ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Listerby socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 569 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 769
Listerby sn /Se Almöfjärden fjärd Nummerförteckning förteckning Saknas Saknas
Listerby sn Almöfjärden fjärd Listerby sn Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Angelskogsviken vik Listerby sn Nummerförteckning förteckning
Listerby sn *Arkalp Saknas Listerby socken Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Arpö ö Andersjakobagården f.d. gård Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Arpö ö Aspö gård Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Arpö Saknas Arpö ö Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Arpö ö Backagården gård Nummerförteckning förteckning
Listerby sn Arpö ö Backagården gård Nummerförteckning förteckning
Listerby by o. sn /Se Arpö ö Barnhemmet lht Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Belgen kyrkojord Nummerförteckning förteckning
Listerby by /Se Arpö ö Bertillsön traktnamn Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Bertilsön öar med lht. Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Björkegården gård Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Björkegården gård Nummerförteckning förteckning
Listerby by /Se Arpö ö Björkelund avs. Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Björketorp gård Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Björketorp by Nummerförteckning förteckning
Listerby sn /Se Arpö ö Björkhaga traktnamn Nummerförteckning förteckning
Björketorp gd:ar /Se Arpö ö Björkhaga lht Nummerförteckning förteckning
Brunnsvik öde gd /Se Arpö ö /Se Björkåsen lht Nummerförteckning förteckning
Bökenäs by /Se *Arpö hamn fjärden Bondegården gård Nummerförteckning förteckning
*Franciscanerklostret Saknas Arpöhamn hamn Bonnagården gård Nummerförteckning förteckning
Fällö by /Se *Arpöhamn fjärd Bredäng gård Nummerförteckning förteckning
*Gardhstorp f.d. gd Arpöhamn hamn Bredäng gård Nummerförteckning förteckning
*Gardhstorp f.d. gd Arpökalv ö Bredäng by Nummerförteckning förteckning
gardhstorp f.d. gd Arpökalv holme Bäckdala traktnamn Nummerförteckning förteckning
Gardhstorp förlorad bebyggelse /Se Arpökalv holme Bäckdala lht Nummerförteckning förteckning
Gardhstorp nu försvunnen gd /Se Arpökalv holme Bökenäs gård Nummerförteckning förteckning
by Arpökalv ö Bökenäs gårdar Nummerförteckning förteckning
by /Se Arpökalv ö Bökenäs by Nummerförteckning förteckning
halvö o. by Arpökalv holme Djurtorpagårdarna två bondgårdar Alen notdrag
by Arpökalv ö Eneholmen Saknas Alevangon vattengård
by Arpökalv holme Eneholmen holme Amerika gemensamma utägor
by Arpöklimp liten holme Fattiggården ålderdomshem Anders Andersaviken vik
halvö, fiskl Arpöklimp holme Frälsegårdarna gårdar Anglemålaskiften åker
by /Se Arpöklimp ö Frälsegården gård Angleviken vik
(?)Göholm hg Arpö nordöstra udde udde Fälle traktnamn Andersjakobasträtet väg
Göholm herrgård /Se Arpösund vatten Fällö traktnamn Andersjakobasträtet väg
Göholm eg /Se Arpösund sund Fällö by Andersjakobavägen väg
*Hamundahøy f.d. by el. gd Arpösund sund Fällö by Anders Persamarken skog
hammundahøy f.d. by Arpösund sund Fällö by Arpö ö
Hammundahøy förlorad bebyggelse /Se Aspan terräng Galgbacken avrättningsplats Arpö ö
Hammundahøy (+)(numera försvunnet gårdnamn) /Se Aspeslag vik Gjöholm traktnamn Arpökalv skär
Heaby by Astrids rör röse /Se Gjötorp traktnamn Arpökalv liten ö
Heaby by Bakarebodaviken vik gårdar Arpöklimp klippa
Heaby by Bastan, Lilla sjö halvö Arpö mad mad
Heaby by /Se Belgen Saknas /Se Göholm traktnamn Arpösund sund
Heaby by /Se *Belgenn f. åker Göholm gård Arpösund sund
Heaby by /Se Bertilsön småholmar Göholm herrgård, gods Attnagärdet åker
Jordö by Bertilsön, Stora och Lilla öar Göta lht Auroraleet grind
Jordö by Bertilsön Saknas Heaby by Avnögat sten
Jordö by Birkeskär holme Heaby gård Backe, Södra backe
Jordö by Birkeskär ö Hejan avs. Backe, Södre åker
Kartorp by Birkeskär skär Hjortsbergalyckan f.d. torp Backen, Lille skogsbacke
Kidö Saknas *Blindbåden skär el. grund Hultet traktnamn Backåkern åker
