ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asarums socken : Bräkne härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 858 Bebyggelsenamn : 377 Naturnamn : 397
Asarum sn /Se Abborrahallarna hallar /Se Asarum sn Abborrahallarna hallar/badplats/
Asarum sn Abborresjön sjö Asarum sn Agngölen göl
Asarum sn Abborresjön sjö Asarums sn socken Agngölen sjö
Asarum sn Abborresjön sjö EJREG EJREG Agnsjön sjö
Asarum sn Agnegylet tjärn Asarum samhälle och sn EJREG EJREG
Asarum sn Agngölen liten sjö Agdatorp lht Angölen göl
Asarum sn Agngölen sjö Albertsberg villa Askejylet göl
Asarum sn *Agnsjö Flisor stenar Anders-Larsagården bebyggelse Aspeskär (Aspeskärv) holme
Asarum sn Agnsjön sjö Arvetorpet avs. Aspeskärv holme
Asarum sn Agnsjön sjö Asarum traktnamn Backar, Östra skog
Asarum sn Agnsjön sjö Asarum traktnamn Badstuviken vik
Asarum sn *Altaresten berg Asarum traktnamn Backensholme holme
Asarum sn /Se Andskärvet skär Asarum traktnamn Backholmen holme
Asarum sn /Se Andskärvet skär /Se Asarum by Basteviken vik
Asarum sn /Se Angölen sjö Asarum gd Bengtshoka julost stort flyttblock
Asarum sn Arngölen sjö Asarumsgården bebyggelse Bergagubbens kvarnsten stenblock
Asarum sn *Angölsbäck bäck Asarums gästgivaregård bebyggelse Bjurdalssvängen krok av vägen
Asarum sn /Se Asarumskälla minnesmärke Aspeskärv traktnamn Bjälkudden udde
Asarum sn /Se Askegylet tjärn Backagården avs. Bjälkudden udde
Asarum sn /Se Askegölen sjö Backatäppet t. Björkebåden grund
Asarum sn /Se Askegölen sjö Baunnatorpet f.d. t. Björkesjön sjö
Asarum sn /Se Aspeskär holme Bengtshoka bebyggelse Björkeskärv holme
Asarum sn /Se Aspeskär holmar EJREG EJREG Björkholmen holme
Asarum sn /Se Aspeskär, (Aspeskärv) ö Bergdala h. EJREG EJREG
Asarum by Aspeskärv ö Bergåsa traktnamn Björksjön sjö
Asarum by Aspeskärv skär Betlehem område med hus Björnahallarna berg
Asarum by Aspeskärv skär Björkedal traktnamn Björnamåla julost flyttblock
Asarum samhälle o. sn /Se Aspeskärv holme /Se Björkhaga traktnamn Björnjylet göl
Asarumsgården gd /Se Aspingshamn vik Björkhalla h. Blåkullabacken grusås
Backagården lht /Se Aspingshamn vik /Se Björkholmen traktnamn Blåkullen ättestupa
Backen beb. /Se Aspingshamn vik Björnamåla by Boabacke höjd
Bengtshoka by /Se Badstuviken vik EJREG EJREG Bockalien lid
Bjäragården gd /Se Badstuviken vik Björnetorp t. Boesplätt skär
Björnamåla by Balkholmen holme Blåkullatorpet t. Bosaflätt skär
Björnamåla by /Se Balkholmen holme Boarp by EJREG EJREG
*Biörnamåla by /Se Balkholmen ö EJREG EJREG Breajyl göl
Björstorp gd? /Se Basteviken vik /Se Bockaliehejan arrendejord Bredagölen göl
Boarp by *Becke agerenn f. åker Bokhalla traktnamn Brojylet göl
Boarp gd /Se *Beckeagerenn f. åker Borratorpet t. Brosjön göl
Boddestorp försv. gd *Birck engen f. äng Bottestall t. Bruaberget berg
*Bod(d)estorp beb. /Se *Birck engen f. äng Brammatorpet förut båtsmanstorp nu lht Bruksjylet göl
Bodekull (Bockull) se Karlshamns stad Saknas Bjälkudden udde Bryggorna h. Bruksviken inbuktning
*Bodekull, äldre namn f. Karlshamn Saknas /Se Björkbåda grund Brönen el. Brönan, kortform för Elsebråne by Bruksörarna örar
*Bottuistrupp försv. beb. /Se Björkeholmen holme /Se Båtsmanstorpet avs Brumsgölen, Lilla göl
*Botuistrup gård Björkesjöbäcken bäck EJREG EJREG Brunnsjyl, Lilla göl
*Bottnistrupp gård Björkesjöbäcken bäck Bökemåla by Brunnsjylet, Stora göl
*Buddestorp f. torp Björkesjön sjö Böösamossen arrendejord Brunsegölen göl
Bökemåla by Björkesjön sjö EJREG EJREG Brönsejylet göl
Bökemåla gd, /Se Björkesjön sjö Dala by EJREG EJREG
Bökemåla gd, /Se Björkesjön sjö Dala traktnamn Brötajylet göl
Dala by Björkesjön sjö EJREG EJREG Byajylet göl
Dala by Björkeskärv skär EJREG EJREG Byasjön sjö
Dala gdr /Se Björkeskärv skär Dalensö gd EJREG EJREG
Dala by /Se Björkeskärv(et) holme /Se Dalansö traktnamn Byavanningen vattenställe
Dalansö by Björkholmen holme Dalbykulle avs. Bylyckebacken lid
Dalansö (Helfwe(t)e gd /Se Björkholmen holme /Se Danstorp by Bålabacken höjd
Dalansö, (äldre: »Helvete») by /Se Björkholmen ö EJREG EJREG Bökejylsbäckali lid
*Daletofft f. åker *Björkmosse, Lilla Saknas Dragonabacken h. å. Bökjylet göl
Danstorp by Björksjön sjö Drösebo hemman Bökhultet skogsmark
Danstorp gdr /Se Björksjön sjö Drösebo by Böseflätt skär
Danstorp by /Se Björksjön sjö EJREG EJREG Dalalien lid
