ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håtuna socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 544 st Naturnamn: 156 st Bebyggelsenamn: 199 st Naturnamn: 71 st
Håtuna sn Alkärret ägomark Håtuna sn Nummerförteckning förteckning
Håtuna s. Almbacken backe Håtuna tigrar inbyggarbeteckning Ackvarskärret kärr
Håtuna f. kungsgård *Aske höjar berg /Se Håtuna tiggare inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Håtuna förr kungsgård, numera sn Askemossen mosse Alpitan lht Allmännbacken backe
Håtuna sn Bagarängen ängsmark Anderspåänn statstuga Aske brygga brygga
Håtuna sn Bergtorp f.d. torp Annelund lht Badhusudden udde
Håtuna sn Bjursta terräng m. fornfynd Aske säteri Björkporten vägmärke på vinterväg
Håtuna sn Björkbacken backe Aske by Borgen fornborg
Håtuna socken Blockberget berg Aske tegelbruk förr tegelbruk »Bärby» utjords skog skog
Håtuna sn Blybacken höjd Asplund jtp Dalhagen hage
Håtuna sn Bondkroken sund Berga lht Djupängen äng
Håtuna sn Bondkroken del av Mälaren Berglund jtp Doma källan källa
Håtuna sn Bondkroken fjärd /Se Bergtorpet t Dragebackarna landsvägsbackar
Håtuna sn Bondkroken fjärd Bergtorpet lht Dunderkransens sten sten
Håtuna sn Borgen borglämning /Se Bjursta säteri Erikssund sund
Håtuna sn Borgen fornborg /Se Björkboda t Eriksundsbron bro
Håtuna sn »Bryttiaholm» holme /Se Björkeberga lht Fläskbergstjuren skog
Håtuna sn Brända berget berg Björkudden lht Fyrträna träd
Håtuna sn *Bärby utmark utmark Blybacken statbyggnad Getholmen holme
Håtuna sn Dalberget berg Dalhem lht Gladåkersvägen väg
Håtuna sn Domarkällan källa Draget lht Glasängen äng
Håtuna sn Domarkärret kärr Dyarne äng Granporten vägmärke på vinterväg
Håtuna sn Eklundaberget berg Ekedal hemman Holmen holme
Håtuna sn Erikslund terräng m. hus Eklunda lht Håtunaholmsviken, se Håtunaviken vik
Håtuna sn Erikssund sund Erikslund jtp Håtunavik vik
Håtuna sn Erikssund sund Finntorpet förr jtp Jakobsbergsbacken landsvägsbacke
Håtuna sn Erikssund sund Flankens jtp Jaktmarkskärrena kärr
Håtuna sn Eriksundet (resp. Eriks Sund) sund Fredrikslund, se Johannesberg lht Kajsas backe skogsbacke
Håtuna sn Erikssundet sund Friberg lht Kallberget berg
Håtuna sn Fläskbergskur triangelpunkt Fridhem lht Kattkärret kärr
Håtuna sn Fläskbergstjur triangelpunkt Fridhem lht Klockhäll berg
Håtuna socken Fågelsången terräng Fridhem baptistkapell Klockhällsberget berg
Håtuna sn Fårhagen terräng Frötuna Saknas Kräpplavik vik
Håtuna socken Getholmen holme Frötuna lht Kvarnkärret kärr
Håtuna socken ?Getholmen holme Fågelsång lht Landsmätarbackarna skogsbackar
Håtuna sn Getholmen holme /Se Fäbodarna Saknas Lillsjön sjö
Håtuna sn /Se Getholmen holme Fäbodarne säteri Lundsbacken skogsbacke
Håtuna sn Glasviken vik Fäbodarne lht Långkärret kärr
Håtuna sn Glasängen ägomark Fäbodarna Saknas Maden, se Prästgårds maden äng
Håtuna sn Grottberget berg Galivänt jtp Mattes slätta bit jord
Håtuna socken Gärdsängen äng /Se Gillstun statstuga Mönsterrocksvägen stig
Håtuna sn Habardhs slätt slätt Gladåker skogvaktareboställe Mönstringsvägen stig
Håtuna sn Habors slätt Saknas /Se Glädjen bs Mörtkassen ängsmark
Håtuna sn *Hagråån gränsmärke Grankärr lht Nibblelunds ängen äng
