ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Onsala socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 427 Naturnamn : 854 Bebyggelsenamn : 571 Naturnamn : 1094
Onsala sn Adeläget holme Onsala sn sn Onsala socken, naturnamn förteckning
Onsala sn Aleboberg berg Onsala socken, bebyggelsenamn förteckning Onsala socken, sjönamn förteckning
Onsala sn Alltingsbergen berg Onsala socken Adelejet holme
Onsala sn Ambjörnsberg berg Onsala sn Ahlundssik åker
Onsala sn Anåsberget höjd Onsala sn Alekärr äng
Onsala socken Apelås berg Onsala sn Aleviksberg berg
Onsala by och sn Arevik Saknas Onsälingar inbyggarbeteckning Allekulleåkrar åker
Onsala sn *Armön udde? /Se Allekulla gd Allund stenbacke
Onsala sn Arvidsskär skär Allekulla gd Alviksbacke backe
Onsala sn *Asketijnde »skutehamn» Allmänningen gd Ambjörnsberg berg
?Onsala sn Asketunnan vik Anholt lht? Ambjörnsberg berg
Onsala sn Backefiskeberget berg Anneberg avs Amje våle berg
Onsala sn sn Backfiskarudden udde Annedal, se 2 Spekedal bebyggelse Anders Berggrens Hage åker
Onsala sn Balsåhsrör berg Apelhögen gård Apelåsberg berg
Onsala sn Barkheden gärde /Se Apelhögen del av Dannebacka Asklundssik åker
Onsala sn Bassåsberget berg /Se Apelhögen gd Aspebackar backar
Onsala sn Bassåsröset rös Apelröd gårdar Aspehögen höjd
Onsala by och sn Biökholma, se Virkesholmarna ögrupp Apelröd gd Avekrogen äng
Onsala sn Biörckholma, se Boskär(?) ö Apelröd gd Backalyckan åker
Onsala by och sn Biörk-holma, se Virkesholmarna öar Arabien, Sten- stuga Backfiskareudden udde
Onsala sn Björkholmarna, se Virkesholmarna öar Arvidsgården gård Backfiskareudden udde
Onsala sn *Björkholmarna, se Virkesholmarna holmar Arvidsgården gård Backefiskeberget berg
Onsala sn *Björnås berg Arvidsgården gd Backefiskedal utmark
Onsala by och sn Bocken holme Backelyckan lht Backefjäll berg
Onsala sn Bockholmen ö Backalyckan förr stuga, nu villa Backåkern åker
Onsala sn Bockskär holme Backen = 1 Dannebacka bebyggelse Bakåker åker
Onsala sn Bockskär holme Backen = 1 Köpstaden gård Balg, Lilla åker
Onsala sn Bockskär holme Backen gård Banagrund grund
Onsala sn Bockskär holme Backen gård Banagrund grund
Onsala sn Bockskär ö Backen gd Banen grund
Onsala sn Bockskär skär Backen gd Barkheden gärde och mark
Onsala sn Bockskär ö Backen, Lilla lht Barkhedskärr åker
Onsala sn Bolgen mosse Barkekärr hemmansdel Barkhedskärr åker
Onsala sn Bolgen mosse /Se Barkekärr hmd? Barkhedskärr åker
Onsala sn *Borås berg berg Barkholmen gd Barkhedskärr åker
Onsala sn /Se Boskär ö Barkholmen gd Bassås berg berg
Onsala sn /Se Boskär ö Bassås gårdar Bassåsberget berg
Onsala sn /Se Boskär holme Bassås gårdar och små lägenheter Bastaåkrarna åker
Onsala sn /Se *Bratternäs, se Bratterås höjd Bassås by Bergabetet åker
Onsala sn /Se *Bratterås höjd Bassås bebyggelse Bergagärdet gärde
Onsala sn /Se *Bratterås höjd /Se Bassås, Siken bebyggelse Berghagen äng
Onsala sn /Se Brattö, se Hällesö ö Bassås, Siken, se 1 Bassås bebyggelse Bergslyckan åker
Onsala sn /Se Breareberg berg Bassås, Torkelsgården bebyggelse Beteslyckan åker
Onsala sn /Se Bredaberg grund Bassås, Arvid Nilsgården gd Betet äng
Onsala sn /Se Bredaberg grund Bassås, Per Larsgården gd Björnås berg
O(de)nsala sn /Se Bredaberg grund Bassås, Nils Svensgården bebyggelse Björnås berg
Onsala sn /Se Breda gapet sund Bassås bebyggelse Björnåsberg berg
Onsala sn /Se Bredagap sund Bastan förr stuga Björsmosse mosse
Onsala sn /Se *Bremerudd udde Berget gårdar Blekelyckan åker
Apelröd gd *Brogö, se Brokö ö Berget = 1 Lyngås gårdar Blindskärsgrund grund
Apelröd by Brokö ö Berget gårdar Blöten åker
Apelröd by Brokö ö Berget gårdar Bockagärdet gärde
Apelröd gd Brokö ö Berget lht Bockahögen åker
Apelröd Saknas Brokö ö Berget lht Bockalyckan Saknas
Apelröd Saknas Brokö ö Berghem gård Bockholmen holme
Apelröd gd /Se Brokö ö Berghem gd Bockskär skär
Apelröd gd /Se Brokö ö Betet nu stugor Bockskär skär
Backa gård Brokö ö Betet lht Bolgabäcken bäck
Barkholmen gd Brokö ö Björkhagen, se 17 Iserås Saknas Bolgen åker
Barkholmen gd Brokö ö Björmannehög nybildad fastighet Bolgen åker
Saknas Saknas Brokö ö Björmannehög bebyggelse Bolgen åker
Barkholmen Saknas Brokö ö Björmannehög lht Boljen sankmark
Barkholmen el. Porsegården gd /Se Brokö ö Björmannehög gård Bolgen sankmark
?Bassaros Saknas Brokö ö Björmannehög gd Bolgen sankmark
?Bassås by? Brokö ö Björnebo läg. Bondhålan äng
Bassås by *Broman, se Brokö ö Björnmossen avs Boskär skär
Bassås by Bromön, se Brokö ö Björsmosse avs Boskär holme
Bassås by Bronön, se Brokö ö Boeksgården = 1 Rösan gård Boskär holme
Bassås Saknas Bräkorne skär Bockagården gård Boskär holme
Bassås Saknas Brämaudde Saknas Bracken hmd Boskärsrevet rev
Bassås gdr /Se Brändeberg berg Bratterås bebyggelse Brant Tyskkulle berg
Bockagården gd /Se Stora Bränna udde Bratterås lägenheter och villor Bratteråsåkern åker
Bratterås gd Bröckasberget grund /Se Bratterås gd Bratteråsåkrar åkrar
Bratterås gd Brökasberget fiskeplats /Se Bron = 5 Köpstaden bebyggelse Breaberg berg
Bratterås Saknas *Brökö, se Brokö ö Bron bebyggelse Breareberg berg
Bratterås by /Se Bunnkärr sankmark Bron gd Bredaberg grund
Bränna by Buråsberg berg Bräcka gård Bredaberg fiskeplats
Bränna by Bueråsberget berg Bräcka stuga Bredaberg grund
Bränna Saknas Busen fiskeplats /Se Bränna gårdar Breda gap inlopp
Bränna gd /Se Busken fiskeplats /Se Bränna gårdar och avs Breda Gapet inlopp
Buerås by /Se Byggåsberget berg Bränna by Breda Gapet infartsled
Buerås by Bytth ö Brännås lägenhet Bredagap sund
Buerås by Byttholmen ö Brännås lht Bredagapsgrund grund
Buerås Saknas Byttholmen ö Buera hmd Breda kråkor, se Kråkorna skär
Bäcken by Byttholmen ö Buerås by Breda kråkor skär
Bäcken by Byttholmen holme Buerås gård Bredavägsslätt backe
Bäcken Saknas *Börkholm, se Virkesholmarna holmar Buerås by Bredaäng åker
Bäcken Saknas Böttholmen, se Byttholmen ö Bäcken gårdar Bredevälta åker
Bäcken gd /Se Danska kyrkogården fornlämning Bäcken gårdar Bredlyckan åker
Dannebacka by Dasken fiskeplats /Se Bäcken by Bygdlyckan åker
Dannebacka by Draaht, se Hållsundsudde udde Bäcken lht? Bredåkern åker
Dannebacka by *Draget halvö Dalen stuga Bredåkrar åkrar
Dannebacka Saknas *Draget(?) halvö /Se Dannebacka gårdar Brogärdet åker
Dannebacka by /Se *Draget udde Dannebacka gårdar Brokö holme
Dannebacka gd /Se Draget halvö Dannebacka gårdar Brokö ö
*Degnne gaarden f. klockaregård *Draget halvö Dannebacka gårdar o ställen Brokö ö
Ekerna gd Draget halvö Dannebacka by Brokö holme
Ekerna gd Draget halvö Draget bebyggelse Brokö holme
Ekerna Saknas Dragskilen kärr Dragsbacka lht Brunnkärr åker
Ekerna Saknas Dunkelidhög skogsmark Dragsbacka lht Brunnlyckan åker
Ekerna gd /Se *Ekarnes rös rös Dunkelihög lht Brunnskärr åker
Ekerna gd /Se *Ekernesröset rös Duvekulla lht Brunnslyckorna åker
Ekerna gd /Se *Finnabrygga brygga Dukulla gård Brunnsåkrar åkrar
Enen gd *Finnabryggan brygga Duvekulla bebyggelse Brunsmad åker o. äng
?Enen gd Finnasanden utmark /Se Duvkulla lht Brynes kärr gärde
Enen Saknas Finnatorpen åker /Se Ebbagården = 3 Mossen bebyggelse Bråbygget åker
Enen gd /Se Finnkulle kulle /Se Ebbagården gård Bråhygga åker
Finnagården gd Fiolsund sund Ebbagården gd Bräckan backe
Finnagården gd Fjordskär ö Ebbalund lht Bräckebetet utm.
