ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överselö socken : Selebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1047 Naturnamn : 267 Bebyggelsenamn : 367 Naturnamn : 299
Ulvildakyrka, se Överselö sn Algö halvö Översela socken Nummerförteckning förteckning
Ulvilla socken, se Överselö sn Algö ö /Se Överselö sn Nummerförteckning förteckning
Öfverselö sn Algö förr ö, nu del av Selaön /Se Lillgårds inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Öfversela sn Algöholm holme Albytorp lht Nummerförteckning förteckning
Öfversela sn Algöholm ö Algö Saknas Algöholm holme
Öfver Selö sn Algöholm holme Algö säteri Algöholm holme
Överselö sn Algöholm holme Algö Fårskalle utjord Algöviken vik
Överselö sn Algöholmen ö /Se Algöholm t. Andersskäret skär
Överselö sn Algöholm ö Algölöten lht Apelvik, se Apalvik vik
Överselö socken Algöholm ö /Se Algönäs lht Apalvik vik
Överselö socken Algölöten ägomark Amerika lht Apalviksviken vik
Överselö socken Algöviken vik Amerika lht Askholmen holme
Överselö socken Algöviken vik Apalvik torp Askholmen holme
Överselö sn Alkärret kärr Asjelet öknamn på Trumpås Askskär skär
Överselö sn Amerika terräng Backas lht Backabryggan badstrand
Överselö sn Andersskäret holme Backgården förr gd Backaskiftet åkerskifte
Överselö sn Andersskäret skär Backluran lht Backfållan boskapsfålla
Överselö sn Arnöfjärden fjärd Baklura lht Backgårdsgärdet gärde
Överselö sn Arnöfjärden fjärd Backlura lht Bakängen åker
Överselö sn Askholmen holme /Se Backluva, se Backluran Saknas Bakängen el. Ärnesta bakäng äng
Över-Selö sn Askholmen holme Berlin lht Barsten, Inre, se Borsten, Inre Saknas
Överselö sn Bakängen ägomark Berlin lht, avs. Barsten, Yttre, se Borsten, Yttre Saknas
Överselö sn Barsten, Y. o. I. holmar Björk nu arb.bost. Berlinerkärret åker
Överselö sn Berlin ägomark Björkeby gd Berlingärdet åker
Överselö sn Björkholmen holme Björkeby Saknas Berlinvreten åker
Överselö sn Björks soldattorp nu terräng Björkebytorp lht Biskopsträdgården del av trädgård
Överselö sn *Björnholmar sannol. delvis udde Björkebyås skolhus Björkbacken backe
Överselö sn *Bolsta holmar holmar Botvidstorp, se Botvikstorp lht Björkby äng äng
Överselö sn Borsten, Inre skär Botvidstorp lht Björkbyängsviken vik
Överselö sn Borsten, Yttre ö Botvikstorp lht Björkholmen holme
Överselö sn Borsten, Yttre skär Brinken lht Björnhusberget berg
Överselö sn Botvidstorp ägomark Brinken lht Björnhusberget berg /Se
Överselö sn Bykhällsviken vik Bygget lht Blombergs backe backe
Överselö sn Bykhällsviken vik Bårby lht Borsten, Inre skär
Överselö sn Bårby terräng Bårby lht Borsten, Yttre skär
Överselö sn Djurgården, Lilla terräng Bårsta lht Bråtorpssnytan, el. Bråtorpssnuten strandäng
Överselö sn Djurgården, Stora terräng Charlottenlund f.d. sold.t. Buketten holme
Överselö sn Ekbacken terräng Ekeby Saknas Bylagshagen hage
Överselö sn Ekbacken backe Ekebyvik lht Djurgården, Lilla hage
Överselö sn *Ekebyviken vik Ekskogen gd Djurgården, Stora hage
Överselö sn Ekebyviken vik Enbo lht Dygdens väg väg
Överselö sn Ekebyviken vik Eneby Saknas Ekebyhagen hage o. åker
Överselö sn *Elie holme holme Eneby jagbacke Ekebyvik vik
Överselö sn *Elieholm holme Enlund lht Ekebyvik vik
Överselö sn /Se Flarn passage /Se Eriksborg lht Ektäppbacken backe
Överselö sn *Fårholmen holme Eriksdal lht Fagerhultsskären skär
Överselö sn Gröndalsviken vik Eriksdal lht Fiskarskogen skog
Överselö sn Grönsöfjärden fjärd Erikslund lht Fridens väg väg
Överselö sn *Gåsholmen holme Erikslund lht Fårhagen el. Nedra Hagen hage
Överselö sn *Gåsholmen holme Ettersta Saknas Fårskallsgärdet gärde
Överselö sn ?Hamnskär holme /Se Etterstalund lht Fästningen hage
Överselö sn Hasselbacken terräng Fiskbacken lht Glasberget el. Västervarpsberget berg
