ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hishults socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 357 Bebyggelsenamn : 330 Naturnamn : 226
Hishult sn /Se *Aakrogenn äng Hishults sn sn Allelyckan betesmark
Hishult sn *Aakrogenn ängar Hishult sn o. by Arvida ö ö
Itzhults län förr förläning /Se Aenberg, se Björkeberg höjd Niselt sn Baggabäcken bäck
Hishult sn Allmänningamossen sank mark Hishult sn Balkrasjön sjö
Hishult sn (förr län) *Asehebeek bäck, gränsmärke /Se Hishult sn Balkrasjön sjö
Hishult sn *Askelos f.d. gränsmärke Hishult sn Balkrasjön sjö
Hishult sn *Askelsbäck bäck Hishult sn Allmans mosse mosse
Hishults sn sn *Askeos något föremål Hishult socken Antuvan del av udde
Hishult sn *Askilsos inflöde i Storsjön, gränsmärke /Se Hishult socken Balkrasjön sjö
Hishult sn *Asmingebacken backe, gränsmärke Hishult sn Balkrasjön sjö
Hishults sn sn Balko Sjön sjö Hishult sn Björkebergshult triangelpkt
Hishult sn Balkrasjön sjö Hishult socken Saknas Saknas
Hishults sn sn Balkrasjön sjö Hishult by o. sn Saknas Saknas
Hishult sn (förr eget län) Björkeberg höjd Hishult sn Bockö, Lilla holme
Hishult sn (förr »len») Björkebergshult skog o. triangelpunkt Hishult sn /Se Bockön ö
Hishult sn (förr »len») *Björnebro bro Hishult sn Bonnalts knall triangelpkt
Hishult sn *Björnholmen synbarl. holme i myr Hishult sn Bonnalteknall berg
Hishult sn (förr »len») *Björnholmen holme Hishult sn Saknas Saknas
Hishult sn *Biörnholmen backe Hishult sn Bonnalteknall berg
Hishult sn *Björnholmen backe Hishults socken socken Saknas Saknas
Hishult sn *Björnhults hage hage Hishult socken och by Bruse sten sten
Hishult sn Bockö, Lilla ö Hishult sn Brusesten sten
Hishult sn *Bokehult terräng Hishults kyrka Saknas Bränneshultet skog
Hishult sn (»len») Bonnalteknall höjd (triangelpunkt) hisbo inbyggarbeteckning Brötarna landsvägslider(?)
Hishult nu sn, förr län Bonnalts knall berg o. triangelpunkt Hishults posker takmålning i kyrka Bålabergen Saknas
Hishult sn *Bruse-måsse mosse Niselt inbyggarbeteckning Bökehattasjön sjö
Hishult f. län, nu sn Bökehattasjön sjö Bjärnalt by Bökehattasjön sjö
Hishult sn *Degne vången Saknas Bjärnalt Saknas Bökehattasjön sjö
Hishult sn Saknas åker Bjärnalt, se Bjärnared Saknas Bökehattasjö sjö
Hishult sn Djupön holme Bjärnalt by Bökehattasjö sjö
Hishults sn sn *Djurmåssen mosse Bjärnared Saknas Bökehattasjön sjö
Hishult sn Ekbacken terräng Bjärnared Saknas Dammen åkrar
Hishult by o. sn /Se *Enebacks kärr kärr Björkeberg Saknas Dammhagen Saknas
Hishult sn /Se Fagerhultsvägen, se Hishults prästeväg väg Björkeberg Saknas Saknas Saknas
Hishult sn /Se *Fannerhults måsse mosse Björkeberg by Dyrön skogsbacke
Hishult sn /Se Farhultsbyggessjön sjö Björkeberg Saknas Ekenäs hage Saknas
Hishult sn /Se Farhultsbyggetssjön sjö Björkeberg gd Ekholmen Saknas
Hishult sn /Se Farhults sjö vatten Björkeberg by Saknas Saknas
