ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torups socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 531 Naturnamn : 1055 Bebyggelsenamn : 751 Naturnamn : 615
Torup sn Abborekulle gränsmärke /Se Torups sn sn Allgunnen sjö
Torup sn *Abborrsjön sjö /Se Torup sn Allgunnen, Algums sjön sjö
Torup sn Alenäshålan vik Torup sn Allgunnen Saknas
Torup sn /Se Alenäshålan vik Torup sn Allgunnen, Lilla sjö
Torup sn *Algoa os gränsmärke /Se Saknas Saknas Allgunnen, Stora sjö
Torup socken Algoa Ooss gränsmärke /Se Torup sn Allgunnen, Stora sjö
Torup sn /Se *Algoen, se Algumssjön sjö Torup sn Amsjön sjö
Torup sn Algua åh vatten Torup sn Saknas Saknas
Torup sn Allgueåh å Torup sn Amsjön sjö
Torup sn *Algumsåsen ås Torup by? o sn Ammsjön, Lilla sjö
Torup sn *Alguensjön, se Algumssjön sjö Torup sn o jvst Ammsjön, Lilla sjö
Torup sn sn Algumsjön sjö /Se Torup sn Ammsjön, Stora sjö
Torup sn sn Algumsjön sjö Torup sn Ammsjön, Stora sjö
Torup sn Algums sjön sjö Torup sn Backåker åker
Torup sn Algums sjön sjö Abborrhult gd Saknas åker
Torup sn Algums sjön sjö Aborilt by Baggåsen triangelpunkt
Torup by o. sn Algumssjön sjö Abborrilt Saknas Baggåsen ås
?Torup sn Algumssjön sjö Aborilt Saknas Bergklippa ren
Thorup sn Algumssjön sjö Abborrilt Saknas Saknas Saknas
Torup sn Algumssjön sjö Alabo Saknas Bjällebackarna skogsås
Torup sn Algums siön sjö Alabo gård Saknas Saknas
Torup sn Algumssjön sjö /Se Alabo by Bjällehultet backe o. förr torp
Torup sn Algunnahall klippblock, f. gränsmärke /Se alaba Saknas Bjäret berg
Torup sn Allgunnen sjö Ahlabo Saknas Björkesjön sjö
Torup by och sn Allgunnen sjö Arvaskog Saknas Saknas Saknas
Torups sn sn Allgunnen sjö Arfvaskog Saknas Björkesjön sjö
Torup sn Allgunnen sjö Saknas Saknas Björkesjön sjö
Torup sn Allgunnen sjö Arvaskog gård Björksjön sjö
Torup sn Allgunnen sjö Arvaskog by Björksjön, Lilla sjö
Torup sn Allgunnen sjö /Se Arvaskog gd Björksjön, Stora sjö
Torup sn Allgunnen sjö /Se Arvaskog gd Björksjön, Lilla, Stora sjöar
Torup sn Allgunnen, se Algunnssjön Saknas Baggåsen gd Björksjön, Lilla sjö
Torup s:n Allgunnen, Lilla sjö Baggåsen Saknas Björksjön, Stora sjö
Torup sn Allgunnen, Stora och Lilla sjöar Saknas Saknas Björksjön sjö
Torup sn /Se Allgunnen, Stora sjö Baggås gård Björnebäck bäck
Torup sn /Se Allgunnen, Stora sjö Baggåsen Saknas Saknas bäck
Torup by o. sn /Se Allgunnen, Stora sjö Balgshult gd Björnåsen triangelpunkt
Torup sn /Se Allgunnen, St., se Algunnssjön sjö Berg Saknas Björnåsen berg
Torup sn /Se Allgunnen, Stora sjö /Se Berg gård Blekelyckan beteshage
Torup sn /Se *Allgunsos utflöde Berg bebyggelse Saknas beteshage
Torup sn /Se alguttahall gränsmärke /Se Saknas Saknas Bo(d)aringen område med byar
Torup sn /Se alguttahall Saknas Berg gård Boasjön sjö
Abborrhult Saknas »alguttahall» f. gränsmärke /Se Bjällehultet el Bjälleflyet torpställe Saknas sjö
Abborrilt Saknas Allguttsjön, se Allgunnen sjö Saknas torp Boasjön sjö
Abborrilt gd /Se *Allgutt sjön, se Algumssjön sjö Bjärnalt Saknas Bogasjön sjö
Alabo gd *Alguthæ ós Saknas /Se Saknas Saknas Bogasjön sjö
Alabo Saknas *Algutsos sjöutlopp Bjernalt Saknas Bolsåker åker
Alabo by *alguthæ ös utlopp /Se Bjernalt gård Saknas åker
Alabo Saknas »Alguthæ ós» åmynning o. gränsmärke /Se Bjärnalt gd Borgasjön sjö
Alabo gdr /Se Algven, se Allgunnen, Stora sjö Bjärnalt by Borgasjön sjö
Arvaskog gd Allgveån, se Kongsvekaån å Saknas Saknas Bosgårdsbäcken bäck
Arvaskog Saknas *Allsjöbacken berg Björnåsafjärding del av Torups församling Bosgårdsån å
Arveskog Saknas Ammsjöbäcken bäck Boaringen område Saknas å
Arvaskog gd /Se Ammsjömossen mosse Saknas Saknas Bosgårdsån å
Arvaskog gdr /Se Amsjön Saknas Boaringen del av Torups församling Bossgårdsån tillflöde
Arvaskog gd:ar /Se Ammsjön, Stora och Lilla sjöar Boaringen byar Bosgårdsån å
Arvaskog gd:ar /Se Ammsjön, Lilla sjö Boaringen »rote» Brassjön sjö
Saknas Saknas Ammsjön, Stora sjö Boaringen »rote» Brasjön sjö
Baggåsen Saknas Lille Angsjö Saknas Boberg gd Bredakärr kärr
Baggåsen gd /Se *Askehultsmåsen Saknas Boberg gård Saknas kärr
Bedden by /Se Awaskogsmossen mosse Boberg Saknas Bredåker åker
Berg gd Backhusadungarna skogsområde Saknas Saknas Saknas åker
Berg by Baggåsen triangelpunkt Boberg by Brudosten sten
Berg Saknas Baggåsen berg o. triangelpunkt Boberg Saknas Saknas sten
Berg Saknas Baggåsen triangelpunkt Bommatorpet torpställe Bälsjöarna sjöar
Berg by *Baikhuramåsse Saknas Saknas torp Saknas sjöar
Berg Saknas *Balabrobacken berg Bosared gd Bälsjöbäcken bäck
Berg gdr /Se *Barek agre f. åkrar Bosared Saknas Saknas naturnamn
Bjärnalt Saknas *Baste måssen mosse Saknas Saknas Bälsjöbäcken bäck
Bjärnalt Saknas Bergsmossen mosse Bosared by Bälsjön, Lilla sjö
Bjärnalt gd /Se Bernoltha ååssa gränsmärke /Se Bosared Saknas Bälsjön, Lilla sjö
*Björshult Saknas *Bernholtha ås gränsmärke /Se Bosgård Saknas Bälsjön, Stora sjö
Boberg Saknas Besöket terräng Bosgård gård Bälsjön, Stora sjö
Boberg Saknas *Billestenen fornminne? Bosgård by Bäste Kullen kulle
Boberg gd /Se *Billesten gränssten Bosgård Saknas Saknas naturnamn
Boberg gd /Se *Billesten sten Saknas Saknas Bästekullen kulle
Bosared Saknas Biircke eng äng Boås gd Bökesjön sjö
Bosared Saknas *Biircke eng f. äng Bosgård Saknas Saknas naturnamn
Bosared gd /Se Bjellebacken berg Saknas Saknas Bökesjön sjö
Bosgård gd *Bjälle Flyet sankm. Boås by Bökesjön sjö
Bosgård Saknas *Bjälke kärr kärr Boås Saknas Bökesåker åker
Bosgård Saknas Bjällemossen mosse Brotorpet torpställe Saknas naturnamn
Bosgård by /Se Lille Björkesjö Saknas Saknas torp Bökås bergshöjd
Boås Saknas Björkesjön, Lilla sjö Brännö Saknas Bösket åker
Boås Saknas Björkesjön, Stora sjö Brännö säteri Saknas naturnamn
Boås by /Se Björksjöbäcken bäck Brännö gård Dammåsen mosse
»Brouffue» Saknas Björksjön Saknas Brännö gård Saknas naturnamn
Brännö gd Björksjö Saknas Saknas Saknas Davidsmosse mosse
Brännö Saknas Björksjön, Stora och Lilla sjöar Brännö säteri Saknas Davids mosse, se Gohulta mosse mosse
Brännö Saknas Björksjön sjö Brännögård pst Den trinne dungen kulle
Brännö gd o. samhälle /Se Björkåsamossen mosse Bålastugan ryggåsstuga Djupasjöbäcken bäck
Bädden gd Björkåsen ås Saknas Saknas Djupasjön sjö
Bedden el. Gustavsberg Saknas *Björnsjön, se Borgasjön sjö Bädden eller Gustavsberg se 1-3 Gustavsberg Saknas Djupasjön sjö
Bädden Saknas *Björnsjön, se Borgasjön sjö Bädden Saknas Djupasjön sjö
Bädden (el. Gustavsberg) by /Se Björnsjön, se Borgasjön sjö Bädden eller Gustavsberg gård Saknas naturnamn
Bädden gd /Se Björnåsen berg o. triangelpunkt Bädden gård Djupasjön sjö
