ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trosa socken : Hölebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 847 Naturnamn : 800 Bebyggelsenamn : 464 Naturnamn : 450
Trosa - Vagnhärad sn Abborrhällen holme Trosa - Vagnhärads socken socken Alholmen landfast holme
Trosa - Vagnhärad sn /Se Algubbhällen holme Vagnhärad förr sn Alholmen holme
Trosa f. sn, nu del av sn *Alholm, L. , se Maljeholmen holme Trosa landsförsamling del av socken Alholmen holme
Trosa f. sn *Alholmarna holmar Vagnhärad sn Alholmsviken Norra vik
Trosa f. sn, nu del av sn *Alholmarna trol. udde Trosabo hakar inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Trosa f. landsförslg Alholmen förr holme nu del av Borsö Trosa grötlunsa inbyggarbeteckning /Se Anderviken vik
Trosa f. sn, nu del av sn Alholmen förr holme nu del av Gälön Trosa metare inbyggarbeteckning Anläggningen, Stora gärde
Trosa f. landsförslg *Alholmen holme tros - borna inbyggarbeteckning Apelviken vik
Trosa f. sn, nu del av sn Alholmen udde Tros-socken förr sn Apelviksudden udde
Trosa f. sn, nu del av sn Alholmen udde Vagnhärads bakare inbyggarbeteckning /Se Asenskallen skär
Trosa förr sn, nu del av sn Alkärret kärr Vagnhärad drakar inbyggarbeteckning Asenskallen holme
Trosa förr sn, nu del av sn Anderviken vik Vagnhärad krakar inbyggarbeteckning Askudden udde
Trosa f. sn, nu del av sn Anderviken vik Trosa - Vagnhärads socken socken /Se Askö ö
Trosa förr sn, nu del av sn Anderviken vik /Se Trosa-Vagnhärads sn Saknas Askö bockholm holme
Trosa f. sn, nu ing. i sn Anderviken vik /Se Albano lht avs. Asköfjärden fjärd
Trosa förr sn nu ing. i sn Anderviksberget höjd Albro lht avs. Asköhällan holme
Trosa f.sn Ankarklubben holme Alby by Aspgärdet gärde
Trosa förr egen sn, nu ing. i sn /Se *Annervik, se Anderviken vik Albybro lht avs. Aspholmen holme
Trosa f. sn Apeludden udde Albylund lht avs. Bagghålet vik
Trosa f. sn Apelviken vik Alfhem lht Baggudden udde
Trosa f.sn, nu ing. i sn *Arboskog Saknas Algrens, se Fristad Saknas Bakugnen sten
Trosa förr sn, nu del av sn *Arboskog Saknas Alphyddan lht avs. Barbrovik vik
Trosa f sn Asenskallen holme Andervik gd Bastplogen gärde
Trosa f. sn nu ing. i sn Asenskallen holme Anneborg lht avs. Bastubacken skogsbacke
Trosa f.sn Asenskallen holme Annedal lht avs. Bergholmen förr holme
Trosa f.sn, nu ing. i sn Asenskallen holme Annero lht avs. Bergströmshålet gärde
Trosa f.sn, nu ing. i sn Asenskallen holme Apelåker statboställe Björkbacksudden udde
Trosa f.sn, nu ing. i sn Askudden udde Askö, Södra o. Norra gdr /Se Bockholmen holme
Trosa f.sn, nu ing. i sn Askö ö /Se Askö, Norra och Södra gdr Bockholmen, se Bökö bockholm och Askö bockholm Saknas
Trosa f.sn Askö ö Askötorp stuga Bockholmsflan vik
Trosa f. sn Askö ö Augustendal tomt Bokudden udde
Vagnhärad f.sn Askö ö Axegård lht Bokö ö
Trosa f.sn, nu ing. i sn Askö ö Axta lht avs. Bokö bockholm holme
Trosa f.d.sn, nu ingående i sn Askö triangelpunkt Backen lht Bokögrunden, se Oxnö öron Saknas
Trosa f.sn Askö ö Berga by Bokö - Oxnö ö
Trosa f.sn, nu ing. i sn Askö ö /Se Berga by Boköströmmen sund
Trosa f.sn, nu ing. i sn Asköbråten holme och triangelpunkt Bergalund lht avs. Bondskogen Saknas
Trosa f.sn Asköfjärden, se * Hålfjärden fjärd Berghem lht avs. Bondängen äng
Trosa f.sn, nu ing. i sn Asköfjärden fjärd Bergholm lht avs. Borgmästarholmsvecken vik
Trosa f.sn Asköhällen udde Berglund lht »Borsö» ö
Trosa f.sn nu ing. i sn Askön ö Bergvik villa Borsö mar vik
Trosa f. sn Askön ö Bergvik lht avs. Borsösundet sund
Trosa förr egen sn, nu ing. i sn Askön ö Berndsborg lht Brannbolet gärde
Trosa landsförsaml. Askön ö Bernsborg Saknas Bredhäll skär
Trosa f.sn Augustendal terräng? Bergshammar avs. lht Bredhäll holme
Trosa f.sn, nu ing. i sn Badviken vik Bigård lht avs. Bredmossen mosse
Trosa f.sn, nu ing. i sn Bagghålet vik Björkhem lht avs. Bredvik vik
Trosa sn, (nu ingående i sn) Baggudden udde Björkudden villa Bredängen äng
Trosa f sn, nu ing. i sn Bastbacken skogsmark Blombacka lht Brinkgärdet gärde
Trosa f. sn, nu ing. i sn Bastplogen ägomark Blomens förr soldattorp Brygghusgärdet berg
Trosa f.sn, nu ing. i sn Bastvik vik Blommenhov lht Bråta näs udde
Trosa f sn, nu ing. i sn *Bergholmen holme Blommensborg lht avs. Brännerikärret kärr
Trosa f sn, nu ing. i sn Bergholmen udde? Bokö gd /Se Brännskär holme
Trosa f.sn *Bergö holme Bokö gd Bykberget bergklack
Trosa f.sn *Bergöö holme Bokö fyr fyr Bärholmen holme
Trosa f. sn *Björkholm, se Bockholmen holme Bondberga, se Berga Saknas Böxnöta vik
Trosa f. sn Björkholmen holme Bondhunga, se Hunga Saknas Daggungarna, se Lindholmarna Saknas
Trosa f. sn Björkholmen holme Borg förr torp Dalkarlskärr förr kärr
Trosa f. sn, nu ing. i sn Björkholmen holme Bresätter småbruk Dammängen äng
Trosa f sn Blackberget höjd Brink, se Lundbybrink Saknas Dikarbergen berg
Trosa f. sn *Blackerstav gränsmärke Brink lht Drängvarpet vik
Trosa f.sn, nu ing. i sn *Blåman gränsmärke Brohagen förr lht Dånsjön sjö
Trosa f.sn, nu ing. i sn Blåmannen råmärke /Se Brostugan lht avs. Dånsjömossen kärr
Trosa f sn Bockholmen holme Brotorp gd Dömansudd udde
Trosa f.sn Bockholmen holme Broväsby lht Ekbacken, Norra o. Södra ekbackar
Trosa f.sn Bockholmen holme Bröms, se Albylund Saknas Falbgt Saknas
Trosa förr sn /Se Bockholmen holme Burstugan förr stuga Farsäng vik
Trosa f.sn, nu ing. i sn /Se Bockholmen holme Bäcken lht Fatburstäppan gärde
Trosa förs. /Se Bockholmen holme Bärgo förr soldattorp Feta stycket gärde
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bockholmen holme Charlottenlund lht avs. Finnbacken skogsbacke
Vagnhärad f.sn Bockholmen holme Daggunga, se Krymla förr gd Flan vik
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bockholmen holme Daggungarna Saknas Flan, Södra och Norra vikar
Vagnhärad förr sn, nu del av sn Bockholmsflan vik Dalsätter lht avs. Flatan, se Kråmöhällen Saknas
Vagnhärad f sn nu ing. i sn Bockudden udde Dikartorp torp Fiskebäcken vik
Vagnhärad förr sn, nu ing. i sn Bokö, se *Norsö halvö Djupadal lht Furholmarna holmar
Vagnhärad f.egen sn, nu ing. i sn Bokö udde Djupadal Saknas Furholmaudd udde