Korsanäs by /Se Blindbåden grund Häståkern kyrkojord Bakeraboda strandremsa
Kuggaboda by Blindbådan grund /Se Högaskären Saknas Bergåkern åker
Kuggaboda by med fiskeläge *Blötö udden Intaget avs. Bertilarna öar
Kuggaboda by Blötö Saknas Jordö by Bertlarna öar
Kuggeboda by /Se Blötö udde Jordö halvö? (by?) Betesmaden åker
Kuggeboda by /Se Blötö halvö /Se Jordö skola skola Bettakulla grund
Kuggeboda by /Se Bredasund viken Kalmareholmen Saknas Binga bäck bäck
Kuggeboda by /Se Bredasund vik Karlsro lht Birkan sten
Kålöga förr by Bredasund sund Kartorp by Birkeskär skär
Kyrkan Saknas Bredasund sund Kartorp by Birkeskär skär
Kålhöga f.d. by *Bredholm holme Kattagården gård Björkegårdsgärdet åker
Kärragården gd *Broddahall berg Kattagården gård Björkegårdsstråtet väg
Kättilsäng by /Se Brunnsviken vik Kittelsäng gård Björkelyckan åker
Leråkra by Brunnsviken sank mark Kjättilsäng traktnamn Björketorpa lid backe
Leråkra by *Brunsviken vik Koggaboda traktnamn Björketorpaliden backe
Leråkra by Byrumaviken vik Korsagården gård Björketorpastenen runsten
Leråkra by /Se *Brödö ö Korsannäs gård Blakse lid backe
Listerby by Bökenäs näs Korsanäs by Blaxli backe
Listerby by Djupasund sund Korsanäs by Blindebåden undervattensgrund
Listerby by Djupasund sund Kristoffers tomt stuga Blindrågärdena åker
Lunnatorp by /Se Drängagråten åker /Se Krogen gård Blötö halvö
Millegarne by /Se Ellebådan grund Kroggården gård Blötö udde östra udden
Millegarna by /Se Ellekåsvik vik Krokagården gård Blötöviken vik
Millegarne gd /Se Eneholmen ö Kokagården gård Blötövägen vägen
Millegarne gd /Se Eneholmen holme Kruet gård Boabacken stenbacke beväxt med ett fåtal träd
Norrkåsa gd /Se Eneholmen holme Kruet statarbostad Boamossen kärr
Oxlaby by /Se Eneholmen ö Kuggeboda traktnamn Bockabryggan brygga
Oxlaby by /Se Eneholmen ö Kuggeboda by Bockakåsen kås
Prästgården Saknas Eneholmen holme Kuggeboda by Bocken f.d. vrakeka
Rolstorp by Eneholmen ö Kuggeboda by Boekillahålet djupt ställe i havet
Rolstorp by Eneholmen holme Kullagården gård Boet sten
Rolstorp by *Enskär holme Kullagården gård Bolet åker
Rolstorp by /Se *Flaksör (ev. Flaksär) liten holme Kullagården gård Bolinabacken backe
Ryd gdr /Se Flatskär liten holme Kyrkholmen Saknas Borrade sten notdrag
Sankta Klara kapell kapell Flatskär ö Källberg avs. Bredasund sund
Sankta Klaras kapell förr kapell Flatskär ö Kärragården gård Bredasund sjö
*Sankta Klaras kapell nu ruin Flatskär skär Kärragården gård Bredängaliden backe på vägen
Sankta Clara kapell nu ruin Flatskär skär Kärragården gård Brinkarna grund
*Sankta Klaras kapell nu ruin *Flygsnäs udden Kärratorpet avs. Brunnaledet f.d. grind
*Sankta Klaras kapell nu ruin *Flygsnäsvik liten vik Kättilsäng traktnamn Brunnslyckan inhägnad, skogbeväxt f.d. åker
Sibbathorp nu försvunnen gd /Se Flåen vik /Se Kättilsäng gård Brunnsviken vik
Sonathorp nu försvunnen gd /Se Fläskaflöten skär /Se Kättilsäng by Brunnsåkern åker
Stenaby gd /Se Fläskaflöten skär /Se Köpe fiskläge Brunnsåkern åker
Styrsvik by /Se Fläskbåden rev /Se Köpe fiskläge Brunnängen äng
Styrsvik by /Se *Fäholmen numera del av ö Laxatorpet f.d. torp Bråkarna stengrund
Söderkåsa gd /Se *Fähöl numera halvö Lergravahagen torp Brånen åker
Tolatorp ödegd /Se Galtanäs udde Leråkra by Bränneberget berg
*Torkö kloster kloster Galtanäs udde Leråkra by Bröten åker
Torkö kloster f. kloster Galtanäs trol. udde Leråkren traktnamn Bussen sten
Vagnö gd /Se Galtanäs näs? Likkällaren gravkapell Byamad åker
Vareboda by /Se Galtanäs troligen näs Listerby traktnamn Byasträtet vägen
*Vedelöff gård Galtasund sund Listerby by Byrumsmaden mad
?Väle gd *Galtnäs udde Listerby by Byrumsviken vik
Väle hg Grönasund sund Listerby kyrka kyrka Byrumsviken vik
Väle gd /Se Grönasund sund Listerby smedja traktnamn Byteslyckan åker
Väle gd /Se Grönasund sund Listerby smedja smedja Både, Store mindre skär
Väle gd /Se *Grönsviken vik Listergården gård Båden Saknas
Wällö herrgård /Se by o. halvö Listergården gård Båden klippa
Wætlø. gd /Se halvö Lundby gård gård Bäckåkern åker
Yxnarum by halvö Lundby gård gård Bälgen åker