Finnagården Saknas Fjordskär holmar Ekerna bebyggelse Bräckedälden utm.
Finnagården gd /Se Fjordskär holmar Ekerna gård Bräckorna skär
Fjäll(et) el. Lindfjäll gd /Se Fjordskär skär Ekerna gd Bräka, Lilla holme
Gatan gd /Se Fjordskär skär Ekhögen hus Bräkerna holme
Gottskär samhälle Fjordskär skär Ekhögen stuga Brämma Saknas
Gottskär samh. /Se Fjordskär ö Ekhögen lht Brämma udde grund
Gubbekulla gd Fjällen berg Enen gård Brämaudde udde
Gubbekulla gd Fjällröset fornlämning Enen gård Brändamyst damm
Gubbekulla Saknas Fjärehals halvö Enen gd Brännehage åker
Gullekulla gd Fjärehals halvö Enen, Lilla gård Brännehage åker
Gullekulla gd Fjärehals ö Eriksberg stuga Brännevik backe
Gullekulla Saknas Fjärhals näs Finnagården bebyggelse Brännås berg
Gullekulla Saknas Fjärehals halvö Finnagården gård Bröckasberget fiskeplats, grund
*Gaasekil förr köping Fjärhals berg o triangelpunkt Finnagården gd Bröckas rös rös ås
*Gåsekil f. köping Fjärhals berg m triangelpunkt Fjordhem, se 3 Kråkekärr Saknas Bubacka utmark
*Gåsekil f. köping Fjärehals strandområde Fjordskär fyrinrättning Buerna åkrar
*Gåsekil Saknas Fjärehals näs /Se Forsbäck gård Buerna åker
*Gåsekil förr köping Fjärehalsholme ö Forsbäck hmd Bukten åker
*Gåsekil f. köping *Fjärhalsholmen ö Friaberg, se 2 Liden bebyggelse Bukulle berg
*Gåsekil f. köping Fjärehalssten grund /Se Gatan gård Bukullemader slätt
*Gåsekil f. köping Fjärhällsdahl strand Gatan bebyggelse Bumossen intag
Gåsekil förr stad Fjärskogen skog Gatan gd Busen fiskeplats, utgrund
Gåsekil = Gottskär? Saknas Fjärskogen skog Godhem lht Busken fiskeplats, grund
*Gåsekil f. köping Fjärskogen skog /Se Godhem hmd Buskåkrar åkrar
Gåsekil förr handelsplats Fladen grund Gottskär = 2 o. 3 Skällared bebyggelse Byttholmen holme
*Gåsekil f. köping *Flatan, se Fladen grund Gottskär, Gattskär badort Byttholmen holme
*Gåsekil f. köping Flaten, (Stora) fiskeplats /Se Gottskär, Gattskär havsbad m.m. Byttholmen holme
Gåsekil by Fluet ö Gottskär restaurang Båknet fyr
*Gåsekil f. köping Flängskallehåla, (Yttre) fiskeplats(er) /Se Gottskär, se 3-4 Skällared bebyggelse Bäckaberg fiskeplats, grund
Gåsakull by Flängskalleknulten skär /Se Grönemad lägenhet Bäckaholm gärde
Gåsekil förr stad Flängskalleknulten fiskeplats /Se Grönamad lht Bäckahögen gärde
*Gåsekil Saknas Flängskallerevet fiskeplats /Se Gubbekulla bebyggelse Bäckaängen åker el. äng
*Gåsekil Saknas Fnusken sankmark Gubbekulla gård Bönekullen kulle
Saknas Saknas Forsbäck rågång Gubbekulla gd Böres slätt äng o. mark
Saknas Saknas Fru Skales tomt åker /Se Gullekulla gård Böres slätt utmark
Saknas Saknas Frukosten fiskeplats /Se Gullekulla gd Dalen åker
Gåsekil gd /Se Furukulle berg Gullekulla gd Dammluckan åker o. äng
Gåsekil medeltida köpstad /Se Furukulle berg Gårdskulla lht Dammansås berg
Hagen by Fäbro-vik Saknas Gärdhem avs. Dammängen åker
Hagen by Fägatan fiskeplats /Se Hagen by Dasken fiskeplats, grund
Hagen by *Förkulle, se Örneknalten bergknalle Hagen bebyggelse Djupeknölarna grunder
Hagen by *Förkullen, se Örneknalten bergknalle Hagen bebyggelse Djuptån fiskplats, grund
Hagen Saknas *Förkullen höjd Hagen bebyggelse Djurshage åker o. äng
Hagen Saknas Gamlefjäll berg Hagen by Draget utmark
Hagen Saknas Garpen holme Hagen, Norra gård Draget utmark
Hagen by /Se Garpen holme Hagen, Norra del av Hagen Draget utmark
Hallen by Garpen ö Hagen, Västra gård Draget utmark
?Hallen by Garpen ö Hagen, Västra del av Hagen Draget utmark
Hallen Saknas Garpen holme Hallands Vicka poststn Draget näs
Hallen Saknas Garpen ö Hallehög avs Dragsbäcken bäck
Hallen gd /Se *Getaryggen berg Hallen bebyggelse Dragsbäcken bäck
Hammarkulla gd *Gjöholmen udde Hallen bebyggelse Dragskusten Saknas
Hammarkulla gd Gjöviken vik Hallen bebyggelse Dragsviken vik
Hammarkulla Saknas Gottskär ö Hallen by Draksviken vik
Hammarkulla gd /Se Gottskär skär Hallen, Västra gård Dunkullegärde gärde
Heden by Gransås ås Hallen, Östra gård Dunkelid vägbacke
Heden by Grundabåde grund Hallshög lht Dunkelihög berg
Heden Saknas Grundabåde grund Hammarkulla gård Dunklehög berg
Heden gd /Se Grundabåde grund Hammarkulla bebyggelse Dövekärr slätt
Hultet gd *Grundbotten, se Grundabåde grund Hammarkulla gd Ebbagårdsgärde gärde
Hultet gd Gruvan fiskeplats /Se Hassla gd Ekeberget fiskplats, grund
Hultet Saknas *Gryta holme Hasslakärr läg Ekehögen åker
Hultet Saknas *Gryta holme eller grund Heden, se 1 Ögården bebyggelse Ekehögen åker
Hultet gdr /Se *Gryta holme Heden by Ekehögen åker
Hundehals Saknas Grytan ö Heden gård Enefjäll berg
Hundsås gd Grytan ö Heden gård Enefjället berg
Hundsås gd Grytorna holmar Heden by Erikeberg Saknas
Hundsås Saknas Gräslorten strand Hultalund stuga Eriks äng utmark
Hunsås gd /Se Grönamad ägomark Hultet gårdar Falleskulleåkrar gärde
Håkulla gd Gubbekulla höjd /Se Hultet gård Fallskulle berg
Håkulla gd Gullekulla höjd /Se Hultet gd Fallsåkrar gärde
Håkulla gd Gålakroksberget berg Hundsås bebyggelse Finnagårdsgärde gärde
Håkulla Saknas *Gåsekil trol. föremål i Kungsbackafjorden Hunsås gård Finnagårdsgärde gärde
Håkulla Saknas Gåsholmen berg Hunsås gd Finnakulle kulle
Håkulla by /Se Gjorvik vik Hvicka, se Vecka Saknas Finnasand uppslagsplats
Håkulla by /Se Gjöviken vik Håkulla gd Finnasanden utmark
Håkulla gdr /Se Gjödvik vik Håkulla gård Finnatorpen åker
Håkulla gdr /Se Göholmen udde Håkulla gd Finnkulle kulle
Häcklehagen gd /Se Gövik vik Håkullehöga bränd stuga Fjorden, se Kungsbackafjorden Saknas
?Hästared by /Se Göviksholme holme Hålan = 4 Iserås bebyggelse Fjordskär skär
Hästared by *Haflen, se Bockskär holme Hålan bebyggelse Fjordskär fyrskepp
Hästared by Hagaberg berg Hålan gd Fjordskär fyr
Hästared Saknas Hagahalls berg Häcklehagen gd Fjället berg
Hästared gdr /Se Hagaholm udde Häcklehagen gd Fjällkvarnen väderkvarn
Högås by Hagarös rös? Hägnet torp Fjärdskogen Saknas
Högås by Hagastranden mark Hästared gårdar Fjärehals näs
Högås Saknas Ha(g?)grund fiskeplats /Se Hästared gårdar Fjärehals triangelpkt
Högås gd /Se Hallands Svartskär, se Svartskär holme Hästared by Fjärehalsberget grund
Iserås by *Hallen, se Hällesö ö Hästliden bebyggelse Fjärehalsberget Lilla fiskeplats
Iserås by Halsaröset fornlämning Hästliden bebyggelse Fjärehalsberget, Stora fiskeplats
Iserås Saknas Hallseberget berg Hästliden gd Fjärehalsbåde både
Iserås Saknas Halseskären holmar Högalund lht Fjärehalsbåden både
Iserås by /Se Halseskären holmar Högen = 3 Ledet bebyggelse Fjärehalsdal berg o dalgång
Jutagården (Jydagården) gd /Se Halseskären holmar Högen gård Fjärehalsgrund grund
Jydagården (Jutagården) gd /Se Halseskären skär Högen gd Fjärehalssten fiskeplats, grund
Karsegården gd /Se Halseskären öar Högås gård Fjärskogen skogsområde
Kråkekärr gd Halseskär, Inre holme Högås gård Fladen grund
Kråkekärr gd Halseskär, Yttre holme Högås by Flagalyckan åker
Kråkekärr Saknas *Halskär, se Halseskären holme Intaget gård Flaten fiskeplats
Kråkekärr by /Se *Halskär, se Halseskären holmar Intaget lht Flater åkrar
