ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Släps socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 234 Naturnamn : 512 Bebyggelsenamn : 561 Naturnamn : 713
Släp sn *Alekärret kärr Släp sn Släps sn sn
Släp sn Alguserös fornminne Släp socken Släps sn sn
Släp socken Andreas myst kärr Släps sn sn Alguseberget berg
Släp sn *Arnö, se Ärna (resp. Ärnen) holme Släp sn Alguseberget berg
Släp sn Askimsfjord fjord kleven inbyggarbeteckning Alguseflöv Saknas
Släp sn *ascrascogh skog Släp-bo inbyggarbeteckning Alguseflög bergsbrant
Släp sn *Ascrascogh skog Släp-bo inbyggarbeteckning Alguseredvale berg
Släp sn ?Askraskog skog Algusered bebyggelse Alguseredvägen väg
Släp sn *Aspekärr kärr Algusered gårdar och ställen Armanemöst tjärn
Släp sn *Aspekärrsberget berg Arvidsens i Algusered gård Aspedalen dalgång
Släp sn *Bandsöl vik Algusered by Balingskärret kärr
Släp sn Bandsöl vik Algusered, Lilla hmd Barkens flög berg
Släp sn Bastholmen ö Lilla Algusred gårdar Barkens flög berg
Släp sn Bastholmen holme Algusered, Stora hmd Barkens flög berg
Släp sn *Binnekulle berg Anders´ hmd Barlindskärret kärr
Släp sn Bisterkulla Berg berg Annabo, se 1Skog Saknas Barlindkärret kärr
Släp sn *Bjurkullen höjd Annabo gård Bassängsbacken backe
Släp sn *Bjurkullen höjd Annabo Skog g. Bastdalen dalgång
Släp sn *Björkekullsbackar berg Annelundsvägen avs. Bastholmen holme
Släp sn Björkholmen ö Aspelund förr stuga Bastholmen holme
Släp sn Björkholmen holme Bakeliden avs. Bastholmen holme
Släp socken socken Björkholmen holme Berga hmd Becksängen åkerfält
Släp sn /Se Björnarås mosse mosse Berga lght Berga hage berg
Släp sn /Se *Björnarås måse mosse Bergabo avs. Bergalidåker åker
Släp sn /Se Björnarås mosse mosse Bergalycka stuga Bergåkern åker
Algusered by *Biörnmåsten mosse Bergen hmd Binnekroken åkerremsa
Algusered by Boleberget, Stora berg Bergent torp Björkholmen holme
Algusered? Saknas Bolebergsmyst kärr Berget bebyggelse Björkholmen holme
Algusered byar *Södra Bolleberget berg Berget gårdar och ställen Björkholmen holme
Algusered by Bosholme, Stora och Lilla öar Berget bebyggelse Björnarås berg
Algusered, Stora och Lilla byar Bosholmen, Lilla holme Berget gård Björnarås berg
Algusered by Bosholmen, Stora holme Berget by Björnarås mosse mosse
Algusered by Brandshultsviken vik Berget bebyggelse Björnarås mosse mosse
Algusered by Branebergen berg Berget Kulekärr, se 3 Berget Saknas Björnaråsmosse mosse
Algusered by Brattås område /Se Bergklinten avs. Björnarås mosse
Algusered by Breda gata terräng Bjällbo avs. Blixeredvägen väg
Algusered byar /Se Breda gata sänka /Se Björkeliden avs. Blötakärr odling
Algusered by /Se Breda gata sänka /Se Björkens gård Boberget berg
*Algustorp Saknas Breda gata terräng Björkliden avs. Boggesberg berg
*Baaghbue gd? Breda gata terräng /Se Bolsheden bebyggelse Boggesberg berg
?Berget by Broderkulla, se Brudkullen kulle Bolsheden ställen Boggersberg berg
?Berget by Brudarekulle kulle Bolsheden gd Bolberget berg
Berget bebyggelse Brudarekullen kulle /Se Bongsbo, se Bångsbo Saknas Borgarås berg
Berget Kulekärr bebyggelse »brwdkulle» kulle /Se Bracka stuga Borgarås berg
Bolsheden gd Brudkullen kulle /Se Brandshult bebyggelse Borgarås berg med fornborg
Bolsheden gd Brudkullen kulle /Se Brandshult gårdar & ställen Bosholme, Lilla holme
Bolsheden gd *Brännåhsen ell Timmerbräckan Saknas Brandshult gd Bosholme, Lilla holme
Bolsheden gd Wästre Bålbergen berg Eriksons i Brandshult gård Bosholme, Stora holme
Bothekiarri, se Bukärr by *Båhlefjäll berg Brantens gård Bottenlösen mosse
Brandshult gd Dalaberget berg Brunndal bebyggelse Brandshultsbron bro
Brandshult by Djuramyst mosse Brundal gård Brandshultsvägen väg
Brandshult gd Djuramyst myst Brunndal gd Bransaberget berg
Brandshult gd Djuramyst kärr Bråten stuga Bransavale berg
Brandtzholle Saknas Drottningskäret skär Bråten hmd Bransaån å
Brundal gd Drottningskäret skär Bräcka stuga Bransaån å
?Bukärr by Ekebacken skog Bräcka stuga Brantsbro ell. Brantens bro bro
Bukärr by Flackholmen, Y. o. S., se Fläckholmen, Y. o. S. holmar Bukärr bebyggelse Brantshagen hage
Bukärr by Flackholmen, Y. N. o. S. holmar /Se Bukärr gårdar o ställen Brasken, se Högesten Saknas
Bukärr by Flackholmen, Nordre och Söndre öar Bukärr bebyggelse Breda berget grund
Bukärr by Flackholmen, Norra holme Bukärr säteri Breda berget berg med ballongprick
Bukärr by Flackholmen, Södra holme Bukärr by Breda gata terräng
Bukärr by Flackholmen, Yttre ö Bukärr bebyggelse Bruarekulle kulle
Bukärr by Flackholmen, Yttre holme Bukärr bebyggelse Brudare kulle berg
Bukärr by *Fleg- (resp. *Flag-) holmar holmar Bäckmans i Bukärr gård Brudare kulle berg
