ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enslövs socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 453 Naturnamn : 899 Bebyggelsenamn : 516 Naturnamn : 254
Enslöv sn Aborra jöln Saknas Enslöv sn Abborragölen göl
Enslöv sn Abborregölen sjö Enslövs sn sn Abborragölen göl
Enslöv sn Abborragölen sjö Enslöv församling Alsjön sjö
Enslöv sn Abborragölen sjö Enslöv sn Altasjön sjö
Enslöv sn *Abbore Hultet bokskog Enslöv sn Amsjön sjö
Enslöv sn Abboremåse mosse Enslöv sn Ammsjön sjö
Enslöv sn *Aborre sjön sjö Enslöv sn Amsjön sjö
Enslöf sn sn *Abbore-siön sjö Arlösen inbyggarbeteckning Asten sjön sjö
Enslöv sn Alfredshult terräng Dragen inbyggarbeteckning Astensjön sjö
Enslöv sn Alkärret mosse ekedalaren inbyggarbeteckning Baggaledet grind
Enslöv sn *Allmänningsbäcken Saknas Enslövsboarna inbyggarbeteckning Baremossen mosse
Enslöv sn Altasjön sjö Spånsten inbyggarbeteckning Baremossen mosse
Enslöf sn sn Altasjön sjö /Se Adams mölla, se 1 Kvarnen kvarn Bergagölen sjö
Enslöv sn *Ambäcken vatten Amböke by Bergasjön göl
Enslöf sn sn Ambökebäcken bäck Amböke gård Bille sjön sjö
Enslöv sn Amsjön sjö Amböke Saknas Billesjön sjö
Enslöv sn Amsjön sjö Amböke Saknas Billesjön sjö
Enslövs sn sn Ammsjön sjö Amböke gd Björkebergledet grind
Enslöv sn Amsjön sjö Arlösa säteri Björkebergslyckan område
Enslöv sn Amsjön sjö Arlösa säteri Björksjön sjöar
Enslöv sn Ammsjön sjö Arlösa gd Bläcksege område
Enslöv sn sn Amsjön sjö Arlösa gd Bläsingen åker
Enslöv sn Askeberget berg Backen Saknas Boaltaån å
Enslöv sn Askehålorna åker Backen bebyggelse Bola mosse mosse
Enslöf gård *Aspereds Marberg höjd Backen gård Bruka mosse mosse
Enslöv sn *Asperedsskogen skogsterräng Barkås Saknas Bråtaled grind
Enslöv sn Astensjön sjö Barkås bebyggelse Byngvedkärr plats
Enslöv sn Astensjön sjö Barkås Saknas Djupsjön sjö
Enslöv sn Astensjön sjö Barkås gd Djupsjön sjö
Enslöv sn Backa höjd Bergagård hmd, l. gd Djupasjön sjö
Enslöv sn Banken ägomark? Bergagård gd Djupsjön sjö
Enslöv sn Baremossen mosse Berget gd Djuråsen berg
Enslöv sn Baremossen mosse Berget gd Ekesåker åker
Enslöv sn Barkåsen berg Berget lht Fjellgime skog bergshöjd
Enslöv sn Barkåsen höjd Betås t. Flyberg lid
Enslöv sn Bergagölen tjärn Billan hmd Froelyckan jordområde
Enslöv sn Bergagölen sjö Bjärnalt lht Fähyltan skogsområde
Enslöv sn Betåsen höjd Björket hmd Galtalugga område
Enslöv sn Billeberget berg Björsgård gd Galtasjön sjö
Enslöv sn /Se *Billesjön sjö Björsgård gd Galtasjön sjö
Enslöv by o. sn /Se *Billesjön sjö Blixvad t. Galtasjön sjö
Enslöv sn /Se Billesjön sjö Blommens, se Bergagård Saknas Galtasjön sjö
Enslöv sn /Se Billesjön sjö Blommens gd Galtåsen berg
Enslöv sn /Se Billån å Boalt by Getaklippan berg
Enslöv sn /Se Billån å Boalt bebyggelse Gravdalen f d kolerakyrkog.
Enslöv sn /Se Bisterhult höjd Boalt gård Gravdalen ställe
Enslöv sn /Se Bistersås ås Boalt Saknas Grumshulta fall fall
Enslöv sn /Se Bistramossen mosse Boalt gd Gräsbergsugnen stengrotta
Alslöv gd /Se Bistramossen mosse Boaringen del av sn Grötaledet grind
Adams kvarn förr kvarn *Bjellesbacken berg Boaringen område Gunnasjökulla höjd?
Amböke Saknas Björkesjön, Stora sjö Boaringen byar Gunnarsjön sjö
Amböke Saknas Björksjön, Stora och Lilla sjöar Boarp gård Gunnasjön sjö
Amböke by Björksjöbäcken bäck Boarp bebyggelse Gärdesgölen sjö
Amböke Saknas Björkön ö Boarp Saknas Gärdesgölen sjö
Amböke by /Se *Björsforsen fors Boarp gd Göberg berg
Amböke by /Se *Blekmaen hage Bockalt by Göbergsledet grind
Amböke gd /Se Blodhuvde äng Bockalt bebyggelse Gökabacken Saknas
Arlösa hg *Blodhorde f. äng Bockalt gård Gölen göl
Arlösa Saknas Blomängen skogsmark Bockalt Saknas Gölen göl
Arlösa Saknas *Blåbära mossen Saknas Bockalt gd Gölen göl
Arlösa by Blåfors fors Boden gd Hallaspången nu bro
Arlösa hg *Blåfors fors Boden lht Hasslesjö sjö
Arlösa hg *Blåforsen fors Boden gd Hasslesjön sjö
Arlösa hrgd *Blåfors fors Boden lht Hasslesjön sjö
Arlösa hrgd *Blåforsen fors Boet gd Hassleåker åker
Arlösa hg Blåhalla berg Bohult, se Boalt Saknas Härtasjön sjö
Arlösa hg Boaringen område /Se Bolet ställe Härtasjön sjö
Arlösa hg Boarpsbäcken bäck Boshylte gård Hertasjön sjö
Arlösa hg Boarpsbäcken bäck Boshylte bebyggelse Herteredssjön sjö
Arlösa hrgd Boarpsmossen mosse Boshylte Saknas Herteredsjön sjö
