ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlshamns stad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 339 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 96
Karlshamn stad Altarehall terräng Karlshamn stad Badhusparken park
Karlshamn stad Aspeskärvet skär /Se Karlshamn stad Banlinjen f.d. banlinje
Karlshamn stad Balkensholme holme /Se Karlshamn stad Belevue park
Karlshamn (urspr. *Bodekull) stad /Se Bjälkudden udde Karlshamn stad Bellevue vång skift
Karlshamn stad Bjälkudden udde /Se Karlshamn stad Bellevuevägen alle´
Karlshamn stad Bobröt ö /Se Karlshamn stad Bigubbaberget berg
Karlshamn stad *Bodekullshamn viken Karlehamn stad Björnabacken backe
Karlshamn stad *Bodekullshamn del av Karlshamns fjärden Karlshamn stad Bodestorpsslätterna odlingsjord
Karlshamn stad *Bogsehveg, L synbarl. vik Karlshamn stad Borgmästarevången skift
Karlshamn stad *Bogö ö Karlshamn stad Brämbergsbacke backe
Karlshamn stad *Bogös sehveg vik Karlshamn stad Boön ö
Karlshamn stad *Bohakarna ett par skär Karlshamn stad Ellskärs Hufvud skär
Karlshamn stad *Bonås grund Karlshamn stad Espinghamn vik
Karlshamn st. Bosaflätt grund Karlshamn stad Fiskatorget torg
Karlshamn stad Bosaflätt skär? /Se Karlshamn stad Flataskär skär
Carlshamn Saknas Bose, Lille grund /Se Karlshamns socken Saknas Flatskäret skär
Karlshamn stad Bose, Store skär? /Se Karlshamn stad Fogdelyckan skift
Karlshamn stad Boön ö Beckhovet f.d. becksjuderi Frökenskälla källa
Karlshamn (äldre namn *Bodekull) stad /Se Boön ö Bellevue kvarter Gamleskans holme
Karlshamn stad Boön ö Bergslyckan område/villor/ Gastulien lid
Karlshamn stad /Se Boön ö Bigården lht Gjutarelien lid
Karlshamn stad /Se Boön ö Björkudden villa i vägga Hamnparken park
Karlshamn stad Boön ö Blekan lht Haraslätten slätt
Karlshamn stad /Se Boön ö Bryggorna kvarter Hams backe backe
Karlshamn stad /Se Boön ö Bultagården Saknas Hinseberget berg
Karlshamn stad /Se Boön ö Damhäjan, Västra skift Horskär skär
Karlshamn stad /Se Boön ö Damhäjan, Östra skift Hästhagen hage
Karlshamn stad /Se Boön ö Ekhagen uppfostringsanstalt Järnvägsparken park
Karlshamn stad /Se Boön ö Espinghamn kvarter Karlehamnsfjärden fjärd
Karlshamn stad /Se Boön ö Fiskhamnen hpl Karleten ö
*Bokuld f. torp Boön ö Fogdegården Saknas EJREG EJREG
*Bodekull urspr. namn på staden Karlshamn /Se Boön ö Gastaliden h. EJREG EJREG
*Bodekulla Karlshamns stad /Se Boön ö Glasskåpet Saknas Kastellet ö
Bodekulla stad Boön ö Gröna stugan h. Kastellet, Gamla holme
Bodekull stad Boön ö Gullbergs lycka lht Killebacken backe
»Bodekull» stad Boön ö /Se Gustafsborg fattiggård Klocknabacken höjd
Bodekull stad /Se Boön fiskl. /Se Gästgivaregården Saknas Klämman gata
Bodekull stad /Se *Boör ö Hagatorp arrendetorp Knektaskär skär
Bokull förr stad *Boöås grund Hospitalet Saknas Koslätten slätt
Bokull förr stad /Se »Boöåås» ås /Se Hästhagen villastad Lakknau, Yttre grund
*Bowkulla äldre namn på Karlshamn Bruksviken vik /Se Karlshamns central jvstn Laknallen grund
Fridhem gd /Se Bruksörarna ör /Se Karlshamns södra hållplats Lassebåden grund
Hagalund, Älvsberg o. Högadal fastigheter o. -delar /Se Bålabacken höjd? Kogubbastuan Saknas Lärkeparken lärktärddunge
Hunnemara gård Bålabacken höjd? Kosträtet gata Markastajylet göl
Hunnemara gd *Böön ö Körmölvegården gård Markastråtet mark
Hunnemara gd Carlshambns Åån å Ljunggrenagården Saknas Meyerska tomten kv.