Överselö sn Hornbyviken vik Fridhem lht Granbacken backe
Över-Selö socken Hornbyviken vik Frälsegården Saknas Granbacksfållan boskapsfålla
Överselö sn Hornbyviken vik Fröberga Saknas Grindgårdsgärdet gärde
Överselö sn Hornbyviken vik Fröberga jagbacke Grindgårdshagen hage
Överselö sn *Hundsnoken äng Fröberga Saknas Grindgårdsskogen åker
Över-Selö socken Huittingholmarna, se Vittingeholm förr ö, nu udde Fröjdetorp lht Gröndalsviken vik
Överselö sn Håsta hage terräng Fröslunda Saknas Grönsöfjärden fjärd
Överselö sn Hästholmen holme Fröslunda Saknas Gullmors brink åker
Över-Selö socken Hästholmen holme Fröslunda torp, kronodomän Gåsskäret skär
Över-Selö socken Hästholmen holme Fårskall lht Hala backe el. Norsborgsbacken backe
Över-Selö socken Hästholmen holme Fårskallen lht Harhällen berg
Överselö sn Hästholmen holme /Se Förvaltarebostaden villa Helvetet, Lilla åker
Överselö sn Hästholmen holme Getspärla Saknas Helvetet, Stora åker
Överselö sn Högbergs backe backe Getsperla Saknas Hornbyviken vik
Överselö sn Högholmen holme Granlund handelslht Håkan el. Håka(ns)grundet grund
Överselö sn Jagbacken backe Grindgården förr gd Håsta-knös berg
Överselö sn Janslundaholm höjd, triangelpunkt Grindstugan lht Hästhagen hage
Överselö sn Janslundaholm udde Gripslund lht Hästholmen holme
Överselö sn Janslundaholmen holme Gripslund lht Hästholmen holme
Överselö sn Jetspärla ägomark Gripslund lht Hästholmen holme
Överselö sn *Kil? del av Selaön Gränsen lht Hästudden udde
Överselö sn Knöshagen hage Gröndal lht Högbygärdet gärde
Öfver och Ytter-Selö Saknas Koholmen del av holme Gröndal lht Högholmen holme
Öfver-Selö Saknas Kråkudden udde Grönvik lht Högholmen, se Nybbleholm Saknas
Överselö sn *Kullinge ö Gustavsro lht Janslundaholm holme
Öfver Sela sn Kyrkbacken backe Gårdsinge lht Janslunda-koholme(n) förr ö, nu udde
Öfver Sela kyrka Saknas Kärleksudden udde Hagen Saknas Janslundaåsen ås
Överselö sn Kölaren betesmark Hebbelund skolhus Kilgåärdet gärde
Överselö sn Kölaren åker /Se Heleneborg lht Klahammarsskäret skär
Överselö sn Kölarhagen skogsmark Homm lht? Klahammars-skäret skär
Överselö sn Ladugårdsback holme Horngården lht Klippingebacken backe
Överselö sn *Ladugårdsskären holmar Håsta Saknas Klippingebacken landsvägsbacke
Öfverselö socken sn Lagårdsback skär Håsta Saknas Klitsbergaberget berg
Överselö sn Landhällsviken vik Håsta kvarn kvarn Klitsberga-berghagen hage
Överselö sn Lillängen äng Häbelund lht Klubbholmen, se Askholmen Saknas
Överselö sn Limpan skär Härsta gård Kohagsskäret skär
Överselö sn Lindsund sund Hässelby Saknas Koholmen holme
Överselö sn Lindsund sund Hässelby Saknas Koholmen, se Janslunda-kolholmen udde
Överselö sn Lindön ö Hästholmen holme Kolbryggan plats
Överselö sn Lindön ö Högby förr gd Korset plats vid sjö
Överselö sn Lindön ö Höglund lht Kvarntorpgärdet gärde
Överselö sn Lindö ö Höglund lht Kyrkhögarna backe
Överselö sn Lindö ö Högtorp lht Kärleksudden udde
Överselö sn Lindö ö Hörnet hmd Kärrlimpan el. Kärrlimpsudden udde
Överselö sn Lindön ö /Se Hörnet lht Kärrlimpsudden el. Kärrlimpan udde
Överselö sn Lindö ö Janslunda Saknas Kärrängen åker
Överselö sn Loppberget höjd Janslunda säteri Kärrängsbacken backe
Överselö sn Lugnet trädgård Janslunda Saknas Kölaren åker
Överselö sn Lundby holme holme Johannesberg lht Kölarskiftet skogsskifte
Överselö sn Lindtorp terräng Johannislunda, se 1,2 Janslunda Saknas Kölarskogen skog
Överselö sn Långfotabacken skogsbacke Jättna förr gdr Kölarskäret skär
Överselö sn Långskär holmar Jättne vret bs Kölskär skär
Överselö sn Långskär udde Jätnevret lht Kölskär, se Kölarskäret skär
Överselö sn Långskärsudd udde Karlberg lht Ladugårdsback skär
Öfverselö sn Lönnberga ägomark Karlberg lht Lagnöfjärden fjärd
