ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jämshögs socken : Listers härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 249 Naturnamn : 1324 Bebyggelsenamn : 819 Naturnamn : 1138
»gemssø» se Jämshög sn Abborragylet tjärn Sagesmän förteckning Abborragölen sjö
Giemsø se Jämshög sn Abborragölen g. Sagesmän förteckning Abborragölen göl
Jämshög sn /Se Abborragölen sjö Sagesmän förteckning Abborragölen g.
Jämshög sn Abulagylet sjö /Se Sagesmän förteckning Agare-lyckan odling
Jämshög sn Agrasjön sjö Sagesmän förteckning Agrasjön liten sjö
Jämshög by o sn Agrasjön sjö Sagesmän förteckning Agrasjön sjö
Jämshög sn Agrasjön sjö Sagesmän förteckning Agrasjön sjö
Jämshög sn Agrasjön eller Rösjösjön sjö /Se Jämshög sn (och by i sn:n) Allamåla-liden backe
Jämshög sn *Ahugagöl nordvästra delen av Gillesjön Jämshög sn och by Alltidhults värmane Saknas
Jämshög sn Albobäcken bäck /Se Jämshögs socken sn Alltidhultsån den »ström»
Jämshög sn /Se *Albäcken förmodl. en bäck /Se Jämshögs socken Saknas Appelrosabäcken bäcken
Jämshög sn *Alltidhultsvärma Saknas Jämshög sn Appelrosagölen göl
Jämshög sn Alltidhultsån å Jämshög sn o. by Apelrosagölen lit. göl
Jämshög sn Alltidhultsån å /Se Jämshög sn Applagölen sjö
Jämshög sn Almängen Saknas Agra avs Apelgölen göl
Jämshög sn *Altaresten sten Agra två avsöndriga Appulagölen göl
Jämshög sn *Altsjö sjö Alebäck lht Asjön sjö
Jämshög sn *Amin å Allansro avs. Asjön sjö
Jämshög by Ankala damm Saknas Allebäck avs. Asjön sjö
Jämshög sn Aplamaden Saknas Allebäck avs. Asjön sjö
Jämshög sn Appulagölen göl Allemåla Saknas Aspegölen sjö
Jämshög sn Appulagölen sjö Allemåla by Aspegölen g.
Jämshög sn Asjön sjö Allamåla by Aviken vik
Jämshög sn Asjön sjö Allemåla gd Backa-täppet odling
Jämshög sn Asjön sjö Alltidhult Saknas Baggagölen sjö
Jämshög sn Asjön sjö /Se Allidhult byn Bagga-näset näset
Jämshög sn Askedraget Saknas Alltidhult by Baggeboda-göl göl
Jämshög sn Askegylet sjö /Se Alltidhult Saknas Baggebod-viken vik
Jämshög sn Aspegylet sjö Alltidhult gd Baggebro bro
Jämshög sn Aspegylet sjö /Se Altinahult by Bakön, Stora ö
Jämshög sn Aspegölen göl Annelund avs Bakön, Lilla ö
Jämshög sn /Se Aspegölen sjö Annero avs. Bastasänket vik
Jämshög sn /Se Astensmåla höjd o triangelpunkt Annero avs. Baste-liden lid
Jämshög sn /Se *Baggebro Saknas Annero gård Bastemossen odl mosse
Jämshög kommun /Se Baggåkern Saknas Askensmåla Saknas Bengta-Pella-göl Saknas
Jämshögs kyrka Saknas Baselure (åker) Askesmåla by Bengte-bok stort boketräd
Jämshögs pastorat Saknas Bassabjärsbackarna Saknas Askensmåla två gårdar Bergbacken höjd
Konungs Ötken förr namn på del av Jämshögs sn, *Becke agerenn åker Aspegölstorpet torp Bes-liden landsvägsbacke
Allamåla by *Becke agerenn f. åker Aspegölstorpet t. Besarelien en brant li
Allamåla by /Se *Bergatorpet t. Aspelund avs. Bismarcks tre hårstrå tre höga furor
Allemåla by /Se *Bergön holme Aspelund avs Bjäret skog
Alltidhult by Bergön ö Astensmåla Saknas Bjäret hage
Alltidhult by /Se *Berkebäck bäck Astensmåla gd Bjäret åker
Astensmåla by Bessalyckan Saknas Axtorp gård Björkehallen berghäll
Astensmåla by /Se ?Bierdis agerenn åker Backagården gård Björkemossa-mad kärr
Astensmåla by /Se *Bierdis agerenn f. åker Backa - Nissa - torpet t. Björksjön sjö
Astensmåla gdr /Se *Billestorp sjö sjö Baggaboda Saknas Björksjön sjö
Baggeboda gd *Bjuradammen utmark Baggeboda gård Björkesjön sjö
Baggeboda gd /Se Bjärabacken höjd Baggeboda gård Björksjön lit. sjö
Biskopsmåla by Bjäret l. Bjärahagen Saknas Baggeboda gd Björnakärret kärr
Biskopsmåla by /Se Bjärsåkern Saknas Banérs stuga Björnakärret kärr
Biskopsmåla by /Se *Björkahallen gränsmärke Bergahåkan-torpet t. Björna-maderna kärr
Biskopsmåla by /Se Björkesjön sjö Bergakarla-torpet t. Björnamossa-huvud åker
Boa by Björkesjön sjö /Se Berga-kvarnen äldre namn på Rosenfors kvarn Björnamossen odling
Boa by Björkmossemad Saknas Berga-stugan bs. Björngölen göl
Boa by Björksjön sjö Bergatorpet torp Björngölen sjö
Boa by Björksjön sjö Bergatorpet t. Björngölen g.
Boa by /Se Björksjön sjö Berga-torpet = Bergakarlatorpet Saknas Björnsjögölen sjö
Boa by /Se Björkön ö Bergatorpet Saknas Björnsjögölen göl
Boafall by Björnagylet tjärn Bergdalen avs. Björnsjögölen g.
Boafall by *Björnakärret Saknas Bergdalen avs. Björnsjömossarna odlingar
Boafall by /Se Björnakärret (ängsmark?) Bergdalen avs. Björnsjön sjö
Bommarstorp by *Björnasund smalt parti av Raslången Berghem avs. Björnsjön sjö
Bommarstorp by /Se Björngölen g. Berghem traktnamn Björnsjön sjö
Bommarstorp by /Se Björngölen sjö Berghem avs. Björnsjön lit. sjö
Bommarstorp by /Se Björnsjögylet sjö Berghem avs. Björns lid landsvägsbacke
Broby äldre namn på Jämshögs sn, Björnsjögölen sjö Berghem avs. Björstorpa bro bro
Brokamåla by Björnsjögölen sjö Berglyckan avs. Blankamarka-viken vik
Brokamåla by /Se Björnsjön sjö Berglyckan avs. Blankamarken skog
Brokamåla by /Se Björnsjön sjö Bergåsa avs. Blankaviken vik
Danskatorpet Saknas Björnsjön sjö Bergåsa avs. Blankön ö
Eggaremåla by Björnsjön sjö /Se Berntebo lht Blankön ö
Eggaremåla by /Se Blackahejan Saknas Berntsbo, Holje traktnamn Blankön holme
Ekornamåla by /Se Blankatorpet t. Berntsbo lht Blomåkern åker
Ekornamåla by /Se Blankaviken vik Bessatorpet t. Blå mosse odling
Erikstorp by Blankön ö Bevelund avs Blå mossen odling
´Farstorp´ by Blankön ö Bevelund avs. Blåsegölen sjö
*Fiersze maalle Saknas *Blesvik vik Biskopsmåla Saknas Blåsegölen Saknas
Gallasjötorpet Saknas Blåsegylet sjö Biskopsmåla by Blåsegölen g.
Getlycketorpet Saknas Blåsegylet sjö /Se Biskopsmåla by Blåse-vik vik
Gaslunda by Blåsegölen g. Biskopsmåla gd Blåstgölen göl
Gemsiö, se Jämshög by o. sn, Blåsegölen sjö Biskopsmåla by Bläsevik viken
Gemsö, se Jämshög sn Blåsevik vik Björkebacka avs. Brabasta gammal linbastu
Gemsö, se Jämshög by *Bläs(s)e vik vik Björkebacka avs Boafallsbacken en hög backe
Gillaruna by Boa Saknas /Se Björkedal avs. Boafalls backe Saknas
Gillaruna by /Se Boafalls backe höjd Björkedal avs. Boafallsbacken höjd
*Gillesboe f. ladugård Boafallsbacken höjd o triangelpunkt Björkedal avs. Boamark skogsområde
Gillesnäs by Boafalls kronopark kronopark Björkedal avs. Boaudda-marken skog
Gillesnäs by /Se Boafalls kronopark kronopark Björkelund avs Bobos vik
Gillesnäs by /Se Boafallsviken vik Björkelund avs. Bobosa-viken vik
Gränum by *Boafallsö ö Björkelund avs. Bobosa-hallen berghäll
Gränum by Boa hage hagmark? Björkelund avs. Bockakärret kärr
Gränum by Boa mark el. ströby skog Björkelund avs. Bockö, Lilla ö
Gränum by Boa mark skogsområde eller odlad mark Björkeslätt avs. Bockö, Stora ö
Gränum by Boa Ströby utmarker /Se Björkliden avs. Bodarna vik
Gränum by Boddammen (skifte) Björkliden avs. Bollabro-hejan heja
Gränum by Bokebacken höjd Björns-Karla-torpet t. Bollabrokärret Saknas
Gränum by Boldammen (äng och utmark) Björns stuga bs. Bollabroviken vik
Gränum by Bolet (äng) Blankatorpet torp Bommarekärret kärr
Gränum by Bolkällan Saknas Blankatorpet t. Bommareviken vik
Gränum by Bolstycket, Bolängen Saknas Blankatorpet lght Bommareviken vik
Gränum by /Se Bomaretorpet (inlösning) Blombacka avs. Bomsaregölen göl
Gränum by /Se Bommalyckan Saknas Blombacka avs Boskärret kärr
Gränum by /Se Bommareviken vik Blomkvistatorpet t. Bosudden udde
Gränum by /Se Bonadalshejan Saknas Boa traktnamn Brantehall Saknas
Gränum by /Se Bonkahagen Saknas Boa Saknas Brante-lid lid
Gränums Ströby gdr o utmarker /Se Bosabacken (avrösn) Boa by Braskedamm damm
Gåragöl by Bossatorpet (=Bosa-?) (äng) Boa by Braskedamm vik
Gåragöl by /Se Bosudden udde Boa by Brava-liden backe
Gölatorpet Saknas Botilskräkt Saknas Boafall Saknas Braxnagölen sjö
Hagaslättstorpet Saknas Braxnagylet sjö Boafall by Braxnagölen göl
?Harasjömåla gd Brukalyckan Saknas Boafall by Braxnagölen lit. sjö
Harasjömåla by /Se *Brantahall bergshöjd Boafall gd Braxnagölsbäcken bäck
Harasjömåla by /Se Bravatorpet (åker o ljungmo) Boagård Saknas Brean (humle-)hage
Harasjömåla lht /Se Braxnagylet sjö /Se Boahage två gårdar Bredavik vik
Hemmingsmåla by /Se Braxnagölen g. Boa hage utmark Broledet grind
Hjörneborg f. liten befästad borg Braxnagölen sjö Boamark el. ströby en del utflyttade gårdar Brolyckan odling
Hjörneborg f. liten befästad borg *Bredavik vik Boa mark utmarker Broströmviken vik
Holje Saknas Broddadammen (äng) Boanissagården gård Brostugliden backe
Holje by Bromsahejan Saknas Boa ströby Saknas Bruda-bäcken bäck
Holje by Brudakorran vattensaml. /Se Bokelund, norra t. Brud-kurran mindre vattensamling
Holje by Brånagylet tjärn Bokelund, södra t. Brunavången vång
Holje by /Se Brånagylet sjö /Se Bolet en åker Brånagölen en liten sjö
Holje by /Se Brånagölen göl Bommaretorpet t. Brånagölen Saknas
Holje o. Holje, Lilla by, gd /Se Brånagölen sjö Bommarsborg avs. Brånalyckevången vång
Holje by /Se *Brånagölsmossen Saknas Bommarsborg avs. Bräknemarken skog
Hullingaryd gd Brånarna Saknas Bommarstorp Saknas Brännerivägen landsväg
Hullingaryd gd /Se Bräknelyckan Saknas Bommarstorp två gårdar Brännessahallarna ett berg
Håkantorp by Bränn-Nissa hallarna höjder Bommarstorp by Brännissahallarna berg
Hämmingsmåla by *Brännvinshallen råmärke Bommarstorp gd Brännäsehallarna berg
Hässlehult by Brännäsehallarna skog, höjd? o triangelpunkt Braskedamm t. Buskagölen sjö
Hässlehult gd /Se *Buddadammen göl Brogården gård Buskagölen göl
Hökatorpet Saknas *Bulbro agerenn åker Broka - Jössens t. Buskagölen Saknas
Ikornamåla by *Bulbro agerenn f. åker Broka-Lassens t. Byaberget höjd
Jordkullstorpet Saknas Buskabäcken bäck Brokamåla Saknas Bålabromossen mosse
Jämshög by Buskagylet tjärn Brokamåla by Båldamm delv. mosse, delvis odl.
