ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sillhövda socken : Medelstads härad : Blekinge län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 502 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 72
Sillhövda by o. sn /Se Agnsjön sjö Sillhövda sn Saknas Agnsjön sjö
Sillhövda sn /Se Aftonsångsstenen sten Sillhövda socken S. Algölen sjö
Sillhövda sn /Se Aftonsångsstenen stenblock /Se Alvars-måla by St. Alljungen sjö
Sillhövda sn /Se Aftonsångsstenen fridlyst geologiskt fornminne Baggatånga by Alljungen sjö
Sillhövda sn /Se Agnasjön sjö Bakareboda gård Alljungsögat sjö
Bakareboda by /Se Alljungen, Stora och Lilla sjöar Beseboda gård Bergaliden backe
Bakareboda by /Se Alljungen, Stora sjö Björkdalen avs. Besebodagölen sjö
Beseboda by /Se Alljungen lång, smal sjö Buskahult gård Beseboda lid backe
Buskaboda Saknas /Se Alljungen sjö /Se Dunkamåla gård Bladabacken backe
Buskahult by /Se Alljungen sjö /Se Ekedal avs. Bockabodasjön sjö
Dunkamåla by /Se Alljungen, Stora sjö /Se Furs sanatorium namn på en blivande poststation Bokviken vik
Eltamåla gd:ar /Se ?Antamåla rör, gränsmärke Fur by Bredasjön sjö
Fur by ?Antamåla rör gränsmärke Hagalyckan avs. Bruagölen sjö
Fur by ?Antamåla rör gränsmärke Hallatorp avs. Brudgölen sjö
Fur by Antamåla rör gränsmärke Haralyckan avs. Brödlös backe backe
Fur by *Armitterör punkt på riksgränsen Hjortaholmen avs. Buskahulta bro bro
Holmsjö by *Baggasjön sjö Holmsjö gård Djupgölen sjö
Holmsjö by *Baggatångasjön sjö Holmsjö by Farfars kärr kärr
Holmsjö by /Se *Baggatångaön möjl. ett fast markområde i en myr Husgöl gård Frägnagölen sjö
*Hulwidhasio Saknas /Se *Baggesjön sjö Husgölen by Frägnagölen göl
*Hulwidhasio Saknas /Se *Baggetungan sjö Hågmåla by Fursjön sjö
Husgöl by /Se Baggetången sund /Se Hästhagen avs. Gategölen sjö
Husgöl by /Se *Baggetånge os gränsplats Höjemåla gård Holmsjön sjö
Högamålen gd /Se *Baggetonge ooss os /Se Juvansmåla gård Holmsjöstacken sjö
Juvansmåla by /Se Baggsjön sjö Juvansmåla by Holmsjöstacken sjö
Juvansmåla by /Se Besebodagölen göl Kajsatorpet avs. Husgölen sjö
Juvansmåla by /Se Besebodagölen sjö Knobben gård Husgölsstacken sjö
Nävrasjö by /Se *Biahölen Saknas Nybygget avs. Husgöla stacken sjö
*Pæterlöfsmala Saknas Bisgölen göl Nätaholm avs. Hälleberget stor backe
*Pæterslöfsmala ?by Bisgölen sjö Nävrasjö gård Kistviken vik
Saleboda by Bisgölen tjärn Pukaberg gård Klaran sjö
Saleboda by Bjursholmen terräng Saleboda gård Krokgölen sjö
Saleboda by /Se Bjursholmen terräng Saleboda by Kroksjön sjö
Saleboda by /Se *Blaskegölen mkt liten göl Sandkullen avs. Kroksjön sjö
Sellemåla gd /Se Blommakärret kärr Sandtorp avs. Krösnakärret kärr
Sillemåla by /Se Bockabodasjön sjö Sillhövda gård Kvarnabäcken bäck
Sillemåla by /Se Bockabodasjön sjö Sjunnamåla gård Lillsjön norra delen av sjön Alljungen
Sillhövda gd /Se Bockabodasjön sjö Sillemåla gård Lindbacken backe
Sjunnamåla by Bockabodasjön sjö Sjövik avs. Lommagölen sjö
Sjunnamåla by Bockabo-(resp. Bockaboda-)sjön sjö Skogstorp avs. Lommagölen göl
Sjunnamåla by /Se Bockabosjön sjö Slättaflyholm avs. Långgölen sjö
Sjunnamåla by /Se Bockabosjön sjö Spetsamåla gård Madhänget mader
Sjunnamåla by /Se Bockabo-(resp. Bockaboda-)sjön sjö Spetsamåla by Malins backar backar på vägen
Spetsamåla by /Se Bockabodasjön sjö Staffansbygd gård Norragärde åker
Staffansbygd by /Se Bockabosjön sjö Stickeboda gård Nätterhövdingen sjö
Staffansbygd by /Se Bockabosjön sjö Stockeboda by Nävragöla lid backe
Stickeboda by /Se Bockabosjön sjö Vastansmåla gård Nävrasjön sjö
*Tangabodha Saknas Bockabosjön sjö Vastansmåla gd Nävrasjön sjö
*Tangaboda Saknas Bockabosjön sjö Åbyholm gård Pottan sjö
Vastensmåla by /Se Bockabosjön sjö Älmtamåla gård Pottan göl
Älmtamåla by /Se Bockanabben udde Älmtamåla gd Risgölen sjö
Ältamåla by /Se Bockanabben udde   Sillhövdingen sjö
Ältamåla by /Se Bockanabben udde   Sillången sjö