Boberg gd /Se Björnö höjd Bedden eller Gustafsberg Saknas Djupasjön sjö
»Bennebool» Saknas Björnö mosse Saknas Saknas Drängagråten äng
Böke Saknas Björnömossen mosse Saknas Saknas Saknas naturnamn
Böke Saknas Björnömossen mosse Böke gd Dröjsapölen vattensamling
Böke gd /Se Blackehall gränsmärke /Se Böke Saknas Ekebacken ljungbacke
Bökås gd Blackehall klippa, gränsmärke /Se Saknas Saknas Ekebjäret berg
Bökås Saknas *Blackehall gränsmärke Böke by Enungeltabjär berg
Bökås gd Blackehall gränsmärke Böke Saknas Enungshultaås berg
Bökås Saknas *Blekemaderna Saknas Bökås gård Enunghultaås berg
?Bökås gd Blåviken vik Bökås by Enungen f.d. sjö
Bökås gd /Se Blåviken vik Saknas Saknas Enungsjön sjö
Bökås gd /Se Blåviken vik Bökås bebyggelse Enungsjön sjö
*Degnnegaardenn klockaregård *Boabackarne berg Bökås Saknas Fagra sjön sjö
Djäknebol Saknas Boaringen skog? Bökås, Nora förr hmd Fjäderhultet skogsdunge
Djäknebol (el. Klockaregården) klockareboställe /Se *Bobron bro? Dalslund se 5 Fröslida Saknas Saknas skogsdunge
Ekås gd *Bockslätten grunduppfyllt område i Nissan Djäknebol Saknas Frillen sjö
Ekås Saknas Bogasjön sjö Djäknebol gård L. Frillen sjö
Ekås Saknas Boge sjö sjö Djäknebol by Saknas naturnamn
Ekås by /Se Bogasjön sjö Saknas Saknas Frillen, Lilla sjö
Ekås gd /Se *Bokslättefors fors Djeknebohl bebyggelse Lille Frillen sjö
Enungshult gd Borgagölen (el. Borgasjön) sjö Eket Saknas Frillen, Lilla sjö
Enungshult Saknas Borgagölen göl Saknas torp Frillen, Stora sjö
Enungshult Saknas Borgamossen mosse Ekås Saknas Saknas naturnamn
Enungshult gd /Se Borgaregölen tjärn Ekås gård Store Frillen sjö
Eskelsbo Saknas Borgasjön sjö Ekås by Frillen, Stora sjö
Eskelsbo Saknas Borgasjön sjö Ekås bebyggelse Fålledungen hage
Eskelsbo by /Se *Borgsjön Saknas Saknas Saknas Fårasjön sjö
Flatna gd *Borgasjö sjö Enet gd Fårasjön, St. sjö
Flatna Saknas Borgasjön sjö Saknas gård Fårasjön sjö
Flatna Saknas Bosgårdsån å Enet bebyggelse Fårasjön, Lilla sjö
Flatna gd /Se Bosgårdsån å Enet gård Saknas naturnamn
Flatna gd /Se *Boåsskog skogsparti Enungshult Saknas Lilla Fagrasjön sjö
??»Flop Agger» Saknas *Boåsskogen skogsterräng Enungshult gård Lille Fagresjö sjö
Forssholm försvunnen »Sätesgård» *Brakebäcksfly kärr(?) Saknas Saknas St. Fagrasjön sjö
Fröslida by Brassjön sjö Enungshult by Saknas naturnamn
Fröslida Saknas Brassiön sjö Enungshult bebyggelse Store Fagrasjön sjö
Fröslida Saknas Brassjön sjö Enungshult gd Färgen sjö
Fröslida gd o. by /Se *Brynosta måssen mosse Eskelsbo gd Färgen sjö
Fröslida by /Se Brända säv vik Eskelsbo Saknas Färgesjön sjö
Fröslida gd /Se Brända säv vik Saknas Saknas Färgesjön sjö
Fägrilt gd Brända säv vik Eskilsbo by Saknas sjö
Fägrilt Saknas *Bränne fiske fiskeplats Eskelsbo Saknas Färgesjön sjö
Fägrilt Saknas *Byö, se Långön f.d. ö? Fagerhult Saknas Färgevad utlopp
Fägrilt gdr /Se Byök ö Fagerhult, se 1 Fägrilt Saknas Färgeån å
Fägrilt by /Se *Byö f.d. ö Fagerhult by Saknas å
Fängsed gd Bäckahagen hage Saknas Saknas Färgeån å
?Fengsed Saknas Bäckahagen skogsparti Flatna gård Förebjäret berg
Fengsed Saknas Bäckahagen hage Flatna gård Galtasjön sjö
Fängsed gd /Se Bälesjö Becken vatten Flatna Saknas Galtasjön sjö
Fängsed gd /Se Bälesjö Becken vatten Saknas Saknas Gatebacken åker
Fexhult gd *Bälgsjöbäckemåsen Saknas Flatna Saknas Saknas åker
Fäxhult Saknas *Bälgsjöbäckemåsen Saknas Flatna gd Gatemaden sank mark
Fexhult gd Bällsjöhultet terräng Fröslida Saknas Saknas sank mark
Fäxhult Saknas Bällsjön, Lilla sjö Fröslida Saknas Gatemossen mosse
Fexhult gd /Se Bällsjön, Stora sjö Fröslida Saknas Saknas mosse
Gammalsbo by Bälsjöhultet skog Fröslida Saknas Galgbacken berg, plats
Gammalsbo by Bälsjön, Stora och Lilla sjöar Fröslida by Getahallar hällar
Gammalsbo by Bökamossen mosse Fröslida gård Glasjöbäcken bäck
Gammalsbo by *Bökesbron bro Fröslida bebyggelse Saknas sjö
Gammalsbo Saknas Böksjö sjö Fröslida bebyggelse Glassjön sjö
Gammalsbo Saknas *Böke sjö sjö Saknas Saknas Saknas naturnamn
Gammalsbo gd o. by /Se Bökes sjön Saknas Fröslida stn. Saknas Glassjön sjö
Gammelsbo gd /Se Bökesjön sjö Fröslida järnvägsstation Glasjön sjö
Gammalsbo gd *Bökestrand f. gränsmärke /Se Fröslida Saknas Gohulta mosse mosse
Gammalsbo by /Se Bökestrand gränsmärke Fröslida by Granberget Saknas
Garvinnebo Saknas Bökåsen ås Fröslida skolas plan, se 6 Fröslida Saknas Granevadsån å
Garvinnebo gd Dafrakulle måsse mosse Fägrilt, se 1 Fagerhult Saknas Granevadsån å
Garvinnebo Saknas Davidsmosse mosse Fägrilt bebyggelse Granebadsån å
Garvinnebo gd /Se *Degnnens heidtt Saknas Fägrilt gård Grissjön sjö
Garvinnebo gd /Se Denge ååss, se Dängeåsen gränsmärke Fägrilt Saknas Grissjön, Stora, se Grässjön sjö
Gillesgård Saknas Djupasjömåssen Saknas Fägrilt gd Gruvsjön, se Grytsjön Saknas
Gillesgård Saknas Djupasjömåsen Saknas Fängsed Saknas Gruvsjön sjö
Gillesgård by /Se Djupasjön sjö Fängsed gård Grytsjön sjö
Givagården Saknas *Djupesjön, se Mjälasjön sjö Fengsed gård Grytsjön sjö
Givagård Saknas Djupesjön, se Mjälasjön sjö Saknas Saknas Grytsjön sjö
Givagården gd /Se Diupe siön vatten Fengsed bebyggelse Grytsjön sjö
Givagården gd /Se Donaubäcken bäck Fengsed gård Gräsgölen sjö
Glasilt Saknas *Dronningsjön vattensamling Fängsed Saknas Saknas sjö
Glasilt Saknas *Dronningesjö sjö /Se Fängsed gd Saknas sjö
Glasilt gd /Se *Dronningesjön sjö /Se Fäxhult Saknas Grässjön sjö
»Glasshultatorp» Saknas *Dränningesiöh vatten Fäxhult gård Gräsåsen skogsås
Gohult gd *Dungarne berg Fexhult Saknas Saknas skogsås
Gohult Saknas *Dängeåsen ås Fexhult Saknas Grönesjön sjö
Gohult Saknas Dängeåsen gränsmärke /Se Fexhult gård Grönasjön sjö
Gohult gd /Se Döhultabackarna skogsmark Saknas Saknas Grönesjön sjö
Gohult gd /Se Ekebjäret höjd Fexhult by Gölamossen mosse
Gohult gd /Se *Ekebron bro Fexhult gd Saknas mosse
Grönilt Saknas *Ekerimmarne skogsm. Gammalsbo gd Gölamossen mosse
Gustavsberg, se Bedden Saknas Emungsjön Saknas Saknas Saknas Gölamossen mosse
Gustafsberg, se Bedden Saknas *Engelsbacken berg Gammalsbo Saknas Gölen göl
Gustavsberg (el. Bädden) by /Se Enungen sjö Gammalsbo by Gölen göl
Gårdsilt Saknas Enungen (el. Enungsjön) sjö /Se Gammalsbo Saknas Gölen göl
Gårdsilt Saknas Enungsjön (el. Enungen) sjö /Se Garvinnebo gård Gölen göl
Gårdsilt by /Se *Eskåsa kärret kärr Saknas Saknas Gölen göl
Habborhult gd Lilla Fagra Siön Saknas Garvinnebo bebyggelse Hagasjön sjö
Habborhult Saknas Stora Fagra sjön sjö Garvinnebo by Hagasjön sjö
Habborhult Saknas *Lilla Fagrasiö måssen Saknas Garvinnebo Saknas Hagasjön sjö
Habborhult gd /Se Fiskdammen sjö Garvinnebo gd Hagasjön sjö
