se Tuulenpesänjärvi sjö
      Tuulisuvanto sel
      Tuulisuvanto sel
      Tupakkasaa(d)io skogland
      Tymäki, se Tymäkänjärvi sjö
      Tymäkkä bergstopp
      Tymäkänjoensuu bäckmynning
      Tymäkänjoki bäck
      Tymäkänjänkkä myr
      Tymäkänjänkkä myr
      Tymäkänjärvi sjö
      Tymäkänjärvi sjö
      Tymäkänlaenkuru bergsskåra
      Tymäkänlaenlaita bergsflank
      Tymäkänlaentausta bergsflank
      Tymäkänlaki berg
      Tymäkänlaki bergstopp
      Tymäkänvittikko hedland
      Tynnyri bergstopp
      Tynnyrimaa skogsområde
      Tynnyrinmaa vall
      Typpyrä berg
      Tämänpuolenlato lada
      Tämänpuolenmännikkö skogsparti
      Tämänpuolen rajakarkea vall
      Tämänpuolenvaltionoja vall
      Tämäämpuolenvaltionojaansarka vall
      Täntinpytinkinsia plats efter gård
      Täntinsarka skifte
      Törmäkarkea vall
      Törmänalusta strandäng
      Uittokämppä koja
      Ukkosen kanava bäckrinnel
      Ukkosenkoski fors
      Ulkonpalo skogsparti
      Ulonvaara, se Ollivaara berg
      Ulonvaara berg
      Ulttuuri ortn.
      Uturaisenjänkkä myr
      Uturaisenjärvi myr
      Uturaisenjärvi myr
      Uturaisenpalo terräng
      Uturaisensaa(d)io skoghöjd
      Uudenjänkänmaa skogland
      Uudenjänkänmaa höjd
      Uudenjänkänoja bäck
      Uudenviranjänkkä myr
      Uuenvaaranjoki bäck
      Ulonvaara berg
      Uujoki bäck
      Uujärvi sjö
      Uujärvi sjö
      Uumaa hedmark
      Uumaa hedland
      Uumaajärvi sjö
      Uumaajärvi sjö
      Uumaanjänkkä myr
      Uumaanperä höjd
      Uuniemi udde
      Uusijoki bäck
      Uusijoki å
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusilato lada
      Uusilato lada
      Uusilato lada
      Uusilato lada
      Uusimaatunu hösåte
      Uusitie väg
      Uusivaara berg
      Uusivaara berg
      Uusiviljelys odling
      Uusivirka berg
      Uusivirka berg
      Uusivirka berg
      Uusivirka berg
      Vaajalahdenjärvi tjärn
      Vaajalahti vik
      Vaajalahti vik
      Vaapenniemi udde
      Vaara skogsås
      Vaarahaka hage
      Vaarahaka hage
      Vaarainpensikko hallonbuskage
      Vaarankivi berg
      Vaaranperä myr
      Vaaranperä skogland
      Vaaranpäänjänkkä myr
      Vaarantakainenjänkkä myr
      Vaarantakainenjänkkä myr
      Vaarantakainenjärvi sjö
      Vaarantakanoja bäck
      Vaarantakainenoja bäck
      Vaarantakaisenjänkkä myr
      Vaarantakaisenjänkkä myr
      Vaarantakaisenoja bäck
      Vaarantakanoja bäck
      Vaarantakanoja bäck /Se
      Vaarantakasenjärvi sjö
      Vaarantakasenjärvi sjö
      Vaaranvälinjänkkä myr
      Vaaranvälinoja bäck
      Vaarapelto åker
      Vaaratie stig
      Vaaratie stig
      Vainiolato lada
      Vainionlato lada
      Vaivuorenjänkkä myr
      Vaivuorenjänkkä myr
      Vaivuori berg
      Vaivuori berg
      Valkamaa båtlänning
      Valkamaforsen fors
      Valkeajänkkä myr
      Valkeajärvenoja bäck
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Valkeakoski fors
      Valkeankoskenvaara höjd
      Valkeansaajo myrholme
      Valkeaoja bäck
      Valkeavaara berg
      Valkeavaara berg
      Valkeavaara berg
      Valkiajärvi sjö
      Valkiajärvi, se Valkeajärvi sjö
      Valtionoja dike
      Valtionoja dike
      Vanhaa-Virkamaa tallhed
      Vanhajoki bäck
      Vanhajoki bäck
      Vanhajoki å
