ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling M, N

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2383 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
-maa eled i önamn /Se      
maa ortnamnselement /Se      
maa ortn-el. /Se      
Maailmanhaka ortnamn /Se      
*Maajansä      
*Maajärvi gd      
Maakasto Saknas /Se      
Maakasto by /Se      
Maakeski by      
Maakeski by      
Maakeski by      
Maakeski by      
Maakeski by      
Maakeski by      
Maakila by      
Maalahti, se Malaks Saknas      
*Maanhara äng      
Maanpää hgd      
Maanpää hg      
Maanselkä ås      
Maanselkä rågräns      
*Maansilta råpunkt      
*Maantietä myödenkosken      
Maari by /Se      
Maariankaivo källa /Se      
Maarijärvi by      
Maarijärvi by      
Maarijärvi by      
Maarijärvi hg      
Maarijärvi hg      
Maaskola by      
Maasselvaarri fjäll      
Maasselvaarri fjäll      
Maastari gård /Se      
Maatiala by      
Maatiala by      
»mærghæ», se Märy by      
Maggböle by? /Se      
Magnäs by /Se      
Mahittula by      
Mahittula by      
Mahittula by      
Maavehmaa by      
Maavehmaa by      
Maavehmaa by      
*Madenlähde      
*Madesiöö by      
*Magaglo fiskevatten      
Magan? vik /Se      
Magdalena prebende prebende      
Magdalenaberg berg /Se      
»Magista» bebyggelse      
Magnäs gd      
Mahala by      
Mahiltula by      
Maholm hamn      
*Maidistamaa Saknas      
Ma(i)janäyrä(s) ortnamn /Se      
*Maijast (?) palagra      
Maijärv ortnamn /Se      
Maikkala by      
Maikkala by      
Maikkala by      
Mail by      
Mail by      
Mainiemi by      
Mainiemi by      
Maitila Saknas      
Maitila by      
Maitila by      
Majala by      
Majala gd      
Majamajärvi sjö      
Majamajärvi sjö      
*Majamalomi vik      
Majamalompolo sjö      
Majaniemi by /Se      
Majankalma by      
Majankalma by      
Majankalma by      
Majankalma by      
Maja(n)niitty ortnamn /Se      
*Majanäs Saknas      
Majas hålet sund /Se      
Maja-Ullas nyängen äng /Se      
Majbäcken bäck o. åkrar /Se      
Majbäcksberget berg /Se      
Majl by      
Majlot ortnamn /Se      
Majlot holme /Se      
Majniemi by      
Majoki bro      
*Majonummi rågräns      
Majskärret ortnamn /Se      
Majsmossen ortnamn /Se      
Majsors fjärden fjärd /Se      
Maj(s)os grop brunn /Se      
Majstad förstad /Se      
Majviken vik /Se      
*Makanpetär      
Majsors fjärden sankt område /Se      
Makarböle by /Se      
Makarla by /Se      
Makasto ortn. /Se      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto Saknas      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
Makasto by      
*Maksiala äng äng      
Maksjoki by o. bol      
Maksmo by      
Maksmo by      
Maksniemi by      
Malaks, se Övermalaks och Yttermalaks byar      
Malaks by      
Malaks sn      
Malaks sn      
Malaks sn      
Malaks sn /Se      
Malax sn /Se      
Malax sn /Se      
*Malala Saknas      
Malarby ortn. /Se      
Malarby by      
Malarby Saknas /Se      
Malax viken vik /Se      
Malho by      
Malho by      
Malho by      
Malhösarna skötgrynnor /Se      
Malko by      
Malkko by      
Malko by      
Malko by      
Malko by      
Malko by      
Malko by      
Malko by      
Malko by      
Mallasvesi sjö      
Mallasvesi sjö      
Mallasvesi sjö /Se      
Mallingaisten järvisaari råpunkt      
Mallinkaisen joenhaara råpunkt      
Mallisist Saknas      
Malm by      
Malm by /Se      
Malm ortnamnselement /Se      
Malm ortnamn /Se      
Malm förr by /Se      
Malm by      
Malm by      
Malmarna skogsområde /Se      
Malmberget berg /Se      
Malm (by) by /Se      
Malmen ortnamn /Se      
Malmenom, se Vekkelaks malm Saknas      
Malmes lgh /Se      
Malmgård hg      
Malmgärdan åker /Se      
»Malm kÿan» nat.namn /Se      
Malmmarken ortnamn /Se      
Malm hemman /Se      
Malmsby by /Se      
*Malmö ö      
»Malmo» by      
Mammon grund /Se      
Mandela, se Suomela by      
Manderby, se Mantere by      
Mandusos fladan infjärd /Se      
Manesåkern ortnamn /Se      
Mangel Albertinas gård /Se      
Mangs gd /Se      
Mangsnäs näs /Se      
Mangården äng o. klev /Se      
*Maniko råmärke      
Mankans gårdsnamn /Se      
Mankby gd      
Mankby gd      
Manker gd /Se      
Mankomskäret skär /Se      
Manna by      
Manna by      
Mannasuanto sel      
Mannböle by      
Mannböle by      
?Mannerkaisti by      
?Mannerkaisti by      
?Mannerkaisti by      
?Mannerkaisti by      
Manngård by      
Manngård gd /Se      
Mannil hemman /Se      
Manni(la) gd /Se      
*Mannila Saknas      
Manninen by      
Manninen by      
Manninen by      
Manormsberget berg /Se      
Mansk ö /Se      
Manskogbacken vägbacke /Se      
Manssialcka f.d. by el. område /Se      
Mantere by      
Mantere by      
Mantere by      
Mantereenpää, se Matterpä Saknas      
?Manterkaisti by      
*Mantierikijnse      
*Mantukivi      
Mar- fled i natn /Se      
-mar eled i natn. /Se      
mar ortnamnselement /Se      
mar ortn-el. /Se      
Maraholm holme /Se      
*Maraniemi Saknas      
Maras gd /Se      
*Marasby äng Saknas      
Marby ortn. /Se      
Marby gd /Se      
Marcusa gd /Se      
Maren strandäng /Se      
Maren kärr /Se      
Maren natur o. ägonamn /Se      
*Maremraha råpunkt      
Maria Magdalena kapell f. kapell      
*Mariavuori by      
Mariavuori Saknas      
