ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Frölunda socken : Ingår i Göteborgs stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 388 Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn :
Frölanda, se Frölunda, Västra sn Ampe(n)dalen dal /Se Frölunda sn  
Frölunda sn *Angholmar, se *Ängholmar holmar Bua Norgård gd  
Frölunda sn Askeholmen, se *Ängholmar holme Flatås Norgård gd  
Frölunda sn /Se Askims fjord fjärd Frölunda Norgård gd  
Frölunda, Västra förr sn, nu förs. Askims fjord del av Kattegatt Högsbo församling förr del av församl.  
Frölunda, Västra sn /Se Askims nabbe udde Järnbrott gd  
Frölunda, Västra sn Askims nabbe nabbe Kungssten jvstn  
Frölunda, Västra sn Askimsviken vik Käringberget hmn  
Frölunda sn Aspholmarna skär Näset pst  
Frölunda, Västra sn Aspholmarna, se *Ängholmar holmar Rud Norgård gd  
Frölunda, Västra sn Aspholmarna, S.,se Jonsholmarna holmar Stadsgränsen, se Kungssten jvstn  
Frölunda, Västra förs. Aspholmarna holmar Tofta Norgård gd  
Frölanda sn Basteberget berg Åkeröd gd  
Frölunda, V. sn *Billingen klippa /Se Önneröd, Lilla gd  
Frölunda, Västra sn Billingen, Stora berg Önneröd, Stora gd  
Frölunda, Västra förs. Billingen, Stora berg    
?Frölunda, Västra förs. Billingen, Stora berg    
Frölunda, Västra sn Billingen, Stora berg    
Frölunda, Västra förs. /Se Billingen, Lilla och Stora berg    
Frölunda, Västra förs. Billingen, Stora och Lilla berg    
Frölunda, Västra förs. Billingen, Stora terräng (berb?)    
Frölunda, Västra sn /Se Bjurknalten holmar    
Frölunda, Västra förs. /Se Björla fjärd    
Frölunda, Västra förs. /Se Björnekullen höjd    
Frölunda, V. förs. /Se Bredvik vik    
Frölunda, Västra sn /Se Bredvik vik    
Frölunda, V. förs. /Se Bredviks huvud udde    
?Bua by Brända skären skär    
Ekebäck gård /Se Brända skären skär    
Frölunda by Byrknalten holmar    
Frölunda by Byrknalten skär    
Frölunda by, sn Bäckeros del av Fiskebäcken /Se    
Frölunda by Dalsarna, se Danielsöarna holmar    
Frölunda gård Dalsarna skär    
Frölunda by Dalsarna skär    
Frölunda by Danaholmen Saknas    
Högsbo gd Danaholmen, Danska Liljan ö    
Högsbo gd /Se Danielsöarna holmar    
Kannebäck by Danmark, Lilla, Danaholmen ö /Se    
Kannebäck by Dansholmen skär    
Kannebäck by? Dansholmen halvö    
Kannebäck by *Dinan grund    
Kannebäck by Dynan grund    
Kannebäck by /Se Dynan grund    
Käringeberget by? Dynan grund    
Käringberget del av samhälle Dyrsten terräng?    
Långedrag stadsdel /Se Eskholmen holme    
Långedrag badort /Se Eskholmen, se Eskilsholmen, St. holme    
Långedrag badort /Se Eskilsholmen holme    
Pärta (Pärtera) område, lägenhet /Se Eskilsholmen holme    
Rud by Eskilsholmen, L. holme    
Råda by? Eskilsholmen, Lilla skär    
Råda by? Eskilsholmen, St. holme    
Rud by Eskilsholmen, Stora skär    
Rud by Eskilsholmen, Stora holme    
Stommen = 2 Frölunda bebyggelse Fiskebäcksudde udde    
Tofta by Fiskebäcksudde udde    
Tofta by /Se Fiskebäcks udde udde    
Torp by? Fiskebäcks udde udde    
Tranered Saknas /Se Fiskebäcks vale triangelpunkt    
Åkered gd Fiskebäcks vale höjd    
Åkered by *Fiskebäcksvädde udde    
?Åkered gd Fjordebåden grund    
Älvsborg samh. /Se Flatskär skär    
Önnered by Flatskär skär    
Önnered by /Se *Forö, St. ö    
  Franholmen holme    
  Franholmen holme    
  Franholmen holme    
  Franholmesund sund    
  Frö- Saknas /Se    
  Fröfästegatan gata /Se    
  *Frölunda bro bro    
  Frövingegatan gata /Se    
  Furåsen ås    
  Fävadet sund    
  Förö ö /Se    
  Förö, Lilla holme    
  Förö, Lilla ö    
  Förö, St. ö    
  Förö, St. ö    
  Galejholmen holme    
  Galejholmen holme    
  Galejholmen holme    
  Ganle halvö    
  Ganleberget berg    
  Ganlebukten bukt    
  Ganlebukten vik    
  Gertrud holme    
  Grimskär skär    
  Grimskär skär    
  Grytfötterna grund    
  *Gräsbåden grund    
  Grässkär skär    
  Grässkär skär    
  Gula skäret holme    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Gula skäret skär    
  Hammarskären skär    
  *Hingårdens hmd /Se    
  Hinsholmen Saknas /Se    
  Hinsholmsberget berg m. triangelp.    
