ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öreryds socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 317 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 62
Öarydh, se Öreryd sn Abborramossen mosse Öreryds socken socken Aborrsjön Saknas
Öredhe, se Öreryd sn Abborrasjön, Stora sjö Öreryd sn Aborrsjön Lilla Saknas
Öreryd sn Abborrasjön sjö Alabo gd Aborrsjön Stora Saknas
Öreryd sn? Abborrasjön sjö Alabo bebyggelse Alabostock bro
Öreryd sn /Se Abborrasjön sjö Almensryd hmd Algutstorpssjön Saknas
?Öreryd sn Abborrasjön, Lilla sjö Andersgård bebyggelse Bjärsveds klint höjd
Öreryd sn Abborrasjön, Lilla sjö Baggebod ortnamn Brunnsjö Saknas
Öreryd sn Abborrasjön, Stora sjö Berget t Bösseberg Saknas
Örydh Saknas Abborrasjön, Stora sjö Bjärsved Saknas Bössemosse Saknas
Öreryd sn Abrahamsvik vik Bjärsved säteri bebyggelse Dagelsjön Saknas
Öreryd sn Alabomossen mosse Fagerberg by Djupasjö Saknas
Öreryd sn Alabosjön sjö Fagerberg Saknas Fläresjön Saknas
Öreryd sn *Alabo skog skogsparti Gåvotorp bs Fårasjö Saknas
Öreryd sn *Alabo ståck bro? Hjulvhult Saknas Fårasjömon skogsmo
Öreryd sn /Se Algustorpsjön sjö(ar) Hjärpakullen bebyggelse Gläsvik vik
Öreryd sn /Se Algustorpasjön sjö Hulugård bebyggelse Gusjön Norra sjö
Öreryd sn /Se Algustorpasjön sjö Hyttebo t Gusjö tu ö
Alabo Saknas Amaliagöl göl Håkansgård bebyggelse Hammarsjön Saknas
Alabo gd Bergamossen mosse Hällsebråten ortnamn Hjulvesund Saknas
Alabo indr bost. Bergamossen myr Hässlebråten avs Hjälmsjön Lilla Saknas
Bjärsred by Berget berg? Järpakullen ortnamn Hjälmsjön Stora Saknas
Bjersved by Berget berg Kammahagen avs Höcklan höjd
Bjärsved hg /Se Berget ägomark Klockaregård bebyggelse Isaberg höjd
Bjärsved gd /Se *Bjällekilsbråten bråte Knipebo t Jättestenen sten
Hyttebo = Knipebo torp /Se *Bjällekils bråte bråte Kvaståsen t Korken udde
Mårtenstorp by *Bjärsered skog skogsparti Källeberg bs Kvarnsjö Saknas
Mårtenstorp by Björkesjön sjö Landbogård bebyggelse Kärlekens ö Saknas
Nissafors bruksegendom Björnåsen terräng Lindön bebyggelse Lerbäcken tillflöde
Nissafors herrgård /Se Bohus terräng Linöja ortnamn Lerbäcken Saknas
Ulvestorp by Bokhållarängen terräng Lindön avs Lillesjön del av Gusjön
Ulvestorp by Brobacken terräng Lyckås bs Lungberget Saknas
Ulvestorp by Brobacken terräng Långevik t Långö mosse Saknas
Ulvestorp by Brunn sjö sjö Lövåsen avs Marstram? ortnamn
?Öreryd by Brunn sjö sjö Mossebo gd Mossebosjön Norra Saknas
Öreryd by Brunnsjön sjö Mossebo bebyggelse Mossebosjön Södra Saknas
Öreryd by Brunnsjön sjö Mårtenstorp? gd Nissan å
Öreryd by Brunnsjön sjö Mårtenstorp bebyggelse Plombobäcken tillflöde
Öreryd poststation /Se Brunnsjön sjö Nedregård bebyggelse Radan biflod
Öræde, se Öreryd by Brunnsjön sjö Nissafors bruk Rödjemossen Saknas
  brunsiö, se Brunnsjön sjö Nissafors kvarn o. såg Sjöliden backe
  Brånen skogsmark Norbergs torp Skantamossen Saknas
  Brånen terräng Norratorp t Skattatuen ö
  Bråtängen terräng Nybygget t Skärsjön vattendrag
  Brändö terräng Rydet bebyggelse Spångakroken udde
  Bränneberget berg? Rävesabo ortnamn Spångasjön Saknas
  Bränneberget höjd? Röret t Svartegöl Saknas
  Bäckanäs terräng Sandberget avs Svartevik Saknas
  Bössegöl göl Skattegård bebyggelse Sänkesjö Saknas
  Bössemosse mosse Sletet hmd Sänkesjö Saknas
  Dagsjön sjö Stampåsen t Södrabäck Saknas
  Dagsjön sjö Stampåsen ortnamn Trollabäcken Saknas
  Djupasjön sjö Svanebo t Trollamon skogsmo
  Djupasjön sjö Södratorp avs Valån Saknas
  Djäklakärret kärr Sörgården hmd Vattlasjö bergsjö