Hinnakull Saknas Stora, Lilla Flatökn Saknas Gillesgård gd Hagasjön sjö
Hinnakull gd Flyet sankmark Saknas Saknas Hagasjön sjö
Hinnakull by *Flymåssen Saknas Gillesgård Saknas Saknas sjö
Hinnakull by Flymossen mosse Gillesgård by Saknas höjd
Hinnakull by *Forsholm holme Gillesgård Saknas Saknas höjd
Hinnakull Saknas Forshollmen ö Givagården gård Halabjäret berg
Hinnakull gd /Se *Forsholmen holme Givagård by Halarna triangelpunkt
Hinnakull gd /Se *Forsholmen holme Saknas Saknas Halarna berg
Hulegård Saknas *Frillabäcks os gränsmärke Gifvagården bebyggelse Hallarna hällar
Hulegård Saknas Frillaltaviken sjö Givagården Saknas Hallingaryen bergås
Hulegård by /Se Frillaltaviken vik Givagården gd Hallåker åker
»hwlslye» Saknas Frillaltaviken vik Glasbo Södra och 2 Glasbo Norra Saknas Saknas åker
Hult gd »frillaoss» gränsmärke Glasilt gd Hampelandet skog
Hult Saknas *Frillaos gränsmärke Saknas Saknas Harasundet sund
Hult gd /Se *frillaoss os /Se Glasilt bebyggelse Hejdehornet skog
Hultagärde gd »frillaoss» gränsmärke /Se Glasilt by Hinnakull triangelpunkt
Hultagärde Saknas *Frillebäck bäck Glashult by Hjälmekullen skogsbacke
Hultagärde Saknas Frillesbäck vatten Glasilt Saknas Saknas skogsbacke
Hultagärde Saknas *Frillebäck vatten Gohult gård Hjälmesten sten
Hultagärde gd:ar /Se Frillen sjö Gohult by Saknas sten
Hultagärde gdr /Se Frillen sjö Gohult bebyggelse Holken göl
Hylte Saknas Frillen sjö Saknas Saknas Horsakullarna skogsdunge
Hylte by Frillen (resp. Frillen, St.) sjö Gohult Saknas Hultasjön sjö
Hylte Saknas Frillen sjö Gohult gd Hultasjön sjö
Hylte gd /Se Frillen sjö Granberget torp Hyltåker åker
Häradsbo Saknas Frillen sjö Graneberg avs. Saknas åker
Häradsbo by Frillen (resp. Frillen, St.) sjö Saknas Saknas Håle hall berg
Häradsbo Saknas Frillen sjö Grässjötorpet försv. torp Saknas berg
Häradsbo gd /Se Frillen sjö Gustavsberg Saknas Hålledammet förr damm, nu odling
Häradsbo gd /Se Lilla Frillen sjö Gustavsberg, se 1 Bädden Saknas Hålsjön sjö
?Härilt gd Frillen, Lilla sjö /Se Gustafsberg gård Hägnet skogsmark
Härhult Saknas Lilla Frillen sjö Gustavsberg gd Hägnön, Lilla holme
Härilt Saknas Lilla Frillen sjö Gårdshult Saknas Hägnön, Stora holme
Härilt by /Se Lilla Frillen sjö Gårdsilt, se 1 Gårdshult Saknas Häradsmossen mosse
Härilt hmn /Se Lilla Frillen sjö Gårdsilt gd Saknas mosse
Häshult Saknas Frillen, L. sjö Saknas Saknas Häradssjön sjö
Hästilt Saknas Frillen, Lilla sjö Gårdsilt bebyggelse Saknas sjö
Hästilt gd Frillen, L. sjö Gårdshult gård Häradssjön sjö
Häshult gd Frillen, Lilla sjö Gårdsilt Saknas Häradssjön sjö
Hästilt gd /Se Lille frillen sjö Habborhult gård Hässjön sjö
Högsnäs Saknas Lilla Frillen sjö Habborhult by Saknas backe
Högsnäs Saknas Frillen, Lilla sjö Saknas Saknas Hästaråsarna backe
Högsnäs gd /Se Frillen, L. sjö Habborhult bebyggelse Hästsjön sjö
Högsnäs hmn /Se Frillen, Lilla sjö Habborhult Saknas Hästsjön sjö
Ivebro Saknas Frillen, Lilla sjö Habborhult gd Saknas Saknas
Ivebro Saknas Frillen, Lilla sjö Habborhult gd Häfsjön sjö
Ivebro by Frillen, Lilla sjö /Se Habrakull lht Häfsjön, se Hästsjön sjö
Ivebro by Frillen, St. o. L. sjöar Halarna gårdar Hävsjön sjö
Ivebro gd /Se Frillen, Stora och Lilla sjöar Halarne gd Högakärr mosse
Ivebro gdr /Se Frillen, L:a o. St:a sjöar /Se Saknas Saknas Saknas mosse
Ivebro gd /Se Stora Frillen sjö Halarna by Högaström Saknas
Ivebro gd /Se Frillen, Stora sjö Hanastugan torpställe Högseredsjön sjö
Ivås gd Frillen, Stora sjö Saknas Saknas Saknas sjö
Ivås Saknas Frillen, Stora sjö Hanaåsen torpställe Högsjön sjö
Ivås Saknas Frillen, Lilla o. Stora sjöar Saknas torp Högsjön sjö
Ivås gd Frillen, Stora sjö Harhult gd Högsjön sjö
Ivås by /Se Frillen, Stora sjö Hanåsen t Saknas skogsås
Ivås gd /Se Frillen, Stora sjö Harhult gård Högåsen skogsås
Ivås gd /Se Frillen, Stora sjö Saknas gård Saknas skogsdunge
Ivås gd /Se Frillen, Stora sjö Hingården gård Saknas ljungbacke
Ivås by /Se Frillen, Stora sjö Hinnakull bebyggelse Ivehögen hög
Ivås gd /Se Friparken skogsområde Hinnakull gård Ivemossen mosse
Kallarp Saknas Friparken terräng Saknas Saknas Saknas mosse
Kallarp by Frithekalf, se Frillen Lilla sjö Hinnakull by Ivesjön sjö
Kallarp Saknas »frithekalf» sjö /Se Hinnakull Saknas Ivesjön sjö
Kallarp by /Se »fryllabecks ooss» gränsmärke /Se Hinnakull gd Ifve sjön sjö
»Kalstrup» Saknas *Fröslidsvad vadställe Hjortaberget berg Ivesjön sjö
?Killingshult gd *Fröslivad vad Hulegård gd Saknas Saknas
Killingshult Saknas Saknas vägöv. gång Saknas Saknas Ivesjön sjö
Killingshult Saknas *Fröslida vad vad Hulegård bebyggelse Lille Ivesjön sjö
Killingshult by /Se Fåglastället terräng Hulegård by Saknas Saknas
Klockaregården (el. Djäknebol) klockareboställe /Se *Fällebergena berg Hulegård Saknas Lille Ivesjömosse mosse
Kongsveka Saknas Fårasjön, Stora och Lilla sjöar Hult bebyggelse Saknas mosse
Kongsveka Saknas Fårö ö Hult gd Store Ivesjömosse mosse
Kongsveka by /Se Fårö ö Saknas Saknas Saknas mosse
Kongsveka gd /Se Fårö ö Hultet gård Ivåsabäcken bäck
Kråkegård Saknas Färgekullarne berg Hult Saknas Jansasjön sjö
Kråkegård gdr /Se Färgen sjö Hultagärde by Jottaberget berg
?Kull by Färgen sjö /Se Hultagärde gd Jättaspåret plats öster om Ivås
Kull by Färgesjön Saknas Saknas Saknas Jättastenen flyttblock
Kull by Färgesjön sjö Hultagärde Saknas Saknas backe
Kull Saknas Färgesjön, St:a o. L:a sjöar /Se Hultagärde Saknas Kalvahagen backar
?Kull gd Färgesjön sjö /Se Hultagärde gård Saknas sjö
Kull Saknas *Färgevadsbron bro Hultagärde bebyggelse Kammsjön sjö
Kull gd /Se *Färjevadsbäcken bäck Hultagärde Saknas Kampsjön sjö
Kvinja by Färjeåen Saknas Hultagärde by Kamsjön sjö
Kvinja by Färgeån å Hultagärde by Kamsjöås ås
Kvinja Saknas Färgeån å /Se Hultet Saknas Katteberget mosse
Kvinja by Förbäcksmossen mosse Hylte gård Saknas mosse
Kvinja by Galgbacken skogsmark Saknas torp Kattebjäret berg
Kvinja Saknas Galtabäcken bäck Saknas torpställe Kilan å
Kvinja gdr /Se Galtasjön sjö Hylte by Kilaån å
Kvinja gd /Se Galtasjön sjö Hylte bebyggelse Kilan å
Kvinja by /Se Galtasjön sjö /Se Saknas Saknas Saknas Saknas
Kyrkan Saknas Gamle damm terräng Hylte Saknas Saknas åker
Kyrkan Saknas Gastasumpen terräng Hylte gd Kilaån å
Kåbebor gd Gastasumpmossen mosse Häradsbo bebyggelse Kilaån biflod
Kåbebor Saknas *Gatebackarne berg Häradsbo gård Klubbån å
Kåbebor gd Gatumossen mosse Häradsbo by Klubbaån å
Kåbebor Saknas Getaklippan terräng Häradsbo Saknas Saknas å
Kåbebor gd *Glassboforsen fors Häradsbo gd Klubbån å
Kåbebor gd /Se *Glasjön, se Glassjön sjö Härhult Saknas Knystafors fors?
