ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tvååkers socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 712 Naturnamn : 141 Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 53
Tvååker sn *Axsten gränssten Tvååker sn Axelskulla höjd
Tvååker sn *Axsten gränssten Tvååkers sn sn Ansekullen kulle
Tvååker sn *Badstugukullen berg Tvååkers sn Axelskulla berg
Tvååker sn *Bagås Berg Saknas Tvååker sn Bergsrevet Saknas
Tvååker sn Bergs rev, N. o. S. grund Tvååker sn Bergsrevet rev
Tvååker sn Björkäng, Lilla terräng Tvååker sn Borrebjär berg
Tvååker sn /Se Björkäng, Stora terräng? Tvååker sn Borråsa bjär höjden
Tvååker sn Borråsabjär berg Tvååker socken Breas udde udde
Tvååker sn *Bratteleohsängh äng Tvååker sn Fårarevet rev
Tvååker sn *Diurebæk bäck Tvååker sn Fårarevet Saknas
Tvååker sn Diurebek (ultra Diurebæk) bäck /Se Tvååker sn Galtabäcksskär skär
Tvååker sn *Djurbäck bäck Tvååker sn Galtabäcksskär skär
Tvååker sn Fårarevet ö Tvååker sn Galten grund
Tvååker sn Fällekulla Berg Saknas Tvååker sn Grytåsen ås
Tvååker sn *Galtabäcks hamn hamn Tvååker socken Gåsakullsbjär höjd
Tvååker sn [Galtabäckshamnen] hamn Tvååker socken Hamnarevet grund
Tvååker sn /Se *Galtabäckshamn hamn Tvååker sn Hamrarna stenig ås
Tvååker sn *Galtabäckshamn vik Tvååkereboa inbyggarbeteckning Holmen näs
Tvååker sn Galtabäckshamn vik bråtaboar inbyggarbeteckning Höråsen berg
Tvååker sn Galtabäcks skär Saknas skinnegaten inbyggarbeteckning Höråsen berg
Tvååker sn Galtabacks skiär Saknas Annelund, se 37 Tvååker Saknas Höråsen berg
Tvååker sn, gård Galtabäcksskär ö Antonesa gd Jättestugan grotta
Tvååker sn Galtabäcksskär halvö Arvids? hmd Korhall berg
Tvååker sn sn Galten Saknas Backen gård i Tvååker Lerjan se Lärjan vik
Tvååker sn *Gamla höbron Saknas Backen gd Lärjan vik
Tvååker sn *Gamle hægheth rågång Bengt-Svens gd Moabäcken bäck
Tvååker sn *Gropamossen mosse Bjärs hmdr Moarna förr sandslätt nu delv. skog
Tvååker sn *Grubbegrav gränssten Bjärs gd Munkagårds sanda förr sandfält, nu skog
Tvååkers sn sn *Grubbegrav gränsmärke Bjärsgård = 1 Fagared Saknas Norde hål inlopp
Tvååker sn *Gyllekroge Saknas Björkäng by Sandabäcken bäck
Tvååker sn *Gyllevad vadställe? Björkäng by Skutesten sten
Tvååkers sn sn ?Gythewath Saknas Björkäng, Lilla gd Skålabjär berg
Tvååker sn *Gythewath Saknas Björkäng, Lilla gd Skålaberg berg
Tvååker sn *Gythewath Saknas Björkäng, Stora gd Skålabjär berg
Tvååker sn Gårosberg, se Höråsen berg Björkäng, Stora gd Skäret = Galtabäcksskär Saknas
Tvååkers sn sn *Gårösberg, se Höråsen bergshöjd Björkängs markelags torvmosse mosse Skärsbäcken bäck
Tvååker sn Hamnarefvet Saknas Björkängs markelags tångallmänning Saknas Smalasudde udde
Tvååker sn *Harpekulle, se Pixsjö höjd Björs Saknas Smedsgårdsås ås
Tvååker sn *Harpekulle berg(?) Björs bebyggelse Strömmen fall
Tvååker sn *Hattasten gränssten /Se Björsgård, se Fagered gd Trollstugan grotta
