ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bräkne-Hoby socken : Bräkne härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 387 Naturnamn : 967 Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 307
Bräkne-Hoby sn /Se Abborragyl tjärn Sagesmän Saknas Abborrgölen göl
Bräkne-Hoby sn Abborrgölen sjö Sagesmän Saknas Abranskulle kulle
Brikne-Hoby sn Abborrgölen sjö Nummerförteckning Saknas Almesvik vik
Brokny-Hoby sn *Abborrkärren Saknas Nummerförteckning Saknas Andholmen holme
Bräkne-Hoby sn Aledragsnabben udde /Se Nummerförteckning Saknas Andvikarna vikar
Bräkne-Hoby sn *Alkärret Saknas Bräkne-Hoby sn sn Axlaliden backe
Hoby sn Almesvik vik Hoby sn Bastelid backe
Bräkne-Hoby sn Almesvik vik /Se Adolfstorp traktnamn Bastlien backe
Bräkne-Hoby sn Andholmen holme /Se Alepalten lycka Basteviken vik
Hoby sn Andvikarna vikar /Se Aneberg traktnamn EJREG EJREG
Bräkne-Hoby sn Angagyl tjärn Anneberg traktnamn Bengtsfjölen undervattenshall
Bräkne-Hoby sn Angagölen göl Anneberg gård Biskamålaviken vik
Bräkne-Hoby sn Ansamossen mosse Arvidstorp traktnamn Biskopsmålastek innersta delen av Biskopsmålaviken
Bräkne-Hoby sn *Applakullsviken vik EJREG EJREG Blanksjögöl göl
Bräkne-Hoby sn *Arsjön sjö Backagården bebyggelse EJREG EJREG
Bräkne-Hoby, (»Hoby») sn /Se Aspeholmen halvö Bengt-Månsagården bebyggelse Blanksjön sjö
»Hoby», (Bräkne-Hoby) sn /Se *Aspholmen liten holme Beskamåla traktnamn Blanksjön sjö
Hoby sn /Se *Badstu agerenn åker Biskopsmåla traktnamn Boasjön sjö
Bräkne-Hoby sn /Se *Badstu agerenn f. åker Biskopsmåla eller Beskamåla traktnamn Bockön ö
Bräkne-Hoby sn /Se Basteviken vik /Se Biskopsmåla by Borraflättarna övervattensgrund
Bräkne-Hoby sn /Se Bastuvik vik EJREG EJREG Lille Borre klippa
Hoby sn /Se Bastuviken vik EJREG EJREG Stora Borren mindre skär
Hoby sn /Se Bengtsfjölen hallar /Se Björkeryd by EJREG EJREG
Hoby sn /Se *Bergamossarna Saknas Björstorp by Branden hall
Hoby sn Betesfjölen hallar /Se EJREG EJREG Brandnabben nordöstra udden på Vagnsö
Hughby sn Biskamålastek vik /Se Blanksjötorpet traktnamn Brantabacken höjd
Anneberg gd Biskop(s)målastek innersta delen av Biskopsmålaviken /Se Blanksjötorpet t. EJREG EJREG
Anneberg gd /Se Biskopsmålaviken en smal vik Blåberget traktnamn EJREG EJREG
Anneberg, (förut Ryssmåla) gd /Se Biskopsmålaviken vik Brunnsgate område med hus Bysjön sjö
Awerde by Biskopsmålaviken vik Bränningamossen mosse Bysjön sjö
»Beskamåla» (el. Biskopsmåla) by /Se Biskamålaviken vik /Se Bårabygd traktnamn EJREG EJREG
Biskopsmåla by *Björkeskär Saknas Bårabygd by Båsnabben udde
Biskamåla gd;ar /Se *Björkholmen holme EJREG EJREG EJREG EJREG
Biskopsmåla by /Se *Björkö Saknas Bårebygd traktnamn Bäckasjön sjö
Biskopsmåla (el. »Beskamåla») by /Se *Björnekärren Saknas Danielagården bebyggelse EJREG EJREG
Biskopsmåla by *Blacken sten, råmärke Drängagråten lycka Bröstaberg berg
Björkeryd by Blanksjögölen göl Dönhult gård Bökelången sjö
Björkeryd by /Se Blanksjögölen sjö EJREG EJREG Bökelångsgöl göl
Björkeryd, Lilla by /Se Blanksjögölen tjärn Ekegården gård Dammgölen göl
Björkeryd, Stora by /Se Blanksjön sjö Eket bebyggelse Drottningstolen nabbe
Björstorp by Blanksjön sjö Eket gård Dönhultsgölen göl
Björstorp tp /Se Blanksjön sjö Eket bebyggelse EJREG EJREG
Björs torp by /Se Blanksjön sjö Ekfors avs. Lilla Ekholmen holme
Björstorp by /Se Blåberget berg Ekkullen traktnamn Stora Ekholmen holme
Bårabygd by *Boamossen Saknas Evaryd traktnamn EJREG EJREG
Bårabygd gd /Se Boasjön sjö Evaryd by Ekesgöl göl
Bårabygd by /Se Boasjön sjö EJREG EJREG L.Ellegölen göl
Bårabygd by /Se Boasjön sjö Evaryds kvarn avs. (St.) Ellegölen göl
Bårabygd by /Se Borraflätterna flätt /Se Flaggakärret lht. Eneskärvet skär
Bårebygd by /Se Borre, Lille skär Flakaryd gård Eneskärvsflätt hall
Danielagården gd /Se Borre, Lille flätt /Se EJREG EJREG Finske Himmel berg
Danielagården gd /Se Borre, Store skär Flakaryd by Fiskfatet sten
Dönhult gd Borre, Store överv.-klippa /Se Fliskorran mosse EJREG EJREG
Dönhult by /Se Borren, St. o. L. grund Fogdakärr by Östra Fjorden det öppna vattnet
Dönhult by /Se Borren, Stora ö EJREG EJREG Fjordflätten övervattenshallar
Eket gd /Se Borråsen ås /Se Frostenskär, Furuskär och Spjutsön traktnamn EJREG EJREG
Evaryd by Brandanabben udde /Se Furuskär traktnamn Flaggabacken höjd triangelpunkt
Evaryd by Branden sten /Se Fåglaslätt gård Flisevadet bäck
Evaryd by *Broengen äng Fästan bebyggelse Flotagöl göl
Evaryd by *Bro engenn f. äng EJREG EJREG Flotakläbb bergknalle
Evaryd by Bruaberget berg /Se Fösingsmåla gård Flotakällare hålskärv
Evaryd by Brudaberget höjd med fast fornlämning EJREG EJREG Flotamyr vassmyr
Äfveryd? Saknas Brudberget berg /Se Garnanäs traktnamn EJREG EJREG
Evaryd by *Bråtamossen mosse Garnanäs by Flotasjön sjö
Evaryd by /Se Bråtamossen mosse Gastahäjan utskift EJREG EJREG
Evaryd by /Se Bräkne ån å Granåsen traktnamn Fröstensskärv holme
Evaryd by /Se Bräkneån å Gångsbro bro Funnahålet det instängda vattnet