Öfverselö sn Lönnbergaholm holme Karlsborg lht Landhäll landsningsplats
Överselö sn Lönnbergaholm holme Karlshäll lht Landhäll berghäll
Överselö sn Lönnhamn holme Kilfröslunda Saknas Landhällshagen hage
Överselö sn Lönnhamn holme Kilfröslunda Saknas Landhällsviken vik
Överselö sn Markens skär udde? Klahammar Saknas Lillgärdet åker
Öfverselö sn Murarvreten ägomark Klahammar gd Lillgärdsskiftet skogsskifte
Överselö sn Mälaren sjö Klarkällbacken lht Lillängen åker
Överselö sn Mälaren sjö Klippinge Saknas Lillängen åker
Öfverselö sn Mörtbylund terräng? med fornlämning Klippinge Saknas Lillängen äng
Överselö sn Nedesvalla hage hage /Se Klitsberga Saknas Lillängsbacken backe
Överselö sn Notbolstad holme Klitsberga Saknas Limpan skär
Överselö o Ytterselö kyrkor Saknas Nursagrund skär Klitsbergatorp lht Limpan skär
Överselö sn Nybbleholm(en) holme Knösen hmd Lindö ö
Överselö sn Nybbleholm holme Kolelund lht Lindö ö
Överselö sn Nybbleholm ö Korsgården lht Lindöäng äng
Överselö sn Nybbleholmen se *Nyckelholmen holme /Se Krakosta lht? Ljungskiftet skogsskifte
Överselö och Ytterselö snr Nybbleholm ö Kristinelund lht Ljungängen åker
Överselö sn Nybogärdet ägomark Kroken lht Loppberget berg
Överselö o Ytterselö snr Nybygget sank mark Kvarnbacken lht Loppberget berg
Överselö sn *Nyckeholm holme Kvarntorp förr kvarn Lugnetskogen skog
Överselö sn *Nyckelholmen holme /Se Kvarntorp Saknas Lundbyholm holme
Överselö sn Nyckleholmen, se Nybbleholm holme Kyrkhöga lht Lustikulla(backen) beteshage
Överselö sn Nÿckelholm, se Nybbleholm ö Källstugan lht Långfotan el. Långfotabacken landsvägsbacke
Överselö el. Ytterselö snr Olieholm, se Algöholm ö Källstugan lht Långfållan boskapsfålla
Överselö el. Ytterselö snr Oxgrundet skär Källtorp lht, avs. Långryggen grund
Överselö sn *Partholmen holme Källtorpet lht Långskär skär
Överselö sn Pilgrind vägskäl Kärret äng Långskär skär
Överselö sn Pilskär skär Kärrsells lht Långskär skär
Överselö sn Poppbacken terräng Kölaren förr t. Långskär skär
Överselö sn Poppbacken terräng Lagårdsback lht Långskärsudd udde
Överselö sn *Prästholmarna holmar Landhagen Saknas Långörn, se Surssaskäret Saknas
Överselö sn Prästholmen holme Landhäll lht Länsman grund
Överselö sn /Se Prästholmen holme Larsberg lht Länsman sten
Överselö sn /Se Prästholmen holme Larsberg lht Lärkbacken backe
Överselö sn Prästholmen udde Larsbergstorp lht Lögudden badplats
Överselö (förr Ulfhildakirkia) sn /Se Ringå gränspunkt Larsbo lht Lönnbergaberget berg
Överselö sn /Se Rullingen, Stora ö Lillgården Saknas Lönnbergaholm holme
Överselö sn /Se Rullingen, Stora ö Lillgården gård Lönnbergaholm holme
Överselö sn /Se Rullingen, St. ö Lillvreten lht Lönnhamn holme
Överselö sn /Se Rullinge, St. holme Lill-Årby, se 2 Årby Saknas Lönnhamn holme
Överselö sn /Se Rullingen, Stora ö Lindal lht Lötagärdet gärde
Överselö sn /Se ?Rullingen, Stora ö /Se Lindö, Nedre lht Lötahagen hage
Överselö sn /Se Rullingen, Stora ö /Se Lindö, Övre, se 1 Lindötorp Saknas Lötarviken vik
Överselö sn /Se Rullingen, St., L. önamn /Se Lindön ö Lövdalsgärdet gärde
Överselö sn /Se *Runskär del av ö Lindötorp Saknas Marknadsskär udde
Överselö sn Rölingen, se Rullingen, Stora ö Lindötorp, Nedre, se Lindö, Nedre Saknas Marshagen hage
Sela, se Ytter- och Överselö sn:ar *Rönskär Saknas Lindöäng, se Lindö, Nedre Saknas Mellangårdsgärdet gärde
Ulvildakyrka sn Sandfjällen betesmark Ljunga Saknas Mellanhagen hage
Sankta Ulvildakyrka sn Sandviken vik Ljunga Saknas Mittskiftet åkerskifte
Sankta Ulvildakyrka sn Sandåsen ås(?) Ljungaborg lht Morrarfjärden fjärd
Sankta Ulvildakyrka sn Sankt Pers skär holmar Loppastugan lht Morraröfjärden fjärd
Sankta Ulvildakyrka sn Sankt Pärs skär holme /Se Loppberga hmd Morrarhällen skär