Hishult sn /Se Farhults Sjö sjö Björkholmen Saknas Fannerhultsmossen Saknas
*Bjälkabygget Saknas Farhults sjö sjö Björkholmen Saknas Saknas Saknas
Bjärnalt by Farhultssjön sjö Björkholmen Saknas Farhultsbyggetssjön sjö
Bjärnalt gdr o. by /Se Farhultssjön sjö Björnhult Saknas Farhultsbyggesjö sjö
Bjernared by Feresbäcken bäck Björnhult Saknas Farhultsbyggesjö Saknas
Bjärnared Saknas Feresbäcken bäck Björnalt by Farhultsbyggesjön sjö
Bjärnared Saknas Fereön ö Björnhult Saknas Farhultsbyggesjön sjö
Bjärnared by /Se Fereön ö Björnhult by? Fereön ö
Björkeberg Saknas *Fiskebäckskärr kärr Bonnalt Saknas Fittan slåtter
Björkeberg by /Se Fjälasten sten? Bonnalt Saknas Saknas Saknas
Björkholmen Saknas Fladören ö Bonnalt by Saknas Saknas
Björkholmen by /Se Fladören ö Bonnalt Saknas Saknas Saknas
Björnhult Saknas *Follebeckis krog äng Bonnalt by /Se Furuön, se Fereön Saknas
Björnhult by /Se *Follebeekis krog f. äng Bonnalte knall lht Furuön ö
Boalt Saknas Fulö, Lilla terräng Boselt Saknas Fålabäck bäck
*Boaltebygget Saknas Fulö, Lilla terräng Brogeren Saknas Fålabäcksbro bro
Bögilt Saknas Fulö, Stora terräng Brännestaden Saknas Fålabäcksstycket höstnadslott, slåtter
Bonalt Saknas Fulö, Stora terräng Brännestaden gård Försöket skog
Bonnalt by /Se Furuön ö Brännestaden Saknas Saknas Saknas
Bonnalt by /Se Fålabäcksbro bro Bögilt by /Se Gatemaden Saknas
Bästhult (Vannås) gd /Se Gateflogen sankmark Bögilt Saknas Getaryggarna höjder
Bögholmen = Björkholmen by /Se *Gatekärret kärr Bögilt Saknas Grustäkten Saknas
Bögilt by /Se *Granmåssen mosse Bögilt by Saknas Saknas
Bögilt (Klämmesbygget) by /Se *Granuddsmåsse mosse Bögilt Saknas Grötsjön sjö
Bökehatten Saknas *Grissjön sjö Bögehatten Saknas Grötsjön sjö
Bökehatten Saknas Grissjön, se Grötsjön sjö Bökehatten by Grötsjö sjö
Bökehatten by /Se Grängahäll terräng Bökehatten Saknas Gårdsjön sjö
Bökehatten by /Se Grötsjö sjö Bökehatten by Gårdsjön sjö
Dansbygget, Damsbygget Saknas Grötsjöbäcken bäck Bökehatten Saknas Gårdssjön sjö
Dansbygget by /Se Grötsjöbäcken bäck Dammhuset Saknas Gårdsjön sjö
Djäknebol gd /Se Grötsjön sjö Dammhuset hus Gårdsjön sjö
Djeknebohl = Klockaregården boställe /Se Grötsjön sjö Dammsbygget by Gårdsjön sjö
Djäknegården gd /Se Gröt sjö sjö Dammsbygget Saknas Gårdsjön sjö
Djäknagården (Diegnebohlet) gd /Se Grötsjön sjö Dammsbygget Saknas Hagabackarna Saknas
Farhultsbygget Saknas Grötsjön sjö Dansbygget Saknas Hagaåker åker
Farhultsbygget by /Se Gårdsjön, se *Mjelasjö sjö Dansbygget by Halvmånen åker
Farhultsbygget by /Se Gårdsjön sjö Djäknagården gd /Se Havsilta fälad Saknas
Farhultsbygget by /Se Gårdsjön sjö Djäknebol, se Klockargården Saknas *Havsilta fälad Saknas
Flygholmen Saknas Gårdsjön sjö Djäknagården bebyggelse Havsiltasjön sjö
Fly(g)holmen by /Se *Gärdsjön sjö Djäknagården bebyggelse Havseltasjön sjö
Flyholmen by /Se Gårdsjön sjö Erlandstorp t. Hingsthagen hage
