ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slättåkra socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 333 Naturnamn : 294 Bebyggelsenamn : 442 Naturnamn : 412
Slättåkra sn /Se *Aalj, Lille åsluttning Slättåkra Saknas Abborrasjön sjö
Slättåkra sn Abborrasjön sjö Slättåkra sn Abborrasjön sjö
Slättåkra sn *Ager gierdett f. gärde Slättåkra sn Alarpagator landsväg
Slättåkra sn Almeberget berg Slättåkra sn Alarpavägen = Slissvägen väg
Slättåkra sn Ammelsbäck bäck Slättåkra sn Alekärret kärr
Slättåkra sn Aspelundsberget berg Slättåkra sn Alekärret skogsmark
Slättåkra sn *Aspereds Marberg höjd Slättåkra socken Alet aldunge
Slättåkra sn *Asperedsskogen skogsterräng Slättåkra sn Ammels bäck bäck
Slättåkra sn Backabol berg o. triangelpunkt Slättåkra sn Aspekullen landsväg
»Øffre Slettagher» sn Backabol triangelpunkt Slättåkra by o. sn Aspemaden slåtteräng
Slättåkra sn Backadal terräng bolsingen inbyggarbeteckning Aspetaget åker
Slättåkra sn sn Bergsjön sjö bäcksan, se bäjsan Saknas Aspeudden slåtteräng
Slättåkra sn Bergsjön sjö bäjsan inbyggarbeteckning Backastugängar betesmark
Slättåkra sn Bergsjön sjö Sven Fyrläppe personnamn Bastuknölen åker
Slättåkra sn Bergsjön sjö fören inbyggarbeteckning Basturenen slåttermark
Slättåkra sn Bergsmossen mosse horshultan inbyggarbeteckning Bengtahöljen djup håla
Slättåkra sn sn *Billestenen fornminne /Se Alarp Saknas Bergsjön sjö
Slättåkra sn *Billesten sten Alarp by Bergsjön sjö
Slättåkra sn *Björk Berget Saknas Alarp Saknas Bergsjön sjö
Slättåkra sn Björkeberg berg Alarp gård Bergsjön sjö
Slättåkra sn Björkeberget berg Alarp hemman Bjerabackarna beteshage
Slättåkra sn *Blåfors fors Alarp Saknas Bjeramossen mosse
Slättåkra sn /Se *Blåforsen fors Alarp gård Bjeret berg
Slättåkra sn /Se *Blåfors fors Alarp gd Bjeråkern åker
Slättåkra sn /Se *Blåforsen fors Alarps huvudgård, se 6 Alarp Saknas Bjärsjön sjö
Slättåkra sn /Se Blårås terräng Anderstorp lht Björkeberg berg
Slättåkra sn /Se Bokedal terräng Backabol gård Björkebjäret berg
Alarp gd /Se Bolken skogsområde Backabol hemman Björkeslyckan åker
?Alarp gd Bolsbäck Saknas Backabol Saknas Björket björkskogsdunge
Alarp Saknas Bolsbäcken bäck Backabol gd Blomsterhagen hagmark
Alarp gd /Se Bols mosse mosse Backastugan torp Blåbäräng åker
Backabol Saknas *Bolgmåse Saknas Backastugan stuga Bohultahultet skogsmark
Backabol gd Bonde Berget Saknas Bergsholmen hemman Boket bokpark
Backabol Saknas Boraberget berg Bergstugan stuga Bokskogen skog
Backabol gdr /Se Borraborgsliden grustag? Bergstugan gd Bolkabjeret berg
Backabol gd /Se *Brakebäcks fly förmodl. sumpmark Bergstugan Saknas Bolsmosse mosse
Backastugan (el. Bergstugan) lht /Se *Brakebäcksfly kärr? Bergstugan gård Bondaberg berg
Bergstugan Saknas Brandshult berg o. triangelpunkt Bergastugan gd Bondeberg berg
Bergstugan (el. Backastugan) lht /Se Brandshult berg o. triangelpunkt Bexbol Saknas Bondabjer berg
Bohult by Bredemossen mosse Björkeberg berg Borgliknatte backe
Bohult by *Brändakärret Saknas Blomshultet Saknas Borglidknatte backe
Bohult Saknas Byxekroken äng Blomshultet Saknas Bosabäcken bäck
Bohult gd /Se Bårarps mosse mosse Blomshult lht Bosahagen bokskog