      Vanhajänkkä myr
      Vanhajänkänlato lada
      Vanhaniemensuvanto sel
      Vanhaniemi udde
      Vanhaniemi udde
      Vanhanieminselkä sel
      Vanhankotanpaikka plats efter koja
      Vanhanpuolenmaa hed
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhanpuolenvaara berg
      Vanhapuolivaara berg
      Vanhapärekattolato lada
      Vanhatie väg
      Vanhatie väg
      Vanhauusilato lada
      Vanhavaaratie stig
      Vanhavirkamaa höjd
      Vankko berg
      Vankko berg
      Vankko berg
      Vankovaara berg
      Vankovaara, se Vankko berg
      Vankovaara berg /Se
      Vapenniemi udde
      Varesniemi udde
      Vasikkahaka hage
      Vasikkajänkkä myr
      Vasikkalahti vik
      Vasikkalahti vik
      Vasikkaniemi udde
      Vasikkasaari holme
      Vasikkasaari holme
      Vehkaoja bäck
      Vehkaoja bäck
      Veitsivaara höjd
      Veitsivuoma myr
      Veitsivuoma myr
      Veittivaara berg
      Veittivaara berg
      Veittivuoma myr
      Veittivuoma myr
      Velkkavaara berg
      Velkkavaara berg
      Velkkavaaranoja bäck
      Venatojoki, se Veneautonjoki bäck
      Venattojoki å
      Venautojoki, se Veneauttojoki bäck
      Venautojoki å /Se
      Veneauttojoki? bäck
      Veneautonjoki bäck
      Venheenpohjanlaki berg
      Veneenpohja(n)laki berg
      Veneenpohjalaki berg
      Venehuone båthus
      Venehuonenranta åstrand
      Venejärvi sjö
      Venekulha höjd
      Venekulha skogsås
      Venekulhaa höjd
      Venekulha(n)jänkkä myr
      Venemaa hedland
      Venemaa hed
      Venemaanoja bäck
      Venemaanoja bäck
      Venhehmaa höjd
      Vennenpohjalaki berg
      Verkkojärvi, se Riipijärvi sjö
      Verkkojärvi sjö
      Verkkokivi sten
      Vesijänkkä myr
      Vesijänkkä myr
      Vesikkolehdonjänkkä myr
      Vesikkolehto höjd
      Vesitysoja bäck
      Viahaka myr
      Viertrvaara berg /Se
      Vieruvaara berg
      Vieruvaara berg
      Viia berg
      Viidanhaka äng
      Viidanhaka myr
      Viita kulle
      Viitajoki bäck
      Viitajärvenoja bäck
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitajärvi sjö
      Viitamaa hedland
      Viitamaa sjö
      Viitamaa höjd
      Viitaoja bäck
      Viitaoja bäck
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Viitavaara berg
      Vikevi ägoskifte
      Vikevi strandäng
      Vikevinreikä åkrok
      Vikeväisennokka udde
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjoki bäck
      Vikeväjärvensaajot myrholmar
      Vikeväjärvi sjö
      Vikeväjärvi sjö
      Vikeväjärvi sjö
      Vikeväjärvi sjö
      Vikeväjärvi sjö
      Vikeväjärvi sjö
      Vikevänjärvensaajo fastmarksholme
      Vikeväoja bäck
      Vinkelisarka vall
      Vinsa berg
      Vinsa berg
      Vinsa höjd
      Vinsa berg
      Vinsa höjd
      Vinsa höjd
      Vinsa berg
      Vinsa höjd
      Vinsa ägoskifte
      Vinsa höjd
      Vinsa höjd /Se
      Pikku Vinsa höjd
      Vinsaalustanjänkkä myr
      Vinsaalustanjänkkä myr
      Vinsajoki bäck
      Vinsajoki, se Vinsanoja bäck
      Vinsajoki bäck /Se
      Vinsajänkkä, se Vinsanjänkkä Saknas
      Vinsajärvet sjöar
      Alanen Vinsajärvi sjö
      Ylinen Vinsajärvi sjö
      Vinsajärvi sjö
      Vinsajärvi sjö
      Vinsanalustanjänkkä myr
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsanjänkkä myr