Kullen gd *Halsundsudd, se Hållsundsudde udde Intaget lht Flaterna åker
Kullen gd *Halsundsudd, se Hållsundsudde udde Iserås by Flaterna åkrar
Kullen Saknas *Halsundsudd, se Hållsundsudde udde Iserås bebyggelse Flaterna åker
Kullen gdr /Se *Halsön, se Hällesö ö Iserås bebyggelse Flaterna gärde
Kyrkan Saknas Hamnholmen ö Iserås bebyggelse Flateröset berg
Köpstaden by Hamnholmen ö Iserås bebyggelse Flatröset berg
Köpstaden by Hamnholmen ö Iserås bebyggelse Flatskär skär
Köpstaden Saknas Hamnholmen holme Iserås bebyggelse Flintskallen grund
Köpstaden Saknas Harholmsviken vik Iserås by Flintskallen grund
Köpstan gårdar /Se Harsten, se Bockskär ö Iserås bebyggelse Flintskallen grund
Köpstaden by /Se Hasleskären, se Halseskären holmar Iserås bebyggelse Flintskallen grund
Köpstaden gd:ar /Se Hasleskären, se Halseskären holmar Iserås, Lilla gd Fluet holme
Köpstaden Tranekulla Saknas Hasleskären, se Halseskären holmar Iserås, Stora gård Fluet holme
Tranekulla = 6 Köpstaden Saknas Hasleskären öar Iserås, Stora gd Flängskallehåla fiskeplats
Tranekulla = 6 Köpstaden Saknas Hasslakärr mosse Istorp avs. Flängskallehåla, Yttre fiskeplats
Saknas Saknas Hasslakärr kärr Istorp lht, skola Flängskalleknulten fiskeplats
Tranekulla gd /Se Havgalleskärret, Norra skär Jonsås avs Flängskallerevet fiskeplats
Köpstaden Saknas Havgalleskäret, Södra skär Justegården, se 2 Bassås Torkelsgården gd Flöget berg
Storegården Saknas Hellesö, se Hällesö ö Justegården gård Forsbäck backe
Storegården = 7 Köpstaden Saknas Hollösund, se Hållösund sund Justegården gd Forsbäcken bäck
Köpstaden Storegården Saknas Hollösund, se Varren sund Jutagården = 2 Rösan bebyggelse Frukosten fiskeplats
Köpstaden Storegården Saknas Holmen ö Jutagården gård Fru-Skales tomt åker
Ullerås = 8 Köpstaden Saknas Holmen ö Jydagården lht Furukulle, Lilla kulle
Ullerås = 8 Köpstaden Saknas Holmen halvö Karlbergs hage förr stuga Furukullen kulle
Saknas Saknas *Hultås Tofteberg berg Karsegården nybild. fst Fyrhörningen åker
Köpstaden Ullerås Saknas Humsk. ö Larsegården = 3 Hagen bebyggelse Fyrkanten åker
Ullerås gd /Se Hummerskär ö Karsegården gård Fyrmannagrund grund
Ledet by Hummerskär ö Karsegården gd Fågelgrund, Fogelgrund fiskeplats
Ledet by Hummerskär skär Klasagården = 1 Viken bebyggelse Fåglakärr, Foglakärr åker m.m.
Ledet Saknas Hwässensöö, se Vässingsö Saknas Klasagården gård Fåglekärr, Foglekärr åker
Ledet hemvärnsgd /Se *Häkulla berg berg Klasagården gård Fåraboslätt slätt
Liden gd Håkullaberg berg /Se Klintebo, se 11 Strannegården bebyggelse Fägata äng o. berg
Liden gd *Håkulla dam, vatten Klockaregården bebyggelse Fägatan fiskeplats, grund
Liden Saknas Hållsundsudde udde Klockaregården gård Fäholmar holmar
Liden Saknas Hållsundsudde udde Klockaregården gd Fönsterlyckan åker
Liden gd /Se *Hållösund sund Klockhögen lht Gamlefjäll berg
Lindfjäll by Hållsund sund Klövlyckan stuga Gamlefjäll berg
Lindfjäll by Hållsundsudde, se Örneknalten bergudde Knallekille lht Gamlefjällsdal mark o. berg
Lindfjäll Saknas Hållsundsudde, se Örneknalten bergudde Knaparydet, Knaparyda lght Garpen skär
Lindfjäll el. Fjäll(et) gd /Se Hållsundsudde udde Knaparydet lht Garpen skär
Lindås gd Hållsundsudde udde Knapegården = 2-3 Roppe bebyggelse Garpen holme
Lindås gd Hållsundsudde udde Knapegården gård Gatabacke backe
Lindås gd Hållsundsudde udde Knapegården gd Gatan äng
Lindås gd Hållsundsudde udde Knastås gd Gategårdsberget fiskplats, grund
Lindås gd Hållsunds udde, halvö Knastås gd Gateliden åker
Lindås Saknas Hållsundsudde udde,fyr i triangelpunkt Kobbagården hmd Gateliden backe
Lindås Saknas *Hållösund sund Kråkekärr bebyggelse Gatuliden åker
Lindås Saknas *Hålsunds holme, se Utholmen, St. holme Kråkekärr bebyggelse Gatåkrar gärde
Lindås gd /Se Hårsevikshälla berg Kråkekärr gd Getaryggen berg
?Lunden gd Håskulle berg Kråkekärr gd Gransås berg
Lunden gd Håskulle berg Kråkekärr gd Grunde både både
Lunden gd Häcklen fiskeplats /Se Kubbagården = 2 Strannegården bebyggelse Grundabåde både
Lunden Saknas Hällesö ö Kubbagården gård Grunde både grund
Lunden Saknas Hällesö ö Kubbavik avs Grundar, Stora fiskeplats, grund
Lunden gd /Se Hällesö ö Kullabo lht Gruvan fiskeplats, grund
Lunden villaomr. /Se Hällesö ö Kullelyckan lht Grytan Saknas
Lyngås by Hällesö ö Kullen bebyggelse Gräsdal äng
Lyngås by Hällesö ö Kullen gård Gräset, se Skalla vik
Lyngås by Hällesö ö Kullen gd Grönarös berg
Lyngås Saknas Hällesön ö Kyrkebron avs Grönemad åker
Lyngås Saknas Hällesö ö Kyrkebron lht Grönemad backe
Lyngås gd /Se Hälles Ö ö Kyrkliden lht Gubbelyckebetet betesmark
Malesund fordom tullstation Hellsö ö Kåramad lht Guldgrund fiskeplats, utgrund
Malesund fordom tullstation Hällesö ö Kåramad lht Guldåkrar åkrar
Lyseberg lht Hällesö ö Källskulla läg Gullarevskullar berg
Lyseberg lht Hällesö ö Källskulle lht Gulö holme
Lövhyddan stuga Hällesö ö Köpstaden bebyggelse Gårdskullehög berg m.m.
Maggered villor m.m. Hällseberg berg Köpstaden by Gåsalyckan åker
Maggerö avs. Hällsås ås Köpstaden bebyggelse Gåsalyckan åker
Malön Saknas Hällsåsberg berg Köpstaden bebyggelse Gåsholmen holmeSaknas
Mossen by Hästbua, se Hästbåden öar Köpstaden by Gåsholmen skeppsupphuggningsplats
Mossen by Hästbådan grund Köpstaden bebyggelse Gåsholmen holme
Mossen by Hästbådan grund Köpstaden bebyggelse Gåtgården åker och äng
Mossen by Hästbådan grund Köpstaden bebyggelse Gärdakroken åker
Måsen Saknas Hästbåden ö Köpstaden Storegården bebyggelse Gärdakroken berg
Måsen Saknas Hästbåden öar Köpstaden Storegården, se 7 Köpstaden bebyggelse Gärdet åker
Mossen by /Se Hästbåden skär Köpstaden, Tranekulla bebyggelse Gärdet, Stora gärde
Norrelund gd *Hästebåtar (resp. *Hästbåtar), se Hästbådan grund Köpstaden Tranekulla, se 6 Köpstaden bebyggelse Göholmen holme
Norrelund gd *Hästen, se Bockskär holme Köpstaden bebyggelse Gölyckan åker
Norrelund Saknas *Hästen, se Bockskär holme Köpstaden Ullerås, se 8 Köpstaden bebyggelse Gölycksslätten åker
Norrelund gd /Se *Hästen, se Bockskär holme Laxen lht Gövik vik
Onsala sn Hästholmen holme Ledet by Gövik vik
Onsala by Hästholmen holme Ledet bebyggelse Göviksholmen holme
Onsala by Hästholmen ö Ledet bebyggelse Göviksholme holme
Onsala by Hästholmen ö Ledet by Göviksholme holme
Onsala by o. sn Hästh ö Liden gård Hagaberg berg
Onsala by o. sn Hästholmen holme Liden gård Hagaberg berg
Onsala gd o. sn Hästholmen holme Liden gd Hagaberget, Inre fiskeplats, grund
Onsala by o. sn Hästholmen ö Liden gd Hagaberget, Mellan fiskeplats, grund
Onsala gd, sn /Se Hästskär, N. ö Lille backa gd Hagaberget, Södra fiskeplats
Onssaas(s), Norre o. Sønder Saknas /Se Hästskär, S. ö Lindfjäll bebyggelse Hagaberget, Yttre fiskeplats, grund
Porsegården gd *Hökåsberg berg Lindfjäll gd Hagahals backe
Porsegården el. Barkholmen gd /Se Höviken vik Lindfjäll bebyggelse Hagaholm berg
Prästgården prästgård Iglamossen mosse Lindfjäll gård Hagaslätten åker
Ramnås gd /Se Iglamossen mosse Lindfjäll by Hagaslätten utm.
