ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerljungs socken : Hölebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 561 Naturnamn : 965 Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 373
*Vesterlung se Västerljung sn Ahlhålmarne, se Alklubbarna holmar Västerljungs socken socken Alklubbarna småholmar
Västerljung sn *Alholmarna holmar Västerljungs socken socken Alklubben holme
Västerljung sn ?Alklubbarna holmar Västerljung sn Alklubbhällan häll
Västerljung sn Alklubbarna holmar Västerljung sn Alviken vik
Västerljung sn Alklubbarna holmar Vesterljungs halmåkare inbyggarbeteckning Arnholmarna holmar
Västerljung sn Alklubbarna holmar Västerljunga halmåkare inbyggarbeteckning Arnholmshällan berghäll
Västerljung sn Alklubben skärgårdsholme Västerljung halmåkare inbyggarbeteckning Askholmen holme
Västerljung sn Alklubben skärgårdsholme Alhagen lht Askholmen holme
Västerljung sn Alviken skärgårdsvik Anneborg lht Aspö ö
Västerljung sn *Araholmar, se Arnholmen, Östra och Västra holmar Avlebro gård Attvarskärret kärr
Västerljung sn Arenholm, se Arnholmen, Lilla holme Avlebro Saknas Backstångsholmen holme
Västerljung sn Arnholmen, V. o. Ö. holmar Backa förr gård Baggen grund
Västerljung sn Arnholmen, Ö. o. V. holmar Backen, se Nybygget eller Backen Saknas Bagårdsudden udde
Västerljung sn Arnholmen, Ö. o. V. holmar Berg gård Bagårdsvecken vik
Västerljung sn Arnholmen, Ö. o. V. holmar Bergholm lht Bagårn vik
?Västerljung sn Arnholmen, Lilla holme Bergstugan lht Bergholmen holme
Västerljung sn /Se Arnholmen, Lilla skärgårdsholme Bissbol förr gård Bergholmen, Norra o. Södra holmar
Västerljung sn Arnholmen, Stora och Lilla öar Björke gd Bergholmshällan berghäll
Västerljung sn Arnholmen, Stora holme Björkhem lht Bergsjöshällan berghäll
Västerljung sn Arnholmsrevet grund Björksjö lht Bissbolsmossen mosse
Västerljung sn Askholmen holme Björke Saknas Björke mosse mosse
Västerljung sn Askholmen och Måsklubben holmar Björkö, se Björke Saknas Björken sjö
Västerljung sn ?Askholmen o. Rönnholmen holmar Björndal lht Björken sjö
Västerljung sn ?Askholmen o. Rönnholmen holmar Björnhagen förr lht Björkö ö
Västerljung sn Askholmen holme Björnkärr lht Björnängen äng
Västerljung socken Askholmen holme Björnstugan lht Bockskär del av Bergholmen
Västerljung sn Askholmen skärgårdsholme Björnängen förr lht Boholmen holme
Västerljung sn *Askviken vik Blackkärr lht Boholmen holme
Västerljung sn Aspö ö Boviken, se Boviksstugan Saknas Bonndalsberget berg
Västerljung sn Aspö holme Boviksstugan stuga Bonndalsmossen mosse
Vesterljung Saknas Aspön holme Brantstugan f.d. båtsmanstorp Boviken vik
Västerljung Saknas Aspön holme Bredalen lht Boviken, Norra o. Södra vikar
Vesterljung sn Backstångsholmen holme Brevik förr lht Bredviken vik
Västerljung sn /Se Backstångsholmen holme Brinkstugan lht Bredviken vik
Västerljung sn Backstångsholmen holme Bro förr gård Brittashäll holme
Västerljung sn Backstångsholmen holme Bromdal f.d. torp Bromdalsviken vik
Västerljung sn Backstångsholmen holme /Se Brostugan lht Brännmossen mosse
Västerljung sn Baggen grund Brännvreten lht Busen holme
Västerljung sn Bagården, se Tuppstensberget förr holme, nu udde Budbol, se Havrevreten Saknas Båtsmansklubben holme
Västerljung sn *Bagården sannol. del av ö Buren, se Buska Saknas Dalbymossen mosse
Västerljung sn *Bagården halvö Busberget stuga Djupviken vik
Västerljung sn *Baksträngsholmen, se Backstångsholmen holme Buska förr gård Dymosskogen skog
Västerljung sn Bergholmarna, Södra och Norra holmar Båtsvik lht Dyvik vik
Västerljung sn Bergholmarna, Södra och Norra holmar Charlottenlund lht Dyviken vik
Västerljung sn Bergholmen holme Dalberget lht Dödhällen, se Prästhällen häll
Västerljung sn Bergholmen holme Dalby gårdar Ekskär holme
Västerljung sn Bergholmen, Södra holme Dalbyö villa Ekskär holme
Västerljung sn Bergholmen ö Dalbyö Saknas Ekskärsklubbarna holmar
Västerljung sn Bergholmen, Norra holme Djupdal lht Elgskärsklubben, se Älgskär, Stora o. Lilla Saknas
Västerljung sn Bergholmen holme Djupvik gd Enholmen holme
Västerljung sn Bergholmen holme Dymossen lht Enholmen holme
Västerljung sn Bergholmen skärgårdsholme Ekebonäs gård Enviken vik
Västerljung sn Bergholmen, Norra skärgårdsholme Ekströms förr båtmanstorp Flintholmen holme
Västerljungs sn socken Bergholmen, Södra holme Eriksberg lht Folkviken vik
Västerljung sn Bergholmen, Södra holme Eriksberg lht Frillingen, Stora sjö
Västerljung sn Bergholmen, Södra holme Eriksdal lht Frillingsmossen mosse
Västerljung sn Bergholmshällen skärgårdsholme Erikslund säteri Fruviken vik
Västerljung sn *Bergön holme Fjällen lht Fräkensjön, se Noresjön Saknas
Västerljung sn *Bergön, se Bergholmen, Södra holme Folkvik gård Furholmarna holmar
Västerljung sn Bissbolsmossen skogsmark Folkviks skola Saknas Furklubbarna holmar
Västerljung sn Björken sjö Fridhem lht Fågelskär holme
Västerljung sn Björken sjö Furholmen lht Fågelskärsklubbarna småholmar
Västerljung sn Björken sjö Furubo lht Fågelstångsholmen holme
Västerljung sn Björken sjö /Se Furulund lht Fågelö ö