Bolet Saknas Bäckadalen dal Bogedal förr torp Bosahagen Saknas
Bolet gd /Se Dalaberget berg Bohult gård Boåker åker
Bolet gd /Se Diseltasjön sjö Bohult by Bossahacket betesmark
Bolet bebyggelsenamn /Se Djupadal dal Bohult Saknas Brattan vägbit
Bolet gd /Se *Draereds fiske fiskeplats Bohult gård Bredebacken åker
Brandshult by Draredsmossen mosse Bohult gd Brobacken åker
Brandshult Saknas *Duvemossen myr Bolet gd Brolid landsväg
Brandshult Saknas *Duvemossen mosse Bolet gård Brolyckan åker
Brandshult by /Se *Dufve måse mosse Bolet hemman Bruksvången åker
Brehult Saknas *Duvemossen sankmark Bolet Saknas Brunnsåker åker
Brehult gd *Dufwe mossen Saknas Bolet Saknas Byabron bro
Brehult Saknas Dyrekulle höjd Bolet gd Byggeängarna beteshagar
Brehult by Döblaån å Lilla Bolet gård Byxekroken slåtteräng
Brehult Saknas Döblaån å Bolken torp Byxen åker
Brehult by /Se Ekeberget berg Brandshult by Bäckadalen åkermark
»Bröry» Saknas Ekeberget, Lilla berg Brandshult by Bäckakrokarna slåtterängar
Bårarp by *Elmebergs Knall berg Brandshult hemman Böget hage
Bårarp Saknas Elneberg terräng Brandshult gård Bökesön skogsmark
Bårarp Saknas Enerisabron bro Brandshult Saknas Börjashösten slåttermark
Bårarp by /Se *Fiskeforsen fors Brandshult by Dalahed grind
Bårarp by /Se *Fiskeforsen fors Brehult by Dannemark åkerfält
Bårarp by /Se *Fiskeforsen fors Brehult gård Den gröne fläcken slåttermark
Bårarp gd /Se *Fjälljäme skog skogsparti Brehult Saknas Digerhults sjö sjö
Bäcksbol gd Flathult, Lilla lokal Bredhult by Digeshultasjön sjö
Bäcksbol Saknas *Frödzbröke skog Brehult hemman Diseltasjön sjö
Bexbol Saknas Frösböke skog skog Brehult gård Diseltasjön sjö
Bäcksbol gd /Se *Frösböke skog /Se Brehult Saknas Dyrekulle berg
Bäcksbol gd /Se Furet höjd Brehult gd Döblaån å
Böke Övra Saknas *Furu måssen mosse Brändahult hmd Ekebacken åker
Övra Böke gd /Se Fårakullen höjd Bränningen äldre namn på gd Enerisabron bro
Dalen jordlht /Se Fäkullen höjd Bygget torp Enerisabron bro
Dalshult by Fällesåsen ås Byn = Slättåkra by Enrisabanan järnväg
Dalshult by Fästampaåsen höjd Bårarp by Fiskeshålan håla
Dalshult Saknas Fästumperås berg o. triangelpunkt Bårarp by Fiskeskroken slåtteräng
Dalshult by *Gäfvastorp Bäcken Saknas Bårarp Saknas Flöjorna slåttermark
Dalshult by Grissjön, Lilla sjö Bårarp hemman Flöjäng slåttermark
Dalshult Saknas *Grofvingsåsa Kärret kärr Bårarp gård Frostorpsskog skog
Dalshult Saknas *Gräfvinge åsen Saknas Bårarp Saknas Frostorps skog skog
Dalshult by /Se Grävlingaberget berg Bårarp by Frösböke skog skog
Dalshult by /Se Gyllingasjön sjö Bäckagård äldre namn på gd Fyrkantan åker
*Degnne gaardtt f. klockaregård *Gåsekullen berg Bäckastugan Saknas Fåglamaden slåtteräng
Digeshult by /Se *Gäddehölg håla? Bäcksbol gd Fårakullen berg
Digeshult by /Se *Gäddehölgsfors fors Bäcksbol Saknas Fäkullen berg
Digeshult gd *Gäddehölgsforsen fors Bäcksbol gård Fästampen skog
Digeshult Saknas *Gäddehölsfors fors Bexebol hemman Fästumpen skogsmark
Digeshult Saknas *Gäddehölsforsen fors Bäcksbol Saknas Fästumpen berg
»Dragheryt» Saknas *Haffbro eng, Vestre och Östre f. ängar Bokskogen, se 4 Ry Saknas Fästamporna skogsmark
Drared by *Harekullen berg Bäcksbol gård Fästumpaåsen skogsås