Vagnhärad f.sn nu ing. i sn Bokö del av Askö Djupvik lht Furskär holme
Vagnhärad f. sn, nu ing. i sn Bokö halvö Duvhanstorp lht Fågelösundet sund
Vagnhärad förr egen sn, nu ing. i sn Bokö ö Edanö gd Fågelö ö
Vagnhärad f sn nu ing. i sn Bokö ö Ekebo lht avs. Fårhällen udde
Vagnhärad f. sn, nu ing. i sn Bokögrunden holmar Ekensberg avs. Fän skog
Vagnhärad sn *Bokökoholme, se Koholmen udde Emilsberg lht avs. Fänhagen hage
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn *Bokön del av ö Eriksberg lht avs. Fänkärret äng
Wagnhärad f.sn nu ing. i sn Bokö - Oxnö ö Eriksberg lht Galten sten
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn Bokö - Oxnö ö Eriksberg förr lht Alallén allé
Vagnshärad f.sn, nu ing. i sn Bokö - Oxnö ö Eriksdal lht avs. Gillisviken, se Gillsviken Saknas
Vagnhärad f.sn Bokö - Oxnö ö Erikslund lht avs. Gillsvika mar vik
Vagnhärad f.sn Bokö - Oxnö ö Eriksro lht Gillsviken vik
Vagnhärad f sn (num hopslagen m. landsf. till sn) Bokö - Oxnö ö Etelsborg villa Glittran undervattensgrund
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn Bokö - Oxnö ö Evedal lht avs. Glorudden udde
Vagnhärad förr sn num. del av sn Boköströmmen sund Fagerbjörk gd Granholmen holme
Vagnhärad förr egen sn, nu ing. i sn *Bokö öron, se Bokögrunden holmar Fagerhall, se Fagerhult Saknas Gravhålet vik
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bondådahagen terräng Fagerhult gd Grundklubben holme
Vagnhärad f sn Bondängen ägomark Fattighus, se Gamlebo Saknas Grytan, se Grytholmen Saknas
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn /Se Borsö ö Finnbacken trädgårdsbacke Grytholmen holme
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn Borsö ö Fjärdsvall kronohemman Gråskär, se Grässkär holme
Vagnhärad f sn nu ing. i sn Borsö förr ö nu halvö Fjärdsvall, Lilla lht Gråskär holme
Vagnhärad f sn Borsö ö Flinkens förr båtsmanstorp Gråuddskogen skog
Vagnhärad f sn Borsö ö Fredriksdal gods Gråuddskogsudden udde
Vagnhärad f.sn Borsö holme Frideborg avs. lht Grässkär holme
Vagnhärad f.sn nu ing. i sn Borsö f.d. ö ? numera fastlandet Fridhem, se Lilla Skårby lht avs. Gubbhäll holme
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Borsösundet f.d. sund? Fridhem lht Gulskallen holme
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Brandbolet ägomark Fristad lht avs. Gulskallsbåden holme
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bredhäll ö Fruholmen, se 1 Furholmen Saknas Gumskroken vik
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bredmossen mosse Furholmen kronohemman Gålö, se Gälö Saknas
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Brink backe? /Se Furholmen Saknas Gålöfjärden, se Gälöfjärden Saknas
Vagnhärad f.socken, nu ing. i sn Broholmen holme Furholmsnäs torp Gälö ö
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Bråtanäs område Furulid lht avs. Gälöfjärden fjärd
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Brännerikärret terräng Fågelbo, se Grönbrink lht avs. Gälö grund grund
Vagnhärad f.sn Brännskär holme Fågelskog lht Gärdsberget, Norra berg
Vagnhärad f.sn ?Brännskär ö Fågelö (Östra) gd Hagagärdet gärde
Vagnhärad Saknas Brännskär holme Fågelö Östra Saknas Haken udde
Vagnhärad socken sn Brännskär holme Fän förr sockenallmänning Hallbergstegen gärde
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Brännskär skär Fänstugan torp Halvesjön vik
Vagnhärad f sn Bussudden udde Fänsåker, Lilla lht Hamnhamn vik
Vagnhärad förr sn, nu ing. i sn *Bårsö, se Borsö ö Fänsåker, Stora gd Hamnshällarna, Östra, se Österhamnshällarna Saknas
Vagnhärad f sn Bärholmen holme Fäntorpet, Stora och Lilla lhtr Hansesbådan skär
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn *Bökerdals stav gränsmärke Fäntorpet Saknas Hattviken vik
Vagnhärad f sn *Danice hagen äga /Se Gamlebo ålderdomshem Herrgårdsvreten gärde
Vagnhärad f.sn Draggungabergen höjder Gillbergsvik, se Gillsvik Saknas Hjortronmossen mosse
Vagnhärad förr sn, nu ing. i sn Daggungarna holmar Gillsvik gd /Se Horsskär holme
Vagnhärad f.sn *Daggunge holmar, se Daggungarna holmar Gillsvik gd Hällsfjärden, Yttre fjärd
Vagnhärad f sn *Djupsund f.d. sund Gisslebro, se Kisselbro Saknas Hållsviken vik
Vagnhärad förr sn, nu i sn *Djupsund vik Grandville lht avs. Hållvastö, se Hålvastö Saknas
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Djupsundet f.d. sund Grantorp banvaktarboställe Hålvastö holme
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn *Djupvik vik Grantorp lht Hänösundet sund
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn Djurgården skogsmark? Grindstugan förr stuga Hästdammen vik
Vagnhärad f. sn, nu ing. i sn Drängvarpet del av Gillsviken Grindstugan lht avs. Hästdamsholmar holmar
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn Dyviken vik Gråudden lht Hästkärret kärr
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Dånsjömossen mosse Grönbrink, se Fågelbo lht avs. Hästudden udde
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Dånsjön sjö Grönholms, se Uddevalla Saknas Högholmen holme
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Dånsjön sjö Grönkärret lht avs. Högholmen bergudde
Vagnhärad f sn Dödmansudd udde Grötkullen, se Kullen Saknas Hökhagen hage
Vagnhärad f.sn *Edernö, se Öbolandet halvö Gunnebo lht avs. Hörsängsberget berg
Vagnhärad f sn Ekberget fornlämning Gustavsborg lht avs. Isskären Saknas
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Ekudden skogsmark Gustavshäll lht Isskären holmar
Vagnhärad f.sn, nu ing. i sn Eriksborg ägomark Gärdesbacken f.d. torp Isskärshällarna skär
Vagnhärad f.sn *Estamsholmarna, se Hästamsholmarna holmar Haga stuga Julafton Lilla holme
Vagnhärad f.sn *Esthamnsholmen, se Hästdamsholmarna holme Hagadal förr lht Julaftonsklubbarna småhällar
Vagnhärad f.sn Esthamsholme, se Hästamsholmarna holmar Hagalund lht Julaftonsviken vik
Vagnhärad f. sn Tifångsdjupet fjärd? Hagalund lht Jungfruviken vik
Vagnhärad f.sn Finnbacken backe Hagberg, Norra lht Jungtegen gärde
Vagnhärad f.sn Finnbacken trädgårdsbacke? /Se Hagberg, Södra torp Jättarshålet berghäll
Vagnhärad f.sn Fjärsvallsbergen berg? /Se Hagbergs skola skola Kalkberget berg - udde
