ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Styrsö socken : Askims härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 1052 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn :
Styrsö sn Alskär skär Styrsö sn sn  
Styrsö Saknas Amneskären skär Brännö Klavesgård gd  
Styrsö sn /Se Amneskären skär Brännö Norgård gd  
Styrsö ö och sn /Se Arundskär holmar Emeliedal, se Styrsö fstht  
Styrsö kommun o m:e /Se Arundskär holmar Förö Stora gd  
Asperö m:e /Se Askims fjord fjord Galterö huvud Saknas  
Asperö m:e /Se Asperö ö och fiskeläge Styrsö Saknas  
Donsö municipalsamhälle /Se Asperö ö Styrsö fstht  
Faggegården gd /Se Asperö ö Styrsö Norgård gd  
Köpstadsö by /Se Asperö ö Vrångö pst  
Köpstadsö by /Se Asperö ö    
Köpstadsö by /Se Asperö ö    
Köpstadsö by /Se Asperö ö    
Norskans Anna Saknas /Se Asperösund sund    
Pesthuset lasarett Asperösund sund    
Styrsö by /Se Asperösund sund    
Telegrafen Saknas /Se Asperö vale höjd    
Tången by *Aspö ö    
  Aven vik    
  Aveskären holmar    
  Aveskären skär    
  Aveskären skär    
  *Avundskär, se Arundskär holmar    
  Bockskär, Svarta skär    
  Bifrostgrundet grund /Se    
  Blommen halvö    
  Blöta vik vik    
  Bocken holme    
  Bockholmen holme /Se    
  Bockskär holme    
  Bockskär holmar    
  Bockskär, Gula holmar    
  Bockskär, N. holme    
  *Bockskär, N. holmar    
  Bockskär, S. holmar    
  Bockskär, Svarta skär    
  Bockskären holmar    
  Bockskärsbåde grund    
  *Bockskärs klippa holme    
  Bockskär, Svarta holme    
  Brandholmen holme    
  Brandholmen holme    
  Brandnäs udde    
  Brandnäsbrotten fyrplats    
  Brandnäsbrotten grund    
  Brandnäsbrotten fyr    
  *Branäsbåden grund    
  Bratten höjd    
  Brattholmen holme    
  Brattholmen holme    
  Brattholmen, Lilla holme    
  Bravik vik    
  Bravik vik    
  Breda skäret skär    
  Bredvik vik    
  *Bringbärsholmen holme    
  Bringelbärsholmen holme    
  Bringelbärsholmen holme    
  Bringelbärsholmen holme    
  Brudbåden grund    
  Brunskär, Trinda o. Flata holmar    
  Brunskär, Trinda o. Flata holmar    
  Brunskär, Flata skär    
  Brunskär, Trinda skär    
  Brunskär, Trinda skär    
  Brunskär, Trinda skär    
  Brustholmarna skär    
  Brustholmarna holmar    
  Bräkeflu holme    
  Bräkeskär skär    
  Bräkeskär skär    
  Brände holmen skär    
  Brände holmen holme    
  Brännekrok udde    
  Brännekrok udde    
  Brännholmen holme    
  Brännholmen holme    
  Brännäsbråten grund    
  Saknas Saknas    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö triangelpunkt    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö    
  Brännö ö /Se    
  Brännö ö /Se    
  Brännö kummel sjömärke    
  Brännö kummel höjd    
  Brännösund sund    
  Buskär ö    
  Buskär holme    
  Buskär holme    
  Buskär holme    
  Buskär skär    
  *Buskärs hake fjärd    
  Buskärs Knöte holme    
  Busseskär, Inre skär    
  Busseskär, Inre skär    
  Busseskär, Yttre skär    
  Busseskär skär    
  Byrknalten holmar    
  Bälvik vik    
  Bästholmen holme    
  Bästholmen holme    
  *Bättö ö    
  Bästö ö    
  Böttö ö    
  Böttö ö    
  Böttö skär    
  Böttö ö    
  Dana fjord fjord    
  Dana fjord fjord    
  Danafjord fjord /Se    
  Dana fjord fjord /Se    
  Danholmen holme    
  Danholmen Saknas    
  Danholmen holme    
  Danaholmen ö    
  Danholmen holme    
  Danholmen holme    
  Danaholm gränsmärke    
  Danaholmen skär /Se    