Jämshög by Buskagylet göl /Se Brokamåla by Båts-lyckan odling
Jämshög by och sn Buskagölen g. Brokamåla gd Båtsåkern åker
Jämshög by Buskagölen sjö Broströmmatorpet t. Bäckalyckan odling
Jämshög by Byaberget höjd o triangelpunkt Brostugan bs. Bäckasjögölen Saknas
Jämshög by *Byes skouff skog Bränn-Anders-gården gård Bäckasjön sjöar
Jämshög by Bålabrohejan Saknas Bränn-Masa-torpet t. Bäckasjön, Norra och Mellan två sjöar
Jämshög by *Bålabrokärret Saknas Bränn-Nissa-gården gård Bäckasjön, Mellersta sjö
Karamåla gd /Se *Bålle dammen Saknas Buskatorpet torp Bäckasjön, Norra sjö
?Karstorp by Båtsmanslyckan odlad mark Buskatorpet t. Bäckasjön, Södra sjö
Karstorp by Bäckasjön, Norra sjö Buskatorpet Saknas Bäckasjön, Södra sjö
Karstorp by /Se Bäckasjön, Norra sjö Båts-stugan f.d båtsmanst. Bäckasjön Saknas
Karups torp Saknas Bäckasjön sjö Bäbomma-torpet t. Bägarelyckan odling
Kompagylet sjö /Se Bäckasjön, Mellan och Södra sjöar Bäckatorpet Saknas Bökeliden höjd
Komperskulla by Bäckasjön, Södra sjö Bökelund, Norra o. Södra två torp Bökelyckan f.d. åker
Komperskulla gd /Se Bäckasjön, Norra, Mellan o. Södra sjöar /Se Böketorpet torp Dalahejan heja
Komperskulla gd /Se *Bäckasjövad bäck Dalen ett antal utflyttade gårdar Dalaviken vik
Kyrkan kyrka Bökegyl tjärn Dalen gårdar Dalavägen landsväg
*Kyrkhult Saknas Bökemarken Saknas Dammfästet avs Dalängamossen m.
Kärrabol by Bökeviken vik Dammfästet avs. Dammarna (fiske-)dammar
Kärrabol by /Se Bösatäppe Saknas Danskagården gård Dammas åker åker
Kärrsjömåla by /Se Dalen åker? Danskagården gård Dammen kärr
Kärrsjömåla by /Se Dammen odlad mark Danskagården gd Dammen förr kvarndamm numera kärr
?Kärrsjömåla by Dammen odlad mark Danskatorpet t Danmarksbacken en skogsbacke
Kärrsjömåla gdr o. by /Se Dammgylet sjö /Se Danske-Görans-torpet t. Danskabacken skogshöjd
Lafogdatorpet Saknas Danemansåkern Saknas Delfina-torpet t. Danskagölen sjön
Ljungryda by Danskagylet (eller Danska sjön) sjö /Se Djupadal avs. Danskamarken skog
Ljungryda by Danska sjön (Danskagylet) sjö /Se Djupadal avs. Danska-mossarna odlingar
Ljungryda by /Se *Die göl göl Djursa-gården gård Delfina-lyckan odling
Ljusaryd by *Die göl göl Drag torpet t. Djupavik vik
Ljusaryd by /Se *Djupaviken vik Eggaremåla eller Ikornamåla traktnamn Djupsjön sjö
Ljusaryd gd /Se Djupsjön sjö Ekbacken avs. Djupsjön sjö
Ljusaryd (f.d. Skrivaremåla) by /Se Djupsjön sjö Ekbacken avs. Dröspegöl göl
Lommarstorpet Saknas Domedagstorpet, Domedagsbacken backe Ekbacken avs. Dröspegölen sjö
Långatorpet Saknas Drakasten Saknas Ekbacken avs. Dröspagölen g.
Masketorpet Saknas Dröspagölen göl Ekeberg avs. Dämmesgölen sjö
Mats-Olas gd Dröspagölen sjö Ekeberg avs. Dämmet Saknas
Nybygden by Dröspegylet sjö Ekeberga avs. Dämmetsgölen göl
Nybygden gd /Se Dröspegyl(et) göl /Se Ekeberga avs. Dämmetsgölen göl
Nybygden gd /Se Dröspegylet sjö /Se Ekedal avs. Dämmet, Norra och Södra två små sjöar
Nyteboda by Dämmesgylet tjärn Ekedal avs. Dämmet, Södra göl
Nyteboda by /Se Dämmesgylet tjärn /Se Ekedalen avs Dämmet, Lilla Saknas
Nyteboda by /Se Dämmet småsjöar Ekedalen avs. Dämmet, Norra göl
Nyteboda by /Se Dämmet, Södra och Norra sjöar /Se Ekehem lht Dämmet, Stora Saknas
Nyteboda, Lilla by /Se Dämmet, Norra och Södra sjöar Ekelund avs. Dämmet små sjöar
Näbbeboda by Dämmet, Norra o. Södra sjöar /Se Ekelund avs. Dämmetsliden backe
Näbbeboda gdr /Se Dämmetsgölen g. Ekelund avs. Dämmetsmossen odl. mosse
Näslösatorpet tp /Se Dämmetsgölen sjö Ekerydet, Norra o. Södra två gårdar Döragölen liten sjö
Odasjöslätt gdr /Se Dönarebacken Saknas Ekerydet, Norra t. Döragölen göl
Olofström köping /Se Döragylet sjö Ekerydet, södra t. Döragölen g.
Olofström samh. /Se Döragylet sjö /Se Ekerydet bostadsområden Ekebacken ekskog
Pieboda by Döragölen å Eklunden avs. Ekeberg höjd
Pieboda by /Se Döragölen sjö Eklunden avs. Ekeryds-mossen odlad mosse
Pieboda by /Se Egylet tjärn Ekornamåla traktnamn Ellegölen Saknas
Prästgården Saknas Ekebrännan Saknas Ekudden avs. Elmarebäcken bäck
Pälsatorpet Saknas Ekerydsplan en plan i Olofström Ekudden avs. Elmarekärret avs
Ramnamåla (Rävnamåla) by Ekåker Saknas Ellemareskär avs. Entuvan större tuva
Ramnamåla by /Se Ellegölen g. Engesborg avs. Eskilahallar berghällar
Ramnatorpet Saknas Ellegölen sjö Erik-Jössa-gården gård Eskila-kärr kärr
Ramnemåla by /Se *Ellegölshall Saknas Erik-Pella-gården gård Eva-,Evegölen Saknas
Regneboda by *Ellegölskärr Saknas Erikstorp Saknas Falkön ö
»ryssyæ» se Rösjö (numera Lilla o. Stora) gdar *Elmarekärret Saknas Erikstorp by Falkön ö
Rägneboda gdr /Se *Enön Saknas Erikstorp by Falkön holme
Rägneboda (f.d. Schramsemåle) by /Se *Enön holme Eriktorp t. Farabolsvägen vägen
Rävnamåla by Erslycke Saknas Erikstorp gd Fastabacken höjd
Röan by *Espernis agir åker Fastatorpet torp Fastavången vång
Röan by *Espernis agir f. åker Fastatorpet t. Feremarken skog
Röan by /Se Evagölen g. Fasta-torpet f.d torp Feremarken skog
Röan by och gd /Se Evagölen sjö Fastatorpet t. Feremossen odl. mosse
Rödhult by /Se Falkön ö Fast-Ola-torpet t. Ferön ö
Röhult, Norra och Södra byar Falkön holme Figgero avs. Ferön ö
Rö(d)hult, Norra o. Södra byar Falkön ö Figgero avs. Ferön holme
Rö(d)hult, Södra o. Norra byar Falkön ö Finnbera-torpet t. Fiksa-åkern åker
?Rösjö by Fastatorpet (äng) Flyborgstorpet torp Filke Saknas
Rösjö by Fernmarkaängen Saknas Forntomta avs. Filkesjön sjö
Rösjö (numera Lilla o. Stora) gdar Ferekärret (Furu-) Saknas Forntomta avs. Felkesjön sjö
Rösjö gd /Se Ferön ö Fridhem avs Filkesjön sjö
Rössjö by Ferön ö Fridhem avs. Finnabäcken Saknas
Rössjö by Ferön ö Fridhem avs. Finre-åkern åker
Rösjö by *Filkesbo- (resp. Filkesboa-) sjö sjö Fridhem avs. Fliboklintar berghällar
Rösjö, Lilla eller Rösjö, Norra gd /Se Filkesjön sjö Fridhem avs. Frickasundet sund
Rösjö, Stora eller Rösjö, Södra by /Se Filkesjön sjö Fridhem avs. Frickasundet sund
Sandbäckstorpen kärr Filkesjön sjö Fridhem lht Fröagölen en liten sjö
Schramsemåle (nuv. Rägneboda) by /Se Filkesjön sjö Fridhem avs. Fröamossen odling
Skallmöte by Filkesjön sjö /Se Fridhem avs. Fröa-hejan heja
Skallmöte by /Se Filkesjön sjö Friskagården numera riven gård Funtadråsamossen odl. mosse
Skallmöte (f.d. Svarfvareboa?) by /Se Filkesjön sjö Fritsatorpet torp Furahejorna hejor
Skatabrotorpet Saknas Filkesjön sjö Fritsa-torpet t. Furesjön, Lilla Saknas
Skjutsmåla by Filkesjön sjö /Se Fritsatorpet t. Furen lit. sjö
Skjutsmåla by /Se Filkesjön sjö /Se Fröjdesalen en jämn och stenfri åker Furan, Lilla sjö
Skjutsmåla by /Se Filkesjön sjö /Se Furulund avs. Furebäcken Saknas
Skjutsmåla by /Se *Filkesjöviken vik Furulund avs. Furesjön, Lilla sjö
Skramsemåla gdr /Se *Filkir sjö /Se Furulund avs. Furegölen göl
Skrivaremåla (nuv. Ljusaryd) by /Se Finnabäcken vattendrag Furulund avs. Furegölen sjö
Skräddaretorpet Saknas Finnabäcken bäck /Se Furutorp avs. Furön ö
Skyås gd /Se *Fjäranahallen höjd Furutorp avs. Furön holme
Skåningatorpet,-stycket Saknas *Fjärhanadra trol. en höjd Fuseboda hmn Fusmarken skogsområde
Slöseremåla (nuv. Kärrsjömåla) by /Se Fjärhanadra höjd? Fältatorpet f.d Båtsmanstorp Fuse-vägen väg
Smedtorpet åker o, äng *Fjärhanahallen bergshöjd Färgare-gården gård Fyrenshall sten
Soppstugutorpet Saknas *Fjärhanahallen bergshöjd /Se Gamlebo avs. Fåglamossarna odl. mossar
Spinkatorpet Saknas Fjärhanahallen bergshöjd /Se Gamlebo avs. Fåglamossen en mosse
Svansatorpet Saknas *Fjärhanahallen bergshöjd /Se Gamma-gården gård Fåglamossen mosse
Svarfvareboa (nuv. Skallmöte) by /Se *Fjärhanahallen bergshöjd Gaslunda Saknas Fägölen, Stora och Lilla sjöar
*Svenstorp Saknas *Fjärhanedraget sänka(?) Gaslunda by Fägölen, Lilla göl
Svenstorp (nuv. Harasjömåla) by /Se *Fjärhane hall råmärke Gaslunda by Fägölen, Stora göl
*(i) Thorstabirke Saknas *Fjärhanekärret kärr Gaslunda by St. Fägölen göl
Tomakulla by *Fjärhunahallen höjd Gassa-torpet t. Fäle-mosse odling
Tommakulla by /Se *Flakakärret Saknas Getatorpet torp Förtorpa-ån å
Trulsatorpet Saknas Fläskakroken (äng) Getatorpet t. Gallsjöbacke höjd
Uggleboda by *Folahallen råmärke Getatorpet torp Gallsjön, Stora och Lilla två relativt stora sjöar
Uggleboda by /Se Frickasundet sund Getatorpet t. Gallsjön, Stora sjö
Ungerstorp Saknas Fröagylet tjärn Getatorpet t. Gallsjön, Lilla sjö
Varhallatorpet (äng) Fröagölen göl Getatorpet Saknas Gallsjön Saknas
Värmatorpet Saknas Fröagölen sjö Get-Eriks-gården gård Gallsjön, Stora sjö
  Fröakärret (äng) Gillaruna traktnamn Gallsjön sjö
  Fröjdesalen åker /Se Gillaruna Saknas Gallån Gallsjöarnas utlopp
  Fröjdesalen åker /Se Gillaruna by Gall-ån å
  Fröjdesalen åker /Se Gillaruan by Gallån å
  Furebäcken bäck /Se Gillaruna gd Galten sten (förr ovan vattenytan)
  Furegylet göl /Se Gillesnäs Saknas Gaslundabron bron
  Furegölen sjö Gillesnäs by Gaslundasjön Saknas
  Furen, Lilla sjö Gillesnäs, Norra och Södra två gårdar Gaslundasjön Saknas
  Furen, Lilla sjö /Se Gillesnäs by Gaslunda-ån å
  L. Furesjön sjö Gillesnäs gd Gaslundaån Saknas
  Furesjön, Lilla sjö Gillesnäs by Gatebäcken b.
