ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Elleholms socken : Listers härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 260 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 123
Elleholm sn *Askehult utmark Elleholm sn Betesskäret skär
Elleholm sn Askehultet utmark EJREG EJREG Betesskären skär
Elleholm sn Batzstuvæ holmen Saknas Elleholm by Björkskäret skär
Elleholm sn *Badstuholmen holme Elleholm by Björkskäret skär
Elleholm sn Betesskäret holme EJREG EJREG Black lit. skär
Elleholm sn /Se Betesskäret ö Elleholm traktnamn Brunnsviken vik
Elleholm sn /Se Betesskärven holme Elleholms Hovgård gård Brunnsviken vik
Elleholm sn /Se Binnarehejan Saknas Forsbacka nr avs. Båknahall udde
Elleholm sn /Se Björkeskärvet holme Fridhem nr avs. Båknahall Saknas
Elleholm sn /Se Björkskäret holme Furuhem lght Båkenabb nabbe
Elleholm hg Björkskäret ö Jonsled gd Båk(n)enabb udden
Elleholm hg Black grund? Jonsledkruet värdshus Båknahall hall
Elleholm hg Black sten /Se Jonsledkråget värdshus Båknahall klippudde
Elleholm by o. sn. Branthallen Saknas Klarehus nr traktnamn Bäcken lit. vik
Elleholm förr befäst slott, nu hg Britahejan Saknas Kolahalla avs. Bälsegropen bäck
Elleholm hg Brunnsvik vik Kolahalla gårdar Dykarn liten sten
Elleholm f. stad o. slott, nu byar o. hg Brunnsviken vik Kronolaxfisket nr traktnamn EJREG EJREG
Elleholm f. stad, nu hg o by Brunnsviken vik Ljungsled omr. Ekholmen holme
Elleholm f. stad, nu hg och by Brunnsviken vik Lönnhem nr avs. Ekholmen holme
Elleholm medeltida fäste Brunnsviken havsvik Vallarne allmänning Ekholmssundet Saknas
Elleholm hg Bränningen (ängsmark)   Elleholms redd Saknas
Elleholm hg Bråden, Ö. grund   Ellenabbe udde
Elleholm hg Båkenabb den sydligaste udden   Ellesvik lit. vik
?Elleholm hg Båkenabb udde   Flatskäret stenar
Elleholm hg Båknahall udde   Flatskäret stenar
Elleholm g. Båknahall holme   Flätagrundet Saknas
Elleholm hg Båknahall udde   Flättarevet sten
Elleholm hg Båknahall udde   Gillabro bäck bäck
Elleholm hgd Båknahall udde   Gryn kvastprick
Elleholm hg Båknahall udde o. höjd /Se   EJREG EJREG
Elleholm hg Båknahallen grund?   Högbrobäck = Gillabrobäck Saknas
Elleholm hgd Ekholmen SV åmynningen   Jordskäret skär
Elleholm hg Ekholmen SV åmynn.   Jordskäret skär
Elleholm hg Ekholmen ö   EJREG EJREG
Elleholm hg Ekholmen udde   Kabbabron bro
Elleholm hg Elleholm holme   Kabbavången hemmansdel
Elleholm hg Elleholmsredd vik   Karlahammar tilläggsplats
Elleholm hg Ellekullen höjd   Kattskären skär
Elleholm förr en liten stad, numera hg *Ellenabbe liten udde   Klapperskäret skär
Elleholm f. stad, nu hg och by *Ellevik vik   EJREG EJREG
Elleholm f. stad, nu hg o by Finnahallen Saknas   Klapperskäret Saknas
Elleholm hg Finnalyckan Saknas   Kluteholmen holme
Elleholm hg förr stad *Flathagenabben udde /Se   Kulesund sund
Elleholm f. stad, nu hg o by Flathallen Saknas   Kuteholmen Saknas
Elleholm f. stad, nu hg och by Flatskäret ö   Kyrkegrund kyrkegr.