Evaryd by /Se Bräkneån å EJREG EJREG Funnaklimparna stenar
*Falsemålen f. torp Bräkneån å EJREG EJREG EJREG EJREG
Flakaryd gd Bräkneån å Hakarp traktnamn Funnarna en samling skär
Flakaryd gd /Se Bräkneån å Hakarp by Furemossagölen göl
Flakaryd gd /Se Bräkneån å Halahäje Saknas Fågelgölen göl
*Flåtasjömåla (nu Raskamåla) by /Se Bräkneån å Halasjöhejan odling EJREG EJREG
*Flödesjömåla Saknas Bräkneån å Hallagården bebyggelse /Se Lilla Färjan skär
Flödessömalle by /Se Bräkneån å Hallagården bebyggelse Stora Färjan större skär
Fogdakärr by Bräkneån å /Se Halängarna mad Färjetjörn sten
Fogda kärr by /Se Bräkneån å /Se Hansagården bebyggelse Galgamarken Saknas
Fogdakärr by /Se *Brändakurra kärr? EJREG EJREG Gubbaliden backe
*Frendemole f. torp *Brändakärr mosse Harkniven by Grytören samling stenar
Frändemåla Saknas /Se *Brändamosse Saknas Hassakärret mosse Gråklimp mindre skär
*Frändemåla gd /Se Brännehall skogshöjd? Havralyckan Saknas EJREG EJREG
»Fåglaslätt» (el. Ugglaslätt) hmd /Se *Byasjökärr Saknas Hejan traktnamn Gråskärv(et) skär
Fästan hmn /Se Bysjön sjö /Se Hejan by Gräsgöl göl
Fösingsmåla gd /Se Bysjön liten sjö /Se Hejan by Gubbalien backe
Fösingsmåla gd /Se Bysjön sjö Helget Saknas Gule ör Saknas
Fösingsmåla (äldre Långasjömåla) gd /Se Bysjön sjö Hessledalen traktnamn Garnanäsviken Saknas
Garnanäs by Bysjön sjö Hjälmsa traktnamn Gyö halvö
Garnanäs by /Se Bysjön sjö EJREG EJREG Västra Gyövik vik
Garnanäs by /Se Bysjön sjö Hjälmsa by Gärdesgölen göl
Garnanäs gd /Se *Bålonmossen Saknas Hjälmsa by Hagalin lid
Grepen (el. Stengrepen) by /Se Bårabygd höjd o triangelpunkt Hjälmsahäje utmark Hagaliden backe
»Grepen» (el. Stengrepen) by /Se *Bårekullen berg /Se EJREG EJREG Hagesgölen göl
Gunde hej by /Se Bårkullen kulle med fornborg Hjärtonamåla by Halasjögöl göl
Gyngamåla gd /Se *Bäckasjökärr Saknas Hoby traktnamn EJREG EJREG
Gyngamåla (nu endast Ramsjötorp) gd /Se Bäckasjön sjö /Se EJREG EJREG Halasjön sjö
Garnanäs by /Se Bäckasjön sjö EJREG EJREG Halasjön sjö
Hakarp by Bökelången sjö Hoby by Hallasjön sjö
Hakarp by /Se Bäckasjön sjö /Se Hobykulle Saknas Hallastenarna Saknas
Hakarp by /Se Bäckasjön sjö Holjesgården Saknas Hamnagapet Saknas
Hallagården (el. Hallen) gd /Se Bänkafjölen hallar /Se Hornet skift Hamragapet inlopp
Hallagården gdr /Se *Bänkefjölar grund /Se EJREG EJREG Himmelsberg Saknas
Hallen (el. Hallagården) gd /Se Bökelången sjö EJREG EJREG Hoby altare flyttblock
Hansagården gd /Se Bökelången sjö /Se Hovgården by Hoby mark skogsmark
Hansagården hmd /Se Bökelångsgyl tjärn Hållgården Saknas Horsahallen berg
Harkniven by Bökelångsgölen göl Häjan traktnamn Hållvägen vägen
Harkniven by /Se Bökelångsgölen sjö Härsjölund Saknas EJREG EJREG
Harkniven by /Se Dammgyl sank mark Härsjölund håll- och lastplats Härsjön sjö
Harkniven by /Se Dammgölen liten göl Hässeldalen traktnamn Hässeldala port ljungmark
Hejan by /Se Dammgölen sjö Hässeldalen by Jyljaberget berg
Hejan by /Se Danslagsberget höjd EJREG EJREG Jyljagölen göl
Hejan, (»Gundehej») by /Se Davids sten sten Hässlehult avs. EJREG EJREG
Helget gd /Se *Degnee hullen äng Hönsagården gård Järnaskärven tre stycken småskär
Helget gd /Se *Degnne hullenn f. äng Jakopagården g. Järnaskärvsflätten en »liten klimp» något över vattenytan
Helget gd /Se *Djurmossen Saknas Joragården Saknas EJREG EJREG
*Helzinryth (Helzmyrt) Saknas Drottningstolen udde /Se Jyljana t. Jättafjätahallarna berg
Hjälmsa by /Se Drängagråten slåttermark /Se EJREG EJREG Kajeskärvet skär
Hjälmsa by /Se Dönhultagyl sjö Järnavik gård EJREG EJREG
*Hjälmsjö Saknas Dönhultagyl tjärn Kanstorp torp Kallapannan grund ett stycke till havs
Hjelmsjö Saknas Dönhultsgölen göl Killegården gård EJREG EJREG
Hjälmsa by Dönhultsgölen sjö Killegården g. Kalvö ö
Hjälmsa by Edstorpaviken vik Klemet-Olsagården bebyggelse Kattnabben udde på fastlandet
Hjälmsa by Ekeholmen holmar /Se EJREG EJREG Kilsbacken backe
Hjälmsa by Ekeholmen, St. o. L. holmar Klingsmåla by Kisteviken mindre vik
Hjärtonemåla (el. Målen) by /Se Ekeholmen, Stora och Lilla öar Knutsagården bebyggelse Klockarestenen stenblock utanför udden
Hjärtonemåla (el. Målen) by /Se Ekeholmen, Lilla ö Krokskvarn kvarn, avs. Klocknabben udde
Hjärtonnemåla by /Se Ekeholmen, Lille holme /Se Krokängarna Saknas Klövehall kringfluten hall
Hoby sn Ekeholmen, Stora ö Kullaberg, se Evaryd traktnamn Klövestenar ett stenrammel
Hoby, Bräkne-Hoby by, sn *Ekemokärret Saknas Kullabro traktnamn Knivlös mindre skär
Hoby by Ekesgyl sjö Kulleryd by Knösen nordvästra partiet av Gyön
(Bräkne-)Hoby samhälle Ekesgyl tjärn EJREG EJREG Kohagaberget udde
Hoby by /Se Eksgölen sjö Kulleryd, Lilla by Korpalien backe
Hoby sn /Se Eksgölen sjö EJREG EJREG EJREG EJREG
Hoby by /Se Ellegölen två gölar Kulleryd, Stora by EJREG EJREG
Hoby kulle (el. Kullen) hmd /Se Ellegölen, Stora och Lilla sjöar EJREG EJREG Krabbabacken backe
Hobykulle (el. »Kullen») hmd /Se *Elpholm holme Kullåkra by Krabbahejan fält
Hovgården by Eneskär holme Kvarnagården bebyggelse Kroksjögöl göl