Mariavuori Saknas      
Mariavuori Saknas      
Mariavuori Saknas      
Mariavuori Saknas      
Mariavuori Saknas      
*Mariavuori Saknas      
Mariavuori by      
Mariehamn vik /Se      
Mariestenen »kult»-sten /Se      
Marike by      
Marike by      
Marike by      
Marike by      
Marike by      
Marike by      
Marike by      
Marilot ortnamn /Se      
Maripell(sberget) berg /Se      
Marjakarta, se Merikart Saknas      
*Marjaluoto ö      
Marja Skatan naturnamn? /Se      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjavuori by      
Marjumäki ortnamn /Se      
Marjunen by      
*Marjunjärvi      
Marjus by      
Marjus by      
mark ortnamnselement /Se      
Markinna by /Se      
»Markir» gränsområde /Se      
Markjärvsjö sjö /Se      
Markna(n)backa/Markna(n)backen område /Se      
Markomby by /Se      
Markus f.d. hn /Se      
Markusfolk ortn. /Se      
Markusören ör /Se      
Marlax vik /Se      
Marminnet äng /Se      
Marrasjärvi sjö      
Marrasjärvi sjö och by      
Marrasjärvi sjö      
Marshólm holme /Se      
*Marsielomi vik      
Marsjö sjö /Se      
Mars källan brunn /Se      
*Martila Saknas /Se      
Martnes Ladubacka brinken råpunkt /Se      
Marttajärvi sjö      
Marttajärvi sjö      
?Marttila by      
Marttila by      
Martinnamummi rågräns      
Martois by      
Masaby by /Se      
Masaby by /Se      
Masaby gd      
Masia by      
Masia by      
?Masia by      
Masia by      
Masia fjärding      
Masia fjärding      
Masia by      
Masker gd /Se      
Masko förr härad      
Masku sn      
Masku sn o. hd      
Masku sn o. hd      
Masku sn o. hd      
Masku socken o. hd      
Masku sn o. hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn o. hd      
Masku sn o. hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn, hd      
Masku sn, hd      
Masku socken, hd      
Masku sn o. hd      
Masku socken      
Masku sn      
Masku sn, hd      
Masku socken, hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masko sn      
Masko sn      
Masko sn      
Masko hd      
Masko hd      
Masko hd      
Masko sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masko hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masko hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn o. hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masko sn o. hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku hd      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku hd      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masku sn      
Masko hd      
Masko sn      
Masku kyrka Saknas      
Masku härads prosteri f. prosteri      
Masio by      
Maskulainen by      
Masmo ortnamn /Se      
*Masmästarwreten Saknas /Se      
Massbacken nat.namn? /Se      
Massby by      
Massby gd o. by      
Massby by /Se      
Massby by /Se      
Massholm beb? /Se      
Massängen ängar /Se      
Mast- fled /Se      
Mastberget berg /Se      
Mastberget berg /Se      
*Mastiankorken(haara?) råpunkt      
Mastklobben klubb /Se      
Matbordet undervattenshäll /Se      
Maten ojansuu råpunkt      
Matgruvan holme /Se      
*Mathinkivi råpunkt      
*Matialaks Saknas      
Matikkala by      
Matinlot holme /Se      
Matinojaberget berg /Se      
Matintupa beb.namn /Se      
Matintupa f.d. hn /Se      
*Matkajärvi      
Matkantaka by      
Matkantaka by      
Matkantaka by      
Matsor äng /Se      
Matsäcken vik /Se      
Matsäckviken vik /Se      
Matta gd /Se      
Mattabacka ägonamn? /Se      
Matta-Majasteinin sten /Se      
Matta-Majastenen »kult»-sten /Se      
Mattans ortn. /Se      
Mattas hemman /Se      
Mattas hemman /Se      
Mattas lgh /Se      
Mattby bebn. /Se      
Mattby bebn. /Se      
Mattböle by      
Mattböle by /Se      
Mattböle by /Se      
Mattböle by /Se      
Mattböle by /Se      
Mattelmäki gd /Se      
Mattelmäki gård      
Matterpää åker, äng, källa      
Mattes kolahugget plats i terräng /Se      
Mattfolk ortn. /Se      
Mattholm by      
Mattholm by /Se      
Mattila gd      
Mattila by      
Mattila by      
?Mattila by      
Mattila by      
?Mattila by      
Mattilla gd      
Mattila gd      
*Mattin Sillankallio råpunkt      
Mattkärr ortn. /Se      
Mattnäs ortn. /Se      
Mátt-Ols gård? /Se      
Mattos hemman /Se      
Matvik vik /Se      
Maunula by      
Maunula by      
Maunula by      
Maurumaa by      
?Maurumaa by      
*Maxioki      
Maxmo sn      
Maxmo sn /Se      
*Mayekade Saknas      
Mazeppa sten /Se      
Medelby by /Se      
Medelby strand bynamn /Se      
?Medvastö by och ö      
Medvastö by o. ö      
Medvastö by och ö      
Medvastö by /Se      
Medvastö gd o. ö /Se      
Medvastö Saknas /Se      
Medviljan grund /Se      
Meeskomäki råpunkt      
*Mehölä Saknas      
Meisala by      
Meitouri Saknas      
Mejholmen holme /Se      
Mejlans hemman /Se      
Mejlans stadsdel /Se      
Mejlas hemman /Se      
Mejlby f.d by, nu hemman /Se      
Mejlis hemman /Se      
Mekasalmi      
*Mekekolle Saknas      
*Mekels hwss Saknas      
*Mekkismeke Saknas      
*Mekkismeke Saknas      
*Mekkismeke Saknas      
*Mekkismeke Saknas      
*Mekkismeke Saknas      
*Mekkismeke by      
Mekoträsk träsk /Se      
Melansaari ö      
*Meldho äng Saknas      
Meldola, se Meltola by      
*Melenjokisuu råpunkt      
*Melenojansuu rågräns      
Melker(-s) gd /Se      