Drared Saknas Hasslesjön sjö Bäcksbol Saknas Fästumpaåsen höjdsträckning
Drared by Hasslesjön sjö Bäcksbol gd Fästumperås triangelpunkt, berg
Drared by Hassel siö Saknas Bäckäng gård Fästomperåsen höjd
?Drared by Hassle sjön Saknas Bäckäng gd Gatubacken öppen plats
?Drared by Hasle sjö sjö Böke, Övra Saknas Gatuvången åker
Drared by Hasslesjön sjö Böke, Övra gård Grötabytteliden skogsmark
Drared by Hafseröds sjö Saknas Böke by Gubbalyckan åker
Drared by Havsjön sjö Övraböke hemman Gunnarslyckorna åkrar
Drared Saknas Havsjön sjö Övraböke by Gåsahalsen landsväg
Drared by /Se Havsjön sjö /Se Böket gård Hasslesjön sjö
Drared by /Se Vestre haffbro eng, Østre haffbro eng ängar Dalen, se 4 Maa Saknas Hasslesjön sjö
Drared by /Se *Helde kuldtt Saknas Dalen torp Hasslesjön sjö
Döbla Saknas Hellirsjön sjö Dalen torp Hasslesjön sjö
Döbla gd /Se Himmelsberget berg Dalshult by Hasslesjön sjö
Döbla gd /Se Himmelsjön sjö Dalshult Saknas Hasslesjön sjö
Egornabol (el. Egornaslätt) gd /Se Hålabäcken bäck Dalshult Saknas Hasslesjön sjö
Egornabol lht /Se *Holkekärr mossen Saknas Dalshult by Havsered berg berg
Egornaslätt gd Holkåsen höjd Dalshult hemman Hafseredberg berg
Egornaslätt Saknas Huden åker Dalshult gård Hafsereds sjö sjö
Egernaslätt Saknas Hunneskogen terräng Dalshult gård Havseredsjön sjö
Egornaslätt (el. Egornabol) gd /Se Hunneskogsmossen mosse Dalshult gård Hafseredsås, se Hafseredberg Saknas
Egornaslätt by /Se *Håkanhals Saknas Dalshult gård Hafsereds ås ås
Gabelynga Saknas Hålldammsberget berg Dalshult Saknas Havsjön sjö
Gabelynga Saknas *Hålldamsknattarne höjd Dalshult gd Havsjön sjö
Gabelynga gd /Se *Häljesjön sjö Digeshult by Havsjön sjö
Gabelynga gd /Se *Hålmåssen Saknas Digeshult gård Havsjön sjö
Gabelynga gd /Se Hästhagen skogsområde Digeshult Saknas Havsorrevadet bäck
Givastorp by Hästhagen terräng Digeshult by Hedalyckan åkerlycka
Givastorp by Höghultet berg Digeshult gård Helvetesporten dal
Givastorp by Högås ås Digeshult Saknas Helvetesporten dal
Givastorp Saknas Järnblästen höjd Digeshult gd Himmelkulla skogsmark
Givastorp gd /Se Klevaberg berg Djäknebolet Saknas Hjortaskallen Saknas
Givastorp gd /Se Kornön höjd Drared by Hjortaskallen berg
»Griisebecksboell» Saknas Krikegölen sjö Drared by Huen åker
?Gräsås gd Krog agir åker Drared Saknas Humlahagen slåttermark
Gräsås Saknas *Krog agir f. åker Draered by Hundskogen landsväg
Gräsås Saknas Kroggebiergs eng äng Drared gård Hundskogen landsväg
Gräsås by /Se Krokarna terräng Drared Saknas Huttebostycket åker
Gåsilt gd Kroksjö sjö /Se Drared by Hyrdahallen bergknalle
Gåsilt Saknas Kroksjön sjö Döbla Saknas Hyrdarännan stig
Gåsilt Saknas *Kråkeberg berg Döbla gård Hålemosse mosse
Gåsilt Saknas Kubbebolsmossen mosse Döbla hemman Håleåkern åker
Gåsilt by /Se Kubbebolsmossen mosse Egnabol gd Hållhagen slåttermark
Gåshult by /Se *Kubbolsmåse Saknas Egornabol gård Hålåker åker
Harabol gd Kulla mosse mosse Egorna slätt gård Hägnet Saknas
Harabol Saknas Kullsjön sjö Egornaslätt Saknas Hästhagabjeret berg
Harabol Saknas Kvarnabäcken bäck Egornaslätt gd Hästhagavången åker
Harabol gd /Se Kvarnamossen mosse Egrabol Saknas Hästhagen inhägnat område
Harabol gd /Se Kvinås vad Saknas Ekornaslätt hemman Högebacke backe