*Dragebierg f. torp /Se *Björkebäck bäck Duetorpet t. u. Davrasjön sjö
*Dragebierg f. torp *Björknäs trol. udde Duveryd by Domareliden lid
Drögsperyd by /Se Björnagylet göl EJREG EJREG EJREG EJREG
Drösebo by Björngylet göl /Se EJREG EJREG Drakarör bronsåldersröse
Drösebo gdr /Se Björngölen göl Ebbarp by Drakehak höjd
Drösebo (Dröspa) by /Se Björngölen sjö Ekbackan bebyggelse Dröspa horn vik
Drösphult gdr /Se *Björnkärret Saknas Ekdala avs. Dunhammarejylet göl
Dufveryd by Blåkullen berg /Se Ekeberg villa Dunhammaresjön göl
Duveryd by *Boarpsholme en holme Ekebergslund bebyggelse Ekfällevik vik
Duveryd gd Boesplätt holmar o. grund Ekeborg se Stilleryd traktnamn Elsejyl göl
Duveryd gd Boesplätt (resp. Böseflätt) små holmar Ekedal lht EJREG EJREG
Duveryd gd *Bogefelt (resp. Bojefelt) holmar o. grund Ekekulla avs. lht Eneskärvet skär
Duveryd gd /Se *Bogfläng möjl. grund Ekenäs villa Eneskär ö
Duveryd gd /Se Bosaflätt små holmar Elsebråne by Eneskär, V holme
Duveryd gd /Se Bosaflätt (resp. Böseflätt) holme o. grund Elsebråne by Eneskär, Östra holme
Ebbarp by Bosaflätt (Böseflätt, Boesplätt) holmar o. grund Elsebrånemåla by Ethöjden sjö
Ebbarp by Bosaflätt skär EJREG EJREG EJREG EJREG
Ebbarp by Bosaflätt ö Emneboda traktnamn Fereborrelien lid
Ebbarp gd /Se Bosaflätt skär Fiskatorpet t. u. Flatskäret skär
Ebbarp by /Se Bosaflätt flätt /Se Folkets park avs. EJREG EJREG
*Egegaardenn Saknas Bose, Lille grund /Se Framnäs villa Flataskär skär
*Ekegården beb. /Se Bose, Store flätt /Se Fridarp lht avs. Folkahamn vik
Elsebråne by *Boöbröt grund Fridhem traktnamn Froarpa lasta lastageplats
Elsebråna by /Se Bredagyl tjärn Fridhem gd Froarpa strand s.
Elsebråne se Älsebråna by Bredagölen sjö EJREG EJREG Froeplätt skär
Elsebråne by /Se *Broengenn f. äng Frihagen lht avs. Fårabacken höjd
Elsebrånemåla by /Se *Bro engenn f. äng Froarp by Fähallen udde
Elsebrånemåla by /Se Brogylet tjärn EJREG EJREG Galgabacken höjd
Finntorpet tp /Se *Brogölen sjö Froarpsgården bebyggelse Garnagrund grund
Froarp by Brosjön sjö Frostenstorp traktnamn Garnagrund grund
Froarp by Brosjön sjö Frostenstorp gd EJREG EJREG
Froarp by *Brovik vik EJREG EJREG Grävingahallen berg
Froarp gd /Se Bruksgylet sjö Frälsegården bebyggelse Gröna vägen väg
Froarp by /Se Bruksgölen sjö Furubo villa Grönali lid
Froarp by /Se Bruksgölen sjö Gillabro bebyggelse Gubbaviken vik
Frostenstorp* lghtr Bruksgölen sjö EJREG EJREG Gule Häst skär
Frostenstorp gd /Se Lilla Brunnsgylet sjö Gillabro gård Gula rev grund
Frostenstorp gd /Se St. Brunnsgylet sjö Granefors anläggning Gungbacken sandtag
Frostenstorp gd /Se Brunnsgölen små sjöar EJREG EJREG Gunnön ö
Frostenstorp gd /Se Brunsegölen liten göl Granhem traktnamn Gunnön, Lilla norra delen av Gunnön
Frälsegården hmn /Se Brunsegölen sjö Grimsagården hind Gunnön, Stora norra delen av Gunnön
Gillabro by /Se Brännmästartorpet odling Grävingagården bebyggelse Gäddejylet göl
Granefors bruk (förr vanl. Kopparhammaren bruk /Se *Bröndhauffuven äng Grönadal t. Hackningen skog
Grimsmåla by /Se *Bröndhauffuen f. äng Gullberga traktnamn Hallevik vik
Gungvala by Brönsegylet tjärn Gullbergs lycka arrendejord Hallonaholmen holme
Gungvala by Brötagylet sjö Gungvala traktnamn Hanamolien lid
Gungvala by Brötagylet tjärn Gungvala traktnamn Haraklyftan klippa
Gungvala by Brötagölen sjö Gungvala by Harasjön sjö
Gungvala by /Se Brötagölen sjö EJREG EJREG Hemjylet göl
Gungvala by /Se *Brötakärr Saknas Gungvala stationsområde traktnamn Hemsjön sjö
Gungvalaryd gd /Se *Bröteberg bergshöjd Gungvalaryd bebyggelse EJREG EJREG
*Guön beb. /Se *Brötet skär eller grund Gunnön traktnamn Himlabacken höjd
Gyngamåla by /Se Brötet ö /Se Gunön traktnamn Hinslee mark
*H---es Saknas Bröt, Norra ö /Se Gustafsborg traktnamn Hinslebron bro
Hanamo gd /Se Bumlingaskärv skär /Se Gustavsborg gård Hjalmars knötte höjd
Hanamo by /Se Byagylet sank mark EJREG EJREG Hjortasjön sjö
Helffedismalle territoriellt namn (?) ej längre i bruk /Se Byagölen sjö Gärdet se Gungvala traktnamn Hoka bro bro
Storre Helfuede territoriellt (?) namn ej längre i bruk /Se Byagölen sjö Gärdet traktnamn Hokändarevägen väg
Helfwe(t)e (nu Dalansö) gd /Se Byasjön sjö Hagalund se Frostenstorp traktnamn Hundsjölian lid
Helvete gd Byasjön sjö Hagalund bebyggelse Hundsjön sjö
Hjortabråne by Byasjön sjö Hagaslätt hind EJREG EJREG