Arlösa Saknas Boberget berg Boshylte gd Himmelkulla höjd
Arlösa gd *Bockeslätten lågl. Brattåsen lht Hjärtaberget Saknas
Arlösa hrgd, by *Bockslätten område Bruket ställe Humleberget berg
Arlösa hrgd *Bockeslätten fors Bruket lht Humleberget berg
Arlösa hrgd Bodkärren kärr Bräknesbacken hmd Hungervången markområde
Arlösa hrgd *Bohlbron bro Buen lht Hyltesjön sjö
Arlösa hrgd *St. Bokehulten? bokskogsområde Buskamyllan, Kvarnahall Saknas Hyltesjön sjö
Arlösa hrgd Bokehultet höjd Bäckastugan lht Hyltesjön sjö
Arlösa förr by, nu hrgd Bokelund terräng Bökeberget lht Häjdaleskärren kärrmark
Arlösa f. by, nu gd Bolslätten terräng Djupavad lht Häljarpssjön sjö
Arlösa gd Bolsängen åker Djurabäck t. Häljarpasjön sjö
Arlösa hrgd Bolten berg Djeknebohl bebyggelse Hälleberget berg
Arlösa hrgd Borgaregölen tjärn Djäknebol gård Härtasjön, se Hertasjön Saknas
Arlösa Saknas Borgaregölen sjö Djäknebol Saknas Högabjär berg
Arlösa Saknas *Boshulte klippa Saknas Djäknebol gd Högabjärslyckan åker
Arlösa hg *Bramboliarne berg Dragabol gd Högabjärsmossen mosse
Arlösa hg *Bramboliarne berg Dragabol gård Höks kyrka bergshöjd
Arlösa hrgd *Bratt o Skrehall berg Dragabohl bebyggelse Hökenkyrka höjd
Arlösa förr by, nu hrgd *Brattåsen berg Dragabol Saknas Höken kyrka höjd
Arlösa förr by, nu hrgd *Brattåsaslätten mark Dragabol gd Hökens kyrka backe
Arlösa by Brudahallen berghäll Dölle backe hus o. backe Hörsjön sjö
Arlösa gd Bräknesbacken höjd Ekedal torp Hörsjön sjö
Arlösa Saknas *Brännemåssen Saknas Eket hmd Iglasjön sjö
Arlösa by /Se *Brännemåssen Saknas Eket gd *Igelsjön sjö
Arlösa gd /Se Brötaberget berg Ellingabäcken t. Iglasjön sjö
Arlösa gd /Se Bäckastugan förr torp? Elnabygget lht Intäppet dalgång
Backen Saknas Böckarelyckan terräng Enabygget lht Saknas åker
Backen gd /Se Bökeberg berg Enslöv Saknas Klackasjön sjö
Barkås Saknas *Bökeknatten berg Enslöv by o. sn Klackasjön sjö
Barkås gd *Böksknatten berg Enslöv by Klackasjön sjö
Barkås Saknas *Bökeknatts-kärr kärr Enslöf bebyggelse Klacken berg
Barkås gd /Se *Börckekroken äng Enslöf bebyggelse Klippesjön sjö
Bergagård Saknas Börjesmossen mosse Enslöf bebyggelse Klippesjön sjö
Bergagård (el. »Blommens») gd /Se Dammossen mosse Enslöf bebyggelse Klippesjön sjö
*Betorp gd Djupasjön sjö Enslöf bebyggelse Komsjön sjö
»birkiøø» beb. Djupnahall berg Enslöf bebyggelse Kragareds örk skog
Bjärnalt skog Djupnahallsmossen mosse Enslöf bebyggelse Kragareds örk skog
Björket gd *Djupsj sjö Enslöf bebyggelse Kragareds örk skog
»Blommens» (el. Bergagård) gd /Se Djupsj sjö Enslöv by Kragareds örk skog
Bläsinge Saknas Djupsjön sjö Erlingebäcksmossen Västra, se 4 Släggarp Saknas Kragåker åker
Boalt Saknas Djupasjö Ryggen bergstv Espered, se 1-3 Äspered Saknas Kroksjön sjö
Boalt Saknas Djupasjö Ryggen bergstv Ettarp, se 1-6 Ättarp Saknas Kroksjön sjö
Boalt by /Se *Djura måse Saknas Finnsbo gd Kroksjön sjö
Boalt by /Se Donnebusk åker Finnsbo gd Kroksjön sjö
Boalt gd /Se *Donnebusk f. äng Finnsbo lht Kroksjön, Lilla del av sjö
Boarp by *Draereds fiske fiskeplats Fjellgime, se 1-7 Fjällgime Saknas Kroksjön sjö
?Boarp by /Se *Dådalsmossen mosse Fjellgime bebyggelse Kroksjön, Stora sjö
Boarp Saknas Döridtt äng Fjellgime bebyggelse Kroneberget Saknas
Boarp Saknas *Döridtt f. äng Fjellgime bebyggelse Kronoberget Saknas
Boarp by /Se Ekbergs mosse skogsområde Fjellgime bebyggelse Kråkeget lid
Boarp gd /Se Ekebacken backe Fjellgime bebyggelse Kullesjön sjö
Bockalt Saknas Ekebacken höjd Fjellgime bebyggelse Kullsjön sjö
Bockalt by *Ekeberg o Biörslebro berg Fjällgime Saknas Kvarnsjön sjö
Bockalt Saknas *Ekeberg o Björslebro berg Fjällgime by Kvarnsjön sjöar
Bockalt by /Se Ekeberg berg Fjällgime by Kvarnsjön sjö
Bockalt by /Se *Ekeberget höjd Fjällgime fjärding Saknas Kylsjön sjö
Boden gd /Se Ekeberget berg Fjällgime fjärding Saknas Kylesjön sjö
?Bohult by *Ekeberget berg Fjällgime fjärding del av sn Källareåker jordområde
Boshytte by *Ekebergs kärr kärr Flathult torp Källsjön sjö
Boshylte Saknas Ekebjäret höjd Flathultet lht Käringaåker åker
Boshylte Saknas *Ellhultasjön sjö Floen lht Kärrabösjön sjö
Boshylte by /Se Ellhultasjön sjö Furutorpet lht Lillån Saknas
Boshylte gd /Se Elnabygget terräng Gastensbo by Lillån å
*Degnne gaardenn f. klockaregård Emils hatt berg Gastensbo gård Lommagölen göl