  *Furubäcken bäck Gisla-Jons-gården gård Gategylet sjö
  *Furusjöbäcken bäck Gjemsjö traktnamn Gategylet sjö
  Furön holme Gläntan avs. Gategölen sjö
  Furön ö Go(d)mannatorpet gård Gategölen göl
  Furön ö Godmanna-torpet t. Gategölen g.
  Fusebo torp (åker) Granbacka lht Gategölen liten sjö
  *F(y)rsjön sjö Granelund avs. Gategölen göl
  Fyrs torp (åkeromr.) Grimma-stugan f.d bs. Gategölen g.
  *Fåglamossehall Saknas Grodatorpet torp Gategölen sjö
  *Fåglamossen Saknas Grodatorpet t. Gategölen göl
  Fåglamossen Saknas Grodatorpet t. Gategölen g.
  *Fåglamossen Saknas Gränum traktnamn Gat(e)gölsbäcken bäck
  *Fäbron bro Gränum Saknas Gategöls-bäcken bäck
  Fägylet sjö Gränum by Gategylsbäcken Saknas
  St. Fägölen göl Gränum by Gategölsbäcken bäck
  Fägölen, Stora sjö Gränum by Gategölsmossen mosse
  *Färeviken parti av Raslången Gränum by Gatgölsmossen odl. mosse
  Föleskärret (åker) Gränumsby station Gatelyckan odling
  Gallsjöbacke backe Gränumsby poststation Gat-svedjan svedjefall
  Gallsjön (resp. Gallsjön, St.) sjö Gränumsdal samh. Getabacken s. udden
  Gallsjön (resp. Gallsjön, St) sjö Gränums ströby en del utgårdar Geta-kloster stenröse
  Gallsjön Saknas /Se Gränums ströby gårdar (o utmarker) Geta-lyckan åkerlycka
  Gallsjön sjö /Se Gräshallen gård Get-Eriks-brunnen brunn
  Gallsjön sjöar Gröndala avs. Gil[l]e Saknas
  Gallsjön sjöar Gröndala avs. Gillesjön sjö
  Gallsjön sjöar Gumma-gården gård Gillesjön sjö
  Gallsjön, Lilla sjö Gumma-gården gård Gillesjön sjö
  Gallsjön, Stora och Lilla sjöar Gunnebo villa Glasbacken stenbrott (kvarts)
  Gallsjön, Lilla sjö Gustensbo avs Godejons-backe höjd
  Gallsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Gåragöl Saknas Gonarpahallarna berghällar
  Gallsjön, Stora, Västra sjö Gåragöl by Grebba-hölen djup håla
  Gallsjön, Stora, Östra sjö Gåragöl by Gretemossen odl. mosse
  Gallsjön, Stora, Östra sjö Gåragöl by Grimma-lyckan odling
  *Gallån å Gåragöl by Gränumsdal dal
  Gallån å Gåsetorpet torp Gränumsåsen ås
  Gallån å Gåsatorpet t. Gräshagen hage
  Gallån å /Se Gåsatorpet t. Gräsmohallen mohallen
  Gaslundasjön sjö /Se Gåsetorpet t. Grävingamossen odl. mosse
  Gategylet tjärn Gäddekärr torp Gröffebacken skogsbacke
  Gategylet sjö Gäddekärr t. Gubbabacken en skogsbacke
  Gategylet sjö Gäddekärr gd Gubbalyckan odling
  Gategölen sjö Gjärsänden torp Gubba-åkern åker
  Gategölen sjö Gärdsände t. Gumma-bäck bäck
  Gategölen göl Gärsänden gd Gumma-hallarna berghällar
  Gategölen sjö Gölatorpet t. Gumma-vång vång
  Gategölen g. Hagaberg traktnamn Gårdviken vik
  Gategölen sjö Hagaberg lht Gåsabäcken bäck
  *Gatubäcken Saknas Halekulla lht Gåsadammsgölen liten sjö
  *Gemssö Norre wong f. vång Halensvik avs. Gåsadammsgölen göl
  *Getakärrsön holme Halensvik avs. Gåsadammsgölen g.
  Getakärrsön holme Halla-Bengta-gården gård Gåsadammsmossen odling
  Gille sjönamn? /Se Hallaberget gård Gåsamossen odling
  *Gilleporsbäck Saknas Hallagården gård Gängesåkern åker
  Gillesjön sjö Hallen Saknas Gärds-ände-viken vik
  Gillesjön sjö Hallendal avs. Gölabitarna åkrar
  Gillesjön sjö Hallendal avs. Gölamossarna odl. mossar
  Gillesjön sjö /Se Hansa-Pella-torpet t. Gölen, Norra och Södra två små sjöar
  Gillesjön sjö /Se Harasjömåla Kronopark Gölen, Norra göl
  *Giskenehallen gr. Hara(sjö)måla by Gölen, Södra göl
  *Store girager åker Harasjömåla gd Gölen, Nedre sjö
  *Syndre girager åker Harasjömåla Saknas Gölen, Nederste göl
  *Girager, Store f. åker Hasselbacken avs. Gölen, Överste göl
  *Girager, Syndre f. åker Havanna avs. Hagudden spetsen på den halvö
  Gislastycket Saknas Havanna avs. Hagudden udde
  Glassarna (åker) Hemmingsmåla Saknas Halabron bron
  Gaslundaån å Hemmingsmåla by Halabron landsvägsbron
  Granevång åker, äng? Hämmingsmåla by Halabroviken nordändan av sjön
  *Gravarekärret sumpmark Henriksdal avs. Halabrovägen vägen
  *Gravarekärret sumpmark Henriksdal avs. Halabäcken Saknas
  *Gravarekärret myr /Se Hesslehult traktnamn Halakärret kärr
  Grickahagen Saknas Hesslehult traktnamn Halen sjö
  Grottan ö? Himmelsberget lht Halasjön sjön
  Grytån å Hjortatorpet torp Halen sjö
  *Grüssens tofft åker Hjortatorpet = Fast-Ola-torpet Saknas Halen sjö
  *Grüssens tofft f. åker Holje traktnamn Halen stor sjö
  Gräggehagen (åker) Holje Saknas Hallaberget mindre berg
  *Grälehallen Saknas Holje by Hallaberget berg
  Gränumsdal dal Holje by Hallagölen göl
  Gränumsåsen höjd o triangelpunkt Holje by Hallagölen lit. göl
  Gränumsåsen ås Holje by Hallagölen sjö
  *Gräsmohallen Saknas Holje, lilla by Hallagölen göl
  Grävingakurran (avrösn) Holje, stora by Hallagölen sjö
  Grävingamossen mosse /Se Holje by Hallagölsbäcken bäck
  Grävingamossen odlad mosse /Se Lilla Holje gård Halla-lyckan odling
  *Grävingsten råmärke Holje by Hallasundet sund
  Gubbåkern Saknas Holje by Hallasundet sund
  Gullbergs vik vik Holje by Hallön skogsområde
  Gummabäck bäck /Se Holje, Lilla Saknas Hararävens grav Harasjöns åker
  Gylabacksåkern Saknas Hullingaryd Saknas Harasjön sjöar
  Gåsadammsgylet tjärn Hullingaryd gård Harasjön, Västra och Östra två sjöar
  Gåsadammsgölen å Hullingaryd by (gård) Harasjön, Västra sjö
  Gåsadammsgölen sjö Hullingaryd gd Harasjön, Östra sjö
  Gåsetorpet Saknas Hultadalstorpet torp Harasjön två sjöar
  Gåsåker Saknas Hultadals-torpet t. Hatta-liden lid
  Gäddegyl tjärn Håkantorp Saknas Heja, Södra heja
  Gäddekroken Saknas Håkantorp by Heje-hallen berghäll
  ?Gärdslestenarna råmärke Håkantorp by Hejeliden landsvägsbacke
  Gölen, Övre och Nedre sjöar Håkantorp by Hejladammen odling
  Gölåker Saknas Hägga-torpet t. Hejlamossarna odlingar
  Hagabrännan Saknas Hämmingsmåla gd Hejle-mossarna odlingar
  *Hagtornshallen råmärke Hässlehult traktnamn Hemgölen göl
  *Halabron Saknas Hässlehult Saknas Hemgölen Saknas
  *Halabäcken bäck Hässlehult by Hemgölen liten sjö
  Halabäcken bäck /Se Hässlehult by Herabackarna backar
  Hala kärret sank mark Hässlehult gdr Hera-hölen djupt ställe
  Halen sjö Högadal lht Hermans höl djupt ställe
  Halen sjö Högadal avs. Himmelsberget mindre berg
  Halen sjö /Se Högalund avs. Himmelsberget berg
  Halen sjö Högalund avs. Himmelsberg berg
  Halen sjö Högatoft avs. Hjärtagölen sjö
  Halen sjö Högholmen torp Hjärtagölen göl
  Halen (-sjön) sjö /Se Högholmen t. Hoffön ö
  Halen sjö /Se Höjden t. Holjeån Saknas
  Halen sjö /Se Idebo avs. Holjeån den å
  Halen sjö /Se Idekulla avs. Holje-ån å
  Halenbadet friluftsbad Ikornamåla traktnamn Holmarestycke vång
  Hallaberget berg Ikornamåla Saknas Hubbalyckan odling
  Hallabrånerna Saknas Ikornamåla by Hubbamossarna odlingar
  Hallagylet sjö Ikornamåla by Hullingagölen göl
  Hallagylet sjö /Se Ingelund avs Hullingagölen lit. sjö
  Hallagölen sjö Ingelund gård Hullingarydsgöl sjö
  Hallagölen sjö Ingvare-torpet t. Hullingaryd-göl göl
  Hallagölen g. Isakatorpet torp Hultadalsbron bro
  Hallagölen sjö Isakatorpet t. Hultadals-vik vik
  Hallagölen göl /Se Isakatorpet torp Humla-vången vång
  Hallahejan Saknas Johansberg avs. Humleåkern åker
  Hallakärrslyckan Saknas Johansberg avs. Hundsjöbäcken bäck
  *Hallanäset udden Jonas-Svens-gården gård Hundsjö-kärret kärr
  Halla näset näs Jons-Nissa-gården Saknas Hundsjölyckan odling
  Halla sundet sund Jonstorp torp Hundsjön sjö
  *Halleberget f. berg Jonstorp t. Hundsjön sjö
  *Hallebiers agir åker Jämerdalen en åker som är mycket stenig Hundsjön sjö
  *Hallebiers agir f. åker Jämshög traktnamn Hundsjön lit. sjö
  Hallåker Saknas Jämshög eller Gjemsjö traktnamn Hvilsjön sjön
  *Hammelsten råmärke EJREG EJREG Håkantorpaklint Saknas
  Hampåker Saknas Jämshög Saknas Håkantorpsmosse odling
  Haraklövshejan Saknas Jämshög by Håkantorpsån Saknas
  Harasjömåla höjd o triangelpunkt Jämshög by Håkantorpsåsen en bergås
  Harasjömåla kronopark kronopark Jämshög by Håkantorpsåsen höjd
  Harasjön, Västra sjö Jämshög nybild. fst Håkan-åkern åker
  Harasjön, Östra sjö Jämshögsby station järnvägsstation Håll-dammen Holjeåns utlopp
  Harasjön, Östra sjö Jänget två små åkrar Häggamossarna odlingar
  Harasjön, Östra sjö Järnbergslund avs. Hälnarebacken höjd
  Harasjön, Västra och Östra sjöar Karlsro avs. Hängdoven kärr
  Harasjön, Stora o. Lilla sjöar Karstorp Saknas Hängdoven en liten tjärn
  Haraspjällen (åker) Karstorp by Hästakurran vattenpöl (damm)
  Harsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Karstorp by Höga bjär en bergås
  Hasåker Saknas Karstorp gd Högaberg höjd
  Havudden udde Norra Kasstorp lght Högelycka odling
  Hejlet Saknas Karstorps mark utmark Högrås skogklädd sluttning
  Hejsjön sjö Killekussa-torpet t. Höjde-liden backe
  Hejsängen Saknas Klostugan stuga Höjds-liden backe
  Helgers kräkt Saknas Knuten avs. Hölta, Västra skogsmark
  Hemgylet tjärn Knuten avs. Höltarna skogarna
  Hemgylet sjö /Se Knuten lht Höneliden backe
  Hemgylet göl /Se Knut-Lassa-torpet t. Hönsön ö
  Hemgölen göl Knutsgård gd Hönsön ö
  Hemgölen sjö Knutsgården gård Hönsön holme
  *Heye, Syndre och Østre f. ängar Knutstorp torp Höstakärret kärr
  Himmelsberget höjd Knutstorp gd Hösthagakärret kärr
  Himperyggarna åker Knutstorpet t. Hösthagaliden backe
  *Hjorta vad gränsmärke Kogården gård Igelgölen göl
  *Hjularemossen Saknas Kompa-gården Saknas Igelgölen göl
  Hjärtagylet sjö Komperskulla Saknas Igelgölsbäcken b.
