ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterselö socken : Selebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 698 Naturnamn : 376 Bebyggelsenamn : 444 Naturnamn : 361
Szela kyrkor, se Ytterselö o. Överselö kyrkor Allmänningsåsen höjd /Se Ytterselö sn Nummerförteckning förteckning
Tuna, se Ytterselö sn Allmänningsåsen ås /Se Ytterselö sn Nummerförteckning förteckning
»Sila» Saknas Almkärret ägomark Anneborg lht Nummerförteckning förteckning
Ytterselö sn Askholm, se Askholmen, Lilla o. Stora holmar Annelund lht Nummerförteckning förteckning
Ytterselö sn Askholmen, Lilla holme Annielund lht Ackerndamen åker
Ytterselö sn Askholmen, Lilla o. Stora holmar Augustendal lht Almhagen hage
Ytterselö sn Askholmen, Lilla o. Stora holmar Backen Saknas Askholmen, Lilla holme
Ytterselö (förr Tuna) sn Askholmen, Lilla holme Backen Saknas Askholmen, Lilla holme
Ytterselö (förr Tuna) sn Askholmen, Stora holme Balkastugan förr bs Askholmen, Stora holme
Ytterselö (förr Tuna) sn Askholmen, Stora el. Lilla ö Berg gårdar Askholmen, Stora holme
Ytterselö sn Askholmen, Stora o. Lilla holmar Berg Saknas Askskär skär
Ytterselö sn Askholmen, St. o. L. holmar Berg, Brunsberg och Nervalla samfälld mark Askön, L., se Askholmen, Lilla Saknas
Ytterselö sn Askholmen, Stora o. Lilla holmar Berga Saknas Askö, St., se Askholmen, Stora Saknas
Tuna sn, nu by Askholmen, Stora holme Berga stat.bost. Asptomten aspdunge
Tuna sn, nu by ?Lilla Askön holme Berghäll lht Atlanten åker
Ytterselö sn Stora Askön holme Björktorp Saknas Balongen grund
Ytterselö sn Avgudahus stenröse /Se Björktorp Saknas Berga vik vik
Tuna sn, nu by Backängen ägomark Björktorp Saknas Besvärsgatan gata
Ytterselö sn Backängen ägomark Björnlund lht Björkbacken backe
Ytterselö sn *Baggesviken vik Björnlund Saknas Björnskär holme
Ytterselö sn Bergsgärde Saknas /Se Björnlunda lht Blåbärskärret kärr
Ytterselö sn Biörck Fiählen, se Prästfjärden fjärd Borgen lht Borgberget el. Bålberget berg
Ytterselö sn Blotahus fornlämning /Se Brinken lht Bredgrundet skär
Ytterselö sn Blotahus fornlämning /Se Brunnsberg Saknas Bredgrundet grund
?Tuna sn Bollberget el. Bålberget berg /Se Brunsberg Saknas Bredgrundet grund
Ytterselö sn *Borgaviken vik Brunnsberg Saknas Brinkbacken backe
Ytterselö sn /Se Borrberget berg /Se Bränntorp Saknas Bråckstäppan odling
Ytterselö sn Borrberget berg /Se Bränntorp Saknas Brunnsbergskroken landsvägskrok
Ytterselö sn *Borrberget berg /Se Brösicke Saknas Brunnsgatan väg
Ytterselö sn Borrberget berg /Se Brösicke Saknas Bullerhagen hage
Ytterselö sn Bredvägen, se Kämparebanan benämn. på Bredvägen /Se Bygget lht Bålberget el. Borgberget berg
Ytterselö sn Bredvägen ängsväg /Se Bårsta lht Dalkarlsbacken backe
Ytterselö sn Brinktegarna backe /Se Charlottenborg lht Dansken holme
Ytterselö sn Bryggudden udde Dalkarlsbacken lhtr Dansken skär
Ytterselö sn Bryggudden udde Dammen lht Dansken holme
Ytter-Selö sn Båkberget = Borgberget?, se Borrberget berg /Se Dammen Saknas Dansken ö
Ytterselö sn Bålberget fornlämning /Se Dammen lht Djupmyran skog
Ytterselö sn Bålberget berg Edelborg v Dovskär, Östra skär
Ytterselö sn Bålberget, se Borrberget berg /Se Egalla Saknas Dovskär, Västra skär
Ytterselö sn Bålberget el. Bollberget berg /Se Egalla Saknas Dåvskär holme
Ytterselö sn Dansken skär Ekbacken arb. bost. Västra Dövskär, se Kalfskär skär
Ytter-Selö sn Dansken holme Ekbacken lht Dövskär, Västra, se Gröna skäret Saknas
Ytter-Selö socken Domaresäte, se Åsa domaresäte förr tingsplats /Se Ekensberg f.d. sold.t. Dövskär, Västra skär
Ytter-Selö socken Domstenen sten /Se Ekenslund lht Dövskär, Östra skär
Ytterselö sn Dövskär, V. holme Ekhaga lht Dövskär, Östra holme
Ytterselö sn Dövskär, V. holme Ekhov lht Östra Dövskär, se Kalfskär skär
