ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Råda socken : Visnums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 290 Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 77
Råda, Södra sn Abborrstenen sten Råda sn Bästholmarna holmar
?Råda sn *Allmänningsskären skär Råda, Södra sn? Dödbacken, se Nystigsbackarna höjder
Råda sn. Ann, se Gullspångsälven älv Råda, Södra sn Edsbräckan höjd
Råda sn. Amn gammalt namn på Gullspångsälven /Se Råbotassar inbyggarbeteckning Ekholmen holme
Råda, Södra sn /Se Ampn å /Se Anders-Perslyckan beb. Fale Bureholmen, se Runnäsholmen holme
Råda, Södra sn Angelshamn Saknas Backa, Norra gd Frua skär
Råda, Södra sn /Se Anneholmen holme Backa, Södra gd Fruholmen, se Fruskär skär
Råda, Södra sn *Björnsund sund Barkhållet beb. Fruskär skär
Råda, Södra sn *Björnsund sund Berget beb. Fruskär skär
Råda, Södra sn *Biornaswndh råmärke Bergshyddan beb. Furuholmen, se Åråsholmen holme
Råda, Södra sn Byornswnd sund /Se Bergåsen beb. Fålön udde
Råda, Södra sn Bocken skär Björklunda beb. Fäholmen, se Vallholmen holme
Ry sn »Borthegärdet» Saknas Bostället beb. Gullspångsforsen, se Gullspångsströmmen fors
Råda, S. sn Bredsundet sankmark Bratteberg gd Gullspångsströmmen fors
Råda, S. sn Brändeholmen holme Bratthagen beb. Gullspångsälven älv
?Råda, Norra sn Brändeholmen holme Brotorp beb. Gullspångsälven älv
Råda Saknas »Bÿengh» ängsmark By, Västra gd Hjulstanäset näs
Råda sn. Stora o. Lilla Bästholmen ö, resp, halvö (udde) By, Östra gd Högsten holme
Råda sn. Bästhomen, Stora o. Lilla holmar Bygård beb. Jutuddarna uddar
Råda sn. Bästholmen, Lilla och Stora holmar Bygård beb. Kaptensbacken, se Nystigsbackarna höjder
Råda, Södra sn /Se Bästholmen, Lilla del av udde Bäckkärra, se Sandbäckskärr eller Bäckkärra beb. Kolstranden terräng
Råda sn Bästholmen, Stora holme Djupdalen gd Kolstrandsviken vik
Råda, Södra sn /Se Djupsundet sund Edsgården gd Lakstensskären skär
Råda, Södra sn /Se Djupsundsskären skär Edsgården gd Landsbäcken bäck
Råda, Södra sn /Se Djurhaget Saknas Eketorp, Västra gd Landsbäcksbron bro
Råda, S. sn /Se Edsviken vik Eketorp, Östra gd Ljushagsskogen terräng
Råda, Södra sn /Se Eketorpa Engh Saknas Fallet beb. Lutbjörkebackarna backar
Södra Råda sn sn /Se Ekholmen, se *Pankskärsudden holme Fallet, se Herrfallet el. Fallet beb. Lutbjörkekärret kärr
Agneholm f. slott Ekholmen mossholme Falludden beb. Malbäcken bäck
Backa, Norra Saknas Ekudden holme Finnfallet beb. Malbäcksbron bro
Backa, Södra Saknas Finntorpet terräng Finnkärren, se 1 Rustningstorp gd Morasskogen terräng
Backa by Fjölåsarna terräng Finntorp, se 1 Tranhalsen gd Nystigsbackarna höjder
Backa Saknas Fjölåsarna terräng /Se Fågelsången beb. Nystigsskogen skog
Bratteberg by *Flat ?holme Godtrum beb. Ormskär skär
Bratteberg Saknas Fruskär, Norra o. Södra skär Grustaget eller Mon eller Åråsmon beb. Romåssen mosse
By by Fruskär, Norra skär Gränsen beb. Runnäsholmen holme
By, Östra Saknas Fruskär, Södra o. Norra skär Gullspång kvarntomt Sandskär skär
By, Västra Saknas Fruskär, Södra skär Gullspångs kraftstation beb. Sandskären skär
By, Västra och Östra Saknas Furuholmen ö Gäddnäset, se 1 Lökstatorp gd Sandviksholmen holme
Djupdalen Saknas Furuholmen mossholme Gällnäset, se1 Lökstatorp gd Segeröarna öar