Bångsbo by *Flegholmar, se Fläckholmen, Y. o. S. holmar Jansons i Bukärr gård Brunnslyckan åker
Bångsbo gd *Floyaberget berg Larsons i Bukärr gård Bräckevägen väg
Bångsbo gd Flågaberget berg Lille Johansons i Bukärr gård Brännebacka utmark
?Bångsbo gd Fläckholm, St., se Flackholmen, Y. N. o. S. holme Magnusons i Bukärr gård Brännefjäll berg
Bångsbo gd Fläckholmen, Y. o. S. holmar /Se Skippers i Bukärr gård Busholmarna, se Storebos holme o. Lillebos holme Saknas
*Dalen gd? Fläckholmen, Norra holme Stockelbergs i Bukärr gård Butkärrsvägen väg
Ekenäs by Fläckholmen, Norra holme Bunnlösen hmd Båle fjäll berg
Ekenäs by Fläckholmen, Södra skär Bundlösen lght Båle fjäll berg
Ekenäs by Fläckholmen, Yttre holme Bunnlösen hmd Bålefjäll berg
Ekenäs by Flöjaberget berg Bångsbo gd Bångsbro Hög berg
Ekenäs by Furukullen kulle Bångsbo bebyggelse Båtäng landningsplats, allmänning
Gundal by Galaskär ö Bångsbo gårdar och lghter Djupa både både
Gundal by Galtarna öar Bångsbo hemman Djupe både grund
Gundal by Galtarna skär Bönekulle gård Djuramöst mosse
Gundal by /Se Galtarna skär Dala hmdr Dyfly mosse eller tjärn
Guntofta by Galtarna kobbar Olles i Dala g. England, Lilla badvik
Guntofta by Gatabrea, se Breda gata terräng Dalberga hmd Fiskasten vägskäl
Guntofta by *Gatabrea dalgång Dalberga gård Fiskestigen väg
Guntofta by *Gatekärr kärr Dalberga hmd Fjället berg
Guntofta by *Getabobergen berg Dalen hmd Fjället berg
Guntofta gd /Se Gillevik vik Dalen avs. Fjället berg
*Gøtulfruth jord *Gisselberget berg Dalen hmd Fjället berg
Hagen gd *Gisleberg berg Dalslyckan stuga Flackholmen, Norra holme
Hagen gd *Grånskären, se Gråskär o. Gråskär St. holmar Dalslyckan stuga och hage Nordre Flackholmen holme
Hagen gd Gråskär, N. o. S. holmar Dalslycka stuga Flackholmen, Nordre holme
Hagryd by Gråskär o. Gråskär, St. holmar Dalsänkan, se 27 Kyvik Saknas Flackholmen, Södra holme
Hagryd by Gråskär skär m. triangelpunkt Dunders torp Flackholmen, Söndre holme
Hagryd by Gråskär, Nordre och Södre öar Ekebacken lght Flackholmen, Södre holme
Hagryd by Gråskär, Södra skär Ekebacken avs. Flackholmen, Yttre holme
Hagryd by Gräshaga grind el. Gräshaga led grind /Se Ekebo avs. Flatakullen bergkulle
Hagryd by Gräshaga grind el. Gräshaga led grind /Se Ekedal avs. Flatorna åkrar
Hagryd by *Gräshaga grind grind Ekedalen avs. Fläckholmen, Stora, se Flackholmen, Yttre Saknas
Hagryd by Gräswÿk vik Ekekulla gård Flöaberget berg
Hagryd by Gubbaskäret skär Lilla Ekekulla avs. Flöaberget berg
Hagryd by Gubbaskäret ö Ekeliden avs. Flöaberget berg
Hagryd by Gubbaskäret skär Ekenäs bebyggelse Flödaberget berg
Hagaryd by /Se Gula Kråkan skär Ekenäs bebyggelse Fäberget, Lilla berg
Hagryd by /Se Gulaskär, Inre skär Ekenäs gårdar och lhter Fäberget, Stora berg
?Hålan gd Gulaskär, Inre skär Ekenäs by Galaskär holme
?Hålan gd Gulaskär, Yttre holme Ekenäs bebyggelse Galaskär skär
Hålan gd Gula skär skär Ekenäs Sannå, se 3-5 Ekenäs Saknas Galtarna skär
Höga Saknas Gulaskär skär Ekudden avs. Galtarna skär
Högås by Gulaskär ö Ellensberg avs. Galtarna skär
Högås gd Gunnes myst mosse Ernalund avs. Gatekilshålet berg
Högås gd Gunnesmyst sjö Eskils stuga Getaryggen grund?
Högås gd Gunnesmyst tjärn /Se Fjällbo lht Getryggen berg
Järnkättered gd Guntofta berg o triangelpunkt Fjället avs. Getryggen undervattensskär
Järnkättered gd Gusseberg berg Fjället, se 7 Nötegång Saknas Getaryggen undervattensskär
Järnkättered gd *Gålbotränge mark Fjällstugan avs. Gillevik, Lilla vik
Järnkättered gd Gålboviken, se Malevik vik Flinkas hmd Gillevik, Stora vik
Järnkättered gd *Gålboviken, se Maleviken vik Flinkas gård Gilleviksrös stenröse
Järnkättered gd Gåsamysten mosse Flinkas hmd Greifenssked väg
Klev by Gåsamysten sjö Fredriksro avs. Grottekulle kulle
Klev gård Gåsamyst tjärn /Se Furubacken avs. Gråskär, Norra skär
?Klev gd Göwik vik Furuhäll avs. Nordre Gråskär holme
Klev gd Giöwÿk vik Fyrkanten avs. Gråskär, Norra skär
Klev by Gövik vik Fällsås t Gråskär, Södra skär
Klev förr sn, gd Gövik vik Fällsås stuga Södra Gråskär holme
Klev by, gd *Norre, Östre Hammarb. berg Fällsås stuga Gråskär, Södra skär
Kullen by Hangeskär ö Gatan stuga Grävlingekulle bergskulle
Kullen by Hangeskär skär Gatan stuga Grävlingekulle bergskulle
Kullen by Hansdalsmysten sjö Gatan stuga Grön möst mosse eller tjärn
Kullen by Hansdalsmysten myst Gatelkärr stuga Gubbaskäret skär
Kullen by Hansdalsmyst göl Gatesered stuga Gubbaskär skär
Kyrkan i Släps sn kyrka Hansdalsmysten tjärn /Se Græfens stuga Gula kråka skär
Kyrkhyttan lht /Se Hanstars möst mosse Gröna stugan avs. Gula kråkan skär
Kyrkobyn by Heden hed Grönlund avs. Gulaskär, se Gubbaskäret Saknas
Kyrkobyn by Hjortamyst kärr Grönvattens stuga Gulaskär skär