Melkilä by      
Melkilä by      
Melkkola by      
Melkkola by      
Melkkola by      
Melkkola by      
Mellanbacken ortnamn /Se      
Mellanbacken backe? /Se      
Mellanbalken grund /Se      
Mellangatorna medeltida gator /Se      
Mellangårds lgh /Se      
Mellangårds lghr /Se      
Mellanharan kobbe /Se      
Mellanharan grund      
Mallanharan skär /Se      
Mellankärret ortnamn /Se      
Mellanviken ortnamn /Se      
Mellanängs halsen del av äng? /Se      
Mellerst- fled /Se      
*Mellila Saknas      
*Mellila Saknas      
Mellilä by      
*Mellinaijansuu råpunkt      
*Mellinsilta      
Mellungsby by, nu del av stad /Se      
Melo hg      
*Melola by      
*Melolanojansuu      
*Melolanojansuu råpunkt      
*Melonjokinsuu      
»Meltes» Saknas      
Meltoinen by      
Meltoinen by      
Meltois by      
Meltois by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltola by      
Meltasjärvi sjö      
Meltosjärvi sjö      
*Memanniitu      
Memar Saknas      
*Memmaintie råpunkt      
Memmola Saknas      
Menikkala by      
*Menineufra råpunkt      
*Mengajärvi Saknas      
Mennynjuuri      
*Mennynjuuri      
Mensas hemman /Se      
Mensaz hemman /Se      
Mensazgärdan Saknas /Se      
*Mensälke      
*Mentiavuori råpunkt      
*Merahauta äng      
*Merahawda Saknas      
Meramäki      
Merghiæ gd      
Merijoki å /Se      
»Merijw» gård      
Merijärvi by      
Merijärvi by      
Merikart by      
Merikartto by      
Merikarvia sn /Se      
Merimasku sn      
Merimasku sn      
Merimasku sn      
Merimasku sn      
Meriniitty sankmark /Se      
*Meris bool Saknas      
*Meris bol Saknas      
*Meris bol Saknas      
*Meris bol Saknas      
Merjärv by /Se      
Merola by      
»Merkäss» Saknas      
Mertakorpi hemman /Se      
*Mertasaari holme      
Merttilä by      
Merttilä by      
Merttlilä by      
Merttilä by      
Merttilä by      
Merttilä by      
Merttilä by      
Merttilä by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
?Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi by      
Mervi gård /Se      
Mes- fled i natn. /Se      
*Mesby Saknas /Se      
Meskamäki      
Messikylä, se även Moisio by      
Messoby, se Moisio Saknas      
*Messoby by      
Messok koklandet åker /Se      
Messträsket sjö /Se      
Messuby sn      
Messuby sn /Se      
Messuby förs. /Se      
Messukylä by      
Messukylä by      
Mest(er)järvi by /Se      
Mest(er)järvi sjö /Se      
Metargrundet grund /Se      
*Metelinlinna      
Metola by      
Metola by /Se      
Metskär skär /Se      
metsä ortnamnselement /Se      
Metsäkulma bydel /Se      
?Metsäkylä hg      
Metsäkylä hg      
Metsäkylä by      
Metsäkylä by      
Metsäkylä by      
Metsäkylä hg      
Metsälahdenpohja      
Metsämäki by      
Metsänkylä hg      
*Metsänkylä Saknas      
Metsä(n)kylä bebn. /Se      
*Metsänmäki råpunkt      
*Metsän mäki råmärke      
*Metsä(n)mäki bebn. /Se      
?*Metsänoja by      
Mettula by      
Mettula by      
*Meuhærilæ Saknas      
Miasjärvi sjö      
Miasjärvi sjö      
Michelsböle by      
Mickelsa hemman /Se      
Mickelskären ögrupp /Se      
Mickelspiltom by /Se      
Mickelssons lht /Se      
Mickels tåen, (=Tommos tåen) f.d. väg /Se      
Middagsskäret skär /Se      
Middagsslätten äng /Se      
Midiberget del av hällor /Se      
Midsommarsberget berg /Se      
Midsommarskäret skär /Se      
Miehoila by      
Miehoila by      
Miehoila by      
Miehoila by      
Miehoila by      
Miehola by      
*Miehosten Ojansuu      
Mickelsböle by      
Miekelä by      
Mickilä by      
Miekka by      
Miekkula by      
Miekkula by      
Miekkula by      
Miekojärvi sjö      
Miekojärvi sjö      
Miekojärvi sjö      
Miekojärvi sjö      
Mielis by      
Mielis by      
Mielisholm by      
?Miemala by      
Miemala by      
Miemala by      
Mierola by      
Mierola by      
Mierola by      
Mierola by      
Miesmäki Saknas /Se      
Mietoinen sn /Se      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
?Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois by      
Mietois kyrkby      
*Miettis Saknas      
?Miettula by      
Miilu metsä ortnamn /Se      
Millumäki ortnamn /Se      
Miiluniitty ortnamn /Se      
*Mikkasniva fors      
Mikkola gd      
Mikkola gd      
Mikkola by      
Mikma(r)haka ortnamn /Se      
Millanoura Saknas      
Millasberget berg /Se      
Millholmen holme /Se      
Milstängsel udde /Se      
*Miniojanmaa      
-minne eled /Se      
minne ortn-el. /Se      
Minnet vik /Se      
Minnet, Inre o. Yttre förträngningar i inlopp /Se      
Minnet natn. /Se      
Minni hmn /Se      
Minni(lä) by /Se      
Minoriterbrödernas hus Saknas      
Minoriterbrödernas hus? Saknas      
Minoriterbrödernas kyrka Saknas      
Miskoi, se Rödahäll berg      
Miss- fled i natn /Se      
Missholm holme /Se      
Misskärr(en) kärr o. åkrar /Se      
Missnyt område /Se      
Mitiniem udde /Se      
Mitisuvanto lugnvatten /Se      
Mittersthaga skogen skog /Se      
Mittimossen mosse? /Se      
Mittirajkon ortnamn /Se      
Mitti Skånkärret ortnamn /Se      
misund ortnamn /Se      
*Miäldo äng äng      
Mjo- fled i natn. /Se      
Mjobacken skogsbacke /Se      
Mjåmossen ortnamn /Se      
Mjåängen ortnamn /Se      
Mjärdstenen sten /Se      
Mjärgosstögon stenblock /Se      
Mjölbolstad ortn.      