Västerljung sn Björken sjö /Se Fågelö gård Fågelösundet sund
Västerljung sn Björkskär skär Gatstugan lht Galtrännan delvis torrlagt sund
Västerljung sn Björkö ö Gillberga förr by Gisesjön sjö
Västerljung sn Björkö ö Gillbergstorp lht Giseskogen skog
Västerljung sn Björndal terräng Girhällstorp lht Giseviken vik
Västerljung sn Björndalshagen terräng Gise, se Gisekvarn Saknas Granholmen holme
Västerljung sn Björnhagen terräng Gisekvarn gård Granholmen holme
Västerljung sn Björnkärr terräng Gisetorp gård Grankl(ubben), se Enholmen Saknas
Västerljung sn Björnudden udde Granhusa gård Grytan vik
Västerljung sn Björnäng terräng Granneberg lht, avs. Gröna kärret kärr
Västerljung sn /Se *Bockskär del av holme Grindstugan lht Grönvallen vik
Västerljung sn /Se Bockskär skärgårdsholme Gropstugan förr lht Grönängshäll häll
Västerljung sn /Se Bockstrengskär, se Backstångsholmen holme Gränsen förr lht Gubbens hällar, se Trutbådshällarna Saknas
Västerljung sn /Se Boholmen holme Grönsö gård Gulklubben holme
Västerljung sn /Se Boholmen holme Grönsö Saknas Gullskinnsmossen mosse
Västerljung sn /Se Boholmen skärgårdsholme Gulltistel lht Gunnarbofjärden vik
Västerljungs kyrka k:a Boholmen udde Gummaro förr lht Gupa holme
*Lungh sn Boholmen, Lilla holme Gunnarbol lht Guppa, Guppungen, se Gupa, Gupungen Saknas
Lung sn /Se Boholmen, Stora holme Gustavsberg förr lht Guppskären, se Äggkullshällarna Saknas
Afflabro, se Avlebro Saknas Boholmssundet sund Gustavslund förr lht Gupungen holme
Avlebro gd *Boh(olms)udd udde Gärshagen gård Gupungshällan häll
Avlebro gd Bonddalsmossen mosse Gökbacken lht, avs. Gålklubbarna holmar
avlebro gd Boviken vik Haga lht Hagplogen åker
Avlebro gård Boviken, Norra skärgårdsvik Hagalund förr lht Hagtäppan åker
Avlebro gd Boviken, Södra skärgårdsvik Hagbergens, se Bergstugan Saknas Hagvarpet vik
Aflebro gård Bragehill triangelpunkt Hagstugan lht Hammarby mosse mosse
Avlebro gd Bredal terräng Halsborg lht Hammaren bergås
Avlebro gd Bredviken vik Hammarby gård Hamnhamn vik
Avlebro gd Brevik terräng Hammarstugan gård, avs. Hamnhamnsholmen holme
Avlebro gd Breviken vik Havrevreten lht Hamnhamnshällan berghäll
Aflebro gd Brittashäll holme Hedgården lht Haseldalen bukt
Avlebro gd Bromdalsviken skärgårdsvik Herrvreten lht Havretmossen mosse
Avlebro gd *Brån-(ev. *Brän-) klabb (eller klubb) holme Hilleborn förr lht Hjortronmossen mosse
Avlebro gd /Se Bröllopsudden udde Hillesta, se Hillsta Saknas Hjälmgarnsö ö
Avlebro gd /Se Bröllopsviken skärgårdsvik Hillestalund, se Hillstalund Saknas Hon, se Luckbolsviken Saknas
Avlebro gd /Se Busberget terräng Hillsta by Hundsviken vik
Avlebro gd /Se Busberget berg /Se Hillsta by Håldämman, se Hålldämman Saknas
Backa f. gd Busen holme Hillstalund gård Hålldämman holme
Backa gd Busen holme Hjälmviksstugan lht Hållsfjärden, Yttre fjärd
Backa gd Busen holme Holmgrens, se Lugnestugan Saknas Hållsviken vik
Backa gd Busen holme /Se Hoparkrogen förr lht med krog Hålviken insjö
Backa gd Båtsmansklubben holme Hopstugan förr lht Hälla mä rönna, se Rönnhällan Saknas
Backa förr gd Båtsmansklubben holme Hummelkärr lht Hästskär holme
Backa gd Dalbymossen mosse Hyddan, se Sillelöt Saknas Högholmen holme
Backa g Dalbyö udde Hållnäs, se Hållsnäset förr gård Högholmen holme
Backa gd Dalbyöviken skärgårdsvik Hållsnäset förr gård Hökö ö
Backa gd Dammen terräng? Hållsnäset förr gård Hökö Gupa holme
Backa gd Djävulens kärr skogsmark Hållsviken lht Hökö öron holmar
Backa gård Editskär skärgårdsholme Hålsnäs(et), se Hållsnäset Saknas Hönsudden udde
Backa förr gd *Eggekullen, se Trädgårdsskär holme Härnbergens, se Stora Härnbergsstugan förr båtsmansställe Hönsviken vik
Berg gd Ekbacken höjd Härnbergsstugan, Stora o. Lilla lhtr Jungfrun holme
Berg gd Ekskär holme Hästbjörke gård Jutskär holmar
?Berg gd Ekskär holme eller holmar Hästbjörke Saknas Järnklubben, Stora o Lilla småholmar
Berg gd Ekskär skärgårdsholme Högalid lht Kalbärjens odling åker
Berg gård Ekskär, S. holme Hökö gård Kalkbådarna småholmar
?Berg gård Ekskär, S. holme Johannisberg lht Kalvberget berg
?Berga by Ekskär, Södra skärgårdsholme Jägarhult skogvaktarbost. Kalven, Stora o. Lilla småholmar
?Berg gd Ekskärsklubben skärgårdsholme Järnvägsåkern Saknas Kalvgrynna vasskant
Berg gd Engströmsplogen terräng Karlberg lht Kalvskär holme
?Berg gd *Enholm, se Granklubb holme Karlsdal lht Kalvskär, Stora o. Lilla, se Stora o. Lilla Kalven Saknas
Berg gård Enholm holme Karlsfors lht med kvarn Kalvviken, Södra o. Norra vikar
Birke, se Björkö by Enholmen holme Karlslund förr lht Karlsdalsudden udde
Bissbol f. gd Enholmen holme Katrinelund lht Kaskär holme
Bissbol f.d. gd Enholmen ö Klacka by Kaskär, se Karskär Saknas
(?)Björke gd Enholmen skärgårdsholme Kolbygget lht Klubben holme
Björke Saknas /Se Enholmen skärgårdsholme Kongsbol, se Kungsbol Saknas Knipaviken vik
Björkö by Farmors mosse mosse Korsvik lht, avs. Knäppeljungfrun holme
Björkö by Fiskartorpet ägomark Kristineberg lht Koby åker
?Björkö by Fiskarängen ägomark Kristinelund lht Kockelklubben, se Tjyvklubben holme(?)