Tvååker sn *Hattasten gränssten Borås gd Tvååkre gata väg
Tvååker sn Himleån Saknas Borrås Saknas Tvååkers kanal kanal
Tvååker sn Berget Hossåsen Saknas Borrås markelags torvmosse Saknas Tvååkre å kanal
Tvååker sn *gamle hægheth rågång Bosens gård i Ås Törlan å
Tvååker sn *Hægth, Gamble rågång Bosens gd Törlan å
Tvååker sn Saknas Saknas Bosgården bebyggelse Törlan å
Tvååker sn *Hörsiönekeren göl? Bosgården gd Törlan bäck
Tvååker sn Höråsen berg Brogård gd Törlan å
Tvååker sn Höråsen bergshöjd Brogård Saknas Törlebro landsvägsbro
Tvååker sn /Se Höråsen berg Bråten gd Törlebro landsvägsbro
Tvååker sn Höråsen berg o triangelpunkt Bråten Saknas Växabjär höjd
Tvååker sn Höråsen höjd o. triangelpunkt Brännars bebyggelse Värabjär berg
Tvååker sn Jättestugan grotta /Se Brännarens hmd Värabjär berg
Tvååker sn Klevagården ägomark Bäckagården gård i Tvååker  
Tvååker sn /Se Berget Kornhalla Saknas Bäckagården Saknas  
Tvååker sn /Se *Kungsvägen väg Börjes gd  
Tvååker sn /Se *Kyllekroge se Gyllekroge Saknas Esbjörns hmd  
Tvååker sn /Se *Kärne måsse Saknas Esbjörns? gd  
Tvååker sn /Se *Lerbeckis Eger äng Esbjörns hmd  
Tvååker sn /Se *Lerbeckis Eger äng Fagared gd  
Tandem sn /Se *Leerbeckis Lereger f. åker Fagared gd  
?Bierghi gd Lerbäcken bäck Falkagården hmd  
*Bierghi förr gd Lerjan vik Falkagården gd  
Saknas gård *Madekärr kärr? Fastarp by  
Björkäng by ?Merkebeth bäck Fastarp by  
Björkäng by *Merkebeck flod Galtabäck by  
Björkäng by *Merkebech bäck Galtabäck by  
Björkäng, Lilla gd Moabäcken bäck Galtabäck Saknas  
Björkäng by Moabäcken bäck Galtabäck Saknas  
Björkäng, Lilla gd Moarna terräng Gottes hmd  
Björkäng, Stora gd *Munkeled föremål /Se Gotters gd  
Björkäng, Lilla gd *Nordmåsen mosse Gunnagården gård i Ås  
Björkäng, Stora gd Nordre hål inlopp Gunnagården gd  
Björkäng, Lilla Saknas *Norehamn ö? Gyngens gd  
Björkäng, Lilla gd *Norhamn vik? Gåsakull, se 5 Kärragärde Saknas  
Björkäng, Lilla gd *Norhamn hamn Gåsakulla gd  
Björkäng, Stora Saknas *Norrhamn hamn Gåsakulla gd  
Björkäng, Stora gd *Nya bron Saknas Halvbondagärde gd  
Björkäng, Stora gd *Oræ Saknas Halvbondagärde gd  
Björkäng, Stora gd *Pådamossen mosse Hamnplatsen, se 14 Galtabäck Saknas  
Björkäng, Stora gd Sandabäcken bäck Hamra bebyggelse  
?Borreager gd *Sannabron bro Hamra hmd  
Borrås by Sedde, L. halvö Hansa hmd  
Borrås by Sedde, St. halvö Herans hmd  
?Borrås by Skäret Saknas Herarnas gd  
Borrås by /Se Skjäret Saknas Hermanslycke gd  
Borrås gd /Se Smalasudde udde Hermanslycke Saknas  
Borrås gd Smedsgårdsåsen berg o triangelpunkt Hester väderkvarn o. boningshus  
Borrås gd *Småkärrsbron bro Hägared gd  
Borrås gd *Stenevad vadställe Hägared gd  
?Borrås gd *Stora Bautastenen fornminne Högens, se Nerkvarn gd  
Borrås Saknas *Stora bukten Saknas Högens bebyggelse  
Borrås by Strömma damm sjö Jensa gd  