Runsås Saknas Ingelsbuarna, se Ingolsholmarna öar Lindås bebyggelse Hagastrand utmark
Runsås Saknas Ingelsbådan, Inre holme Lindås gård Haggrund fiskeplats, utgrund
Saknas Saknas Ingelsbådan, Yttre holme Lindås gd Halingen grund
Saknas Saknas *Ingelsbådar, se Ingolsbådar holmar Ljungbacken, se 4 Kråkekärr gd Hallagärdet gärde
Saknas Saknas Ingelsholmarna holmar Lotsholmarna Saknas Hallehög åker
Saknas Saknas Ingelsholmarna holmar Lotsholmarna Saknas Hallen åker
Runsås by Ingelsbådar holmar Lunden gård Halseberget berg
Runsås Saknas Ingolsb. skär Lunden gård Halseberget berg
Runsås by /Se Ingolsholmarna öar Lunden gd Halsen åker
Råö by Ingolsholmarna öar Lyckan = 8 Bassås bebyggelse Halseskären skär
Råö gd /Se Jacknen fiskeplats /Se Lyckan gårdar och ställen Halseskär holmar
Råö by *Jonsberg berg Lyckan hmd Halseskär skär
Råö Saknas Kaggebåden grund Lyckebo avs Hamnaholmarna holmar
Råö gd /Se Kaggebåden grund Lyngås by Hamnholmen holme
Råö gd /Se Kaggebåden grund Lyngås gård Hamnholmen holme
Rörvik by Kaggebåde grund Lyngås gård Hanhalsudde udde
Rörvik by Kaggebåden grund Lyngås gård Hansekulle kulle
Rörvik Saknas Kallareberg berg Lyngås by Hansekulle kulle
Rörvik gd /Se Kallareberg berg Lyngås, Stora gård Haraholmsbergen berg
Rösan by *Kalfåsen berg Lyngås, Stora gd? Haraholmsbergen berg
Rösan by Kaninholmarna holmar Mariedal gård och handelslokal Harebackar slätt
Rösan Saknas Karpeberget fiskeplats /Se Mariedal lht Harebackar slätt
Rösan Saknas Kattegatt hav Marken lht Hasselbacken åker
Rösan Bockagården Saknas Kihlen vik Mellangården gd Hasleskären skär
Rösan by /Se Kilen vik /Se Mellberg hmd Hassla kärr kärr
Röserås gd Kirringen fiskeplats /Se Mossen by Hastabäck, se Knapebäcken Saknas
Röserås gd Kÿfskär ö Mossen by Hasta kärr, se Hasslakärr Saknas
Röserås Saknas Klockehögen fornlämning Mossen bebyggelse Havrerevet rev
Röserås Saknas Klockfoten grund Mossen bebyggelse Havrarevet rev
Röserås gd /Se Klåckefots Refvet Saknas Mossen by Hedarna, Södra Saknas
Sevekulla gd Klofjell berg Månsagården = 3 Rösan gård Hedarne gärde
Sevekulla gd Klofjäll berg Månsagården gård Hedbunnar gärde
Sevekulla gd Klåfjäll berg Månsagården bebyggelse Hedbottnar äng
Sevekulla Saknas Knallekil vik Månsasväng bostadsfastighet Hedbottnar åker
Sevekulla Saknas Knapabäcken bäck Mårtagården gård Heden åker
Siken Saknas Knapawiken Saknas Mårtagården = 6 Iserås bebyggelse Heden åker
Siken = 1 Bassås Saknas Knapeberget berg Mårtagården gd Heden gärde
?Siken = 1 Bassås gd Knapebäcken bäck Måsen gård Heden åker
Bassås Siken Saknas Knapawiken Saknas Mällberg gård Heden åker
Siken gdr /Se Knapöen ö Mellberg bebyggelse Hederna gärde
?Skalegården gd *Knapön halvö Mönster lotsplats Hederna mark
?Skalegården gd Knarre-Kihle vik Mönster lotsplats Hekulle åker och berg
Skalegården Saknas *Knarrekile vik Nidingen Saknas Hekulle åker
Skalegården lht /Se Knarrekile vik /Se Nidingen fyrinrättning Helgå hög åker o. berg
?Skällared gård Knarrås berg Nordanbäck del av sn Helkenabbe udde
?Skällared by Knarrås berg Nordanbäck del av socken Hjälmeskullar berg
Skällared by Knarrås berg Norrelund gård Hogardsgrund grund
Skällared by Knassås berg Norrelund gård Holmen åker
Skällared Saknas Knaståsberget berg Norrelund gd Holmäckror åker o. mark
Skällared gdr /Se Kobbavik vik Nyehage gård Hopalyckan åker och äng
Släbogården hmd /Se Kohufvud bergnode Nyehage lht Hopaängen åker o. äng
Släpås gd /Se *Kohuvud bergudde Nyehage lht Horsakulla, se Fjärdskogen Saknas
Spekedal gd Kohufvudet berg Nygård gård Horsekulle höjd?
Spekedal gd Kohuvudet udde Nygård gd Horungen åker
Spekedal Saknas Kongsbacka Fiärd ell. Fiol Saknas Onsala bebyggelse Hultungsgrunden grund
Spekedal gd /Se Kroka , St. udde Onsala Prästgården gård Hultåkrar åkrar
Staregården by Krokarna vik Onsala Prästgård gård och boställe Hultås berg
Staregården by Krokudden udde Onsala prästgård gård Humlegården åker
Staregården by Krokudden udde Onsala Prästgården, se 1-2 Onsala bebyggelse Hummerskär skär
Staregården by Kråkan holme Oskarshöjd villa Hunsholmen Saknas
Staregården by *Kråkekärrshagen terräng? Pinnin gd Hunsås äng
Staregården by Kråkorna öar Porsegården gård Hunsåsberget, Lilla fiskeplats
Staregården Saknas Kuggabotn, se Kaggebåden grund Porsegården gård Hunsåsberget Stora fiskeplats
Staregården by /Se Kungsbackafjorden fjord Porsegården = 1 Barkholmen gård Hunsåsgärde gärde
Stänkelsås Saknas /Se Kungsbackafjorden havsvik Porsen gd Hylte-Knalten, Lilla fiskeplats
Stenkelsås gd Kungsbackafjorden vik Presse bebyggelse Hylte Knalten, Stora fiskeplats
Stenkelsås gd Kungsbackafjorden fjord Prässe avs. Hylte Knulten, Lilla fiskeplats, grund
Stenkelsås gd Kungsbackafjorden fjord Prässe gd Hylte Knulten, -Stora fiskeplats
Stenkelsås gd Kungsbackafjorden fjord /Se Prästgården, se 1-2 Onsala gd Håbackamosse mosse
Stenkelsås Saknas Kupeberget, Lilla o. Stora fiskeplatser /Se Prästäng gård Håbackarne backar
Stenkelsås Saknas Kvarnafallet skogsmark Prästäng gd Håkulladamm damm
Stenkelsås Saknas Kyrkjofjäll berg Pyksten = 5 Viken bebyggelse Håkulleberg berg
Stenkelsås beb. /Se Kyrkefjäll berg Pyksten gård Hållsunds båk galge, upprest till sjömärke
Storegården, se Köpstaden Saknas Kyrkefjell berg Pyksten gd Hållsundsudde udde
Strannegården by Kyrkefjäll berg Ramnås avs Hållsundsudde udde
Strannegården by Kyrkefjällssund sund Ranagården = 2 Iserås bebyggelse Hållsunds udde udde
Strannegården Saknas Kyrkefjällssund sund Ranagården gd Håltalunds trädgård åker
Strannegården Saknas Kyrkefjällssund sund Ranegården bebyggelse Hålåker åker
Strannegården gd /Se Kyrkefjällssund sund Roppe = 2-3 Råö bebyggelse Hårsevikshällor berg
Sunnan bäcken del av Onsala sn *Kåckebåden, se Kaggebåden grund Roppe, se 4-7 Råö bebyggelse Hårsekulle berg
Sunnan bäcken del av Onsala sn *Kåckebåden, se Kaggebåden grund Runsås by Håvälla åker
Sunnanbäck Saknas *Kåckebåten (resp.*Kackbåten), se Kaggebåden grund Runsås bebyggelse Häcklehagagärde gärde
Sunnerlund gd Kålholmen, Gule holme Runsås bebyggelse Häcklen fiskeplats, utgrund
Sunnerlund gd Kålholmen, Norra holme Runsås by Häcklesand fiskeplats, utgrund
Sunnerlund Saknas R. Kålholmen Saknas Runsås, Lilla gård Hällen Saknas
Sunnerlund gd /Se Kålholmen, Röde ö Runsås, Stora gård Hällesö ö