Håtuna sn Hagtorp ägomark Granlund jtp Norrskog skog
Håtuna sn Hammaren terräng Granlund lht Norrängelund skog
Håtuna sn *Hammars skogsbacke Saknas Grindstugan bs Norrängelunds backen skogsbacke
Håtuna sn *Herrhagsängen Saknas Gröndal lht Prästgårds maden äng
Håtuna sn Hjortronmossen mosse Grönlund Saknas Ruddammen damm
Håtuna sn Hjälmen terräng Grönlund jtp Ryan kärr
Håtuna sn Hojan terräng Grönlund jtp Rydjan odling
Håtuna sn Hundberget berg Gärdsängen lht Råby storskog skog
Håtuna sn Håkansäng ängsmark Hacket t Rödhuvuds backen skogsbacke
Håtuna sn Håtunaholmsviken vik Hagtorp jtp Rödjordarna skifte
Håtuna sn Håtunaholmsviken vik Hammarby hemman Sigtunafjärden fjärd
Håtuna socken socken Håtunaholmsviken vik Hammarby säteri Sjustjärna åker
Håtuna sn Håtuna slott fornlämning /Se Herrhagen hemman Sjutunnlandsstycket skifte
Håtuna sn Håtuna Wijk, se Håtunaholmsviken vik Hersbrokärr lht Skinnarviken vik
Håtuna sn Håtunawijken, se Håtunaholmsviken vik Härsbrokärr Saknas Skogsängen äng
Håtuna sn Håtunaviken vik Hersbrokärr äng Skällsund sund
Håtuna sn *Håtuna äng äng Hukan förr bs Skällsunds bro bro
Håtuna sn Jakobslund terräng m. hus Håbo, se 1 Håbo häradsallmänning Saknas Smiängen äng
Håtuna sn Kajsas backe backe Håbo allmänning traktnamn Stengårdsgärd gärde
Håtuna sn Kalbergen berg Håbo allmänning traktnamn Svälthammar strand
Håtuna sn Kallberget berg /Se Håbo allmänning traktnamn Sågarbacken landsvägsbacke
Håtuna sn *Killinge kärräng Saknas Håbo härads allmänning Saknas Ullevifjärden Saknas
Håtuna sn *Killinge utmark utmark Håbo härads allmänning Saknas Ullevifjärden, Lilla och Stora vik
Håtuna sn *Kedlingeängen Saknas Håbo häradsallmänning Saknas Ullfjärden, Lilla vik
Håtuna sn Killingepark park? Håbo häradsallmänning, se Håbo allmänning traktnamn Ullfjärden, Stora vik
Håtuna socken sn Klockhäll berg Håbo häradsallmänning, se Håbo allmänning traktnamn Utkikstornet utsiktsplats
Håtuna sn Klockhäll berg Håbo häradsallmänning, se Håbo allmänning traktnamn Västerängen äng
Håtuna sn Klockhäll terräng m. fornfynd Håtunaby säteri, se Håtunaholm Saknas  
Håtuna sn Klockhällsberget berg /Se Håtunaholm säteri  
Håtuna sn *Kolsta utmark utmark Håtunaholm Saknas  
Håtuna sn Kräpplan terräng Håtuna skola Saknas  
Håtuna sn Kräpplan terräng /Se Hällen jtp  
Håtuna sn Kvarnkärrsberget berg Häradsbron lht  
Håtuna sn *Kvarnnibble skog skog Häradsmästarb., se Häradsbron lht  
Håtuna sn *Kämpasten holme eller udde Häradsmästarebost. Saknas  
Håtuna sn Lantmätarbacken backe Härsbrokärr Saknas  
Håtuna sn Lillsjön sjö Höjan bs  
Håtuna sn Lillsjön sjö Jakobsdal jtp  
Håtuna sn Lundhagen terräng Johannesberg lht  
Håtuna sn Långbacken höjd /Se Johanneslund lht  
Håtuna sn Långbacken höjd /Se Johanneslund jtp  
Håtuna sn Långbacken terräng m. fornfynd /Se Johanneslund lht  
Håtuna sn Mattes slätta terräng Johannesro lht  
Håtuna sn Murberget berg Kapellet, se Fridhem baptistkapell  
Håtuna sn Nibblelund ägomark Karlsberg lht  
Håtuna sn Norrskog skog /Se Kasern förr statbyggnad  
Håtuna f. prosteri, nu sn Norrskogs allmänning allmänningsskog /Se Killinge by  
Håtuna kyrka Norrängelund terräng Klockarbord, se Ängstorpet utj.  