»Eckebooll» Saknas Fålöudde halvö Göran Posses kvarn beb. Skagern sjö
Edsgården Saknas Fålöudde udde Gör-folk hmd Skagern, Lilla del av sjö
Edsgården by /Se Fängelsestenar Saknas Hagen beb. Slanthallsbacken backe
Eketorp by Gatan del av Vänern Hedkärren gd Spikskär skär
Eketorp by Getterna skär Hedkärren gd Stackskär holme
Eketorp by Gröneskäret skär Herrfallet el. Fallet beb. Stockholmen, se Stackskär holme
Eketorp by *Guldsten sten Hjulstanäs gd Stora holmen, se Runnäsholmen holme
Eketorp by *Gullspång bro Hjälmkärr gd Stormossen mosse
?Eketorp, Västra by Gullspångsbro bro Hjälmkärr gd Stranden, se Kolstrandsviken vik
Eketorp by? Gullspångsbro Saknas Karlslund beb. Strandskogen, se Kolstranden terräng
Östra Eketorp bost. Gullspångsbron Saknas Knekterud gd Svenningsudd holme
Finnkärren, se Rustningstorp Saknas Gullspångsälven å Knekterud gd Svenningsöarna öar
Gullspång Saknas Gullspångselfven Saknas Krigsås beb. Tallskär skär
Gullspång Saknas Gullspångsälven älv Kronkärr bebyggelse Tavelskär skär
Gullspång Saknas Gullspångsälven älv Kronokärr gd Tjuvholmen holme
Gullspång Saknas Gullspångsälven älv Kronokärr gd Tuvan ö
Gullspång Saknas Gullspångsälven å Krusås beb. Tvärkavlarna skär
Gullspång Saknas Gullspångsälven å /Se Kyrkåsen beb. Tvärkavlarna öar
Gullspång vrk. Gullspångsälven älv Kärr gd Vallholmen holme
Hedaker, se Hedekärr gd Gullspång Saknas Kärrstranden beb. Varan sund
?Hedkärren gd Gullspångselfven älv Lidbergshagen beb. Varan sund
Hedekärr gd Gullspångselfven älv Lillebäck beb. Varan sund
?Hedkärren gd Gullspångsälven å Lillebäck beb. Varnäset udde
Hedekärr gård Gullspångsälven älv Lindsborg beb. Vikmossen mosse
Hedekärr rå & rör Gullspångsälven Saknas Linhult gd Viskär skär
Hed kärret gård Gullspångselfven älv Linhult gd Vänern sjö
Hedekärr gd Gullspångsälven älv Lundsberg beb. Västra holmarna holmar
Hjulstanäs gd Gullspångsälven älv Långås gd Ålbacken backe
Hjulstanäs Saknas Gullspångsälven älv Lökstad gd Åråsholmen holme
Hjulstanäs gd /Se Gullspångsälven älv Lökstad gd Åråsmon ås
Hjälmkärr by Gullspångself älv Lökstadsbostället beb. Åråsskogen terräng
Hjälmkärr hmn Gullspångsälven älv Lökstadsmyren beb. Åråsströmmen del av Gullspångsälven
Knekterud by Gullspångselfven älv Lökstadtorp bebyggelse Åråsviken vik
Knekterud Saknas Gullspångsälven älv Lökstatorp gd Åråsviken vik
*Krakenes Saknas Gullspångsälven älv, gräns Lökstatorp gd Åråsälven del av Gullspångsälven
»krakones» beb? Gullspångsälven älv, gräns Lövhöjden beb. Ängkvarnen f.d. kvarn
Krigsås torp Gullspångsälven älv Lövåsen beb. Östra holmarna holmar
Kronokärr by Gullspångsälven älv Malmbostället beb.  
Kronokärr Saknas Gullspångselfven älv Marielund beb.  
Kärr hmn Gullspångsälven älv Marviken gd  
Linnehult Saknas Gullspångselfven älv Mon, se Grustaget el. Mon el. Åråsmon beb.  
Lunden Saknas Gullspångselfven älv Moterud beb.  
Långås rå & rörshmn Gullspångsälven älv /Se Muskog beb.  
Långås gd Gullspångsälven älv /Se Myrhult beb.  
Lökstad gd. Gullspångsälven utlopp /Se Månserud beb.  
Lökstad gård Gullspång älv /Se Nolby gd  
Lökstad gd Gullspångsälven å /Se Nolby gd  
Lökstad gd Gunner skär Norddalen, se 1 Nolby gd  
Lökstad gd? Gäcken skär Nyland beb.  