Djäknebol Saknas Emils mössa höjd Gastensbo by Lommagölen sjö
Djäknebol (el. Klockaregården) klockarboställe /Se *Espis agir f. åker Gastensbo bebyggelse Luntan berg
Dragabol by *Ferberg berg Gastensbo Saknas Lyngabäck bäck
Dragabol by Finkabäcken bäck Gastensbo gd Långebroknatt triangelpkt
Dragabol Saknas *Fiskeforsen fors Gradesåsen lht Långebroknatt höjd
Dragabol Saknas *Fiskeforsen fors Gralsåsen lht Långesjön sjö
Dragabol gd /Se *Fiskeforsen fors Gramshult gd Maredkärr Saknas
Dragabol gd /Se *Fiskeleksbacken berg Granen lht Markängen mosse
Dragabol gd /Se *Fjällberget berg Grenalt by Mjösjön sjö
Dragabol gd /Se Fjällgime bokskog skogsområde Grenalt gård Mjösjön sjö
Elsløff by *Fjällgime fiske gammal fiskeplats Grenalt bebyggelse Mjösjön sjö
Enslöv by *Fjällbergh berg Grenalt Saknas Myskebacka höjd
?Enslöv by *Fjällsberg höjd Grenalt gd Myskebacken triangelpkt
Enslöv by *Fjällsberg höjd Grumshult bebyggelse Månsabacka höjd
Enslöv by *Fiällsberg hage Grumshult gård Månsabacka höjd
Enslöv by o. sn *Fjällsvad vad Grumshult Saknas Nissan å
Enslöv by *Fjällsvad vadställe Grumshult Saknas Nötasjön sjö
*Eretorp gård Fjällsvad vad Grumshult gd Nötasjön sjö
Ettarp hrgd? Flyet sankmark Grågård gd Odasjön sjö
Ettarp, Stora o Lilla hgdr Flyrännemossen mosse Grågård hmd Paddesjön sjö
Ettarp, Lilla o Stora hgdr *Forsbackaforsen fors Gökabacken lht Paddesjön sjö
Ettarp, Lilla o Stora herrgårdar *Fotstad fiske fiskeplats Gölshultet lht Paddesjön sjö
Ettarp Saknas Fåraflyet sank mark Gölstorp lht Planteret ställe
Ettarp Saknas *Fäbron bro Hagen Saknas Porssjön sjöar
Ettarp hrgdr *Färgarberget höjd Hallaspången gd Porssjön, Lilla sjö
Ettarp by Färgberget berg Hallaspången gd Porssjön, Stora sjö
Ettarp hrgd *Färgberget berg Hallavad lht Prästhög gravhög
Ettarp Skällegård gd *Färjestad förut färjeställe Hallen gd Pustebrink landsvägsbacke
Ettarp hrgd Galtaberget berg Hallingens torp Pängakullarna höjder
Ettarp hrgd Galtabäcken bäck Hallingstorp torp Pängakullarna höjder
Ettarp hrgd Galtabäcken bäck Hallsbo gd Ramnås berg
Ettarp hrgd Galtasjön sjö Hallsbo gd Röasjön sjö
Ettarp by /Se Galtasjön sjö Hallsbo lht Röasjön sjö
Fjellgime fjerding s:n Saknas Galtasjön sjö /Se Hallsbo hmd Röde sten sten
*Fjälgime, Fialheme, Fialhemæ, Fiabheme by Galtåsen höjd /Se Hanastugan stuga Sandsjön sjö
Fjellgime by *Gamla Färjestad f d färjeställe Hasslebråta lht Sandsjön sjö
Fjälgime Saknas Gammalstugan terräng Hasslebråten lht Sandsjön sjö
Fjällgime? Saknas Gatumossen mosse Havraryd by Sanneå, se Sännan Saknas
Fjällgime gårdar o lhtr Giöstorp Skoug skogsområde Havraryd gd Sjöängshålet äng
Fjällgime by *Grals måsse Hafraryd bebyggelse Skallaberget berg
Fjellgime by *Grals måsse mosse Havraryd Saknas Skallabjär berg
Fjällgime by *Graels måsse mosse Havraryd gd Skallsjön sjö
Fjellgime Saknas Gralsåsen höjd Havstenshult by Skifteboån å
Fjällgime by Granevadsån å Havstenshult gd Skifteboån å
Fjällgime by Granevadsån å Hafstenshult bebyggelse Skinnaregölen göl
Fjällgime by *Gransmåse Saknas Havstenshult Saknas Skinnaregölen sjö
Fjällgime by *Gras måsse Saknas Havstenshult gd Skogen bergås
Fjällgime by Gravdalen dal Helgeängen lht Skogsgölen göl
Fjällgime by Grenaltamad sank mark Hertered by Skogslede(t) grind
Fjällgime Saknas Grevbäck bäck Hertered by *Skogssjöarna sjöar
Fjällgime by *Grisahults slätter mark Hertered by Solhög höjd
Fjällgime by *Gropa ell Hjortna mossen Saknas Hertered by Solhög höjd
Fjällgime Saknas Gropamossen mosse Hertered bebyggelse Spedasjön, se Spjutasjön Saknas
Fjällgime by Grophult höjd Hertered bebyggelse Spedasjön sjö
Fjälgime by Gröna kullar myrholmar Hertered Saknas Spjutasjön sjö
Fjälgime by *Grösberg höjd Hertered by Spjutasjön sjö
Fjälgime by *Grosmåsse mosse Himmelkulla hmd Spånstadsbackar bergshöjd
Fjellgime by *Grumfilteskogen skogsterräng Hisåsen lht Stenmursbacken jordområde
Fjällgime by *Grumsille skog skogsparti Hjortsboda gd Stensege höstnadsmark
Fjällgime by *Grumfälle skog skogsparti Hjortsboda bebyggelse Stensmossen mosse
Fjällgime by *Grösberg? bergsparti Hjortsboda Saknas Stensmossen mosse
Fjällginne by *Grötberg? bergsparti Hjortsboda gd Svartagölen göl
Fjällginne by Guldhött åker Hjärtaberget hmd Svartasjön sjö
Hultagården Saknas *Guldhöff f. åker Hjärtaberget lht Svartasjön sjö, sten m. fl.