Hjortabråne gdr /Se Byasjö sjö /Se Hagaslättshejan jord Hundsjön, Norre sjö
Hjortabråne gd:ar /Se Byasjön sjö Halda avs. Hundsjön, Södre sjö
Hoka by Byasjön sjö Hanamo bebyggelse Hunnemara mad
Hoka by /Se Bålabacken berg /Se Hannetorp avs. Håkenali lid
Hoka by /Se Bålabacken höjd /Se Helvete se Dala traktnamn Håla, Västra vik
Hoka by o. gd:ar /Se *Bålabrokärret Saknas Hejan avs. jord Håla, Östra vik
Hoka by /Se Bökegyl tjärn Heleneberg avs. Hålavik, Västra vik
Hoka by /Se Bökegyl tjärn EJREG EJREG Hålavik, Östra vik
Hoka gd /Se Bökegölen sjö Hjortabråne by Hästarna två skär
Hoka, Södra gdr /Se Bökgölen sjö EJREG EJREG Hästhagen skogsmark
Horsaryd by Bökegölen sjö Hjortabråne by Hästholmen holme
Horsaryd gdr /Se Bökgölen sjö Hofmansbygd järnvägsstation Hökajyl göl
Horsaryd gdr /Se Carlshambns Åån se Mieån å Hoka by Hökamarken skog
Horsaryd by /Se *Dammberget berg Hoka, Södra bebyggelse Iglagölen göl
Hundsjömåla by Dammfästet Saknas EJREG EJREG Iglasjön göl
Hundsjömåla, f. Marieberg gd /Se Dansareviken vik Hokadal f.d. prästgård Ilajylet göl
Hundsjömåla gd /Se Dansareviken vik /Se EJREG EJREG Ilajylet göl
Hunnemara gd /Se Dansareviken (Tåkerviken) vik /Se Horsaryd by Isakamarken skog
Hunsjömåla Saknas /Se *Davrasjöbäck bäck EJREG EJREG Jordjylet göl
Hörngården hmn /Se Davrasjön sjö Hundsjömåla traktnamn Jullbacken ås
Ingärdahäj by /Se Davrasjön sjö Hundsjömåla bebyggelse Kallakulla höjd
Ingerdahej by /Se Davrasjön sjö EJREG EJREG Kalvabackarna hage
Ingärdahej samhälle Davrasjön sjö EJREG EJREG Kalvabrottet undervattens skär
Janneberg gd /Se *Degnne lycke åker Hunnemara bebyggelse Kalvabrötet undervattensgrund
Janneberg gd /Se *Degnne lycken f. åker Hunnemara vång arrendejord Kalvaviken vik
Jeppshoka by /Se Den höga holmen holme /Se Högadal bebyggelse Kalven skär
Jordgöl by Draget landhals /Se Hökahajen åker EJREG EJREG
Jordgöl gdr /Se Draget lågt parti av Stärnö /Se Hökavången skift Kalvsjön sjö
Kanehall gd /Se *Dragsvik vik Hörngården se Stilleryd traktnamn EJREG EJREG
Kattekroken del av by /Se Drakahall klipparti /Se Ingerdahej traktnamn EJREG EJREG
Kopparhammaren (vanl. äldre namn för Granefors) bruk /Se Drakarör bronsåldersröse Ingärdahäj traktnamn Kanehall berg
Kråkekull by »Drösboahorn» vik /Se Ingärdahej by Kieholmen holme
Kråkekull gdr /Se Drösebohorn vik Ingärdahej by Kilabacken höjd
Kyrkan i Asarums sn kyrka *Drösebohorn vik Janneberg bebyggelse Kilalien lid
Långasjönäs by Drösboahorn vik /Se EJREG EJREG Kilen vägskäl
Långasjönäs by /Se Dröseboviken vik Jeppshoka bebyggelse Kistehallen klippa
Långasjönäs by /Se Dröseboviken vik /Se EJREG EJREG Klintalien lid
Marieberg by Dröspafjorden vik /Se Jordgöl by Klocknabacken höjd
Marieberg (tidigare Hundsjömåla) gd /Se Dröspafjorden se Dröseboviken vik EJREG EJREG Kläppen ö
Marstrand kyrkoherdebost. /Se Dunhammaregylet göl Jungfrutorpet traktnamn Knivsjöbackalien lid
Målen se Elsebrånemåla by Dunhammaresjön sjö Jungfrutorpet avs. Knivsjöjyl göl
Möllegården by Dunhammaresjön sjö Järnvägen traktnamn Knivsjön, Nedre, se Knivsjön, S. sjö
Möllegården gd /Se *Dunnö holme Järnvägen traktnamn Knivsjön, Norre sjö
*Nörre gaardtt gd *Dybe wiigh (äng till prästgdn) Järnvägen traktnamn Knivsjön, Södre sjö
Nötabråne by *Dybe viig f. äng Kanehall bebyggelse Knivsjön, Övre se Knivsjön, N. sjö
Nötabråne by /Se Ebbarp höjd o. triangelpunkt Kanehall gd Kofsabrottet grund
Per-Nilshoka by /Se Ekfällevik mindre vik Kaptensgården bebyggelse EJREG EJREG
Prästgården i Asarums sn prästgård Ekfällevik vik Karlshäll bebyggelse Kofsabröt grund
*På berget beb.? /Se Elhövden sjö /Se Karlsro traktnamn Kofsaeken ek
Ringamåla by /Se Elhövden sjö /Se Karlsro traktnamn Kofsanabben udde
Rosenborg gd /Se Elsegyl tjärn Kattekroken del av by Kolasträtet väg
Rosendal hmd /Se Elsegölen liten göl Klockarbacken traktnamn Kokevik vik
Rumlemo lht /Se Elsegölen sjö Knivsjöbacke bebyggelse Kollevik vik
Ryedal by Emneboda julost flyttblock /Se Knoppatorpet t. Komarken skog
Ryedal (tidigare Trolleboda) by /Se »Emneboda julost» sten /Se Knutsberg område med hus o stenhuggeri Kon skär
Råå gd Eneskär (resp. Enskär) holme Kopparhammaren se Granefors anläggning EJREG EJREG
gd /Se Eneskär holme EJREG EJREG Korpabacken höjd
Råå by /Se Enskär holme Kristineberg avs. Kransalien lid
Sandvik gd Eneskär (resp. Enskär) holme Kråkekull by Kroken väg