Yxnarum by /Se Gö (resp. Gölandet) halvö Lunnatorp gård Bökakorran kärr
Yxnarum by /Se halvö Lunnatorp by Bökrakorran kärr
Yxnarum by /Se halvö Lunnatorp by Dammen åker
Yxnarum by /Se halvö Långelycke gård Djupasund sund
Yxnarum by /Se by o. halvö /Se Långåkern kyrkojord Djupasund sund
Yxnarum by /Se Gö (Gø, Gøø) halvö /Se Massagården gård Djäknanabben udde
Yxnarum by /Se Gölandet halvö Massagården gård Drängagråten åker
Yxnarum by /Se *Gö stjärt Saknas Matsatomten lht med tomt Ebbalyckan åker
Yxnarum by /Se *Gösund sund Millbergatorpet torp Ebbalyckaslätten slätt
Yxnarum by /Se Göudde sydudden Millegarne traktnamn Ekbacken skogsbacke
  Göudde udde Millegarne halvö Ekbacken Saknas
  Göudde udde Millegarne gård Ekebacken skogsbacke
  Göudde höjd o triangelpunkt Millegarne by Eket skog
  Göudde udde Millegarne by Ekhagen skogsbacke
  *Hammir Saknas Muragården gård Ellekås stenröse, infart på Gö, vik
  *Hammir f. jordstycke Murgården gård Elleviken vik
  *Hejeviken vik Mällegarne traktnamn Ellkåsanabben udde
  Helgeö ö Nils traktnamn Ellekåsapaltarna två stora stenar i skogen
  Helgeö ö Norrakåsa lht Ellkåsaslaget, Norra mindre vik
  Helgeö ö Norrgården gård Ellkåsaslaget, Södra mindre vik
  Helgeö ö Nytäppet, Lilla tomt med hus Flaggehallar berg
  Helgö ö /Se Ola Petsa lyckan torp Flatskär skär
  Helgeö ö /Se Oxlaby gård Flatskär skär
  Helgeö ö /Se Oxlaby by Flatskärv två skär
  Helgö ö /Se Pelleborg lht Flojsnäs Saknas
  Helgö ashål bergknöl /Se Pikahall traktnamn Flottstycket sidvallsäng
  Helig Ars (Kors) klippa /Se Prästagården lht Fornabo åker
  »helig ars» (»Kors») klippa /Se Pålagården gård Frammarken skog
  »helig kors» klippa Pållagården gård Fyrkanten betesmark
  Hyperionsgrundet grund Rolstorp traktnamn Fyrkanten åker
  Häjan terräng Rolstorp by Fårabacken skogsbacke
  Häjeviken vik Rolstorp by Fällöslätt åker
  Häljö as berg /Se Ryd gård Fästningen åker
  Hästholmsfjärden fjärd Ryd by Förkällabacken skog
  Hästholmsfjärden fjärd Rönneskär skär Galgabacken avrättsplats
  Höga rör terräng Rörbacken gård Galgebacken skogsbacke
  Högaskären två holmar Sankta Klaras kloster Saknas Galta näs
  Högaskären holmar Sextiofjärdadelen tomten Galta kustremsa
  Högaskären holmar Skallahult gård Galta fiskläge
  Högaskären holmar Skallahultagården gård Galtaberg höjd
  Högaskären holmar Skräddareön traktnamn Galtaberg berg
  Högaskären holmar Skuremåla traktnamn Galtabro bro
  Högaskären holmar Skältorpet traktnamn Galtabryggan brygga
  Högaskären holmar Skältorpet traktnamn Galtalyckan åker
  Högaskären öar Skältorpet avs. Galtasund sund
  Högaskärven skär Skärvet bebyggt område Galtasundet sund
  Högskär skär Slädö ö o lht. Galten f.d. vrakeka
  [Högskärs Båda] Saknas Slädö ö Gamle Pelle Ränna utfallsdike
  *Högskärsbåda holmar Slättanäs by Gastabagasliden backe
  *Högskärsbådan grund Smedgården gård Gastagapet berg
  *Högskärsbådan grund Smedgården gård Gastagångsliden backe på vägen
  *Högskärsbådan grund Smedjagården gård Gastgångsliden backe
  *Högskärsbåden grund Solhem traktnamn Gastalien backe
  *Högskärsbåden grund Solhem lht Gatan vägskäl
  Inre fjärden fjärd Solåkra avs. Gatan åker
  Jordö tidigare ö Spjället lht Gatelyckan åker
  Jordö ö Stenaby gård Gatlyckan åker
  Jordö del av ö /Se Stenaby by Getabryggan brygga
  Jordö numera del av ö /Se Stenaby by Getakåsen kås
  Jordö ö Stenabyholm traktnamn Geten f.d. vrakeka
  *Jordö ö Stenbyholm traktnamn Gete ängar slätt
  Jordö halvö Stenabyholm Saknas Gisa sten sten
  *Jordö del av ö Strandhem traktnamn Gisastranden strand
  *Jordö halvö Stubbalyckan avs. Gollahall stenhäll
  Jordö del av ö Styrsvik gård Granemarken skog
  Jordö Saknas Styrsvik by Grytan sten
  Jordösund sund Styrsviksholm traktnamn Gräggåsen berg
  Jordösund sund Styrsviksholm och Skräddareön traktnamn Grävasand strandremsa
  Jordösund sund Styrsviksholm eller Skräddarön numera på Styrsvik utskiftad gård Grönasund sund
  Jättabacken (Jättakullen) plats för gravfält? /Se Sven Andersagården gård Grönasund sundet
  Jättakullen (Jättabacken) plats för gravfält? /Se Sven Nilsatomten f.d. lht Gubben sten
