ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mangskogs socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 389 Bebyggelsenamn : 1263 Naturnamn : 673
Mangskog sn Aborrtjärn sjö Mangskogs sn förklaringar Manskogs socken sn
Mangskog sn Abborrtjärn tjärn Mangskogs sn förklaringar Abborrbergen »tvistepark»
Mangskog sn Abborrtjärnet tjärn Mangskogs sn förklaringar Abborrtjärn tjärn
Mangskog sn /Se Alalit dal /Se Mangskogs sn förklaringar Abborrtjärnet tjärn
Mangskog sn /Se Alalitt, se Alanitti dal Mangskogs sn uppslagsform Abborrtjärnet tjärn
Takene gård /Se Alanitt dal Teckenförklaring förteckning Abborrtjärnet tjärn
Mangskog sn /Se Alanitti dal /Se Mangskogs socken sn Abborrtjärnet tjärn
Mangskog sn /Se Alanitti dal /Se Mangskogs socken sn Abborrtjärnet tjärn
Mangskog socken m. m /Se Alderhöjden berg Mangskog sn Abborrtjärnsholmen udde
Ankelann torp /Se Alnackbergen berg /Se Mangskogs socken sn Alalit dal
Ank(e)lann torp /Se Alnackbergen berg /Se Mangskogen sn Alanit dal (ängsmark)
Ank(e)lann lht /Se Anklandstjärnen tjärnar Mangskog sn Alanitti dal
Bjurbäcken by Anklannstjärn, se Ankelann tjärn mangskoggetter inbyggarbeteckning Alanittti, se Alalit dal
Bjurbäcken by /Se Anklanstjärnet tjärn /Se mangskognöt inbyggarbeteckning Alderhöjden berg
Brokerud, jfr Årtenäs med Brokerud Saknas Asphöjden höjd Abborrtjärnsfalla hmd Alnackbergen berg
Brokerud Saknas Asphöjdstjärnet tjärn (I) Aborrtjärnsfallen beb. Alnocksbergen berg
Fjäll Saknas Baaksiö, se Baksjön, Norra sjö Abborrtjärnsfalla gård Amerika äng
?Fjäll by Backarna terräng Abborrtjärnsholmen lht Anklanstjärnet tjärn
Fjäll by Baksjöbäcken, Norra bäck Abborrtjärnsängen gård Anklandstjärnet tjärn
Fjell by Baksjön terräng Akerbråten beb. Asberget berg
Fjällskogen Saknas Baksjön, Norra sjö Anders-Anderses tomten hmd? Asphöjden höjd
Grytterud Saknas Baksjön, Norra Saknas Anders Jonssonstomta gård Asphöjdtjärnet, se Asptjärnet tjärn
Grytterud by Baksjön, Norra sjö Ankelann lht Asphöjdtjärnet tjärn
Grytterud by Baksjön, Norra sjö Ankland, se Ankelann lht Asptjärnet tjärn
Grytterud by Baksjön, Norra sjö (På) Ankland[?] beb Badstugåkern åker
Grytterud Kyrkåsen prästboställe /Se Baksjön, Norra sjö Ankland gård Baksjölången tjärn
Gylterud Saknas Baksjön, Södra sjö Anklandsbackarne, se Ankelann lht Baksjön, Norra sjö
Gytterud by Baksjön, Södra sjö Anklandsbackarna[?] bebyggelse Baksjön, Norra sjö
Gylterud by Baksjön, Södra sjö Anklandsbackarne, se Backarna Saknas Baksjön (Södra) sjö
Hockhöjden lht /Se Bakälven, Norra bäck Asphöjden hmd Baiksjön, Södra sjö
Humsjön by Bartjärnet Saknas Asphöjden beb Baksjön, Södra sjö
Håckhöjden lht /Se Bartjärnet tjärn Asphöjden, Norra bs Baksjöälven älv
Håkhöjden lht /Se Bartjärn sjö Asphöjden, Södra gård Baksjöälven älv
Kóckera gård /Se Bartjärnet sjö (På) Backa lht Bakälven älv (el. större bäck)
Kockera lht /Se Bartjärnet sjö /Se Backa bs Bartjärnet tjärn
Kóckola gård /Se Bartjärnstorpet ängsmark Backarna beb. Bartjärnet tjärn
Kockola lht /Se Bastfallsmossen mosse Backarna gård Bartjärnet tjärn
Kyrkåsen, se 2 Grytterud Kyrkåsen prästboställe /Se Bastumyren myr Backarne gård Bartjärnsbäcken bäck
Laitiala hmn /Se Bergatorpet skogsmark Baksjöfallen torp Bartjärnstorpsbäcken bäck
Lata lht /Se Bickasängä skogstrakt /Se Baksjöfallen beb Bastmyrarna åkrar, delvis myr
Lövnäset hemman Björkankall höjd Baksjöfallen gård Bickdrågen dalsänka
Maria lht /Se Björktjärn tjärn Baksjöfallet gård Bjurbäcken bäck
Mimmak lht /Se Blomgrenen bråte /Se Baksjön beb. Björkankall höjd
Minmak lht /Se Bläcktjärn tjärn Baksjön gård Björktjärnet tjärn
Minmark lht /Se Bläcktjärn tjärn Barsjötorp, se Bartjärnstorpet Saknas Björktjärnet tjärn
Murran lht /Se Borgareviken vik Bartjärnsbråtarna hmd? Björneborg kolbotten
När Smeden gd /Se Bråtarna skogsmark Bartjärnstorpet gård Björnlyckan åker
Pickalick gård /Se Bråtängsdammen tjärn Bastfallet hmd? Björnlyckan åker
Pickalick lht /Se Bränningstjärn tjärn Bastfallet, Nedre beb. Blatjärnet tjärn
Pikkalika, se Pickalick gård Buskarna terräng Bastfallet, Nedre gård Blomgrenen bråte
Piltere lht /Se Byggfallsmyren myr Bastfallet, Nedre gård Bläcktjärnet, se Blatjärnet tjärn
Piltre gård /Se ?Båshöjden, (se Kallkällan) Saknas Bastfallet, Övre beb. Bläcktjärnet tjärn
Piltere lht /Se Bärkärn, se Bartjärnet tjärn Bastfallet, Övre gård Brokerudsmyrarna myrar
Piltrud, se Piltre gård Bössmyren myrar Basthagen gård Brokerudsudden, Lilla udde
Porna gård /Se Dammsjön sjö Beckanstorp, se Peckanstorp Saknas Brokerudsudden, Norra udde
Porna lht /Se Dammtjärn, Nedre tjärn Berga bs Brokerudsudden, Södra udde
Päckanstorpet gård /Se Dammtjärn, Övre tjärn Berget gård Bråtgärdet åker
Päckanstorp(et) lht /Se Vestra Damtjärn sjö Berget gård Bråtängen plats i skog
Rajske lht /Se Östra Damtjärn sjö Berget lht Bråtängsdammen kvarndamm
Reinholdsfors brk Delbäcken bäck Berg(s)torpet, se Hyska lht Bränningstjärnet tjärn
Reinholdsfors brk Delbäcken bäck Bergstorp, se Östra o. Västra Hyska Saknas Bränningtjärnet tjärn
Reinholdsfors brk Delmyren myr Bergåsen torp Bränningtjärnet tjärn
Remman lht /Se Delön ö Bergänden gård Bränningtjärnet tjärn
Rinnen gårdar /Se Ekkullen kulle Betania missionshus Bröta utåker
Rÿskiernen Saknas Entjärnsmyren myr Bjurbäcken gd Båssmyren myr
Salungen by Fallarna beteshag, f.d. slåtterängar /Se Bjurbäck by Bässhaget skogsskifte
Salungen Saknas Fallen skogsmark Bjurbäck by Bössmyren myr
Salungen by Finnfallsståstet skogsområde Björkebo lht Dammsjön del av N. Baksjö
Salungen by /Se Fjällshöjden bergområde Boden gård Dammtjärnen tjärnar
Slobyn Saknas Fjällskogen Saknas Bodtorp, l. I boden beb. Dammtjärnen tjärnar
Slobyn by Fjällsälven-Salungsälven-Slobyälven Saknas Bonäset hmd Damtjärnarne tjärnar
Slobyn by Fjällsälven bäck (På) Bonäset beb. Danielsgärdet åker
Slobyn by? Fjäramyren myr Bonäset gård Dansarhallen bergklint
Slobyn hemman Flatorpstjärnet tjärn Bordet bs Delbäcken bäck
Slobytegen Saknas Flytan, S., se Flytjärn, Nedre tjärn Bostället beb. Delbäcken bäck
Táfettatall torp /Se Flÿtan, se Flytjän, Övre tjärn Bostället beb. Delmyren myr