Tranekulla, se Köpstaden Saknas Kålholmen, Röda holme /Se Rydet = 2 Dannebacka bebyggelse Hällesö ö
Ullerås, se 8 Köpstaden Saknas Kålholmen, Svarta holme /Se Rydet = 5 Iserås bebyggelse Hällesö holme
Under berget hmd /Se Kålholmen, Svarte ö Rydet bebyggelse Hällesö holme
?Underliden gd Kålholmen, Svarte holme Rydet gd Hällesö holme
?Underliden gd Kålholmen, Södra holme Rydet gd Hällsåsberg berg
Underliden rbg *Käreboberg berg Rydet stuga Hästaredsbetet åker
Underliden gd /Se Kärmåse mosse Råö säteri Hästbua Saknas
Underliden gd /Se Kärra ägomark Råö säteri Hästbåden både
Underliden byar /Se Kärrborös fornlämning Råö Roppe bebyggelse Hästebåden både
Vicka gd Kärremosse mosse Råö Roppe bebyggelse Hästekulla, Hästekulle kulle
Vicka gd Köpstaden gammal handelsplats /Se Råö by Hästholmen holme
Vicka Saknas Langeskär, se Långskären skär Råö by Hästholmen holme
Vicka gd /Se Liareåkern Saknas /Se Råö Roppe, se 4-7 Råö by Hästholmen holme
Vicka gd /Se Lilla mosse mosse Rödebäck lht Hästliden åker
Viken by *Lilland, se Lilleland grund Rörvik gd Hästskär, Norra holme
Viken by *Lilland, se Lilleland grund Rörvik gd Hästskär, Södra holme
Viken gd *Lilland, se Lilleland grund Rörvik gd Hättan fiskeplats, utgrund
Viken gd Lilleland grund Rörvik gård Hättegrund, Lilla fiskeplats, utgrund
Viken by Lilleland grund Rörvik, Lilla gård Hättegrund, Stora fiskeplats, utgrund
Viken by Lilleland grund Rörvik by Högaberget berg
Viken by Lilleland holme Rösa gårdar Högarne åker
Wiken Saknas Lillelandsrevet grund Rösan by Högarne äng
Viken Saknas Lillemosse mosse Rösan bebyggelse Högarne åkrar
Viken Släpås Saknas Lillemosse mosse Rösan gård Högen kulle
Viken by /Se Lillemåseberg berg Rösan gd Högen åker, äng o. berg
Vässingsö by Lindfjäll, St. o. Lilla berg Rösan by Högåsberg berg
Vässingsö by Lindåsberget berg Rösan gd Högåsdamm damm
Vessingsö Saknas Lindåsen berg Rösan Backagård, se 1 Rösan gd Högåsdamm damm
Vässingsö gd /Se Lindö ö Röserås gd Högås damm damm
Vässingsö (vanl. Ön) gdr /Se Lindö ö Röserås gård Högås hage äng
Älskogsbräcka gd Lindö ö Röserås gd Hökås berg
Älskogsbräcka gd *Lingholm, se Lygnholmen holme Sandbäck gård Hökåsdamm damm
Älskogsbräcka Saknas Ljungholmen, se Lygnholmen ö Sandvik lht Hörlyckan åker
Älskogsbräcka gd /Se Lorteskär, se Loteskären holme Sevedalen lht Iglamossen sjö
Älskogsbräcka gd /Se Lorteungarne, se Loteskären skär Sevekulla gd Ingeborg Lindgrens tomt åker
Älskogsbräcka gd /Se Lortviken Saknas Sevekulla gård Ingatsholmen holme
Ön (el. Vässingsö) gdr /Se Losse stens Bugten Saknas Sevekulla gd Intaget åker
  Loteskären skär Siken gård Iserås kvarn väderkvarn
  Loteskären öar Siken, Lilla gård Janssons lycka åker
  Loteskär holme Siken, Lilla hmd Johan Rydqvists tomt åker
  Loteskärsungar holmar Siken, Stora gård Justegårdsgärdet gärde
  Lunnö, se Lindö ö Siken, Stora = 6 Bassås bebyggelse Jutagärdet gärde
  Lunnö ö Siken, Stora hmd Jäven holme
  Lunnölurarna holmar Sjöslätt avs. Jönsberg berg
  Lygnholmen holme Sjöslätt lht Jönsåker åker
  Lygnholmen holme Sjötorp lht Kaggebåden grund
  Lygnholmen holme Sjötorp avs Kaggebåden grund
  Lygnholmen holme Skalegården bebyggelse Kaggebåde både
  Lygnholmen ö Skalegården gård Kalkbacken backe
  Lygnholmen, ö Saknas Skalegården gd Kalvasand fiskeplats
  Lygnholmen holme Skiften gd Kalven fiskeplats, utgrund
  Lygnholmen ö Skifta gård Kalvhagen äng
  *Lyngholm, Lygnholmen holme Skrommegärdet förr stuga Kalvhagen åker
  *Lyngholmen, se Lygnholmen holme Skårahögen gd Kalvhagen åker
  Långefjell berg Skårahögen gård Kalvö holme
  Långskär ö Skårahögen gd Kalvösund sund
  Långskären skär Skällared by Kalvösund sund
  Långskären öar Skällared bebyggelse Kammarhöjden åker, äng m.m.
  Långskär holme Skällared bebyggelse Kapphål gömställe
  Lång såda fiskeplats /Se Skällared gård Kapphålet åker
  I. Lön ö Skällared by Kapellbacken backe
  Y. Lön ö Skällared by Karlssons hage åker
  Mahlesund, se Malösund sund Skällared Gottskär, se 3-4 Skällared by Karpen holme
  Majgrund fiskeplats /Se Släbogården gård Karpeberget fiskeplats, grund
  Malen ö Släbogården gd Karsagärdet gärde
  Malesund, se Breda gapet sund Släbogården gd Karsholmar holmar
  *Mallsund (resp. Malsund), se Malö sund sund Släpås = 3-6 Viken bebyggelse Kilaåsens hage åker
  *Malsund, se Malö sund sund Släpås, se 3-6 Viken bebyggelse Kilen stenbacke
  Malö ko udde Släpås, se 25 Viken bebyggelse Kilen vik
  Malö hamn hamn Solbacken lht Kiringen fiskeplats, grund
  Malö hamn vik /Se Solbacken avs Kisteberget fiskeplats, grund
  ?Malön ö Solhem lht Kisteskär skär
  Malön ö Solsidan, se 5 Vässingsö bebyggelse Kisteskär skär
  Malön ö Sommargården = 6 Viken bebyggelse Klasahagar åker
  Malön ö Sommargården gård Klasbåde, Inre grund
  Malön ö Sommargården stugor Klasbåde, Yttre grund
  Malö ö Sommargården gd Klasgrund, Stora fiskeplats, utgrund
  Malön ö Sovarekroken lht Klasgrund fiskeplats, utgrund
  Malön ö Spekedal bebyggelse Klockehögen backe
  Malön ö Spekedal gård Klockehögen backe
  Malö ö Spekedal gd Klockfoten grund
  Malö ö Spekedal gd Klockefoten grund
  Malön ö Staragården bebyggelse Klockefot undervattensgrund
  Malö ö Staragården, Lilla bebyggelse Klockhögen åker
  Målön ö Staragården, Norra gd Klovan fiskeplats, grund
  Malön ö Staragården, Södra gård Klättabacke backe
  Malön ö Staragården gårdar Knapabäcken bäck
  Malön ö Staragärdet lht Knapalyckan åker o. äng
  Malö ö Staregården by Knaparydsbetet betesmark
  Malön ö Staregården bebyggelse Knaparyet åker o. äng
  Malön ö Staregården bebyggelse Knapebäcken bäck
  Malön ö Staregården bebyggelse Knapebäcken bäck
  Malö ö Staregården by Knapestomt mark, berg
  Malön ö /Se Staregården, se 1-5 Staragården by Knappen fiskeplats, utgrund
  Malörös fornlämning Steffen lht Knarrekile kil av havet
  Malösund sund Sten-Arabien stuga Knarrekilen åker
  Malösund sund Stänkelås by Knarrekilen berg
  Malö sund sund Stenkelås Västra bebyggelse Knarrekilen berg
  Malösund sund Stenkelås Östra bebyggelse Knarrås skär
  Malösund sund Storegården = 7 Köpstaden bebyggelse Knarrås skär
  Malösund sund Storegården gård Knassås berg
  Malösund sund Storegården gd Knassåstorpet åker
  Malö sund sund Storegården, se 7 Köpstaden gd Knassåstorpet åker m.m.
