ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Åkers härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 338 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 3
Åker, se *Eldasunds härad härad »Abdingi» ö Åkers härad härad Strängnässjön fjärd
Akerbo hundare, se Åker härad Eldsundet förr sund /Se Åkers härad härad Strängnäsfjärden fjärd
Akerbohundare, se Åkers hd Fogdö halvö Åkers härad härad Tosterön ö
Akirbo, se Åker hd Fogdön förr ö, nu halvö Åkers härad härad  
Åkers härad härad Fogdön ö /Se    
Åker hd Fogdön halvö /Se    
Åker hd Fogdön halvö /Se    
Åker hd Granfjärden fjärd /Se    
Åker hd Granfjärden fjärd    
Åker hd Hadden ortnamn /Se    
Åker hd »handzscaskær» råm.    
Åker härad Lisjöborg »vikingaborg»    
Åker hd Pissut avloppsränna /Se    
Åker hd *Stubbängen Saknas    
Åker härad Söderfiärden, se Sörfjärden fjärd    
Åker härad Sörfjärden fjärd    
Åker härad Toster ö /Se    
Åker hd Tosterön ö    
Åkers hd hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö    
Åkers hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö /Se    
Åker hd Tosterön f. egen sn, nu del av snr    
Åker hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö /Se    
Åker hd Tosterön ö    
Åker hd Tosterön ö /Se    
Åker hd *Åkershed skog    
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad /Se      
Åkers, hd hd      
Åker hd      
Åkers härad hd      
Åker hd      
Åkers härad hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åkers härad hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åkers [Åkerbo] härad härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åkers härad härad      
Åkers härad hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åkers härad hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åkers härad hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åkers hd      
Åker härad      
Åker hd?      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker sn      
Åkers hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker hd      
Åker härad      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker hd /Se      
Åker sn o. hd /Se      
»eldasundz hærade» hd      
»rigbo hundrat = Åker hd      
Åkers härads prosteri f. prosteri      
*Eldasunds härad hd      
*Ellasunds hærad = Åkerbo härad härad      
Ellasundz härad hd /Se      
Åkerbo (nu Åker) hd /Se      
*Alastum egendom      
*Asen Saknas      
*Berga el. Berg Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga gård      
Berga Saknas      
»(in)berge» beb. /Se      
*Bergby Saknas      
Bråtorps rättaredöme Saknas      
»drodzbo» beb?      
Ekeby rättaredöme Saknas      
Eksågs rättaredöme f. rättaredöme      
*Eldasunda löt tingsplats /Se      
*Faråsa förr gd      
*Færiastadhen Saknas      
Före berg by      
*Gamble Kloster, se Fogdö sn      
Helgarö rättaredöme Saknas      
Helgarö rättaredöme Saknas      
Lida Saknas      
Liffiahæredh, se Härad sn      
Lifyahæradh, se Härad socken      
*Livæhæradh, se Härad socken      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby by      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby by el. gd      
»lundby» Saknas      
Länna rättaredöme f. rättaredöme      
Malmby rättaredöme f. rättaredöme      
*Medhelunda Saknas      
*Mons Saknas      
»Mölneboda» gård      
Norrby by el. gd      
»norby» Saknas      
Norrlänna rättaredöme f. rd      
Revinge f.d. by      
*Rocklösa kvarn      
Rocklösa gd? /Se      
*Rumpsø Saknas      
*Ræninge förr gård /Se      
*Ræninge gård      
*Refughe Saknas      
*Ræwnge nybygge      
*Rönästorp Saknas      
*Småengetorp Saknas      
*Sunds kvarn Saknas      
*Ulvenäs förr gd      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
vighby Saknas      
»wij» Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
*Wædhlom Saknas /Se      
Vältesta rättaredöme Saknas      
Vältesta rättaredöme Saknas      
»Wöltnäs» by el. gård      
Åsby Saknas      
Åsby Saknas      
*Ærem, se Äga socken      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.