ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fridlevstads socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 240 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 84
Fridlevstad sn Abborrgölen sjö Fridlevstad sn Saknas Saknas
Fridlevstad sn Abborrgölen sjö Fridlevstad socken Abborrgölen sjö
Fridlevstad sn Allabodasjön sjö Fridlevstad sn Allabodasjön sjö
Fridlevstad sn Allabodasjön sjö Allaboda traktnamn Alljungen, Stora sjö
Fridlevstad sn Allabodasjön sjö Allaboda jb - by Avegölen sjö
Fridlevstad sn /Se *Alljund o. Alljund, L sjöar Alleberg avs. Askungabackarna rätt stora backar
Fridlevstad sn /Se *Alljuned sjö Askunga jb - by Balasjön sjö
Fridlevstad sn /Se Alljungen sjöar Backagården gård Barkagölen sjö
Fridlevstad sn /Se Alljungen sjö Backagården gård Björkerydssjön sjö
Fridlevstad sn /Se Alljungen sjö Balasjö [Ballasjö] gård Bollbron bro
Fridlevstad sn /Se Alljungen sjö Ballasjö traktnamn Bostorpasjön sjö
Fridlevstad sn Alljungen, St sjö Billhagen avs. Bredagölen sjö
Fridlevstad sn /Se Alljungen sjö Bjälkatorp gård Broabacken backe
Frillestadhe sn Alljungen, St. o. L. sjöar Björkeryd traktnamn Brohöljen sjö
Allaboda by /Se Alljungen, St. o. L. sjöar Björkeryd jb - by Brudberget jämn och flat klipphäll
Askunga by /Se Alljungen, Lilla sjö Blötfiskatorpet Saknas Bökejölen sjö
Askunga by /Se Alljungen, Stora sjö Bollasjö traktnamn Fattiggårdsgölen sjö
Askunga by /Se Alljungen, Lilla sjö /Se Bondegården gård Flathallagölen sjö
Askunga Saknas /Se *Alljunt sjö Bostorp jb - by Frillastenen sten
Askunga by /Se Avegölen göl Boetorp by Frögölen sjö
Björkeryd by /Se Avegölen tjärn Bottnanstorp gård Fröjdagölen sjö
Bostorp by /Se Avegölen sjö Bräntelnuva traktnamn Gategölen sjö
Bottnanstorp by /Se Balasjön sjö Bränteknuva jb - by Gesällbackarna backar
Bränteknuva by /Se Balasjön sjö Buskeboda gård Grevagölen sjö
Emmeryd by /Se Balasjön sjö Buskelund avs. Gäddgölen sjö
Erkilsmåla gd /Se *Ballsjön sjö Ekebergagården gård Hallstorpasjön sjö
Fridlevstad by Barkagölen liten göl Emmeryd jb - by Hultagölen sjö
Harstorp by /Se Barkagölen sjö Enebacken traktnamn Humlabacken backe
Hinsemåla by /Se Björkerydssjön sjö Eskilsmåla Saknas Husgölen sjö
Holmamåla by /Se Björkerydsjön sjö Fisasund öknamn Höga rör stort stenröse
Hörryda by /Se Björkerydssjön sjö Fridlevstad traktnamn Härrydabacken backe
Kyrkan kyrka Björkerydssjön sjö Fridlevstad jb - by Iglagölen sjö
Larum by /Se Björkerydsjön sjö Fäladen avs. Isberget höjdsträckning
Larum by /Se Björkerydssjön sjö Glädjeryd gård Jilla bro bro
Larum by /Se Björkerydssjön sjö Grandungen traktnamn Klämmens grav bergssluttning
Loppetorp gd /Se *Björkholmsflyet Saknas Hallagården gård Knallagölen sjö
Loppetorp gd /Se Bollasjön sjö Hallagården gård Kroppgölen sjö
Mommelycke by /Se Bostorpasjön sjö Hallebäck avs. Kullerydsgölen sjö
Onansbygd by /Se Bostorpasjön sjö Harstorp traktnamn Kvarnabacken backe
Onansbygd by /Se Bostorpasjön sjö Harstorp jb - by Kvarnagårdssjön sjö
Prästgården prästgård Bredagölen göl Hinsemåla gård Käringaliden backe
Pålycke by /Se Bredagölen sjö Holmamåla gård Kärrtorpsgölen sjö
Samsagården gd /Se Bredagölen göl Håkantorp traktnamn Linnerydsbacken backe
Sjötorp gd Brohöljen sjö Härstorp by Lommagölen sjö
Skrävsmåla by /Se Bökegölen göl Högabråne traktnamn Lonnfotabacken backe