Takene, Västra by Flyten, Övre, Flyttjärnet, Övre Saknas Bostället gård Delön ö
Teliketorp, se Telketorpet torp Flytjärn, Nedre tjärn Bostället gård Dopptjärnet, se Halvartjärnet Saknas
Telketorpet torp /Se Nedre Flytjärn sjö Bostället gård Dragonbråten bråte
Telketorpet lht /Se Flytjärn, Nedre tjärn Bostället gård Entjärnet tjärn
Telketorpet lht /Se Flytjärn, Övre tjärn Bostället gård Ekkullen? höjd
Tilktorpet, se Telketorpet torp Öfre Flytjärn sjö Botorp gård ?Ekkullen höjd
Tobyn by Flytjärn, Övre tjärn Botten hmd Elgtjärn, se Älgtjärnet Saknas
Tobyn by Friskningen höjd Botten, Nedre gård Enkullen, se Ekkullen? höjd
Tobyn by? Fågelkullen kulle Botten, Övre gård Entjärnet tjärn
Tobyn by /Se Fågelmyren myr Brakerud, se Brokerud Saknas Ersebergen berg
Åstenäs Saknas Fågeltjärn Saknas Brelinstorp beb. Ersebergen berg
Åstenäs by Fogeltjärn sjö Brelinstorp gård Fallane skogsmark
Åstenäs med Brokerud by Fågeltjärnet tjärn Brelinstorpet hmd Fallbacken landsvägsbacke
  Fämossen mosse Brobråten hmd Femossen mosse
  Gettjärnstorpet skogsmark Brobråten beb. Fesottjärnet tjärn
  Glasbergstjärnet tjärn Brobråten gård Fevägen del av Finnvägen
  Granmossen mosse Brohagen lht Finnevägen väg
  Granmossen mosse Brokerud hemmansdelar Finnvägen väg
  Gravtjärn tjärn Brokerud beb. Finnvägen väg
  Gravtjärnet tjärn Brokerud, se 1 Åstenäs med Brokerud gd Fjusmuskullen åker
  Gravtjärnsbäcken bäck (Där syd på) Brokerud beb. Fjällmansviken vik
  Gravtjärnslugnan tjärn Brokerud »gårdgrände» (klunga av gårdar) Fjällmansviken vik
  Grytterudshöjden, (se Kallkällan) Saknas Brokerud »gårdgrände» (klunga av gårdar) Fjällsbergen berg
  Gylterudsberget berg Brokerudsängen beb. Fjällshöjden bergssträckning
  Gylterudsviken vik Bron bs Fjällmossarna mossmark
  Gryttorpet skogsmark Bruket f.d. stångjärnshammare Fjällsälven älv
  Hagtjärn myr ?Brunnstö lht Fjällsälven älv
  Halvartjärn tjärn Bråtarna beb. Fjällsälven eller Slobyälven älv
  Hamp(e)lamp tjärn /Se Bråtarna gård Fjällsälven älv
  Hamplamp tjärn Bråtarna avs Flattjärnet tjärn
  Hantlamp tjärn /Se Bråtarna gård Flattjärnet tjärn
  Harkapott(i) sank äng /Se Bråten hmd Flattjärnet tjärn
  Heden skogsområde Bråten beb. Flyta tjärn
  Holmen holme Bråten beb. Flyta, Nedre tjärn
  Holtarna utbruk /Se Bråten beb. Flyta, Övre tjärn
  Humbsiön, se Humsjön sjö Bråten gård Flytjärn, Övre resp. Nedre Saknas
  Humsjöholmen Saknas Bråten gård Flytlyckan åker
  Humsjömossen mosse Bråten gård Flytorna tjärnar
  Humsjön Saknas Bråten gård Flytttjärnet, Nedre tjärn
  Humsjön sjö Bråten gård Flyttjärnet, Övre tjärn
  Humsjön sjö Bråten bs Framgårdsbäcken bäck
  Hundfallet skogsmark Bråten, Nedre, se Bråten hmd Fredrikesbröta åker
  Hyskaberget berg /Se Bråten, Nedre gård Furhöjden höjd
  Hålrönningen skogsmark Bråten, Övre, se Bråten hmd Furhöjden berg
  Hägerskullen berg Bråten, Övre gård Fågelkullberget berg
  Hässjemyren myr Bränna hmd Fågelmyren myr
  Högfjällshöjden berg med triangelpunkt Bränna gård Fågeltjärnet tjärn
  Högåsberget berg Bröta gård Fågeltjärnet tjärn
  Isamack höjd Bröta, Västra bs Fågeltjärnet tjärn
  Jens-Marias-myren myr Bröta, Östra bs Fågeltjärnet tjärn
  Kanalmossen mosse Buskarne lht Fågeltjärnsbäcken bäck
  Kavelflytbäcken bäck Bäcken hmd Fågeltjärnsmossen mosse
  Kavelflytbäcken bäck Bäcken gård Fölmyren myr
  Kavelflyten sjö Bässtorpet bs Garsängsmossen mosse
  Kavelflyten sjö Bönåsen, se Bonäset Saknas Genstegen bäck
  Kavleflyten Saknas Dalarna hmd Genstigen väg
  Kilströmshöjden höjd Dalarna gård Genstigbron bro
  Kinnekulle kulle Dalby gård Genstigbäcken del av bäck
  Klockarmyren myr Dalhem lht Gettjärnsbäcken bäck
  Kokora sankmark Dammen lht Glasbergstjärnet, se Glasbärstjärnet tjärn
  Kolbondmyren myr Dammen arbetarbostad Glasbergstjärnet tjärn
  Kolfallet terräng Dammåsen hmd Glasbärstjärnet tjärn
  Kólionskolko tjärn(?) /Se Dammåsen beb. Glasbärstjärnet tjärn
  Koliskolko, se Kolionskolko tjärn eller myr Dammåsen gård Gorskiftet åkrar
  Korionskorko tjärn eller myr /Se Dammängen gård Granmossen mosse
  Korpa äng /Se Danielstorp beb. Granmossen mosse
  Korpberget berg Danielstorp gård Grantjärnet? tjärn
  Korionskorko myr /Se Delbäcken, se Pickalick hmd Grantjärnsbäcken? bäck
  Korpberget berg Djupdalen lht Gravtjärn, se Grantjärnet? tjärn
  Koliskolko myr /Se Djupdalen beb. Gravtjärnet tjärn
  Kolionskolko myr /Se Djupdalen gård Gravtjärnet tjärn
  Kallkällan Saknas (I) Drågen hmd Gravtjärnsbäcken bäck
  Stora Kroktjärn sjö Drågen gård Gravkärrståstet vilplats
  Kroktjärn sjö Drängstugan lht Grindarna plats
  Krokstjärnet tjärn /Se Dyn lht Grytterudsviken vik
  Kroktjärnsmossen myr Dyn lht Gråberget åkrar
  Kroktjärnsmossen, Västra mosse Där borta beb. Grätjärnet, se Sarvtjärnet tjärn
  Kroktjärnsmossen, Östra mosse Där Borte hmd Grätjärnet, se Sarvtjärnet Saknas
  Kvarnbäcken bäck Där Borte gård Gylterudsbergen berg
  Kårpa äng /Se Där fram, se Gammalkyrkan l. Där fram beb. Gylterudsbergen berg
  Källmossen mosse Där fram beb. Gylterudsbäcken bäck
  Kölaråshöjden höjd Där Framme hmd Gylterudsliderna landsvägsbacke
  Lel vik Där Framme gård Gylterudsståstet plats
  Lickolamp sjö Där Framme gård Gylterudsviken vik
  Lickolamp tjärn Där Framme riven gård Gäddtjärnet tjärn
  Lickolamp tjärn /Se Där ner beb. Halvartjärnet tjärn
  Lillmyren myr Där ner beb. Halvartjärnsmossen mosse
  Lilltjärn sjö Där ner beb. Hampelamp tjärn
  Lilltjärn tjärn Där nere gård Hampelamp tjärn
  Lilltjärnet tjärn Där nere lht Hamplamp tjärn
  Lilltummen myr Där ner beb. Hamplampbäcken bäck
  Linjetjärnet tjärn Där Nere gård Harkapotti höjd
  Linjetjärnet tjärn Där Nere riven gård Harkapott höjd
  Linntjärnsbäcken Saknas Där Nere gård Handsken igenlagd åker
  Loftaso myr /Se Där Nere gård Hantlamp tjärn
  Lomtjärnen tjärnar Där nere på Torpet hmd Harkapott äng
  Lomtjärnet tjärn Där Nole gård Harkapotti äng
  Lomtjärnsbäcken bäck Där Nole hmd Harlappen åker
  Losudden udde Där Nole gård Havudden udde
  Lottviken vik Där Nole gård Hedbackarna beteshag
  Lundsholmsmyrarna myrar Därnol lht Hemgärdet åkernamn
  Lustigsmyren myr Där nord beb. Hockhöjdbergen bergskedja