Hovgården by /Se Eneskär ö Kvarnahallarna lht EJREG EJREG
Hovgården by /Se Eneskärvet ö Kyrkogården traktnamn Kroksjön sjö
Hovgården hmd /Se Eneskärv(et) skär /Se Kältring mad Kroksjön sjö
Huby sn Eneskärvsflätt flätt /Se Käringåkern åker Kroksjön sjö
Hughby sn Finske Himmel berg /Se Kärret avs. Kurran pöl
Hundeheije f.torp Fiskafatet sten /Se Liljetorp traktnamn Kvarnviken Saknas
Hållgården gd /Se Fjordflätten små holmar eller grund Lillagärde traktnamn Kåsören skär
Häjan by Fjordflätten ö EJREG EJREG EJREG EJREG
Häjan gd /Se Fjordflätten skär Lillagärde by Lammaholmen holme
Hässeldalen by Fjordflätten flätt /Se Lillaslätt avs. Landsbro passage
Hässeldalen by /Se Fjälltäppan åker Lillegården Saknas EJREG EJREG
Hässledalen by /Se Flaggabacken höjd o triangelpunkt Lyckan traktnamn Lillasjön sjö
Jiursagården gd /Se Flaggabacken höjd i triangelpunkt Lönnebacka traktnamn Lillegöl göl
Joragården hmd /Se *Flatudden udde Lönnedal avs. Live småvikar
Järnavik lastageplats *Flettin åker Lönneryd avs. Liveberg holme
Järnavik gd. o. lhtr, lastageplats *Flettinn f. åker Markatäppet utmark Liveholmarna ett par tre små klimpar
Järnavik lastageplats Flotabäcken bäck EJREG EJREG Livsören mindre skär
Järnsvik gd Flotagyl tjärn Muggeboda by EJREG EJREG
Järnavik gd Flotagölen göl Måstad traktnamn Långaholmen holme
Järnavik gd Flotagölen sjö EJREG EJREG EJREG EJREG
Järnavik gd *Flota kläpp fast parti Måstad by Långasjön sjö
Järnavik gd Flotakläpp terräng Mölleskog gård Matvik vik
Järnavik gård /Se *Flota myr Saknas Mörtjuk traktnamn EJREG EJREG
Järnavik lastageplats /Se Flota sjön sjö Mörtjuk by Mensalmarken skogsmark
Järnavik gd /Se Flotasjön sjö EJREG EJREG Mjölsäcken sten
Järnavik gd /Se Flotasjön sjö Norragården Saknas Moddorna två småvikar
Järnavik gd /Se Flåtakällare hålskärv /Se Norragården Saknas Moddörarna örar
Järnavik gd /Se Flåtasjön sjö /Se Norragården bebyggelse Myrenabben udde
Järnavik gd /Se *Flätekullskärr Saknas Nybygget avs. Måkflättarna småskär
Kanstorp hmd /Se *Frossensö ö EJREG EJREG Mölleviken innersta delen av Garnanäsviken
Kanstorp hmd /Se Frostensskäret ö Näs by Mörkagölen göl
Killegården gd /Se Frostensskäret holme Ola-Jönsagården bebyggelse Nabbabacken höjd
Killegården (el. Källegården?) gd /Se Frostensskäret holme EJREG EJREG Norrsjögöl göl
Klingsmåla by Frostensskäret holme Pagelsborg gård Norrsjön sjö
Klingsmåla gdr /Se Frostensskäret ö Per-Månsagården Saknas Näsalien lid
Klingsmåla by /Se Frostensskär holme /Se Per-Olsagården Saknas Näsnabben udde
Klingsmåla by /Se Fröstensskärv ö Perstorp avs. EJREG EJREG
Kullen (el. Hoby kulle) hmd /Se Fröstensskärvet skär /Se Pielipen åkerlycka Nässjön sjö
»Kullen» (el. Hobykulle) hmd /Se Fulasjön försv. sjö /Se Pinan Saknas Näsudden udde
Kulleryd, Lille by *Fundaflätt grund Prästakättan åker EJREG EJREG
Kulleryd, Lilla gd /Se Fundaflätt flätt /Se EJREG EJREG Nässjön sjö
Kulleryd, Lilla by /Se Funnaklimparne öar Ramsjömåla by Ohallaberget bergformation
Kulleryd, Stora gd Funnaklimparna klippa /Se EJREG EJREG Osten undervattensten
Kulleryd, Stora gd /Se Funnarna tvenne långsträckta öar Ramsjötorp gård Pilken inbuktning
Kulleryd, Stora gd /Se Funnarna holmar EJREG EJREG Raekalid lid
Kullåkra by Funnarna öar Raskamåla by Raggakärr Saknas
Kullåkra by Funnarna öar /Se Ringsbro Saknas EJREG EJREG
Kullåkra by Funnen, Lilla ö Ringåkra traktnamn Ramsjön sjö
Kullåkra by Funnen, Stora ö Ringåkra avs. EJREG EJREG
Kullåkra by /Se Funn(en), Västra ö /Se EJREG EJREG Rangsö Ragnsö ö
Kullåkra by /Se Funn(en), Östra ö /Se Ropahalla lht Ropahalla utbuktning
Kullåkra gd /Se »Furuskär» nu okänd benämning /Se Runamo Saknas EJREG EJREG
Kullåkra gd /Se Furuskär holme /Se Ryahäje del av byn V. Ryd Rudegölen göl
Källaby gd /Se Furuviken vik EJREG EJREG Rumpelid lid
Källegården? (el. Killegården) gd /Se Fyllesjön sjö (Västra) Ryd by Runamovärpa Saknas
Lillagärde by Fågelgölen liten göl Ryds kvarn kvarn EJREG EJREG
Lillagärde gd Fågelgölen sjö Räggakärr hus Ryssjön sjö
Lillagärde by Fåglagyl tjärn Rävåkern åker Råhamn vik
Lillagärde by Fåglamossen Saknas Röafors traktnamn Röde hall hall
Lilla gärde by /Se *Fåglasjön num. torrlagd sjö Röafors avs. EJREG EJREG
Lillagärde by /Se *Fåglasjön sjö Röan traktnamn Röda skärv(et) skär
Lillagärde by /Se Fåglasjön sjö EJREG EJREG Rödaskärvsflättarna hallar
Lonngssemalle by /Se Färjan två öar Röan by EJREG EJREG
Långasjömåla (nu Fösingsmåla) gd /Se Färjan, St. o. L. holmar Röatäppa avs. Rödbysjön sjö
Långsjömåla, äldre namn på Bräkne-Hoby sn Saknas Färjan, Stora och Lilla öar Rödby traktnamn EJREG EJREG
Muggeboda by Färjan, Lilla ö EJREG EJREG Salsjön sjö
Moggeboda by /Se Färjan, Lilla holme /Se Rödby by Sandkrokaberget udde
Muggeboda by /Se Färjan, Stora ö Rödeby traktnamn Schalbredan sjö
Målen (el. Hjärtonemåla) by /Se Färjan Stora holme /Se Rödhult avs. Silpingeån å
Målen (el. Hjärtonemåla) by /Se Färjebjörn klippor /Se Röetorp avs. Simmesgölen göl
Måstad by *Färjebådan grund Röån håll- och lastplats Sjunkegöl göl