Lökstad gd *Gäddnäset näs Nytorp beb.  
Lökstad gd *Helgöholmen ö Näset beb.  
Lökstad gd Herrfallet terräng Prästegården gd  
Lökstad gd? *Hornhallarna holmar Rosenlund beb.  
Lökstad gård Hällforsgrundet skär Rudbostället beb.  
Lökstad by Hällforsskär skär Runnbostället beb.  
Lökstad gd Hällforssundet sund Runnäs, Norra gd  
Lökstad gård Hästhagen terräng Runnäs, Norra gd  
Lökstad gd *Hästholm holme Runnäs, Södra gd  
Lökstad gård Högsten skär Runnäs, Södra gd  
Lökstad gd Jan-Eriksholmen holme Runnästorp gd  
Lökstad gd *Kallstrand Saknas Rustningstorp gd  
Lökstad gd Kallvigsnäs Saknas Rustningstorp gd  
Lökstad gård Kallvigsnäs Saknas Sandbäcken beb.  
Lökstad by Kilsviken vik Sandbäckskärr eller Bäckkärra beb.  
Lökstad gård *Klemetsörd skär? Sandrödjan beb.  
Lökstad? Saknas Klingerudden holme Skogen beb.  
Löktorp? Saknas Knekterudsudden udde Skogen beb.  
Lökstad gd? Kohl Strand, se Kolstrandsviken vik Snippen beb.  
Lökstad gd /Se Kolstranden Saknas Soldatbostället beb.  
Lökstad gd /Se »Kohlestrandzskoghen» Saknas Stenkullen beb.  
Lökstad gd /Se Kolstranden Saknas Stockhaget, se 1 Edsgården gd  
Lökstad gd /Se *Kolstranden strandområde Stolpen beb.  
Marviken Saknas Kolstrandsviken vik Storårås gd  
Marviken gd /Se Kolstrandsviken vik Strand, se 1 Strandskogen beb.  
»Måßen» Saknas Kolstrandsviken vik Stranden beb.  
»Nolby» Saknas Kolstrandsviken vik Strandskogen beb.  
»Nolbÿtorp» Saknas Kolstrandsviken vik Suget beb.  
Prestgården by? Kolstrandsviken vik Svaneberg beb.  
Prästegården prästgård Kolstrandsviken del av Vänern Söderäng beb.  
Prästegården gd /Se »krakones» naturnamn? Tomten gd  
Rud by Krigsåsbäcken bäck Torp, Norra gd  
Rud Saknas Krigsåshöjden terräng Torp, Norra gd  
Runnäs, Södra gård Krusås ängsmark Torp, Södra gd  
Runnäs by *Kullhåfudden udde Tranhalsen gd  
Runnäs, Södra Saknas »Kuarnåsen» Saknas Tranhalsen gd  
Runnäs (Norra?) Saknas *Råhle strandh Saknas Tullen beb.  
Runnästorp gård Källbergen berg Vattneberg gd  
Rustningstorp by Lakesten holme Vattneberg gd  
?Rustningstorp Saknas Laksten skär /Se Viken gd  
?Rustningstorp Saknas *Lapesten förr sten Vikbygget beb.  
Rustningstorp gård Lappholmen mossholme Västanmosse gd  
Sandbäcken torp el. hemmansdel? Linhultsviken vik Västanmosse gd  
Sandbäcken torp Luveholmen holme Västerås beb.  
Stommen = Prästegården gd /Se »Långenääs» Saknas Ålhagen beb.  
Tomten rå & rör Lötarna sankmark Ålkärr gd  
Tomten gd Lövön udde Årås, se Storårås gd  
Tomten gd /Se Malbäcken bäck Årås gd  
Torp by Marviksbergen berg Årås(et) herrgård  
Torp, Södra Saknas Maskhålsskären skär Årås krog beb.  
Torp, Söder hmn Maskhålsskären skär Åråskvarn beb.  
Torp, Norra Saknas Mellkärrsudden udde Åråsmon, se Grustaget el Mon el. Åråsmon beb.  
Tranhalsen rå & rör Monabben udde Åråssågen beb.  
Tranhalsen gd Myren ägomark Åråstorp gd  
»Walsebo» sn Mysterna terräng Åsen beb.  
Vattneberg gård Nyttorp terräng Ängskvarn beb.  