  Hjärtagylet sjö /Se Komperskulla by Iglagölen en liten sjö
  Hjärtagölen sjö Komperskulla gd Igel-kurra-mossen odl.
  Hjärtagölen sjö Komperskulla två gårdar Igel-kurran kärr
  *Hjörnesjön sjö Kristatorpet t. Igel-kärret kärr
  *Hoid agerenn f. åker Kristinedal avs. Immeln sjö
  ?Holjeån å Kristinedal avs. Immeln sjö
  Holjeån å Krokatorpet Saknas Immeln stor sjö
  Holjeån å Krokuddatorpet t. Ingvaremossarna delvis odlade mossar
  Holjeån å Krokudden torp Jeppadamm damm
  Holjeån å /Se Krokyxan avs. Jesknahallen berghäll
  Hopahejan Saknas Krokyxan avs. Johannesheja heja
  Hopåkern Saknas Kråketorpet torp Johansberg bergshöjd
  Hopön äng Kråketorpet t. Jungfrubacken höjd
  Hullingagyl sjö /Se Kråketorpet torp Jätta-Gälet en flat sten med en fördjupning i form av en fot
  Hullingagylet sjö Kulltorp gård Jössa-hejan heja
  Hullingagylet sjö /Se Kulltorp gård Jössa-lyckan odling
  Hullingagölen göl Kärrabol Saknas Kaffebäcken b.
  Hullingagölen göl Kärrabol by Kaffehålan sänka
  Hullingagölen sjö Kärrabol by Kalkonbacken skogsbacke
  *Hullis wong f. vång Kärrabol gd Kalle kurra kärr
  Hultadalsviken vik Kärrsjömåla Saknas Kalvagölen, Norra och Södra två sjöar
  Hultadammen, Hultarhagen Saknas Kärrsjömåla by Kalvagölen, Norra och Södra två sjöar
  Hultakällan Saknas Kärrsjömåla gd Kalvagölen, Södra göl
  Hultaskiftet Saknas Kärrsjömåla by Kalvagölen, Norra göl
  Hultet utmark Lagga avs. Kalvagölen små gölar
  *Hundsbobergen utmark Lagga avs. Kalvagölsmossen odl. mosse
  *Norra Hundsjö kärr Saknas Lagga avs. Kalva-hagen hage
  Hundsjön sjö Lagga avs. Kalvaviken vik
  Hundsjön sjö Lexa-torpet t. Kalva-åkern åker
  Hundsjön sjö Lilianborg avs. Kara-hejan heja
  Husåkern Saknas Liljeborg lht Karahejan inhägn.
  Huvudet åker Lillekarla-torpet t. Karahejebäcken Saknas
  Huvudkroken äng Lillgumma-Nissa-torpet Saknas Karla-lycka odling
  Hybenekulle utmark Lill-Gumma-torpet torp Karla-vången vång
  Hylbackarna Saknas Lillgumtorpet torp Karstorpsklint en höjd
  Hågena kärr kärr Lillgumtorpet t. Karstorps klint höjd
  Håkantorpsåsen ås med triangelpunkt Lillgumtorpet t. Kassabovik vik
  Håkantorpsåsen (Byaberget) höjd o triangelpunkt Lill-Jössa-Bengtas t. Kattön en liten ö
  Håkanstorp åker Lilianborg avs. Kattön holme
  Håkatorpet äng Lillängen traktnamn Kidahagen hage
  Håla kärr äng Lindbacken avs. Kidön ö
  Hålldammen vik Lindbacken avs. Kiön ö
  Hålorna åker Lindbergshagen ägodel Kiön ö
  Hålängen Saknas Lindkullen avs. Kiön holme
  Häjladammen natn, /Se Lindkullen avs. Klappholtsmossen odl. mosse
  Häjlamossarna mossar /Se Lin(d)slättalyckan avs. Klintarna höjder
  Häjlamossarna mossar /Se Linnebergshaven gård Klövhallen råm.
  *Hängedåven tjärn Linslättalyckan avs. Knaggaliden landsvägsbacke
  Härkullen Saknas Lise-stugan bs. Knaggatäppet odling
  Härsåkern Saknas Ljungatorpet t. Knaggekärr kärr
  *Hässebäck bäck Ljungryda Saknas Knaggekärr Brokamålas största mosse
  Hästahallarna höjder Ljungryda by Knuts-åkern åker
  Hästakroken Saknas Ljungryda by Koklippan berg
  *Hästbäck bäck Ljungryda gd Kola-hallen berghäll
  Hästhagen hage? Ljungryda by Kolgölen liten sjö
  *Häxhanahallen trol. ett berg /Se Ljungrydavången avs. Kompagylet sjö
  Höga bjär backe? Ljusaryd Saknas Kompagölen göl
  *Höga damm mosse Ljusaryd by Kompagölen g.
  Höga toft terräng? Ljusaryd by Kompagölen en liten sjö
  Högerås utm Ljusaryd gdr Kompen åker
  Höjrås ås /Se Lofthem avs. Kompaliden backe
  Höka torpet äng o. åker Lofthem avs. Koppare-kärret kärr
  Höks åker Saknas Lommakulle avs. Krejlalyckan åkerlycka
  Hönsön ö Lommakulle avs. Krejlet åkerlycka
  Hönsön ö Lugnahem avs. Krekta-backarna skogsområde
  Ideberget berg Lugnahem avs. Krektåkern åker
  Igelgölen göl Lugnet avs Krekten odling
  Igelgölen sjö Lugnet avs Krokanabben udde
  Igelhejan Saknas Lugnet avs. Krokhölen djupt ställe
  Iglabäcken Saknas Lugnet avs. Kroksjöbäck Saknas
  Iglahagen Saknas Lusa-gården gård Kroksjön sjöar
  Ilarehagen Saknas Lusaryd by Kroksjön, Lilla sjö
  Immeln sjö Lusa-torpet t. Kroksjön, Stora sjö
  Immeln sjö Lyckan avs. Kroksjön sjöar
  Immeln sjö Lyckan avs. Kroksjön, Lille sjö
  Immeln sjö /Se Lyckåsa kvarn Kroksjön, Stora sjö
  Immeln sjö Lysebackarna utmarker (gårdar) Kroksjön, Södra den sydligaste viken
  Immeln sjö Lönneborg traktnamn Krokudden den stora halvön
  Immeln sjö Majetorp t. Krokudden udde
  Immeln sjö /Se Maj-Pella-torpet t. Krok-åkern åker
  Immeln sjö Malbergsola-torpet t. Krutbacka-liden lid
  Immeln sjö Mariedal avs. Kråkeberg höjd
  Immeln sjö Mariedal avs. Kråke-åkern åker
  Immeln sjö Maryhill avs. Kråkön ö
  Immeln sjö Mariehäll avs. Kråkön ö
  *Immemelsjön sjö Mariehäll avs. Kråkön holme
  *Imsjö sjö Martins torpet t. Krämme-viken vik
  Ingvarstorp utmark Maryhill avs. Kullarna odlingar
  Jämmerdalen åker /Se Massagården gården Kullbergs kärr kärr
  Jämmerdalen åker /Se Mattsa-Jona-stället Saknas Kungamossen odl. mosse
  Jämmerdalen åker /Se Mortens-torp t. Kungshallabacken höjd
  *Jämshögs å Saknas Månsatorpet t. Kungshallabacken en höjd
  Järsända viken vik Månsbo lht Kungshallabacken höjd
  Kaffabäcken bäck /Se Måntatorpet t. Kungshallabacken Saknas
  Kaffalyckan, Kaffahejan Saknas Mörka-Pella-gården numera riven gård Kurregölen Saknas
  *Kajnatuvkärret Saknas Nilsbo avs. Kvarnabacken höjd
  Kallakärr ängsm. Nilsbo avs. Kvarna-bäcken bäck
  Kalvagylet, Norra tjärn Nilsbo avs. Kvarnadammen damm
  Kalvagylet, Södra sjö Nostrar avs. Kvarnahaga-bäcken bäck
  Kalvagylet gölar /Se Nostrar avs. Kvarnahagen hage
  Kalvagölen två gölar Nybygden Saknas Kvarnahejan heja
  Kalvagölen, Norra och Södra sjöar Nybygden by Kvarngölen g.