Elleholm förr stad, nu hg *Flatskärvet skär   Laxaviken vik
Elleholm förr stad, nu by Flatskärvet holmar   Likstenen sten
Elleholm förr stad Flätten Saknas   Ljungholmen holme
Elleholm f. stad, nu hg o. by Flättgrevet grund   Ljungholmen holme
Elleholm gd och sn Fogdelyckan Saknas   EJREG EJREG
Elleholm hrgd Fölsorna skogsmark   Matsundsvik vik
Elleholm gods Garnhagen Saknas   Mattsholmen holme
Elleholm f. stad, nu hg »Gillabrobäck bäck   Mattsholmen lit. holme
Elleholm gd och sn Gubbelyckan Saknas   Mjölholmen mellandelen av Elleholmsön
Elleholm f. stad, slott och län, nu hg Hallatäppet Saknas   EJREG EJREG
Elleholm f. stad, nu hg o by Hjortskär holme   Munkahamn viken
Elleholms län Saknas Hjortskär holme   EJREG EJREG
Elleholm f. stad, nu hg Hjortskärsbåden (grund)   Munkaholme holme
Elleholm f. stad o befäst slott, nu by o hg *Hjortskärsbåden grund   Munkaholme holme
Elleholm f. stad, nu hg Holm- ell. Sjöflöten grund   Munkanabbe sydudden på Munkaholme
Elleholm f. stad, nu by Holm- eller Sjöflöten holme o. grund   Munkarna små skär
Elleholm f. stad, nu hg o by Holm- eller Sjöflöten holme o. grund   Måns en sten
Elleholm f. stad, nu hg *Holmstellen grund   Nisse sten
Elleholm f. stad, nu hg *Holmstellen grund   Nypgrundet prick i Östersjön
Elleholm f. stad, nu herresäte Hästarna holmar eller grund   Nygrundet grund
Elleholm hrgd Hästarna grund   Nygrundet grund
Elleholm by Hästarna grund   EJREG EJREG
Elleholms Cappell f. kapell *Hästen, Vita grund   Nytäppet hela stranden
Elleholms län Saknas *Högabrolyckebäck bäck   Orinahejan åker
Elleholms län Saknas Högebrolyckan Saknas   Oxen sten
Elleholm förr stad med befäst slott, nu hg Hönsehallen Saknas   Paltavik vik
Elleholm gods /Se Jordskäret holme   Pigghallen laxsätt
Elleholm hgd /Se Jordskäret holme   Portanabben udde
Pallatorpet Saknas Jordskäret ö   Pucklarna grund
Prästgården f. stad, nu by Jordskärvet skär   Rockebåden kvastprick
Sjöborg f. slott på en holme *Kabbavadsbron *Cabbawadsbron Saknas   Rockegrund grund
  Kabbavången åkerområde /Se   Rödehällarna stenar
  Kabbevadshejan Saknas   Rödskären skär
  Kabbevången Saknas   EJREG EJREG
  *Kaholmen Saknas   EJREG EJREG
  Karlstorp (utmark)   Salthallen ten
  Kattskären holmar   Saltö Saknas
  *Klabbeskär holme   Sjöflätten flat sten
  Klapperskäret holme   Sjöflätten skär
  Klapperskäret ö   EJREG EJREG
  Klockarehejan Saknas   Sjöflättspricken prick i Östersjön
  Kluteholmen ö   Skarvvik lit. vik
  Kluteholmen ö   Skorpehåla vik
  Kroghejan Saknas   EJREG EJREG
  Krogtomten Saknas   Smörlöpet undervattensgrund
  Krogtäppet Saknas   Stensholm åkeromr. tidigare gård
  Kuteholme häll   Stinnarehejan åker
  Kuteholme häll /Se   Stora vass holme
  Kyrkegrund grund   Storebådan dubbelprick
  Kyrkegrund grund   Stutanabben = Nytäppalandet Saknas
  Lastaden Saknas   Stutaskäret skär
  Lastalyckan, Lastastycket Saknas   Stuthall ö
  Laxaviken vik   Stutholmen holme
  Lerbäckstäppet Saknas   Stutholmen holme
  *Likstenen sten   Svarta stenar samling stenar
  Ljungholmen holme   Svarta stenar skär
  Ljungholmen ö   Svartö holme
  Ljungholmen holme   Sydvästra ör Saknas
  Ljungslätten Saknas   Treföttingarna stenar
  Mariebacke Saknas   Treföttingarna stenar
  Markalyckan Saknas   Törnskären skär
  Markskiftet Saknas   Törnskäret skär
  *Marsund vik   Ulkan skär
  *Marsundet vik   Ulkebådan undervattensgrund
  Marsundet vik   Utterskäret Saknas
  Marsundet sund   Uttersten stenkummel, (större stenar)
  Marsundsvik vik   Vallarna urspr. två holmar
  Marsundsvik vik   Vass, Lilla holme
  Marsundsvik vik   Vass, Stora holme
  *Marviken vik   Vassen kringfluten äng, beväxt med rörvass
  Matsholmen holme   Villängarna område SV Elleh.