Fjällgime Saknas Guldpenning åker Hultagården gd Svartasjön sjö
Fjällgime by /Se *Guldpenning f. åker Humleberget lht Svartasjön sjö
Fjällgime by /Se Gunnarsjön sjö Saknas Saknas Svinaplätten område
Fjällgime by /Se Gunnarsjön sjö /Se Saknas torp Sänkemossen mosse
Fjällgime by /Se Gunnarsjön sjö Hummeltan förr hmn, nu endast jord Sänkemosse mosse
Fjällgime gd /Se Guttorn åker Hummeltan förr torp Sänne å biflod
Fjällgime by /Se *Guttorm f. åker Huneljung t. Sännan å
Fjällgime fjärding del av Enslövs sn /Se *Gylte måse Saknas Hunelyng torp Sännan å
Gastensbo Saknas Gårdaberget berg Hylte by Sännan å
Gastensbo Saknas Gåsaflo sank mark Hylte gd Tarmaregölen sjö
Gastensbo by /Se Gåsmossen mosse Hylte bebyggelse Tavlabäck Saknas
Gastensbo by /Se *Gäddehölg håla? Hylte Saknas Toalyckan jordområde
*Gore krijg gd i Enslövs by o. sn /Se *Gäddehölgsfors fors Hylte gd Torsjön sjö
*Gore kriig f. gd /Se *Gäddehölgsforsen fors Hålan gd Torsjön sjö
Grenalt Saknas *Gäddehölsfors fors Håltuvet? hmd Torsjön sjö
Grenalt Saknas *Gäddehölsforsen fors Häljarp gd Torsjön sjö
Grenalt Saknas Gärdesgölen tjärn Heljarp Saknas Torsjön sjö
Grenalt gdr /Se Gärdesgölen sjö Heljarp bebyggelse Torsjön sjö
Grenalt gd /Se Göbjäret berg Häljarp gd Torvmossen mosse
Grumshult Saknas Göbjäret berg Hälleberget lht Trappelidarna backar
Grumshult by /Se *Göl eller Hölg föremål Hämningagården gd Trollalidarna backsluttning
Hallsbo gd /Se Gölamossen mosse Hämningagården gd Ullasjön sjö
Havraryd Saknas Gölen sjö Högabjär rivet torp Ullasjön sjöar
Havraryd Saknas Gölen sjö Högagård = 3 Spånstad Saknas Ullasjön, Lilla sjö
Havraryd Saknas Hagabäcken bäck Högebacken lht Ullasjön, Stora sjö
Havraryd gd:ar /Se Lilla Hagedall åker Hökagården gd Videdalen äng
Havraryd gdr /Se Store hagedall åker Hörsjön lht Vinsåsen triangelpunkt
Havstenshult Saknas *Hagedall, Lille och Store f. ängar Kallandshultet lht Vinsås ås
Havstenshult Saknas L., St. Hagesiön sjö Kalvhagen torp *Virshultshatt bergshöjd
Havstenshult Saknas /Se Hallaforsen Saknas Kalvhagen lht Virshulta hatt berg
Havstenshult by /Se Hallavadsbäcken bäck Karlstorp gård Virshulte hatt höjd
Havstenshult by /Se Hallespongh äng Karlstorp Saknas Vråbacken åker
Heljarp gd /Se *Hallespongh f. äng Karlstorp bebyggelse Vägabo jordområde
Hemmingegården Saknas Hasjön, Stora sjö Karlstorp gd Yakalven sjö
Hertered Saknas Hasslebäcken bäck Keddabygget Saknas Yakalven Saknas
Hertered Saknas Hasslesjön sjö Keddabygget by Yakalven sjö
Hertered by /Se Hasslehög hög Kjeddabygget, se 1 Keddabygget Saknas Yasjön sjö
Hjortsboda by Hasslesjön sjö Kjeddabygget gård Yasjön sjö
Hjortsboda by Hasslesjön sjö Kjeddabygget bebyggelse Ålsjön sjö
Hjortsboda Saknas *Hasle sjö Saknas Keddabygget Saknas Ålsjön sjö
Hjortsboda Saknas Hasslesjön sjö Keddabygget Saknas Ålsjön sjö
Hjortsboda by /Se Hejdadalsmossen mosse Keddabygget Saknas Ålasjön sjö
*Hovgården sten Heljarpabäcken bäck Keddabygget gd Ålsjön sjö
Hultagården gd /Se Heljarpasjön sjö Klacken torp Ålsjön sjö
Hylte by Helliesjön sjö Klippan bebyggelse Årniltaån å
Hylte by *Helvetes måsse mosse Klippan gd Ältasjön sjö
Hylte by *Helfwittesmåsen Saknas Klippan lht Ältasjön sjö
Hylte Saknas Hertasjöbäcken bäck Klirrelyckan torp Ältasjön sjö
Hylte by Hertasjön sjö Klockaregården, se Djäknebol Saknas Ängasjön sjö
Hylte Saknas Hertereds sjö sjö Klockaregården gd Ängasjön sjö
Hylte by /Se Herteredssjön sjö Knutsgård gd Ängasjön sjö
Hellarp gård Herteredssjön sjö Korpensbo by Öjasjön sjö
Häljarp gd Himlabackarna berg Korpensbo gård Öjasjön sjö
Häljarp gd /Se Hjortakollen berg Korpensbo bebyggelse Öradesjön sjö
Hejarp g Hjortronmossen mosse Korpensbo Saknas Öradasjön sjö
Häljarp gd. /Se Hjulsjön sjö Korpensbo gd Örken skog
Häljarp gd. /Se Hjälmetan berg Kragared by  
Häljarp gd Hjältaberget berg Kragared by  
Hellarp gård Hjärteberget Saknas Kragared Saknas  
Heljarp gd Hjärtaberget berg Kragared bebyggelse  
Häljarp gd /Se Hokåsen ås Kragared bebyggelse  
Heljarp by, (gd) Hole engh äng Kragared by  
Häljarp gd *Hole engh f. äng Kragared by  
Heljarp by Holkemaden mosse Kroet förr krog  
Hjälparp Saknas Horsaberget berg Kroet förr krog  
Häljarp gård vid Nissan Horssabergen berg Kråkehultet lht  
Heljarp gd Horsåsen bergsparti Kvarnahall lht  
Heljarp gd /Se Horsön myrholme Kvarnahult hmd  
Hämningagården hemmansdel /Se Hult, Södra terräng Kvarnen Saknas  
*Jutabolet Saknas Hultet lokal Kvarnen kvarn  
Karlstorp Saknas Hultet berg o. triangelpunkt Kvarnen bebyggelse  
Karlstorp Saknas *Humhultevadet Saknas Kyrkostättan t.  
Karlstorp by /Se Humleberg berg Kyrkostättan lht  
Keddabygget by Hummeltan terräng Kärraböke, se Keddabygget Saknas  
Keddabygget by /Se Hune hall fornlämn. Ledet lht  
Keddabygget gd /Se Huneliung slätt Lillegård gård  
Keddaböke by /Se Hüneliüng slätt Lillegård bebyggelse  
Klockaregården (el. Djäknebol) klockarboställe /Se Huneliung slätt Lillegård Saknas  
*Knorren Saknas Hunerör liggande gravsten Lillegård gd  
Korpensbo Saknas Hünerör liggande gravsten Linnersgård gd  
Korpensbo Saknas Hunnamossen mosse Linnersgård = 4 Spånstad Saknas  
Korpensbo by /Se *Hyltebäcken vatten Lisabo gd  
Korpensbo by /Se Hyltebäcken bäck Listun lht  
Kragared Saknas Hylte sjö sjö Ljungstorp gd  
Kragared by Hyltesjön sjö Lontåsen? ställe  
Kragared Saknas Hyltesjön sjö Lunnaslätt gd  
Kragared Saknas *Hylte åsen berg Lunnaslätt bebyggelse  
Kragared by /Se Hyltåsen höjd Lunnaslätt Saknas  
Kragared by /Se Hålldammsmossen mosse Lunnaslätt gd  
Kvarnen Saknas *Häljarpsforsen fors Luttershage lht  
Kvarnen (el. »Möllan») gd /Se Hälliarpe siö Saknas Lynga = Lilla Ättarp Saknas  
Kyrka kyrka Häljarpssjön sjö Lynga kvarn kvarn  
Kyrkan kyrka Häljarpssjön sjö Lynga kvarn kvarn  
Kyrkogården jordlht /Se *Heljarps sjö Saknas Lynga mylla kvarn  
Kärret gd Häljarpssjön sjö Lyngen t.  