Mjölbolstad gd      
Mjölbolstad by      
Mjölbollsta by /Se      
Mjölbolstad by /Se      
Mjölbollsta by /Se      
Mjölbolstad by /Se      
Mjöldammarna sänkor /Se      
Mölkan- fled i natn. /Se      
Mjölkanslätten strandäng /Se      
Mjölkanvekan vikar /Se      
Mjölk(ar)- fled i natn /Se      
Mjölkargrundet udde /Se      
Mjölkarknallen grund /Se      
Mjölkarkärret kärr /Se      
Mjölkarpallen grund /Se      
Mjölkarudden udde /Se      
Mjölkback backar /Se      
Mjölkback brinken vägbacke /Se      
Mjölkongrund grund /Se      
Mjölkslätt stränder /Se      
Mjölkslätten ängar /Se      
Mjölkstäder ede /Se      
Mjölkvik(en) vikar /Se      
Mjölkängen slätt /Se      
Mjöllandet ortn. /Se      
Mjölmossen mosse /Se      
Mjölnarby by /Se      
Mjölnarshagen ortnamn /Se      
M(j)ölskäret skär /Se      
Mjölö ö /Se      
Mjölö, Torra ö      
Mjölö. Stora ö      
Mjösund Saknas      
Mjösund by      
Mjösund by      
mo ortnamnselement /Se      
Moan skogsområde /Se      
Mobergsbacken nat.namn /Se      
Modbändan, se Motbändan/Bändan grund      
*Modensal socken      
*Modensall socken      
-mo eled /Se      
Moder- /Måder- fled i natn. /Se      
Modermagan holme /Se      
Modermagan viknamn /Se      
Modermagen vik /Se      
*Modesløø by      
*Modhais Saknas      
Moes brunn brunn /Se      
Mogenpört by      
Mogenpört by      
Mogenpört by      
Mogen pört ö /Se      
Mogenpört by /Se      
Mogenpört by /Se      
Mogenpört by /Se      
Mogenpört holme /Se      
Mohla sn      
Mohla sn      
Mohla sn      
Mohla sn      
Mohla fiske      
Mola länsmansgård Saknas      
Mohla sn      
Mohla sn      
Mola länsmansgård gård      
Mohla sn      
Mohla sn      
Mohla sn      
Moikipää by      
Moikipää by      
Moikis by      
Moikoinen by      
?Moikoinen by      
Moikoinen by      
Moikoinen by      
Moikois by      
Moikois by      
Moisio by      
Moisio kvarn kvarn      
Moisio by      
Moisio gd /Se      
Moisio gd      
Moisio hg      
Moisio hg      
Moisio hg      
Moisio by      
*Moisio by      
Moisio by      
Moisio by      
Moisio gd      
?Mojsjö by /Se      
Molkonfaret tillfart o. genväg /Se      
Molkunfaret Saknas /Se      
Molkvallviken Saknas /Se      
Moln- förled i ortnamn /Se      
Molnan bäck /Se      
Molnan mosse /Se      
Molnarbäcken bäck? /Se      
Molnars backstuga /Se      
Molnbacka åker /Se      
Molnby by /Se      
Molnbäck bäck /Se      
Molnbäck bäck? /Se      
Molnbäcken bäck /Se      
Molnbäcken bäck /Se      
Molnfallet stritt ställe /Se      
Molnhuset ortnamn /Se      
Molnkärret äga /Se      
Molntappen strandparti /Se      
Molnträsk sjö /Se      
Molnträsk träsk /Se      
Molnträsk träsk /Se      
Molnträsk träsk /Se      
Molnå gd      
Molnå gårdgrupp /Se      
Molnåbäcken bäck? /Se      
Moln åkeren åker /Se      
Molnån å /Se      
Molpe by? /Se      
Moltsia by      
*Molurema Saknas      
*Momma Martila äng      
Mommola by      
Mommola by      
Mommola by      
Monaala by      
Monaala by      
*Mon Saknas      
Monaala by      
*Monaka ö      
*Monaka ö      
Monby by /Se      
Mondby by      
Monikkala hg      
Monikkala by      
Monikkala hg      
Monikkala by      
Monikkala gd      
Monikkala hg      
*Monikkalan raja lampi råpunkt      
Monittula by      
*Monnanvuori råmärke      
Monnoinen el. Monnäs näs, hg      
Monnois by      
Monnois hg      
Monnois by      
»Monnynnemy» Saknas      
Monnois hg      
Monnois hg      
Monnois by      
Monnois by      
Monnois hg      
Monnois by      
Monnois hg      
Mono by      
?Mono Saknas      
Monoinen by      
*Montiskala Saknas      
*Montiskala Saknas      
*Montiskala Saknas      
*Montiskala Saknas      
*Montiskala Saknas      
Montola by      
Montola by      
?Montola by      
Monå by      
Monå by /Se      
Monå by /Se      
Monå by /Se      
Monäs by /Se      
Monäs kungsgård      
Monäs hg      
Monäs gd      
Mora by /Se      
Mora by? /Se      
Mora gd:ar /Se      
Moraskärrsberget berg /Se      
Morbacka by? /Se      
Morby by      
Morby by      
Morby by /Se      
Morfarsåkern ortnamn /Se      
Morgonmålsslättan sänka /Se      
Moringhara skär /Se      
Morkvijk äng /Se      
Mormorshällen berg /Se      
Mormorsåkern ortnamn /Se      
Morrödjan ägonamn /Se      
Morsfjärden Saknas /Se      
Morsgrundet udde (f.d. grund) /Se      
Mors gärdan åker /Se      
Morsnäsudden udde /Se      
Morsåkern ortnamn /Se      
Morudd Saknas /Se      
Morumshällarna Saknas /Se      
Morumshällarna ö /Se      
Morungshålet sund /Se      
Mosa keiras kärrmark /Se      
Mosa luoma avloppså /Se      
*Moskokaitsa fjäll      
*Mosoholm      
-moss eled i ortnamn /Se      
Mossa- förled i ortnamn /Se      
Mossa- fled i natn. /Se      
Mossaberget höjd /Se      
-mossadave ortnamnselement /Se      
-mossagräv ortnamnselement /Se      
Mossahalsen åker /Se      
Mossaholm ortnamn /Se      
Mossaholm, Lilla o. Stora holmar /Se      
Mossaklobb klobb /Se      
Mossaklobben klobb /Se      
Mossala by      
Mossala byland /Se      
Mossalaggsberget ortnamn /Se      
Mossalasund sund /Se      
Mossarna åkrar /Se      
Mossaskär skär /Se      
Mossasnål(et) åker /Se      
Mos(s)aråkern åker /Se      
mosse ortnamnselement /Se      
mosse ortn-el. /Se      
mosse(n) element i ortnamn /Se      
Mossen ortnamn /Se      
»Mossen» mosse      
»Mossen» mosse      
»Mossen» mosse      
Mosskya ägonamn      
Moss(t)vik? vik /Se      
Mos(t)vik? vik /Se      
Motbändan grund /Se      
Motiila Saknas      
*Mounanvuori råpunkt      
*Moysis by      
Mudansalo, se Munsala Saknas      
»Mudas», »Mudiis» by      
Muddais by      
Muddais hg o. by      
Muddais by      
Muddais by      
Muddais by      
Muddais hg      
Muddais by      
?Muddais by      
Muddais hg o. by      
Muddais hg o. by      
Muddais by      
Muddais hg o. by      
Muddais gd      
*Mudesby Saknas      
*Mudhensal socken /Se      
*Mudin risti      
*Mudin risti råpunkt      
*Muella f. ödetorp      
Muhniemi f. rå      
Muhumäki      
Muijala by      
Muikkula by      