Sandvik gd /Se Eneskär (resp. Enekär) holme EJREG EJREG Kroksjögyl göl
Sandvik gd /Se Eneskär ö Kräjtabacken t. Kroksjöland mark
Stampen hmdr /Se Enskär holme Kullarna t. Kroksjön, Lille sjö
Stampen (äldre »Stampamöllan») herrgd /Se Enskär holme Kullringatorpet t. EJREG EJREG
Stenbacka (f. Bjäragården) gd /Se Enskär holme Kurreboda utskiftad f.d. samfällighet Kroksjön, Store sjö
Stilleryd by Eneskärv, Västra skär /Se Körmöllegården bebyggelse EJREG EJREG
Stilleryd by /Se Eneskärv, Östra skär /Se Lagerbladsbacke arrendejord Kroksjön, Västre sjö
Stilleryd by /Se *Engeheye f. äng Lindeborg arrendejord Krulien lid
Strömma gd *Eskele kläm litet berg Listatorp villa Kräkejyl göl
Strömma (Strömma Mölla) gd /Se *Espeskär holmar Ljungkullen traktnamn Kyrkegrund grund
Strömma fabrik /Se Ethövden sjö /Se Lugnet lht EJREG EJREG
Strömma Mölla, nu Strömma gd /Se *Fattigkällan (fattighuset ovanför) Lunnatäppet hus o. stenhuggeri Kyrkelien lid
Stärnö by o. halvö /Se Flatskär holmar Lurkubben utlösningstorp Kärleksbacken ekbacke
Svängestatorpet nu försv. torp /Se Flatskär holme Lyckebo traktnamn Kårrsjön sjö
Svängestatorpet tp /Se Flatskär holmar Lyckebo traktnamn EJREG EJREG
Svängsta stations- o. industrisamhälle /Se Flatskäret holme Långakärr, Norra arrendejord Kölön ö
Svängsta samhälle /Se Flatskäret holme /Se Långasjönäs by EJREG EJREG
Svängsta samhälle /Se Flatskäret holme EJREG EJREG Kölösund sund
Svängsta samh. /Se Flatskäret holme /Se Långebo traktnamn EJREG EJREG
*Syndre gaardtt i Duveryds by Saknas *Flatskärvet skär Läggamossatorpet torp Lillebose grund
*Syndre gaardtt i Tararps by Saknas Flatskäret ö Läjsagården hind Lillavik vik
Tararp by Flintaberget berg /Se Marieberg traktnamn Lillevik vik
Tararp by *Flykärr Saknas Marieberg traktnamn Lianbyxorna undervattensgrund
Tararp by Flykärret sank mark Marieberg by Linbobacken skog
Tararp by /Se *Folka hamn mindre vik Marieberg gd Lindeborgsjön sjö
Termlången gd /Se *Folkenhamn vik Mariedal h. Ljungbackasjön sjö
Toften el. Backagården lht /Se *Forne mosse Saknas Markastugan stuga Ljungskär holme
Tokaryd by *Fortuna grund Marstrand arrendehemman Lommajyl göl
Tokaryd gdr /Se *Fortunagrund grund Munkahus gd Luelien lid
Tokaryd by /Se »Fortunagrundet» grund /Se EJREG EJREG Lunnatäppanabben udde
Torarp? by Fortunagrundet rev /Se Murnisatorpet t. Lunnatäppet mindre område
Torarp by Fransbådan grund Målen se Elsebrånemåla by Lunnatäppet ett mindre område
Torarp by /Se *Honnemara näs udde Mökegården by Långajylet göl
Torarp by /Se *Horeflöten grund EJREG EJREG Långejyl sjö
Torarp by /Se *Fransbåden skär l. grund Mökeslätt avs. Långasjön sjö
Tostarp gdr /Se Froeplätt liten holme Notavalla h EJREG EJREG
Tostarp by Froeflätten skär /Se Nybo traktnamn Länsmannasträtet avtagsväg
Tostarp by Froeplätt ö Nybygget h. Maana mad
Tostarp by *Froevik två små vikar Nyebro lht. Markastujylet göl
Tostarp by Froe Wik vik /Se Nyedal bebyggelse Matsamark skog
Tostarp by *Frostens klint bergshöjd Nye Mölle kvarn och boningshus Medelsjön sjö
Tostarp by /Se *Furumossen,Stora o. Lilla Saknas Nötabråne by Melesjön sjö
Tostarp by /Se *Fåglavik vik EJREG EJREG EJREG EJREG
Trolleboda (nu Ryedal) by /Se Fåraberget berg Offerlyckan traktnamn Mieån å
Trolleboda se Ryedal by Fåraberget berg Offerlyckan avs. EJREG EJREG
Trolleboda, tidigare namn f. Ryedal by /Se *Fähall eller Takelklippan bergudde Olsborg avs. lht. Mittbåden grund
Tubbaryd by /Se Förhallabåda grund Olsborg avs. Molien lid
*Vestre gaardtt i Ebbarps by Saknas Gamslebäcken bäck Pernilshoka bebyggelse Mostensli lid
*Yttertorp beb. *Ganön ö EJREG EJREG Munkahalla stenblock
Yttertorp beb. /Se Getaberget berg Petersdal bebyggelse Munkahuslien lid
Åkarp by Getabron bro Pustebacken avs. Munkahusviken vik
Åkarp gdr /Se Getabron bro /Se Remsan traktnamn EJREG EJREG
Åkarp gd:ar /Se *Getaryggen liten holme Remsan lht. Munkalien lid
Ämneboda by Getaryggen grund /Se Riksdagsmannagården bebyggelse Myslemarken skog
Ämneboda gd /Se *Getbron bro Rosatorpet lht. Målabäckalien lid
Öjavad by *Glömmesviken vik Rosenborg se Asarum traktnamn Mökegårds höl utvidgning
Öjavad, Södra gd /Se Gonnö numera halvö Rosenborg traktnamn Mökejylet göl
Öjavad samhälle /Se Gonnö ö Rosendal bebyggelse Mökesjön sjö
*Östre gaardenn i Tostarps by Saknas Gonnö (resp. Gunnön) ö Rosenkälla arrendejord Mönsterslätten slätt