  Djäklakärret terräng Tvärryd avs Västerån tillflöde
  Engströms terräng Ulvestorp? by Yasjön Saknas
  Ettö ö Ulvestorp Saknas Ängabäcken vattendrag
  Fagerbergskulle triangelpunkt Västergård bebyggelse Ärtö äng
  Fagerbergskulle triangelpunkt Västergård bebyggelse Örnnäset Saknas
  Fiskkroken terräng Öreryd sn Örnåsaskur Saknas
  Fläresjön sjö Öreryd Saknas Österskogen Saknas
  Fläresjön sjö Öreryd Landbogård Saknas Östre klint Saknas
  Flärsjön sjö /Se Östergård bebyggelse  
  Frankamo råmärke /Se Övregård bebyggelse  
  Furåsabacken terräng    
  Fåglaryd terräng    
  Fårasjömon skogsmark    
  Fårasjömon terräng    
  Fårasjön sjö    
  Fårasjön sjö    
  Gläsvik vik    
  Grebbgölen göl    
  Grebbgölen göl    
  Gribbegöl tjärn    
  Gribbegöl tjärn    
  Gribbegöl tjärn    
  Gribbegöl tjärn    
  Gribbegöl tjärn    
  Gribygiööl, se Gribbegöl tjärn    
  Grönbacken terräng    
  Grönbacken höjd    
  Gröndalsbäcken bäck    
  Gröndalsbäcken bäck    
  Gröndalsbäcken bäck    
  Gröndalsängen terräng    
  Gröndalsängen terräng    
  Gullstensmon skog /Se    
  Gumsjö, se Brunnsjö sjö    
  Gusjön, se *Örerydsjön sjö    
  Gusjön sjö(ar)    
  Gusjön sjö(ar)    
  Gusjön sjö    
  Gusjön sjö    
  Gussjö sjö    
  Gusjön sjö    
  Gusjön sjö    
  Gusjön sjö /Se    
  Gusjön sjö /Se    
  Gussjö sjösystem /Se    
  Gussjö, Norra sjö    
  Gussjö, Norra sjö /Se    
  Gussjö tuv holme    
  Gölen del av Hammarsjön    
  Hagagölen göl    
  Hagagölen tjärn    
  Hagamossen mosse    
  Hagamossen myr    
  Hajstret skogsland    
  Hammarsjön sjö(ar)    
  Hammarsjön sjö    
  Hammarsjön sjö    
  Hammarsjön sjö    
  Hammarsjön sjö /Se    
  *Hjulevadssund sund    
  *Hjulevedsjön, se Gusjön sjö    
  Hjulvesund sund    
  Hjulvhultssjön, se Hammarsjön sjö /Se    
  Hjulvhultssjön sjö /Se    
  Hjälmarödjan åkermark    
  Hjälmarödjan ägomark    
  Hjälmaröudden udde    
  Hjälmesjö, Lilla sjö    
  Hjälmesjö, Stora sjö    
  Hjälmängen sankmark    
  Hoken ägomark    
  Hoken ägomark /Se    
  Hovmannasjön, se Hammarsjön sjö /Se    
  Hovmannasjön sjö /Se    
  *Hovmäjasjön, se Hammarsjön sjö    
  Hulegårdsmossen mosse    
  Hulegårdsmossen myr    
  Hulegårdsö terräng    
  Hulegårdsö terräng    
  Hulegårdsö myrholme    
  Hyltan terräng    
  Hyltan terräng    
  Hyltan terräng    
  Hylteån å    
  Hylteån å    
  Hyndegölen göl    
  Hyttebo terräng    
  Hyttebo terräng    
  Hällsebråten terräng    
  Hällsebråten ägomark    
  Höcklan berg    
  Höcklan triangelpunkt    
  Höcklan berg /Se    
  Höcklesjön sjö    
  *Högakilsvad vad /Se    
  *Högakilsvad vad    
  Inmon terräng    
  Inmon terräng    
  Inmon höjd    
  Isaberg berg    
  Jättastenen sten    
  Kolbäcken bäck    
  Kolbäcken bäck    
  Korken udde    
  Korken udde    
  Korsvik vik    
  Kriken ägomark    
  Kriken ägomark    
  Krökekärr ägomark    
  Kvarnasjön sjö    
  Kvarnasjön sjö    
  Kvaståsen terräng    
  Kyrkemossen mosse    
  Käringstretan terräng    
  Käringstretan terräng    
  Kärlekens ö holme    
  Lakanabben udde    
  Lemmatången terräng    
  Lerbäcken bäck    
  Lerbäcken bäck    
  Lerbäcken bäck    
  Leverbäcken bäck    
  Leverbäcken bäck    
  Leversjön sjö    
  Leversjön sjö    
  Leversjön sjö    
  Lillesjön sjö    
  Lillesjön sjö    
  Lindsbäcken bäck    
  Lindsbäcken bäck    
  Lindåsbron bro    
  Lindön ägomark    
  Linnehult terräng    
  Linnehult terräng    
  Ljungrökullen kulle    
  Ljungrökullen höjd?    