  Hinsholmskilen vik    
  Hinsholmskilen vik    
  Hinsholmskilen vik    
  Humledalen ägomark?    
  Hundskär (resp. *Hyndskär) holme    
  Hunneskär holme    
  Hunneskär skär    
  Hyndekullarna skär    
  Hyndekullarna holmar    
  Hyndekulleberget berg    
  Hängesten skär    
  Hängesten näs    
  Hängestensskäret skär    
  Hängestensskäret skär    
  Hästevik vik    
  Höga grund udde    
  Högen, Lilla höjd    
  Hönsle sjö    
  Hönsle, Lilla sjö    
  Intaket åkerstycke    
  Jonsholmarna holmar    
  Jonsholmarna holmar    
  Jonsholmarna holmar    
  Jonsholmen, Lilla holme    
  Jonsholmen, Stora holme    
  Juteskären skär    
  Juteskären skär    
  Jämneberg berg    
  Jämneberg berg    
  Järnbrott Saknas /Se    
  Jöns skär    
  *Jönsholmar holmar    
  Kave rös röse    
  *Kistskär holme    
  Klockeskär skär    
  Klockeskär, Lilla skär    
  Klockeskär, Lilla skär    
  Klockeskär, Stora holme    
  Klockeskär, Stora skär    
  Klockskär, St. holme    
  Klädholmen, St. holme    
  Kläholmen, Lilla skär    
  Kläholmen, Lilla holme    
  Kläholmen, Stora skär    
  Kläholmen, Stora holme    
  Kläven fjärd    
  Knalteskär skär    
  Knalteskär skär    
  Knarrevik bukt    
  Knarrevik vik    
  Knarrholmen ö    
  Knarrholmen ö    
  Knotten skär    
  Knotten holme    
  Kollsholmen skär    
  Kollsholmen holme    
  *Kongskär holme    
  Kopparholmarna holmar    
  Kopparholmarna holmar    
  Kopparholmarna holmar /Se    
  Korsås terräng    
  Korsåsbäcken bäck    
  *Kråkbåden grund    
  Kråkeskären skär    
  Kråkskären holmar    
  *Kråkö, se Kråkskären holme    
  Krälholm, St., se *Segerholmar holme    
  *Kungskär, se Bjurknalten holme    
  Kviberget berg    
  Kviberget berg    
  Kvin holme    
  Källdal dal    
  Källingeholmen holme    
  Källingeholmen holme    
  Källängen äng    
  Käringberget berg    
  Käringberget höjd    
  Käringberget bergshöjd    
  Käringberget höjd    
  Käringberget berg med triangelpunkt    
  Käringberget berg    
  Lerholmen holme    
  Lerholmen, Lilla skär    
  Lerholmen, Lilla holme    
  Lerholmen, Stora skär    
  Lerholmen, Stora holme    
  Linddal dal?    
  Linddal dal    
  Ljungholmar, Små, se Ljungskärsholmar holmar    
  Ljungholmar, Små holmar    
  Ljungskär, St. holme    
  Ljungskär, St. holme    
  Ljungskärsholmar holmar    
  Ljungskärsholmen, se Ljungholmar, Små holme    
  Lyngnskär, Lilla skär    
  Lyngnskär, Lilla skär    
  Lyngskär, Små skär    
  Lyngnskär, Stora skär    
  Lyngnskär, Stora skär    
  Lyngnskär, Stora skär    
  *Lyngskär, N., se Ljungskär, St. holme    
  *Lyngskär (resp. *Lynskär), N., se Ljungskär, St. holme    
  *Lyng- (resp. *Lyn-) skärsholmar, S. holmar    
  Lyngskär, Små skär    
  Lyngskär, Stora skär    
  Lågerna holmar    
  Lågerna holmar    
  Lågerna skär    
  *Lågskär holmar    
  Långedragsbåden, se *Gräsbåden grund    
  Långedragsbåden skär    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Löjeskär skär    
  Mangelbåden holme    
  Matlesund sund    
  Möttvik vik    
  Möttvik vik    
  Nordfjäll höjd    
  Näsbo flåg berg    
  Näset del av V. Frölunda    
  Osberget berg    
  *Oxeholmen, se Gula skäret holme    
  Plankorna bådar    
  Pärtorna ägomark?    