*Muikonlampentokni      
Mukasmäki      
Mukulistonoja      
Muldia sn      
Mulkoila by      
Mulkoila by      
Mulkoila by      
»Mulkoila» by el. gård      
Mulkue by      
Mullenork vik /Se      
Mulli gd      
Mullila by      
Mullila by      
mulltag ortnamnselement /Se      
Mulltaget sank äng /Se      
Multamäki ortnamn /Se      
Multapelta ortnamn /Se      
*Mwmmes Saknas      
*Mwmmes Saknas      
mun ortnamnselement /Se      
mun ortn-el. /Se      
Munapirti, se Mogenpört Saknas      
*Munarå råpunkt      
*Munaro råmärke      
Muncki gd /Se      
Muncki gd /Se      
Munittula by      
Munittula by      
Munk- förled i ortnamn /Se      
Munk gd /Se      
Munk- fled i natn. /Se      
*Munkaberg råpunkt      
Munkaberg      
*Munkaberg      
*Munkbron råpunkt      
Munkby by      
Munkeby hg      
Munkby by      
Munkby hg      
Munkby by      
Munkby hg      
Munkby by /Se      
Munkby by /Se      
*Munkenäs Saknas      
*Munkeporten port med torn      
*Munkeporten port med torn      
*Munkeströms fiske Saknas      
Munkgrundet grund /Se      
Munkhamn hamn? /Se      
Munkholmen holme /Se      
Munkinniitty äng /Se      
Munkinsalmi by /Se      
Munkkila by      
Munkkila by      
Munkkila by      
(Munkkilaisten heittämä) Kivatarha stenlabyrinter /Se      
Munkklint skär /Se      
Munkklint berg /Se      
Munkkulla Saknas      
Munkkulla by      
Muncks by      
Munks by      
Munks by      
Munksnäs by o. strandområde /Se      
Munksängen äng /Se      
Munksängsbergarna berg /Se      
Munkåkern åkrar /Se      
Munnes Saknas      
Munnuinen by      
Munnuis by      
Munnuis by      
Munsala sn /Se      
Munsala sn /Se      
Munsala socken /Se      
Munsala by och sn /Se      
Munsmo by      
Munsmo by      
Muntbrinken ortnamn /Se      
Muntbrängen ortnamn /Se      
Muntbäcken ortnamn /Se      
Muntis by      
Munttinen by      
Munttinen by      
Muonisuanto sel      
*Muotkajärvi sjö      
Muotkajärvi by /Se      
*Murais typpas råpunkt      
*Murasmäki Saknas      
Murasmäki råmärke      
Murasmäki råpunkt      
*Murhamaa skog      
*Murmesund Saknas      
*Murmesund Saknas      
*Murmesund Saknas      
Murom by /Se      
Murronkallio ortnamn /Se      
Murronmetsä ortnamn /Se      
Murtamaa by      
Murtamo by      
murto ortnamnselement /Se      
Murto åkernamn /Se      
Musikisgärdan ortnamn /Se      
Muskaby, Mustaby, se Mustaniemi näs i en mosse      
Mussaari by      
Mussaari by      
Mussala by /Se      
Mussala by      
Mussalö ö /Se      
*Mussammaskivi      
Mussar el. Mustasaari, se även Vasa stad      
Mussar el. Musser, se Mustasaari Saknas      
Musta ö      
Musta- fled i natn. /Se      
*Mustajoenhaara råpunkt      
*Mustajärvi      
*Mustakallio råpunkt      
*Mustakivi rågräns      
*Mustakuusi råpunkt      
*Mustakuusi råpunkt      
Mustalahti by      
Mustalaksi vik /Se      
*Mustalampi      
*Mustamäki råpunkt      
Mustaniemi näs      
Mustaniemi näs      
Mustaniemi näs      
*Mustaniemi Saknas      
Mustanoja by      
*Mustanoja råpunkt      
*Mustanoja Saknas      
*Musta portti rågräns      
*Mustapäkivi      
Mustas sjö /Se      
Mustasaari sn /Se      
Mustasaari, se Vasa stad      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari socken      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari by      
Mustasaari by      
Mustasaari (Korsholm) sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari by      
Mustasaari sn      
Mustasaari by      
Mustasaari sn      
Mustasaari (Korsholm) sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasari sn      
Mustasari by      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn /Se      
Mustasaari sn      
Mustasaari sn      
Mustasaari kommun      
Mustasaari socken /Se      
*Mustasaari      
Mustasaari by o. sn /Se      
Mustasaari sn /Se      
Mustasalo Saknas      
*Mustasare by      
*Mustavuori      
Musblötan grund /Se      
*Mustesundby Saknas      
*Mwste Swndby Saknas      
*Mustekonmækinyto äng      
*Mustela f. ödestorp      
*Mustela Saknas      
Mustelaks by      
Mustilala by      
Mustiala hg      
Mustiala kungsgård      
Mustiala kungsgård      
Mustiala kungsgård      
Mustiala kungsgård      
Mustianoja by      
»Mustiast» ängsteg      
Mustila by      
?Mustila försvunnen gård      
Mustila by      
Mustila by      
Mustzari Saknas      
*Mustilaks råpunkt      
Mustio älv /Se      
Mustomäki      
Mustvik vik /Se      
?Mutainen by      
?Mutaisi by      
*Mutasenoja gd      
*Mutasoja Saknas      
Muti by      
*Mutilaks äng      
*Mutilax äng      
Mutinkytö ortnamn /Se      
Mutinsuo ortnamn /Se      
mutka ortnamnselement /Se      
Mutta gårdsnamn /Se      
*Muttamaranta Saknas      
Muttila del av kyrkby /Se      
Muttila hemman /Se      
Muttis hemman /Se      
Muttisängen äng /Se      
Muttmossen ortnamn /Se      
Muttola gd /Se      
Muttom del av kyrkby /Se      
Muttom by /Se      
Muttula gd /Se      
Muurahaisniemi ortnamn /Se      
Muurila by      
Muurla sn      
Muurla hg      
Muurla hg      
Muurla sn      
Muurla sn      
Muurla hg      
Muurla by      
Mwyka, se Moikois by      
Muhämäki råpunkt      
Myllar gd /Se      
*Myllenoja Saknas      
*Myllenvaha      
Mylly by      
Mylly by      
?Mylly by      
?Mylly by      
Myllyjoki ortnamn /Se      
Myllykselä by      
?Myllykselä by      
Myllykylä by      
Myllykylä by      
Myllykylä by      
Myllymäki ortnamn /Se      
*Myllyoja      
Myllypelto ortnamn /Se      
*Myllynselkäkivi råpunkt      
*Myllyselkävi råpunkt      
Myllysuo ortnamn /Se      
Mylläri gd? /Se      
Myllärinkylä by      
Myllärila by /Se      
Myndstenarna skär /Se      
Mynämäki eller Virmo sn      
Mynämäki sn      
Myrans hg      
Myrans gd /Se      
Myrarp gård      
Myras gd? /Se      
Myrby by /Se      
*Myrdstadh ?(ortnamn)      
*Myrebäck      
Myrkynkylä by /Se      
Myrskylä by      
Myshamn Saknas      
Myshamn hamn      
Myssfallet ortnamn /Se      
Mysskärret ortnamn /Se      
*Mytis Saknas      
Myttälä by      
Myttälä by?      