Lillaböket Saknas *Häljesjön sjö Lyngstugan Saknas  
Lillegård Saknas Hälleberget berg Lågagård gd  
Lillegård Saknas Hällemossen mosse Lågagård gd  
Lillegård by /Se Härtasjön sjö Lågagård hmd  
Lunnaslätt gd Härtasjön sjö Länsmannens gd  
Lunnaslätt gd /Se Härta sjön Saknas Lövbacken lht  
*Lågegården Saknas Härtasjön sjö Lövhult gd  
Lågagård gd /Se Hässlet terräng Maderne två gd  
Mareberg Saknas Hästaberget höjd Maderna arr.  
Marbäckshult Saknas Högagårdar berg Maderna lht  
Marbäcksilt Saknas Högahult berg Marbäckshult Saknas  
Marbäcksilt by /Se Högåsabackarna berg Marbäckshult gd  
Maredkärr gd Högåsen ås Marbäckshult by  
Maredkärr gd /Se Hökens kyrka berg m. fornlämn. Marbexilt, se 1 Marbäckshult Saknas  
Munkabol Saknas *Hölg föremål i Nissan Marbexilt bebyggelse  
Munkabol Saknas Höljen utvidgning Marbäcksilt Saknas  
Munkabol by /Se Höljön höjd Marbäckshult gd  
Munkabol by /Se *Hör sjö Saknas Margretetorp lht  
»Möllan» gd /Se Hörsjön sjö Mellangården gd  
Nortorp by Hörsjön sjö Missionshuset, se Kjeddabygget Saknas  
Nortorp by Iglasjömossen mosse Mossarp lht  
Nortorp by Iglasjön sjö Munkabol gd  
Nortorp Saknas Iglasjön sjö Munkabol gård  
Nortorp by Iglasjön sjö Munkabohl bebyggelse  
Nortorp by Igorspöl sank mark Munkabol Saknas  
Nortorp Saknas *Ilasjö Saknas Munkabol gd  
?Nørre Terp by *Ilasjö-måssen Saknas Möllan, se 1 Kvarnen Saknas  
?Nortorp by *Ilasjö mossen mosse Mölleberget lht  
Nortorp by /Se Illrahultet berg Nilsagården gd  
Oshultet skog Jackans terräng Nissagård gd  
Oskarström köping /Se Jerten sjö Noregård = 1 Spånstad Saknas  
Oskarström samhälle /Se *Judeslätten mark Norgården gd  
Prästgården kyrkoherdeboställe *Järten sjö Nortorp gård  
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Jättestenarna fornlämning Nortorp bebyggelse  
Rammbäckshult Saknas Jöpnehallsmossen mosse Nortorp Saknas  
Rambäckshult Saknas Kajeberget höjd Nortorp by  
Rambäckshult by /Se Kajeberget berg Nygård arr.  
Ryggebohl Saknas Kajeberget berg Nygård gd  
Råmebo Saknas *Kallemosse myr Orshultet lht  
Råmebo Saknas *Kallemosse mosse Oshultet Saknas  
Råmebo by /Se Kallemåse Saknas Oshultet f d båtsmanstorp  
Råmebo gd /Se Kalle mosse mosse Oscarsström samhälle  
Räfzbohl Saknas Kalvhagen ängsmark Oskarsström köping  
Rävsbol by /Se Karlshult terräng Palmåsen lht  
Rävsbol by /Se Kelde ager åker Peregården gd  
?Sennan samh /Se *Kelde ager f. åker Persgården gd  
Sennan samh. /Se Kelle agers reen äng Persgården gd  
Skavböke Saknas *Lilla Killinge Kullen berg Peresgård = 2 Spånstad Saknas  
Skavböke by *St Killingekullen berg Planteret förr hus  
Skavböke Saknas Kistehallen berghäll Plönninge lht  
Skavböke Saknas Klackaberget berg Presseborg lht  
Skavböke, Lilla Saknas Klackasjön sjö Prästgården gård  
Skavböke by /Se Klackasjön sjö Prästgården gård  
Skavböke by /Se Klackasjön sjö Prästgården gård  
Skavböke gd /Se Klammevadsbäcken bäck Prästhög lht  
Lilla Skavböke gd /Se Klaraberget berg Pusseborg, se Presseborg Saknas  
Stora Skavböke gd /Se Klippesjön sjö Pustens soldattorp  
?Släggarp gd Klippesjön sjö Pålsgården gd  
Släggarp Saknas Klockkullen forngrav? Rambexhult, se 1 Rammbäckshult Saknas  
Släggarp gd Klocknne huuss agir åker Rambexhult bebyggelse  
Släggarp gd /Se *Klocknne huuss agir f. åker Rammbäckshult Saknas  
Sperlingsholm gods /Se Klubbåsåsen ås Rammbäckshult gd  
Spånstad bebyggelse Klövsåsen ås Rambäckshult Saknas  
Spånstad by Koberget berg Rammbäckshult gd  
Spånstad by *Kolle måse Saknas Ramkull t.  
Spånstad by Komsjön sjö Ringastugan t.  
Spånstad by Komsjön sjö Ringastugan lht  
Spånstad by Korpakullen höjd Roen lht  
Spånstad by Korpakullen höjd Ryggebolek lht  
Spånstad by Korsshöff åker Råmebo Saknas  
Spånstad by *Korsshöff f. åker Råmebo gd  
Spånstad by Kragareds örk skogsområde Råmebo bebyggelse  
Spånstad by Kragereds örk skogsmark Rävsbol t.  
Spånstad Saknas Kragareds örk skog /Se Rävsbol Saknas  
Spånstad Saknas Kragareds örk skog /Se Rävsbol lht  
Spånstad by /Se Kragereds örk skog /Se Santagården hmd  
Spånstad by /Se Kragereds örk skog /Se Santagården gd  
Stemme Saknas Krakare ark skog Skattegården gd  
Sten by *Krakaresjön sjö Skavböke by  
Sten by Krakaresjön sjö Skavböke by  
Sten by Kringelundtt åker Skavböke by  
Sten Saknas *Kringelindtt f. åker Skafböke bebyggelse  
Sten by Kringell ager åker Skafböke bebyggelse  
Sten Saknas *Kringell ager f. åker Skavböke Saknas  
Sten by /Se *Kringelmåssen Saknas Skavböke by  
Sågemöllan Saknas *Lilla Kringelmåssen Saknas Skavböke, Lilla gd  
Tavla Saknas Kringlamossen mosse Skavböke, Stora gd  
Tavla Saknas Lille krog, Store krog åkrar Skinnällingabäcken t.  