Vagnhärad f.sn Flan, Norra vik Hagby lht avs. Kalkholmarna holmar
Vagnhärad f.sn Flan, Södra vik Haglund, Lilla lht avs. Kalkhällan berghäll
Vagnhärad f.sn Flatan holme Hagstugan torp Kallbergsbådan, se Källbergs båda Saknas
Vagnhärad förr sn num. hopslagen med sn Flogstångsudden udde /Se Hagstugan lht Kalvholmen, Stora och Lilla holmar
Vagnhärad förr sn /Se *Fogdö, se Fågelö ö Hallingstorp stuga Kalvudden udde
Vagnhärad förr sn /Se Fruängen ägomark Hallsta by Kalvikängarna ängar
Vagnhärad förr sn /Se Furholmarna holmar Hallsta Saknas Kattkärret kärr
Vagnhärad förr sn /Se Furholmarna holmar Hammarby utjord Kattnäsholmen holme
Vagnhärad sn /Se Furholmarna holmar Hammarstugan lht Kalvudden udde
Vagnhärad f sn, nu ing. i sn /Se Furskär holme Hammartorp lht Kattseviken vik
Vagnhärad sn /Se Furskär skär Hannelund lht avs. Kattungsudden udde
Vagnhärads kyrka Saknas /Se Furuholmarna holmar Hedvigsberg lht avs. Kimholmen del av Öbolandet
Adøø, se Åda Saknas Furuholmarne, se Tallholmarna holmar Herrberga, se 1-2 Berga Saknas Klubben holme
?Alby by *Furuholmsudd, se Lötudden udde Herrsättra, se 1-2 Sättra Saknas Klubboudd udde
Alby by Furuholms udde udde Herrvreten f.d.torp, avs. Klubbskogen skog
Alby by *Fågelfjärden fjärd Holmentorp lht Klubbudden, se Marögrundet Saknas
Alby by Fågelö ö Hopalöt lht avs. Knabberskär holme
Alby gd Fågelö ö Hoparne, se Hopen Saknas Knekten holme
Alby gd Fågelö, Östra ö Hopen förr torp Kniholmarna, se Tjyva holmar
Alby gd Fågelö ö Hummelkärr lht Kniholmarna holmar
Alby by Fågelö ö Hummelkärrstuga stuga Kohagen hage
Alby by Fågelö ö Hunga by Kohagsplogen gärde
Alby by Fågelö ö Hunga Saknas Koholmen holme
Alby by Fågelö ö Husby by Koholmen udde
Alby gd Fågelö ö Husby banbitar Saknas Koholmsflan, se Flan Saknas
Alby by *Fågelöfjärden fjärd Husby Norra Saknas Kolviken vik
Alby gd Fågelöfjärden fjärd Husby, Södra gd Kornshällen berghäll
?Alby gd Fågelösundet sund Husby Södra Saknas Korpbrottet bränning
Alby by Fädrevsberget berg Husby kvarn kvarn Korsklubben holme
Alby gd Fän skogsmark Hållsnäs lht avs. Korsnäsudden udde
Alby by Fähn kiärret sumpmark /Se Hädanö, se Edanö Saknas Korssjälarna, se Tioöringen Saknas
Alby gd Galgbacken terräng Hägerås lht avs. Krogskär holme
Alby gd Galgkornsberget triangelpunkt Hälla se Rosenhäll avs. Kronskogen skog
Alby by Galgkornsberget berg Hällängsstugan, Stora lht avs. Kråmö ö
Alby by Gastbacken höjd? Hällängstugan Stora Saknas Kråmöhällan berghäll
Alby by *Gelöfjärden (?) fjärd Hänö gd /Se Krångliga fältet gärde
Alby by Genstigsberget höjd Hänö gd Kullängsbacken skogsbacke
Alby Saknas /Se Gethålet vik Högberg f.d. torp Kultäppan kärr med odling
Alby Saknas /Se Gillsvikamar del av Gillsviken Höglund förr lht Kvalsten Saknas
Alby by /Se Gillsviken vik Högsäter torp Kvarnsjön sjö
?Andervik gd *Gloreudde udde Hökberg stalllht Kvigvarpet, se Drängvarpet vik
Andervik gd /Se *Glorön sannol. del av ö Hökeberga, se Hökberg bebyggelse Kyrkogårdsskär förr holme
Apelåker gård Godahoppsudden udde Höktorp, se Hökberg Saknas Kyrkoskär förr holme
Apelåker gd Granholmen holme Hökvalla lht avs. Kåtorpgärdet gärde
Apelåker g Granholmen ö Janslund Saknas Käftudden udde
Apelåker gård Granholmen holme Johanneslund förr lht Käftuddshällar skär
Apelåker gd Granholmen holme Johanneslund lht Källarbacken ängsbacke
Apelåker gård /Se Granholmen holme Johannisdal lht Källbergsbåda berghäll
Berga by Granholmen holme Jonsberg lht Källfältet gärde
?Berga by Granholmen holme Jordberg lht Källvecken vik
Berga by Granholmen holme Jordbro f.d. soldattorp Kärnbergsvecken vik
?Berga by Gravhålet vik Jordbro statlht Kärret uppodlat kärr
Berga by Grindstugärdet ägomark Jordbrostugan, Lilla och Stora lhtr Labacken skogsbacke
Berga by Grytan holme Julafton Saknas Laggarholmen holme
Berga by Grytan holme Jungs, se Bergshammar Saknas Lagnö klubb bergudde
?Berga by *Grytholmarna holmar Jägarhult förr skogvaktarboställe Lagnöviken vik
Berga by Grå Schiersholm, se Norrudden, Norra o. Södra holmar Jäles i Stene, se Stene Saknas Lavberget berg
Berga trol. by Gråskär holme Jössebacka lht Laxkroken, Lilla holme
?Berga by Gråskär holme Karlberg lht Laxkroken, Stora udde
?Berga by Gråskär holme Karlsborg lht avs. Lekaborrvarpet vik
?Berga by Gråskär skär med fyr Karlsdal lht Lekställshällen berghäll
?Berga by *Gråskärsholmar holmar Karlslund lht avs. Lemdalsmossen mosse
Berga by Grässkär holme Karlslund lht avs. Lilla holmen holme
Berga by Grässkär skär Karlsro lht Lillsjön sjö
Berga by Grässkär skär Karlsund lht avs. Lillsjön mosse
Berga by Grönbrink backe? /Se Kattkärr Saknas Lillängen äng
Berga by Grönkärret ägomark Kattnäs lht Lillängsberget bergknalle
Berga by *Grötkulla råsten gränsmärke Kattskäret lht Lindhagen hage
Berga Saknas /Se Gubbhäll holme Kesta förr gd Lindholmarna holmar
Berga Saknas /Se Gulskallen holme Kesta Saknas Lindholmarna holmar
Berga by /Se Gulskallen holme och triangelpunkt Kestalund lht avs. Lindholmen holme
Bondalinden Saknas Gumskroken vik Ketslebro, se Kisselbro Saknas Ljungholmen holme
Borsö Saknas *Gälklubbar holmar Kihammar småbruk Lugneviken vik
*Daginge gd (?) *Gålkobbar holmar Kimholmen gd /Se Lustgården, se Aspholmen Saknas
Dagunga gd Gålskallen, se Gulskallen holme Kimholmen gd Långholmen gärde
Dagunga gd /Se Gålö, se Gälön ö Kisselbro gd avs. Långhäll bergudde
*Ed Saknas Gålön, se Gälö ö Kisselbro Saknas Långnäs, se Långnäsudd Saknas
Edanö gd Gålön, se * Vagngällsö holme Kistedränggården bebyggelse Långnäsede sank markremsa
?Edanö gd *Gällsö, se Gälö ö Kjesta(d), se Kesta Saknas Långnäsudd udde
?Edanö gd Gälö holme Kjetslebro, se Kisselbro Saknas Långnäsviken vik
?Edanö gd Gälöfjärden fjärd Klockarbol, se Klockargården Saknas Långsjön sjö
?Edarne f.d. gd Gälön ö Klockargården klockarboställe Långskär landfast udde
? *Edarne Saknas Gälö ö Klubben gd Långviken, se Långnäsviken Saknas
?*Edarne Saknas Gälön ö Kolvik, se Kålvik Saknas Läggningsholmen holme
»Edh» förr sn, nu ing. i sn Gälön ö Komöte lht Lätthällarna berghällar
*Edhe försv. gd Gärdsudden udde Korslöt f.d. torp, nu lht Löfholmen Saknas
*Ekeby Saknas Hagadal delvis odlat område Korsnäs torp Lökholmen gärde