Stensjö byar /Se Bökegölen sjö Högalund gård Löj hallar flata stenblock
Spjutsbygd samh. /Se Bökegölen sjö Höryda traktnamn Mellangölen sjö
Stuveryd gd /Se *Djupadalsbäck bäck Höryda jb - by Mellansjön sjö
Sällemåla gd /Se *Djursholmen fastare parti Karsabäck gård Mjuasjön sjö
Sällemåla gd /Se Eskilsvik vik Kilen avs. Mjuegölen sjö
Tvingelshed by /Se Fattiggårdsgölen sjö Knällingagården gård Mölgerysbacken backe
Uddabygd by /Se Fattiggårdsgölen sjö Komossen kyrkojord Nejmansgölen sjöar
Uddabygd by /Se Flathallagölen göl Kristhagen gård Norrsjön sjö
  Flathallagölen sjö Kråkgården gård Notabron bro
  Frögölen liten göl Kulleryd gård Notaströmmen fors
  Frögölen sjö Kvarnagården gård Nävragöla lid backe
  Frögölen sjö Kvarnplanen traktnamn Nävragölen sjö
  Fröjdagölen liten göl Kvistagården gård Nävrasjön sjö
  Fröjdagölen sjö Lakransgården gård Porsgölen sjö
  Fröjdagölen sjö Larum jb - by Pålyckesjön sjö
  Fröjdagölen tjärn /Se Ljungarna gård Rysshuvud bergformation
  Fället odling Loppetorp by Sillsjön sjöar
  Gategölen göl Loppetorp gård Skäravattnet sjö
  Gategölen sjö Lunnagården gård Spångarna bro
  Gatgölen tjärn Långelycke gård Stensjön sjö
  Glädjeryd terräng Mariedal avs. Stensjö Viken udde
  Grevagölen liten göl Mjuarna t. eller avs. Stora Rör stort stenröse
  Grevagölen tjärn Mjuagården gård Stålnäbbaliden backe
  Grevagölen sjö Mommelycke traktnamn Svensjön sjö
  *Grävingsskärvet ett litet berg Mommelycke jb - by Sällemålagölen sjö
  *Gröna kärret Saknas Målatorp jb - by Tobasliden backe
  *Gundiz agerenn äng Mårsfallslyckan båtsmanst. Togölen, Stora o Lilla sjöar
  *Gundis agerenn f. äng Möllegården gård Tomtgölen sjö
  Gunåkra äng /Se Norrgården gård Trehörningen sjö
  Gäddgölen göl Norrgården gård Tvingelshedslid backe
  Gäddgölen sjö Norrgården gård Tångagölen sjö
  Gäddgölen tjärn Norrgården gård Veken udde
  *Gärdeskärret Saknas Nävragöl gård Västregölen sjö
  Gölen sjö Onansbygd gård Älgsjögölen sjö
  Gölen tjärn Perstorp traktnamn Älgsjön sjö
  Hallarna udde Perstorp jb - by Östregölen sjö
  *Hogle öga berg Pålycke jb - by Nummerförteckning förteckning
  Holmen udde Pärstorp traktnamn Nummerförteckning förteckning
  Hultagölen göl Ryd, Södra gård Nummerförteckning förteckning
  Hultagölen tjärn Ryd, Norra gård  
  Husgölen liten sjö Ryssagården gård  
  Husgölen sjö Rävakärr gårdar  
  Husgölen göl Samsagården gård  
  Husgölen sjö Samsagården gård  
  Husgölen sjö Santabygd gård  
  Husgölen sjö Sjöhaga avs.  
  *Hålekärret Saknas Sjötorp by  
  *Hägnadsmad Saknas Sjötorp gård  
  Högalundsåsen höjd o triangelpunkt Skogsbo traktnamn  
  Iglagölen sjö Skräddaretorpet t.  
  Iglagölen sjö Skrävsmåla gård  
  Knallagölen göl Smedjetorpet avs.  
  Knallagölen tjärn Smedjetorpet, se Fridlevstad traktnamn  
  Knallagölen sjö Solberga traktnamn  
  Koön ö Spångarna gård  
  Kroppgölen liten göl Stensjö, Norra gård  
  Kroppgölen sjö Stensjö, Södra gård  
  Kullerydsgölen göl Stensjö, Västra gård  
  Kullerydsgölen sjö Stuveryd gård  
  Kulerydsgölen sjö Sällemåla traktnamn  
  Kung Frilles hög gravhög /Se Sällemåla gård  
  Kvarnagårdssjön liten sjö Södergården gård  
  Kvarnagårdssjön sjö Södergården gård  
  Kvarnagårdssjön f.d. sjö Södergården gård  
  Kvarnagårdsåsen höjd o triangelpunkt Södergården gård  
  Kvarnagårdsåsen ås Tack-för-sist-torpet t.  