Kärrshult Saknas Glas sj sjö Härhult by Knystafors Saknas
Kjersilt Saknas Glassjön sjö Härhult gd Knystahall sten
Kärrsilt by /Se Glassjön sjö Härilt Saknas Knystahall
Lerbäckshult Saknas Glassjön sjö Härilt gård Knystahall
Lerbäckshult by Glassjön sjö Saknas Saknas Kollsberget berg
Lerbexilt Saknas Glassjön sjö /Se Härilt Saknas Kolsjön sjö
Lerbäcksilt gdr /Se *Granabacken berg Saknas Saknas Kolsjön sjö
Lopered Saknas *Granbergsmåsen Saknas Häshult Saknas Kongsvekaån å
Lopered Saknas *Granbergs Rimmarne skog Häshult by Kongsvekaån å
Lopered gdr /Se Granevadsån å Saknas Saknas Kragareds Djupasjö sjö
Mjäla by Granevadsån å Saknas Saknas Kragareds örk skog
Mjäla by Gresküfftenn äng Hästeberget torpställe Krickegöl göl
Mjäla by »Greskiifftenn f. äng Hästilt, se 1 Häshult Saknas Kringlamossen mosse
Mjäla by *Grisjön, L. sjö Hästilt bebyggelse Saknas mosse
Mjäla by Grissjön, St. sjö Hästilt gård Kritegöl göl
Mjäla Saknas Grissjön, Lilla sjö Hästilt by Saknas göl
*Miathla Saknas Lilla Girssiö sjö Hästilt Saknas Kroksjön sjö
Mjäla (Yttra o. Övre) Saknas Stora Grissiö sjö Hästilt gd Kroksjön sjö
Mjäla by Grissjön, Stora och Lilla sjöar Högaström »verk» Stora Kroksjön sjö
Mjäla Saknas Gruvsjön sjö Saknas Saknas Saknas Saknas
Mjäla (Yttre o. Övre) byar /Se Gruvsjön el. Grytsjön sjö Högaström lht Kroksjön, Stora sjö
Mjäla (Övre o. Yttre) byar /Se Grytaberget berg Högsnäs gd St. Krok sjön sjö
Mjäla Yttre o. Övre byar /Se Grytsjömossen mosse Högsnäs bebyggelse Store Kroksjö sjö
Mjälahult Saknas Grytsjön sjö Saknas Saknas Kroksjön, Stora sjö
Mjälahult Saknas Grytsjön el. Gruvsjön sjö Högsnäs by Kroksjön, Stora sjö
Mjälahult by /Se Grytsjön el. Gruvsjön sjö Höksnäs by Krokåker åker
Mjälahult by /Se Grytsjön sjö Högsnäs Saknas Saknas åker
Mjöhult Saknas *Gråsten gränsmärke Saknas gård Saknas mosse
Mjöhult gd *Gråsten gränssten Iboholm gård Saknas mosse
Mjöhult Saknas *Gråsten gränsmärke Ivebro by Kråkabäcken bäck
Mjöhult by /Se *Gråsten sten och gränsmärke Ivebro by Saknas bäck
Mjöhult by /Se *Gräingaåsen höjd Ivebro gård Kungsstallet Saknas
Mjöhult by /Se *Gräingåsen höjd Saknas Saknas Kvarnabäcken bäck
Mjöhult gd /Se Gräsberget berg Ifvebro bebyggelse Saknas bäck
»Moën» Saknas Gräs gjöl vatten Ivebro Saknas Saknas sjö
Mosilt Saknas Gräsgölen sjö Ivebro gd Kyrkeledssjön sjö
Mosilt by *Grässjö måsse Saknas Iveholm förr torp Saknas sjö
Mosilt Saknas Stora Gressiön sjö Ivås gård Kyrkeledssjön sjö
Mosilt Saknas *Gräsåsarne berg Ifås(a) by Kyrkeledsjön sjö
Mosilt by /Se Gröne sjö Saknas Ifås bebyggelse Kyrkeledsåkern åker
Munkabol Saknas Grönesjön sjö Saknas Saknas Saknas åker
Munkabol Saknas *Grösberg? bergsparti Ivås Saknas Kyrkåker åker
Munkabol by /Se *Grösberg höjd Ivås gd Saknas åker
Munkabol by /Se *Grötberg? bergsparti Jansalyckan förr torp Käringaråsen kärr
Munkabol gd /Se Gåmossen mosse Saknas gård Saknas kärr
?Myrilt by Gölarna gölar Jerusalem gård Kärrgölen sjö
Myrilt gd Göhlen vatten Kallarp by Kärregölen göl
Myrhult Saknas Gölen sjö Kallarp bebyggelse Kölnesjö mader mader
Mysilt Saknas Gölen sjö Saknas Saknas Kölnesjön, Lilla sjö
Myrilt by /Se Gölen sjö Kallarp bebyggelse Kölnesjön, Stora sjö
Mårenäs by Gölen sjö Kallarp by Kölnesjön sjö
Mörtekull Saknas Gölen sjö Kallarp Saknas Laduåker åker
Mörtekull gård el. by Göhlsbackar berg Killingshult gd Saknas åker
Mörtekull Saknas Haborre Kulle berg Killingshult bebyggelse Lillahult skog
Mörtekull gd /Se Habrakull kulle Saknas Saknas Lilläng äng
*Norbeck weger Saknas Habbrakull terräng Killingshult by Lillön holme
Nyebro sågverk m. bro Habbrakull kulle /Se Killingshult Saknas Linsåker åker
Nyebro by *Hagabackarne berg Kittehallar gård Saknas åker
»Olle» Saknas Hagamossen mosse Saknas gård Saknas äng
*Olsütt Saknas Hagasjömossen mosse Kittestuga torp Lintet nu skog
»Paarekelseboe» Saknas Hagasjön sjö Saknas torp Lommagölen göl
Prästgården Saknas Hagasjön sjö Klockaregården gård Lommagölen göl
Prästgården Saknas Hagasjön sjö Kobbebor gård Lommamossen mosse
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Hagasjön sjö Kobbol, se Kåbebor Saknas Långasjö sjö
Ramnås gd Hagasjön sjö Kongsveka se 1 Kungsveka Saknas Långasjön sjö
Ramnås Saknas Hagasjön sjö Kongsveka gd Långasjön sjö
Ramnås Saknas Hagasjön sjö Saknas Saknas Saknas Saknas
Ramnås by Hagesjön sjö Kongsveka Saknas Långasjön sjö
Ramnås by Hagesiön sjö Kongsveka gård Långasjön, Norra sjö
Ramnås gd /Se Halaberg berg Kongsveka Saknas Långebacke backe
Ramnås by /Se *Halaberg Saknas Kroneslätt bebyggelse Saknas backe
Ramnås gd /Se Halarna höjd Kråkegård gd Långryen avrösningsjord
Ry Saknas Halarna berg Kråkegård bebyggelse Långön »näs»
Ry by /Se Halarna berg o. triangelpunkt Kråkegård by Maderna sankmarker
Rydö krgd (bruk) Halarna triangelpunkt Saknas Saknas Mesebäcken bäck
Rydö hg *Halavägen väg Kråkegård Saknas Midsundet sund
Ry Saknas *Hallaberg höjd Kull Saknas Mjäla sjön sjö
Ryssbol Saknas Hallavadet vad(?) Kull bebyggelse Mjälasjön sjö
Ryssbol gd Hallingaryen skogshöjd /Se Kull gård Mjälasjön sjö
Ryssbol Saknas *Hallvedsmåsen Saknas Saknas Saknas Mjölaån å
Ryssbol gd /Se Hanebro vägövgång Kull by Saknas kulle
Ryssbol gd /Se *Hanebron bro Kungsveka Saknas Saknas kulle
Ryssbol gd /Se *Hanebäcken bäck Kungsveka by Saknas mosse
Rävsbo Saknas Hanebäck utlopp Saknas torp Saknas mosse
Rävsbo Saknas *Hanebäcken biå Kvarnatorpet torpställe Märkeshall sten
Rävsbo by /Se Hasjön, N. sjö Kvinja bebyggelse Saknas sten
Rönskog Saknas Hasjön sjö Kvinja bebyggelse Nabben ställe
Rönnskog by *Hafsjömåsen Saknas Kvinja bebyggelse Nissastigen Saknas
Rönnskog, Övre Saknas Heraholm ö Kvinja Saknas Nissastigen landsväg
Rönnskog, Yttre Saknas Hinnakull berg o. triangelpunkt Saknas Saknas Nord sj. sjö
Rönnskog by /Se Hinnekullabro vägög. Kvinja by Nordsjön sjö
Rönnskog by /Se *Hinnakullbron bro Kvinja by Nordsjön sjö
Sandsilt Saknas *Hjortaskallen höjd Kvinja by Saknas sjö
Sandsilt Saknas *Hjortaskallen berg? Kvinja Saknas Nordsjön sjö
Sandsilt by /Se Hjortavad vadställe? Kvinja by Norrebäck bäck
?Saxebol by *Hjortonmåsse Saknas Kyrkeledet avs. Norrsjön sjö
Saxebol Saknas *Hagsberg berg Kyrkoledet torp Norrsjön f.d. sjö
Saxebol Saknas *Hola måssen mosse Kyrkeledet Saknas Näversjöbäcken bäck
Saxebol gdr /Se Holken sjö Saknas Saknas Näversjön sjö
Saxebol gdr /Se *Holmen holme Saknas Saknas Saknas sjö
Saxebol gd /Se »holmstene» riksgränsmärke Kåbebor bebyggelse Nävesjön sjö
Saxebol gd /Se *Holmsten gränsmärke /Se Kåbebor gd Näversjön sjö
Sjögård Saknas »holmstene» gränsmärke /Se Kåbebor Saknas Nödjemossgölen göl