Måstad gdr /Se *Färjebåden grund Sandtaget traktnamn Själaviken vik
Måstad gdr /Se Färjorna holmar /Se Shanghai kafé Skavhallen hall
Måstad by /Se Fästan bebyggelse Silpinge Stora traktnamn EJREG EJREG
Måstad by /Se *Föregölen göl Silpinge by Skoarevägen vägen
Måstad gd:ar /Se *Gaardtz agerenn åker EJREG EJREG Skärsjögöl göl
Måstad by /Se *Gaards agerenn f.åker EJREG EJREG EJREG EJREG
Mölleskog by *Gangleskär holme Silpinge, Lilla by EJREG EJREG
Mölleskog by »Gangleskär» skär /Se EJREG EJREG Skörjesjön sjö
Mölleskog by /Se Garnanäs udde Silpinge, Stora by Smedagölen göl
Mölleskog gd /Se Garnanäsanäset näs /Se EJREG EJREG Smedbergen bergås
Mörtjuk by Garnanäsanäset näs /Se Sjöarp gård Smygan bukt med trångt inlopp
Mörtjuk by Garnanäsanäset näs /Se Sjöarp gård Snargölen göl
Mörtjuk by /Se Garnanäsviken vik EJREG EJREG Snörgölen göl
Mörtjuk by Garnanäsviken vik Skogdala lg EJREG EJREG
Mörtjuk by /Se Garnanäsviken vik Skogstorp, se Tararp traktnamn Spjutsö ö
Mörtjuk by /Se Garnanäsaviken vik /Se Skuggen gård EJREG EJREG
Mörtjuk by /Se Garnanäsviken vik /Se Skurahej utmark med torp Spjutsöflättar småskär
Näs by Garnanäsaviken vik /Se Skvalpan bro Steket grund vassvik
Näs by /Se *Gatugölen sannolikt en liten göl EJREG EJREG Stekholmarna små holmar
Näs gdr /Se Gonnevass ö /Se Smedamåla by Steningenabbe udde
[Orratorp] Saknas Gottfridamossen mosse Smedbergslyckan åker Stiasjön sjö
*Orratorp Saknas /Se Graneholmen holme /Se Smyan Saknas Stiasjön sjö
Orratorp nu försvunnet beb.namn /Se *Grebbebäcken bäck Snittingskvarn kvarn EJREG EJREG
Pagelsborg (förr Torp) gd /Se *Grismossen Saknas EJREG EJREG Stugeskärv(et) skär
Prästgården i Bräkne-Hoby prästgård /Se *Grytehall sten, råmärke Sonekulla by Stutaklämman pass mellan två flyttblock
*Raffarsmåla gd /Se Grytörarne öar Sonekulla by Stutarna stenar
Ramsjömåla by /Se Grytörarna grund /Se Spjutsön traktnamn Sundsissan sten
Ramsjömåla by /Se Gråklimp skär /Se Stengrepen by EJREG EJREG
Ramsjömåla by Gråskär holme Stengrepen by Sutareflätten låga hallar
Ramsjömåla by /Se Gråskär holme EJREG EJREG Svalamålastek vik
Ramsjömåla by /Se Gråskär ö EJREG EJREG Svalemålaviken havsbukten
Ramsjötorp gd Gråskärv ö Stenåsa avs. EJREG EJREG
Ramsjötorp (förr även Gyngamåla) gd /Se Gråskärv(et) skär /Se Storahäje lht Svartasjön sjö
Raskamåla by /Se Gråskärvsklimpen ö EJREG EJREG Svarte hall hall
Raskamåla (äldre *Flåtasjömåla) by /Se Gräsgyl tjärn Strångamåla by Svarte hall hall
Raskamåla by /Se Gräsgölen sjö Strömhejan traktnamn Svarte sten övervattenssten
Raskamåla by /Se *Gräsholm holme Strömhäjan betesmark Svartsjövad vadställe
Runamo gd:ar /Se *Grävlingemossen Saknas Sunnebo bebyggelse Sven Abram hall
Runamo gd:ar /Se *Guasten skär EJREG EJREG Svinlortarna stenar
Ryd, Västra by /Se Gula mossen mosse Svalehult by EJREG EJREG
Ryd, Västra by Gule örn ör /Se EJREG EJREG EJREG EJREG
»Rygllemalle» nu försvunnet beb.namn /Se Gunnarvass äng Svalemåla gård Sävsjön sjö
*Ryglemåla gd /Se Gunnarsvass ö, jordlht /Se EJREG EJREG EJREG EJREG
Ryssmåla gd Gyö halvö Svartsjömåla by Tippla hall Saknas
Ryssmåla gd /Se Gyön halvö Sven-Håkansgården Saknas Toragärdet fält
Ryssmåla (nu Anneberg) gd /Se Gyö halvö Sven-Kroksagården Saknas Troftalien lid
Ryssmåla gd /Se Gyö ö, fiskl. /Se EJREG EJREG Trollet en sten
Röan by Gyö halvö och fiskl. /Se Svenstorp by Tuka viken inbuktning
Röan gdr /Se Gyö knös berg /Se Sävsjömåla by Tuvegöl göl
Röan gd /Se Gyönabb udde EJREG EJREG EJREG EJREG
Röan gd:ar /Se Gyöviken vik Söragården Saknas Tvegöl, Tvegöle ett skär ett stycke till havs
Röan gd:ar /Se Gyövik, Västre vik /Se Talleryd avs. Tvägölen göl
Rödby by /Se Gyöviken vik Tararp traktnamn EJREG EJREG
Rödby by *Gyövikshamn viken EJREG EJREG Tvegölebådar grund
Rödby by Gärdesgyl tjärn Tararp by Tvegöleflätt övervattensstenar
Rödby by Gärdesgölen sjö Tararpa ryd ljungmark Tvättegöl göl
Rödeby by /Se Gölabäcken bäck EJREG EJREG Tärnören mindre skär
Rödby by /Se Göljagyl tjärn Tokaryd by EJREG EJREG
Rödby by /Se *Hagemossen Saknas EJREG EJREG Törneholmarna två holmar
Silpinge by Hagesgyl tjärn Torp by Lilla Törnholmen mindre holme
Silpinge by Hagesgölen sjö Treböken område vid korsningen av vägarna Stora Törnholmen holme
Silpinge, Lilla o Stora by Hagesgölen sjö Trintekulla bebyggelse Utterskärvet mindre skär invid fastlandet
Silpinge, Lilla by Hakarp höjd o triangelpunkt EJREG EJREG EJREG EJREG
Silpinge, Lilla by /Se Halasjögyl liten sjö Trofta by Vagnsö ö
Silpinge, Lilla by /Se Halasjögölen göl EJREG EJREG Yttra Vagnsö långsträckt skär
Silpinge, Stora by Halasjögölen sjö Trånhem gård Vagnsö here sydöstra udden på Vagnsö
Silpinge, Stora by /Se Halasjön liten sjö Tuppalyckan åker Västra Vagnsösund västra delen av sundet
Silpinge, Stora by /Se Halasjön sjö Turagården bebyggelse Östra Vagnsösund östra delen av det trånga sundet
Silpinge, St. o. L. byar /Se Halasjön sjö Törnalyckan avs. Vassholmen holme
Silpinge by /Se Halasjön sjö Vasakull traktnamn Vaxgöl göl