?Ekeby försv. beb. *Hagstugu kummel kummel Kristinedal lht avs. Lötudden udde
?Ekeby försv. beb. Haken udde Kristinelund lht Lövholmen holme
?Ekeby försv. beb. Hamnhamn terräng? Kroka prästgård Lövsjön sjö
Ekeby Saknas Hamnkrok vik Krokebjörk lht avs. Maljeholmen holme
*Ekisholm Saknas Handvället ägomark Krymla gd Maljeholmen, Lilla udde
*Ekisholm Saknas Hansesbåde holme Kråmö lht Maljevecken vik
*Erixstum Saknas *Hanösund sund Kvarnbacka lht Maren vik
*Erixstum Saknas /Se Hattviken vik Kullen f.d. torp Marsudden udde
Fagerhult by Hemhagen terräng Kumla by Marö ö
Fagerhult by *Hinholm, se Öbolandet halvö Kålvik lht Marögrundet berghällar
Fagerhult by Hjortronmossen mosse Kålviksstugan stuga Mellanplogen gärde
Fagerhult gd *Hjälö, se Gälön ö Källbo lht avs. Mjölkställsredden åker
Fagerhult by Hopalöt ägomark? Källstugan stuga Målhällarna skär
Fagerhult gård *Hopstav gränsmärke Källstugan stuga Målklubben skär
Fagerhult Saknas /Se Hornsudde, se Hornöudd udde Källstugan f.d. båtsmanstorp Måshällan berghäll
Fagerhult Saknas /Se Horsskär holme Källvik lht Måsklubben holme
Fagerhult gd /Se Horrskär holme Källvreten lht avs. Måsmynningen mynning
Fredriksdal säteri /Se *Horsskär, se Horrskär holme Kärret lht avs. Märrhällen berghäll
Fredriksdal Saknas /Se Horsskär skär Kärrvreten lht Mörbysjön utdikad sjö
Fredriksdal gods /Se Håga ägomark Lagnö by Mörkviken vik
?Gillbergsvik gd Håhls Fiähln, se Hållsviken vik Lembedal, se Lemdal Saknas Mörkviksknallen grund
Gäddeholm (numera Tureholm) hg /Se *Hålfjärden fjärd Lemdal lht Nabbudden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg /Se Hållfastöö, se Hållvastö holme Libbetomta gd Navarsburo, Västra och Östra vikar
Gäddeholm (numera Tureholm) hgd *Hållnastö, se Hållvastö(resp. Hålvallö) holme Libbetomta gd Nora brink backe
Gäddeholm, numera Tureholm hg Hållsfjärden, Yttre fjärd Lillbacka lht Norasjön sjö
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållsfjärden, Yttre fjärd Lillebo lht avs. Noraskogen skog
Gäddeholm (nu Tureholm) herrg. Hållsviken vik Lillgården lht avs. Norbosjön, se Norasjön Saknas
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållsviken havsvik Lilltorp kronojägarboställe Norrbosjön, se Norasjön Saknas
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållskär, se Horrskär holme Linde lht avs. Norrmaren vik
Gäddeholm (numera Tureholm) gd Hållvastö ö Lindsberg lht avs. Norsand udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållvastö (resp. Hålvastö) holme Lindås lht avs. Norrudden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållvastö holme Lofthus villa Norrängen äng
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hållvastö ö Lugnet statlht Norrängen vik och äng
Gäddeholm numera Tureholm hg Hålvastö ö Lugnet lht avs. Notholmen holme
Gäddeholm numera Tureholm hg Hålvastö ö Lugnet lht avs. Notstickhällen berghäll
Gäddeholm (numera Tureholm) hg *Hålsö, se Hållvastö ö Lund lht Notsticksängen äng
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hålvastö ö Lundby by Nyckeludden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hånö (Hänö) ö /Se Lundbybrink lht Näsudden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg *Hånö, se Hänö ö Lundbylöt, se löten Saknas Näsudden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg *Hällbolandet landsdel Lundbystugan, se Johanneslund Saknas Näsuddshäll berghäll
Gäddeholm (numera Tureholm) hg ?Hänö ö /Se Lutbol gd Näsviken Saknas
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Lysberget fyr Oxeludden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Lånesta gd Oxeludden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö bebodd ö Lånestalund lht avs. Oxnöhällen berghäll
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Långbro gd Oxnöklubb holme
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Långhagen lht avs. Oxnö öron holmar
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Långnäs gd Oxsand vik
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Lökholmen statlht Oxsandsudden udde
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Lökholmens skola skola Pappas vindhäll berghäll
Gäddeholm (numera Tureholm) hg Hänö ö Löten lht Parisfälten gärden
Gäddeholm gd /Se Hänö ö /Se Lötstugan lht Patterna ängar
Gäddeholm hgd /Se Hänösundet sund Lövdalen lht Pers kärr kärr
Gäddeholm = Tureholm förr sätesgård, nu slott /Se Hästamsholmarna holmar Lövhagen torp Pilskrogen skog
Gäddeholm hgd /Se Hästamsholmarna, se Hästdamsholmar holmar Lövhyddan lht avs. Pinhålet vik
Gaddoholm hgd /Se Hästamsholmarna holmar Lövsta gd Prästplogen gärde
Gäddeholm gods /Se Hästbacken höjd Lötstugan förr torp Remmareklubben holme
Gäddeholm, äldre namn på nuvarande Tureholm hg Hästdammen vik Malmhyddan lht avs. Revudden udde
Hallesta by Hästdammsholmarna holmar Marieberg lht avs. Rifältet gärde
Hallsta by Hästdamsholmar holmar Mariedal lht Roparberget bergudde
Hallesta by Hästdamsholmar, se Hästamsholmarna holmar Marieberg lht Roparudden udde
Hallesta by Hästudden udde Maräng förr gd Roshälla berghäll
Hallesta by /Se *Högholm udde Marängstugan stuga Rudskärsudd udde
Hallsta gård /Se Högholmen holme Mellangården gård i Berga resp. Stene Runberget berg
Hallesta by /Se Högholmen holme Mellanstugan lht avs. Runnklubben holme
Hallingstorp gd /Se Högholmen holme Midgård lht avs. Rågårdshällarna berghällar
Herrberga Saknas /Se Högholmen udde Mimershof lht avs. Råmossen mosse
*Hunddal Saknas *Hölöskogen skog Mjölna by Rässviken vik
*Hundrdal Saknas Idkroken vik Mölna, se Mjölna Saknas Rödaberget berg
Hunga by Isskären holmar Mölna Saknas Sandstufältet gärde
Hunga by Isskären holmar Mörby förr gd Sandtäppan sandstrand
Hunga by Isskären holmar Mörbytorp lht Sandviken vik
Hunga by Isskären skär Navstugan lht Sandviken vik
Hunga by Isskärshällorna holmar Nerbrink, se Brink lht Sandviken vik
Hunga by Jordbergsskogen skog Nergården gård i Berga Sandviken vik
Hunga by Julafton udde Nora by Semlan, se Kalkhällen Saknas
Hunga by Julaftonsklubbarna holmar Nora båtsmanstorp, se Sandeliuses Saknas Sillen sjö
Hunga by Julaftonsklubbarna holmar Norrbacka lht avs. Simpviken vik