Sjögård gd *Horsbeckz berg Kåbebor by Saknas kulle
Sjögård Saknas Hull ager åker Saknas gård Pengakullen kulle
Sjögård gd /Se »Hullager f. åker Saknas gård Saknas äng o. åker
Skarboalt Saknas Hultagärde berg o triangelpunkt Saknas torp Piglipen äng och åker
Skarboalt Saknas Hultaklippan berg Saknas Saknas Pilabäcken bäck
Skarboalt gd /Se Hultudden udde Kärrshult gd Pilabäcken bäck
Skattegård Saknas Hultudden udde Kjersilt bebyggelse Pilabäcken bäck
Skattegård Saknas Hultudden udde Saknas Saknas Pilagölen göl
Skattegård by /Se *Humble måsse kärr Saknas Kärrshult Saknas Pilagölen göl
Skogen Saknas Hunnaflymossen mosse Kärrshult by Porssjön sjö
Skogen Saknas Husabackarna bergssluttning Saknas by Porssjön sjö
Skogen gd /Se Hyltan terräng Kärrsilt, se 1 Kärrshult Saknas Porssjöåsen triangelpunkt
Skravelsbo Saknas *Hågsberg berg? Kärrsilt Saknas Porssjöås höjd
Skravelsbo gd *Hålabäcken Saknas Landsgärdet hmd Prästasjön sjö
Skravelsbo Saknas Hålabäcken bäck Lerbäckshult Saknas Saknas sjö
Skravelsbo by /Se Hållsrÿbäck vatten Lerbäcksilt, se 1 Lerbäckshult Saknas Prästasjö sjö
Snapparp Saknas Hållsrydsbäcken bäck Lerbexilt bebyggelse Prästasjön Saknas
Snapparp Saknas Hålsjön sjö Saknas Saknas Prästasjön sjö
Snapparp gd /Se *Håstsko Bränningarne berg Lerbäckshult by Prästasjön sjö
Steningsbo Saknas Hägnen terräng Lerbäckshult gd Pågölen göl
Steningsbo Saknas Hägnön, Stora och Lilla öar Lerbäckshult gård Pågölsmossen mosse
Steningsbo by /Se Hägnön, Lilla ö Lerbäcksilt Saknas Saknas berg
?Steningeboda by Hägnön, Stora ö Lopered bebyggelse Ramnåsaberget höjd
Stensebo Saknas Hällbergsmossen mosse Lopered gård Saknas beteshage
Stensebo by Hällemossen mosse Saknas Saknas Roelyckan beteshage
Stensebo Saknas Hällåsen ås Lopered by Romasjön sjö
Stensebo gd /Se *Händesås? Saknas Lopered Saknas Rommasjön sjö
*Thommeralt Saknas Häradssjön sjö Lopered gd Rosjön sjö
*Tommarp försv. gd Häradssjön sjö /Se Saknas Saknas Saknas Saknas
Thorup (?) by Hässjömossen mosse Saknas torpställe Stora o Lilla Ro sjön sjöar
*Tommarp försv. gd Hässjön sjö Lyderstorpet torpställe Rosjön, Lilla sjö
»Tommeruppgierde» Saknas *Hästeråsa måsse Saknas Saknas Saknas Rosjön, Lilla sjö
Tomarp f. gd Hästsjön sjö Mjäla bebyggelse Rosjön, Stora sjö
»Thomerup» Saknas Häfsjön Saknas Mjäla bebyggelse Rosjön, Stora sjö
?Thommerup Saknas Hävsjöbäcken Saknas Mjäla bebyggelse Rumporna skogsdunge
Tomarp gd /Se Hästerås mosse /Se Saknas Saknas Saknas skogsdunge
?Thommeralt gd *Höga måssen mosse Mjäla by Rydabäcken bäck
Torlabo Saknas *Lille Höghulta måsse Saknas Mjäla by Ryggagölen göl
Torlabo Saknas *Store Höghulta måsse Saknas Mjäla Saknas Ryggagölen göl
Torlabo gd /Se Höghultet berg Mjälahult gd Ryggarna skogsdunge
Torup by *Högsberg höjd Mjälahult bebyggelse Saknas skogsdunge
Torup by *Högsbärg berg Saknas Saknas Ryggarna väg
Torup by *Högsberg höjd Mjälahult by Rävaberg triangelpunkt
Torup by *Högseberg höjd Mjälahult by Rävåker åker
Torup by och sn *Högseberg berg Mjälahult Saknas Saknas åker
Torup by och sn *Högsberg höjd och gränsmärke Mjöhult by Rönnekärr kärr
Torup by och sn Högsjöberg berg /Se Mjöhult gård Saknas kärr
Torup by Högsjöberg berg /Se Mjöhult by Rörås källa
Torup by Högsjöberg berg Mjöhult Saknas Saknas källa
Torup by »hoxabergh» gränsmärke Mjöhult Saknas Saknas Saknas
Torup by Högsiöbergh gränsmärke Mjöhult bebyggelse Sandsjön sjö
Torup by Högsjöberg berg /Se Saknas Saknas Sandsjön sjö
Torup förr gd Högsjön sjö Saknas Saknas Sandsjön sjö
Torup by Högsjön sjö Mjöhult by Sandsjön sjö
Torup by Högsjön sjö Mjöhult gd Sandsjöån å
Torup förr gård Högsjön sjö Moshult Saknas Sandsjöån å
Torup förr gd Högsjön sjö Moshult Saknas Savbäcken bäck
Torup by Högsjön sjö /Se Mosilt, se 1-2 Moshult Saknas Savtorpaån del av Kongsvekaån
*Torup Saknas *Høgsyo rør försvunnet gränsrör /Se Mosilts kvarn och såg, se 3 Moshult Saknas Sjöamossen mosse
Torup förr by Högåsen ås Mosilt by Sjöasjön sjö
Torup förr by Högömossen mosse Mosilt by Sjögårdssjön sjö
Torup Saknas Högöhn ö Saknas Saknas Sjögårdssjön sjö
Torup sn o. by *Högö f.d. holme Mosilt bebyggelse Sjögårdssjö sjö
Torup gd /Se *Högön f.d. holme Mosilt bebyggelse Saknas Saknas
Tovared by /Se Högön höjd Mosilt Saknas Sjögårdssjön sjö
Tranabo Saknas Höstaseget mosse Munkabol gd Sjömossen mosse
Tranabo gd Ilasjön sjö Munkabohl bebyggelse Saknas mosse
Tranabo Saknas Ivebro landsvägsbro Saknas Saknas Sjön = Sjögårdssjön sjö
Tranabo by /Se Ivehög hög Munkabol by Skallberg berg
Tågabo Saknas Ivehög hög Munkabol Saknas Skallberg triangelpunkt
Tågabo Saknas Ivehögen kulle med gravhög Myrhult Saknas Skallåsen skogsås
Tågabo gd:ar /Se Ivehögen kulle med gravhög /Se Myrhult by Skallåsen skogsås
Tågabo gdr /Se Ivehögen kulle /Se Myrilt bebyggelse Skallåsen bergshöjd
Tågared Saknas *Ifwemåssen mosse Myrilt gård Saknas Saknas
Tågared by Ivesjön sjö Myrilt Saknas Skallåsen skogsås
Tågared Saknas Ivesjön sjö /Se Myrilt gd Skasjön sjö
Tågared by /Se Ivesjön sjö /Se Mörtekull gd Skasjön sjö
Ukull Saknas Ivesjön sjö /Se Mörtekull bebyggelse Skasjön sjö
Ukull Saknas Ivesjön sjö /Se Saknas Saknas Skifteboån å
Ukull (el. Uvekull) by /Se Ivesjön sjö /Se Mörtekull by Skinnälingafloarna gölar
Ukull gd /Se Ivesjön sjö /Se Mörtekull by Saknas gölar
Unathla, se Mjäla by Iffne engenn äng Mörtekull Saknas Skinnälingakärren mosse
Urilt gd *Iffne engenn f. äng Saknas gård Saknas mosse
Urilt Saknas Jons mosse mosse Nora-Bökås förr hmd Skoglyckan skogsmark
Urilt gd *Järnebo måsse Saknas Nyebro avs. Skohagen förr skogstrakt
Urilt Saknas Jättastenen sten Nyebro bebyggelse Skrivsjöbäcken bäck
Urilt gd /Se *Jättegrav föremål Saknas Saknas Skrivsjön sjö
Urilt gd /Se *Norre Jöla måsen Saknas Nybro lägenheter Skrivsjön sjö
Uvekull (el. Ukull) by /Se *Kabberedkullen gränshöjd Nyebro Saknas Skräppsjön sjö
Varvhult Saknas *Kabbarekulle höjd? och gränsmärke Nyäng försv. torp Skräppsjön sjö
Varvhult gd *Kabbere Kulla råsten Saknas torp Saknas skogsmark
Varvhult Saknas *Kaberkulle höjd Saknas torpställe Skärkens Saknas
Varvhult gd /Se *Kaberkulla gråsten höjd Plönninge bebyggelse Skärsjöberget berg
?Wisrochetol kvarn /Se *Kalamosse mosse Porten försv. torp Skärsjöbäcken bäck
Våcknared Saknas *Kalarpe mosse myr Prästgården Saknas Skärsjö mader mader
Våcknared by Kallehauffuenn Saknas Prästagården Saknas Skärsjön sjö
Våcknared Saknas *Kallehauffuen f. kalvhage Prästgården Saknas Skärsjön sjö
Våknared by *Kallemosse myr Prästgården gård Skärsjön sjö
Våcknared by /Se *Kallemosse mosse Saknas Saknas Skärsjön sjö