Forsaldt gård Gårdsjön sjö Farhultsbygget Saknas Hiskull Saknas
?Forsaldt gd Gårdsjön sjö Farhultsbygget Saknas Hiskull Saknas
Fröabygget = Fröavället torp /Se Gårdsjön sjö Farhultsbygget by Hjulöbyggehult? Saknas
Fröabygget frälsetorp /Se *Gåsflogen sankmark Farhultsbygget Saknas Saknas Saknas
Fröavellet Saknas Harabacken backe Farhultsbygget Saknas Holmabacken Saknas
Fröavället torp /Se Havseltasjön sjö Fly(g)holmen by /Se Holmabacken Saknas
Fröavället frälsetorp /Se *Hinne Kiers eng äng Flyholmen Saknas Hultamossarna mossar
Fälleberg Saknas *Hinnekiers eng f. äng Flygholmen Saknas Hästhagahölen hölj
Fälleberg Saknas *Hishults bro bro Flyholmen by Hästhagen hage
Fälleberg by *Hishults prästeväg väg Flygholmen Saknas Hästön ö
Fälleberg by Hiskullen höjd /Se Fröabygget t. Höga berg kulle
Fälleberg by /Se Holmarna odling Fröjabygget Saknas Höga kroken äng
*Föret Saknas *Holms ager, Lille åker Fröavället Saknas Högarydsbäcken bäck
Gravarebygget Saknas *Holms agir, Lille och Store f. åkrar Fröavället Saknas Högaste knölarna Saknas
Gravarebygget torp /Se *Holms ager, Store åker Fröavället torp Igeltamossen Saknas
Gravarebygget gd /Se Hulemossen betesmark Fröavället Saknas *Igeltamossen mosse?
Grönshult, Lilla Saknas Hultet berg Fälleberg by Igeltasjön sjö
Grönshult Saknas Hultet terräng Fälleberg Saknas *Igeltasjön sjö
Grönshult by /Se Hungersbro gränsbro Fälleberga Saknas Igeltasjön sjö
Lilla (Grönshult) torp /Se *Hunnemåssen mosse Fälleberga by Iskällarebacken backe
Göstorpshult by »Hålldams kärr kärr Fälleberga Saknas Karlsborgssjön, se Kavseltasjön sjö
Göstorpshult by *Högarydsjön sjö (ev. f.d.) /Se Fälleberg Saknas Karlsborgssjön, se Per-Ers-Pers-sjö sjö
Göstorpshult Saknas Högarydsmossen mosse Gravarebygget gd Karlsborgssjön sjö
Göstorpshult Saknas Igeltasjön sjö Gravarebygget Saknas Kohagen hage
Göstorpshult by /Se Igeltasjön sjö Gravarebygget Saknas Kolkamossen mosse
Göstorpshult gdr o. by /Se Jänneholmamosse sank mark Gravarebygget gård Kolken sjö
Göstorpshult by /Se Kalken sjö Gravarebygget Saknas Kolken sjö
Hanskalt Saknas Kalvhagsmossen myr Gravarebygget by Kolken sjö
Handskalt = Handskholmen by /Se Karlsborgssjön sjö Grönshult Saknas Kolken sjö
Handskholmen (Handskalt) by /Se *Kiakulls Backar berg Grönshult Saknas Kolken sjö
Havsilt gd Kjägrabacken backe Grönselt by Kolken sjö
Havsilt Saknas »Kjärgravsbacken backe Grönseltahult by Korsbrobäcken bäck
Havsilt gdr /Se Kolk Saknas Grönshult Saknas Kuskalyckan åker
Hafshult gd Kolk sjö Grönshult, Lilla Saknas Kölvelssjön, se Stubbaltesjön Saknas
Havsilt Saknas Kolken sjö Grönshult, Lilla Saknas Kölvelssjön sjö
Hishult by Kolken sjö Grönshult, Lilla torp Kölvelssjön sjö
?Hishult by Kolken sjö Göstorpshult by Kölvelssjö sjö
Hishult by Kolken sjö /Se Göstorpshult Saknas Kölvelssjö Saknas
Hishult by *Kongeredsjön, se Storsjön sjö Göstorpshult Saknas Landön udde