Silpinge by /Se Halasjön sjö EJREG EJREG Vierydsfjorden vik
Sjöarp gd Hallastenarna stenar /Se Vasakull by EJREG EJREG
Sjöarp gd /Se *Hallsjön sjö Vaxgölshejan avs. jord Vierydsån å
Sjöarp by /Se *Hammirlundtz engen äng Vermansmåla traktnamn Vierydsån gräns
Skurahej utmark med t. /Se *Hammirlunds engenn f.äng Vikavägen vägen Evaryd - Järnavik EJREG EJREG
Smedamåla by Hamnagapet hamninlopp /Se Vingagården bebyggelse Viesjön sjö
Smedamåla by /Se Hamnagapsbergen berg Vångsö traktnamn Vindskvalpen övervattenssten
Smedamåla by /Se Hamnagapsbergen berg Väby traktnamn EJREG EJREG
Smedamåla by /Se Hamragapet hamninlopp EJREG EJREG Vindskärven två skär
Smedamåla by /Se Hejan terräng EJREG EJREG EJREG EJREG
Sonekulla by Hejan odling Väby by EJREG EJREG
Sonekulla gd Hejan odling EJREG EJREG Vita skärv(et) skär
Sonekulla gd /Se Heranabben udde /Se Väbylund bebyggelse EJREG EJREG
Sonekulla by /Se *Herrsjön sjö Vägvisargården gård Vitavatten sjö
Stengrepen (el. Grepen) by /Se *Heslunds agerenn f. åker Värmansmåla traktnamn Väbyfjorden vik
Stengrepen (el. »Grepen») by /Se *Heslunds agerenn f.åker EJREG EJREG Väbynäs udde (och gård)
Strångamåla by *Heslunds agerenn, Syndre och Norre f.åkrar Värmansmåla gård Ålagöl göl
Strångamåla by /Se Hoby altare minnessten Västan, se Evaryd traktnamn EJREG EJREG
Strångamåla by /Se *Hoby hamn viken Västragården bebyggelse EJREG EJREG
Strångamåla by /Se Hoby sten sten Västragården bebyggelse Ällsjön sjö
Sunnebo gd /Se *Hobyå å Åbacka avs. Ängagölen göl
Sunnebo gdr /Se *Hogbyån å Ågeberg gård EJREG EJREG
Svalehult by Hobyåsen ås? /Se Ågården bebyggelse Stora Äpplaholmen halvö
Svalehult by /Se *Hoppeström bäck? Åkeberg bebyggelse Lilla Äpplaholmen mindre holme
Svalehult by /Se *Horsagölen Saknas Ålahäjan mosse Äpplahålan det instängda vattnet
Svalemåla gd *Horsakaret märke EJREG EJREG EJREG EJREG
Svalemåla by /Se *Horsakärret Saknas Årsjömåla, Lilla gård Örsjögöl göl
Svalemåla by /Se *Hundmossen Saknas EJREG EJREG EJREG EJREG
Svalemåla gd /Se *Hunnesten råmärke Årsjömåla, Stora gård Örsjön, Lilla sjö
Svartsjömåla by Håanabben udde EJREG EJREG Örsjön, Stora sjö
Svartsjömåla by /Se *Hålkärret Saknas Örseryd by  
Svartsjömåla by /Se *Häglen skogsmark Örserydkvarn kvarn  
Svartsjömåla by /Se Härsjön sjö Örserydnabb bebyggelse  
Svartsjömåla by /Se Härsjön sjö    
Svenstorp by Härsjön sjö    
Svenstorp by Härsjön sjö    
Svenstorp by Härsjön sjö    
Svenstorp by Härsjön sjö    
Svenstorp by /Se Härsjön sjö    
Svenstorp by /Se Härsjön sjö    
Synnagården (el. Söragården) gd /Se Härsjön sjö /Se    
Synnagården (el. Söragården) gd /Se *Hässeldalensport Saknas    
Sävsjömåla by *Hästamossen Saknas    
Sävsjömåla by /Se *Högemokärret Saknas    
Sävsjömåla by /Se Järnaskären öar    
Sävsjömåla gd /Se Järnaskären skär    
Söragården (el. Synnagården) gd /Se Järnaskärven skär /Se    
Söragården (el. Synnagården) gd /Se Järnaskärvsflätt flätt /Se    
Tararp by Jernawijks bergen berg /Se    
?Tararp by Järnavik vik    
?Tararp by Järnavik vik    
Tararp by Järnavik vik    
Tararp by /Se Järnavik vik    
Tararp by /Se Järnavik vik    
Tokaryd by /Se Järnavik vik    
Tokaryd by Järnavik vik /Se    
Tokaryd by Järnavik vik /Se    
Tokaryd by Järnavik vik /Se    
Tokaryd by Järnavikfjorden fjord    
Tokaryd by /Se Järnavikafjorden stor vik /Se    
Torp by Järnaviken vik    
Torp by /Se *Kaarre agerenn åker    
Torp by /Se *Kaarre agerenn f.åker    
Torp (nu Pagelsborg) gd /Se *Kaarre agerenn åker /Se    
Torwa torp nu försvunnen beb. /Se Kajeskärvet ö    
Torwatorp by Kajeskärvet skär /Se    
Trofta by Kajmossen mosse    
Trofta gdr /Se Kajskäret holme    
Trofta gdr /Se Kajskäret holme    
Trånhem gd Kalvö jordlht /Se    
Trånhem by /Se Kajskäret ö    
Trånhem by /Se Kallepannan grund    
Trånhem by /Se *Kalmarekulle höjd    
Trånhem t /Se Kalmare kulle nu försvunnen höjd /Se    
Turagården hmd /Se Kalva holm udde    
Ugglaslätt (el. »Fåglaslätt») hmd /Se Kalvaholmssundet sund    
Varbacken t /Se *Kalvakärret Saknas    
Warelycke t /Se Kalvapannan grund /Se    
Vasakull by Kalvö ö    
Vasakull by /Se Kalvö ö    
Vasakull by /Se Kalvö ö    
Vingagården gd /Se Kalvö ö    
Vingagården gd /Se Kalvö ö /Se    
Vångsö lht /Se *Kamra trol. udde    
Väby by Kamra udde /Se    
Väby by Kappesgrundet grund /Se    
Väby by Karl-Mårdaviken vik    
Väby by /Se Karlsaberget berg    
Väby by /Se Kattenabben udde    
Väby by /Se Kattenabben udde /Se    
Väbylund gd /Se *Külle agerenn f. åker    
Vägvisaregården gd /Se *Külle agerenn f. åker    
Värmansmåla gd *Külle agerenn, Norre och Syndre f. åkrar    
Värmansmåla by /Se Kisteviken vik    
Värmansmåla by /Se Kisteviken vik /Se    
Värmansmåla by /Se Klockenabben halvö    
Värmansmåla gd /Se Klockenabben udde /Se    
Värmansmåla by /Se *Klocknnehuss engen äng    
Ågeberg (el. Åkeberg) gd /Se *Klockene huus engen f. äng    
Åkeberg (el. Ågeberg) gd /Se Klocknabben udde    
Årsjömåla byar /Se *Klovasten grund    
Årsjömåla byar /Se *Klövahall gränsm.    