  Jättekullen plats för gravfält Södra Backar båtsmanst. Gummalyckan åker
  Kalmareholmen udde Södergården gård Gårdaviken notdrag
  Kalmareholmen holme Södragården gård Gäddan f.d. vrakeka
  Kalmareholm holme /Se Södragården gårdar Gäddan, Lilla undervattenssten
  *Kallskär holme Söråkåsa lht Gäddan, Stora undervattensten
  *Kalskär holme Söregården gård Gäddestranden strand
  *Kalskär holme Tolatorp (t) Gärde, Lilla notdrag
  *Kallskär? holme Torholm ö i äga Gärde, Norra åker
  (Kalfven) skär Torkö ö och gård Gärde, Västra åker
  Kalmareholmen numera en udde Torkö ö Gärde, Östra åker
  Kalvaskär skär Torkö kloster klosterruiner Gärdet åker
  *Kalven holme Torsagården gård Gärdet, Nedra åker
  *Kalvskär *Kallfskär Saknas Torsagården gård Gärdet, Norra åker
  æ*Kalvskär skär Turbinfallet traktnamn Gärdsvägen väg
  *Kalvskär numera en holme Tvågöl traktnamn Gökabryggan brygga
  *Kalvskär numera en holme Tvägöl ö och samf. Gömarken skog
  *Kalvsören, Södra grund Tvägöl ö Gösen undervattensgrund
  Kammarsvikabådarna grund Vagnö gård Gö udde udde
  Karinas ek fornlämning Vagnö ö Gö udde udde
  Katteskallen grund /Se Vareboda by Göudde udde
  Kavlaskär holmar Västergården gård Hacket åker
  Kavlaskär, Stora och Lilla öar Västragården gård Hage, Norre åker
  *Kavskär (ev. Kasskär) numera trol. en holme Västragården gård Hage, Södre skog
  Kidö ö Västragården gård Hage, Östra åker och skog
  *Kidöö ö Yxnarum traktnamn Hajan maderna
  Kidö ö Yxnarum eller Öxnerum traktnamn Hajan åker
  Kidö ö Yxnarum by Hajabacken backe
  Kidö ö Yxnarum by Hajbacken skog
  Kiö ö /Se Yxnarum by Hajeviken vik
  *Kircke lycke åker Yxnarum by Hakarna plats utanför Blek. kust
  *Kircke lycke f. åker Örsnäs avs. Hallakaret berg
  *Klimparna, N. (resp. Klimparna) holmar Öxnerum traktnamn Hallåkra kulle kulle
  Klimparna små holmar   Hamnagrundet grund
  Klimparna, S små holmar   Hampkås vik
  Klimparna, S små holmar   Hansas sten sten
  Klimparna, S små holmar   Hanse sten
  Klimparna, S små holmar   Hans Larsamarken skog
  Klimparna, Södra öar   Havvägen väg
  Klimparna, Södra skär   Helgeö ö
  *Klimpen små holmar   Helgeö ö
  *Klipporna, N holme   Helgeö ars stort berg
  Kläaskär holme /Se   Helgeöberget notdrag
  Klädaholmen holme   Helgeövik, Lilla vik
  Klädaholmen ö   Helgeövik, Stora vik
  Klädaholmen udde   Hemmagärdet åker
  Kopanne höjd /Se   Hemmagärdet åker
  Korsnäs näs /Se   Hemmagärdet åker
  Kråkan holme   Hemmagärdet åker
  Kråkan skär   Hemmagärdet åker
  Kråkan, L grund   Hemmamarken skog
  *Kråkan, L holme   Hemmamarken skog
  Kråkan, Lilla ö   Henrikalyckan åker
  Kråkan, Lilla grund   Hjertundamaden åker
  Kråkan, St liten holme   Holgers kås vik
  Kråkan, St holme   Holkakorraberget berg
  Kråkan, St liten holme   Holkakorran kärr
  Kråkan, St holme   Holls eke berg
  Kråkan, S liten holme   Holmarna bete
  Kråkan, St holme   Holmasundet sundet
  Kråkan, Stora ö   Horsakorran korra
  Kråkan, Stora skär   Horsaträngslet Saknas
  Kråkan, Södra holme   Hultet skog
  *Kråkegrund grund   Hultet skog
  *Kråkegrundet grund   Humlängen åker, förr slåtteräng
  Kuggabo vara utmark /Se   Hålmaden åker och mad
  Kuggebodafjärden fjärd   Hässjebacken backe
  Kuggeboda väderkvarn kvarn   Hästabacken skog o. betesmark
  Kålfjärden fjärd   Hästahalsen åker
  Kålhöga skog /Se   Högamo skog
  Kålviken viken   Högamoen skog o. åker
  Kålviken vik   Höga rör stenröse
  Kålviken vik   Höga Rör stenrös
  Kärringaskäret skär   Högaskären skär
  Kärringeskär holme   Hökastranden strand
  Kärringeskär ö   Höken f.d. vrakeka
  *Köö ö   Hönan f.d. vrakeka
  Lagrund, Södra grund /Se   Hönestranden strand
  Lagrund, Västra grund /Se   Hörnåkern åker
  *Lamna (ev. Lamne) liten holme   Inga, Inra sten
  *heer agir, Store f. åker   Inga, Yttra sten
  Legdesund viken   Intaget åker
  Legdesund vik   Intäppan åker
  Lemman skär   Jaen f.d. vrakeka
  Leråkern Saknas   Jakobabacken åker
  Lilleklimp liten holme   Jakobasträtet väg
  Lilleklimp holme   Jan Jakobagärdet åker
  Lilleklimp ö   Jarmes berg
  Lilleklimp skär   Jarmes arshål berg
  *Lillevik en liten vik   Jarmesabryggan brygga