  Lusttjärnet tjärn Där nord beb. Hultane utbruk
  Lången tjärn Där nord beb. Hultatorp utbruk
  Lången sjö Där nord där ner beb. Hultbacken landsvägsbacke
  Lången sjö (Där nord i) Lortviken beb. Hultemyren myr
  Lången sjö /Se Där oppe hmd Hultet myråker
  Långkärn, se Lången Saknas Där opp(e) beb. Hultet myr
  Långmossen mosse Där oppe gård Hultet myråker
  Långmossen mosse Där oppe gård Hulthaget åker
  Långmossen mosse Där Oppe gård Humsjöhöjden höjd
  Långmyren myr Där oppe på Torget hmd Humsjömossarna myrar
  Långmyren myr Där syd beb. Humsjömossen mosse
  Långtjärnet tjärn Där syd beb. Humsjön sjö
  Långudden udde Där Sö hmd Humsjön sjö
  Långvattnet sjö Där Sö gård Humsjöälven älv
  Långvattnet sjö Där Sö hmd Humsjöälven älv
  Lämmesloppa utskog /Se Där Sö gård Humsjöön ö
  Länkestö myr Där Sö gård Hundmossmyren myr
  Lövlide rös gränsmärke Där sör på Torpet hmd Hundmossmyren myr
  Lövmossen mosse Där uppe beb. Hyskaberget berg
  Majakinna vret /Se Där uppe beb. Håkansölen stengrund
  Mangen sjö Där väst beb. Håltjärnet tjärn
  Mangen sjö Där väst beb. Håltjärnet tjärn
  Mangen sjö Där väst beb. Hålltjärnet, se Håltjärnet Saknas
  Mangen sjö Där väst beb. Hägerskull höjd
  Mangen sjö Där väst beb. Häradsön ö
  Mangen sjö Där Väste gård Hässjmyren myr
  Mangen sjö Där Väste riven gård Högefallet höjdsträckning
  Mangen sjö Där Väste hmd Högfjället berg
  Mangen sjö /Se Där Väste gård Högfjällshöjden höjd
  Mangsälven älv /Se Där Väste gård Högfjällshöjden berg
  Mangälven å Där öst beb. Högfjällsmyren myr
  Mellanhöjden höjd Där Öste gård Högåsbergen berg
  Mellanmossen mosse Där Öste riven gård Hökdalen dalgång
  Milaobäcken bäck /Se Där öst beb. Ingersbyviken vik
  Minnmack skogsområde Där öst beb. Intaket utäng
  Mobäcken bäck Där öst beb. Jansfallståstet vilplats
  Molltjärnet, Västra tjärn Där Öste gård Jensmossen mosse
  Molltjärnet, Östra tjärn Där Öste gård Jonsbolsfället kalhygge
  Morrfallshultet terräng Där Öste gård Jordkullen grustag
  Mullfossa, se Mullposa åker Därväst gård Jorma myr
  Mullposa/Mullfossa åker /Se Elovstomta hmd Jåltjärnet tjärn
  mången, se Mangen sjö Elovstomten beb. ?Jögårdstjärnet tjärn
  Mången, se Mangen sjö Elovstomta gård Kallbäcken bäck
  Mången, Stora, se Mangen sjö Eriksberg, se Erseberget Saknas Kallhultet myr
  Stor Mången, se Mangen sjö Erseberget bs Kalvberget berg
  Nabben, Södra näs Fagerås lht Kamrarna avsatser
  Nabbviken vik Fagerås lht Kanalen myr
  Namnlöstjärn tjärn Falla gård Kanalmossen mosse
  Nyfallsbäcken bäck Falla gård Kattavan göl
  Olsiöfors Saknas Falla gård Kavelflyta tjärn
  Olstjärn, Lilla Saknas Fallet, se Falla Saknas Kavelflyten tjärn
  Lilla Olstjärn sjö Fallröjningen bebyggelse Kavelflyten tjärn
  Olstjärnet, Lilla sjö Fallsröjningen beb. Klandrågen dalsänka
  Olstjärnet, Stora o. Lilla tjärnar Fallerönninga gård Kodrågen dalsänka
  Stora Olstjärn sjö Fallsrönningen hmd Kolbråten skogsområde
  Olstjärnet, Stora sjö Fastestomten beb. Kolfallen skogsterräng
  Olstjärnsbäcken bäck Fasttomta gård Kolionskolko tjärn
  Orrmossen mosse Fjäll gd Koliskolko myr
  Orrmossen mosse Fjäll gd Koljonskolko, se Kollingskolko Saknas
  Pickasank skogstrakt /Se Fjäll, Nedre by Kolkrapp höjd
  Pickasank skogstrakt /Se Fjäll, Nedre by Kollingskolko myr
  Pornamossen mosse Fjäll, Övre, se Hockhöjden Saknas Kollingskolko myr
  Posstjärn tjärn Fjällerstorpet torp Kollingskolko myr
  Prästfallet skogsområde Fjällmanstorpen Saknas Korionskorko, se Kolionskolko tjärn
  Pölsan ö Fjällmanstorpet hmd Korpa äng
  Rackatåmyren myr Fjällmanstorpet, se Där uppe i Videviken beb. Korpberget berg
  Rajske terräng Fjällmansviken, se Där uppe i Videviken beb. Korrianskorko, se Kollingskolko Saknas
  Rajskeberget berg /Se Fjällmansviken, Nedre gård Korsmyren myr
  Rallbäcken bäck Fjällmansviken, Övre gård Korsängsberget berg
  Rallbäcken bäck Fjällmansviken, Övre gård Kottisgärdet åker
  Rankelshöjden höjd Fjällsbråten, Nedre och Övre hemmansdelar Kovistantomyren myr
  Rannsakarbacken höjd (Där uppe på) Fjällsbråten, se Fjällsbråten beb. Kroktjärn tjärn
  Ristjärnet, Södra, Mellan o. Norra tjärnar Fjällsbråten, Nedre beb. Kroktjärnet tjärn
  Ristjärnet, Mellan tjärn Fjällsbråten, Nedre gård Kroktjärnet tjärn
  Ristjärnet, Norra tjärn Fjällsbråten, Övre eller Där uppe på Fjällsbråten beb. Kroktjärnsbäcken bäck
  Ristjärnen, (trol. Södra) Saknas Fjällsbråten, Övre gård Kroktjärnsmossarna myr
  Ristjärn, Södra Saknas Fjällshaga hmd? Kroktjärnsmossen mosse
  Södra Ristjärn sjö Fjällshagen beb. Krokåkern åker
  Ristjärnet, Södra tjärn Fjällsmossen torp Kronfallsbergen berg
  Ristjärnet tjärn /Se Fjällstorpen beb. Kulasbråten, se Långmyrsbråten Saknas
  Ristjärnsbäcken Saknas Fjällstorpen gårdar Kullberget höjd
  Ritalamp tjärn Fjällstorpet, Södra gård Kullbergbråten åker
  Ritarais skogsterräng /Se Fjällsätern beb. Kursenkurko myr
  Ritarajt skogsterräng /Se Fjällsätra hmd Kvarndammen damm i älv
  Ropåsen ås Fjällsätra gård Kvarnlanden åkrar
  Ryssmyren myr Flatorpet lht Kvelyckan åker
  Råtjärnet, Stora Saknas Flatorpet torp Kvelyckan utbruk
  Lilla Råtjärn sjö Flattorpet beb. Kvelyckan åker
  Stora Råtjärn sjö Flyhöjden Saknas Källdalsmyrarna skogsmark
  Råtjärnet, Lilla tjärn Flyta gård Käringdrågen dalgång
  Råtjärnet, Stora o. Lilla tjärnar Flythöjden, Norra beb. Käringängen åker
  Råtjärnet, Stora tjärn Flythöjden, Norra gård Kölbringan uppförsbacke
  Råtjärnshöjden höjd Flythöjden, Södra beb. Lampa tjärn
  Rävåsberget berg Flythöjden, Södra gård Lel vik
  Röbergsdrågen dal Fläskberget beb. Lickolamp tjärn
  Röbergshöjden berg Fläskberget gård Lickolamp tjärn
  Rödmyren myr Fläskängen hmd Lickolamp tjärn
  Rösberget berg Fläskängen beb. Lillmyren myr
  Rörmyren Saknas Fläskängen, Norra gård Lillolaslandet plats vid Mangen
  Salungen, Stora sjö Fläskängen, Södra gård Lillolstjärnet, se Olstjärnet, Lilla tjärn
  Salungen, Stora sjö Forsen gård Lillråtjärnet, se Råtjärnet, Lilla tjärn
  Salungen sjö Framgården lht Lillsalungen, se Salungen, Lilla sjö
  Salungen, Lilla sjö Framgården gård Lillsalungsbackarna landsvägsbackar
