ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Aspö socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn :
Aspö ö o.sn /Se *Almvik vik Aspö traktnamn  
Aspö sn /Se *Almviken vik Aspö församlings begravningsplats Saknas  
Bergsdal Saknas *Alskogsviken liten vik Ekbacken Saknas  
Hyttan, Västra gård /Se (Aspeskär) skär Häjan Norra Saknas  
Hyttan, Östra gård /Se *Aspeskär holme Källan Saknas  
Hyttebacken lht /Se *Aspesten grund Lilla Maden Saknas  
Hyttorna by /Se *Aspesten grund Maden Saknas  
Maden gd /Se *Aspskär holme Margaretelund Saknas  
  Aspö Saknas Minöretablissementet Saknas  
  Aspö ö Solhaga Saknas  
  Aspö ö Stillaro Saknas  
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö och socken    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  Aspö ö    
  *Aspöfjärd fjärd    
  *Aspöfjärden fjärd    
  Aspö dyna grund    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär ö    
  Aspöskär ö    
  Aspöskär ö    
  Aspöskär holme    
  Aspöskär ö    
  Aspöskär skär    
  Aspö sten litet skär    
  Aspö sten grund    
  Aspösten skär    
  Aspö sten grund    
  Aspö sten grund    
  Aspösten skär    
  Aspö sten grund    
  Aspö sten grund    
  Aspö sten liten holme    
  Aspösten liten holme    
  Aspö sten liten holme    
  Aspö sten liten holme    
  Aspö sten grund    
  Aspö sten ö    
  Aspö sten skär    
  *Aspöstjärt sydändan av Aspö    
  *Aspösund sund    
  *Aspösund sund    
  *Birkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär holme    
  Björkeskär skär    
  *Boanabben liten udde    
  *Boldöfjärd fjärd    
  Bollö ö    
  Bollösund sund    
  Bränningaviken vik    
  Båknaviken vik /Se    
  *Bäcka Bekastrand trol. svagt markerad udde    
  Bäckamuren stenmur    
  *Bäcka strand trol. udde    
  Bäckastrand strandremsa    
  (Bärstikilen) skär    
  Bötekullen bergshöjd    
  Bötekullen bergshöjd /Se    
  Bötekullen kulle /Se    
  Djupviken vik    
  Djupviken vik    
  Djupvik vik    
  Dockeflöten liten holme    
  *Drottninggrund grund    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär skär    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär holme    
  Drottningskär ö    
  *Dynan holme    
  *Dynbådan rev eller grund    
  *Dynbådan grund    
  *Dynbådan grund    
  (Dÿnbån) skär    
  *Dynbådan grund    
  *Dynbåden grund    
  *Dynebåden grund    
  *Ekenabben udde    
  Ekenabben udde    
  Ellanabb udde    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebåden grund    
  Ellebåden grund    
  Ellebådan grund    
  Ellebådan grund    
  *Ellebåden grund    
  Ellebådan både /Se    
  Elmeviken den västligaste av vikarna    
  Elmeviken vik    
  Elmeviken vik    
  Elmeviken vik    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Esten grund    
  Flagegrund skär    
  Flagegrund skär    
  *Flaggrund grund    
  Gåsaviken vik    
  Gåraviken vik    
  Gåraviken vik    
  Halvvägssten stenblock    
  Hamnen vik    
  *Hampviken vik    
  Hejnabben den andra udden    
  Hejnabben udde    
  Hejnabben udde /Se    
  *Hornet udde    
  Hornudden den östligaste udden    
  Hornudden udde    
  Hornudden udde    
  Hornudden udde    
  Hornudden udde    
  Hornudden udde    
  Hornudden udde    
  Horsaskär skär    
  Hyttevägen väg /Se    
  Häjenabben udde    
  (Härsaskär) skär    
  *Jerskullen grund    
  *Jerskutn grund    
  Jerskullen, St. o. L. grund    
  Jutakås strandremsa    
  *Järskulen grund eller rev    
  (Järskuln) skär    
  (Järskullin) skär    
  *Järskuln holme eller grund    
  *Järskullen, St. o. L. två grund    
  *Järskullin grund    
  *Järskuln grund    
  *Katthall bergig udde    
  Krokudden udde    
  *Kålmas ett föregivet ödeshemman    
  Långören skär    
  Madsviken vik    
  Madviken den andra större viken    
  Madviken vik    
  Madviken vik    
  Madviken vik    
  Madviken vik    
  *Maraudd udde    
  *Maren vik    
  *Maren vik    
  Mellanstrandsviken vik    
  *Metnabben udde    
  Moddorna vikar /Se    
  Norra strand strandremsa    
  *Prästaviken liten vik    
  *Purrakullen grund    
  *Päronnabben udde    
  *Päronnabbsviken mindre vik    
  Redden, Yttre fjärd    
  *Revet rev    
  *Revet grund    
  Revet skär    
  *Revet grund    
  *Revet grund    
  Rydalinjen stenmur    
  (Salknullin) skär    
  *Salkullen grund    
  *Sallknaten grund    
  *Saltknullin grund    
  *Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  Saltknölen grund    
  *Salt (eg. Sall-) kullen (eg. kulen) grund    
  *Saltkullen grund    
  Sandslätt strandremsa    
  Skarven skär    
  Skarven holme    
  *Skäragrundet grund    
  *Skärastrand stranden    
  *Skärskullen grund    
  *Snäckebådan grund    
  Snäckbåden Saknas    
  *Snäckegrundet grund    
  *Sten grund    
  Storfjärden fjärd    
  Storfjärden fjärd    
  Storfjärden fjärd    
  Storfjärden fjärd    
  *Sundnabben grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbådan grund    
  Sundsbåden grund    
  *Survik vik    
  *Sutarekullen skär    
  *Svanhall udde    
  *Sällevik mindre vik    
  Sällevik vik    
  *Södra strand landet    
  Södra strand strandremsa    
  *Sörnenabben udde    
  Tokarör röse    
  *Toranabben synbarl. udde    
  *Toranabben udde    
  *Toranabben trol. svagt markerad udde    
  Treshallaudden udde    
  Trashallaudden udde    
  Trashallaudden udde    
  Trashallaudden udde    
  *Tviteholm? Saknas    
  *Törnenabben udde    
  *Törneviken vik    
  Vaktberget höjd /Se    
  Vakteberget höjd /Se    
  *Vanngårdsviken liten vik    
  Vattengårdsviken vik    
  *Vitamärren skär I. grund?    
  Västra fjärden fjärd    
  Yttre redden sund    
  (Ällebån) skär    
  Ällebåden både /Se    
  Ällenabben udde    
  Ällenabben udde    
  Ällenabben udde    
  Ällenabben svagt markerad udde    
  Ällenabben udde    
  Ällenabben udde    
  Ällenabben udde /Se    
  Älmevik vik    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.