  Lillholmen holme   Jernbergaskiften åker
  Lillholmen ö   Johan Månsagärdet åker
  Lillholmen holme   Johanabacken skog o. betesmark
  Lindö num. halvö   Jonasabacken skogsbacke
  Lindö numera udde   Jonasakullen kulle
  Lindö udde   Jonasaliden backe
  Lindö udde   Jordö halv ö
  Lindö ö   Jordö kalv Saknas
  Lindö numera udde   Jordö kran udde
  Lindö udde   Jordösund sund
  Lindö numera halvö   Jordö sund sund
  Lindö halvö   Judavare stor sten
  Lindö udde   Junges bådar grund
  Lindö ö /Se   Junges både ör
  Lindödrag vik   Junges kulle grund
  Lindö drag vik /Se   Jättakullaliden backe på väg
  *Lindö mad vik   Jöns Olsåkern åker
  Lindö södra udde höjd o triangelpunkt   Kaffeåkern åker
  *Listerbyudd udde   Kajas torp förr tomt, nu åker
  *Listerbyudd udde   Kalkonebacken åker
  *Listerby udde udde   Kalmaraören ör
  Listerbyån å   Kalvabacken skog o. betesmark
  Listerbyån å   Kalvahagen skog
  Listerbyån å /Se   Kalvaslätten slätt
  Listerbyån å /Se   Kalvasundet sundet
  Listerbyåsen ås /Se   Kalvsviken vik
  Listerån å /Se   Kalvåsberget berg
  Ljunghedsbådan grund /Se   Karins ek ek
  Ljunghedsbåden grund   Karl Håksabrunnen förr brunn
  *Ljungarsbådan grund   Karl Johanamarken skog
  *Ljunggarnsbådar små holmar   Karl Johanamossen åker, förr mosse
  Ljungskär holme   Karl Jonsalyckan åker
  Ljungskär holme   Kassabacken backe, kal ås
  Ljungskär holme   Kattagårdsmaden åker
  Ljungskär holme   Kattekorran kärr
  Ljungskär holme   Katten f.d. vrakeka
  Ljungskär holme   Kavlaskär skär
  Ljungskär ö   Kavlaskär, Lilla ö
  Ljungskär skär   Kavlaskär, Stora ö
  *Ljungskärsbåden skär   Kidö ö
  Ljusterhövdingen sjö /Se   Kidö ö
  Läjdeviken vik   Kidö nabb notdrag
  Lämme liten holme   Kidö sund sund
  Lämme skär   Kistekullen kulle
  *Lämmana liten holme   Klimp, Lille Saknas
  *Lämmana holme   Klimp, Store Saknas
  Lämme holme   Klimparna skär
  Lämme liten holme   Klimparna skär
  Lämme liten holme   Klockerabacken skogsbacke o. åker
  Lämme liten holme   Klockstenen sten
  Lämme ö   Klosterbacken åker
  Madviken vik   Klädaholmen holme
  Madviken vik   Klädaskär holme
  Marken skog   Klädaskär holme
  Millegarne gd   Klädaskärsvik vik
  Millegarneviken vik   Koan f.d. vrakeka
  Mjölksundet sund   Kohagen skogsbacke
  Norreholmen udde   Kolamaden mad
  *Näset udde   Kolparna gräsväxt
  Paddeskär udde   Komarken skog
  *Plögningenn åker   Korsanäsanabben udde
  *Plögningenn f. åker   Korsås ås
  *Prestehagenn åker   Kristoffers led f.d. grind
  *Preste hagenn f. hage   Krokamarken skog
  *Renbåden grund el. skär   Krokiga ek notdrag
  Ronnebyfjärden fjärd   Kråkan klabbe
  *Rumskär holme   Kråkan hall ovan vattnet
  *Runebådan grund   Kråkan, L. o St. skär
  *Runehallar berg   Södra Kråkan skär
  Rännbådan ö   Kråkenabacken skogsbacke
  Rännbådan ö /Se   Kråke, Södra berg
  Rännebåden grund   Kuggeboda både både
  Rödebäck bäck   Kuggeboda Eneholm Saknas
  Rönnbådan grund   Kuggebodaholm holme
  Rönneskär holme   Kuggebodavägen vägen
  Rönneskär holme   Kullarna skogsbacke
  Rönneskär ö   Kulle, Norre skog
  Rönneskär skär /Se   Kullen skogsbacke
  Rönneskärs here stenrös /Se   Kullen åker
  Rönneskärs here fyr /Se   Kumjansgärdet äng
  Rönnskär ö   Kungseken ek
  Rönnskär skär   Kung Vångs skepp sänkt skepp
  Rörholmen ö   Kvarnabacken skogsbacke
  Rörholmen holme   Kvarnalyckan åker
  Sankta Klaras Kloster ruin   Kyrkegrund, Lilla grund
  Sarasvik vik   Kyrkegrund, Stora grund
  *Seneshøle Saknas   Kyrkholmen vid högt vatten kringfluten holme
  *Skrevlinge holmar   Kålafjärden fjärd
  Skräckehalla hall /Se   Kålaviken vik
  *Skräddaresko (?) holme   Kålhöga skog
  Skräddarön holme   Kålhögamaden mad
  Skräddarön holme   Kålhögamoen skog
  Skräddarön holme   Kålvik vik
  Skräddarön ö   Källarbacken backe
  Skräddarön ö   Källrabacken åker
  Skrällingarna holmar   Källåkern åker
  Skrällingarna små holmar   Käringalyckan åker
  Skrällingarna holmar   Käringan skär
  Skrällingarna holmar   Kärragårdsbäcken bäck
  Skrällingarna små holmar   Kärrasträtet väg
  Skrällingarne små holmar   Kärret åker, f.d. kärr