Hishult Saknas Kongeredssjön, se Storsjön sjö Göstorpahult by Landönskolken sjö
Hishult by o. sn /Se *Korsbron bro Göstorpshult Saknas Landönskolken, se Kolken sjö
Hishult by o. sn /Se Krogshultamossarna mossar Handskholmen Saknas Lillevång åker
Hishults by Saknas *Kroksio(r), nu Oxhultasjön sjö /Se Handskholmen Saknas Lillön ö
Holmarna Saknas Krösnabjäret terräng Hanskalt by Lunden Saknas
Hultet Saknas Krösnabjäret terräng Handskholmen Saknas Långhultsbyggesjön sjö
Hultet torp /Se *Kuarnmåssen mosse Havshult traktnamn Långön ö
Högaholmen by Kyrkbacken backe Havsilt Saknas Långön ö
Högholmen by Kyrkbacken backe Havsilt gård Marielund åkerlappar
Högaholmen Saknas *Kyssehalla gränsmärke Havsilt Saknas Matsaklämma Saknas
Högaholmen Saknas *Kåckevad vad Havsilt bebyggelse Mellansjö sjö
Högaholma by /Se *Kåckevad vadställe Havsilt, se Havshult traktnamn Mellomsjö sjö
Högaholmen by /Se *Tjärgravbacken förmodl. höjd Havsilt Saknas Mellansjön sjö
Högalt by *Tjärgravbacken backe? Hishult by o. sn Mellomsjön sjö
Högalt by *Tjärgravbacken höjd /Se Hishult by och sn Mellanön ö
Högalt by *Kägrabacken höjd Hishult Saknas Mellomön ö
Högalt by *Kiägrabacken råm. Hishult Saknas Mulaberg backe
Högalt Saknas *Kägrabacken berg Hishult traktnamn Möllebäcken bäck
Högalt Saknas *Kölfvelsberg berg Holmarna gård Nyvång åker?
Högalt by /Se Kölfvels Sjö sjö Holmarna Saknas Näset udde
Högalt by /Se Kölvelssjön sjö Holmarna bebyggelse Saknas Saknas
Högaryd Saknas Kölvessjön sjö Hultahuset torp Odlingen Saknas
Högaryd by /Se Landökolken sjö Hultet gård Oxhultasjön sjö
Högaryd by /Se Landön udde Hultet Saknas Oxeltasjön sjö
Högaryd gd /Se Lundön udde Hultet Saknas Oxhultasjön sjö
Ingvarsbygget Saknas Landön ö Hultet Saknas Oxhultasjön sjö
Isoltte län, se Hishult Saknas Landön udde Humlahagen ställe Oxhultasjön sjö
Jonstorp by Lannön ö Högaholma by Oxhultasjön sjö
Jonstorp Saknas Landönskolken sjö Högaholmen Saknas Oxhults kronopark Saknas
Jonstorp Saknas *Lilla bron bro ?Högaholmen Saknas Per-Ers-Pers-sjö sjö
Lassatorp Saknas Lillön ö Högaholmen Saknas Per-espers-sjö sjö
Jonstorp by *Ljungagar åker Högaholma by Per Jöns backe Saknas
Jonstorp (Lassatorp) by /Se *Liungegrer f. åkrar Högaholmen Saknas Per Jöns backe Saknas
Klämetsbygget, se Bögilt Saknas *Långemosse myr Högaholmen gd Pipevången Saknas
Klemetsbygget (Bögilt) by /Se Långenabb udde Högalt by Saknas Saknas
Klockaregården (Djeknebohl) boställe /Se Långenabb udde Högalt Saknas Rammorna Saknas
Klämmesbygget (= Bögilt) by /Se Långön ö Högalt by Saknas Saknas
Kornhult, Lilla Saknas Långön ö Högalt Saknas Risholmen Saknas
Kornhult by Mellomsjön sjö Högalt Saknas Saknas Saknas
Kornhult by *Mjälesjön, se Mellansjön sjö Högansholm Saknas Rännebjär sandås
*Kornhult, Lilla f. gd *Mjelasjö sjö Högaryd by Rännet förbindelse
Kornhult Saknas *Mjelasjö, se Gårdsjön sjö Högaryd Saknas Rävaljungsbjär berg?