Ylasryd Saknas Kam-sjön Saknas Ramnås bebyggelse Slien å
Ylaxered Saknas Kammsjön sjö Saknas Saknas Slisjöhult bokhult
Ylaxered gd /Se Kammsjön sjö /Se Ramnås by Slisjön sjö
Ynnabo Saknas *Karls Källa vatten Ramnås gård Slisjön sjö
Ynnabo Saknas Karl XI:s källa källa Ramnås Saknas Saknas Saknas
Ynnabo by /Se Karlkällebäck bäck Ramnås gd Slisjön sjö
»Yttragård» Saknas *Karsjökälla gränsmärke Saknas torp Slisjön sjö
?Ågård by *Karsjökälla gränsmärke Robackarna torp Slisjön sjö
Ågård Saknas *Karsjökälla källa Ry bebyggelse Småsjöarna sjöar
Ågård gd »karssökiella» källa Ry gård Snokamosse mosse
Ågård Saknas Kattgölamossen mosse Ry Saknas Snoke Mosse mosse
Ågård by /Se Kattgölen tjärn Ryastugan gård Saknas Saknas
Ögärdet Saknas Kavelbron bro Saknas gård Snoka mosse mosse
Ögärdet gd /Se Kierlings agir åker Ryastugan lht Snokamosse mosse
Ögärdet gd /Se *Kierlingis agir f. åker Rydan försv. torp Solahöjd ättehög?
Öllsjö by Kilan å Ryde torp Saknas plats på ägor
Öllsjö by Kilan å Saknas Saknas Solahöjd Saknas
Öllsjö, Ötelsryd Saknas Kila ån åutlopp Rydhem lht Solhög skattegårdar
Öllsjö Saknas Kilaån biå Rydö Saknas Spisabacken backe
*Olsilt? Saknas Kila ån å Rydö, se 1 Ry Saknas Saknas backe
Öllsjö Saknas *Kihla åen Saknas Rydö gård Saknas backe
Öllsjö by /Se Kilaån å Rydö hrgd Saknas backe
Öllsjö gd /Se Kilaån å Saknas Saknas Saknas mosse
?Örsten gård Kilaån å Ryssbohl bebyggelse Saknas mosse
Örsten Saknas *Kilebro ?bro Saknas Saknas Stampekärren kärr
Örsten Saknas ?Kilebro bro Ryssbol gård Saknas kärr
Örsten gd /Se Kilebro bro Ryssbol gård Stenlyckan beteshage
Øthelsryth, se Öllsjö by Kinderöds eng äng Ryssbol Saknas Stenlyckan åker o. äng
Övregård Saknas Kinnare åh, se Kilaån Saknas Ryssbol gd Saknas beteshage
Övregård gd Kinnarydsån se Kilaån Saknas Rävsbo gd Stensjön sjö
Övregård by *Kirckens eng f. äng Räfsbo bebyggelse Stensjön sjö
Övregård Saknas Kjölnesjö, L. skogen Saknas Saknas Saknas sjö
Övregård gd /Se Stora Kjölnesjö Saknas Räfsbo by Stensjön sjö
  Klobi ager oc Klobi äng Saknas Rävsbo Saknas Stensåker åker
  Klockberget berg Saknas torp Saknas åker
  Kloffuohall gränsmärke Saknas torpställe Stora åker åker
  »kloffuohall» gränsmärke Rönnskog by Saknas åker
  Klubager åker Saknas Saknas Store mosse mosse
  *Klub ager f. åker Rönskog Saknas Saknas mosse
  Klub engh äng Rönskog Saknas Storön holme
  *Klub engh f. äng Rönskog by Stutahagen backmark
  Klubbån å Rönnskog Saknas Saknas backmark
  Klubbån å Saknas Saknas Saknas bäck
  Klubbån å Sandshult Saknas Sundvad bäck
  Klubbån å Sandsilt, se 1 Sandshult Saknas Svartesjön sjö
  Klubbån å Sandsilt bebyggelse Svartesjön sjö
  Klubbån å Sandshult by Svartesjön sjö
  Klubbån å Sandsilt gd Svartesjön sjö
  Klubbån å Sandsilt Saknas Svartesjön sjö
  Klöfshall berg Sandsilt gd Svartesjön sjö
  *Klövshall berg Saxebol gd Svarvarebacken skog
  *Klövshalsfors fors Saxebol by Svinö ö
  *Klövehallsfors fors Saxebohl bebyggelse Saknas skogtäckt
  Knallåsen ås Saknas Saknas Sågdammen damm
  *Knipehall gränsmärke Saxebol Saknas Sågdammen förr damm
  *Knistefors fors Sjöbo Saknas Sänkaåker åker
  *Knistefors fors Saknas Saknas Saknas åker
  *Knistefors fors Sjöbo gård Tidemans holme holme
  Knistefors fors Sjöbo gd Tjugan åker
  *Knisteforsen fors Sjöens förr torp Tjuvarör stenrös
  *Knistehall lägenhet el höjd Sjögård Saknas Saknas stenrör
  *Knisthall trol, höjd Sjögård gård Tonad land åker
  *Knistahall råsten Sjögård bebyggelse Saknas åker
  Knistehall höjd Sjögård Saknas Tossegölen göl
  *Knistahall höjd Sjögård bebyggelse Tossegölen göl
  *Knistahall höjd Saknas Saknas Tranefloe kärr
  Knystaforss Saknas Sjögård gd Saknas kärr
  Knystafors fors Skarboalt gd Trekanten höjd
  Knystafors fors Saknas Saknas Tvättsjön sjö
  Knystafors fors Skarboalt bebyggelse Tvättsjön sjö
  Knysteforss vattenfall Skarboalt by Ugglehultet skogsdunge
  Knystehall gränsmärke Skarboalt Saknas Saknas skogsdunge
  +Knystehall gränsmärke Skattegård gd Ugglehultet hult
  Knystehall gränsmärke Skattagård by Vannbrogölen göl
  Knystahall stor sten Saknas Saknas Vannsjön sjö
  Knystahall höjd Skattegård bebyggelse Saknas mosse
  Knystahall gränsmärke Skattegård Saknas Vargåmossen mosse
  »Knÿstahall berg Saknas torp Vattenbrogölen sjö
  knysta haldtt gränsmärke /Se Saknas torp Välarna vad förr, nu bro
  *Koberg höjd Skogen gd Välarna Saknas
  *Kobeckulle bergf Saknas Saknas Välarna sjöar
  *Koberg mosse myr Skogen by Välarna Saknas
  Kohlse sjö Saknas Skogen bebyggelse Välasjön sjö
  Kollsberget berg Skogen Saknas Saknas Saknas
  Kolsjön sjö Skogtorpet torpställe Välasjön sjö
  Kongsvekaån å Saknas torpställe Väremossen mosse
  Kongsvekaån å Saknas torp Saknas mosse
  Kongsvekaån å Skravelsbo Saknas Ylasrydssjön sjö
  Kongsvekaån å Skravelsbo gård Ylasrydsjön sjö
  Korss egre åkrar Skrafvelsbo bebyggelse Ynnabo hägne skog
  *Korss egre f. åkrar Skravelsbo by Åkroken krök av Slien
  *Krabberekulle höjd Saknas Saknas Åsarna berg
  *Krabberekulle höjd Skravelsbo gd Åsen ås
  Kragareds Dungarne skogstr. Saknas torp Åskullarna berg
  Kragareds örk skogsområde Skärk-Johans gård Ärlingasjön sjö
  Krakare ark skog Saknas gård Ällingesjön, Stora sjö
  *Krakaresjön, se Kroksjön, St. sjö Saknas Saknas Ällingesjön, Lilla sjö
  Krakaresjön, se Kroksjön, Stora sjö Sköttedalen t. Ällingesjön, Stora sjö
  Krigsberget berg Snapparp by Saknas sjö
  *Kringle måsse mosse Saknas Saknas Ängasjön sjö
  Kringlamossen mosse Snapparp bebyggelse Ängasjön sjö
  *Krogsjön sjö Snapparp gård Ögärds skalle berg
  *Krogsiökärr kärr Snapparp Saknas Örken skogs- och bergstrakt
  Kroksjö Saknas Snapparp gd Saknas skogsträcka
  Kroksjön sjö Snippen lht Örken skog
  St. Kroksjön sjö Steningsbo bebyggelse Örken skogssträcka
  St. Kroksjön sjö Steningsbo by Örken skog
  Kroksjön, St sjö Steningsbo Saknas Örken skog
  Kroksjön, Stora sjö Steningsbo gd Saknas Saknas
  Kroksjön St sjö Stensebo gård Klubban å
  Stora Kroksjön sjö Saknas Saknas Knystahall gränsmärke
  Kroksjön, St sjö Stensbo by Kärråker åker
  Kroksjön. St sjö Stensebo by Oset Sandsjöåns utlopp
  Stora Kroksjön sjö Stensebo by Remmen terräng
  Kroksjön, stora sjö Saknas Saknas Sandsjöån å
  Kråksjön, se Kroksjön, St. sjö Stensebo bebyggelse Skogåker åker
  *Krösakullen kulle Stensebo Saknas Trinngårdsåker åker
  Krösenakullsmossen mosse Stensebo gd  
  Kullbergh berg Tallbacken, se 7 Fröslida Saknas  
  *Kulsberg höjd Saknas Saknas  
  *Kullsberg berg Saknas gård  
  Kongs-Källan källa Tomarpafjärding del av förs.  
