ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hamra socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 161 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 253
Hamra sn Ajnesojlan Saknas Hamra sn Nummerförteckning förteckning
Hamra sn Ajnviken vik Hamra socken Nummerförteckning förteckning
Hamra sn /Se Ajnvikhagen äga Hamra sn Nummerförteckning förteckning
Hamra an ?Algärdet äga Hamra sn Nummerförteckning förteckning
Hamra sn Allmänningen äga Hamra s:n Nummerförteckning förteckning
Hamra sn Alvarakern äga Annexen prästgårdsjord Ajnesåjlu åker och äng
Hamra sn Alvarakern äga Austre avs. Ajnesojlu skogsområde
Hamra sn Alvaret ägor Bertelsmässe gd +Ainsveiki Saknas
Hamra sn /Se ?Auret udde Bertilsmässa gård Ajnväjki vik
Hamra sn /Se Aurgravar grustag Bonsarve gd Ajnviken vik
Hamra sn /Se Aurriv udde Bonsarve avs. Ajnväjkhagen hage
Bertelsmässe gdr Austerbriten fiskegrund /Se Botrajvs gd Ajtartinå undervattensgrund
Bertilsmässa gård Bajtningen åker Botraivs gård Ajtertinen hällgrund
Botrajvs gd Bjärgar ägor Botreifs gård Allgärd ängsmark
Botreifs gård ?Bjärsänge äga Botreifs gd Allgärde(t) gärde
Ejmunds gård Botrajvsården holme /Se Bottarve avs. Allmänningen f.d. äga
Ejmunds gdar /Se Briten fiskegrund /Se Bredkvie avs. Alvahagan hage
Ejmunds gd:ar /Se Brit-läidi fiskegrund /Se Bårtmässe gård Alvarakan åker (nu skogsmark)
Ejmunds gd:ar /Se Brobod äga Båtsmanstorpet lht Alvarakar åker
Grasar ortnamn /Se Bruten skog Ejmunds, se Ojmunds gd Alvarhagen hage
Enviken f.d. gård(?) och hamn /Se Brobod terräng Folkskolan Saknas Alvre slätt
Herrans gd Bryhagen ägor Fräjskars torp Auren åkrar
Herrans gård Burgaker åker Hemåker Saknas Aurgravar grustag
Linhatte gdr Burghagen äga Herrans gård Aurriv rev
Linhatte gård Burgänge ägor Härans gård Austarbriten fiskegrund
Långmyre gdr Byhagen äga Högården Saknas +Austar-böi-änge äng
Norrgårde gdr Byänge äga Kastalen kastal Austarskrocku fiskegrund
Norrgårda gård Byängshagen äga Kastalen Saknas Bajtningen åker
Ojmunds gdr Djaupe briten fiskegrund /Se Kvarna avs. Bajtningi äng, nu bebyggd
Rofinds gd /Se ?Djuphulhagen äga Kvibergstorp gd Baulen f.d. äng
Rofinds gd /Se *Enevikshamn vik Kvibergstorp Saknas Baulen äng
Rofinds gd:ar /Se *Eneviksudden udde Kvibergstorp avs. Baulen äng
Rombs gård Enviken vik Kyrkorummet tomt Bjässänge äng
Rombs gd:ar /Se Enviken vik Långmyre gd Bori raukar
Rombs gd:ar /Se Enviken vik Langmöire gård Botrajvsården holme
Rums gd Espebådan grund Linhatte gård Brajdkväjslycke åker
Rums gdr Espebådan grund Lingsarve avs. Briten fiskegrund
Salmunds gd Fonngard äga Långmyra gård Briten fiskegrund
Sallmunds gård Gistaker åker Läil-sindre gård Brobod f.d. fiskläge
Sallmunds gdr Gamlehagen äga Läinhatte gård Brunnsbacken backe
Salmunds by /Se Grasar »terräng» /Se Mickels avs. Brunnsdal dalsänka
*Sigrews försv.gd /Se Grasård udde Norderhamra del av sn Bruten skog
Sindarve gd Grasården holme /Se Norderhamra del av sn Bröjakar åker
Sindarve, Lilla gdr(?) Grunde briten fiskegrund /Se Nordersocknen dek av sn Burghagen hage
Sindarve, Stora gdr Grundården udde Norrgårde gd Burghagen hage
Sindarve gård Grundården udde Norrgarde gård Burgåker åker
Sindarve by /Se Grundården stenblocksanhopning /Se Norrgårda gård Bucksåker åker
Sippmanna gård Gudar sankängsområde /Se Ojmunds gd Bucksängen äng
Sippmanna gd:ar /Se Häg-täj åker /Se Ojmunds gård Burgänge äng
Skogs gd Hammarshagen ägor Ejmunds gård Byänge(t) änge
Skogs gdr Hammarshagehällar hällar Rofinds avs. Böjhagen hage
Skogs gård Hammarshagården stenblocksanhopning /Se Rombs, se Rums gd Böjänge äng
Smiss f.d. gd /Se *Hamra brunn Saknas Rums gd Böjängshagen hage
Storms gdr Hojgarden äga Rums gård Djaupe Briten fiskegrund
Storms gård Holmar marker Roms gård Djuphake vik
Suders gdr Holmhagen äga Sallmunds gd Djauphaken inbuktning
Suders gård Hulhällar slätt Sallmunds gård Djauphulhagen hage