Yttersela sn ?Dövskär, Västra ö Ekliden lht Ekbacken backe
Ytterselö sn Dövskär, Västra skär Eklund lht Ekbacken kulle
Ytterselö sn Dövskär, Östra skär Eklund t. Eknäsviken vik
Ytterselö sn *Ekdungen dunge /Se Eklundstorp lht Eknäs vik vik
Ytterselö sn Eknäsviken vik /Se Eknäs Saknas Eknäs vik vik /Se
Ytterselö sn Eknäsviken vik Eknäs Saknas Ekströmsgrundet grund
Ytterselö sn Eldholmen udde Eldholmen holme Ektäppan åkertäppa
Ytterselö sn Eldholmen del av holme Enbo lht Eldholmen holme
Ytterselö sn Eldholmen holme /Se Eneby Saknas Eldholmen holme
Ytterselö sn Eldholmen holme /Se Enlund lht Eldholmen holme
Ytterselö sn Eldholmen Saknas /Se Eriksberg f.d. soldattorp Eldholmsgrundet grund
Ytterselö sn Eldholmen holme /Se Eriksberg lht Eldholmsviken sund (ibland vik)
Yttre Selö sn Ellholm, se Eldholmen udde Falkenberg f.d. sold. t. Finngrundet grund
Ytterselö sn Fielstad, se Fjällsta Saknas /Se Fastbacken obebodd bs. Fiskbacken backe
Ytterselö sn Fiskarudden udde Fiskarudden torp Fiskarudden udde
Ytterselö sn *Fiskholmen holme Fiskarudden lht Fiskarudden udde
Ytterselö sn *Fjällsta bredren åkerren /Se Fiskbacken lht Fjällgärdet gärde
Ytterselö sn Flarn fjärd Fiskbacken lht Fjällsta bredren gräsäng
Ytterselö sn Fruängen terräng Fjällsta Saknas Fjällstaodlingen åker
Ytterselö sn Fruängsudden udde Fjällsta Saknas Fjällängen åker
Ytterselö sn Fruängsudden udde Fjällsta Saknas Flarn fjärd
Ytterselö sn Fruängsviken vik Fjällsta Saknas Flarn fjärd
Ytterselö sn Fruängsviken vik Fjällsta- eller Nällsta utjord Flarn fjärd
Ytterselö sn Fröjdenborgs hage, se Mervallahage hage /Se Fjällstaborg f.d. sold. t. Flarn Saknas
Ytterselö sn /Se Fröjdeborgs hage hage? /Se Fjällsta skola skolhus Fruängsviken vik
Ytterselö sn Fröjdeborgs kulle gravhög /Se Fjällstalund lht Furkullskäret holme
Ytterselö sn Fröjdenborgs kyrka stenröse /Se Fjällstatorp lht Galgbacken backe
Ytterselö sn Fröjdeborgs kyrka stenröse /Se Fjällstatorp Saknas Getryggen grund
Ytterselö sn Fröjdeborgs källa källa? /Se Flisetall Saknas Gryndan, Djupa grund
Ytterselö sn Frökenborg »ställe» /Se Framnäs lht Grynderna el. Träbo grynder holmar
Ytterselö o. Överselö kyrkor Saknas *Fundudd udde Fridhem lht Grynderna, Södra grund
Ytterselö sn Furuholmen holme Fridhem lht Gråten åker
Ytterselö sn Furuholmen holme Fruängen el. Fruängsudden lht Gröna planen öppen plats
Ytterselö sn Gasstäppan ängsmark(?) Fruängen lht Gröna Skäret holme
Ytterselö sn Giöthön, se Götön ö Fruängsudden el. Fruängen lht Grönsöfjärden fjärd
Ytterselö sn Grönsöfiälen, se Grönsöfjärden fjärd Frälsegården = 2 Ekenäs Saknas Gumsen el. Gumsgrundet grund
Ytterselö sn Gränsöö Fiälen, se Grönsöfjärden fjärd Fröbergstorpet, se Åsalund Saknas Gårdsholmen, se Gåsholmen Saknas
Ytterselö och Överselö snr Gröna skäret skär Furkulla lht Gårholmen, se Gåsholmen Saknas
Ytterselö sn Grönsöfjärden fjärd Furkulla torp Gåsgr., se Gåsgrunderna Saknas
Ytterselö sn Grönsöfjärden fjärd Furukulla lht Gåsgrundet grund
Ytterselö o. Överselö snr Grönsöfjärden fjärd Fyllbacken lht Gåsholmen holme
Ytterselö sn Grönsöfjärde fjärd Färgstugan stuga Gåsholmen holme
Ytterselö sn Gårdsholmen holme Förfoten rum Gåsholmen holme
Ytterselö sn Gårholmen (resp. Gårdsholmen) holme Gomorra stat. bost. Gåsholmsgrundena grund
Ytterselö sn Gårholmen ö /Se Graneberg f.d. sold. t. Gåsholmsskären skär
Ytterselö sn Gåsholmen holme Graneberg Saknas Gölängen äng
Ytterselö sn *Gåsholmen holme Graneberg lht Götö ö
Ytterselö el. Överselö snr Gåsholmen holme /Se Granlund lht Götön ö
Ytterselö el. Överselö snr Gåsholmen holme Granelund torp Götögrunden, Norra grund
Ytterselö sn Gåsholmen holme Grindstugan lht Götön holme
Ytterselö sn Gåsholmen holme Gråbo lht Hagbergsbacken backe
Ytterselö sn *Gässholmen, se Gårdsholmen holme Gråbo lht Hagbotten el. Nergårds Hagbotten botten i Tunavik