Havsered by Kvistaberget berg Fagerhult fösv. stuga Högelidsbacken skogsmark
Havsered by Kycklingahallarna höjd Flathult gård Högsgärde åkermark
Hafsered Saknas *Kyrkobacken berg Follestugan hmd Högsåker åker
Havsered Saknas *Kyrkobergs-kärret kärr Fållestugan gård Höjsäger höjd
Havsered Saknas *Kyrkebyes gierde f. gärde Fördärvet krog Höljeslätten slätt
Havsered by /Se *Kyrko-måssen mosse Föret torp Höljslätten slätt
*Helde Kuldtt Saknas Kålarps kvarn kvarn Gabelynga by Intaget slåttermark
Häsilt gd Syndre Lands leedtt ängar Gabelynga gård Jordbomossen mosse
Häsilt Saknas *Lands leedtt eng, Syndre, Vestre och Norre f. ängar Gabelynga Saknas Jordbromossen mosse
Häsilt Saknas Lange wads eng äng Gabeljunga hemman Jätteboken förr bok
Häsilt by /Se *Lange wads eng f. äng Gabelynga gård Kallhagamossen torvmosse
Häsilt by /Se *Lia måssen Saknas Gabelynga Saknas Kallhagen beteshage
Höghult by Lillesjön sjö Gabelynga gård Karlsingaliden åker
?Höghult by Lillesjön sjö Givastorp Saknas Klammerrenen slåttermark
Höghult Saknas Lillån Saknas Givastorp hemman Kleva berg
Höghult Saknas Lillån å Givastorp Saknas Kleva berg
Höghult by /Se Ljungberget berg Givastorp gd Klevabjär berg
Höghult by /Se *Lye gierde f. gärde Gropastugan gård Klockarebrinken landsväg
Kleva by Lÿng egrer paa Kirckebyes Gierde åker Grobastugan gd Klockaregården Saknas
Kleva by *Lyng egrer f. åkrar Gräsås gård Klövesten sten
Kleva Saknas Lyngstusjön sjö Gräsås by Krantaliderna vägsträcka
Kleva Saknas *Långa Kärr Saknas Gräsås by Krikegölen sjö
Kleva by /Se Långasjön, Södra sjö Gräsås gård Kringelhultaskogen skogsmark
Klockarebolet (numera Klockaregården) lht Långasjön, Norra sjö Gräsås Saknas Kringelhultet Saknas
Klockarebolet (nu Klockaregården) klockarboställe /Se Långasjön sjö /Se Gräsås gd Krokarna marker kring å
Klockaregården (förr Klockarebolet) klockarboställe /Se Långemossen mosse Gumshult hemman Kroksjön sjö
Kolarp by Lönnaberget berg Gårdsilt Saknas Kroksjö sjö
Kubbebol gd Maabäcken bäck Gåshult Saknas Kroksjö sjö
Kubbebol Saknas *Marberg höjd Gåshult by Kroksjö sjö
Kubbebol Saknas Marebergh berg Gåshult hemman Kroksjö sjö
Kubbebol by /Se Marbergh berg Gåshult by Kroksjön sjö
Kubbebol by /Se *Marberget berg och triangelpunkt Gåshult gård Kroksjön sjö
Kulla Saknas *Marberg berg Gåsilt, se 1 Gåshult Saknas Kronovången åker
Kulla gd /Se Maredberg berg Gåsilt gård Kråkeberg berg
Kullagård hmd /Se Maredberg berg Gåsilt Saknas Kråkåker åker
Kullilt gd Marefors fors Gåsilt gd Kullaskog skog
Kullilt Saknas *Maredsfors fors Hagastugan gård Kullaskog skog
Kullit Saknas *Mareforsen fors Hagastugan hmd Kulliltbäcken bäck
Kullilt by /Se *Maredsfors fors Hallagård äldre namn på gd Kulsbols gärde landsväg
Kullsbol gd *Mareforssen fors Harabol by Kullsbolsmad slåtteräng
Kullsbol Saknas Maredkärr kärr? Harabol hemman Kullsbolsstigen stig
Kullsbol Saknas Maredkärr kärr? Harabol gård Kullsjön sjö
Kullsbol gd:ar /Se *Markesten gränssten Harabol Saknas Kurhultalyckan åker
Kullsbol gdr /Se *Markesten gränsmärke Harabol gd Kvarnadammet damm
Kullsbol gdr /Se *Lilla masberg berg Hasslebråten gård Kvarnadungen skogsdunge