  Lyckemossen mosse    
  *Långbrorån gränsmärke    
  Maderna sankmark    
  Maderna myr    
  Mjölnarängen ägomark    
  Mossebo(sjön) sjö    
  Mossebosjön, Norra sjö    
  Mossebosjön, Norra sjö    
  Mossebosjön, Södra sjö    
  Mossebosjön, Södra sjö    
  Mossebosjön, Södra sjö    
  *Mosseboskog skogsparti    
  *Mårtenstorpsskog skogsparti    
  *Mårtenstorps strömvad vad    
  Nissan å    
  Nissan älv    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Niz vattenled /Se    
  Nybron vadställe(?)    
  Nybron terräng    
  Nybygget terräng    
  Näset näs    
  Olsbo ägomark    
  Olsbogöl göl    
  Osbäcksviken vik    
  Paradiset skogsmark    
  Remma terräng    
  Remma terräng    
  Robbesahall höjd    
  Robbessamossen mosse    
  Rosnabbamossen mosse    
  Rosnabbamossen myr    
  Rosnabben terräng    
  Rosnabben terräng    
  Råbocksmossen, se Robbessamossen mosse    
  Rännebäcken bäck    
  Rännebäcken bäck    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget berg    
  *Röbofall vattenfall?    
  Rödjebäcken bäck    
  Rödkilen ägomark    
  Sandberget ägomark    
  *Sissjön sjö    
  *Sjösjön sjö    
  *Sjösjön sjö    
  Sjösjön, se Skärsjön sjö    
  Skogslund ägomark    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  *Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Småbroöarna sankmark    
  Småbroöarna myrholme    
  Sotkullen kulle    
  Sotkullen höjd?    
  Spångakroken udde    
  Spångakroken udde    
  Spångasjön, Lilla Saknas    
  Spångasjön, Lilla sjö    
  Spångasjön, Lilla sjö    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Spångasjön, St. sjö    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Spångasjön, Stora sjö    
  Store mosse mosse    
  Svanån å    
  Svanån å    
  Svartegöl göl    
  Svartevik sjö    
  Svartevik vik    
  Svartevik vik    
  Svinagölen göl    
  *Svinesund sund    
  ?Sänkesjön sjö    
  ?Sänkesjön sjö    
  Sänkesjön sjö    
  Sänkesjön sjö    
  Sänkesjön sjö    
  Tranedal terräng    
  Trollabäcken bäck    
  Trollabäcken bäck    
  Trollamon terräng    
  Trollamon terräng    
  Trollbäcken bäck    
  Trollbäcken bäck    
  Trollbäcken bäck    
  Tuppabacken terräng    
  *Ulvestorps bråte bråte    
  Underfallen skogsmark    
  Underfallen terräng    
  Vallsjön, Södra sjö    
  Vallsjöås terräng    
  Valån å    
  Valån å    
  *Vasskäls vad vad    
  Vattlesjö sjö /Se    
  Vikastad råmärke /Se    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  *Åmötet å-sammanflöde    
  Åsamobacken höjd    
  Åsamobacken höjd    
  Älingabäcken bäck    
  Ängabäcken bäck    
  Äskeberg triangelpunkt    
  Öhrsjön, se Algustorpasjön sjö    
  *Örebygöl sjö    
  Örerydssjön Saknas    
  *Öreryd skog skogsparti    
  Örerydssjön, se Gusjön sjö    
  Örerydssjön, se Gusjön sjö    
  *Örerydsjön sjö    
  Örnnäset terräng    
  Örnåsaskur skogsmark    
  Örnåsaskur skogsmark    
  Örnåsaskur terräng    
  Örnåsen terräng    
  Örnåsen ägomark    
  Öry Siön, se Gusjön sjö    
  Östre klint terräng    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.