Saknas Saknas Strömmaråsen ås Jeppagården gård i Galtabäck  
Borrås gd Thyrle å /Se Jeppagården hmd  
Borrås gd *Tole å, se Törlan å Jons hmd  
Borrås by Torleån, se Törlan bäck Jydarnas gd  
Borrås gd Torleå å Jydens? hmd  
Borrås by *Torvmossebron bro Järnmölle by  
Borrås gd *Torfmossekullarne berg Järnmölle by  
Borrås gd /Se Trollhålan grotta Järtens hmd  
Brogård by Trollstugan, se Jättestugan grotta Jönsa se Jensa Saknas  
Brogård by *Tvååker bro Saknas Kallens hmd  
Brogård by *Tvååkers bro Saknas Karls hmd  
Brogård gd *Tvååkre bro bro Kaspers-Bengtsa gd  
Brogård by Tvååkers Kanal Saknas Klevagården gård i Tvååker  
Brogård gd Tvååkre å = Tvååkers kanal Saknas Klevagården gd  
Brogård by Tvååkers kanal å /Se Klockaregården bebyggelse  
Brogård gd Tvååkers kanal å Klockargården gd  
Brogård Saknas Tvååkers kanal kanal Kortorkels hmd  
Brogård gd Tvååkers kanal kanal Kroarens hmd  
Brogård gd *Tvååkers skog skog Kullagården gård i Ås  
Brogård by Tylleredsån bäck Kullagården gd  
Brogård gd Tylleredsån bäck /Se Kuragården bebyggelse  
Brogård by Törlan å Kuragården gd  
Brogård gd Törlan å Kuerns? hmd  
Bråten gd Törlan å Kurens gd  
Bråten gd *Thyrle flod Kärragärde gd  
Bråten gd *Thyrle flod Kärragärde Saknas  
Bråten gd Törlan å Kärragärde Saknas  
Bråten gd Törlan bäck Kärragärdes mosse Saknas  
Bråten gd Törlan å Köpsgärde gd  
Saknas Saknas Törlan å Köpsgärde gd  
Saknas Saknas Törlan å Larsa hmd?  
Saknas Saknas Törlan å Larsa hmd  
Saknas Saknas Törlan = Thyrle å /Se Larsa-Börjes? gd  
*Degnne gaarden f.gd Törlan å /Se Larsabörs bebyggelse  
Fagared by *Utros flod Lassa hmd  
Fagared by Utteråsån å Lassa gd  
Fagared gd Utteråsån å Lastos gd  
Fagared gd *Wislebaa jord Lavas gd  
Fagared Saknas *Vrangebek bäck Lavas = 1 Tagebo Saknas  
Fagared gd *Vrangebek bäck Ledsgård gd  
Fagared gd ?Vrangebek Saknas Ledsgård gd  
Fagared gd Wäraberget Saknas Liden gd  
Fagared gd Värabjär höjd Lien hmd  
Fastarp by *Yxnabäcken bäck Lillenilsa bebyggelse  
Fastarp by *Åå ange ängar Lille-Nilsa gd  
Fastarp by *Åänge ängar Lille-Pers hmd  
Fastarp by Ängarna ängsmark Lille-Pears hmd  
Fastarp Saknas Ännare Floden vik Lostus bebyggelse  
Fastarp by   Ludvigs hmd  
Fastarp by   Lunden gård i Tvååker  
Fastarp by   Lunden gd  
Fastarp by   Lögagården gd  
Fastarp by   Lövagård bebyggelse  
Fastarp by   Lövagård = Lögagården Saknas  
Fastarp by   Marsagården gd  
Fastarp by   Masagård bebyggelse  
Fastarp by   Mellomgården bebyggelse  
Fastarp by   Mellomgård gd  
Fastarp by   Mickels bebyggelse  
Fastarp Saknas   Mickels hmd  
Fastarp by   Mossagård Saknas  
Fastarp by   Mossagård gd  
Fastarp by   Mossagården bebyggelse  
Fastarp by   Mossagård gd  
Fastarp by   Mossagården gd  
Fastarp by   Munkagård gd  
Fastarp by   Munkagård gd  
Fastarp by /Se   Munkagårds mosse torvmosse  
Fastathorp, se Fastarp by   Munkamosse avs.  