Kyrkobyn by *Hjortamåse Saknas Gullebo ställe Gulaskär holme
Kyrkobyn by Hjärtudden udde Gundal bebyggelse Gulaskär skär
?Kyfvik by Hosholmarna öar Gundal bebyggelse Gulaskär skär
Kyvik by Hosholmen, Nordre holmar Gundal backhus Gulesten sten
Kyvik by Hosholmen, Nordre holme Gundal gårdar och ställen Gunbergs ske avtagsväg
Kyvik by Hosholmen, Söndre holme Gundal by Gunnesmöst tjärn
Kyvik by Hosholmen, Söndre holme Gundal by Gunnesmyst mosse
Kyvik gd Hultaberg berg Gundal bebyggelse Guntesberget berg
Kyvik gd /Se Hultaberget höjd Gundal Kärret, se 3 Gundal Saknas Guntesberget berg
Lienn Saknas *Hålka fiälls hallar berg Guntofta bebyggelse Guntoftsbergen berg
Malevik herrgård *Häckleklev höjd Guntofta by Gålboviken vik
Malevik herrgård *Härklev höjd Guntofta, Lilla bebyggelse Gålboviken vik
Malevik herrgård *Härklev höjd Guntofta gårdar och ställen Gålboviken vik
Malevik herrgård Hästholmen holme Hanssons i Guntofta gård Gåsamysten mosse
Malevik herrg. Hästholmen holme Lindbloms i Guntofta gård Gåsamösten tjärn
Malevik (Stora och Lilla) hg Hästholmen holme Gövik avs. Gåsamysten mosse
Malevik by Hästholm ö Gövik villa och vik Gökliden berg och dalgång
Malevik gd Hästholmen ö Habäckebro hmd o. bro Gövik vik o. villa
Malevik hg Hästholmen holme Hagabergsliden avs. Göviksberget berg
Malevik gd Hästholmen holme Hagbäckebro gård Haberget berg
Malevik gd *Hästholmshamn hamn Hagen bebyggelse Haberget berg
Malevik herrgård *Hästholms hamn sund Hagen gårdar och ställen Haberget berg
Malevik herrgård *Hästholmshamn hamn Hagen gd Habäckebro bro och hmd
Malevik samhälle /Se Höga myst sjö Hagkvists i Hagen gård Hagavägen väg
Nötegång by Högamyst tjärn /Se Kalles i Hagen gård Hagbäcksbro landsvägsbro
Nötegång by Höge sten sten Rasmundsons i Hagen gård Hagrydbäcken bäck
Nötegång gd Högås ås Haglyckan avs. Hagerydsbäck bäck
Nötegång gd /Se Iglamossen sjö /Se Hagryd gård Hagryddalar småställe
Prästgården gård Juten holme Hagryd gårdar och ställen Hagryd Dala utmarker
*Risabro Saknas Jyden ö Hagryd by Hagryd Hallar väg
*Risabro Saknas Jyden skär /Se Brogrens i Hagryd gård Hagryd Hallar berg
*Risabro Saknas Jyden skär /Se Gustav Anderzons i Hagryd gård Hagryd stenar stenar
*Risabro Saknas Kalfwen halfö Hagmans i Hagryd gård Hallens kyrka stenblockssamling
*Risabro Saknas Kalfwen ö Isaks i Hagryd gård Hallorna väg
*Sanbæk = Sandbäck? gård Kalven udde Karl Nilsons i Hagryd gård Halsen udde
Sannå, Stora o Lilla gårdar Kalven udde Kristinas i Hagryd gård Halsen åkerområde
Saknas Saknas Kalven udde Lindbloms i Hagryd gård Halvagårdsäng åker
Sannå by Lille Kalfzwÿk vik Mattsons i Hagryd gård Halvstensberget bergsudde
Sannå, Stora o Lilla gdr Store Kalfzwÿk vik Nilsons i Hagryd gård Hamraberget berg
Sannå by Kalvviken vik Sanders i Hagryd gård Hamraberget berg
Sannå = 3-5 Ekenäs by *Norre, Östre Kammarskogen Saknas Saras i Hagryd stuga Hamrabergen berg
Sannå = 3-5 Ekenäs by Keholmen ö Vests i Hagryd gård Hamraröset röse
Sannå = 3-5 Ekenäs by St. Käholm ö Östra Hagryd gårdar och ställen Hangeskär skär
Sannå = 3-5 Ekenäs by L. Käholm ö Hagryd Dala stugor Hangeskär holme
Sannå hmdr L. Käholmen ö Hagryd Kvarn kvarnbostad Hangeskär skär
Sannå = 3 Ekenäs bebyggelse St Käholmen ö Västra Hagryd gårdar och ställen Hansdalsmösten mosse el. damm
Sannå = 3 Ekenäs bebyggelse Kedholmen holme Hagryd-Dala lht Hansdalsmyst mosse
Skog Annabo Saknas Keholmen ö Hagrydgärde stuga Hansdals möst mosse
Anneboe Saknas Kedholmesund sund Hallen hmd Helgekrok Saknas
Anneboe Saknas Kleva skär /Se Hallen gård Helgekrok? underv. gr. med ballongprick
Onneboe Saknas Kleva skär Hallen avs. Hjortamossen mosse
?Skörvalla by Kleva, se Klöva holmar Hallen hmd Holkafjäll berg
Skörvalla gd Kleva holmar Halsen gård Hopaslottern åker
Skörvalla gd Kleva skär /Se Halvnabacka gd Horsensberg grund
Skörvalla gd Klevabåken grund /Se Hamra hmd Horsensberg, Stora grund
Skörvalla gd Kleva fjord, se Askims fjord fjord Hamra torp Hosholmen, Lilla holme
Skörvalla gd *Klevbåden, se Klevabåken grund Hamra t Hosholmen, Stora holme
Skörvalla gd /Se *Klevbåden grund Hamra torp Hultaberg Saknas
Släp = Kyrkobyn kyrkby *Kleverås, se klæuæras bergås Harnabacka hmd Hultaberg bergudde
Släp by »Klimmer i Hafstranden Saknas /Se Harnabacka gård Husebacke backe
Släp by Saknas Saknas Harnabacka, se Halvnabacka Saknas Hylten bergudde
Släp by *?klyuær riksgränsmärke /Se Hasselbacken avs. Hålaberg berg
Släp by Saknas Saknas Heden bebyggelse Håla stenar berg
Släp by *Klyva skär /Se Heden, se Bolsheden gd Håla stenar berg
Släp by *Klåfveberget Saknas Hultahagen hmd Håla stenar berg
Släp sn *»klænærås» riksgränsmärke Hålaberg avs. Hålbäck bäck