Myttälä by      
Myttälä by      
Myttälä by      
Myyrä hemman /Se      
Måder-/Moder- fled i natn. /Se      
Måderholm holme, halvö /Se      
Måderkil skog /Se      
Måderkull kulle /Se      
*Mågensyrjä råpunkt      
Mågtallas del av hemman /Se      
Målanudden udde /Se      
Målar Svahnis gård /Se      
»Målln Åkren» åker? /Se      
Målngrensforsen fors? /Se      
»Måln måsan» mosse /Se      
Månskensslottet hus /Se      
Månusa hemman /Se      
Månus gubbens bakseglet grund /Se      
(Månus) kyan f.d. väg /Se      
Månäs gd      
Mårbacka gd      
Mårbacka by      
Mårten, S:t socken      
Mårtens hemman /Se      
Mårtensby by      
Mårtensby by      
Mårtensby by      
Mårtensby by      
*Mårtensby Saknas      
Mårtens kurun bergsklyfta /Se      
Mås- fled i natn. /Se      
Måsabacka gd /Se      
Måsaböle by      
*Måsaholm råpunkt      
Måsaklo utäng /Se      
-måsan eled i ortnamn /Se      
Måsbådan grund /Se      
Måseskäret skär      
Måssuspadan avsnörd f.d. vik /Se      
-måås eled i ortnamn /Se      
»Mæcken tauus» ängsteg      
Mäenala by      
Mäenkylä by      
Mäenkylä by      
Mäenkylä by      
Mäenkylä Saknas      
Mäenkylä by      
Mäenkylä by      
Mäenpää gd      
Mäenpää by      
Mäenpää by      
*Mäenpää Saknas      
Mäenpää by      
*Mäentaka Saknas      
*Mähenahlo äng      
*Mähtla Saknas      
*Mäkskylä Saknas      
*Mäkekylä Saknas      
*Mäkelborg f. sädesmagasin      
mäki ortnamnselement /Se      
Mäki gd      
Mäkialust      
*Mäkijoki å      
Mäki-Kevari Saknas /Se      
*Mækinpæ by      
Mäkipelto ortnamn /Se      
Mäkipää by      
Mäkipää by /Se      
Mäkipää, se Vähämäkipää Saknas      
Mäkipää by      
Mäkipää, se Isomäkipää by      
Mäkipää, Iso- och Vähä- byar      
Mäkipää, Iso- o. Vähä- byar      
Mäkipää, Iso- o. Vähä byar      
Mäkipää, Iso- o. Vähä- byar      
Mäkipää by /Se      
»mækis» Saknas      
*Mäkis Saknas      
*Mäkis Saknas      
Mäkis (Mäenkylö) by      
Mäkis by      
Mäkis, se även Mäenkylä by      
Mäkkikylä by      
Mäkkylä by      
Mäkkylä by      
Mäkkylä by      
Mäkkylä by      
?Mäkkylä by      
Mäkkylä by      
Mäkkylä by      
Mäksmäki by      
Mäksmäki by      
Mälikkälä by      
Mälikkäla Saknas      
Mälikkälä by      
Mälikkälä by      
Mälikkilä by      
Mälikkälä by, hg      
Mälkilä by      
Mälkilä by      
Mälkilä by      
?Mälkilä by      
?Mälkilä by      
Mälkilä by      
Mälkkilä by      
Mälkilä by      
Mälkilä Saknas      
Mälkilä Saknas      
Mälkilä by      
Mälkilä by      
Mälkilä hg o. by      
Mälkilä hg      
Mälkilä hg      
Mälkiäis by      
*Mällarvik äng      
Mällinoja by      
Mälsar Bol, Mälsarby Saknas /Se      
Mälsarby by      
Mälsarby by      
Mälsarby by      
Mälsarby by      
Mälsarby by      
Mälsarby by      
Mälsarby Saknas /Se      
Mälsälä by      
Mälö, Lill- o. Stor- öar /Se      
Mälö, Stor- och Lill- byar /Se      
Männens torp /Se      
*Männista Saknas      
Männäis by      
*Mäntonjärvi      
Mäntsälä kyrkby      
Mäntsälä by o. sn /Se      
Mäntsälä sn /Se      
Mäntsälä socken /Se      
Mänttää hemman /Se      
Mänty råpunkt      
Mäntyharju sn      
Mäntysuo ortnamn /Se      
Märafittan vik /Se      
Märagrundet holme /Se      
Märarödjekyan odling /Se      
Märasundsmossen mosse /Se      
*Märenkallio      
Märgelviken vik /Se      
Mærghie gd      
Märiloto skär /Se      
Märkgrundet grund /Se      
*Märnäs Saknas      
Märraskäret skär /Se      
Märren vik /Se      
Märrpära vik /Se      
Märtlaks by      
Märttilä by      
Märttilä by      
Märttilä by      
Märttelä by      
Märry(s) by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy by      
Märy gd      
*Mäsitapetunoja råpunkt      
*Mäskivi      
Mäskträsk sjö /Se      
Mäskträsk sjö /Se      
Mäskälä by      
Mäskälä gård      
Mäskälä f. egen sn, nu del av sn      
Mäskälä by      
Mäskälä f. del av socken      
Mäskälä by      
Mäskälä by      
Mäskälä förr del av sn      
Mäskälä by      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä by      
Mäskälä by      
Mäskälä förr egen sn, nu del av sn      
Mäskälä by      
Mäskälä by      
Mäskälä sn      
Mäskälä sn      
Mästlaks gd      
*Mätespää råmärke      
»Mættas sarka» ängsteg      
*Mätttispoli Saknas /Se      
*Mättölä Saknas      
Mätäjärvi mosse /Se      
*Mätäjärvi Saknas      
*Mätäjärvi Saknas      
Mäutselä socken      
*Mäyranpesä      
Mäyränsuo ortnamn /Se      
Määksmäki by      
Möckelby ortn. /Se      
Möfallet ortnamn /Se      
Mögöl sjö /Se      
Mölandet Saknas /Se      
Möljan sund /Se      
Möllängen äng? /Se      
*Mölmabacken råmärke      
Mölnar gd? /Se      
Mölnars gd /Se      
Mölnmossen äng /Se      
Möln åkeren åker /Se      
Mölnåkern nat.namn /Se      
Mölnängen nat.namn? /Se      
Mölö ö      
Möllö Saknas      
Mömossen ortnamn /Se      
Mör- fled i natn. /Se      
Mörbrinken ortnamn /Se      
Mörby ortn. /Se      
Mörby by o. bol      
Mörby hg      
Mörby by /Se      
Mörkbäcken bäck /Se      
Mörkdal äng o. klev /Se      
Mörkens grop göl /Se      
Mörkklev sänka /Se      
Mörkleven vik o. klev /Se      
Mörkträsket träsk /Se      
Mörmalmen ortnamn /Se      
Mörsbacka gd      
Mörsbacka by      
Mörskom by o. sn /Se      
Mörskom Saknas /Se      
Mörskom sn      
Mörskom sn /Se      
Mörskom by o. sn /Se      
Mörskom by o. sn /Se      
Mörsko Näsby f.d. by /Se      
Mörtmark by /Se      
Mörtmark by      
Mörtmark by /Se      
Mörtmark by /Se      
*Mörttdijke råpunkt      
Mörtträsket träsk /Se      
Mörudden udde /Se      
Mörvekan vik o. notvarp /Se      
Mössbäcksberget berg /Se      
Mössglo nat.namn? /Se      
Mössglobacken höjd /Se      
Mössglobergarna berg /Se      
Mösskärrsbergarna berg /Se      
*Möttegodz gods      
Möttelä Saknas      
Möön ö /Se      
Naantali stad o. landskommun /Se      
Naantali stad /Se      
Naantali, finska namnet på Nådendal stad /Se      
Naapala torp      
Naapala hg      
Naarjoki by      
Nabb hemman /Se      