Hunnemara gd Draget sund Långakärr, Södra lht Mieån å
Hunnemara gd /Se Draget terräng Löfvingstorp lht Möllebacken höjd
Hunnemara gd /Se Dragsviken vik /Se Meyragården Saknas Norbergskälla källa
Hunnemara gd /Se *Dybäcksvik f.d. vik Nya Staden del av Karlshamns stad Norremark skog
Hunnemara gdar /Se »Dÿbäckz Wÿk» vik /Se Nådastolen Saknas Norreport korsning
Hunnemara Saknas /Se Dybäckz Wyk Saknas /Se Näset kvarteren Norreportslien Saknas
Högadal, Hagalund o. Älvsberg fastigheter o. -delar /Se Ekfälleviken vik /Se Oscarslunden Saknas Norrevång åker
Kåsen gd /Se Ekfälleviken vik /Se Petersgård Saknas Nyastadslien backe
Munkahus gd Eneskäret skär /Se Portlyckan område /villor/ Nya vägen vägen
Munkahus gd /Se Eneskärv holme Prästaslätterna slätt Näsaviken båthamn
Munkahus gdr /Se Eneskärvet skär Pängabergslyckan arrendehemnan Pängaberget berg
Näset stadsdel /Se Eneskärvet skär /Se Pängabergsmossen lht/arrendejord/ Pängabergslien lid
Stärnö samhälle *Espenhamn vik Rödingagården gd Pängakorran kärr
Stärnögård gd *Flakskär holme Skottsbergagården Saknas Pästbacken backe
Stärnö samhälle /Se *Flaktskär holme Smithagården Saknas Rackarbacken backe
Stärnö gd, halvö /Se Flataskärv skär Sojan oljefabrik Rika Saras klämma prång
Stärnö, Norra gd /Se Flataskärv skär Sternöled lht Rosengården park
Stärnö, Södra gd /Se Flatskär holme Stockholmsledet område/med hus/ Rödastenar grund
Tubbaryd gd /Se Flatskär holme Strand restaurant Rönnehallen holme
Tubbaryd gd Flatskär holme Strandpaviljongen restaurant Sandplanen »boulevard»
Tubbaryd gd Flatskär holme Svartakärr lht Schaijavången skift
Tubbaryd by /Se Flatskäret holme Svartemosse mossodling Sjölyktan röd fyrlykta
Tubbaryd gd:ar /Se Flatskäret holme Såpebruket hyreskasern Snitting vik
Winnhamns Plätten Saknas /Se Flatskäret liten holme Tappkärrahejan, L arrendejord Snittingshagen ekhage
Yttervägga stadsdel /Se Flatskäret ö Tappkärrahejan, St jord Stentomten kajtomt
Vägga halvö /Se Flatskärvet skär Toppkärrahäjan, Lilla arrendejord Sternövägen vägen
Vägga stadsdel /Se Fogla Wÿk Saknas /Se Toppkärrahäjan, Stora arrendejord Storgatan gata
Älvsberg, Högadal o. Hagalund fastigheter o. -delar /Se »Folkahamn» vik /Se Tyskamöllan hus Stortorget torg
  »Fransbåden» skär /Se Utsikten restaurant Strandparken park
  *Frisholm Saknas Vasastaden kvarteren Surbrunnen park
  Frisholmen holme Villa Utsikten restaur. Surbrunnsslätten slätt
  *Frisholmen holme Vispeboet Saknas Surbrunnsparken park
  Frisholm(en) Saknas /Se Västerberget nya staden Svartaskär skär
  Frisholmen holme /Se Västrevång arrendegård Svartskäret skär
  Froe plätt grund   Svänsaberget berg
  Froeviken, Lilla vik /Se   Traplahalla gångstig
  Froeviken, Stora vik /Se   Vattentorget öppen plats
  Frökens källa källa   Vinebron bro
  *Fähall eller Takelklippan bergudde   Vägga park
  *Gamle Skans del av ö   Väktarebrunnen korsningen
  Gamle skans ö /Se   Västremark skogsmark
  Gamle skans udde   Åshuvudet grund
  Garnagrund två stengrund /Se   Älleskär skär
  Garnagrund grund /Se   Örnaringen udde
  Getaryggen skär /Se   Österport hörnet
  »Glömmes Wÿken» vik /Se   Österslätt slätt
  »Grillskiär» skär   Östra vägen landsvägen
  *Grillskär holme   *Östremark skogsmark