  Kalven sjö Nybygden by Kvarn-åkern åker
  *Karahejebäcken Saknas Nybygden gd Kyrksundet sund
  Karbasen åker Nygård avs Källarebacken liten höjd
  Karladamm Saknas Nygårda avs. Kämpa-viken vik
  Karpadammen naturnamn(?) Nyhem kronojägarboställe Kärringabacken en skogsbacke
  Katteskärvet Saknas Nyhem gård Kärrabol-lid höjd
  Kattön ö Nyhem lht Kärrabols ekebacke ekbestånd
  Kialyckeåkern Saknas Nyteboda Saknas Kärrabolsmossen odling
  *Kille hallen råmärke Nyteboda kronodomän Kärrsjöbäcken bäck
  *Kircke agir f. åker Nyteboda by Kärrsjömåla myrar kärr
  *Kircke agir f. åker Nyteboda, Lilla gård Kärrsjön Saknas
  *Kircke ryggene f. åkrar Nyteboda, lilla gård Kärrsjön sjö
  Kiön ö Nyteboda gd Ladkärret kärr
  Kiön lit. ö Nytorpet torp Ladufogdebäcken bäck
  *Kiön ö Nytorpet t. Ladufogdegölen Saknas
  Kiön ö Näbbeboda by Lafogde-gölen Saknas
  Kiön ö Näbbeboda Saknas Ladufogdeudden liten udde
  Kiön ö Näbbeboda by Ladumossen Saknas
  Kiön ö Näbbeboda gdr Lafogdehejan heja
  Kiön ö /Se Näbbeboda, Norra gård Lafogdamossen odling
  Kladdarna åker Näbbeboda, Södra gård Lafogdavången vång
  *Klingremossen Saknas Näbbeboda, norra gård Lassabackarna skogshöjder
  Klintakärret Saknas Näbbeboda, södra gårdar Lassabron bro
  Klintarna höjd (er) Näsatorpet torp Lassa-marken skog
  *Klovhallen råmärke Näsatorpet t. Lassamossarna odlingar
  *Klövasten råmärke Näslösa-torpet t. Lassavången vång
  *Klövhall råmärke Odasjöslätt torp Lede kyrka stenkummel
  *Klövhallen råmärke Odasjöslätt t. Led(e)-åker åker
  *Klövhallen råmärke Odasjöslätt gd Lede-stycket åker
  *Knaggakärr Saknas Odentorp t. Led-åker åker
  Knaggaliden backe /Se Ola gummesa-torpet t. Lekaregölen göl
  Knaggamossen Saknas Olasjöslätt t. Lekaregölen göl
  Knaggängen Saknas Olofsholm avs. Lekaregölen sjö
  Knallängen Saknas Olovsholm avs. Lemmetsmosse odling
  Knapaåkrarna Saknas Olofström bruk Lillagölen liten sjö
  Kolgylet, (= Pengagylet) göl /Se EJREG EJREG Lillagölen Saknas
  Kolgölen göl Olovström bruk Lillagölen göl
  Kolgölen sjö Olsborg avs. Lillagölen göl
  Kompagylet tjärn Olsborg gård Lillagölen liten sjö
  Kompagylet (även Norragyl) sjö /Se Olsborg gård Lilla Holjedammar två gölar
  Kompagölen sjö Orsjöhagen avs. Lillekroksjö-mossen odling
  Kompen åker Orsjöhagen avs. Lillevång vång
  *Kompersjö (=Kompagylet?) sjö /Se Orta-Pella-gården gård Lillön ö
  Koppalädret, Kuppalädret åker o. äng Ortas gd Lillön lit. ö
  *Korsbacken Saknas Orta-Sven-gården gård Lindbacken höjd
  Koviken vik Oskarsborg avs. Lindbergsmossen odling
  *Kringlemossen Saknas Oxahejan en åker Linnebergshagen omr.
  Krokalyckan åker Parkudden avs. Lisebacke höjd
  Kroken Saknas Parkudden avs. Ljungakärret kärr
  Krokhagen Saknas Petrifors f.d. bruk Ljungmossen odling
  *Kroksjöbäck bäck Pieboda Saknas Ljungslätten slätt (delvis odlad)
  Kroksjön sjö Pieboda by Ljusaryd-liden backe
  Kroksjön, St. sjö Pieboda by Loftegölen liten sjö
  Kroksjön sjö Pieboda gdr Loftegölen göl
  Kroksjön, Lilla sjö Pieboda by Lohallagölen sjö
  Kroksjön, Stora sjö Pisagården gård Lohallagölen göl
  Kroksjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Putsaretorpet t. Lohallagölen lit. göl
  Kroksjön, Stora och Lilla sjöar Ramnamåla traktnamn Lohallen berg
  Krokyxan åker Ramnamåla eller Rävamåla traktnamn Lohallen berghäll
  Krokåkern Saknas Ramnamåla Saknas Lohallen en sten
  *Kronbök träd /Se Ramnamåla två gårdar Lommagylet sjö
  *Kronbök gränsmärke Ramnamåla by Lommagölen, Norra o. Södra två sjöar
  Krubbehagen Saknas Ramnamåla gd Lommagölen, Södra göl
  Kråkehagen, Kråkehejan Saknas Ramnamåla by Lommagölen g.
  Kråkåkern Saknas Rasmus-gården gård Lommagölen göl
  Kråkön ö Regneboda by Lommagölen göl
  Kräkten Saknas Rislycke Saknas Lommagölen g.
  Kulparna åker Rislycke gård Lommagölen göl
  Kungagraven fornlämning Rislycke gård Lommagölen sjö
  *Kungamossen Saknas Rislycke gd Lommagölsmossen odl. mosse
  Kungshallabacken höjd o triangelpunkt Rosendal avs. Lunnarna åkrar (med skogiga kullar)
  Kungshallabacken höjd o. triangelpunkt Rosendal t. Lunnavägen vägen
  *Kungshallen stenhäll Rosendal avs. Lusa-backen backe
  *Kungshallen råmärke Rosendal avs. Lusa-vången vång
  *Kungsmossen Saknas Rosenfors avs. Lusekulle bergshöjd
  Kurralyckan Saknas Rosenfors avs. Lycka odling
  Kurråker Saknas Rosenfors kvarn kvarn Lysebackarna skog
  *Kuserÿs äng Rosenhall lht Långakärr kärr
  *Kuserys f. äng Rosenhill avs. Långakärr kärr
  Kutten Saknas Rosenhill gård Långresarna kärr
  Kvarnabäcken bäck Rosenhill gård Långalycka lycka
  Kvarnabäcken bäck Rosenhill kvarn Långåkern åker
  *Kvarndammen göl Rosenhill gd Lärkedalen dal
  Kvarnen kvarn Rosenlund lht. Löten delvis odlat område
  Kvarngölen göl Ryssagården gård Maden, Stora kärr
  Kvarngölen sjö Ryssbacka gd Margylet sjö
  Kyrksundet sund Råängen gård Magölen göl
  *Kåraberget Saknas Råängen gård Magölen göl
  *Källebäck Saknas Råängen gd Margölen en liten sjö
  *Källebäckskärr Saknas Rágneboda Saknas Magölsbäcken bäck
  Käppaledslyckan Saknas Rägneboda by Malanabben udde
  Kärret åker Rävamåla traktnamn Mariedal promenadväg
  Kärrsjön sjö Rävamåla Saknas Markelyckan åker
  Kärrsjön sjö Rävapella-torpet t Markamossen odling
  Kärrsjön sjö Rävatorpet torp Marka-mossen åker
  Kärrsjön sjö Rävatorpet t. Markatsbod-liden landsvägsbacke
  Kärrsjön sjö Rävatorpet t. Mask-hejan heja
  Kärrsjön sjö Röan Saknas Maspes-Månsa vång vång (f.d. torp)
  *Ladfogdabäcken Saknas Röan by Mellanvången åkerområdet
  Ladfogdegylet vik Röan by Mellanvången åkerområde
  Ladfogdeviken vik Röan gd Mellanmarken skog
  Ladufogdabäcken bäck /Se Rödhult Saknas Mellansjö-hagarna hagar
  Ladufogdagylet, (=Hallagylet) göl /Se Rödhult, Norra by Mellanvången vång
  Lafogdegylet (=Hallagölen) göl /Se Rödhult, Södra by Mellan-ön ö
  *Lafotaudden Saknas Rödhult, norra by Mellanön holme
  Laggarna ängsmark Rödhult, södra by Missionsåkern åker
  Lammagylet (även N. Lommagölen) göl /Se Rödhult gdr Mjöldrängen sjö
  Lammagylet (även Lommagylet) sjö /Se Röshultatorpet torp Mjölhallen en stor sten
  Lammagylet (även N. Lommagylet) sjö /Se Röshultatorpet t. Mjölkudden udde
  Lammagylet (även S. Lommagylet) sjö /Se Rösjö traktnamn Mjölången sjö
  Landemärkesbäcken bäck /Se Rösjö Saknas Mjölången sjö
  Lassavik vik Rösjö, Stora tre gårdar Mjölången sjö
  Latoften, Laåker Saknas Rösjö, Lilla gård Mjölången långsmal sjö
  Ledalyckan Saknas Rössjö Västra traktnamn Mjölångsbäcken bäck
  Ledhagen Saknas Rösjö, Västra by Mjölångsbäcken b.
  *Ledhallen råmärke Rössjö Östra traktnamn Mjölångsgölen liten sjö
  Ledstycket Saknas Rösjö, östra gård Mjölångsgölen göl
  Ledsåker(n) Saknas Rösjö gd Mjölångsgölen g.
  Lekaregylet tjärn Sakrisatorpet t. Moagölen liten sjö
  Lekaregylet, (även Lekaregölen) sjö /Se Sandbackatorpet torp Moagölen göl
  Lekaregölen göl Sandbackatorpet torp Moagölsmossen odling
  Lekaregölen sjö Sandbäckatorpet t. Moaklinten bergshöjd
  Lekaregölen, (även Lekaregylet) sjö /Se Sandhem avs. Mohalla-marken skogen
  Lekaregölen sjö /Se Sandhem lht Mohallen berg
  *Lerbrokärret Saknas Sandhem avs. Mohallen skogshöjd
  Lerorna Saknas Sare stuga bs. Mossagölen, St. Saknas
  Lerviks kläpp Saknas Saxatäppet t. Mossagölen en liten sjö
  Lexenstorp (äng) Sibba-gården gård St. Mossagölen Saknas
  Lexhejan,Lexmossen Saknas Sillatorpet t. Mossen odling
  *Leversjöbäck bäck Simsatorpet avs. Mossen, Lilla odling
  Lillagylet tjärn Simsatorpet avs. Målabackarna odlingar
  Lillagylet, (=Ormagylet) göl /Se Sjötorpet torp Målabackarna höjder
  Lilla gölen göl Sjötorpet t. Månsavik vik
  Lillagölen sjö Sjötorpet, Norra o. Södra två torp Märket åker
  Lillagölen sjö Sjötorpet, norra t. Möllemossen odlad mosse
  Lillesjön del av sjö Sjötorpet, södra t. Mörtagölen Saknas
  *Lille ö ö Sjövik avs. Nabbarna skogsbacke
  Lillön ö Sjövik avs. Nedregölen g.
  Lillön ö Sjövik avs. Noge-bro bro
  Lindbacken backe Skallmöte Saknas Noge lidar backar
  *Linge kulle agir åker Skallmöte by Norragöl Saknas
  *Lingekulle f. åker Skallmöte by Norrehage hage
  Linnebergshagen Saknas Skallmöte gd Norrelycka åkerlycka
  Linnebergshagen skog Skidan en åker Norremossagölen Saknas
  Linnebergskärr kärr Skjutsmåla Saknas Norremossagölen g.