  Gonnön ö /Se Rothuggarekärret arrendejord Mörkadals höl utvidgning
  *Gramslaget berg Rubenstorp gd Mörrumsån å
  Granefors (äldre »Kopparhammaren») bruk /Se Rusgärde arrendejord Norre skift åker
  Gonnön ö /Se Rumlemo hind Notavalls kyrka formation av klippblock
  Gula rev rev /Se Ryedal traktnamn Offerkillan källa
  »Gumringaskärfvet», se Bumlingaskärv Saknas /Se Ryedal traktnamn Ortholmen, Inre holme
  Gungvala höjd o. triangelpunkt Ryedal traktnamn Ortholmen, Yttre holme
  Gungvalajämn naturnamn? /Se Ryedal by Pepparbacken höjd med bebyggelse
  Gunnöbröt grund EJREG EJREG Poal skär
  *Gunnöbåde grund traktnamn Porsjylet göl
  Gunnön ö Råå traktnamn Potejyl göl
  Gunnön numera halvö Råå by Pulsakruet krog
  Gunnön holme EJREG EJREG Pustebacken lid
  Gunnön numera halvö Råågården bebyggelse Raspebacken höjd
  Gunnön (Gunöen) holme Rävatorpet t. Raspet höjd
  Gunnön numera halvö Saltsjöbaden reetaur o. badhus Reslejyl göl
  Gunnön (Gunöen) halvö Sandhem traktnamn Rockebåden grund
  Gunnön (Gunöen) ö Sandslätt traktnamn EJREG EJREG
  *Gunnön ö Sandvik gd Roekegrund grund
  Gunöen halvö EJREG EJREG Rubens backe höjd
  Gussa-Pella-hallarna skogsmark Schweizerhuset gd Ruejyl göl
  Gäddegylet tjärn Sjökatorpet t. EJREG EJREG
  Gäddegölen sjö Sjöborg bebyggelse Råålien lid
  Gäddegölen sjö EJREG EJREG Råsträtet bygatan
  Gäddegölen sjö /Se Sjöhejan arrendejord Rävaberget höjd
  Hallonaholmen holme /Se Sjötorpet avs. Rävamarken skog
  Hanamoberget berg Skaftholmen traktnamn Röelien lid
  Hanamo berg /Se Skitarehejan odling Rönnehallen berg
  *Hanamohallen berg Skogsbo villa Rönneholmarna holmar
  Harasjön liten sjö Skogsborg t. Samsabådarna grund
  Harasjön sjö Skogshyddan villa Sandslätt vik
  Harasjön sjö Skogstorpet gd Sandvik vik
  *Hauffne ageren f. åker Skärhallajämn bebyggelse Sandvik vik
  *Hauffre engen f. äng Skönvik avs. Sandvik vik
  *Hauffre engen f. äng Slätten se Asarum traktnamn EJREG EJREG
  *Hauffue agerenn f. åker Smekarelyckan se Snickarelyckan h. Sandviksskäret skär
  Hejan odlad mark Smithamossen arrendejord Sanvikaskärvet skär
  *Hejsamaden Saknas Snickarelyckan h. Skaftholmen, V holme
  *Helveteskärret Saknas Solbacka traktnamn Skaftholmen. Ö holme
  Hemgylet göl Solhem traktnamn Skaftholmen, V holme
  Hemgylet tjärn Solhem traktnamn Skatholmen, Ö holme
  Hemgölen sjö Solhem traktnamn Skräddareliarna backar
  Hemsjön sjö Solhem hus Skärsjön sjö
  Hemsjön sjö Solhem bebyggelse EJREG EJREG
  Hemsjön sjö /Se Solhyddan traktnamn Slättalien lid
  Heren träd (landmärke) /Se Solvik villa Smeknötten höjd
  Hemgölen Saknas Sommarbo villa Snitting vik
  Hemmingsbacken höjd /Se Sonatorpet t. Smäckhallarna lid
  Hemsjön sjö Sonneck villa Snärtalin lid
  *Hinmora sjö f.d. sjö Springaretorpet t. Springarelien lid
  *Hinmora äng ängsmark Stampaholm traktnamn Stampabron bro
  *Hjortadrevet gränslinje Stampen traktnamn Stampalien lid
  Hjortasjön sjö Stampen bebyggelse Starsjön sjö
  Hjortasjön sjö EJREG EJREG Starsjöjyl göl
  Hjortasjön sjö Stenbacka gd Stenbrolien lid
  Hjälmåker åker(?) /Se Stenkullen traktnamn Stenlyckan stenbacke
  *Holebrödtt åker Stenlyckan område med hus EJREG EJREG
  *Holebrödtt f. åker Stilleryd traktnamn Stensjön sjö
  Hollebrödtt åker /Se Stilleryd by Stillaryd Sandvik vik
  Hor-Skiärfvet skär /Se EJREG EJREG Stillerydsviken vik
  *Horskärvet holme Stilleryd gård gård Stora bådar grund
  *Horskärvet holme Stora Heja arrendejord EJREG EJREG
  Hultboms hall flyttblock /Se Store Heja hind Storbåden grund
  *Hultåkra kyrkåker /Se Storelid h. Storelid lid
  *Hundmaravik vik Store mosse arrendejord Storelidbacken ekbacke
  *Hunnemara skär Saknas Store vång arrendejord Stutaskär skär
  Hundsjön sjö Stranden avs. EJREG EJREG
  Hundsjön sjö Strömma gd EJREG EJREG
  Hundsjön sjö EJREG EJREG Stutahuvud skär
  Hundsjön sank mark Strömmarum traktnamn Stålberget berg
  Hundsjön sjö /Se Strömsberg traktnamn Stålbådan grund
  Hundsjön små sjöar Strömsberg h. EJREG EJREG
  Hundsjön, Norra urtappad sjö Strömsborg se Tararp traktnamn Stärnö mad mad
  Hundsjön, Södra sjö Stärnö by Stärnö Sandvik vik
  *Hunnemarasjön träsksjö EJREG EJREG Stärnö stutar skär
  Hvita mären berg /Se Stärnö gård gård Stärnö udde udde
  Hvita mären berg /Se Stärnö, Norra Saknas EJREG EJREG
  Håla vikar Stärnö, Södra Saknas Stärnö vik vik