Kornhult Saknas Mellansjön sjö Högaryd by Rävaljungsbjär höjder
Kornhult, Stora Saknas Mjäla Sjön Saknas Högaryd Saknas Rävelskärr Saknas
Kornhult, Lilla by Mjälasjön sjö Högaryd Saknas *Rävelskärr kärr
Kornhult by /Se Mellansjön sjö Högaryd Saknas Röven äng, slåtter
Kornhult by /Se Mellanön ö Ingvarsbygget bebyggelse Sandlyckan Saknas
Stora Kornhult gd /Se *Märkeshallen råm. Ingvarsbygget bebyggelse Saknas Saknas
Lilla Kornhult gd /Se Möcklasjön, se Storsjön sjö Ingvarsbygget by Sjöbo udde (holme)
*Krogsiltahultet Saknas Möcklesjö gränsmärke /Se Ingvarsbygget Saknas Skinnan ängsmark
Kyrkan Saknas Möcklesiö sjö /Se Jakobsdal, se Hishult traktnamn Saknas Saknas
Kyrkans åker Saknas Möllebäcken bäck Jonstorp Saknas Skovången skog
Kyrkans åker torp /Se Möllebäcken bäck Jonstorp Saknas Skogvången Saknas
Källbygget (Källstorpsbygget) by /Se Mörkret terräng Jonstorp Saknas Sköneltabacken Saknas
Källstorpsbygget Saknas *Norråsbro bro Saknas Saknas Skönhulta lycka inhägnad
Källstorpsbygget (Källsbygget) by /Se Nyckla Siö, se Storsjön sjö Killelt by Slätthultabäcken bäck
Lassatorp = Jonstorp by /Se Oxhultasjön sjö Saknas Saknas Smedjeån å
Linghult Saknas Oxhultasjön sjö /Se Saknas Saknas Snapphanahålan Saknas
Linghult Saknas Oxhultasjön sjö /Se Klemmesbygget, se Bögilt Saknas Saknas Saknas
?Linghult by /Se Pissemossen myr Klämmesbygget Saknas Storasjö sjö
Linghult by *Prästvägen väg Klemmesbygget Saknas Storasjö sjö
Linghult by /Se *Raais engenn äng Klockarelyckan, se Hishult traktnamn Stora sjö sjö
Linghult by /Se *Raais Engenn f. äng Klockargården Saknas Store krok ängar
Linghult by /Se *Raasager, Lille åker Klockargården Saknas Storevång åker
Linghult by /Se *Riis ager, Lille åker Knallen gd Storsjön sjö
Lycket Saknas *Raass ager, Lille f. åker Kornhult by Storsjön sjö
Lycket by /Se *Riis ager, Store åker Kornhult Saknas Storsjön sjö
Lycket by /Se *Riiss ager, Store och Lille f. åkrar Kornhult Saknas Stubbaltesjön sjö
Långalt by Risholmsmossen myr Kornelt by Svaleshög triangelpunkt, höjd
Långhultsbygget, Östra Saknas Risholmsmossen myr Kornhult Saknas Svalesmosse mosse
Långhultsbygget, Norra o. Östra Saknas *Rundgrav föremål på gräns Kornhult Saknas Svales myr myr
Långhultsbygget, N. o. Ö:a byar /Se *Runnegrav gränsföreteelse Kornhult Saknas Svartebäck bäck
Långhultsbygget by /Se *Runnigrav? råmärke Kullen gård Svinahallen sten
Långhultsbygget by /Se »ryggahaldtt» gränsmärke /Se Kullen lht Saknas Saknas
Norra Långhultsbygget by /Se Ryggehall, se ryggehaldtt gränsmärke Kyrkans åker torp Saknas Saknas
Östra Långhultsbygget el. Snapparp by /Se *Ryggehall sten Kyrkans åker, se Hilhult traktnamn Söndra lycka planterad åker
Mattarp Saknas »Ryggehall gränsmärke Källsbygget, se Källstorpsbygget Saknas Söndralyckan inhägnad åker