      Vinsankota skogskoja
      Vinsanoja bäck
      Vinsanoja bäck
      Vinsanoja bäck
      Vinsanoja bäck
      Vinsanoja bäck
      Vinsanoja bäck
      Vinsanvuoma myr
      Vinsaoja bäck
      Vinsavaara berg
      Vinsavaara berg /Se
      Vinsavuoma, se Vinsanvuoma myr
      Virkaaho skogsparti
      Virkajoki bäck
      Virkajänkkä myr
      Virkajärvi sjö
      Virkajärvi sjö
      Virkakangas mo
      Virkamaa, se Virkarova höjd
      Virkamännikkö höjd
      Virkamännikkö berg
      Virkamännikkö skogsparti
      Virkamännikönoja bäck
      Virkaoja bäck
      Virkaoja bäck
      Virkaparosenmaa höjd
      Virkarova höjd
      Virkarova berg
      Virkatienkenttä terräng
      Vita(?) kulle
      Vitsakero skogland
      Vitsakero skogsparti
      Vitsakeronjänkkä myr
      Vitsakeronjänkkä myr
      Vitsamaa höjd
      Vitsamaa skogland
      Vitsamaa höjd
      Vitsamaa höjd
      Vitsamaa skogsparti
      Vitsamaanjänkkä myr
      Vitsikko höjd
      Vitsikkojärvi myr
      Vitsikkopalo skogsparti
      Vitsikkovaara berg
      Vitsikkovaaranjänkkä myr
      Vitsikkovaaranjänkkä myr
      Vitsikkovuoma myr
      Vitsikkovuoma myr
      Vitsikkovuoma, Alanen myr
      Vitsikkovuomanoja bäck
      Vittakero berg
      Vittakero berg
      Vittakero berg
      Vittakero berg
      Vittakero berg
      Vittalaki skogsås
      Vittamaa hedmark
      Vittikkojärvi, se Vittikkovuoma sjö
      Vittikkojärvi sjö /Se
      Vittikko-Karjalainen berg
      Vittikkolaki berg
      Vittikkovaara berg
      Vittikkovaaranoja bäck
      Vittikkovuoma myr
      Vuennonniska ortn.
      Vuolikkalanvinsa berg
      Vuomajoki bäck
      Vuomajoki bäck
      Vuomajoki bäck
      Vuomajänkkä myr
      Vuomajänkkä myr
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi torrlagd sjö
      Vuomalaki topp
      Vuomalaki höjd
      Vuomanpää ängsmark
      Vuomasaajot fastmarksholmar
      Vuomatie stig
      Vuopio ava
      Vuopio vik
      Vuopio vik
      Vuopionnenä udde
      Vuopionniemi udde
      Vuorkasaaja skogsparti
      Vyönijoki bäck
      Vyönijoki bäck
      Vyönijärvi sjö
      Vyöniläistenveräjä passage
      Vyöni(n)järvi sjö
      Vyöninoja bäck
      Vähäjoenlahti sankmark
      Vähäjoenmännikkö skogsparti
      Vähäjoenpalo skogland
      Vähäjoenpalo skogsparti
      Vähäjoensuu åmynning
      Vähäjoentörmä åbrink
      Vähäjoki bäck
      Vähäjoki bäck
      Vähäjoki bäck
      Vähäjoki bäck
      Vähäjoki å
      Vähäjärvenpää myr
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi sjö
      Vähäkurajärvi, se Vähä Kuurajärvi sjö
      Vähäkurajärvi sjö
      Vähäkuurajänkkä myr
      Vähäkuurajärvi sjö
      Vähälompolo sjö
      Vähälompolo sjö
      Vähälompolo sjö
      Vähänsaarenmaatuneet grund
      Vähänsaarenmaatuneet grund
      Vähänsaarenpudas älvgren
      Vähäroastavaara, se Vähärovastenvaara berg
      Vähäroastavaara berg
      Vähärovastenvaara berg
      Vähärovasto(n)vaara berg
      Vähäsaarenpudas älvgren
      Vähäsaari holme
      Vähäsaari holme
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaaranjänkkä myr
      Väkeniva fors
      Väkeväkorva del av Turtolanniva
      Väkeväniva fors
      Väksäläinen strand
      Välijänkkä myr
      Välikero höjd
      Välikero höjd