Björkö by Fjällens intag ängsmark? Kråkvik lht Kockelklubben Saknas
Björkö by Flintholmen skärgårdsholme Kungsbol gård Kockelskär holme
Björkö by Folkviken skärgårdsvik Kungsbol Saknas Kolholmen holme
Björkö by Folkviken vik /Se Kvarnby förr gård Kolholmshällarna hällar
Björkö by Frillingen, Stora sjö Kvarnstugan, Stora o. Lilla lhtr Korskär holme
Björkö by Frillingen, Stora sjö Kvarnstugan lht Koudden udde
Björkö by Frillingsmossen mosse Källnäs lht Kreppel Valtungarna, se Knäpplinga Saknas
Björkö by Frillingsmossen sank mark Källvik gård Kråkholmen, Lilla udde
Björkö by Fruviken, Lilla skärgårdsvik Källviksnäs, se Källviksudde pst Kråkholmen, Stora holme
Björkö by Fruviken, Stora skärgårdsvik Källviksudde, Källviksnäs pst Kräpplinga holmar
Björkö by Fräkenviken vik Källvreten lht Kummelklubben holme
Björkö by Frögårdsskär holme /Se Kärr gård Kvarnån å
Björkö by Saknas holmar Kärrstugan, Lilla lht Kvarnängen äng
Björkö by *Furuholm, se Ekskär holme Kärrstugan lht Kyrkberget berg
Björkö gd fürüholm, se Boholmen holme Kärrvreten, se Kärrstugan Saknas Kyrkfältet åker
Björkö by Furuholmarna, se Högholmarna holmar Lacka gård Källviken vik
Björkö by Furuholmarna, se Högholmarna holme Lemulsnäs, se Lämundsnäs Saknas Källviksudden udde
Björkö by Furuholmarna och Högholmen holmar Lemundsnäs, se Lämundsnäs Saknas Källviksudden udde
Björkö by Furuholmarna skärgårdsholmar Lidmans förr båtsmanstorp Källnäsberget berg
Björkö gd /Se *Furuklabbar holmar Lillebo lht Källtäppviken vik
Björkö by /Se *Fågelskär holme Lillogensjö, se Ogensjö Saknas Kämpängen åker
Bredalen lht *Fågelskär holme Lillsjötorp lht Käringmossen, Lilla mosse
Bredalen lht Fågelskärsklubbarna holmar Lillsjötorpstugan stuga Kärrviken vik
?Bro f. gd Fågelskärsklubbarna holmar Litselby by Lacka ö
Bro gd Fågelskärsklubbarna holmar Litselby Saknas Lacka Långskär, se Långskär Saknas
Bro gd Fågelskärsklubbarna skär Lovisedal lht Lacka Trutbådarna Saknas
Bro gd Fågelskärsklubbarna holmar /Se Luckbol gårdar Lagårdsstycke åker
Bro förr gd Fågelstångsholmen holme Lugnestugan lht Landfastvikudden udde
Bro gd Fågelstångsholmen holme Lugnet lht Landsberget berg
Bro gård Fågelstångsholmen holme Långmaren lht Laxkroken vik
Bro gd Fågelstångsholmen ö /Se Lämund, Norra Saknas Laxkroksholmen holme
Bro gd Fågelstångssundet sund Lämundsnäs, se Lämund förr lht Laxkroksklubbarna holmar
Bro gd Fågelö ö Lämundsnäs Saknas Lekställsgrundet grund
Bro gd Fågelö ö Lärbro lht Lekställsklubben holme
Bro gd Fågelö ö Lätigen, se Lätopp förr stuga Lemulssund, se Lämundesund Saknas
Bro förr gd Fågelö Saknas Lätopp förr stuga Lermaren grunt vatten
*Brotorp f. torp Fågelö ö Lövdalen lht Lillsjön sjö
*Brotorp Saknas Fågelö bebyggd ö Lövdalsstugan lht Lindan åker
*Brändabol Saknas Fågelö ö Lövhyddan lht Ljungholmen holme
»brændabol» Saknas Fågelö ö Majliden förr lht Lortkroken vik
Bullen okänd gård Fågelö ö Malmstugan lht Luckbolsviken vik
Buska g Fågelön ö Marieberg lht Lusthusberget berg
Buska gd Fågelön ö Marietorp förr torp Långholmen holme
Buska Saknas /Se Fågelön ö Mellangården, se Hillsta Saknas Långkärret utdikat kärr
Dalby förr by Fågelö ö Mellanstugan lht Långlin skog
Dalby gd Fågelö triangelpunkt Mellansocknen del av sn Långmaren kärr
Dalby gd Fågelö, Östra ö Mellanstugan, se Millastugan torp Långskär ö
Dalby by Fågelösundet sund Millastugan torp Långskärshällan häll
Dalby gd *Föglestångskubben, se Fågelstångsholmen holme Mosstorp lht Långskärsklubbarna småholmar
Dalby gd *Föglö, se Fågelö ö Musön, se Dalbyö Saknas Långvarpet vik
Dalby gd Galgbacken höjd Musön eller Dalby, se 1 Dalbyö Saknas Läggninga småholmar
Dalby gd Gasthålet ägomark Månbacken lht Lämund land
Dalby gd Gatstugan ägomark Mättinge gård Lämundssund delvis torrlagt sund
Dalby gård *Gisen, se Gisesjön sjö Nergården, se Hillsta Saknas Länsmansudden udde
Dalby gd Gisen, se Gisesjön sjö Nore, se Noret Saknas Lökholmarna holmar
Dalby g Gisesjön sjö Norestugan, se Noret Saknas Lövholmen holme
Dalby gård Gisesjön sjö Noret lht Lövholmshällarna berghällar
Dalby gård Gisesjön sjö Norrby by Majtorpa mosse mosse
Dalby gd Gisesjön sjö /Se Norrbystugan, Stora o. Lilla lhtr Maliholmarna, se Maljeholmarna Saknas
Dalby förr by Gisesjön sjö /Se Norrgården Saknas Maljeholmarna holmar
Dalby gd Granholmen holme Norrhagen lht, avs. Malmåkersberget kulle
Dalby gd Granholmen holme Norrhäll lht Malmåkersstycket åker
Dalby gd Granholmen udde Norrudden, se Granneberg Saknas Malmvarpet vik
Dalby gd Granholmen skärgårdsholme Nyborg lht Maren, Norra o. Södra vikar
Ekebonäs gård Granholmen skärgårdsholme Nybygget eller Backen Saknas Maren torrlagd vik
Ekebonäs gd Granholmshällen skärgårdsholme Nyckelby by Maren vik
Ekebonäs gd Granklubb holme Nyckelby by Marskär del av Fågelö
Ekebonäs gård Grevinnans skjutkojeberg höjd Nyhagen lht, avs. Marskärsströmmen ström
Ekebonäs gd /Se Grindalsviken skärgårdsvik Nysäter lht Marskärsudd udde
*Ekeby Saknas Gröna passet terräng Ogensjö by Melgarsudd udde
*Ekeby försv. gd Gröna udden udde Oskarshäll lht Mellansockenvägen väg
Ekeby försv. namn Grönningens häll udde Prästtorp lht Mellhålsklubben holme
*Ekeby gård Grönvall skärgårdsvik Puttstugan förr lht Mossklubben holme
Ekeby försv. namn Gubbkärret kärr Reträtten förr lht Målarstycket åker
*Ekeby Saknas Gudmundsknall grund Ringsjötorp lht Måshällan holme
?Ekeby försv. beb. Gudmundsknall grund Rommarö Saknas Måsklubben holme
?Ekeby försv. beb. Gudmundsknall grund Ryssland gård Måsklubben holme
?Ekeby försv. beb. Gulklubben holme Råstugan förr lht Måsstenen, se Melgarsudd Saknas
*Ek(e)nenæs Saknas Gulklubben holme Råsäng förr skogvaktarbost. Märrhällan berghäll
»eknenæs» tp Gülsmed, se Aspö holme Römora gård Mättingeviken, se Luckbolsviken Saknas
Erikslund säteri /Se *Gunamunsbrotten grund Römora, se 1 Rommarö Saknas Mättingeudd udde
Erikslund gd /Se *Gundmunsgrund, se Gudmundsknall grund Sandbrink lht Mörtkärret förr kärr, nu åker
Erikslund hgd /Se *Gundmunsknallar, se Gudmundsknall grund Sandstugan lht Mörtsjön sjö
Finvidhabol försv. gd Gunnarbolfjärden fjärd Siggenssprång lht Noregraven å
»finwidhabol» (tp) Gunnarbolfjärden fjärd Sille gård Noremossen mosse
*Finwidhabol» tp /Se Gunnarbolhällen skärgårdsholme Sillelöt förr lht Noresjön sjö
»Finwidhabol» försv. gd /Se Gunnarsbofjärden fjärd Skillnaden förr lht Norra hällarna hällar
Folkvik gd /Se Gupa resp. Guppa ö Skilnaden, se Skillnaden Saknas Norrskate holme
Fågelö gd Gupa resp. Guppa ö Skogshall lht Norrudden udde
Fågelö gd Gupafjärden havsvik Skogshyddan lht Norrudden udde
Fågelö gd och ö Gupafjärden fjärd Skogstorp förr torp Noruddshällarna hällar