Håtuna sn *Nyby hästhage Saknas Klockarebord eller Ängstorp, se 1, 2 Ängstorpet Saknas  
Håtuna sn *Nyby skog Saknas Kolsta by  
Håtuna sn Nöjesbacken terräng Kolsta Saknas  
Håtuna sn /Se Prästberget berg Kolstalund lht  
Håtuna sn Prästgårdsbacke terräng Kolsta skola, se Nyborgs Småskola skola  
Håtuna socken /Se Rasberget berg Kolsta soldattorp Saknas  
Håtuna sn /Se Ribacken terräng Kornkärret skogslott  
Håtuna sn /Se Ringberget berg Kronoskogv. boställe Saknas  
Håtuna sn /Se Rings hage terräng Kräklan lht, förr dragonboställe  
Håtuna sn /Se Rydjan sjö Kräpplan nu rivet torp  
Håtuna gd och sn /Se Råby sved terräng Kulmajas koja jordkula  
Håtuna sn /Se *Råby utmark utmark Kvarnnibble by  
Håtuna sn /Se Rävdansen terräng Kvarnnibbletorp t  
Håtuna prästgd, sn /Se Rödmossen mosse Kvarntorp lht  
Håtuna socken /Se Sandtorp f.d. torp Kyrkoherdeboställe, se Prästgården bebyggelse  
Håtuna sn /Se Signes el. Signilds hög gravhög /Se Lihagen lht  
Håtuna sn /Se Signilds hög höjd /Se Lugnet jtp  
Håtuna sn /Se Signilds hög gravhög /Se Lugnet lht  
Håtuna sn /Se Signhilds kulle höjd m. fornfynd /Se Lunda lht  
Håtuna sn /Se *Signilskär holme Lövhagen lht  
Håtuna sn /Se Sigtunafjärden fjärd /Se Maren bs  
Håtuna sn /Se Sigtunafjärden fjärd Marielund lht  
Håtuna kungsgård, sn /Se Sjustjärnan ägomark Markeby säteri  
Håtuna sn /Se Skedberga berg /Se Millangården förr gård  
Håtuna sn /Se Skällsta-mosse mosse Mossbo lht  
Håtuna sn /Se Skällsta stätta terräng Murartorpet lht  
Håtuna sn /Se *Skällsta utmark utmark Månskenet lht  
Håtuna sn /Se Skälsund sund Mälaren lht  
Håtuna sn /Se Skälsund sund Nedergården förr gård  
Håtuna sn /Se Slätberget berg Nedergården lht  
Håtuna sn /Se Smedhagen terräng m. fornfynd /Se Nibble by  
Håtuna sn /Se Svartkärret ägomark Nibblelund lht  
Håtuna sn /Se Svartmattes kärr kärr Nordlund lht  
Håtuna sn /Se Svälthammar terräng Norrängen by  
Håtuna sn /Se *Sällösa äng Saknas Nyborg säteri  
hatuna, se Håtuna Saknas *Sältlösasundet sund Nyborgsskogen skog  
Håtuna kyrka Saknas /Se Sältlösasundet sund Nyborgs Småskola skola  
Håtuna rättaredöme del av hd Sältlösasundet, se Erikssund sund Nybygget Saknas  
Alpitan tp /Se Sältlösa sundh, se Erikssund sund Nybygget jtp  
Alpitan f.d. lg /Se Tallberget berg Nybygget, Lilla lht  
Alpitan gd /Se Tallholmen terräng Nybygget, Stora hemman  
Aske hgd /Se Tegelhagen hage /Se Nybygget, Stora Saknas  
Aske hg Tibblepark park Nytorpet t  
Aske hg Ulfierdswijken, se Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Nytorpet lht  
?Aske hg Ullevifjärden fjärd /Se Odenslund skogvaktartorp  
Aske hg Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Olovsberg lht  
Aske hg Ullfjärden, se Ullevifjärden Saknas Oppgården förr gård  
Aske hg Ullfjärden fjärdar Opptorpet lht  
Aske hg Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Parken lht  
Aske hg Ullfjärden, Stora och Lilla fjärdar Petterslund lht  
Aske herrgård Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Picket t  