  Danaholmen ö /Se    
  +Danaholmen holme /Se    
  Danaholmen skär /Se    
  Danmark, se Danmark, Lilla ö    
  Danmark holme    
  Danmark hlm    
  Danmark holme    
  Danmark holme    
  Danmark holme    
  Danmark holme    
  Danmark holme    
  Danmark holme    
  Danmark lilla ö    
  Danmark lilla skär    
  Danmark lilla skär /Se    
  Danmark, Lilla ö /Se    
  Danmark, L. skär /Se    
  *Danmarks fjord fjord    
  *Danmarksfjord fjord    
  Danmarks lilja skär /Se    
  *Danmarks Sand eller fjord fjärd    
  Danska Liljan ö    
  Danska liljan skär /Se    
  Danska liljan holme    
  Lilla Danön, se Danmark lilla ö    
  Djupvik vik    
  Djupvik vik    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö    
  Donsö ö /Se    
  Donsö huvud udde    
  Donsö huvud udde    
  Donsö, Lilla skär    
  Donsö, Lilla ö    
  Donsö sund sund    
  Donsö sund sund    
  Donsö Svartskär skär    
  *Dorskär holme    
  *Dorskär holmar    
  Drevnäs näs    
  Drottninghamnen hamn    
  Dynholmen holme    
  Dynholmen skär    
  Dynholmen skär    
  Dynholmen holme    
  Dynholmen holme    
  Dyrholmen holme    
  Dödskär holme    
  Dödskär, resp. Dödskär, St. o. L. holmar    
  Dödskär, St. (resp. Dödskär) holme    
  Dödskär, Lilla skär    
  Dödskär, Lilla skär    
  Dödskär, Stora skär    
  Dödskär, Stora skär    
  Dödskärs flu skär    
  Dödskärs flu grund    
  Dörrö, St. holme    
  Dörrö, St. o. L. holmar    
  Ekeskär holme    
  Ekeskär skär    
  Ekeskär skär    
  Ekeskär skär    
  Ekeskärsbrottet grund    
  Ekeskärsskären skär    
  Ekudden udde    
  Ersdal dal    
  Eskilsholmen, Lilla holme    
  Filleskär skär    
  Filleskär skär    
  Filleskär skär /Se    
  *Finholm holme    
  *Finholm (resp. *Finsholmen) holme    
  Finnsjön sjö    
  Fjordholmen holme    
  Fjordholmen holme    
  Fjordholmen holme    
  Fjordholmen holme    
  Fjordholmsskären skär    
  Fjordholmsskären skär    
  Fjorholmen holme    
  Fjärskären holmar    
  Fjärskären holmar    
  Fjärskären holmar    
  Fjärskären holmar    
  Fjärskär skär    
  Fjärskär skär    
  Fjärskär triangelpunkt    
  Fjärskären skär    
  Fjärskär, Södra skär    
  Flata Brunskär skär    
  Friarebrunnen brunn /Se    
  Förö, Stora ö    
  Förö, Stora ö    
  Galeskär holme    
  Galleskär holme    
  Galten skär    
  Galten holmar    
  Galterö ö    
  Galterö ö    
  Galterö ö    
  Galterö ö    
  Galterö Brandnäs udde    
  Galterö Brandnäs udde    
  Galterö Brandnäs näs    
  Galteröhuvud udde    
  *Galtarö huvud del av ö    
  Galterö huvud huvud    
  Galteröhuvud, resp. Galtö huvud del av ö    
  Galteröhuvud, resp. Galtö huvud del av ö    
  Galterö Rönnskär skär    
  Galterö Rönnskär skär    
  Galterö Rönnskär, Östra skär    
  Galterö Rönnskär, Östra skär    
  Galterösund sund    
  Galterö sund sund    
  Galtö huvud del av ö    
  Galtö kärv sumpmark /Se    
  *Gateulven del av ö    
  Gattulven vik    
  Gattulven näs    
  Gattulven skär /Se    
  Gattulvsviken vik    
  Geveskär holmar    
  Geveskär (resp. Gäveskär) holmar    
  Geveskärs flak grund    
  Goskäll triangelpunkt    
  Goskäll höjd    
  Grekens tp /Se    
  Grytan holme    
  Grytan skär    
  Grytan holmar    
  Grytan holmar    
  *Gråknapp holme    
  Grötskär skär    
  Grötskär skär    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Gula skäret skär    
  Gula udden udde    
  Gulldisken skär    