Släp by /Se Saknas Saknas Hålan bebyggelse Hålebodal dal
Spårhaga by Klæuæras bergås /Se Hålan gårdar och ställen Håleboängar ängsbacke
Spårhaga by Klöva, se Kleva holmar Hålan stuga Hångelskär, se Hangeskär Saknas
Spårhaga by Klöva holmar Hålan gd Hällen berg
Spårhaga Saknas Klöva öar Höga bebyggelse Hällen berg
Stocken gd Klöva skär Höga gårdar och ställen Hällen berg
Stocken gd Klöven holme /Se Höga gd Hällevadet vadställe
Stocken by Klöven kobbar Högås bebyggelse Hängslekärren mosse
Stocken by /Se Klövskär skär Högås gårdar och ställen Hästal el. Hästdal berg
Strandhyttan lht /Se Knapasdam kärr kärr Högås by Hästholmen holme
Särö ö och herrg, förr kungsgård Knappen ö Högsåsvägen avs. Hästholen holmar
Särö ö Knappen skär Höjden avs. Hästholmen holme
Särö ö och herrg. Knappskär skär Jonstorp avs. Höga Berg berg
Särö ö Knipemyst skä Järnkättered bebyggelse Höga möst tjärn
Särö badort Knipemyst tjärn Järnkättered gård Högamyst mosse
Särö ö och hrgd Knipemyst tjärn /Se Järnkättered gd Högesten sten
Särö ö och hrgd Knivsjöbåden skär /Se Jäskil stuga Högesten sten
Särö gd Knivskebåden grund /Se Kabbens torp Högsten berg
Särö gd Knivskedbåden grund /Se Kallebotrang stuga Högsten sten
Särö gd Korshamn vik Kallebotrång stuga Högstena berg
Särö gd *Lilla Korshamn berg Karlbotrång? stuga Högsås berg
Särö gd *Stora Korshamn berg Karlsberg gård Hörsäckan damm
Särö ö o. herrgård Korshamn vik Karlstorp avs. Jordfalla gränsmärke
Särö ö o. herrgård Korshamn vik Kilhult vid Spårhaga bol Juten skär
Särö gd /Se Korshamn vik Kilhult gd Jyden skär
Torred by Korshamnsskären öar Kilhult vid Spårhaga bol Jäskil berg
Torred gd Korshamnsskären skär Kilhult bebyggelse Kalbotrång dalgång
Torred gd Korshamnsskären skär Klasebo avs. Kallebotrang, se Tranget Saknas
Torred gd Kringlemyst mosse Klev bebyggelse Kallebotrång plats
Torred gd *Kringle måse Saknas Klev gårdar och ställen Kallesvarde berg
Underliden byar /Se Krokaviken vik Klev gd Kalven skär
*Vatby Saknas Krokaviken vik Stora Klev gård Kalven udde
Veakärr gd *Krokebacken berg Klinten avs. Kalven skär
Veakärr gd Kroken udde Kläppa stuga Kalven udde
Veakärr gd Kroken udde Kläppa stuga Kalvviken vik
Vea gd /Se Kråka ö Kläppekulla stuga och kulle Kappelycke åker
  Kråkan, Gula holme Kroggården hmd Karlbotrångsbacke? backe
  Kråkan ö Kroggården gård Karlbotrangsdalen, se Tranget Saknas
  »Kråkemusten mosse Arvidsons i Krogården gård Karlbotrångsdalen? dal
  Kråkeskären öar Hjalmars i Krogårn gård Kedholmesund sund
  Kråkeskären skär Kroken = Algusered, Lilla Saknas Keholme sund sund
  Kräcklingeholmen ö Kroken stuga Kedholmen holme
  Kräcklingeholmen holme Kroken gd Keholmen holme
  Kräcklingeholmen holme Krokgården gd Keholmen holme
  Krökemyst kärr Kulekärr bebyggelse Kikekulle kulle
  Kullsvik vik Kulekärr torp Klevaberget berg
  Kullsvik vik Kulekärr gård Klevabåken, se Vikbåden, Yttre Saknas
  Kungsröset fornlämning Kulekärr gd Klevamarken utmark
  Kvarnadammen damm Kulekärr, se 3 Berget Saknas Klevaslätten slätt
  Kyrkebydamm kärr Kullen bebyggelse Klevs kyrka berg med grotta
  Kÿwiken vik Kullen avs. och ställen Klevs kyrka berg med grotta
  Kyvik vik Kullen by Klevs kyrka Saknas
  Kyvik vik Börjesons på Kullen gård Klevs kyrka klippor
  Kyvik vik Hagbergs på Kullen gård Klevs kyrka kluvet stenblock
  Kyvik vik /Se Kullgrens på Kullen gård Klevs källa hälsokälla
  Källeberget höjd m. fornämningar Lantmätarens på Kullen bebyggelse Klevskär skär
  Källeberget berg Leonards på Kullen gård Klockarebron landsvägsbro
  Käringeholmen holme Kvia hmd Klova plats
  Käringeholmen holme Kvia gård Kläppakulle berg
  Kärringeholmen ö Kvia hmd Kläppängarna åkrar
  Lahall udde Kyrkoby Dala stugor Klövaskäret skär
  Lillesjö sjö Kyrkoby-Dala lhtr Klöven skär
  Lillesjö tjärn Kyrkobyn bebyggelse Knappen skär
  Lortö ö Kyrkobyn bebyggelse Knappen holme
  Lortö skär Kyrkobyn gårdar och ställen Knappen skär
  Lusholmen holme Kyrkobyn by Knappen skär
  Lusholmen udde Berns i Kyrkobyn gård Knappskär, se Knappen Saknas
  Lygnholmen ö Gunbergs i Kyrkobyn gård Knappskär skär
  Lyngholmen holme Petersons i Kyrkobyn gård Knappskär skär
  Lyn(g)kulleberget berg Pontus i kyrkobyn gård Knarrås berg
  Lyn(g)kulleberget berg Kyrkobyn bebyggelse Knipedal dal
  Lysholmen holme Kyrkobyn bebyggelse Knipedal Saknas
  Lysholmen udde Kyrkobyn Släp, se 4 Kyrkobyn Saknas Knipedal dalgång
  Långamyst mosse Kyrkhyttan plats Knipedal dalgång
  Långamyst myst Kyvik bebyggelse Knipeflög berg
  Långamyst kärr Kyvik ställen, lhtr och avs Knipeflög berg
  *Långe måse mosse Kyvik by Knipeflög berg
  Långemosse mosse Börjesons i Kyvik gård Knipemyst sjö
  Långenäs näs? Eriksons i Kyvik bebyggelse Knipemöst mosse?