Hunga by Jungfruvecken vik Norrberga gd Simpvikshällarna berghällar
Hunga by Jättarsberget höjd? Norsborg lht avs. Simpviksudden udde
Hunga by Jättefälen ägomark Norrhagen, se Brink Saknas Sjöboberget berg
Yttre Hunga g Kalkberget höjd? Nyberga, se 1-2 Berga Saknas Sjöboviken vik
Hunga gd Kallviksudden udde Nybro lht avs. Sjöboviken vik
Hunga by Kalvholmen, St. holme Nygård gd Sjölundaudde udde
Hunga gd Kalvholmen, Lilla holme Nylund lht Sjöängen äng
Hunga by Kalvholmen, Stora holme Nystene, se Stene Saknas Skallen, se Asenskallen Saknas
Hunga, Norra och (eller) Södra eller Stora gdr *Kalvik sund Nystugan lht Skallhällarna berghällar
Hunga gd:ar Kalvudden udde Nysätter lht Skallstenarna berghällar
Hunga by *Kanice täp:n äga /Se Nyängen lht avs. Skithusvecken vik
Hunga by Kastbåden ö Näsala förr torp Skogsplogen gärde
Hunga by Katseviken vik Näsebacken lht Skonätudden udde
Hunga by Katsmaren, Inre vik Näset arrendegd /Se Skoren skär
Husby by Katsmaren, Yttre vik Näset arrendegård Skoren holme
Husby by Kestabacken höjd Nästorp, se Furholmsnäs Saknas Skorva holme
Husby by, förr kungsgård Kestalund ägomark Nävhacka lht Skräddarplogen gärde
Husby gårdar /Se Kimholmen, se * Glorön del av holme Olivehäll lht avs. Skunkerna berg
Kestad by Kimholmen del av Öbolandet /Se Oppgården gård i Berga Skvakeakärret kärr
Kesta by Kimholmen del av Öbolandet /Se Oppsättra, se 1-2 Sättra Saknas Skvallran skär
Kesta by *Kimholmsholmen, se Kniholmarna holme Orrskog f.d. torp Skvallran holme
Kesta by *Kimholmssund vik Oxelvik gd Skårbysetäppan gärde
Kesta by *Kinholmen, se Öbolandet ö Oxhagen lht Skötbruvik vik
Kesta by Klubben grund? Paris lht Sköthagstegen åker
Kesta by Klubben holme Parisstugan lht Skötholmen holme
Kesta by Klubbergen höjder Pilskog lht Skötholmsudden udde
Kesta[d] by Klubbskogen skog Pilskogshage, se Pilskog Saknas Sköthäll holme
Kesta[d] by Knabberskär skär Ragnhildsborg lht avs. Slinderskogen skog
Kesta[d] by Knekten holme Riseved gd avs. Slätorna Saknas
Kesta by Knekten holme Rosavilla lht avs. Smebacken landsvägsbacke
Kesta by Knekten holme Rosenberg lht avs. Smulhällarna, se Smygerna Saknas
Kesta by *Knektholm, se Knekten holme Rosendal lht avs. Smygerna berghällar
Kesta by Kniholmarna holmar Rosenhill lht avs. Smällbårn bränning
Kesta by *Kniholmen, se Öbolandet ö Rosenhäll lht avs. Smörklubben holme
Kesta by Kohagen ängsmark? Rosenlid lht avs. Snöholmen holme
Kesta by Kohagsberget höjd Rudeborg lht Spelman bränning
Kestad by Koholmen holme Rudskär arrendegård Stackviken vik
Kesta Saknas /Se Koholmen udde Sandbrink gd Stackviksplogen gärde
Kesta förr gd /Se Koholmen udde Sandbrink f.d. torp Stackvikudden udde
Kesta(d) by Koholmen holme Sandelinses f.d .båtsmanstorp Starrkärret förr äng
Kesta by /Se Koholmen, Lilla holme Sandhälla lht Stegelhällarna skär
Korsnäs torp Koholmsflan vik Sandstugan förr stuga Stenhagsgärdet gärde
Korsnäs torp Kokhusfältet ägomark Sandstugan lht Stenskär holme
Krymla gård Korsklubben holme Sandvik stuga Stenskär, Stora och Lilla holmar
Krymla gd Korsklabben holme Sjölunda lht avs. Stenuddbäcken vik
Krijmbla g Korsklubben holme Skandia verkstadsbyggnad Stohagsgärdet gärde
Kumla by Korsnäsudden udde Skjuvkärr gd Storholmen holme
Kumla by Korsnäsudden udde Skjuvkärr Saknas Storkärret kärr
Kumla by Korsnäsudden udde Skogshyddan lht avs. Storsand sandstrand
?Kumla gd Korssjälarna holmar Skogstorp förr torp Storsandshäll berghäll
Kumla by *Korstall gränsmärke Skröders, se Parisstugan Saknas Storvarpet vik
Kumla by Krabbfjärden del av Östersjön Skyttorp, se Hagstugan torp Storvarpsredden åker
Kumla by Krabbfjärden fjärd Skårby gd Storängen äng
Kumla by Krogskär holme Skårby, Lilla lht avs. Strumpsundet sund
Kumla Saknas /Se Krogskär holme Skårbylund lht avs. Strumpsundsholmen holme
Kumla by /Se Krogskär holme Skåäng förr gd, nu skola Strängholmen holme
*Kungsgården Saknas Krogskär holme Skällsta gd Strömmingsberget bergudde
Hædilstom, se Hesta Saknas Krogskär holme Skälsta Saknas Strömmingsvarpet vik
»kætilsta», se Kesta beb. Krogskär holme Skänkarns, se Hällängsstugan Saknas Stångskär holme
*Kætilsta se Kesta by Krokebjörk triangelpunkt Sköttedal gd Ståten holme
Kætilsta, se Kesta by Krokskär, se Krogskär holme Slagkärr lht Störbacksfältet gärde
Lagnö by *Krokskär, se Krogskär holme Slagkärr Saknas Sundstuviken vik
Lagnö by *Krokskär, se Krogskär holme Smedsborg lht avs. Svarta grinden grind
Lagnö gd Kronskär, Stora holme Smedstorp lht Svartbådan, Lilla och Stora berghällar
Lagnö gård Kronskär, Stora skär Solbacken lht avs. Svarten, se Svartbådan Saknas
Lagnö gd Krook Schier, se Krogskär holme Solberga by Svarthålet öppning i bergrygg
Lagnö gd /Se *Kråkö, se Kråmö ö Solhem lht avs. Svarthällarna skär
Libbtomta Saknas /Se Kråmö ö Solhyddan lht Svartkärret kärr
Libbetomta gd /Se Kråmö bebodd ö Solliden lht avs. Svartsbåden skär
Lundby hg Kråmö ö Spårtorp kronohemman Svartskär Saknas
Lundby hgd Kråmö ö Stelleborg lht Svartviken vik
Lundby herrgård Kråmö ö Stenbergens, se Jordbrostugan Saknas Svartviks holme, se Kalkholmarna Saknas
Lundby herrgård Kråmö ö Stene by Sätraberget berg
Lundby hg Kräftudden udde Stene Saknas Sättermans hamn vik
Lundby herrgård Kräftuddshällarna holmar Stensborg lht avs. Södermaren vik
Lundby gd *Krömö, se Kråmö ö Stensund by Söderpåhästudden vik
Lundby hg Kullen ödetorp? Stockvik gd Södra udden udde
Lundby hg Kultäppan ägomark Stohagen lht Södra viken vik
?Lundby gd Kullängsbacken höjd? Stortorp förr gd Sörängen äng
Lundby gård Kvarnsjön sjö Strandhyddan lht avs. Tallholmarna holmar
Lundby gd Kvarnsjön sjö Strömma lht avs. Tallholmen, se Vattklubben Saknas
?Lundby gd *Kyrkgårdsskär, se Kyrkoskär holme Strömtorp lht avs. Tallhällan Saknas
Lundby herrg. Kyrkogårdsskär udde Stubbhugget lht Tallskär, se Tallhällan Saknas
Lundby by Kyrkoskär holme Sund gd Timmermansmossen mosse
Lundby Saknas /Se Kårshällarne, se Korsklubben holmar Sundstugan, se Östugan Saknas Tioöringen holme
Lundby by /Se *Käften, se Käftudden udde Svartbäck lht Tjurholmen, se Tjursholmen Saknas
Lutebol gård Käftudden udde Svartvik gd Tjursholmen holme
Lutebol gd Käftudden udde Svensborg lht avs. Tjurudden udde