Tavla by /Se *Krog, Store och Lille f. åkrar Skogbygden, Norra del av sn  
Tavla by /Se *Krogsjön sjö Skogbygden, Östra del av sn  
Tippakulla Saknas *Krogsjön sjö Skogen torp  
Ullasjö Saknas Kroksjöbäcken bäck Skoghagen? lht  
Ullasjö Saknas Kroksjöbäcken Saknas Skogsledet gd  
Ullasjö gård Kroksjöbäcken bäck Skogsledet gd  
Ullasjö gd:ar /Se Kroksjön, St. sjö Skogsledet lht  
Ullasjö gdr /Se Kroksjön, Stora sjö Skräddaregården gd  
Ullasjö gd /Se Kroksjön, St. sjö Skräddaregården gd  
Ullasjö gd /Se Kroksjön, St. sjö Släggarp Saknas  
Ullasjö hmn /Se Kroksjön, St. sjö Släggarp Saknas  
?Vielse gd Kroksjön Saknas Släggarp gd  
Vielse by Kroksjön sjö Släggarp bebyggelse  
Virshult by Kroksjön sjö Släggarp Saknas  
?Virshult Saknas Kroksjön sjö Släggarp gd  
Virshult by /Se Kroksjön, Stora sjö Smedstugan, se 7 Ättarp Saknas  
Virshult gd /Se Kroksjön, Stora sjö Småbäckahus lht  
Virskilt Saknas Kråkehultet höjd Småbäckarna lht  
Vrenninge by *Kullanshögdermossen Saknas Sperlingsholm stn Saknas  
Vrenninge by Kulle sjön Saknas Spånstad by  
Vrenninge by *Kulle sjön Saknas Spånstad bebyggelse  
Vrenninge by Kullesjön sjö Spånstad bebyggelse  
Vrenninge by Kullsjöbacken höjd Spånstad bebyggelse  
Vrenninge by Kullsjön sjö Spånstad bebyggelse  
Vrenninge by Kungsklippan höjd Spånstad bebyggelse  
Vrenninge by Kurren åker Spånstad by  
Vrenninge Saknas *Kurren f. äng Stavatorpen hmd  
Vrenninge Saknas *Kurren åker /Se Sten by  
Vrenninge by /Se Kvarnabacken höjd Sten bebyggelse  
Vrenninge by /Se Kvarnaberget berg Sten Saknas  
Vrenninge by Kvarnabäcken bäck Sten bebyggelse  
Åhledh Saknas Kvarnabäcken bäck Sten Saknas  
Årnilt Saknas Kvarnabäcken bäck Sten bebyggelse  
Årnilt Saknas Kvarnahultamossen mosse Sten bebyggelse  
Årnilt by /Se Kvarnamossen mosse Sten Saknas  
Årnilt by /Se *Kvarnkullen berg Sten by  
Årnilt by /Se Kvarnsjön, Stora och Lilla sjöar Stättan t.  
Årnilt by /Se Kylsjön sjö Stättan lht  
Årnilt gd /Se Kvarnsjön sjö Syltan ställe  
*Æspedorp Saknas Kvarnsjön sjö Syltan hmd  
Espered by Kvarnängarna mosse Sennan stn Saknas  
Espered by? Kylesjömaden sankmark Sännan järnvägsstation  
?Äsperyd by Kylesjön sjö Sännan stationssamhälle  
Äspered Saknas Kyrkostättan sankmark Tavla by  
Äspered Saknas Kyrkängsmossen mosse Tavla by  
Äspered gd /Se Källsjön, Lilla sjö Tafla bebyggelse  
Äspered gd /Se *Kälsdalen ell Källare Kärret Saknas Tafla bebyggelse  
Äspered by /Se *Kiäringekullen Saknas Tavla Saknas  
Ättarp by Kärrabösjön sjö Tavla by  
Ättarp Saknas Kölnesjön, Stora och Lilla sjöar Timmershultet lht  
Ättarp by Lade ager åker Tippakull tre torp  
Ättarp by *Lade ager f. åker Tippakull torp  
Ättarp, Stora och Lilla hg:r Lade agers eng äng Tippakull lht  
Ättarp by /Se Lade agers Reen äng Torpet, se 15 Enslöv Saknas  
Ättarp gd /Se *Lalsagapet Saknas Tranekullen gd  
Ättarp två hgdr /Se Lanareberg berg Trättebacken torp  
Ättarp by /Se *Las hogs Kohaffue f. kohage Ullasjö by  
Ättarps glasbruk förr glasbruk Leer ager åker Ullasjö Saknas  
?Öja by *Leer ager f. åker Ullasjö kronopark  
?Öja by Lialyckan berg Ullasjö Saknas  
Öja by Liljasberg berg Ullasjö gd  
Öja Saknas Lilla fisket del av bäck? Utgården gd  
Öja by /Se Lillaryd terräng Veastaden t.  
Öja by /Se Lillebrolyckan sank mark Vedstaden torp  
Öja gd /Se *Lillekullsmossen mosse Virshult Saknas  
Öknalt Saknas Lillån å Virshult gd  
Eknalt Saknas Lillån å Virshult by  
Öknalt by /Se Lillån å Virskilt bebyggelse  
Öknalt gd /Se *Lindesvad Saknas Virshult by  
Österby bebyggelse *Linnefors fors Virshult gd  
Österby by linneforsen fors Vrenninge by  
Österby by /Se *Linneforsen fors Vrenninge bebyggelse  
  *Linneforsen fors Vrenninge bebyggelse  
  *Linneforsen fors Vrenninge bebyggelse  
  Linusberg berg Vrenninge bebyggelse  
  Linusdal dal Vrenninge by  
  Liparebackarna höjdsträckning Vrenninge bebyggelse  
  *Liungene f. åkrar Vrenninge by  
  *Ljungforsen fors Vrenninge lygn del av köp.  