  Mattsholmen ö   Vite häst grund
  *Mjölkholmen Saknas   Vrångabäck vik
  Munkabröten grund   Vrånga nabbe udde
  *Murikahamn viken   Väspan sten
  Munkaholme holme   V. Åskär skär
  Munkaholme holme   Ö. Åskär skär
  Munkaholme ö   Åskäret, Ö. o. V. Saknas
  Munkaholme holme    
  Munkaholme ö /Se    
  *Munkanabbekärret Saknas    
  *Munkanabbemad Saknas    
  *Munkanabben del av halvö?    
  *Munkenabben udde    
  *Munkenabben udde    
  *Munkenabben halvö    
  *Munkenabben halvö    
  *Munkenabben halvö    
  *Munkernabben halvö    
  Munkholmen Saknas    
  *Munknabben udde    
  *Munkvik Saknas    
  Mysarehejan Saknas    
  *Månsasten sten    
  *Mårrumså å    
  *Mörrums bro bro    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Nabbahejan Saknas    
  *Nabbakärret ängsmark    
  Nabbamaden Saknas    
  *Nabbavadet vattnet V om den nedskjutande halvön    
  Nabben terräng    
  *Nisse sten    
  Näsmossehall berg    
  *Näsmossen en l. två mossar    
  Odalalycka Saknas    
  *Omfarakärret ängsmark    
  Omfärdshejan Saknas    
  Omfärdskärren Saknas    
  Ormahejan, Ormalyckan Saknas    
  Oxen sten    
  *Oxen sten    
  Paltavik vik    
  Paltudden Saknas    
  Pervallshejan Saknas    
  *Piggehall Saknas    
  *Portanabben udde    
  Portanabben udde    
  Prästhallen Saknas    
  Puckeln grund    
  Rockegrund grund    
  Rockegrund grund    
  Rockegrund grund    
  *Rudeholm holme    
  Rygghallen Saknas    
  Rävatången Saknas    
  Rödskären holmar    
  Rödskären holmar /Se    
  Rödskären holmar    
  Rödskären öar    
  Rödskärven holme    
  Rödskäret holme    
  Rödskäret, Ö holme    
  Rödskäret skär    
  Rödskäret, Östra ö, höjd o triangelpunkt    
  Rödskärven skär    
  Rödskärvet, Östra skär    
  Östra Rödskärvet holme    
  *Salthallen sten    
  Sandvången Saknas    
  Schaw, oster (+) näs /Se    
  Schaw, wester näs /Se    
  Sjöflätt grund    
  Sjöflätt holme    
  Sjöflätten skär    
  Sjöflätten holme o. grund    
  Sjöflätten, resp. Sjöflöten grund    
  Sjöflätten ö    
  Sjöflätten skär /Se    
  Sjömarken Saknas    
  *Skarvevik(en) vik    
  Skorpehåla vik    
  Skrivareheja Saknas    
  *Smörlöpet holme    
  Smörlöpet grund    
  *Smörlöpet grund    
  *Smörlöpet grund    
  Smörlöpet grund    
  Smörlöpet grund    
  Snickarehejan Saknas    
  Spängerna Saknas    
  Stalltomten Saknas    
  *Stenholmen holme    
  Stenlyckan Saknas    
  *Stensholm gd    
  Stinnarehejan Saknas    
  Storebådan grund    
  Stutholmen ö    
  Stutholmen holme    
  Stådeskog Saknas    
  Svanhejan Saknas    
  Svartastenar holmar    
  Svarta stenar öar    
  Svarta stenar holmar    
  *Svartskär holmar    
  Svartvik vik    
  Svartö holme    
  Svältekroken Saknas    
  Tofterna Saknas    
  Tomtlyckan Saknas    
  Torrahem (ängsmark)    
  Trulsalyckan Saknas    
  Trägården Saknas    
  Törnskären holme    
  Törnskären holmar    
  Törnskären öar    
  Uttern holme    
  Uttersten ö    
  Vallarne två holmar    
  Vassen holme    
  Vassen äng?    
  *Stora Vassholmen holme    
  *Villangebäck bäck    
  *Villänge skog skogsparti    
  *Villangeskog skogsparti    
  *Villängskären holmar    
  *Villängskären (resp. Villenskären) holmar    
  *Visaren sten    
  *Vitahästen grund    
  *Vrånga nabben udde    
  *Vrångaviken den östligaste viken på östra halvön    
  *Västra Åskärvet skär    
  Vävarehejan Saknas    
  Åskär, Ö holme    
  Åskär, V. holme    
  Åskär, Västra och Östra öar    
  *Östra Åskärvet litet skär    
  *Åskärvet holmar    
  Åskärvet, Västra o. Östra skär    
  Åskärvet, Västra holme    
  Åskärvet, Östra holme    
  Ällekroken Saknas    
  Änghagarna Saknas    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.