  Lilla Salungen sjö Framnäs lht Lillsjön sjö
  Salungen, Lilla sjö Fransvråna bebyggelse Lillsjön sjö
  Salungen, Stora sjö Frestningen beb. Lilltjärnet tjärn
  Stora Salungen sjö ?Frestningen torp Lilltjärnet tjärn
  Salungen, Stora sjö Fridhem gård Lilltjärnet tjärn
  Salungen, Stora sjö Friskningen, se Frestningen Saknas Lilltjärnsbäcken bäck
  Salungen, St:a o. L:a sjöar /Se Furtorpet beb. Lilltomasmossen? mosse
  Salungsbråten terräng Fyrstorpet lht Lilltummesmossen mosse
  Salungsälven, se Fjällsälven Saknas Fyrstorpet beb. Lindtjärn, se Linjetjärnet Saknas
  Salungselfven älv Fågelkullen gård Lindtjärnet, se Linntjärnet tjärn
  Saras grav grav Fyrstorpet lht Linietjärnet, se Linntjärnet tjärn
  Sarvtjärnet tjärn Fågeltjärnet torp Linjetjärnet tjärn
  Sirkalamp tjärn Föltorpet lht Linjetjärnet tjärn
  Skansberget berg Föltorpet gård Linjetjärnsbäcken bäck
  Skarvön ö Gammalkyrkan, l. Där fram beb. Linnebackarna bråtar
  Skomakarmossen mosse Garsängsmossen lht Linntjärnet tjärn
  Skriktjärn tjärn ?Gettjärnstorpet gård Linntjärnet tjärn
  Skålsiön, se Baksjön, Södra sjö Granliden lht Linntjärnet tjärn
  Skåltjärnet tjärn Granlyckan lht Linntjärnet tjärn
  Skänken åker /Se (Vid) Grantjärnet beb. Linntjärnsbackarna bråtar
  Slobymyren myr Gravtjärnet gård Linntjärnsbäcken bäck
  Slobyälven, se Fjällsälven Saknas Grevtorpet lht Linntjärnsmyren myr
  Slobyälven bäck Grevtorpet bs Lobråten åker (delvis myr)
  Smalmyren myr Grindbacken lht Lobråtmyren myr
  Smalmyren myr Grindbacken, se (vid Grinden) Saknas Loftaso myr
  Smalsundet sund (Vid) Grinden lht Loftaso plats på Tobyskogen
  Snökalla berg Grinden gård Lomtjärnen tjärnar
  Snökullevägen Saknas Grinden lht Lomtjärnen tjärnar
  Solmyren myr Grytlyckan gård Lomtjärnet tjärn
  Solungen, Stora, se Salungen, Stora sjö Grytterud, se Rien by Lomtjärnet tjärn
  Solungen, Stora, se Stora Salungen sjö Grytterud gd Lomtjärnsbäcken bäck
  Spelbäcken bäck Grytterud el. Kyrkåsen gd Lorttjärnet tjärn
  Spjutheden berg Grytterud by Lorttjärnet tjärn
  Spjutheden hed Grytterud by Lorttjärnet tjärn
  Stannesviken vik Grytterud hmd Lortviken vik
  Stortummen myr Grytterud eller Kyrkåsen bebyggelse Lostbergen berg
  Storåsen ås Grytterud eller Löfnäset bebyggelse Losudden udde
  Stubbrestjärnet tjärn Grytterud eller Rien bebyggelse Lottaho berg
  Ståstes terräng Gryttorpet l. Kokora[?] beb Lugnan del av älv
  Surdalen dal Gryttorpet gård Lundsholmsudden halvö
  Surdalsmossen mosse Gråberget, se Nyröjningen l. Gråberget beb. Lugnhöjden höjd
  Svalebäcken Saknas Gråberget bs Lusttjärn Saknas
  Svartkärn, se Svarttjärnet, Östra tjärn Gustafslund gård o. affär Lusttjärnet, se Lorttjärnet tjärn
  Svarttjärn tjärn Gustavslund beb. Lyckorna åker
  Svarttjärn tjärn Gustavsvik beb. Långa mossen myr
  Svarttjärnet, Östra tjärn Gylterud hmd Långemyren myr
  Svarttjärnet, Östra tjärn Gylterud gd Långe myren myr
  Svarttjärnsmyren myr Gylterud by Lången tjärn
  Svindalen skogsmark Gäddtjärnstorp, se Gettjärnstorpet Saknas Lången, se Baksjölången tjärn
  Svältan f.d. åker (nu granskog) /Se Gäddtjärnstorpet lht Lången sjö
  Svälthålet terräng Gärdet gård Lången sjö
  Svältorna ängsmark Gärdet, Östra och Västra lägenheter Långgärdet åker
  Sågbäcken bäck Gärdselbråten lht Långmossen mosse
  Sågviken vik Gärdseln beb. Långmyren myr
  Sågvikskullen höjd Gärdsla lht Långmyren myr
  Sågviksmossen mosse Gärdsla gård Långmyren åker
  Sälgfallsmossen mosse Haga lht Lång(e)myren Saknas /Se
  Takenemyren myr Haga gård Långmyrsbråten åker
  Tegen skogsmark Haga lägenheter Långmyrstjärnet tjärn
  Tegmossen mosse Hagalund lht Långsmyrstjärnet tjärn
  Tobyälven bäck Hagalund beb. Långmyrstjärnet tjärn
  Tobÿn Saknas Hagalund gård Långtjärn, se Långmyrstjärnet Saknas
  Torphagsberget berg, triangelpunkt Hagalund gård Långtjärnet, se Långsmyrstjärnet tjärn
  Trehorning Beck, se Delbäcken bäck Hagalund lht Långuddsölen grund
  Trehörningen sjö Hagbacken lht Långvassbäcken bäck
  Trehörningen sjö Hagbacken lht Långvattnet sjö
  Trehörningen sjö Hagegård lht Långvattnet sjö
  Trehörningen sjö Hagen beb. Långvattnet sjö
  Trehörningen sjö Hagen gård Långvattnet Saknas /Se
  Trehörningen sjö Hagen beb. Långvattsbäcken bäck
  Trehörningen sjö Hagen bolagstorp Långvattsmossen mosse
  Trehörningz holme holme Hagen gård Lämmesloppa utskog
  tresanningen, se Trehörningen sjö Hagen lht Löfdahlstjärnet tjärn
  Trolldalen dal Hagen gård Lövnäshöjden bergsträcka
  Tvagmyren myrmark Hagen beb. Lövnäsuddarna uddar
  Uggelbo utlagd åker /Se Hagen beb. Lövnäsölen stengrund
  Ulfkarnar, se Olstjärnet, Stora o. Lilla tjärnar Hagen beb. Magbuviken vik
  Ulvmyren myr Hagen gård Majakinna åker
  Ulvmyrfallet, Västra skogsområde Hagen riven gård Majakinna åker
  *Ulvsbäcken? bäck Hagen gård Malmobergen berg
  Ulvsjöforsen fors? Haget bs Mangen sjö
  Ulvtjärn tjärn Haget bs Mangen sjö
  Ulvtjärnshöjden höjd Haget lht Mangen sjö
  Vassaso bråte /Se Haget riven gård Mangen sjö
  Vikeneelfven älv Haget gård Manmossen mosse
  Viviken vik Haget beb. Margettas myr myr
  Yrwattn, se Örvattnet sjö Haget gård Maria skogsområde
  Yxforsen fors Haget hmd Mariabergen berg
  Åsmyren Saknas Haget beb. Mariaho, se Mariabergen Saknas
  Åsmyren myr Haget, Nedre gård Marrfallshultet myr
  Åvern, se Övern sjö /Se Haget, Övre gård Mattina höjd
  Älgmyren myr Haglyckan beb. Mellanmyren myr
  Älgtjärnet tjärn Haglycka gård Mellansjöudden udde
  Ängbråtshöjden höjd Hagstugan beb. Mellansjöälven älv
  Öfwersiön, se Övern Saknas Hagstugan beb. Mickelsberg berg
  Örkyttjärn sjö Hagstuga gård Midsommarsbråten skogsområde
  Örkyttjärnet tjärn Hagstuga lht Milabacken landsvägsbacke
  Örkyttmyren myrmark Hagstuga gård Milabäcken bäck
  Örvattnet sjö Harkapott lht Milaobäcken bäck
  Örvattnet sjö Hockhöjden by Mobäcken bäck
  Örvattsbäcken bäck Hockhöjden by Moffaras backe backe
  Örvattsbäcken bäck Holmen lht Väster Molltjärn tjärn
  Ötjärnen tjärnar Holmen gård Öster Molltjärn tjärn
  Ötorpsmyren myr Holmtorp ödetorp Molltjärnet tjärn
  Övern sjö Holmtorpet lht Molltjärnet tjärn