  *Ljungmo terräng Vågaliderna lht  
  Lomma jöln Saknas Yakalvshultet bebyggelse  
  Lommagölen sjö Yakanshult två gd  
  Lommagölen göl Yakalvshult lht  
  Lunnaberget berg Åbo gd  
  *Lunnaslätsmossen mosse Åbo lht  
  Luntan berg Åhylte förr lht  
  Lusabäcken bäck Åled stationssamhälle  
  Lyngabäcken bäck Åled stationssamhälle  
  Lyngabäcken bäck Åled stn Saknas  
  Lyngkullen höjd Åled stn  
  Långebjäret berg Åled, Gamla gd  
  *Långebrohult skogsm. Årnilt by  
  *Långebro Knatt berg Årnilt Saknas  
  *Långebro Knatt berg Årnilt gd  
  Långebro knatt berg Årnilt bebyggelse  
  Långebroknatt berg o triangelpunkt Årnilt gd  
  Långebroknatt berg Åttan gd  
  Långebroknatt berg o. triangelpunkt Ältahagen hmd  
  *Långebro mosse mosse Älvdalen, Elfdalen gd  
  *Långe(br)omåsse Saknas Älvdalen gd  
  Långemosse mosse Älvdalen gd  
  *Långedragsfors fors Espered gd  
  *Långedragsfors fors Espered bebyggelse  
  *Långedragsforsen fors Äspered Saknas  
  *Långadragsfors fors Äspered Saknas  
  *Langedragsforsen fors Äspered gd  
  *Långe måsse Saknas Äspön lht  
  *Långe måse Saknas Ättarp Saknas  
  *Långemosse Saknas Ättarp Saknas  
  Långnästamossen mosse Ettarp säteri  
  Långsjön sjö Ettarp säteri  
  Långesjön sjö Ettarp bebyggelse  
  Långsjön sjö Ettarp bebyggelse  
  Långängen sank mark Ettarp säteri  
  *Löckemossen mosse Ättarp Saknas  
  Lövbacken höjd Ättarp by  
  Madbjär berg Ättarp, Lilla gd  
  Madbjärsmossen mosse Öja by  
  (Esperödz) Marbergh berg Öja gd  
  Esperödz Marbergh berg Öja bebyggelse  
  *Marberget berg och triangelpunkt Öja Saknas  
  *Marbäcksbron bro Öja gd  
  *Marbäcksforsen fors Öknalt gård  
  Mareberg berg Öknalt bebyggelse  
  *Maweberg Saknas Öknalt Saknas  
  Maweberg berg Öknalt gd  
  *Marebergmosse Saknas Ön gd  
  *Maredsfors fors Ön gd  
  *Mareforsen fors Ön lht  
  *Maredsfors fors Österby by  
  *Mareforsen fors Österby bebyggelse  
  Masekärr Saknas Österby bebyggelse  
  Masekärr Saknas Österby bebyggelse  
  Marekärr Saknas /Se Österby Saknas  
  Masekärr Saknas /Se Österby by  
  Marekärr Saknas    
  *Meijebergh berg    
  *Mejeberget berg    
  *Meyberg höjd    
  *Meyeberg höjd    
  Miölange äng    
  *Miölange f. äng    
  *Miölange mark /Se    
  Mjöasjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mobergsberg berg    
  Mosse ager åker    
  *Mosse ager f. åker    
  Mushultabackarna höjdsträckning    
  Myskebacken berg o. triangelpunkt    
  Myskebacken triangelpunkt    
  Myskebacken triangelpunkt    
  Myskebacken triangelpunkt    
  *Märkesmåse Saknas    
  Nissan å    
  Nissan flod    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nissan å    
  Nordrebäck å    
  Näfwerkärret Saknas    
  Nötasjö sjö    
  Nöta sjön sjö    
  Nötasjön sjö    
  Nötasjön sjö    
  Obois engh äng    
  *Obois engh f. äng    
  Odal vatten    
  Odasjön sjö /Se    
  *Onshults-bäcken Saknas    
  Ottaberget berg    
  Oxaberget berg    
  Oxögat tjärn    
  Paddegiöl sjö    
  Paddesjön sjö    
  Paddesjön sjö    
  Palmhulta göl vatten    
  Pengabacken terräng    
  Pettersberg höjd    
  Petters kammare terräng    
  Pionjärbron enskild körväg    
  Planteret terräng    
  Porssjöhultet berg    
  Porssjön, Lilla sjö    
  Porssjön, Stora sjö    
  Porssjön, Norra och Södra sjöar    
  Saknas åker    
  Prestehöÿs engh äng    
  *Prästehöy f. äng    
  *Pråmlierna skog skogsparti    
  *Pråmvägen, Norra väg    
  *Pråmvägen, Södra väg    
  Prästasvedjan terräng    
  Prästlien backe    
  Pukabacken höjd    
  *Pukekällorne vatten    
  *Putabacken berg    
  Rackarmossen mosse    
  Rackarmossen mosse    
  Rackarstället terräng    
  *Ramne Kultet berg    
  *Ramnhallet berg    
  Resesten fornlämning    
  *Revehallen berg    
  *Ringabroen kärr    
  Ringabäcken bäck    
  Ringåsen ås    
  Risön höjd    
  Roalsås ås    
  Roaltåsen berg    
  *Roaltåsen berg    
  Ryggmaderna mosse    
  *Rågenacka måssen mosse    
  Rågetaåsen ås    
  *Råmossen mosse    
  *Rännegatsliden höjd    
  Rännehulta mosse    
  Rännehulta höjd    
  *Rännesmåsse Saknas    
  Rävabackarna höjd    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget berg    
  *Räfwekistan berg    
  Röa sjön sjö    
  Röa sjön sjö    
  Röasjön sjö    
  Röasjön sjö    
  Rönnehall berghäll    
  *Römåssen Saknas    
  *Rörmossen Saknas    
  Rösjöbäcken bäck    
  Rövarbackamossen mosse    
  Sandsebjäret höjd    
  Sandsebjärsmossen mosse    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön Saknas    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  *Sanna å å    
  Saxemossen mosse    
  Senneå å    
  Sibrahult höjd    
  *Sidslångsfall fors?    
  Silverknivsmossen mosse    
  *Sjöamåsen Saknas    
  Sjömaden sankmark    
  *Skackelfors fors    
  *Skackelforsen fors    
  *Skackelfors fors    
  *Skakelforsen fors    
  Skackelfors fors /Se    
  Skallabjäret berg    
  *Skalsmåsse Saknas    
  *Skalsmåsse Saknas    
  *Skalsmåsse mosse    
  Skams fälad skogsparti    
  Skavböke berg o. triangelpunkt    
  Skavböke triangelpunkt    
  Skedala kronopark skogsområde    
  Skellefloe äng    
  *Skellefloe f. äng    
  Skinnahultet höjd    
  Skinnaregölen sjö    
  Skinnaregölen sjö    
  Skiönklacken berg    
  Skiynckemåse mosse    
  Skogen skogsparti    
  *Skogkårset stenrös    
  Skogsgölen tjärn    
  Skogsgölen sjö    
  Skouffs leeds ager bete    
  Skouffsleeds ager f. åker    
  Skogssjöarna sjöar    
  Skrivsjöbäcken bäck    
  Skrivsmossen mosse    
  *Skällsåsarne berg    
  Slottsmossen mosse    
  Smedjebacken terräng    
  Smalåsen höjd    
  Snörekullamossen mosse    
  Snörekullamossen sank mark    
  Spedasjön sjö    
  *Spenshultefors fors    
  *Spenshultefors fors    
  *Spenshultafors fors    
  *Spenshultefors fors    
  *Spenshultehagen område    
  Spedasiön sjö    
  Spjutaberget berg    
  Spjutabäcken bäck    
  Spjutasjön sjö    
  Spjutasjön sjö    
  Spjutasjön sjö    
  Spjutasjön sjö    
  Spedalsjön Saknas    
  Spedasjön sjö    
  Spånstadbäcken bäck    
  *Spånstali trol. höjd    
  *Spånstali förmodl. höjd    
  *Spånstali förmodl. höjd    
  Stationsberget berg    
  *Stenbromossen mosse    
  *Sten Kullen berg    
  *Stensmosse mosse    
  Stensmosse mosse    
  Stensmossen mosse    
  Stensmossen mosse    
  Stiis ager åker    
  *Stiis ager f. åker    
  Storaberg berg    
  Storebratt berg    
  Store-Jöns mosse mosse    
  Storön myrholme    
  Stubbalyckan mosse    
  Suckarnas göl vattensaml.    