Årsjömåla by /Se Klövestenar stenar /Se    
Årsjömåla, Lilla gd Knivlös liten holme    
Årsjömåla, Lilla by /Se Knivlös ö    
Årsjömåla, Stora by Knivlösa holme /Se    
Årsjömåla, Stora byar /Se Knivlös holme    
Örseryd by Knivlös holme /Se    
Örseryd by /Se Knivlös holme /Se    
Örseryd by /Se *Knylekällan råmärke    
  Knölarna grund /Se    
  Knösaviken vik /Se    
  Knösen udde    
  Knösen udde /Se    
  *Kobbekehallen råmärke    
  Kolshög nu försvunnen gravhög /Se    
  Kolsviken vik    
  Kolsviken vik    
  Kollsvik vik /Se    
  Korpagyl tjärn    
  Korpagyl tjärn    
  *Korpagölen göl    
  *Korssekuldtz engen äng    
  *Korssekuldsengenn f. äng    
  *Krokmossen sankmark    
  Krokmossen sankmark    
  Kroksjögyl tjärn    
  Kroksjögölen göl    
  Kroksjögölen sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön liten sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  *Krokskärr Saknas    
  *Kråkemossen Saknas    
  Krösnabben halvö    
  Kullåkrabäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  *Kvarnmossen Saknas    
  *Kyrkemossen Saknas    
  Kyrkogården i Bräkne-Hoby kyrkogård    
  *Kålsbäcken bäck    
  Kålsbäck förr bäck /Se    
  *Kåpegölen gölhåla    
  Kåsören ö    
  Kåsören ör /Se    
  Kåsören skär /Se    
  Körnekälla källa /Se    
  Lammaholmen holme    
  Lammaholmen ö    
  Lammaholmen holme    
  Lammaholmen holme /Se    
  Lilla gyl tjärn    
  *Lilla hall bergshöjd    
  Lillarörberget höjd o triangelpunkt    
  Lilla röret terräng    
  Lillasjön sjö    
  Lillasjön sjö    
  Lillasjön sjö    
  Lillasjön sjö    
  Lillasjön sjö    
  *Lilla skogskällsmossen Saknas    
  Lillegyl tjärn    
  *Lillegöl liten göl    
  *Lille göl göl    
  Lillegölen liten göl    
  Långegölen liten sjö    
  Lillegölen sjö    
  Lillön ö    
  *Lindekurran kärr    
  *Lindekärrsbäck ? bäck    
  Live skär, vikar /Se    
  Livebjär skär /Se    
  Liveholmarna holmar /Se    
  Livsören ör /Se    
  *Livö holme    
  *Livö holme    
  Lommakläppen holme /Se    
  Långaholmen holme    
  Långaholmen holme    
  Långaholmen ö    
  Långaholmen holme    
  Långaholmen holme /Se    
  *Långa mossen Saknas    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö /Se    
  Långegyl tjärn    
  Salsjön liten sjö    
  *Långholm holme    
  Margaretastigen stig    
  Margaretastigen stig    
  *Mellanberget Saknas    
  *Mellangöl göl    
  *Mellöse åker    
  *Mellösse f. åker    
  Mensalmarken höjd o triangelpunkt    
  Mjölsäckarna grund    
  *Mjölsäcken grund    
  Mjölsäcken uunderv.-sten /Se    
  Moddan, Västra vik /Se    
  Moddan, Östra vik /Se    
  Moddeörarna örar /Se    
  Moddorna vikar /Se    
  Mogyl, Lilla tjärn    
  Mogyl, Stora tjärn    
  *Mogölen, Stora och Lilla gölar    
  *Mogölsmossen Saknas    
  *Mortens ageren åker    
  *Mortens agerenn f. åker    
  Muddeörarna skär    
  Muddorna skär    
  *Munkamossen Saknas    
  Myrenabben udde /Se    
  Mådöörarna öar    
  *Måkeflått (eller Måkeflätt) liten holme    
  Måkeflättarna skär    
  Måkeflätterna flättar /Se    
  *Märkesebäcken bäck    
  Märkeseken ek /Se    
  Mölleviken vik /Se    
  Mörkagyl tjärn    
  *Mörka gölen liten göl    
  Mörkagölen liten göl    
  Mörkagölen sjö    
  Mörtjuk Saknas    
  Mörtströmmen å    
  *Norra gölen göl    
  *Norra gölmossarna Saknas    
  Norrsjödiket bäck    
  Norrsjögyl sjö    
  Norrsjögölen göl    
  Norrsjögölen sjö    
  Norrsjön liten sjö    
  Norrsjön sjö    
  Näckahallen terräng    
  Nälsjön sjö    
  Nälsjön sjö    
  Näset näs    
  Näset landparti /Se    
  Näsnabben udde /Se    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö /Se    
  *Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Näsudden halvö    
  Näsudden udde /Se    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön sjö    
  Nätsjön, Nedre sjö    
  Nätsjön, Övre sjö    
  Ohallaberget berg /Se    
  *Ostamossen Saknas    
  Osten underv.-sten /Se    
  Pannekakeåkern åker /Se    
  *Pellekärr Saknas    
  *Pelles holme kringflutet land    
  Pielipen åker /Se    
  Pilken vik /Se    
  Predikstolen bergig udde /Se    
  Pukaviken vik /Se    
  Pällaknall grund /Se    
  Ramsjögyl tjärn    
  Ramsjön sjö    
  Ramsjön sjö    
  Ramsjön sjö    
  Ramsjön sjö /Se    
  Rangsö liten ö    
  Rangsö holme    
  Rangsö ö    
  Rangsö ö    
  Rangsö stor ör /Se    