  Kungskällan källa? Saknas Saknas  
  »Kongsteenröse Saknas Tomarpa rote del av sn  
  Kungsten klippblock Torlabo gd  
  Kungsten gränsmärke Saknas Saknas  
  Kungsten gränsmärke Torlabo bebyggelse  
  Kungsten gränsmärke Torlabo by  
  *Kongssten gränssten Torlabo Saknas  
  Kungsten gränsmärke /Se Torlatorpet torpställe  
  Kungsvekaån å /Se Saknas Saknas  
  Kvarnabäcken bäck Saknas torpställe  
  Kvarnabäcken bäck Saknas Saknas  
  Kvarnabäcken bäck Saknas Saknas  
  Kvarnamossen mosse Torstens hög torpställe  
  Kylebro, se Kilebro bro Torup by o. sn  
  Kylesjömaden sankmark Torups stn. Saknas  
  Saknas sjön Saknas Saknas  
  Kyrkeledsjön sjö Tranabo gård  
  Kiägglefors fors Tranabo Saknas  
  *Käglefors fors Tranabo by  
  *Kägglefors fors Tranabo Saknas  
  *Käglefors fors Tranabo gd  
  *Kägleforsen fors Trekanten lht  
  Källmossen mosse Trälleborg gård  
  Källsjön, Lilla sjö Saknas Saknas  
  Källsjön, Stora sjö Trälleborg förr torp  
  *Kärneberg höjd Trälåsen torpställe  
  Stora Kärrgöl vatten Saknas Saknas  
  *Stora Kärrgöl vatten Tågabo by  
  Kärrgölen sjö Tågabo by  
  »Kärringa måssen Saknas Tågabo bebyggelse  
  *Lahalte å å Tågabo bebyggelse  
  *Lahalteå å Saknas Saknas  
  Nedre lang agir, Øffre lang agir åkrar Tågabo Saknas  
  *Lang agir, Nedre och Øffre f. åkrar Tågabo by  
  Liill ager åker Tågabo Saknas  
  *Liill ager f. åker Tågared gd  
  Lilla hult terräng Tågared bebyggelse  
  *Lillehagsjön sjö Saknas Saknas  
  *Lillkärr Saknas Tågared by  
  Lillån å Tågared Saknas  
  Lillån å Ukull gd  
  Lillön ö Ufkull by  
  Lillön ö Ukull bebyggelse  
  lindeström gränsmärke Saknas Saknas  
  Lindeström ström Ukull by  
  Lindeström gränsmärke Ukull Saknas  
  lindeström gränsmärke /Se Urhult Saknas  
  *lindhollmen ö Urilt, se 1 Urhult Saknas  
  *Lindholmen holme Urilt gård  
  *Linnesberg höjd Urilt by  
  *Linnesberg berg? Urilt bebyggelse  
  Linneström gränsmärke Saknas Saknas  
  Linneströma vatten Urilt Saknas  
  *Linnesströmmen ström Urilt lht  
  Linneviken vik Urilt gd  
  Linneviken vik Varvhult Saknas  
  Linneviken vik Varvhult gård  
  Liungfors v. Saknas Saknas  
  *Ljungfors fors Varvhult by  
  *Ljungforsen fors Hvarfhult bebyggelse  
  *L(ju)ngfors fors Saknas Saknas  
  *Ljungforsen fors Varvhult gd  
  *Ljusholmen holme Vattenfallet, se 8 Fröslida Saknas  
  *Ljusholmen holme Våcknared Saknas  
  Lobebäck vatten Våknared by  
  *Lobebäck bäck Våcknared bebyggelse  
  *Lobemosse myr Våcknared gård  
  Lobemåse mosse Våcknared gd  
  Lommagölen göl Västeränga bebyggelse  
  Lommagölen göl Ylaxered gd  
  Lommagölen siö Ylaxered bebyggelse  
  Lommagölen tjärn Saknas Saknas  
  Lommamossen mosse Saknas by  
  *Lopebäcken bäck Ylaxered Saknas  
  *Lopemossen mosse Ynnabo gd  
  Lopemåse Saknas Yrsnabo bebyggelse  
  *Lope(reds)mossen mosse Saknas Saknas  
  *Lopereds skog skogsparti Ynnabo by  
  Lusholm ö Ynnabo Saknas  
  *Lusholmen holme Ågård gård  
  *Lusholmen holme Saknas Saknas  
  *Lyngmåssen mosse Ågård by  
  *Lyngmåssabacken berg Ågård bebyggelse  
  Långa kärret åker Ågård Saknas  
  Långa kärret kärr Ågård gd  
  Långa kärret åker Ålängs fjärding del av sn  
  Långa sjön sjö Saknas Saknas  
  Långa Sjön sjö Äspetorpet försv. torp  
  *Långste Berg Saknas Ögården bebyggelse  
  Långön f.d. ö Ögjerdet bebyggelse  
  Långön näs Ögärdet gd  
  Långö område Ögärdet by  
  Långö terräng Ögärdet by  
  Långö skogsområde Saknas Saknas  
  *Löbromosse mosse Ögärdet Saknas  
  *Löbro mosse myr Öllsjö by  
  *Löbromosse mosse Öllsjö bebyggelse  
  *Löbro mosse myr Öllsjö bebyggelse  
  marthakiældæ riksgränsmärke Öllsjö Saknas  
  Martekälla källa /Se Öllsjö by  
  marthækiældæ källa /Se Saknas Saknas  
  »mart riksgränsmärke Öllsjö Saknas  
  Mesebäcken bäck Öllsjö by  
  *Mjälabron bro Ön Saknas  
  Mjälamon skogsmark Saknas Saknas  
  Miälamåse Saknas Ön by  
  *Mjäla mosse myr Ön lhtr  
  *Mjälamosse mosse Önnabo, se Ynnabo Saknas  
  Mjälasjön sjö Örsten gd  
  Mjälasjön sjö Örsten bebyggelse  
  Mjäla sjön sjö Saknas Saknas  
  *Mjälasjön sjö Örsten gård  
  Mjälasjön sjö Örsten Saknas  
  Mjälasjön sjö Övregård gd  
  Mjälasjön sjö Övregård by  
  Mjälasjön sjö /Se Öfregård bebyggelse  
  Mjälasjön sjö /Se Saknas Saknas  
  Miäkla åh Saknas Övregård Saknas  
  Mjälaån å Saknas Saknas  
  *Mosberg berg Borgen utjord  
  Moshulta klippa berg Fors torp  
  *Muuhlabergzhultet skogstr. Glassbo, Norra o. Södra gdr  
  *Mulabergshultet terrängområde Hästerås utjord  
  *Mulabergshullet höjd Knystahall hus  
  *Mulebergshultet skogsmark Lahult gd  
  *Mulabergshultet skogsm Lintalund gdr  
  *Myskehultet skog Mårenäs by  
  *Myske kärr kärr Risa kvarn kvarn  
  Nabbabäcken bäck Rydö gd  
  Nissan å Rydö bruk del av sn  
  Nissan å Veka gd?  
  Nissan å    
  *Nialsmåssen mosse    
  Norbecks weger Saknas    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön del av Mjälasjön /Se    
  Norrsiöen Saknas    
  Norrsjön sjö    
  *Nytäppet skogtr.    