  Rivö fjord fjord    
  Ruddalen dal    
  Rumpen skär    
  Rumpen holme    
  Runsten bergudde    
  Runsten berg    
  *Ryfjord, se Rivö fjord fjord    
  Ränneskär skär    
  Ränneskär skär    
  Ränneskär skär    
  Rävelås(en) Saknas /Se    
  Rödaskären holmar    
  Röda skären skär    
  Rödskären holmar    
  Rödskären holmar    
  Röda skären skär    
  Rödskär, Lilla skär    
  Rödskär, Lilla skär    
  Rödskär, Stora skär    
  Rödskär, Stora skär    
  Rödskärsbåden grund    
  Rörvik vik    
  Rösås ås    
  Rösö, Lilla ö    
  Rösö, Lilla ö    
  Rösö, St. ö    
  Rösö, St. ö    
  Rösö, Stora ö    
  Rösö, Stora ö    
  Rösö, Stora o Lilla öar /Se    
  Rövarna skär    
  *Rövön, se Rösö, St. ö    
  *Saltholm, se Vässingsön numera halvö    
  Saltholmen holme    
  Saltholmen, se *Ängholmar holme    
  *Saltholmen, se Ängsholmen holme    
  Saltholmen halvö    
  Saltsjönäs näs    
  Saltskär skär    
  Saltskär skär    
  *Segerholmar, se Sjöholmarna holmar    
  *Segerholmar holmar    
  Sillfarsholmen holme    
  Sillfarsholmen holme    
  *Silforsholm, se Lillfarsholmen holme    
  Sjöbacken strandområde    
  Sjöbacken höjd    
  Sjöholmarna holmar    
  Sjöholmen, Lilla skär    
  Sjöholmen, Lilla holme    
  Sjöholmen, Stora skär    
  Sjöholmen, Stora holme    
  Sjöholmen, Stora holme    
  Skallvik vik    
  Skallviks huvud udde    
  Skallviks huvud udde    
  Skalskären skär    
  Skifteskär holme    
  Skifteskär holme    
  Skifteskär skär    
  Skifteskär kolme    
  *Skifteskärsbåden grund    
  Skomakaren skär    
  Skomakaren holme    
  Skårebäcken bäck    
  Skärvall terräng    
  Skärvallsberget berg    
  Slottsberget berg    
  Slottsberget berg?    
  Slottsberget berg    
  Slottsberget berg    
  Slottsbergs mosse sjö    
  Slägerholmen, se Stångerholmen holme    
  Smithska udden udde    
  Smörbåden grund    
  Smörbåden skär    
  Smörbåden fyr    
  Smörstacken skär    
  Smörstacken holme    
  Smörstacken skär /Se    
  Smörstacken skär /Se    
  Smörstacken skär /Se    
  Smörstacken skär /Se    
  Stegelholmen halvö    
  Stegelholmen holme    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Stockholm holme    
  Stockholmen holme    
  Stockholm(en) skär /Se    
  Stockholmsskär, se Stockholm holmar    
  Store lund skogsmark    
  Store lund berg    
  Store lund berg /Se    
  Stångerholmen holme    
  Stångerholmen holme    
  Stångerholmen holme    
  Stångerholmen holme    
  Stångerholmen holme /Se    
  *Stångerholmar, se Stångerholmen holmar    
  *Stångholmen, se Stångerholmen holme    
  Svarta bådarna skär    
  Svarta bådarna holmar    
  Svarte båden skär    
  Svarte båden holme    
  Svinholm holme    
  Svinholmarna holmar    
  Svinholmen holme    
  Svinholmen holme    
  Svinholmsskär skär    
  Sågsholmen, Lilla skär    
  Sågsholmen, Lilla holme    
  Sågsholmen, Stora skär    
  Sågsholmen, Stora holme    
  Sälebåden, se Ullbåden grund    
  Tistleknopparna skär    
  Tistleknopparna holmar    
  Torstens ås ås    
  Torstens ås ås    
  Tranespjällerna åkrar /Se    
  Träteskär skär    
  Träteskär skär    
  *Tumskär, se Eskilsholmen, L. holmar    
  Turmalingatan gata /Se    
  Tångudden udde    
  Ulkesund sund    
  Ullbåden grund    
  Ullbåden skär    
  Ulvås berg    
  Ulvås ås    
  Uppegården berg    
  Valmesbåden holme    
  Vassloppet åker    
  *Vikefjord, se Älvsborgsfjorden fjord    
  Välen vik    
  Vässingsön numera halvö    
  Vässingsö numera halvö    
  Vässingsön halvö    
  Vässingsön ö    
  Vässingsön halvö    
  Västerberget, se Käringberget bergshöjd    
  Västerberget berg    
  *Västergårdsrös förmodl. röse    
  Västergårds Vale höjd    
  Västergårds vale triangelpunkt    
  Västergårds vale höjd    
  Åkerberget berg    
  Ägnholmen holme    
  Ägnholmen holme    
  Älvnabben udde    
  Älvsborgsfjorden fjord    
  Älvsborgsfjorden fjord    
  *Älvsborgs Vikefjord, Nya, se Älvsborgsfjorden fjord    
  *Ängholmar holmar    
  Ängholmen, se *Ängholmar holme    
  Ängsholmen holme    
  Ängås ås    
  *Ölbåden, se Ullbåden grund    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.