  Kärrtorpsgölen göl Tvingelshed gård  
  Kärrtorpsgölen sjö Tyskatorpet torp  
  Kärrtorpagölen sjö Uddaby by  
  Lindekullen höjd Uddabygd eller Ödeby gård  
  Lindskogen terräng Unneberg, se Höryda traktnamn  
  *Linneberget Saknas Västergården gård  
  Lommagölen göl Åsagården gård  
  Lommagölen tjärn Ärkilsmåla Saknas  
  *Lommagölsfly Saknas Ärkilsmåla [Eskilsmåla] gård  
  Mellangölen göl    
  Mellangölen tjärn    
  Mellangölen sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mjuagölen sjö    
  Mjuasjön sjö    
  Mjuasjön sjö    
  Mjuegölen göl    
  Mjuegölen sjö    
  *Moberget Saknas    
  *Munkakärr Saknas    
  Mörtesvik vik    
  Nabben udde    
  Nejmansgölen, Stora tjärn    
  Nejmansgölen, Lilla tjärn    
  Nejmansgölen, St. och L. gölar    
  Nejmansgölen, St. och L. gölar    
  Nejmansgölen, Stora och Lilla sjöar    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å    
  Nättrabyån å /Se    
  Nättrabyån å /Se    
  Nävragölen göl    
  Nävragölen sjö    
  Nävragölen sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Orrahagen odling    
  *Porsgölabäcken Saknas    
  Porsgölen göl    
  Porsgölen göl    
  Porsgölen tjärn    
  Porsgölen sjö    
  *Porsgölsfly Saknas    
  *Preste wongen f. vång    
  Pukens lagård grotta /Se    
  Pukestugan grotta /Se    
  Pålyckegölen tjärn    
  Pålyckesjön sjö    
  Pålyckesjön sjö    
  Pålycke sjö Saknas    
  Pålyckesjön sjö    
  Pålyckesjön sjö    
  *Rimsbro Saknas    
  *Rygghall gränsmärke    
  Rävakärr terräng    
  *Röde bäck bäck    
  *Sandvadet Saknas    
  *Sandviken vik    
  Silletorpsån å    
  Silletorpsån å    
  Silletorpsån å    
  Silletorpsån å    
  Silletorpsån å    
  Sillsjön Saknas    
  Sillsjön, Norra och Södra sjöar    
  Sillsjön, Norra sjö    
  Sillsjön, Södra sjö    
  Sjötorpsås höjd o triangelpunkt    
  Sjötorpsåsen ås    
  Skälagölen tjärn    
  Skäravattnet sjö    
  *Skölja hall höjd    
  *Slättaflyet Saknas    
  *Slättaflysgöl Saknas    
  *Snapphanekullen höjd    
  *Starkärrsbäcken bäck    
  Stensjön sjö    
  Stensjön Saknas    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  *Stranda hall bergshöjder    
  Stålhandsken, Lilla udde    
  Stålhandsken, Stora udde    
  *Svartebäck bäck    
  *Svenshall råm.    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Svensjön sjö    
  Sällemålagölen göl    
  Sällemålagölen sjö    
  Sällemålagölen sjö    
  Tjuraberget berg /Se    
  Tjurken sjö /Se    
  Togölen tjärn    
  Togölen, Stora och Lilla sjöar    
  Tomtgölen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trelleborg(stad) stenlabyrint /Se    
  Trillebostad stenlabyrinter /Se    
  Trojeborg stenlabyrinter /Se    
  Trollebo stad labyrint /Se    
  Trollebostad stenlabyrinter /Se    
  Trällestad stenlabyrinter /Se    
  Tuvehagen betesmark    
  Tångagölen göl    
  Tångagölen sjö    
  *Ulvamossagöl (torrlagd) göl    
  *Vigge hall berg    
  Viggakällan källa ?    
  Värmansviken vik    
  Västregölen liten sjö    
  Västregölen sjö    
  Västregölen tjärn    
  *Åmadsberget Saknas    
  *Ånnekorran, Ånnehall Saknas    
  Älgsjögölen göl    
  Älgsjögölen sjö    
  Älgsjögölen sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Östregölen liten sjö    
  Östregölen sjö    
  Östregölen tjärn    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.