  Malö sund sund Storsagården = 2 Viken bebyggelse Kniven grund
  Malö sund sund Storsagården gård Knulten vid Hagaberget fiskeplats
  Malö sund sund Storsagården gd Kobbaviken vik
  Malösund skärgårds sund Strandhem avs. Kockahagen åker
  Malö sund sund Strandhem lht Kollbergs hage åker o. äng
  Malesund sund Strannebacken läg. Kon fiskeplats, utgrund
  Malösund sund Strannebacken lht Korall, St. Saknas
  Malösund sund Strannabacken gd Krekabacken sandhöjd
  Malösund sund Strannegården by Krigsmanslycka åker
  Malö Sund sund Strannegården bebyggelse Krokagärdet åker och äng
  Malö sund sund Strannegården gård Kroken åker o. äng
  Malö sund sund Strannegården gård Kroken äng
  Malösund sund Strannegården by Kroken åker
  *Mandgaass bete Strannegården bebyggelse Krokåkrar åkrar
  Mjölkviken vik Sunnanbäck del av sn Krokåkrar åkrar
  Myran holme Sunnerlund gd Krusajorden åker
  Målön se Malö ö Sunnerlund gård Kråkan skär
  Målön, se Malön ö Sunnerlund gd Kråkan grund
  Mönster, se Mönsterudde Saknas Svinaryggen stuga Kråkan holme
  Mönster halvö Tollagården = 6 Köpstaden bebyggelse Kråkan holme
  Mönster halvö Tallagården gård Kråkan holme
  Mönster halvö Torkelsgården, se 2 Bassås Torkelsgården bebyggelse Kråkekärrsstycket åker
  Mönster halvö Torva gård Kråkgrund grund
  Mönster halvö Torven lht Kråkorna skär
  Mönster halvö Tranekulla = 6 Köpstaden bebyggelse Kråkorna skär
  Mönster ö ell. halvö Tranekulla, se 6 Köpstaden bebyggelse Kråkorna holmar och skär
  Mönster udde Trappeliden lht Kråkorna skär
  Mönster halvö Trapporna lht Kråslyckan åker m.m.
  Mönster halvö Tullagården gd Kubbagårdsgärdet gärde
  Mönster halvö Tullkammaren gård Kubbaviken vik
  Mönster halvö Tullkammaren gd? Kubeberget, Lilla fiskeplats
  Mönster berg Ullerås = 8 Köpstaden bebyggelse Kubeberget, Stora fiskeplats, grund
  Mönster Saknas Ullerås lägenhet Kudden grund
  Mönster udde Ullerås förr gd Kuggagrund fiskeplats, grund
  Mönsterhamnen båthamn Ullerås, se 8 Köpstaden bebyggelse Kuggen grund
  Mönster sund sund Under berget hmd Kullensgärde gärde
  Mönstersund sund Underliden bebyggelse Kullåkrar åkrar
  *Mönstersundshamn sund Underliden gård Kungsbackafjorden fjärd
  *Mönstersundshamn hamn Underliden gd Kungsbackafjorden fjärd
  *Mönstersundshamn sund Vecka gård Kvarndammen damm
  Mönsterudde halvö Vecka gård Kvarndammet damm
  Mönsterudde halvö Vecka gd Kvarndammshagen hage
  Mönsterudde udde Viken by Kvarnhögen åkrar
  Mönsterudde, se Mönster halvö Viken bebyggelse Kvarnkullen kulle
  Mönsterudde udde Viken gård Kvarnlyckan åker
  Nidingen klippa med fyr Viken bebyggelse Kvarnängen åker o. äng
  Nidingen fyrplats Viken bebyggelse Kvikullsmossen mosse
  Nidingen ö Viken bebyggelse Kyrkefjäll klippa
  Nidingen ö Viken by Kyrkefjälls sund sund
  Nidingen ö Viken bebyggelse Kyrkogården åker
  Nidingen ö Viken bebyggelse Kyrkokullen kulle
  Nidingen ö Viken Släpås bebyggelse Kålhagarne åker
  Nidingen ö Viken Släpås, se 25 Viken bebyggelse Kålholmen, Röda och Svarta Saknas
  Nidingen klippa med fyr Vikhem lht Kåraboberg berg
  Nidingen ö Vrån bebyggelse Kåramad åker
  Nidingen ö Vrån gård Käknen fiskeplats
  Nidingen ö Vrån gd Källekärr åker och äng
  Nidingen ö Vässingsö by Källelyckan åker
  Nidingen ö Vässingsö by Källshage åker
  Nidingen ö Vässingsö gård Källskulleberg berg
  Nidingen ö Vässingsö by Källskullegärdet gärde
  Nidingen ö Vässingsö gd Källskullelycka åker
  Nidingen ö med fyr Västanvik lht Källås berg
  Nidingen ö Västerbo, se 18 Iserås bebyggelse Kälnehagen åker
  Nidingen ö Älskogsbräcka bebyggelse Käreboberg berg
  Nidingen ö med fyr Älskogsbräcka gård Käreboberg berg
  Nidingen klippa med fyr Älskogsbräcka gd Kärrbon rös
  Nidingen ö, fyr o triangelpunkt Älskogsbräcka gd Kärren åkrar
  Nidingen ö Äskestena gd Kärren åker
  Nidingen klippö /Se Ögården fst Kärret, Stora gärde
  Nidingen ö /Se Ögården gård Kärrängarne gärde
  Nidingen klippa /Se Ögården = 1 Heden gd Ladlyckan åker
  Nidingen ö /Se Ögården gd Ladulyckan åker
  Nälleviken vik Ön = 1-2 Vässingsö bebyggelse Ladåker åker
  Nödingen, se Nidingen ö Ön by Landslyckan åker
  Nödingen, se Nidingen ö Ötofta bebyggelse Lansingen grund
  *Nödingen, se Nidingen ö Ötofta gd Lars Hulténs hage åker
  Nödingen, se Nidingen ö Överås avs Laspjällen åkrar
  Nödingen, se Nidingen ö   Lebackeberget fiskeplats, utgrund
  Oderläjet skär /Se   Lererna gärde
  *Onsalafjorden vik   Lerspjällen åker
  Onsalalandet fastlandet   Leråkrar gärde
  Onsala Sandö ö   Liamaden åker
  Onsala Sandö ö   Liamaden åker
  Onsala Sandö ö   Liamaden åker
  Onsala Sandö ö   Liareåkern åker
  Ormnäs, se Fjordskär ö   Liareåkrar åker o. äng
  Orrevik vik   Liareåkrar gärde
  *Oterlägen ö   Libergslyckan åker
  *Oterlägen, se Utterskären holmar   Libolyckan åker
  Oterlägen, se Utterskären öar   Lidmaden åker
  Oterlögen sund   Lillehäst fiskeplats, grund
  *Otterlången (resp. *Otterlingen), se Utterskären holmar   Lilleland grund
  Otterlången ögrupp   Lilleland grund
  *Otterlången stengrund   Lillemosse mosse
  Otterläger ö   Lille Pär Hansson, Lille Pär Hanson fiskeplats, utgrund
  Otterläger ö   Lille Svens tomt åker o. backe
  Pixås ås   Lindåsen berg
  *Pixås berg   Lindåsen berg
  Prästbron berg   Lindåsvälter gärde
  Prästbron bro   Lindö ö
  Prästens grav fornlämningar   Lindö holme
  *Prästlund möjl. en skogsdunge   Lindö, se Lunnö holme
  Pykstenen sten   Linnekulle kulle
  Ramnö ö   Linnekulle kulle
  Ramnö ö   Lortebågen grund
  Ramnö ö   Lorteskär skär
  Ramnö ö   Loteskären skär
  Ramnö ö   Loteskär holme
  Ramnö ö   Loteskär holme
  Ramnö ö   Lundströms lycka åker
  Rämnö ö   Lundvälterna åker o. äng
  Ramnö ö   Lundåkrarna åkrar
  Ramnö ö   Lunnamossen mosse och mark
  Ramnö Kalf halvö   Lunnamossen mosse
  Ramnö ö   Lunneberget berg
  Ramnön ö /Se   Lunnebergs lycka, Stora åker
  Ramnö Kalf ö   Lunnebåde grund
  Ramnö kalv ö   Lunnö mark
  Ramnökalv ö   Lunnö holme
  Ramnökalv holme   Lyckan åker
  Ramnö kummel fornlämning   Lyckan åker
  Ramnö sj ö   Lyckebotten åker
  *Ramön, se Ramnö ö   Lyckorna åkrar
  Ramö ö   Lygnholmen holme
  Ranagården skogsområde   Lygnholmen holme
  Saknas berg   Lygnholmen holme
  Risholmen holme   Lyngholmen holme
  Risholmen holme   Lyngåsgärdet gärde
  Risholmen holme   Lyngåskärr äng
  Risholmen holme   Lyngåsryd åker, äng, berg
  Rish ö   Långbådan både
  Risholmen ö   Långeberg berg
  Risholmen ö   Långebåden grund
  Risholmen holme   Långe både grund
  Risholmsfluet holme   Lången grund
  Rolinge fjäll berg   Lången grund
  *Runsåsberg berg   Långskär holme
  Ryet berg   Långskär holme
  Råh öar   Långskär skär
  Råholmarna öar   Långskären skär
  *Råö, se Öckerön ö   Långsåtan fiskeplats, grund
  Råö ö halvö   Långåkrar åkrar
  Råö halvö   Läktaren åker
  Rödaholmebukten vik   Lön, Inre holme
  Östra o Västra Rön öar   Lön, Yttre holme
  Rön, Östra och Västra öar   Lönsskärsgrund grund
  *Röns ungar, se Rösera grund   Lövås berg
  *Rörviksberget berg   Maden åker
  Rörviksberget skär?   Maderna sankmark
  Rösera grund   Maggerö äng
  Rövaren fiskeplats /Se   Majgrund fiskeplats, utgrund
  Salsten sten   Malen holme
  Sandhaken udde   Malen holme
  Sandö kalv udde   Malö holme
  Sandön, se Onsala Sandö ö   Nalön holme
  Sandön ö   Malön ö
  Sand ön ö   Malö hamn hamn
  Sandön ö   Malöhamn hamn
  Sandö, se Sandön ö   Malöhamn vattnet mln Malö och Vässingsö
  Sandö, Onsala ö   Malöko udde
  Sandövad sund   Malösund sund
  Scala, se Skallanäs halvö   Malösund sund
  Selstu klippa   Malösund sund
  Sevekulla höjd /Se   Malövåle stenkummel
  *Sigismundusbåden grund   Mellangrund fiskeplats, grund
  *Sigismundsbådan grund   Mellanknult fiskeplats, grund
  Sigismundsbådan grund   Mossabackarna utmark
  Sigismundus, se Sigismundsbådan grund   Mossakullarna bergkullar
  *Sjöbohall berg   Mossakullarna berg
  Sjöholmen ö   Mossakullarna berg
  Skagerack hav   Mossakullarna berg
  *Skalhamn, se Skalla hamn vik   Mossalyckorna åker
  Scalla bergudde   Mossen gärde
  Skallagräs vik   Mossen åker m.m.