Galtabäck by   Munkaskog by  
Galtabäck by   Munkaskog by  
Galtabäck by   Mölnarns bebyggelse  
Galtabäck by   Mölnarens gd  
Galtabäck by   Nedergården avs.  
Galtabäck by   Nedergården, se 6 Sik Saknas  
Galtabäck by /Se   Nedreby del av by  
Galtabäck by   Nerkvarn kvarn  
Galtabäck by   Nilsa bebyggelse  
Galtabäck by   Nilsa gd  
Galtabäck by   Nordsocknen Saknas  
Galtabäck by /Se   Nordsocknen Saknas  
Galtabäck Saknas   Ola-Larsgård bebyggelse  
Galtabäck by   Olalarsgård gd  
Galtabäck by   Olsegården bebyggelse  
Galtabäck Saknas   Olsegården gd  
Galtabäck by, folkläger   Pajas hmd  
Galtabäck by   Pajas hmd  
Galtabäck by   Pears hmd  
Galtabäck by, folkläger   Pears-Börjes? gd  
Galtabäck by   Persro, se 38 Tvååker Saknas  
Galtabäck by   Piltens hmd  
Galtabäck by   Pixe bebyggelse  
Galtabäck by, folkläger   Pixe gd  
Galtabäck by, folkläger   Pixsjö nybild. fst  
Galtabäck by   Rosenlund, se 39 Tvååker Saknas  
Galtabäck by   Possgården bebyggelse  
Galtabäck by   Postgården hmd  
Galtabäck by   Prästgården gård i Tvååker  
Galtabäck by   Prästgården gd  
Galtabäck by /Se   Prästhagen äng  
Galtabäck by   Prästhagen äng  
Galtabäck by   Risens gd  
Galtabäck by   Rödlicks hmd  
Galtabäck by   Rönnås gd  
Galtabäck by   Rönnås gd  
Galtabäck by   Saers? hmd  
Galtabäck by   Sammes hmd  
Galtabäck by   Sandhålens? hmd  
Galtabäck by   Sik by  
Galtabäck by   Sik by  
Galtabäck by   Sik Saknas  
Galtabäck by   Skattagården gård i Ås  
Galtabäck by   Skattagården gd  
Galtabäck by /Se   Skinnegata hmd  
Galtabäck by /Se   Skinnegata = 1 Ågård Saknas  
Galtabäck by /Se   Skräddarens gd  
Galtabäck by   Skåningens hmd  
Galtabäck by   Smasens kvarn  
Galtabäck by   Smedsgård gd  
Galtabäck by   Smedsgård gd  
Galtabäck by   Smedängen avs.  
Galtabäck by   Smittens hmd  
Galtabäck by   Smurte gd  
Galtabäck by   Smurte gd  
Galtabäck by   Snickerns hmd  
Galtabäck by   Snickarens gd  
Galtabäck by   Solbacken, se 32 Ås Saknas  
Galtabäck by   Staffens hmd  
Galtabäck by   Staffens gd  
Galtabäck Saknas   Stenen bebyggelse  
Galtabäck by   Stenen gård i Tvååker  
Galtabäck by   Stenens gd  
Saknas Saknas   Store-Börjes hmd  
Galtabäck by   Store sten torp  
Galtabäck by   Store sten torp  
Galtabäck by   Storgården bebyggelse  
Galtabäck by   Strandhem avs.  