nabb(e) ortn-el. /Se      
Nabben uddar /Se      
Nackans by      
Nackans Saknas /Se      
Nackböle gd      
Nackböle by /Se      
Nackböle by      
Nackböle by      
Nackböle gd      
Nackböle hemman /Se      
Nackhagen odling /Se      
Nackrödja nat.namn? /Se      
Nackskog by? /Se      
Nackskog by /Se      
Nackskog by /Se      
Nackåkern åker /Se      
Nagelbytet bete (f.d. åker) /Se      
Naggars hagen hage /Se      
Naglasaari råpunkt      
Naglasaari      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu (Nauvo) sn      
Nagu sn      
Nagu (Nauvo, Navo) sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn      
Nagu sn /Se      
Nagu socken      
Nagu ö /Se      
*Naisten ojansuu råpunkt      
Naistenkaivo, se Papula gd      
Naistenlahli nu såg      
Naistenkallioringi råpunkt      
Nakkila sn      
Nakkila kyrkby      
Nakkila sn /Se      
Nakko äng      
*Nakkuo Saknas      
*Nakkuo Saknas      
*Nakkuo Saknas      
?Nalekil by      
Nalkkila by      
Nalot utholme /Se      
Namnlösa träsket sjö /Se      
Namnlösbacka Saknas /Se      
Namnlösholm holme /Se      
Nanhia by      
Nanhia by      
Nanhia by      
*Napakivi      
*Napakivi      
*Napakko råpunkt      
*Napakoski åker /Se      
Napo kommun /Se      
*Nappa Saknas      
Narikis hemman /Se      
Narikko åker /Se      
Narslaks by      
Nastola sn      
Nastola sn      
Nastola sn      
Nastola sn      
Nastola sn      
Nastola sn      
Nasukärret ortnamn /Se      
Naukal ortn /Se      
*Naukosyrientiensuu      
Naulasaari holme      
Naulasaari holme      
Naulasaari holme      
*Naulasaarikoukujärvenhalki råpunkt      
*Naulavuori      
Naurisluoto ö      
Naurispalo ortnamn /Se      
Nautela by      
Nautela hg med kvarn      
Nautela kvarn Saknas      
Nautela hg      
Nautela säteri      
Nautela hg o by      
Nautela hg      
?Nautila by      
Nautela hg      
Navala by /Se      
*Navalaks by      
Navarskär skär /Se      
Navettakalliot ortnamn /Se      
Navettapelto ortnamn /Se      
Navo Saknas      
Neckels gd? /Se      
Neckia, se Nokia gd      
Nederbyn by      
Neder-Kirjala by      
»Nederkärby» gd /Se      
*Neder Padhas Saknas /Se      
»Neder-Pargas» by      
»Nedersatagunden» landskap      
Nederstholmen holme /Se      
Nedertorneå sn      
Nedertorneå och Övertorneå snr      
*Nedre häradet Saknas      
Nedre härad förr prosteri      
Nedre härad nu del av län      
Nedre härad nu del av län      
Nedre härad nu del av län      
Nedre härads prosteri f. prosteri      
Nedre Satakunda f. häradshövdingedome      
*Nefraberg råpunkt      
nekka ortnamnselement /Se      
*Nekkapelto f.d. åker /Se      
Nekonork gärda /Se      
*Nemijm gård      
*Nenamäki Saknas      
*Neneby Saknas      
Nenättömänluoma bäck /Se      
Nenätönluoma bäck /Se      
Nerstu beb.namn /Se      
Nevus Bresslan kärr /Se      
Nervö ö      
Neuvottorna by /Se      
Neva flod /Se      
Nevilä by      
Nevosberg berg /Se      
Nevus brässlan kärr /Se      
Nickberget berg /Se      
Nickby by      
Nickby by      
Nickby by      
Nickby by /Se      
*Nickelby Saknas      
Nickenäs by /Se      
Niemekset naturnamn /Se      
Niemenjärvi sjö /Se      
Niemenjärvi ortnamn /Se      
Niemes naturnamn /Se      
Niemi nat.namn? /Se      
niemi ortnamnselement /Se      
Niemi åstrandslokal /Se      
niemi ortn-el. /Se      
Niemisbacken åker o. backe /Se      
-niitty eled i natn. /Se      
Nikkari gård /Se      
Nikkola gd /Se      
Nikubacken backe /Se      
Nikuberget berg /Se      
Nikuby gd /Se      
Nikumossen öde äng /Se      
Nikus gdr /Se      
Nikus gd /Se      
Nikus gd /Se      
Nikusviken vik? /Se      
Niemenkylä by      
Niemenpää by      
Niemenpää, se Penttilä by      
Niemenpää by      
Niemenpää gd      
Niemenpää hg      
Niemenpää gd      
Niemenpää hg      
Niemenpää by      
Niemenpää ortnamn /Se      
Niemenpää ortnamn /Se      
Niemensalmi råpunkt      
Niemi by      
Niemi by      
?Niemi by      
Niemi el. Koskis Saknas      
Niemi f. gd      
Niemi f. gd      
Niemis egendom      
Niemis hg o by      
*Niemis gård      
Niemis Saknas      
Niemis by      
Niemis Saknas      
Nemis ort      
Niemis Saknas      
Niemis ort      
Niemis by /Se      
*Niemis Saknas      
Niemmi holme      
*Nietala Saknas      
*Nietonniittu råpunkt      
Nietoo by      
Nietoo by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Nihattula by      
Niiasto, se Särkilaks, Stora hg      
Niini ortnamnselement /Se      
Niinijoensuu by      
Niinijoensuu by      
*Niinijärvi sjö      
Niinimäki by      
Niinimäki by      
Niinimäki råpunkt      
Niininiemi      
Niipala by      
Niipala by      
Niipala by      
Niipala by      
Niipala by      
Niipala by      
Niipala by      
Niipalan harjon kivipiiki      
Niipalansaari      
Niipalansaari      
Niipalansaari råpunkt      
*Niirmenranta Saknas      
niitty ortnamnslement /Se      
Niittygård gd      
Niittygård gd      
Niittygård f. fogdesäte      
Niittykartano gd      
?Niittykartano by      
?Niittykartano by      
Niittykartano gd      
Niitykartano gd      
Niitykartano gd      
Niittykartano gd      
Niittykartano by      
Niittykartano gd      
Niittykartano gd      
Niiva f. gd /Se      
Niiva f. gd /Se      
Nikkarla by      
Nikkilä gd      
*Niminjärvi      
Nineves stad stenlabyrinter /Se      
*Nininmäki      
Nio väders håler sund /Se      
*Nipalasaari      
*Nipalasaari råpunkt      
*Niska patu laxfiske      
*Niskakorva Saknas      
Nissa hn /Se      
Nissas hemman /Se      
Nissfolk gdnamn /Se      
Nissos hemman /Se      
Nitlaks by      
Nitlaks gd      
Nitlaks Saknas      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Nitlaks by      
Niuttula by      
*Niuvaro Saknas      
*Nivola f. gd      
Nohkua by      
*Noidenvasara rågräns      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Noisniemi by      
Nojärv natn. /Se      
Nokia sn      
Nokia sn      
Nokia sn      