      Välikuru sänka
      Välimaa hed
      Välimaa berg
      Välimaa skogshöjder
      Välimaa åker
      Välimaajärvi sjö
      Välimaajärvi, se Välimaanjärvi sjö
      Välimaanjärvi sjö
      Välimaanjärvi sjö
      Välimaankaula sandhed
      Välimaankaula skogsparti
      Välimaanpellot åker
      Välimaanvuoma myr
      Välimaanvuoma myr
      Välimaanvuoma myr
      Välioja dike
      Välirova skoghöjd
      Välirova hedland
      Välirova berg
      Välirova berg
      Välitarha odling
      Välitarha odling
      Välitarha odling
      Välitarhan karkeanlato lada
      Välitarhanlato lada
      Välitarhanlato lada
      Välitarhanrova skogsås
      Välitarhantie väg
      Välivinsa berg
      Välivinsa höjd
      Välivinsa höjd
      Vänhäpohjalaki berg
      Vänhäpohjalaki berg
      Vänhäpohjalaki berg
      Väylänpuolinen hösåte
      Vääräkkä fors
      Vääräkkä fors
      Ylemäinenpensikko buskdunge
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki bäck
      Ylijoki del av Leipiejoki
      Ylijoki å /Se
      Ylijoki å
      Ylikero höjd
      Yli-Kuittasjärvi sjö
      Ylikuja in- och utfartsväg
      Ylinenjoki bäck
      Ylinenjoki bäck
      Ylinenjoki bäck
      Ylinenjoki bäck
      Ylinenjoki, se Leipiejoki och Ylijoki bäck
      Ylinenjoki å
      Ylinenjoki å /Se
      Ylinenjoki å
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinenjänkkä myräng
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinenjänkänlato lada
      Ylinenjärvi sjö
      Ylinenjärvi sjö
      Ylinenjärvi sjöar
      Ylinen Ylinenjärvi sjö
      Ylinenkangas hedland
      Ylinen-Korpikoski fors
      Ylinenlato lada
      Ylinenlato lada
      Ylinenlato lada
      Ylinenlato lada
      Ylinenlato lada
      Ylinenlato lada
      Ylinenlähte källa
      Ylinenpalo höjd
      Ylinenpelto åker
      Ylinenrajasarka vall
      Ylinenrantalato lada
      Ylinenriihi ria
      Ylinenvaaranalustalato lada
      Ylinenvuoma myr
      Ylinokka uddspets
      Ylioja bäck
      Yliojamyran myr
      Yliojaviken vik
      Ylipalo höjd
      Ylipihlaja rönn
      Ylipäänsaa(d)io skoghöjd
      Ylipäänsaajo fastmarksholme
      Ylipäänsaajo höjd
      Ylisalmi sund
      Ylisalmi sund
      Ylisarka ägoskifte
      Ylisarka skifte
      Ylisarka skogsskifte
      Ylisenjärventie stig
      Ylisenlaki hösåte
      Ylisenpellonlaki åkerdel
      Ylisenpäänvaara berg
      Ylisetjärvet,-järvi, se Ylinenjärvi Saknas
      Yliset järvi sjö
      Ylisetkentät fäbodplats
      Ylisetvaaranalustasaraat vallar
      Ylitalonlahti vik
      Yli-Tankovaara berg
      Yliviinikka gd
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Ylivuomansaajo fastmarksholme
      Ylösmenevärova berg
      Ylösmenevärova berg
      Ymetieinenvaara berg
      Ymetieinenvaara berg
      Ymenieinenvaara höjd /Se
      Ymmyrkäinenmaa höjd
      Ymmyräinenjänkkä myr
      Ymmyrälehto kulle
      Ymmyräinenmaa berg
      Ymmyrälehto skogsparti
      Yynynlato lada
      Åviken vik
      Åviken vik
      Äijälä udde
      Äijälä strand
      Äijänpalonhaka ängsmark
      Äijänpalonkangas skogsås
      Ämmänkallio klippa
      Ämmänkorva fors
      Äppö myr(slåtter)
      Äppö sel
      Äpö äng
      Äpönkangas hed
      Överåmyran myr

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.