  Gulldisken holme    
  Gäveskär holmar    
  Gäveskär skär    
  Gäveskär skär    
  Gäveskär, Norra skär    
  *Gäveskär holmar    
  *Gäveskärs hake fjärd    
  *Gävskärsbåden grund    
  Göteborgsgrundet grund /Se    
  Hake fjord fjärd    
  Hake fjord fjärd    
  Hake fjord del av Kattegatt    
  Hakefjorden fjord /Se    
  Halsvik vik    
  Halvevägsvikarna vikar    
  Halvevägsvikarna vikar    
  Hampeskär skär    
  *Harstensbåden grund    
  Harstensbåden holme o grund    
  Harstensbåden skär    
  Harstensbåden holme    
  Hattekullen skär    
  Hattekullen holme    
  Havgalleskären skär    
  Havgalleskären skär    
  Hollända skepp udde    
  Hollända skepp udde    
  Holmen, Västra halvö    
  Holmen, Västra holme    
  Holmen, Östra halvö    
  Holmen, Östra holme    
  *Horsjö sjö    
  Huge bådar skär    
  Huge bådar holmar    
  Hulkan håla /Se    
  Husvik vik    
  Husvik vik    
  Hålsjön sjö    
  Hålskär holme    
  Hålskär skär    
  Hålskär skär    
  Hårsjön sjö    
  Hästbåden skär    
  Hästbåden ö    
  Högsta berg höjd /Se    
  Högsta berg berg /Se    
  Inholmarna öar    
  Inholmarna holmar    
  Inholmarna holmar    
  Intistle flu skär    
  Intistle flu holmar    
  In-Vinga, N. o. S. holmar    
  In-Vinga, Norra skär    
  In-Vinga, Norra ö    
  In-Vinga, Södra skär    
  In-Vinga, Södra ö    
  Jöns holme    
  Kalskär, Lilla skär    
  Kalskär, Stora skär    
  Kalvbådarna grund    
  Kalvhagen hage    
  Kalvholmen holme    
  Kalvholmen holme    
  *Kalvholmen numera del av ö    
  Kalvholmen holme    
  Kalvholmen holme    
  Kalvholmen holme    
  Kalvholmen holme    
  Kampeskär skär    
  Kastekullen holme    
  Kattholmen udde    
  Kattholmen halvö    
  Kibenäbb udde    
  Kibenäbb udde    
  Kilen vik    
  Kilen sjö    
  Kleva fjord fjord    
  *Kleverna led /Se    
  Klinten skär    
  Klinten holme    
  Klubbholmen holme    
  Klubbholmen holme    
  Klåbak holme    
  Klåbak holme /Se    
  Klåbak skär    
  Klåbak holme /Se    
  Klåveskär holmar    
  Klåveskär holme    
  Klåveskär holmar    
  Klåveskär skär    
  Klåveskär skär    
  Klåveskär skär    
  Klåveskär skär    
  Kläpphamns inlopp sund    
  Kläppholmarna skär    
  Kläppholmarna holmar    
  *Klöverskär holme    
  *Klöverskär holme    
  Klöveskär holme    
  Klöv- (resp. Klöve-)skär holmar    
  Klövskär holme    
  Klövskär holme    
  Klöveskär holmar    
  Klövskär holme    
  Knallarna holmar    
  Knallskär holmar    
  Knallskär, resp. Knaltskär holmar    
  Knallskär skär    
  Knallskär skär    
  Knallskär skär    
  Knallskär skär    
  Knappen holme    
  Knappen skär    
  Knappen holmar    
  Knarrholmen, Lilla skär    
  Knarrholmen, Lilla holme    
  Knarrholmen, Stora holme    
  Knarrholmen, Stora holme    
  Knarrholmen, Stora holme    
  Knarrskären skär    
  *Knarskär holme    
  Kocken skär    
  Koffernaglarna skär    
  Koffernaglarna holmar    
  Koggholmen holme    
  Koholmen holme    
  Koholmen skär    
  Koholmen holme    
  Koljeskär holmar    
  Koljeskär holme    
  Koljeskär skär    
  Koljeskär skär    
  Koljeskär skär    
  Koljeskär skär    
  Koljeskär skär /Se    
  *Kollehuvud udde    
  Kolleskär ö /Se    
  Kolvik vik    
  *Kongaringen trol. domarring på ö    
  Kopparholmarna holmar    
  Korparöset höjd    
  Korpeboet bergsklyfta /Se    
  Korset udde    
  Korset udde    
  Korset udde    
  Korshamn vik?    