Saknas Saknas *Ryggehall råm. Källsbygget by Söndralyckekroken slåtter
Mossaro boställe /Se Ränneberg sandås, udde Källsilt lht? förr Tingsbacken förr tingsplats med domarring
Oxhult fordom säteri, del av kronopark Rännebjär sandås, udde Källstorpsbygget Saknas Tingsåkrarna Saknas
Oxhult by Ränneberg halvö Källstorpsbygget Saknas *Torget Saknas
Oxhult Saknas Rennes Berg berg Källstorpsbygget Saknas Torvmossen Saknas
Oxhult Saknas *Rännegrav föremål på gräns Källstorpsbygget gd Saknas Saknas
Oxhult gd /Se *Rännegraf Saknas Lassatorp Saknas Torön Saknas
Oxhult gd /Se *Rännegrav gränsmärke Lassatorp, se Jonstorp Saknas Saknas Saknas
Oxhult gd /Se *Räfwa Berg Saknas Linghult by Torvön ö
Porknahult Saknas *Räfvebackarne berg Linghult Saknas Saknas Saknas
Prästgården Saknas Rävaljungsmossen mosse Linghult Saknas Tryggemad Saknas
Prästgården gd *Sjunkeklo f.d. vattenpuss o. gränsmärke Lingelt by Saknas Saknas
Prästgården Saknas *Sjunkeklos kärr kärr Linghult Saknas Trädet inhägnad plats
Prästgården gd /Se Sjöboholms sjö Saknas Lungen Saknas Trättestycke åkrar
Ramsjön Saknas *Skateberg höjd Lunden t. Vannaåsaberg Saknas
Ramsjön by /Se *Skatteberg gränsberg Lunden torp Vannåsabjär Saknas
Ramsjön by /Se *Skateberg höjd Lycket Saknas Vannåsakolken sjö
Rishult Saknas *Skateberg höjd Lycket Saknas Vannåsakolken sjö
Rishult by /Se *Skatteberga synbarl. bergshöjd Lycket by Vannåsasjön sjö
Rishult by /Se *Skatteberg höjd Lycket Saknas Vannaåsasjö sjö
Rishult by /Se *Skategraf håla Långhultsbygget by Vannåsasjön sjö
*Rävaberget Saknas *Skinnen äng Långhultsbygget Saknas Vannåsasjön Saknas
Rävaljung Saknas *Skinnen f. äng Långhultsbygget, Östra Saknas Vannåsasjön sjö
Rävaljung by Skogsgård berg o. triangelpunkt Långhultsbygget traktnamn Vannåsasjö sjö
Rävaljung by *Skotteberg råmärke Långhultsbygget, Östra Saknas Vasavägen väg
Rävaljung Saknas *Skålleberg berg Långhultsbygget, Östra Saknas Vångaled äng
Rävaljung by /Se *Skåtteberg bergf. Långhultsbygget Östra, se Långhultsbygget traktnamn Ån, se Smedjeån Saknas
Rävaljung gd /Se *Skåtteberg höjd o. triangelpunkt Långeltabygget by Ån, se Smedjeån Saknas
?Sinder Saknas *Skönhults bro bro Långaltsbygget by Älvabacken Saknas
Sjöbo = Sjöboholm gd /Se *Skönhultsvägen väg Långhultsbygget Saknas Saknas Saknas
Sjöboholm Saknas »Slättamåssen mosse Långhultsbygget, Norra Saknas Älvamossen Saknas
Sjöbo Saknas Smedhultamossen myr Långhultsbygget Norra, se Långhultsbygget traktnamn  
Sjöboholm fordom säteri, del av kronopark Smedjeån å Saknas Saknas  
Sjöboholm gd Smedjeån å Mossahus Saknas  
?Sjöboholm hg Smedjeån å Mossahuset Saknas  
Sjöboholm gd /Se Smedjeån å Mossaro utjord  
Sjönhult, se Skönhult Saknas *Smekärret kärr Mossaro Saknas  
Skogsgård by *Stenberg råmärke Mossaro Saknas  