  Långenäs o Högeberg berg Krestinas i Kyvik gård Knipemöst tjärn
  Långenäsudde udde o triangelpunkt Skogs i Kyvik gård Knipemyst mosse
  Långenäsudde udde Kyvik bebyggelse Knipsjön, se Knipemöst Saknas
  Långås berg /Se Källsdal hus Knivsjöbåden, se Knivskedbåden Saknas
  Malevik vik Källödal avs. Knivsjöbådar undervattensskär
  Maleviken vik Kärrabacken torp Knivskedbåden både
  Malevik vik Kärrabacken avs. Korsbacke backe
  Maleviksholmaskär ö Kärrabacken torp Korshamn berg
  Maleviksholmaskär holmar Kärret hmd Korshamn berg
  Maleviksholmen holme Kärret gård Korshamn vik
  Maleviksholmen holme Kärret = 3 Gundal bebyggelse Korshamn vik
  Maleviksholmen ö Kärret backhus Korshamnsskären skär
  Maleviksholmen holme Kärret hmd Korshamnskär holmar
  Maleviksviken vik Kärret lht Korshamnsskär skär
  Maleviksviken vik Kärret, se 3 Gundal Saknas Kostallar »bodar»
  *Mellanberget berg Laggen bebyggelse Kroken Saknas
  *Mjölkebacke berg Lagården gd Kroken udde
  Munkekullen kulle Lahall avs. Kroken udde
  Möareholmen ö Lavik avs. Krokenviken vik
  Möareholmen holme Lerdala avs Kroppedamm damm
  Möareholmen ö /Se Lerdala stuga Kroppedammen mosse
  *Mödalsberg berg Lerdala stuga Kroppedammarna mossar
  Nordanskog skogsparti Liden stuga Kråkan skär
  Nørrebrogade del av gata, terräng /Se Liden gd Kråkan skär
  One mosse mosse Lilje Peters stuga Kråkeskäret skär
  One mosse tjärn Lilleskär avs. Kråkeskären holmar
  *Pipermusten mosse Lissgården gård Kråkmösten damm
  Platthallen holme Lissgården villa Kräklingeholmen holme
  Postadmåse mosse Ljungbacken avs. Kräcklingeholmen holme
  Postasmosse mosse Lusholmen villa Kräcklingeholmen holme
  Postasmosse mosse Lyckan stuga Krösenbacken backe
  Prästabron bro Lyckan stuga Kulekärrsås berg
  Risö ö Lyckan avs. Kulekärrsvägen väg
  Risö ö Lyckan avs. Kullsvik vik
  Risö öar Lyckan stuga Kullsvik vik
  Risö ö Lyckebo avs. Kungsröset röse
  *Risöbräckar (resp. Risöbräkor) holmar Lyckekullen stuga Kvarnabäcken bäck
  *Risöbräckar holmar Lyckekulle stuga och kulle Kvarnbron bro
  Risöbådar grund eller holmar Lyckekulle stuga Kvarnbådan skär, undervattensgrund
  Risöbådar grund Lycker hmd Kvarndalen dal
  Risöbådar öar Lycker gård Kvarndalen dal, samfällighet
  Risö både grund Lycker hmd Kvarndammet damm
  Risö både grund Lyckås avs. Kvarnfallet kvarnplats
  Risön ö Lysholmen lht Kyrkebydalar småställe
  Risön ö Lysholmen villa Kyrkobybäcken bäck
  Risön ö Långenäs avs. Kyrkobydamm mosse
  Risön berg o triangelpunkt Majbacken ställe Kyrkoby damm damm
  Rubbesjö sjö Malevik bebyggelse Kyrkorna, se Klevs kyrka Saknas
  Ryberget berg Malevik gårdar, avs. o. lghtr Kyvik vik
  Ryggen, Stora skär Malevik gd Kyvik vik
  Ryggen, Stora holme Mansens hmd Kyviken vik
  Ryggholmen ö Mariestrand avs. Kyviksbrygga brygga
  Råbbesjö sjö Marken, Stora del av Släps sn Kyviksbäcken bäck
  Råbbesjö sjö Marken, Östra del av Släps sn Kyviksvägen landsväg
  *Räfveliderne berg Matts Görans torp Kålgården åker
  Rävmysten kärr Mossen stuga Käholmen, Lilla, se Stubbholmen Saknas
  Röberget höjd Munkekullen avs. Käholmen, Stora, se Kedholmen Saknas
  *Rödmörsvik vik Munkekullen hållpl. o. kulle Källarelyckan hage
  Rödskär ö Mösten stuga Källarelyckan åker
  Rödskär skär Mysten stuga Källeberget berg
  Rödskär skär Nordanskog avs. Källefjället berg
  Rörholmen ö Nordgården bebyggelse Källefjäll berg
  Rörholmen holme Nordgården gård Källås berg
  Rörholmen holme Nordgården gd Käringeholmen holme
  Rörkärr, Lilla kärr Hentmans i Nordgården gård Käringeholmen holme
  Rörkärr, Lilla sjö Jansons i Nordgården gård Käringen berg
  Rörkärr, Stora kärr Sanders i Nordgården gård Käringholmen holme
  Rörkärr, Stora mosse Viklunds i Nordgården gård Kärra ägor
  *Rösabergen Saknas Nordvik avs. Kärraskedet väg
  Rösakullen kulle m. fornlämningar Näsens torp Kärraskedet avtagsväg
  Rösefjäll berg Nötegång bebyggelse Kärren åker
  *Rösefiällsberg berg Nötegång gårdar, lhtr o. avs. Kärret åker
  *Rösön ö Nötegång by Ladugårdsås berg
  Sallebokulle berg Karlsons i Nötegång bebyggelse Lahall båthamn
  Sandlyckan ägomark Svensons i Nötegång g Lahall hamn
  Sanzwÿk vik Nötegång bebyggelse Lahall udde
  *Sanhögsberget berg Oskarsberg avs. Lahall udde
  *Sanhögskullen berg Paradiset stuga Lerdalen dalgång
  Sandå å Peekes Stuga ställe Lillebos holme holme
  Sannå mosse mosse Pickagärdet bebyggelse Lillebos holme
  Sannå mosse sjö Pickagärdet lghet Lilledal dalsänka
  Sannå mosse sjö /Se Pickagärdet gd Lillesjö sjö
  Sexmannaparken mosse Prästbron gård Lillesjö sjö
  Sarön ö Prästkärr åker Lille sjö sjö