  Övern sjö Holmtorpet beb. Mon skogshöjd
  Övern sjö /Se Holmtorpet gård Mossvikbäcken bäck
  Öfversjön sjö Hulta, Norra gård Mossviken vik
    Hulta, Södra gård Moängbackarna landsvägsbackar
    Hulta, Norra gård Mullfossa åker
    Hulten, Norra beb. ?Mullposa åker
    Hultet bs Musikberget berg
    Hultet lht Musikberg berg
    Hultet beb. Myrarna åkrar
    Hultet gård Myren åker
    Hultet beb. Myrhöjdbacken landsvägsbacke
    Hultet gård Månsbråte betesmark
    Hultet lht Månses mosse myr
    Humsjön hmd Märrtjärnet tjärn
    Humsjön gd Mörtbäcken bäck
    Humsjön by Namnlöstjärnet tjärn
    Humsjön by Vetlitbacken backe
    Humsjötorpen beb. ?Nickolamp tjärn
    Hundfallet lht? Nils Anders(es)bråten bråte
    Hundfallet beb. Nolgårdsstamossen mosse
    Hundfallet gård Nolstebäcken bäck
    Hulta bs Nolstehagen strandäng
    Hyska lht Nordgårdstadmossen mosse
    Hyska beb. Nordstugbäcken bäck
    Hyska, Västra gård Nordtorpsberget berg
    Hyska, Östra gård Notboön holme
    Hyttan, se Maria hmd Nyfallen skogsområde
    Håckhöjden, se Håkhöjden lht Nyfallsbäcken bäck
    Håckhöjden beb. Nygärdet åker
    Håckhöjden beb. Näsmossen mosse
    Håkanstomta hmd Näsviken vik
    Håkanstomten beb. Näsviken vik
    Håkanstomta gård Odalen dal
    Håkhöjden lht Odalsbergen berg
    Hålröjningen gård Olstjärnen tjärnar
    Högen beb. Olstjärnet, Lilla eller Lillolstjärnet tjärn
    Högen gård Olstjärnet, Lilla tjärn
    Högen Saknas Olstjärnet, Stora eller Storolstjärnet tjärn
    Högfallet gård Olstjärnet, Stora tjärn
    Högfjällshöjden beb. Olstjärnsbäcken bäck
    Högfjällshöjden gård Olstjärnsmossen mosse
    Höglunda lht Onklandstjärn, se Anklandstjärnet Saknas
    Höglunda beb. Onklandstjärnet, se Anklanstjärnet tjärn
    Höglunda gård Ormberget berg
    Höglunda lht Ormbergsdrågen dalsänka
    Högsätt lht Ormhällen berg
    Högåsen beb. Ormmyren myr
    Högåsen lht Orrkullen höjd
    Högåsen gård Orrmossen mosse
    Höjden gård Orrmossen mosse
    Höjden lht Oxhålet, se Harkapotti sankäng
    Höjden lht Peckbruket utbruk
    Höjden beb. Perseviken vik
    Höjden gård Pickasank skogsmark
    Höjden lht Pickasank höjdsträckning
    Höjden bs Pillringsberg berg
    Höjden gård Pilterudsmyren myr
    I boden, se Bodtorp l. I Boden beb. Plantlavsbacken landsvägsbacke
    I drågen beb. Pornamossen mosse
    I gatan beb. Pornatjärnet tjärn
    I kapplanden beb. Pornatjärnet tjärn
    I skuggan beb. Posstjärnet tjärn
    Intagbråten l. På bräddet beb. Prästfallet skogsområde
    Intaket gård Påsstjärn tjärn
    Intaget beb. Påsstjärnet tjärn
    Intaket gård Pölsan halvö
    Intaget gård Pälsverket myr
    (I Södra) Lortviken beb. Rackasomyren myr
    Jenslyckan gård Raggforsen bäck
    Jonastomten beb. Rajskeberget berg
    Jonastomta gård Rallbäcken bäck
    Jonastorp, Västra gård Rankelshöjden skogshöjd
    Jonastorp, Östra gård Rinndalen dalsänka
    Jonastorpet lht Rinnskogen skog
    Jonastorpet beb. Rinnståstet plats
    Jonsbol lht Rinntorpbergen berg
    Jonsbol beb. Rinnåsen ås
    Jonsbol gård Rinnälven, se Fjällsälven älv
    Jättjärnstorpet beb. Ristjärnen tjärnar
    Kallbäcken lht Ristjärnen tjärn
    Kallbäcken gård Ristjärnen tjärn
    Kampbråten bs Ristjärn, Norra, Södra o. Mellersta, se Ristjärnen Saknas
    Kapplanden lht Ristjärnet, Mellan- tjärn
    Kapplanden gård Ristjärnet, Södra tjärn
    Karlstorp, Nedre l. På svingen beb. Ristjärnet, Övre tjärn
    Karlstorp, Nedre gård Ristjärnsberget, se Ängbråthöjden höjd
    Karlstorp, Nedre gård Ristjärnsbäcken bäck
    Karlstorp, Övre beb. Risåna plats för utlopp
    Karlstorp, Övre gård Risånälven bäck
    Karlstorpen lägenheter Ritaraisk höjdsträckning
    Karlstrandsgården gård Ritarajs skogsterräng
    Karterud lht Ritarajt skogsmark
    Karterud beb. Rompass myr
    Karterud gård Rompmyren myr
    Kilströmshöjden gård Ropåsen udde
    Knaggen kvarn Rottforsen del av bäck
    Knaggen beb. Råglösbergen berg
    Knaggen gård och kvarn Råtjärnen tjärnar
    (På) Kokola [?] beb. Råtjärnet, Lilla tjärn
    Kokora lht Råtjärnet, Lilla tjärn
    Kokora [?], se Gryttorpet l. Kokora [?] beb. Råtjärnet, Stora tjärn
    Kokora gård Råtjärnet, Stora tjärn
    Kolfallet gård Råtjärnsbäcken bäck
    Korpralstorpet lht Rämeshulten skogssträcka
    Korpralstorpet beb. Römyren myr
    Korpralstorpet gård Römyren myr
    Korsmyrsbråten lht Rösbergen berg
    Korterud Saknas Röshöjden höjd
    Kosterud lht Röstorptjärnet, se Fågeltjärnet tjärn
    (På) Kosterud beb. Salungen, Lilla, se Lillsjön sjö
    Kosterud gård Salungen, Lilla sjö
    Koterud lht Salungen, Lilla sjö
    Koterud beb. Salungen, Stora, se Storsjön sjö
    Koterud gård Salungen, Stora sjö
    Kottislogen loge Sand åker
    Krokarna beb. Saras grav plats utmed landsväg
    Krokarna, Norra gård Sarvtjärnet tjärn
    Krokarna, Södra gård Sarvtjärnet tjärn
    Krokhaget beb. Sarvtjärnet tjärn
    Krokhaget gård Scheschtjärnet tjärn
    Kroktjärnet lht Sjödammen damm i älv
    Kroktjärnstorp l. Vid tjärnet beb. ?Skarphuttan ås
    Kroktjärnstorp, Norra gård Skarphuttan ås
    Kullen beb. Skelstjärnet tjärn
    Kullen beb. Skenbacken åker
    Kullen gård Skolhusviken vik
    Kullen lht Skomakarsmossen mosse
    Kullen gård Skorvön ö
    Kullen lht Skriktjärnet tjärn
    Kullen gård Skriktjärnet tjärn
    Kullen gård Skåltjärnet tjärn
    Kulltorpet lht Skåltjärnet tjärn
    Kulltorpet beb. Skriktjärnsbäcken bäck
    Kulltorpet gård Skritjärnet tjärn
    Kvarnbråten beb. Skåltjärn, se Skårtjärnet tjärn
    Kvarnbråten gård Skåltjärnsmossen mosse
    Kvarnfallet lht Skårtjärnet tjärn
    (På Norra) Kvarnfallet beb. Skänken åker
    (På Södra) Kvarnfallet beb. Slobyhöjden höjd
    Kvarnfallet, Norra gård Slobymossen mosse
    Kvarnfallet, Södra gård Slobyälven, se Fjällsälven eller Slobyälven älv
    Kvarntorp gård Slobyälven älv
    Vid Kyrkan hmd? Smalmyren myr
    Kyrkbråten gård Smalsunden sund
    Kyrkbråten, Norra Saknas Smedammen damm
    Kyrkvärdstomta gård Snykullhöjden berg
    Kyrkvärdstomta gård Sofittan tjärn