Fågelö bebyggd ö Gupan ö Skutudden sågverk Norruddsviken vik
*Gammelgården förr namn på gd Gupan ö Skytselbacken lht Norrängen äng
Gillberga by Gupan holme Skytsletorp, se Skytselbacken Saknas Notklubben holme
Gillberga by Gupan holme Skårdala förr gård Notklubbhällan berghäll
Gillberga by Guppa holme Skällberga by Nyckelbyskogen skog
Gillberga by Guppa ö Slängtorp f.d. torp, nu statlht Nygrundet grund
Gillberga förr by *Guppan, se Hökö Guppa holme Smedstorp förr lht Nyslätten odlad slättmark
Gillberga by *Guppen, se Gupa resp. Guppa ö Snutan lht Näsudden udde
Gillberga by Guppskären, se Äggekullshällarna holmar Sofielund lht Näsudden udde
Gillberga by Guppskären, se Äggekullshällarna holmar Solbacken lht, avs. Näsudden udde
Gillberga by Guppungen holme Solhem lht Näsudden udde
Gillberga by Gupungen holme Stenbacken lht Näsuddsklubbarna holmar
Gillberga förr by Gupungen ö Stenhult lht Oles varp vik
Gillberga förr by Guppungen holme Stensund villa Olsviksgrund häll
Gillberga by Guppungen holme Stensäter gård Onsjöskogen skog
Gillberga Saknas /Se Gupungen holme Stockkärr lht Oxelön holme
Gillberga förr by /Se Gupungen holme Stockvik lht Oxhagsviken vik
Gillberga by /Se Gupungen holme /Se Storgården, se Tuna Saknas Persö holme
*Gisa Saknas Gupungen ö /Se Storogensjö, se Ogensjö Saknas Persöbådan holme
Gisekvarn gd Gustavsberg terräng Strömmingstorp lht Piparholmen udde
Gisekvarn gd Gysen Lacus, se Gisesjön sjö Strömsholmen lht, avs. Plommonstycket åker
Gisekvarn gd, kvarn, såg Gålklubben, Norra o. Södra holmar Strömstugan lht, f.d. skogvaktarboställe Portklubbarna holmar
Gisekvarn gd, kvarn, såg Gålklubben, N. o. S. holmar Stubbhagen lht Portklubbflan vik
Gisekvarn gård med kvarn Gålklubben, Norra holme Svalkärr lht Praxudden udde
Giseqvarn gård Gålklubben, Södra holme Svartvik lht Praxvarpet vik
Gisekvarn gd med kvarn *Gålkubb holme Sågen förr lht Prickhällan holme
Gisekvarn gd:ar /Se Gärdsta intag terräng Södertuna, se Tuna Saknas Prästholmen holme
Gisekvarn gd /Se Hagudden udde Sörby förr gård Prästhällen häll
Gisetorp tp /Se Hagvarpet vik Saknas Saknas Rensjön sjö
*Grimsö torp Hammaren terräng? Sörhagen lht Repudden udde
?Grönsö gd Hamnhamn vik Sörtuna, se Tuna Saknas Ringsjön sjö
Grönsö by Hamnhamnholmen skärgårdsholme Tallstugan förr lht Rommarö ö
Grönsö by Hamnhamnsklubben holme Timmerudden lht Roparberget berg
Grönsö by *Harskär holmar Tofsjö, se Tofsö Saknas Rundbosjön sjö
Grönsö gd Hasseldalen vik Tofsnäs, se Torfsnäs Saknas Rundholmen holme
Hammarby gd Havrevretsviken vik Tofsö, Stora o. Lilla gårdar Rundklubbarna holmar
Hammarby gd Helvetets port viadukt? Tofsö Saknas Runklubben, se Runnklubben Saknas
Hammarby gd Herrvreten skogsmark Torpet förr gård Runnklubben holme
Hammarby gd Hilleborn terräng Torvsnäs lht Rysskärret kärr
?Hammarby gd Hillesta mosse mosse Trydal, se Trylldalen Saknas Rågnäsudden udde
Hammarby gård Hillesta mosse mosse Tryldal, se Trylldalen Saknas Rävskär ö
Hammarby gård Hjälmgarnsö ö Trylldalen lht Römorö ö
?Hammarby gd Hjälmgarnsö ö Tuna by Rönnhällan holme
Hammarby gd Hjälmgarnsö ö Tuna by Rösslena förr slåttermark, nu åkrar
?Hammarby gd Hjälmgarnsö ö Tunadal lht Rövargrundet hällar
?Hammarby gd Hjälmgarnsö ö Tunsäter gård Rövargrundsklubben holme
Hammarby gd Hjälmgarnsö ö Tyvudden lht Saltåker bränning
Hammarby gd /Se Hjälmgarnsö ö Ullaberg lht Sandholmen, se Rundholmen Saknas
Hammarby Saknas /Se Hjälmgarnsö holme Uppgården, se Hillsta Saknas Sandvarpet vik
»helistum», se Hillsta by Hjälmgarnsö ö Utom lht Sandvikhagsviken vik
»hesseberghom», se Hästbjörke Saknas Hjälmgarnsö holme /Se Vackbol gård Sandåshålet sund
*Hesseberghom Saknas Hjälmgarnsö, se Trevgarnsö holme Vackebols skola Saknas Sillen sjö
Hessebirke, se Hästbjörka gd *Hjälmgårdsö, se Hjälmgarnsö ö Valbergens, se Brantstugan Saknas Silleskogen skog
Hillsta by *Hogelör holme eller grund Vedetten förr lht Silleviken vik
Hillesta by Hogholmar, se Högholmen holme Viby, se Hjälmviksstugan Saknas Simpviken vik
Hillsta by Holmen holme Viksborg förr lht Själfrätsholmen holme
Hillsta by *Hopstav gränsmärke Viksnäs lht Sjöbergshäll häll
Hillsta by *Hoxelör, se Oxelön holme Wreta, se Herrvreten Saknas Sjöboviken vik
Hillesta by Hundsviken vik Vretlunda lht Sjöboviken vik
Hillsta by Hundsviken vik Värnanäs lht Skackersgärdet åker
Hillsta by Hundsviken vik Västankärr gård Skarvsten udde
Hillsta by Hundsviken vik Västankärrs skola Saknas Skave vik
?Hellsta l. Hillsta Saknas Hyllebergs kummel, se Vårdkasberget berg Västergården, se Hillsta Saknas Skogsudden udde
Hillesta by Håhls Fiähln, se Hållsviken vik Västerlund lht Skogsöudden udde
?Hillesta by Håldämman holme Västerlundsstugan lht Skrikviken vik
Hillesta by /Se Hållsfjärden, Yttre fjärd Yttervik gård Skränmåsskären skär
*Homannatorp torp Hållsfjärden, Y. fjärd Åbergens, se Siggensprång Saknas Skötholmen holme
*Hoparekrogen plats /Se Hållsfjärden, Yttre fjärd Åbro gård Slakärret kärr
Hoparekrogen plats /Se Hållsfjärden, Yttre fjärd Äflingeby, se Ävlingby Saknas Smestyckena åkrar
*Hummetby Saknas Hållsviken vik Ängstugan förr lht Stegelbrink backe
?Hästbjörke gd Hållsviken vik Ävlingby by Stendåshålet sund
(?)Hästbjörke gd Hållsviken vik Ävlingeby Saknas Stenholmen holme
Hästbjörka gd Hållsviken vik Ävlingeby banbit Saknas Stensundsviken vik
Hästbjörka gd Hållsviken vik Öknäs gård Stockkärrsgraven del av Noregraven
Hästbjörke gd /Se Hållsviken vik Örboholm gods Stockvikbergen berg
*Ingolfsbol försv. gd Hållsviken havsvik Örboholm Saknas Storgrundet grund
»ingolfsbool Saknas Hållsviken triangelpunkt Övervik förr by Storholmen holme
*Jngolfsbool torp /Se *Hålsvik, se Hållsviken vik   Storholmen holme
Klacka gdr *Hålsviken, se Hållsviken vik   Storkärret kärr
Klacka gdr Hålviken sjö   Storsundet sund
Kungsbol gd Hälludden udde   Storö, se Ö Saknas
Kungsbol gd *Hälsviken, se Hållsviken vik   Stångskär holme
Kvarnby gd Hästhagen skogsmark   Sunnansäter holme
Kvarnby gd Hästskär holme   Svarta hällan berghäll
?Kvarnby gd Hästskär holme   Svarthällarna hällar
Kvarnby by /Se Hästskär ö   Svinmossen mosse
Kvarnby förr gd /Se Hästskär holme   Svärtsviken vik
Kvarnby, se Kværnathorp gd Hästskär skär   Södra udden udde
Kvarntorp förr gd /Se Hästvreten skogsmark   Sörbygärdet åker
Kvarntorp, se Kværnathorp beb. Högholmarna holmar   Sörhagskärret kärr
Kværnathorp beb. /Se Högholmarna holmar   Timmerudden udde
Källvik gd Högholmarna holmar   Tjurklubben holme
Källvik gd Högholmarna holmar   Tjurklubbrevet hällar
Kärr gd Högholmen och Furuholmarna holmar   Tjyvklubben holme(?)