  *Grillskär holme   Nummerförteckning förteckning
  »Grölle skiär Saknas /Se   Nummerförteckning förteckning
  *Grölleskär holme    
  Grölle skiär skär /Se    
  »Heren» träd /Se    
  *Hinseberget bergshöjd    
  Hinseberget berg    
  Hinseberget berg    
  Hinseberget berg /Se    
  Hinseberget berg /Se    
  »Holeskiärf: N» skär /Se    
  »Holeskiärf, Södr» skär /Se    
  Holländarevägen väg    
  »Homet» vik /Se    
  Horeflätten skär /Se    
  »Horskiärfvet» skär /Se    
  *Hunamar (nu Väggaviken) vik /Se    
  Hunnemarasjön torrlagd sjö /Se    
  Hålavik Västra vik    
  Hålavik, Västra vik    
  Hålavik, Östra vik    
  Hålavik, Östra vik    
  Håle, Västre vik /Se    
  Håle, Östre vik /Se    
  Höga rör fornlämning    
  Jaktaskärvet skär /Se    
  Kalven skär?    
  Kalven grund    
  Kalven sten /Se    
  Karlshamnsfjärden fjärd    
  Karlshamnsfjorden fjord    
  Karlshamnsfjorden vik    
  *Karlshamnsvägen väg    
  Karlsten fästning /Se    
  Kastellet ö    
  Kastellet ö    
  Kastellet, Gamla ö    
  Kastellet Saknas    
  Kastellet ö    
  Kastellholmen holme    
  Kastellholmen holme    
  Kiaholmen holme    
  Kiholmen holme /Se    
  *Klanten holme    
  Klanten skär /Se    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret liten holme    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret holme    
  Knektaskäret ö    
  Knektaskärv skär    
  Knektaskärvet skär /Se    
  Knivsgrund grund /Se    
  Kollevik vik    
  Kollevik vik /Se    
  Kollevik vik /Se    
  Kon grund    
  Kon grund?    
  Kon övervattenssten /Se    
  *Kristernsvik vik    
  Kölön ö    
  Kölön ö /Se    
  Kölön ö /Se    
  Kölösund sund /Se    
  *Lacknäsgrundet grund    
  Lakknall, Y grund    
  Laknalla grund /Se    
  Lakknallarna grund    
  Lakknallarna grund    
  Laknallarna(Laknäsgrundet) grund /Se    
  Laknallen grund    
  *Lakrus grund grund    
  Lassebåden skär /Se    
  Lille vik vik /Se    
  Lillevik vik /Se    
  Lindeborgssjön sjö    
  Ljungholmen holme /Se    
  Markastugylet sjö    
  Markastugölen sjö    
  Matvikafjorden fjord /Se    
  Markastugölen göl    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å /Se    
  Mieån å /Se    
  Munkahusviken vik    
  Munkahusviken vik    
  Munkahusaviken vik /Se    
  Näsaviken vik /Se    
  *Näset halvö    
  *Näsudden tidigare udde    
  *Näsudden synbarl. udde    
  Näsudden udde /Se    
  *Näsvik f.d. vik    
  *Ollskär holme    
  *Orbötsberg bergshöjd    
  *Orbödtz bärg berg /Se    
  »Orbödtz berg» berg /Se    
  »Orbödtz berg» berg /Se    
  Ortholmen Inre holme    
  Ortholmen yttre ö    
  Ortholmen, Yttre och Inre holmar    
  Ortholmen holme /Se    
  Ortholmen, yttre holme /Se    
  Ortholmen holme /Se    
  Ortholmssundet sund /Se    
  Pengaberget berg /Se    
  Pengaberget berg    
  Penningeberget bergshöjd    
  Prästslätten odlad slätt    
  Pukaviksbukten bukt    
  Pukaviksbukten vik    
  Påal sten /Se    
  *Ronnehallen udde    
  Rothuggarkärret idrottsplats /Se    
  Röastensgrundet grund /Se    
  Rödasten grund    
  Röda sten grund    
  Röda sten grund    
  *Rödastens krok vik    
  *Rödnäbbsbåda grund    
  *Rödstensgrundet grund    