  *Reeslenn, Store f. åker    
  *Riisengen Saknas    
  *Riisengenn f. äng    
  *Rimskärren Saknas    
  *Roflyet Saknas    
  Ropahalla häll /Se    
  Rudegyl tjärn    
  Rudegyl tjärn    
  Ryhålan terräng    
  Rudegölen sjö    
  Rudegölen sjö    
  Runamo berghäll    
  Runamo gd    
  Runamo berghäll /Se    
  Runamo klippa /Se    
  Runamohallen fast fornlämning    
  *Rundevärpe ställe för värpe på ett berg    
  *Runkehall Saknas    
  Ryet (Tarapa Ry) delvis odlat område /Se    
  Ryet delvis odlat område /Se    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö    
  Ryssasjön sjö /Se    
  *Ryttaremossen Saknas    
  Råsen höjd /Se    
  *Rävaberget bergshöjd    
  Rävalyckan fornlämning    
  *Rävalyckekärret Saknas    
  Rävaskärvet terräng    
  Rävasten terräng    
  *Rävkärret Saknas    
  Röaskärvet skär /Se    
  Röaskärvsflätterna flättar /Se    
  Rödahall ö    
  *Rödamosse Saknas    
  Rödaskäret holme    
  Rödaskäret holme    
  Rödaskäret ö    
  Rödaskärv ö    
  Rödaskärvsklimpen ö    
  *Rödbrändamosse Saknas    
  Rödbysjön sjö    
  Rödbysjön, *Oasjön sjö    
  Rödbysjön sjö    
  Rödbysjön sjö    
  Rödbysjön sjö    
  Rödbysjön sjö    
  Rödehall holme    
  Röehalt ö    
  Röe hall berghäll /Se    
  Rönneklimparna öar    
  *Saandenn åker    
  *Saandenn f. åker    
  *Store göl göl    
  Salsjön sjö    
  Salsjön sjö    
  *Salteröe Saknas    
  *Sandagerenn åker    
  *Sandagerenn f. åker    
  Sandkroken vik    
  Sandvik vik    
  Saxa kulle nu försvunnen höjd /Se    
  *Saxenn åker    
  *Saxenn f. åker    
  Schalbredan liten sjö    
  Silpinge, Stora höjd o triangelpunkt    
  *Simmegöl göl    
  *Simmegölsmosse Saknas    
  Sjunkegyl tjärn    
  *Själaviken vik    
  Själaviken vik /Se    
  Sjöslätterna sank mark    
  Skaklakärret åker    
  Skatflyet terräng    
  Skatgyl tjärn    
  Skav, Lilla grund /Se    
  Skav, Stora grund /Se    
  *Skavgrund grund    
  Skavhallen berghäll /Se    
  *Skogskälshallen råmärke    
  Skurahäj utmark /Se    
  Skurehej åker    
  Skuva häj utmark /Se    
  *Skåpegölsmosse Saknas    
  Skåret skogsparti /Se    
  Skälbredan sjö    
  Skärsjögylen tjärn    
  Skärsjögölen sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skörjen, Stora (el. Stora Skörjesjön) sjö /Se    
  Skörjesjön, St. och L. sjöar    
  Skörjesjön, Lilla sjö    
  Skörjesjön, Stora sjö    
  Skörjesjön, Stora (el. Stora Skörjen) sjö /Se    
  Slakakärret åker ?    
  *Slüsagerenn Saknas    
  *Slånmossen Saknas    
  *Släte mosse Saknas    
  *Slätta kärr Saknas    
  *Slättemosse Saknas    
  Smedagyl tjärn    
  Smedagölen göl    
  Smedagölen sjö    
  *Smedjehallen, -hallarna råmärke    
  Smyan vik /Se    
  Smygen vik    
  Smygen vik    
  Snargyl sjö    
  Snargölen göl    
  Snargölen sjö    
  Snittingskvarn kvarn /Se    
  Snittingsskåret höjd    
  Snittingskåret klyfta /Se    
  *Sommarvärtsgrundet grund    
  *Sonekulla å Saknas    
  *Spinkegölen göl    
  *Spjutsmossen, N. o. S. Saknas    
  Spjutsö ö    
  Spjutsö ö    
  Spjutsö holme    
  Spjutsö holme    
  Spjutsö holme    
  Spjutsö ö /Se    
  Spjutsö ö    
  Spjutsö ö    
  Spjutsö ö    
  Spjutsö ö /Se    
  Spjutsön holme /Se    
  Spjutsöflättar holmar    
  Spjutsöflättar öar    
  Spjutsöflättar skär    
  Spjutsöflättar flättar /Se    
  *Spjutsöskären skär    
  *Splusö (resp. Spulsö) ö    
  *Spångakällan Saknas    
  Spångamossen sankmark    
  *Stakamoklint berg    
  *Starkeklovsmosse gd    
  Steket sank mark    
  Steket grund vik /Se    
  Stekholmarna holmar /Se    
  *Stenbro kärr Saknas    
  *Stenbromossen Saknas    
  Stenshög kulle    
  Steninganabbe udde /Se    
  Steninge ek märkesträd /Se    
  Stiasjön liten sjö    
  Stiasjön sjö    
  Stiasjön sjö    
  *Stiis agerenn f. åker    
  *Stiis agerenn, Westre och Østre f. åkrar    
  *Stora fly Saknas    
  *Store reeslenn åker    
  Storön ö    
  *Stråkefärsmo bergås    
  Stueskärvet skär /Se    
  Stugeskärvet holme    
  Stugeskäret holme    
  Stugeskäret ö    
  Stugeskärvet öar    
  *Stuvemokärr Saknas    
  *Sulpa (ä. namn f. Vierydsån) å /Se    
  Susaren skär /Se    
  Susaren skär /Se    
  Sutareflätten ö    
  Sutareflätten skär /Se    
  Svalemålastek vik /Se    
  Svalehultagyl tjärn    
  Svalemålaviken vik    
  Svalemålaviken vik    
  Svalemålaviken vik /Se    
  *Svallbäcksdraget gränsm.    