?Suders gd /Se Karlskroksården udde Sallmunds gård Ejmundsbod fiskläge
Sutarve, Lilla o. Stora gdr Karlskroksården udde Sindarve Lilla gd Enviken vik
Sutarve, Lilla och Stora gdr Karlskroksården grund /Se Sindarve, Lilla gård Fastäuu jordstycke
Sutarve gård Kjånsänge äng Sindarve Stora gd Flytu grund
Sutarve gd:ar /Se Kvännbacken äga Sindarve, Stora gård Flytu tvenne grund
Sutarve gd:ar /Se ?Kvännbergsakern Saknas Sippmanne gd Flytu grund
Tjängdarve gd Kypar skog Sippmanna avs. Fonngard f.d. åker
Tjengdarve gård ?Kyrkstajnar äga Sippmanneäng gd Gamlahagen hage
  Kyrkstajnshagen äga Skogs gård Giståker åker
  Lambgärdet äga Skogs gård Grasar område
  Langmyr myr Släjtänge gård Gras-ård grund
  Langmyr f. myr Socknen tomt Grasård holme
  Langskog ägor Storms gård Grunde Briten fiskegrund
  Langskogshagen äga Storms gård Grundårdi udde
  Lillhagen ägor Storsindre gård Gudar fält
  Lillmyr äga Stricksarvestycket gd Gudar vägsträcka
  Lillmyr myr Sudars gård Gudar väg
  Lillskär udde Suderhamra del av sn Hagåker åker
  Lillskär skär Suders gård -Hake, se Djauphaken Saknas
  Lillsutarvehagen äga Sudersocknen del av sn Hammarshagen hällar
  Lillänge äga Sutarve Lilla gd Hammars-hagen hage
  Lingbrohagen äga Sutarve Lilla gård Hammarshaghällar raukområde
  Lädakern äga Sutarve, Stora gård Hammarshagårdi »ård»
  Majstreänge äga Sållmungs gård Hamnnäs äng
  Nederstängar ägor Säutre gård Hanselgrunn skär
  Norderhagen äga Söderhamra del av sn Hanselgrund udde
  Norraste ården udde o. rev /Se Tjängdarve gd +Hofängen Saknas
  Nyhagen äga Tjengdarve gård +Hoänge Saknas
  Nymarken ägor Tjängdare gård Holmar betesmark
  Nätholmen äga Tuvlandet gd Holmar område med hagar
  Ojlan myrholme Tuvlandet lht Hulhällar hällmarksområde
  Ojland äga Västergårde gd Humlegården humlegård
  Ojmundsbod fiskeläge Vestergårda avs. Hålhällar el. Näckhäll Saknas
  Ojmundsbod terräng(?) Åimunds gård Håusakar åker
  *Petesträsk sjö?   Håusakrar åker
  Petesviken äga (vik)   Kastalbacken backe
  Petesviken terräng   Kastlebacken backe
  ?Petshage(n) äga   Kjånsängen Saknas
  Prästakern äga   +Krampänge Saknas
  Raude hunden grupp av skär   Kristbrunn brunn
  ?Rojrviken äga (vik)   Kungsråir stenröse
  Rojrviken sankmark   Kungsråir stenrör
  Rojrvikshagen äga   Kvarnbergsakan åker
  Rumsbod fiskeläge   Kypar skogsstycke
  Rumsbod terräng   Kvännbacken backe
  *Rödhund grund   Kyrkstenar åker och betesmark
  *Röhunden grund   Kyrkstajnar åkerområde
  *Röhunden grund   Källarn stenig ö, förmodligen fornlämning
  Sajggärde äng   Källarn stensättning
  Sallmungsudd udde   Köjpar äga
  Sallmundsudd udde   Köpar skog
  ?Sandväten träsk   Korkstajnar åkrar o. hagar
  Sandväten sankmark   Körkstajnsakar åker
  ?Sansgärdet åker   Körkstajnshagen hage
  Skarphagen äga   Lambgärde äga
  Skarpänget äga   Lambgärde äng
  Skogakern äga   Langmöjr myr
  Skvalpsand ägor   Langskog äga
  Skvalpsand sandstrand(?)   Langskog hagmark
  Skvalpvik vik   Langskogakar åker
  Skvalpvik vik   Langskoghagen skogsmark
  Skvalpården stenblock /Se   Lambgärde äng
  Skäret grund   Lammängen äng
  Sladhagen äga   +Leilskär Saknas
  Slitäng äga   Liggärdet äng
  Smalhagen äga   Lillskär udde
  Smalunden äga   Lingnar skog
  Stajnbodård udde   Lingsbrohagen hage
  Stajnbodård udde   Lädakan åker
  Stajnnbodården udde /Se   Läilgrunn grund
  Stallgarden äga   Läilskär fiskläge
  Starränge äga   Läktu äga
  Stockviken vik   Läjlänge äng
  Stockviken vik   Majstaränge äng
  Stockviken vik   Myrängen äng
  Storhagen äga   Norraste ården udde och rev
  Stormsården stenblock /Se   Norrgardholmar betesmarker
  Storård stenblock /Se   Nårdeste årdi parti av Sållmungsudd
  Stricksarv äga   Näck-hällen häll
  Stricksgrund fiskegrund /Se   Nätholmar holme
  Stuckviken vik   Nätholmen sanka ängar
  Stuckviken vik   Nöjakan avs.