  Skallagräs del av Kattegatt   Mosslyckorna gärde
  Skallahamn hamn   Måkekärr åker
  Skalla hamn vik   Måkekärr åker o. mark
  Skalla hamn hamn   Månsahögen åker
  Skalla hamn hamn   Månsås berg, äng
  Skalla hamn vik /Se   Månsåsäng äng
  Skallahamn vik   Månsåsängen åker o. äng
  Skallanäs halvö   Månsåsängen åker
  Skallanäs del av halvö   Månsåsängen åker o. äng
  Skallanäs halvö   Mårtagårdsgatan väg
  Skallanäs del av halvö   Mårtaåkrar åker
  Skallanäs halvö   Mårtaängen äng
  Skallanäs halvö   Mällbergsberget berg
  Skallanäs halvö   Mällbergsgärdet gärde
  Skallanäs näs   Mällbergsgärdet åker
  Skallanäs udde   Mällomrydet el. Mällrydet äng
  Skallö, se Skallanäs Saknas   Möaskär skär
  *Skallö, se Skallanäs halvö   Mönster näs
  *Skallö, se Skallanäs del av halvö   Mönster näs
  *Skallö, se Skallanäs del av halvö   Mönster udde
  *Skallö hamn, V., se Malö hamn hamn   Mönsterberg berg
  *Skallö hamn, Ö., se Malö hamn vik   Mönsterhamnen båthamn
  *Skallö hamn, Ö., se Skalla hamn hamn   Mönsterhamn båthamn
  *Skallö udd udde   Mönsterudde udde
  *Skalö se Skallanäs halvö   Mönsterudden udde
  *Skalöhamn, V., se Skalla hamn vik   Nidingen ö
  *Skällareds ås berg   Nidingen klippa
  Skedevik, Lilla vik   Nidingen fyrpl.
  Skedevik, Stora vik   Nidingen fyrskepp
  Skedrasand vik   Nidingen ö o. fyr
  Skällaredberg höjd /Se   Nordanbäck omr.?
  *Skälslu skär   Nordgärdet åker
  Saknas ö   Nordgärdet gärde
  Slätthultebankarna fiskeplats /Se   Nordgärdet åker
  Slätthulteberget, (Inre) fiskeplats(er) /Se   Nordgärdet gärde
  Slätthultegrund fiskeplats /Se   Nordgärdslyckan åker
  Smetholmen ö   Nordknulten fiskeplats, grund
  Smetholmen holme   Nordlyckan åker
  Småholmarna holmar   Nyländen åker
  Snärsåsberg berg   Nyländena gärde
  *Sommargårdsröset rös   Nyländena åker
  Spekabetet gärde /Se   Nyländena åkrar
  Spekagärdet gärde /Se   Nylännet åker
  Steglaudde udde   Näskroken yttersta spetsen av Ölmevalla
  Steglaudde udde   Olena Beata Berggrens tomt åker
  Stellesberget ö   Olsnäsås berg
  Stenkelsåsberg höjd /Se   Onsala Långe fiskeplats
  *Stenliden berg   Onsala Sandö ö
  Stenmalen grund   Onsala Sandö halvö
  Stenmalen grund /Se   Onsala Sandö holme
  Stensholmar öar   Onsala Vassaberg fiskeplats
  Stensholmarna öar   Orsnäs udde
  Stensholmarna öar   Osnäs backe backe
  Stensholmarna holmar   Ostnäs brygga
  Stensholmen, se Stensholmarna Saknas   Otterläger, se Utterskären Saknas
  Stillesberget berg   Otterläget, se Adelejet holme
  Stillesberget berg   Paladammet backe
  *Stockebåten grund /Se   Passberget holme
  Stora mosse mosse   Per Hanssons grund
  Strannebacken ägomark   Pers lycka åker
  Svartskär holme   Pers tomt åker
  Svartskär holme   Piksås berg
  Svartskär holme   Picksås? berg
  Svartskär ö o triangelpunkt   Pilalyckan äng
  Svarteskär skär med fyrtorn   Pixåsberg berg
  Svartskär, Hallands, se Svartskär holme   Plommasgrund grund
  Svartskär, Hallands, se Svartskär holme   Porsa åker
  Svenskeskär holme   Porsakullarna berg
  Svensmosse mosse   Porsen åker
  Swens måsse mosse   Porstuvor backe
  Svensmosse mosse   Portlyckan åker
  Säckan sankmark   Portåkern åker
  Sälsflu holme   Prästgårdsängen åker
  Sälsflu ö   Pyggås berg
  Säröberget grund /Se   Pyggstens mosse mosse
  Söderboberget grund /Se   Pykalyckan åker
  Sögeholm udde   Pykamossen mosse
  Sögeholm udde   Pykstensbetet betesmark
  Sågeholms-viken vik   Pykstenslid backe
  Sönnerbergen berg   Pykstenslid backe
  Sösås berg   Pykstenslyckan åker o. mark
  Sövikebugten Saknas   Rabben grund
  Torgen grund /Se   Rabben grund
  Torget fiskeplats /Se   Rajemad åker
  *Trollerkullen berg   Ramnö ö
  Trollekulle kulle   Ramnö ö
  Tullagom väderkvarn /Se   Ramnö holme
  Tullalätt väderkvarn /Se   Ramnö holme
  Tångholmen holme   Råmnö holme
  Tångholmen ö   Ramnökalv udde
  Tångholmen holme   Ramnö käring bronsåldersröse
  Törjen (Lille) fiskeplats(er) /Se   Ramsåsberg berg
  Töseviken vik   Revet fiskeplats
  Uddeläget, se Utterskären öar   Risan åker
  Uddo ö   Risan åker
  Ulefjell berg   Risan åker o. äng
  Ulefjäll berg   Risan åker
  Ulleråsberg berg   Risen åker
  Ulleråsberg höjd /Se   Risholmen holme
  Ulleråsbäcken bäck   Risholmen holme
  Ulmanäsfjolen vik   Risholmen holme
  Ulmanäsfjolen, se Ölmanäsfjorden vik   Rommelås berg
  Utholmarna holmar   Rommelås lycka backe, berg, åker
  Utholmen, St holme   Rommelås sandlid backe
  Utholmen, Stora och Lilla öar   Rompen åker
  Utterskär skär /Se   Roppekulle kulle
  Utterskären skär   Roppelyckan åker
  Utterskären holmar   Rospjälla åker
  Utterskären öar   Rumperna åkrar
  Utterskären holmar   Rundkärr kärr
  Utterskären öar   Rundshögsåkrar åkrar
  Utterskären öar   Runshögen berg
  Varren sund   Runsåshage åker o. äng
  Vassen sund   Ryggåsberget berg
  Wassholmen ö   Rågskiten skär
  Vassholmen ö   Rågskiten grund
  Vassholmen ö   Råholmar holmar
  Vassholmen holme   Råholmarna holmar
  *Vesina- (eller Vesind-) ö, se Vässingsö halvö   Rånekullslyckan åker
  Vikaholm udde   Råskiten skär
  Wika Wiken Saknas   Råstamosse mosse
  Vindö ö   Råstamossedamm damm
  Virken holme   Råstaslätt slätt
  Virkesholmarna ögrupp   Råöbacke backe
  Virkesholmarna holmar   Råöbacke slätt
  Virkesholmarna öar   Råöhamn Saknas
  Virkesholmarna öar   Råö roppe del av ö
  Virkesholmarna holmar   Rälingefjäll berg
  Virkesholmarna holmar   Rävabacken backe
  Wirkesholmarne öar   Rävlekulle berg
  Virkesholmarna holmar   Röde holme halvö
  Wirkesholmarne öar   Röde kålholmen holme
  Virkesholmarna öar   Kålholmen, Röda holme
  Virkesholmarna holmar   Rölingefjäll berg
  Vissingsö, se Vässingsö halvö   Rölingefjäll berg
  *Vissingsön, se Vässingsö numera halvö   Rönberget fiskeplats
  *Värksholmar, se Virkesholmarna holmar   Röns norra unge holme
  *Värksholmar, se Virkesholmarna holmar   Röns äng backe
  Vässingsö halvö   Rörvikberget fiskeplats, grund
  Vässingsö halvö f.d.ö   Rörviksberg berg
  Vässingsö numera halvö   Rörviksslätten backe
  Vässingsö halvö   Rörviksslätterna utm.