  Linnekullslyckorna Saknas Skyssmåla by Norremosse odling
  Ljungaryda bäcken bäck Skjutsmåla by Norrön ö
  *Ljungrydadamm parti av Holjeån Skjutsmåla gd Norrön Saknas
  *Ljungryda damm damm Skogdalen avs. Norrön ö
  *Ljungryadamm damm Skogen lht Nybrötet åker
  *Ljungryadamm utvidgning av å /Se Skoghem gård Nybrötet odling
  *Ljungry(a)damm damm Skoghem avs. Nybygda-bäcken bäck
  *Ljungry(a)damm damm Skoghem gård Nyeheja heja
  Ljungudden udde Skogslund avs. Nyhacket åker
  Loftegylet igenvuxen göl (?) Skogslund avs. Nytegölen sjö
  Loftegylet, (=Loftegölen) göl /Se Skräddare-Månsa-torpet t. Nytegölen kärr
  Loftegölen göl Skönviken avs. Nytegölen göl
  Loftegölen sjö Skönviken avs Nyvångarna odlingar
  Loftegölen, även Loftegylet göl /Se Smedstorpet torp Nyvången vång
  *Loftegölskärret Saknas Smedtorpet t. Nyvångsmossen odling
  *Lohall Saknas Solbacka traktnamn Nyvångsåkern åker
  *Lohall höjd Solbacka avs. Näset en halvö
  *Lohall höjd Solbacka lht Näset udde
  *Lohall höjd Solhem lht Näset halvö
  Lohallagylet tjärn Solhem avs. Näset halvön
  Lohallagölen göl Solhem lht Näslösa-bäcken bäck
  Lohallagölen sjö Sona-torpet t. Nävrakärret Saknas
  *Lohallen sten Sorkstugan bs. Odensjön sjö
  *Lohallsberget Saknas Sotaretorpet t. (numera rivet) Odensjön sjö
  *Lohallsmossen Saknas Spinka-torpet t. Odensjön lit. smal sjö
  Lommagylet tjärn Stavsberg avs Ola Jeppsön ö
  Lommagylet, Norra sjö Stavsberg avs. Ola Jeppsön ö
  Lommagylet, Södra sjö Stenbacka avs. Olajeppsön holme
  Lommagylet sjö /Se Stenbacka avs. Ola-Lassa-mossen odl. mosse
  Lommagölen, Norra göl /Se Stentorp traktnamn Ola-Lassa-vägen väg
  Lommagylet, Södra göl /Se Stentorp avs. Olas-Bengte-vång vång
  Lommagölen g. Stentorp avs Olapersa-hagen hage
  Lommagölen sjö /Se Stenåkra avs. Olasjö Saknas
  Lommagölen sjö Stenåkra avs. Ola-Svenna-bäck bäck
  Lommagölen sjöar Stockatorpet torp Olunda berg berg
  Lommagölen sjöar Stockatorpet t. Or(ed)sjön, Lilla sjö
  Lommagölen, Norra och Södra sjöar Stockatorpet t. Or(ed)sjön, Stora sjö
  Lummebäck bäck /Se Strandhem avs. Orsjön, Stora och Lilla två sjöar
  Lundamustarna åker Strandhem avs. Oredsjön Saknas
  Lundbergs backe höjd Strandhem avs. Orlunden sjö
  Lunnatorpet äng Strandhem avs Orlunden sjö
  Lustigs torp utmark Strömsberg avs. Orlund sjö
  Lysebackarna Saknas Strömsberg avs. Orlunden sjö
  Långasjögyl tjärn Strömsborg avs. Orlundsån, Östra å
  Långasjön sjö Strömsborg avs. Orlundsån, Västra å
  Långsmalen åker Strömshage avs. Orlundsån, Västra och Östra sjön Orlundens utlopp
  Låpakorran inäga Strömshage avs. Ormabäcken bäck
  Låpalyckan Saknas Strömsnäs avs. Ormagölen Saknas
  Lönsåkrarna Saknas Strömsnäs avs. Ormagölen Saknas
  *Maglefors trol. fors eller fall Strömsvik avs. Ormakärra-liden backe
  *Maglefors trol. fors eller fall Strömsvik avs Ormakärret kärr
  *Maglefors trol. fors eller fall Stubbatorpet torp Oxastycket åker
  *Maglefors sten sten /Se Stubbatorpet t. Pate-backen backe
  Magylet tjärn Stubbatorpet t. Patehejan heja
  Magylet eller Magölen göl /Se Störna torpet t. Patron-marken skog
  Magölen sjö Störnatorpet t. Pelavik lit. vik
  Magölen sjö Stövsåkra gård Pella-marken skog
  Magölen eller Magylet göl /Se Stövsåkra gård Pengagölen nu delv. torrlagd lit. göl
  *Magölsbäcken bäck Stövsåkra gd Penga-hallarna berghällar
  *Magölskärret Saknas Surtorpet torp Persa-ån å
  *Maglefors trol. fors /Se Svanatorpet t. Pers-Håkan-mosse odl.
  *Maglefors trol. fors eller fall Svaneborg avs. Pestabacken skogsbacke
  Malanabben udde Svaneborg avs. Plantera-hagen plantskola
  Massa damm Saknas Svarta granitberget avs. Potte-viken vik
  *Medelön holme Svartakärr två gårdar Prästabäcken bäck
  Mellan-Bäckasjön sjö Svartakärr gårdar Pukakärret förut kärr, nu delv. odl. delv. sank mark
  Mellomön ö Svartakärr smågårdar Putsaremossen odl. mosse
  *Mellanö ö Svenstorp avs Pyttestenen råm.
  Mell. Bäckasjön Saknas Svenstorp avs. Rackarebackarna kullar
  *Mellum agerenn åker Svenstorp avs. Rackare-hallarna berghällar
  *Mellum agerenn f. åker Svenstorp äldre namn på Tommakulla Rackarehålan större grop
  Mjälldrängen sjö /Se Svenstorp avs. Raggamossaviken vik
  Mjöldrängen sjö Sylatorpet Saknas Raggamossen odl. mosse
  Mjöldrängen sjö Sävastugan bs. Ramlösa slätt, numera odlad
  Mjöldrängen sjö /Se Sävatorpet t. Ransingaön Saknas
  Mjöldrängen sjö Sävatorpet t. Raslången sjö
  Mjölkudden udde Sävdalen lht Raslången en relativt stor sjö
  Mjölången sjö Sävtorpet torp Raslången sjö
  Mjölången sjö Sävtorpet torp Raslången stor sjö
  Mjölången sjö Södergård gd Rasmus-mad kärr (numera odl.)
  Mjölången sjö Södermad avs. Rejsabäcken bäck
  Mjölången sjö /Se Södragården gård Rokullabackarna höjder
  Mjölången sjö /Se Södragården gård Romme-åkern åker
  Mjölången sjö /Se Södragården gård Roparelyckan åkerlycka
  Mjölången sjö /Se Södrasundskvarn avs. Rudesjön sjö
  Mjölångsbäcken bäck /Se Södrasundskvarn avs. Rudesjön sjö
  Mjölångsgylet tjärn Sörtorpet t. Rudesjön lit. sjö
  Mjölångsgylet göl /Se Thule lht Ryda-åkern åker
  Mjölångsgölen göl Tofta avs. Rydet åker
  Mjölångsgölen sjö Tomakulla traktnamn Ryssalidarna backar
  Mjörta dalen Saknas Tommakulla traktnamn Ryssberget berget
  Moagylet tjärn Tommakulla Saknas Råbockahejan heja
  Moagylet sjö /Se Tommakulla by Råbocka-kärren kärr
  Moagylen, (=Mörtagylet) göl /Se Tommakulla by Råbockakärret förr kärr, nu odl. mossar
  Moagölen g. Tommakulla gd Råkullaviken vik
  Moagölen sjö Tommakulla kvarn Saknas Rånnbacka-mossarna odlingar
  *Moagölsmossen m. Toppelille-Svenna-torpet t. Rånnebacken skogshöjd
  *Moaklinten bergshöjd Torrahem gård Råsabäck bäck
  Morshålaäng Saknas Torrahem t. Råsakärret kärr
  Mossagylet, Stora tjärn Torrahem gd Råsakärret k.
  Mossagylet, Stora, eller Mossagölen, Stora göl /Se Torseke traktnamn Räl-bäcken bäck
  Mossagölen göl Torseken avs. Rälgölen, Lilla sjö
  Mossagölen, Stora sjö Tosta avs. Rälgölen, Lilla göl
  Motorpa vallen idrottsplats Truet t. Rälgölen göl
  Mulasjön sjö Trulsa-gården gård Rävabäck bäck
  Myren myr Trulsa-torp t. Rävafrälsaren berghäll
  *Måkehallen råmärke Tåck-Ola-torpet t. Rävensdamm liten sjö
  Måshallarna skär Tåpella-torpet t. Rävensdamm göl
  Möllehejan Saknas Tå-torpet t. Rävensdamm först göl, nu utdik. o. odlad
  Mörkahejan Saknas Uddatäppet f.d. torp Röde-bäcken bäck
  Mörtagylet, förr Moagylet göl /Se Uddentorp gård Rödeåkern åker
  Nabben udde Uddentorp avs. Rödhulta-marken skogsområde
  Nedre damm odlad mark Uggleboda Saknas Röeliden backe
  Nedra gylet sjö Uggleboda by Röemarken skog
  Nedragylet eller Gölen, Nedre göl /Se Uggleboda by Rösjö-sjön Saknas
  *Niteån å Uggleboda gd Rövkurran kärr
  *Noge å Saknas Viktorsdal avs Sadeln sten
  Norra dämmet sjö Viktorsdal avs. Sadeln ett grund
  Norragyl sjö Vilhelmsro avs. Sand-liden backe
  Norragyl, (=Kompagylet sjö /Se Vilhelmsro avs. Sarelid landsvägsbacke
  *Norra göl Saknas Villan avs. Sara liar två mycket branta liar
  Norrelid avrösn Villan avs. Saxa-lyckan odling
  Norremosagylet göl /Se Vångagårdarna två gårdar Sibbahage hage
  Norre wong åkerområde Väktare-Nissa-torpet t. Sibbakärr kärr
  Norrön ö Värmatorpet t. Signalhallen stor sten
  Norrön ö Värmatorpet t. Signalhallen en väldig sten
  Norrön, Lilla ö Värmatäppet Saknas Signalhallen höjd
  Norrön, Stora ö Åbacken avs. Signalhallen Saknas
  *Nya Fjärhanahallen bergshöjd Åbacken avs. Silke-kärren kärr
  Nybrötet åker /Se Ådala avs. Silla-hejan heja
  Nybrötsåker Saknas Ådala avs. Silla-mossen odling
  *Nyrevik vik Ådala avs. Sjunke-mossarna odlingar
  *Nyta, (=Nyleån?) å /Se Ådala avs. Sjunkemossen odling
  Nytebodaviken vik /Se Åke-gården gård Sjunkemossen mosse
  Nytebodaviken vik /Se Åke-kvarnar kvarn Sjömossarna mossar
  Nytebodaviken vik Åkerstorp avs. Sjömossen odl. mosse
  Nytebodaviken vik Åkärret ett antal gårdar Sjöändahagen hage
  Nytebodaviken vik Åkärret gårdar Skallmöte göl Saknas
  Nytebodaviken vik Åsjödal gård Skansagölen göl
  Nytebodaviken vik /Se Åsjödal gård Skansarna (snaphane-)skansar
  Nytegylet tjärn Åtorp avs. Skansa-viken vik
  Nytegylet f. göl /Se Åtorp avs. Skofotakärret Saknas
  Nytegölen Saknas Äggaremåla, Eggaremåla by Skogarevång(en) vång
  Nytegölen (resp. Nytegylet) sjö Äggaremåla gd Skogarna, Norra Saknas
  Nytegölen sjö Ällmarrekärr en åker av mossjord Skogarna, Västra Saknas
  *Nytegöls å Saknas Älvkullen avs. Skogarna, Östra Saknas
  *Nytevik vik Ängesberg lht Skofotakärret kärr
  *Nyte å å Ängesborg avs. Skoghusa-liden lid
  *Nytteå å /Se   Skrapsjögölen sjö
  *Nytteå å /Se   Skrapsjögölen Saknas
  Nyteån å /Se   Skrapsjögölen lit. göl
  *Näset Saknas   Skrapsjön sjö
  Näset Saknas   Skrapsjön Saknas
  Näset näs   Skrapsjön lit. sjö
  Näset näs   Skrikedammen numera torrlagd o. uppodlad damm
  Näslösabäcken bäck /Se   Skrivarehagen hage
  Näverkärret sank mark   Skräddarebäcken bäck
  Nävrakärret odling   Skräddar-Ola-lyckan åkerlycka
  Odensjön sjö   Skrängölen en liten sjö
  Odensjön sjö   Skrängölen göl
  Odensjön sjö   Skrängölen lit. göl
  Odensjön sjö   Skräpesjön sjö
  Odensjön sjö /Se   Skräpgölen göl
  Odensjön sjö /Se   Skumpeheja heja
  Odensvalekärret kärr /Se   Skye sjö
  Ohällsgärdsåkern Saknas   Skyebäcken b.