  Håla, Västra och Östra öar Sven-Bengtsagården bebyggelse Sutarenabben udde
  *Håleskärvet, Norra och Södra skär Svenneheja, Norra arrendejord Sutudden udde
  Hästholmen holme (Södra) Svenneheja arrendejord Svartasjön sjö
  Hästholmen ö Svenstorp avs. Svartasjön sjö
  Hästholmen holme Svinatorpet t. EJREG EJREG
  Hästholmen holme Svängsta stationssamhälle Svarta stenar skär
  Hökagyl göl EJREG EJREG Svarte katt liten sten
  Hökagyl Lilla tjärnar o sank mark Sämjan h. Svänsalien lid
  Hökagölen göl Sävsund villa Synra skift åker
  Iglagylet sjö Södre vång arrendejord Säkelien lid
  Iglagylet tjärn Tararp traktnamn Sörjyl göl
  Iglagölen göl Tararp by Tarmlång sjö
  Iglagölen sjö EJREG EJREG Tegelbruksmarken skogsmark
  Iglasjön liten sjö Tegelbrukslyckan jord Tegelbruksviken vik
  Iglasjön sjö Toften avs. Tegelviken vik
  *Jaktaskärvet holme Tokaryd by Tjyrahall högt flyttblock
  Jordgylet tjärn EJREG EJREG Tokarydlian lid
  *Jordgöl sjö EJREG EJREG Torkelsjön, Lilla sjö
  Jordgölen Saknas Tokarydtorpet t. EJREG EJREG
  Jordgölen sjö Torarp traktnamn Torkelsjön, Stora sjö
  Jordgölen sjö Torarp by Tostejylet göl
  Jordskärvet skär Torarp gd Trollbacken höjd
  *Jungfruön liten holme Tostarp traktnamn Trollberget berg
  Junkerslund ställe å Ryedals ägor /Se Tostarp by Trokehall berg
  *Kallsjön sjö EJREG EJREG Trollmarken skog
  Kalvabrötet skär /Se Tostarp by Tryleahallar berg
  Kalven liten holme Tostarpa lasta lastageplats Turistlien lid
  *Kalven skär Lilla Trehörna traktnamn Tåkaviken vik
  Kalven ö Triangeln traktnamn Täftbacken ås
  *Kalvhaganabben halvö eller udde Trolleboda traktnamn Uddebådarne grund
  Kalvsjön sjö Trokeboda by Utterholmen holme
  Kalvsjön sjö Troustuen h. Vagnstalien lid
  Kalvsjön sjö Trulsagården hind Valberget berg
  Kalvsjön sjö Trulsamossatorpet t. Vindhamn vik
  Kalvsjön sjö /Se Trätolyckan arrendejord Vita grund grund
  *Kalvskär holme EJREG EJREG Vita Hästar två skär
  Kattkroken skogsmark Tubbaryd gd Väduren skär
  *Kiahagamaden Saknas Tunavall lht Vägga mark
  Kieholmen holme Tursatorpet t. Vägga bjär udde
  Kieholmen holme Ugglehäjan Saknas Vägga bjär berg
  Kieholmen holme Uggletaget avs. EJREG EJREG
  Kieholmen holme Verpeshejan t. Väggaparken park
  Kieholmen holme /Se Vägga-Saltsjöbad restaurant. Vägga udde udde
  Kieholmen holme Vällastuan h. Vägga vedkast udde
  Kieholmen ö Yttervägga arrendejord Väggaviken vik
  *Kiholm holme EJREG EJREG Yttra mark skog
  *Kircke agir f. åker Åkarp by EJREG EJREG
  Klavaviken vik Åkeholm avs. Åkejylet göl
  Klavaviken vik /Se Ålatorpet f.d. t. u. Ällhölen sjö
  Klockarebacken bergskrön /Se Älvsberg bebyggelse EJREG EJREG
  Klondyke holme /Se Ämneboda by EJREG EJREG
  Klondyke holme /Se EJREG EJREG Ämmaboa ost flyttblock
  Klyvatas holme holme /Se Ämneboda traktnamn Ängsjön sjö
  Klyvesholmen skär Ämneboda, Övre del av by Äspinghamn vik
  *Kläppen liten holme Öjavad by Öinejylet göl
  Kläppen ö EJREG EJREG Öinesjön sjö
  Kläppen ö Österstrand traktnamn EJREG EJREG
  *Knivsgrundet grund Österstrand avs. Öjasjö, Ö ö
  Knivsjöbacke Saknas /Se Östralycke avs. Öjasjön sjö
  Knivsjögölen sjö   Öjasjön sjö
  Knivsjögölen sjö   EJREG EJREG
  Knivsjön två små sjöar   Örnholmarna öar
  Norra Knivsjön sjö   Örvadslien lid
  S. Knivsjön sjö   Östra båden grund
  Knivsjön sjö /Se   Östra heje mosse
  Knivsjön sjö /Se   Övra jyl göl
  Koen liten holme   Nummerförteckning Saknas
  Kofsabröt grund   Nummerförteckning Saknas
  Kofsabröt grund   Nummerförteckning Saknas
  Kofsaeken ek   Nummerförteckning Saknas
  Koffsabröt hall /Se   Nummerförteckning Saknas
  Koffsabröt ö /Se   Nummerförteckning Saknas
  Koffsaek ek   Nummerförteckning Saknas
  Kofsan ek /Se   Nummerförteckning Saknas
  Koffsan ek /Se   Nummerförteckning Saknas
  Koffsan ek /Se   Nummerförteckning Saknas
  Koffsan ek /Se   Nummerförteckning Saknas
  Kofsanabb udde   Nummerförteckning Saknas
  Kofsanabb udde   Nummerförteckning Saknas
  Kofsanabbe udde    
  Kofsanabbe udde    
  Koffsanabbe udde /Se    
  Koffsa port smal passage mellan skär /Se    
  Kofsenabb udde    
  Kofsenabb udde    
  Kallevik mindre vik    
  Kollevik vik    
  Kon liten holme    
  Kon liten holme    
  Kon litet skär    
  Kon liten holme    
  Kon ö    
  *Korpaberget berg    
  Korpadalen åker?    