Ulfhilakirkia (nu Överselö) sn /Se Sankt-Persskär Lilla ö Loppberga, se Loppberget lht Morrarön halvö
Ulfhildakirkia tid. namn på Överselö sn /Se Sankt-Persskär, Lilla skär Loppberget lht Morrarön halvö
Ulvilla socken ä. namn på Överselö sn /Se Sankt-Persskär Stora ö Lortgöl lht Morrarskäret skär
Överselö kyrka Saknas /Se Sankt-Persskär, Stora skär Loviselund lht Morraröströmmen sund
Överselö kyrka kyrka /Se Segeröfjärden vik Lugnet lht Muravreten åker
Algö hg Segerön ö Lund lht Mälaren sjö
Algö hg Segerön ö Lund lht Mörtskär skär
Algö gård Segerön ö /Se Lundby jagbacke Nedra hagen el. Fårhagen hage
?Algö hg Selaön, se »Sila» Saknas Lundby, Lilla Saknas Norrbrogärdet gärde
Algö hg Selaön ö Lundby, Lilla Saknas Norrbotten åkerskifte
Algö hg Selaön ö Lundby, Stora Saknas Norrviken vik
Algö hg Selaön ö Lundby, Stora Saknas Norsborgsbacken el. Hala backe landsvägsbacke
Algö hg Selaön ö Lundbyholm lht Notbolstad, se Borsten, Inre Saknas
Algö herrgård Selaön ö Lundhagen och Viken äng Nursagrund, se Nursaskäret Saknas
Algö hg Selaön ö Lundhagen och Viken, se 1 Landhagen Saknas Nurssagrund skär
Algö hg Selaön ö Lundtorp lht Nurssaskär skär
Algö hgd Selaön Saknas Lundtorp lht Nursaskäret grund
Algö herrgård Selaön Saknas Lurbo lht Nybbleholm holme
Algö herrg. Selaön Saknas Lönnberga Saknas Nybbleholm holme
Algö hg Selaön ö Lönnberga Saknas Nybbleholms signal Saknas
Algö hg Selaön ö Lönnberga, Lilla lht Nybble Årsa lastageplats
Algö hrgd.? Selaön ö Lönnbergaholm lht Näsängsudden udde
Algö hg Selaön ö Löten lht Ormudden udde
Algö hg Selaön ö Löten lht Osshagen hage
Algö hg Selaön ö /Se Lövdal lht Ossviken vik
Algö herrg. Selaön ö /Se Lövdal lht Oxgrundet skär
Algö hg Selaön ö /Se Marielund bs Oxhagen, Nedra hage
Algö hg Selaön ö /Se Mellangården bs Oxhagsbacken landningsplats
Algö hg Selaön ö /Se Mellangården Saknas Oxhagsskogen skog
Algö hg Selaön ö /Se Mellangården gård Pilen el. Pilskär holme
Algö gd /Se Selaön ö /Se Mellangården förr gd Pilskär el. Pilen holme
Algö hg /Se Selaön ö /Se Mellangården gd Pomrekvarnen kvarn
Algö hg /Se Sicklas bojor ägomark Mellangården Saknas Prästholmarna holmar
Algö gd »Sila» Saknas Morrarn lht Prästholmen holme
Algö gd o. by /Se Silkesberget berg Morrarön ö Prästholmen holme
Algö gd /Se Siöröö, se ?Segerön ö Mörby Saknas Rokarudd udde
Algö by /Se Sjöborgsviken vik Mörby nu arb.bost. Rokaudd udde
Algö gods /Se Sjögärdet ägomark Mörbylund lht Rokauddsberget berg
Berga beb. *Sjöhagen hage /Se Mörbytorp Saknas Rokauddshagen hage
Berga beb. Skansberget fornborg Mörbytorp komministerboställe Rullingen holme
*Björkö Saknas Skarpan holme Nergården gd Rullingen holme
Björk gd Skarpan ö Nergården, se Norrgården Saknas Runsö Storskog skog
Björk by Skarpan holme Nergården Saknas Sandfjällen åker
Björk by Skarpan, Lilla udde Nergården gd Sankt Pers skär skär
Björk gd Skarparen, Stora o. Lilla holmar /Se Norra småskolan skolhus Sanningens väg väg
Björk gd Skarpholmen, St. holme Norrbotten lht Segeröfjärden fjärd
Björk gd Skinnpölsen, Lilla holme Norrgården förr gd Segerön ö
Björk gård Skinnpälsen, Lilla holme /Se Norrgården gd Segerön ö
Björkeby gård Skinnpälsen, Stora holme /Se Norrskog, se Nursskog lht Segerön ö
Björkeby gård Skäggesta hage hage(?) Norrskog lht Selaön ö
Björkeby by Skäret halvö Norrtorp torp Sjöborgsviken vik
Björkeby lht Snickarskär skär Norsborg lht Sjögärdet åker
Björkeby lht Staraviken vik Nursa Saknas Sjögärdsskiftet skogsskifte
?Björkeby by *Steksviken del av Mälaren /Se Nurssa Saknas Sjöängen äng
Björkeby gård Storängen åker Nursa Saknas Skansberget berg
?Björkeby lg Sursa höjd, triangelpunkt Nurssalöt lht Skarpan holme
?Björkeby lg Sursaskäret skär Norrskog lht Skarpan, Lilla skär
?Björkeby lg Svalboen holmar Nybble Saknas Skarpberget berg