Kärr gd Högholmen holme   Tjäskär holme
?Kärr gd Högholmen holme   Tofsholmen holme
Kärr gd /Se Högholmen skärgårdsholme   Tofsöviken vik
Lacka gd (och ö) Hökö ö   Trefgarnsö, se Hjälmgarnsö Saknas
?Lacka bebodd ö Hökö ö   Trigöta ö
Lacka gd och ö /Se Hökö ö   Trigöthällan, se Trigötklubbarna Saknas
*Laggaratorp tp Hökö ö   Trigötklubbarna holmar
Litsleby by Hökö ö   Trosaån å
Litsleby by Hökö ö   Trullknallen holme
Litselby by Hökö ö   Trutbåden, Lilla o. Stora holmar
Litsleby by Hökö ö   Trutbådshällarna holmar
Litsleby by Hökö Guppa holme   Trutklubben holme
?Litselby by Hökö Gupa ö   Trädgårdsskär holme
?Litselby by Hökö Guppa holme   Trädgårdshällan berghäll
Litsleby by Hökö Gupa holme   Trätbådan holme
Litselby by /Se Hönsudden udde   Tuna udde, se Karlsdalsudden Saknas
Lövhagen Saknas /Se Hönsviken vik   Tuppsten stenhäll
Musön by Jungfrun holme   Tärnshällan berghäll
Musön by Jungfrun holmar   Tärnskär holme
Mättinge gd /Se Jungfrun holmar   Törnskär holme
Möckleby, se Nyckelby by Jungfrun grund   Törnudden udde
Norrby by Jungfrun triangelpunkt   Unan, Övre sjö
Norrby by *Jungfruskär, se Jungfrun holme   Unnan, Övre, se Över-Unnan sjö
Norrby by *Jungfruskär, se Jungfrun grund   Utterhällarna berghällar
Nyckelby by *Jurskär, se Jutskär holme   Vaholmsudden udde
Nyckelby by /Se *Justskär, se Jutskär holme   Vallstakärret kärr
Nyckelby Saknas Jutskär holme   Vattungen, Södra och Norra holmar
Obro, se ?Åbro by Jutskär, Norra och Södra holmar   Viksfjärden vik
Ogensjö by Jutskär holme   Viksklubben holme
Ogensjö by Jutskär holme   Viksnäset näs
Ogensjö gd Jutskär, Norra holme   Viksnäsklubbarna holmar
Ogensjö gd Jutskär, Norra holme   Vitbåden, Lilla o. Stora holmar
Ogensjö gård Jutskär, Södra holme   Våpa vik
Ogensjö gård Jutskär, Södra holme   Vårdkasberget berg
Ogensjö gd *Järnklubben holme   Västankärrsholmarna holmar
Ogensjö gd ?Järnklubben, Lilla holme   Västerö förr ö, nu del av Lacka
Ogensjö gd Järnklubben, Lilla holme   Västeröberget berg
Ogensjö gd /Se Järnklubben, Stora holme   Ytterklubb holme
Ogensjö by /Se Kalkbådarna holmar   Åmunnen vik
Ogensjö gd /Se Kalkbådarna holmar   Åshorn skog
Ovansjö, se Ogensjö by Kalkbådarna holmar   Äggkullhällarna holmar
*Runda försvunnen bebyggelse /Se Kalkbådarna holmar o. grund   Älgskär, Stora o. Lilla holmar
*Runda förr by eller bygd /Se Kalkbådarna holmar o. grund   Älvdansen vik
Runda försv. beb. /Se Kalkbådarna holmar   Älvskär holme
*Rwndaa Saknas Kalkbådarna skärgårdsholmar   Ö holme
*Rundarum (»rundarwme), se *Rwndaa, Rundu försv. beb.-namn Kalkgrund grund   Öknäsviken vik
*Rundarum beb.-område Kalkholmen odlad holme   Örnskär, se Örskär Saknas
*Rundarum försvunnet bebn /Se Kalskär skär   Örona, se Hökö öron Saknas
»rundarwme» försv. beb? /Se Kalvberget skogshöjd   Örskär holme
*Rundarwme Saknas /Se Kalven, Lilla skärgårdsholme   Österbådarna, se Östra hällarna Saknas
*Rundu, se *Rundaa, *Rundarum Saknas Kalven, Stora skärgårdsholme   Österhällan holme
*rundu försvunnen gård /Se Kalvskär skär   Österängarna ängar
Ryssland gd /Se *Kalvudden udde   Östra hällarna hällar
Römora gd KanSchier, se Jutskär, Södra holme   Östra varpet vik
Römora gd *Kanskär, se Törnskär holme   Över-Unnan sjö
Römora gd /Se Karlsfors kvarn f.d. kvarn?    