Galtabäck by   Strandhem, se 15 Galtabäck Saknas  
Galtabäck by   Strandskog? del av Ledsgård  
Galtabäck gd /Se   Strömma kvarn by  
Getakulla by? /Se   Strömmakvarn Saknas  
Gåsakulla by   Svens-Börjes? gd  
Gåsakulla by   Svensens hmd  
Gåsakulla gd   Sönnersocknen del av sn  
Gåsakulla gd   Sönnersocknen Saknas  
Gåsakulla gd   Tagebo gd  
Gåsakulla gd   Tagebol Saknas  
Gåsakulla by   Tagebol gd  
Gåsakulla gd   Torsegården bebyggelse  
Gåsakulla by   Torsegården hmd  
Gåsakulla gd   Tostes hmd  
Gåsakulla gd /Se   Tostes bebyggelse  
Halvbondagärde gd   Tostes bebyggelse  
Halvbondagärde gd   Tostes? gd  
Halvbondagärde gd   Trulsa hmd  
Halvbondagärde gd   Trulsa gd  
Hermanslycke by   Tvååker Saknas  
Hermanslycke by   Tvååker by  
Hermanslycke gd   Tvååker by  
Hermanslycke gd   Tvååker Saknas  
Hermanslycke Saknas   Tvååker Saknas  
Hermanslycke gd   Tvååker Saknas  
Hermanslycke gd   Tvååker Saknas  
Hermanslycke gd   Tvååker Saknas  
Hermanslycke gd   Tvååker Prästgård, se 19 Tvååker Saknas  
Hester lht med väderkvarn /Se   Tyllered by  
Saknas Saknas   Tångplatsen, se 40 Tvååker Saknas  
Hägared by   Töllered by  
Hägared gd   Utteros Saknas  
Hägared by   Utterås by  
Hägared gd   Utteros by  
Hägared gd   Utteros by  
Hägared Saknas   Vråen by  
Hägared gd   Vråen by  
Hägared gd   Vråen Saknas  
Hägared gd   Vråen by  
Hägared gd   Västergård gd  
Järnmölle by   Ågård gd  
Järnsmölle by   Ågård gd  
Järnmölle by   Ås by  
Järnmölle by   Ås by  
Järnmölle by   Ås Saknas  
Järnmölle by   Ås Saknas  
Järnmölle by   Åslycke bebyggelse  
Järnmölle by   Åslycke hmd  
Järnmölle by   Ännagården gd  
Järnmölle by   Östergård gd  
Järnmölle by   Övreby del av by  
Järnmölle by      
Jernmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle Saknas      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle by      
Järnmölle gdr /Se      
Järnmölle gdar /Se      
Järnmölle gdr /Se      
Järnmölle by /Se      
Järnmölle gd:ar /Se      
Järnmölle gd:ar /Se      
Järnmölle by /Se      
Järnmölle by /Se      
Järnmölle by /Se      
Kullagård gård i Ås      
Kullagård bebyggelse      
Kullagård bebyggelse      
Kullagård gd      
Kullagård gd      
Kullagård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård gd      
Kuragård gd      
Kuragård gd      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kuragård bebyggelse      
Kyrkan kyrka      
Kärragärde by      
Kärragärde by      
Kärragärde by      
Kärragärde by /Se      
Kärragärde gd      
Kärragärde gd      
Kärragärde Saknas      
Kärragärde gd      
Kärragärde gd      
Kärragärde by      
Kärragärde gd      
Kärragärde by      
Kärragärde gd      
*Köp Saknas      
Köp by /Se      
?Köpsgärde by      
Köpsgärde by      
Köpsgärde by      
(?)Köpsgärde by      
?Köpsgärde by      
?Köpsgärde by      
Köpsgärde by      
Köpsgärde by      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde gd      
Köpsgärde by /Se      
Ledsgård by      
Ledsgård by      
Ledsgård gd      
Ledsgård gd      
Ledsgård Saknas      
Ledsgård gd      
Ledsgård gd      
Ledsgård gd      
Ledsgård gd      
Lyttaboll Saknas      
?hijklebol gård      
*Lillebol gård      
*Lillebol gd      
*Lillebol gård      
?litlabool gård      
?Litlabool gd      
*Litlabool gård      
*Litlabool gd      
*Lillebol Saknas      
*Lytlabol, se *Lillebol gård      
Saknas Saknas      
Lunden = 12 Tvååker bebyggelse      
Lövagård = 17 Tvååker bebyggelse      
Lövagård = 17 Tvååker bebyggelse      
Lövagård = 17 Tvååker bebyggelse      
Mossagård, Måsagård by      
Måsagård by      
?Mossagården gd      
Måsagård by      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Måsagård Saknas      
Saknas Saknas      
Mossagård Saknas      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Mossagård bebyggelse      
Mossagård gd      
Mossagård bebyggelse      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Mossagård bebyggelse      
Mossagård gd      
Mossagård gd      
Munkagård by      
Munkagård by      
Munkagård by      
Munkagård by      
Munkagård gd      