Björkeby g. Svalbona holmar Nybble Saknas Skarpholmen, se Skarpan Saknas
Björkeby gd Svartskär holme Nybblelöt lht Skinnpälsarna holmar
Björkeby gd Svartskär holme Nybygget lht Skinnpälsen, Lilla skär
Björkeby gd Svartskär skär Nybygget lht Skinnpälsen, Stora skär
Björkeby gd Tallbolstad holme Nybytorp med Skarpeberga Saknas Slipen plats
Björkeby g Tallåsen ås? Nybytorp Saknas Snickarskär skär
Björkeby by *Tivetterholm udde Nybytorp med Skarpeberga, se 1 Skarpeberga Saknas Snickarskär skär
?Björkeby by Tjurudden udde Näset lht Snickartorpskäret skär
Björkeby Saknas /Se Tollingen, se Rullingen, Stora ö Näset lht Snickartorp-skäret skär
Björkeby gd /Se Trestenar holmar Oppgården gd Smedsbacken backe
Björkeby lht Trestenar holmar Oppgården lht Stallarholmsfjärden fjärd
*Byrdhinge Saknas Trollskär, Lilla holme Oppgården, se Uppgården Saknas Starahagen hage
*Byrdinge Saknas Trollskär, Stora holme Oppgården Saknas Staraudden udde
*Byrdinge Saknas Trumpåsen ås Oppgården gd Staraviken vik
Byrdinge försv. beb, Träsket sank mark Oxhagen lht Stenön udde
Byrdinge försv. beb. Tynnelsö ö Oxhagen lht Stora Grundet grund
*Byrdinge Saknas Tynnelsö gd o. ö Pommern lht Storängen åker
*Byrdinge trol. by Tynnelsö gd o. ö Pommern, se Pummern Saknas Storängen åker
Byrdhinge Saknas /Se Tynnelsö ö ö Pummern kvarn Storängen åker
Byrk, se Björk gd Tynnelsö ö ö Rappens lht Storängen åker
Byrkeby, se Björkeby Saknas Tynnelsö ö ö Rappstugan lht Sursaskäret skär
Ekeby gård Tynnelsö ö Rismattan arb.bost. Svalbona holmar
Ekeby gård Tynnelsö ö Rismattan lht Svalbona skär
Ekeby gård Tynnelsö ö Rosberg lht Svartskär skär
Ekeby gd Tynnelsö ö ö Rosenlund lht Svartskär skär
Ekeby gd Tynnelsö ö /Se Rosenlund lht Svedlandet åker
Ekeby gård Tynnelsön ö /Se Rullingen lht Svedlandshagen hage
Ekeby gd Tynnelsöfjärden fjärd Runnstugan lht Sörviken vik
Ekeby gd.? Tynnelsöfjärden fjärd /Se Runsö Saknas Sörängen äng
Ekeby gd Tynnersön, se Tynnelsö ö Runsö gårdar Tallbacken backe
Ekeby gd Tärnskär udde Runsö gd Tallbolstad, se Borsten, Yttre Saknas
Ekeby gd Ugglebackarna terräng Runsö löt, se Löten el. Algölöten Saknas Tallskär skär
Ekeby gård Vattungen skär Sandbacken lht Tegeltorpsskäret skär
?Ekeby gd Vattungen ö Sandåsen lht Tegeludden udde
Ekeby Saknas Vaxängsfjärden fjärd Sandåsen lht Tegeludden udde
?Ekeby gd Vittingeholm förr ö, nu udde Segerön ö Tegeluddsskäret skär
Ekeby by Vittingeholm holme /Se Sjöborg lht Tjurholmen holme
Ekeby gd Vittingeholm udde Sjöborg lht Torparhagen hage
Ekeby gd Vittingeholm ö (?) Skarpberget = Skarpeberga Saknas Trekanten, Lilla åker
Ekeby gd Välaskär holme Skarpeberga = 1 Nybytorp Saknas Trekanten, Stora åker
Ekenäs rättaredöme f. rd Västerbyudd udde Skarpeberga, se 1 Nybytorp med Skarpeberga Saknas Trestenar skär
Eneby by *Åboängen äng Skarpeberga Saknas Trestenar skär
?Eneby by *Åby äng Saknas Skattberga, se 1 Nybytorp med Skarpeberga Saknas Trollskär skär
?Eneby gd Åsa backe höjd /Se Skogshyddan f.d. soldattorp Trompåsbacken landsvägsbacke
Eneby gård *Åsen Saknas /Se Skräddartorpet lht Trompåsgraven bäck
Eneby gd Älmedalen dalsänka Skäggesta Saknas Trumpåsbacken backe
Eneby gd Älvkvarnsbacken backe Skäggesta Saknas Trumpåsgärdet gärde
?Eneby gd Änglunda ägomark Skäggesta gd /Se Trädgårdsfållan boskapsfålla
?Eneby gd *Älsaviken vik Skäggesta hage lht Träsket beteshage
?Eneby by *Ölstaviken del av Mälaren /Se Skäggestahagen lht Tynnelsö ö
?Eneby gd   Skälby Saknas Tynnelsö brygga Saknas /Se
Eneby g   Skälby skola skolhus Tynnelsöfjärden fjärd
Eneby gd /Se   Skälbytorp lht Tynnelsöfjärden Saknas
Eneby gd   Smedsbacken lht Tynnelsösund sund
Eneby gd /Se   Snickartorpet t. Tärnskär udde
?Eneby gd   Snickartorpet lht Tärnskärshagen hage
?Eneby gd   Snoret lht Vattungen skär