  Skrällingarne öar   Kärringeskär skär
  Skrävlingarna Saknas   Köpesbacken skogsbacke
  *Skrävlingarna små holmar   Köpestätet vägen
  Skrävlingarna holmar   Köpesvägen väg
  *Skrävlingen holmar   Landsvägsskiften åker
  *Skrävlingen grupp av holmar   Laxahallen stenhäll
  *Sleö ö   Laxaliden backe
  Slädö Saknas   Laxalien backe
  Slädö stor ö   Laxåkern åker
  Slädö ö   Legde sund
  Slädö ö   Lekrakullshallarna berg
  Slädö ö   Leran åker
  Slädö ö   Lerlyckan åker
  Slädö ö   Leråkern en kyrkojord
  Slädö ö   Leråkern åker
  Slädö ö   Leråkra backe sandås
  Slädö ö   Leråkrabäck bäck
  Slättanäs näs   Leråkra topp Saknas
  Smala-sund sundet   Lillagärdet åker
  Smala-sund sund   Lillamaden åker
  Smalasund sund   Lillaskiften åker
  Smalasund sund   Lilleholm holme
  Snålestue stenblock /Se   Lillholmen holme
  Snålestue grotta /Se   Lindkullastenen sten
  Stenabyflöt skär   Lindkullen vägskäl
  Stenabyholm ö   Lindö ö
  *Stengaards leye knemerke Saknas   Lindö halvö
  *Storbåden grund   Lindö halvö
  Storeklimp, Lilleklimp holmar   Lindö brygga brygga
  Storeklimp holme   Lindö både mindre skär
  Storeklimp, se *Klimpen holme   Lindö drag näs
  Storeklimp ö   Lindödrag sträcka i sjön
  Storeklimp skär   Lindögrundet grund
  *Store leeragir (åker till prästgdn)   Lindö udde udde
  *Strömsund inloppet till viken   Lindö s. udde udde
  *Strömsunds nabbe udden   Listerbydalen dalen
  *Sturvikholm holme   Listerby gata vägen
  Stutafjärden fjärd   Listerby gärde gärde
  Stutaflöterna öar   Listerby strand strand
  Stutaflöten skär   Listerbyån å
  Styrsvik vik /Se   Listergårdsmarken skog
  Styrsvik vik och by /Se   Listerån å
  *Styrsviken viken   Ljungskär skär
  Styrsviken vik   Ljungskär skär
  Styrsviksholm ö   Loagrundet grund
  Styrsviksholm holme   Lunnastrand strand
  Styrsviksholm ö   Lunna ökahagar skog
  Styrsviksholm ö   Lyckan åker
  Styrviksholm holme   Lycke, Östra åker
  Styrsviksholm ö   Långagärdet åker
  Styrsviksholm holme   Långlyckan åker
  Stångskär holme   Långåker åker
  Stångskär holme   Långåker åker
  Stångskär holme   Lämman åker
  Stångskär holme   Lämme ö
  Stångskär holme   Lämme ö
  Stångskär holme   Lämme både sten
  Stångskär holme   Lärkelyckan åker o. äng
  Stångskär holme   Lövgrenalyckan åker
  Stångskär ö   Maderna mader
  Stångskär holme   Madviken vik
  Stångskärsflöt grund   Makehall berg
  Stångskärsflöt holme eller grund   Maran f.d. vrakeka
  Stångskärsflöt ö   Mark, Södra skog
  Stärtarna grund /Se   Mark, Västra skog
  Stärtarna grund /Se   Mark, Yttra skog
  Svängsundet sund   Markalyckorna åker, torp
  *Söderklipporna små holmar   Massalassahacket åker
  *Södre kullen udde   Massaliden backe på vägen
  Torafjärden Saknas   Matsamaden mad
  Toraholmen holme   Matsamarken skog
  Torholm liten ö   Mellangärdsmaden mad
  Torholm holme   Mellanmarken skog
  Torholm ö   Mellanskiften åker
  Torkö ö, förr med kloster   Metflötan sten
  Torkö ö   Midtevägen väg
  Torkö ö   Millegarne udde udde
  Torkö ö   Millegarne udde udde
  Torkö ö   Millegarne ö udde
  Torkö ö   Mjölkaviken vik
  Torkö ö   Mjölkekullarna åker
  Torkö ö   Mjölksundet sundet
  Torkö ö   Mossen åker
  Torkö ö   Mossen åker
  Torkö ö   Mosterannaskiften åker
  Torkö ö   Mosters backe åker
  Torkö ö   Myrsbacken skog
  Torkö ö   Myrkorran korra
  Torkö ö   Månsabacken åker
  Torkö ö   Måns Persagärdet åker
  Torkö ö   Måns Persamarken skog
  Torkö ö   Måsan f.d. vrakeka
  Torkö ö   Möckle kärr kärr
  Torkö ö   Nabben udde
  Torkö ö   Nasamaden mad
  Torkö ö /Se   Nilsmånsaskiften åker
  *Torkö hamn hamn   Nocke hall sten
  *Torkö hamn fjärd   Norade sten notdrag
  Torköhamn fjärd /Se   Noran alen notdrag
  Torkökalv udde   Noranvikan notdrag
  *Torö (ev. Torrö) numera möjl. udde /Se   Nordostanabb notdrag
  Totan skär   Nordväster nabb notdrag
  *Totan liten holme   Norragärdesmaden mad
  *Totan liten holme   Norra på Toraholmen notdrag
  Tote litet skär   Norreholm norra delen av Eneholmen
  Tote liten holme   Norrekåsabryggan brygga
  Tote liten holme   Norrlyckan åker
  Tote liten holme   Nybrunn källa