Kurhult by /Se Musseruppe wads eng äng Hafsered by Kvarnahagen slåttermark
Kurhult gd /Se *Museruppe wads eng f. äng Hafsered hemman Kvarnahall bergkulle
Kyrkan Saknas Månsaberget berg Hafsered by Kvarnahall bergkulle
Kyrkobyn Saknas *Måssarps beck el. Kyrkoby å å Hafsered gård Kvarnahallarna stenar
Kyrkobyn by /Se *Märkesten gränssten Havsered Saknas Kvarnamossen mosse
Kålarp by *Märkessten gränssten Havsered by Kvarnaudden skogsdunge
Kålarp? Saknas Mölleberg berg Havstenshult hemman Kvihålebacken åker
Kålarp by Mölleberget berg o. triangelpunkt Hjortastugan torp Kyrkebygärde landsväg
Kålarp by Möllesjöbäcken bäck Hjortastugan torp, lht Kyrkoledsåkern åker
?Kålarp by Möllesjön sjö Horshult lht Kyrkovägen väg
Kålarp by Möllesjön sjö Hultabäck torp Kyrkoåker åker
Kålarp Saknas Möllesjön sjö Hultabäck hmd Kålarpagärdet åker
Kålarp Saknas *Möllmossen Saknas Hultastugan Saknas Kålarparåsen kärr
Kålarp by /Se Nissan å Huttebo gård Kålarpastigen stig
Kålarp by /Se Nissan å Hålan gård Källan källa
Kålarp by /Se Nordängsmossen mosse Häshult Saknas Källarebacken åker
Kålarp gd /Se Odlet äng Häshult by Källarelyckan åker
Kärra by *Olas måse Saknas Häshult by Källekullen skogsdunge
»Kärregård» Saknas Oxhagen hage Hästhult hemman Källestycket åker
*Kärregård försv. gård Paddesjön sjö Häshult gård Källetäppet ängsmark
?Kärra by Paddesjön sjö Häsilt, se 1 Häshult Saknas Käringabäcken bäck
?Kärra by *Prestens gierde åker Häsilt gård Käringaåker åker
Kärra by Pukabäcken bäck Häsilt Saknas Kärlekshålan gammal dansplats
Kärra Saknas Pukamossen mosse Häselt Saknas Kärrabro bro
Kärra by *Ragsjö måsse Saknas Häsilt gd Kärragärde landsväg
Kärra Saknas Ringsjön sjö Höghult by Kärragärde åkrar
Kärra by Ringsjön sjö Höghult by Kärra hagar betesmark
Kärra by Riisskulds agir åker Höghult by Kärrakrokarna slåtterängar
Kärra by *Riisskulds agir och eng f. åker och äng Höghult hemman Kärravången åker
Kärra by Riiskulds eng äng Höghult gård Köbjersklinten bergklint
Kärra by *Rydöbacke måse Saknas Höghult Saknas Lammabacken åker
Kärra Saknas Rävamossen mosse Höghult by Lammahagen slåttermark
Kärra by /Se Rävlasjön sjö Höghult, Nedra gd Lerhålorna lerhålor
Ledhestra lht /Se *Rönnernabbe berg Höghult, Övra gd Lilla-täppe skogsmark
Lindhult by Rörmossen mosse Höghult Saknas Lille-Abel-åker åker
Lindhult Saknas Sandslätt terräng Johansfors fabriks- och stationssamhälle Lille hage trädgård
Lindhult Saknas Sjöaberget berg Johansfors jvst Lille Kallåker åker
Lindhult by /Se *Sjömossen mosse Killebacken gård Lillekrok slåtteräng
Lindhult by /Se Skatesjön sjö Killebacka lht Lillesjön sjö
Lundaslätt Saknas Skenebäcken Saknas Kleva by Lillesjön sjö
Lundaslätt hmd /Se Skrockeberg berg Kleva by Lilleå å
Lya by Skÿdune eng äng Kleva hemman Lillån å
Lya? Saknas *Skydnne eng f. äng Kleva Saknas Lindhultaslätterna åkrar
Lya by Skårebo berg o. triangelpunkt Kleva gård Lintaslätterna, se Lindhultaslätterna åkrar
Lya Saknas Slett eng äng Kleva Saknas Lissäkran åker
Lya Saknas *Slett eng f. äng Kleva gd Logvången åker
Lya Saknas Slien å Klockaregården = 5 Slättåkra Saknas Lya hed Saknas
Lya by /Se Slien bäck Klockaregården gård Lya hed hed
Lya by /Se Slissån å Kringelhult lht Lya hed terräng