*Sighrcesbod f. gd Karlsfors täppa ängsmark    
»sighreessbool» Saknas *Karskär, se Korskär holme    
*Sighreessbool torp /Se Karskär, se Korsskär holme    
Silla, förmodl. avses Sille gd Keskär skär    
?Silla gd /Se Kialwiksholm, se Storholmen ö    
Sille gd *Kjälmgarsö, se Hjälmgarnsö ö    
Sille by Knäppeljungfrun grund    
Sille gd Knäpplejungfrun, se Läggningsbådarna holme    
Sille gd Koby terräng    
Sille gd Kockelhällen holme och fyr    
Sille gd Kockelskär holme    
Sille gd Kockelskär holme    
Sille gd Kockelskär ö    
Sille gård Kockelskär ö    
Sille gård Kockelskär holme    
Sille gård Kockelskär skär    
Sille gd Kohagskärret ägomark    
Sille gd *Koholme trol. del av ö    
Sille by *Koholm trol. del av ö    
Sille gd *Koholm udde    
Sille by *Koholmen del av ö    
Sille by Kokärret skogsmark    
Sille by Kolbogrind terräng    
Sille by Kolbygget skogsmark    
Silla Saknas Kolholmen holme    
Sille gd Kolholmen ö    
Sille by Kolholmen holme    
Sille by Kolholmen holme    
Sille by /Se Kolholmshällarna holmar    
Sille by /Se Korskär, se *Harskär holme    
Sille by /Se Korskär holme    
Sille Saknas /Se Korsskär holme    
*Skadhakulla tp Korsskär skär    
*Skogslöt Saknas Koudden udde    
*Skogslöt torp /Se Kreppel-Vattungarna holmar    
*Skogslöt (torp) Kråkholmen öar    
Skällberga by Kråkholmen öar    
Skällberga by Kråkholmen holme    
Skällberga by Kråkholmen, L. udde    
Skällberga by Kråkholmen, Lilla udde    
Skällberga by Kråkholmen, St. holme    
Skällberga by Kråkholmen, Stora holme    
Skällberga by *Kråkön, se Kråkholmen holme    
Skällberga by Kummelklubb holme    
Skällberga by Kummelklubb holme    
Skällberga by /Se Kvarnkärret ägomark    
Skällberga by /Se *Kåholm del av Rommarö    
*Stoxlöt f. gd *Kårholmen, se Kolholmen holme    
Sundhälla gård *Kåvervik vik    
Södertuna gdar /Se Kählwijksholm, se Storholmen Saknas    
Sörby gd Källdalen skogsmark    
Sörby gård Källnäsberget höjd    
Sörby gård *Källviksholm, se Storholmen holme    
?Sörby gård *Källviksholm, se Storholmen holme    
?Sörby gd Källwjksholm, se Storholmen holme    
Tofsö, (numera Lilla o. Stora) gdar *Källviksklubbar holmar    
Tofsö by *Källviks klubbar holmar    
Tofsö by Kärringmossen, Lilla mosse    
»toptsio», se Tofsö, Lilla och Stora gårdar Kärringmossen, Stora mosse    
?Torpet gd Kärrstugan ägomark    
Torpet gård Lacka ö /Se    
Tuna by Lacka ö (och gd)    
Tuna by Lacka ö    
Tuna by Lacka ö    
Tuna by Lacka ö    
Tuna by Lacka ö    
Tuna by Lacka ö    
?Tuna by Lacka ö    
Tuna by Lacka ö    
Tuna gård Lacka Långskär holme    
Tuna Saknas /Se Lacka Långskär ö    
Tuna by /Se Lacka Långskär holme    
Tuna by /Se Lacka Långskär holme    
Tuna by /Se Lacka Långskär skär    
Tuna by /Se Lacka Långskär ö    
Tuna by /Se Lacka Långskär ö    
Tuna by /Se Lacka Långskär skär    
Tunsätter gd /Se Lacka torn triangelpunkt    
*Vacka Saknas Lacka Trutbådarna, se Trutbåden holmar    
*Vacka tp Lacka Trutbådarna holmar    
Vackbol gd Lacka Trutbådarna, se Trutbåden holmar    
Vackbol gd Lackatrutbåda holmar    
*Viby Saknas Lacka Trutbådarna, se Lackatrutbåda holmar    
Viby f.d. gd Lacka-Trutbådarna holmar    
*Viby Saknas *Lackö, se Lacka ö    
*Viby Saknas *Lackö, se Lacka ö    
[Viby] Saknas Landfasta holmen udde    
Viby förr gd Landfastviken vik    
Viby förr gd Laxklubbarne, se Laxkroksholmarna holmar    
Viby förr gd Laxkroken del av Hållsfjärden?    
»Viby» okänd gård Laxkroksholmarna holmar    
Vik, se ?Yttervik by Laxkroksholmarna holmar    
Wik Saknas Laxkroksklubbarna holmar    
Vik gd Lekställsbådan grund    
*Yaravik Saknas Lekställsudden udde    
Yttervik gd Lemulssund vik    
?Ytter- el. Övervik gdar *Lemulsö halvö    
Yttervik gd Lerbro ägomark    
Yttervik gd Lerviken vik    
Yttervik gd Lidmansbergen höjder, triangelpunkt    
Yttervik gd Lillsjön sjö    
Yttervik gård Lillskogen skogsmark    
Yttervik gd *Limenden Saknas    
Yttervik gd Lindviken vik    
Yttervik gd Ljungholmen holme    
Yttervik gd Ljungholmen holme    
Yttervik gd Ljungholmen skärgårdsholme    
Yttervik gd Ljungskär skär    
?Yttervik el. Övervik byar Lortkrok skärgårdsvik    
?Åbro gd Luckebolsviken skärgårdsvik    
?Åbro gd Långgrund grund    
?Åbro gd *Långgrundsknallar grund    
?Åbro gd *Långholmar holmar    
?Åbro gd Långholmen holme    
Åbro gd Långholmen, se *Långholmar holme    
?Åbro by Långholmen holme    
Ävlingby by Långholmen ö    
Ävlingby by Långholmen holme    
Ävlingby by Långholmen holme    
Ävlingby by Långholmen holme    
Ävlingby by Långholmen skärgårdsholme    
Ävlingby by Långkärret ägomark    
Ävlinge Saknas /Se Långkärret terräng    
Ävlingeby by /Se Långliden skogsmark    
Ävlingby by /Se Långmaren f.d. sjö    
Ävlingeby by /Se Långmaren sank mark    
Ävlingsby gd /Se Långmaren kärr /Se    
Ävlingsby gd /Se Lång Schier, se Lacka Långskär holme    
Äflingby by *Långskär, se Lacka Långskär holme (ev. holmar)    
?Ävlingsby gd /Se *Långskär, se Lacka Långskär holme (ev. holmar)    
Ävlingeby by /Se *Långskär, se Lacka Långskär ö    
Ävlingeby by /Se Långskär, se Lacka Långskär skär    
Ävlingaby by /Se Långskärshällen grund    
Ävlingeby gd /Se Långskärsklubbarna holmar    
Ör gd *Läckö, se Lacka ö    
*Ör försv. gd *Läckö, se Lacka Långskär ö    
Örboholm hg Läggningsbådarna holmar    
Örboholm hg Läggningsbådarna holmar    
Örboholm hg Läggningsbådarna holmar    
Örboholm herrg. Läggningsbådarna grund    
Örboholm gd Läggningsbådarna holmar    
Örboholm hg /Se Lämund, Södra skogsmark    
Örboholm hg Lämundssund vik    
Örboholm gd Länsmansudden udde    
Örboholm hg Länsmansudd udde    
Örboholm hg Länsmansudden udde    
Örboholm hg Lökholm, se Lövholmen holme    
Örboholm hg /Se lökholm, se Lövholmen ö    
Örboholm hg Lökholmarna holmar    
Örboholm hg /Se Lökholmarna holmar    
Örboholm hg Lökholmarna holmar    
Örboholm herrg. Lökholmen, S. ö    
Örboholm hg Lökholmen, Norra o. Södra holmar    
Örboholm herrg. Lökholmen, Norra skärgårdsholme    
Örboholm hg Lökholmen, Södra skärgårdsholme    
Orboholm hrgd. Saknas holme    
Örboholm hg Lövdalsberget höjd    
Örboholm hg Lövholm holme    
Örboholm hrgd. Lövholmen holme    
Örboholm hg Lövholmen ö    
Örboholm hg Lövholmen skärgårdsholme    
Örboholm hg Lövholmshällarna skärgårdsholmar    
Örboholm hg Mahingh, se Maliholmarna holmar    
Örboholm hrgd? Maliholmarna holmar    
Örboholm hg Maliholmarna holmar    
Örboholm hg Maliholmarna holmar    
Örboholm hg Maliholmarna holmar    
Örboholm hg Maliholmarna skärgårdsholmar    
Örboholm hg *Malinholm holme    
Örboholm hg Malmåkersbacken höjd?    