Munkagård gd      
Munkagård gd      
Munkagård Saknas      
Munkagård gd      
Munkagård gd      
Munkagård by      
Munkagård gd      
Munkagård by      
Munkagård gd      
?Munkaskog gård      
Munkaskog by, förr län      
Munkaskog by      
Munkaskog f. län, nu by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
?Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog Saknas      
Munkaskog Saknas      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by      
Munkaskog by /Se      
Pixe gd /Se      
Pixsjö gd      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö gd      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Pixsjö bebyggelse      
Prästgården prästgård      
Rönås by      
Rönnås gd      
Rönnås gd      
Rönnås Saknas      
Rönnås gd      
Rönnås gd      
Rönnås gd      
Rönnås gd      
Rönnås gd      
Rönnås gd /Se      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik Saknas      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik by      
Sik by /Se      
Sik by /Se      
Sik gd /Se      
?Skattagården gd      
?Skattagården gd      
?Skidengade gd      
?Skidengade gd      
Smedsgård by      
Smedsgård gd      
Smedsgård by      
Smedsgård gd      
Smedsgård gd      
Smedsgård Saknas      
Smedsgård gd      
Smedsgård gd      
Smedsgård gd      
Smurte by      
Smurte by      
Smurte gd      
Smurte gd      
Smurte Saknas      
Smurte gd      
Smurte gd      
Smurte by      
Smurte gd      
Smurte by      
Smurte gd      
*Stacharleås f. by      
*Statarlaås Saknas      
Strömmakvarn by      
Strömmakvarn gd      
Strömmakvarn by      
Strömma kvarn by      
Strömma kvarn by      
Strömma kvarn by      
Strömma kvarn Saknas      
Strömma kvarn by      
Strömmakvarn by      
Strömmakvarn by      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
*Sullegärde Saknas      
Tagebol by      
Tagebol by      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebo Saknas      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebo gd      
Tagebol gd /Se      
Saknas Saknas      
Tvååker gård, sn      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by?, sn      
Tvååker by?      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by, sn      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker sn      
Tvååker sn      
Tvååker by /Se      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker Saknas      
Tvååker by      
Tvååker Saknas      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by och sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by och sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o. sn      
Tvååker by o sn.      
Tvååker by      
Saknas Saknas      
Tvååker Saknas      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by      
Tvååker by /Se      
Thyrleruth Saknas      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Töllered by      
Töllered by      
Tyllered by      
?Tyllered by /Se      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by      
Tyllered by /Se      
Töllered (Tyllered) by /Se      
Utterås by /Se      
?Utterås by      
Utterås by      
Utteros by      
Utteros by      
Utteros by      
Utterås by      
Utteros by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås Saknas      
Utterås Saknas      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by      
Utterås by /Se      
Utterås gd /Se      
Utterås by /Se      
Utteros by /Se      
Vråen by      
Vråen by      
Vrån by      
Vrån by      
Vråen Saknas      
Vrån by      
Vrån by      
Vrån by      
Vrån by      
Vrån by      
Vrån by      
Vråen gd /Se      
Ågård gd      
Ågård gd      
Ågård gd      
Ågård Saknas      
Ågård gd      
Ågård gd      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by /Se      
Ås by      
?Ås by      
?Ås by      
?Statharelæaas gård      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås Saknas      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Ås by      
Övreby del av Tvååkers by      
Övreby del av Tååkers by      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.