Ytterselö sn Götön ö Gränsen lht Hemgärdet gärde
Ytterselö sn Götön ö Gröndal lht Hermanskär, Lilla holme
Ytterselö sn Götön ö Grönlund lht Hermanskär, Stora holme
Ytterselö sn Götön ö Grönlund lht Hermanskären holmar
Ytterselö sn Götö ö Gustafsberg f.d. soldattorp Hermansskäret skär
Ytterselö sn Götön ö Gustafsberg lht Hermanskäret skär
Ytterselö sn /Se Götön ö Gustafsvik v. Hermanskärsgrundet grund
Ytterselö sn /Se Götön ö Gårdsinge lht Hermanskärssten grund
Ytterselö sn /Se Götön ö Hantverkargatan el. Vallaraden el. Raden lhtr Holkvreten åker
Ytterselö sn /Se Götön ö Hedberga lht Hornbygrundet grund
Ytterselö sn /Se Götön ö /Se Hildalund lht Hornbygärdet gärde
Ytterselö sn /Se Götön ö Hildings f.d. soldattorp Hornby skog skog
Ytterselö sn /Se Götön holme Hildingtorp, se Hildings Saknas Hornbyudd udde
Ytterselö sn /Se Hagudden udde Holmströms sten stuga Hornbyviken vik
Ytterselö sn /Se Halmanskiär, se Hermansskären skär Homm lht? Hummelskär skär
Ytterselö sn /Se Hermansskären skär Hornby Saknas Hummelskär skär
Ytterselö sn /Se Hermansskären holmar Hornby Saknas Hummelskär skär
Ytterselö sn /Se Hornbytorp terräng Hornby soldattorp, se Hildings Saknas Hummelskär, L., se Långskär el. Tegelskär Saknas
Ytterselö sn /Se Hornbyudd triangelpunkt Horngården lht Häggen holme
Ytterselö sn /Se Hornbyudd udde, triangelpunkt Husby Saknas Häggholmen holme
Ytterselö kyrka kyrka /Se Hornbyviken vik Husby Saknas Häggholmen Saknas
Berg by Hornbyviken vik Husbyholm lht Häggholmen holme
Berg by Hornbyviken vik Husbylöt lht Hällen grund
Berg by Hornbyviken vik Husbylöt lht Hästhagen hage
Berg by Hummelskär holme Husbylöt Saknas Hästhagen hage
Berg by Hummelskär holme Husby tegelbruk tegelbruk Hästhagen hage
Berg by Hummelskär holme Häbelund lht Hästhagen hage
?Berg by Hummelskär, Stora holme Häggholmen lht Högholmen skär
Berg by Hummelskär skär Hälltorp Saknas Höladskär holme
Berg Saknas /Se Hummelskär holme /Se Hälltorp Saknas Höladskär skär
Berg Saknas /Se Hummelskär skär Härsta gård Höladskär udde
Berga gård Hummelskär skär Höglund lht Hölandskär udde
Berga gård Håkansgrundet grund Höladskär lht Hölandsskär udde
Berga gård Hålan vik Hörnet lht Kalasvägen väg
Berga gd Hålan vik Johannesberg lht Kalvbotten botten
?Berga gd Häggen holme Johannesdal lht Kalven el. Ringsölkalven holme
?Berga gd Häggholmen holme Johannislund lht Kalvskär holme
?Berga gd Häggholmen udde Johanneslund lht Kalvskär skär
?Berga gd Häggholmen holme Jätnevret lht Kalvskär skär
Berga by Kalvskär holme Karlberg lht Kaninskären skär
?Berga gd Kalvskär holme Karlberg lht Katthavet kärr
?Berga gd Katthavet terräng Karleby Saknas Kilkärret kärr
Berga gd *Kattskär holme Karleby gd /Se Klacken sten
?Berga gd *Kattskär ö Karlslund lht Knall, Östra grund
?Berga gd Kilkärret sank mark Karlsro lht Kobergsbacken backe
Berga gd *Kingsön ö Karlsvik lht Kohagen hage
Berga gd *Kingsöholm holme Karlsvik lht Koholmen holme
?Berga gd *Kiåskholm holme Kingshus lht Koholmen holme
?Berga gd Koholmen holme Kingshus torp Koholmen udde
?Berga gd Koholmen holme Kingshus lht Koholmen el. Ringsö Koholme holme
Berga by Koholmen del av holme Kolelund lht Koholmsbotten botten
Björktorp gd *Koholmen, se Kråkholmen holme Kolsundstorp lht Koholmsviken sund (ibland vik)
*Björkö Saknas Koholmen holme Korsgården f.d. kom. bost. Kolsundet sund
Brunnsberg gd Kolsundet sund /Se Korsgården gård Kolsundet sund
Brunsberg gd Kolsundet sund Korsgården lht Kolsundet sund
Brunsberg gård Kolsundet sund Krakostad lhtr Kolsundet sund /Se
Brunsberg gd Kolsundet sund Krakosta lht? Kolsundet sund
Brun(n)sberg gd Kolsundet sund Kristinelund lht Kolsundshagen hage
Brunsberg gd Kolsundet sund Kroken lht Krågesta backe backe
Brunsberg gd Kolsundet sund Krågesta Saknas Kråkan, Lilla holme