Nokia sn      
Nokia by      
Nokia by      
Nokia by      
Nokia by      
Nokia by      
Nokia hg      
Nokia hg      
Nokia hg      
Nokia hg      
Nokia hg      
Nokia Saknas      
Nokia gd      
Nokia gd /Se      
*Nokialähde råpunkt      
*Nokoapa      
Nokoinen by      
Noora gd      
»Noorfinna lagsagha» Saknas      
*Noothisjärvi Saknas      
-nor efterled i ortnamn /Se      
Nora by      
Nora by      
*Norbinia Saknas      
*Norby by      
Nordan ortn-led /Se      
Nordani vik /Se      
Nordanvik, Nordanviksnäs, se Vik by      
?Nordanvik by      
Nordanå by      
Nordanå by      
Nordanå, se Vik by      
Nordfinland, se Finland republik      
Nordfinland f. häradshövdingedöme      
Nordfinland lagsaga      
Nordfinland f. häradshövdingedöme      
Nordfinland lagsaga      
Nordfinne häradshövdingedöme Saknas      
Nordfinna häradshövdingedöme Saknas      
Nordfinna häradshövdingedöme      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne lagsaga f. häradshövdingedöme      
Nordfinne lagsaga f. häradshövdingedöme      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
*Norfinne lagmansdöme lagmansdöme      
Norrfinne förr lagsaga      
Nordfinna häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne lagsaga      
Nordfinne fordom lagsaga      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinna lagsaga      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Norrfinne lagsaga förr lagsaga      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Norrfinne f. lagsaga      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne häradshövdingedöme hdr      
Nordfinne lagsaga f. häradshövdingedöme      
Nordman hemman /Se      
Nordsjö by /Se      
Nordsjö by /Se      
Normis by      
noro ortnamnselement /Se      
Norr ortn-led /Se      
Norfindia del av Finland      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra Finland f. häradshövdingedöme      
Norra glo hål sund /Se      
Norra haget vik /Se      
Norra lotan, se Märiloto skär      
Norrast- fled i natn. /Se      
Norrbacka jordlott /Se      
Norrbacken ortnamn /Se      
Norrback päronlandet åker /Se      
*Norrbirke f. by o bol      
*Norrbirke Saknas      
*Norrbirke Saknas      
Norrbirke f.d. by o. bol /Se      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten del av Finland      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten del av Finland      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landskap      
Norrbotten = Österbotten provins      
Norrbotten = Österbotten provins      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landsdel      
Norrbotten landskap      
Norrbotten del av Österbotten      
Norrbotten landskap      
Norrbotten landskap      
Norrbotten del av kustland      
Norrbotten landsdelar /Se      
Norrby by /Se      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
?Norrby Saknas      
?Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby Saknas      
Norrbyfaret farled /Se      
Norrbyggars hn /Se      
Norrbyn hemman /Se      
Norrbåthus hakan udde /Se      
Norrbäcken ortnamn /Se      
Norrdörrsberg berg /Se      
Norrfinland förr hd      
Norrfinland förr hd      
Norrfinland förr hd      
Norrfinland Saknas      
Norrfinland Saknas      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne fordom lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinna lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norfinne lagsaga hdr      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Norrfinne förr lagsaga      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Nordfinna förr lagsaga      
Norrfinna förr lagsaga      
Nordfinna gammal lagsaga      
Norrfinna lagsaga      
Norrfinna lagsaga lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinna förr lagsaga      
Norrfinna förr lagsaga      
Norrfinna f.d. lagsaga      
Norfinne häradshövdingedöme hdr      
Norrfinne lagsaga lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne förr lagsaga      
Norrfinne lagsaga häradshövdingedöme      
Norrfinne lagsaga del av Finland      
Norrfinne f.d. lagsaga      
Norrfinne lagsaga, se Nordfinne häradshövdingedöme lagsaga      
Norrglo munnen sänka /Se      
Norrgård hemman /Se      
Norrgärdan ortnamn /Se      
Norrgärds tå väg /Se      
*Norringsböle f.d. by /Se      
Norrinki äng? /Se      
Norrinki Saknas /Se      
Norrkulla hg      
Norrlanden landsdel      
Norrmark by      
Norrmark by      
Norrmark by      
Norrmark by      
Norrmark by      
Norrmark sn      
Norrmark by      
Norrmark sn      
Norrmark sn      
Norrmark sn      
Norrmark sn      
Norrminne gd /Se      
Norrnäs by      
Norrnäs by /Se      
Norrnäs edet ede /Se      
Norrnäs vecket vikinslag /Se      
Norr på haran skär /Se      
Norr på land bosättning /Se      
Norrpåskäret skär /Se      
Norrskär skärgrupp /Se      
Norr-Svärtkil äng /Se      
Norrtvigölpen holme /Se      
Norrtån väg /Se      
Norråkern ortnamn /Se      
Norräng förr åker /Se      
Norrängsträngslet däld /Se      
Norsby by /Se      
Norsigården gd /Se      
Norstö ö /Se      
Norsveken vik /Se      
Norsvik vik? /Se      
Norsängen äng? /Se      
Noskua ortnamn /Se      
Not- fled i natn /Se      
Notabacka Saknas      
Notabacka by      
*Notaberg Saknas      
*Notabuska rågräns      
Notberget sten /Se      
Notgistviken vik /Se      
Notgrundet notvarp /Se      
Notgölpor holme /Se      
Notharan skär och holmar /Se      
Notholmen udde /Se      
Nothusholmen holme /Se      
Nothusören ö /Se      
Notjärv by      
Notjärvträsket sjö /Se      
Notmankleven klev /Se      
*Nottaby by      
Notvarpsharan holme /Se      
?Notö by      
Notören ör /Se      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis socken      
Nousis socken      
Nousis socken      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis kyrka kyrka      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
Nousis sn      
*Noxiais      

Till sidtopp