?Eneby gd   Solbacken lht Vattuängsskär skär
Eneby gd   Solbrinken lht Vattuängsskär, se Vattungen skär
Eneby Saknas /Se   Soled lht Vaxängsfjärden fjärd
»etilstum», se Ettersta gdar   Solgården lht Vaxängsfjärden Saknas
Ettersta gdar   Sol(l)ed, se Solö lht Velaskär skär
Ettersta Saknas   Solö lht Vittingegärdet åker
Ettersta gårdar /Se   Stenhamra f.d. sold.torp Vittingeholm udde
Ettersta gdar /Se   Stenhuggartorp lht Vittinge skarpan ö
*Euldra okänd gård   Storgården gård Vreten åker
Fröberga hg   Storgården gård Vreten, Lilla åker
Fröberga hg   Storgården Saknas Vreten, Stora åker
Fröberga hg /Se   Storgården, se Vänhem Saknas Väla skär skär
Fröberga hg   Stor- och Lillängen äng Västerby udd udde
Fröberga hg   Storsand lht Västervarpsberget el. Glasberget berg
Fröberga herrg.   Stor-Årby, se 1 Årby Saknas Västerängen åker
Fröberga hd   Sursa Saknas Älbyskärena skär
Fröberga hg   Surssa Saknas Älgsängen betesäng
Fröberga gd /Se   Sursa Saknas Ängsbacken backe
Fröberga gd /Se   Svantorpet f.d. sold.t. Ängsbacksskiftet skogsskifte
Fröberga hgd /Se   Sveaborg lht Ängsviken vik
Fröberga gd /Se   Sörgården förr gd Ärnesta Bakäng el. Bakängen äng
Fröberga gård /Se   Tegeltorp t. Ärnesta skär skär
Fröberga Saknas /Se   Tegeludden lht Ö, Nedra hage
Fröberga gd /Se   Trampås, se Trompås Saknas Ön el. Tynnelsö ö
*Frölunda gård   Trompås handelslht Östergårdsgärdet gärde
Kilförslunda Saknas /Se   Trumpås lht  
Fröslunda by   Trumpås, se Trompås Saknas  
Fröslunda by   Tynnelsö Saknas  
Fröslunda by   Tynnelsö säteri  
Fröslunda by   Tynnelsö gård Saknas  
Fröslunda by   Udden hmd  
Fröslunda by   Uppegården gd  
Fröslunda by   Vallbo lht  
Fröslunda by   Vallbo lht  
Fröslunda by   Vallhall lht  
Fröslunda by   Valsängen lht  
Fröslunda Saknas   Vifstugan lht  
Fröslunda gd   Viggeby Saknas  
Fröslunda by   Viggeby Saknas  
Fröslunda gd   Viggbylund lht  
Fröslunda gd   Villan villa  
?Fröslunda by   Villan i Hagen v.  
Fröslunda gd   Vittinge Saknas  
Fröslunda by   Vittinge lht  
Fröslunda by /Se   Vittinge Saknas  
Fröslunda, Stora gd:ar /Se   Vreten bs  
Fröslunda gd /Se   Väla kyrkoherdeboställe, utjord  
Fröslunda by /Se   Väla Saknas  
Fröslunda by /Se   Väla kyrkoherdeboställe  
Fröslunda gård /Se   Väla utjord  
Fröslunda by /Se   Väla bebyggelse  
Fröslunda Saknas /Se   Väla utjord  
»Fyllekinke» okänd kvarn   Välalund lht  
Getspärla gård   Välastugan lht  
Gillinge gd /Se   Välatorp Saknas  
Gillinge gd /Se   Vänhem lht  
Glisberga, se Klitsberga gd   Västerby Saknas  
Harstad gd (?) /Se   Västerby Saknas  
»horsø» beb.   Västerby by  
»horsø» beb.   Västerbylund lht  
Husastom, se Håsta by   Västerbylund lht  
Husesta Saknas   Västergården Saknas  
Hussistom, se Håsta by   Västergården Saknas  
Håsta by   Ållesjö lht  
Håsta by   Årby Saknas  
Håsta by   Årby Saknas  
Håsta by   Årby Saknas  
Håsta by   Årby Saknas  
Håsta by   Årby Saknas  
??Håsta by   Årby utjord  
Håsta by   Årby Stora lht  
Håsta by   Årbylund lht  
Håsta gd   Äleby Saknas  
Håsta by   Äleby Saknas  
Håsta by   Äleby grindstuga, se Solbacken Saknas  
Håsta by   Älebylund lht  
Håsta by   Älebytorp lht  
Håsta by   Älbytorp lht  
Håsta by   Äleby utjord, se Björkebytorp Saknas  
Håsta by   Ängeslätten lht  
Håsta gd   Änglunda lht  
Håsta by   Änglunda lht  
Håsta by   Ängsbacken villa  
Håsta by   Ängsells lht  
Håstad gd   Ängsudden lht  
Håsta Saknas /Se   Ärnesta Saknas  
Håsta by /Se   Ärnesta Saknas  
Hesselby gård   Ättersta militärboställe  
Hässelby gd   Öråsen förr stuga  
?Hässelby gd   Öråsen Saknas  
Hässelby gd   Östergården förr gd  
Hässelby gd   Östergården Saknas  
Hesselby g   Östergården förr gd  
Hässelby gd      
*Hörse bolstadh Saknas      
*Hörse bolstadh gd?      