  Korshamn del av Asperö    
  Korshamnsrännan del av Kattegatt    
  Korshamnsskären skär    
  Korsholmen halvö    
  Korsholmen holme    
  *Kraka holme    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme    
  *Kråkan holme    
  Kråkeskären skär    
  Kråkö holme    
  Kråkö holme    
  Kråkö skär    
  Kråkö skär    
  Kråkö ö    
  Kråkö ö    
  Kungs nabbe udde    
  Kungsskär skär    
  Kungsskär skär    
  Kungs sund (resp. Kungsö sund) sund    
  Kungs sund, resp. Kungsö sund sund    
  Kungs sund sund    
  Kungs sund sund    
  Kungsö ö    
  Kungsö ö    
  Kungsö ö    
  Kungsö ö    
  *Kuseskär holme    
  Kuskär holme    
  Kuskär skär    
  Kuskär skär    
  Kvällhatten skär    
  Kvällhatten holme    
  Kyrkeskär skär    
  Kyrkeskär skär    
  *Kågholm holme    
  Kårholmen holme    
  Kårholmen holme    
  Kårholmen Saknas /Se    
  Kårholme skär skär    
  Kårholme skär skär    
  Källö ö    
  Källö ö    
  Källö, Lilla skär    
  Källö, Lilla skär    
  Källö, Lilla ö    
  Källö, Stora ö    
  Källö, Stora ö    
  Källö, Stora ö    
  Källö, St. o. L. öar /Se    
  Källö sund sund    
  Källö sund sund    
  Känsö, St. (resp. Känsö) ö    
  Känsö, resp. Känsö, St. ö    
  Känsö ö    
  Känsö, Lilla skär    
  Känsö, Lilla skär    
  Känsö, Lilla skär    
  Känsö, Lilla ö    
  Känsö, Stora ö    
  Känsö, Stora ö    
  Känsö, Stora ö    
  Känsö Fjärskär skär    
  Känsö Rönnskär skär    
  Känsö torn triangelpunkt    
  ?Köpstadsö ö    
  Köpstadsö ö    
  Köpstadsö ö    
  Köpstadsö ö    
  Köpstadsö ö    
  Köpstadsö ö    
  Köpstadsön Saknas /Se    
  Köpstadsön ö /Se    
  Köpstadsö ö /Se    
  Köttstycket holme    
  Köttstycket skär    
  Köttstycket holme    
  Laskär skär    
  Lejbråten grund    
  Lejenbrott grund    
  Lerskär skär    
  Limbåden grund    
  Limbåden grund    
  Limpan grund    
  *Lindbåden grund    
  Lurken vik    
  Lyngnskär, Lilla skär    
  Lyngnskär, Lilla skär    
  Lyngnskär, Stora skär    
  Lyngnskär, Stora skär    
  Lågbåden grund    
  Lågerna holmar    
  Långenäs näs    
  Långesand del av Styrsö    
  Långesandsholmen holme    
  Långesandsholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen skär    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmsskär skär    
  Långholmsskär skär    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmebåden skär    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen skär    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen halvö    
  Lökholmeskär skär    
  Lökholme skär skär    
  Lökholmsbåden holme    
  Lönndals huvud udde    
  Lönndals huvud udde    
  Lönndalsskär skär    
  Lönndalsskär skär    
  Lörken fjord    
  Lösa Pinneskär skär    
  Lösa Pine skär skär    
  Lövskär skär    
  Lövskär skär    
  *Magholme både grund    
  *Magholme Sand eller fjord fjärd    
  *Maholm holme    
  Manneskär skär    
  Manneskär skär    
  Markus skär    
  Markus grund    
  Matskär holme    
  Matskär holme    
  Matskär skär    
  Matskär skär    
  Matskärsbådan grund    
  Matskärsbådan grund    
  Metskär holme    
  Midsommarviken vik    
  Mittvik vik    
  Mittvik vik    
  Mittviksbådarna skär    
  Mittviksbådarna holmar    
  Mosskullen, Lilla holme    
  Mosskullen, Lilla ö    
  Mosskullen, Stora ö    
  Mosskullen, Stora ö    
  Mysten terräng    
  Mysten sjö    
  Måholmen holme    
  Måholmen holme    
  Måholmsgapet sund    
  Måholmsgapet sund    
  *Måholm sund sund    
  *Måholmssund sund    