Aske hg Ullfjärden, Lilla o. Stora fjärdar Prästgården bebyggelse  
Aske hg Ullfjärden, Lilla o. Stora sjöar Prästtorpet lht  
Aske herrgård Ullfjärden, Lilla fjärd Roligheten statarstuga  
?Aske hg Ullfjärden, Lilla vik /Se Rusthållet Saknas  
Aske herrg. Ullfjärden, Stora fjärd Ryttarberg lht  
Aske hg Ullfjärden, Stora vik /Se Ryttartorp Saknas  
Aske gd Utkiken höjd Råby by  
Aske g. Varpsundet sund Rävdansen lht  
Aske säteri Varpsundet sund Rödhuvud lht  
Aske hg Varghyddskärret kärr Salgärdet jtp  
Aske herrg. Vitmossen mosse Sandberget lht  
Aske by *Västerbron förr bro Sandtorpet jtp  
Aske gd Ängen Alpitan dalgång /Se Signildsberg säteri  
Aske gd   Sigtuna kyrkoherdeboställes äng lht  
Aske hg   Sjöhagen t  
Aske hg /Se   Skogsbo lht  
Aske gd /Se   Skogstorp lht  
Aske gd /Se   Skogstorpet lht  
Bjursta gård   Skogvaktaretorp, se Odenslund t  
Bjursta gård   Skravelkärr Saknas  
Bjursta gd   Skravelkärr hemman  
Bjursta gd /Se   Skällberga by  
Bjursta gd /Se   Skällsta Saknas  
Bjursta gd /Se   Skälsta säteri  
Bjursta torp /Se   Skälsta lht  
*Bryttiaholm Saknas   Solberget lht  
*Dalby Saknas   Sundby by  
*Dalby Saknas   Svarvarholmen lht  
Fornsigtuna, se Signildsberg hg   Sveden lht  
Fornsigtuna (numera Signildsberg) hg   Sånkan lht  
Fornsigtuna st.   Sånkan Saknas  
Fornsigtuna el. Försigtuna (nu Signildsberg) Saknas   Sällösa hemman  
*Fornsigtuna hg   Sältlösa, se Sällösa hemman  
Fornsigtuna (=nuv. Signildsberg?) hg   Sättervikshagen hemman  
Forn Sigtuna by   Tallbacken lht  
Fornsigtuna, nu Signildsberg herrgård /Se   Tallhammar bs  
Fornsigtuna, se Signildsberg hg   Tetorp lht  
Fornsigtuna, se Signhildsberg gd   Tjusta by  
Fornsigtuna, se Signildsberg hg   Tjusta utjordar  
Fornsigtuna, se Signhildsberg hg /Se   Torsgrind lht  
Fornsigtuna by /Se   Trumpetarbost., se Kolsta soldattorp Saknas  
Fornsigtuna, se Signildsberg hg /Se   Trundboda hemman  
*Fornsigtuna (numera Signildsberg) Saknas /Se   Tätorp Saknas  
*Fornsigtuna (numera Signildsberg) Saknas /Se   Udden lht  
*Forn-Sigtuna gods   Upplands-Bro kommun  
Fornsigtuna, nu Signildsberg gård /Se   Upptorp lht  
Forn-Sigtuna (Signildsberg) herrgård /Se   Vallstugan lht  
Försigtuna (nuv. Signildsberg) hg /Se   Väckeby säteri  
*Forn-Sigtuna (=Signildsberg) gd /Se   Väppeby lht  
+Fornsigtuna gd /Se   Värsthaga lht  
Friberg torp   Ängstorpet förr lht  
Fäbodarne torp /Se   Ängstorpet Saknas  
Fäbodarna gd /Se   Änn, se Anderspåänn statstuga  
Glaåker gd /Se   Övernibble, se 1-2 Nibble by  
Haborslätt gd /Se   Övernibble eller Nibble utjordar  
Haborsvreten Saknas /Se   Övernibble Saknas  
*Halunda = Hållunda? by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby lht      
Hammarby, Stora torp      
Hammarby gd /Se      
Herrhagen gd      
Herrhagen indr. militieboställe /Se      
?Håtuna (nu Håtunaholm) hg      
Håtuna (nu Håtunaholm) beb      
Håtuna gd      
Håtuna gd      
Håtuna förr tingsställe /Se      
Håtuna förr gd      