  Vässingsö numera halvö   Rösareåkrar åkrar
  Vässingsö numera del av udde   Röseberget åker, berg
  Vässingsö numera del av udde   Rösena? grund
  Vässingsö numera halvö   Rösera skär
  Vässingsö halvö förr ö   Rösera skär och grundar
  Hwässingsö halvö   Röskulle kulle
  Vässingsö samhälle f.d. ö?   Röskulleåkrar åkrar
  Vässingsö numera halvö   Rövaren grund
  Vässinge ö   Rövarn grund
  Hvässingsö halvö   Röängen åker
  Vässingsö halvö   Sandgravsberget berg
  Västerdalen dal   Sandhagen sund
  Öbukten vik   Sandhogen insegling
  Öckerö ö   Sandliderna gärde
  Öckerö ö   Sandåkern åker
  Öckerö ö   Sandö, se Onsala Sandö Saknas
  Öckerön ö   Sandökalv landtunga
  Öckerön ö /Se   Sandökalv landtunga
  Öckerön ö   Seglet grund
  Öckerön ö   Sikareåkrar åkrar
  Öckerön ö   Silvergrund fiskeplats, utgrund
  Öckerön ö   Sjållen åker o. äng
  Öckerö ö   Skadedragssand bukt
  Öckerö ö   Skalla fyr
  Öckerö ö   Skalla fyr
  Öckerö ö   Skalla vik
  Öckerön ö /Se   Skallagräs vik
  Öckerö Kalf ö   Skalla hamn hamn
  Öckerökalv halvö   Skallahamn hamn
  Öckerökalv udde   Skallanäs udde
  Öckerösund sund   Skallanäs udde
  Öckerösund sund   Skallaudde udde
  *Öckerösund, se Kyrkefjällssund sund   Skansalyckan åker
  *Öckerösund, se Kyrkefjällssund sund   Skansbetet äng, mark
  *Öckerösund, se Kyrkefjällssund sund   Skaraskär skär
  Ölmanäsfjorden vik   Skarpen koljegrund
  Ölmö udde   Skarvgrund grund
  Ölmö udde udde   Skedevik vik
  *Öreön, se Öckerön ö   Skintan åker m.m.
  Öreön, se Öckerö ö   Skummekärr åker
  Örnaknalten berg   Skutholmarna, se Råholmar Saknas
  Örneknalten bergknalle /Se   Skåviksberg berg
  Örneknalten bergknalle /Se   Skåviksholm berg
  Ötoftaberget berg   Skåviskeholm berg
      Skäddeberg grund
      Skäddeberg grund
      Skällaredberg berg
      Skällaredsås berg
      Skällaredsås berg
      Skälleredsberg Saknas
      Skällaren grundar
      Skärahögen åker o. mark
      Släbobetet betesmark
      Släta, Stora väderkvarn
      Slätthults bankarna fiskplats, grund
      Slätthultsberget fiskeplats
      Slätthultsberget, Inre fiskeplats
      Slätthultsgrund fiskeplats, utgrund
      Slötalyckan åker
      Smetholmen holme
      Smetholmen holme
      Smettholmen holme
      Smickelslyckan åker
      Småmaderna utmark
      Småmaderna backar
      Småmaderna åkrar
      Snarsås berg
      Snarsås berg
      Sniparöserna åker m.m.
      Snoken berg
      Snäckeberget, Lilla fiskplats, grund
      Snärse, Inre fiskeplats, grund
      Snärse, Stora fiskeplats, grund
      Snärsen, Yttre fiskeplats, grund
      Snärsås berg
      Snärsås berg
      Sommarberget berg
      Sommargärdet gärde
      Sommargärdet åker
      Son skär
      Sovarekroken åker
      Spekabetet gärde
      Spekagärdet gärde
      Spekesberget berg
      Spjällen åkrar
      Spjällen åker
      Sprundet åker
      Starahagen åker
      Starahagen åker
      Starängen åker
      Steffen åker
      Steglasand backe
      Steglaudde udde
      Steglaudde udde
      Stenvadet backe
      Stenbatten grund
      Stenlyckan åker o. äng
      Stenmalen fiskeplats, grund
      Stensholmar holmar
      Stensholmar holmar
      Steråkrar åker
      Stillesberg berg
      Stillesberg berg
      Stora mad utmark och gärde
      Stora mad åker
      Store Pär Hanson fiskeplats, utgrund
      Storlyckan åker
      Storåker åker o. äng
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkrar åkrar
      Storåkrarna gärde
      Storängen åker
      Stosabetet beteshage
      Stosagårdsgärde gärde
      Strandåkrar åkrar
      Strömsfjord, se Kungsbackafjorden Saknas
      Stumparne åkrar
      Stunnekärr äng
      Stunnekärr åker
      Ställesberg berg
      Stänkelsåsberg berg
      Stänkelsåsberg, Lilla berg
      Stödahuvud udde
      Stödahuvud udde
      Stödahuvud udde
      Sunnanbäck Saknas
      Sunnanbäck omr.?
      Sunnerbergen Saknas
      Svarte kålholmen holme
      Kålholmen, Svarta holme
      Kålholmen, Svarte holme
      Svarteskär skär
      Svarteskär holme
      Svens mosse mosse
      Svensmosse mosse
      Svensmosse mosse
      Svensmosselagg backe
      Svinahagen äng
      Svinahällarna berg
      Svinhagen åker o. äng
      Svinryggen stugu
      Svänghallar berg
      Svänghallarna berg
      Svängehalssand utmark
      Sydknulten på Långryggen fiskeplats
      Systerängen äng o. åker
      Såtan grund
      Såtan, Stora fiskeplats, grund
      Säckadamm damm
      Säckadamm damm
      Sälslut skär
      Sälsflu grund
      Sävikstorp åker och mark
      Söderboberget fiskeplats, grund
      Söderboberget grund
      Söderboknulten fiskeplats, grund
      Södergrund fiskeplats, utgrund
      Sönnerbergen berg
      Sönnerbergen udde
      Sönnergärdet åker
      Sönnerkulle kulle m.m.
      Sönnerkulle åker o. kulle
      Sönnerlyckan åker
      Tagmaden äng
      Tagmaden äng
      Tagmadsåkrar åkrar
      Tagmansängen åker o. äng
      Tallaremosse slätt
      Tallaremosselider stenmal
      Timannabetet betesmark
      Timannahögen åker och mark
      Toftareåkrar gärde
      Tofteberg berg
      Tofteborg berg
      Tofterna åker
      Torekulle åker och berg
      Toren grund
      Torgen grund
      Torgen fiskeplats, grund
      Torgen grund
      Torgen, Lilla fiskeplats
      Torkebacke åker
      Torkelsskär skär
      Torplyckan åker
      Torvan åker
      Torvan åker
      Torvåkrar åker o. äng
      Torvåkrar åkrar
      Trollekulle berg
      Trollekulleäng åker
      Trollekulleäng åker o. äng
      Trädgårdsåkern åker
      Tullkammaren åker o. äng
      Tullkammarhöjden åker, äng, berg
      Tvistarlund åker
      Tväraängen äng
      Tvärvälterna åkrar
      Tvärängen äng
      Tyskkulle kulle
      Ulkehall udde
      Ullerås berg
      Ulleråsberget berg
      Ulleråsberg berg
      Ulleråsgärde gärde
      Tranekulleåkrar åkrar
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Utholmarna holmar
      Utholmarna holmar
      Utholmar holmar
      Utholmen holme
      Utholmen, Lilla holme
      Utholmen, Stora holme
      Utknulten på Långryggen fiskeplats, grund
      Utterläger holme
      Utterläget holme
      Utterskären skär
      Utterskären skär
      Utängen åker
      Valldabo Långe fiskeplats, utgrund
      Varpet backe
      Vassaberget grund
      Vassaberget, Lilla fiskeplats
      Vassaberget, Stora fiskeplats
      Vassaberg, Södra grundar
      Vassaberget grund
      Vassholmen holme
      Vassholmen holme
      Vassholmen holme
      Vedebåde, Inre grund
      Vedebåde, Norra grund
      Vickebacken backe
      Vickelid backe
      Vickeliderna backar
      Vickåkern åker
      Vikaberget berg
      Vikabetet betesmark
      Vikagärdet gärde
      Vindö holme
      Virken hamn
      Virkens rös stenrös
      Virkesholmarna holmar
      Virkesholmen holme
      Virkesholmen holme
      Viskesiken backe
      Viskesiken backe
      Viskesiken utmark
      Vitkålslyckan åker
      Vålhage åker
      Vårtebåden grund
      Välterna gärde
      Vässingsö ö
      Vässingsövägen väg
      Västermarken gärde o utm.
      Västra hed åker
      Vättnegatan damm o äng
      Ållesåkrar gärde
      Årsnäs udde
      Åsen fiskeplats
      Åsliden åker o. backe
      Ängshagen äng
      Eskatorpsbukten bukt
      Eskebäck åker o. äng
      Eskebäck åker
      Öboåker åker
      Öbrunnslyckan åker
      Öckerö ö
      Öckerö holme
      Öckerö holme
      Öckerökalv holme
      Öckerökalv udde
      Öckerökalv udde
      Öckerösund sund
      Öckerösund sund
      Öckerösund sund
      Ögärdsåkrar åkrar
      Ölme udde udde
      Ölmeudde udde
      Ömjaberget berg
      Örnekullen Saknas
      Österlyckan åker
      Ötoften berg
      Ötoften utmark

  ^  

Hallands läns socknar m.m.