Lutebol g Käftudden udde Sätra, se Sättra Saknas Tjyva holmar
Lydhuasta, se Lånesta by Källbergs både holme Sättermans förr båtsmanstorp Tokviken vik
Lånesta by Källvecken vik Sättra by Torparnas kärr kärr
Lånesta by Källviken vik Sättra förr torp Trosafjärden fjärd
Lånestad by Kälslöt förr tingsställe Sättratorp avs. lht Trosaån å
Lånesta by Kälslöt tingstad Sättratorp Saknas Tullgarns kronopark, se Kronskogen Saknas
Lånesta by Kälslöt förr tingsställe Sörhusby, se Husby Saknas Tureholmsviken vik
Lånesta by Kälslöt tingsst. Sörstene, se Stene Saknas Tviklöva skär
Lånesta by Kälslöt förr tingsställe Söräng lht Täppan gärde
Lånesta by Kälslöt tingsställe Tallstugan stuga Täppvecken vik
Lånesta gård Kälslöt tingsställe Tidaholm lht avs. Tärnhällarna (Östra) holmar
Lånesta gd Kälslöt tingsställe Tjursholmen lht Vantvecken vik
Lånesta gård Kälslöt förr tingsställe Tjusholmen, se Tjursholmen Saknas Vantvecksudden udde
Lånesta gd Kälslöt tingsställe Tomta kyrkoherdeboställe Varmeba vik
Lånesta Saknas /Se Kälslöt förr tingsställe Torpa förr by Vattklubben holme
Lånesta gd /Se Kälslöt förr tingsplats Trosa by Videbuskvarpet vik
Långbro gd Kälslöt förr tingsställe Trosabro, se Trostorp Saknas Viksnäsviken vik
Långbro gård Kälslöt tingsplats Trosabro, se 1 Trostorp Saknas Visthusklubben holme
Långbro gård Kälslöt f.tingställe Trosa klockarebol Saknas Vitmossen mosse
Långbro Saknas /Se Kälslöt tingsplats Trosa kyrkogård Saknas Vrångskär holme
Långbro Saknas /Se Kälslöt f.tingsställe Trostorp lht Väderkvarnsbacken backe
Långbro gd /Se Kälslöt tingsplats /Se Trostorp Saknas Västerviken vik
Långnäs gård Kälslöt f.tingsplats /Se Trössla by Västerängen äng
Långnäs gd Kälslöt tingsställe /Se Tunaberg lht Västra vecken vik
Långnäs g Laberget berg Tuna äng utjord Ytsten, se Korpbrottet Saknas
Långnäs gd /Se Laberget höjd och triangelpunkt Tureholm gods Yxhammarsudden udde
Lövdalen Saknas /Se Laggarholmen holme Törnberga lht Åkaren skär
Löten Saknas /Se Lagnöklubb udde Uddberga lht Åkerviken vik
Lövsta gd Lagnöklubb udde Uddby lht avs. Åsgårdsbacken utjämnad backe
Lövsta gd Lagnöklubb udde Udden lht avs. Åsholmen del av Borsö
Lövsta gd Lagnöklubbudd, se Lagnö klubb udde Uddevalla lht Åsholmseda näs
Lövsta kronoegendom Lagnöviken vik Uggelkulla lht Åsholmshällen berghäll
Lövsta gd Lagnöviken vik Uppbrink, se Brink Saknas Åsholmsvecken, Norra och Södra vikar
Lövsta gd Larsslätten ägomark Uppsättra, se 1-2 Sättra Saknas Åshorn, se Bondskogen skog
Lövsta kronoegendom Lackroken, Lilla udde Uttervik, Stora och Lilla småbruk Åven vik
Lövsta gd Laxkroken, Stora udde Vagmans förr båtsmanstorp Åvudden udde
Lövsta gd Laxkroksklubben holme Vagnhärads klockarebol Saknas Ängsholmen holme
Mölna by o. kvarn Lekabborrvarpet vik /Se Vagnhärads kyrkogård Saknas Ängsholmen holme
Mölna by Lekställshällen holme Vappersta by Ängsudden udde
Mölna kvarn Saknas Lekställshällen holme Viksnäs lht avs. Ängsudden udde
Mölna by med kvarn Lekställshällen berghäll /Se Vilhelmslund lht avs. Ängsviken vik
Mölna kvarn kvarn Lemdalen ägomark? Vilhelmslund förr lht Ängsviken vik
Mölna, Övre gd /Se Lemdalsberget höjd Vreten stuga Öbolandet ö
Mörby gård Liljekonvaljbacken höjd Vreten torp Öboudd udde
Mörby gård Lillklubben udde Vretstugan lht Örsanken, se Mörkviksknallen Saknas
Mörby förr gd Lillsand vik Vrålöt lht avs. Örudden udde
Mörby förr gd Lillsjön sjö Väsby by Östbackvik vik
Mörby gd, nu under säteri Lillskogen skogsmark Ytterstene, se Stene Saknas Österhamn vik
Mörby gd Lillängsberget skogsmark Åbo lht Österhamna vik
Mörby gård Limpan holme Åbro gd Österhamnshällarna berghällar
Mörby g Lindholmarna holmar Åby by Österholmarna holmar
Mörby förr gd Lindholmarna holmar Åbylund lht Österholmsudden udde
Mörby gd Lindholmarna holmar Åda by Österholmsvecken vik
Mörby förr gd /Se Lindholmen holme Ågrens, se Jordbro Saknas Östra källorna strand
?Nora by Ljungholmen holme Åsgård lht  
Nora by Lindholmsrevet holmar Åsunda lht avs.  
Nora f. prebende /Se Lindskär, se Lindholmarna holme Ängstugan f.d. torp  
Nora by Ljungholmen holme Ödesbacka lht avs.  
Nora by Ljungudden udde Ödesbacka lht  
Nora by Lotsängsbacken skogsområde? Ödesby by  
?Nora gd Lugnhällen holme Ödeskog statlht  
Nora by Lundbybrink ägomark Ösbacka, se Jössebacka Saknas  
?Nora by Lustgården holme Österdal lht  
Nora by Lustgården holme Österäng lht  
Nora by Lysberget fyr och höjd? Östugan lht  
?Nora gd Lysbergshällarna grund Överstene, se Stene Saknas  
?Nora gd Långholmen holme Överstene Saknas  
Nora by Långholmen ägomark Överåda Saknas  
?Nora gd Långnäsudd udde    
Nora by Långnäsudd udde    
?Nora gd *Långnäsviken, se Långviken vik    
?Nora gd Långnäsviken vik    
Nora by Långsjön sjö    
Nora gd Långsjön sjö    
Nora gd Långsjön sjö    
?Nora by Långsjön sjö    
Nora by Långsjön sjö    
?Nora by Långsjön sjö    
Nora by Långsjön sjö    
Nora by *Långsjön vik    
Nora Saknas /Se Långskär, se Kyrkoskär del av holme    
Nora by /Se Långskär udde    
Nora by Långviken vik    
Nora gd /Se *Långösjön f.d. vik    
Nora gd /Se Läggningsholmen holme    
Nora by /Se Läggningsholmen holme    
Nygård trol. gård Läktarn skogsområde?    
Nygård gd Lötudden udde    
»Ostena» okänd gård Lötudden udde    
Risevid gård Lövholmen holme    
?Risevid gd Lövholmen holme    
Riseved gd /Se Lövholmen holme    
Risved Saknas /Se Lövholmen holme    
Risevid gd /Se Lövsjön sjö    
Risevid gd /Se Lövsjön sjö    
*Saltaløt Saknas Lövstaviken vik    
*Schonekerre» okänd gård *Magnhinswiik äng    
Skardistom se Skällsta by *Magnhinswiik äng    
Skarpnäs gd Mæglinswiik äng /Se    
Skarpnäs stamhmn *Maljeholmen holme    
Skarpanäs stamhemman Maljeholmen holme    
Skarpnäs gd Maljeholmen holme    
*Skarpanes Saknas ?Maljeholmsudden udde    
Skarpanäs stamhemman /Se Maljeholmsudden udde    
Skjuvkärr gd Maljevecken vik    
Skjufkärr g. Malmskogen skog    
Skårby by /Se Maren vik    
Skåäng Saknas /Se Marö ö    
Skåäng skola /Se Marö ö    
»skædistom» Saknas Marögrundet grund    
?Skällsta gd *Metarholmen eller *Metarhällan holme    
Skällsta by Mjönarbacken gräsbevuxet område?    