  Svartahall ö    
  Svartahall udde    
  *Svartakälla gränsm.    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö /Se    
  Svartegyl tjärn    
  Svartegölen göl    
  Svartegölen sjö    
  Svarte hall hall /Se    
  Svarte hallar skär    
  Svarte hällar öar    
  *Svartepuss kärr    
  Svarte sten sten /Se    
  Svarte sten sten /Se    
  Svartgyl tjärn    
  Sven-Abram ö    
  Sven Abram hallar /Se    
  Sven Abramsson, se Sven Abram Saknas    
  Svennabben udde    
  Svinlortarna öar    
  Svinalortarna stenar /Se    
  Såggyl tjärn    
  *Säamokurra Saknas    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö /Se    
  *Södra gölen göl    
  Sörsjö maden sjö    
  Tararpa Ry delvis odlat område /Se    
  *Tipplehall berg    
  *Tofftenn f. åker    
  Tojtan fiskegrund /Se    
  *Tokamossen Saknas    
  Torkel, Lille fiskegrund /Se    
  Torkel, Store fiskegrund /Se    
  Torklarna fiskegrund /Se    
  Treflätterna flättar /Se    
  Trollakyrka flyttblock /Se    
  Trolla kyrka flyttblock /Se    
  Trollakyrka flyttblock /Se    
  Trollet sten /Se    
  *Turaberg bergshöjd    
  *Tuvakällmossen Saknas    
  Tuvegyl tjärn    
  Tuvegölen sjö    
  Tuvegölen sjö    
  Tuvgölen göl    
  Tvegölbåden liten holme    
  Tvegölbåden ö    
  Tvegölen holme /Se    
  Tvegölen holme    
  Tvegölen ö    
  *Tvegölja holme    
  *Tvegöljabåde, Y grund    
  *Tvegöljaflöt holme    
  *Tvegölsmossen Saknas    
  Tvägöl ö    
  Tvägöl holme /Se    
  Tvägöl skär /Se    
  Tvägölebådar stenrev /Se    
  Tvägölen liten göl    
  Tvägölen sjö    
  Tvägöleflätt flätt /Se    
  Tvägölsbåden skär    
  Tväsgyl tjärn    
  Tvättegyl tjärn    
  Tvättgölen Saknas    
  Tvättgölen sjö    
  *Tällemossen sankmark    
  Tällemossen sank mark    
  Tärnören liten holme    
  Tärnören ö    
  Tärnören skär    
  Törnören ör /Se    
  Törneholmar holmar    
  Törneholmar öär    
  Törneholmar öar    
  Törneholmarna holmar /Se    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen ö    
  Törneholmen ö    
  Törneholmen holme    
  Törneholmen, Lille holme /Se    
  Törneholmen, Stora holme /Se    
  Törneholmen, Västra ö    
  Törneholmen, Östra ö    
  Utterskärvet skär /Se    
  *Vagnsö ö    
  Vagnsö ö /Se    
  Vagnsö here sten /Se    
  Vagnsösund, Västra sund /Se    
  Vagnsösund, Östra sund /Se    
  *Vagnö ö    
  *Vangsö ö    
  *Vangsö Fundar holmar    
  *Vangö ö    
  Wareåkrarna åkrar /Se    
  *Vargastenen råm.    
  *Vasabäck bäck    
  Vasa bäck nu försvunnen bäck /Se    
  Vasabäck nu försvunnen bäck /Se    
  Vasabäckshål håla i grusås /Se    
  Vasen betesvall /Se    
  Vassaholmen ö    
  Vassholmen ö    
  Vassaholmen holme /Se    
  *Vattenskärvet Saknas    
  Vaxgyl tjärn    
  Vaxgölen göl    
  Vaxgölen sjö    
  *Vederyå å    
  *Videkärret terräng    
  Videkärret terräng    
  Videkärret terräng    
  Vierydfjorden vik    
  Vierydsfjorden stor vik /Se    
  Vierydfjorden stor vik /Se    
  Vierydsfjärden viken    
  Vierydsfjärden fjärd    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån å    
  Vierydsån (ä. *Sulpa) å /Se    
  Vierydsån å /Se    
  Viesjön liten sjö    
  Viesjön sjö    
  Viesjön sjö    
  Viggen råmärke    
  *Viggesmossen Saknas    
  Vindskvalpen holme    
  Vindskvalpen ö    
  Vindskvalpen skär    
  Vindskvalpen sten /Se    
  Vindskären holmar    
  Vindskären öar    
  Vindskären (el. Vindskärven) holmar /Se    
  Vindskärven öar    
  Vindskärven (el. Vindskären) holmar /Se    
  Vindskärven skär /Se    
  Vindskären öar /Se    
  *Vinskären holmar    
  Vitaskär holme    
  Vitaskär holme    
  Vitaskär ö    
  Vitaskärv ö    
  Vitaskärvet skär /Se    
  Vitaskärsklimparna små holmar    
  Vitaskärsklimparne öar    
  Vitaskärvsklimpen skär    
  Vitaskärvsklimparna klippor /Se    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavatten sjö    
  Vitavattsgyl sank mark    
  Vångsö större ö    
  Vångsö ö    
  Vångsö ö    
  Vångsö ö    
  Vångsö ö    
  Vångsö ö    
  Vångsö ö    
  *Vångsösund sundet mell. Vångsö o. fastlandet    
  Vångsö sund sund    
  Väbyfjorden fjärd    
  Väbyfjorden stor vik /Se    
  Väbynäs näs /Se    
  *Vallekälleberget bergshöjd    
  Vämbo kulle grund /Se    
  *Vängsö ö    
  Västerås grund /Se    
  *Vättesten råmärke    
  Ålagyl tjärn    
  *Åneholm holme    
  Ånnaholm holme    
  Ånnaholmen holme    
  Ånnaholmen ö    
  Ånnaholmen halvö    
  Årsjön sjö    
  Årsjön sjö    
  Årsjön sjö    
  Årsjön sjö    
  Årsjön sjö    
  Årsjön sjö /Se    
  Åryväer fiskeplats /Se    
  Åryväer, Lilla fiskeplats /Se    
  Åryväer, Stora fiskeplats /Se    
  Ällagyl, Lilla tjärn    
  Ällagyl, Stora tjärn    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  Ällsjön sjö    
  *Ändelösa kärr kärr /Se    
  Ängagölen sjö    
  Äppla holmen liten udde    
  Äpplaholmen ö    
  Äpplaholmen, Lille ö    
  Äpplaholmen, Lilla holme /Se    
  Äpplaholmen, Stora halvö    
  Äpplaholmen, Stora holme /Se    
  Äpplahålan vik /Se    
  *Äspemossen Saknas    
  *Öasjön = Rödbysjön Saknas    
  *Öerüss äng    
  *Øerüss f. äng    
  *Örnmossakärret Saknas    
  Örsjögyl tjärn    
  Örsjögölen liten sjö    
  Örsjögölen sjö    
  Örsjön, Lilla sjö /Se    
  Örsjön sjöar    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Lilla sjö    
  Örsjön, Lilla sjö /Se    
  Örsjön, Stora sjö    
  Örsjön, Stora sjö    
  *Ösjön sjö    
  Österås fiskegrund /Se    
  Östre fjorden stor vik /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.