  *Korse kulle åker    
  *Korsse Kulle f. åker    
  *Kri(ff?)sgrundet grund    
  Kroksjögyl tjärn    
  Kroksjögölen sjö    
  Kroksjön, Lilla sjö    
  Kroksjön, Lilla sjö    
  Kroksjön, Stora sjö    
  Kroksjön, Stora sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön, Västra och Östra sjöar    
  Kroksjön, Västra sjö    
  Kroksjön, V. sjö    
  Kroksjön, St. och L. sjöar    
  Kråkegölen göl    
  Kråkmossen sank mark    
  Kråkegölen sjö    
  Kräkegyl tjärn o. sank mark    
  *Kubbamo litet berg    
  Kuddarna skär    
  Kungafuran naturminne    
  Kyrkegrundet grund    
  *Kåfsaudd udde    
  *Käfte mosse Saknas    
  *Käringemossen Saknas    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö /Se    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö    
  Kölö holme    
  Kölö holme    
  Kölö ö    
  Kölö ö    
  *Kölöbåde, V grund    
  *Kölöbåde, Ö. grund    
  Kölön ö    
  Kölön ö    
  Kölön ö /Se    
  Kölösund sundet    
  Kölösund sund    
  *Lacknäsgrundet grund    
  *Lacknäsgrundet grund    
  *Lade agerenn f. åker    
  *Lade agerenn f. åker    
  Lakknall, Y grund    
  Lakknall, Y. grund    
  Lakknallarna grund    
  Landegrens mosse f.d.?    
  *Lartz slade engen f. äng    
  *Lartz stade engenn f. äng    
  *Lilla göl liten göl    
  *Lilla knös litet berg    
  Lillevik vik    
  Lillevik vik    
  Lillevik vik    
  Ljungbackasjön sjö    
  Ljungbackasjön sjö    
  Ljungbackasjön sjö    
  *Liung engenn f. äng    
  *Liung engenn f. äng    
  *Ljungholm trol. halvö /Se    
  *Ljungholmen holme    
  Lohallen »stor flat häll» /Se    
  Lohallen häll /Se    
  Lommagyl vattendrag    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen sjö    
  Långagylet tjärn    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långa sjön sjö    
  Långa sjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långa sjön sjö    
  Långegölen sjö    
  *Långensjön sjö    
  Långasjön sjö /Se    
  Läggabacken höjd?    
  *Lönenabben udde    
  *Lönsten grund    
  *Lönsten grund    
  Mariegården terräng?    
  Markastugylet sjö    
  Mark(a)stugölen (äldre »Stånggöl») liten sjö /Se    
  *Magehall holme    
  Melesjön långsmal sjö    
  Melesjön sjö    
  Melesjön sjö    
  Metebrinken klippa /Se    
  *Miebro bro    
  Mie ån å    
  Mie ån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å    
  Mieån å /Se    
  Mossagylet tjärn o. sank mark    
  Mossen åker    
  Mullekull kulle    
  Munkahusviken vik    
  Munkahusviken vik    
  Munkahusviken vik    
  *Mågehallen trol. udde    
  Måkeskärvet skär /Se    
  *Målabron Saknas    
  *Mölle agerenn f. åker    
  *Mölle agerenn f. åker    
  *Mölle agre engen f. äng    
  Möllegölen liten göl    
  Möllesjön sjö    
  Möllegölen sjö    
  Möllesjön sjö    
  Möllesjön sjö    
  Möllesjön sjö    
  *Mörkamossen sank mark    
  Mörka mossen sank mark    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Mörrumsån å    
  Nötevalla kyrka klippsamling    
  Notvalla kyrka flyttblock /Se    
  Notavalls kyrka naturminne    
  *Nybro bro    
  *Näsagölen Saknas    
  *Näsviken vik    
  *Nörre lycke f. åker    
  *Nörre lycke f. åker    
  *Orthammar holmar    
  *Ortholmarna holmar    
  *Ortholmarna holmar    
  *Ortholmerna, S. holmar    
  Ortholmen, I. holme    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar /Se    
  Ortholmen, Inre o. Yttre holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, I. o. Y. holmar    
  Ortholmen, Inre och Yttre öar    
  *Ortholmen, N. holme    
  *Ortholmen, St. o. L holmar    
  Ortholmen, Yttre holme    
  *Ortholmssund sund    
  Oxhaganabb udde    
  Oxhaganabb fyr    
  Oxhaga nabb udde    
  Penningebacken stenkummel /Se    
  *Pinnan kärr Saknas    
  *Poal skär    
  Poal udde    
  Poal udde    
  Porsgylet tjärn    
  Porsgölen göl    
  Porsgölen sjö    
  *Porsgölsbäcken bäck    
  *Porsgölsö backe    
  Pukaviksbukten vik    
  *Pålsten liten holme    
  Raplehallar stenblocksanhopning /Se    
  Reslegyl tjärn    
  Reslegölen sjö    
  Reslegölen sjö    
  *Reslegölsbäck bäck    
  *Riis engenn f. äng    
  *Riissengen f. äng    
  Rockabåden underv.- grund /Se    
  Rockebåden underv.- grund /Se    
  Rocken grund    
  Rocken underv.- grund /Se    
  Bosaflätt hall /Se    
  Rudegyl tjärn    
  Rudegölen sjö    
  Rudegölen sjö    
  *Rumpemaden Saknas    
  *Runneholmen holme    
  *Råberget berg    
  Rägneboda höjd o triangelpunkt    
  Rägneboda berg med triangelpunkt    
  Röa sten sten /Se    
  *Röda bäcken bäck    
  Rönneholmarna holmar /Se    
  Samsabådarna grund    
  Samsabådarna grund    
  Sandslätt vik    
  Sandslätt vik    
  Sandslätt vik    
  Sandslätt vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik /Se    
  Sandvikaskärvet skär    
  Sandvikaskärvet skär /Se    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviksbäcken bäck    
  Sandviksskäret ö    
  Samsabådarna (Samsarna) stenrev /Se    
  Saxa håla vik /Se    
  »Saxa måsse» mosse /Se    
  *Saxå mosse mosse    
  *Sennen åker    
  *Sennen f. åker    
  Skaftholmen, V. holme    
  Skaftholmen, Västra och Östra öar    
  Skaftholmen två holmar    
  Skaftholmen, Västra holme    
  Skaftholmen, V. holme    
  Skaftholmen, Västra o. Östra holmar /Se    
  Skaftholmen, Östra holme    
  Skaftholmen, Ö holme    
  Skaftholmen, Östra o. Västra holmar /Se    
  *Skalta bro Saknas    
  *Skatholm holme    
  Skatholmen, Västra holme /Se    
  Skatholmen, Östra holme /Se    
  *Skilleriå å    
  Skitarenabben udde /Se    
  Skitarenabben udde /Se    
  *Skottneberg se Smörkullehult Saknas    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  *Smörkullehult berg    
  *Smörtoppen sten(?)    
