ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laholms stad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 315 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 61
Laholm stad Billingens hög fornlämning /Se Laholm kommun Bagareliden gata
Laholm stad *Farmannahögh berg Laholms stadsförs. kommun Bagareliden gata
Laholm stad *Farmannahögarna höjder Laholm stad Baksträtet = Trädgårdsgatan Saknas
Laholm stad *Farmannahögen höjd? Laholm stad Bjuggen stor sten
Laholm st. Fårön ö Laholm stad Borgmästarian flyttbart fiske
Laholm stad *Glemmingesjö sjö Laholm stad Borgmästarian flyttbart laxfiske
Laholm stad Glenningesjön sjö Laholm stad Bottenlösa sjön »sjö»
Laholm stad Gläminge siö sjö Laholm stad Brädetorget torg
Laholm stad Glenningesjön sjö Laholm stad Bys mosse kärr
Laholm stad /Se Glenningesjön sjö Laholm stad Dockens bäck bäck
Laholm f. slott, nu stad Glänninge sjö sjö Laholm stad Fäbacken området där »fattighuset» ligger
Laholm (gård), slott Hans Olssjön sjö Laholm stad Fäbommen bom ford.
Laholm f. slott, nu stad Hans-Olssjön sjö Laholm stad Galgamossen mosse
Laholm stad *Heljabäcks led led Laholm stad Galgamossen mosse
Laholm stad *Hästhög höjd Laholm stad Gamleby torg torg
Laholm stad *Hästhög höjd? Laholm stad Gamle vång utmark
Laholm stad /Se Höka lht /Se Laholm stad Glimmen sten
Laholm st. Hökafällens kronopark lht /Se Laholm stad Glenninge sjö sjö
Laholm st Lagan flod /Se Laholm stad Glänninge sjö sjö
Laholm stad *Lagholms fors fors Laholm stad Glenninge sjö sjö
Laholm st. *Laholmsforsen fors Laholm stad Glenninge sjö sjö
Laholm stad *Marbäck bäck Laholm stad Hans Olssjön sjö
Laholm stad *Munkamjällsbro bro Laholm stad Hans-Ols sjö sjö
Laholm stad Olanders kulle fornlämning Staden = Laholm Saknas Hans-Ols sjö sjö
Laholm st. Olestorp del av Laholms stad Laholmare inbyggarbeteckning Hästatorget torg
Laholm stad Snickehög berg Brohuset hus Hästtorget torg
Laholm stad *Snickehög höjd? Gamleby del av Laholms stad Klarebäck bäck
Laholm stad Snickershög fornlämning Gamleby äldsta delarna av Laholms stad Kohagen förr hage
Laholm stad *Snäckehög höjd Karlstorp gd Krokegatan, Lilla gata
Laholm stad Sofiero del av Laholms stad Karlstorp beb. Krokegatan, Stora gata
Laholm stad Värnen del av Laholms stad Lerkvarnen förr kvarn för malning av lera Kyrkegatan gata
Laholm stad Örelid del av Laholms stad Månstorp kvarter (gd) Kyrkeåkern åker?
Laholm f. slott, nu stad   Månstorp gd Lerbacken backe
Laholm st.   Nyby Saknas Lerliden backe
Laholm stad   Nyby del av Laholms stad Lyngen område
Laholm st.   Olestorp kvarter Mellanhög gravhög
Laholm stad   Olestorp del av Laholms stad Mellumhögen gravhög
Laholm stad   Sofiero, se Stenbrohusen Saknas Munkamjäll sandmark
Laholm stad   Svinaberga hus Munkamjäll sandbacke
Laholm stad   Såghuset kvarter Nybergslid = Lerliden backe
Laholm stad   Såghuset hus Olanders kulle gravhög
Laholm stad   Såghuslund lht? Olsasjön sjö
Laholm stad och fäste   Sällestorp nu brunnen gd Prästagatan förr gata
Laholm stad   Örelid hus Ryssagatan gata
Laholm stad     Ryssagatan gata
Laholm stad     Rökaresträtet Saknas
Laholm stad     Själhundastenen sten
Laholm byy     Skansaåkern åker
Laholm stad     Snickarhög gravhög
Laholm gård, slott     Sotaremossen mosse
Laholm Saknas     Stenbrohusen = Sofiero Saknas
Laholm stad     Storgatan gata
Laholm stad     Surmjölkasträtet gata
Laholm Saknas     Svartalid backe
Laholm stad     Söndra led område
Laholm Saknas     Söndra led grind
Laholm stad     Tjurajorden område
Laholm stad     Trädgårdsgatan, se Baksträtet Saknas
Laholm stad     Värnen odl. mark
Laholm stad     Örelid vägbacke
Laholm stad     Östervång utmark
Laholm stad      
Laholm st.      
*Lagaholm Saknas      
Laholm stad      
Laholm Saknas      
Laholm Saknas      
Laholm stad      
Laholm st.      
Laholm st.      
Laholm stad      
Laholm Saknas      
Laholm stad      
Laholm slott o. stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.      
Laholm stad      
?Laholm stad      
?Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm slott o. stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.?      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad /Se      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.?      
Laholm förr fäste, nu stad      
Laholm stad      
Laholm slott o. stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm f. slott, nu stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm slott o. stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm slott o. stad      
Laholm f. slott, nu stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm f. slott och län, nu stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm Saknas      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad /Se      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm sn o. stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm st.      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad, förr slott      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad      
Laholm stad /Se      
Altsna del av Laholm      
Lagaholm förr slott      
Lagaholm f. slott, nu ruin      
Laholm f. slott      
Lagaholm f. slott, nu ruin      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm slott      
Laholm slott      
Laholm slott      
Laholm slott      
Laholm slott      
Lagaholm f. slott      
Laholm slott o. fästning      
Laholm slott      
Laholm slott      
Laholm slott      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm f. slott      
Laholm slott      
Laholm f. slott      
Lagaholm f. slott      
Laholms slott slott      
Laholm slott      
Lagaholm f. slott, nu ruin      
Laholm f. slott      
Lagaholm f. slott, nu ruin      
Laholm slott och stad      
Laholm f. slott      
Lagaholm förr fästning, nu ruin      
Lagaholm förr fästning, nu ruin      
Laholm slott och stad      
Laholm slott och stad      
Laholm slott och stad      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Laholm stad /Se      
Lagaholm borg /Se      
Köpingebol torp /Se      
Månstorp hg      
S. Clementis kircke kyrka      
*S:t Gertruds kapell Saknas      
Årnaberga by /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.