*Hørsa bolstadh del av by /Se      
Janslunda hg      
(*Lötslunda) Janslunda hg      
Janslunda hg      
Janslunda (förr Lötslunda) hgd      
Janslunda (*Lötslunda) hg      
Janslunda hgd      
Janslunda (*Lyteslunda) hg      
Janslunda hg      
Janslunda hg      
Janslunda hg      
Janslunda gd /Se      
Janslunda, f. *Lyteslunda hgd      
Jetthe, se Jättne gd      
*Johanslunda säteri /Se      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna gd      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Saknas Saknas      
Jättne gd      
Jättna Saknas      
Jättne gd      
Jättne gd      
Jättna by      
Jättna by      
Jättna by      
Jättne gd      
jättna by      
Jättna by      
Jättna gd      
Jättna by /Se      
Jättna Saknas /Se      
Jättna by /Se      
Jättna gd /Se      
Jättne by /Se      
Jättne gd /Se      
Kil del av Överselö sn /Se      
Kilfröslunda by /Se      
Klahammar herregård      
Klahammar hg      
Klahammmar hg      
Klahammar hgd      
Klahammar hgd      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hgd      
Klahammar hg      
Klahammar by      
Klahammar gd      
Klahammar hg      
Klahammar gd      
Klahammar hg      
Klahammar gd      
Klahammar gd      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
Klahammar hg      
?Klahammar herrgård      
Klahammar g      
Klahammar gd      
Klahammar hg      
Klahammar gd      
Klahammar hgd /Se      
Klahammar Saknas /Se      
Klahammar hgd /Se      
Klahammar hgd /Se      
Klahammar gd /Se      
Klahammar hgd /Se      
Klippingby Saknas /Se      
Klippinge by /Se      
Klippinge gd /Se      
Klippinge Saknas /Se      
Klitsberga by      
Klissberga by      
Klitsberga by      
Klitsberga gd      
?Klitsberga by      
Glisberg Saknas      
Klitsberga gd      
Klitsberga by /Se      
Klitsberga by /Se      
Kölan nedlagt torp /Se      
Kölaren avhyst torp /Se      
»litla bolstadh» beb.      
[Litlabolstadh] Saknas      
»litlabolstadh» beb.      
Litslunda, se Janslunda hg      
?Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga gd      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga by      
Ljunga Saknas /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Ljunga by /Se      
Lothslunda, se Janslunda gd /Se      
Lundby, Stora o. Lilla byar      
Lundby by      
Lundby hgd o. by      
Lundby hg o. by      
Lundby hg o. by      
Lundby, Stora hg      
Lundby hg      
Lundby, Stora hg      
Lundby hg o. by      
Lundby hg      
Lundby by      
Lundby hg o. by      
Lundby, Lilla o. Stora by o. hg      
Lundby hg o. by      
?Lundby gd      
Lundby, Stora hg      
Lundby hgd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby hg      
Lundby, Stora hg      
Lundby, Stora herrgård      
Lundby, Stora herrgård      
Lundby by      
Lundby, Stora herrgård      
Lundby, Stora herrgård      
Lundby möjligen hg      
Lundby (Stora) hg      
Lundby hg      
Lundby, Lilla o Stora byar      
Lundby, (Stora) hg      
Lundby, Stora hg      
Lundby by      
Lundby (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
?Lundby (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lundby (numera Stora o. Lilla) gd o. by      
Lundby g      
Lundby, (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lundby, (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lundby gd      
Lundby, Stora o./Lilla hg resp. by      
Lundby hg      
Lundby gd o. by      
Lundby gd o. by      
Lundby, Lilla o. Stora by o. hg      
Lundby hg      
Lundby, Stora hg      
Lundby g      
Lundby gd      
Lundby, Stora herrg.      
Lundby herrg.      