  Sexmannaparken kärr Prästängen lht Lindbergs kulle kulle
  Siella aass bergsträckning /Se Prästängen lht Lindås klev berg
  Sjöakärr kärr Prästängen bebyggelse Lortö holme
  *Sjöamåse Saknas Ramshult hmd Lortö skär
  Skalvik vik Ramshult gård Lortö ö
  Skalvik vik Ramshult avs Lortöbådar undervattensskär
  Skansen ö Ramshult avs. Lortösbådarna bådar
  Skansen skär Ramshult stuga Lusholmen udde
  Skansen holme Ranglekulle stugor Lusholmen holme
  Skogsskär, Nordre skär Ransäter lht Lyngnholmen holme
  Skogsskär, Nordre skär Rullebo avs. Lygnholmen holme
  Skogsskär, Söndre skär Rybo avs. Lygnholmen holme
  Skogsskär, Nordre och Söndre öar Rykteberget stuga Lyngnholmsknapp berg
  *Skorvallaviken vik Röabergen avs. Lygnholmeknapp skär?
  Skrikaredalen dal Runnaräcket vägskäl Lysholmen udde
  *Skåreflå berg Rönnaräcke lht Långamöst mosse
  Skörvallaviken vik Rönnaräcke lht? Långemossarna mossar
  Skörvallaviken vik Sandbäck hmd Långemosse mosse
  Skörvallaviken vik Sandbäck gård Långemosse mosse
  Skörvallaviken vik Sandbäck hmd Långenäs näs
  Slusås ås Sandlyckan hmd Långenäs näs
  Småbräkorna holmar Sandlyckan lht Långenäsudde Saknas
  Småbräkorna öar Sandlyckan avs. stat. Långevatten mosse
  Småbräkorna öar Sandlyckan hmd Majelås berg
  Småtrågen smågölar /Se Sandlycksvägen avs. Malevik vik
  *Snipekullen berg Sandvik avs. Malevik vik
  Snäckestrand vik Sannå, Lilla hmd Malviksholmen holme
  Snäckestrand strandparti Lilla Sannå gård Maleviksholmen holme
  Solbackakulle kulle Sandå, Lilla hmd Maleviksholmen holme
  Spekhulteberget berg Sannå, Stora hmd Maleviksvägen väg
  *Spotlungen? lokalitet Stora Sannå gård Malviken vik
  Stallbergen berg Sandå, Stora gd Munkekullen kulle o hållpl.
  Stallen vik Sannå, se 3-5 Ekenäs Saknas Mällan Hagen del av utmark
  Stallviken vik Sannå Dala avs. Mjölkkulle berg
  Stallviken vik Alles i Sannå Dala lht Mycksel mosse
  Stensholmen ö Dalgrens i Sannå Dala lht Månselund dalgång
  Stensholmen holme Färdigs i Sannå Dala gård Möareholmen holme
  Stenskär ö Hagkvists i Sannå Dala stuga Möareholmen holme
  Stenskär skär Klases i Sannå Dala stuga Möareholmen holme
  Stenskär skär Kristensons i Sannå Dala bebyggelse Möksels mosse mosse
  Stockaån å Molins i Sannå Dala stuga Mölnekulle bergkulle
  Stockaån å Murarens i Sannå Dala gård Naset åkerudde
  Stubbholmen ö Sandå-Dala hmd Nordanskog skog
  Stubbholmen holme Segelyckan hmd Nyländena åker
  Stubbholmen holme Segelyckan lht Nötegångsvägen väg
  *Stämmesund sund och gränsmärke Segelyckan hmd Olas ås bergsrygg
  *Sunnådamm Saknas Siken hmd One mosse mosse
  *Svansen holmar eller grund Siken gård Orne mosse? mosse
  Svartbräkorna holmar Siken hmd Orren lund
  Svarten holme eller grund Sjövik avs. Oset Kyviksbäckens mynning
  Svarten holme Sjövik avs. Palmalidenlid lid eller backe
  Svarten holme Skansen hmd Paradisskedet bygdeväg
  Svarten ö Skansen gård Peckelycka oldad plats
  Svartsbräkorna holmar Skansen lht Pojkviken badplats
  Svartsbräkorna holmar Skintera lght Porset åker
  Svartsbräkorna öar Skintorna hmd Porsdalen dal
  Svältås ås Skog Annabo bebyggelse Postasmosse mosse
  Sälgås Saknas Skog Annabo, se 1 Skogen Saknas Postasmosse mosse
  Säljås bergsträckning /Se Skog bebyggelse Postasmosse mosse
  Sälskär skär Skogen gård Prässkärr gärde
  Sälskär skär Skogen hemman Prästabron bro
  Sältetången udde Skogen bebyggelse Prästabron bro
  Sältetången udde Skogen, Västra, se Skog Saknas Prästaån å
  Särö ö Skogsbacken avs. Prästaån å
  Särö ö Skörvalla bebyggelse Prästbron bro
  Särö ö Skörvalla gårdar, lhter o. avs. Prästängsbron bro
  Särö ö Skörvalla gd Ramshultsliden lid, vägbacke
  Särö ö Karlssons i Skörvalla gård Rangleberget berg
  Särö ö Släp, se 4 Kyrkobyn Saknas Ranglekulle kulle
  Särö ö Smedlyckan avs. Regnbom vik
  Särö halvö Snipen hus Risås berg
  Särö ö Snipen gd Risås berg
  Särö ö Solberga lght Risö holme
  Särö ö Solbacka avs. Risö ö
  Särö ö Solbacken avs. Risöberget, se Bredaberget Saknas
  Särö höjd o triangelpunkt Solbacken avs. Risöbådar bådr
  Särö Kråka holme Solbacken avs. Risöbåden både
  Särö Kråka skär Solbergagård avs. Risöbådarna undervattensgrund
  Säskär ö Solbyn avs. Risö både underv. grund
  Säskär holme Solhem avs. Rubbesjö sjö
  *Taljagårdsdam vatt. Solhem avs. Rumpen åker
  Timmermyst mosse Släp jvstation Runnared berg
  Timmermyst sjö Solhem, se 31 Bukärr Saknas Runnaräcke vägskäl
  Timmermyst tjärn /Se Sompen stuga Runnaräcke plats vid vägskäl
  Tjurholmen ö Spekhult stuga, nu borta Runnaräcke vägskäl
  Tjurholmen skär Spjälaberget avs. Ryggen, Lilla skär?