  Tote liten holme   Nylandsåkern åker
  Tote skär   Nytäppet jord- och skogsremsa
  *Tromteholm holme   Nytäppet, Stora skog
  Tromtesundaviken vik   Nytäppemaden åker
  Tromtesundaviken vik   Näs, Yttra skogsbacke
  Tromtö halvö   Näs, Yttra åker
  Tromtö nuv. halvö   Näsamarken skog
  Tromtö Saknas   Näsavägen vägen
  Tromtö halvö   Näset skogsbacke
  Tromtö halvö   Nässträtet vägen
  Tromtö halvö   Oahalla stenhäll
  Tromtö halvö   Offerstenen sten
  Tromtö halvö   Ola Bengtsson sten
  Tromtö halvö   Ola Månsalyckan betesmark
  Tromtö halvö   Olasvensagården åker
  Tromtö halvö   Olavisagärdet åker
  Tromtö numera halvö   Olavisalyckan åker
  Tromtö numera halvö   Olavisamarken åker
  Tromtö numera halvö   Ormana kärr åker
  Tromtö halvö   Ortabäcken bäck
  Tromtö ö   Oxhagen hage l. betesmark
  Tromtö ö /Se   Oxlahagen åker
  Tromtöfjärden fjärd   Paddeskär udde
  Tromtöfjärden fjärd   Paddeskärsviken vik
  Tromtöfjärden fjärd   Paddeviken vik
  Tromtönabben udde   Passarna stenar
  Tromtönabben höjd o triangelpunkt   Passopp, Inre sten
  Tromtösund sund   Passopp, Yttre sten
  Tromtöviken viken   Pellamarken skog
  Tromtöviken vik   Pellelyckan åker
  Tote ö   Pepparbacken skog
  Tvägöl holme   Petterjönsamaden åker
  Tvägöl ö   Pilaviken vik
  Tvägöl holme   Pipareliden backe
  Tvägöl skär /Se   Pipareliden backe
  Tvägöl holme /Se   Planteringen tallplantering
  *Täljö ö   Plåteborg åker till prästgården
  *Törkö ö   Plåten åker
  Törneskär holme   Predikstolen berg
  Törneskär ö   Prästamarken skog
  Törneskär udde   Pukahall höjd och bergshall
  Vagnö ö   Pukehall berg
  Vagnö ö   Pukelyckan åker o. ekbeväxt allmänning
  Vagnö ö   Pållamarken skog
  Vagnö ö   Pänanabben udde
  Vagnö ö   Remsan åker
  Vagnö ö   Revudden udde
  Vagnö ö /Se   Rivejärnet sten
  Vagnö ö   Rolstorpa hallar berg
  Vagnö ö   Rolstorps sträte väg
  Vagnö ö   Rolyckeberget berg
  Vagnö ö   Rännbådan skär
  Vagnö ö   Rännebådarna grund
  Wagnö bebodd ö /Se   Rönneskär skär
  Vagnö ö /Se   Rönnskär skär
  *Vagnö sund vattnet   Rönnskär skär
  *Vargön ö   Rönneskärs huvud stor bergsklamp
  *Vese viken vik   Rörholmen holme
  Vesviken vik   Rörholmen holme
  *Vång, Stora f. vång   Röringabacken åker
  *Vångsö ö   Röråkern åker
  *Väle landet   Salsåkrarna åker
  *Västra sund smalt sund   Saltängagärdet åker
  Äggasten offersten /Se   Saltängamaden mad
  Ällebåden grund   Sandarna sandfält
  Ällekåsviken vik   Sandvadet brön
  Äspenäs näs   Sarasvik, Saresvik? liten vik
  Äspenäsviken vik   Sikagrundet grund
  Ödeslätt gravfält /Se   Sikakärr kärr
  *Ölingis hale (åker till prästgdn)   Sillabiten åker
  *Ølingis hale f. åkrar   Själnabben udde
  Örsnäs den lilla halvön   Sjömarken ekebacke
  Örsnäs udde   Sjömarken skog
  Östanön numera halvö   Sjösträtet väg
  Östanön halvö, förut ö   Skaftabyttan mindre skär
  Östanön numera halvö   Skallakullen åker och äng
  Östanön numera del av ö   Skallakullarna åkrar o. backar
  Östanön höjd o triangelpunkt   Skiftesåkrarna åker
  Östanön del av Almö   Skirka (f.d.) vrakeka
  *Östanösundet det tidigare sundet   Skirkabryggan brygga
  *Östers rör Saknas   Skiva kärr åker
  Östranäs udde   Skonkaliden backe
  Östranäs udde /Se   Skräckan f.d. vrakeka
  Östranäs näs   Skräckestranden strand
      Skrädderön ö
      Skräddarön ö
      Skrällingarna skär
      Skräple vik
      Skrävlingarna skär
      Skrävlingarna klippor
      Skutenabben udde
      Skåningaslätten åker
      Skärvet strand
      Skärvåkern åker
      Slädö ö
      Släggan f.d. vrakeka
      Slättalo, Inre sten
      Slättalo, Midtre sten
      Slättalo, Yttre sten
      Slättalyckan åker
      Slättanabba udde
      Slättanabbaslaget, Norra vik
      Slättanabbaslaget, Södra vik
      Slättanäs näs
      Slättanäsabryggan brygga
      Slättaskiften åker
      Slätten smååkrar
      Smalasund sund
      Smale Hans skog o. mad
      Smedbälgen berg
      Smedgårdsåkern åker
      Smedgärdet åker
      Smedlyckan åker
      Smottan åker
      Smörkillan brunn l. källa
      Snuggeberget berg
      Snålan platsen omkring Snåle stuge