?Lundby, Stora gd      
Lundby, Lilla Saknas /Se      
Lundby, Lilla gd /Se      
Lundby, Stora hgd /Se      
Lunga, se Ljunga by      
Lyteslunda, nu Janslunda hg      
Lyteslunda (nu Janslunda) hgd /Se      
*Lyteslunda hgd /Se      
*Lytislunda Saknas      
Lönnberga gård      
Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gård      
Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gård      
Lönnberga gård      
Lönnberga gd      
Lönnberga g      
Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gård      
Lönnberga gd /Se      
Lönnberga Saknas /Se      
Lönnberga gd /Se      
Lötslunda, se Janslunda hg      
?Morby, se Mörby Saknas      
Mårrarön nu fast land /Se      
Mårrarön nu fast land /Se      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby hg      
?Mörby by      
?Mörby by      
Mörby by, (f. rättaredöme)      
Mörby gd /Se      
Mörbytorp gd      
Mörbytorp gd /Se      
Mörbytorp gd /Se      
Mörby rättaredöme f. rd      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble gd      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by /Se      
Nybble Saknas /Se      
»noresom», se Nurssa by      
Nurssa el. Surssa by resp. gård      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nurssa by      
Nursa gd      
Nurssa gd      
Norssa by      
Nurssa gd      
Nurssa gd      
Norrsa by      
Nurssa gd      
Nursa gd /Se      
Nybytorp med Skarpeberga gård      
Nybytorp med Skarpeberga gd      
*Nygården Saknas      
»oxby» Saknas      
Ransölandet, se Runsölandet halvö      
Rombleborg Saknas      
*Runseby by /Se      
Runsö by      
Runsö by      
?Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö gd      
Runsö gd      
Runsö gd      
Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
?Runsö by      
Runsö by      
Runsö by      
?Runsö by      
Runsö by      
Runsö gd      
Runsö by      
Runsö gd /Se      
Runsö, se Runseby Saknas /Se      
Runsö gd /Se      
Runsö gd /Se      
Runsölandet halvö      
»sancta wluidhe sokn», se Överselö sn      
sancte vlnildis in silæ, se Överselö sn      
Skarpeberga, se Nybytorp med Skarpeberga gd      
Skarpeberga, se Nybytorp gård      
Skarpeberga gd      
Skarpeberga gd      
Skarpeberga gd      
Skarpberga by      
Skedinge Saknas      
?Skäggesta gård      
Skäggesta gård      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Skäggesta gård      
?Skäggesta gd      
Skäggesta gård      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta gd      
?Skäggesta gd      
Skäggesta lg      
Skäggesta g      
Skäggesta gd      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
[Stenby] Saknas      
Surssa el. Norssa gård resp. by      
Surssa by      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gård      
Surssa gd      
Sursa by      
Surssa gd      
Sursa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Sursa gd      
Surssa gd      
Sursa gd      
Sursa gd      
Sursa by      
Sursa by      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa gd      
Surssa g      
Surssa by      
Surssa gd      
Sursa gd /Se      
Sursa gd /Se      
Sursa gd /Se      
Tuna gård      
Tynnelsö hg /Se      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg /Se      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö ö o. gd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö gd o. ö      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö g      
Tynnelsö gd      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö herrgård      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hrgd.      
Tynnelsö hgd      
Tynnelsö hgd /Se      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hrgd.      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hrgd.      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hrgd      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö slott      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg      
Tynnelsö hg /Se      
Tynnelsö hgd /Se      
Tynnelsö ö o. hgd /Se      
Tynnelsö gd /Se      
Tynnelsö hg /Se      
Tynnelsö gd /Se      
Tynnelsö slott /Se      
Tynnelsö hgd /Se      
Tynnelsö hgd /Se      
Tynnelsö gd o. fideikommiss /Se      
Tynnelsö ö o. hgd /Se      
»Uby» okänt kvarn      
Ulvilla Saknas /Se      
Ulvildakyrka förr namn på Överselö sn /Se      
Ulvildakirkia Saknas /Se      
Vlwildo, se Överselö sn      
Viby, se Viggeby gd      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby Saknas      
?Viggeby Saknas      
Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge lht      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge lg      
Hvittinge by      
Vittinge lg      
Vittinge lg      
Vittinge lg      
Vittinge by      
Hvittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge by      
Vittinge Saknas /Se      
Vittinge by /Se      
Vittinge by /Se      
Vittinge by /Se      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla gd      
Väla by      
Väla by      
Vähla by      
Väla by      
Vähla by      
Väla by      
Väla gdr      
Väla gdar      
Väla by      
Väla by /Se      
Välatorp gd      
»yffrasilla», se Överselö sn      
Årby by      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby Saknas /Se      
Årby by /Se      
Åsa by /Se      
Äleby by      
Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby by      
Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby by      
Äleby by      
?Äleby by      
Älby Saknas      
?Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby gd      
Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby by      
Äleby by      
?Äleby by      
?Äleby by      
Äleby by      
Äleby Saknas /Se      
Äleby Saknas /Se      
Ärnesta by      
Ärnesta by      
Ärnesta Saknas      
Ärnesta by      
Ärnesta by      
Ärnesta by      
Ärnesta by      
Ärnesta gd      
Ärnesta g      
Ärnesta gd      
Ärnesta gd      
Ärnesta by      
Ärnesta Saknas      
Ärnesta by      
Ährnesta g      
Ärnesta by      
Ärnesta gd      
Ärnesta gård      
Ärnesta by /Se      
Ärnesta gd /Se      
Ärnesta gd? /Se      
Ärnesta by /Se      
Ärnesta gd /Se      
Ætilstum, se Ättersta kronoegendom      
Ättersta kronoegendom      
Ettersta kronoegendom      
Ettersta gårdar      
Ettersta by      
Ettersta by      
Ättersta gd:ar      
Ettersta g      
Ättersta gd      
Ättersta gd      
Ättersta kronoegendom /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.