  Ola Jeppsön ö   Skye-marken skog
  Ola Jeppsön holme   Skyesjömossen odling
  Ola Jeppsön ö   Skyesjön sjö
  Ola Jeppsön ö   Skyesjön en relativt stor sjö /Se
  *Olaperslå å   Skye-sjön sjö
  Orbacken udde   Skyesjön sjö
  Oredsjön Saknas   Skye-åker åker
  Oredsjön Saknas   Skånsegölen sjö
  Oredsjön, Stora och Lilla sjöar   Skånsegölen lit. göl
  Ore(d)sjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Slätemosse odlingar
  Orlunden sjö   Slättemosse torvmosse
  Orlunden sjö   Smörhallarna berghällar
  Orlunden sjö   Smörtoppen två stenar på varandra (fyra alnar högt)
  Orlunden sjö   Snapphanegrottan stengrotta
  Orlunden sjö   Snapphanehallen berghäll
  Orlunden sjö   Snapphane-ladan numera riven lada
  Orlunden sjö   Snapphanestugan jordgrotta
  Orlunden sjö   Snickareliden landsvägsbacke
  Orlunden sjö /Se   Snickaremossen odl. mosse
  Orlunden sjö /Se   Snickarevången vång
  *Orlunds mosse Saknas   Snokahölen djupt ställe
  Orlunds ån, Västra å   Snärjet åker
  Orlundsån, Västra och Östra åar   Snärjet skogssnår
  Orlundsån, Västra å   Snärj-udden åker
  Orlundsån, Östra vattendrag   Snöfleboda-marken skog
  Orlundsån, Västra o. Östra åar /Se   Snöfleboda-ån å
  Ormabäcken bäck /Se   Sona-boken stort boketräd
  Ormagylet, (även Lillagylet) göl /Se   Sparsammas-hejan heja
  Ormahejan Saknas   Spel-Nissagölen Saknas
  Ormaryet åker   Spira-lidarna backar
  *Orsjön sjö   Spring-liden backe
  Orsjön, Lilla sjö   Springlid-viken vik
  Orsjön, Stora sjö   Spydammsgölen sjö
  *Orsjö ör sten   Spydammsgölen göl
  Oåkern Saknas   Spörahagen hage
  Pannåkern, Pannängen Saknas   Stads-bäck bäck
  Pelle hejl åker   Stallåkern åker
  Pelorna Saknas   Staraviken vik
  Pengagylet, (även Kolgylet) göl /Se   Starsjön sjö
  Per Göings damm od.   Stasjön sjö
  Persatorpet åker   Stasjön sjö
  Persaån å /Se   Stenbergamossen odl. mosse
  Petre plan öppen plats i Olofström   Stenhagaåker åker
  Peyters åker Saknas   Stenhagen skog
  Pickahagen åker och ängsm.   Stenhages-backe höjd
  Plankehålan åker   Stockamossen en mosse
  Planterebrännan Saknas   Stockamossen odl. mosse
  Pottens håla äng   Storelycka åker
  *Preste dallen äng   Stormossegöl göl
  *Preste dallen f. äng   Storelycka odling
  *Preste lyckenn åker   Storåkern åker
  *Prestelyckenn f. åker   Storön ö
  *Preste mussen äng   Storön den största ön
  *Preste mussen f. äng   Storön holme
  Prästabäcken bäck /Se   Stripan en stor åker
  Pukakärret (åker)   Stråkahejan heja
  Puk(a)lycka Saknas   Stupbrante-lidar backar
  *Pyttestenen råmärke   Stutahallen berghäll
  Pålsdalen Saknas   Stö-backen backe
  *Ramslången sjö   Störnavången vång
  Raslången sjö   Stövsadammen kärräng
  Raslången sjö   Sundanabben udde
  Raslången sjö   Sutarekullen höjd
  Raslången sjö   Svalbäckaviken vik
  Raslången sjö   Svalhallen sten
  Raslången sjö   Svansavången vång
  Raslången sjö /Se   Svarta damm, - mosse torrlagd o. odl. mosse
  Raslången sjö   Svartadammen kärr
  Raslången sjö   Svartahejan heja
  Raslången sjö   Svartahåla kärr
  Raslången sjö   Svartakärr kärr
  *Raslången sjö /Se   Svartekärr kärr
  Raslången sjö /Se   Svart(a)mossarna odlingar
  Raslången sjö /Se   Svartavik vik
  *Reisebäcken bäck   Svartavik vik
  Rejsabäcken bäck /Se   Svartavik vik
  Rejletäppet, Rejlehagen Saknas   Svartaviksmossen odl. mosse
  Risåker Saknas   Svarte Varhalla berg
  *Ronnetorpsjön sjö   Svartmossa-viken vik
  Ropekullen kulle?   Svartsjön sjöar
  Ropekullen kulle   Svartsjön, Stora och Lilla två sjöar
  Ropekulleåkern Saknas   Svartsjön Saknas
  Rosslången sjö   Svartasjön, Stora sjö
  Rosslången sjö /Se   Svartasjön, Lilla sjö
  Ros(s)lången sjö   Svenna-vången vång
  Rovekullarna åker   Svinebohallarna berghällar
  Rudesjön sjö   Svinebohejan heja
  Rudesjön sjö   Sylaviken vik
  Rudesjön sjö /Se   Sågmölle-backen höjd
  Rumpekärr ängsm.   Sågmölledammen damm
  Rumpåkern Saknas   Såg-Mölle-viken vik
  Ryggarna Saknas   Sävalyckan odling
  *Rygghallen berg   Sävalyckan åkerlycka
  ?Ryggåkern Saknas   Sävatäppet odling
  *Ryhallen Saknas   Söderön ö
  Ryssberget höjd /Se   Söderön södre ön
  Ryåkern Saknas   Söderön ö
  *Råbockakärret Saknas   Södralycka åkerlycka
  Råsabäck bäck /Se   Södramosse odl. mosse
  *Råsakärret Saknas   Södrevång vång
  *Råsakärret Saknas   Tebacken skogshöjd
  Råsamarken Saknas   Tigg-gubba-hålan vattensamling
  Råsåkrarna Saknas   Tittebacken höjd
  *Rälbäcken Saknas   Tjura-berget berg
  Rälbäcken bäck   Tjura-mossen odling
  Rälbäck bäck /Se   Tjurehall stor sten
  Rälgylet, Lilla tjärn   Tjurmossen mosse
  Rälgylet, Stora o. Lilla sjöar /Se   Tjuva-hallen berghäll
  Rälgölen Saknas   Tjärsjön sjö
  Rävabäck bäck /Se   Tjärsjön en relativt stor sjö
  *Rävadammen mosse   Tjärsjön sjö
  Rävakurran åker   Tjärön ö
  *Rävakärret Saknas   Tjärön ö
  *Rövareviken parti av Raslången   Tjärön holme
  Rävensdamm damm   Tocka-vången vång
  Rävensdamm sjö   Tofta åker
  Rävens damm göl /Se   Toftesvägen landsväg
  Rävensdamm, (även Dammgylet) liten sjö /Se   Toften slåtteräng
  Rävåkern Saknas   Togölen liten sjö
  Röebäcken bäck /Se   Togölen g.
  Rönnåker Saknas   Togölen göl
  Rössjösjön eller Agrasjön sjö /Se   Toreviken södra änden av Ugglebodasjön
  Rövkorran vattensaml. /Se   Tornödet åker
  Rövkurran kärr /Se   Torparemarken skog
  Röängen Saknas   Torparemarken skog
  *Sadelsten råmärke   Torparevångarna vången
  Saxmölleviken vik   Torpatäppet odling
  Sibba kärr kärr   Torsahallen berghäll
  *Siellekulle f. åker   Torsahallen bergshöjd
  *Sielle kulle agir åker   Torvikshallar ett berg
  Signalhallen (Boafallsbacken) höjd o triangelpunkt   Trallön ö
  *Silkekärret Saknas   Trall-ön ö
  *Sjunkemossen Saknas   Trallön holme
  *Sjunkemossen Saknas   Trane-maden kärr
  Sjöbacken höjd   Trankärr kärr
  *Sjökörka möjl. gränssten /Se   Trehörningen sjö
  *Sjökörka något föremål /Se   Trinteheja heja
  *Sjökirka något föremål   Trollhallen en stor sten
  *Sjökörka möjl. föremål   Träteskog-backarna skogsbackar
  *Sjökörka sten sten   Tuavrå äng
  Sjömossen mosse   Tuesjön sjö
  Skallebacken Saknas   Tuesjön sjö
  *Skallmöte göl göl   Tuesjön sjö
  *Skallmöte göl g.   Tulstorpa-bro bro
  Skansen skär?   Tullstorpa bro Saknas
  Skidåkern Saknas   Tullstorpsån Saknas
  *Skinnatosbäcken b.   Ture-åker åker
  Skogshejorna sank mark   Tute-backen höjd
  *Skramsjö f.d. sjö? /Se   Tute-backen höjd
  Skrapsjö gyl tjärn   Tuvesjön sjö
  Skrapsjögylet göl /Se   Tuvesjösmader kärr
  Skrapsjögölen sjö   Tuvesjömarken skogen
  Skrapsjön sjö   Tuvudden udde
  Skrapsjön sjö   Tuegölen göl
  Skrapsjön sjö   Tvegölen liten sjö
  Skrapsjö(n) sjö /Se   Tvegölen num. torrlagda gölen
  *Skräddarehallen råmärke   Tvätthallen berghäll
  Skrängylet tjärn   Tåkahejan heja
  Skrängylet sjö /Se   Tåkasjön sjö
  Skrängölen göl   Tåkasjön sjö
  Skrängölen sjö   Tåkasjön sjö
  *Skya kyrka råmärke   Tåkasjön lit. sjö
  *Skye bäck bäck   Tå-liden backe
  Skyebäcken bäck   Tångarna en utmark
  Skyebäcken bäck /Se   Tången åker
  Skyebäck bäck /Se   Tå-Nissa-åkern åker
  Skyesjön Saknas   Tärnhallarna hällar
  Skyesjön Saknas   Uddahallen flyttblock
  Skyesjön sjö   Udda-täppet åker
  Skyesjön sjö /Se   Uddevass vassvik
  Skyesjön (Stora o. Lilla) sjöar /Se   Ugglebodasjön Saknas
  Skyesjön, Stora Saknas   Ugglebäcken bäcken
  Skyesjön, Lilla del av Stora Skyesjön   Uggle-mossen odling
  Skyesjön sjö /Se   Ugglesjön sjö
  Skånsegylet tjärn   Ugglesjön sjö
  Skånsegylet sjö /Se   Ugglesjön Saknas
  Skånsegölen sjö   Ungsvala-kärret kärr
  Skårbäck gränsbäck /Se   Valasjön sjö
  *Skårhallen stenar   Valhalla ett c:a fyrtio högt berg
  Skäragyl tjärn   Vallakärret kärr
  Skärvudden udde   Varhall(a) hög och brant berghäll
  *Slättemosse Saknas   Varhall, Svarta hög o. brant berghäll
  Slätte mosse mosse   Vibjörnagölen göl
  *Smörhallen råmärke   Vibjörnagölen sjö
  *Smörtockabäcken Saknas   Viebäcken bäck
  *Smörlocken höjd eller gränssten /Se   Vielången sjö
  *Smörtocken möjl. gränssten   Vielången sjö
  *Smörtocken gränssten   Vielången lång sjö
  Smörtocken sten   Vielången sjö
  *Smörtocken möjl. gränssten   Vielångsbäcken Saknas
  Snok ön ö   Vielångsgropen bäcken
  Snärjahagen Saknas   Vielångsmarken skog
  Snärjudden udde   Vilbänka-liden lid
  Snöfleboda ån den östligaste av de tre åar   Vile boken Saknas
  Snövlebodaån å   Vilhelms heja heja
  *Soggesön holme   Vilshultsån å
  Sparralyckan Saknas   Vil-tuv-boken stort boketräd
  Spejl åker   Vitasand lit. vik
  Springlidviken vik   Vitavatten sjö
  Spydammgylet göl /Se   Vitavatten sjö
  Spydammsgylet tjärn   Vitavatten sjö
  Spydammsgölen göl   Vitavatten en relativt stor sjö
  Spydammsgölen sjö   Vitavatten sjö
  Starra viken vik   Vitavatten sjö
  Stasjön sjö   Vitavatten sjö
  Stasjön sjö   Vitavatten sjö
  Stasjön sjö   Vitavattens-lyckan åkerlycka
  Stasjön sjö /Se   Vitavattens-lyckan åkerlycka
  *Stenorabacken skog   Vitavattens-marken skog
  Stifsåkrarna Saknas   Vitgölen g.