Örboholm hg Marskär del av Fågelö    
Örboholm hg Marskär udde    
Örboholm hg Marskärsudde del av udde    
Örboholm hg Mellhålet del av Östersjön    
Örboholm hg Mellhålsbrotten grund    
Örboholm hg Mellhålsklubben holme    
Örboholm hg Mossklubben holme    
Örboholm gd Mundöö, se Dalbyö udde    
Örboholm Saknas /Se *Munsö udde    
Örboholm gd /Se *Musø okänd ö    
Örboholm gård /Se Myggbukten skärgårdsvik    
Örboholm, se *Gammelgården Saknas /Se Myrholmen skärgårdsholme    
Örboholm gd /Se Månbacken terräng    
Örboholm förr sätesgård, nu herrgård /Se Måshällen holme    
*Östanåker försv. beb.? Måsklubben holme    
Övervik gd Måsklubben och Askholmen holmar    
Övervik gd Måsklubben holme    
  Måsklubben holme    
  Måsklubben skärgårdsholme    
  Måssten grund    
  Märhällan grund    
  Märhällen fyr    
  Mättingeudde udde    
  Mättingeudde udde    
  Mättingeudde udde    
  Mättingeudde udde    
  Mättingeudde udde    
  Mättingeviken vik    
  Mättingeviken vik    
  Mättingeviken vik    
  Mättingeviken skärgårdsvik    
  Mörtsjön sjö    
  Noremossen mosse    
  Noresjön sjö    
  Norrudden udde    
  Norrudden udde    
  Norruddshällarna skärgårdsholmar    
  Notklubben skärgårdsholme    
  Nygrund grund    
  Nygrund grund    
  Nygrund grund    
  Nyslätten ängsmark?    
  Nystugan terräng    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Näsudden del av udde    
  *Näsuddsklabb holme    
  Näsviken skärgårdsvik    
  Nötkärret skogsmark    
  Ogensjöholmen holme    
  Ogensjökärret terräng    
  *Olsgrund, se Olsviksgrund holme eller grund    
  *Olsvik vik    
  Olsviken vik    
  Olsviksgrund holme eller grund    
  Olsviksgrundet grund    
  *Ondssjön sjö    
  Oxeltanden holme    
  Oxelön holme    
  Oxelön ö    
  Oxhagen skogsmark    
  Oxhagsudden udde    
  Pelles kärr terräng    
  *Persimsgrundet, se Persvensgrundet grund    
  Persvensgrundet grund    
  Persö holme    
  Persö ö    
  Persö ö    
  Persö ö    
  Persö både holme    
  Piparholmen halvö    
  *Porsö, se Persö ö    
  Portklubbarna holmar    
  Portklubbfladen vik    
  Prickhällen skärgårdsholme    
  Prästholmen, se *Långholmar holme    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen ö    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen skärgårdsholme    
  Puttstubergen höjder    
  Rensjön sjö    
  Reträtten terräng    
  Ringsjön sjö    
  Ringsjön sjö    
  *Romara, se Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö (resp. *Romora), se Römora ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rommarö holme /Se    
  Rommarö ö /Se    
  *Romora, se Rommarö ö    
  *Rovar- (ev. Rövar-) viken vik    
  *Rumarö, se Rommarö ö    
  *Rund(a) Saknas /Se    
  *Rund(a), *Runde(r) sjö /Se    
  Rundbosjön sjö    
  Rundbosjön sjö    
  Rundbosjön sjö /Se    
  Rundbosjön sjö /Se    
  Rundbosjön sjö /Se    
  *Runder Saknas /Se    
  Rundklubbar holmar eller grund    
  *Runklubbar holmar    
  Runnklubbarna holmar    
  Runnklubbarna skärgårdsholmar    
  Runnklubben skärgårdsholme    
  Rysskärret skogsmark    
  *Rågmorknösen grund    
  Rågnäsudden udde    
  *Råskär, se Rävskär ö    
  Råstugan terräng    
  Rävmossen sank mark    
  Rävskär holme    
  Rävskär holme    
  Rävskär ö    
  Rävskär skär    
  Rävskär ö    
  Rävskär ö    
  Rävskär ö    
  Rävskär ö    
  Rävskär holme    
  Rävskär skärgårdsholme    
  Rävskärshällen skärgårdsholme    
  Rävskärs udde del av skärgårdsholme    
  Rökärret kärr?    
  Römora, se Rommarö ö    
  Römora, se Rommarö ö    
  Römora ö    
  ?Rönnholmen o. Askholmen holmar    
  Rönnholmen skärgårdsholme    
  Rönnhällen holme    
  ?Rönnholmen o. Askholmen holmar    
  Rössla ägomark    
  Rövargrundet holme    
  Rövargrundsklubb holme    
  *Rövarvik, se Mättingeviken vik    
  Röviken skärgårdsvik    
  Saltåker grund    
  Sandåshålet sund    
  Sankan skärgårdsholme    
  *Siifö Saknas    
  Sillen sjö    
  Sillen sjö /Se    
  Silleskog skog    
  Silleskog skogsmark    
  Silleskogen skog    
  Silleskogen skog    
  Silleskogen skog /Se    
  Simpdjupet del av Gunnarbolfjärden    
  Simpgrund grund    
  Simpgrund grund    
  Självfrätsholmen holme    
  Självfrätsholmen skärgårdsholme    
  *Självätsholmen, se Självfrätsholmen holme    
  Sjögrynnan udde    
  Skavet vik    
  *Sketenfjärden fjärd    
  Skettnefjärden fjärd    
  Skillnaden ägomark    
  Skogstorp terräng    
  Skogsö skogsmark    
  Skogsö, Södra skogsmark    
  Skomakarberget höjd    
  *Skorva, se Länsmansudd udde    
  Skrikviksbacken skogsmark    
  Skränmåsskären holmar    
  Skränmåsskär holmar    
  Skränmåsskär holmar    
  Skränmåsskären skär    
  Skuludden udde    
  Skårffwa, se Länsmansudden udde    
  Skötholmen holme    
  Skötholmen skärgårdsholme    
  Slagkerr, se Frillingsmossen mosse    
  Slagkärret ägomark    
  *Slåterbergs ledsten gränsmärke    
  Slängtorp skogsmark    
  Smedstorp terräng    
  Snuta kärr ängsmark?    
  Snutan terräng    
  Snuta plog ängsmark    
  Sonna Säter, se Sunnansätter ö    
  Spängerna terräng    
  Stendåshålet sund    
  Stenhutt ägomark    
  Stensviken vik    
  Stenudden udde    
  Stockkärrs odling ängsmark?    