      Snåle stuge stor sten
      Stallåkern åker
      Stallåkern åker
      Stenaby flöt sten
      Stenabyholm holme
      Stenaby holmaflöt sten
      Stenaby sträte väg
      Stenaby vägskäl vägskäl
      Stenhagen slåtteräng
      Stensvik vik
      Stickelbärslätten slätt
      Stisbacken skogsbacke
      Stislyckan åker
      Stocken f.d. vrakeka
      Storagärdet åker
      Storesten sten
      Strandalyckan åker
      Strandalyckan åker
      Strandåkrarna åker
      Stranna, Södra strandplan
      Strykjärnet åker
      Stubbåkern åker
      Stutafjärden fjärd
      Stutaflötarna skär
      Stutaflöten flöt
      Stutanabben udde
      Stutaviken vik
      Styrastranden strand
      Styr Ellans grund grund
      Styren f.d. vrakeka
      Styrsvikasträtet väg
      Styrsviksholm holme
      Styrsviks mad mad
      Styrsviken vik
      Stångaskär skär
      Stångaskärsflöt flöt
      Stångskär skär
      Stångskär skär
      Stångskärsflöt skär
      Stärtarna grund
      Stöveln skift
      Sundagärdet skog
      Sundgärdet åker o. ängsmark
      Sunnabroen broen
      Surdegen sten
      Surkorran korra
      Svammen åker
      Sven Bonnasamarken skog
      Sven Karlenalyckan åker
      Sven Larsagärdet åker
      Sven Månssons kulle skog
      Sven Nilsamaden mad
      Sven Nilsamarken skog
      Sventallsek ek
      Svängsundet sund
      Synganalen notdrag
      Sätesekarna två stora ekar
      Söder om alen notdrag
      Söragårdsmaden åker
      Sörefjärd fjärd
      Sörekåsabryggan brygga
      Sörvangosvassen vass
      Sötgröten korra
      Tallet tallplantering
      Tjuren f.d. vrakeka
      Tobissahallen stenhäll
      Tolagärdet skogsbacke
      Tolamarken skog
      Tolamoen skog
      Tolanabbarna udde
      Tolftadelen åker
      Toppen höjd på ås
      Torafjärden fjärd
      Torafjärden fjärden
      Toraholmen holme
      Torefjärden fjärd
      Torkö ö
      Torkö ö
      Torkö gärde notdrag
      Torkö kalv södra udden
      Torköklimparna Saknas
      Torpet skog
      Torsahallen berg
      Tote ö
      Tote sten
      Trehörningen åker
      Trehörningen vägskäl
      Trekanten åker
      Trollamaden mad
      Trollamaden åker och betesmark
      Trollstenen sten
      Truls lycke mosse kärr
      Tuppastranden strand
      Tuppen f.d. vrakeka
      Tuvedamm åker
      Tuvängen mad
      Tvägöl ö
      Täppen skog
      Tärnan f.d. vrakeka
      Upplyfte stenar fyra stora stenar
      Utfallet utfallsdike
      Vagnö ö
      Vagnö ö
      Varan kusttrakt
      Västra Varan kusttrakt
      Östra Varan kusttrakt
      Vasasträtet väg
      Vassahallar stenhällar
      (Vangon) Vattengården notdrag
      Vattningen större korra
      Vesviken vik
      Vesviken vik
      Vikaboden garnbod
      Vikaberget berg
      Viken notdrag
      Viken vik
      Vindan vägskäl
      Vindehall stenrös
      Vintlasberget berg
      Vipeholmen f.d. holme
      Visebäck bäck
      Visängen åker
      Vitaberg berg
      Volvabryggan, Västra brygga
      Volvabryggan, Östra brygga
      Vridan åker
      Västragårdsmaden åker
      Ytterskär sydligaste delen av Styrsviksholm
      Yksna hall högt »berg»
      Yxnahall berg
      Yxnakorran damm
      Yxnalyckan åker
      Yxnalyckan åker
      Yxnarumastrand strand
      Åfjärden fjärden
      Åhagarna åker
      Ålabokärret kärr
      Åmaden åker och betesmark
      Åsamarken skog
      Ällebåden grund
      Ällekås vik
      Ängagärdet åker
      Ängagärdsmarken skog
      Ängagärdssträtet väg
      Äspenäs udde
      Äspenäs skogsbacke
      Äspenäsalyckorna åker
      Äspesås ås
      Ökahagen skogsbacke
      Ören notdrag
      Örnakullen kulle
      Örsnäs näs
      Ösefatet sten
      Ösefatsören ör
      Öslätt f.d. kyrkogård
      Östansöbacken åker
      Östansölyckan åker
      Östanön ö
      Östanön halvö
      Österkrok mad
      Österkrokviken vik
      Östermark skog
      Östrahage åker
      Östranäs näs
      Östranäs näs
      Östranäsbryggan brygga
      Östranäsvägen vägen

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.