ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edestads socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 194 Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 46
Edestad sn /Se Angelskogsbäcken bäck Edestad socken EJREG EJREG
Edestad sn Angelån å Edestad sn Anglegölen sjö
Edestad sn Angla å /Se Anglemåla gård Angle stugor stenrör
Edestad sn *Angla å /Se Bastatorpet avs. Bastagölen sjöar
Edestad sn *Anglabäck bäck Binga traktnamn Binga sten sten
Edestad sn Anglegölen sjö Binga by Edestadsbäcken bäck
Edestad sn Anglegölen tjärn /Se Björketorp by Edestads källa offerkälla
Edestad sn /Se *Angleån å /Se Boahaga by Edestads moringar järnringar o krampor i stenar
Edestad sn /Se Aspan land Byrum arr. Ellegölen sjö
Edestad sn /Se Aspan skog Daga-Matsatorpet torp Fersjön sjö
Edestad sn /Se Aspan, Övre o. Nedre ö Damängen Saknas Glasnahagen Saknas
Anglemåla by /Se Aspeslag vik Dammängen torp Gökalv halvö
Anglemåla by /Se Bastagölen tvenne gölar Edestad by Hallsjön sjö
Angleskog gd /Se Bastagölen, Stora och Lilla sjöar Edestadsgård bebyggelse Holländaregrundet grund
Binga Saknas Bastan, Lilla sjö Fågelsång gård Humlakärret kärr
Binga by Bastan, Stora sjö Gjö traktnamn Hundsören samling stenar
Binga by /Se Betjänten grund Glasnatorpet avs. Högaskärv holme
Binga by /Se Blindflöten skär Gröningegården en utjord Jössa både grund
Boahaga by *Brunsvik viken Gåseholm gård Kalvsberget udde
Boahaga gd:ar /Se *Brunsvik vik /Se Gärestad traktnamn Kammersviken vik
Byrum gd /Se Brunnsviken vik Gärestad by Kammersvikabådarna grund
*Degnne boell f. gd Byrum strandområde by Krabbagårdsbäcken bäck
Edestad kyrkby Byrumaviken vik Göholm traktnamn Krabbagårdsbäcken bäck
Edestad by Byrumsviken Saknas Gökalv lotsbostad Norra Kråkan skär
Edestad kyrkby Byrumsviken vik Gökalvs lotsplats traktnamn Lindeskärv skär
Edestad by *Bågskär Saknas Hallagården gård Lindeskärvsstenen sten
Fågelsång by Danziger gatt del av östersjön Hattatorp by Lågaskärvet skär
Fågelsång gd /Se *Degnne boell Saknas Heaby traktnamn Lågaskärvskläpparna stenar
Gärestad by /Se halvö Hållarör avs. Mula holmen holme
Gärestad by /Se Edestadsgölen liten göl Kullagården gård Mulakorran sund
Gärestad by /Se Edestadsgölen sjö Leråkra traktnamn Mäklö kärr kärr
Gärestad by /Se Ellebådan grund Leråkra by Nötanabben udde
Gärestad by /Se *Ellebåden grund Levalunda traktnamn Ryssören småskär
by Ellebådan både /Se Levalunda by Sabba led grind
halvö o. by Ellegölen göl Levalundamåla traktnamn Simmaflöt hall
by Ellegölen sjö Levalundamåla gård Inre skjuthall hall
by *Ellegölsbäck bäck Lillevik traktnamn Yttre Skjuthallarna hallar
by Enebacken höjd Lönneberg traktnamn Skuremålagölen sjö
by Feresjön sjö Mejeriplanen traktnamn Slättaloarna småskär
by Fersjön liten sjö Råsen t. Snare bro bro
by Fersjön sjö Sabbängen Saknas Snare led grind
Hattatorp Saknas Friskogen skogsområde Samuelstorpet avs. Stenagårdsbäcken bäck
Hattatorp gd *Fröjdegölen liten göl Sandtaget traktnamn Togölen sjö
Hattatorp gd /Se *Fläskekläppen liten holme Skaftö traktnamn Visseledsbäcken bäck
*Hendrick Jonssens gaardtt f. gd Fläskakläppen holme /Se Skiften avs. Ötorpakärr kärr
*Kirekegaardenn f. gd Frögde Gjölen tjärn /Se Skuremåla gård Ötorpakärrsbacken backe
Kyrkan kyrka Frögdemåsse mosse /Se Stenagården gård  
Leråkra by /Se Grevinnan grund Svartandersagården gård  
Levalunda by Grevinnan grund Södergården gård  
Levalunda by Gåsafeten holme Tuvängarne traktnamn  
Levalunda by Gåseholm en liten ö Tångatorpet avs.  