  Stockvik terräng    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen ö    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen skärgårdsholme    
  Storkärret kärr    
  Storsundet vik    
  StrångSchier, se Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär skär    
  Stångskär skär /Se    
  Sundet del av vik    
  *Sundsholmen udde    
  Sunnansäter, se Sunnansätet holme    
  Sunnansäter holme    
  Sunnansätet, se Sunnansäter holme    
  Sunnansätet holme    
  Sunnansätter ö    
  Sunnansätter ö    
  Sunnansätter holme    
  *Sunnansättet, se Sunnansätet holme    
  Svarta hällen grund    
  Svarthålet skärgårdsvik    
  *Svarthällar holmar    
  Svarthällarna holmar    
  Svarthällarna holmar o. grund    
  Svarthällarna holmar    
  Svarthällen holme    
  Svinmossen mosse    
  Svärtvik terräng    
  Sågars kärr terräng    
  Sågen terräng    
  *Sånasätter, se Sunnansäter holme    
  *Sälgarnskär holmar eller grund    
  *Sättningsholmen, se Skötholmen holme    
  Södra udden udde    
  Sörhagen ägomark    
  Sörhagsberget höjd    
  Tallen terräng?    
  Tempelviken skärgårdsvik    
  Timmerudden strandområde    
  Tjurklubben holme    
  Tjurklubbsrevet holme    
  Tofsaberget höjd, triangelpunkt    
  Tofsholmen holme    
  Tofsholmen skärgårdsholme    
  *Tofsöholm, se Tofsholmen holme    
  Tofsöklubb skärgårdsholme    
  Tofsöviken vik    
  *Tofsöviken vik    
  Tofsöviken skärgårdsvik    
  Tranviken skärgårdsvik    
  Tranviksbergen höjder    
  *Trevgarnsö, se Hjälmgarnsö ö    
  Trevgarnsö holme /Se    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta holme    
  Trigöta ö    
  Trigöthällen skärgårdsholme    
  Trigötklubben holmar    
  Trigötklubben holmar    
  Trigötklubben holmar    
  Trigötklubben holme    
  *Trindelen, se Tvären vik eller fjärd    
  *Trollknullan, se Trullknallen holme    
  *Trollkullan, se Trullknallen holme    
  *Trollkullan, se Trullknallen holme    
  Trosaån å    
  Trosaån å    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen ö    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen holme    
  Trullknallen holme    
  *Trutbådar, se Lackatrutbåda holmar    
  *Trutbådarna, se Lacka Trutbådarna holmar    
  Trutbåden holmar    
  Trutbåden holmar    
  *Trutbådgrundet grund    
  Trutbådsgrund grund    
  Trutbådshällarna holmar    
  Trutklubben holmar o. grund    
  Trutklubben holme    
  *Trutknölen, se Trullknallen holme    
  Trållkulln, se Trullknallen holme    
  Trädgårdshällen holme    
  Trädgårdsskär holme    
  Trädgårdsskär holme    
  Trädgårdsskär holme    
  Trädgårdsskär holme    
  Trädgårdsskär skär    
  Trädgård(s)skär, se Trevgarnsö holme    
  Trägårdsskär, se Trevgarnsö holme    
  Trätbådan holme    
  *Trögöta, se Trigöta ö    
  Trögötha, se Trigöta holme    
  Tuna udde udde    
  Tuna udde udde    
  Tuna udde udde    
  *Tunaö halvö    
  *Tunboön, se Tuna udde udde    
  Tunbo öö, se Tuna udde udde    
  Tuppstensberget berg    
  Tuppstensberget höjd    
  Tuppstensviken vik    
  Tvären fjärd    
  Tvären vik eller fjärd    
  Tvären vik eller fjärd    
  Tvären vik eller fjärd    
  Tvären havsvik    
  Tärnshällen skärgårdsholme    
  Tärnsjö område ?    
  Tärnskär skärgårdsholme    
  Törnskär, se *Harskär holme    
  Törnskär holme    
  Törnskär holme    
  Törnskär skär    
  Törnudden udde    
  Törnudden del av udde    
  Unnan, Nedre o. Övre sjöar    
  Unnan, Övre sjö    
  Unnan, Övre sjö /Se    
  Unnerna sjöar /Se    
  Utläggaren udde    
  Utterhällarna skärgårdsholmar    
  *Vagstav gränsmärke    
  Vallstakärret kärr    
  Vapperstaviken vik    
  Vargkärret skogsmark    
  Vargkärret terräng    
  Vattungen, Norra holme    
  Vattungen, Södra holme    
  Vattungen, Östra holme    
  Vattungen, Norra, Södra o. Östra skär /Se    
  Vedetten skogsmark?    
  *Vibådan holme    
  Wijks-Fiählen, se Gunnarbolfjärden och Tofsöviken fjärd    
  Viksberget höjd    
  Viksberget höjd /Se    
  Viksfjärden vik    
  Viksfjärden vik    
  Viksfjärden fjärd    
  Viksklubben holme    
  Viksnäs triangelpunkt    
  Viksnäset udde    
  Viksnäset udde    
  Viksnäsklubbarna skärgårdsholmar    
  Vintervägshällen skärgårdsholme    
  Vitbådarna holmar    
  Vitbådarna holmar    
  Vitbådarna holmar    
  *Vittbådarna, se Vitbådarna holmar    
  Vitbådarna holmar    
  Vittseberget höjd    
  wn Siön, se Unnan, Nedre och Övre sjöar    
  Vretadalen skogsmark    
  Wybåda, se Vitbådarna holmar    
  Wycks Fiäln, se Viksfjärden vik    
  Vårdkasberget berg    
  Vårdkasberget fornlämning?    
  Västankärrsholmen, Lilla holme    
  Västankärrsholmen, Stora holme    
  *Västergryndan grund    
  *Västljungö halvö    
  Västra varpet skärgårdsvik    
  Ytterklubb holme    
  Ytterklubb holme    
  Ytterklubb holme    
  Åndputten tjärn    
  Åshorn skog    
  *Äggekullan, se Äggekullshällarna holmar    
  Äggekullshällarna holmar    
  Äggekullshällarna holmar    
  *Äggkulla, se Äggkullhällarna holmar    
  Äggkullhällarna holmar    
  Äggkullhällarna holmar    
  Äggkullhällarna holmar    
  Älgmossen skogsmark    
  Älgmosstorget skogsmark    
  *Älgskär, se Älvskär holme    
  Älgskär, se Älgskärsklubbarna, Södra holmar    
  Älgskär skärgårdsholme    
  Älgskärsklubbarna, Södra holmar    
  Älgskärsklubben holme    
  Älgskärsklubbarna, Södra skärgårdsholmar    
  Älgskärsudden udde    
  Älvdansen vik    
  Älvskär holme    
  Ängstugan terräng    
  Öhrorne, se Örona holmar    
  Örnskär, se Örskär holme    
  Örnskär, se Örskär holme    
  Örnskär, se Örskär holme    
  Örnskär holme    
  Örona holmar    
  Örona skärgårdsholmar    
  Örskär holme    
  Örskär holme    
  Örskär holme    
  Örskär holme    
  *Örskär, se Örnskär holme    
  Örskär skär    
  Österbådarna holmar    
  Östergrundet grund    
  Österhällan grund    
  Österhällen holme    
  Österknösarna grund    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östra bergen höjder    
  Östra hällarna grund    
  Östra täpporna ägomark    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.