Vattneberg hmn Näsudden udde    
Viken gård Ola skär    
Viken gård Ormskär skär    
Viken komm.bost Panck-Sjön, se Panken del av Vänern    
Viken Saknas Panken vik    
Viken bost.? Panken del av Kolstrandsviken    
Viken komm. bost. /Se Panken del av Vänern    
Viken komm.bost. /Se Panken del av Kolstrandsviken    
Viken komm.bost. /Se *Pankskärs udden holmar    
Västanmosse Saknas Pankådran sund    
Vestanmåsa by Paradiset skär    
Vestanmåsa by. Pelarskogen skogsområde    
Årås hg /Se Pelles udde udde    
Årås hg Persnäset näs    
Årås by Pommern skär    
Årås hg Rabbåsen terräng    
Årås hg Romossen mosse    
Årås hg ?Runnäsholmen ö    
Årås hg Runnäsholmen holme    
Årås by Runnäsholmen holme    
Årås hg Rävnäset näs    
Årås hg Rydaskogen Saknas    
Årås hg *Rödnäsudden udde    
Årås hg Rönningarna terräng    
Årås hg Rörskären skär    
Årås hg Sandholmen holme    
Aares Saknas Sandholmen udde    
Årås biskopsgods Sand Skiär, se Sandholmen holme    
Årås säteri Sandskär holme    
Årås säteri Sandskär skär    
Årås hg Sandskär skär    
Årås hrgd. Sandskär skär    
Årås herrgård Sandskär skär    
Årås, St:a gd /Se Sandskär skär    
Årås hg /Se Sandskär skär    
Årås gård /Se ?Sandudden udde    
Åråstorp gård Sandudden udde    
Åråstorp Saknas Sandviken vik    
  Sandviksholmen holme    
  Segerön, Norra ö    
  Segerön, Södra ö    
  Segerön, Södra ö    
  Siggen skär    
  Sjöberget udde    
  Skagern insjö    
  Skageren sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö /Se    
  Smedudden udde    
  Spik hol-mar na, se Spikskär skär    
  Spikskär skär    
  Spikskär skär    
  Stackhålan holme    
  Stackhålan (=*Stackholmen?) eller Stockholmen holme    
  Stackhålan holme    
  Stak holmen, se Stackhålan holme    
  Stocken skär    
  Stockholmen holme /Se    
  Stormossen mosse    
  Storstad terräng    
  Strandskären skär    
  Svenningsudden skär    
  Svenningsöarna öar    
  Svenningsön, Lilla o. Stora holmar    
  Svenningsön, Stora holme    
  Svenningsön, Stora ö    
  ?Svenningsön, Stora ö    
  Svenningsön, Lilla o. Stora öar    
  Svenningsön, Lilla del av Stora Svenningsön    
  Svenningsön, Stora ö    
  *Svenningön ö    
  Svinudden udde    
  Såndskärssund Saknas    
  Tallskär skär    
  Tallskär skär    
  Tallsundsskär, Södra skär    
  Tjuvholmen holme    
  Tof-sun-det, se Tosundet sund    
  Tofvesund, se Tosundet sund    
  Tomten ängsmark    
  Torp, Södra triangelpunkt    
  Tosundet sund    
  Tosundet sund    
  Tosundet sund    
  Tosundet sund    
  Tosundet sund    
  Towe Sund, se Tosundet sund    
  Tovsundet sund    
  Tovsundet sund    
  Tovasund Saknas    
  Tovsundet sund    
  Tovsund Saknas    
  Tovsundet sund /Se    
  Tovsundet sund /Se    
  Tovsundet sund /Se    
  Trindholmen holme    
  Tuvan skär    
  Tufva ö /Se    
  Tveten Saknas    
  Tvärkavlarna skär    
  Tälludden udde    
  Vallabäck Saknas    
  Vallabäck Saknas    
  Vallholmen, se *Pankskärsudden holme    
  ?Vallholmen f.d. holme    
  Vallholmen mossholme    
  Varan sund    
  Varan sund    
  Varan Saknas    
  Varan Saknas    
  Varan vad    
  Varan del av Skagern    
  »Warnäset» Saknas    
  Varnäset udde    
  Warsundet, se Varan sund    
  Warsundh, se Varan sund    
  Varsundet sund    
  Vattenbergsholmen holme    
  Vattenbergsviken vik    
  Vedviken vik    
  »Wijke-Engen» äng    
  Vikmossen mosse    
  Viknäset udde    
  Viskär skär    
  Viskär skär    
  *Vänersed ed    
  Venised Saknas    
  *Vänersed ed    
  *Vänersed ed /Se    
  Vänersedet naturnamn /Se    
  Venised ed /Se    
  Ådran del av Åråsviken    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.