Ältamåla by /Se Bockanabben udde   Sjöbackarna backar
  *Bockön holme   Skäravattnet sjö
  Bockön udde   Skära-vattnet sjö
  Bokviken vik   Stickeboda kvarnabacke backe
  *Branta berg berg   Storfjärden den södra och större delen av sjö Alljungen
  Braxnatuven holme   Storån å
  Braxnatuven holme   Surkgölen sjö
  Bredasjön sjö   Södragärde äng (åker)
  Bredasjön sjö   Trehörningen sjö
  Bredasjön sjö   Ulvgölen sjö
  Bredasjön sjö   Ulvsjön sjö
  Bredasjön sjö   Vastansmålasjön sjö
  *Bressö landet emellan sjöarna   Västersjön sjö
  Bruagölen göl   Åbyholmsåsen ås
  Bruagölen sjö   Älta lider backar på vägen
  Bruagölen tjärn   Älmten sjö
  Bruagölen sjö /Se   Älten sjö
  Brudgölen göl   V. Älten sjö
  Brudgölen sjö   Ö. Älten sjö
  Brudgölen tjärn    
  Brudgölen göl    
  i*Bråta bäck bäck    
  *Bråtebäck bäck    
  Brännkärret åker    
  Brännkärret odlad mark    
  *Bultekvarn kvarn    
  Bunnsmossen åker    
  Bunnsmossen odlad mark    
  *Bunsvik vik    
  Bunnsvik vik    
  Bunnsvik vik    
  Bunnsvik vik    
  *Båtsdragsbäcken bäck    
  *Dammhölen Saknas    
  *Digramo mo    
  *Digramo hed    
  *Digramo mo /Se    
  *Dighrobirkisraas ås    
  *Dighrobirkisraas gränsmärke    
  Djupgölen göl    
  Djupgölen sjö    
  Djupgölen tjärn    
  Drängagråten terräng    
  Dängelviken vik    
  Elinegölen göl    
  Elinegölen sjö    
  Elinegölen tjärn    
  Elinegölen göl    
  Ellön holme    
  Ellön ö    
  Elten sjöar /Se    
  *Eremiterör gränsmärke    
  *Eremiterör gränsmärke    
  *Eremiterör gränsmärke    
  *Ermethe rör rör på den forna riksgränsen    
  *Fjärflyet Saknas    
  Flathallagölen tjärn    
  *Flotbäcken bäck    
  Frägnagölen liten sjö    
  Frägnagölen sjö    
  Frägnagölen sjö    
  Frägnagölen sjö    
  Frägnagölen tjärn    
  Frägnagölen göl    
  Frägnagölen sjö /Se    
  Frägnagölen sjö /Se    
  *Fursbro landsvägsbro    
  *Furs bro landsvägsbro    
  Furs insjö sjö    
  Furs insjö sjö    
  Fursjön sjö    
  Fursjön sjö    
  Fursjön sjö    
  *Furskvarn kvarn    
  Fursjön sjö    
  Fursjön sjö    
  Fursjön sjö    
  Fursjön sjö    
  Fursjön, resp. Furs insjö sjö    
  Fursjön sjö    
  *Fursos os    
  *Furssooss Lyckebyåns utlopp ur Fursjön /Se    
  *Furs å förbindelsen mell. Västersjön och Furs insjö    
  Gategöl göl    
  Gategölen göl    
  Gategölen sjö    
  Gategölen liten göl    
  Gategölen sjö    
  Gategölen tjärn    
  Gategölen göl    
  Gethusgölen Saknas    
  Holmsjön sjö    
  Gethusgölen sjö    
  Gethusgölen tjärn    
  *Granekärret Saknas    
  Grankärret åker    
  Grankärret odlad mark    
  *Granön holme    
  Granön ö    
  *Gressöre punkt på riksgränsen    
  *Grumma kärr Saknas    
  Gräsön ö    
  Gräsön ö    
  Gunnargölen liten sjö    
  Gunnargölen sjö    
  Gunnargölen tjärn    
  Gunnargölen göl    
  Gåsanabben udde    
  Gåsanabben udde    
  Gåsaströmmen ström    
  *Gåsehall holme    
  *Gåsehall holme eller udde    
  Gäddgölen tjärn    
  Gärdesgölen göl    
  Gärdesgölen sjö    
  Gärdesgölen tjärn    
  Gärdesgölen göl    
  *Gärdsviken vik    
  Gölen tjärn    
  Hagalund skogsmark    
  Hagalund terräng    
  *Hallaflyet Saknas    
  Hjortaholmen udde    
  *Holmsjöbäck bäck    
  *Holmsjöbäck bäck    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjöstacken dubbelsjö    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjösjön sjö    
  Holmsjöstacken sjö    
  ?Holmsjöstacken sjö    
  Husgölsstacken sjö    
  Holmsjöstacken sjö    
  Holmsjöstacken sjö    
  Hornet udde    
  Hornet udde    
  Husgölen sjö    
  Husgölen sjö    
  Husgölen tjärn    
  Husgölen tjärn    
  ?Husgölsstacken gränsmärke    
  Husgölsstacken sjö    
  Husgölsstacken sjö    
  *Högön holme    
  Hökatorp f.d. torp    
  Intäppet f.d. odling    
  Intäppet f.d. odling    
  Isberget berg    
  Jakobas kärr kärr    
  *Jättahallen? råm.    
