ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Villåttinge härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 6
Villåttinge hd Båven sjö Villåttinge hd hd Båven sjö /Se
Villåttinge hd Båven sjö   Båven sjö
Villåttinge hd Båven insjö   Båven sjö
Villåttinge hd Båven sjö /Se   Båven sjö
Villåttinge hd Båven sjö /Se   Båven sjö
Villåttinge hd Båven sjö /Se   Långhalsen sjö
Villåttinge hd Båven sjö /Se    
Villåttinge hd Dunkers heden skog /Se    
Villåttinge hd Dunkersheden skogsmark /Se    
Villåttinge hd Lidsjön sjö /Se    
Villåttinge hd Långhalsen sjö /Se    
Villåttinge hd Långhalsen sjö /Se    
Villåttinge hd *Oppunda o. Villåttinge häraders kronoallmänningar allmänningar    
Villåttinge hd Uren sjö /Se    
Villåttinge hd Valdemaren sjö /Se    
Villåttinge hd Valdemaren sjö /Se    
Villåttinge hd Vammeln, se Valdemaren sjö    
Villåttinge härad *Villåttinge allmänning allmänning    
Villåttinge härad *Villåttinge o. Oppunda häraders kronoallmänningar allmänningar    
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge (hd)      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge hd      
Villåttinge härad      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge hd /Se      
Villåttinge härads prosteri f. prosteri      
*Almnäs Saknas      
»almnæs», se Altnäs, Dunkers sn Saknas      
*Almö Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga beb.      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga gårdar      
Bråtorps rättaredöme f. rd      
Ekeby beb.      
Ekeby Saknas      
?Ekeby Saknas      
?Ekeby Saknas      
Ekeby beb.      
*Endeboll Saknas      
*Grimetorp Saknas      
*Hamra Saknas      
*Hornsätra, el. Villåttinge hd Saknas      
*Iæmplunda Saknas      
»Jettne» gård      
Karlaby Saknas      
Karlaby Saknas      
*Karlaby Saknas      
*Karlaby gd el. by      
Lisäter och Hyltinge rättaredöme Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Långbro Saknas      
Löta Saknas      
*Myreby Saknas      
Mälby gårdar el. byar      
Njushammars rättaredöme gods      
Näs gård      
Näs Saknas      
Näsby Saknas      
Näsby Saknas      
Näsby beb.      
Näs(et) beb.      
*Orby Saknas      
Ralms rättaredöme Saknas      
*Skedanestorp Saknas      
Skedevi rättaredöme f. rd      
Skolby Saknas      
»stene» förr beb.      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby hg, by      
Sundby by el. gd      
Sundby Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra beb.      
Ursnæs fsv. gdn. /Se      
Ursnæs gdnamn /Se      
*Åkartorp Saknas      
Årsta gd /Se      
Öfra Rek, se Villåttinge hd Saknas      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.