Långhult by Slissån å Kroksjöåsen gård Lyckan åker
Långhult Saknas Slissån å Kubbebol gård Lyckebacken åker
Långhult gd Slissån å Kubbebol gård Lyckemossen åker
Långhult Saknas Slissån å Kubbebol Saknas Ljungarna nu odlad mark
Långhult gd:ar /Se Släamossen mosse Kubbebol gd Ljungkullamossen mosse
Långhult gdr /Se *Slätta måse Saknas Kulla gård Ljungkullen skogsmark
Maa by Smedagårdsbackarna berg Kulla hemman Lyngstusjön sjö
Maa Saknas Smäckaberget terräng Kulla Saknas Långabjer berg
Maa, Övre by Spange eng, Spang engerne äng Kulla gd Långasjöarna sjöar
Maa by *Spange eng f. äng Kullagård, se 1 Maa, Yttre Saknas Långasjön sjö
Maa by *Spenshultefors fors Kullhult Saknas Långasjön sjö
Maa by *Spenshultafors fors Kullilt, se 1 Kullhult Saknas Långasjön sjö
Maa Saknas *Spenshulteforsen fors Kullilt by Långasjön sjö
Maa, Övra Saknas Stenevadsåsen berg Kullilt gård Långasjön sjöar
Maa by /Se Stenpöl terräng *Kullilt Saknas Långelycke åker
Maa, Yttre o. Övre byar /Se Storaberg berg Kullilt Saknas Långhulta fly sankmark
Yttra Maa gd /Se Stora kärr kärr Kullilt gd Maden mossjord
Maa Övra (el. Övermaa) gdr? /Se Stub eng äng Kullsbol by Maden odlad sankmark
Maderna jordlhtr /Se *Stub eng f. äng Kullsbol gård Maderna ängsmark
Mared by *Stutabacken berg Kullsbol hemman Maderna sankmarker
Mared by Stuåsen berg Kullsbol Saknas Majträdsbacken backe
Mared äng Stövlaberget berg Kullsbol gård Malinsåker åker
Mared Saknas Stövlaberget berg Kullsbol Saknas Mareberg berg
Mared by Stöfleberget berg Kullsbol gd Mareberg berg
Mared by *Svensberg berg Kurhult gård Marekärr kärr
Mared Saknas Suseån å Kurhult by Marekärr område
Mared gdr /Se Svensberg berg Kurhult gård Mellanvången åker
Mared gd /Se *Såglagsmossen Saknas Kvarnen gård Mossarpabjer landsväg
Måsarp Saknas Sälltorpasjön sjö Kyrkebygärde gård Mossen åker
Måsarp gd Takslätt skogs- och ängsområde Kyrkobyn by Muggan slåttermark
Mossarp by *Tangarpeforsen fors Kyrkobyn gård Mylleberget berg
Måssarp Saknas *Tangarpe Höllsfors fors Kyrkobyn Saknas Mölleberg triangelpunkt
Mossarp Saknas Torakärr kärr Kyrkebyn = Slättåkra by Mölleberg berg
Mossarp gdr /Se *Trollgölen virvel i Nissan Kyrkoböket gård Möllesjön sjö
Oskarström samhälle /Se Trol wegene äng Kyrkoböket gård Möllesjön sjö
Oskarström samhälle /Se *Trolwegene f. äng Kyrkoböget förr hmd Möllesjön sjö
Prästgården Saknas *Trälhålan hål i Nissan Kyrkeslätt torp Möllesjön sjö
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se *Tångarpehölls fors fors Kyrkeslätt torp Möllesjön sjö
Reastorp by *Tångarpehölsfors fors Kålarp by Mörtehöljen håla
Reastorp by Täppesmossen mosse Kålarp by Nissakroken slåtteräng
Reastorp by Wallerbäck Saknas Kålarp hemman Nobisskog skog
Reastorp by Vasastugan terräng Kålarp Saknas Norra gärde slåttermark
Reastorp Saknas Vasstorp terräng Kålarp gård Nubbesaslätterna åkrar
Reastorp by Vitahall terräng Kålarp Saknas Närmsteåker åker
Reastorp by *Wintergapskärret Saknas Kålarp by Paddesjön sjö
Reastorp Saknas Åkeshög fornlämning Kålarps kvarn kvarn Paddesjön sjö
Reastorp by /Se *Åkroke-mossen Saknas Kärra by Paddesjön sjö
Reastorp by /Se Åsabäcken bäck Kärra by Portabacken åker
Reastorp Saknas /Se Åsarna skogsområde Kärra by Portåker åker