Brunsberg gård Kolsundet sund /Se Krågesta gård Kråkan, Stora holme
Brunsberg by Kolsundet sund Krågesta Saknas Kråkholmen holme
Brunnsberg lht Kolsundet sund /Se Kråkviken Saknas Kråkholmen holme
Brunnsberg gd Kolsundet sund /Se Kråkvillan lht Kråkholmen holme
Brunsberg gd Kolsundet, se *Silunor Saknas /Se Kråkvilan lht Kråkvillskär skär
Brunnsberg by Krakosta betesmark Kvarnstugan lht Källarbacken backe
Brunnsberg gd *Kraksta hage hage /Se Kyrkbacken = 7 Tuna Saknas Källhagen hage
Brunnsberg gd /Se Kråkholmen holme Kyrkhöga lht Käringängen åker
Brunsberg g. Kråkholmen holme Källstugan lht Lappen holme
Brunsberg by *Kråkholmen holme Kärrsells lht Lillgärdet gärde
Brunnsberg gd Kråkholmen ö Laggtorpet Saknas Lindholmen holme
Brunsberg Saknas Kråkholmen holme Lagårdsback lht Lindholmen holme
Brunnsberg Saknas /Se Kråkholmen holme Landbacken lht Lindholmen ö
Brunnsberg gd /Se Kråkholmen holme Lillgården Saknas Lindön holme
Brunnsberg gd /Se Kråkholmen holme /Se Lillgården gård Lindön, se Lindholmen holme
Brunsberga gd Kråkholmen triangelpunkt Lillgården Saknas Lindön ö
Bränntorp g. Kråkholmen ö Lillgården gård Litslebergtomten tomt
Bränntorp gård Kråkholmen holme Lillgårds inbyggarbeteckning Lommakärret kärr
Bränntorp Saknas /Se Kråkholmen triangelpunkt Lillstugan lht Lommarskogen skog
Bränntorp gd /Se Kråkvilan terräng Lillvreten lht Lundboängen odl. äng
Brössike by Kyrkhällen holme Lindal lht Lundudden udde
Brösicke gd Kyrkhällen skär Litselberga gård Lurbohagen hage
Brösicke Saknas /Se Kåhlsund, se Kolsundet sund Litselberga Saknas Luxenburgsudden el. Luxenburg udde
Brössike Saknas /Se Kämparebanan ängsväg /Se Litsleberga Saknas Långbacken backe
Brössike gd *Köttskär holme Lisselberga Oppgården Saknas Långkärret kärr
Brössike gd /Se Laggtorpsängen terräng Lisselberga Norrgården Saknas Långskär skär
Brössike gd Laggtorpsängen äng(?) Lommartorp(?) Saknas Långskärsbotten botten
Egalla gård Lappen skär Lommartorp lht Lövhagen backe
Egalla gård Lappen holme Lommartorp lht Malmbackarna grusbackar
Egalla gård *Lappholmen holme Lommartorp Saknas Malmlindan åker
Egalla gd Lappholmen holme /Se Loppastugan lht Maren sank åker
Egalla gd Lindholmen holme Lortgöl lht Massviken vik
Egalla gd Lindholmen holme Lugnhamn lht Mittviksgrundet grund
Egalla g. Lindholmen holme Lund lht Mossen el. Mosskärret kärr
Egalla gd Lindön, se Lindholmen holme Lundudden hmd Munken holme
Egalla gd Lindön, se Lindholmen holme Lurbo lht Myrvallakröken vägkrök
Egalla gd /Se Lisselberga höjd, triangelpunkt Lyckebo lht Mälaren sjö
Egalla gd /Se Loppan holme Lövhagen torp Mälsåkersudden udde
Ekenäs by Lunnudden udde Margretalund lht Mälsåkersundet sund
Eknäs gdar Lusen holme Margretalund gård Möjnäsbotten botten
Eknäs by Lövhaga ägomark Marielund lht Mörtbacken hage
Eknäs by Malmbackarna backar Marielund lht Mörtslätten gärsplätt
Eknäs by Marsviken vik Mellangården Saknas Nergårds Hagbotten el. Hagbotten botten
Eknäs by Marsviken vik Mellangården gård Nergårdsskäret skär
Eknäs gdar Mervallahage hage /Se Mellangården gd Norra udden udde
Eknäs by Mälaren sjö Mellangården Saknas Norrgärdet gärde
Eknäs by Mälaren sjö Mellangården = 1 Valla Saknas Nällstaviken vik
Eknäs by Mälaren sjö Mellangården gård Nällstaviken vik
?Eknäs by Mälsåker åker /Se Mervalla, se Myrvalla Saknas Näsbygrund grund
Eknäs by /Se Mjönäs brygga brygga Mervalla Saknas Näsbygrund Saknas
Eneby Saknas Nervallahage, se Mervallahage hage /Se Myrvalla = 1 Mervalla Saknas Näsbygrund skär
?Eneby by Nällstavikne vik Mälsåker gård Näsbyskär skär
Eneby gård Nällstaviken vik Mälsåker Saknas Näsby udd el. Ropudden udde
Eneby gd Näsbyviken vik Mälsåker med Hattetorp säteri Näsbyviken vik
?Eneby gd Näsbyviken vik Mälsåker Saknas Näsudden udde
?Eneby gd *Näsholmen holme Möjnäs Saknas Näsudden, se Näsbyudd Saknas