  Kalven tvenne sjöar    
  Kalven, Östra och Södra sjöar    
  Kalven, Södra Saknas    
  Kalven, Södra sjö    
  Kalven, Östra sjö    
  *Kalvsjön norra ändan av Västersjön    
  *Karlsjön sjö    
  Kistviken vik    
  *Klaran Saknas    
  Klaran sjö    
  *Klövehall råmärke    
  *Korsvatten ?förr sjö    
  Kringlevassen holme    
  Krokgölen göl    
  Krokgölen sjö    
  Krokgölen tjärn    
  *Kroksjöbäck bäck    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  *Krukedammen Saknas    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kvarnbacken kulle    
  Kvarnkärret ägomark    
  Käringagölen tjärn    
  Kärret terräng    
  Kärret sankmark?    
  Kärret odlad mark    
  Lillsjön sjö    
  Lillön ö    
  Lillön ö    
  *Lommabäcken bäck    
  Lommaflyet sankmark    
  Lommagölen göl    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen göl    
  Lommagölen sjö    
  Lommagölen tjärn    
  *Lommön holme    
  *Lommön holme    
  Lomön ö    
  *Lortön holme    
  Lortön ö    
  Lortön ö    
  Lyckebyån å    
  Lyckebyån å    
  Lyckebyån å    
  Långaflyet f.d. odling    
  Långaflyet sank mark    
  Långaflyet terräng    
  *Långa kärr Saknas    
  Långa kärr kärr    
  Långgölen liten sjö    
  Långgölen sjö    
  Långgölen tjärn    
  Långgölen sankmark    
  *Laghafen Saknas    
  *Laghafen gränsmärke    
  Mellanån å    
  Mellanån del av Lyckebyån    
  Mjuasjön sjö    
  Mjuasjön sjö    
  Mon skogsområde    
  Mon terräng    
  Muggahagen betesmark?    
  Muggahagen terräng    
  *Måggehagen förmodl. ett terrängområde    
  *Måsehallar trenne små holmar    
  Måsehallar klippor?    