  Stuckviken sjö   Nöjmarki äng och åker
  Sunnaste ården udde /Se   Ojland skogsmark
  Svartbodhuvud udde   Pallen fiskegrund
  Svartbodhuvud udde   Peshagen hagmark
  Svinajn äga   Petesviken skogbeväxt sankt område
  Tjängdarvehagen äga   Petesväjki vik
  Torstädar(?) slätt /Se   Petshage hage
  Torstädar slätt /Se   Pjånsängar Saknas
  Tärneården udde   Prästakan åker
  Tärneården udde   Pänksand hälsobrunn
  Tärneården stenblock /Se   Päuksanden brunn
  Uddakern äga   Påuksanden brunnshål
  Udden äga (udde)   Raude Hunden grund
  Uddhagen äga   Raukar skogsdunge
  Uddtäppan äga   Rojrväjk förr sankmark, nu skogbevuxen
  Upparstängar äga   Rumsbod fiskläge
  Vändburg fiskeläge   Rumsbod fiskeläge
  Vändburgssanden äga   Rajni fiskegrund
  Vändburgviken vik   Ringgrund fiskegrund
  Vändburgviken vik   Rojrvik Saknas
  Ytterviken vik   Rumsbod fiskläge
  Ytterviken vik   Räume åker
      Röda hunden grund
      Sajggärd äng
      Sajgärde(t) gärde
      Sajgärdsakrar åkrar
      Salmundsudden udde
      -sand, se Yttersand Saknas
      Sandbjärg åkrar
      Sandvät sanka marker i skogen
      Sandväti träsk
      Sandväten nu utdikad vät
      Sausgärd åker
      Sippmanne änge äng
      Sjele skogsmark
      +Skapps-gärde åker
      Skarphagen äga
      Skarpgärd åker
      Skele skogsmark
      Skrocku fiskegrund
      Skvalpsand sandslätt
      Skvalpu vik
      Skvalpvik vik
      Skäret grund
      Skäret skär
      Skärpu f.d. äng, nu odlad
      Sladen övergångsområde
      Sladen åker och en bit änge
      Sladhagen äga
      Slottbacken backe
      Slottsbacken backe
      Släjtänge äga
      Smalundar nu åkermark
      Smalundar åker
      Sollmungsudd udde
      Stajnbodrännan ränna
      Stajnbodård udde
      Stajnboårdi udde
      Srarränge äng
      Starränge äng
      Stetåker åker
      Stimbu grund
      Stockviken, Inre inre del av stockviken
      Stockviken vik
      Stockvikshamn hamnplats
      Store ojlu jordbit
      Stormsården stenblocksanhopning
      Storängsakan åker
      Strandakrar åkrar
      Stricksare ängsmark
      Stricksarslycke odlad del av Stricksare
      Stricksarv äng
      Stricksgrund fiskegrund
      Stuckviken vik
      Sunnaste ården udde
      Svartbodhaued udde
      Svartbodhule fördjupning i berg
      Svarte soi udde
      Svartmylldu äng
      Sväjnajnen Skogsområde
      Svinajnen skog
      Sållmungsudd udde
      Södergrund fiskegrund
      Tjaudaresten sten
      Thorstädar slätt
      Tjånsänge äng
      Trillgård hagmark
      +Tung-garden äng
      Tärnårdi udde
      Tärneården udde
      Uddakan åker
      Uddakrar åkrar
      Udden udde
      Uddhagen hage
      Uddtäppu slåttermark
      Udd-årdi parti av Sållmungsudd
      Upparstänge äng
      Vamben åker
      Vamben åker
      Vambi åker, (f.d. äng)
      Vambi åker
      Vamblunden ängslund
      Väjkstycke äga
      Vännburg fiskeläge
      Vändburg fiskläge
      Vändburg backe
      Vändburgssanden strandparti
      Vändburgsviken vik
      Vändburgviken vik
      Yttarsand sandrevel
      Yttersand område med sandbotten
      Åimungsbod fiskläge
      Åjlu holme
      -ård, se Hammarshagårdi Saknas

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.