  Näverbäcken bäck    
  Näversjön sjö    
  Näversjön sjö    
  Nödjemossen mosse    
  Nödjemossgölen sjö    
  Nör ager åker    
  *Nårager f. åker    
  *Oamåsen Saknas    
  Onsängen kyrkoäng    
  *Orma mosse mosse    
  *Osäng äng    
  Oss engenn äng    
  *Oss eng f. äng    
  *Oss engenn f. äng    
  Oxkärrsmossen mosse    
  *Parajölsmåssen mosse    
  Pickelsbohålan sjö    
  Pilabäcken bäck    
  Pilabäcken bäck    
  Pilagölen sjö    
  Pilagölen göl    
  Porssiö sjö    
  Porssjön, Pensjö sjö    
  Porssjön sjö    
  Porssjöåsen berg o triangelpunkt    
  *Pottbacken berg    
  Prÿslÿan bergf    
  *Prislida höjd(er)    
  *Prästesjön sjö    
  Prästasjön sjö    
  Preste-siöen Saknas    
  Präst-sjö Saknas    
  Prästasjön sjö    
  Ramnåsaberget berg    
  Rastamosse mosse    
  Rasta mosse mosse    
  Risö ö    
  Risö ö    
  Risö ö    
  Romasjön sjö    
  Romasjön sjö    
  Rommamossen mosse    
  Rommasjön, Rannesiöh sjö    
  Rommasjön sjö    
  *Ropsjö mosse ö    
  Rosjön, Stora sjö    
  Stora Rosjön Saknas    
  Lilla Rosjön Saknas    
  Rosjön, Stora och Lilla sjöar    
  Stora Rosjön sjö /Se    
  Rundmossen mosse    
  *Rydö holmar holmar    
  »ryltt» gränsmärke /Se    
  Ryggagölen sjö    
  Ryggagölen tjärn    
  Ryggarna skog    
  *Ryssbohlsbacken berg    
  *Ryssbohlshult sk-trakt    
  *Ryssbohlsmåssen mosse    
  Ryttaråsen höjd    
  *Rådgöl vatten    
  Rännesjö sjö    
  Rävaberg berg o triangelpunkt    
  Rävaberg triangelpunkt    
  Rävaberget berg    
  Rävabäcken bäck    
  Rävabäcken bäck    
  Rävabäckshålan mosse    
  Rölassa terräng    
  *Röreäng(?) äng?    
  Store Rörs agir, Lille Rörs agir åkrar    
  *Rörs agir, Store och Lille f. åkrar    
  *Rörås gränsmärke    
  *Rörås Saknas    
  Rörås källa    
  Röråås gränsmärke /Se    
  *Rösandkullen liten höjd    
  Rösiön sjö    
  Rösjön sjö    
  Salingsbäcken bäck    
  *Salleberg höjd    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön gränssjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön Saknas    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö /Se    
  Sandsjön sjö /Se    
  Sandsjön ån, Sandsjön biflod resp. sjö    
  Sandsjön ån Saknas    
  Sandsjöån å    
  Sandsjön Saknas    
  Sandsjöån å /Se    
  Sandsjöån å /Se    
  Sandsjöån å /Se    
  *Sandsjöåns os Saknas /Se    
  Sandssiö ooss gränsmärke    
  Sandsjöos gränsmärke    
  Sandsjö os gränsmärke    
  Sandsjö os gränsmärke    
  *Sandsjöos gränsmärke    
  Sandsio Ooss gränsmärke    
  *Sandssiö ooss utlopp /Se    
  Sandsjöån å /Se    
  Saxebo håla sjö    
  Saxebo håla sjö    
  Saxebo håla sjö    
  *senda ös Sandsjöåns mynning /Se    
  »sendæ os» gränsmärke /Se    
  Sennö öooss gränsmärke    
  Senne Ooss gränsmärke    
  Sikabäcken bäck    
  Sinsjön sjö    
  Siö ager åker    
  *Siö ager f. åker    
  Siöen vid Siögård Kyrkoby    
  Sjögårds Sjön sjö    
  Sjögårdssjön sjö    
  Sjögårdssjön sjö /Se    
  Sjöhålan tjärn    
  Skallberg berg o triangelpunkt    
  Skallberg triangelpunkt    
  Skallen berg    
  Skasjön sjö    
  Skasjön sjö    
  Skavsjön sjö    
  Skavsjön sjö    
  *Skiftebobron bro    
  Skifteboån å    
  Skifteboån å    
  Skifteboån å    
  Skrallsbo bergf    
  *Skralsboli höjd    
  *Skravelsbolid höjd    
  Skrivsjöbäcken bäck    
  Skrivsjön sjö    
  Skrivsjön sjö    
  Skrivsmossen mosse    
  Skräppsjön sjö    
  Skräppsjön sjö    
  Skärkeå å    
  Skärkeå å    
  Skäryön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjöbäcken bäck    
  Slien bäck    
  Slisjön sjö    
  Slisjön sjö    
  *Slättön, St f.d holme    
  Smale eng äng    
  *Smale eng f. äng    
  Småsjöarne Saknas    
  Småsjöarna sjöar    
  Småsiö mosse mosse    
  Snokabäcken bäck    
  Snoke mosse Saknas    
  Snokamosse myr    
  Snoka mosse mosse    
  Snokamosse mosse    
  Snokamosse mosse    
  *Snokasjön sjö    
  Snokasjön sjö    
  *Snärjemåsen Saknas    
  *So-kärret kärr    
  Solhögen hög /Se    
  »Springryggarne Saknas    
  *Spångbro bro    
  Spångbron bro    
  Stassmossen mosse    
  Stenhyltorna terräng    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö /Se    
  *Stenö f.d. holme    
  *Stenö f.d. holme    
  Stickebrokärret skogsparti    
  Stolalyckan betesmarker    
  *Stolpemåsen Saknas    
  Stolpeshögderna berg    
  Stora hult skogsområde    
  Store agir äng    
  *Store agir f. åker    
  *Store måsse Saknas    
  Store mosse mosse    
  *Storsten höjd    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stugumossen mosse    
  Svartesjöbäcken bäck    
  Svartesjön Saknas    
  Svartesjön sjö    
  Svartesjön sjö    
  Svarte sjön Saknas    
  Svartesjön sjö    
  Svartesjön sjö    
  Svartesjön sjö    
  Svartesjön sjö    
  Svedjan terräng    
  Svens vik vik    
  *Svärteflyet Saknas    
  Sågdammen sjö    
  *Sånsjön sjö    
  Sälleberget berg    
  Sännan å /Se    
  *Ternehall gränsmärke?    
  Tidemans holme Saknas    
  Tjyvabacken backe    
  *Tjärnberg gränshöjd    
  Gölen, *Togare giöl vatten    
  Tomtemössbackarna backar    
  Torupp spångh vägövergång    
  *Torups spång förr bro    
  *Torups Spång Saknas    
  *Torups Spångefors fors    
  Tossegölen sjö    
  *Tranabomåsen Saknas    
  *Tranehäll gränsmärke    
  *Trinbermåsen Saknas    
  Tuo barck agre åkrar    
  Tvärmossen mosse    
  *Tvärnekulle höjd    
  *Tvärnekulle höjd    
  Tvättsjön sjö    
  *Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall gränsmärke    
  *Ternehall Saknas    
  *Tärnehall gränsmärke    
  »utrugs kiældæ» riksgränsmärke    
  *Utrugs kiældæ förr källa /Se    
  »utrugs kiældæ» gränsmärke    
  »utrugs næs» riksgränsmärke    
  *Utrugs næs förr näs    
  »utrugs næs» gränsmärke /Se    
  Utryggers källa, se uthrgs kiældæ gränsmärke    
  Utryggers näs, se utrugs næs gränsmärke    
  »wadnä» riksgränsmärke    
  Vadö ö    
  Vannsjön sjö    
  Vannsjön sjö    
  Varggropen fornlämning    
  Vannsjön sjö    
  Vannsjön sjö /Se    
  *Wasslekärret kärr    
  Vattenbrogölen sjö    
  Vattenbrogölen göl    
  Wege engen äng    
  *Wege engen f. äng    
  Visebäcken bäck    
  »withibæe» riksgränsmärke    
  *wraesnæs riksgränsmärke    
  Yamossen mosse    
  Ylasrydssjön sjö    
  Ylasrydsjön sjö    
  Ylasrydssjön sjö    
  Ylasrydssjön sjö /Se    
  Ytterbäcken vattendrag /Se    
  *Åkärrsforsen fors    
  *Ålandsvägen väg    
  Årnaflyet mosse    
  Åsabäcken bäck    
  Älingaberget berg    
  Älingasjön, Lilla sjö    
  Älingasjön, Stora sjö    
  Ällingesjön, Stora och Lilla sjöar    
  Ängamossen mosse    
  Ängsiö sjö    
  Ängasjön sjö    
  Ängasjön sjö    
  Ängasjön sjö    
  Ängatorpet terräng    
  *Äskereds Kulle Saknas    
  Öamossen mosse    
  *Öbro mosse mosse    
  *Örade måsse Saknas    
  Öradesjön sjö    
  Öre sjö Saknas    
  *Örnakulls måsse Saknas    
  Örnnäset näs    
  Örnnäset näs    
  Örnnäset näs    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.