ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Västerrekarne härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 324 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 2
Rekarne, (numera Öster- och Västerrekarne) hdr Apalsjön sjö /Se Västerrekarne Saknas Hyndevadsån, se Älven å
Rekarne del av Södermanl. län Blacken fjärd Västerrekarne Saknas Älven å
Rekarne hd Eskilstunaån å Rekarne, Väster- härad  
Rekarne del av län Galten fjärd Västerrekarne hd  
Rekarne del av län Galten fjärd    
Rekarne, se Väster- och Österrekarne del av län Galten fjärd    
rekbo inbyggarbeteckning »Gismundahæl» ö    
Västerrekarne härad /Se *Gismundahæl ö    
Västerrekarne el. Österrekarne hd »Gismundahæl» oidentifierad ö /Se    
Västerrekarne hd *Granö ö    
Västerrekarne hd *Gränö ö    
Västerrekarne hd *Hafsto ö    
Västerrekarne hd Hjälmaresund sund    
Västerrekarne hd Hyndevad vad    
Västerrekarne härad Hörningen uttorkad sjö /Se    
Väster-Rekarne hd »Knarraholm» holme    
Västerrekarne hd *Knarraholm ö    
Västerrekarne hd »knarraholm» holme    
Västerrekarne hd Kvicksund sund    
Västerrekarne hd Kvicksund snd.    
Västerrekarne hd Qvicksund Saknas    
Västerrekarne hd Qvicksund Saknas    
Västerrekarne hd Kvicksund Saknas    
Västerrekarne hd Kvicksund snd.    
Västerrekarne hd Kvicksund snd.    
Västerrekarne härad Nærio-å äldre namn på Torshällaån    
Västerrekarne hd *Nario aa (Torshällaån) å /Se    
Västerrekarne hd *Olofsholm, Yttre holme    
Västerrekarne hd *Oolfsholm ö    
Vesterrekarne hd *Oolfsholm ö /Se    
Västerrekarne härad *Rönunda kvarnström    
Västerrekarne hd *Röniunde kvarnström    
Västerrekarne hd *Ræniwnde kvarnström /Se    
Västerrekarne hd *Röniunde kvarnström    
Västerrekarne hd Torshällaån, nu Eskilstunaån å    
Västerrekarne hd Torshällaån, se *Næris aa Saknas    
Västerrekarne hd »ytreoolfsholm» ö    
Västerrekarne hd »Ytreoolfsholm» holme    
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarna del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarne, Öster- o. Västerrekarne hd del av län      
Väster- och Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- o. Österrekarne härader      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarne, numera Öster-och Västerrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Väster- o, Österrekarne härader      
Västerrekarna härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
?Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hder      
Västerrekarne hder      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarne del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
»Rekerne» = Västerrekarne hdr      
Rekarna (= Ö. Rek. + V.Rek.) del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Rekarne, Väster- och Öster- hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarna del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarne del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Vesterrekarne hd.      
Västerrekarne hder      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Väster- och Österrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Väster- och Öster-rekarne hd      
Västerrekarne o. Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Rekarna del av län      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne och Österrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne härad      
Väster- och Österrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Rekarne del av län      
Rekarna del av län      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne och Österrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Västerrekarna hd      
Väster- o. Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hdr      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Väster- och Österrekarne hdr      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad      
Västerrekarne hd /Se      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne och Österrekarne härad hdr      
Västerrekarne hd      
Rekarna del av län      
Rekarne, Västra hd:er      
Västerrekarne hd      
Västerrekarne härad härad      
Västerrekarne hd /Se      
Rekarne, V.- o. Ö.- hd:er /Se      
Västerrekarna hd /Se      
Västerrekarne hd /Se      
Västerrekarne hd /Se      
Rekarne del av län /Se      
Västerrekarne hd /Se      
Rekarne, Västra kommun /Se      
Rekarna, Väster o. Öster hd /Se      
Västerrekarne härads prosteri f. prosteri      
*Berga Saknas      
?Berga Saknas      
*Berga beb.      
?Berga bebyggelse      
*Blexthorp Saknas      
*Bredhabergha Saknas      
*Brunastum Saknas      
*Egherskær gd      
Eka rättaredöme f. rd      
Ekeby rättaredöme f. rd      
*Enesta Saknas      
*Fagranäs Saknas      
[Fredaberg] Saknas      
*Fällaby Saknas      
Gillinge rättaredöme rättaredöme      
*Gismundahæl ö /Se      
*Grydznæs Saknas      
?*Hacksta Saknas      
*Hakusta Saknas      
[Hakasta] Saknas      
»hambre» gd el. by      
*Hæridzsta Saknas      
?Högby beb.      
*Ingemarstorp Saknas      
»Jntili» okänd gård      
*Jösta okänd gård      
*Kyndesta Saknas      
?*Lian gård      
»ludby» gård eller by      
»ludhby» gård eller by      
*Nybble beb.      
*Nybble Saknas      
*Rawaldzthorp Saknas      
*Regbo allmänning Saknas      
*Röniunde kvarnström /Se      
»sanda» beb.      
*Skiollunge Saknas      
»Skiollunge» Saknas /Se      
*Skæfoninghæ gd el. by      
*Skæptrunna Saknas      
*Torp beb.      
*Thræta = Tveta? Saknas      
[Tydinghe] Saknas      
Ulfsunds län delar av härad      
*Wyfflo Saknas      
Väsby Saknas      
Väsby Saknas      
Väsby Saknas      
Väsby Saknas      
Västerrekarne rättaredöme rättaredöme      
Åby? Saknas      
Åby rättaredöme f. rd      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.