Levalunda by /Se by o. halvö Visängen traktnamn  
Levalunda by /Se halvö Visängen torp  
Levalundamåla by Saknas Visängen Stora traktnamn  
Levelundamåla gd halvö Visängen med Damängen traktnamn  
Levalundamåla gd Gö, (resp. Gölandet) halvö    
Skuremåla gd /Se Gökalv liten halvö    
Skuremåla gd /Se Gökalv bergudde    
Skuremåla gd /Se Gökalv bergudde    
Skuremåla gd /Se Gökalv halvö    
Vagntorpshultet gd /Se Gökalv näs    
  Gökalv udde    
  Gökalvs lotsutkik höjd    
  *Gökalvsudde norra udden    
  Gölen göl    
  Gölen sjö    
  Gölen tjärn    
  *Göviken den stora viken    
  Halsjön sjö    
  Halsjön sjö    
  Halsjön sjö    
  Hamrabackarna bergsparti /Se    
  Hamrabacken bergsparti /Se    
  *Harsjön sjö    
  Holländaregrund grund    
  Holländaregrund grund    
  *Hundsören skär    
  Hundsören små holmar    
  Hundsören holmar    
  Hållabäck bäck    
  Högaskär holme    
  Högaskär holme    
  Högaskär holme    
  Högaskär holme    
  Högaskär ö    
  Högaskärv holme    
  Hallingemossen mosse    
  *Kalvsören grund    
  Kammarsvik vik    
  Kammarsvikabådarna grund    
  Kammarviken vik    
  Kammarviksbådar grund    
  *Kammarviksbådarna grund    
  Kammarviksbådor grund /Se    
  *Kirckegaarden Saknas    
  Klevaberget höjd    
  Klintabäcken bäck    
  Krabbagårdsbäcken bäck    
  Kråkan, N små holmar    
  Kråkan, N.o.S holmar    
  Kråkan, norra och Södra öar    
  Kråkan, Norra holmar    
  *Kyrkobäcken bäck    
  *Källebäck bäck    
  *Käringekullen höjd    
  Levalunda gd    
  Lindeskär holme    
  Lindeskär holme    
  Lindeskär holme    
  Lindeskär ö    
  Lindeskärsstenen sten    
  Lindeskärvet holme    
  Lindsten litet skär    
  Lindsten liten holme    
  Lindsten ö    
  Listerbyåsen ås /Se    
  Lågaskär holme    
  Lågaskär holme    
  Lågaskär ö    
  Lågaskärv holme    
  Långa kärr åker    
  Långamoberget höjd    
  *Lögeskär Saknas    
  *Margreven grund    
  Maskinmossen mosse    
  *Moggenäs halvö    
  Mon höjd    
  Mulaholmen ö    
  Mulaholmen skär /Se    
  Mulakorran liten vik /Se    
  Mulen skär /Se    
  Mulen skär /Se    
  Mulaholmen holme    
  Målaberget berg /Se    
  *Möcklekärr Saknas    
  Nötanabben udde    
  Offerkast fornlämning    
  Pinemossen mosse    
  *Porunsviken föruts. vik    
  Ronnebyfjärden fjärd    
  Ryssören små holmar    
  Ryssören holmar    
  *Rönnebäcken bäck    
  Rödebäck bäck    
  Sabbängen Saknas    
  *Sabbe engen f. äng    
  Sabbängen äng    
  Sandvadsbäcken bäck    
  Sandvik Saknas    
  *Skaftebåda grund    
  Skaftö liten ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö holme    
  Skaftö holme    
  Skaftö holme    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö    
  Skaftö ö /Se    
  *Skaftöbåden grund    
  Skaftö hällor små holmar    
  Skaftö hällor holmar    
  Skaftö hällar öar    
  *Skjuthallarna små holmar    
  Skomakarbäcken bäck    
  Skuremålagölen sjö    
  Skuthällarna små holmar    
  Skuthällarna öar    
  Skuthällarna holmar    
  *Skäftö holme    
  *Slätlodarna små holmar    
  Slättaloarna holme    
  *Slättbådarna grund    
  Slättloar små holmar    
  Slättloar grund    
  Stenagårdsbäcken bäck    
  *Storabåde grund    
  *Storbådan grund    
  Södra brottet grund    
  Togölen liten göl    
  Togölen sjö    
  (Torshiöö) sjö    
  Tresjön sankmark    
  Tresjön sjö /Se    
  Tuvängarne ängar    
  *Tångaberg berg    
  Ungen grund    
  Vagntorpshultet skog    
  Visängen äng    
  *Vuggenäset näs    
  *Ånnakorran liten göl    
  Ällebåden både /Se    
  Ällekåsaviken vik /Se    
  Ödeslätt gravfält /Se    
  Örshallar holmar    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.