Skogsgård, Stora o. Lilla Saknas *Stenberg höjd Nytorp lht  
Skogsgård by *Stenberg berg Olofsdal, se Hishult traktnamn  
Skogsgård Saknas *Stenbergen höjder Oxhult by  
Skogsgård by /Se *Steenberg berg Oxhult Saknas  
Skogsgård gdr o. by /Se *Stenberg höjd Oxhult Saknas  
Skräddarebygget torp /Se *Stenberg bergf. Oxelt gård  
*Skönhult, Lilla f. by *Stenberg höjd Oxhult Saknas  
Skönhult by (gd) *Stenbergen berg Oxhult by  
Skönhult by (gd) *Stenbergen backe Oxhult by  
Skönhult by *Sten Bergen berg Per Jöns backe, se Hishult traktnamn  
Skönhult Saknas Stensån, Lilla å Prästgården Saknas  
Sjönhult Saknas Storamyr, se Storekärr kärr Prästgården Saknas  
Skönhult gd /Se Storamyre mosse Saknas Prästgården eckl.boställe  
Skräddarebygget Saknas *Store ager åker Prästagården Saknas  
Slätthult Saknas Storekärr kärr Ramsjön Saknas  
Slätthult by /Se Store sjö sjö Ramsjön Saknas  
Smedhult Saknas Storsjön sjö Ramsen ?sjö  
Snapparp, se Långhultsbygget, Östra Saknas Storsjön sjö Ramsjön by  
Snapparp el. Östra Långhultsbygget by /Se Storsjön sjö Ramsjön Saknas  
Snapparp el. Östra Långhultsbygget by /Se Storsjön sjö Rishult by  
Snapparp gd /Se Storsjön sjö Rishult Saknas  
Snapparp gd /Se *Storsjön sjö Rishult Saknas  
*Stackabygget Saknas Storsjön sjö Riselt by  
Stackabygget torp /Se Storsjön sjö Rishult Saknas  
?Stenolt Lindolt gd Storsjön sjö Rävaljung by  
Stubbhult by Storsjön sjö Rävaljung Saknas  
Stubbhult by Storsjön sjö Rävaljung Saknas  
Stubbhult Saknas Storsjön sjö Rävaljung Saknas  
Stubbhult Saknas Storsjön sjö Rävaljung by  
Stubbhult by /Se Storsjön sjö *Sjöbo Saknas  
Stubbhult by /Se Storsjön sjö Sjöbo gd  
Stubbhultshus Saknas Stor sjön sjö Sjöboholm förr säteri  
Stubbhultshus torp /Se Storsjön sjö Sjöboholm Saknas  
Svaleshög gd /Se Storsjön sjö Sjöboholm säteri  
Svaleshög by /Se Storsjön sjö Sjöholmen, se Sjöboholm Saknas  
Tingsbacken tingsplats /Se Storsjön sjö Skogsgård by  
Tingshusbacken avs. Storsjön sjö /Se Skogsgård Saknas  
Tingsåkrarne Saknas Swalandshög, se Svaleshög f.d. gränsmärke Skogsgård Saknas  
Tingsåkrarna torp /Se *Södra Svalehults höjd f.d. gränsmärke Skogsgård, Stora Saknas  
Trånget Saknas Svalehög höjd, gränsmärke /Se Skogsgård Saknas  
Trånget by /Se Svalehög berg Skogsgård by  
Trånget by /Se Svalehög berg o. triangelpunkt Skogsgård, Lilla Saknas  
Trånget by /Se Svale myr myr Skogsgårds Ryd gd  
Vannås Saknas Svalens myr myr /Se *Skogsgårds ryd Saknas  
Vannås (Bästhult) gd /Se Svaleshög triangelpunkt o. f.d. gränsmärke *Skogsgårds ryd lht  
Ågård gd Svaleshög höjd o. triangelpunkt Skräddarebygget lht  
Ågård by Svaleshög triangelpunkt Skräddarebygget Saknas  
Ågård by Svartebäck bäck Skönhult Saknas  
Ågård by *Suennings Almendingh »allmänning» Skönhult Saknas  
Ågård Saknas *Suennings Almendingh f. äng Skönhult Saknas  