  Tjurholmen holme Spjällen hmd Ryggholmen holme
  *Tjuvadalemåse Saknas Spjällen hmd Ryggholmen holme
  Tjuvadalsmyst mosse Spjällen gård Rykteberget berg
  Tjuvadalsmyst myst Spjällen hmd Ryttarskåran klyfta
  Tjuvadalsmyst kärr Spårhaga, se Kilhult Saknas Ryttarskåran klyfta
  Tjuvaklöven höjd, fornlämning Spårhaga bebyggelse Ryttareskåran spricka i berg
  Tollesbuer terräng Spårhaga gårdar, lhter o. avs Rytteberget berg
  Tollesbuer terräng Spårhaga by Råbbesjö sjö
  Torkelsholmen ö Hennings i Spårhaga gård Råbbesjö sjö
  Torkelsholmen holme Masolles i Spårhaga gård Råbbesjö o Rubbesjö sjö
  Trolludden udde Olsons i Spårhaga gård Råbbesjö, se Rubbesjö Saknas
  Tråget, Lilla grund Spårhaga, se 3 Kilhult Saknas Rågskiten skär
  Tråget, Lilla grund Stallen stuga Rågskiten skär
  Tråget, Stora holme Stallen stuga Rävlingerös stenrös
  Tråget, Stora skär Stallet hus Röberg berg
  Tråget ö Stallviken stuga Röberg berg
  Trälleborg förr stenlabyrint /Se Stallviken stuga Röberg berg
  Träskon holme Stjärneberg bebyggelse Röde port berg
  Träskon skär Stjärneberg gård, säteri Rödskär holmar
  Tärnskär ö Stjärneberg bebyggelse Rödskär skär
  Tärnskär skär Stjärneberg eller Bukärr, se 6 Bukärr Saknas Rökärr kärr
  Tärnskär skär Stocken Saknas Rökärr kärr och mosse
  Valeberget berg Stocken gårdar och ställen Rörholmen holme
  *Södra Walåsbergen berg Stocken gård Rörholmen holme
  *Walåsmust mosse Stocken gd Rörholmen holme
  *Warås berg Hansons vid Stocken gård Lilla Rörkärr mosse
  Vik tomt Henrys vid Stocken gård Rörkärr, Lilla och Stora kärr och mosse
  Vikbåden, I. o. Y. grund Tösernas vid Stocken gård Stora Rörkärr mosse
  Wikekärr kärr Vennerbäcks vid Stocken g Röseberget berg
  Vikullen kulle Stommen, se 4 Kyrkobyn Saknas Rösefjäll berg
  Vildmossen mosse Stommen gård Rösefjäll berg med bronsåldersröse
  Vildmossen mosse Stommen gd Rötteberget berg
  *Willmåse Saknas Storens torp Sandbäcksbron landsvägsbro
  Winbärsholmen ö Strandhyttan avs. Sandbäcksbroåkrar åkrar
  *Wirfveldalen mark Strandstugan avs. Sanden åker
  *Vitarna grund Stugens stuga Sandlyckebron landsvägsbro
  Viten, I. o. Y. grund Stugens förr gård, nu lägenhet Sandån å
  Viten, I. o. Y. grund Stämmet stuga Sannåbete utmark
  Viten, I. o. Y. grund Stämmet stuga Sannådalar småställe
  Viten, I. o. Y. grund Stämmet stuga Sannåkullar bergskullar
  Viten, Inre holme Stödas stuga Sannå mosse tjärn
  Västerskog skog Sumpen stuga Sandå mosse mosse
  Åhlewÿk vik Sumpen riven stuga Sannån å
  Västerskog skog Sunne hmd Sandån å
  Ålevik ägomark Sunne gård Sannåvägen väg
  Ålvik vik Sunne hmd Sexmannaparken mosse
  *Åsna Kärr kärr Särö jvstation Sexmannaparken mosse
  Åsås ås Särö bebyggelse Sexmannaparken mosse
  Ärna (resp. Ärnen) holme Särö badort, lhtr, avs. och ställen Sikensliden lid, vägbacke
  Ärna holme Särö gd Silverkistan sten
  Ärna ö /Se Särö Säteri säteri Sjöakärren del av Råbbesjö
  Ärnen ö Särö-Västerskog jvstation Sjömossen mosse
  Ärnen holme Sörvik avs. Skallar åkrar
  Ärnen skär Talgagårdarna gård Skallen åker
  Ärnen holme Talgagårdar gård Skalvik vik
  *Örnamyst mosse Talgagårdarna gdr Skalvik vik
  Örnamysten sjö Tengelunden, se 10 Kyrkobyn Saknas Skalvik vik
  Örnamysten myst Tengelunds f.d. båtsmanstorp Skansen holme
  Örnamysten kärr Timmerås avs. Skansen holme
  Örsboberg höjd m. fornlämning Timmerås stuga Skintholmen holme
  Örswiken vik Tofta hmd Skogahål dalgång
  Örsvik vik Tofta gård Skogsskär, Norra skär
  Örsviken vik Tofta, Lilla hmd Skogsskär, Nordre, Söndre skär
  Örsvik vik Lilla-Toften hmd Skogsskäret, Södra skär
  Örsviken vik /Se Toften hmd Skogsskär skär
    Tollesbuer t Skriberget berg
    Tollesbur lhtr Skribere berg
    Tålles Boer stugor Skripered åker
    Torred bebyggelse Skåskär, Nordre skär
    Torred gårdar Skåskär, Söndre skär
    Torred by Skörvallabrygga brygga
    Torred gd Skörvallaviken vik
    Börjesons i Torred gård Skörvallaviken vik
    Patriks i Torred gård Skörvallsviken vik
    Truntas Håla stuga Skörvallavägen väg
    Tubacka ställe Slusås berg
    Underliden bebyggelse Smittabergen berg
    Underliden gårdar Småbräckorna grund
    Underliden gd Småbräkorna holmar
    Vea bebyggelse Småkulle kulle
    Vea gård Småtrågen gölar
    Vea gd Smörhålan vik
    Veakärr bebyggelse Snipevägen väg
    Veakärr gårdar Snipevägen väg
    Veakärr hemman Snäckeflacket sjöbotten
    Veakärr gd Snäckestrand del av strand
    Vik hmd Snärjsdalen dalgång
    Vik t Spekhult berg