?Eneby by Näsudden udde Möjnäset lht Näsbyviken vik
?Eneby gd Odenslund terräng Nergården Saknas Nättsla holme
?Eneby gd Odlingen ägomark Nergården gård Nättsla skär
?Eneby gd *Offerstenen stenblock /Se Nergården = 2 Litsleberga säteri Odlingen åker
?Eneby gd Oxmyran ägomark Nergården Saknas Odlingen åker
?Eneby gd Pannkakan ö Norrbotten lht Odlingsbacken backe
»falastom» = Fjällsta? by Pannkakan holme Norrgården säteri Olsonstäppan täppa
Fjällsta by Pingö, se Ringsön ö Norrgården Saknas Ornsbacken hage
Fjällsta by Prästbacken, Lilla backe Norrgården Saknas Oxberget, se Luxenburgsudden Saknas
Fjällsta by Prästbacken, Stora backe Norrgården Saknas Oxenberg, se Luxenburgsudden Saknas
Fjällsta by Prästfjärden fjärd Norrgården Saknas Oxenberg Saknas
Fjällsta by Prästfjärden fjärd /Se Norrtorp Saknas Oxhagen hage
Fjällsta by Prästfjärden fjärd Norrtorp Saknas Oxmyran odling
Fjällsta by Prästfjärden fjärd Nybygget, se Bygget Saknas Oxmyrhagen hage
Fjällsta by Prästfjärden fjärd Nydal lht Pannkakan holme
?Fjällsta by Ringrö gränspunkt Nydal Saknas Pannkakan skär
Fjellsta by RingSiön, se Ringö ö Nygården gd Pannkaksskär Saknas
Fjällsta by Ringsö ö Nyhem v. Pannkakskär skär
Fjällsta by Ringsö ö Nällsta Saknas Piphuvudet åker
Fjällsta by Ringsö bebodd ö Nällsta Saknas Pissbacken backe
Fjällsta Saknas /Se Ringsö ö Nällsta Saknas Pomrekvarnen kvarn
Fjällsta by /Se Ringsö ö Nällsta Saknas Prästbackarna grusbackar
Fjällsta by /Se Ringsö ö Näsby Saknas Prästfjärden fjärd
Fjällsta by /Se Ringsö ö Näsby by Prästfjärden Saknas
Fjällsta by /Se Ringsö ö Näsby Saknas Prästgårdsgärdet gärde
Grunsö Saknas Ringsö bebodd ö Näsby, Gamla hus Pröstgårds-näs näs
*Grunsö Saknas Ringsö ö Näsby bruk tegelbruk Prästgårdsnäset näs
Hornby gd Ringsö bebodd ö Näsby soldattorp Saknas Prästgårdsskäret skär
Hornby gd Ringsön ö Näsbytorp lht Prästgårdsängen äng
Hornby gd Ringsö ö Näsbytorp Saknas Pörtbacken backe
Hornby gård Ringsö ö Odensicke gård Pörtbacksgärdet gärde
Hornby gd Ringsö ö Odensicke Saknas Racklet grund
Hornby by Ringsö ö Odensicke Saknas Ringrå berg
Hornby gd Ringsö ö Odenslund lht Ringsö ö
Hornby gd Ringsö ö Odenslund lht Ringsö ö
Hornby gd Ringsö ö Odenslund lht Ringsögrund grund
Hornby gd Ringsö Saknas /Se Odensåker utjord Ringsön ö
Hornby gd Ringsöholme, se Ringsökalven ö Odlingen lht Ringsögrundet Saknas
Hornby jblht Ringsökalven holme Oppgården = Berg Saknas Ringsöholm holme
[Horsnäs] Saknas Ringsökalven ö Oppgården gd Ringsökalven holme
*Husastadka, se Husby by Ringsökalven holme Oppgården Saknas Ringsökalven holme
Husby by Ringsökalven ö Oppgården Saknas Ringsökalv holme
?Husby by Ringsökalven ö Oppgården gd Ringsökalven holme
Husby by Ringsökalven holme /Se Oppgården lht Ringsö Koholme el. Koholmen holme
?Husby by Ringsökalven ö Opptuna gård Ringsö kyrkhällen skär
?Husby by Ringsökalven ö Opptuna bebyggelse Ringsössalarna skär
?Husby by Ringsökalven ö /Se Opptuna Saknas Ringsösalen skär
Husby by Ringsön ö Oskarsborg lht Ringsösalarna el. Salarna skär
?Husby gd Ringsösundet sund Pommern lht Ringsösalarna grund
?Husby gd Ringsösundet sund Prästgården Saknas Ringsösundet sund
?Husby by *Ringsöängen f. äng Raden el. Vallaraden el. Hantverkargatan lhtr Ringsösundet sund
Husby gd Ringsööholm, se Ringsökalven holme Rappstugan lht Ringsösundet sund
Husby by Ringö ö Ringsö gd Ringsö udd udde
Husby by *Ringön ö Ringsö Saknas Ropudden el. Näsby udd udde
Husby by /Se Ringöö, se Ringsö ö Rismattan lht Rudkärret kärr
Husby by Ropudden udde Rosendal Saknas Rudkärret kärr
Husby Saknas /Se Ropudden udde Rosendal Saknas Rundskär holme
Husby Saknas /Se Rosendalsängen ägomark Rosendal lht Rundskär Saknas
Husby by /Se Rosendalsängen ägomark Rosenlund bs. Rundskär skär
Karleby gård Rundskär, se Ärlskär, Stora holme /Se Rundstorp lht Runstensbacken backe