Skällsta by Målhällarna holmar    
Skällsta by Målklubben holme    
Skälsta by Måskubben holme    
Skällsta gd /Se Måsklubben holme    
Skällstad Saknas /Se Märrhällen holme    
Skällsta gd /Se Mölna hage ängsmark?    
Slagkärrstorp Saknas /Se Mölnaängen ägomark    
*Snuggatorp Saknas Mörbysjön f.d. sjö    
*Snuggatorp Saknas Mörbysjön ägomark    
Solberga by Mörkviken vik    
Solberga by Mörköfjärden fjärd    
Solberga by Nabbudden udde    
Solberga by *Narrö del av Bakö    
Solberga by Naversburo, Västra vik    
Solberga by Naversburo, Östra vik    
Solberga gd Naversburorna ägomark    
Solbärga by Norasjön sjö    
Solberga by Norasjön sjö    
Solberga gd /Se Norasjön sjö /Se    
Spårtorp Saknas /Se Norasjön sjö /Se    
Spårtorp Saknas /Se Norbosjön, resp. Norrbosjön sjö    
*Starfsnäs Saknas *Norbysjön, se Norbosjön, resp. Norrbosjön sjö    
Stene by Norra grundet grund    
?Stene gd Norrberga fornlämning? /Se    
Stene by Norrby Siön, se Norasjön sjö    
Stene by Norrsand vik    
Stene by Norrudden udde    
Stene by Norrudden, Norra o. Södra holmar    
Stene by Norrudden, Norra holme    
Stene by Norrudden, Södra holme    
Stene by Norrängen ängsmark?    
Stene by *Norrön, se Bokö udde    
Stene by *Norrön trol. udde    
Stene by *Norsö trol. halvö    
Stene by Notholmen, se Lövholmen holme    
Stene by Notholmen holme    
Stene by Notstickshällen holme    
Stene by Notsticksängen äng?    
Stene by *Nyckelklubben holme    
Stene by Nyckelklubben udde    
Stene by Nygrund grund    
Stene by Näsebacken höjd?    
Stene by Näset strandområde    
Stene by Näsudden udde    
Stene by Näsudden udde    
Stene by Näsviken vik    
Stene by *Näthällan holme    
Stene by Oxeludden udde    
Stene by *Oxelvik trol. vik    
Stene gd Oxenöh, se Bokö- Oxnö ö    
Stene by *Oxenö, se Bokö-Oxnö ö    
Stene gd *Oxenö, se Bokö-Oxnö ö    
Stene by *Oxenö, se Bokö-Oxnö ö    
Stene by Oxenöö, se Bokö-Oxnö ö    
Stene by Oxhagen terräng    
Stene gd Oxnöklubben holme    
Stene by Patterna ängsmark?    
Stene gd Pers kärr f.d. kärr?    
Stene gd Persö holme    
Stene gd Pilskogen skog    
Stene by Pilskogsbergen berg    
Stene by Prästgårdsbacken höjd?    
Stene by Päromaren vik?    
Stene by Remmarklubbarna holmar    
Stene by Remmarklubbarna holmar    
Stene by /Se Rifältet ägomark    
Stensund gård Rimmarhäll, se Lekställshällen holme    
Stensund gd *Ringstav gränsmärke    
Stensund gd Roberts holme holme    
Stensund g Roparudden udde    
Stensund gd Roparudden udde    
Stensund gd Roparudden udde    
Stensund gd Roparudden udde    
Stensund gd *Rophäll gränsmärke    
Stensund g Rudskärsudden udde    
Stensund gd Runberget triangelpunkt    
Stensund gd Rundbergsudden udde    
Stensund gd /Se Runklabben holme    
Stockvik gård Runnklubben holme    
Stockvik gd *Ruskär Saknas    
Stockvik g *Ruskär Saknas    
Stockvik gd Rådmansbackarna kullar?    
Stortorp by Rågårdshällorna udde    
Sund by Rävudden udde    
Sund by Röda berget höjd    
Sund gd *Saltalöt Saknas    
Sund by *Saltholma äng    
Sund gd *Saltholma äng    
Sund by Sandbrink backe? /Se    
Sund by? Sandpära vik    
Sund by Sandstufälten ägomark    
Sund by Sandviken vik    
Sund by Semlan holme    
Sund by Sillen sjö    
Sund by Sillen sjö    
Sund by Sillen sjö    
Sund by Sillen sjö    
Sund by Sillen sjö /Se    
Sund by Sille Siön, se Sillen sjö    
?Sund gd *Sille skog Saknas    
Sund by Silleskogen skog    
Sund by Simpvik vik    
Sund by Simpviksudd udde    
Sund by Sjöbodberget höjd    
Sund by Sjöhagen strandområde    
Sund by Sjöstugan stuga    
Sund gd Sjöängen ägomark    
Sund trol. by Skallhällarna, Västra grund    
Sund by Skallhällarna, Östra grund    
Sund by Skogsö terräng    
Sund by Skonötudden udde    
Sund gd Skoren holme    
Svartvik gd /Se Skorva holme    
?Sätra by Skorva holme    
?Sätra by Skrubba skogsområde?    
?Torpa gd Skutviken, Lilla vik    
Torpa gd Skutviken, Stora vik    
Torpa förr by Skvallran kobbe    
Torpa gd Skåren holme    
Torpa f.by Skötholmen holme    
Torpa gd /Se Sköthällen, Lilla holme    
Trosaby gd:ar Sköthällen, Stora holme    
Trostorp lht /Se Slinderskogen skogsområde    
Trössla by *Slåterbergs ledsten gränsmärke    
Trössla gd Slätorna holmar    
Trössla by Smulhällarna holmar    
Trössla by Smörhällarna holmar    
Trössla by Smörhällarna holmar    
Trössla by Smörklubben holme    
Trössla by Smörklubben holme    
Trössla by Smörklubben holme    
Trössla by ? Smörsumshäll, se Smörhällarna holme    
Trössla by Smörsumsklubben, se Smörklubben holme    
Trössla by *Smörsund sund    
Trössla by *Smörsundsklubb, se Smörklubben holme    
Trössla by Snöholmen holme    
Trössla gd Snöholmen holme    
Trössla gd Snöholmen holme    
Trössla gd Spelman grund    
Trössla by Stackviken vik    
Trössla by Stackvikudden udde    
Trössla by Stadsfjärden fjärd    
Trössla by Stadsfjärden fjärd    
Grösta Saknas /Se Starrkärrshagen ängsmark?    
Trössla by /Se Stavkällan källa?    
Tureholm hg Stegelhällarna hällar    
Tureholm hg Stegelhällarna holme    
Tureholm Saknas Stenhagen skogsmark?    
Tureholm slott /Se Stenskär holme    
Tureholm gd /Se Stenskär grund    
Tureholm hgd /Se Stenskäret, Norra skär    
Tureholm slott /Se Stenskäret, Södra skär med triangelpunkt    
Ubbro, se Åbro by *Stensundsudde, se Roparudden udde    
Upbro, se Åbro by Stensunds uddn, se Roparudden udde    
*Utstad Saknas *Stensundsudden, se Roparudden udde    
*Utstad Saknas *Stensundsudd udde    
Uttervik by Stora Berget, se Storberget holme    
?Uttervik by Storberget holme    
Vagnhärad kyrkby Storberget ö m. triangelpunkt    
Vagnhärad samh. /Se Storholmen holme    
Vagnhärad samh. /Se Storsand vik    
Vagnhärads tingsstuga f. tingsställe Storsandshällen holmar    
»Van mansiö» beb. Storvarpet vik    
Vappersta hg Strängholmen holme    
Vappersta hgd Strängholmen holme /Se    
Vappersta hg Strömtorp f.d. torp?    