Håtuna (nu Håtunaholm) beb      
Håtuna (nu Håtunaholm) gd      
Håtuna (nu Håtunaholm) hg      
Håtuna (nu Håtunaholm) hg      
Håtuna f. kungsgård      
?Håtuna (nu Håtunaholm) hg /Se      
Håtuna förr kungsgd /Se      
Håtuna kungsgård Saknas /Se      
Håtuna gård /Se      
Håtuna hg o. sn /Se      
Håtuna gd /Se      
Håtuna, se Håtunaholm beb      
Håtunaholm, se Håtuna gd      
Håtunaholm hg /Se      
Håtunaholm hg /Se      
Håtunaholm gd /Se      
Håtunaholm gods /Se      
Håtunaholm gd /Se      
Håtunaholm gods /Se      
Håtunaholm hgd /Se      
Håtuna rättaredöme f. rd      
Håtuna tingsställe Saknas      
Höjan lht /Se      
*Jädra Saknas      
*Karftomta Saknas      
*Karftomta Saknas      
*Karstomta utj.      
*Karlstomta utjord /Se      
Killinge by      
Killinge by      
Killinge by      
Killinge by      
Killinge by      
Killinge by /Se      
Killinge gd /Se      
[Krumsta] Saknas      
Kräpplan förr tp /Se      
Kvarnnibble o. Övernibble byar      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble el. Övernibble byar      
?Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble byar      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by      
Kvarnnibble by /Se      
Kvarnnibble gd /Se      
Kvarnnibble gd /Se      
Kvarnnibble gd /Se      
Kvarnnibble Saknas /Se      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kolsta by      
Kålsta by      
Kolsta by      
Kålsta by      
Kolsta by      
Kolsta by /Se      
Kålsta by /Se      
Kålsta by /Se      
Kålsta by /Se      
Kolsta torp /Se      
Kålsta gd:ar /Se      
Kårsta Saknas /Se      
?Markeby gd      
Markeby gd      
Markeby gård      
?Markeby gd      
?Markeby gård      
Markeby g      
Markeby gd /Se      
Markeby gd      
Markeby gd      
Markeby g      
Markeby gd      
Markeby gård      
Markeby hg      
?Markeby gd      
Markeby gd      
Markeby by      
Markeby gd      
Markeby gd      
Markeby by /Se      
Markeby gd      
Marken torp /Se      
Marken torp /Se      
Marpi, Marpy, se Markeby gd      
*Marpy, se Markeby gård      
Månskenet torp /Se      
Nibble, se även Kvarnnibble och Övernibble byar      
Nibble, se Kvarnnibble o. Övernibble byar      
Nibble, se även Kvarnnibble och Övernibble byar      
Nibble gd      
Nibble gård      
?Nibble el. Övernibble by      
?Nibble el. Övernibble by      
Nibble byar      
Nibble gd      
Nibble beb.      
Nibble tp      
Nibble beb.      
Nibble Saknas      
Nibble by      
Nibble el. Övernibble by      
Nibble by      
*Norgungi Saknas      
Norränge gård /Se      
Norränge gd      
Norränge gård      
?Norränge gård /Se      
Norränge gd      
Norränge gd      
Norränge gd      
Norrängen by /Se      
Norrängen gd /Se      
Nyaby, se Nyborg hg      
Nyborg hg      
?Nyborg hg      
Nyborg hg      
Nyborg herrgård      
Nyborg hg /Se      
Nyborg (f. Nyaby) hg      
Nyborg hg      
Nyborg gd      
Nyborg gd      
Nyborg gd      
Nyborg hg      
Nyborg gd      
Nyborg herrg.      