  Stor sjön del av sjön Halen   Vridebacken backe
  Storön ö   Vångagölen, Stora o. Lilla två små sjöar
  Storön ö   Vångagölen, Lilla göl
  Storön ö   Vångagölen, Stora göl
  Strängeln sjö   St. Vångagölen göl
  Ströbyn höjd   Vångagölen, Västra göl
  *Stövsadammen kärräng   Vångagölen göl
  Stöfsahejan Saknas   Vångagölen g.
  *Sundanabben Saknas   Vångagölen, Västra och Östra två små sjöar
  Surskogsskiftet Saknas   Vångagölen sjö
  *Sutarekullen Saknas   Vångagölen, Östra göl
  *Svanhallen råmärke   Vångaliden lid
  *Svarta damm mosse   Vångamossen odl. mosse
  *Svarta kärr mosse   Vångasjön sjö
  Svartakärr kärr   Vångasjön sjö
  *Svarteviken vik   Vångasjön sjö
  *Svartsjöbäcken sannolikt bäcken   Vångasjön sjö
  *Svartsjökärret Saknas   Vägg-hallen berghäll
  Svartsjön sjöar   Vägghallen berg
  Svartsjön sjöar   Väster-lyckan odling
  Svartsjön, Lilla sjöar   Väste(r)viken vik
  Svartsjön, Stora och Lilla sjöar   Västervång vång
  Svartsjön, Stora sjö   Västreåker åker
  Svartsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Vävahallen berg
  *Svenshall råmärke   Yxnamossen odling
  *Syndre hallebiers agir åker   Ysnamossen mosse
  *Syndre heye äng   Ågölen en liten sjö
  *Syndre wong åkeromr.   Ågölen göl
  Synneråkern Saknas   Ågölen g.
  Sågdammen damm   Åhejan heja
  Sällehögen fornminne   Åkakvarnar kv.
  Sällåkrarna Saknas   Åkerbrunns-viken vik
  *Sävkorran Saknas   Åkerhagen hage
  Söderön ö   Åkerlyckan odling
  Södra dämmet sjö   Åkes bro bro
  Södra gylet tjärn   Åkärren kärr
  Söderön ö   Åkärret avs.
  Tjuramossen od.   Ålagylet sjöar
  Tjuvakullshagen Saknas   Ålagölen, Stora och Lilla två små sjöar
  Tjärsjön sjö /Se   Ålagöl, Lilla göl
  *Tjärö ö   Ålagöl, Stora göl
  Tjärön ö   Ålagölen Saknas
  Tjärön ö   Ålahallen häll
  Tjärön ö /Se   Ålahejan heja
  Toften, Toftåkern Saknas   Ålakisteliden lid
  Togylet tjärn   Ålastenen grund
  Togylet göl /Se   Åmossarna mossar (odlade)
  Togölen göl   Åsarydet åker
  Togölen sjö   Å-åkern åker
  Tokullen betesmark   Å-åkern åker
  *Torparekullekärret Saknas   Ällegölen en liten sjö
  Torrbrånen åker   Ällegölen göl
  Torsa hallen udde   Ellegölen göl
  Trallön ö   Äll(e)gölskärret Saknas
  Trallön holme /Se   Ällekärret kärr
  Trallön ö   Älmarekärr förut kärromr., nu odl.
  Trallön ö   Änghagakärret kärr
  *Trananacken höjd   Äng-haga-viken vik
  *Tranekärret kärräng   Ängahagen hage
  *Tranekärrsmossen Saknas   Ängnarna kärr (numera odlade)
  *Tranenacken höjd /Se   Ärta-liden landsvägsbacke
  *Tranenacken höjd /Se   Äspegölen göl
  *Tranenacken höjd   Ävegölen göl
  Tregylet tjärn   Evegölen sjö
  Tregylet göl /Se   Evagölen g.
  *Trehörnarör möjl. någon höjd med tre toppar /Se   Ävegölsmossen odl. mosse
  *Trehörna Rör möjl. höjd med tre toppar /Se   Öanabben en halvö
  *Trehörnarör möjl. höjd m. tre toppar (ev. gränsstenar)   Öasjön sjö
  *Trehörnarör möjl. höjd m. tre toppar (ev. gränsstenar)   Öasjön sjö
  *Trehörnarör något föremål /Se   Öasjön sjö
  *Trehörnehall Saknas   Öasjön sjö
  *Trehörnerör råm.   Öasjön sjö
  Trehörningen sjö   Ön trakten kring Örviken
  Trehörningen sjö   Ön, Norre ö
  Trehörningen sjö /Se   Ön, Södre ö
  *Treskiltehallen råmärke   Örnabben udde
  Trintalyckan åker   Örsjön sjö
  Trintåker Saknas   Örsjön sjö
  Trollakräkten Saknas   Örsjön sjö
  *Trollö ö   Örsjön sjö
  *Trulsamossen Saknas   Örsjön sjö
  Trätehejan Saknas   Örsjön Saknas
  Trätelycke, Trätetoften Saknas   Örsten sten
  Tuesjön sjö   Örviken den sydostl. viken
  Tuesjön vik   Östragölen en liten sjö
  Tuesjön sjö   Östragölen g.
  Tuesjön sjö   Övre gölen göl
  Tuesjön del av sjön Filkesjön /Se   EJREG EJREG
  *Tuesjösundet sund   EJREG EJREG
  *Tuesjövik vik   EJREG EJREG
  *Tullstorpa å Saknas   EJREG EJREG
  Tutabacke backe /Se    
  *Tuvan gränsmärke    
  *Tuvsjön vik    
  Tvegylet två utvidgningar av Gallån /Se    
  *Tvegöl gölar    
  *Tve göl två utvidgningar av Gallån    
  Tvegölen göl    
  Tvegölen sjö    
  *Tvegölsbäcken bäck    
  *Tvegölskärret Saknas    
  Tvåmarkaängen Saknas    
  Tvätthallarna hällar?    
  Tåkasjön sjö    
  Tåkasjön sjö    
  Tåkasjön sjö    
  Tåkasjö(n) sjö /Se    
  Tången äng    
  Tången åker /Se    
  Törnåker Saknas    
  Ugglebodasjön sjö    
  Ugglebodasjön sjö    
  Ugglebodasjön sjö    
  Ugglebäcken bäck /Se    
  Ugglehejan Saknas    
  Ugglesjön sjö /Se    
  Ungsvalakärret kärr /Se    
  *Uppresesten råm.    
  *Uveberget berg?    
  *Vaadtt engen äng    
  *Vaadtt engen f. äng    
  Valhall berg /Se    
  Valhall berg /Se    
  Valhalla höjd, »ättestupa»    
  Valhallaberget berg /Se    
  *Vallmuren råmärke    
  Varhalla, Svarte berg /Se    
  *Svarta Varhallen berg    
  Vasakärret (äng)    
  Vasåker(n) Saknas    
  Vasängen Saknas    
  Vedmossen Saknas    
  *Vestirste gaardtt, Thenn f. gd.    
  *Vestirste gaardtt, Then f. gd    
  *Vexlund (eller Verlund) sjö    
  Vibjörnagylet tjärn    
  Vibjörnagylet göl /Se    
  Vibjörnagölen sjö    
  *Hvid agerenn åker    
  Viebuske agerenn åker    
  *Viebuske agerenn f. åker    
  *Viebäcken bäck    
  Viebäcken bäck /Se    
  Vielången sjö    
  Vielången sjö    
  Vielången sjö    
  Vielången sjö    
  Vielången sjö /Se    
  Vielången sjö /Se    
  Vielången sjö /Se    
  Vielången sjö /Se    
  *Vielångsbäck b.    
  *Vielångsbäcken bäck /Se    
  Vielångsgropen bäck /Se    
  *Vielångsgöl g.    
  Vielångsmarken skogsområde    
  *Villgattehallen, Villgaltehallen råmärke    
  Vilshultsån å    
  Vitavatten sjö    
  Vita vatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö /Se    
  Vitavatten sjö /Se    
  Vitavatten två olika sjöar /Se    
  Vitavattensbäcken bäck    
  *Vitavattensö holme    
  Vitgylet tjärn    
  Vitgylet sjö /Se    
  Vitgölen g.    
  Vitgölen sjö    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  Vångagylet sjö    
  Vångagylet, Västra tjärn    
  Vångagylet, Östra tjärn    
  Vångagylet tjärn    
  Vångagylet göl /Se    
  Vångagylet, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Vångagylet, Västra o. Östra gölar /Se    
  Vångagölen g.    
  Vångagölen sjö    
  Vångagölen, Lilla sjö    
  Vångagölen, Stora sjö    
  Vångagölen g.    
  Vångagölen g.    
  Vångagölen, Västra och Östra sjöar    
  Vångasjön sjö    
  Vångasjön sjö    
  Vångasjön sjö    
  Vångasjön sjö    
  Vångasjön sjö /Se    
  Vårsmossen Saknas    
  *Vårsmosse sten råmärke    
  *Vårs- (ev. Vars-)måsse myr /Se    
  *Vägghallen berg    
  Vägghallen berghäll /Se    
  *Västersjön Saknas    
  Västersjön vik    
  *Yasjön sjö    
  *Ysnamossen mosse    
  Ågylet tjärn    
  Ågylet göl /Se    
  Ågölen göl    
  Ågölen sjö    
  *Åhejlakällan Saknas    
  Åkadamm äng    
  Åkekvarn kvarn    
  Åkerhagaviken vik    
  Åkerhejlet Saknas    
  Åkersjön sjö /Se    
  Åkroken avrösn    
  Åkärret utmark?    
  Ålagylet, Lilla sjö    
  Ålagylet, Stora sjö    
  Ålagylet, Stora o. Lilla gölar /Se    
  Ålagölen gölar    
  Ålagölen, Stora och Lilla sjöar    
  Årvik vik    
  *Åskehallen råmärke    
  Älgakärret sank mark    
  Ällegylet sjö eller tjärn    
  Äll(e)gylet sjö /Se    
  Älmarebäcken bäck /Se    
  *Ängakärrstuvan holme    
  *Äng gölen Saknas    
  Äntragylet sjö    
  Äspegylet göl /Se    
  Äsperåsen utmark    
  Ävegylet sjö    
  Ävegylet göl /Se    
  Öanabben udde    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön (resp. Örsjön) sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö /Se    
  *Öasjö å bäck    
  Örarna åker    
  *Örkullen Saknas    
  Örkullen Saknas    
  *Örkullskällan Saknas    
  Örlunden sjö    
  Örlunden sjö    
  Örlunden sjö /Se    
  Örlången sjö /Se    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö /Se    
  Örslyckeåkrarna Saknas    
  Örspjällen åkrar    
  *Örsten holme    
  *Örsten holme, ör    
  Östersjön vik    
  Östra gylet sank mark    
  Östragölen g.    
  Östra-gölen sjö    
  *Östraå vattendrag eller sund /Se    
  *Östraå å eller sund /Se    
  *Östra heye äng    
  Övra gylet tjärn    
  Övragylet göl /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.