  *Suorte landtt f. åker    
  *Suorte landtt, Lille och Store f. åker och äng    
  Surpiillen åker    
  *Surpiillen f. äng    
  Surpiillen Saknas /Se    
  Svarte Jöl vatten    
  Svartagölen sjö    
  Lille suorte land, Store suorte landtt åkrar    
  Suorte landt åker    
  Svartagölen sjö    
  *Svarteråsbäcken vatten    
  Svartesjön sjö    
  Svart-sjön Saknas    
  Swartesjön Saknas    
  *Svarte-sjö sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  *Svartesjö Knatten berg    
  *Svarve Kjerret Saknas    
  *Svarve-Kjerret kärr    
  Svarvhult terräng    
  Svinadalen dal    
  Svinadalen dal    
  Sällebergh berg    
  *Sälleberg berg    
  Sällsåsbäcken bäck    
  Sällsåsflyet mosse    
  Sällåsen höjd    
  Sänkemosse mosse    
  Sänkemossen mosse    
  Sännan å    
  Sanne å vatten    
  Sännan å    
  Sännan å    
  Sännan å    
  Sännan å    
  Sanne å å    
  Sanne å å    
  Sännan å    
  Sännan å    
  Sännan å    
  Sännan bäck    
  Sännan å    
  Sännan Saknas    
  Sännan å /Se    
  Sännan å /Se    
  Sännan å /Se    
  *Sännebron bro    
  Sänne å å    
  Söbiers engh äng    
  *Söbiers engh f. äng    
  Söderbäck å    
  Söndre klack berg    
  *Tam-måssen Saknas    
  Tamåsen höjd    
  Tandvärksboken bok    
  *Tangarpe Höllsfors fors    
  *Tangarpeforsen fors    
  Tarmagölen sjö    
  Tarmaregölen sjö    
  Teglabäcken bäck    
  Tjellre Kullen höjd    
  Tjurakärret kärr    
  Toftabäcken bäck    
  *Stora Tokabergs bratter berg    
  *Stora Tokabergsbratten berg    
  *Toka måsse mosse    
  *Toka måsse Saknas    
  *Tollingsbackarne berg    
  *Lille Tollingsbacken berg    
  Torsjön sjö    
  Torsjön äng    
  *Thoresöö äng    
  Toresiö sjö sjö    
  Torsjön sjö    
  *Torsiöh sjö    
  *Torsjön Saknas    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sank mark    
  Torsjön sjö    
  Torvmossen mosse    
  *Trollegölen virvel i Nissan    
  *Trolleköl höjd    
  *Trälhålan hål i Nissan    
  Träskolyckemossen mosse    
  Tuuo engh äng    
  *Tuue engh f. äng    
  *Tvärmåsen Saknas    
  *Tÿgeröör rös    
  Tågabodungen myrholme    
  *Tångarpehölls fors fors    
  *Tångarpehölsfors fors    
  Ullasjöbäcken bäck    
  Ullasjöbäcken bäck    
  Ullasiö lacus Saknas    
  Ullasjön sjö    
  Ullasjöen Saknas    
  Ullasjö, Lilla o. Stora sjöar    
  Ullasjön, Stora och Lilla sjöar    
  Ullasjön, Lilla sjö    
  Ullasjön, Stora sjö    
  Ullasjö, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Ullasjöså sjö    
  Ulvsnäsabäcken bäck    
  Uvberget berg    
  Vapnömosse mosse    
  Vargaklyftorna terräng    
  *Vara ell Porskulla Kärren Saknas    
  Vekadal skogsområde    
  *Viksforsen fors    
  *Windsmosse mosse    
  Vinsåsen berg o. triangelpunkt    
  Vinsåsen triangelpunkt    
  Vintermossen mosse    
  Vintermossen mosse    
  *Virsberg höjd    
  Virsberg höjd    
  Wirsbergh berg    
  Virsehatt berg med fornborg    
  Virsehatt höjd    
  Virshults hatt höjd    
  Virshults hatt höjd    
  Viersehatt berg    
  Viersehatt berg    
  Viersilts Hatt berg    
  Wierse hatt Saknas    
  Virshults hatt berg    
  Visberget berg    
  *Vårdhögsberg höjd    
  *Vårdhögsberg berg    
  Yakalven, Oija Kalw vatten    
  Yakalven sjö    
  Yakalven sjö    
  Yasjömossen mosse    
  Yasjön sjö    
  Yasjön, Oda sjön Saknas    
  Yasjön sjö    
  Yngsåsen berg    
  Åholmen holme    
  Åkärren sank mark    
  *Ålandsvägen väg    
  *Ålkisteberget Saknas    
  Ålesjön Saknas    
  Ålsjöhultet höjd    
  Ålsjön sjö    
  Ålsjön sjö    
  Ålsjön sjö    
  Ålsjön sjö    
  *Älta måse Saknas    
  Ältasjömossen mosse    
  Ältasjömossen mosse    
  Ältasjön sjö    
  Ältasjön sjö    
  Ältasjön sjö    
  Älta sjön Saknas    
  Ältasjön sjö    
  Ältasjön sjö    
  Ältasjön sjö /Se    
  Ältasjön sjö /Se    
  Elfwakullen berg    
  Älvakullen höjd    
  Ängaberget berg    
  Ängarna terräng    
  Ängasjön sjö    
  Ängasjön sjö    
  Ängasjön sjö    
  Espis agir åker    
  *Ättarp skog skogsparti    
  Ögasjön sjö    
  Öjaberget berg    
  Öjasjön sjö    
  Öjasjön sjö    
  *Öjavadsbron bro    
  Öknaltamossen mosse    
  *Norra Ökärren Saknas    
  *Önnarsbro bro    
  Öradasjön sjö    
  Öradebäcken bäck    
  Öradesjö sjö    
  Örade sjön sjö    
  Öradesjön sjö    
  Örasjön sjö    
  Örasjön sjö    
  Örja sjön Saknas    
  *Örken skogsparti    
  Örken skog    
  Örken skogsmark    
  Örken skog    
  *Östrahalsmåsse Saknas    
  Øxenn åker    
  *Øxenn f. åker    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.