    Kyrkvärdstomten beb. Sottelmossbergen berg
    Kyrkåsen prästgård Sottelmossen mosse
    Kyrkåsen, se 2 Grytterud l. Kyrkåsen gd Spillruksbråten bråte
    Kyrkåsen stommen Spjutheden höjd
    Kyrkåsen stommen Spjutheden skogs- och bergsområde
    Kyrkåshaget beb. Stannesviken vik
    Kyrkåshaget gård Stenbråten Saknas /Se
    Källarshaget rivet torp Stenbäckängen kolbotten
    Kärra hmd Stenmyren myr
    Kärra, Västra gård Stillla ensamhet kolbotten
    Kärra, Östra gård Store backe landsvägsbacke
    Kärren, Östra beb. Stormyren myr
    Lackarkullen[?] se Sågvikkullen l. Lackarkullen[?] beb. Storolstjärnet, se Olstjärnet, Stora tjärn
    Ladfallet, Västra beb. Storråtjärnet, se Råtjärnet, Stora tjärn
    Ladfallet, Östra beb. Storsalungen, se Salungen, Stora sjö
    Lafallet lht Storsjön sjö
    Lafallet, Västra gård Stortomasmossen? mosse
    Lafallet, Östra gård Stortummemossen mosse
    Lata lht Stortummesmossen mosse
    Lattaho[?], se Nordtomten l. Lattaho[?] beb. Strupmyren myr
    Letnit gård Sträggelholmen holme
    Lillerud riven gård Stubbreslyckan åker
    Lillmon lht Stubbrestjärnet tjärn
    Lillmon beb. Styggberget berg
    Lillmon gård Ståstetmossen mosse
    Lillmora bebyggelse Stöttorpet åker
    Lillmyren bs Sundmyrarna myrmark
    Lillsalungen, Där Öste, Där Väste hemmansdelar Surdalsmossen mossmark
    Lillsalungen beb. Surdalsmossen myr
    Lillsalungen gårdgrände Surdalsmossen mosse
    Lillsalungen, Västra gård Svartbäcken bäck
    Lillsalungen, Östra gård Svarttjärnet tjärn
    Lillstugan lht Svarttjärnet tjärn
    Lillstugan gård Svarttjärnet tjärn
    Lillstugan gård Svarttjärnet tjärn
    Lillstugan lht Svarttjärnet tjärn
    Lilltjärn gård Svarttjärnet, Östra, se Svarttjärnet Saknas
    (Vid) Lilltjärnet beb. Svartviken vik
    (Vid) Lilltjärnet beb. Svälta förr åker, nu granskog
    Lilltjärnet gård Sågbäcken bäck
    Lilltorpet bs Sågbäcken bäck
    Lillåsen gård Sågviken vik
    Lindstorp gård Sågviken vik
    Lindtorp, se Minmak lht Sågviksmossen mosse
    Linnstorpet beb. Sälgfallen skogsområde
    Lisastorpet gård Sälgfallsmossen mosse
    Lobacken beb. Säterviken vik
    Lobacken gård Takeneheden höjd
    Lortdyn, se Dyn lht Takenaholmen holme
    Lortviken lht Takenemossen mosse
    Lortviken, Norra, se Där nord i Lortviken beb. Takenheden höjd
    Lortviken, Norra gård Takenståstet plats i skog
    Lortviken, Södra, se I Södra Lortviken beb. Tarralyckan åker
    Lortviken, Södra gård Telkåsen bråte
    Losudden bs Tuvolassten sten
    Lottviken Saknas ?Tobakstabackarna backar
    Lotta gård Tobyhöjden höjd
    Lottaho gård Tobyälven älv
    Lugnet lht Tobyälven älv
    Lundby beb. Tobyälven älv
    Lundby gård Tomtlyckan åker
    Lundsholm hmd Torkhusåkern åker
    Lundsholm beb. Torphagbergen berg
    Lundsholm gård Torpudden udde
    Lundsholm gård Torsbröta utåker
    Lure bs Trehörningen sjö
    Lustistorp bs Trehörningen sjö
    Lybeck Saknas Trehörningen sjö
    Lyckan lht Treskoggärdet åker
    Lyckan bs Treskogviken vik
    Lyckan gård ?Trindekullen bråte
    Lyckan beb. Trindmossen mosse
    Lyckan gård Trolldalen dalgång
    Lyckan beb. Trolldalen myr
    Lyckan gård Trättfallsberget berg
    Lyckan lht Tvagmyren myr
    Lyckan beb. Tvagmyren myr
    Lyckan gård Tvistepark område
    På Lyckorna lht Uggelbo utlagd åker
    (På) lyckorna beb. Ulvmyren myr
    Lyckorna gård Ulvmyren myr
    Långmossen, Norra beb. Ulvmyren myr
    Långmossen, Norra gård Ulvtjärnet tjärn
    Långmossen, Södra beb. Ulvtjärnet tjärn
    Långmossen, Södra gård Ulvtjärnshöjden höjd
    Långmosstorpen torp Vadbacken landsvägsbacke
    Långudden lht Vallbäcken bäck
    Lömnäs l. Lövnäs beb. Vassaso bråte
    Lömnäshagen beb Vassaso myr
    Lömnäsängarna, Norra beb Vilberget berg
    Lömnäsängarna, Södra beb Vintervägsmyren myr
    Lövmossen mosse Vålbråthöjden skogshöjd
    Lövnäs, se Lömnäs l. Lövnäs beb Vålbråthöjden skogshöjd
    Lövnäs by Vållanden skogsområde
    Lövnäs hmd Vällingåsen ås
    Lövnäshaget lht Yxforsen fors
    Lövnäsmyrarna gård Årnäsen näs
    Magbytorpet bs Åsmyren myr
    Maria hmd Åsmyren myr
    Mariaho gård Åstenäsviken vik
    Marielund beb Åstnäsälven älv
    Marielund gård Älgmyrarna myrmark
    Marjao, se Nytorp l. Marjao[?] beb Älgmyrsbergen berg
    Martastorpet lht Älgtjärnet tjärn
    Mella hmd Älgtjärnet tjärn
    Mella gård Älgtjärnet tjärn
    Mellansjöarna beb Älvkroken åkrar
    Mellantomta gård Älgmyren myr
    Mellanängarna gård Älgstenen sten
    Mellanängbråtarne gård Ängbacken landsvägsbacke
    Mellangård gård Ängbacken åker
    Mellan sjöarna gård Ängbråthöjden höjd
    Mickelstomta gård Ängfläcken åker
    Mickeltomten lht Ätlabergen berg
    Mickelstomten beb Ätlamyren myr
    Milfallet lht Öfvern sjö
    Milfallet beb Örkyttjärnet tjärn
    Milfallet gård Örkyttmyren myr
    Mimak[?] beb Örkyttjärnet tjärn
    Minmak lht Örtjärnarna, se Ötjärnen tjärnar
    Minmak gård Örtjärnen tjärn
    Minmark, se Minmak lht Örvattnesmossarna mosse
    Mobråten lht Örvattnet sjö
    Mobråten beb Örvattnet sjö
    Mobråten gård Örvattnet sjö
    Mobäck lht Örvattnet tjärn
    (På) Mobäck beb Örvattshöjden berg
    Mobäck gård o. »gårdgrände» Örvattsmossen, Västra mosse
    Mobäck gård o. »gårdgrände» Örvattsmossen, Östra mosse
    Mobäckssocknen Saknas Östamossmossen mosse
    Mobäcksåsen beb Ötjärnen, se Örtjärnen tjärn
    Mobäcksåsen gård Ötjärnen tjärn
    Molltorpet hmd? Ötjärnen tjärnar
    Molltorpet beb Ötjärnen tjärn
    Molltorpet gård Ötjärnsbråtarna bråtar
    Mon beb Ötorpet utbruk
    Mon, Norra gård Ötorpmyren myr
    Mon, Södra gård Övern sjö
    Mon, Västra gård Övern sjö
    Mon, Östra gård Övern sjö
    Mossen, Östra gård  
    Mossen gård  
    Mosstorpet Saknas  
    Mossviken hmd  
    Mossviken, Södra beb  
    Mossviken gård  
    Motboängen Saknas  
    Motorpen hmd  
    Motorpen gård  
    (I) Moängen lht  
    Moängen lht  
    Myrarna gård  
    Myren Saknas  
    Myren, Västra gård  
    Myren, Östra gård  
    Myrhöjden beb  
    Mågtomta gård  
    Mågtomten lht?  