Ry Saknas Åstriltssjön sjö Kärra Saknas Portåker åker
Ry by /Se Ängasjön sjö Kärra by Pugabäcken bäck
Ry by /Se Ängasjön sjö Ledhestra lht Pukabäcken bäck
Sjöholmen jordlht /Se Änghagen skogsområde Lillegård gd Pukabäcken bäck
Sjöstämma jordlht /Se *Øffre Slett ager gierde f. gärde Lindhult gård Pukabäcken bäck
Skeppshult gd *Öÿa mossen Saknas Lindhult hemman Pugabäcken bäck
Skeppshult Saknas Öraddasjön sjö /Se Lindhult by Pörsen mark
Skeppshult Saknas Öradesjön sjö Lindhult Saknas Rabbelyckan slåtteräng
Skeppshult gd /Se Öradesjön sjö Lindhult gård Ringsjön sjö
Skeppshult gd /Se Örnåsen höjd Lindhult Saknas Ringsjö sjö
Skogsgärde Saknas Övrabökesjön sjö Lindhult gd Ringsjön sjö
Skogsgärde by /Se   Linghult by Risängakroken slåtteräng
Skogsgärde by /Se   Listugan förr torp Risängarna åkrar
Skårebo by   Lya by Ryggarna mark
Skårebo Saknas   Lya Saknas Rävalidet rävlya
Skårebo Saknas   Lya by Rödaledsbrinken landsvägsstigning
Skårebo gd   Lya hemman Sandlid landsväg
Skårebo Saknas   Lyngstugan försv. torp Sjöberg berg
Skårebo gd /Se   Långhult by Sjöberg berg
Slättåkra by   Långhult gård Skatesjön sjö
?Slättåkra by   Långhult Saknas Skatåker åker
Slättåkra by   Långhult hemman Skogsgärdesmad slåtteräng
Slättåkra by   Långhult gård Skrebäck bäck
Slättåkra by o. sn   Långhult Saknas Skräddarebron bro
?Øfre Sletager Bol gd /Se   Långhult gd Skräddareliden landsvägsstigning
Slättåkra Saknas   Lövhult lht Slien å
Slättåkra by o. sn /Se   Maa Saknas Slissvägen väg
?Spenshult gd   Maa Saknas Slissån å
Spenshult Saknas   Maa Saknas Slissån å
Spenshult Saknas   Maa Saknas Slissån å
Spenshult gd /Se   Maa Saknas Slissån = Suseån Saknas
Stämmilt gd   Maa by Släamossen mosse
Stämmilt Saknas   Maa by Slättåkra å å
Stämmilt Saknas   Ma hemman Slättåkra å å
Stämmilt gd:ar /Se   Maa Saknas Slättäng slåttermark
Stämmilt gd /Se   Maa gård Smedjeåkern åker
Torbjörnhult gd   Maa Saknas Smygstigen stig
Torbjörnhult Saknas   Maa Yttra, se Maa 3 Saknas Småryggarna åker
Torbjörnhult Saknas   Yttra Maa gård Smäckabjer berg
Torbjörnshult by /Se   Maa, Yttra by Stenhyttan stenar
Torbjörnhult by /Se   Maa, Övra Saknas Stenhålan håla i ån
Åstrilt Saknas   Maa, Övre Saknas Stenrabbelen del av slåtteräng
Åstrilt Saknas   Maa, Övra by Stinas håla håla
Åstrilt by /Se   Maderna, se 5-7 Maa Saknas Storaberg berg
Åstrilt gd /Se   Mared by Storaberg berg
Ängen jordlht /Se   Mared by Storabjär berg
Ängådalen jordlht /Se   Mared by Stora gärde ekskog
Ögärdet Saknas   Mared gård Stora-täppe skogsmark
Ögärdet gd /Se   Mared Saknas Storaå å
Övermaa (el. Maa Övra) gdr? /Se   Mared gd Store-Abel-åker åker
    Mossarna Saknas Store-Kallåker åker
    Mossarp Saknas Storåker åker
    Mossarp Saknas Storåker åker
    Mossarp gård Storån å
    Mossarp gd Storäng slåttermark
    Mossastugan torp Stubbakärr kärr
    Myllestugan torp Styringe skog skog
    Måssarp gård Styringe skog skog
    Måsarp hemman Stämhultssjö sjö
    Märkeshult gård Stämhults sjö sjö
    Märkeshult hmdr Stövlaberg berg
    Nobbesa ställe Stövlaberget berg
    Nubbesa gård o. handelsbod Stövlaberg berg
    Oskarsström municipalsamhälle Stövlabjeret berg
    Oskarsström municipalsamhälle Stövlabjär(et) berg