  Måkholmsbåden grund    
  Måvholmen holme    
  Måvholmen holme    
  Måvholmen holme    
  Måvholmen holme    
  Måvholmeskär skär    
  Måvholme skär skär    
  Måvholme skär skär    
  Måvholmsgapet sund    
  Måvholmsgapet fjärd    
  Måvholmsgapet del av Kattegatt    
  Nordreskäret holmar    
  Nordre skäret holmar    
  Nordre skäret skär    
  Nordre skäret skär    
  Norlingsbåden holmar    
  Nuddla bergsbrant /Se    
  Nuddlavägen väg /Se    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Nötholmen halvö    
  Nötholmen holme    
  Nötholmeskäret skär    
  Nötholmeskäret skär    
  Oderholmarna öar /Se    
  Otterskär holme    
  Pickaren udde    
  Pickaren udde    
  Pinneskär del av strand    
  Plankorna grund    
  Porseskär skär    
  Porseskär skär    
  Pottan höjd    
  Pusteskär skär    
  Pusteskär skär    
  Ramsdal strandområde    
  Ramsdal terräng    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö ö    
  Rivö Brandnäs udde    
  Rivö Brandnäs udde    
  Rivö Brandnäs udde    
  Rivö fjord fjord    
  Rivö fjord fjärd    
  Rivö fjord fjärd    
  Rivöfjord fjord /Se    
  Rivö fjord del av Kattegatt    
  Rivöskäret, Långa skär    
  Rivöskäret skär    
  *Rivö sund sund    
  Rockan skär    
  Rockan holme    
  *Rubån holme eller grund    
  *Rubår (resp. *Råbår) holme eller grund    
  Rubö holme eller grund    
  Rubö grund    
  Ryskefjorden del av Kattegatt    
  Rågbåden skär    
  Rågbåden holme    
  Rårholmen holme    
  Rårholmen holme    
  Rårholme skär skär    
  Rårholme skär skär    
  Rättarn, Lilla skär    
  Rättaren, Lilla holme    
  Rättarn, Stora fyr    
  Rättaren, Stora fyr    
  Räven skär    
  Räven holme    
  Rävholmen, Lilla halvö? holme    
  Rävholmen, Lilla udde    
  Rävholmen, Stora holme    
  Rävholmen, Stora holme    
  Rävsund sund    
  Rävsund sund    
  Rävsund sund    
  Rävön ö    
  Rävön (resp. Rävholmen) ö    
  Röddholmen, St. holme    
  Röddholmen, Stora holme    
  Röddöviken vik    
  Rödskär holmar    
  Rödskär holmar    
  Rödskär skär    
  Rödskär skär    
  Rödskären skär    
  Rödsten udde    
  Rödsten udde    
  Rönnskär, Känsö skär    
  Rönnskär, Trinda skär    
  Rösholmen skär    
  Rösholmen holme    
  Rösholmsfluet grund    
  Rövarna holmar    
  Rövarna holmar    
  Salskärs udde udde    
  Salskärs udde udde    
  Saltgubbarna skär    
  Saltgubbarna grund    
  Saltskär holme    
  Saltskär skär    
  Saltskär skär    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Saxerholmen skär    
  Saxerholmen holme    
  Sax(er)holmen holme /Se    
  Saxe(r)viken vik /Se    
  Silleskär skär    
  Silleskär skär    
  Silleskär skär    
  Silleskär skär    
  Sillfarsholmen holme    
  Sillfarsholmen holme    
  Sjumansholmen holme    
  Sjumansholmen skär    
  Sjumansholmen holme    
  Sjumansholmen holme    
  *Skallön (ev. möjl. *Skällön) ö    
  Skalskären skär    
  Skansen skär    
  Skansen holmar    
  *Skarholm (resp. *Skarnholm) del av ö    
  Skarholm holme    
  Skarholmen holme    
  Skarholmen holme    
  Skarven, resp. Skarvorna holmar    
  Skarvorna (resp. *Skarverna) holmar    
  Skarvorna skär    
  Skarvorna skär    
  Skarvorna holmar    
  Skifteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Skutviken bukt    
  Skutviken vik    
  Skytteskär, Stora skär    
  Skytteskär, Stora skär    
  Skytteskär, Yttre skär    
  Skytteskär, Yttre skär    
  Skälveskär skär    
  Skälveskär skär    
  Skäret halvö    
  *Skärlö ö    
  Smugfluna skär    