    Mågtomten l. Nytomten beb  
    Mörhöjden hmd  
    Mörhöjden gård  
    Nabben lht  
    Nabben, Västra förr hmd, nu sommarställe  
    Nabben, Östra gård  
    Nedan Saknas  
    Nederhagen beb  
    Ned om gatan beb  
    Neragata hmd  
    Neragata gård  
    Nerbråtarna bs  
    Nerbråten beb  
    På Nerhagen hmd  
    Nerhagen gård  
    Nervalla hmd  
    Nervalla beb  
    Nervalla gård  
    Nogerstan Saknas  
    Nolby lht  
    Nolgårdsstan, Där oppe i gård  
    Nolgårdsstan, Där oppe i gård  
    Nolgårdsstan, där nere i gård  
    Nolgårdsstadängen Saknas  
    Nolhagen gård  
    Noligården lht  
    Noligården gård  
    Nordare Hagen lht  
    Nordbrokerud beb  
    Nordgårdsstaden hmd  
    (Där ner i) Nordgåstaden beb  
    (Där uppe i) Nordgårdstaden beb  
    Nordgårdstadängen beb  
    Nordhagen beb  
    Nord i gården beb  
    Nord i gården beb  
    Nordnäshaget beb  
    Nordtomta gård  
    Nordtomten l. Lattaho [?] beb  
    Nordtorp gård  
    Nordtorpet lht  
    Nordtorpet beb  
    Nordängen Saknas  
    Norra mon beb  
    Norra tomten beb  
    Nortomten, se Lata lht  
    Notboängen hmd  
    Notboängen beb  
    Notboängen gård  
    Notboängen gård  
    Nyback lht  
    Nyby lht  
    Nyby beb  
    Nyby gård  
    Nyby lht  
    Nyby lht  
    Nyby lht  
    Nydal gård  
    Nygård gård  
    Nygård hmd  
    Nygård gård  
    Nygård gård  
    Nygården beb  
    Nygärdet gård  
    Nylandsberget hmd  
    Nylandsberget beb  
    Nylandsberget gård  
    Nymon beb  
    Nyröjningen l. Gråberget beb  
    Nyrönninga hmd  
    Nyrönninga gård  
    Nystuga lht  
    Nystuga lht  
    Nystuga gård  
    Nystuga lht  
    Nystuga gård  
    Nystuga lht  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård  
    Nystugan beb  
    Nystugan beb  
    Nystugan beb  
    Nysätra hmd  
    Nytomta gård  
    Nytomta gård  
    Nytomta gård  
    Nytomta lht  
    Nytomta gård  
    Nytomta gård  
    Nytomta riven gård  
    Nytomten lht  
    Nytomten lht  
    Nytomten lht  
    Nytomten lht  
    Nytomten beb  
    Nytomten beb  
    Nytomten, se Mågtomten l. Nytomten beb  
    Nytomten beb  
    Nytomten beb  
    I Nytomterna hmd  
    Nytomterna hmd  
    Nytomterna beb  
    Nytomterna gård  
    Nytorp l. Marjao[?] beb  
    Nytorp gård  
    Nytorp gård  
    Nytorp gård  
    Nytorpet beb  
    Nytorpet gård  
    Nytorpet hmd  
    Nyängen hmd  
    Nyängen beb  
    Nyängen gård  
    När Anders Andersson Saknas  
    När Erik Andersson hmd  
    När Aurell lht  
    När Anders Persson lht?  
    När Erik Persson gård  
    När Jan i Skonna lht  
    När Smeden gård  
    När Svarvaren gård  
    Näset beb  
    Näset gård  
    Näshaget hmd  
    Näshaget beb  
    Näshaget gård  
    Näshaget, Norra gård  
    Näshaget, Södra gård  
    Ollestorp, Västra gård  
    Ollestorp, Östra gård  
    Olovstorp beb  
    Olofstorp gård  
    Overvalla gård  
    Patrontorp torp  
    Patrontorpet beb  
    Patrontorp, Västra gård  
    Patrontorp, Västra gård  
    Patrontorp, Östra gård  
    Patrontorpet hmd  
    Peckanstorp, Nedre beb  
    Peckanstorp, Västra gård  
    Peckanstorp, Östra gård  
    Peckanstorp, Östra gård  
    Peckanstorp, Övre beb  
    Peckanstorpet lht  
    Pickalick hmd  
    Pickalick [?] beb  
    Pickalik gård  
    Pikalid, Pikalik Saknas  
    Pilterud hmd  
    (På) Pilterud beb  
    Pilterud gård  
    Pilterudsmyren beb  
    Porna hmd  
    Porna beb  
    (Där söder på) Porna beb  
    Porna, Norra gård  
    Porna, Norra gård  
    Porna, Södra gård  
    Prästfallet beb  
    Prästfallet gård  
    Prästtomta gård  
    Prästtomten lht  
    Prästtomten beb  
    På berget, se På tomten l. På berget beb  
    På bottnen beb  
    På bräddet, se Intagbråten l. På bräddet beb  
    På brännan beb  
    På bröten beb  
    På dalarna beb  
    På gärdet beb  
    På mon beb  
    På mossen beb  
    På nabben beb  
    På sanden beb  
    På skabben beb  
    På svingen, se Karlstorp, Nedre l. På svingen beb  
    På tomten l. På berget beb  
    På torpet beb  
    Pålstorp hmd  
    Pålstorp, Nedre beb  
    (Där uppe i) Pålstorp beb.  
    Pålstorp, Nedre gård  
    Pålstorp, Övre gård  
    Pålstorpen hemmansdelar  
    Qvarnhöjden gård  
    Raggfors gård  
    Rajbråten, se Rajske hmd  
    Rajske hmd  
    Rajske beb.  
    Rajske gård  
    Rangkelshöjden beb.  
    Rankelshöjden lht  
    Rankelshöjden gård  
    Rankelsängen torp (rivet)  
    Rannsakarsbacken beb  
    Ransakarbacken lht  
    Ransakarbacken gård  
    Ransby gård  
    Reinholdsfors beb  
    Reinholdsfors Saknas  
    Reinholdsfors Saknas  
    Rembråten beb  
    Rembråten gård  
    Rien hmn  
    Rien by  
    Reinhaget, Rientorp Saknas  
    Rinnen beb  
    Rinnen by  
    Rinnhaget hmd  
    Rinnhaget gård  
    Rinntorp hmd  
    Rinntorp, se Råglösarna l. Rinntorp beb  
    Rinnåsen beb  
    Rinnåsen gård  
    Rinntorp gård  
    Ripen beb  
    Ripen gård  
    (Vid) Risstjärnen beb  
    Ristjärnet hmd  
    Ristjärnet gård  
    Ron gård  
    Rya torp  
    Rybacken hmd  
    Rybacken beb  
    Rybacken gård  
    Rybråten torp  
    Råglösarna hmd  
    Råglösarna l. Rinntorp beb  
    ?Råglösarna gård  
    Råtjärnshöjden torp  
    Rödberget berg  
    Rödbergsmon hmd  
    Rödbergsmon beb  
    Rödbergsmon gård  
    Röjningen? beb  
    Röjningen? beb  
    Röjningen beb  
    Rölladalen gård  
    Röjningen Saknas  
    Rönninga gård  
    Rönninga gård  
    Rönninga hmd  
    Rönninga gård  
    Röstorp, Västra gård  
    Röstorp, Övre gård  
    Röstorpen hemmansdelar  
    Röstorpen, Övre och Nedre hemmansdelar  
    Röstorpet hmd  
    Röstorpet, Nedre beb  
    Röstorpet, Övre beb  
    Rösängen hmd  
    Rösängen beb  
    Rösängen gård  
    Salungen hmn  
    Salungen gd  
    Salungen by  
    Salungen, Lilla Saknas  
    Salungsbråten gård  
    Salungssätern gård  
    (På) Sand hmd  
    Sand gård  
    Sand gård  
    Sjön bs  
    Sjövik gård  
    Sjöändan gård  
    Skabben hmd  
    Skabben, Västra gård  
    Skabben, Östra gård  
    (Vid) Skansberget beb  
    Skansberget gård  
    Skanstorpet hmd  
    Skanstorpet gård  
    Skathagen gård  
    Skogen gård  
    Skogslund lht  
    Skojarstugan lht  
    Skomakartorpet hmd  
    Skomakarstorpet gård  
    Skorna-hulten? beb  
    Skuggen gård  
    Skuggen gård  
    Slobyfalla gård  
    Slobyn hmn  
    Slobyn gd  
    Slobyn gd  
    Slobyn by  
    Slobyn by  
    Slobyn en utjord Slobytegen Saknas  
    Slobyn en utjord Slobytegen Saknas  
    Slobyn, Nedre resp. Övre Saknas  
    Slobysätern beb  
    Slobysätern gård  
    Slobytorpen beb  
    Slätten beb  
    Slätten gård  
    Slätten hmd  
    (På) Smattra lht  
    Smattra bs  
    Snickartomta gård  
    Snickartomta gård  
    Snickartomten hmd  
    Snickartomten beb  
    Snickartomten beb  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solhem gård  
    Solvind lht  
    Spesserud lht  
    Spesstorpet lht  
    Spesstorpet, Nedre gård  
    Spesstorpet, Övre gård  
    Spetserud, se Spetstorpet el. Spetserud beb  
    Spetstorpet l. Spetserud beb  
    Spetstorpet, Nedre beb  
    Spetstorpet, Övre beb  
    Spiran bs  
    Stadishagen lht?  