?Karleby by Rundskär skär Runnstugan lht Ryggen grund
Karleby gd Rundskär skär Rönnbacken lht Salarna el. Ringsösalarna skär
Karleby gd Runstensbacken backe Salem baptistkapell Saltängen åker
Karleby gård Runstensbacken backe Sandåsa lht Sandviken, Norra vik
Karleby gd Sandviken vik Sjöbacka Saknas Sandåshagen hage
Karleby gd Sandviken, Norra vik Sjöhagen v. Sankt Olovs källa källa
Karleby gård Sandviken, Norra vik Sjövillan villa Selaön ö
Karleby gd Sandviken, Södra vik Skattgården = Eknäs Saknas Sjöbackskär holme
Karleby gd Sandviken, Södra vik Skogshyddan lht Sjöhagen hage
Karleby gd Sandviken vik Skogstorp lht Skallebacken berg
Karleby gd Sankt Olofs bro bro /Se Skogsudden lht Skalluga skäret holme
Karleby g. *Sankt Olofs bro Saknas /Se Skolhus Saknas Skarpan holme
Karleby by Sankt Olofs källa källa(?) Skrehäll(?) t. Skarpen holme
Karleby gd Selaön ö Skräddartorpet lht Skarpen holme
Karleby gd Selaön ö Skyttorp lht Skeppargrundet grund
Karleby gd (f. rättaredöme) Selaön ö Skyttetorp Saknas Skogsängen åker
Karleby gd Selaön ö Skäggesta Saknas Skutgrundet grund
Karleby Saknas /Se Selaön ö Skäggesta Saknas Skåpholmarna holmar
Karleby gd /Se Selaön ö Skäggesta Saknas Skåpholmarna holmar
Karleby gård /Se Selaön ö Skäggesta Saknas Skåpholmen holme
Karleby rättaredöme f. rd Selaön ö Skäggesta Saknas Skåpholmsgrundet grund
*Kingsberg Saknas /Se Selaön Saknas Skäggesta by /Se Skäret holme
Kolhöga tp /Se Selaön Saknas Smedjegården Saknas Smålandsgatan gata
Korsgården gd /Se Selaön Saknas Smedjegården(?) gård Snuvaberget berg
Korsgården gd /Se Selaön ö Smedgården Saknas Stallarholmen färjställe /Se
Kraasta, se Krågesta gd Selaön ö Smedstugan lht Stallpussen kärr
?Krågesta gd Selaön ö Snoret lht Storgärdet gärde
Krågesta gd Selaön ö Snuvan lht Storhagen hage
Krågesta gård Selaön ö Smeten lht Storängen åker
?Krågesta gd Selaön ö Snuvan torp, nu borta Storängen åker
Krågesta gd Selaön ö Snuvan lht Storängshagen hage
?Krågesta gd Selaön ö Sodom Saknas Stuthagen hage
Krågesta gd Selaön ö /Se Sodom stat. bost. Sundboängen odl. äng
Krågesta gd Selaön ö /Se Sofielund lht Sundet gärde
Krågesta gd Selaön ö /Se Sofielund lht Sundströmsgärdet gärde
Krågesta gd Selaön ö /Se Solbacken lht Surbrunnsgatan gata
?Krågesta gd Selaön ö /Se Solbo lht Svackekärret kärr
Krågesta gd Selaön ö /Se Solhaga lht Svackekärrshagen hage
Krågesta gd Selaön ö /Se Solhem f.d. soldattorp Svingärdet gärde
Krågesta g. *Silunor Saknas /Se Solhöjden f.d. sold.torp Svinskinnet åker
Krågesta g. »Silunur? = nuv. Kolsundet? sund /Se Solliden lht Syltoppen grund
Krågesta gd Sjöbackaskär skär Stallarholmen lht Sörtorpholm holme
Krågesta by Skallebacken backe Stallarholmen lhtr Sörtorpholm holme
?Krågesta by Skalliga skäret skär Stallmästargården arb. bost. Sörtorpsholmen holme
Krågesta Saknas /Se Skarpan holme Stendalen lht Tallskär skär
»Kräffuesta», se ?Krågesta by *Skarpholmarna holmar Stenhagen Saknas Tallskär holme
Litsleberga by *Skeppholmarna holmar Stenhuggartorp lht Tegelgrundet grund
Litsleberga by Skvackekärret sank mark Stensborg f.d. soldattorp Tegelhagen hage
Litsleberga by Skåpholma, se Tuna holmar holmar Stensborg lht Tegelhagsviken vik
Litsleberga by Skåpholmarna holmar Storgården Saknas Tegelskär skär
Litsleberga by Skåpholmarna holmar Storgården Saknas Tegelskär skär
Litsleberga by Skåpholmarna öar /Se Storgården gård Tegeltorpnäset näs
Litsleberga by Skäret skär Storgården gård Tegeltorpsviken vik
Medelwalla, se Mervalla by Slandön ö Storsand lht Tegeltorp udde udde
Mervalla by Slungersten runsten /Se Storvreta, se Vreta, Stora Saknas Tomtåkern åker
Mervalla by Snålvreten ägomark Strumpskaftet rum i bs. Triangeln åker
Mervalla by Stallarholmen färjplats Strandvillan villa Trumbacken backe