    Prästagården bebyggelse Stövlabjär(et) berg
    Prästgården gård Stövlabjär(et) berg
    Pugastugan torp Stövlavången åker
    Reastorp by Suralycka åker
    Reastorp by Susaån å
    Reastorp hemman Suseån å
    Reastorp by Suseån å
    Reastorp Saknas Suseån å
    Reastorp gård Svensberg berg
    Reastorp Saknas Svensberg berg
    Reastorp gd Svinhult skog
    Ruskalyckan förr torp Svinhultaliderna väg
    Ry Saknas Sällstorpasjön sjö
    Ry by Söndragärde åker
    Ry hemman Tallrikahålan håla
    Ry Saknas Tamåsen berg
    Ry by Tamåsen ås
    Rödaled gård Timmerbacken Saknas
    Skalltoft gård Tistlaudden slåtteräng
    Skalltoft gård Toftabro bro
    Skeppshult gård Toftabroshöljen håla i ån
    Skeppshult Saknas Toftabrosliden landsvägsstigning
    Skeppshult gd Toftabrosåkern åker
    Skeppshult gd Torinskärret kärr
    Skogsgärde by Torvgraven torvgrav
    Skogsgärde Saknas Torvmossahålan torvmosse
    Skogsgärde gård Torvmossarännan bäck
    Skogsgärde Saknas Torvmossatäppet ängsmark
    Skogsgärde gård Torvmossen mosse
    Skogsstugan gård Tresnibben skogbevuxen mark
    Skräddarelassens gård Trilleliden slåttermark
    Skuagård äldre namn på hmd Trollstugan klippor
    Skårebo by Trädgårdsstycket åker
    Skårebo hemman Tvärbäck bäck
    Skårebo gård Täppesdungen skogsdunge
    Skårebo Saknas Täppeslätten slätt
    Skårebo by Täppesmossen mosse
    Slättåkra by Täppesråsen kärrmark
    Slättåkra by Täppet skogsområde
    Slättåkra gård Udda hålan håla i ån
    Slättåkra Prästgård gård Undantagsbacken åker
    Slättåkra, Klockarebolet gård Vadet körställe över å (älv)
    Spenshult Saknas Vallsjöarna sjöar
    Spenshult kronopark Vallsjöarna sjöar
    Spenshult hemman Vasstoppabacken skogsbacke
    Spenshult sanatorium Vattenlyckan åker
    Spenshult gd Vattenlyckan åker
    Stenvad torp Villandsö slåtteräng
    Stenvad lht Vrettorna skogsmark
    Stämhult by Åkeshög hög
    Stämhult gård Åkes hög hög
    Stämhult by Åkehög treudd
    Stämmilt gård Åkehög treudd
    Stämmilt Saknas Ån = Suseån å
    Stämmilt Saknas Åstriltssjön sjö
    Stämmilt gd Ååker åker
    Sällstorp lht Ängabiten åker
    Sämthult hemman Ängarna ängsmark
    Tagslätt hmd Ängasjön sjö
    Toften äldre namn på gd Änghagen åker o. slåtteräng
    Torbjörnhult by Öradahöljen håla
    Torbjörnhult gård Övrabökesjön sjö
    Torbjörnshult Saknas Övrabökesjön sjö
    Torbjörnshult hemman Övrabökesjön sjö
    Torbjörnshult by  
    Torbjörnshult gård  
    Torbjörnhult Saknas  
    Torbjörnhult Saknas  
    Torbjörnhult gd  
    Vasstorp bebyggelse  
    Vasstorp gård  
    Vasstorp lht  
    Västersocknen del av sn  
    Yngemossen gård  
    Åstrilt gård  
    Åstrilt hemman  
    Åstrilt by  
    Åstrilt gård  
    Åstrilt Saknas  
    Åstrilt gd  
    Ängarna gård  
    Ängen, se 8 Maa Saknas  
    Ängådalen, se 9 Maa Saknas  
    Ögärdet Saknas  
    Ögärdet bebyggelse  
    Ögärdet hemmansdel  
    Örnåsen lht  
    Östergärde gård  
    Östersocknen del av sn  
    Övraböke Saknas  
    Övraböke gård  
    Övraböke,se Böke, Övra Saknas  
    Övraböke gd  
    Övre Maa gård  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.