    Stadlyckan bs  
    Stavtorp gård  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten beb  
    Stenbråten gård  
    Stenbäckängen bs  
    Stenstorpet torp  
    Stommen hmn  
    Storperstorpet beb  
    Storperstorpet gård  
    Storsalungen, Där nole, Där öste hemmansdelar  
    Storsalungen beb  
    Storstuga hmd  
    Storstuga gård  
    Storstugan beb  
    Storåsen gård  
    Strand bråten lht  
    Strandbråten beb  
    Strandbråten gård  
    Strandvik lht  
    På Ståste [?] beb  
    Ståstet rivet torp  
    Ståstet gård  
    Ståstöd ödetorp  
    Ståtet bebyggelse  
    Stö lht  
    Stöpmon hmd  
    Stöpmon bebyggelse  
    Stötmon beb  
    Stötmon gård  
    Stöttorpet torp  
    Surdalarna hmd?  
    Surdalarna beb  
    Surdalen gård  
    Svensberg gård  
    Svenstomta gård  
    Svenstomta gård  
    Svenstomten hmd  
    Svenstomten beb  
    Svindalen lht  
    Svindalen beb  
    Svingen gård  
    Svindalen gård  
    Svälthålet gård  
    Sågbackarna lägenheter  
    Sågbacken lht  
    Sågbacken Saknas  
    Sågbacken gård  
    Sågdammen damm  
    Sågviken gård  
    Sågvikkullen l. Lackarkullen[?] beb  
    Sågvikskullen gård  
    Sätern gård  
    Sätern lht  
    Sätern beb  
    Sätern avs  
    Söderlundstomta gård  
    Söderlundstomta gård  
    Söderlundstomten beb  
    Söder om sjön beb  
    Södra mon beb  
    Söhaget bs  
    Sönnasjön hmd  
    Sönnasjön gård  
    Sönnasjötorpet lht  
    Sönnasjötorpet gård  
    Sörängen Saknas  
    Sötomta gård  
    Taberget torp  
    Takene hmn  
    Takene gd  
    Takene by  
    Takene, Vestra by  
    Takene, Vestra by  
    Takenhagen beb  
    Takenehagen gård  
    Takentegen beb  
    Tallen gård  
    Tegarne hemmansdelar  
    Tegen, Västra gård  
    Tegen, Östra gård  
    Telketorpet beb  
    Telketorp gård  
    Telketorpet hmd  
    Tjärnet lht  
    Tjärnet torp  
    Tjärnstorpet Saknas  
    Tjärnstorpet torp  
    Tobyn hmn  
    Tobyn gd  
    Tobyn by  
    Tobyn by  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta, Norra gård  
    Tomta, Södra gård  
    Tomta, Västra gård  
    Tomta, Östra gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomten hmd?  
    Tomten hmd?  
    Tomten beb  
    Tomten gårdsnamn  
    Tomten beb  
    Tomten, Västra beb  
    Tomten, Södra beb  
    Tomten, Östra beb  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torphaget, Södra och Norra hemmansdelar?  
    Torphaget, Norra beb  
    Torphaget, Norra gård  
    Torphaget, Västra gård  
    Torphaget, Västra gård  
    Torplyckan bs  
    Torrmon gård  
    Torrmon beb  
    Torrmon bolagsgård, (skogvaktarboställe)  
    Trehörningstorp, Västra gård  
    Trehörningen Saknas  
    Trehörningstorp, Östra gård  
    Trehörningstorpen hemmansdelar  
    Trehörningstorpet beb  
    Trettondelen hmd  
    (På) Trettondelen beb  
    Trettondelen gård  
    Trinsla bs  
    Tupplyckan, se Kokora lht  
    Tybäckslyckan lht  
    Täppan hmd  
    Täppan beb  
    Täppan gård  
    Udden beb  
    Udden lht  
    På Udden hmd?  
    Udden gård  
    Ulvmyrsfallet, Västra beb  
    Ulomyrsfallen, Västra gård  
    Ulvmyrsfallet, Östra beb  
    Ulomyrsfallen, Östra gård  
    Ulvmyrsfallet torp  
    Ulvmyrsfallet hmd?  
    Ullmyrsfallet Saknas  
    Ulvtallen gård  
    Ulvtallen hmd?  
    Vad öde bs  
    Vadbron lht  
    (Vid) Vadbron beb  
    Vall gård  
    Vadbron lht  
    Vallen beb  
    Vallen, Nedre gård  
    Vid buskarna eller Mossviken, Södra beb  
    Vid bäcken beb  
    (Där nere i) Videviken beb  
    (Där uppe i) Videviken beb  
    Vid flyten beb  
    Vid grinden beb  
    Vid stampen beb  
    Vid tallen beb  
    Vid tjärnet, se Kroktjärnstorp l. Vid tjärnet beb  
    I Vikarna hmd?  
    Vikarna gård  
    Vikarne beb  
    Viken gård  
    Viviken hmd?  
    Viviken Saknas  
    Vrån beb  
    Vråna gård  
    Vråna lht  
    Vråna gård  
    Vällingåsen gård  
    Väsby, se Västby l. Väsby beb  
    Västabacken hmd?  
    Västabacken gård  
    Västabäcken riven gård  
    Västby l. Väsby beb  
    Västby gård  
    Väster om backen beb  
    Västerås gård  
    Västgärdet beb  
    Västgärdet gård  
    Västra mon beb  
    Västra myren beb  
    Åkerbråten beb  
    Åkerbråten beb  
    Åkerbråten gård  
    Åkerbråten gård  
    Åkerbråten gård  
    Åkerbråten hmd?  
    Åsen beb  
    Åsen beb  
    Åsen Saknas  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åstenäs by  
    Åstenäs hmn  
    Åstenäs med Brokerud gd  
    Åstenäs by  
    Åstenäs bebyggelse  
    Åstenäs med Brakerud bebyggelse  
    Åstnäsfallen beb  
    Älvkullen gård  
    Älvvik lht (affär)  
    Ängarna, Nedre beb  
    Ängarna, Nedre gård  
    Ängarna, Norra gård  
    Ängarna, Södra gård  
    Ängarna, Övre beb  
    Ängarna, övre gård  
    Ängarne, Norra gård  
    Ängarne, Södra gård  
    Ängbråtarna beb  
    Ängbråtarne gård  
    Ängbråtarna, Södra gård  
    Ängen beb  
    Ängbråten gård  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Änghaget gård  
    Ängmossen torp  
    Ängtorp gård  
    Ängås gård  
    Ängåsen lht  
    Östagata hmd  
    Östagata gård  
    Östamossen gård  
    Östasjön hmd?  
    Östasjön torp  
    Östasjön gård  
    Östbrokerud beb  
    Öster om gatan beb  
    Öster om mossen beb  
    Öster om sjön beb  
    Östgärdet beb  
    Östgärdet gård  
    Östigården hmd  
    Öst i gården beb  
    Östigården gård  
    Östra mon beb  
    Östra myren beb  
    Ötorpet hmd?  
    Ötorpet gård  
    Överbråten beb  
    Överhagen beb  
    Överhagen gård  
    På Överhagen hmd  
    Övervalla hmd?  
    Övervalla beb  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.