    Vik stuga Spökledet grind
    Vik lght Stakabergen berg
    Vik hmd Stakabergen berg
    Vik torp Stakulle berg
    Wijkagården avs. Stakulle höjd
    Vikarna småställe Stakulle kulle
    Vikarna stugor Stakulle berg
    Vikekärr, se Vik Saknas Stallarbukten vik
    Vikekärr torp Stallberget berg
    Vikekärrsvägen avs. Stallebokulle berg
    Vikensborg avs. Stalliden lid, vägbacke
    Vikerna avs. Stallviken, se Stallarbukten Saknas
    Vikullen avs. Stallviken vik
    Vinterns hmd Stenbergs myster mossar
    Vinterns hmd Stensholmen holme
    Västens hmd Stensholmen holme
    Åkern hmd Stensholmen holme
    Åkern stuga Stenskär holme
    Åkern stuga Stenskär skär
    Åsen avs. Stisås berg
    Åsen avs. Stissås berg
    Ängslyckan lght Stisås berg
    Ängsäter avs. Stockaberget berg
    Östergärde hmd Stockabron bro
    Östergärdet gård Stockabäcken bäck
    Östergärde hmd? Stockamaden gärde
      Stockaskedet väg
      Stockaån å
      Stockaån å
      Stockån å
      Stockaån å
      Stockaån å
      Stockån å
      Stockaåsen höjd
      Stockaåsen berg
      Stockaåsen ås
      Storebos holme holme
      Storebos holme
      Storemossen mosse
      Stubbholmen holme
      Stubbholmen holme
      Stubbholmen holme
      Stubbholmesund sund
      Stusås berg
      Ståtarehagen hage och berg
      Sunnevägen väg
      Svarta berget berg
      Svartbådan undervattensskär
      Svarte både både
      Svartebåde, Lilla både
      Svarten holme
      Svarten skär
      Svarten skär
      Svartsbräckorna Saknas
      Svartbräckorna holmar
      Svartsbräkorna skär
      Svedjen berg
      Sven åker
      Svinkulle berg
      Svältås berg
      Svärla åker
      Såskär, se Säskär Saknas
      Sältetangen udde
      Sältetången udde
      Sältetången udde
      Särö ö
      Säröbron bro
      Särö gamla brygga brygga
      Särö kråka skär
      Särö kråka skär
      Särö nya brygga brygga
      Särövägen landsväg
      Säskär skär
      Säskär holme
      Säskär holme
      Talgagårdsvägen väg
      Taljaås grusås
      Tarkesholmen, se Torkelsholmen Saknas
      Timmermöst tjärn
      Timmeråsen avs.
      Tjurholmen holme
      Tjurholmen holme
      Tjurholmen holme
      Tjuvadalsmöst mosse
      Tjuvadalsmöst mosse
      Tjuvadalsmyst mosse
      Torbjörnsviken, se Stallarbukten Saknas
      Torkelsholmen holme
      Torkelsholmen holme
      Torkelsholmen holme
      Torred flög berg
      Torredvägen väg
      Tranget dalgång
      Trindamyst mosse
      Trindingen åker
      Trinnamöst mosse ell. tjärn
      Truet skär
      Truet skär
      Truntas håla ställe
      Tråget, se Truet Saknas
      Tråget, Lilla skär
      Tråget, Stora skär
      Träleborg labyrint
      Trälleborg labyrint
      Trälleborg labyrint
      Tränget plats
      Trängesåkrar åkrar
      Träskobådan undervattensskär
      Träskon holme
      Tröganödig vägbacke
      Tubacka åkrar
      Tärnskär holme
      Tärnskär skär
      Tösviken badplats
      Ulvarås berg
      Ulvarås berg
      Ulvarås berg
      Utsiktsberget utsiktsplats för tullbevakningen
      Valeberg berg
      Valeberg berg
      Valås berg berg
      Varås berg
      Varås berg
      Veabron bro
      Veabron landsvägsbro
      Veabron bro
      Vealiden lid, vägbacke
      Veaån, se Sandån Saknas
      Veaån, Weaån å
      Veaån å
      Vidbuskeåkern åker
      Vikbådarna bådar
      Inre Vikbådan undervattensskär
      Vikbådan, Yttre undervattensskär
      Vikbåden, Yttersta både
      Vikkulle berg
      Vikkulle berg
      Vikulle berg
      Vikkullen kulle
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Villmossen mosse
      Vinbergsskär holme
      Vinbärsskäret skär
      Vinbärsskäret skär
      Viten, Inre grund
      Viten, Inre undervattensgrund
      Viten, Lilla grund
      Viten, Yttre grund
      Viten, Yttre undervattensgrund
      Västerskog skog
      Västerskog skog
      Västerskog skog
      Västra hage beteshage
      Ålevik vik
      Åleviksgärdet gärde
      Ålvik vik
      Ålvik vik
      Ålvikshall skär?
      Ålvikshall berg
      Åsaliderna åkrar
      Åsalyckorna åkrar
      Åsen berg
      Åsnakärr kärr
      Åsås berg
      Åsås berg
      Åsås berg
      Åsås berg
      Äckås, Äcksås berg
      Ärna Saknas
      Ärnen skär
      Äspevik vik
      Öberg bergskulle
      Öleboberg berg
      Örnamösten damm
      Örsvik vik
      Örsvik vik
      Örsvik vik

  ^  

Hallands läns socknar m.m.