Vappersta hg Stångberget höjd    
Vappersta herrgård Stångskär holme    
Vappersta herrgård Stångskär holme    
Vappersta hgd Stångskär holme    
Vappersta hg Stångskär holme    
Vappersta gd Stångskär skär    
Vappersta hg Stångskär skär /Se    
Vappersta gd Ståten öar    
Vappersta gd /Se *Svartberget berg    
Vappersta gd /Se *Svartbådar, se Svarten grund    
Vappersta hg /Se Svarten grund    
Vappersta gd /Se Svartskärsbåden, Lilla ö    
Upbro, se Åbro Saknas Svartskärsbåden, Stora ö    
?Wra, se Vrå Saknas Svartviksholme holme    
Vrå Saknas Störbacksfältet ägomark    
Vrå f.gd, nu ing. i gods Sundsbådarna holme    
Vrå f. gd nu del av hg Sundsängen ägomark    
Vrå f.gd, nu del av gods Svartbäckplogen ägomark    
Vrå f.gd, nu del i gods Svarthällarna holmar    
Vrå f. gd, nu del av hg Södermaren vik    
Vrå f. gd nu del av hg Södra udden udde    
?Vrå f.gd, nu del gods Södra udden udde    
?Vrå f. gd nu del av hg Sörtrösslahagen terräng    
-Vrå f. gd nu del av hg Tallholmarna holmar    
?Vrå f.gd Tallholmarna holmar    
?Vrå f.gd, nu ing. i gods Tallholmarna holmar    
?Vrå (numera Fredriksdal) hgd Tallholmen holme    
Vrå f.gd nu ing. i hg Tallholmen holme    
Vrå f.gd Tallhällen holme    
Vrå förr gd, nu ing. i säteri Tallskär holme    
Väsby (numera Lilla o. Stora) gdar Tasto ägomark    
Väsby gd *Timmerlyd stav gränsmärke    
Väsby by Timmerviken vik    
Väsby by Timmerviken vik    
Väsby by Tjur-(resp. Tjurs-) holmen holme    
Väsby by Tjurholmen holme    
Väsby by *Tjurholm, se Stångekär holme    
Väsby by *Tjurholmarna, se Furholmarna holmar    
Väsby by Tjurholmen holme    
Väsby by Tjurholmen (resp. Tjursholmen) holme    
Väsby by *Tjurholmssund sund    
Väsby (numera Lilla o. Stora) gdar *Tjurholmssund sund    
Väsby by *Tjurholms sund sund    
Väsby by Tjursholmen ö    
Väsby by Tjursholmen holme    
Väsby, (numera Lilla o. Stora) gdar Tjursholmen holme    
Väsby by *Tjursholmssundet sund    
Väsby by Tjurudden del av Tjursholmen    
Väsby, (numera Stora o. Lilla) gdar Tjusholmen, se Tjurholmen holme    
Väsby, (numera Lilla o. Stora) gdar Tjusholmen (resp. Tjursholmen), se Tjurholmen holme    
Väsby by Tjusholmen, se Tjur-(resp. Tjurs-) holmen holme    
Väsby by Tjusholmen, se Tjurholmen(resp. Tjursholmen) holme    
Väsby hg Trosa lada, se Laberget berg    
Väsby, (numera Lilla o. Stora) gdar Trosaån å    
Väsby, (numera Lilla o. Stora) gdar Trosaån å    
Väsby by Trosaån å    
Väsby, Stora o Lilla gårdar Trosaån å    
Väsby by Tullgarnsviken vik    
Väsby Saknas /Se Tullgarnsviken vik    
Väsby by /Se Tureholmsberget triangelpunkt    
Ytterhunga gd Tureholmsberget triangelpunkt    
Ytterstene gård Tureholmsviken vik    
Ytterstene by Tureholmsviken vik    
Ytterstene by *Tyfstegen runsten /Se    
Ytterstene by Tåfs Siön, se Dånsjön sjö    
Ytterstene by ?Tältholmen del av Hänö    
Ytterstene Saknas Tältholmen udde    
Ytterstene gård Täppvecken vikar?    
Ytterstene gd /Se Tärnhålmarne, se Östra Tärnhällarna holmar    
Ytteråda by Tärnhällarna, Östra holmar    
Åbro gd Tärnhällarna, Östra holmar    
?Åbro by Uppsättra udde    
Åbro by *Vagngällsö holme    
Åbro by Vagnhärads skärgård Saknas    
Åbro by Vantvecken vik    
Åbro by Vapperstaviken vik    
?Åbro by Viksnäsviken vik    
Åbro by Visthusklubben holme    
?Åbro by Visthusklubben holme    
?Åbro by Vrångskär holme    
?Åbro by Vrångskär skär    
Åbro gård Väderkvarnsbacken höjd?    
?Åbro gd Väsby backe område med fornlämningar    
Åby by Västervik vik    
?Åby by ÿs Schier, se Isskären holmar    
Åby by ?Åsholmen holme    
Åby by Åshorn socken - allmänning    
Åby by Åsholmen del av holme    
Åby by Åsholmen förr holme nu del av Borsö    
?Åby by Åsholmen del av ö    
Åby by Åsholmen udde    
?Åby, (numera Åby, Nedre o. Övre) gdr Åsholmshällen holme    
?Åby by Åshorn skog    
?Åby (numera Nedre o. Övre) gdar Åshorn Saknas /Se    
?Åby by Åshorn socken - allmänning    
?Åby by Åshorn skogsmark    
?Åby by Åshorn höjd?    
Åby by Åshorn skog /Se    
?Åby by *Åsneskallan, se Asenskallen holme    
?Åby by *Åsneskallen, se Asenskallen holme    
?Åby by *Åsneskallen, se Asenskallen holme    
Åby by Åsne Skalln, se Asenskallen holme    
Åby, Stora Saknas /Se Äggholmen holme    
Åby by /Se *Äggsten holme    
Åby by ?Ähsholm, se Äggholmen holme    
Åda hg Ängsholmen holme    
?Åda hg Ängsholmen holme    
Ådö hgd Ängsholmen udde    
Åda hg Ängsholmen holme    
Åda hgd *Ängstugu stav gränsmärke    
Åda hg Ängsudden udde    
Åda herrgård Ängsudden udde    
Åda herrgård Ängsviken vik    
Åda herrgård Ängsviken vik    
Åda herrgård Öbacksvik vik    
Åda herrgård Öbolandet ö    
Åda gd Öbolandet ö    
Åda gd Ökviken vik    
Åda gd Örsankan kobbe    
Åda hg Örudden udde    
Åda herrg. ?Österhamnshällarna holmar    
Åda gd Österhamnshällarna holmar    
Åda herrg. Östersjön sjö    
Åda hg Östra bergen höjder    
Åda herrg *Östra holmarna förr holmar nu del av ö    
Åda hg Östra hällarna holmar    
Åda gd      
Åda hg      
Åda hg      
Åda hg      
Åda gd /Se      
Åda hg /Se      
åda Saknas /Se      
Åda gd /Se      
Åkra f.gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gd      
Åkra förr gård      
?Åkra Saknas      
Åkra fd. beb      
Åkra förr gd      
Åkra fd. gd      
Åkra förr gd      
Åkra Saknas      
Åkra förr gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gård      
Åkra förr gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gård      
Åkra förr gård      
Åkra förr gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gd, nu ing. i säteri      
Åkra förr gård      
Åkra förr gd, nu ing. i gods      
Åkra förr gård      
Åkra förr gård      
Åkra gård      
Åkra f.gd      
Åkra Saknas      
Åkra f.gård      
Åkra förr gård      
Åkra f.gd, nu ing. i säteri      
Åkra f.gd, nu ing. i säteri      
Ödesby by      
*Östanskog Saknas      
*Östanå Saknas      
*Östanå Saknas      
Östanåda g      
?Östanåda gd      
?Östanåda gd      
?Östanåda gd      
Östanåda gd      
Överåda säteri      
Överstene gård      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.