Mervalla by Stallarholmen lastageplats Strömsberg lht Träbogrindar skär
Mervalla by Stallarholmsfjärden fjärd Strömsborg lht Träbo grynder el. Grynderna holmar
Mervalla gd Storängen ägomark Sursa by Träbogrindar skär
Mervalla by Svarttorpsvik vik Svarttorp Saknas Träsket äng
Mervalla Saknas /Se Svarttorpsvik vik Svarttorp Saknas Tunahagudden udde
Mervalla Saknas /Se Sörtorpholm holme Svarttorp Saknas Tuna holmar el. Skåpholmarna holmar
Mervalla Saknas /Se Sörtorpholm holme Sveddan(?) t. Tunaholmssundet sund
Mervalla by /Se Sörtorpsholmen holme Sveden t. Tunaviken vik
Mälsåker hg /Se Sörtorpsholmen, se Lappholmen holme /Se Sundkarlstugan stuga Tuna ängar ängar
?Mälsåker hg Tallskär holme Sörgården v. Tvåabacken backe
?Mälsåker hg Tallskär skär Sörtorp Saknas Uddaskogen skog
Mälsåker hgd Tallskär skär Sörtorp Saknas Ullsta Skogsudde udde
Mälsåker hg Tallskär udde Sörtorp Saknas Ullstatomten åker
Mälsåker hg Tegelhagen ägomark Sörtorpholm Saknas Ullsta vik vik
Mälsåker hgd Tegelhagen trädgård Tallbacken lht Ullstaviken vik
Mälsåker hg Tegelskär skär Tallhyddan villa Ullundaberget berg
Mälsåker gd Tegelskär holme /Se Tegelbruk Saknas Valsängshagen hage
Mälsåker g. Tegelskär skär Tegeltorp t. Vargbackarna backar
Mälsåker g. Tegelskär skär Tegeltorpet Saknas Vaxängsfjärden Saknas
Mälsåker hgd Tegeltorpsudd udde Tokändan del av sn Viggebyskär holme
Mälsåker herrg Tegeltorpsudd udd Tomten lht Viggebyskär skär
Mälsåker hg Träbogrindar(na) äar /Se Trevnaden stuga Yrhagen hage
Mälsåker hg Träsket sank mark Träbotorp lht Årstetpotten grund
Mälsåker herrg Tuna holmar holmar Träbotorp Saknas Älebyskären holmar
Mälsåker hg Tuna holmar holmar Trädbotorp lht Älebyviken vik
Mälsåker hg Ullstaviken vik Tuna Saknas Älebyviken vik
Mälsåker hg Ullstaviken vik Tuna gård Älgsten sten
Mälsåker hg Valborgmässberg Saknas /Se Tuna Saknas Östaskär skär
Mälsåker hg Valla sjöhage hage /Se Tuna kyrka kyrka Östaskär skär
Mälsåker gd Valsgärdet åker /Se Tunaberg lht Österbergska landet åker
Mälsåker hg Vargbackarna backar Tunaborg lht  
Mälsåker hg *Vivstaviken vik Tunaborg lht  
Mälsåker gd /Se Åsabacke backe /Se Tunaborg lht  
Mälsåker slott /Se Åsabacke Saknas /Se Tunabyn Saknas  
Mälsåker slott /Se Åsa domarekrets stensättning /Se Tunadal handelslht  
Mälsåker gd /Se Åsa domaresäte, se Domaresäte fornlämning /Se Tunalund f.d. sold. t.  
Mälsåker gd /Se Åttan ägomark Tuna skola kyrkskola  
Mälsåker gd /Se Älebyskären skär Tunavik lht  
Mälsåker gd /Se Älebyskären holmar Tunavik lht  
Mälsåker gd /Se Älebyviken, se *Borgaviken vik Udden Saknas  
Mälsåker hgd /Se Älebyviken vik Udden lht  
Mälsåker gods /Se Älebyviken vik Udden, se Fruängen lht  
Mälsåker herrgård /Se Ängsviken vik Udden Saknas  
Mälsåker Saknas /Se Ängsviken vik Udden lht  
Mälsåker hg /Se Ärlskär, Stora holme /Se Ugglebo bs.  
Mälsåker gd /Se   Ullsta förr gård, nu soldattorp  
Mälsåker hgd /Se   Ullsta Saknas  
Nerdesta, se Nällsta gd   Ullsta soldattorp förr gård, nu soldattorp  
Norrtorp gård   Ullunda Saknas  
Norrtorp g.   Ullunda Saknas  
Norrtorp gd   Ullunda gård  
Nydrwalla, se Mervalla by   Ulriksberg lht  
?Nällsta by   Utåker Saknas  
Nällsta by   Utåker, Lilla Saknas  
Nällsta by   Utåker, Stora Saknas  
Nällsta by   Valla Saknas  
Nählsta by   Valla Saknas  
Nällsta gd   Valla Saknas  
Nällsta by   Vallaraden el. Raden el. Hantverkargatan lhtr  
Nällsta gd   Valla tegelbruk Saknas  
Nällsta gd   Vallatorp f.d. sold. t.  
Nällsta by   Vallbo lht  
Nällsta by   Valsängen lht  
Nällsta by   Valsängen lht  
Nällsta by   Vifstugan lht  
Nällsta by /Se   Viggeby Saknas  
Nällsta by /Se   Viggeby Saknas  
Nällsta by /Se   Viggeby kyrkoherdeboställe  
Nälsta by /Se   Viggeby gård  
Nälsta by /Se   Viggbylund lht  
Nällsta by /Se   Viggebytorp f.d. sold. t.  