  Smugfluna holme    
  Smugskär skär    
  Smugskär skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Smögholmen holme    
  Smögholmen holme    
  Smörslagan holmar    
  Snäckeskär skär    
  Snäckeskär skär    
  Spjälleklevet led /Se    
  Spjällevägen gata /Se    
  *Stenskär holme    
  Stenskär holme    
  Stenskär holmar    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stenskär, L. holme    
  Stenskär, L. skär    
  Stenskär, Lilla skär    
  Stenskär, Lilla skär    
  Stenskär, St. holme    
  Stenskär, St. holme    
  Stenskär, St. skär    
  Stenskär, Stora skär    
  *Stopet holme    
  Stopen holmar    
  Stora rös terräng    
  Stora rös höjd    
  Storas skär skär    
  Storas skär skär    
  Strussnäs udde    
  Strussnäs udde    
  Strussnäs näs    
  Styrsö ö    
  Styrsön ö?    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö triangelpunkt    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsö ö    
  Styrsöbron bro /Se    
  Stångerholmen holme    
  Stårholmen, Lilla skär    
  Stårholmen, Lilla holme    
  Stårholmen, Stora ö    
  Stårholmen, Stora holme    
  Stårholmssund sund    
  Stårholmssund sund    
  Stämholmen holme /Se    
  *Stämmesund sund o gränsmärke    
  Stämmesund gränsmärke    
  Stämmesund sund    
  *Stämme sund Saknas /Se    
  Stämmesund fd sund /Se    
  Stämmesund sund /Se    
  *Stämme sund sund o gränsmärke /Se    
  Stämmö halvö    
  Stämmö halvö    
  Stämmö holme /Se    
  Stämmösund sund    
  *Stænfnæsund sund    
  Suggorna skär    
  Suggorna holmar    
  Sundholmen halvö    
  Sundholmen halvö    
  Sundtången udde    
  Sundtången halvö    
  Svarta bådarna skär    
  Svarta bådarna holmar    
  Svartebådarna skär    
  Svartebådarna holmar    
  Svartebåden holme    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär holme    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär skär    
  Svartskär (resp. *Bockskär, S.) holme    
  Svensholmen holme    
  Svensholmen holme    
  Svinholmarna holmar    
  Svinholmsskär skär    
  *Sylskär holme    
  Sälebådarna skär    
  Sälebådarna skär    
  Sälebådarna grund    
  Sälebådarna grund    
  Sälebådarna holmar    
  Säleskär holme    
  Sälflacket skär    
  Sälflacket holme    
  Södholmen, Lilla holme    
  Södholmen, Stora holme    
  Södhusholmen? holme /Se    
  Söholmen, Lilla skär    
  Söholmen, Stora skär    
  Sösholmen holme    
  Sösholmen holme    
  Tanneskär holme    
  Tanneskär skär    
  Tannskär (resp. Tanneskär), St. holme    
  Tanneskär skär    
  Tanneskär skär    
  *Thiulfø Saknas    
  *Thiulfø Saknas /Se    
  *Tislaskär holmar    
  *Tislaskär holmar    
  Tistlarna fyrplats    
  Tistlarna fyrplats    
  Tistlarna, Yttre och Inre öar    
  Tistlarna öar    
  Tistlarna fyrplats    
  Tistlarna öar /Se    
  Tistlarna holmar /Se    
  Tistlarna, I. holmar    
  Tistlarna, Inre skär    
  Tistlarna, Inre öar    
  Tistlarna, Inre o. Yttre Saknas /Se    
  Tistlarna, I. o Y öar    
  Tistlarna, I. o. Y. öar    
  Tistlarna, Y. holmar    
  Tistlarna, Yttre skär    
  Tistlarna, Yttre öar    
  *Tjonsö ö    
  Tjälmen holme    
  Tjälmen ö    
  *Tjösö ö    
  Tollebådarna skär    
  Tollebådarna holmar    
  Torholmen udde    
  Torholmen halvö    
  Tornö ö    
  Tornö ö    
  Tornö ö    
  Tornö ö    
  Tornö ö    
  Trapporna grund    
  Trinda Brunskär skär    
  Trinda Brunskär skär    
  Trinda Rönnskär skär    
  Trinda skäret holmar    
  Trindaskäret holmar    
  Trinda skäret skär    