  *Rödstensudde udde    
  *Rödstensudde udde    
  *Rödstens udde udde    
  »Rödstensudde» udde /Se    
  Rönnehallen holme    
  Rönnehallen holme    
  Rönnehallen ö    
  Rönnehallen holme    
  Rönnehallen ö    
  Rönnehallen skär /Se    
  Rönnehallsbådan grund    
  Rönnehallsbådan grund    
  *Röstensgrundet grund    
  *Röstens udde udde    
  Samsabådarna grund    
  Samsarna stenrev /Se    
  Samsabådarna stenrev /Se    
  Sandslätt vik /Se    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik /Se    
  Sandviksfjorden fjord    
  Sandviksfjorden fjord    
  Sandviksfjärden fjärd    
  *Skansgrundet grund    
  *Skeppshallavik vik    
  *Skeppshallen udde    
  *Skyttnabben udde    
  Snitting vik /Se    
  Snitting vik /Se    
  Sternö stutar stenblock /Se    
  Stutarna block /Se    
  Stutaskär holme    
  Stutaskär holmar    
  Slutaskärv skär    
  Stutaskärvet skär    
  Stutaskärvet skär /Se    
  Stutaskärvshuvud grund /Se    
  Stutskiärsbodan, Yttra rev /Se    
  Stuntskiärsbodan. Indre rev /Se    
  Stålbjärsbåden stenrev /Se    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö    
  Stärnö ö    
  Stärnö halvö /Se    
  Stärnö bröt grund    
  Stärnö moar bergstoppar /Se    
  Stärnö Sandvik vik    
  Stärnö stutar grund    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udd udde /Se    
  Stärnöviken vik /Se    
  Sundängen vik /Se    
  *Sutareudden udde    
  Sutudden udde    
  Svale vik vik /Se    
  Svanevik vik    
  Svartaskärv skär    
  Svartaskär Saknas /Se    
  Svartaskärv Inra skär /Se    
  Svartaskär(v) skär /Se    
  Svarte hatt överv,- sten /Se    
  *Svartskär små holmar    
  Svartskär holme    
  Svartskäret holme    
  Svartskäret holme    
  Svartskäret holme    
  Svartskäret liten holme    
  Svartskäret holme    
  Svartskäret ö    
  *Svartskärsbåden grund    
  *Svartskärsbåde grund    
  *Takelklippan bergudde    
  »Takelklippan» klippa /Se    
  Tegelbruksviken vik    
  Tärnö fyr /Se    
  *Vaktebacken synbarl. utsiktspunkt    
  Vaktebacken höjd /Se    
  Vassaviken vik /Se    
  Vindhamn del av Karlshamnsfjärden    
  Vindhamn vik o. sund    
  Vindhamn vik    
  Vindhamn del av karlshamnsfjärden    
  Vindhamn sund    
  Vindhamn ankarplats /Se    
  *Vitamärren bergshöjd    
  Vägga halvö    
  Vägga bjär udde /Se    
  Vägga udde udde    
  Vägga vekast udde /Se    
  Väggaviken (äldre *Hunamar) vik /Se    
  Väggaviken vik /Se    
  Väggaviken(»hundemara wyk) vik /Se    
  Yttervägga halvö    
  Ås(a)huvudet grund /Se    
  Åshuvudet grund    
  Åshuvudet grund    
  *Älgskär små holmar    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holmar    
  Älleskär holme    
  Älleskär skär    
  Älleskär ö    
  Älleskärv skär    
  Älleskärv skär    
  Älleskärvet skär /Se    
  Älleskärvet el. Svartaskär(v) skär /Se    
  Ällskärs-(resp. *Älvskärs-) huvud Saknas    
  Ällskärshuvud grund    
  Älleskärvshuvudet grund /Se    
  *Älvskär holme    
  Äspenhamn mindre vik /Se    
  Äspinghamn hamn? /Se    
  Äspinghamn vik /Se    
  Öratehålan vik /Se    
  Öratehålan vik /Se    
  Örholmarna holmar /Se    
  Örnholmarna holmar /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.