Nälsta by /Se   Vreta Saknas  
Nällsta Saknas /Se   Vreta, Lilla Saknas  
Näsby by   Vreta, Stora Saknas  
?Näsby gård   Vreta, Stora o. lLilla Saknas  
Näsby gd   Vreta, Stora Saknas  
Näsby gård   Vreta skola skolhus  
Näsby gd   Vännersborg lht  
Näsby gård   Västanek, se Storgården Saknas  
Näsby gd   Västanek(?) gård  
Näsby by   Västerbylund lht  
Næss, se Näsby gd   Västergården Saknas  
Odensicke gård   Västergården Saknas  
Odensicke gd   Västerås lht  
Odensicke gd   Ållesjö lht  
Odensicke gd   Åsa Saknas  
?Odensicke gd   Åsa Saknas  
?Odensicke gd   Åsadal bs.  
Odensicke gd   Åsalund lht  
Odensicke by   Åsen hmd  
Odensicke gd /Se   Äleby Saknas  
Odensicke Saknas /Se   Äleby Saknas  
Odensicke gård /Se   Äleby Saknas  
Odensicke gd /Se   Ängeslätten lht  
Odensicke gd /Se   Änglunda lht  
Onsike gd /Se   Ängsells lht  
Odensicke gd /Se   Ängsstugan lht  
Odensicke gd /Se   Ängstorp lht  
Odensåker f.d. by   Ängstorp Saknas  
»olsta», se Ullsta by   Ängstorp lht  
Opptuna by   Ängsudden lht  
Opptuna by   Östa Saknas  
Opptuna by   Östa Saknas  
Opptuna by   Östaborg lht  
?Opptuna by   Östa trädgård handelsträdgård  
Opptuna by   Östavik lht  
Opptuna by   Östergården Saknas  
Opptuna by   Öster- eller Storgården Saknas  
Opptuna by   Östergården Saknas  
Opptuna by   Östa hg /Se  
Opptuna gdar   Övergården Saknas  
[Upptuna] Saknas   Övergården Saknas  
Opptuna by   Övregården gård  
Opptuna gd      
Opptuna by      
Opptuna gdr      
Opptuna by      
Opptuna Saknas /Se      
Opptuna Saknas      
Opptuna Saknas /Se      
Opptuna gd /Se      
Opptuna by /Se      
Opptuna gdar /Se      
Opptuna by /Se      
Pommern Saknas /Se      
Prästgården prästgård /Se      
»Rytinge» beb.      
[Siælista] Saknas      
»Siælista» gård      
*Siøbæk okänt torp      
Sjöbacka g.      
Sjöbacka gd /Se      
?Skäggesta by      
?Skäggesta by      
?Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
?Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Stallarholmen industrisamhälle      
Stallarholmen kommun o. samh. /Se      
?*Sundby försv. beb.      
?Sundby försv. beb.      
Svarttorp by      
Sörtorp g.      
Sörtorp gård      
Tolkatorp försv. beb. /Se      
Torp g.      
*Trastum, se Krågesta gd      
*Tuna, se Ytterselö sn      
Tuna by      
Tuna, se Ytterselö Saknas      
Tuna o. Sila, se Ytterselö sn      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna sn      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna, nu Ytterselö sn      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna gård /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna = nuv. Ytterselö sn sn och by /Se      
Tuna by /Se      
*Ullalunda, se Ullunda by      
?Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by      
Ullsta by /Se      
Ulsta gd? /Se      
Ullunda by      
Ullunda by      
Ullunda by      
Ullunda gdr      
Ullunda by      
Ullunda by      
Ullunda gdar      
Ullunda by      
Ullunda by      
Ullunda Saknas /Se      
Ullunda gd /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda gd:ar /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda by /Se      
Ullunda gd:ar /Se      
*Urskielfh Saknas      
*Urskiæl Saknas      
Utåker by      
Utåker by      
Utåker by      
Utåker by      
Utåker by      
Utåker gd:ar /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gdar      
Walla by      
Valla gd      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd:ar      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gdr      
Valla by      
Valla by      
Valla Saknas /Se      
Vallalund, se Vallatorp Saknas /Se      
Welstastom, se ?Ullsta by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby by o. prästgd.      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby Saknas      
?Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby by /Se      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby gd /Se      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Wreta by      
Vreta by      
Vreta, Lilla Saknas /Se      
Vreta Saknas /Se      
Vreta by /Se      
Ytterselö kyrkby by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa gd:ar      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa Saknas /Se      
Åsa by /Se      
Åsa gdr /Se      
Äleby hg      
?Äleby hgd      
?Äleby hg      
?Äleby hgd      
?Äleby hg      
Äleby gd      
?Äleby hg      
?Äleby hg      
?Äleby gd      
?Äleby gd      
?Äleby hg      
Äleby gd      
?Äleby gd      
?Äleby gd      
?Äleby gd      
?Äleby hg      
?Äleby g.      
?Äleby gd      
Äleby gd /Se      
Äleby hgd /Se      
Östa hg      
?Östa gd      
Östa gd      
Östa gd      
Östa gd      
Östa hg      
Östa g.      
?Östa gd      
Östa Saknas /Se      
Östa Saknas /Se      
Östa Saknas /Se      
Östa herrgård /Se      
Östa gd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.