  Smörtoppen(+) gränsmärke /Se    
  *Spange engen f. äng    
  *Spange engen f. äng    
  Speleberget berg    
  Starsjögyl tjärn    
  Starsjögölen sjö    
  Starsjögölen sjö    
  Starsjön sjö    
  Starsjön sjö    
  Starsjön sjö    
  *Steleryå å    
  Stenpellens skärv klipparti /Se    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  *Stillerydsbäck bäck    
  »Stilleryds Bäck» vik /Se    
  Stilleryds Sandvik vik    
  Stillerydsviken vik    
  Stillerydsviken vik /Se    
  Stillerydsviken vik    
  *Stillerydså å    
  *Stillerydån å    
  *Stilleryå å    
  *Stjärnö stutar små holmar    
  Storbåden grund    
  Storbåden grund    
  Storbåden grund    
  Storebåde stenrev /Se    
  Stutahuvudet grund    
  Stutahuvudet grund    
  *Stutanabben del av halvö    
  *Stutanabben udden    
  *Stutarna holmar    
  Stutarna, (Stiernö Stutar) skär /Se    
  Stutaskär holmar    
  Stutaskär holmar    
  Stutaskär holmar /Se    
  Stutaskär holmar    
  Stutaskär holmar /Se    
  Stutaskär holmar /Se    
  Stutaskär ö    
  *Stutaskärvet holme    
  *Stutnäs udde    
  *Stutskärsbåde grund    
  *Stutskärsbåden grund    
  *Stålberget bergshöjd    
  *Stålbergsbåde grund    
  Stålbjäret berg /Se    
  *Stångagölen sjö    
  Stånggöl, äldre namn på nuv. Markastugölen sjö /Se    
  Stärnö stutar öar    
  *Stärnöudd halvö    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  *Stärnö udde udde    
  *Stärnö udde udde /Se    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  Stärnö udde udde    
  *Stärnö vik havsvik    
  *Stärnö vik del av vik    
  Stärnövik vik    
  Stärnövik vik    
  Stärnö stutar holmar    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö /Se    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö    
  Stärnö halvö    
  Stärnö ö    
  *Stärnökalv udde    
  *Stärnökalv eller udde udde    
  *Stärnökon holme    
  *Stärnö kulle trol. en bergstopp    
  *Stärnö mo mo    
  *Stärnömón berg    
  *Stärnö stutar holmar    
  Stärnö stutar små holmar /Se    
  Stärnö stutar tre små skär    
  Stärnö stutar små holmar    
  Stärnövik vik    
  *Störne vik vik    
  *Störnöudd udde    
  Suevik vik    
  Sutaren udde /Se    
  *Sutarenabben udde    
  Svartasjön liten sjö    
  Svarta sjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svarta sjön sjö    
  Svarta sjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svarta stenar öar    
  Svarta stenar skär?    
  Svarta stenar skär    
  Svarta stenar skär /Se    
  *Svartbåden grund    
  Svartgrund grund    
  Svartskär holmar    
  Svartskären skär    
  *Svinahall Saknas    
  *Syndre lycke f. åker    
  *Syndre lycke f. åker    
  Sågdammen sjö    
  Söragyl tjärn    
  Sörgölen sjö    
  Sörgölen sjö    
  *Takelklippan bergudde    
  Tallhöjden skogshöjd    
  Tararp höjd o. triangelpunkt    
  Tarmlång sjö    
  Tarmlång sjö    
  Tarmlången sjö    
  Tarmlången sjö    
  Tarmlången sjö    
  Tattarehejan odlad mark    
  *Tegelbruksviken vik    
  *Tiörnne agerenn f. åker    
  Torarpsbäcken bäck    
  Torkelsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Torkelsjön, Lilla sjö    
  Torkelsjön, Stora sjö    
  Torkelsjön, Stora sjö    
  Torkelsjön sjö /Se    
  Torkelsjön två små sjöar    
  Tostegylet tjärn    
  Tostegölen sjö    
  Tostegölen sjö    
  *Trollakärret Saknas    
  Trollröset höjd    
  *Tåge vik liten vik    
  Tåkerviken vik /Se    
  Tåkerviken (Dansareviken) vik /Se    
  Uddabådarna grund    
  Uddabådarna grund    
  Udden höjd o. udde    
  *Ulffue engen f. äng    
  Ulvahejviken vik    
  Valasjön sjö /Se    
  Valberget berg    
  Valbäcken bäck    
  Viegylet sank mark    
  *Veffue longen f. äng    
  *Undebiergs agir f. åker    
  *Undebiergs agir f. åker    
  Utterholmen holme /Se    
  *Vaggaudd udde    
  Valasjön sjö /Se    
  *Valhall litet berg    
  Vettekulla stek vik /Se    
  Viegölen (igenväxt?) göl    
  *Viegölsberget litet berg    
  Vindhamn vik o. sund    
  Vindhamn vik    
  Vindhamn vik    
  Vindhamn vik    
  Vindhamn vik /Se    
  Vindhamn vik /Se    
  *Vindhamnsplätten holme    
  Vita hästar bådar /Se    
  *Vitamåren berg    
  *Vitamärren bergshöjd    
  Vita märren berg /Se    
  *Vädja udde    
  Väduren grund    
  Väggaparken park    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde udde    
  Vägga udde (resp. Väggudden) udde    
  Väggudden udde /Se    
  Väggudden (resp. Vägga udde) udde    
  Vägga udde udde    
  Väggaviken vik    
  Väggaviken vik    
  Ysnamålajämn naturnamn? /Se    
  Åkegyl tjärn    
  Åkegölen sjö    
  Åkegölen sjö    
  *Åsegöl sjö    
  Ällhölabäcken bäck    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen Saknas    
  Ällhölen se Elhövden sjö /Se    
  Ällhölen sjö    
  Ällhölen sjö /Se    
  Ällskärs (resp. *Älvskärs-) huvud grund    
  *Ärtamossen Saknas    
  *Äspehamn vik    
  *Äspehamnsberg bergudde    
  Äspingshamn liten vik    
  Öjasjön sjö    
  Tarmlången sjö /Se    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö    
  *Öratehålorna två små vikar    
  *Öresjön sjö    
  *Östirlangen åker    
  *Østir langenn f. åker    
  Övra gyl tjärn    
  Övre gölen sjö    
  Övre gölen sjö    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.