  *Måsgölen liten göl    
  Norresjön sjö    
  Norresjön sjö    
  Nästasjön sjö    
  Nästasjön sjö    
  Nästasjön sjö    
  Nästasjön sjö /Se    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö    
  Nätterhövden sjö /Se    
  Nätterhövden sjö /Se    
  Nätterhövden sjö /Se    
  Nätterhövden sjö /Se    
  Nätterhövdingen sjö    
  Nätterhövdingen sjö    
  *Nätön holme    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö    
  Nävrasjön sjö /Se    
  Oxön ö    
  Pottan tjärn    
  *Pottegölen göl    
  *Pottegölen någon liten göl    
  *Repahölen Saknas    
  Repmaden skogsmark    
  Repmaden sank mark    
  Resebodagölen tjärn    
  Revlen rev    
  Revlen rev    
  *Runnetangen den sydligaste halvön (udden)    
  Rännbäcken bäck    
  *Röda bäck bäck    
  *Rödemosse Saknas    
  *Rödesten gränsplats    
  Rödgölen tjärn    
  Rödgölen göl    
  *Rönnehall stor sten    
  *Rönnehall punkt på den forna riksgränsen    
  Rönntången udde    
  Rönntången udde    
  *Salbosjön sjö    
  *Salbosjön sjö    
  [Salebodasjön) sjö    
  *Saleboön ö    
  *Sandbäcken bäck    
  Sandviken vik    
  *Semmessos gränsplats    
  Sidlången sjö    
  Sidlången sjö    
  Sidlången sjö    
  Sidlången (resp. Sillången) sjö    
  Sidlången sjö    
  Sidlången sjö    
  Sidlången sjö    
  Sidlången sjö /Se    
  Sidlången sjö /Se    
  *Silda f.d. namn på Silleån /Se    
  Silleå å /Se    
  *Sillhovdasjö sjö    
  *Sillhovdasjön sjö    
  [Sillhövda sjö] Saknas    
  Sillhövden sjö    
  Sillhövden sjö /Se    
  Sillhövden sjö /Se    
  Sillhövden sjö /Se    
  Sillhövden sjö /Se    
  Sillhövden sjö /Se    
  Sillhövdingen sjö    
  Sillhövdingen sjö    
  Sillhövdingen sjö    
  Sillhövdingen sjö    
  Sillhövdingen sjö    
  Sillhövdingen sjö /Se    
  Sillången sjö    
  Sillången sjö    
  Sillången sjö    
  Sillången Saknas    
  *Silverpottan liten göl    
  *Simande tuva gränspunkt på den forna riksgränsen    
  Simlatuve holme    
  Simlatuve ö    
  Simmenegölen liten göl    
  Simmenegölen sjö    
  Simmenegölen sjö    
  Simmenegölen göl    
  Simmenegölen sjö    
  Simmenegölen sankmark    
  Simmenegölen göl    
  Simmenegölen tjärn /Se    
  Simmenegölen sjö /Se    
  *Simmenetuve en liten holme    
  Simons tuva holme    
  Sjöträdviken, Lilla vik    
  Sjöträdviken, Stora vik    
  Skära vattnet sjö    
  Skäravattnet sjö    
  Skäravattnet sjö    
  Slättafly sankmark    
  Slättafly sank mark    
  Smedmossen mosse    
  Snapphanestugan flyttblock?    
  Snapphanestuan skärv /Se    
  Spetsamåla höjd o triangelpunkt    
  Spjutakvillen gren av Lyckebyån /Se    
  *Stakkogyl Saknas    
  *Stobbehall punkt på riksgränsen    
  Stockaren sjö /Se    
  Stockaren sjö /Se    
  Stora kärr kärr    
  Stora mosse åker    
  Storfjärden fjärd    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön holme    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  *Stubbehall punkt på riksgränsen    
  *Stubbehall gränsmärke    
  Svees huas holme    
  Trehörningen sjö    
  Surkgölen sjö    
  Surkgölen göl    
  Surkgölen tjärn    
  Surkgölen göl    
  Sven-Johansalyckan åker    
  *Sviksvass holme    
  *Swijckzwass punkt på riksgränsen    
  *Sviksvass liten holme    
  Svinasundsmaden åker    
  Svinasundsmaden odlad mark    
  Tallön ö    
  Tallön ö    
  Timmerflyet sankmark    
  Timmerflyet sank mark    
  *Tranegölen göl    
  Trangölen tjärn    
  Trangölen göl    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö /Se    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Yen sjö    
  *Tvegrenakärret Saknas    
  *Tvärodhe plats på den forna riksgränsen    
  *Tvättareviken Saknas    
  Tärnön ö    
  Tärnön ö    
  Ulvaflyet f.d. odling    
  Ulvaflyet sank mark    
  Ulvagölen tjärn    
  Ulvasjön sjö    
  Ulvgölen göl    
  Ulvgölen sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö /Se    
  Vastansmålasjön sjö    
  Vastansmålasjön sjö    
  *Vastensmålesjön sjö    
  Vegamossen mosse    
  Vildgölen göl    
  Vildgölen göl    
  Villgölen tjärn    
  Villgölen göl    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yasjön sjö    
  Yen sjö /Se    
  Yen sjö    
  Yen sjö    
  Älten sjö    
  Yjasjön sjö    
  Yjasjön sjö    
  Åbyholmsåsen höjd o triangelpunkt    
  Ålgölen. S. göl    
  Ålgölen, Södra tjärn    
  Ällön ö    
  Ällön ö    
  Älta kläpp holme    
  Älta kläpp holme    
  Älten sjö    
  Älten sjö /Se    
  Älten sjö    
  Älten sjö /Se    
  Älten sjö /Se    
  Älten sjö    
  Älten sjö    
  Älten sjöar /Se    
  Älten, Västra och Östra sjöar    
  Älten sjöar /Se    
  Älten, Västra sjö /Se    
  Älten, Västra sjö    
  Älten, Östra sankmark    
  Östra kalven sjö    
  Ökalven sjö /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.