Nyborg hg      
Nyborg, se Nyby hgd      
Nyborg hg /Se      
Nyborg hg /Se      
Nyborg Saknas /Se      
Nyborg hg /Se      
?Nyborg gd /Se      
Nyby (numera Nyborg) hgd      
Nyby, se Nyborg hg /Se      
Nyby, se även Nyborg hg      
»Nyeby», se Nyborg herrg.      
?Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
?Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by /Se      
Råby by /Se      
Signesberg (Signhildsberg) gd /Se      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna el. Forsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Fornsigtuna) hg      
Signildsberg (förr Försigtuna) hg /Se      
Signhildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signildsberg Saknas /Se      
Signhildsberg hg /Se      
Signhildsberg gd /Se      
Signildsberg herrgård /Se      
Signhildsberg gd /Se      
Signhildsberg Saknas /Se      
Signhildsberg säteri /Se      
Signhildsberg (Signesberg) gd /Se      
Signildsberg (förr Sigtuna) gård /Se      
Signildsberg hg /Se      
Signhildsberg (=*Forn-Sigtuna) gd /Se      
Signildsberg gd /Se      
Signilsberg herrgård /Se      
Signhildsberg gd /Se      
Signildsberg (Forn-Sigtuna) herrgård /Se      
Sigtuna, Forn- el. Gamla, se Signhildsberg hg /Se      
Sigtuna, nu Signildsberg gård /Se      
*Sighwarp gård      
*Siovarp försvunnen gård      
*Skellasta, se Skälsta herrg.      
Skälberga förr gård /Se      
Skälberga förr gård /Se      
Skällberga försvunnen by      
Skällberga gård      
Skällberga by      
Skälberga by      
»Skællebergha» gård      
Skällberga by      
*Skälberga förr gård /Se      
Skällberga by /Se      
Skäl(l)berga tid. gd /Se      
Skällberga by /Se      
*Skællista se Skälsta och Skällsta herrg.      
Skälsta, se »Skællebergha» herrg.      
Skälsta säteri      
Skälsta hg      
Skälsta hgd      
Skälsta hg      
Skälsta hg      
Skällsta hg      
Skälsta hg      
Skälsta hgd      
Skälsta herrg.      
Skälsta hg      
Skälsta hg      
Skälsta herrgård      
Skälsta herrgård      
Skällsta hg      
Skälsta herrgård      
Skälsta hg      
Skälsta hg      
Skälsta hg /Se      
Skälsta gd      
Skällsta by      
?Skälsta gd      
Skälsta hg      
?Skälsta herrg.      
?Skälsta hg      
Skälsta hg /Se      
Skälsta hg /Se      
Skälsta hg /Se      
Skälsta Saknas /Se      
Skällsta hg /Se      
Skälsta gd /Se      
Skälsta gd /Se      
Sundby gård      
Sundby gård      
Sundby g      
Sundby gd      
Sundby gd /Se      
Sundby by      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sällösa by      
Sältlösa by      
Sällösa by /Se      
Sältlösa, se Sällösa by /Se      
Sältislösa rättaredöme Saknas      
»Thelbyn» gård      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta by      
Tjusta Saknas /Se      
Tjusta by /Se      
Tjusta lht:er /Se      
Tjusta lg:er /Se      
Trundboda gd      
Trundboda torp /Se      
Trundboda lgh /Se      
Trånboda, se Trundboda torp      
*Turunda Saknas      
*Vllalötha torp      
Väckeby hg      
Väckeby by      
Väckeby by      
Väckeby by      
Väckeby by      
Väckeby beb.      
Väckeby beb.      
?Väckeby förr gd      
?Väckeby beb.      
Väckeby gd      
Väckeby torp      
Väckeby gd /Se      
Väckeby beb /Se      
Väckeby säteri, nu avhyst /Se      
Väppeby, se Väckeby beb.      
Övernibble by      
?Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble eller Nibble by      
Övernibble o. Kvarnnibble byar      
Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble by      
Öfvernibble by      
Övernibble el. Kvarnnibble byar /Se      
?Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble by      
Övernibble el. Kvarnnibble byar      
Övernibble by      
Övernibble, se NIbble by      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.