  Trinda skäret skär    
  Trinda skäret skär    
  Trinda skäret skär    
  *Trojaskär holme    
  Trojeskär skär    
  Truttenberg stenlabyrinter /Se    
  Trödenberg stenlabyrinter /Se    
  Tröneberg Saknas    
  Tröneberg stenlabyrinter /Se    
  Tröteberg labyrinter /Se    
  Tullskär skär    
  Tunneskär skär    
  *Tvillingeskär holmar    
  Tången halvö    
  Tången udde    
  Tänneskär skär    
  Tänneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  *Tärnskär holme    
  Utterholmarna skär    
  Utterholmarna holmar    
  Utterskär holme    
  Utterskär skär    
  Utterskär skär    
  Utterskär skär    
  Utterskär skär    
  Utterskär skär    
  Utterskär skär    
  Uttervik vik    
  Vallholmen holme    
  Vallholmen holme    
  Vallholmsbåden grund    
  Valö (Varö) ö    
  Valö ö    
  Valö ö    
  Valö ö    
  Valöbräken skär    
  Valöbräken, Lilla holmar    
  Valöbräken skär    
  Valöbräken, Stora holmar    
  Valöskär, Norra skär    
  Valöskär, Norra skär    
  Valöskär, Stora skär    
  Valöskär, Stora skär    
  Vanguardsgrund ö /Se    
  Vargö ö?    
  Vargö ö    
  Vargö ö    
  Vargö ö    
  Vargö ö    
  Vargö ö    
  *Vargö håla Saknas    
  Vargöskären skär    
  Vargö sund sund    
  Vargö sund sund    
  Varholmarna holmar    
  Varholmen holme    
  Varholmen holme    
  Varholmen skär    
  Varholmen holme    
  Varpevägen gata /Se    
  Varskär holme    
  Varskär holme    
  Varskär, N. skär    
  Varskär, Norra skär    
  Varskär, S. skär    
  Varskär, Södra skär    
  Varö ö    
  Varö ö    
  Vaseskären skär    
  Vaseskären skär    
  Vassdalen Saknas    
  Vassdalen dal    
  Vassholmen holme    
  Vasseskären holmar    
  Vassholmen holme    
  Vasskären holmar    
  Vasskären holmar    
  Vasskären skär    
  Vasskären skär    
  Vasskären skär    
  Vasskären skär    
  Vidingens halvö    
  Vidingen berg    
  Vidingeskär skär    
  Vidingeskär skär    
  Vikingakyrkogården slätt /Se    
  Vikingakyrkogården slätt /Se    
  Vikingaudden udde    
  Vinga ö och fyrstation    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vinga ö, fyrplats    
  Vinga ö    
  Vinga skär    
  Vinga ö /Se    
  Vinga ö /Se    
  Vinga ö /Se    
  Vinga ö och fyr /Se    
  Vinga skär, fyrplats /Se    
  Vinga skär /Se    
  Vinga ö /Se    
  Vinga ö /Se    
  *Vinga bäck Saknas    
  Vinga Fjärskär holme    
  Vinga Sand fjärd    
  Vinga sand del av Kattegatt    
  Vinga sand del av Kattegatt    
  Vinga sand del av Kattegatt    
  Vinga ungar holmar    
  Vinga ungar skär    
  Vinga ungar holmar    
  *Vingar ö    
  *Vingar, (resp. *Vingarna) öar    
  *Vingö ö    
  Vinkällarn, Inre skär    
  Vinkällaren, Inre holme    
  Vinkällarn, Yttre skär    
  Vinkällaren, Yttre holme    
  Vinkällarna holmar    
  Vipeskär holme    
  Vipskär holme    
  Vipskär holme    
  Vipeskärsbåden grund    
  *Viten grund    
  Viten, resp. Vitten holme    
  Viten fyr    
  Viten fyr    
  Vrangö ö    
  Wrangö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  ?Vrångö fiskeläge, ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö triangelpunkt    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångö knapp skär    
  Vrångö knapp holme    
  Vällsjön sjö /Se    
  *Värö ö    
  *Vässkären holme    
  Vättnena vik    
  Yxen skär    
  Yxen holme    
  Älvsborgs skärgård Saknas    
  Ängesholmen holme    
  Ängesholmen holme    
  Ärskär skär    
  Ärskär skär    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.