Ågård by /Se Sunnliden terräng Skönelt by  
Össjö by *Syndre engh äng Slätthult by  
Össjö by *Syndre engh f. äng Slätthult Saknas  
Össjö, Norra by Tingsbacken tingshög /Se Slätthult Saknas  
Össjö, Norra by Tjuvhyttemossen mosse Slätthult Saknas  
Össjö, Norra Saknas Tjuvhyttemossen mosse Slättelt by  
Össjö, Norra Saknas Torpamossen myr Snapparp, se 2 Långhultsbygget, Östra Saknas  
Össjö, Norra by /Se Torvö ö Snapparp by  
Össjö gd /Se *Trätebackarna skogsmark Solhäll, se Hilhult traktnamn  
Norra Össjö by /Se *Tångahög höjd Stubbhult by  
  *Östra Tångarna skogsmark Stubbhult Saknas  
  *Ubbaön, se Yboön ö Stubbhult Saknas  
  *Ubbön ö Stubbhult Saknas  
  Ubböen ö Stubbalt by  
  Ubbön ö Stubbhult by  
  *Wannås Berg berg Stubbhultshus torp  
  Vannåsabäcken bäck Stubbaltehult Saknas  
  Vannåsabäcken bäck Sunset bebyggelse  
  Vannåsabäcken bäck Svaleshög gd  
  Vannåsabäcken bäck Svaleshög avs.  
  Vannåsakolk sjö Svaleshög Saknas  
  Vannåsakolken sjö Svaleshög gård  
  Wannås Sjö sjö Tingshusbacken, se Hishult traktnamn  
  Vannåsasjön sjö Tingsåkrarna Saknas  
  Vannåsasjön sjö Tingsåkrarna torp  
  Vannåsasjön sjö Tingsåkrarna Saknas  
  *Viggesten höjd eller gränssten Torgplatsen, se Hishult traktnamn  
  *Vigsten gränssten Trånget by  
  *Viggesten möjl. gränssten Trånget Saknas  
  *Viggasten möjl. gränssten Trånget Saknas  
  »Viggesten gränsmärke Trånget Saknas  
  *Wiggesten backe Trånget by  
  Viken vik Vannås Saknas  
  Viken vik Vannaås by  
  Vipören ö Vannås Saknas  
  Vipören ö Vannås Saknas  
  Vitemad sank mark Vägen, se Hishult traktnamn  
  Vitemad terräng Ågård Saknas  
  *Vången Saknas Ågård Saknas  
  *Västermosse myr Ågård by  
  Ybbön ö Ågård Saknas  
  Yboön ö Össjö, Norra Saknas  
  Yderhults Sjön sjö Össjö, Norra Saknas  
  *Ågårds vång Saknas Össjö, Norra by  
  *Årnekulla gravhög, gränsmärke /Se Össjö, Norra Saknas  
  »Äckra måssen mosse Össjö, Norra by  
  *Älvesten råmärke Norr Össjö by  
  *Älvesten råmärke    
  *Älvesten gränssten    
  *Älvesten sten    
  Saknas Saknas    
  *Älvesten trol. gränssten    
  *Älvasten gränsmärke    
  *Älfwa-sten råm.    
  *Äskevad? rågång    
  Äskewad vägövergång    
  Äskewaa vad    
  *Örkull höjd    
  Örnakull gränsmärke    
  Örnakull gränsmärke    
  *Örnakulla gravhög, gränsmärke /Se    
  Örnakull bergshöjd, gränsmärke    
  *Örnekullen höjd    
  *Örnekullen höjd    
  *Örnakull gränsmärke    
  *Örnakull råm.    
  Örnakull höjd o. gränsmärke    
  »örnakull» hällkista (som gränsmärke) /Se    
  Örnekullen, se Svalehög berg    
  *Norra Ösjöbro bro    
  *Östre eng äng    
  *Østre eng f. äng    
  *Östre leds ager åker    
  *Østre leds ager f. åker    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.